2012 Uputstvo za upotrebu Chevrolet Malibu M
Ključevi, vrata i prozori . . . . . . 1-1
Ključevi i brave . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Vrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12
Bezbednost vozila . . . . . . . . . . . . 1-14
Spoljašnji retrovizori . . . . . . . . . . 1-17
Unutrašnji retrovizori . . . . . . . . . 1-19
Prozori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-20
Krov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-23
Sedišta i nasloni . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Nasloni za glavu . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Prednja sedišta . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Zadnja sedišta . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Sigurnosni pojasevi . . . . . . . . . . . 2-13
Sistem vazdušnih jastuka . . . . 2-21
Sistem zaštite za decu . . . . . . . 2-32
Prostor za odlaganje . . . . . . . . . 3-1
Prostori za odlaganje . . . . . . . . . . 3-1
Dodatne karakteristike prostora
za odlaganje . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Osvetljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Spoljašnje osvetljenje . . . . . . . . . . 5-1
Unutrašnje osvetljenje . . . . . . . . . 5-6
Karakteristike osvetljenja . . . . . . 5-7
Instrumenti i komande . . . . . . . 4-1
Kratak pregled instrument
table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Komande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Lampice upozorenja,
pokazivači i kontrolne
lampice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Informacioni displeji . . . . . . . . . . 4-31
Poruke vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-35
Personalizacija vozila . . . . . . . . 4-46
Infotainment sistem . . . . . . . . . . 6-1
Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Upravljanje klima
sistemom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1
Sistemi upravljanja klimom . . . . . 7-1
Ventilacioni otvori . . . . . . . . . . . . . . 7-9
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10
2012 Uputstvo za upotrebu Chevrolet Malibu M
Vožnja i rukovanje . . . . . . . . . . . . 8-1
Informacije o vožnji . . . . . . . . . . . . 8-2
Polazak i rukovanje . . . . . . . . . . 8-14
Izduvni sistem motora . . . . . . . . 8-26
Automatski menjač . . . . . . . . . . . 8-29
Ručni menjač . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-31
Kočnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-33
Sistemi upravljanja
vožnjom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-37
Tempomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-40
Sistemi za detekciju
objekata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-42
Gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-44
Vuča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-49
Konverzije i dodaci . . . . . . . . . . . 8-55
Nega vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1
Opšte informacije . . . . . . . . . . . . . . 9-2
Provere vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3
Usmeravanje prednjeg
svetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-30
Zamena sijalice . . . . . . . . . . . . . . . 9-31
Električni sistem . . . . . . . . . . . . . . 9-37
Točkovi i pneumatici . . . . . . . . . . 9-45
Startovanje pomoću
kablova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-66
Vuča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-70
Nega spoljašnjosti . . . . . . . . . . . . 9-72
Servisni radovi i
održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1
Opšte informacije . . . . . . . . . . . . . 10-1
Raspored održavanja . . . . . . . . . 10-2
Preporučene tečnosti,
sredstva za podmazivanje i
delovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-8
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . 11-1
Identifikacija vozila . . . . . . . . . . . 11-1
Podaci o vozilu . . . . . . . . . . . . . . . 11-2
Informacije o vlasniku . . . . . . 12-1
Snimanje podataka vozila i
tajnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-1
Indeks pojmova . . . . . . . . . . . . i-1
Uvod
vaše vozilo da proverite svaku od
karakteristika koja se nalazi na
vašem vozilu.
Držite ovo uputstvo u vozilu da bi
vam bilo nadohvat ruke.
Imena, logotipi, amblemi, slogani,
nazivi modela vozila i crteži karoserije vozila koji se pojavljuju u ovom
uputstvu uključujući, ali se ne
ograničavajući na GM, GM logotip,
CHEVROLET amblem, MALIBU i
MALIBU amblem, zaštitni su znaci
i/ili servisni znaci kompanije General
Motors LLC, njenih podružnica,
filijala ili zvaničnih zastupnika.
Korišćenje ovog uputstva
Ovo uputstvo opisuje karakteristike
koje mogu i ne moraju biti zastupljene na vašem vozilu, bilo zbog
toga što su opcije koje niste kupili
ili zbog promena koje su usledile
nakon štampanja ovog uputstva za
vlasnike vozila. Pogledajte prateću
dokumentaciju koja se odnosi na
Poruke upozorenja koje se nalaze
na nalepnicama vozila i u ovom
uputstvu opisuju opasnosti i šta da
uradite da ih izbegnete ili smanjite.
Štampano u SAD
Šifra dela H12RS30
Da biste brzo pronašli informacije o
vozilu, koristite indeks na poleđini
ovog uputstva. To je abecedni
spisak pojmova u uputstvu i brojeva
stranica na kojima se mogu naći.
iii
Upozorenje ili Oprez ukazuje na
opasnost koja bi mogla dovesti do
povrede ili smrti.
{ UPOZORENJE
One znače da postoji mogućnost
da se povredite vi ili drugi ljudi.
Napomena: Ovo znači da postoji
mogućnost štete po vozilo ili
imovinu. To ne bi bilo obuhvaćeno garancijom vozila.
Opasnost, Upozorenja i
Pažnja
Opasnost ukazuje na opasnost sa
visokim stepenom rizika koja će
dovesti do ozbiljne povrede ili smrti.
©
Krug precrtan kosom crtom je
sigurnosni simbol koji znači
"Nemojte", "Nemojte ovo raditi" ili
"Ne dozvolite da se ovo dogodi."
2011 General Motors LLC. Sva prava zadržana.
iv
Uvod
Simboli
Tabela simbola vozila
Vozilo ima komponente i nalepnice
koje koriste simbole umesto teksta.
Simboli su prikazani zajedno sa
tekstom i opisuju rukovanje ili informaciju koja se odnosi na određenu
komponentu, komandu, poruku,
merač ili pokazivač.
Evo nekoliko dodatnih simbola koji
se mogu naći na vozilu i njihovo
značenje. Za više informacija o
određenom simbolu, pogledajte
indeks.
M:
#:
G:
!:
Ovaj simbol se prikazuje kada
je potrebno da pogledate svoje
uputstvo za vlasnike vozila radi
dodatnih instrukcija ili informacija.
*:
Ovaj simbol se prikazuje kada
je potrebno da pogledate uputstvo
za servis radi dodatnih instrukcija ili
informacija.
9 : Svetlo za spremnost
vazdušnog jastuka
Klima sistem
Rashladno ulje klimatizacije
Sistem protiv blokade točkova
prilikom kočenja (ABS)
% : Audio komande upravljača
$ : Svetlo upozorenja kočionog
O : Spoljašnja svetla
H : Zapaljivo
# : Prednja svetla za maglu
s : Zadnja svetla za maglu
. : Pokazivač količine goriva
+ : Osigurači
3 : Menjač dugih/oborenih svetala
H : ISOFIX sistem za zaštitu dece
* : Kontrolna lampica kvara
: : Pritisak ulja
O : Uključivanje
> : Podsetnici za sigurnosne
sistema
pojaseve
I : Sertifikovani tehničar
" : Sistem napajanja strujom
I : Tempomat
B : Temperatura rashladne
7 : Monitor pritiska u pneumaticima
tečnosti motora
d:
Kontrola proklizavanja/
Elektronska kontrola stabilnosti
M : Tečnost za pranje vetrobranskog stakla
Ključevi, vrata i prozori
Ključevi, vrata i
prozori
Ključevi i brave
Ključevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Sistem daljinskog upravljača (RKE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Rukovanje sistemom daljinskog
upravljača (RKE) . . . . . . . . . . . . 1-3
Daljinsko pokretanje vozila . . . . 1-7
Brave na vratima . . . . . . . . . . . . . . 1-9
Električne brave na
vratima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
Podsetnik na otvorena
vrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
Odloženo zaključavanje . . . . . 1-10
Automatske brave na
vratima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11
Zaštita od zaključavanja . . . . . 1-11
Bezbednosne brave . . . . . . . . . 1-11
Vrata
Unutrašnji retrovizori
Sirena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12
Bezbednost vozila
Bezbednost vozila . . . . . . . . . . . 1-14
Alarmni sistem zaštite od
krađe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14
Rukovanje imobilajzerom
(pristup pomoću ključa) . . . . . 1-15
Rukovanje imobilajzerom
(pristup bez ključa) . . . . . . . . . 1-16
Spoljašnji retrovizori
Konveksni retrovizori . . . . . . . .
Električno upravljanje
retrovizorima . . . . . . . . . . . . . . .
Sklapanje retrovizora . . . . . . . .
Grejanje retrovizora . . . . . . . . . .
Zakretanje retrovizora pri
vožnji unazad . . . . . . . . . . . . . .
1-1
Ručni unutrašnji retrovizor . . . 1-19
Automatsko zatamnjenje
retrovizora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-19
Prozori
Prozori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-20
Električno upravljani
prozori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-20
Štitnici od sunca . . . . . . . . . . . . . 1-22
Krov
Krovni otvor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-23
1-17
1-17
1-17
1-18
1-18
1-2
Ključevi, vrata i prozori
Ključevi i brave
Ključevi
{ UPOZORENJE
Ostaviti decu u vozilu sa ključem
kontakt brave, opasno je iz više
razloga. Deca ili drugi mogli bi se
ozbiljno povrediti ili čak poginuti.
Mogli bi da rukuju električno
upravljanim prozorima ili drugim
komandama, ili da čak pokrenu
vozilo. Prozori će funkcionisati sa
ključevima u kontakt bravi i deca
bi se mogla ozbiljno povrediti ili
poginuti ako se ispreče na putanji
zatvaranja prozora. Ne ostavljajte
ključeve u vozilu sa decom.
{ UPOZORENJE
Iz više razloga je opasno
ostavljati u vozilu decu zajedno s
predajnikom daljinskog upravljača
(RKE); deca i druge osobe mogli
bi pretrpeti ozbiljne povrede ili
čak poginuti Mogli bi da rukuju
električno upravljanim prozorima
ili drugim komandama, ili da
čak pokrenu vozilo. Prozori će
funkcionisati sa RKE predajnikom
u vozilu i oni bi mogli pretrpeti
ozbiljne povrede ili čak poginuti
ako se ispreče na putanji zatvaranja prozora. Ne ostavljajte RKE
predajnik u vozilu sa decom.
Ključ koji predstavlja sastavni deo
predajnika daljinskog upravljača
(RKE) može se upotrebiti za
paljenje i za sve brave, ukoliko se
radi o vozilu kojem se pristupa
pomoću ključa. Ako vozilo ima
mogućnost paljenja bez ključa, onda
se ovaj ključ može koristiti za brave.
Ključevi, vrata i prozori
Sistem daljinskog
upravljača (RKE)
Izmene i modifikacije na ovom
sistemu od strane nekog ko nije
ovlašćena servisna ustanova, mogle
bi poništiti pravo korišćenja ove
opreme.
Ako postoji opadanje radnog
opsega RKE-a:
Pritisnite dugme na RKE predajniku
da opružite ključ. Pritisnite dugme i
telo ključa da uvučete ključ.
Ukoliko vozilo poseduje kontaktbravu i ako se ključ u njoj teško
okreće, proverite da na telu ključa
nema prljavštine. S vremena na
vreme očistite ključ četkicom ili
čačkalicom.
Obratite se svom dileru ako vam je
potreban novi ključ.
.
Proverite razdaljinu. Predajnik je
možda previše udaljen od vozila.
.
Proverite lokaciju. Druga vozila
ili predmeti možda blokiraju
signal.
.
Proverite bateriju predajnika.
Pogledajte "Zamena baterije" u
nastavku ovog odeljka.
.
Ako predajnik i dalje ne radi
kako treba, obratite se svom
dileru ili kvalifikovanom tehničaru
za servis.
1-3
Rukovanje
sistemom daljinskog
upravljača (RKE)
Funkcije predajnika radiće na
udaljenosti do 20 m (65 ft) od vozila.
Kod vozila s daljinskim startovanjem
ova udaljenost biće veća.
Imajte na umu da i drugi faktori,
poput gore navedenih, mogu uticati
na performanse predajnika.
RKE bez prikazanog daljinskog
pokretanja
Q (Zaključavanje): Pritisnite da
zaključate sva vrata.
1-4
Ključevi, vrata i prozori
Moguće je da pokazivači pravca
zatrepere i/ili da se oglasi sirena
kao indikator zaključavanja; pogledajte „Povratne informacije zaključavanja“ pod Personalizacija vozila na
stranici 4‑46.
K (Otključavanje): Pritisnite da
otključate vrata vozača ili sva vrata.
Pogledajte "Opcije otključavanja
vrata" u okviru Personalizacija
vozila na stranici 4‑46.
Ako su vrata vozača otvorena
kada se pritisne Q, sva vrata se
zaključavaju osim vozačevih ako
je ova opcija aktivirana putem
personalizacije vozila.
Indikatori pokazivača pravca mogu
da trepere i/ili da se oglasi sirena da
označi otključavanje. Pogledajte
"Povratni signal otključavanja" u
okviru Personalizacija vozila na
stranici 4‑46.
Ako su vrata suvozača otvorena
kada se pritisne Q, sva vrata se
zaključavaju.
Pritiskom na K deaktiviraće se
sistem zaštite od krađe. Pogledajte
Alarmni sistem zaštite od krađe na
stranici 1‑14.
Pritisak na Q može takođe da
aktivira sistem zaštite od krađe.
Pogledajte Alarmni sistem zaštite od
krađe na stranici 1‑14.
Kad su vrata zaključana, vratanca
prostora za punjenje goriva takođe
su zaključana.
Na pojedinim modelima, kad se
pritisne i zadrži Q svi prozori na
vozilu se zatvaraju.
Prilikom otključavanja vozila
može doći do vraćanja sedišta u
njihove memorisane položaje.
Pogledajte Sedišta s memorisanjem
položaja na stranici 2‑8. „Daljinsko
pozivanje memorije“ pod Personalizacija vozila na stranici 4‑46 za više
informacija.
Na pojedinim modelima, kad se
pritisne i zadrži K svi prozori na
vozilu se otvaraju.
V (Daljinsko otvaranje
prtljažnika): Pritisnite i držite
da otključate prtljažnik.
7 (Lokator vozila/alarm u slučaju
nužde): Jednom pritisnite i pustite
da locirate vozilo. Spoljašnja svetla
trepere i sirena pišti.
Pritisnite i držite 7 najmanje dve
sekunde da oglasite alarm u slučaju
nužde. Čuje se sirena i pokazivači
pravca trepću sve dok se 7 ponovo
ne pritisne ili dok se vozilo ne
pokrene.
/ (Daljinsko pokretanje vozila):
Za vozila sa ovom opcijom,
pritisnite Q, a zatim u roku od pet
sekundi pritisnite i zadržite / da
biste pokrenuli motor dok ste van
vozila, koristeći RKE predajnik.
Pogledajte Daljinsko pokretanje
vozila na stranici 1‑7 za dodatne
informacije.
Dugmad na ključevima su deaktivirana kada je ključ u kontakt bravi,
ako je u opremi.
Ključevi, vrata i prozori
Rad sistema za pristup bez
ključa
Neka vozila opremljena su
sistemom za pristup bez ključa koji
vam omogućava da zaključavate
i otključavate vrata i pristupate
prtljažniku bez vađenja RKE predajnika iz džepa, novčanika, aktovke, i
sl. Pri tom, RKE predajnik treba da
bude udaljen najviše 1 m (3 ft) od
vrata ili prtljažnika koji se otvara.
"Opcije otključavanja vrata" u
okviru Personalizacija vozila na
stranici 4‑46.
Senzor brave
Otvaranje bilo kojih vrata osim
vozačevih uvek dovodi do otključavanja svih vrata. Ova karakteristika
se ne može menjati.
Da biste podesili koja vrata će
se otključati prilikom otvaranja
vozačevih vrata, pogledajte
Otvaranje prtljažnika bez ključa
Pritisnite tablu smeštenu na
centralnom, visoko postavljenom
stop svetlu da biste otvorili
prtljažnik, pod uslovom da je RKE
predajnik unutar dometa.
Programiranje predajnika za
vozilo
Otključavanje bez ključa
Sa RKE predajnikom na rastojanju
do 1 m (3 ft), pristupite prednjim
vratima i povucite ručicu kako biste
otključali i otvorili vrata. Ako vozilo
prepozna predajnik, vrata će se
otključati i otvoriti.
1-5
Kad su sva vrata zatvorena i kad je
kontakt isključen, vozilo se može
zaključati pritiskom na ovu površinu
na ručici vrata. Ova funkcija je
dostupna tokom nekoliko minuta
nakon isključenja motora.
Funkcionisaće samo RKE predajnici
koji su programirani za ovo vozilo.
Ako se predajnik izgubi ili je
ukraden, zamena se može nabaviti i
izvršiti programiranje preko vašeg
dilera. Vozilo se može reprogramirati tako da izgubljeni ili ukradeni
predajnici više ne funkcionišu. Svi
preostali predajnici moraće takođe
da budu reprogramirani. Za svako
vozilo može postojati najviše do pet
predajnika programiranih za njega.
Nov predajnik može se programirati
za vozilo pod uslovom da postoji
više prepoznatih predajnika.
1-6
Ključevi, vrata i prozori
Prilikom programiranja vozilo mora
biti isključeno i sa sobom morate
imati sve predajnike, kako one koji
su trenutno prepoznati tako i nove.
1. Otvorite prostor za odlaganje
u naslonu za ruku i stavite
predajnik u džep za predajnik,
tako da mu dugmad budu
okrenuta ka prednjoj strani
vozila.
2. Ključ od vozila na novom
predajniku ubacite u cilindar
brave na spoljnoj strani
vozačevih vrata i okrenite ga u
položaj za otključavanje pet puta
u roku od 10 sekundi.
Na informacionom centru
za vozača (DIC) pojavljuje
se poruka „READY FOR
REMOTE #2“, 3, 4 ili 5
(„spreman za daljinski br. 2“,
3, 4 ili 5).
3. Izvadite ključ koji je prepoznat,
pa u džep za predajnik stavite
novi predajnik.
4. Pritisnite dugme za paljenje.
Nakon što je prepoznavanje
predajnika završeno, DIC će
pokazati da je spreman za
programiranje narednog
predajnika.
5. Izvadite predajnik iz džepa za
predajnike i pritisnite K.
Ponovite korake od 3 do 5 da
biste programirali dodatne
predajnike.
Nakon što programirate sve
dodatne predajnike, 10 sekundi
držite pritisnuto dugme za
paljenje kako biste izašli iz
režima programiranja.
Pokretanje vozila pomoću
predajnika sa slabom
baterijom
Ako je baterija predajnika slaba,
na DIC-u se može pojaviti poruka
„NO REMOTE DETECTED“
(„NIJE DETEKTOVAN DALJINSKI“)
kad pokušate da pokrenete vozilo.
Istovremeno može biti prikazana i
poruka „REPLACE BATTERY IN
REMOTE KEY“ („ZAMENITE
BATERIJU U DALJINSKOM“).
Da biste pokrenuli vozilo:
1. Otvorite prostor za odlaganje
u naslonu za ruku i stavite
predajnik u džep za predajnik,
tako da mu dugmad budu
okrenuta ka prednjoj strani
vozila.
2. Sa ručicom menjača u položaju
P (parkiranje) ili N (neutralno),
pritisnite pedalu kočnice i
dugme za paljenje. Pogledajte
Pokretanje motora na
stranici 8‑19
Zamenite bateriju predajnika što
je moguće pre.
Ključevi, vrata i prozori
Zamena baterije
Daljinsko pokretanje
vozila
Zamenite bateriju ako se na
DIC-u pojavi poruka „REPLACE
BATTERY IN REMOTE KEY“
(„ZAMENITE BATERIJU U DALJINSKOM“). Pogledajte „ZAMENA
BATERIJE U DALJINSKOM“ u
okviru Poruke u vezi s ključem i
bravom na stranici 4‑40.
Vozilo može imati ovu funkciju, koja
vam omogućava da pokrenete
motor dok ste van vozila.
/ (Daljinsko pokretanje vozila):
Ovo dugme nalaziće se na RKE
predajniku ako vozilo ima mogućnost daljinskog pokretanja.
{ UPOZORENJE
Vodite računa da odložite stare
baterije u skladu sa odredbama o
zaštiti životne sredine kako biste
doprineli zaštiti životne sredine i
svog zdravlja.
Baterija nije punjiva. Da zamenite
bateriju:
1. Pritisnite dugme na predajniku
da opružite telo ključa.
1-7
2. Vrhom prsta otvorite poklopac
baterije i skinite ga.
3. Izvadite bateriju tako što ćete je
pritisnuti i pomeriti ka telu ključa.
4. Umetnite novu bateriju, sa
pozitivnim stranom okrenutom
na gore. Gurnite bateriju nadole
dok ne upadne na predviđeno
mesto. Zamenite je sa CR2032
ili ekvivalentnom baterijom.
5. Uglavite poklopac baterije nazad
na predajnik.
Kod vozila s automatskim sistemom
upravljanja klimatizacijom, prilikom
daljinskog pokretanja aktiviraće
se režim grejanja ili hlađenja, u
zavisnosti od spoljne temperature
vazduha. Kod vozila bez automatskog upravljanja klimatizacijom,
aktiviraće se režim grejanja
odnosno hlađenja koji je poslednji
korišćen. Čim se ključ okrene u
položaj „ON/RUN“ („UKLJ./POKRETANJE“) uključiće se sistem
upravljanja klimatizacijom, uz
primenu postavki koje su u vozilu
poslednji put bile korišćene.
1-8
Ključevi, vrata i prozori
Ako vozilo ima sedišta koja se greju,
ona mogu početi da se zagrevaju
tokom daljinskog pokretanja. Pogledajte Grejanje prednjih sedišta na
stranici 2‑10.
3. Odmah pošto izvršite korak 2,
pritisnite i držite / dok lampice
pokazivača pravca ne zatrepere
ili oko dve sekunde ako vozilo
nije u vidokrugu.
Zakoni u nekim lokalnim zajednicama mogu da zabranjuju upotrebu
daljinskih pokretača. Na primer, neki
zakoni zahtevaju da vozilo bude
u vidokrugu osobe koja koristi
daljinsko pokretanje. Proverite
lokalne propise u vezi bilo kakvih
zahteva.
Kada se motor pokrene, parkirna
svetla će se upaliti i ostaće upaljena
za sve vreme rada motora. Vrata će
biti zaključana, a moguće je da se
uključi sistem za upravljanje klimatizacijom.
Drugi uslovi mogu uticati na performanse predajnika. Pogledajte
Sistem daljinskog upravljača (RKE)
na stranici 1‑3.
Pokretanje vozila
Da pokrenete motor koristeći opciju
daljinskog pokretanja:
1. Usmerite RKE predajnik prema
vozilu.
2. Pritisnite i pustite
Q.
Motor će nastaviti da radi 10 minuta.
Ponovite korake da produžite
vreme rada za dodatnih 10 minuta.
Daljinsko pokretanje može se
obnoviti samo jednom.
Na primer, ako je motor radio pet
minuta i produžite mu rad za
10 minuta, motor će ukupno raditi
15 minuta.
Između dva ciklusa paljenja dozvoljeno je izvršiti najviše dva daljinska
pokretanja, ili jedno pokretanje s
produžetkom rada.
Pre ponovnog korišćenja sistema za
daljinsko pokretanje, paljenje vozila
mora se uključiti i ponovo isključiti.
Otkazivanje daljinskog pokretanja
Da otkažete daljinsko pokretanje,
uradite nešto od navedenog:
.
Uperite RKE predajnik ka vozilu
i pritisnite i držite / dok se
parkirna svetla ne ugase.
.
Uključiti sva četiri pokazivača
pravca.
.
Upalite pa zatim ugasite vozilo.
Pokrenite vozilo pre vožnje.
Produžetak vremena rada motora
Za produžetak od 10 minuta,
ponovite korake 1–3 dok motor još
uvek radi. Daljinsko pokretanje
može se jedanput produžiti.
Pošto se daljinsko pokretanje
obnovi, sledećih 10 minuta odmah
će početi.
Ključevi, vrata i prozori
Uslovi u kojima daljinsko
pokretanje neće raditi
Funkcija daljinskog pokretanja
vozila neće raditi u sledećim slučajevima:
.
Ključ je u kontakt-bravi (pristup
pomoću ključa) ili unutar vozila
(pristup bez ključa).
.
Hauba nije zatvorena.
.
Uključena su sva četiri pokazivača pravca.
.
Svetli indikatorska lampica
kvara.
.
Temperatura rashladne tečnosti
motora je previše visoka.
.
Pritisak ulja je nizak.
.
Dva daljinska pokretanja vozila
ili jedno daljinsko pokretanje sa
produžetkom su već iskorišćeni.
.
Vozilo nije u položaju P (Parkiranje).
Brave na vratima
{ UPOZORENJE
UPOZORENJE (nastavak)
.
Mala deca koja uđu u otključana vozila možda neće moći
da izađu. Dete može savladati ekstremna toplota i može
doživeti trajne povrede ili čak
smrt od toplotnog udara.
Uvek zaključajte vozilo kada
iz njega izađete.
.
Nepoznati ljudi mogu lako ući
kroz otključana vrata kada
usporite ili zaustavite vozilo.
Zaključavanjem vrata možete
sprečiti da se to desi.
Otključana vrata mogu biti
opasna.
.
Putnici, naročito deca, mogu
lako da otvore vrata i ispadnu
iz vozila u pokretu. Kad su
vrata zaključana, nije ih
moguće otvoriti pomoću
ručice. Šansa da budete
izbačeni iz vozila u saobraćajnoj nesreći je povećana
ako vrata nisu zaključana.
Tako da svi putnici treba da
pravilno stave sigurnosne
pojaseve i vrata treba da
budu zaključana kadgod je
vozilo u vožnji.
(nastavak)
1-9
Postoji nekoliko načina zaključavanja i otključavanja vozila.
1-10
Ključevi, vrata i prozori
Spolja:
.
.
Ključ u bravi na vozačevim
vratima okrenite u smeru
kretanja kazaljke na satu da
biste otključali vrata, odnosno u
suprotnom smeru da biste ih
zaključali.
Električne brave na
vratima
Ako neka vrata nisu potpuno zatvorena oglasiće se zvučni signal i na
displeju će se pojaviti odgovarajuća
poruka o vratima. Ovo se dešava
kad je paljenje uključeno i kad se
ručica menjača pomeri iz položaja
P (parkiranje) ili N (neutralno).
Pogledajte Poruke o nezatvorenim
vratima na stranici 4‑38.
Pritisnite Q ili K na predajniku
daljinskog upravljača (RKE).
Iznutra:
.
Gurnite nadole dugme za ručno
zaključavanje na vratima.
.
Povlačenjem ručice na vratima,
ona se odbravljuju. Ponovno
povlačenje ručice na vratima
odbravljuje vrata.
.
Pritisnite
tabli.
Q ili K na instrument
Podsetnik na otvorena
vrata
Odloženo zaključavanje
Q (Zaključavanje):
Pritisnite da
zaključate vrata.
K (Otključavanje): Pritisnite da
otključate vrata.
Zaključavanjem i otključavanjem
vrata automatski se zaključavaju,
odnosno otključavaju vrata prtljažnika i vratanca ulivnog grla za
gorivo. Pogledajte Prtljažnik na
stranici 1‑12 ili Punjenje rezervoara
za gorivo na stranici 8‑47.
Ova funkcija će za pet sekundi
odložiti trenutak zaključavanja vrata
i aktiviranja sistema za odvraćanje
od krađe, u slučajevima kad se
zaključavanje vozila vrši prekidačem
električne brave na vratima ili
predajnikom daljinskog upravljača (RKE).
Ako su u trenutku zaključavanja
vozila bilo koja vrata otvorena, tri
zvučna signala ukazaće na to da je
funkcija odloženog zaključavanja
aktivna. Pet sekundi nakon što
Ključevi, vrata i prozori
poslednja vrata budu zatvorena,
sva vrata će se zaključati. Da biste
poništili odlaganje i odmah zaključali
vrata, po drugi put pritisnite Q na
RKE predajniku ili prekidač
električne brave na vratima. Sistem
za odvraćanje od krađe aktiviraće
se nakon 30 sekundi.
Automatske brave na
vratima
Moguće je programirati automatsko
otključavanje vrata nakon prebacivanja menjača u položaj P (parkiranje) kod vozila s automatskim
menjačem, odnosno nakon isključenja kontakt-brave na vozilima s
ručnim menjačem.
Funkciju otključavanja električnih
vrata moguće je programirati preko
odzivnika (promptova) koji se prikazuju na Informacionom centru za
vozača (DIC). Pogledajte Personalizacija vozila na stranici 4‑46 za više
informacija.
1-11
Zaštita od zaključavanja
Ako se prekidač električne brave na
vratima pritisne kada je ključ u
kontakt bravi i kada su neka vrata
otvorena, sva vrata će se zaključati,
a zatim će se vozačeva vrata otključati. Vodite računa da izvadite ključ
iz kontakt brave kada zaključavate
vozilo.
Ako se predajnik daljinskog upravljača (RKE) upotrebi za zaključavanje vrata u trenutku dok je ključ u
kontakt-bravi, zučni signal će se
oglasiti tri puta. Zatim će se sva
vrata zaključati.
Bezbednosne brave
Vozilo je opremljeno sigurnosnim
bravama zadnjih vrata, koje putnicima onemogućavaju da zadnja
vrata otvore iznutra.
Otvorite zadnja vrata kako biste
pristupili sigurnosnim bravama koje
su smeštene na unutrašnjim
rubovima obeju vrata.
Da biste podesili brave, ubacite
ključ u prorez i okrenite ga u
vodoravan položaj. Na taj način će
vrata moći da se otvaraju samo sa
spoljne strane, nakon što ih otključate. Radi povratka na normalan
način rada vrata, prorez okrenite u
uspravan položaj.
1-12
Ključevi, vrata i prozori
Vrata
Sirena
{ UPOZORENJE
Izduvni gasovi mogu dospeti
u vozilo ako se ono vozi sa
otvorenom podižućom
platformom, prtljažnikom/vratancima, ili sa predmetima koji
premašuju zaptivku između
karoserije i prtljažnika/vratanaca
ili podižuće platforme. Izduvni
gasovi motora sadrže ugljen
monoksid (CO) koji se ne može
videti ni omirisati. On može da
dovede do gubitka svesti, čak i do
smrti.
(nastavak)
UPOZORENJE (nastavak)
UPOZORENJE (nastavak)
.
Ako vozilo mora da se vozi sa
otvorenom podižućom platformom
ili prtljažnikom/vratancima:
.
Zatvorite sve prozore.
.
Potpuno otvorite ispuste za
vazduh na ili ispod instrument
table.
.
Sistem za upravljanje klimatizacijom podesite tako da se
usisava samo spoljni vazduh i
odaberite najveću brzinu
ventilatora. Pogledajte
„Sistemi za upravljanje klimatizacijom“ u indeksu.
(nastavak)
Ako je vozilo opremljeno
električnom podižućom
platformom, deaktivirajte
funkciju električne podižuće
platforme.
Za više informacija o ugljen
monoksidu, pogledajte Izduvni
sistem motora na stranici 8‑26.
Otvaranje prtljažnika
Prtljažnik je moguće otvoriti samo
dok je ručica menjača u položaju
P (parkiranje) ili kada je paljenje
isključeno.
Pritisnite V na RKE predajniku.
Pogledajte Rukovanje sistemom
daljinskog upravljača (RKE) na
stranici 1‑3.
Ključevi, vrata i prozori
Ručica za otvaranje prtljažnika
u slučaju nužde
Najpre otključajte prtljažnik pritiskom
na K, bilo na instrument-tabli ili na
RKE predajniku. Zatim pritisnite
dodirnu tablu koja je smeštena na
prtljažniku da biste ga otvorili.
Na vozilima koja na prtljažniku imaju
bravu s cilindrom, za otključavanje
upotrebite ključ.
Zatvorite prtljažnik povlačenjem
ručice.
1-13
oštetiti ručicu. Ručica za
otvaranje prtljažnika u slučaju
nužde je namenjena samo kao
pomoć osobi zarobljenoj u
zabravljenom prtljažniku, omogućavajući otvaranje prtljažnika sa
unutrašnje strane.
Postoji fluorescentna ručica za
otvaranje prtljažnika u slučaju nužde
koja je smeštena unutar prtljažnika,
na kvaki prtljažnika. Ova ručica
svetli u mraku, nakon što se izloži
svetlosti. Povucite ručicu za
otvaranje nagore da biste prtljažnik
otvorili sa unutrašnje strane.
