Tvoj plan izbora profesije
ORIJENTACIJA
ODLUKA
PRETPROŠLA ŠKOLSKA GODINA
avgust/septembar
VAŽNI ROKOVI
Pazi: do jeseni su mnoga od tih
mesta za stručno obrazovanje već
popunjena!
jul
Saznaj koja su
tvoja zanimanja i
potencijali
Razgovaraj sa roditeljima,
prijateljima, poznanicima,
nastavnicima
Poseti portal www.planet-beruf.de
» Meine Talente » BERUFE-Universum
Početak apliciranja kod
velikih preduzeća i za neke
profesije za koje je potrebno
formalno školsko obrazovanje
Eventualno uvrsti
nekoliko profesija
u uži izbor
Sakupi
informacije o
odgovarajućim
profesijama
i putevima
stručnog
obrazovanja
Prouči stranicu portala
www.planet-beruf.de » Mein Beruf
ili na portalu
www.arbeitsagentur.de
klikni na
Pohađaj stručnu
praksu u nekom
preduzeću
© 06|2013 planet-beruf.de
Obrati se
savetovalištu
izbor zanimanja
i zakaži
savetovanje
putem
telefona broj
0800 / 4 5555 00*
Na portalu www.planetberuf.de » klikni na
Meine Bewerbung »
Bewerbungstraining
Nabavi
adrese
preduzeća
koja pružaju
stručno
obrazovanje
Da li želiš da obaviš
još jednu stručnu
praksu u preduzeću?
Pripremi se
za testove i
intervjue
jul/avgust/septembar
Prijava u škole
srednjeg stepena
obrazovanja
Početak apliciranja
kod malih i srednjih
preduzeća
Početak stručnog
obrazovanja u
privredi ili pohađanja
škole srednjeg
stepena obrazovanja
Den Berufswahlfahrplan auf Deutsch können Sie
auf www.planet-beruf.de » Schüler » Mein Fahrplan
» Berufswahlfahrplan herunterladen.
Poseti informativna
događanja
u školama
srednjeg stepena
obrazovanja:
raspitaj se o
rokovima za prijavu!
Odbili su te?
Razmisli o
mogućnostima
izbora neke druge
profesije! Obrati
se savetovalištu za
izbor zanimanja
(Berufs­beratung)
w w w.pla
net-beru
f.de
U tu svrhu na portalu
www.arbeitsagentur.de
klikni na
ili na portalu
www.planet-beruf.de klikni na » Meine
Bewerbung » Ausbildungsstelle finden
Odluči se za jednu profesiju,
ali razmisli i o alternativama.
U tome će ti pomoći
podsetnik za odlučivanje.
(Entscheidungs-Checkliste)
Prevod: │ Übersetzung: ACCADIA-TRANSLATION GmbH
Početak
apliciranja za
formalno školsko
obrazovanje
februar
Za pretraživanje formalnog
školskog obrazovanja na
portalu
www.arbeitsagentur.de
klikni na KURSNET
Pripremi
dokumente za
apliciranje
Savetovalište za
izbor zanimanja
Zavoda za
zapošljavanje
može da ti
predoči ponudu
obrazovnih
mesta.
PROŠLA ŠKOLSKA GODINA
septembar
Stručno obrazovanje za državne
službenike (administrativni
službenici): vodi računa o
krajnjim rokovima za apliciranje!
Poseti centar BiZ i
informiši se
TVOJE AKTIVNOSTI
LETNJI RASPUST
februar
Početak apliciranja kod banaka,
osiguravajućih društava i određenog
broja velikih kompanija
APLICIRANJE
Na portalu
www.planetberuf.de
pogledaj
» Zwischenstationen
Dobio/la si
ugovor o
školovanju?
Više informacija na
www.planet-beruf.de
» Ausbildung – so läuft’s
Predaj svoju
završnu diplomu
školama
srednjeg
stepena
obrazovanja
Na portalu
www.planet-beruf.de
pogledaj » Mein
Fahrplan
* Poziv je besplatan.
Pošalji prve aplikacije
Nabavi
dokumente
za prvi radni
dan
planet-beruf.de
MEIN START IN DIE AUSBILDUNG
RODITELJI
ELTERN
PODRŠKA NA PUTU
IZBORA PROFESIJE
MEDIJI ZA VAS I VAŠE DETE
NA STRANICI PLANET-BERUF.DE
PODSTICANJE POZNAVANJA
NEMAČKOG JEZIKA
DIE BERUFSWAHL BEGLEITEN
PLANET-BERUF.DE-MEDIEN FÜR SIE UND IHR KIND
DEUTSCHKENNTNISSE FÖRDERN
Izbor profesije je odlučujući korak: obrazovanje je izuzetno
važno, jer pomaže detetu da stane na noge i napreduje u životu.
