Implemented
Agricultural Program in Bosnia and Herzegovina
Radionica krovna organizacija proizvođača jagodastog voća u Bosni i Hercegovini
5. - 7. februar 2014 Hotel Hollywood, Sarajevo
1. Uvod
2. Grupni rad „funkcija i izazovi“ (st. 4)
3. Radna grupa podjela zadataka regionalna udruženja – krovna organizacija
(st.11)
4. Smisao i namjena, ciljevi (identitet) krovne organizacije (st. 18)
5. Prezentacija Fritz Rothena IP-Suisse (st. 21)
6. Grupni rad„detaljna obrada tema“ (st. 26)
7. Naredni dan: Smjernice i koraci do osnivanja(st. 35)
8. Radna grupa (st. 37)
Dodatak 1 Lista učesnika i očekivanja (st. 39)
1/40
1. Uvod
Nalogodavac
Caritas Švicarska
Nalog
Analiza stanja regionalnih udruženja i funkcionisanje krovne organizacije. Praćenje i produbljivanje prijedloga/smjernica od IP SUISSE. Konkretizacija krovne organizacije u BiH, kao i priprema mjera u regionalnim udruženjima za osnivanje krovne organizacije bobičastog voća i proizvođača voća.
Učesnici
Vidi listu učesnika u nastavku
Radionici je prisustvovalo 21 učesnik iz regionalnih i lokalnih proizvođačkih udruženja i / ili zadruga. Također
pored njih bili su prisutni voditelj projekta Caritasa sa prevodiocem i voditeljem radionice(4), predstavnici
GIZ-a (2/od toga 1 djelimično); izvršilac (1). Oni su predstavljali 14 proizvodnih područja raspoređenih u cijeloj
BiH.
1. Uvod Caritas Švicarska
Ova 21 učesnika zastupaju
oko 3.400 proizvođača s
površinom od oko 700
hektara i proizvodnju od
oko 6.200 tona. Na radionici procijenjeno je da je
oko 70% proizvodnje bilo
zastupljeno od ova 21
učesnika. Taj iznenađujući
podatak uvjerio je učesnike. Kroz tu činjenicu
osjećali su se sigurnim i bili
su uvjereni da mogu sa
punim pravom zastupati
ideju o osnivanju krovne
organizaciju.
2/40
= ca 70%
Koncapt radionice/priprema
Pripremljeni program radionice od Rite Berger Winterthur je sproveden uz pomoć Hema Jusovića i Ericha
Waldmeiera, stručnjaka Caritasa Švicarske, Ul. Ernibuckstrasse 7, 8451 Kleinandelfingen.
Prevodilac: Nasiha Imamović. Predstavnik GIZ-a , Andreas Arnold je obogatio radionicu sa svojom
stručnošću. Fritz Rothen, IP-Suisse je bio prisutan u četvrtak i petak, s jedne strane kao izlagač a s druge
je bio na raspolaganju kao stručnjak za pitanja koja su postavljena na radionici. U četvrtak popodne u
raspravi je učestvovala i Karin Rau, predstavnica Giz-a.
Uvod
Hemo Jusović je izložio kratki pregled startne situacije za formiranje krovne organizacije kao i dosadašnje
aktivnosti od 2012 godine. Od prisutni su na proljetnoj konferenciji jagodastog voća 2012 godine bila
prisutna tri učesnika. Na proljeće 2013 na konferencija jagodastog voća je učestvovalo 6 učesnika. Za
preostalih 15 učesnika radionice, tema nije bila nova za sve, ali oni su po prvi put bili uključeni u raspravi.