Napomena: Ne koristite ručicu za
otvaranje prtljažnika u slučaju
nužde kao tačku vezivanja i
pričvršćivanja pri obezbeđivanju
predmeta u prtljažniku jer to može
1-14
Ključevi, vrata i prozori
Bezbednost vozila
Ovo vozilo ima karakteristike
sistema zaštite od krađe; međutim,
one ga ne čine nemogućim za
ukrasti.
Pritisnite V na RKE predajniku da
biste prtljažnik otvorili bez uključivanja alarma. Sistem će se ponovo
aktivirati nakon zatvaranja
prtljažnika.
Deaktiviranje sistema
Alarmni sistem zaštite od
krađe
Ovo vozilo ima alarmni sistem
zaštite od krađe.
Pored standardnih mogućnosti
sistema za odvraćanje od krađe,
ovaj sistem poseduje još i provalni
senzor i senzor nagiba.
K na RKE predajniku.
.
Pritisnite
.
Približite se vozilu noseći sa
sobom RKE predajnik (za pristup
bez ključa).
.
Startovati motor.
Provalni senzor
Provalni senzor nadgleda unutrašnjost vozila i šalje alarmni signal ka
modulu za odvraćanje od krađe u
slučaju neovlašćenog ulaska u
unutrašnjost vozila. Ne dozvolite da
putnici ili kućni ljubimci ostanu u
vozilu nakon aktiviranja provalnog
senzora. Pre aktiviranja sistema za
odvraćanje od krađe i provalnog
senzora, uradite sledeće:
.
Proverite da li su sva vrata,
prozori i krovni otvor (ako je u
opremi) u potpunosti zatvoreni.
.
Isključite sve ventilatore i
duvaljke. Usled kretanja
vazduha može doći do aktiviranja alarma.
.
Obavezno učvrstite sve labave
predmete, poput štitnika za
sunce ili prozorskih zavesica.
Alarm će se automatski deaktivirati.
Aktiviranje sistema
Da aktivirate sistem, pritisnite
RKE predajniku.
Da deaktivirate sistem, uradite nešto
od navedenog:
Poruke alarmnog sistema zaštite od
krađe na stranici 4‑42 za dodatne
informacije.
Q na
Alarm se automatski aktivira posle
oko 30 sekundi. Sigurnosno svetlo
na instrument tabli trepće.
Kako uočiti ometanje
Ako se oglasi sirena kad
pritisnete K, to je znak da je
neko pokušavao da obije vozilo
dok je sistem bio aktivan.
Ukoliko je došlo do uključenja
alarma, na DIC-u će biti prikazana
poruka „THEFT ATTEMPTED“
(„POKUŠAJ KRAĐE“). Pogledajte
Ključevi, vrata i prozori
.
Proverite da nema premeta koji
bi blokirali senzore smeštene na
prednjoj konzoli iznad glave.
.
Nemojte kačiti nikakve predmete
o retrovizor.
Ako je neophodno da neko od
putnika ostane u vozilu, ta osoba
treba da zaključa vrata iznutra,
koristeći prekidač za zaključavanje
električnih vrata nakon njihovog
zatvaranja. U tom slučaju, provalni
senzor neće biti aktiviran.
Sistem se automatski deaktivira
kada se vozilo pokrene sa odgovarajućim ključem. Ključ koristi
primopredajnik koji je usklađen sa
komandnom jedinicom imobilajzera
u vozilu i automatski deaktivira
sistem. Samo odgovarajući ključ
pokreće vozilo. Vozilo neće moći da
se pokrene ako je ključ oštećen.
Rukovanje imobilajzerom
(pristup pomoću ključa)
Ovo vozilo ima pasivni sistem
zaštite od krađe.
Sistem ne mora da se aktivira ili
deaktivira ručno.
Vozilo se automatski imobilizuje
kada se ključ izvadi iz kontakt
brave.
Sigurnosno svetlo, smešteno na
instrument-tabli, pali se ako postoji
problem sa aktiviranjem ili deaktiviranjem sistema za odvraćanje od
krađe.
Kada pokušate da pokrenete vozilo,
sigurnosno svetlo će nakratko
zasvetleti prilikom uključivanja
kontakta.
1-15
Ako se motor ne pokreće a sigurnosno svetlo i dalje svetli, to znači
da postoji neki problem u sistemu.
Isključite kontakt i pokušajte
ponovo.
Ako se motor i dalje ne pokreće, a
pri tom je ključ naizgled neoštećen
ili svetlo nastavlja da svetli, probajte
s drugim ključem za pokretanje.
Ako se motor još uvek ne pokreće
sa drugim ključem, vozilo treba
odvesti na servis. Ako se vozilo
pokrene, prvi ključ je možda
oštećen. Obratite se svom dileru koji
može da servisira sistem zaštite od
krađe i dajte da vam se uradi novi
ključ.
Ne ostavljajte u vozilu ključ ili uređaj
koji deaktivira ili isključuje sistem za
zaštitu od krađe.
1-16
Ključevi, vrata i prozori
Rukovanje imobilajzerom
(pristup bez ključa)
Ovo vozilo ima pasivni sistem
zaštite od krađe.
Sistem ne mora da se aktivira ili
deaktivira ručno.
Vozilo se automatski imobilizuje kad
se predajnik iznese iz vozila.
Sistem za imobilizaciju se deaktivira
pritiskom na dugme za paljenje, pod
uslovom da je u vozilu detektovan
validan predajnik.
Sigurnosno svetlo, smešteno na
instrument-tabli, pali se ako postoji
problem sa aktiviranjem ili deaktiviranjem sistema za odvraćanje od
krađe.
Postoji jedan ili više predajnika
koji su usklađeni s upravljačkom
jedinicom imobilajzera u vozilu.
Vozilo se može pokrenuti samo uz
pomoć pravilno usklađenog predajnika. Ako vam se predajnik ikada
ošteti, možda nećete moći da pokrenete vozilo.
Kada pokušate da pokrenete vozilo,
sigurnosno svetlo će nakratko
zasvetleti prilikom uključivanja
kontakta.
Ako se motor ne pokreće a sigurnosno svetlo i dalje svetli, to znači
da postoji neki problem u sistemu.
Isključite kontakt i pokušajte
ponovo.
Ako na RKE predajniku nema
vidljivih oštećenja, probajte s
drugim predajnikom. Alternativno,
možete pokušati tako što ćete
predajnik staviti u specijalan džep
koji je smešten na centralnoj
konzoli. Pogledajte „Pokretanje
vozila pomoću predajnika sa slabom
baterijom“ pod Rukovanje sistemom
daljinskog upravljača (RKE) na
stranici 1‑3.
Ako motor ne može da se pokrene
ni pomoću drugog predajnika, niti
kada se predajnik nalazi u džepu
na centralnoj konzoli, onda je
vašem vozilu potrebno servisiranje.
Obratite se dileru koji može da
servisira sistem odvraćanja od
krađe i zatražite da programira nov
predajnik za vaše vozilo.
Ne ostavljajte u vozilu ključ ili uređaj
koji deaktivira ili isključuje sistem za
zaštitu od krađe.
Ključevi, vrata i prozori
Spoljašnji retrovizori
Konveksni retrovizori
Električno upravljanje
retrovizorima
{ UPOZORENJE
Konveksni retrovizor može učiniti
da predmeti, kao što su druga
vozila, izgledaju udaljenije nego
što stvarno jesu. Ako se isuviše
oštro prestrojite u desnu traku,
mogli biste da udarite u vozilo
sa desne strane. Proverite na
unutrašnjem retrovizoru ili bacite
pogled preko ramena pre
menjanja trake.
Retrovizor sa suvozačeve strane
je konveksnog oblika. Površina
konveksnog retrovizora je zaobljena
tako da obuhvata veće vidno polje
sa vozačevog sedišta.
1-17
2. Pomoću upravljačkog elementa
podesite retrovizor.
3. Prebacite birač u položaj 9 da
biste poništili izbor retrovizora.
Sklapanje retrovizora
Ručno sklapanje retrovizora
Prikazano je ručno sklapanje;
sklapanje električnim putem vrši
se na sličan način
Da biste podesili retrovizore:
1. Prebacite birač u položaj L (levo)
ili R (desno) da biste izabrali
retrovizor na vozačevoj,
odnosno suvozačevoj strani.
Ručno sklopite retrovizor prema
unutra da biste sprečili njegovo
oštećenje prilikom prolaska kroz
automatsku perionicu. Da biste
sklopili retrovizor, gurnite ga prema
vozilu. Gurnite retrovizor prema
spolja, da biste ga vratili u prvobitan
položaj.
1-18
Ključevi, vrata i prozori
Sklapanje retrovizora
električnim putem
Grejanje retrovizora
Važi za vozila opremljena retrovizorima koji se mogu zagrevati:
Vozilo može biti opremljeno
električnim retrovizorima na
sklapanje.
1 (odmagljivač zadnjeg stakla):
Pritisnite da grejete retrovizore.
Da biste sklopili retrovizore:
Pogledajte "Odmagljivač zadnjeg
stakla" u odeljku Automatski sistem
upravljanja klimatizacijom na
stranici 7‑3 za više informacija.
2. Povucite birač unazad da biste
sklopili retrovizore.
3. Ponovo povucite birač unazad
da biste retrovizore vratili u
prvobitan položaj.
1. Prebacite birač u položaj
9.
Zakretanje retrovizora pri
vožnji unazad
Ako je vozilo opremljeno memorijskim paketom, spoljni retrovizori
imaju mogućnost zakretanja prilikom
vožnje unazad. Ova funkcija omogućava zakretanje spoljnih retrovizora
na unapred odabrani ugao, kad se
ručica menjača prebaci u položaj
R (rikverc). Na taj način vozač može
da vidi ivičnjak i da parkira vozilo
paralelno s njim.
Ključevi, vrata i prozori
Retrovizor na suvozačevoj i/ili
vozačevoj strani vraća se u
prvobitan položaj nakon pomeranja
ručice menjača iz položaja
R (rikverc), odnosno nakon isključenja kontakta ili prebacivanja
ključa u položaj „OFF/LOCK“
(„ISKLJ./ZABRAVLJENO.“).
Ova funkcija se može uključivati i
isključivati preko Informacionog
centra za vozača (DIC). Pogledajte
Personalizacija vozila na
stranici 4‑46.
Unutrašnji retrovizori
Ručni unutrašnji
retrovizor
Radi podešavanja unutrašnjeg
retrovizora, uhvatite ga rukom po
sredini i namestite tako da možete
dobro da vidite prostor iza vozila.
Na vozilima opremljenim retrovizorom s ručnim smanjivanjem
zaslepljivanja, gurnite jezičak
napred pri dnevnoj vožnji, a pri
noćnoj vožnji ga povucite ka sebi da
biste umanjili bljesak od prednjih
svetala vozila iza vas.
1-19
Automatsko zatamnjenje
retrovizora
Na vozilima opremljenim retrovizorom s automatskim smanjivanjem
zaslepljivanja, retrovizor automatski
umanjuje bljesak prednjih svetala
vozila koja se kreću iza. Ovaj efekat
umanjenja bljeska aktivira se nakon
pokretanja vozila.
Čišćenje retrovizora
Nemojte prskati sredstvo za
čišćenje stakla direktno na retrovizor. Koristite meki ubrus nakvašen
vodom.
1-20
Ključevi, vrata i prozori
Električno upravljani
prozori
Prozori
{ UPOZORENJE
Opasno je ostavljati decu, bespomoćne odrasle osobe ili kućne
ljubimce u vozilu sa zatvorenim
prozorima. Može ih savladati
ekstremna toplota i mogu doživeti
trajne povrede ili čak smrt od
toplotnog udara. Nikada ne ostavljajte dete, bespomoćnu odraslu
osobu ili kućnog ljubimca same u
vozilu, naročito sa zatvorenim
prozorima pri toplom ili vrelom
vremenu.
Aerodinamički obilk vozila projektovan je u cilju poboljšanja performansi sa aspekta potrošnje goriva.
To za posledicu može imati pojavu
pulsirajućeg zvuka, ako je prozor
delimično otvoren. Da biste taj zvuk
utišali, otvorite još neki prozor ili
krovni prozor (ako postoji).
Prikazan gornji nivo; slično važi i
za osnovni nivo
Električno upravljanje prozorima
moguće je samo kada je ključ u
položaju „ACC/ACCESSORY“ ili
„ON/RUN/START“, odnosno u
režimu „Rezervisanog napajanja
dodatnih uređaja“ (RAP). Pogledajte
Rezervisano napajanje dodatnih
uređaja (RAP) na stranici 8‑22.
Ključevi, vrata i prozori
Kratkotrajnim pritiskanjem ili povlačenjem prekidača, prozor će se
samo delimično otvoriti, odnosno
zatvoriti.
Ekspresno otvaranje prozora
Funkcija ekspresnog otvaranja
prozora omogućava njihovo potpuno
otvaranje bez držanja prekidača.
Pritisnite prekidač do kraja da biste
aktivirali funkciju ekspresnog
otvaranja. Ovaj ekspresni režim
možete u bilo kom trenutku poništiti
kratkotrajnim pritiskanjem ili povlačenjem prekidača.
Ekspresno zatvaranje prozora
(ako je u opremi)
Na vozilima koja su opremljena
ovom funkcijom, povucite prekidač
do kraja i otpustite ga da biste
aktivirali funkciju ekspresnog zatvaranja. Ovaj ekspresni režim možete
u bilo kom trenutku poništiti kratkotrajnim pritiskanjem ili povlačenjem
prekidača.
Programiranje električno
upravljanih prozora
Ako je akumulator dopunjavan, ako
je izvađen iz vozila ili je neispravan,
mora se ponovo programirati prozor
na vozačevoj strani da bi ekspresno
zatvaranje funkcionisalo. Pre
ponovnog programiranja, zamenite
ili dopunite akumulator vozila.
Da biste programirali prozor na
vozačevoj strani:
1. Dok je ključ u položaju „ACC/
ACCESSORY“ ili „ON/RUN/
START“, ili dok je vozilo u
režimu RAP, zatvorite sva vrata.
2. Pritisnite i zadržite prekidač za
elekrično upravljanje prozorom,
sve dok se prozor potpuno ne
otvori.
3. Povucite i zadržite prekidač za
elekrično upravljanje prozorom,
sve dok se prozor potpuno ne
zatvori.
1-21
4. Nastavite da držite prekidač
tokom približno dve sekunde
nakon što se prozor do kraja
zatvori.
Na taj način je prozor reprogramiran.
Brza opcija protiv prikleštenja
prozora
Ako se ma koji objekat nađe u ravni
prozora dok je aktivna funkcija
ekspresnog zatvaranja, prozor
će se na toj prepreci zaustaviti i
automatski se vratiti u položaj koji je
fabrički podešen. Vremenski uslovi,
poput intenzivnog zaleđivanja,
takođe mogu izazvati ovakvo
automatsko povlačenje prozora.
Normalan rad prozora uspostavlja
se odmah nakon uklanjanja
prepreke, odnosno promene
vremenskih uslova.
1-22
Ključevi, vrata i prozori
Brzo poništavanje protiv
prikleštenja prozora
Zaključavanje prozora
Štitnici od sunca
{ UPOZORENJE
Ako je brzo poništavanje aktivirano, prozor neće automatski
promeniti pravac. Vi ili drugi mogli
biste da se povredite, a prozor bi
mogao da se ošteti. Pre nego što
upotrebite brzo poništavanje,
vodite računa da su svi ljudi i
prepreke sklonjeni sa putanje
prozora.
U slučaju nužde, opcija protiv prikleštenja može da se poništi u kontrolisanom režimu. Držite prekidač
prozor skroz nagore, do drugog
položaja. Prozor se podiže dokle
god se drži prekidač. Pošto se
prekidač pusti, brzi režim se ponovo
aktivira.
U ovom režimu prozor i dalje može
da se zatvori sa nekim predmetom
na njegovoj putanji. Budite oprezni
pri korišćenju režima poništavanja.
Prikazan gornji nivo; slično važi i
za osnovni nivo
Ova funkcija onemogućava upravljanje zadnjim prozorima sa svih
sedišta osim sa vozačevog sedišta.
Pritisnite v da biste zaključali
prozore. Indikatorska lampica u
prekidaču će zasvetleti.
Ponovo pritisnite
čali prozore.
v da biste otklju-
Povucite štitnik za sunce nadole
da biste se zaštitili od blještanja.
Otkačite štitnik za sunce sa središnjeg nosača da biste ga zakrenuli
ka bočnom prozoru ili ga proširili
duž šipke, ako takva mogućnost
postoji.
Možda na štitniku postoji osvetljeno
ogledalo; podignite poklopac.
Ključevi, vrata i prozori
Ekspresno otvaranje/zatvaranje:
Pritisnite i otpustite prednji ili
zadnji kraj prekidača (A) da biste
ekspresno otvorili, odnosno
ekspresno zatvorili krovni prozor.
Krov
Krovni otvor
U vozilima sa krovnim prozorom,
prekidači za upravljanje njime
smešteni su na presvlaci krova,
iznad unutrašnjeg retrovizora. Radi
upravljanja krovnim prozorom,
neophodno je da ključ bude u
položaju „ON/RUN“ ili „ACC/
ACCESSORY“, ili da je vozilo u
režimu rezervisanog napajanja
dodatnih uređaja (RAP). Pogledajte
Položaji kontakt-brave (pristup
pomoću ključa) na stranici 8‑14 или
Položaji kontakt-brave (pristup bez
ključa) na stranici 8‑17. Rezervisano
napajanje dodatnih uređaja (RAP)
na stranici 8‑22.
1-23
Provetravanje/zatvoreno:
Pritisnite i zadržite zadnji kraj
prekidača (B) da biste izdigli krovni
otvor radi ventilacije. Pritisnite i
zadržite prednji kraj prekidača da
biste ga zatvorili.
Otvori/Zatvori: Pritisnite i zadržite
prednji ili zadnji kraj prekidača (A)
da biste otvorili, odnosno zatvorili
krovni prozor. Suncobran se
automatski otvara zajedno s
krovnim prozorom, ali se mora
zatvoriti ručno.
Krovni prozor nije moguće otvoriti
niti zatvoriti ako vozilo ima
električni kvar.
Funkcija protiv prikleštenja
Ako se neki objekat nađe na putanji
krovnog prozora koji se zatvara,
funkcija protiv prikleštenja će detektovati taj objekat i zaustaviti krovni
prozor na mestu prepreke. Nakon
toga, krovni prozor se vraća u krajnji
otvoren položaj.
1-24
Ključevi, vrata i prozori
Prljavština i krhotine mogu da se
nakupe na zaptivci krovnog otvora ili
u tračnici. To može prouzrokovati
zastoj u radu ili bučniji rad krovnog
prozora. Prljavština takođe može
prouzrokovati začepljenje sistema
za drenažu vode. Periodično
otvarajte krovni otvor i uklonite sve
prepreke i sitne krhotine. Obrišite
zaptivku krovnog otvora i zaptivnu
oblast krova koristeći čistu krpu,
blagi sapun i vodu. Ne uklanjajte
masnoću sa krovnog otvora.
Sedišta i nasloni
Sedišta i nasloni
Nasloni za glavu
Nasloni za glavu . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Aktivni nasloni za glavu . . . . . . . 2-3
Prednja sedišta
Podešavanje sedišta . . . . . . . . . . 2-4
Električno podešavanje
sedišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Podešavanje
lumbalnog dela . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Podešavanje naslona
sedišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Sedišta s memorisanjem
položaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Grejanje prednjih sedišta . . . . 2-10
Zadnja sedišta
Zadnja sedišta . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Naslon za ruku na zadnjem
sedištu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Sigurnosni pojasevi
Sigurnosni pojasevi . . . . . . . . . . 2-13
Način pravilnog vezivanja
sigurnosnih pojaseva . . . . . . . 2-15
Karlično-rameni pojas . . . . . . . . 2-16
Korišćenje sigurnosnog
pojasa za vreme
trudnoće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Produžetak za sigurnosni
pojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Provera sigurnosnog
sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Nega sigurnosnih
pojaseva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
Zamena delova sistema sigurnosnih pojaseva nakon
sudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
Sistem vazdušnih jastuka
Sistem vazdušnih jastuka . . . . 2-21
Gde se nalaze vazdušni
jastuci? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23
Kada bi vazdušni jastuk
trebalo da se naduva? . . . . . . 2-24
Šta dovodi do naduvavanja
vazdušnog jastuka? . . . . . . . . 2-25
Kako vazdušni jastuk štiti? . . . 2-25
Šta ćete videti nakon naduvavanja vazdušnog
jastuka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-26
Prekidač za uključenje-isključenje vazdušnih jastuka . . . . 2-27
Servisiranje vozila opremljenog vazdušnim
jastukom . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodavanje opreme u vozilo
opremljeno vazdušnim
jastukom . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provera sistema vazdušnog
jastuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zamena delova sistema
vazdušnih jastuka nakon
sudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1
2-30
2-30
2-31
2-31
Sistem zaštite za decu
Starija deca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-32
Bebe i mala deca . . . . . . . . . . . . 2-34
Bezbednosni sistemi
za decu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-37
Gde postaviti dečije bezbednosno sedište . . . . . . . . . . . . . . 2-39
ISOFIX bezbednosni sistemi
za decu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-44
Obezbeđivanje dečijih
bezbednosnih sedišta
(zadnje sedište) . . . . . . . . . . . . 2-46
Obezbeđivanje dečijih
bezbednosnih sedišta
(suvozačko sedište) . . . . . . . . 2-48
2-2
Sedišta i nasloni
Nasloni za glavu
{ UPOZORENJE
Ako nasloni za glavu nisu postavljeni i pravilno podešeni, veća je
verovatnoća da će osobe u
sedištima zadobiti povredu vrata/
kičme prilikom sudara. Ne pokrećite vozilo sve dok nasloni za
glavu ne budu postavljeni i
pravilno podešeni na svim
sedištima.
Prednja sedišta
Prednja sedišta vozila opremljena
su podesivim naslonima za glavu na
spoljnim položajima za sedenje.
Naslon za glavu podesite tako da
gornja strana naslona bude u visini
vrha glave osobe koja sedi u tom
sedištu. Ovakav položaj smanjuje
verovatnoću nastanka povrede vrata
prilikom sudara.
Da biste naslon za glavu podigli ili
spustili, pritisnite dugme na bočnoj
strani naslona za glavu, pa zatim
povucite nagore ili gurnite nadole
naslon za glavu i otpustite dugme.
Nakon otpuštanja dugmeta,
povucite i gurnite naslon za glavu
kako biste se uverili da je zabravljen
u datom položaju.
Sedišta i nasloni
Zadnja sedišta
Zadnje sedište u vozilu opremljeno
je podesivim naslonima za glavu na
sva tri mesta za sedenje.
2-3
Da biste spustili naslon za glavu,
pritisnite dugme na gornjoj strani
naslona sedišta i gurnite naslon za
glavu nadole. Nakon otpuštanja
dugmeta, pokušajte da pomerite
naslon za glavu kako biste se uverili
da je zabravljen u datom položaju.
Nasloni za glavu na zadnjem
sedištu ne mogu se skidati.
Aktivni nasloni za glavu
Na pojedinim modelima, nasloni za
glavu mogu se podešavati prema
napred i prema nazad. Da biste
naslon za glavu podesili prema
napred, uhvatite ga odozdo i
povucite prema napred do željenog
zabravljenog položaja. Da biste
naslon za glavu podesili prema
nazad, uhvatite ga odozdo i
povucite do kraja prema napred,
sve dok se mehanizam ne oslobodi i
omogući vraćanje naslona za glavu
u krajnji zadnji položaj.
Spoljni nasloni za glavu na prednjim
sedištima ne mogu se skidati.
Visina naslona za glavu može se
podešavati. Povucite naslon za
glavu nagore da biste ga podigli.
Pokušajte da pomerite naslon za
glavu kako biste se uverili da je
zabravljen u datom položaju.
Vozilo je opremljeno sistemom
aktivnih naslona za glavu na
prednjim mestima za sedenje. Ovi
nasloni se automatski naginju
prema napred kako bi se smanjila
opasnost od povrede vrata ako
vozilo bude udareno otpozadi.
2-4
Sedišta i nasloni
Podešavanje sedišta po visini
Prednja sedišta
Podešavanje sedišta
{ UPOZORENJE
Možete izgubiti kontrolu nad
vozilom ukoliko pokušate da
podesite vozačevo sedište
dok se vozilo kreće. Iznenadno
pomeranje sedišta može da vas
prepadne i zbuni ili da vas navede
da pritisnete neku od pedala kada
to ne želite. Vozačevo sedište
podešavajte isključivo dok vozilo
miruje.
Da biste podesili sedište s ručnim
podešavanjem:
1. Povucite ručicu na prednjoj
strani sedišta.
2. Gurnite sedište u željeni položaj
i otpustite ručicu.
3. Pokušajte da sedište pomerite
napred-nazad kako biste se
uverili da je zabravljeno u datom
položaju.
Ako je ova opcija dostupna, pritisnite i zadržite gornji, odnosno donji
deo prekidača da biste podigli ili
spustili sedište. Kada postignete
željenu visinu sedišta, otpustite
prekidač.
Sedišta i nasloni
Električno podešavanje
sedišta
.
Podignite ili spustite prednji deo
jastuka sedišta pomeranjem
prednjeg kraja ručice nagore ili
nadole.
.
Podignite ili spustite čitavo
sedište pomeranjem cele ručice
nagore ili nadole.
2-5
Podešavanje
lumbalnog dela
Da biste podesili naslon sedišta,
pogledajte Podešavanje naslona
sedišta na stranici 2‑6.
Da biste podesili sedište s
električnim podešavanjem, ako je u
opremi vozila:
.
Da biste podesili lumbalni oslonac,
ako je u opremi vozila:
.
Pritisnite i zadržite prednji ili
zadnji kraj ručice da biste
povećali ili smanjili lumbalni
oslonac.
.
Pritisnite i zadržite gornji ili donji
kraj ručice da biste podigli ili
spustili lumbalni oslonac.
Pomerite sedište unapred ili
unazad pomeranjem ručice
unapred ili unazad.
2-6
Sedišta i nasloni
Podešavanje naslona
sedišta
{ UPOZORENJE
Sedenje u zavaljenom položaju
dok se vozilo kreće može biti
opasno. Čak i ako su pravilno
zabravljeni, sigurnosni pojasevi
neće moći da obave svoju ulogu.
UPOZORENJE (nastavak)
Radi pravilne zaštite dok je vozilo
u pokretu, naslon sedišta držite u
uspravnom položaju. Pored toga,
sedite što više unazad u sedištu i
pravilno vežite sigurnosni pojas.
Rameni deo pojasa neće biti
prislonjen uz vaše telo. Umesto
toga, on se nalazi ispred vas. U
slučaju sudara, mogli biste
naleteti na njega i zadobiti
povrede vrata ili drugih
delova tela.
Karlični deo pojasa mogao bi se
podići preko vašeg stomaka.
U tom slučaju, pojas bi svojim
silama delovao na stomak
umesto na karlične kosti. To može
prouzrokovati ozbiljne povrede
unutrašnjih organa.
(nastavak)
Sedište nemojte obarati ukoliko je
vozilo u pokretu.
Ručno obaranje naslona
sedišta
{ UPOZORENJE
Ako naslon vozačkog ili
suvozačkog sedišta nije zabravljen, u slučaju naglog zaustavljanja ili sudara može doći do
njegovog pomeranja unapred. To
može prouzrokovati povređivanje
osobe koja sedi u tom sedištu.
Stoga uvek povucite naslone
prednjih sedišta napred-nazad
kako biste se uverili da su zabravljeni.
Sedišta i nasloni
3. Naslon sedišta povucite naprednazad kako biste se uverili da je
zabravljen.
2-7
Električno podešavanje
naslona sedišta
Da biste naslon sedišta vratili u
uspravan položaj:
1. Podignite polugu do kraja bez
delovanja silom na naslon
sedišta i naslon će se vratiti u
uspravan položaj.
Da biste ručno oborili naslon
sedišta:
1. Podignite polugu
2. Pomerite naslon sedišta u željeni
položaj, a zatim otpustite polugu
da biste ga zabravili u tom
položaju.
2. Naslon sedišta povucite naprednazad kako biste se uverili da je
zabravljen.
Da biste podesili naslon sedišta s
električnim podešavanjem, ako je u
opremi vozila:
.
Zakrenite ručicu unazad da biste
spustili naslon.
.
Zakrenite ručicu unapred da
biste podigli naslon.
2-8
Sedišta i nasloni
Sedišta s memorisanjem
položaja
Vozilo će, takođe, automatski
memorisati položaje vozačevog
sedišta i spoljnih retrovizora u
trenutno aktuelnom predajniku
daljinskog upravljača (RKE), kada
se ključ u kontakt-bravi postavi u
položaj OFF („ISKLJ.“). Ovi,
automatski memorisani položaji
nazivaju se položajima u „RKE
memoriji“. Pogledajte odeljak
Rukovanje sistemom daljinskog
upravljača (RKE) na stranici 1‑3.
Memorisanje položaja u „memoriju
dugmeta“
Na vozilima s memorijskom
funkcijom, dugmad „1“ i „2“ na
spoljnoj strani vozačevog sedišta
služe za ručno memorisanje i
preuzimanje iz memorije položaja
vozačevog sedišta i spoljnih retrovizora. Ovi, ručno memorisani položaji
nazivaju se položajima u „memoriji
dugmeta“.
Da biste položaje sačuvali u
„memoriju dugmeta“:
1. Postavite vozačevo sedište,
nagib naslona sedišta i oba
spoljna retrovizora u željene
položaje za vožnju.
2. Istovremeno pritisnite dugme
MEM (memorija) i „1“ i zadržite
ih dok se ne začuje zvučni
signal.
3. Ponovite korake 1 i 2 za drugog
vozača, koristeći dugme „2“.
Preuzimanje položaja iz „memorije
dugmeta“
Da biste preuzeli ručno sačuvane
položaje iz „memorije dugmeta“,
pritisnite i zadržite dugme „1“ ili „2“.
Vozačevo sedište i spoljni retrovizori
pomeriće se u položaje memorisane
na dugmetu koje ste pritisnuli.
Otpuštanjem dugmeta „1“ ili „2“ pre
zauzimanja memorisanih položaja,
preuzimanje se obustavlja.
Ako vozačevo sedište bude nečim
blokirano prilikom zauzimanja
memorisanog položaja, preuzimanje
može biti obustavljeno. Uklonite
prepreku; zatim pritisnite komandu
za električno upravljanje vozačevim
sedištem i zadržite je dve sekunde.
Ponovo pokušajte s preuzimanjem
memorisanih položaja pritiskom na
odgovarajuće memorijsko dugme.
Ako memorisane položaje i dalje
nije moguće preuzeti, obratite se
svom dileru radi servisiranja.
Sedišta i nasloni
Preuzimanje položaja iz „RKE
memorije“
Funkcija RKE memorije omogućava
preuzimanje položaja vozačevog
sedišta i spoljnih retrovizora, koji
su prethodno sačuvani u RKE
memoriji.
Svaki put kad se kontakt-brava
prebaci na OFF, položaj vozačevog
sedišta i spoljnih retrovizora
automatski se memoriše u RKE
predajniku pomoću kojeg je vozilo
bilo pokrenuto. Ovi položaji se
nazivaju položajima „RKE memorije“
i mogu se razlikovati od ranije
pomenutih položaja „memorije
dugmeta“, koji su sačuvani na
dugmetu „1“ ili „2“. Da biste
automatski preuzeli položaje iz
„RKE memorije“, vrata na vozačevoj
strani otključajte i otvorite pomoću
RKE predajnika. Kod vozila sa
pristupom bez ključa, otvaranjem
vozačevih vrata uz prisustvo RKE
predajnika biće aktivirano preuzimanje položaja iz RKE memorije.
Ako su vozačeva vrata već
otvorena, pritiskom na dugme K na
RKE predajniku takođe će biti aktivirano preuzimanje položaja iz RKE
memorije. Vozačevo sedište i spoljni
retrovizori pomeriće se u položaje
koji su prethodno sačuvani u RKE
memoriji.
Ova funkcija se uključuje, odnosno
isključuje preko menija za personalizaciju vozila. Pogledajte odeljak
Personalizacija vozila na
stranici 4‑46.
Da biste obustavili zauzimanje
položaja preuzetih iz memorije, pritisnite bilo koju komandu za memoriju
ili električno upravljanje retrovizorima ili sedištem.
Ako vozačevo sedište bude nečim
blokirano prilikom zauzimanja
memorisanog položaja, preuzimanje
može biti obustavljeno. Uklonite
prepreku; zatim pritisnite i zadržite u
trajanju od dve sekunde odgovarajuću ručnu komandu za onu komponentu za koju nije preuzet položaj
iz memorije. Ponovo pokušajte s
preuzimanjem memorisanog
2-9
položaja, tako što ćete otvoriti
vrata na vozačevoj strani i pritisnuti
dugme K na RKE predajniku. Ako
memorisane položaje i dalje nije
moguće preuzeti, obratite se svom
dileru radi servisiranja.