Osim toga, priznato profesionalno zvanje može da ga zaštiti od
nezaposlenosti i često nudi mogućnosti napredovanja.
planet-beruf.de je kombinacija medija koja pruža podršku Vašem
detetu i prati ga u svim fazama profesionalne orijentacije. Srž ove
kombinacije medija je Internet portal www.planet-beruf.de. Na
stranici BERUFE-Universum dete može da sazna koji su njegovi
profesionalni interesi i potencijali pa da na osnovu toga dobije
prikaz profesija koje mu odgovaraju. Trening za apliciranje pomaže
detetu da samostalno savlada ceo taj postupak – od traženja mesta
za stručno obrazovanje pa sve do intervjua. Ponudu upotpunjuju
različiti štampani mediji i CD-ROM-ovi.
Die Berufswahl ist ein entscheidender Schritt: Eine Ausbildung
ist sehr wichtig, damit Ihr Kind auf eigenen Füßen steht und im
Leben weiterkommt. Zudem kann ein anerkannter Ausbildungsberuf vor Arbeitslosigkeit schützen und bietet oft Aufstiegsmöglichkeiten.
planet-beruf.de ist eine Medienkombination, die Ihr Kind in
allen Phasen der Berufsorientierung unterstützt und begleitet.
Das Herzstück der Medienkombination ist das Internetportal
www.planet-beruf.de. Im BERUFE-Universum kann Ihr Kind
seine beruflichen Interessen und persönlichen Stärken erkunden
und sich passende Berufe dazu anzeigen lassen. Das Bewerbungstraining hilft Ihrem Kind durch den Bewerbungsprozess – von
der Ausbildungsstellensuche bis zum Vorstellungsgespräch. Verschiedene Printmedien und CD-ROMs runden das Angebot ab.
IZBOR PROFESIJE PREMA PLANU
BERUFSWAHL NACH PLAN
PLAN IZBORA PROFESIJE I
INFORMACIJE ZA RODITELJE
DER BERUFSWAHLFAHRPLAN
& INFOS FÜR ELTERN
D I E
B E R U F S B E R A T U N G
Es ist wichtig, dass sich Ihr Kind rechtzeitig mit der Berufswahl
beschäftigt. Rechtzeitig heißt, am besten schon zwei Jahre vor
dem Schulabschluss!
Mit dem Berufswahlfahrplan erfährt Ihr Kind, welche Aufgaben es
während der drei Schritte des Berufswahlprozesses Orientieren,
Entscheiden und Bewerben erledigen sollte. Die Aufgaben findet
es in der unteren Hälfte unter „Deine Aktivitäten“. Im oberen
Abschnitt „Wichtige Termine“ wird Ihr Kind auf wichtige Bewerbungsfristen und Anmeldetermine hingewiesen.
Saveti
Tipps
* Poziv je besplatan.
Više informacija možete naći na: www.planet-beruf.de »
Eltern » Fahrplan zum Beruf » Berufsberatung & BiZ i na
www.arbeitsagentur.de » Bürgerinnen & Bürger » Arbeit und
Beruf » Berufswahl » Berufsberatung.
Internet portal planet-beruf.de će Vam pomoći da svom detetu
budete dobar savetnik pri izboru zanimanja. Na stranici za
roditelje portala www.planet-beruf.de pronaći ćete potrebne
osnovne informacije:
ÂÂ Fahrplan zum Beruf pokazuje roditeljima put kroz sve faze
izbora profesije.
ÂÂ Mein Kind unterstützen pokazuje kako roditelji mogu da
jačaju potencijale i interese dece i da im pomognu u fazi
apliciranja.
ÂÂ Ausbildung & Beruf pruža informacije o različitim profesijama
i granama delatnosti na tržištu obrazovnih mesta.
ÂÂ Engagiert mitwirken ukazuje na mogućnosti aktivnog
uključivanja roditelja i roditeljskih veća u kontek stu
profesionalne orijentacije.
ÂÂ Service nudi linkove na izbor profesija kao i objašnjenja o
pravima i obavezama tokom stručnog obrazovanja. Informator
za roditelje pruža informacije o novim sadržajima na www.
planet-beruf.de.
ÂÂ planet-beruf.de regional vodi do informacija i adresa na temu
stručnog obrazovanja u Vašoj okolini.
Portal za učenike
Važno je da Vaše dete na vreme počne da razmišlja o izboru
profesije. Najbolje vreme za to je već dve godine pre završetka
škole!
Pomoću plana izbora profesije Vaše dete će da sazna koje sve
zadatke mora da obavi u sklopu tri faze procesa izbora profesije
– orijentacije, odluke i apliciranja. Zadaci su navedeni na donjoj
polovini stranice, pod "Tvoje aktivnosti". Na gornjoj polovini
stranice pod "Važni rokovi" dete se upozorava na važne rokove
za slanje aplikacija i prijavljivanje.