3/40
2. Rad u grupama „funkcije i izazovi“
Funktionen und Herausforderungen der Beerenobstproduzenten (4 Arbeitsgruppen)
Mogućnosti i izazovi proizvođača bobičastog i drugog voća (4 radna grupe)
1 Markt, Preis und Einkommen
1.1 Marktinformation und Marktprognose
1.2 Preisgestaltung, Preistransparenz
1.3 Verträge mit Abnehmern in BiH;
Direktverträge mit Importeuren ausserhalb BiH
1.4 Partnerschaften Produzenten - Abnehmer
1.5 Zugang zu Kredit
1 Tržište, cijena i dohodak
1.1 Tržišne informacije i prognoza tržišta
1.2 Kreiranje cijena, transparentnost cijena
1.3 Ugovori s kupcima u BiH
Direktni ugovori s uvoznicima izvan BiH
1.4 Partnerstva producenti - potrošači
1.5 Pristup kreditima
Stavke označene sa kvakicom „V“ smatrane su veoma važnim.
4/40
5/40
2 Qualitätsproduktion
2.1 Definition von Standards (gute landw. Praxis)
2.2 Definition von Herkunftsbezeichnungen
2.3 Qualitätssicherung, Zertifizierung
2.4 Qualitätssetzlingsbeschaffung
2 Kvalitet proizvodnje
2.1 Definiranje standarda (dobra praksa poljoprivrede)
2.2 Definicija o oznakama porijekla
2.3 Osiguranje kvalitete, certificiranje
2.4 Kvalitetna nabava sadnica
Stavke označene sa kvakicom „V“ smatrane su veoma važnim.
3 Forschung und Information, Bildung, Beratung
3. Istraživanje i informisanje, obrazovanje,
savjetovanje
6/40
3.1 Innovation im Beerenbau durch Forschung &
Entwicklung und Partnerschaften mit Produzenten
sowie Abnehmern
3.2 Wirtschaftliche und ökologische Produktion:
„Best practices“
3.3 Information, Beratung & Bildung
- Organisation
- Finanzierung
3.4 Erfahrungsaustausch
3.5 Partnerschaften (Forschung, Beratung, Praxis,
Abnehmer)
3.1 Inovacije u proizvodnji bobičastog voća kroz
istraživanja, razvoj, partnerstvima s proizvođačima i
potrošačima
3.2 Ekonomska i ekološka proizvodnja: "najbolje
prakse"
3.3 Informacije, savjeti i obrazovanje
- Organizacija
- Finansiranje
3.4 Razmjena iskustava
3.5 Partnerstva (istraživanje, savjetovanje, praksa,
kupci)
Stavke označene sa kvakicom „V“ smatrane su veoma važnim.
7/40
3.3 Information, Beratung & Bildung
- Organisation
- Finanzierung
3.4 Erfahrungsaustausch
3.5 Partnerschaften (Forschung, Beratung, Praxis,
Abnehmer)
3.3 Informacije, savjeti i obrazovanje
- Organizacija
- Finansiranje
3.4 Razmjena iskustava
3.5 Partnerstva (istraživanje, savjetovanje, praksa,
kupci)
Stavke označene sa kvakicom „V“ smatrane su veoma važnim.
8/40
4 Policy Dialogue
4.1 Verhandeln mit den Behörden bezüglich
allfälligen Transferzahlungen
4.2 Einflussnahme auf die Gestaltung der weiteren
politischen Rahmenbedingungen; (Zulassungen,
Zertifizierung, Forschung, Beratung)
4 Politički dijalog
4.1 Pregovarati s vlastima u vezi eventualnih
novčanih prenosa
4.2 Utjecaj na izgradnju daljih politički okvirh mjera
(licence, certificiranje, istraživanje, savjetovanje)
Stavke označene sa kvakicom „V“ smatrane su veoma važnim.