Brzo napuštanje vozačevog
sedišta
Ova funkcija pomera sedište
unazad, dajući vozaču više prostora
za izlazak iz vozila.
Da biste je aktivirali, prebacite
kontakt-bravu u položaj OFF i
otvorite vrata na vozačevoj strani.
Ako su vozačeva vrata već
otvorena, funkcija brzog napuštanja
vozačevog sedišta biće aktivirana
prebacivanjem kontakt-brave u
položaj OFF.
Ova funkcija se uključuje, odnosno
isključuje preko menija za personalizaciju vozila. Pogledajte odeljak
Personalizacija vozila na
stranici 4‑46.
2-10
Sedišta i nasloni
Da biste obustavili zauzimanje
memorisanog položaja, pritisnite
bilo koju komandu za memoriju ili
električno upravljanje sedištem.
Ako vozačevo sedište bude nečim
blokirano prilikom zauzimanja
položaja za izlazak vozača, preuzimanje može biti obustavljeno.
Uklonite prepreku; zatim gurnite
unazad komandu za električno
upravljanje sedištem i zadržite je
dve sekunde. Ponovo pokušajte s
preuzimanjem položaja za izlazak
vozača. Ako položaj za izlazak
vozača i dalje nije moguće preuzeti,
obratite se svom dileru radi servisiranja.
Grejanje prednjih sedišta
{ UPOZORENJE
Ukoliko ne osećate promene
temperature ili bol na koži, grejač
sedišta može izazvati opekotine
čak i pri niskim temperaturama.
Radi smanjenja rizika od opekotina, osobe sa ovakvim poremećajima treba pažljivo da koriste
grejač sedišta, naročito tokom
dužih vremenskih perioda. Na
sedište nemojte stavljati nikakve
toplotne izolatore, poput ćebadi,
jastuka, prekrivača i sličnih
predmeta. U suprotnom bi moglo
doći do pregrevanja grejača
sedišta. Pregrevanje grejača
sedišta može izazvati opekotine ili
oštećenje sedišta.
Prikazan gornji nivo sistema za
upravljanje klimatizacijom;
osnovni nivo sličan
Ako je ova funkcija dostupna,
dugmići su smešteni na komandnoj
tabli klimatizacije. Da bi grejanje
radilo, motor mora biti pokrenut.
Sedišta i nasloni
Pritisnite M ili L da biste zagrejali
jastuk i naslon na vozačevom ili
suvozačevom sedištu. Indikatorske
lampice na dugmetu pokazuju
trenutno važeće podešavanje.
Pritisnite dugme jedanput radi
izbora najvišeg podeoka. Sa svakim
narednim pritiskom na dugme,
grejač prelazi na sledeći niži
podeljak, da bi se na kraju isključio.
Tri upaljene lampice označavaju
najjače, a jedna lampica najslabije
grejanje.
Zadnja sedišta
Sklapanje naslona sedišta
Obe strane naslona sedišta mogu
se preklopiti radi povećanja
tovarnog prostora. Sklapanje
naslona sedišta vršite samo dok
vozilo miruje.
2-11
2. Po potrebi, podignite naslon
za ruku na zadnjem sedištu i
stavite ga u preklopljen položaj.
Pogledajte odeljak Naslon za
ruku na zadnjem sedištu na
stranici 2‑13.
Napomena: Sklapanje zadnjeg
sedišta na kojem su još uvek
privezani sigurnosni pojasevi
može dovesti do oštećenja
sedišta ili sigurnosnih pojaseva.
Pre sklapanja zadnjeg sedišta
obavezno odvežite sigurnosne
pojaseve i vratite ih u normalan
položaj.
Da biste naslon sedišta preklopili
nadole:
1. Do kraja spustite naslone za
glavu na zadnjem sedištu.
Pogledajte odeljak Nasloni za
glavu na stranici 2‑2.
3. Spoljni sigurnosni pojas postavite u držač.
2-12
Sedišta i nasloni
Podizanje naslona sedišta
{ UPOZORENJE
4. Povucite polugu na gornjoj strani
naslona sedišta da biste ga
odbravili.
Jezičak pored poluge na naslonu
sedišta podiže se kad je naslon
sedišta odbravljen.
5. Preklopite naslon sedišta
nadole.
Po želji, ponovite ove korake za
naslon drugog sedišta.
Ako naslon vozačkog ili
suvozačkog sedišta nije zabravljen, u slučaju naglog zaustavljanja ili sudara može doći do
njegovog pomeranja unapred. To
može prouzrokovati povređivanje
osobe koja sedi u tom sedištu.
Stoga uvek povucite naslone
prednjih sedišta napred-nazad
kako biste se uverili da su zabravljeni.
{ UPOZORENJE
Nepravilno sproveden, nepropisno privezan ili izuvijan sigurnosni pojas neće pružiti potreban
stepen zaštite prilikom sudara.
Osoba koja je privezana takvim
pojasom može pretrpeti ozbiljne
povrede. Nakon podizanja
naslona zadnjeg sedišta
obavezno proverite da li su
sigurnosni pojasevi pravilno
sprovedeni i privezani, te da nisu
izuvijani.
Sedišta i nasloni
Da biste podigli naslon sedišta:
1. Podignite naslon sedišta i
gurnite ga unazad da biste ga
zabravili. Uverite se da sigurnosni pojas leži u držaču, da nije
izuvijan niti priklešten naslonom
sedišta.
Naslon za ruku na
zadnjem sedištu
Centralni zadnji sigurnosni pojas
može se zabraviti kad podignete
naslon sedišta. Ako se to desi,
pustiti pojas da se vrati do kraja,
a zatim početi ponovo.
3. Po potrebi, ponovite korake 1
i 2 za naslone ostalih sedišta.
Kad se sedište ne koristi, treba ga
držati u uspravnom, zabravljenom
položaju.
Sigurnosni pojasevi
U ovom odeljku uputstva opisan je
pravilan način korišćenja sigurnosnih pojaseva. Takođe je
navedeno šta se ne sme raditi sa
sigurnosnim pojasevima.
{ UPOZORENJE
Jezičak pored poluge na naslonu
sedišta uvlači se kad je naslon
sedišta zadbravljen.
2. Gurnite i povucite gornji deo
naslona sedišta kako biste se
uverili da je zabravljen.
2-13
Na sredini naslona zadnjeg sedišta
nalazi se naslon za ruku. Spustite
naslon za ruku da biste došli do dva
držača za čaše i do prostora za
odlaganje.
Da biste sklopili naslon za ruku,
podignite ga i gurnite unazad sve
dok se ne poravna s naslonom
sedišta.
Nikome nemojte dozvoliti da se
vozi na mestu gde nije moguće
pravilno postaviti sigurnosni
pojas. Prilikom sudara, vi i vaši
saputnici pretrpećete znatno teže
povrede ukoliko niste vezani
sigurnosnim pojasom. Možete
pretrpeti teške povrede ili poginuti
usled udaranja o čvrste predmete
unutar vozila ili usled ispadanja iz
vozila. Osim toga, osobe koje
nisu vezane mogu se sudariti sa
ostalim putnicima u vozilu.
(nastavak)
2-14
Sedišta i nasloni
UPOZORENJE (nastavak)
Zašto su sigurnosni pojasevi
efikasni
Izuzetno je opasno voziti se u
tovarnom prostoru, bilo unutar
ili izvan vozila. Za putnike koji se
voze u ovim prostorima veća
je verovatnoća da će prilikom
sudara pretrpeti teške povrede
ili poginuti. Saputnicima nemojte
dozvoliti da se voze u onim
delovima vozila koji nisu opremljeni sedištima i sigurnosnim
pojasevima.
Uvek se vežite sigurnosnim
pojasom i proverite da li su svi
putnici takođe pravilno vezani.
Ovo vozilo poseduje indikatore koji
vas podsećaju da vežete sigurnosne
pojaseve. Za dodatne informacije
pogledajte Podsetnici za sigurnosne
pojaseve na stranici 4‑16.
delovaće na najjače kosti vašeg
tela. Zbog svega toga, vezivanje
sigurnosnim pojasevima itekako ima
smisla.
Pitanja i odgovori u vezi sa
sigurnosnim pojasevima
Q: Da li ću nakon sudara ostati
zarobljen u vozilu ako sam
vezan sigurnosnim pojasem?
A: To se može desiti - bilo da ste
vezani sigurnosnim pojasom ili
ne. Verovatnoća da ćete ostati
svesni u toku i nakon sudara,
tako da se možete odvezati i
izaći, mnogo je veća ukoliko ste
vezani.
Dok se vozite, vi putujete istom
brzinom kao i vozilo. Ako vozilo
iznenada stane, vi nastavljate da
se krećete sve dok vas nešto ne
zaustavi. To može biti vetrobran,
instrument-tabla ili sigurnosni pojas!
Q: Ako moje vozilo ima vazdušne
jastuke, zašto onda moram
da se vezujem sigurnosnim
pojasom?
Ako ste vezani sigurnosnim
pojasom usporavaćete zajedno s
vozilom. Duže je i vreme zaustavljanja jer se obavlja duž većeg
rastojanja, a ukoliko ste pravilno
vezani sile sa sigurnosnog pojasa
A: Vazdušni jastuci su samo
dopunski sistem zaštite; stoga
oni funkcionišu zajedno sa
sigurnosnim pojasevima - a ne
umesto njih. Bez obzira da li je
vozilo opremljeno vazdušnim
Sedišta i nasloni
jastucima ili ne, svi koji se u
njemu nalaze moraju biti vezani
da bi bili zaštićeni.
Osim toga, vezivanje sigurnosnih pojaseva je zakonska
obaveza u skoro svim državama.
Ima nekoliko važnih činjenica koje
treba znati u vezi s pravilnim korišćenjem sigurnosnog pojasa.
.
Karlični deo pojasa treba da
bude spušten i udobno oslonjen
na kukove, jedva dodirujući
bedra. Na taj način, silu prilikom
sudara primiće jake karlične
kosti a manja je i verovatnoća da
ćete iskliznuti ispod karličnog
dela pojasa. Ukoliko biste iskliznuli, pojas bi silu udara preneo
na vaš stomak. Tako bi moglo
doći do ozbiljnih, pa čak i
fatalnih povreda.
.
Rameni deo pojasa postavite
preko ramena i grudi. Ovi delovi
vašeg tela su najsposobniji da
prime sile koje se prenose preko
pojasa. Rameni deo pojasa se
zabravljuje ukoliko dođe do
naglog zaustavljanja ili sudara.
Način pravilnog vezivanja
sigurnosnih pojaseva
Ovaj odeljak se isključivo odnosi na
odrasle osobe.
Deca koriste sigurnosne pojaseve
na poseban način. Drugačija su i
pravila za vezivanje male dece i
beba. Ako će se u vozilu voziti
dete, pogledajte Starija deca na
stranici 2‑32 ili Bebe i mala deca na
stranici 2‑34. Poštujte ta pravila
kako bi svi bili zaštićeni.
Veoma je važno da sve osobe u
vozilu budu vezane. Statistika
pokazuje da, prilikom sudara,
povrede mnogo češće zadobijaju
osobe koje nisu vezane sigurnosnim
pojasom.
.
Sedite pravo i neka vam stopala
uvek budu oslonjena na pod
ispred vas.
.
Uvek koristite odgovarajuću
bravu za svoje sedište.
2-15
2-16
Sedišta i nasloni
{ UPOZORENJE
Možete pretrpeti ozbiljne povrede,
ili čak poginuti, ukoliko niste
pravilno vezani sigurnosnim
pojasom.
.
Nikada nemojte da dozvolite
da se karlični ili rameni deo
pojasa olabavi ili izuvija.
.
Nikada na vezujte rameni deo
pojasa ispod obe ruke niti
iza leđa.
.
Nikada ne postavljajte karlični
ili rameni deo pojasa preko
naslona za ruku.
Karlično-rameni pojas
Sva sedišta u vozilu su opremljena
karlično-ramenim pojasom.
U nastavku teksta objašnjen je
pravilan način vezivanja karličnoramenog pojasa.
1. Podesite sedište ukoliko je to
moguće, kako biste mogli da
sedite uspravno. Da biste
saznali kako, potražite "Sedišta"
u indeksu.
2. Uhvatite jezičak pojasa i
povucite pojas preko sebe. Ne
dozvolite da se pojas uplete.
Karlično-rameni pojas se može
zabraviti ako ga povučete veoma
brzo. U tom slučaju, malo
otpustite pojas da biste ga
odbravili. Zatim ponovo povucite
pojas preko sebe, ali nešto
sporije.
Sedišta i nasloni
Ako se rameni deo pojasa na
putničkom sedištu izvuče do
kraja, može doći do aktiviranja
brave za vezivanje dece. Ako se
to desi, pustiti pojas da se vrati
do kraja, a zatim početi ponovo.
2-17
Ako je vozilo opremljeno
mehanizmom za podešavanje
visine ramenog dela pojasa,
pomerite ga na visinu koja vam
odgovara. U nastavku teksta,
pogledajte odeljak pod naslovom
„Mehanizam za podešavanje
visine ramenog dela pojasa“, koji
sadrži uputstva za upotrebu i
važne bezbednosne informacije.
Da biste otkopčali pojas, pritisnite
dugme na bravi pojasa. Pojas bi
trebalo da se vrati u namotan
položaj.
Pre zatvaranja vrata, proverite da li
je pojas namotan. Ako zalupite vrata
preko sigurnosnog pojasa može
doći do oštećenja kako pojasa tako i
drugih delova vozila.
3. Gurajte jezičak u bravu sve dok
ne škljocne.
Povucite jezičak nagore kako
biste se uverili da je zabravljen.
Dugme za otvaranje brave
postavite tako da sigurnosni
pojas možete brzo odvezati kada
je to potrebno.
4. Da biste zategli karlični deo
pojasa, rameni deo povucite
nagore.
2-18
Sedišta i nasloni
Mehanizam za podešavanje
visine ramenog dela pojasa
Zatezači sigurnosnih pojaseva
Ovo vozilo je opremljeno zatezačima sigurnosnih pojaseva na
prednjim sedištima. Iako se zatezači
ne mogu videti, oni su sastavni deo
sklopova sigurnosnih pojaseva. Oni
potpomažu zatezanju sigurnosnih
pojaseva tokom ranih faza srednjih
do teških čeonih sudara i sudara
bliskih čeonom, ukoliko su ispunjeni
granični uslovi za aktiviranje
zatezača.
Vozilo je opremljeno mehanizmom
za podešavanje visine ramenog
dela pojasa na vozačevom i suvozačevom sedištu.
Podesite visinu tako da rameni deo
pojasa prelazi preko ramena i da ne
spada s njega. Pojas treba da bude
blizu vrata, ali ne i da ga dodiruje.
Nepravilna podešenost visine
ramenog dela pojasa može smanjiti
efikasnost sigurnosnog pojasa
tokom udesa. Pogledajte odeljak
Pravilno vezivanje sigurnosnih
pojaseva na stranici 2‑15.
Pritisnite dugme za oslobađanje (A)
i pomerite mehanizam za podešavanje visine u željeni položaj.
Mehanizam se podiže pomeranjem
klizača/trimera nagore. Nakon što
mehanizam postavite u željeni
položaj, pokušajte da ga pomerite
nadole bez pritiskanja dugmeta za
oslobađanje, kako biste se uverili da
je zabravljen.
Zatezači su za jednokratnu
upotrebu. Ako se zatezači prilikom
sudara aktiviraju, potrebno ih je
zameniti zajedno s ostalim delovima
sistema sigurnosnih pojaseva.
Pogledajte odeljak Zamena delova u
sistemu sigurnosnih pojaseva nakon
sudara na stranici 2‑20.
Sedišta i nasloni
Korišćenje sigurnosnog
pojasa za vreme trudnoće
Sigurnosni pojasevi služe svakome,
uključujući i trudnice. Kao i ostali
putnici, trudnice će takođe biti
podložnije zadobijanju ozbiljnih
povreda ukoliko se ne vežu sigurnosnim pojasom.
Najbolji način da se zaštiti fetus
ogleda se u zaštiti majke. Ako je
majka pravilno vezana sigurnosnim
pojasom, veća je verovatnoća da će
fetus ostati nepovređen prilikom
sudara. Za trudnice, kao i za sve
ostale, ključ efikasnosti sigurnosnog
pojasa leži u njegovom pravilnom
postavljanju.
nemojte koristiti za obezbeđivanje
dečijih sedišta. Produžetak se
koristi tako što se prikači na običan
sigurnosni pojas. Pogledajte
uputstvo koje ste dobili zajedno s
produžetkom.
Produžetak za sigurnosni
pojas
S vremena na vreme proverite
ispravnost lampice podsetnika
sigurnosnih pojaseva, bravica
sigurnosnih pojaseva, jezičaka,
mehanizama za namotavanje i
tačaka za pričvršćenje pojaseva.
Proverite i sve ostale komponente
koje bi, usled nepričvršćenosti ili
oštećenja, mogle onemogućiti
pravilan rad sistema sigurnosnih
pojaseva. Radi popravke, obratite
se svom dileru. Pohabani i iskrzani
sigurnosni pojasevi neće vam pružiti
zaštitu prilikom sudara. Usled
delovanja sila prilikom sudara, oni
se mogu pokidati. Ako je neki od
pojasa pohaban ili iskrzan, odmah
nabavite novi.
Ako sigurnosni pojas odgovara
vašoj visini, koristite ga na
uobičajen način.
Za sve vreme trudnoće trudnice
treba da koriste karlično-rameni
pojas, pri čemu karlični deo treba da
je postavljen što je moguće niže,
ispod okrugline na stomaku.
2-19
Ukoliko, međutim, sigurnosni pojas
nije dovoljno dugačak, vaš diler vam
može naručiti produžetak. Kad
krenete da ga naručite ponesite sa
sobom svoj najdeblji kaput, kako bi
produžetak bio dovoljno dugačak.
Da biste sprečili povređivanje,
produžetak nemojte davati drugim
osobama na korišćenje i koristite ga
samo na sedištu prema kojem je
izmeren. Produžetak je namenjen
odraslim osobama. Nikada ga
Provera sigurnosnog
sistema
2-20
Sedišta i nasloni
Proverite ispravnost lampice podsetnika za sigurnosne pojaseve.
Pogledajte odeljak Podsetnici za
sigurnosne pojaseve na
stranici 4‑16.
Sigurnosni pojasevi treba uvek da
budu čisti i suvi. Pogledajte odeljak
Nega sigurnosnih pojaseva na
stranici 2‑20.
Nega sigurnosnih
pojaseva
Pojasevi treba uvek da budu čisti
i suvi.
{ UPOZORENJE
Sigurnosne pojaseve nemojte
tretirati štirkom niti bojama. To
može ozbiljno oslabiti njihovu
strukturu. Prilikom sudara, oni
možda neće biti u stanju da pruže
odgovarajuću zaštitu. Sigurnosne
pojaseve perite isključivo mlakom
vodom i blagim sapunom.
Zamena delova sistema
sigurnosnih pojaseva
nakon sudara
{ UPOZORENJE
Prilikom sudara može doći do
oštećenja sistema sigurnosnih
pojaseva u vozilu. Oštećen sistem
sigurnosnih pojaseva možda neće
biti u stanju da pravilno zaštiti
osobu koja ga koristi, što za
posledicu može imati ozbiljne
povrede pa čak i smrt. Da biste
bili sigurni da će sistemi sigurnosnih pojaseva ispravno raditi i
nakon sudara, pregledajte ih i
što je moguće pre izvršite sve
neophodne zamene delova.
Nakon sudara slabijeg intenziteta,
zamena sigurnosnih pojaseva
možda neće biti neophodna. Ipak,
sklopovi sigurnosnih pojaseva koji
su korišćeni tokom bilo kakvog
sudara mogu pretrpeti udare i
oštećenja. Obratite se svom dileru
radi pregleda ili zamene sklopova
sigurnosnih pojaseva.
Popravku i zamenu delova će
možda biti neophodno izvršiti čak i
ukoliko sistem sigurnosnih pojaseva
nije korišćen prilikom sudara.
Pregled zatezača sigurnosnog
pojasa treba izvršiti ako je vozilo
pretrpelo udes, ili ako lampica za
spremnost vazdušnih jastuka
nastavlja da svetli nakon pokretanja
vozila ili u toku vožnje. Pogledajte
odeljak Lampica za spremnost
vazdušnih jastuka na stranici 4‑17.
{ UPOZORENJE
Prilikom odbacivanja vozila ili
njegovih delova moraju se poštovati bezbednosne procedure.
Odlaganje treba isključivo da vrši
ovlašćeni servisni centar, radi
zaštite životne sredine i zdravlja
ljudi.
Sedišta i nasloni
Sistem vazdušnih
jastuka
Vozilo je opremljeno sledećim
vazdušnim jastucima:
.
Prednji vazdušni jastuk za
vozača.
.
Prednji vazdušni jastuk za
suvozača.
.
Bočni vazdušni jastuk za
vozača, montiran na sedištu.
.
Bočni vazdušni jastuk za
suvozača, montiran na sedištu.
.
Vazdušni jastuk u krovnom
okviru za vozača i putnika koji
sedi odmah iza vozača.
.
Vazdušni jastuk u krovnom
okviru za suvozača i putnika koji
sedi odmah iza suvozača.
Svi vazdušni jastuci u vozilu imaju
reč AIRBAG na svom poklopcu ili na
etiketi pored otvora kroz koji se
aktiviraju.
Kod prednjih vazdušnih jastuka, reč
AIRBAG ugravirana je po sredini
upravljača za vozača i na instrument-tabli za suvozača.
Kod bočnih vazdušnih jastuka
montiranih na sedište, reč AIRBAG
ugravirana je na bočnoj strani
naslona sedišta bližoj vratima.
Za vazdušne jastuke u krovnom
okviru, reč AIRBAG ugravirana je na
plafonu ili na poklopcu jastuka.
Vazdušni jastuci služe kao dopuna
zaštite koju pružaju sigurnosni
pojasevi. Mada se danas vazdušni
jastuci izrađuju tako da smanje
opasnost od povređivanja pri
naduvavanju, svi vazdušni jastuci
moraju se veoma brzo naduvavati
da bi obavili svoj zadatak.
2-21
Evo najvažnijih činjenica koje treba
znati o sistemu vazdušnih jastuka:
{ UPOZORENJE
Pri sudaru možete pretrpeti
ozbiljne povrede ili poginuti
ako niste vezani sigurnosnim
pojasom, čak i ako se vazdušni
jastuci aktiviraju. Vazdušni jastuci
su namenjeni za korišćenje
zajedno sa sigurnosnim pojasevima, a ne kao njihova zamena.
Osim toga, vazdušni jastuci se
neće naduvati prilikom svakog
sudara. Kod pojedinih sudara,
sigurnosni pojasevi predstavljaće
jedini sistem zaštite. Pogledajte
odeljak Kada bi vazdušni jastuk
trebalo da se naduva? na
stranici 2‑24.
(nastavak)
2-22
Sedišta i nasloni
UPOZORENJE (nastavak)
Nošenje sigurnosnog pojasa
tokom sudara smanjuje verovatnoću udaranja o predmete u
vozilu ili ispadanja iz njega.
Vazdušni jastuci predstavljaju
„dopunski sistem zaštite“ u
odnosu na sigurnosne pojaseve.
Sve osobe u vozilu trebalo bi
da budu pravilno vezane sigurnosnim pojasom, bez obzira da
li za konkretno sedište postoji
vazdušni jastuk.
{ UPOZORENJE
Budući da se vazdušni jastuci
naduvavaju za tren oka, uz razvijanje ogromne sile, svako ko se
nasloni na jastuk ili mu je veoma
blizu prilikom naduvavanja može
pretrpeti ozbiljne povrede ili
poginuti. Nemojte bez potrebe
(nastavak)
UPOZORENJE (nastavak)
sedeti u blizini vazdušnog jastuka,
kao na primer na ivici sedišta ili
nagnuti prema napred. Sigurnosni
pojasevi vas zadržavaju na mestu
neposredno pre i tokom sudara.
Uvek se vežite sigurnosnim
pojasom, bez obzira na postojanje vazdušnih jastuka. Vozač bi
trebalo da sedi pomaknut što više
unazad, a da pri tom i dalje može
da nesmetano upravlja vozilom.
Putnici ne bi trebalo da spavaju
naslonjeni na vrata ili bočne
prozore, na sedištima opremljenim bočnim i/ili krovnim
vazdušnim jastucima.
{ UPOZORENJE
Deca koja su naslonjena na
vazdušni jastuk ili se nalaze blizu
njega kada se ovaj naduvava
mogu pretrpeti ozbiljne povrede
ili poginuti. Vazdušni jastuci, u
kombinaciji sa karlično-ramenim
pojasom, pružaju zaštitu
odraslima i deci starijeg uzrasta,
ali ne i maloj deci i bebama.
Njima zaštitu ne može pružiti ni
sistem sigurnosnih pojaseva, a ni
sistem vazdušnih jastuka. Maloj
deci i bebama neophodna je
zaštita koju može da im pruži
samo poseban sistem za zaštitu
dece. Postarajte se da deca uvek
budu propisno obezbeđena u
vozilu. Da biste saznali kako,
pogledajte Starija deca na
stranici 2‑32 ili Bebe i mala deca
na stranici 2‑34.
Sedišta i nasloni
2-23
Gde se nalaze vazdušni
jastuci?
Na instrument-tabli postoji svetleći
simbol u obliku vazdušnog jastuka
koji ukazuje na spremnost
vazdušnih jastuka za upotrebu.
Sistem proverava ispravnost
električnog sistema vazdušnih
jastuka. Ova lampica vam
saopštava da il postoji neki
električni kvar. Za više informacija
pogledajte Lampica za spremnost
vazdušnih jastuka na stranici 4‑17.
Prikazana vozačeva strana; slično
je i na strani suvozača
Prednji vazdušni jastuk za vozača
smešten je u centru upravljača.
Prednji vazdušni jastuk za suvozača
smešten je unutar suvozačevog
dela instrument-table.
Bočni vazdušni jastuci montirani u
sedište za vozača i suvozača
nalaze se na onoj strani naslona
sedišta koja je najbliža vratima.
Krovni vazdušni jastuci za vozača,
suvozača i putnike na spoljnim
sedištima drugog reda smešteni su
u krovu iznad bočnih prozora.
2-24
Sedišta i nasloni
{ UPOZORENJE
Ako se između osobe i
vazdušnog jastuka nađe neki
predmet, može doći do nepotpunog naduvavanja jastuka ili
prisiljavanja tog predmeta da
udari u tu osobu nanoseći joj
ozbiljne ili čak fatalne povrede.
Putanja otvaranja vazdušnog
jastuka prilikom naduvavanja
mora uvek biti slobodna. Nemojte
stavljati nikakve predmete između
osobe i vazdušnog jastuka i
nemojte ništa kačiti ili stavljati na
glavčinu upravljača niti na
poklopac bilo kojeg drugog
vazdušnog jastuka.
Nemojte koristiti dodatnu opremu
za sedište koja blokira putanju
naduvavanja bočnog vazdušnog
jastuka montiranog na sedište.
(nastavak)
UPOZORENJE (nastavak)
Kod vozila opremljenih vazdušnim
jastucima u krovnom okviru,
predmete na krovu nikada
nemojte učvršćivati privezivanjem
užeta kroz otvore na vratima ili
prozorima. U suprotnom, biće
blokirana putanja za naduvavanje
vazdušnog jastuka u krovnom
okviru.
Kada bi vazdušni jastuk
trebalo da se naduva?
Prednji vazdušni jastuci pravljeni
su tako da se naduvaju prilikom
srednjih do teških čeonih sudara, ili
sudara bliskim čeonim, kako bi se
smanjila verovatnoća nastanka
ozbiljnih povreda prvenstveno glave
i grudnog koša vozača i suvozača.
Međutim, predviđeno je da se ovi
jastuci naduvaju samo ukoliko
intenzitet udara premaši unapred
određenu graničnu vrednost
otvaranja. Granične vrednosti
otvaranja služe za predviđanje
verovatnog intenziteta sudara
tokom kojeg će se vazdušni jastuci
naduvati i pripomoći zaštiti putnika.
Aktiviranje prednjih vazdušnih
jastuka ne zavisi primarno od brzine
kretanja vozila. To zavisi od toga u
šta je vozilo udarilo, od smera udara
i od brzine zaustavljanja vozila.
Do naduvavanja prednjih vazdušnih
jastuka može doći pri različitim
brzinama udara, zavisno od toga da
li je vozilo udarilo u neki objekat
čeono ili pod uglom, da li je taj
objekat pokretan ili nepokretan,
čvrst ili podložan deformacijama,
uzan ili širok.
Granične vrednosti takođe zavise i
od dizajna konkretnog vozila.
Prednji vazdušni jastuci nisu predviđeni da se naduvavaju pri prevrtanju
vozila, udarima otpozadi, kao ni pri
većini bočnih udara.
Sedišta i nasloni
Pored toga, vozilo je opremljeno
dvostepenim prednjim vazdušnim
jastucima. Dvostepeni vazdušni
jastuci podešavaju stepen zaštite u
skladu s intenzitetom sudara. Vozilo
ima elektronske prednje senzore
koji senzorskom sistemu pomažu da
čeoni sudar srednje jačine razlikuju
od ozbiljnijeg čeonog sudara. Kod
čeonih sudara srednje jačine,
dvostepeni vazdušni jastuci naduvavaju se do nivoa koji je manji nego
kod potpunog otvaranja. Tek kod
ozbiljnijih čeonih sudara dolazi do
potpunog naduvavanja jastuka.
Vozilo je opremljeno bočnim
vazdušnim jastucima montiranim na
sedište, kao i vazdušnim jastucima
u krovnom okviru. Pogledajte
odeljak Sistem vazdušnih jastuka na
stranici 2‑21. Predviđeno je da se
bočni vazdušni jastuci montirani na
sedište i vazdušni jastuci u krovnom
okviru naduvavaju prilikom srednjih
do teških bočnih sudara, zavisno
od mesta udara. Bočni i krovni
vazdušni jastuci naduvaće se
ukoliko je intenzitet sudara veći od
određenog sistemskog graničnog
nivoa. Ovaj granični nivo zavisiće od
dizajna konkretnog vozila.
Nije predviđeno da se bočni
vazdušni jastuci montirani na
sedište i vazdušnih jastuci u
krovnom okviru naduvavaju prilikom
čeonih sudara, sudara bliskih
čeonim, prevrtanja i udara otpozadi.
Bočni vazdušni jastuci montirani na
sedište i vazdušni jastuci u krovnom
okviru predviđeni su da se naduvaju
na onoj strani s koje je vozilo
udareno.
U ma kom konkretnom udesu, niko
ne može samo na osnovu pričinjene
štete ili troškova opravke vozila
tvrditi da je neki vazdušni jastuk
trebalo, ili nije trebalo da se naduva.
Šta dovodi do naduvavanja vazdušnog jastuka?
Prilikom aktiviranja, senzorski
sistem šalje električni signal inicirajući oslobađanje gasa iz modula za
naduvavanje. Gas iz modula za
naduvavanje ispunjava vazdušni
2-25
jastuk, usled čega jastuk izlazi iz
svog spremnika i otvara se. Modul
za naduvavanje, vazdušni jastuk i
pripadajući delovi zajedno čine
modul vazdušnog jastuka.
Prednji moduli vazdušnih jastuka
smešteni su unutar upravljača i
instrument-table. Kod vozila s
bočnim vazdušnim jastucima,
moduli vazdušnih jastuka montirani
su u bočne stranice naslona
prednjih sedišta najbliže vratima.
Kod vozila s krovnim vazdušnim
jastucima, moduli vazdušnih jastuka
smešteni su u krovu vozila, blizu
bočnih prozora za putnike.
Kako vazdušni jastuk
štiti?
Prilikom srednjih do teških čeonih
sudara, ili sudara bliskih čeonim,
čak i osobe koje su vezane mogu
doći u dodir sa upravljačem ili
instrument-tablom. Prilikom srednjih
do teških bočnih sudara, čak i
osobe koje su vezane mogu doći u
dodir sa unutrašnjošću vozila.
2-26
Sedišta i nasloni
Vazdušni jastuci nadopunjuju
zaštitu koju obezbeđuju sigurnosni
pojasevi, tako što silu udara ravnomernije raspoređuju po telu osobe u
sedištu.