Obratite se na vreme savetovalištu za izbor zanimanja pri vašem
Zavodu za zapošljavanje (Agentur für Arbeit). Pomoći će kako
Vama tako i Vašem detetu pri izboru zanimanja i pronalaženju
odgovarajućeg obrazovnog mesta. Vaše dete će tu naći podršku
i u slučaju da ne uspe da pronađe mesto za stručno obrazovanje.
Zakažite termin za savetovanje u Vašem Zavodu za zapošljavanje
na tel. broj 0800/4 5555 00*.
Roditelje portala
Wenden Sie sich rechtzeitig an die Berufsberatung Ihrer Agentur
für Arbeit. Sie hilft Ihnen und Ihrem Kind bei der Berufswahl
und bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Hier findet
Ihr Kind auch Unterstützung, wenn es keine Ausbildungsstelle
gefunden hat.
Vereinbaren Sie doch einen Beratungstermin bei Ihrer
Agentur für Arbeit unter der Telefonnummer 0800/4 5555 00*.
* Der Anruf ist kostenfrei.
Mehr Informationen finden Sie auf: www.planet-beruf.de
» Eltern » Fahrplan zum Beruf » Berufsberatung & BiZ und
www.arbeitsagentur.de » Bürgerinnen & Bürger » Arbeit und
Beruf » Berufswahl » Berufsberatung.
www.planet-beruf.de Vašem detetu daje prave informacije
u svim fazama procesa izbora profesije. Dete tamo može npr.
po prvi put da se orijentiše, obavesti o različitim profesijama u
datom abecednom spisku, na stranici BERUFE-Universum sazna
koji su njegovi interesi i potencijali kao i da se u sklopu treninga
za apliciranje pripremi za traženje mesta za stručno obrazovanje,
apliciranje i intervjue.
BERUFE-Universum
Pomoću ovog programa za samoanalizu Vaše dete može utvrditi
koje profesije mu odgovaraju. Preporučujemo Vam da zajedno
pregledate program BERUFE-Universum na internetskoj stranici
www.planet-beruf.de » Schüler » Meine Talente » BERUFEUniversum.
Program za samoanalizu u četiri koraka ispituje
ÂÂ profesionalne interese
ÂÂ lične potencijale
ÂÂ načine ponašanja
ÂÂ školsku spremu i ocene iz škole
pa na osnovu toga utvrđuje odgovarajuće profesije.
Nemački časopis za roditelje
„Berufswahl begleiten“ nudi Vam praktične savete o tome kako
pružiti podršku detetu u svim fazama procesa izbora profesije.
Nude se informacije o različitim oblicima obrazovanja, partnerima
za razgovor, ponudi savetovanja kao i saveti o traženju mesta za
stručno obrazovanje i apliciranje.
Elternportal
Den Kindern ein guter Ratgeber bei der Berufswahl sein - dabei hilft
Ihnen planet-beruf.de. Im Elternportal von www.planet-beruf.de
erhalten Sie die nötigen Hintergrundinformationen dafür:
ÂÂFahrplan zum Beruf weist Eltern den Weg durch alle Schritte
der Berufswahlphase.
ÂÂMein Kind unterstützen zeigt, wie Eltern die Stärken und
Interessen ihrer Kinder fördern und in der Bewerbungsphase
helfen können.
ÂÂAusbildung & Beruf informiert über die verschiedenen
­Berufe und Branchen auf dem Ausbildungsmarkt.
ÂÂEngagiert mitwirken zeigt Möglichkeiten, wie sich
Eltern(beiräte) im Kontext der Berufsorientierung aktiv einbringen können.
ÂÂService bietet Links zur Berufswahl sowie Erklärungen rund
um Rechte und Pflichten während der Ausbildung. Der Newsletter für Eltern informiert über neue Inhalte auf www.planetberuf.de.
ÂÂplanet-beruf.de regional führt zu Informationen und
­Adressen rund um das Thema Ausbildung in der eigenen
Region.
Schülerportal
www.planet-beruf.de versorgt Ihr Kind in jeder Stufe des
Berufswahlprozesses mit den richtigen Informationen. Es kann
sich dort u.a. erste Orientierungshilfen holen, sich über Berufe
von A bis Z informieren, seine Interessen und Stärken im BERUFEUniversum erkunden und sich im Bewerbungstraining fit für
Stellensuche, Bewerbung und Vorstellungsgespräch machen.
Vaše dete ima šanse da pronađe mesto za stručno obrazovanje
samo ako dobro vlada nemačkim jezikom. Pomozite mu da
poboljša svoje znanje nemačkog jezika. To možete čak i onda
ako Vi sami samo malo govorite nemački.
Nur wenn Ihr Kind die deutsche Sprache gut beherrscht, hat es
Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Sie können Ihrem Kind helfen,
seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Auch dann, wenn Sie
nur wenig Deutsch sprechen.