9/40
Na 5. pitanje nije odgovoreno
5 Capacity building und Organisation in den Verbänden
5.1 Die Vorstände der Regionalvereinigungen in ihrer
Arbeit unterstützen
5.2 Angepasste Organisationsformen für die Aufgaben
des Verbandes mit den Regionalververeinigungen finden
10/40
5. Izgradnja kapaciteta i organizacija u
udruženjima
5.1 Podrška izvršnom odboru u njihovom radu
5.2 Pronaći prilagođene organizacione forme za
dužnosti udruženja
3. Radna grupa- Podjela rada regionalnih udruženja – Krovna organizacija
(strana 11)
Arbeitsteilung Regionalverbände – Dachverband in Zukunft
Podjela rada regionalnih udruženja – krovna organizacija u budućnosti
1 Tržište, cijena i dohodak
1.1 Tržišne informacije i prognoza tržišta
1.2 Kreiranje cijena, transparentnost cijena
1.3 Ugovori s kupcima u BiH
Direktni ugovori s uvoznicima izvan BiH
1.4 Partnerstva producenti - potrošači
1.5 Pristup kreditima
Krovne o.
Regionalna
udruženja
Uslijedila je duga rasprava o tome da li se država treba/može umiješati u raspravi sa hladnjačama, kako
bi proizvođači mogli dobiti odgovarajuću cijenu.
11/40
2 Kvalitet proizvodnje
2.1 Definiranje standarda (dobra praksa
poljoprivrede)
2.2 Definicija o oznakama porijekla
2.3 Osiguranje kvalitete, certificiranje
2.4 Kvalitetna nabava sadnica
12/40
3. Istraživanje i informisanje, obrazovanje, savjetovanje
3.1 Inovacije u proizvodnji bobičastog voća kroz
istraživanja, razvoj, partnerstvima s proizvođačima i
potrošačima
3.2 Ekonomska i ekološka proizvodnja: "najbolje prakse"
3.3 Informacije, savjeti i obrazovanje
- Organizacija
- Finansiranje
3.4 Razmjena iskustava
3.5 Partnerstva (istraživanje, savjetovanje, praksa, kupci)
13/40
4 Politički dijalog
4.1 Pregovarati s vlastima u vezi eventualnih
novčanih prenosa
4.2 Utjecaj na izgradnju daljih politički okvirh
mjera (licence, certificiranje, istraživanje,
savjetovanje)
14/40
15/40
16/40
17/40
5. Izgradnja kapaciteta i organizacija u
udruženjima
5.1 Podrška izvršnom odboru u njihovom radu
5.2 Pronaći prilagođene organizacione forme za
dužnosti udruženja
18/40
4. Sinn und Zweck, Ziele (Identität) des Dachverbandes
Smisao i namjena, ciljevi (identitet) krovne organizacije
Art. Ziel und Zweck
Der Dachverband ist ein Zusammenschluss von Regionalen Produzentenvereinigungen von Bauern
und Bäuerinnen, die auf ihren bäuerlichen Familienbetrieben - den Marktansprüchen entsprechend umweltschonend Spezialkulturen (vor allem Beeren, Obst und Gemüse) produzieren sowie von
weiteren an einer umweltschonenden und marktgerechten Produktion interessierten natürlichen und
juristischen Personen (z.B. Produzentengenossenschaften).
Die Landwirtschaftsbetriebe sollen eine möglichst hohe Investitionssicherheit erreichen und mit ihren
nachhaltig produzierten Produkten ein angemessenes Familieneinkommen erzielen.
Der Dachverband bezweckt:
 die Förderung einer umweltschonenden und marktgerechten Landwirtschaft in Bosnien und
Herzegowina mit Mehrwert für Produzenten und Konsumenten;

die Produktion und die Vermarktung von Qualitätsprodukten im In- und Ausland zu fördern;
insbesondere Festlegen und/oder Mitwirken an Richtlinien für die Qualitätsproduktion, an
Systemen für die Zertifizierung & Rückverfolgbarkeit in der Wertschöpfungskette;

die nationale und internationale Vertretung der Interessen gegenüber Marktpartnern, offizieller
und privatwirtschaftlich organisierter Beratung, Kreditinstitutionen, Forschungsinstitutionen,
sowie Behörden und Vollzugsorganen.
Zur Erreichung seiner Ziele kann die Vereinigung mit anderen Organisationen aller Stufen zusammen
arbeiten und allenfalls eigene Dienstleistungen anbieten.