Pa ipak, kod mnogih tipova sudara
vazdušni jastuci nisu od naročite
pomoći, prvenstveno zbog toga što
kretanje putnika nije usmereno ka
tim jastucima. Pogledajte odeljak
Kada bi vazdušni jastuk trebalo da
se naduva? na stranici 2‑24.
Stoga vazdušne jastuke treba isključivo posmatrati kao dodatak za
sigurnosne pojaseve.
Šta ćete videti nakon
naduvavanja vazdušnog
jastuka?
Nakon naduvavanja prednjih i
bočnih vazdušnih jastuka, oni će
se brzo izduvati, toliko brzo da
pojedinci možda neće ni biti svesni
da se vazdušni jastuk naduvao.
Krovni vazdušni jastuci mogu ostati
barem delimično naduvani još neko
vreme nakon aktiviranja. Pojedine
komponente modula vazdušnog
jastuka mogu biti vrele narednih
nekoliko minuta. Raspored
vazdušnih jastuka dat je u odeljku
Gde se nalaze vazdušni jastuci? na
stranici 2‑23.
Delovi vazdušnog jastuka koji
dolaze u kontakt sa vama mogu biti
topli, ali ne i prevrući na dodir. Iz
otvora izduvanih vazdušnih jastuka
može izaći malo dima i prašine.
Naduvavanje vazdušnih jastuka ne
onemogućava vozaču da vidi kroz
vetrobransko staklo niti da upravlja
vozilom, a takođe ne sprečava
putnike da napuste vozilo.
{ UPOZORENJE
Kada se vazdušni jastuk naduva,
u vazduhu se može pojaviti
prašina. To može izazvati disajne
probleme kod osoba koje boluju
od astme ili drugih bolesti disajnih
puteva. Da bi se to izbeglo, svi
(nastavak)
UPOZORENJE (nastavak)
putnici treba što pre, čim to bude
bilo bezbedno, da napuste vozilo.
Ako imate problema s disanjem
ali ne možete da izađete iz vozila
nakon naduvavanja vazdušnog
jastuka, otvorite prozor ili vrata da
biste došli do svežeg vazduha.
Ukoliko osetite da teško dišete
nakon aktiviranja vazdušnog
jastuka, treba da zatražite
lekarsku pomoć.
Vozilo poseduje funkciju automatskog otključavanja vrata, uključenja
unutrašnjeg osvetljenja i trepćućih
svetala upozorenja, kao i prekida
dovoda goriva nakon naduvavanja
vazdušnih jastuka. Pomoću kontrola
ovih funkcija možete zaključati
vrata, isključiti unutrašnje osvetljenje
i trepćuća svetla upozorenja.
Sedišta i nasloni
{ UPOZORENJE
U sudaru koji je toliko ozbiljan
da prouzrokuje naduvavanje
vazdušnih jastuka može doći i do
oštećenja važnih funkcija u vozilu,
poput sistema za gorivo, sistema
za upravljanje i kočenje itd. Čak i
ako vam se čini da je vozilo
upravljivo nakon sudara srednje
težine, moguća su skrivena
oštećenja koja bi mogla otežati
bezbedno upravljanje vozilom.
Budite oprezni ukoliko je potrebno
da pokušate s ponovnim pokretanjem motora nakon pretrpljenog
sudara.
Kod mnogih sudara dovoljno
ozbiljnih da prouzrokuju naduvavanje vazdušnih jastuka, usled
deformacije vozila dolazi do loma
vetrobranskih stakala. Osim toga,
do loma vetrobranskog stakla može
doći i usled naduvavanja suvozačevog vazdušnog jastuka.
.
Vazdušni jastuci su napravljeni
da se naduvaju samo jedanput.
Nakon naduvavanja vazdušnog
jastuka biće vam potrebni neki
novi delovi za sistem vazdušnih
jastuka. Ukoliko ih ne nabavite,
sistem vazdušnih jastuka neće
vam biti na raspolaganju da vas
zaštiti prilikom narednog sudara.
Nov sistem će sadržati module
vazdušnog jastuka i, eventualno,
još neke delove. U uputstvu za
servisiranje vozila navedeni su
ostali delovi koje treba zameniti.
2-27
.
Ovo vozilo je opremljeno
senzorskim i dijagnostičkim
modulom za slučaj sudara koji
beleži informacije prilikom
sudara. Pogledajte odeljak
Beleženje podataka o vozilu i
privatnost na stranici 12‑1.
.
Rad na sistemu vazdušnih
jastuka treba prepustiti isključivo
kvalifikovanim tehničarima.
Nestručno servisiranje može
značiti da sistem vazdušnih
jastuka neće ispravno raditi.
Obratite se svom dileru radi
servisiranja.
Prekidač za uključenje-isključenje vazdušnih
jastuka
Vozilo je opremljeno prekidačem za
uključenje-isključenje vazdušnih
jastuka pomoću kojeg možete ručno
uključiti ili isključiti prednji vazdušni
jastuk za suvozača.
2-28
Sedišta i nasloni
Prebacivanje ovog prekidača u
položaj OFF (ISKLJUČENO) treba
vršiti samo ukoliko osoba koja sedi
na suvozačevom sedištu spada u
neku od kategorija koje su u uvom
priručniku definisane na sledeći
način:
Beba: Beba (dete mlađe od
1 godine) mora se voziti na
prednjem sedištu iz sledećih
razloga:
.
U mom vozilu ne postoji zadnje
sedište;
.
Zadnje sedište u mom vozilu je
premalo da se na njega smesti
beba okrenuta licem prema
nazad; ili
.
Zdravstveno stanje bebe je
takvo da je, prema mišljenju
lekara, neophodno da se beba
vozi na prednjem sedištu kako bi
vozač mogao stalno da prati
stanje deteta.
Dete od 1 do 12 godina: Dete
starosti od 1 do 12 godina mora
se voziti na prednjem sedištu iz
sledećih razloga:
.
U mom vozilu ne postoji zadnje
sedište;
.
Mada se deca od 1 do 12 godina
voze na zadnjem sedištu kad
god je to moguće, deca od 1 do
12 godina ponekad moraju sesti
napred jer na zadnjem sedištu
mog auta nema mesta; ili
.
Zdravstveno stanje deteta je
takvo da je, prema mišljenju
lekara, neophodno da se dete
vozi na prednjem sedištu kako bi
vozač mogao stalno da prati
stanje deteta.
Zdravstveno stanje: Zdravstveno
stanje putnika je takvo da, prema
mišljenju njegovog, odnosno
njenog lekara:
.
Vazdušni jastuk na strani
suvozača predstavlja poseban
rizik za putnika; i
.
Moguća povreda usled dejstva
vazdušnog jastuka na suvozačevoj strani prilikom udesa veća
je od moguće povrede usled
isključenja vazdušnog jastuka i
dopuštanja da putnik, uprkos
tome što je vezan, udari u instrument-tablu ili vetrobransko
staklo.
Sedišta i nasloni
{ UPOZORENJE
Ako se prednji vazdušni jastuk za
suvozača isključi, a pri tom osoba
koja sedi na tom mestu ne
ispunjava uslove definisane u
ovom priručniku, onda ta osoba
neće uživati u dodatnoj zaštiti
koju pruža vazdušni jastuk. U
slučaju udesa, taj vazdušni jastuk
neće moći da se naduva i doprinese zaštiti osobe koja tu sedi.
Nemojte isključivati prednji
vazdušni jastuk za suvozača
osim ukoliko osoba koja tu sedi
ispunjava uslove definisane u
ovom priručniku.
2-29
Prednji vazdušni jastuk za suvozača
ostaće isključen sve dok ga ponovo
ne uključite.
{ UPOZORENJE
Da biste isključili prednji vazdušni
jastuk za suvozača ubacite bilo
kakav ključ ili metalni novčić u
prekidač, gurnite ga i prebacite
prekidač u isključen položaj.
Po završenoj proveri sistema, reč
OFF (ISKLJUČENO) zasvetleće
na indikatoru statusa vazdušnog
jastuka suvozača, smeštenom na
instrument-tabli, stavljajući vam do
znanja da je prednji vazdušni jastuk
za suvozača isključen. Lampica za
vazdušni jastuk OFF (ISKLJUČEN)
ostaje sve vreme upaljena kako
biste znali da je prednji vazdušni
jastuk za suvozača isključen. Pogledajte odeljak Lampica za uključen-isključen vazdušni jastuk na
stranici 4‑18.
Ukoliko se desi da lampica
spremnosti vazdušnog jastuka
zasvetli i da nastavi da svetli, to
znači da možda nešto nije u redu
sa sistemom vazdušnih jastuka.
Primera radi, prednji vazdušni
jastuk za suvozača mogao bi da
se naduva čak i ako je prekidač
tog vazdušnog jastuka prebačen
u isključen položaj.
Da biste izbegli povređivanje vas
lično ili drugih putnika, momentalno odvezite vozilo u servis.
Za više informacija pogledajte
Lampica za spremnost vazdušnih
jastuka na stranici 4‑17, uključujući važne bezbednosne informacije.
2-30
Sedišta i nasloni
Servisiranje vozila
opremljenog vazdušnim
jastukom
Da biste ponovo uključili prednji
vazdušni jastuk za suvozača
ubacite bilo kakav ključ ili metalni
novčić u prekidač, gurnite ga i
prebacite prekidač u položaj ON
(UKLJUČENO).
Na taj način, prednji vazdušni
jastuk za suvozača postaje aktivan
(može da se naduva). Za više
informacija pogledajte Lampica za
uključen-isključen vazdušni jastuk
na stranici 4‑18.
Vazdušni jastuci utiču na način na
koji vozilo treba servisirati. Delovi
sistema vazdušnog jastuka nalaze
se na nekoliko mesta unutar vozila.
Informacije vam može dati vaš diler
a možete ih naći i u uputstvu za
servisiranje vozila i sistema
vazdušnog jastuka.
{ UPOZORENJE
U trajanju do 10 sekundi po
gašenju motora vozila i odvajanja
akumulatora, vazdušni jastuk i
dalje može da se naduva u
slučaju nepravilnog servisiranja.
Мožete se povrediti ukoliko ste
preblizu vazdušnog jastuka
prilikom njegovog naduvavanja.
Izbegavajte žute konektore. Oni
su verovatno u sastavu sistema
vazdušnog jastuka. Vodite računa
(nastavak)
UPOZORENJE (nastavak)
da se pridržavate procedura u
vezi sa servisiranjem i proverite
da li je osoba koja obavlja posao
kvalifikovana za to.
Dodavanje opreme u
vozilo opremljeno
vazdušnim jastukom
Ugradnjom dodatne opreme koja
menja šasiju vozila, sistem branika,
visinu, prednji kraj ili bočni lim,
može biti onemogućen pravilan rad
vazdušnih jastuka.
Na rad sistema vazdušnih jastuka
takođe mogu uticati promene ili
premeštanja bilo kojih delova
prednjih sedišta, sigurnosnih
pojaseva, senzorskog i dijagnostičkog modula vazdušnih jastuka,
upravljača, instrument-table, modula
krovnih vazdušnih jastuka, krovnog
tapacirunga ili ukrasne obloge
stubova, konzole iznad glave,
Sedišta i nasloni
prednjih senzora, senzora bočnih
udara ili električnih instalacija
vazdušnih jastuka.
Provera sistema
vazdušnog jastuka
Od svog dilera ili u uputstvu za
servisiranje vozila možete pronaći
informacije o položaju senzora
vazdušnih jastuka, senzorskog i
dijagnostičkog modula i električnih
instalacija vazdušnih jastuka.
Sistem vazdušnog jastuka ne
zahteva redovno planirano održavanje i zamenu. Proverite da li
svetlo za spremnost vazdušnog
jastuka radi. Pogledajte odeljak
Lampica za spremnost vazdušnih
jastuka na stranici 4‑17.
Ukoliko je potrebno da izvršite
modifikaciju vozila zbog nekog svog
telesnog nedostatka ili iz bilo kojeg
drugog razloga, a pri tom ste u
nedoumici da li će te modifikacije
uticati na rad sistema vazdušnih
jastuka, obratite se svom dileru za
savet.
Napomena: Ukoliko je poklopac
vazdušnog jastuka oštećen,
otvoren ili polomljen, vazdušni
jastuk možda neće raditi pravilno.
Ne otvarajte i ne lomite poklopce
vazdušnih jastuka. Ukoliko
postoje otvoreni ili polomljeni
poklopci vazdušnih jastuka,
odmah zamenite poklopce i/ili
module vazdušnih jastuka.
Raspored vazdušnih jastuka
dat je u odeljku Gde se nalaze
vazdušni jastuci? na stranici 2‑23.
Obratite se svom dileru radi servisiranja.
2-31
Zamena delova sistema
vazdušnih jastuka nakon
sudara
{ UPOZORENJE
Prilikom sudara može doći do
oštećenja sistema vazdušnih
jastuka u vozilu. Oštećeni sistem
vazdušnih jastuka možda neće
raditi pravilno i možda neće
zaštititi ni vas ni vaše saputnike
prilikom sudara, što može dovesti
do ozbiljnih povreda ili čak
smrtnog ishoda. Da biste bili
sigurni da će sistemi vazdušnih
jastuka ispravno raditi i nakon
sudara, pregledajte ih i što je
moguće pre izvršite sve
neophodne zamene delova.
Ukoliko se vazdušni jastuk naduva,
biće potrebno da zamenite delove
sistema vazdušnog jastuka. Obratite
se svom dileru radi servisiranja.
2-32
Sedišta i nasloni
Ukoliko lampica spremnosti
vazdušnog jastuka nastavi da svetli
i posle startovanja motora ili se upali
tokom vožnje, moguće je da sistem
vazdušnih jastuka ne radi pravilno.
Potrebno je da vozilo odmah
odvezete na servisiranje. Za više
informacija pogledajte Lampica za
spremnost vazdušnih jastuka na
stranici 4‑17.
{
Sistem zaštite
za decu
Starija deca
UPOZORENJE
Prilikom odbacivanja vozila ili
njegovih delova moraju se poštovati bezbednosne procedure.
Odlaganje treba isključivo da vrši
ovlašćeni servisni centar, radi
zaštite životne sredine i zdravlja
ljudi.
Starija deca koja su prerasla buster
sedišta treba da koriste sigurnosne
pojaseve u vozilu.
Uputstvo proizvođača koje se
isporučuje zajedno sa buster
sedištem navodi ograničenja u
vezi sa težinom i visinom. Koristite
buster sedište zajedno sa karličnoramenim pojasom sve dok dete ne
prođe na sledećem testu spremnosti:
.
Zavalite se do kraja u sedište.
Da li se kolena savijaju na ivici
sedišta? Ako je odgovor "da",
nastavite. Ako je odgovor "ne",
vratite se na buster sedište.
.
Zakopčajte karlično-rameni
pojas. Da li se rameni pojas
nalazi na ramenu? Ako je
odgovor "da", nastavite. Ako je
odgovor "ne", pokušajte da
koristite vođicu sigurnosnog
pojasa na zadnjem sedištu. Za
više informacija, pogledajte deo
“Vođica sigurnosnog pojasa na
zadnjem sedištu” pod odeljkom
Karlično-rameni pojas na
stranici 2‑16. Ukoliko rameni
pojas i dalje ne leži na ramenu,
vratite se na buster sedište.
Sedišta i nasloni
.
.
Da li karlični pojas naleže nisko i
udobno na kukovima, dodirujući
butine? Ako je odgovor "da",
nastavite. Ako je odgovor "ne",
vratite se na buster sedište.
Da li pravilno naleganje
sigurnosnog pojasa može biti
očuvano za sve vreme dok traje
putovanje? Ako je odgovor "da",
nastavite. Ako je odgovor "ne",
vratite se na buster sedište.
Q: Koji je pravilan način
vezivanja sigurnosnih
pojaseva?
A: Starije dete treba da bude
vezano karlično-ramenim
pojasom i da ima dodatno
obezbeđenje koje može da pruži
rameni pojas. Rameni pojas ne
sme da prelazi preko lica ili
vrata. Karlični pojas treba
udobno da nalegne ispod
kukova, samo dodirujući gornji
deo butina. Ovako se sila pojasa
prilikom sudara prenosi na
karlične kosti deteta. Pojas nikad
ne sme da stoji preko stomaka,
jer to može izazvati ozbiljne ili
čak fatalne unutrašnje povrede
prilikom sudara.
Pogledajte i “Vođica sigurnosnog
pojasa na zadnjem sedištu” pod
odeljkom Karlično-rameni pojas na
stranici 2‑16.
Prema statističkim podacima o
saobraćajnim nezgodama, deca
i bebe su bezbedniji kada su
pravilno smeštena u bezbednosnom
sedištu za decu ili bebe, okrenutom
suprotno od smera kretanja vozila.
Prilikom sudara, deca koja nisu
vezana mogu da udare druge
ljude koji su vezani ili mogu da
budu izbačena iz vozila. Starija
deca moraju pravilno da koriste
sigurnosne pojaseve.
2-33
{ UPOZORENJE
Nikada nemojte dopustiti da više
od jednog deteta bude vezano
istim sigurnosnim pojasom. Sigurnosni pojas ne može pravilno da
rasporedi sile udara. Prilikom
sudara, deca mogu biti prignječena jedno o drugo i ozbiljno
povređena. Sigurnosni pojas
mora koristiti isključivo jedna
osoba u datom momentu.
2-34
Sedišta i nasloni
{ UPOZORENJE
Nikad ne dozvolite detetu da
koristi sigurnosni pojas tako što
će rameni deo pojasa staviti iza
leđa. Dete može biti ozbiljno
povređeno ukoliko karličnorameni pojas ne koristi pravilno.
Prilikom sudara, dete ne bi bilo
obezbeđeno ramenim pojasom.
Ono bi moglo da se pomera
predaleko napred povećavajući
tako šanse za povređivanje glave
i vrata. Takođe, dete bi moglo da
isklizne ispod karličnog pojasa.
Sila sa pojasa bi se u tom slučaju
prenela direktno na stomak. Tako
bi moglo doći do ozbiljnih ili
fatalnih povreda. Rameni deo
pojasa treba da bude postavljen
preko ramena i grudi.
Bebe i mala deca
Svakome u vozilu je potrebna
zaštita! To se odnosi i na bebe i svu
ostalu decu. Dužina puta, uzrast ili
veličina putnika ni na koji način ne
utiču na potrebu da svako koristi
sigurnosne pojaseve.
{ UPOZORENJE
Deca mogu biti ozbiljno povređena ili ugušena ukoliko se
rameni pojas obmota oko
njihovog vrata a sigurnosni pojas
nastavi da se zateže. Nikad ne
ostavljajte decu bez nadzora u
vozilu i nikad ne dozvolite deci
da se igraju sa sigurnosnim
pojasevima.
Sedišta i nasloni
Vazdušni jastuci, u kombinaciji sa
karlično-ramenim pojasom, pružaju
zaštitu odraslima i deci starijeg
uzrasta, ali ne i maloj deci i bebama.
Njima zaštitu ne može pružiti ni
sistem sigurnosnih pojaseva, a ni
sistem vazdušnih jastuka. Svaki put
kada se bebe i mala deca voze u
vozilu, treba da imaju zaštitu koju
im pružaju odgovarajuća dečija
bezbednosna sedišta.
Deca koja nisu pravilno obezbeđena
mogu da udare druge ljude ili da
budu izbačena iz vozila.
{ UPOZORENJE
Nikad ne držite bebu ili dete dok
se vozite vozilom. Usled sila koje
nastaju tokom sudara, beba ili
dete će postati toliko teški da
nećete moći da ih zadržite tokom
sudara. Na primer, u sudaru pri
brzini od samo 40 km/h (25 mph),
beba teška 5,5 kg (12 lb)
iznenada će ispoljiti silu od 110 kg
(240 lb) na ruke osobe koja je
drži. Beba bi trebalo da bude
smeštena u odgovarajućem
dečijem bezbednosnom sedištu.
2-35
2-36
Sedišta i nasloni
{ UPOZORENJE
Deca koja su naslonjena na
vazdušni jastuk ili se nalaze blizu
njega kada se ovaj naduvava
mogu pretrpeti ozbiljne povrede ili
poginuti. Nikad ne stavljajte na
prednje desno sedište dečije
bezbednosno sedište koje je
okrenuto suprotno od pravca
kretanja. U tom slučaju, dečije
bezbednosno sedište postavite na
zadnje sedište. Takođe je bolje da
se dečije bezbednosno sedište
koje je okrenuto u smeru kretanja
postavi na zadnje sedište. Ako
dečije bezbednosno sedište
okrenuto u smeru kretanja morate
da postavite na prednje desno
sedište, uvek pomerite suvozačko
sedište do kraja unazad.
Proizvođačka uputstva za dečije
bezbednosno sedište treba da
sadrže i informacije o ograničenjima
u vezi sa težinom i visinom za
određeno sedište.
{ UPOZORENJE
Prilikom izbora određenog dečijeg
bezbednosnog sedišta treba uzeti u
obzir ne samo težinu, visinu i uzrast
deteta, već i voditi računa da li će
sedište biti kompatibilno sa vozilom
u kome treba da se koristi.
Za većinu osnovnih tipova dečijih
bezbednosnih sedišta, na raspolaganju je dosta različitih modela.
Prilikom kupovine dečijeg bezbednosnog sedišta vodite računa da je
namenjeno upotrebi u motornom
vozilu.
Da bi se smanjio rizik od povređivanja vrata ili glave tokom sudara,
bebama je potrebna kompletno
obezbeđenje. Prilikom sudara,
ako beba sedi u dečijem bezbednosnom sedištu okrenutom
suprotno od smera kretanja, sile
koje nastaju prilikom sudara
raspoređuju se preko najjačih
delova bebinog tela, leđa i
ramena. Bebe uvek treba da budu
smeštene u dečijim bezbednosnim sedištima okrenutim
suprotno od smera kretanja.
Sedišta i nasloni
{ UPOZORENJE
Kosti kukova kod malog deteta su
još uvek premale tako da
standardni sigurnosni pojas vozila
možda ne ostane nisko na njima,
kako bi trebalo. Umesto toga,
može se desiti da se pomeri na
stomak deteta. Prilikom sudara,
pojas bi preneo silu na deo tela
koji nije zaštićen nikakvim
koštanim tkivom. Ovo bi, samo po
sebi, moglo da izazove ozbiljne ili
fatalne povrede. Da bi se smanjio
rizik od ozbiljnih ili fatalnih
povreda tokom sudara, mala deca
uvek treba da budu bezbedno
smeštena u odgovarajućim
dečijim sigurnosnim sedištima.
2-37
Bezbednosni sistemi
za decu
(B) Sedište za dete okrenuto u
smeru kretanja
(A) Sedište za bebe okrenuto
suprotno od smera kretanja
Sedište za bebe okrenuto suprotno
od smera kretanja (A) pruža zaštitu
u vidu površine na kojoj beba sedi i
naslanja leđa.
Sistem pojaseva drži dete na mestu
i, prilikom sudara, deluje tako da
zadrži bebu u bezbednosnom
sedištu.
Sedište za dete okrenuto u smeru
kretanja (B) sistemom pojaseva
obezbeđuje zaštitu tela deteta.
2-38
Sedišta i nasloni
Obezbeđivanje dodatnog
dečijeg bezbednosnog sedišta
u vozilu
{ UPOZORENJE
(C) Buster sedišta
Buster sedište je (C) je dečije
bezbednosno sedište dizajnirano
tako da poboljša mogućnost
podešavanja sistema sigurnosnih
pojaseva u vozilu. Buster sedište
takođe može da pomogne detetu da
vidi kroz prozor.
Dete može biti ozbiljno povređeno
ili poginuti prilikom sudara ukoliko
dečije bezbednosno sedište nije
pravilno obezbeđeno u vozilu.
Obezbedite pravilno dečije
bezbednosno sedište u vozilu
koristeći sigurnosni pojas ili
ISOFIX sistem, sledeći uputstvo
priloženo uz to sedište kao i
uputstva iz ovog priručnika.
Da bi se smanjile šanse za povređivanje, dečiji bezbednosni pojasevi
moraju biti obezbeđeni u vozilu.
Dečije bezbednosno sedište mora
biti obezbeđeno na sedištima vozila
pomoću karličnih pojaseva ili
karličnog dela karlično-ramenog
pojasa ili pomoću ISOFIX sistema.
Za više informacija pogledajte
ISOFIX sistemi bezbednosnog
sedišta za decu na stranici 2‑44.
Deca mogu biti dovedena u
opasnost u slučaju sudara ukoliko
dečije bezbednosno sedište nije
pravilno obezbeđeno u vozilu.
Prilikom obezbeđivanja dodatnog
dečijeg bezbednosnog sedišta,
pogledajte priložena uputstva koja
se mogu naći na samom sedištu ili u
brošuri, ili na oba mesta, kao i u
ovom priručniku. Uputstva u vezi
sa dečijim bezbednosnim sedištem
su važna, te stoga ukoliko nisu
dostupna, obezbedite od proizvođača dodatnu kopiju.
Imajte na umu da neobezbeđeno
dečije bezbednosno sedište može
da se pomera unaokolo tokom
sudara ili prilikom naglog zaustavljanja i tako povredi ostale putnike u
vozilu. Vodite računa da pravilno
obezbedite sva dečija bezbednosna
sedišta u vozilu- čak i ako dete nije
u njemu.
Sedišta i nasloni
Obezbeđivanje deteta u
dečijem bezbednosnom
sedištu
{ UPOZORENJE
Dete može biti ozbiljno povređeno
ili poginuti prilikom sudara ukoliko
nije pravilno obezbeđeno u
dečijem bezbednosnom sedištu.
Obezbedite dete sledeći uputstva
koja su isporučena sa datim
dečijim bezbednosnim sedištem.
Gde postaviti dečije
bezbednosno sedište
Prema statističkim podacima o
saobraćajnim nezgodama, deca
i bebe su bezbedniji kada su
pravilno smeštena u bezbednosnom
sedištu za decu ili bebe, okrenutom
suprotno od smera kretanja vozila.
Preporučujemo da se deca i dečija
bezbednosna sedišta obezbede na
zadnjem sedištu i to: beba ili dete u
bezbednosnom sedištu okrenutom
suprotno od pravca kretanja; dete u
bezbednosnom sedištu okrenutom u
pravcu kretanja; starije dete u buster
sedištu; deca koja su dovoljno
velika mogu da koriste sigurnosne
pojaseve.
Ukoliko je dečje bezbednosno
sedište postavljeno na suvozačevom sedištu, na instrument-tabli
postoji prekidač kojim možete ručno
isključiti prednji vazdušni jastuk za
suvozača. Za više informacija pogledajte Prekidač za uključenje-isključenje vazdušnih jastuka na
stranici 2‑27. Obezbeđivanje dečijeg
bezbednosnog sedišta (zadnje
sedište) na stranici 2‑46 или
Obezbeđivanje dečijeg bezbednosnog sedišta (suvozačko sedište)
na stranici 2‑48, uključujući važne
bezbednosne informacije.
2-39
Dečije sedište okrenuto suprotno od
smera kretanja NEMOJTE postavljati na ovo sedište, osim ako je
vazdušni jastuk isključen. U
suprotnom, može nastupiti SMRT
ILI TEŠKA POVREDA. Razlog za to
je postojanje velikog rizika po dete
koje je okrenuto prema nazad, u
slučaju aktiviranja vazdušnog
jastuka.
2-40
Sedišta i nasloni
{ UPOZORENJE
Dete koje sedi u dečijem bezbednosnom sedištu okrenutom
suprotno od pravca kretanja može
pretrpeti teške telesne povrede ili
poginuti ukoliko dođe do aktiviranja suvozačkog vazdušnog
jastuka. Razlog za to je što bi u
tom slučaju dečije bezbednosno
sedište okrenuto suprotno od
pravca kretanja bilo postavljeno
suviše blizu aktiviranog
vazdušnog jastuka. Dete koje
sedi u dečijem bezbednosnom
sedištu okrenutom u pravcu
kretanja može pretrpeti teške
(nastavak)
UPOZORENJE (nastavak)
UPOZORENJE (nastavak)
telesne povrede ili poginuti
ukoliko dođe do aktiviranja
suvozačkog vazdušnog jastuka a
suvozačko sedište je u krajnjem
prednjem položaju.
Dečije bezbednosno sedište okrenuto suprotno od smera kretanja
postavite na zadnjem sedištu, čak
i ako je vazdušni jastuk isključen.
Ako dečije bezbednosno sedište
okrenuto u smeru kretanja postavite na prednje desno sedište,
uvek pomerite suvozačko sedište
do kraja unazad. Dečije bezbednosno sedište je bolje postaviti na
zadnjem sedištu.
Čak i ako je prednji vazdušni
jastuk za suvozača isključen
pomoću prekidača, nijedan sistem
nije potpuno bezbedan. Niko
ne može da garantuje da se
vazdušni jastuk neće aktivirati
pod određenim neuobičajenim
okolnostima, čak i ako je
isključen.
(nastavak)
Sedišta i nasloni
Prilikom obezbeđivanja dečjeg
bezbednosnog sedišta okrenutog
suprotno od smera kretanja vozila,
proučite uputstva isporučena sa
dečjim bezbednosnim sedištem
kako biste se uverili da je kompatibilno sa ovim vozilom.
Dečija bezbednosna sedišta i buster
sedišta mogu značajno da se razlikuju u veličini i neka mogu bolje da
se postave u određene položaje za
sedenje od drugih. Uvek proverite
da li je dečije bezbednosno sedište
pravilno obezbeđeno.
U zavisnosti od toga gde postavite
dečije bezbednosno sedište kao i
od njegove veličine, možda nećete
moći da pristupite susednim sklopovima sigurnosnih pojaseva ili
LATCH fiksatorima za dodatne
putnike ili dečija bezbednosna
sedišta. Susedna mesta za sedenje
ne treba da se koriste ukoliko dečije
bezbednosno sedište sprečava
pravilan pristup ili ometa putanju
sigurnosnog pojasa.
2-41
Gde god da se instalira dečije
bezbednosno sedište, vodite računa
da ga pravilno obezbedite.
Imajte na umu da neobezbeđeno
dečije bezbednosno sedište može
da se pomera unaokolo tokom
sudara ili prilikom naglog zaustavljanja i tako povredi ostale putnike u
vozilu. Vodite računa da pravilno
obezbedite sva dečija bezbednosna
sedišta u vozilu - čak i ako dete nije
u njemu.
2-42
Sedišta i nasloni
Mesta za postavljanje bezbednosnog sedišta za decu
Dozvoljene varijante za postavljanje bezbednosnog sedišta za dete
Na suvozačevom
sedištu sa uključenim
vazdušnim jastukom
Na suvozačevom
sedištu sa
isključenim
vazdušnim jastukom
Na spoljnim zadnjim
sedištima
Na centralnom
zadnjem sedištu
Grupa 0
Do 10 kg
X
U¹
U²
U²
Grupa 0 +
Do 13 kg
X
U¹
U²
U²
Grupa I
9 do 18 kg
X
U¹
U²
U²
Grupa II
15 do 25 kg
X
X
U
U
Grupa III
22 do 36 kg
X
X
U
U
Težina i
starosna klasa
¹: Samo ukoliko su sistemi vazdušnih jastuka za suvozača isključeni Ako je dečije bezbednosno sedište
pričvršćeno pomoću sigurnosnog pojasa fiksiranog u tri tačke, pomerite sedište po visini u krajnji gornji položaj i
postarajte se da bezbednosni pojas vozila bude opružen prema napred sa gornje fiksne tačke.
²: Na raspolaganju su sedišta opremljena ISOFIX i Top-Tether montažnim nosačima.
U: Univerzalna prikladnost u kombinaciji sa sigurnosnim pojasom fiksiranim u tri tačke.
X: Nije dozvoljena upotreba dečijeg bezbednosnog sedišta u ovoj težinskoj klasi.
Sedišta i nasloni
2-43
Dozvoljene varijante za postavljanje ISOFIX bezbednosnog sedišta za dete
Težinska
grupa
Klasa
veličine
Učvršćivanje
0
(do 10 kg)
E
0+
(do 13 kg)
K
(9 do 18 kg)
ISOFIX položaji u vozilu
Na suvozačevom
sedištu
Na spoljnim
zadnjim sedištima
Na centralnom
zadnjem sedištu
ISO/R1
X
IL
IL
E
ISO/R1
X
IL
IL
D
ISO/R2
X
IL
IL
C
ISO/R3
X
IL
IL
D
ISO/R2
X
IL
IL
C
ISO/R3
X
IL
IL
B
ISO/F2
X
IL, IUF
IL, IUF
B1
ISO/F2X
X
IL, IUF
IL, IUF
A
ISO/F3
X
IL, IUF
IL, IUF
IUF: Podesno za prema napred okrenuta ISOFIX dečija bezbednosna sedišta univerzalne kategorije, koja su
odobrene za upotrebu u ovoj težinskoj klasi.