ÂÂ Motivišite svoje dete da čita knjige na nemačkom jeziku.
Zajedno čitajte nemačke dnevne novine ili časopise.
ÂÂMotivieren Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn zum Lesen deutscher
Bücher. Lesen Sie gemeinsam eine deutsche Tageszeitung
oder Zeitschrift.
ÂÂLassen Sie sich von Ihrem Kind deutsche Texte vorlesen und
gleich ins Serbische übersetzen: Zeitungsartikel, Gebrauchsanleitungen, Schulinformationen oder Fernsehnachrichten.
Und umgekehrt: Bitten Sie Ihr Kind, dass es Ihnen serbische
Texte ins Deutsche übersetzt - schriftlich und mündlich.
ÂÂAuch im Umgang mit deutschen Freunden lernt Ihr Kind dazu:
im Sportverein, im Jugendzentrum oder bei seinen Freunden
zu Hause.
ÂÂBesuchen Sie Elternsprechtage in der Schule und erkundigen
Sie sich bei den Lehrerinnen und Lehrern nach den Deutschkenntnissen Ihres Kindes.
ÂÂNehmen Sie mit Ihrem Kind an Projekten zur Leseförderung in
Ihrer Region teil - zum Beispiel an einem Vorlesewettbewerb
oder an einer Lesenacht.
ÂÂSprechen Sie regelmäßig zu abgemachten Zeiten mit Ihrem
Kind Deutsch. Davon können Sie beide profitieren.
ÂÂIn Schulbüchereien oder -bibliotheken bzw. in Büchereien von
Jugendeinrichtungen kann sich Ihr Kind kostenlos z.B. Bücher,
Hörspiele oder DVDs ausleihen.
ÂÂ Neka Vam dete naglas čita nemačke tekstove i odmah ih
prevodi na srpski: novinske članke, uputstva za upotrebu,
informacije o školi ili vesti na televiziji. I obrnuto: zamolite
dete da Vam tekstove napisane na srpskom jeziku prevodi na
nemački – pismeno i usmeno.
ÂÂ Dete može mnogo da nauči i družeći se sa nemačkim
prijateljima: u sportskim klubovima, u omladinskom centru ili
u poseti drugovima kod kuće.
ÂÂ Posećujte informativna događanja za roditelje u školi i
raspitujte se kod nastavnog osoblja koliko dobro Vaše dete
vlada nemačkim jezikom.
ÂÂ Zajedno sa detetom učestvujte u projektima za promovisanje
čitanja u Vašoj okolini – npr. na takmičenju čitanja naglas ili u
noći čitanja u školi.
ÂÂ Dogovorite se sa detetom da u određeno vreme razgovarate
isključivo na nemačkom jeziku. Od toga ćete oboje imati koristi.
ÂÂ Dete može besplatno da pozajmljuje npr. knjige, radio-drame
ili DVD-ove iz školskih biblioteka odnosno iz biblioteka
Omladinskih centara.
Das BERUFE-Universum
Mit dem Selbsterkundungsprogramm findet Ihre Tochter oder
Ihr Sohn heraus, welche Berufe zu ihr bzw. ihm passen. Das
BERUFE-Universum können Sie gemeinsam im Internet auf
www.planet-beruf.de » Schüler » Meine Talente » BERUFEUniversum durcharbeiten.
Das Selbsterkundungsprogramm fragt in vier Stationen nach
ÂÂberuflichen Interessen
ÂÂpersönlichen Stärken
ÂÂVerhaltensweisen
ÂÂSchulabschluss und Schulnoten
und ermittelt dazu passende Ausbildungsberufe.
Deutsches Elternmagazin
„Berufswahl begleiten“ bietet Ihnen praxisnahe Hilfestellungen,
wie Sie Ihr Kind in allen Phasen des Berufswahlprozesses
unterstützen können. Das Informationsangebot reicht von Ausbildungsmöglichkeiten, Ansprechpartnern und Beratungsangeboten
bis hin zu Tipps zur Stellensuche und Bewerbung.
D E R
CENTAR ZA INFORMISANJE O
PROFESIJAMA (BiZ)
STEPENI ŠKOLSKE SPREME
U NEMAČKOM OBRAZOVNOM SISTEMU
DUALNO I ŠKOLSKO STRUČNO
OBRAZOVANJE
SAVETI ZA TRAŽENJE MESTA
ZA STRUČNO OBRAZOVANJE
BERUFSINFORMATIONSZENTRUM (BiZ)
DIE SCHULABSCHLÜSSE IM DEUTSCHEN BILDUNGSSYSTEM
DIE DUALE UND DIE SCHULISCHE BERUFSAUSBILDUNG
TIPPS FÜR DIE AUSBILDUNGSPLATZSUCHE
U Centru za informisanje o profesijama (BiZ) zajedno sa detetom
možete da se raspitate o profesijama i putevima stručnog
obrazovanja – bez najave i besplatno! Centar BiZ postoji gotovo
pri svakom Zavodu za zapošljavanje.