19/40
Diskusija
1. Proizvodnja
Krovna organizacija se treba fokusirati na
jagodasto voće, ali se mogu ostaviti otvorena
vrata te ako treba naknadno prihvatiti i druge
voćare u krovnu organizaciju. Ali ne u
početku, jer voćarstvo ima dosta različitih
drugih problema (kao i proizvodnja povrća) ->
korak po korak -> upravljati ciljevima.
2. Ko su članovi?
Glavni članovi su regionalna udruženja.
Međutim, budući da nisu svi regionalno
organizovani trebaju se uključiti i lokalna
udruženje, pogotova ona gdje nema
regionalna udruženja kojima se mogu
pridružiti.
Zadruge koje imaju veze sa jagodastim voćem
također trebaju biti članovi. Eventualno se
može omogućiti članstvo savezu zadruga koji
će zastupati zadruge.
3. Skupština delegata
Različite težnje organizacija se moraju regulisati i uskladiti glasačkim putem.
Kasnije na radionici je odlučeno da je potrebno formirati skupštinu delegata te da je potrebno odrediti jednog delegata na 100 proizvođača (= oko 35 delegata). Manje organizacije trebaju se pridružiti regionalnim
udruženjima (ili kod većih opština u udruženja u zajednici).
20/40
4. Članstvo rasadnika/hladnjača
Ako proizvođači zadruga posjeduju hladnjače, mogli bi biti članovi.
Međutim, rasadnici i hladnjače ne bi trebali biti članovi udruženja producenata (krovne organizacije). Budući
da su važni dobavljači i otkupljivači te je partnerski odnos poželjan.
Oni bi mogli biti takozvani" pridruženi saradnici" bez prava glasa ili bi se sa njima također mogao napraviti
memorandumu o saradnji.
5. Cilj krovne organizacije
Ciljevi:

potsticati proizvodnju i prodaju
kvalitetnih proizvoda u zemlji i inozemstvu,
posebno određivati i / ili sudjelovati u
smjernicama za kvalitetnu proizvodnju,
sistemu certificiranja i sljedivosti u lancu
opskrbe;

21/40
Ono što treba dopuniti i doraditi je
posvećenost regionalnim proizvodima i
imenovanje porijekla BiH – proizvodnje
(branding)
5. Prezentacija od Fritz Rothena o IP-Suisse
▪
▪
▪
▪
▪
Istorija IP-SUISSE
Filozofija i ciljevi IP-SUISSE
Prodaja IP-SUISSE proizvoda
Organizacija, razvojni procesi, savjetodavstvo,
Zajednička saradnja sa kupcima
Aktuelna struktura organizacije:
Sekcije
Zamjenjene sa izbornim područjima.
Ukupno je 19 izbornih područja koja
dodatno aktivno učestvuju
u obuci, reklamiranju i savjetovanju te
podršci korisnicima.
Skupština delegata
Upravni odbor
Identični zadaci kao i ranije.
Statuti su više puta revidirani.
Novi zadaci su dodani.
Izrada ugovora -praktički svaka
aktivnost i usluga je regulisana ugovorom
(kupci, trgovina, prijevoz
i prerađivači). Saradnja sa
neprofitnim organizacijama (potrošačka
politika zaštite okoliša), Federalni zavod za poljoprivredu
I istraživanje.
Treće strane
Asortiman usluga, djelimično IPSUISSE sudjeluje sa firmama
- Agrosolution--kontrola
- IPS- KUVAG— trgovina životinja
- Haller AG-- trgovina žitarica
- Modan—EDV
- ProCert– certificiranje
- Savjetodavna centrala-savjetovanje
- Institut za istraživanje – istraživački
projekat
- Ministarstvo za poljoprivredu—
finansiranje marketing
- Migros banka– predfinansiranje
žitarice
Uredi
Dodatna saradnja sa trećim stranama
22/40
Fritz Rothen predlaže ovaj model za udruženje krovne organizacije jagodastog voća:
Regionalna udruženja, lokalna
udruženja
- Podržava rad upravnog odbora
- Veza sa članovima
- Određuju delegate skupštine
- Glavni odgovorni za savjetodavstvo
- Prikupljaju članarinu za krovnu
organizaciju
Kupac, Tržište
Skupština delegata
Upravni odbor
Vrhovni organ upravnog odbora
Odobrava aktivnosti, finansije i budžet.