IL: Prikladno za naročita ISOFIX dečija bezbednosna sedišta u konkretnim vozilima, ograničenih ili polu-univerzalnih kategorija. ISOFIX dečije bezbednosno sedište mora biti odobreno za upotrebu u konkretnom tipu vozila.
X: Nije dozvoljena upotreba ISOFIX dečijih bezbednosnih sedišta u ovoj težinskoj klasi.
2-44
Sedišta i nasloni
ISOFIX veličinske klase i tipovi
sedišta
A - ISO/F3: Prema napred okrenuto
dečije bezbednosno sedište za
najkrupniju decu iz težinske klase
od 9 do 18 kg.
B - ISO/F2: Prema napred okrenuto
dečije bezbednosno sedište za
manje krupnu decu iz težinske klase
od 9 do 18 kg.
E - ISO/R1: Prema nazad okrenuto
dečije bezbednosno sedište za
mlađu decu iz težinske klase do
13 kg.
ISOFIX bezbednosni
sistemi za decu
H (ISOFIX montažni nosač):
Položaji za sedenje sa dva ISOFIX
montažna nosača.
ISOFIX dečije bezbednosno sedište
koje je odobreno za upotrebu u
datom vozilu pričvrstite na ISOFIX
montažne nosače.
ISOFIX montažni nosači obeleženi
su oznakom H na naslonu sedišta.
B1 - ISO/F2X: Prema napred
okrenuto dečije bezbednosno
sedište za manje krupnu decu iz
težinske klase od 9 do 18 kg.
Najviše dva ISOFIX dečija bezbednosna sedišta mogu istovremeno
biti postavljena na zadnja sedišta,
ali ne neposredno jedno pored
drugog.
C - ISO/R3: Prema nazad okrenuto
dečije bezbednosno sedište za
najkrupniju decu iz težinske klase
do 13 kg.
Sa sledeće ilustracije saznaćete
koje montažne nosače treba da
koristite.
D - ISO/R2: Prema nazad okrenuto
dečije bezbednosno sedište za
manje krupnu decu iz težinske klase
do 13 kg.
Zadnje sedište
I (pričvrsna alka gornjeg
veza): Položaji za sedenje sa
pričvrsnim alkama gornjih vezova.
Sedišta i nasloni
Ima ukupno pet ISOFIX montažnih
nosača na zadnjem sedištu.
A. Zadnje desno mesto za sedenje
sa montažnim nosačima 1 i 2
B. Zadnje centralno mesto za
sedenje sa montažnim
nosačima 3 i 4
C. Zadnje levo mesto za sedenje
sa montažnim nosačima 4 i 5
.
Koristite nosače 1 i 2 pri ugradnji
ISOFIX dečijeg bezbednosnog
sedišta na mestu za sedenje A.
.
Koristite nosače 3 i 4 pri ugradnji
ISOFIX dečijeg bezbednosnog
sedišta na mestu za sedenje B.
.
Koristite nosače 4 i 5 pri ugradnji
ISOFIX dečijeg bezbednosnog
sedišta na mestu za sedenje C.
Zabranjena je istovremena ugradnja
ISOFIX dečijih bezbednosnih
sedišta na mestima za sedenje B
i C.
2-45
Pričvrsne alke gornjih vezova
Pričvrsne alke gornjih vezova
označene su simbolom I na
poklopcu za dečije sedište.
Pored ISOFIX nosača, gornji vezni
remen (ili remenje) pričvrstite za
pričvrsne alke gornjih vezova.
2-46
Sedišta i nasloni
mestu. Konsultujte proizvođačko
uputstvo za dečije bezbednosno
sedište.
Obezbeđivanje dečijih
bezbednosnih sedišta
(zadnje sedište)
Jednostruki remen mora prolaziti
između dve vođice na naslonu za
glavu.
Dvostruki remen mora biti postavljen
oko naslona za glavu.
Pre postavljanja deteta u dečije
bezbednosno sedište, proverite da
li je sedište dobro pričvršćeno i na
Prilikom obezbeđivanja dečijeg
bezbednosnog sedišta okrenutog
suprotno od smera kretanja vozila,
proučite uputstva isporučena sa
dečijim bezbednosnim sedištem
kako biste se uverili da je kompatibilno sa ovim vozilom.
Ukoliko dečije bezbednosno sedište
ima ISOFIX sistem, pogledajte
odeljak ISOFIX sistemi bezbednosnog sedišta za decu na
stranici 2‑44 da biste saznali kako i
gde treba montirati dečije bezbednosno sedište uz upotrebu ISOFIX
sistema. Ukoliko je dečije bezbednosno sedište obezbeđeno u vozilu
pomoću sigurnosnog pojasa i ako
koristi gornji vez, pogledajte odeljak
ISOFIX sistemi bezbednosnog
sedišta za decu na stranici 2‑44 za
raspored fiksatora gornjih vezova.
Ne postavljajte dečije sedište na
mesto na kome nema gornjeg
veznog fiksatora ukoliko nacionalni
ili lokalni zakoni zahtevaju da gornji
vez bude fiksiran, ili ako uputstva
koja se isporučuju sa dečijim
bezbednosnim sedištem navode da
gornja traka mora biti fiksirana.
Ako dečije bezbednosno sedište
nema ISOFIX sistem, koristićete
sigurnosni pojas da biste obezbedili
dečije bezbednosno sedište u
ovom položaju. Vodite računa da
se pridržavate instrukcija datih za
ovo dečije bezbednosno sedište.
Obezbedite dete u dečijem bezbednosnom sedištu u vreme i na način
opisan u uputstvu.
Sedišta i nasloni
2-47
Ukoliko na zadnje sedište treba
montirati više od jednog dečijeg
bezbednosnog sedišta, obavezno
pročitajte odeljak Gde postaviti
dečije bezbednosno sedište na
stranici 2‑39.
1. Postavite dečije bezbednosno
sedište na sedište automobila.
2. Podignite pločicu bravice i
provucite karlični i rameni deo
sigurnosnog pojasa vozila kroz
ili okolo bezbednosnog sedišta.
U instrukcijama za dečije
bezbednosno sedište objašnjeno
je kako da ovo učinite.
3. Gurajte jezičak u bravu sve dok
ne škljocne.
Dugme za otvaranje brave
postavite tako da sigurnosni
pojas možete brzo odvezati kada
je to potrebno.
4. Da biste zategli pojas, povucite
nadole dečije bezbednosno
sedište, povucite rameni deo
pojasa da biste zategli karlični
deo pojasa i namotajte pojas
natrag u mehanizam. Prilikom
montiranja dečijeg bezbednosnog sedišta okrenutog u
smeru kretanja, može biti od
pomoći da kolenom pogurate
nadole dečije bezbednosno
sedište dok pritežete pojas.
2-48
Sedišta i nasloni
Ako je dečje bezbednosno
sedište opremljeno mehanizmom
za bravljenje, upotrebite ga radi
pričvršćenja sigurnosnog pojasa.
5. Ukoliko dečije bezbednosno
sedište ima gornji vez, sledite
proizvođačka uputstva za dečije
bezbednosno sedište koja se
odnose na upotrebu gornjeg
veza. Za više informacija pogledajte ISOFIX sistemi bezbednosnog sedišta za decu na
stranici 2‑44.
6. Pre postavljanja deteta u dečije
bezbednosno sedište, proverite
da li je sedište dobro pričvršćeno
i na mestu. Da biste proverili da
li je bezbedno, pogurajte i
povucite dečije bezbednosno
sedište u različitim smerovima.
Da biste izvadili dečije bezbednosno
sedište, otkačite sigurnosni pojas
vozila i sačekajte da se vrati u
namotan položaj. Ako je gornji vez
zakačen za fiksator gornjeg veza,
otkačite ga.
Obezbeđivanje dečijih
bezbednosnih sedišta
(suvozačko sedište)
Ovo vozilo opremljeno je vazdušnim
jastucima. Zadnje sedište je
bezbednije mesto za postavljanje
dečijeg bezbednosnog sedišta koje
gleda u smeru kretanja vozila.
Pogledajte odeljak Gde postaviti
dečije bezbednosno sedište na
stranici 2‑39.
Na instrument-tabli postoji
prekidač pomoću kojeg možete
isključiti prednji vazdušni
jastuk za suvozača. Za više
informacija pogledajte Prekidač za
uključenje-isključenje vazdušnih
jastuka na stranici 2‑27, uključujući
važne bezbednosne informacije.
{ UPOZORENJE
Kada se dečije bezbednosno
sedište koristi na suvozačkom
sedištu, sistem vazdušnog
jastuka na suvozačko sedište
mora da se deaktivira. Ukoliko se
to ne učini, aktiviranje vazdušnih
jastuka može da dovede do
povreda koje su fatalne po dete.
To posebno važi u slučaju korišćenja bezbednosnog sistema za
dete postavljenog suprotno
pravcu kretanja.
{ UPOZORENJE
"Ne postavljati dečija sedišta
licem okrenuta suprotno pravcu
kretanja vozila na sedište koje je
zaštićeno vazdušnim jastukom!"
Sedišta i nasloni
{ UPOZORENJE
Dete koje sedi u dečijem bezbednosnom sedištu okrenutom
suprotno od pravca kretanja može
pretrpeti teške telesne povrede ili
poginuti ukoliko dođe do aktiviranja suvozačkog vazdušnog
jastuka. Razlog za to je što bi u
tom slučaju dečije bezbednosno
sedište okrenuto suprotno od
pravca kretanja bilo postavljeno
suviše blizu aktiviranog
vazdušnog jastuka. Dete koje
sedi u dečijem bezbednosnom
sedištu okrenutom u pravcu
kretanja može pretrpeti teške
telesne povrede ili poginuti
ukoliko dođe do aktiviranja
suvozačkog vazdušnog jastuka a
suvozačko sedište je u krajnjem
prednjem položaju.
Čak i ako je prednji vazdušni
jastuk za suvozača isključen
pomoću prekidača, nijedan sistem
(nastavak)
UPOZORENJE (nastavak)
nije potpuno bezbedan. Niko
ne može da garantuje da se
vazdušni jastuk neće aktivirati
pod određenim neuobičajenim
okolnostima, čak i ako je
isključen.
Dečije bezbednosno sedište
okrenuto suprotno od smera
kretanja postavite na zadnjem
sedištu, čak i ako je vazdušni
jastuk isključen. Ako dečije
bezbednosno sedište okrenuto
u smeru kretanja postavite na
prednje desno sedište, uvek
pomerite suvozačko sedište do
kraja unazad. Dečije bezbednosno sedište je bolje postaviti na
zadnjem sedištu.
2-49
{ UPOZORENJE
Ukoliko se desi da lampica
spremnosti vazdušnog jastuka
zasvetli i da nastavi da svetli, to
znači da možda nešto nije u redu
sa sistemom vazdušnih jastuka.
Primera radi, prednji vazdušni
jastuk za suvozača mogao bi da
se naduva čak i ako je prekidač
tog vazdušnog jastuka prebačen
u isključen položaj.
Da biste izbegli povređivanje
vas lično ili drugih putnika,
momentalno odvezite vozilo u
servis. Za više informacija pogledajte Lampica za spremnost
vazdušnih jastuka na stranici 4‑17,
uključujući važne bezbednosne
informacije.
2-50
Sedišta i nasloni
Ukoliko dečije bezbednosno
sedište ima ISOFIX sistem,
pogledajte odeljak ISOFIX sistemi
bezbednosnog sedišta za decu na
stranici 2‑44 da biste saznali kako i
gde treba montirati dečije bezbednosno sedište uz upotrebu ISOFIX
sistema. Ukoliko je dečije bezbednosno sedište obezbeđeno pomoću
sigurnosnog pojasa i ako koristi
gornji vez, pogledajte odeljak
ISOFIX sistemi bezbednosnog
sedišta za decu na stranici 2‑44 za
raspored fiksatora gornjih vezova.
Ne postavljajte dečije sedište na
mesto na kome nema gornjeg
veznog fiksatora ukoliko nacionalni
ili lokalni zakoni zahtevaju da gornji
vez bude fiksiran, ili ako uputstva
koja se isporučuju sa dečijim
bezbednosnim sedištem navode da
gornja traka mora biti fiksirana.
Da biste obezbedili dečije bezbednosno sedište u ovom položaju,
koristićete karlično-rameni pojas.
Pridržavajte se instrukcija datih za
ovo dečije bezbednosno sedište.
1. Pomerite sedište do kraja
unazad pre nego što obezbedite
dečije bezbednosno sedište
okrenuto u smeru kretanja
vozila.
3. Podignite pločicu bravice i
provucite karlični i rameni deo
sigurnosnog pojasa vozila kroz
ili okolo bezbednosnog sedišta.
U instrukcijama za dečije
bezbednosno sedište objašnjeno
je kako da ovo učinite.
Ukoliko je prednji vazdušni
jastuk za suvozača isključen
pomoću prekidača, lampica
za indikaciju isključenosti
vazdušnog jastuka trebalo bi da
ostane upaljena nakon pokretanja vozila. Pogledajte odeljak
Lampica za uključen-isključen
vazdušni jastuk na stranici 4‑18.
2. Postavite dečije bezbednosno
sedište na sedište automobila.
4. Gurajte jezičak u bravu sve dok
ne škljocne.
Dugme za otvaranje brave
postavite tako da sigurnosni
pojas možete brzo odvezati kada
je to potrebno.
Sedišta i nasloni
Ako je dečje bezbednosno
sedište opremljeno mehanizmom
za bravljenje, upotrebite ga radi
pričvršćenja sigurnosnog pojasa.
6. Pre postavljanja deteta u
bezbednosno sedište, proverite
da li je sedište dobro pričvršćeno
i na mestu. Da biste proverili da
li je bezbedno, pogurajte i
povucite dečije bezbednosno
sedište u različitim smerovima.
5. Da biste zategli pojas, povucite
nadole dečije bezbednosno
sedište, povucite rameni deo
pojasa da biste zategli karlični
deo pojasa i namotajte pojas
natrag u mehanizam. Prilikom
montiranja dečijeg bezbednosnog sedišta okrenutog u
smeru kretanja, može biti od
pomoći da kolenom pogurate
nadole dečije bezbednosno
sedište dok pritežete pojas.
Da biste izvadili dečije bezbednosno
sedište, otkačite sigurnosni pojas
vozila i sačekajte da se vrati u
namotan položaj.
2-51
Nakon vađenja dečjeg bezbednosnog sedišta iz vozila ponovo
uključite prednji vazdušni jastuk za
suvozača ako ste ga prethodno
isključili prekidačem, osim ukoliko
će na tom mestu sedeti osoba koja
ispunjava uslove navedene u ovom
uputstvu. Za više informacija pogledajte Prekidač za uključenje-isključenje vazdušnih jastuka na
stranici 2‑27, uključujući važne
bezbednosne informacije.
2-52
Sedišta i nasloni
2 NAPOMENE
Prostor za odlaganje
3-1
Prostori za odlaganje
Prostor za
odlaganje
Prostor za odlaganje na
instrument tabli
Prostori za odlaganje
Prostor za odlaganje na
instrument tabli . . . . . . . . . . . . . .
Kaseta za rukavice . . . . . . . . . . . .
Držači za čaše . . . . . . . . . . . . . . . .
Držač za naočare . . . . . . . . . . . . .
Prostor za odlaganje u srednjoj
konzoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1
3-2
3-2
3-3
3-3
Gornji nivo
Dodatne karakteristike
prostora za odlaganje
U vozilu može postojati prostor za
odlaganje iza displeja radija. Gurnite
dugme (A) udesno i otpustite ga;
vrata se automatski otvaraju.
Alke za pričvršćenje tereta . . . . 3-4
Mreža za komfor . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Povucite vrata nadole radi pristupa.
Prostor za odlaganje treba da bude
zatvoren kada ga ne koristite.
Gurnite vrata nadole da biste ih
zatvorili.
3-2
Prostor za odlaganje
Kaseta za rukavice
Povucite ručicu nagore da
biste otvorili. Upotrebite ključ da
zaključate i otključate kasetu za
rukavice, ukoliko postoji.
Držači za čaše
Srednja konzola
Vozilo može biti opremljeno
držačima za čaše koji mogu da se
vade. Da biste izvadili držače
za čaše:
Zadnje sedište
1. Povucite i zadržite jezičak sa
zadnje strane držača za čaše.
2. Podignite ga i povucite unazad.
Da biste ga ponovo ugradili, postavite dva prednja jezička u proreze i
gurnite nadole zadnji kraj držača
za čaše.
Spustite naslon za ruku da biste
pristupili držačima za čaše. U
naslonu za ruku takođe postoji i
prostor za odlaganje; pristupa mu
se podizanjem poklopca.
Ručicu poklopca (A) gurnite nadole i
zatim je povucite prema napred, da
biste pristupili držačima za čaše.
Prostor za odlaganje
Držač za naočare
Prostor za odlaganje u
srednjoj konzoli
3-3
pokretnog razdelnika. Tu još mogu
biti smešteni USB priključak i
priključak za napajanje, ukoliko
su u opremi vozila. Za više
informacija, pogledajte „Dodatni
uređaji“ u zasebnom priručniku za
Infotainment sistem i Utičnice na
stranici 4‑10.
Naslon za ruku može se postaviti u
zadnji, srednji i prednji položaj.
Povucite ili gurnite prednji kraj
naslona za ruku da biste podesili
željeni položaj.
Pritisnite i otpustite poklopac da
biste otvorili odeljak za naočare.
Povucite bravicu i podignite da biste
otvorili.
Srednja konzola ispod naslona
za ruku ima prostor za odlaganje
koji možete konfigurisati pomoću
Ako vozilo ima držače za čaše koji
se vade, onda je ispod njih prostor
za odlaganje. Pogledajte Držači za
čaše na stranici 3‑2 da biste saznali
kako da izvadite držače za čaše.
3-4
Prostor za odlaganje
Dodatne
karakteristike
prostora za odlaganje
Alke za pričvršćenje
tereta
U prtljažniku postoje dve alke
za pričvršćenje tereta. Alke za
pričvršćenje tereta mogu poslužiti
za pričvršćenje manjih delova
prtljaga ili mreže za odlaganje.
Pogledajte Mreža za odlaganje na
stranici 3‑4.
Mreža za komfor
Kod vozila opremljenih mrežom za
odlaganje, ona je smeštena u
prtljažniku i služi za odlaganje
manjih delova prtljaga. Ovu mrežu
ne treba koristiti za odlaganje teških
predmeta. Omče na krajevima
mreže prikačite na alke za pričvršćenje tereta koje su smeštene u
prtljažniku. Pogledajte Alke za
pričvršćenje na stranici 3‑4.
Instrumenti i komande
Instrumenti i
komande
Kratak pregled instrument
table
Kratak pregled instrument
table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Komande
Podešavanje upravljača . . . . . . . 4-5
Komande upravljača . . . . . . . . . . 4-5
Sirena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Brisač/perač vetrobranskog
stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Perač prednjih svetala . . . . . . . . 4-8
Časovnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Utičnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Lampice upozorenja, pokazivači i kontrolne lampice
Lampice upozorenja, pokazivači i kontrolne lampice . . . . 4-11
Instrument tabla . . . . . . . . . . . . . 4-12
Brzinomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15
Pokazivač kilometraže . . . . . . . 4-15
Brojač dnevno
pređenog puta . . . . . . . . . . . . . . 4-15
Obrtomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15
Pokazivač količine goriva . . . . 4-15
Pokazivač temperature
rashladne tečnosti
motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16
Podsetnici za sigurnosne
pojaseve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16
Lampica za spremnost
vazdušnog jastuka . . . . . . . . . 4-17
Lampica za uključen-isključen
vazdušni jastuk . . . . . . . . . . . . . 4-18
Lampica sistema napajanja
strujom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20
Kontrolna lampica kvara . . . . . 4-20
Service Vehicle Soon Light
(Lampica „što pre servisirajte
vozilo“) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-22
Lampica upozorenja kočionog
sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-23
Lampica električne parkirne
kočnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-23
Lampica upozorenja sistema
protiv blokade točkova
prilikom kočenja (ABS) . . . . . 4-24
4-1
Kopčanje u viši stepen
prenosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-25
Lampica isključenog proklizavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-25
Indikatorska lampica sistema
za elektronsku kontrolu
stabilnosti (ESC) . . . . . . . . . . . 4-26
Indikatorska/upozoravajuća
lampica elektronske kontrole
stabilnosti (ESC)/sistema
kontrole proklizavanja (TCS) . . . . . . . . . . . . . . . . 4-26
Lampica predgrevanja . . . . . . . 4-27
Lampica pritiska u pneumaticima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-27
Lampica filtera za čestice
dizela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-28
Lampica pritiska
motornog ulja . . . . . . . . . . . . . . 4-28
Lampica upozorenja na nizak
nivo goriva . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-29
Bezbednosna lampica . . . . . . . 4-29
Lampica uključenog dugog
svetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-30
Lampica prednjeg svetla za
maglu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-30
4-2
Instrumenti i komande
Lampica zadnjeg svetla za
maglu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-30
Podsetnik za upaljena
svetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-31
Lampica tempomata . . . . . . . . . 4-31
Lampica za odškrinuta
vrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-31
Informacioni displeji
Informacioni centar za
vozača (DIC) . . . . . . . . . . . . . . . 4-31
Poruke vozila
Poruke vozila
(osnovni nivo) . . . . . . . . . . . . . .
Poruke vozila (gornji nivo) . . .
Poruke napona i punjenja
akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruke kočionog sistema . . . .
4-35
4-36
4-36
4-37
Poruke tempomata . . . . . . . . . . 4-37
Poruke o odškrinutim
vratima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-38
Poruke rashladnog sistema
motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-38
Poruke motornog ulja . . . . . . . . 4-39
Poruke snage motora . . . . . . . . 4-40
Poruke sistema goriva . . . . . . . 4-40
Poruke filtera za čestice
dizela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-40
Poruke ključa i brava . . . . . . . . 4-40
Poruke svetala . . . . . . . . . . . . . . . 4-41
Poruke sistema detekcije
predmeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-41
Poruke sistema upravljanja
vožnjom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-42
Poruke alarmnog sistema
zaštite od krađe . . . . . . . . . . . . 4-42
Poruke servisiranja vozila . . . . 4-42
Poruke u vezi s pokretanjem
vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-43
Poruke pneumatika . . . . . . . . . . 4-43
Poruke menjača . . . . . . . . . . . . . 4-44
Poruke podsetnika vozila . . . . 4-45
Poruke u vezi s tečnošću za
pranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-45
Poruke prozora . . . . . . . . . . . . . . 4-45
Personalizacija vozila
Personalizacija vozila . . . . . . . . 4-46
Instrumenti i komande
Kratak pregled instrument table
4-3
4-4
Instrumenti i komande
A. Ventilacioni otvori na
stranici 7‑9.
B. Ručica za skretanje i menjanje
saobraćajne trake Pogledajte
Signalni uređaj za skretanje i
menjanje saobraćajne trake na
stranici 5‑4.
I.
J.
Zadnja svetla za maglu na
stranici 5‑5.
Prekidač osvetljenja instrument
table na stranici 5‑6.
C. Instrument
tabla na stranici 4‑12.
E. Prostor za odlaganje. Pogledajte Prostor za odlaganje na
instrument tabli na stranici 3‑1.
F.
Senzor. Pogledajte Sistem
automatskih prednjih svetala na
stranici 5‑3.
G. Infotainment displej.
H. AM-FM radio. Pogledajte
zasebno uputstvo za Infotainment sistem.
Komande spoljašnjih svetala na
stranici 5‑1.
Prednja svetla za maglu na
stranici 5‑5 (ako je deo
opreme).
Dugmad informacionog centra
za vozača. Pogledajte Informacioni centar za vozača (DIC) na
stranici 4‑31.
D. Brisač/perač vetrobranskog
stakla na stranici 4‑6.
CD plejer. Pogledajte zasebno
uputstvo za Infotainment
sistem.
K. Ručica za otvaranje haube.
Pogledajte Hauba na
stranici 9‑4.
L.
Prostor za odlaganje
M. Konektor veze sa podacima (ne
vidi se). Pogledajte Kontrolna
lampica kvara na stranici 4‑20.
N. Tempomat na stranici 8‑40.
O. Podešavanje upravljača na
stranici 4‑5.
P.
Sirena na stranici 4‑6.
Vazdušni jastuk za vozača.
Pogledajte Gde su vazdušni
jastuci? na stranici 2‑23.
Q. Komande upravljača na
stranici 4‑5.
R. Položaji kontakt brave (pristup
pomoću ključa) na stranici 8‑14
или Položaji kontakt brave
(pristup bez ključa) na
stranici 8‑17.
S. Prednja sedišta s grejačima na
stranici 2‑10.
T.
Električne brave na vratima na
stranici 1‑10.
Trepćuća svetla upozorenja
(sva četiri pokazivača pravca)
na stranici 5‑4.
Indikator statusa vazdušnog
jastuka suvozača. Pogledajte
Lampica za uključen-isključen
vazdušni jastuk na stranici 4‑18
Instrumenti i komande
U. Ultrazvučna pomoć pri parkiranju na stranici 8‑42 (ako je
deo opreme).
Sistem kontrole proklizavanja
(TCS) na stranici 8‑37.
Elektronska kontrola stabilnosti
(ESC) na stranici 8‑39.
V.
Komande
4-5
Komande upravljača
Podešavanje upravljača
Ručica menjača. Pogledajte
Automatski menjač na
stranici 8‑29 ili Ručni menjač na
stranici 8‑31 (ako je u opremi).
W. Utičnice na stranici 4‑10.
X. Električna parkirna kočnica.
Pogledajte Električna parkirna
kočnica. na stranici 8‑34.
Y.
Sistemi za upravljanje klimatizacijom na stranici 7‑1.
Da podesite upravljač:
Sistem automatskog upravljanja
klimatizacijom na stranici 7‑3.
1. Povucite ručicu (A) nadole.
Vozila sa audio komandama upravljača mogu se međusobno razlikovati, zavisno od opcija. Pojedine
audio komande mogu se podešavati
na upravljaču.
2. Pomerite upravljač gore ili dole.
b / g (Pritisni da pričaš):
Sistem dvostrukog automatskog
upravljanja klimatizacijom na
stranici 7‑6.
3. Povucite upravljač bliže sebi ili
ga gurnite dalje od sebe.
4. Gurnite ručicu (A) nagore da
biste zabravili upravljač.
Ne podešavajte upravljač u toku
vožnje.
Kod
vozila sa Bluetooth® sistemom,
pritisnite za interakciju sa ovim
sistemom. Za više informacija
pogledajte „Bluetooth“, u indeksu
zasebnog uputstva za Infotainment
sistem.
4-6
Instrumenti i komande
$ / i (Utišano/Završi
razgovor): Pritisnite da odbijete
dolazni poziv ili da prekinete tekući
poziv. Pritisnite da utišate zvučnike
vozila dok koristite Infotainment
sistem. Ponovo pritisnite da uključite zvuk.
Brisač/perač vetrobranskog stakla
3 (Brisanje sa podesivim inter-
_ SRC ^ (Okretni prekidač):
Pritisnite da odaberete audio izvor.
Okrećite nagore ili nadole da odaberete sledeću ili prethodnu omiljenu
radio stanicu ili CD/MP3 numeru.
+ x - (Jačina zvuka): Pritisnite +
ili - da pojačate ili utišate zvuk.
Sirena
Pritisnite a na podlozi upravljača
da oglasite sirenu.
Ručica brisača vetrobranskog
stakla je sa strane, na upravljačkom
stubu. Kada je ključ u kontakt bravi
u položaju DODATNI UREĐAJI
ili položaju UKLJUČENO/RAD,
pomerajte ručicu brisača vetrobranskog stakla da odaberete brzinu
brisača.
2: Koristite za brzo brisanje.
1: Koristite za sporo brisanje.
valom): Okrenite birač nagore za
češće brisanje, ili nadole za ređe
brisanje.
9 (Isključeno): Upotrebite da
isključite brisače vetrobranskog
stakla.
3 (Izmaglica): Za samo jedno
brisanje, nakratko pomerite ručicu
brisača nadole. Za nekoliko
brisanja, držite nadole ručicu
brisača.
Očistite led i sneg sa metlica
brisača pre njihove upotrebe. Ako
su zamrznuti za vetrobransko
staklo, pažljivo ih odlepite ili raskravite. Oštećene metlice brisača
treba zameniti. Pogledajte Zamena
metlica brisača na stranici 9‑30.
Instrumenti i komande
Jak sneg ili led mogu da preopterete
brisače. Automatski prekidač ih
zaustavlja dok se motor ne ohladi.
Radi postizanja najboljih performansi sitema potrebno je da ovaj
deo vetrobrana bude čist.
Parkiranje brisača
Ako se ključ u kontakt-bravi prebaci
u položaj LOCK/OFF dok su brisači
u režimu 1, 2 ili 3, brisači se
odmah zaustavljaju.
Ako se, zatim, ručica brisača
prebaci na 9 pre otvaranja
vozačevih vrata, ili u roku od
10 minuta, brisači će se ponovo
pokrenuti i pomeriti do podnožja
vetrobrana.
Ako se kontakt-brava prebaci u
položaj LOCK/OFF tokom pranja
vetrobrana, brisači će se zaustaviti
kada dođu do podnožja vetrobrana.
Rainsense™
Kod vozila sa Rainsense sistemom,
senzor koji je smešten po sredini
gornjeg dela vetrobrana detektuje
količinu vode na vetrobranu i
automatski kontroliše učestalost
rada brisača.
3 (komanda osetljivosti): Ručicu
brisača prebacite u položaj 3.
Okretanjem birača na ručici brisača
podesite osetljivost.
.
Okrenite birač nagore radi veće
osetljivosti na vlagu.
.
Okrenite birač nadole radi manje
osetljivosti na vlagu.
.
Ručicu brisača pomerite iz
položaja 3 da biste deaktivirali
Rainsense.
4-7
Zaštita sklopa ruke brisača
Prilikom korišćenja automatske
perionice ručicu brisača prebacite u
položaj 9. Time ćete deaktivirati
automatske „Rainsense“ brisače
vetrobrana.
U režimu Rainsense, ako je ručica
menjača u položaju N (neutralno)
a vozilo se kreće veoma sporo,
brisači će se automatski zaustaviti u
podnožju vetrobrana.
Brisači će ponovo početi normalno
da rade kad se ručica menjača
premesti iz položaja N (neutralno) ili
kad se brzina vozila poveća.
Perač vetrobranskog stakla
Povucite ručicu brisača vetrobranskog stakla ka sebi da naprskate
tečnost za pranje vetrobranskog
stakla i aktivirate brisače.
Brisači će nastaviti da rade dok
se ručica ne otpusti ili dok se ne
dostigne maksimalno vreme pranja.
4-8
Instrumenti i komande
Kada se otpusti ručica brisača
vetrobranskog stakla, može doći do
dodatnog brisanja u zavisnosti od
toga koliko dugo je perač vetrobranskog stakla bio aktiviran. Pogledajte
Tečnost za pranje na stranici 9‑24
za informacije o punjenju rezervoara
za tečnost za pranje vetrobranskog
stakla.
{ UPOZORENJE
Pri mrazu, ne koristite perač
dok se vetrobransko staklo ne
zagreje. Inače tečnost za pranje
može formirati led na vetrobranskom staklu blokirajući vam
pogled.
Radi korišćenja perača prednjih
svetala, prednja svetla moraju biti
uključena. Ako prednja svetla nisu
uključena, biće oprano samo vetrobransko staklo.
Dok su prednja svetla uključena,
povucite ručicu brisača ka sebi i
nakratko je zadržite u tom položaju
da biste aktivirali perače vetrobrana.
Iz perača prednjih svetala tečnost
će prsnuti jedanput, a posle kratke
pauze još jedanput. Perači prednjih
svetala ponovo će prsnuti nakon pet
ciklusa pranja vetrobrana.
Pogledajte Tečnost za pranje na
stranici 9‑24 za informacije o
dopunjavanju tečnosti za pranje
vetrobranskog stakla.
Perač prednjih svetala
Časovnik
Na vozilima koja su opremljena
peračima prednjih svetala, ovi
perači se nalaze bočno od prednjih
svetala.
Podešavanje vremena
(osnovni radio)
Komande Infotainment sistema
koriste se da se pristupi podešavanjima vremena i datuma kroz sistem
menija.
Podešavanje vremena i datuma
1. Pritisnite dugme CONFIG
(KONFIGURACIJA).
2. Odaberite "Time and Date
Settings" (Podešavanja vremena
i datuma).
3. Odaberite "Set Time" (Podesi
vreme) ili "Set Date" (Podesi
datum).
4. Okrenite dugme TUNE/MENU
da podesite označenu vrednost.