Korisnička mesta sa pristupom Internetu
U centru BiZ koristite korisnička mesta sa pristupom Internetu.
Tamo možete da pristupite portalu www.planet-beruf.de i
programu za samoanalizu BERUFE-Universum. Koristite i druge
ponude, kao što su BERUFENET, abecedni spisak profesija kao i
KURSNET, portal za stručno obrazovanje i usavršavanje. Online
platforma BERUFE.TV nudi aktuelne informativne filmove o
različitim profesijama. Na stranici JOBBÖRSE Vaše dete može
da potraži slobodna mesta za stručno obrazovanje i pripremi
dokumentaciju za apliciranje.
Informativne brošure planet-beruf.de
U ukupno 28 informativnih brošura o obrazovanju planet-beruf.de
Vaše dete može npr. da sazna koje su profesije njemu zanimljive,
koji se zadaci izvršavaju u sklopu tih zanimanja i koji su preduslovi.
U tu svrhu može da upotrebi obrazac za profesionalnu orijentaciju.
Raspitajte se o tome u centru BiZ.
Informativna događanja
U centru BiZ se redovno održavaju informativna događanja,
predavanja i radionice čije su teme izbor profesija i apliciranje.
Program događanja možete da dobijete u samom centru BiZ ili
ga možete preuzeti iz baze podataka događanja Saveznog zavoda
za zapošljavanje na www.arbeitsagentur.de. U tu svrhu gore
na crnom horizontalnom meniju kliknite na „Veranstaltungen“.
Više informacija možete naći na: www.planet-beruf.de » Eltern
» Fahrplan zum Beruf » ­Berufsberatung & BiZ i
www.planet-beruf.de » Eltern » Mein Kind unterstützen »
BERUFE-Universum.
Ovde ćete pronaći adresu centra BiZ koji je nadležan za Vas:
www.arbeitsagentur.de » Bürgerinnen & Bürger » Arbeit und
Beruf » Berufswahl » Berufsinformationszentren.
Im Berufsinformationszentrum (BiZ) können Sie sich gemeinsam
mit Ihrem Kind über Berufe und Ausbildungswege informieren
- ohne Anmeldung und kostenlos! Das BiZ gibt es in fast jeder
Agentur für Arbeit.
Internetarbeitsplätze
Nutzen Sie die Internetarbeitsplätze im BiZ. Dort haben Sie Zugriff
auf www.planet-beruf.de und auf das Selbsterkundungsprogramm BERUFE-Universum. Nutzen Sie auch BERUFENET –
das Netzwerk für Berufe von A bis Z, und KURSNET – Das Portal
für berufliche Aus- und Weiterbildung. Aktuelle berufskundliche
Filme bietet Ihnen die Onlineplattform BERUFE.TV. Mithilfe der
JOBBÖRSE kann Ihr Kind nach freien Ausbildungsplätzen suchen
und Bewerbungsmappen erstellen.
planet-beruf.de Infomappen
In insgesamt 28 planet-beruf.de Infomappen Ausbildung erfährt
Ihr Kind z.B., welche Berufe es in seinem Interessensgebiet
gibt, welche Aufgaben es in den Berufen ausführt und welche
Anforderungen gelten. Dazu kann es den Berufserkundungsbogen
verwenden. Fragen Sie im BiZ danach.
Informationsveranstaltungen
Regelmäßig finden im BiZ Informationsveranstaltungen, Vorträge
und Workshops zu den Themen Berufswahl und Bewerbung statt.
Das Veranstaltungsprogramm erhalten Sie direkt im BiZ oder in
der Veranstaltungsdatenbank der Bundesagentur für Arbeit auf
www.arbeitsagentur.de. Klicken Sie dazu oben in der schwarzen
Menüleiste auf „Veranstaltungen“.
Mehr Informationen finden Sie auf: www.planet-beruf.de »
Eltern » Fahrplan zum Beruf » ­Berufsberatung & BiZ und
www.planet-beruf.de » Eltern » Mein Kind unterstützen »
BERUFE-Universum.
So finden Sie die Adresse Ihres BiZ: www.arbeitsagentur.de
» Bürgerinnen & Bürger » Arbeit und Beruf » Berufswahl »
Berufsinformationszentren.
Dobra školska sprema je važna za profesionalnu karijeru. U
nemačkom školskom sistemu Vaše dete ima brojne mogućnosti
sticanja srednjeg stepena obrazovanja.
Ein guter Schulabschluss ist wichtig für die berufliche Laufbahn.
Im deutschen Schulsystem hat Ihr Kind viele Möglichkeiten,
weiterführende Schulen zu besuchen.
