GRANIČNI TERMOSTAT - GT
granični termostat
gt
PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, TERMOTEHNIKU,
PROIZVODNJU I TRGOVINU d.o.o.
1
Ulica Nikole Tesle 5 11080 Zemun • Tel: 2605-082; 2601-741 • Fax: 2600-436 • Mob. tel: 063/48-99-66 • E-mail: [email protected] • Web: www.viscompany.com
ŽiroPROIZVOĐAČ
račun: 160-6545-35
• Devizni račun:
54430-3-Va-17-484/0
• PIB: 100011469
• Matični broj:REŠENJA,
06918085 •ARegistarski
broj:
02106918085 •KVALITETA
Šifra delatnosti: 74203
ZADRŽAVA
PRAVO
NA IZMENE I DOPUNE
KONSTRUKTIVNIH
U SMISLU
POBOLJŠANJA
Granični termostat se ugrađuje u instalaciju
vazdušnog grejanja iza elektro-grejača. Pripada grupi sigurnosnih elemenata. U slučaju
povišene temperature obrađenog vazduha,
granični termostat ima zadatak da isključi
kompletan elektro-grejač i dalje da da signal
za alarm.
konstrukcija
Svi delovi, kao i kućište izrađeni su od lakih i
nerđajućih materijala.
Cela konstrukcija je prilagođena radi lakše
ugradnje, povezivanja i eventualnog servisiranja.
GRANIČNI TERMOSTAT - GT
PRIMENA
MONTAŽA
Granični termostat, kao element se montira iza elektro-grejača u vazdušnom kanalu i podešava
se za 50°C višu vrednost od zahtevane temperature vazduha. Uz svaki element isporučuje se
nalepnica za montažu po kojoj je potrebno izbušiti otvore, a zatim sam element pričvrstiti za
Iimeni kanal.
POVEZIVANJE
Povezivanje graničnog termostata izvodi se prema šemi sa odgovarajućim kablom preseka
3 x 1,5 mm2.
NAPOMENA
Granični termostat praktično je regulacioni termostat. Povezuje se u sklopu sa relejom (preko
samodržećeg kontakta), kao i tasterom za resetovanje. Relej (220 V) i taster nalaze se u komandnom ormanu i služe kao uslov za upuštanje elektro-grejača u rad.
1
PROIZVOĐAČ ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE I DOPUNE KONSTRUKTIVNIH REŠENJA, A U SMISLU POBOLJŠANJA KVALITETA
Download

preuzmi - ViS Company