5. Pritisnite dugme TUNE/MENU
da odaberete sledeću vrednost.
6. Da sačuvate vreme ili datum i
vratite se na meni „Time and
Date Settings“ (Podešavanja
vremena i datuma), pritisnite
BACK (NAZAD) / u bilo kom
trenutku, ili dugme TUNE/MENU
nakon podešavanja minuta ili
godine.
Instrumenti i komande
Podešavanje formata za
12/24 časa
Usklađivanje časovnika sa RDS
signalom
1. Pritisnite dugme CONFIG
(KONFIGURACIJA).
RDS signal sa većine VHF predajnika automatski podešava tačno
vreme. Usklađivanje vremena
pomoću RDS signala može potrajati
nekoliko minuta. Pojedini predajnici
ne šalju ispravan vremenski signal.
U tom slučaju, preporučujemo da
isključite automatsko usklađivanje
vremena. Pogledajte Personalizacija
vozila na stranici 4‑46 za više informacija.
2. Odaberite "Time and Date
Settings" (Podešavanja vremena
i datuma).
3. Označite "12/24 Hour Format"
(Format za 12/24 časa).
4. Pritisnite TUNE/MENU da
odaberete format prikaza
od 12 ili 24 časa.
Podešavanje formata datuma
1. Pritisnite dugme CONFIG
(KONFIGURACIJA).
2. Odaberite „Date Settings“
(podešavanje datuma).
3. Označite „Date format“ (format
datuma).
4. Pritisnite TUNE/MENU da biste
odabrali MM/DD/YYY (mesec/
dan/godina) ili DD/MM/YYY
(dan/mesec/godina).
Podešavanje vremena (gornji
radio)
Analogni časovnik smešten je na
instrument-tabli iznad radija. Ovaj
časovnik nije povezan ni sa kojim
drugim sistemom vozila i radi
samostalno. Da biste podesili
časovnik:
1. Locirajte dugmad za podešavanje koja se nalaze odmah
ispod časovnika.
4-9
2. Pritisnite i zadržite bilo koje od
dva dugmeta za podešavanje
kako biste kazaljke časovnika
pomerili unapred ili unazad.
Kada dugme držite pritisnuto,
kazaljke će se brže pomerati.
Otpustite dugme pre no što
dostignete željeno vreme.
3. Pritiskajte i otpuštajte dugme da
biste vreme menjali u koracima
od po jedan minut, sve dok ne
dostignete željeno vreme.
Podešavanje časovnika (radio
sa CD-om i ekranom osetljivim
na dodir)
Da biste podesili vreme:
1. Pritisnite dugme CONFIG
(KONFIGURACIJA). Okrećite
dugme TUNE/MENU da biste
pregledali raspoložive funkcije
podešavanja. Pritisnite dugme
TUNE/MENU ili dugme Time
(vreme) na ekranu da biste
prikazali ostale opcije unutar
date funkcije.
4-10
Instrumenti i komande
2. Pritisnite + ili - da biste povećali
ili smanjili vrednosti za Hours
(časovi) i Minutes (minuti) koje
su prikazane na časovniku.
12/24 časovni format: Pritisnite
dugme 12 HR na ekranu radi
standardnog prikaza vremena;
pritisnite dugme 24 HR na ekranu
radi prikaza vremena u „vojničkom“
formatu.
Day + ili Day -: Na ekranu pritisnite
dugme Day + ili Day - da biste
povećali ili smanjili datum.
Display: Pritisnite dugme Display
da biste uključili ili isključili prikaz
vremena na ekranu.
Utičnice
Utičnica za dodatnu opremu
mogu se koristiti za priključivanje
električne opreme, kao što je
mobilni telefon ili MP3 plejer.
Postoje dve utičnice za dodatnu
opremu, jedna na instrument-tabli
ispod komandi sistema klimatizacije,
a druga ispod naslona za ruku u
prostoru za odlaganje na srednjoj
konzoli.
Utičnice su pod naponom kada je
kontakt-brava u položaju ON/RUN ili
ACC/ACCESSORY, odnosno tokom
10 minuta od gašenja motora, sve
dok se ne otvore vozačeva vrata.
Pogledajte Rezervisano napajanje
dodatnih uređaja (RAP) na
stranici 8‑22.
Otvorite zaštitni poklopac da biste
upotrebili utičnicu za dodatnu
opremu.
Određeni električni dodatni uređaji
možda nisu kompatibilni sa utičnicama za napajanje dodatnih uređaja
i mogu da preopterete vozilo i osigurače adaptera. Ako postoji neki
problem, obratite se svom dileru.
Pri dodavanju električne opreme,
vodite računa da sledite uputstva
za instalaciju koja idu uz opremu.
Pogledajte Dodatna električna
oprema na stranici 8‑55.
Napomena: Kačenje teške
opreme na utičnice može
prouzrokovati štetu koja nije
obuhvaćena garancijom vozila.
Ove utičnice su dizajnirane isključivo za dopunske priključke,
poput kabla za punjenje mobilnog
telefona.
Instrumenti i komande
Lampice upozorenja,
pokazivači i kontrolne
lampice
Lampice upozorenja i pokazivači
mogu da signaliziraju da nešto nije
u redu pre nego što to postane
toliko ozbiljno da prouzrokuje skupu
popravku ili zamenu. Obraćanje
pažnje na lampice upozorenja i
pokazivače može sprečiti povredu.
Lampice upozorenja se pale kada
bi mogao da postoji problem sa
funkcionisanjem vozila. Neke
lampice upozorenja se pale
nakratko, kada se uključi kontakt,
da pokažu da rade.
Pokazivači mogu da ukažu da
postoji problem sa funkcionisanjem
vozila. Često pokazivači i lampice
upozorenja rade zajedno da ukažu
na problem sa vozilom.
4-11
Kada se jedna od lampica upozorenja upali i nastavi da svetli tokom
vožnje ili kada jedan od pokazivača
prikaže da može postojati problem,
pogledajte odeljak u kom se objašnjava šta da uradite. Pratite savete
ovog uputstva. Odlaganje popravki
može biti skupo, čak i opasno.
4-12
Instrumenti i komande
Instrument tabla
Instrumenti vozila na benzin i DIC displej osnovnog nivoa
Instrumenti i komande
Instrumenti vozila na benzin i DIC displej višeg nivoa
4-13
4-14
Instrumenti i komande
Instrumenti dizel vozila
Instrumenti i komande
Brzinomer
Brzinomer pokazuje brzinu kretanja
vozila u kilometrima na čas (km/h).
Pokazivač kilometraže
Pokazivač kilometraže pokazuje
koliku je udaljenost vozilo prešlo, u
kilometrima ili miljama.
Ovo vozilo ima pokazivač kilometraže otporan na kvarove. Ako se
digitalni pokazivač kilometraže
„zavrti“ unazad, pokazivaće
999,999.
Ako je potrebno da se u vozilo instalira nov pokazivač kilometraže, on
mora biti podešen na kilometražu
starog pokazivača. Ukoliko to nije
moguće, pokazivač se mora podesiti
na nulu, a na vozačeva vrata se
mora zalepiti nalepnica sa starom
kilometražom koja je očitana
prilikom ugradnje novog pokazivača
kilometraže.
Brojač dnevno
pređenog puta
4-15
Pokazivač količine goriva
Brojač dnevno pređenog puta može
da pokaže udaljenost koju je vozilo
prešlo od poslednjeg resetovanja
brojača.
Pristup brojaču dnevno pređenog
puta i njegovo resetovanje vrši se
preko Informacionog centra za
vozača (DIC). Pogledajte Informacioni centar za vozača (DIC) na
stranici 4‑31.
Obrtomer
Obrtomer prikazuje brzinu motora u
obrtajima u minuti (rpm).
Napomena: Ako motor radi na
brojevima obrtaja koji su u zasenčenoj, upozoravajućoj oblasti
obrtomera, vozilo se može oštetiti
i ta oštećenja neće biti pokrivena
garancijom. Nemojte dozvoliti da
motor radi na brojevima obrtaja
koji su u zasenčenoj, upozoravajućoj oblasti obrtomera.
Kada je uključen kontakt, pokazivač
količine goriva prikazuje koliko je
goriva ostalo u rezervoaru. Kad se
pokazivač približi nuli pojavljuje se
poruka na Informacionom centru za
vozača (DIC). Pogledajte Poruke
sistema za gorivo na stranici 4‑40.
U vozilu još uvek ima malo goriva,
ali bi ga uskoro trebalo dopuniti.
Strelica na pokazivaču količine
goriva pokazuje na kojoj se strani
vozila nalaze vratanca rezervoara
za gorivo.
4-16
Instrumenti i komande
Evo četiri pitanja koja postavljaju
pojedini vlasnici vozila. Ovo su
normalne pojave koje ne ukazuju ni
na kakav problem s pokazivačem
količine goriva:
Pokazivač temperature
rashladne tečnosti
motora
.
Na servisnoj stanici pumpa za
grivo se zatvara pre nego što
količinomer pokaže da je rezervoar pun.
.
Da bi se napunio rezervoar
potrebno je sipati nešto više ili
nešto manje goriva nego što
pokazuje količinomer. Na primer,
količinomer može da pokaže da
je rezervoar dopola pun, ali je
zapravo bilo potrebno nešto više
ili nešto manje od pola kapaciteta rezervoara da bi se on
napunio dopola.
Ovaj pokazivač prikazuje temperaturu rashladne tečnosti motora.
.
Pokazivač se malo pomera
prilikom oštrog skretanja ili
ubrzavanja vozila.
Ako kazaljka pokazivača pređe na
vrući kraj skale to znači da je motor
prevruć.
.
Pokazivač se vraća na nulu kad
se isključi kontakt.
Ako je upravljano vozilom u
normalnim uslovima vožnje, isključite se sa puta, zaustavite vozilo i
isključite motor što je pre moguće.
Podsetnici za sigurnosne
pojaseve
Lampica podsetnika za
sigurnosni pojas vozača
Postoji lampica podsetnika za sigurnosni pojas vozača na instrument
tabli.
Kada se vozilo pokrene, ova
lampica će zasvetleti i oglasiće se
zvono da podseti vozača da veže
sigurnosni pojas. Zatim lampica
ostaje da svetli dok se pojas ne
zakopča.
Ovaj ciklus se može ponoviti
nekoliko puta ako vozač ne
zakopča, ili ako otkopča pojas
tokom vožnje, dok je vozilo u
pokretu.
Instrumenti i komande
Ako je sigurnosni pojas vozača već
zakopčan, ne uključuje se ni
lampica ni zvono.
Ako je sigurnosni pojas suvozača
već zakopčan, ne uključuje se ni
zvono ni lampica.
Lampica podsetnika za
sigurnosni pojas suvozača
Lampica i zvono podsetnika za
sigurnosni pojas suvozača mogu se
uključiti ako se neki predmet stavi
na sedište, poput aktentašne, tašne,
torbe za kupovinu, prenosnog
računara ili nekog drugog
električnog uređaja. Da isključite
lampicu i/ili zvono podsetnika,
uklonite predmet sa sedišta ili
zakopčajte sigurnosni pojas.
Kada se vozilo pokrene, ova
lampica će zasvetleti i oglasiće se
zvono da suvozača podseti da veže
sigurnosni pojas. Zatim lampica
ostaje da svetli dok se pojas ne
zakopča.
Lampica podsetnika na pojas
za putnike u drugom redu
Pogledajte Lampica za uključenisključen vazdušni jastuk na
stranici 4‑18 za više informacija.
Ovaj ciklus se može ponoviti
nekoliko puta ako suvozač ne
zakopča, ili ako otkopča pojas dok
je vozilo u pokretu.
4-17
Nakon pokretanja vozila, dva
simbola za sigurnosni pojas se pale
i ostaju da svetle nekoliko sekundi
na instrument-tabli, kako bi vozača
upozorili da putnici treba da se vežu
sigurnosnim pojasevima. Nakon što
putnik zakopča svoj sigurnosni
pojas, odgovarajući simbol sigurnosnog pojasa na instrument-tabli
poprima zelenu boju. Ako sigurnosni
pojas nije na početku bio zakopčan,
njegov simbol na instrument-tabli
imaće crvenu boju. Dok se vozilo
kreće, ako neko od putnika iz
drugog reda, ko je prethodno bio
vezan, otkopča svoj sigurnosni
pojas, odgovarajući simbol na
instrument-tabli zatreptaće crvenom
bojom na nekoliko sekundi, a može
se oglasiti i zvono.
Lampica za spremnost
vazdušnog jastuka
Mesta za sedenje u drugom redu,
za koja se takođe kontroliše
upotreba sigurnosnih pojaseva,
predstavljena su simbolom u boji
koji ukazuje na stanje pojasa.
Sistem proverava električni sistem
vazdušnih jastuka u potrazi za
mogućim kvarovima. Ako svetlo
ostane upaljeno to je znak da
postoji neki problem sa strujom.
4-18
Instrumenti i komande
Provera sistema obuhvata senzore
vazdušnih jastuka, zatezače (ako su
deo opreme), module vazdušnih
jastuka, električne vodove i modul
za detekciju sudara i dijagnostiku.
Za više informacija o sistemu
vazdušnih jastuka, pogledajte
Sistem vazdušnog jastuka na
stranici 2‑21.
Lampica za spremnost vazdušnog
jastuka treperi nekoliko sekundi
nakon pokretanja motora. Ako se
lampica ne upali, odmah odvezite
vozilo na popravku.
{ UPOZORENJE
Lampica za uključenisključen vazdušni jastuk
Ako lampica za spremnost
vazdušnog jastuka nastavi da
svetli nakon pokretanja vozila ili
se uključi tokom vožnje, to znači
da sistem vazdušnog jastuka
možda ne funkcioniše kako treba.
Vazdušni jastuci u vozilu se
možda ne naduvaju pri sudaru
ili bi se čak mogli naduvati bez
sudara. Kako biste izbegli
povredu, odmah odvezite vozilo
na servisiranje.
Ako je vozilo opremljeno prekidačem za uključenje-isključenje
vazdušnog jastuka, onda će i na
instrument-tabli postojati indikacija
statusa vazdušnog jastuka
suvozača.
Ako postoji neki problem u sistemu
vazdušnih jastuka, odgovarajuća
poruka se može pojaviti i na Informacionom centru za vozača (DIC).
Pogledajte Poruke vozila (gornji
nivo) na stranici 4‑36 или Poruke
vozila (osnovni nivo) na stranici 4‑35
za više informacija.
Nakon pokretanja vozila, u sklopu
provere sistema, na nekoliko
sekundi će zasvetleti simboli ON i
OFF za status vazdušnog jastuka
suvozača. Zatim će, nakon još
nekoliko sekundi, zasvetleti statusni
indikator ON ili OFF, obaveštavajući
vas o statusu prednjeg vazdušnog
jastuka suvozača.
Instrumenti i komande
Ukoliko je prednji vazdušni jastuk
suvozača ručno isključen pomoću
prekidača s bočne strane instrument-table, indikatorska lampica
OFF će zasvetleti i ostaće sve
vreme da svetli kao podsetnik da je
taj vazdušni jastuk isključen. Ova
lampica će se ugasiti kad se
vazdušni jastuk uključi. Pogledajte
Prekidač za uključenje-isključenje
vazdušnog jastuka na stranici 2‑27
za više informacija, uključujući
važne informacije o bezbednosti.
{ UPOZORENJE
Ako se prednji vazdušni jastuk
suvozača isključi za osobu koja
ne ispunjava uslove definisane u
ovom priručniku, onda ta osoba
neće imati dodatnu zaštitu koju
pruža vazdušni jastuk. U slučaju
udesa, vazdušni jastuk neće moći
da se naduva i da doprinese
zaštiti osobe koja tu sedi.
Nemojte isključivati prednji
vazdušni jastuk za suvozača osim
ukoliko osoba koja tu sedi
ispunjava uslove definisane u
ovom priručniku.
{ UPOZORENJE
Ako se lampica za spremnost
vazdušnog jastuka ikada upali i
ostane da svetli, to znači da
možda nešto nije u redu sa
sistemom vazdušnog jastuka.
(nastavak)
4-19
UPOZORENJE (nastavak)
Primera radi, prednji vazdušni
jastuk za suvozača mogao bi da
se naduva čak i ako je prekidač
tog vazdušnog jastuka prebačen
u isključen položaj.
Da biste izbegli povređivanje
sebe ili drugih, odmah odvezite
vozilo na servisiranje. Pogledajte
Lampica za spremnost vazdušnog
jastuka na stranici 4‑17 za više
informacija, uključujući važne
informacije o bezbednosti.
Ako svetli simbol ON (uključeno), to
znači da je prednji vazdušni jastuk
suvozača aktiviran (može da se
naduva). Pogledajte Prekidač za
uključenje-isključenje vazdušnog
jastuka na stranici 2‑27 za više
informacija, uključujući važne informacije o bezbednosti.
4-20
Instrumenti i komande
Ako posle nekoliko sekundi obe
statusne indikatorske lampice
ostanu upaljene ili se nijedna ne
upali, možda postoji problem sa
lampicama ili s prekidačem za uključenje-isključenje vazdušnog jastuka.
Obratite se svom dileru za servisiranje.
Lampica sistema
napajanja strujom
Ova lampica se nakratko pali kada
se kontakt-brava okrene u položaj
START, ali kada motor ne radi, kao
provera funkcionalnosti lampice.
Ako se ne upali, odvezite vozilo kod
svog dilera na servisiranje.
Lampica bi trebalo da se ugasi čim
se motor pokrene. Ako lampica
nastavi da svetli ili se upali tokom
vožnje, to znači da možda postoji
problem u sistemu za punjenje
akumulatora. Ova lampica bi mogla
da ukaže na probleme s remenom
alternatora ili na neki problem sa
strujom. Odmah odvezite vozilo
na pregled. Ako je nophodno da
vozilom pređete neko kratko
rastojanje s upaljenom lampicom,
isključite dodatnu opremu, poput
radija ili klima uređaja.
servisiranje. Pogledajte Položaji
kontakt brave (pristup pomoću
ključa) na stranici 8‑14 или Položaji
kontakt brave (pristup bez ključa) na
stranici 8‑17 za više informacija.
Kontrolna lampica kvara
Ova lampica bi trebalo da se upali
kad se uključi kontakt ali kada motor
ne radi, kao provera ispravnosti
lampice. Ako se ne upali, odvezite
vozilo kod svog dilera na servisiranje.
Kompjuterski sistem pod nazivom
EOBD (European On-Board
Diagnostics (Evropska on-board
dijagnostika)) prati rad vozila kako
bi se obezbedilo da emisija gasova
bude na prihvatljivom nivou i da
životna sredina bude čistija. Ova
lampica se pali kad je kontakt-brava
u položaju ON/RUN kod pristupa
pomoću ključa, odnosno kad je
vozilo u režimu „Samo za servisiranje“ (Service Only Mode) kod
pristupa bez ključa, kao provera
ispravnosti lampice. Ako se ne upali,
odvezite vozilo kod svog dilera na
Ako se kontrolna lampica kvara
upali i nastavi da svetli dok motor
radi, ovo ukazuje da postoji EOBD
problem i neophodno je servisiranje.
Sistem često ukaže na kvarove
pre nego što problem postane
očigledan. Uočavanje lampice može
sprečiti ozbiljniju štetu na vozilu.
Instrumenti i komande
Ovaj sistem pomaže dilerovom
tehničaru u tačnom dijagnostikovanju bilo kog kvara.
Napomena: Ako se vozilo neprestano vozi sa ovom lampicom
upaljenom, može se desiti da ne
rade ni komande emisije gasova,
da ekonomičnost potrošnje
goriva vozila nije dovoljno dobra i
da motor ne radi glatko. Ovo bi
moglo da dovede do skupih
popravki koje možda ne bi bile
obuhvaćene garancijom vozila.
Napomena: Izmene urađene na
motoru, menjaču, izduvnom,
usisnom ili sistemu za gorivo
vozila ili zamena originalnih
pneumatika nekim drugim koje
ne potpadaju pod isti kriterijum
performansi pneumatika (TCP
Tire Performance Criteria) mogu
uticati na komande emisije
gasova vozila i mogu dovesti do
uključivanja ove lampice. Izmene
na ovim sistemima mogu dovesti
do skupih popravki koje nisu
obuhvaćene garancijom vozila.
4-21
Ovo takođe može rezultirati ne
ispunjavanjem zahteva testa
ispitivanja emisije gasova/održavanja. Pogledajte Dodaci i izmene
na stranici 9‑2.
sačekajte bar 10 sekundi i ponovo
pokrenite motor. Ako lampica i dalje
treperi, sledite prethodne korake i
posetite svog dilera radi servisiranja
što je pre moguće.
Ova lampica se pali tokom kvara na
jedan od dva načina:
Lampica neprestano svetli:
Uočen je kvar u sistemu komandi
emisije gasova na vozilu. Dijagnostika i servisiranje mogu biti
neophodni.
Lampica treperi: Uočen je zastoj.
Zastoj povećava emisiju gasova
vozila i može da ošteti sistem
komandi emisije gasova na vozilu.
Dijagnostika i servisiranje mogu biti
neophodni.
Da sprečite ozbiljnija oštećenja na
vozilu:
.
Smanjite brzinu vozila.
.
Izbegavajte nagla ubrzanja.
.
Izbegavajte strme uzbrdice.
.
Ako vozilo može da vuče prikolicu, što je moguće pre smanjite
količinu tereta koji se vuče.
Ako lampica nastavi da treperi,
zaustavite vozilo čim to bude bilo
bezbedno. Nađite bezbedno mesto
za parkiranje. Ugasite vozilo,
Vodite računa da se koristi kvalitetno gorivo. Gorivo lošeg kvaliteta
dovodi do toga da motor ne radi
onako efikasno kako je dizajniran i
može izazvati ugušivanje nakon
startovanja, ugušivanje pri promeni
brzine, zastoj, usporeno ubrzanje ili
grcanje pri ubrzanju. Ove pojave
mogu nestati pošto se motor
zagreje.
Ako dođe do jedne ili više ovakvih
pojava, promenite marku goriva koju
koristite. Neophodan je bar jedan
pun rezervoar odgovarajućeg goriva
da se lampica isključi.
4-22
Instrumenti i komande
Ako ništa od navedenog nije isključilo lampicu, vaš diler može da
proveri vozilo. Diler ima odgovarajuću opremu za testiranje i dijagnostički alat da ispravi bilo koji
mehanički ili električni problem koji
se možda javio.
Može se desiti da vozilo ne prođe
ispitivanje ako:
.
Programi ispitivanja emisije
gasova i održavanja
Neke lokalne vlasti mogu imati
programe za ispitivanje kontrolne
opreme za emisiju gasova na vozilu.
Pri ispitivanju, oprema za testiranje
sistema emisije gasova povezuje se
sa konektorom veze sa podacima
vozila (DLC).
DLC se nalazi ispod instrumenttable, levo od upravljača. Obratite
se svom dileru ako vam je
neophodna pomoć.
.
Indikatorska lampica kvara svetli
dok motor radi. Kontakt-brava je
u položaju ON/RUN kod pristupa
pomoću ključa, odnosno u
režimu „samo za servisiranje“
kod pristupa bez ključa, a pri
tom se ne pali indikatorska
lampica kvara. Obratite se za
pomoć svom dileru, koji će
proveriti ispravnost indikatorske
lampice kvara.
Sistem EOBD (European
On-Board Diagnostics (Evropska
on-board dijagnostika)) utvrđuje
da ključno važni sistemi za
kontrolu emisije gasova nisu u
potpunosti dijagnostikovani.
Vozilo bi se smatralo
nespremnim za ispitivanje.
Ovo se može desiti ako je
akumulator od 12 volti u skorije
vreme zamenjen ili istrošen.
Dijagnostički sistem je dizajniran
da proceni sisteme kritične
emisije gasova tokom normalne
vožnje. Za to može biti potrebno
nekoliko dana rutinske vožnje.
Ako je to učinjeno, a vozilo i
dalje ne prolazi ispitivanje zbog
nespremnosti EOBD sistema,
vaš diler može pripremiti vozilo
za ispitivanje.
Service Vehicle Soon
Light (Lampica „što pre
servisirajte vozilo“)
Kod osnovne verzije vozila sa
ovom lampicom, ona se pali ukoliko
postoji neko stanje koje može zahtevati odvoženje vozila na servis.
Ako se ova lampica upali, što pre
odvezite vozilo kod dilera na servisiranje.
Instrumenti i komande
Lampica upozorenja
kočionog sistema
Kočioni sistem vozila sastoji se od
dva hidraulična kola. Ako jedno kolo
ne funkcioniše, preostalo kolo još
uvek može da funkcioniše kako bi
zaustavilo vozilo. Za normalne
performanse kočenja, oba kola
moraju da rade.
Ako se upali lampica upozorenja,
postoji problem sa kočenjem.
Odmah ispitajte kočioni sistem.
Upozoravajuća lampica kočionog
sistema trebalo bi nakratko da
zasvetli kada se pokrene motor. Ako
ne zasvetli, odvezite vozilo kod svog
dilera na servisiranje.
{ UPOZORENJE
Kočioni sistem vozila možda ne
radi ispravno ako lampica upozorenja kočionog sistema svetli.
Vožnja sa uključenom lampicom
upozorenja kočionog sistema
može dovesti do sudara. Ako
lampica i dalje svetli pošto je
vozilo isključeno sa puta i pažljivo
zaustavljeno, dajte da vozilo
odvuku na servisiranje.
Ako se lampica upali u toku vožnje,
oglasiće se zvono. Zaustavite vozilo
kraj puta. Pedala bi mogla da bude
„tvrđa“ ili da propada bliže podu.
Vreme zaustavljanja takođe može
biti produženo. Ako lampica i dalje
svetli, dajte da vam vozilo odvuku
na servisiranje. Pogledajte Vuča
vozila na stranici 9‑70.
4-23
Lampica električne
parkirne kočnice
Na vozilima sa električnom
parkirnom kočnicom (EPB), ova
lampica bi trebalo da nakratko
zasvetli prilikom pokretanja motora.
Ako se ona ne upali, odvezite vozilo
kod svog dilera na servisiranje.
Statusna lampica parkirne kočnice
svetli prilikom aktiviranja ove
kočnice. Ako lampica nastavi da
treperi nakon otpuštanja parkirne
kočnice ili u toku vožnje, to znači
da postoji neki problem u sistemu
električne parkirne kočnice.
4-24
Instrumenti i komande
Takođe se, na Informacionom centru
za vozača (DIC), može pojaviti
poruka SERVICE PARKING BRAKE
(„Servisirajte parkirnu kočnicu“).
Pogledajte Poruke kočionog sistema
na stranici 4‑37 za više informacija.
Ako se lampica ne upali ili ako
nastavi da treperi, obratite se svom
dileru.
voznom stanju, ali bi trebalo da ga
odvezete kod dilera što je moguće
pre. Pogledajte Električna parkirna
kočnica. na stranici 8‑34 za više
informacija.
Ako se ne upali, odvezite vozilo kod
svog dilera na servisiranje. Ako
sistem normalno radi, ova indikatorska lampica se gasi nakon pokretanja motora.
Na vozilima sa grupom instrumenata
na gornjem nivou, ova lampica se
prikazuje na Informacionom centru
za vozača (DIC).
Ako ABS lampica nastavi da svetli,
isključite kontakt. Ako se lampica
upali tokom vožnje, zaustavite se
čim to bude bezbedno i ugasite
motor. Zatim ponovo pokrenite
motor da resetujete sistem. Ako
ABS lampica nastavi da svetli ili se
ponovo upali tokom vožnje, vozilo
mora na servisiranje. Ako upozoravajuća lampica običnog kočionog
sistema ne svetli, to znači da vozilo
i dalje ima kočnice, ali ne i sistem
protiv blokade točkova. Ako istovremeno svetli i upozoravajuća lampica
običnog kočionog sistema, to znači
da vozilo nema sistem protiv
blokade točkova i da postoji problem
s običnim kočnicama. Pogledajte
Lampica upozorenja kočionog
sistema na stranici 4‑23.
Lampica upozorenja
sistema protiv blokade
točkova prilikom
kočenja (ABS)
Na vozilima sa EPB kočnicom,
upozoravajuća lampica parkirne
kočnice trebalo bi nakratko da
zasvetli prilikom pokretanja motora.
Ako se ona ne upali, odvezite vozilo
kod svog dilera na servisiranje.
Ako lampica stalno svetli to znači da
postoji problem u nekom od sistema
vozila, koji uzrokuje da sistem
parkirne kočnice radi smanjenim
intenzitetom. Vozilo je i dalje u
Nakon pokretanja motora nakratko
se pali lampica sistema protiv
blokade točkova prilikom
kočenja (ABS).
Instrumenti i komande
Za vozila sa Informacionim centrom
za vozača (DIC), pogledajte Poruke
kočionog sistema na stranici 4‑37
za sve DIC poruke koje se odnose
na kočnice.
Kopčanje u viši stepen
prenosa
4-25
Na vozilima sa grupom instrumenata
na gornjem nivou, ova lampica se
prikazuje na Informacionom centru
za vozača (DIC).
Ova lampica se upali kada se
sistem kontrole proklizavanja (TCS)
isključi pritiskanjem i otpuštanjem
dugmeta za kontrolu proklizavanja.
Lampica isključenog
proklizavanja
Ova lampica se takođe pali a sistem
se isključuje, ukoliko postoji neki
problem u sistemu kontrole proklizavanja.
Ako se lampica upali i ostane da
svetli duži period vremena dok je
sistem uključen, vozilo mora na
servisiranje.
Osnovna grupa
instrumenata
Gornja grupa
instrumenata
Vozilo može biti opremljeno
lampicom za prebacivanje u viši
stepen prenosa.
Kad se ova lampica upali, ručicu
menjača prebacite u prvi viši stepen
prenosa, ukoliko vremenske prilike,
stanje na kolovozu i uslovi saobraćaja to dozvoljavaju.
Ova lampica se nakratko pali tokom
pokretanja motora.
Ako se ne upali, odvezite vozilo kod
svog dilera na servisiranje. Ako
sistem normalno radi, ova indikatorska lampica se gasi nakon pokretanja motora.
Pogledajte Sistem kontrole proklizavanja (TCS) na stranici 8‑37.
Elektronska kontrola stabilnosti
(ESC) na stranici 8‑39.
4-26
Instrumenti i komande
Indikatorska lampica
sistema za elektronsku
kontrolu stabilnosti (ESC)
Lampica treperi ako je sistem
aktivan i pomaže vozaču u upravljanju vozilom po pravcu pri
otežanim uslovima vožnje.
Pogledajte Elektronska kontrola
stabilnosti (ESC) na stranici 8‑39 za
više informacija.
Ova lampica se nakratko pali tokom
pokretanja motora.
Ako se ne upali, odvezite vozilo kod
svog dilera na servisiranje. Ako
sistem normalno radi, ova indikatorska lampica se gasi nakon pokretanja motora.
Ako se lampica upali i nastavi da
svetli u toku vožnje, to znači da
možda postoji problem sa ESC
sistemom i da je potrebno servisirati
vozilo. Kada ova upozoravajuća
lampica svetli, ESC sistem je
isključen i ne ograničava okretanje
upravljača.
Indikatorska/upozoravajuća lampica elektronske
kontrole stabilnosti
(ESC)/sistema kontrole
proklizavanja (TCS)
Ako se ne upali, odvezite vozilo kod
svog dilera na servisiranje. Ako
sistem normalno radi, ova indikatorska lampica se gasi nakon pokretanja motora.
Ova lampica se pali kada je ESC
sistem isključen. Kada je ESC
isključen, TCS sistem je takođe
isključen i okretanje upravljača nije
ograničeno. Ako je ESC isključen,
ovaj sistem ne pomaže pri upravljanju vozilom. Uključite TCS i ESC,
a upozoravajuća lampica će se
ugasiti.
Pogledajte Sistem kontrole proklizavanja (TCS) na stranici 8‑37.
Elektronska kontrola stabilnosti
(ESC) na stranici 8‑39.
Ova lampica se nakratko pali tokom
pokretanja motora.
Instrumenti i komande
Lampica predgrevanja
Kod dizel motora, lampica predgrevanja ukazuje na ispravan rad
motora i pokazuje kada se motor
može pokrenuti.
Zahvaljujući sistemu brzog predgrevanja užarenom svećicom lampica
predgrevanja svetleće kraće nego
kod većine dizel motora.
Za više informacija, pogledajte
Pokretanje motora na stranici 8‑19.
Lampica pritiska u
pneumaticima
Kod vozila sa sistemom za nadzor
pritiska u pneumaticima (TPMS Tire
Pressure Monitor System), ova
lampica se upali nakratko kada se
motor pokrene. Ona pruža informacije o pritisku u pneumaticima i
TPMS-u.