Završen prvi stepen opšteg obrazovanja
(kvalifikacija „Hauptschulabschluss“)
Erster allgemeinbildender Schulabschluss
(Hauptschulabschluss)
Vaše dete bi trebalo da završi barem školu tipa „Hauptschule“
ili neku drugu školu koja se pohađa do završenog 9. razreda.
Međutim, za dobre izglede u dobijanju mesta za stručno
obrazovanje preporučuje se školska sprema sa završenih najmanje
10 razreda škole, a to bi bila školska sprema „QA“ odnosno „Quali“
(„qualifizierender/qualifizierter Hauptschulabschluss“). Zavisno od
savezne pokrajine, Vaše dete može da stekne navedenu školsku
spremu na razne načine, npr. polaganjem ispita, određenim
ocenama ili unapred utvrđenim prosekom ocena.
Završen srednji stepen obrazovanja
Ihr Sohn oder Ihre Tochter sollte mindestens einen Hauptschulabschluss oder einen vergleichbaren Abschluss besitzen.
Um eine gute Chance auf einen Ausbildungsplatz zu haben,
empfiehlt sich allerdings ein qualifizierender bzw. qualifizierter
Hauptschulabschluss. Je nach Bundesland kann Ihr Kind die
genannten Schulabschlüsse auf unterschiedlichem Weg erreichen,
z.B. durch Prüfungen, über bestimmte Schulnoten oder einen
vorgegebenen Notendurchschnitt.
Sa završenim srednjim stepenom obrazovanja (kvalifikacija
„mittlerer Bildungsabschluss“) Vaše dete može da započne stručno
obrazovanje za koje važe viši kriterijumi ili da nastavi školovanje
u školi višeg obrazovnog stepena. Kvalifikacija „mittlerer
Bildungsabschluss“ uglavnom se stiče nakon položenog završnog
ispita po završetku 10. razreda. Ova kvalifikacija se u nekim
saveznim pokrajinama SR Nemačke zove i „Realschulabschluss“,
„mittlere Reife“, „Fachschulreife“ ili „Fachoberschulreife“.
Mittlerer Bildungsabschluss
Kvalifikacija za pohađanje viših škola i
fakulteta
Fachhochschulreife und Hochschulreife
Sticanjem školske spreme „Fachhochschulreife“ Vaše dete može
da studira na višim školama, sa stručnom školskom spremom
„fachgebundene Hochschulreife“ može da studira na određenim
fakultetima, a nakon položene mature i sa stečenom stručnom
spremom „allgemeine Hochschulreife“, može da studira i na
univerzitetu. Ove tri školske spreme dete može da stekne i nakon
završenog stručnog obrazovanja. Dakle, završeno obrazovanje u
svakom slučaju može da bude prvi korak za kasnije studiranje.
U nekim profesijama dete će, ako već ima školsku spremu
„allgemeine Hochschulreife“ ili „Fachhochschulreife“, poboljšati
i svoje izglede za dobijanje mesta za stručno obrazovanje.
Mit dem mittleren Bildungsabschluss kann Ihr Kind eine
Berufsausbildung mit höheren Anforderungen beginnen oder
eine weiterführende Schule besuchen. Den mittleren Bildungsabschluss erwirbt Ihr Kind meistens mit einer Prüfung nach der
10. Klasse. Dieser Abschluss heißt in manchen Bundesländern
auch Realschulabschluss, mittlere Reife, Fachschulreife oder
Fachoberschulreife.
Mit der Fachhochschulreife kann Ihr Kind an Fachhochschulen
studieren, mit der fachgebundenen und der allgemeinen Hochschulreife auch an Universitäten. Diese drei Schulabschlüsse
kann Ihr Kind auch nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung
erwerben. Eine abgeschlossene Ausbildung kann also in jedem
Fall ein erster Schritt sein, um später studieren zu können. In
manchen Berufen verbessert Ihr Kind mit der allgemeinen Hochschulreife oder der Fachhochschulreife auch seine Chancen auf
einen Ausbildungsplatz.
Dualno stručno obrazovanje
Obrazovanje se odvija paralelno u preduzeću i u stručnoj školi
pa se zato i naziva dualno obrazovanje. U stručnoj školi učenici
stiču stručna teorijska i opšta znanja, a u preduzeću pre svega
praktične veštine. U dualnom sistemu postoji otprilike 350
priznatih zanimanja.
Preduslovi za školovanje: O preduslovima odlučuju preduzeća
kod kojih se obavlja školovanje. Informišite se o tome na
www.planet-beruf.de » Schüler » Mein Beruf » Berufe von A-Z.
Trajanje obrazovanja: zavisno od profesije: 2 do 3,5 godine
Apliciranje: Obrazovni ciklus počinje najčešće 1. septembra. Često
je potrebno aplicirati kod preduzeća već godinu dana pre početka
stručnog obrazovanja ili čak i ranije.
Naknada: Vaše dete dobija ugovorom utvrđenu novčanu naknadu
za praktični rad u preduzeću. Visina naknade zavisi od profesije
koja se izučava.