Sprovodi glasanje.
Definiše zadatke ureda,
formira radne grupe.
Radi aktivno na zadacima u područjima koja
pripadaju uredu. (Razgovori sa kupcima)
Ured (i)
Zbog političke situacije, najviše bi imalo smisla
da se eventualno formiraju dva ureda. Možda
da se iskoristiti infrastrukturu drugih udruženja
Izvršavati u saradnji sa regionalnim udruženjima potrebne aktivnosti i zadatke.
Uspostavljanje sistema kontrole i savjetovanja u
gazdinstvima.
Ugovorena proizvodnja sa proizvođačima.
Kontakt sa partrenima na tržištu (Razgovori sa
kupcima).
Dodatna saradnja sa trećim stranama
Treća strana
Zajednička saradnja sa partnerima zasnovana
ugovorom
23/40
Ključna tema 1: Tržište, pristup tržištu
1. Pristup tržištu
Da bi se osigurao neometan pristup tržištu potrebno
je za početak uspostaviti dobar kontakt sa krajnjim
korisnicima, ali i dalje održavati dobru saradnju regionalnih
udruženja sa hladnjačama i trgovinama.
Uredi
Održavati dobre odnose sa krajnjim kupcima
u zemlji i inostranstvu.
Kupac mora potraživati robu.
I tek tada se može početi sa ugovorenom
proizvodnjom.
Regionalana udruženja
Njegovanje i održavanje odnosa sa hladnjačama I trgovinama
Hladnjače
Zajednička saradnja sa regionalnim
udruženjima
Ključna tema 2: Kvalitetna proizvodnja
2. Kvalitetna proizvodnja
Zahtjeva se ugovorena proizvodnja sa minimalnim zahtjevima
za proizvodnju (vođenja evidencije obavezna).
U gazdinstvima se vrši kontrola. Aktuelna proizvodnja je
centralizirana, tj. centralno se (predvidljivo).
Regionalna udruženja
Uredi
Radna mjesta
Osigurati da je evidencijska
dokumentacija dostupna
proizvođačima
Savjetovanje iz oblasti sklapanja ugovora i kontrole.
Razrađuju potrebnu evidencijsku
dokumentaciju. Sklapaju ugovor o uzgoju sa
proizvođačima.
Organizuju kontrolu..
Nadgledaju i upravljaju gazdinstvima.
Hladnjače
HCCP-sistem
** U dokumentima za evidenciju moraju biti zastupljeni sljedeći podaci: ime, parcele, površina( područje),
kultivirana vrsta / sorte, godina sadnje, gnojiva koja se koriste, pesticidi koji se koriste, eventualno u
novembru nakon berbe zapisati prihod od prošle godine.
24/40
Ključna tema 3: Informisanje i savjetodavstvo
3. Savjetodavstvo
Najvažniji zadatak na početku ugovorene proizvodnje je
vezano za savjetovanje proizvođača:
Tehnologija proizvodnje, finansiranja, pristup znanju
i istraživanja.
Uredi
Regionalna udruženja
Zaduženi za sveobuhvatno jednako
kvalitetno savjetovanje.
Državno finansiranje.
Veza za istraživanje
Glavi i odgovorni za savjetovanje.
Pružaju kvalifikovane savjetnike koji će biti na raspolaganju.
Sarađuju zajedno sa uredima i hladnjačama.
Hladnjače
Razmjena znanja
Sufinansiranje
Ključna tema 4: Politički dijalog
3. Politički dijalog
Država mora garantovati zakonodavnu osnovu
za proizvodnju i prodaju: odobrene sorte,
odobreni pesticidi, standardi kvalitete, itd.