Kada lampica neprestano svetli
Ovo pokazuje da je jedan ili više
pneumatika značajno izduvan.
Poruka o pritisku u pneumaticima
informacionog centara za vozača
(DIC) takođe se može prikazati.
4-27
Pogledajte Poruke u vezi s pneumaticima na stranici 4‑43. Zaustavite
se što je pre moguće i naduvajte
pneumatike do vrednosti pritiska
prikazane na nalepnici sa informacijama o pneumaticima i utovaru.
Pogledajte Tire Pressure na
stranici 9‑45.
Kada najpre zatreperi svetlo, a
zatim neprestano sija
Ako lampica treperi oko minut, a
zatim ostane da svetli, možda
postoji problem sa TPMS-om.
Ako se problem ne ispravi, lampica
će se paliti pri svakom ciklusu
uključivanja kontakta. Pogledajte
Rukovanje kontrolom pritiska u
pneumaticima na stranici 9‑47.
4-28
Instrumenti i komande
Lampica filtera za čestice
dizela
Lampica pritiska
motornog ulja
{ UPOZORENJE
Ova indikacija se pali ili počinje
da treperi žuto ako je potrebno
očistiti filter za čestice dizela.
Nastavite s vožnjom sve dok se
lampica ne ugasi. Ako je moguće,
ne dozvolite da broj obrtaja motora
padne ispod 2000 o/m.
Ova lampica se pali kada je filter
za čestice dizela pun. Što je pre
moguće započnite proces čišćenja.
Lampica treperi kad se dostigne
maksimalan nivo napunjenosti
filtera. Odmah započnite proces
čišćenja da biste sprečili oštećenje
motora.
Pogledajte Filter za čestice dizela
na stranici 8‑27 za više informacija.
Ne nastavljajte vožnju ako je
pritisak ulja nizak. Motor se može
toliko zagrejati da se zapali. Neko
bi se mogao opeći. Proverite ulje
što je pre moguće i odvezite
vozilo na servis.
Napomena: Izostanak pravilnog
održavanja motornog ulja može
oštetiti motor. Vožnja s niskim
nivoom motorskog ulja takođe
može oštetiti motor. Ove
popravke ne bi bile obuhvaćene
garancijom vozila. Proverite
nivo ulja što je pre moguće. Po
potrebi dopunite ulje, ali ako je
nivo ulja u dozvoljenim granicama a pritisak ulja je i dalje
nizak, odvezite vozilo na servis.
Uvek pratite raspored održavanja
za zamenu motornog ulja.
Napomena: Može doći do prekida
u podmazivanju motora. To može
dovesti do oštećenja motora i/ili
blokiranja pogonskih točkova.
Lampica za pritisak ulja svetli
crveno prilikom uključenja kontakta,
a gasi se ubrzo nakon pokretanja
motora.
Ako ova lampica svetli dok
motor radi.
1. Pritisnite kvačilo.
2. Odaberite neutralan stepen
prenosa, prebacivanjem ručice
menjača u položaj N (neutralno).
Instrumenti i komande
3. Što pre se isključite iz saobraćaja, vodeći računa da ne
smetate ostalim vozilima.
Lampica upozorenja na
nizak nivo goriva
4. Isključite kontakt.
{ UPOZORENJE
Kad motor ne radi, potrebno je
primenjivati znatno veću silu
prilikom kočenja i upravljanja.
Nemojte vaditi ključ sve dok se
vozilo ne zaustavi, jer bi u
suprotnom brava upravljača
mogla neočekivano da se aktivira.
Pre no što potražite pomoć od
dilera, proverite nivo ulja.
4-29
Na vozilima sa eAssist instrumentima ili grupom instrumenata na
gornjem nivou, ova lampica se
prikazuje na ekranu Informacionog
centra za vozača (DIC).
Bezbednosna lampica
Ova lampica, koja se nalazi ispod
pokazivača količine goriva, nakratko
se pali prilikom pokretanja motora.
Ako se ona ne upali, odvezite vozilo
kod svog dilera na servisiranje. Ako
sistem normalno radi, ova indikatorska lampica se gasi nakon pokretanja motora.
Ova lampica se takođe pali kada u
rezervoaru ostane malo goriva.
Nakon dopune goriva lampica bi
trebalo da se ugasi. Ako se ne
ugasi, odvezite vozilo na servisiranje.
Bezbednosna lampica treba
nakratko da zasvetli kada se
pokrene motor. Ako sistem
normalno radi, kontrolna lampica se
gasi. Ako se ona ne upali, odvezite
vozilo kod svog dilera na servisiranje.
Ako lampica nastavi da svetli, a
motor se ne pokrene, možda postoji
problem sa sistemom zaštite od
krađe.
4-30
Instrumenti i komande
Ova lampica takođe služi da ukaže
na stanje alarrmnog sistema protiv
krađe nakon isključenja kontakta.
Lampica će početi brzo da treperi
ukoliko prilikom aktiviranja alarmnog
sistema jedan ili više kontrolisanih
ulaza nije zatvoren. Lampica
će ostati upaljena ako je alarm
aktiviran i ako su sve ulazne tačke
zatvorene.
Za više informacija o ovoj lampici i
bezbednosnom sistemu vozila
pogledajte Alarmni sistem protiv
krađe na stranici 1‑14.
Lampica uključenog
dugog svetla
Lampica za duga svetla pali se kada
su duga svetla u upotrebi.
Pogledajte Menjač dugih/oborenih
svetala na stranici 5‑2 za više informacija.
Lampica zadnjeg svetla
za maglu
Lampica prednjeg svetla
za maglu
Kod vozila opremljenih zadnjim
svetlima za maglu, ova lampica se
pali kad su ta svetla u upotrebi.
Lampica svetla za maglu pali se
kada su svetla za maglu u upotrebi.
Ova lampica se gasi kad se isključe
svetla za maglu. Pogledajte Prednja
svetla za maglu na stranici 5‑5 za
više informacija.
Za više informacija, pogledajte
Zadnja svetla za maglu na
stranici 5‑5.
Instrumenti i komande
Podsetnik za upaljena
svetla
Lampica podsetnika za upaljena
svetla pali se kad su svetla u
upotrebi.
Lampica tempomata
Lampica za odškrinuta
vrata
Za grupu instrumenata na
osnovnom nivou, ova lampica se
pali iznad Informacionog centra
za vozača (DIC). Za gornju grupu
instrumenata, ova lampica se pali
na Informacionom centru za vozača
(DIC) kad su neka vrata otvorena ili
kad nisu dobro zabravljena.
Pre početka vožnje, proverite da li
su sva vrata dobro zatvorena.
Lampica tempomata svetli kad god
je tempomat u upotrebi.
Lampica se ugasi kada se
tempomat isključi. Pogledajte
Tempomat na stranici 8‑40 za više
informacija.
4-31
Informacioni displeji
Informacioni centar za
vozača (DIC)
Informacioni centar za vozača (DIC)
prikazuje informacije o vozilu. On
prikazuje i poruke upozorenja ako je
uočen sistemski problem. Pogledajte Poruke vozila (gornji nivo) na
stranici 4‑36 или Poruke vozila
(osnovni nivo) na stranici 4‑35 za
više informacija. Sve poruke se
pojavljuju na DIC displeju koji se
nalazi na središnjem delu instrument table.
Vozilo može da ima i opcije koje se
uređuju putem komandi na radiju.
Pogledajte Personalizacija vozila na
stranici 4‑46 za više informacija.
4-32
Instrumenti i komande
Rukovanje DIC-om i displeji
DIC ima različite displeje kojima
se može pristupati pomoću DIC
dugmadi smeštenih na ručici pokazivača pravca, s leve strane upravljača. DIC prikazuje informacije o
putu, gorivu, sistemu vozila i poruke
upozorenja ako se uoči sistemski
problem.
DIC dugmad
A. SET/CLR: Pritisnite da biste
podesili ili obrisali prikazanu
stavku menija.
B.
w x (točkić): Služi za prelaz s
jednog menija na drugi.
C. MENU: Pritisnite da biste prikazali meni Trip/Fuel (put/gorivo) i
meni sa informacijama o vozilu.
Ovo dugme takođe služi za
povratak na meni koji je
poslednji prikazan na DIC-u ili
za izlazak iz tog menija.
Digitalni brzinomer
Stavke menija "Trip/Fuel"
(Put/gorivo)
Put 1 i Put 2
Ovaj brzinomer, koji je dostupan na
nekim vozilima, pokazuje koliko se
brzo vozilo kreće ili u kilometrima
na sat (km/h), ili u miljama na sat
(mph). Brzinomer ne može da se
resetuje.
.
Digitalni brzinomer
.
Put 1
Na ovom displeju se prikazuje
trenutno pređena razdaljina, u
kilometrima (km) ili miljama (mi),
od poslednjeg resetovanja brojača
dnevno pređenog puta. Brojač
dnevno pređenog puta može se
resetovati na nulu pritiskom na
dugme SET/CLR, dok je brojač
prikazan na ekranu.
.
Put 2
Domet goriva
.
Domet goriva
.
Prosečna potrošnja goriva
.
Trenutna potrošnja goriva
.
Prosečna brzina vozila
Na ovom displeju se prikazuje
prosečna razdaljina koju vozilo
može da pređe bez ponovnog
punjenja rezervoara. Procena
dometa goriva zasniva se na
prosečnoj potrošnji goriva vozila
tokom skorašnje istorije vožnje i
količini goriva koja je preostala u
Pritiskajte dugme MENU (MENI) na
ručici pokazivača pravca dok se ne
prikaže meni "Trip/Fuel" (put/gorivo).
Koristite w x radi pregledanja
sledećih mogućih stavki menija:
Instrumenti i komande
rezervoaru za gorivo. Na pojedinim
modelima, ova informacija se prikazuje kao . km (mi). Domet goriva
ne može da se resetuje.
Prosečna potrošnja goriva
Ovaj displej približno prikazuje
prosečan broj litara na 100 kilometara (l/100 km) ili milja po galonu
(mpg). Ovaj broj se izračunava na
osnovu broja l/100 km (mpg)
zabeleženog od poslednjeg puta
kada je ova stavka menija bila
resetovana. Na pojedinim modelima,
ova informacija se prikazuje
kao c . l/100 km (mpg). Potrošnja
goriva može da se resetuje pritiskom na dugme SET/CLR dok je
prikazan displej prosečne potrošnje
goriva. Na pojedinim modelima, ovaj
podatak se prikazuje na istoj strani
sa podatkom o trenutnoj potrošnji
goriva.
Trenutna potrošnja goriva
Na displeju trenutne potrošnje
goriva prikazuje se trenutna
potrošnja goriva u litrima na
100 kilometara (l/100 km) ili u
miljama po galonu (mpg). Ova
vrednost odražava samo potrošnju
goriva u datom trenutku i često se
menja s promenama uslova na putu.
Na pojedinim modelima, ova informacija se prikazuje kao . l/100 km
(mpg). Za razliku od prosečne
potrošnje, ovaj prikaz nijemoguće
resetovati. Na pojedinim modelima,
ovaj podatak se prikazuje na istoj
strani sa podatkom o prosečnoj
potrošnji goriva.
Prosečna brzina vozila
Na ovom displeju prikazuje se
prosečna brzina vozila u miljama
na čas (mph) ili kilometrima na
čas (km/h). Ova prosečna vrednost
se izračunava na osnovu različitih
brzina vozila zabeleženih od poslednjeg resetovanja ove vrednosti.
4-33
Na pojedinim modelima, ova informacija se prikazuje kao c km/h
(mph). Prosečna brzina može da se
resetuje pritiskom na SET/CLR dok
je prikazan displej prosečne brzine
vozila.
Stavke menija "Vehicle Information" (Informacije o vozilu)
Pritiskajte dugme MENU (MENI) na
ručici pokazivača pravca dok se ne
prikaže meni s informacijama o
vozilu. Koristite w x radi pregledanja sledećih mogućih stavki
menija:
.
Pritisak u pneumaticima
.
Preostali radni vek ulja
.
Napon akumulatora
Na pojedinim modelima, meniji
mogu biti dostupni samo kada je
vozilo zaustavljeno.
4-34
Instrumenti i komande
Pritisak u pneumaticima
Na ovom displeju, koji je dostupan
na pojedinim modelima, prikazuje
se vozilo sa približnim pritiskom u
sva četiri pneumatika. Pritisak u
pneumaticima prikazuje se u kilopaskalima (kPa) ili u funtama po
kvadratnom inču (psi). Na pojedinim
modelima, ovaj displej dozvoljava
samo uparivanje TPMS senzora. U
tom slučaju, na displeju će pisati
TIRE LEARN (prepoznavanje
pneumatika). Pogledajte Sistem za
nadzor pritiska u pneumaticima na
stranici 9‑46. Rukovanje kontrolom
pritiska u pneumaticima na
stranici 9‑47 za više informacija.
Preostali radni vek ulja
Ovaj displej prikazuje procenu
preostalog korisnog radnog veka
ulja. Ako se prikaže REMAINING
OIL LIFE (PREOSTALI RADNI
VEK ULJA) 99%, to znači da
preostaje 99% od trenutnog
radnog veka ulja. Na pojedinim
modelima, ova informacija se
prikazuje kao : %.
Kada je preostali radni vek ulja mali,
pojaviće se poruka CHANGE OIL
SOON (SKORA ZAMENA ULJA)
na displeju. Pogledajte Poruke
motornog ulja na stranici 4‑39.
Ulje treba da se zameni što je pre
moguće. Pogledajte Motorno ulje na
stranici 9‑10. Pored sistema za
radni vek motornog ulja koji kontroliše radni vek ulja, dodatno održavanje se preporučuje u okviru
rasporeda održavanja. Pogledajte
Raspored održavanja na
stranici 10‑2 za više informacija.
Imajte na umu da displej radnog
veka ulja mora da se resetuje posle
svake zamene ulja. Neće se sam
resetovati. Takođe, vodite računa da
ne resetujete displej radnog veka
ulja slučajno, u bilo kom drugom
trenutku izuzev pošto ste upravo
zamenili ulje. On ne može da se
podesi precizno do sledeće zamene
ulja. Da resetujete sistem za radni
vek motornog ulja, pritisnite dugme
SET/CLR dok je displej radnog veka
ulja aktivan. Pogledajte Sistem za
radni vek motornog ulja na
stranici 9‑12.
Napon akumulatora
Ovaj displej, dostupan na nekim
vozilima, prikazuje trenutni napon
akumulatora. Ako je napon u
normalnom rasponu, prikazaće
se vrednost. Na primer, displej
može da očita napon akumulatora
15,0 volti. Sistem napajanja strujom
vozila reguliše napon na osnovu
stanja akumulatora. Napon akumulatora može da varira dok gledate
ovu informaciju u DIC-u. To je
normalno. Pogledajte Lampica
sistema napajanja strujom na
stranici 4‑20 za više informacija.
Ako postoji problem sa sistemom
napajanja strujom akumulatora, DIC
će prikazati poruku
Instrumenti i komande
Poruke vozila
Poruke vozila
(osnovni nivo)
DIC poruke se prikazuju kad dođe
do promene stanja vozila i kad je
potrebno preduzeti neku radnju da
bi se to stanje popravilo. Više
poruka se prikazuju jedna za
drugom.
Pritisnite bilo koje DIC dugme na
poluzi pokazivača pravca da biste
potvrdili prijem ovih poruka i uklonili
ih sa displeja. Poruke hitnijeg karaktera nije moguće ukloniti sa DIC
displeja. Sve poruke treba shvatati
ozbiljno. Samo brisanje poruke neće
otkloniti problem.
Na instrumentima osnovnog nivoa,
poruke vozila pojavljuju se u obliku
kodnih brojeva. Neki od tih kodnih
brojeva mogu na DIC displeju biti
prikazani zajedno sa lampicom „što
pre servisirajte vozilo“ i simbolom
uputstva za upotrebu.
4-35
3: Coolant level low, add coolant
(nivo rashladne tečnosti nizak dodati rashladnu tečnost)
27: Right front turn indicator failure
(otkaz prednjeg desnog pokazivača
pravca)
4: A/C off due to high temp
(klimatizacija isključena zbog visoke
temperature motora)
28: Right rear turn indicator failure
(otkaz zadnjeg desnog pokazivača
pravca)
5: Steering column is locked (stub
upravljača zaključan)
35: Replace battery in remote key
(zamenite bateriju u daljinskom
upravljaču)
6: Step on brake to release park
brake (pritisnite kočnicu da biste
oslobodili parkirnu kočnicu)
7: Turn steering wheel turn key off
then on (okrenite upravljač, okrenite
ključ na OFF zatim na ON)
9: Turn steering wheel start vehicle
again (okrenite upravljač i ponovo
pokrenite vozilo)
25: Left front turn indicator failure
(otkaz prednjeg levog pokazivača
pravca)
26: Left rear turn indicator failure
(otkaz zadnjeg levog pokazivača
pravca)
53: Tighten gas cap (pritegnite
poklopac rezervoara za gorivo)
65: Theft attempted (pokušaj
krađe)
67: Service steering column lock
(servisirajte bravu stuba upravljača)
68: Service power steering (servisirajte servo upravljač)
75: Service air conditioner (servisirajte klima-uređaj)
81: Service transmission (servisirajte menjač)
82: Change engine oil soon (što
pre zamenite motorsko ulje)
4-36
Instrumenti i komande
84: Engine power is reduced
(snaga motora je smanjena)
91: No remote detected (daljinski
upravljač nije detektovan)
94: Shift to park (prebacite menjač
u parkirni položaj)
95: Service airbag (servisirajte
vazdušni jastuk)
128: Bonnet open (poklopac motorskog prostora otvoren)
136: Service park assist (servisirajte uređaj za pomoć pri parkiranju)
145: Washer fluid low, add fluid
(nizak nivo tečnosti za pranje dopuniti tečnost)
174: Low battery (nizak napon
akumulatora)
258: Park assist off (isključena je
pomoć pri parkiranju)
Poruke vozila
(gornji nivo)
Poruke napona i punjenja
akumulatora
DIC poruke se prikazuju kad dođe
do promene stanja vozila i kad je
potrebno preduzeti neku radnju da
bi se to stanje popravilo. Više
poruka se prikazuju jedna za
drugom.
BATTERY SAVER ACTIVE
(ZAŠTITA AKUMULATORA JE
AKTIVNA)
Pritisnite bilo koje DIC dugme na
poluzi pokazivača pravca da biste
potvrdili prijem ovih poruka i uklonili
ih sa displeja. Poruke hitnijeg karaktera nije moguće ukloniti sa DIC
displeja. Sve poruke treba shvatati
ozbiljno. Samo brisanje poruke neće
otkloniti problem.
Na instrumentima gornjeg nivoa,
poruke vozila prikazuju se u formi
teksta. U nastavku su date ove
poruke i informacije o njima.
Ova poruka se prikazuje kada je
vozilo uočilo da napon akumulatora
pada ispod razumne tačke. Sistem
zaštite akumulatora počinje da
redukuje određene opcije vozila što
ćete biti u mogućnosti da primetite.
Pošto su opcije onesposobljene,
prikazuje se ova poruka. To znači
da vozilo pokušava da sačuva
napon u akumulatoru. Isključite
nepotrebne dodatke da omogućite
dopunjavanje akumulatora.
LOW BATTERY (NIZAK NAPON
AKUMULATORA)
Ova poruka se prikazuje kada je
napon akumulatora nizak. Pogledajte Akumulator na stranici 9‑27.
Instrumenti i komande
SERVICE BATTERY
CHARGING SYSTEM (SERVISIRATI SISTEM NAPAJANJA
STRUJOM AKUMULATORA)
Ova poruka se prikazuje kada
postoji kvar u sistemu napajanja
strujom akumulatora. Odvezite
vozilo kod svog dilera radi servisa.
Poruke kočionog sistema
BRAKE FLUID LOW (NIZAK
NIVO KOČIONE TEČNOSTI)
Ova poruka se prikazuje kada
je nivo kočione tečnosti nizak.
Pogledajte Kočiona tečnost na
stranici 9‑25.
RELEASE PARKING BRAKE
(OTPUSTITI PARKIRNU
KOČNICU)
Ova poruka se prikazuje ukoliko
je električna parkirna kočnica
uključena dok je vozilo u pokretu.
Otpustite je pre nego što krenete
da vozite. Pogledajte Električna
parkirna kočnica. na stranici 8‑34 za
više informacija.
SERVICE BRAKE ASSIST
(SERVISIRATI BUSTER
KOČNICE)
Ova poruka može biti prikazana ako
postoji problem u sistemu bustera
za pomoć pri kočenju. Kad se ova
poruka pojavi na displeju, možda
ćete čuti rad buster motora za
pomoć pri kočenju i osetiti pulsiranje
pedale kočnice. To je normalna
pojava pod ovim uslovima. Odvezite
vozilo kod svog dilera radi servisa.
SERVICE PARKING BRAKE
(SERVISIRATI PARKIRNU
KOČNICU)
Ova poruka se prikazuje kad postoji
problem s električnom parkirnom
kočnicom. Pogledajte Električna
parkirna kočnica. na stranici 8‑34 za
više informacija. Odvezite vozilo kod
svog dilera.
4-37
STEP ON BRAKE TO
RELEASE PARK BRAKE
(PRITISNITE KOČNICU DA
BISTE OSLOBODILI
PARKIRNU KOČNICU)
Ova poruka se prikazuje ako
pokušate da oslobodite električnu
parkirnu kočnicu bez pritiska na
pedalu kočnice. Pogledajte
Električna parkirna kočnica. na
stranici 8‑34 za više informacija.
Poruke tempomata
CRUISE SET TO XXX
(TEMPOMAT PODEŠEN
NA XXX)
Ova poruka se prikazuje kada je
tempomat podešen i prikazuje
brzinu na koju je podešen. Pogledajte Tempomat na stranici 8‑40.
4-38
Instrumenti i komande
Poruke o odškrinutim
vratima
DRIVER DOOR OPEN
(OTVORENA VRATA VOZAČA)
Ova poruka se prikazuje kada su
vrata vozača otvorena. Skroz zatvorite vrata.
BONNET OPEN (OTVOREN
POKLOPAC MOTORNOG
PROSTORA)
Ova poruka se prikazuje kada je
hauba otvorena. Skroz zatvorite
haubu.
LEFT REAR DOOR OPEN
(ZADNJA LEVA VRATA
OTVORENA)
Ova poruka se prikazuje kad su
zadnja vrata na vozačevoj strani
otvorena. Skroz zatvorite vrata.
PASSENGER DOOR OPEN
(OTVORENA VRATA
SUVOZAČA)
Poruke rashladnog
sistema motora
Ova poruka se prikazuje kad su
vrata na suvozačevoj strani
otvorena. Skroz zatvorite vrata.
A/C OFF DUE TO HIGH
ENGINE TEMP (A/C JE
ISKLJUČENA ZBOG VISOKE
TEMPERATURE MOTORA)
RIGHT REAR DOOR OPEN
(ZADNJA DESNA VRATA
OTVORENA)
Ova poruka se prikazuje kad su
zadnja vrata na suvozačevoj strani
otvorena. Skroz zatvorite vrata.
BOOT LID OPEN (otvoren
poklopac prtljažnika)
Ova poruka se prikazuje kada je
prtljažnik otvoren. Skroz zatvorite
prtljažnik.
Ova poruka se prikazuje kada se
rashladna tečnost motora zagreje
preko normalne radne temperature.
Da se izbegne dodatno opterećenje
vrućeg motora, kompresor klimatizacije se automatski isključuje. Kada
se temperatura rashladne tečnosti
vrati u normalu, kompresor klimatizacije se ponovo uključuje. Možete
da nastavite da vozite vozilo.
Ako ova poruka nastavi da se pojavljuje, neka vaš diler popravi sistem
što je pre moguće kako bi se
izbegla šteta na motoru.
Instrumenti i komande
COOLANT LEVEL LOW ADD
COOLANT (NIVO RASHLADNE
TEČNOSTI JE NIZAK - DODATI
RASHLADNU TEČNOST)
Ova poruka će se prikazati ako
nema dovoljno rashladne tečnosti.
Pogledajte Rashladna tečnost
motora na stranici 9‑18.
ENGINE OVERHEATED - IDLE
ENGINE (MOTOR JE
PREGREJAN - STAVITI MOTOR
U PRAZAN HOD)
Ova poruka se prikazuje kada je
temperatura rashladne tečnosti
motora previsoka. Zaustavite se i
stavite vozilo u prazan hod dok se
ne ohladi.
ENGINE OVERHEATED - STOP
ENGINE (MOTOR JE
PREGREJAN - ZAUSTAVITI
MOTOR)
Ova poruka se prikazuje i neprestano se oglašava zvono ako
rashladni sistem motora dosegne
nebezbednu temperaturu za rad.
Zaustavite se i ugasite vozilo što je
pre bezbedno kako biste izbegli
ozbiljnu štetu. Ova poruka se briše
kada se motor ohladi do bezbedne
temperature za rad.
Poruke motornog ulja
CHANGE ENGINE OIL SOON
(SKORA ZAMENA
MOTORNOG ULJA)
Ova poruka se prikazuje kada treba
da se zameni motorno ulje. Kada
zamenite motorno ulje, vodite
računa da resetujete sistem radnog
veka ulja. Pogledajte Sistem za
radni vek motornog ulja na
stranici 9‑12. Informacioni centar za
vozača (DIC) na stranici 4‑31 za
informacije o resetovanju sistema.
Pogledajte Motorno ulje na
stranici 9‑10. Raspored održavanja
na stranici 10‑2 za više informacija.
4-39
ENGINE OIL HOT, IDLE
ENGINE (MOTORNO ULJE JE
VRUĆE, STAVITI MOTOR U
PRAZAN HOD)
Ova poruka se prikazuje kada je
temperatura motornog ulja previsoka. Zaustavite se i stavite vozilo u
prazan hod dok se ne ohladi.
OIL PRESSURE LOW - STOP
ENGINE (pritisak ulja nizak −
zaustavite motor)
Ova poruka se prikazuje ako dođe
do niskih nivoa pritiska ulja. Zaustavite vozilo što je pre bezbedno i ne
upravljajte njime dok se ne ispravi
uzrok niskog pritiska ulja. Proverite
ulje što je pre moguće i odvezite
vozilo na servisiranje kod svog
dilera.
4-40
Instrumenti i komande
Poruke snage motora
Poruke sistema goriva
ENGINE POWER IS REDUCED
(SMANJENA JE SNAGA
MOTORA)
FUEL LEVEL LOW (NIZAK
NIVO GORIVA)
Ova poruka se prikazuje kada
se smanji snaga motora vozila.
Smanjena snaga motora može da
utiče na sposobnost vozila da
ubrzava. Ako se uključi ova poruka,
ali nema smanjenja performansi,
nastavite ka svom odredištu. Performanse se mogu smanjiti kada se
vozilo sledeći put vozi. Vozilo može
da se vozi manjom brzinom dok je
ova poruka uključena, ali maksimalno ubrzanje i brzina mogu da
budu umanjeni. Svaki put kada ova
poruka ostane uključena, vozilo
treba da odvezete kod svog dilera
na servis što je pre moguće.
Ova poruka se prikazuje kada vozilo
ima malo goriva. Dopunite gorivo
što je pre moguće.
TIGHTEN FUEL CAP (ZATEGNUTI ČEP ZA GORIVO)
Ova poruka se prikazuje kada čep
za gorivo nije zategnut. Zategnite
čep za gorivo.
Poruke filtera za čestice
dizela
DIESEL PARTIC (Particulate)
FILTER IS FULL CONTINUE
DRIVING (filter za čestice
dizela je pun − nastavite s
vožnjom)
Ova poruka se može pojaviti kada
čestice čađi u filteru za čestice
dizela dostignu određenu količinu.
Nastavite s vožnjom kako biste
sprečili začepljenje filtera. Pogledajte Filter za čestice dizela na
stranici 8‑27 za više informacija.
DIESEL PARTIC (Particulate)
FILTER IS FULL CONTINUED
DRIVING MANDATORY
(filter za čestice dizela je
pun − nastavak vožnje
obavezan)
Ova poruka se može pojaviti kada
čestice čađi u filteru za čestice
dizela dostignu određenu količinu.
Nastavak vožnje je obavezan kako
bi se sprečilo začepljenje filtera.
Pogledajte Filter za čestice dizela
na stranici 8‑27 za više informacija.
Poruke ključa i brava
NO REMOTE DETECTED (NIJE
DETEKTOVAN DALJINSKI)
Ova poruka se prikazuje kad oslabi
baterija predajnika na vozilima s
pristupom bez ključa. Pogledajte
odeljak „Pokretanje vozila sa
Instrumenti i komande
slabom baterijom predajnika“ u
okviru Rad sistema daljinskog
upravljača (RKE) na stranici 1‑3.
REPLACE BATTERY IN
REMOTE KEY (ZAMENITI
BATERIJU U DALJINSKOM
UPRAVLJAČU)
Ova poruka se prikazuje kada
baterija u predajniku daljinskog
upravljača (RKE) treba da se
zameni.
Poruke svetala
AUTOMATIC LIGHT CONTROL
ON (UKLJUČENA JE
AUTOMATSKA REGULACIJA
SVETLA)
Ova poruka se prikazuje kada je
automatska regulacija svetla uključena. Pogledajte Sistem automatskih prednjih svetala na stranici 5‑3.
AUTOMATIC LIGHT CONTROL
OFF (ISKLJUČENA JE
AUTOMATSKA REGULACIJA
SVETLA)
Ova poruka se prikazuje kada je
automatska regulacija svetla isključena. Pogledajte Sistem automatskih prednjih svetala na stranici 5‑3.
CHECK XXX INDICATOR LAMP
(proverite xxx indikatorsku
lampicu)
Kada jedan od pokazivača pravca
otkaže, ova poruka pokazuje koju
sijalicu treba zameniti. Pogledajte
Zamena sijalice na stranici 9‑31.
Zamenske sijalice na stranici 9‑36
za više informacija o zameni sijalica
pokazivača pravca.
INDICATOR ON (POKAZIVAČ
JE UKLJUČEN)
Ova poruka se prikazuje ako je
pokazivač pravca ostao uključen.
Isključite pokazivač pravca.
4-41
Poruke sistema detekcije
predmeta
PARK ASSIST OFF (ISKLJUČENA JE POMOĆ PRI PARKIRANJU)
Ova poruka se prikazuje kada je
isključen sistem pomoći pri parkiranju ili kada postoji privremeno
stanje koje uzrokuje nemogućnost
rada ovog sistema. Pogledajte Ultrazvučna pomoć pri parkiranju na
stranici 8‑42.
SERVICE PARK ASSIST
(SERVISIRATI POMOĆ PRI
PARKIRANJU)
Ova poruka se prikazuje ako postoji
problem sa sistemom za ultrazvučnu pomoć pri parkiranju unazad
(URPA Ultrasonic Rear Parking
Assist). Nemojte koristiti ovaj sistem
kao pomoć pri parkiranju. Pogledajte Ultrazvučna pomoć pri parkiranju na stranici 8‑42. Obratite se
svom dileru za servisiranje.
4-42
Instrumenti i komande
Poruke sistema upravljanja vožnjom
SERVICE TRACTION
CONTROL (SERVISIRATI
KONTROLU PROKLIZAVANJA)
Ova poruka se prikazuje kada
postoji problem sa sistemom
kontrole proklizavanja (TCS). Kada
se ova poruka prikaže, sistem neće
ograničavati obrtaje točka. Prilagodite svoju vožnju situaciji. Obratite
se svom dileru za servisiranje.
SERVICE ESP (SERVISIRATI ESP)
Ova poruka se prikazuje ako postoji
problem sa StabiliTrak sistemom.
Ako se ova poruka pojavi, pokušajte
da resetujete sistem. Zaustavite
vozilo; ugasite motor na barem
15 sekundi; zatim ponovo pokrenite
motor. Ako se ova poruka i dalje
pojavljuje, to znači da postoji
problem. Obratite se svom dileru za
servisiranje. Vozilo je bezbedno za
vožnju; međutim, ne možete da
koristite prednosti StabiliTrak
sistema, stoga smanjite brzinu i
vozite shodno situaciji.
TRACTION CONTROL OFF
(sistem kontrole proklizavanja
isključen)
Na pojedinim modelima, ova poruka
se prikazuje nakon isključenja
sistema kontrole proklizavanja
(TCS). Prilagodite svoju vožnju
situaciji.
TRACTION CONTROL ON
(sistem kontrole proklizavanja
uključen)
Na pojedinim modelima, ova poruka
se prikazuje nakon uključenja
sistema kontrole proklizavanja (TCS).