Savet
Prednost dualnog stručnog obrazovanja je u tome što učenici
upoznaju svakodnevnicu u preduzeću i što su tamo već poznati, a
to često poboljšava njihove šanse da se tu i zaposle po završetku
svog stručnog obrazovanja.
Školsko stručno obrazovanje
U specijalizovanim stručnim školama nudi se obrazovanje za
profesije negovateljske i socijalne struke kao i za zanimanja u
oblasti privrede, stranih jezika, tehnike, dizajna i muzike. Učenice
i učenici imaju nastavu svaki dan, ali idu i na praksu koja traje
nekoliko sedmica.
Preduslovi za školovanje: Za brojne specijalizovane stručne škole
preduslov je završen najmanje srednji stepen obrazovanja.
Trajanje obrazovanja: zavisno od profesije: 2 do 3,5 godine
Apliciranje: Dete mora da aplicira neposredno kod specijalizovane
stručne škole često i godinu dana pre početka stručnog
obrazovanja.
Naknada: Za školovanje se uglavnom ne isplaćuje nikakva
naknada. U privatnim školama često mora da se plati školarina,
dok je pohađanje državnih škola u pravilu besplatno. Zavisno
od savezne pokrajine, mogući su troškovi za nastavna sredstva i
radne materijale. Eventualno je moguće dobiti učeničku stipendiju
na osnovu zakona nemačkog Zakona o stipendijama BAföG:
www.das-neue-bafoeg.de.
Više informacija možete pronaći na www.planet-beruf.de »
Schüler » Mein Beruf » Berufe von A-Z.
Die duale Berufsausbildung
Die Ausbildung findet im Betrieb und in der Berufsschule statt,
weshalb man sie duale Ausbildung nennt. In der Berufsschule eignen sich die Auszubildenden fachtheoretisches und allgemeinbildendes Wissen an, im Betrieb vor allem praktische
Fertigkeiten. Im dualen System gibt es etwa 350 anerkannte
Ausbildungsberufe.
Schulische Voraussetzungen: Welche Voraussetzungen gelten, entscheiden die Ausbildungsbetriebe. Informieren Sie
sich dazu auf www.planet-beruf.de » Schüler » Mein Beruf
» Berufe von A-Z.
Dauer der Ausbildung: Je nach Beruf 2 bis 3,5 Jahre
Bewerbung: Die Ausbildung beginnt meistens am 1. September.
Oft muss man sich schon ein Jahr vor Ausbildungsbeginn oder
noch früher bei den Betrieben bewerben.
Finanzen: Ihr Kind erhält eine vertraglich vereinbarte Ausbildungsvergütung. Wie hoch der Betrag ist, hängt vom Ausbildungsberuf ab.
Tipp
Eine duale Berufsausbildung hat den Vorteil, dass die Auszubildenden den Arbeitsalltag im Betrieb kennenlernen und dort
schon bekannt sind, was die Übernahmemöglichkeiten nach der
Ausbildung häufig verbessert.
Die schulische Berufsausbildung
An Berufsfachschulen und Berufskollegs werden Ausbildungen
in pflegerischen und sozialen Berufen sowie in den Bereichen
Wirtschaft, Fremdsprachen, Technik, Gestaltung und Musik angeboten. Die Schülerinnen und Schüler haben Vollzeitunterricht,
machen aber auch mehrwöchige Praktika.
Schulische Voraussetzungen: An vielen Berufsfachschulen und
Berufskollegs wird mindestens ein mittlerer Bildungsabschluss
vorausgesetzt.
Dauer der Ausbildung: Je nach Beruf 2 bis 3,5 Jahre
Bewerbung: Ihr Kind muss sich direkt bei der Berufsfachschule
bzw. beim Berufskolleg bewerben, oft schon ein Jahr vor Ausbildungsbeginn.
Finanzen: Meistens wird keine Ausbildungsvergütung gezahlt.
Private Schulen verlangen häufig Schulgeld, staatliche sind in der
Regel schulgeldfrei. Je nach Bundesland können Kosten für Lehrund Lernmittel entstehen. Eventuell ist eine Förderung über das
Schüler-BAföG möglich: www.das-neue-bafoeg.de.
Mehr Informationen finden Sie auf www.planet-beruf.de »
Schüler » Mein Beruf » Berufe von A-Z.
ÂÂ Savetovalište za izbor zanimanja Zavoda za zapošljavanje
pomoći će Vašem detetu u traženju i može mu preporučiti
konkretna mesta za stručno obrazovanje.
ÂÂ Posećujte sa detetom sajmove na kojima se predstavljaju
preduzeća koja nude stručno obrazovanje. Na sledećim
stranicama možete saznati kada će se održati sledeći sajam
stručnog obrazovanja u Vašoj okolini: www.planet-beruf.de
» Schüler » Mein Fahrplan » Infoboard » Veranstaltungen.