Uredi
Regionalna udruženja
Saradnja sa državom (zakoni),
ali i finansijska podršku od strane države:
Prilozi za investicije, proizvodnju,
neuspjela žetva, istraživački projekti,
savjetovanje, programi vezani za kvalitet itd..
Eventualno održavati i njegovati odnose
sa političkim stranama i kontaktima u
regijama.Regionalna udruženja
Njegovati zajedničku saradnju sa
hladnjačama i trgovinama
Hladnjače
Korktna isplata proizvođačima
25/40
Koja budućnost?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Unaprijediti razvoj već od samog starta ugovorene proizvodnje
Sistem kontrole dalje razvijati - samostalnost, certificiranje
Reklama, marketing
Prilagođavanje smjernica proizvodnje po potrebi
Uticaj na hladnjače, trgovine i krajnjeg korisnika
konstantno unapređivati
Njegovati i održavati odnos sa proizvođačima
Istraživanje potstiče vrijednost proizvoda
novi proizvodi
itd.
26/40
6. Grupni rad „Detaljna obrada tema“
27/40
28/40
29/40
30/40
Nakon toga je uslijedila jedna duža
diskusija na temu finansiranja. Na
grafikonu ispod je prikazano da je
moguće sistem započeti iz svakog ćoška.
Ali u ćošku „finansiranje “ su potrebna
inicijalna finansijska sredstva kako bi se
sistem uopšte pokrenuo.
GIZ bi se mogao vidjeti u toj ulozi i
preuzeti početno finansiranje
Na drugoj raspravi je postavljeno pitanje
s kim krovna organizacija treba raditi
zajedno, kako bi bila vidljiva korist kod
proizvođača u vrijednosnom lancu.
Jedno od razmišljanja i zaključaka je bilo,
da bi se trebala prije svega uspostaviti
saradnju s hladnjačama (tržište radi za
siromašne).
Drugo razmišljanje je bilo (vidi grafiku),
da krovna organizacija mora biti sa
krajnjim kupcem u kontaktu (veliki
distribucijski lanci u Zapadnoj Evropi),
kako bi se postigla dodatna korist kod
uzagajivača u lancu vrijednosti.
31/40
32/40
33/40
Naredni dan bavilil smo se temom, kako se treba organizovati kontrola
1. Inspektori
Kontrola bi se trebala
vršiti od strane
proizvođača iz drugog
područja proizvodnje.
2. Dan kontrole
U jednom danu mogla bi
se obići 4-6 gazdinstva.
Kod prve kontrola i novih
proizvođača potrebno je
više vremena za kontrolu.
3. Period za kontrolu
Prisutni su bili saglasni da
se kontrola treba uraditi
nakon berbe u novembru.
4. Raspoloživi dani za
kontrolu
Otprilike 15 dana u
novembru je moguće po
inspektoru, što znači da
inspektor može uraditi
minimum 60 gazdinstva (
do 90)
Kod 60 gazdinstva po
jednom instruktoru daje
za kontrolu od 3600
proizvođača 60 inspektora
(kod 90 gazdinstva po
inspektoru = 40
inspektora za cijelu
proizvodnju pridruženih gazdinstva).
5. Ritam kontrole
In einem späteren Zeitpunkt müssen evt. nicht mehr jedes Jahr alle Betriebe kontrolliert werden (absenken
auf einen Kontrollrhythmus von 2 Jahren wenn sich das System eingespielt hat. Die ersten 2 Jahre jedoch
jedes Jahr. Noch später evt. nur noch alle 3 Jahre oder 4Jahre. Jedenfalls müssten die neuen Produzenten die
ersten zwei Jahre immer kontrolliert werden.
U kasnijoj fazi, možda više nije potrebno da se svake godine vrši kontrola gazdinstva (smanjiti kontrolu na
ritam od 2 godine kada se sistem uspostavio. Međutim prve 2 godine treba se vršiti kontrola svake godine.
