Beratungsstelle Opferhilfe Bern
(Mağduriyet Yardımı Danışma Bürosu)
Suçlu duruma düşürülmüş mağdurlara ve çevresine danışma hizmeti
www.opferhilfe-bern.ch
Fachstelle Gewalt Bern
(Şiddet Konularında Yetkili Büro)
Başkalarına şiddet uygulayan genç ve yetişkinlere yönelik danışma
www.fachstellegewalt.ch
Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not
(Zor durumda kalanlar için Hukuki Danışma Bürosu)
Yoksul insanlara yönelik hukuksal danışma hizmeti
Eigerplatz 5
3007 Bern
031 385 18 27
BIZ Bern – Mittelland, Berufs-, Studien und Laufbahnberatung
(BIZ- Bern - Meslek, öğrenim ve kariyer konularında danışma)
Her yaştan insanlara yönelik meslek eğitimi, eğitim çalışması ve yüksek okullara giriş konularında
danışma verilir
www.be.ch/berufsberatung
Botschaften/Vertretungen anderer Nationen in der Schweiz
(Diğer ülkelerin İsviçredeki elçilik ve temsilcilikleri)
www.eda.admin.ch/eda/de/home/reps/forrep.html
frabina - Beratungsstelle für Frauen und binationale Paare
(frabina – Kadınlar ve ayrı uluslardan olan evli Eşler için Danışma Bürosu)
Eşler arası problemler, hukuksal konular, ayrılma, boşanma v.b.
www.frabina.ch
Frauenhäuser
(Kadın Sığınma Evleri)
Kadınlara ve çocuklara kalacakları emniyetli bir yer ve psiko-sosyal danışma sunmaktadır
www.frauenhaus-schweiz.ch
HSK - Bernische Dachorganisation für Heimatsprachkurse
(HSK – Anadil Kursu Üst Örgütü Bern)
Velilere yönelik kurslar ve HSK öğretmenlik eğitimi,
Anadil ve kültürel kursları için
www.hskbern.ch
INFRA - Information und Beratung
von Frauen für Frauen
(İNFRA – Kadından Kadına Enformasyon ve Danışma Bürosu)
Ücretsiz ön danışma özellikle hukuksal konularda
www.infrabern.ch
Türkisch isa 2014
Mütter- und Väterberatung
(Anne ve Baba Danışması)
Bebek ve küçük çocuklu anne ve babalara danışma
www.mvb-be.ch
Procap – Beratungsstelle für Menschen mit Handicap
(Procap – Özürlülere Yönelik Danışma Bürosu)
Özürlüler için sosyal sigortalar alanında ücretsiz danışma
www.procap.ch
RAV – Regionale Arbeitsvermittlung
(RAV – İş ve İşçi Bulma Kurumu)
İşsizlik prosedürü hakkında bilgi verir, işsizlik sigortasının işlevi hakkında ve iş arama konusunda
bilgilendirir ve yönlendirir
www.be.ch/rav
Integration Handicap Rechtsdienst
(Özürlüler için Hukuksal Danışma)
Özürlülük ile ilgili hukuksal tüm konularda danışmanlık
www.integrationhandicap.ch
Sozialdienst
(Sosyal Daire)
Sosyal daire, bireylere, sosyal, finansiyel yardım ve arabuluculuk hizmetleri sunar
www.bern.ch/stadtverwaltung/bss/sozialamt
Triio - Beratung, Bewerbung, Bildung
(Triio – Danışma, İş Başvurusu ve Eğitim)
İş ve işsizlik konularında ücretsiz danışma ve iş başvurusu yazma alanında yardım hizmeti
sunmaktadır
www.triio.ch
Verein Berner Beratungsstelle für sans papiers
(Bern Oturum Belgesi Olmayanlar Derneği)
İsviçre’de oturum belgesi olmayan göçmenlere bilgi ve danışma vermektedir
www.sans-papiers-contact.ch
Berner Schuldenberatung
(Bern - Borç ve Bütçe Konusunda Danışma)
Bütçe, borç, icra, aylığa el koyma konularında yardım ve danışma hizmetleri sunmaktadır
www.schuldeninfo.ch
Zentrum 5 - Integrationszentrum für MigrantInnen
(Zentrum 5 – Göçmenler Entegrasyon Merkezi)
Kurslar ve değişik gruplar için yer kiraya vermekte, Almanca kursları ve danışma hizmetleri
sunmaktadır
www.zentrum5.ch
Türkisch isa 2014
Download

Türkisch isa 2014