SIGURNOSNI SISTEM
REZERVOARA ZA GORIVO
STOP
krađi
goriva iz
rezervoara
FCL-U
Za metalne rezervoare IVECO, DAF, MAN, MERCEDES BENZ
Mehanički sistem za sprečavanje krađe goriva istakanjem (crevom) iz rezervoara vozila. Prilagođen
za sve vrste metalnih rezervoara sa ili bez unutrašnjih držača ulazne cevi u rezervoar, ukoliko je
rezervoar bez držača u tom slučaju već u kompletu koji sadrži proizvod potrebno je fiksirati držače sa
šablonom za fiksiranje koji je već u kompletu sa proizvodom
FCL-U.V
Za rezervoare VOLVO I RENAULT
­
Instalacija laka i brza bez potrebe za
specijalizovanim tehničarima
­
Fiksiranje pomoću nitni za ulaz rezervoara
adaptira se na različite promere ulaza (min
106mm max 113mm)
­
Cena visoko konkurentna
­
Ne povećava vreme punjenja rezervoara
­
Robustna struktura za maximalnu sigurnost
­
Materijal tretiran protiv oksidacije
FCL-U.S
Za rezervoare SCANIA
Konstruisan sa istim karakteristikama kao model FCL-U I model FCL-U.S vrlo lako se montira na ulaz
u rezervoar svih modela industrijskih vozila SCANIA (sa ulazom rezervoara sa unutrašnjim navojem).
FCL 110
Za rezervoare IVECO, DAF, MAN, MERCEDES BENZ, VOLVO
­
Mehanički sistem za sprečavanje krađe goriva istakanjem (crevom) iz rezervoara vozila sa
ulazom rezervoara od fi 110 mm
­
Postoji i verzija modela za rezervoare sa ulazom od 80mm
ZAŠTITA MERAČA (PLOVKA) REZERVOARA ZA GORIVO
PRT.SER01
ZAŠTITA MERAČA (PLOVKA) ZA GORIVO
1) fiksirati poziciju 1i 2 sa nitnama u
kompletu
2) prekontorilisati dužinu zaštite i ev skratiti
na 1-2mm duže od razmaka traka (držača
rezervoara)
- popustiti držače rezervoare
- ubaciti protekcije između traka rezervoara
- ponovo stegnuti trake rezervoara
Za veću sigurnost savetuje se da :
Savije zaštita po ivicama (kao fig A)
- Izbušiti zaštitu i sa jednim ili dva klina
blokirati (fig B)
- Izbušiti protekciju i trake rezervoara i sa
nitnama ili vijcima fiksirati (fig C)
­
Izrada od inox lima
­
Laka instalacija
­
Preporučujemo sa našim sistemima za
zaštitu krađe goriva
FCL-110 FCL-U/U.V/U.S
Rezervoar
Trake (držač) rezervoara
Via Donatori di Organi, 3 - 29010 Castelvetro P.no - PIACENZA - ITALY Tel. +39 0523 825337
[email protected] - www.tecnoblock.com
MEHANIČKI SIGURNOSNI SISTEMI
I IMOBILIZATORI
FUNKCIJE
Sig. Sistem TECNOBLOCK „radi u tišini“ na
hidarulično/vazdušnom sistemu vozila i elektronski na
sisitemu za pokretanje motora vozila.
­
Sa uključenim sistemom motor vozila ne može biti
pušten u rad
­
Pritiskom na pedalu kvačila menjač vozila postaje
ne funkcionalan
­
Pritiskom na pedalu kočnice kočioni sistem ostaje
permanentno uključen
3/5 pumpa kvačila
3/6 pumpa kočnica
KARAKTERISTIKE
3/7 telo od materijala
otpornog na sečenje i bušenje
Sve komponente sistema TECNOBLOCK su izrađene
u materijalu protiv bušenja i sečenja. Sigurnosni sistem
TECNOBLOCK ne stvara lažne alarme ili smetnje u
elektro sistemu vozila. Visok stepen pouzdanosti,
ekstremno diskretan, jednostavan za montažu i
korišćenje je razlog zašto je ovaj sistem izabran od
proizvođača vozila, lesaing kompanija i osiguravajućih
kompanija
SIGURNOSNA BRAVA
3/8 grafička šema za montažu i funkcijama
3/9 jednostrano kolo hidrauličnog ili vazdušnog sistema vozila
KABA jedan izlaz sa potvrdom uključivanja sistema,
kompletrian sa tri ključa, dupli izlaz bez sistema za
potvrdu uključivanja sistema sa dva ključa u
kompletu
­
Svi ključevi su sa klasifikacijom za zaštićenu
duplikaciju
­
Za uključivanje sistema dovoljno je koristiti jedan
od ključeva iz kompleta
3/10 duplo kolo hidrauličnog i vazdušnog sistema vozila
Via Donatori di Organi, 3 - 29010 Castelvetro P.no - PIACENZA - ITALY Tel. +39 0523 825337
[email protected] - www.tecnoblock.com
Download

Mehanički imobilizatori