Kasnije možda samo svake 3. ili 4. godine. U svakom slučaju, novi proizvođači bi se trebali kontrolisati prve
dvije godine.
6. Troškovi sistema kontrole
Dnevnica za inspektora iznosi 30 KM. Dodatno ima za putne troškove 200 km po 0,35 KM= 70 KM.
Jedan dan kontrole košta 100 KM, ( ili po gazdinstvu 25 KM -17 KM). Dakle, za sprovođenje prve kontrole za
3,500 proizvođača potrebno je oko 70,000 KM. Kasnije smanjenjem ritma kontrole potrebno je oko 50,000
KM.
34/40
Dodatno je potrebno uračunati troškove obuke i dodatnog usavršavanja inspektora kao i troškove za
centralno registrovanje sprovedene kontrole.
35/40
7. Naredni dan: smjernice i koraci do osnivanja
Mt 2
Mt 3
Ekskurzija u Švicarsku
Mt 4
Konferencija
jagodastog voća
Orijentacija predstavnika proizvođača ako
je moguće (kroz AG)
Orijentacija za hladnjače po
mogućnosti
Mt 5
Kraj aprila/početak maja udruženja trebaju razgovarati sa otkupljivačima
Na tim sastancima su članovi još jednom zajedno prisutni, tamo bi mogli eventualno da
odrede članove delegata skupštine ili da se uradi orijentacija.
Na prvom sastanku osnivanja moraju se uraditi sljedeći dokumenti
Osnivanje
skupštine
Orijentacija za medije će uslijediti tek nakon osnivanja.
Politički organi također trebaju biti orijentisani i obaviješteni tek nakon osnivanja skupštine.
36/40
Odgovornosti članova odbora moraju do kraja godine biti određena od strane upravnog odbora.
Međutim, radna skupina može imati do tada jedan privremeni plan.
Pronaći menadžera i izabrati
Posjete upravnog odbora
po regijama
Regionen
Dogovoriti način finansiranja
Za registraciju je potrebno prilično dosta vremena.
Ovo se vrijeme može iskoristiti za Upravni odbor i
radnu grupu na primjer,
- Razraditi koncept finansiranja
- Razraditi sistem kontrole
- Razraditi koncept za savjetovanje
Upravni odbor će morati napraviti odjele i trebat će
odrediti odgovornosti za urede.
Od 2015, udruženje bi trebalo biti funkcionalno.
37/40
8. Radne grupe
38/40
Nr
1 1
Region
Dodatak 1
Radionica : Krovna organizacija voćara bobičastog i drugog voća
Ime i prezime
Mirzet Čepalo
Organizacija
Zemljoradnička zadruga
AT,Donji Vakuf
Datum:05-07.02.2014.
Status
Očekivanja
Zaposlenik
Ispunjavanje postavljenih ciljeva, te jasnija slika uloge i značaj krovne
organizacije jagodičastog voća
Direktor
Definisati jasan cilj i indikatore za formiranje krovnog udruženja jagodičastog
voća, definišemo ulogu i svrhu krovne organizacije, prezeniramo probleme sa
kojima se proizvođači jagodičastog voća suočavaju, usvojimo nova znanja i
uspostavimo dobru saradnju sa drugim udruženjima i otganizacijama
2 1
Nermin Šutković
Zemljoradnička zadruga
AT,Donji Vakuf
3 2
Mirzet Krehmić
Udruženje poljoprivrednika Član upravnog odbor i
"Proizvođači maline i
direktor Zadruge Žepački
koopetanti"-Željezno Polje Rolend
4 2
Mustafa Efendić
Udruženje poljoprivrednika
"Proizvođači maline i
Član upravnog odbora
koopetanti"-Željezno Polje
Uspostavljanje krovne organizacije, poboljšanje rada u poljopriivredi
Risto Pavlović
U predhodnom periodu