ÂÂ Dete može da se raspita o ponudi mesta za stručno obrazovanje
neposredno kod preduzeća, pa tako na primjer i u preduzeću
u kome je obavilo učeničku praksu.
ÂÂ Linkove i druge savete za traženje mesta za stručno obrazovanje
Vaše dete može da pronađe na: www.planet-beruf.de »
Schüler » Meine Bewerbung » Bewerbungstraining »
Bewerbungs-ABC » Stellenanzeigen & Co.
ÂÂDie Berufsberatung der Agentur für Arbeit unterstützt Ihr Kind
bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle und kann Ihrem
Kind Ausbildungsstellen vorschlagen.
ÂÂBesuchen Sie mit Ihrem Kind Messen, bei denen sich
Ausbildungsbetriebe präsentieren. Wann die nächste Ausbildungsmesse in Ihrer Region stattfindet, erfahren Sie auf
www.planet-beruf.de » Schüler » Mein Fahrplan »
Infoboard » Veranstaltungen.
ÂÂIhr Kind kann sich direkt bei Betrieben nach einem Ausbildungsplatz erkundigen, zum Beispiel auch in dem Betrieb, in dem
es ein Praktikum gemacht hat.
ÂÂLinks und weitere Tipps zur Ausbildungsplatzsuche findet
Ihr Kind auf: www.planet-beruf.de » Schüler » Meine
­Bewerbung » Bewerbungstraining » Bewerbungs-ABC »
Stellenanzeigen & Co.
SAVETI ZA APLICIRANJE
BEWERBUNGSTIPPS
Prilikom apliciranja treba priložiti sljedeću dokumentaciju:
ÂÂ Kopije sledećih dokumenata
- Završna diploma ili svedočanstvo upravo završenog
polugodišta
- Potvrde o stručnoj praksi u preduzećima
- Potvrde o kursevima koje je dete pohađalo u slobodno
vreme ili o angažovanju u privremenim poslovima
Folgende Inhalte gehören in die Bewerbungsmappe:
ÂÂAnschreiben und Lebenslauf mit aktuellem Datum und Unterschrift Ihres Kindes
ÂÂFoto (das ist freiwillig, viele Firmen wünschen sich aber ein
Foto)
ÂÂKopien folgender Dokumente
- Abschlusszeugnis oder aktuelles Zwischenzeugnis der
Schule
-B
escheinigungen über Betriebspraktika
-B
escheinigungen über besuchte Kurse in der Freizeit oder
Aushilfstätigkeiten
Podrobno pregledajte celokupnu dokumentaciju Vašeg deteta:
Prüfen Sie die Unterlagen Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes gründlich:
ÂÂ Da li je propratno pismo kratko i jasno, ne duže od stranice DIN
A4, individualno, uverljivo i pristojno formulisano?
ÂÂIst das Anschreiben kurz und prägnant, nicht länger als eine
DIN A4-Seite, individuell, überzeugend und höflich formuliert?
ÂÂEnthält der Lebenslauf alle nötigen Informationen? (Persönliche Daten, Verlauf der Schulbildung, Angaben zu praktischen
Erfahrungen, Kenntnissen und Hobbys)
ÂÂSind alle Unterlagen sauber, fehlerfrei und vollständig? Steht
auf Anschreiben und Lebenslauf das gleiche, aktuelle Datum?
Hat Ihr Kind Anschreiben und Lebenslauf unterschrieben? Ist
die Anschrift des Betriebs korrekt?
ÂÂ Propratno pismo i biografiju (tzv. CV) sa aktuelnim datumom
i potpisom Vašeg deteta
ÂÂ Fotografiju (nije obavezna, ali veliki broj kompanija želi i
fotografiju)
ÂÂ Da li su u biografiji navedene sve potrebne informacije?
(lični podaci, tok školovanja, podaci o praktičnim iskustvima,
znanjima i hobijima)
ÂÂ Da li su svi dokumenti čisti, bez grešaka i potpuni? Da li na
propratnom pismu i biografiji stoji isti, aktuelni datum? Da li
je Vaše dete potpisalo propratno pismo i biografiju? Da li je
adresa preduzeća tačna?
Dodatnu pomoć u vezi slanja aplikacija možete da pronađete na
www.planet-beruf.de » Schüler » Meine Bewerbung » Bewerbungstraining i www.planet-beruf.de » Eltern » Mein Kind
unterstützen » Stellensuche & Bewerbung.
Mehr Unterstützung zur Bewerbung Ihres Kindes finden Sie
auf www.planet-beruf.de » Schüler » Meine Bewerbung »
­Bewerbungstraining und www.planet-beruf.de » Eltern »
Mein Kind unterstützen » Stellensuche & Bewerbung.
Download

apliciranje odluka orijentacija pretprošla školska