Udruženje Malinara "Vilaobavljao funkcijju
met"-Bratunac, Srebrenica i
predsjednika skupštine,
Milići
sada član udruženja
Zajednički nastup na tržištu i razmjena iskustava na cijeloj BiH
6 3
Zlatko Milanović
Udruženje Malinara "Vilamet"-Bratunac, Srebrenica i Član upravnog odbora
Milići
Od krovnog udruženja zajednički nastup na tržištu ovdje ali i šire
7 3
Ljubisa Alempić
Udruženje Malinara "Vilamet"-Bratunac, Srebrenica i President
Milići
8 4
Dragomir Pavlović
Udruženje PP PoljotesTeslić
9 5
Amir Huseinbegović
Udruženje malinara Gornje
Predsjednik
Vrbaske regije
5 3
Voditelj sekcije malinara
Očekuje da se pronadju rješenja vezana za unapređenje u proizvodnji i
plasmanu proizvoda
Očekuje putokaze na koji način uvezati loklalna udruženja u krovnu
organizaciju radi potizanja zajedničkih ciljeva
39/40
10 6
Admir Omanović
Fojnica
Budući nosilac udruženja
jagodičastog voća
Naučiti kako udruženje funkcioniše, koje su mogućnosti, svrha, cilj i dobru
obuku od predavača
11 7
Mirko Mijušković
Udruženje uzgajivača maline "Malina"-Rudo
Potpredsjednik upravnog
odbora
Savremeni modeli organizovanja, uloga i značaj krovne organizacije, snaga
zajedništva, informacije o tržištu jagodastog voća, kvalitet i standardizacija
proizvodnje
Mensur Duraković
Savez poljoprivrednih
udruženja Konjic,
Udruženje voćara Konjic
Predsjednik udruženja
Nova saznanja i iskustva i dobre prakse koja se primjenjuju u EU i regionu u
proizvodnji bobičastog voća. Okupljanje oko zajedničkog interesa proizvođača
bobičatog voća.
13 8
Alma Huseinbegović
Opća poljoprivredna
zadruga-Konjic, Savez
poljoprivrednih udruženja
Konjic
Direktor OPZ Konjic
Nova iskustva, bolje upoznavanje sa EU tržištem i regije.
14 9
Josip Tomić
Kiseljak
Da se što bolje informišem o budućnosti proizvodnje bobičastog voća, načinu
proizvodnje, ulaganju, isplativosti i izvozu.
15
16
17
18
Mustafa Ugarak
Nihad Sušić
Mirzeta Kazagić
Vlatko Radović
Nupp, Bugojno
UPP "Privor"-Gornji Vakuf
UV Drina-Goražde
UV Drina-Goražde
Udruženje malinara
"Miker"-Fakovići
Inicijativni odbor Općine
Kiseljak
Član upravnog odbora
Predsjednik
Član
Predsjednik skupštine
12 8
10
11
12
12
19 13
Ljubinka Đokić
20 13
Ingrid Halbritter
Pharos e.V. Sttutgart
predstavništvo u BiH
21 14
Željko Grubešić
Busovača
22
23
24
25
26
27
28
Hemo Jusovic
Sanja Kahvedžić
Nasiha Imamović
Andreas Arnold
Karin Rau
Fritz Rothen
Erich Waldmeier
Voditelj projekta
Projektni asistent
Prevodioc
Pretstavnik GIZ-a
četvrtak
Četvrtak i petak
moderator
Član
Voditeljica razvojnog
programa
Kreiranje krovnog udruženja
Cilj učešća je unapređenje proizvodnje u poljoprivredi
Unaprjeđenje znanja o uzgoju voća
Bitno mi je učestvovati na radionici radi razvoja oblasti jagodičastog voća i
unaprijeđenja
Bitno mi je da je rad u narednim danima u skladu sa realnim potrebama u
poljoprivredi/malinarstvu, da je rad orjentisan na konkretne i realne ciljeve
koji se mogu postići
Na koji način napraviti i organizirati udruženje proizvođača jagodičastog voća
i budući rad udruženja
40/40
Download

prilogu - BerryFruit