Poruke alarmnog sistema
zaštite od krađe
THEFT ATTEMPTED
(POKUŠAJ KRAĐE)
Ova poruka se prikazuje ako vozilo
uoči stanje ometanja.
Poruke servisiranja vozila
SERVICE AC SYSTEM
(SERVISIRATI AC SISTEM)
Ova poruka se prikazuje ako postoji
problem u sistemu klimatizacije.
Odvezite vozilo kod svog dilera radi
servisa.
SERVICE POWER STEERING
(SERVISIRATI SERVO
UPRAVLJAČ)
Ova poruka se prikazuje ako postoji
problem u sistemu servo upravljača.
Odvezite vozilo kod svog dilera radi
servisa.
Instrumenti i komande
SERVICE STEERING COLUMN
LOCK (SERVISIRATI BRAVU
STUBA UPRAVLJAČA)
Poruke u vezi s
pokretanjem vozila
Ova poruka se prikazuje ako postoji
problem sa sistemom za zaključavanje stuba upravljača. Odvezite
vozilo kod svog dilera radi servisa.
TURN STEERING WHEEL
TURN KEY OFF THEN ON
(OKRENUTI UPRAVLJAČ
OKRENUTI KLJUČ NA OFF
ZATIM NA ON)
SERVICE VEHICLE SOON
(U NAJKRAĆEM PERIODU
SERVISIRATI VOZILO)
Ova poruka se prikazuje ako postoji
problem sa vozilom. Odvezite vozilo
kod svog dilera radi servisa.
STEERING COLUMN IS
LOCKED (STUB UPRAVLJAČA
JE ZABRAVLJEN)
Ova poruka se prikazuje ukoliko
motor radi a pri tom je stub upravljača zabravljen. Odvezite vozilo kod
svog dilera radi servisa.
Ova poruka se prikazuje kad je stub
upravljača zabravljen. Pokušajte da
okrenete upravljač dok istovremeno
palite i gasite motor, kako biste
odbravili stub upravljača.
TURN STEERING WHEEL
START VEHICLE AGAIN
(OKRENUTI UPRAVLJAČ
PONOVO POKRENUTI
VOZILO)
Ova poruka se prikazuje ukoliko
pokušate da pokrenete vozilo dok je
stub upravljača zaključan. Pokušajte
da okrenete upravljač dok istovremeno pokrećete vozilo, kako biste
odbravili stub upravljača Ako se
4-43
vozilo i dalje ne pokreće, okrenite
upravljač u drugu stranu i pokušajte
ponovo da pokrenete vozilo.
Poruke pneumatika
TYRE PRESSURE LOW
INFLATE TYRE (pritisak u
pneumatiku nizak - napumpajte pneumatik)
Na vozilima sa sistemom za nadzor
pritiska u pneumaticima (TPMS),
ova poruka se prikazuje kad je
pritisak u jednom ili više pneumatika
nizak.
Upaliće se i lampica upozorenja
za niski pritisak u pneumaticima.
Pogledajte Lampica pritiska u
pneumaticima na stranici 4‑27.
Ako se prikaže poruka o pritisku u
pneumaticima u DIC-u, zaustavite
se čim možete. Naduvajte pneumatike dodavanjem vazduha dok
se pritisak u pneumaticima ne
izjednači sa vrednostima prikazanim
na nalepnici sa informacijama
o opterećenju pneumatika.
4-44
Instrumenti i komande
Pogledajte Pneumatici na
stranici 9‑45, Ograničenja opterećenja vozila na stranici 8‑10. Tire
Pressure na stranici 9‑45.
Moguće je da se na ekranu pojavi
više poruka u vezi s pritiskom u
pneumaticima. Da biste pročitali
ostale poruke koje su možda bile
istovremeno emitovane, pritisnite
dugme SET/CLR. DIC takođe prikazuje vrednosti pritiska u pneumaticima. Pogledajte Informacioni centar
za vozača (DIC) na stranici 4‑31.
SERVICE TYRE MONITOR
SYSTEM (SERVISIRATI
SISTEM KONTROLE
PNEUMATIKA)
Ova poruka se prikazuje ako postoji
problem sa sistemom za nadzor
pritiska u pneumaticima (TPMS).
Pogledajte Rukovanje kontrolom
pritiska u pneumaticima na
stranici 9‑47 za više informacija.
TYRE LEARNING ACTIVE
(AKTIVNO JE UPOZNAVANJE
PNEUMATIKA)
Ova poruka se prikazuje kada
sistem upoznaje nove pneumatike.
Pogledajte Rukovanje kontrolom
pritiska u pneumaticima na
stranici 9‑47 za više informacija.
SHIFT DENIED (PROMENA JE
ODBIJENA)
Ova poruka se prikazuje kada
pokušate da upotrebite ručni režim
automatskog menjača da prebacite
u suviše nizak stepen prenosa.
Pogledajte Ručni režim na
stranici 8‑30 za više informacija.
Poruke menjača
SHIFT TO PARK (MENJATI U
PARKIRNI POLOŽAJ)
PRESS CLUTCH TO START
(PRITISNUTI KVAČILO ZA
POKRETANJE)
Ova poruka se prikazuje kada
menjač treba da se prebaci u
položaj P (parkiranje). Ovo se može
pojaviti kada pokušate da izvadite
ključ iz kontakt brave ili iz vozila,
ako vozilo nije u položaju P (parkiranje).
Ova poruka se prikazuje kada
pokušate da pokrenete vozilo sa
ručnim menjačem, bez pritiskanja
pedale kvačila.
SERVICE TRANSMISSION
(SERVISIRATI MENJAČ)
Ova poruka se prikazuje ako postoji
problem sa menjačem. Obratite se
svom dileru.
Instrumenti i komande
TRANSMISSION HOT- IDLE
ENGINE (MENJAČ JE
VRUĆ - STAVITI MOTOR U
PRAZAN HOD)
Poruke u vezi s tečnošću
za pranje
WASHER FLUID LOW ADD
FLUID (NIZAK NIVO TEČNOSTI
ZA PRANJE DOPUNITI
TEČNOST)
Ova poruka se prikazuje i oglašava
se zvono ako se zagreje tečnost
menjača u vozilu. Vožnja sa
visokom temperaturom tečnosti
menjača može da pričini štetu na
vozilu. Zaustavite vozilo i pustite ga
u prazan hod kako biste omogućili
da se menjač ohladi. Ova poruka se
briše kada temperatura tečnosti
dosegne bezbedan nivo.
Ova poruka se može prikazati ako
je nivo tečnosti za pranje nizak.
Pogledajte Tečnost za pranje na
stranici 9‑24.
Poruke podsetnika vozila
OPEN, THEN CLOSE DRIVER
WINDOW (OTVORITI, ZATIM
ZATVORITI PROZOR VOZAČA)
ICE POSSIBLE DRIVE WITH
CARE (MOGUĆ LED PAŽLJIVO VOZITI)
Ova poruka se prikazuje kada
postoji mogućnost zaleđivanja.
Poruke prozora
Ova poruka se prikazuje kada
prozor treba da se reprogramira.
Ako je akumulator vozila bio
dopunjavan ili iskopčan, moraćete
da reprogramirate svaki prednji
prozor kako bi opcija brzog
podizanja radila. Pogledajte
Električno upravljani prozori na
stranici 1‑20.
4-45
OPEN, THEN CLOSE
PASSENGER WINDOW
(OTVORITI, ZATIM ZATVORITI
PROZOR SUVOZAČA)
Ova poruka se prikazuje kada
prozor treba da se reprogramira.
Ako je akumulator vozila bio
dopunjavan ili iskopčan, moraćete
da reprogramirate svaki prednji
prozor kako bi opcija brzog
podizanja radila. Pogledajte
Električno upravljani prozori na
stranici 1‑20.
4-46
Instrumenti i komande
Personalizacija vozila
Komande audio sistema se koriste
za pristup menijima personalizacije
radi uređivanja opcija vozila.
CONFIG (Konfiguracija): Pritisnite
da pristupite meniju "Configuration
Settings" (Podešavanja konfiguracije).
TUNE/MENU (biranje stanica /
meni): Okrenite ovo dugme da
biste pregledali menije. Pritisnite ga
da biste ušli u neki meni i odabrali
stavku s menija.
BACK / : Pritisnite da biste izašli
iz menija ili se vratili unazad unutar
datog menija.
Ulaženje u menije personalizacije
1. Pritisnite dugme CONFIG da
biste pristupili meniju „Configuration Settings“ (Podešavanja
konfiguracije).
2. Okrenite dugme TUNE/MENU
da označite „Vehicle Settings“
(Podešavanja vozila).
3. Pritisnite dugme TUNE/MENU
da biste odabrali meni „Vehicle
Settings“ (Podešavanja vozila).
Kvalitet klime i vazduha
Sledeća lista stavki menija može
vam biti dostupna:
Odaberite meni „Climate and Air
Quality“ (Kvalitet klime i vazduha),
nakon čega se može prikazati
sledeće:
.
Kvalitet klime i vazduha
.
Automatska brzina ventilatora
.
Komfor i udobnost
.
Senzor kvaliteta vazduha
.
Jezik
.
Automatsko odmagljivanje
.
Osvetljenje
.
.
Električne brave na vratima
Automatsko odmagljivanje
zadnjeg stakla
.
Daljinsko zaključavanje, otključavanje, pokretanje
.
Povratak na fabrička podešavanja
Okrenite dugme TUNE/MENU da
biste označili meni. Pritisnite dugme
TUNE/MENU da biste ga odabrali.
Svaki meni sadrži pojedinosti
sledećih informacija.
Automatska brzina ventilatora
Ovo vam omogućava da izaberete
opciju automatske brzine ventilatora. On se zatim može podesiti
tako da se okreće brzinom koja je
manja ili veća od normalne.
Pritisnite TUNE/MENU dok je
označen meni „Auto Fan Speed“
(automatska brzina ventilatora), da
biste otvorili taj meni. Okrenite
dugme TUNE/MENU da biste
označili „High“ (brzo), „Medium“
(srednje) ili „Low“ (sporo). Pritisnite
TUNE/MENU da biste potvrdili izbor
i vratili se na prethodni meni.
Instrumenti i komande
Senzor kvaliteta vazduha
Ovo vam omogućava da izaberete
da li će sistem raditi sa visokom ili
niskom osetljivošću. Ova opcija
postoji samo kod vozila opremljenih
dvozonskim sistemom za upravljanje klimatizacijom.
Pritisnite TUNE/MENU dok je
označen meni „Air Quality Sensor“
(senzor kvaliteta vazduha), da biste
otvorili taj meni. Okrenite dugme
TUNE/MENU da biste označili
„High“ (visoko) ili „Low“ (nisko).
Pritisnite TUNE/MENU da biste
potvrdili izbor i vratili se na
prethodni meni.
Automatsko odmagljivanje
Ovo vam omogućava da uključite ili
isključite automatsko odmagljivanje.
Ova opcija postoji samo kod vozila
opremljenih dvozonskim sistemom
za upravljanje klimatizacijom.
Pritisnite TUNE/MENU dok je
označen meni „Auto Defog“
(automatsko odmagljivanje), da
biste otvorili taj meni. Okrenite
dugme TUNE/MENU da biste
označili „On“ (uključeno) ili „Off“
(isključeno). Pritisnite TUNE/MENU
da biste potvrdili izbor i vratili se na
prethodni meni.
Automatsko odmagljivanje
zadnjeg stakla
Ovo vam omogućava da uključite ili
isključite automatsko odmagljivanje
zadnjeg stakla. Ova funkcija će
automatski uključiti odmagljivač
zadnjeg stakla kad je napolju
hladno.
Pritisnite TUNE/MENU dok je
označen meni „Auto Rear Defog“
(automatsko odmagljivanje zadnjeg
stakla), da biste otvorili taj meni.
Okrenite dugme TUNE/MENU da
biste označili „On“ (uključeno) ili
„Off“ (isključeno). Pritisnite TUNE/
MENU da biste potvrdili izbor i vratili
se na prethodni meni.
4-47
Komfor i udobnost
Odaberite meni "Comfort and
Convenience" (Komfor i udobnost) i
sledeće se može prikazati:
.
Brzo napuštanje vozačevog
sedišta
.
Jačina zvuka zvona
.
Nagib retrovizora za vožnju
unazad
.
Personalizacija po vozaču
Brzo napuštanje vozačevog
sedišta
Kad je uključena, ova funkcija će
pomeriti vozačevo sedište unazad
nakon gašenja motora i otvaranja
vozačevih vrata. Ovo se vrši da bi
se vozaču omogućilo da lakše
izađe iz vozila. Pogledajte „Brzo
napuštanje vozačevog sedišta“ u
okviru Električno podešavanje
sedišta na stranici 2‑5 za više
informacija.
Ovo vam omogućava da funkciju
brzog napuštanja vozačevog sedišta
uključite ili isključite.
4-48
Instrumenti i komande
Pritisnite TUNE/MENU dok je
označen meni „Easy Exit Driver
Seat“ (brzo napuštanje vozačevog
sedišta). Okrenite dugme TUNE/
MENU da biste odabrali „On“ (uključeno) ili „Off“ (isključeno). Pritisnite
TUNE/MENU da biste potvrdili izbor
i vratili se na prethodni meni.
Jačina zvuka zvona
Ovo omogućava da odaberete
jačinu zvuka zvona.
Pritisnite MENU/SELECT dok je
označen meni „Chime Volume“
(jačina zvuka zvona). Okrenite
dugme TUNE/MENU da biste
odabrali „Normal“ (normalno) ili
„High“ (visoko). Pritisnite TUNE/
MENU da biste potvrdili izbor i vratili
se na prethodni meni.
Nagib retrovizora za vožnju
unazad
Kada je ova funkcija uključena,
retrovizori na vozačevoj i suvozačevoj strani nagnuće se nadole kad
se ručica menjača prebaci u položaj
R (rikverc), kako bi se poboljšala
vidljivost tla u blizini zadnjih
točkova. Retrovizori će se vratiti u
prethodni položaj za vožnju kad se
ručica menjača izbaci iz položaja
R (rikverc), kad se kontakt-brava
prebaci na OFF ili kada se vozilo
ostavi u rikvercu. Pogledajte Nagib
retrovizora za vožnju unazad na
stranici 1‑18 za više informacija.
Pritisnite TUNE/MENU dok je
označen meni „Reverse Tilt Mirror“
(nagib retrovizora za vožnju
unazad). Okrenite dugme TUNE/
MENU da biste odabrali „On“ (uključeno) ili „Off“ (isključeno). Pritisnite
TUNE/MENU da biste potvrdili izbor
i vratili se na prethodni meni.
Personalizacija po vozaču
Ovo omogućava programsko
pozivanje memorisanih podešavanja
sledećih funkcija, za najviše tri
vozača:
.
Položaj vozačevog sedišta
.
Položaj spoljnih retrovizora
.
Položaj stuba upravljača
1. Pritisnite meni „Vehicle“ (Vozilo).
2. Odaberite „Comfort and Convenience“ (Komfor i udobnost).
3. Uključite ili isključite opciju
„Personalization by Driver“
(Personalizacija prema vozaču).
4. Pritisnite „Back“ (Nazad) da biste
se vratili na prethodni meni.
Jezik
Odaberite meni „Language“ (jezik) i
sledeće se može prikazati:
.
Britanski engleski
.
Španski
.
Francuski
Instrumenti i komande
.
Nemački
Svetlo za lociranje vozila
.
Italijanski
.
Švedski
.
Holandski
.
Poljski
Ovo omogućava uključivanje ili
isključivanje svetala za lociranje
vozila. Svetla za lociranje vozila
pale se prilikom otključavanja vozila
uz pomoć RKE predajnika.
.
Danski
.
Portugalski
.
Norveški
.
Finski
.
Turski
.
Arapski
Pritisnite TUNE/MENU dok je
označen meni „Vehicle Locator
Lights“ (svetla za lociranje vozila).
Okrenite dugme TUNE/MENU da
biste odabrali „On“ (uključeno) ili
„Off“ (isključeno). Pritisnite TUNE/
MENU da biste potvrdili izbor i vratili
se na prethodni meni.
.
Ruski
Svetlo prilikom izlaska
Okrenite dugme TUNE/MENU da
biste odabrali jezik. Pritisnite TUNE/
MENU da biste potvrdili izbor i vratili
se na prethodni meni.
Ovo omogućava da odaberete
koliko dugo će spoljna svetla ostati
upaljena nakon izlaska iz vozila
kada je napolju mračno.
Osvetljenje
Pritisnite MENU/SELECT dok je
označen meni „Exit Lighting“ (svetlo
prilikom izlaska). Okrenite dugme
TUNE/MENU da biste odabrali
„Off“ (isključeno), „30 Seconds“
(30 sekundi), „1 Minute" (1 minut)
Odaberite meni „Lighting“ (osvetljenje) i sledeće se može prikazati:
.
Svetlo za lociranje vozila
.
Svetlo prilikom izlaska
4-49
ili „2 Minutes“ (2 minuta). Pritisnite
TUNE/MENU da biste potvrdili izbor
i vratili se na prethodni meni.
Električne brave na vratima
Odaberite „Power Door Locks“
(električne brave na vratima) i
sledeće će se prikazati:
.
Sprečavanje zaključavanja
otključanih vrata
.
Automatsko otključavanje vrata
.
Odloženo zaključavanje vrata
Sprečavanje zaključavanja
otključanih vrata
Kada je uključena, ova opcija će
sprečiti zaključavanje vrata vozača
kada su ona otvorena. Ako je
odabrana opcija „isključeno“, na
raspolaganju ćete imati meni
„Delayed Door Lock“ (Odloženo
zaključavanje vrata) i vrata će se
zaključavati onako kako je to
programirano preko ovog menija.
Pritisnite TUNE/MENU kada je
označen meni „Auto Door Unlock“
(automatsko otključavanje vrata).
4-50
Instrumenti i komande
Okrenite dugme TUNE/MENU da
biste odabrali „On“ (uključeno) ili
„Off“ (isključeno). Pritisnite TUNE/
MENU da biste potvrdili izbor i vratili
se na prethodni meni.
Automatsko otključavanje vrata
Ovo omogućava da izaberete koja
će se vrata automatski otključati
kada se ručica menjača prebaci u
položaj P (parkiranje).
Pritisnite TUNE/MENU kada je
označen meni „Auto Door Unlock“
(automatsko otključavanje vrata).
Okrenite dugme TUNE/MENU da
biste odabrail „All Doors“ (sva
vrata), „Driver Door“ (vrata vozača)
ili „Off“ (isključeno). Pritisnite TUNE/
MENU da biste potvrdili izbor i vratili
se na prethodni meni.
Odloženo zaključavanje vrata
Kada je uključena, ova funkcija će
odložiti zaključavanje vrata na pet
sekundi nakon što poslednja vrata
budu zatvorena. Začuće se tri zvona
koja označavaju da je funkcija
odloženog zaključavanja aktivna.
Dvostrukim pritiskom na dugme
električne brave ili dugme za zaključavanje na RKE predajniku, funkcija
odloženog zaključavanja biće
premošćena i sva vrata će se
odmah zaključati.
Pritisnite TUNE/MENU kada je
označen meni „Delayed Door Lock“
(odloženo zaključavanje vrata).
Okrenite dugme TUNE/MENU da
biste odabrali „On“ (uključeno) ili
„Off“ (isključeno). Pritisnite TUNE/
MENU da biste potvrdili izbor i vratili
se na prethodni meni.
.
Pasivno otključavanje vrata
.
Daljinsko pozivanje memorije
.
Podsetnik za daljinski ostavljen
u vozilu
.
Daljinsko ponovno zaključavanje
vrata
Povratni signal otključavanja
(svetla)
Kada je uključeno, spoljašnja svetla
će treperiti pri otključavanju vozila
uz pomoć RKE predajnika.
Odaberite meni „Remote Locking,
Unlocking, Starting“ (daljinsko
zaključavanje, otključavanje i pokretanje) i sledeće se može prikazati:
Pritisnite TUNE/MENU dok je
označen meni „Unlock Feedback
(Lights)“ (povratni svetlosni signal
otključavanja). Okrenite dugme
TUNE/MENU da biste odabrali „On“
(uključeno) ili „Off“ (isključeno). Pritisnite TUNE/MENU da biste potvrdili
izbor i vratili se na prethodni meni.
.
Povratni signal otključavanja
(svetla)
Povratni signal zaključavanja
.
Povratni signal zaključavanja
.
Opcije otključavanja vrata
.
Pasivno zaključavanje vrata
Daljinsko zaključavanje, otključavanje, pokretanje
Ovo omogućava izbor vrste
povratnog signala koji se daje pri
zaključavanju vozila uz pomoć RKE
predajnika.
Instrumenti i komande
Pritisnite TUNE/MENU dok je
označen meni „Locking Feedback“
(povratni signal zaključavanja).
Okrenite dugme TUNE/MENU da
biste odabrali „Lights and Horn“
(svetla i sirena), „Horn only“ (samo
sirena) ili „Off“ (isključeno). Pritisnite
TUNE/MENU da biste potvrdili izbor
i vratili se na prethodni meni.
Opcije otključavanja vrata
Ovo omogućava odabir onih vrata
koja će se otključati prilikom pritiska
dugmeta za otključavanje na RKE
predajniku.
Pritisnite TUNE/MENU kada je
označen meni „Door Unlock
Options“ (opcije otključavanja vrata).
Okrenite dugme TUNE/MENU da
biste odabrail „All Doors“ (sva vrata)
ili „Driver Door Only“ (samo
vozačeva vrata). Ako se odabere
opcija „Driver Door Only“ (samo
vozačeva vrata), nakon prvog
pritiska na dugme za otključavanje
otključaće se vozačeva vrata, dok
će se sva ostala vrata otključati
nakon drugog pritiska na ovo
dugme. Ako se odabere opcija „All
Doors“ (sva vrata), onda će se sva
vrata otključati nakon prvog pritiska
na dugme za otključavanje. Pritisnite TUNE/MENU da biste potvrdili
izbor i vratili se na prethodni meni.
Pasivno zaključavanje vrata
Ovo omogućava da birate koja će
se vrata otključavati pritiskom na
dugme na spoljnoj ručici vrata.
Pritisnite TUNE/MENU kada je
označen meni „Passive Door Lock“
(pasivno zaključavanje vrata).
Okrenite dugme TUNE/MENU da
biste odabrali „Off“ (isključeno), „On“
(uključeno) ili „On with Active Horn
Chirp“ (uključeno s aktivnim zavijanjem sirene). Pritisnite TUNE/MENU
da biste potvrdili izbor i vratili se na
prethodni meni.
Pasivno otključavanje vrata
Ovo omogućava da birate koja će
se vrata zaključavati pritiskom na
dugme na spoljnoj ručici vrata.
4-51
Pritisnite TUNE/MENU kada je
označen meni „Passive Door
Unlock“ (pasivno otključavanje
vrata). Okrenite dugme TUNE/
MENU da biste odabrail „All Doors“
(sva vrata) ili „Driver Door“
(vozačeva vrata). Pritisnite TUNE/
MENU da biste potvrdili izbor i vratili
se na prethodni meni.
Daljinsko pozivanje memorije
Kad je uključena, ova funkcija će,
nakon otključavanja vozačevih vrata
pomoću RKE predajnika i njihovog
otvaranja, iz memorije preuzeti
poslednje upamćene položaje
sedišta i spoljnih retrovizora.
Trenutni vozač biva identifikovan
kad se za otključavanje vozačevih
vrata upotrebi RKE predajnik. Ako je
vozilo opremljeno sistemom za
pristup bez ključa, preuzimanje
memorisanih položaja odigraće se
nakon otvaranja vozačevih vrata.
Pogledajte Sedišta s memorisanjem
položaja na stranici 2‑8 za više
informacija.
4-52
Instrumenti i komande
Ovo omogućava uključivanje ili
isključivanje funkcije daljinskog
pozivanja memorije.
Pritisnite TUNE/MENU dok je
označen meni „Memory Remote
Recall“ (daljinsko pozivanje
memorije). Okrenite dugme TUNE/
MENU da biste odabrali „On“ (uključeno) ili „Off“ (isključeno). Pritisnite
TUNE/MENU da biste potvrdili izbor
i vratili se na prethodni meni.
Podsetnik za daljinski ostavljen u
vozilu
Ovo omogućava uključivanje ili
isključivanje funkcije podsetnika za
„daljinski zaboravljen u vozilu“. Ako
je ova funkcija uključena, sirena će
početi da zavija ukoliko daljinski
ostavite u vozilu.
Pritisnite TUNE/MENU dok je
označen meni „Remote Left in
Vehicle Reminder“ (podsetnik za
daljinski ostavljen u vozilu). Okrenite
dugme TUNE/MENU da biste
odabrali „On“ (uključeno) ili „Off“
(isključeno). Pritisnite TUNE/MENU
da biste potvrdili izbor i vratili se na
prethodni meni.
Daljinsko ponovno zaključavanje
vrata
Kad je ova funkcija uključena, vrata
će se automatski zaključavati nakon
isteka određenog vremena tokom
kojeg nisu bila otvarana.
Pritisnite TUNE/MENU dok je
označen meni „Relock Remote
Door“ (daljinsko ponovno zaključavanje vrata). Okrenite dugme TUNE/
MENU da biste odabrali „On“ (uključeno) ili „Off“ (isključeno). Pritisnite
TUNE/MENU da biste potvrdili izbor
i vratili se na prethodni meni.
Povratak na fabrička podešavanja
Odaberite "Return to Factory
Settings" (Povratak na fabrička
podešavanja) da vratite celokupnu
personalizaciju vozila na početna
podešavanja. Okrenite dugme
TUNE/MENU da biste odabrali „Yes“
(da) ili „No“ (ne). Pritisnite TUNE/
MENU da biste potvrdili izbor i vratili
se na prethodni meni.
Osvetljenje
Osvetljenje
Spoljašnje osvetljenje
Komande za spoljašnja
svetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Podsetnik za isključenje
spoljašnjeg svetla . . . . . . . . . . . 5-2
Menjač dugih/oborenih
svetala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Ablendovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Dnevna svetla (DRL) . . . . . . . . . . 5-2
Automatski sistem prednjih
svetala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Komanda za nivelisanje
prednjih svetala
(automatski) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Komanda za nivelisanje
prednjih svetala (ručno) . . . . . . 5-4
Trepćuća svetla upozorenja
(sva četiri pokazivača
pravca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Signalni uređaji za skretanje i
menjanje saobraćajne
trake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Prednja svetla za maglu . . . . . . 5-5
Zadnja svetla za maglu . . . . . . . 5-5
5-1
Spoljašnje osvetljenje
Komande za spoljašnja
svetla
Unutrašnje osvetljenje
Prekidač osvetljenja instrument
table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Kabinska svetla . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Svetla kabine . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Svetla za čitanje . . . . . . . . . . . . . . 5-7
Karakteristike osvetljenja
Svetla za ulazak u vozilo . . . . . . 5-7
Svetlo prilikom izlaska . . . . . . . . 5-8
Punjenje akumulatora . . . . . . . . . 5-8
Komanda za spoljašnje svetlo nalazi
se na instrument-tabli, na spoljnoj
strani u odnosu na upravljač.
Ovu komandu možete postavljati u
sledeće položaje:
O (Isključeno): Isključuje
spoljašnja svetla. Nakon otpuštanja,
dugme se vraća u položaj AUTO.
Ponovo ga okrenite u položaj „Isključeno“ da biste iznova aktivirali režim
AUTO (automatski).
5-2
Osvetljenje
AUTO (Automatski): Automatski
uključuje i isključuje spoljašnja
svetla u zavisnosti od osvetljenosti
okruženja.
; (Parkirna svetla):
Uključuje
parkirna svetla zajedno sa sledećim
svetlima:
.
Bočna svetla
.
Zadnja svetla
.
Svetla za tablice
.
Svetla instrument table
5 (Prednja svetla): Uključuje
prednja svetla zajedno sa sledećim
svetlima:
.
Bočna svetla
.
Zadnja svetla
.
Svetla za tablice
.
Svetla instrument table
.
Parkirna svetla
Podsetnik za isključenje
spoljašnjeg svetla
Oglašava se zvono upozorenja ako
su vozačeva vrata otvorena kada je
kontakt isključen, a spoljašnja svetla
uključena.
Menjač dugih/oborenih
svetala
2 3 (Prekidač za duga/oborena
svetla): Gurnite ručicu pokazivača
pravca/promene saobraćajne trake
od sebe i pustite da biste uključili
duga svetla. Da se vratite na
oborena svetla, gurnite ručicu
ponovo ili je privucite ka sebi i
pustite.
Ova kontrolna lampica se uključi na
instrument tabli kada su uključena
duga svetla.
Ablendovanje
Da ablendujete dugim svetlima,
povucite ručicu pokazivača pravca/
promene saobraćajne trake ka sebi,
a zatim je pustite.
Dnevna svetla (DRL)
Dnevna svetla (DRL) mogu olakšati
drugima da vide prednji deo vašeg
vozila tokom dana. Vozilo je, s
gornje strane instrument-table,
opremljeno svetlosnim senzorom
koji upravlja dnevnim svetlima.
Nemojte pokrivati ovaj senzor, jer će
prednja svetla biti uključena i onda
kad nisu potrebna.
Osvetljenje
Ovaj sistem uključuje dnevna svetla
ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:
.
Kontakt je uključen.
.
Komanda za spoljna svetla je u
položaju AUTO (Automatski).
.
Svetlosni senzor detektuje
dnevnu svetlost.
.
Parkirna kočnica je otpuštena
ili menjač nije u položaju
P (parkiranje).
Kada je DRL sistem uključen,
zadnja svetla, bočna svetla, parkirna
svetla i svetla instrument-table
neće biti uključena, osim ukoliko
komandu za spoljna svetla prebacite
u položaj za parkirno svetlo.
Ovo vozilo može biti opremljeno
funkcijom za deaktiviranje DRL
sistema. Kad su dnevna svetla
uključena i kad se aktivira neki
pokazivač pravca, DRL će na toj
strani biti isključen sve dok se
pokazivač pravca ne isključi.
Redovni sistem prednjih svetala
trebalo bi da se uključuje onda kad
su prednja svetla potrebna.
5-3
Automatski sistem
prednjih svetala
Kad je napolju dovoljno svetlo,
prednja svetla će se isključiti ili će
se promeniti u dnevna svetla (DRL).
Kada je komanda spoljašnjeg svetla
postavljena u položaj AUTO i kada
je napolju dovoljno mračno, prednja
svetla se automatski uključuju.
Automatski sistem prednjih svetala
se isključuje prebacivanjem
komande spoljašnjeg svetla u
položaj O ili isključenjem kontakta.
Komanda za nivelisanje
prednjih svetala
(automatski)
Svetlosni senzor smešten je na
gornjoj strani instrument table.
Nemojte pokrivati senzor; u
suprotnom, prednja svetla će se
uključiti onda kad nisu potrebna.
Sistem takođe može da uključi
prednja svetla pri vožnji kroz garažu
parkirališta ili kroz tunel.
Na vozilima sa automatskim
nivelisanjem prednjih svetala nisu
neophodna nikakva podešavanja.
Nivelisanje se kontroliše automatski,
zavisno od opterećenja koje
vozilo nosi.
Podešenost prednjih svetala je
važna za bezbednu vožnju.
Ako je potrebno podešavanje
prednjih svetala ili ako je sistem za
nivelisanje prednjih svetala u kvaru,
obratite se dileru radi servisa.
5-4
Osvetljenje
Komanda za nivelisanje
prednjih svetala (ručno)
Trepćuća svetla
upozorenja (sva četiri
pokazivača pravca)
Trepćuća svetla upozorenja
uključuju se automatski u slučaju
aktiviranja vazdušnih jastuka.
Signalni uređaji za
skretanje i menjanje
saobraćajne trake
Kod vozila s ručnim nivelisanjem
prednjih svetala, ova komanda je
smeštena na komandi spoljnih
svetala. Ova funkcija omogućava
podešavanje nivoa prednjih svetala
u skladu s opterećenjem vozila.
Radi nivelisanja prednjih svetala
moraju biti uključena kratka svetla.
.
0 = Prednja sedišta zauzeta.
.
1 = Sva sedišta zauzeta.
.
2 = Sva sedišta zauzeta i teret u
prtljažniku.
.
3 = Vozačevo sedište zauzeto i
teret u prtljažniku.
| (Trepćuće svetlo upozo-
renja): Pritisnite dugme koje je
smešteno na instrument-tabli iznad
audio sistema, da biste uključili
trepćuće svetlo prednjih i zadnjih
pokazivača pravca. Ponovo
pritisnuti da bi se pokazivači pravca
isključili.
Pomerite ručicu skroz gore ili dole
da signalizirate skretanje.
Strelica na instrument tabli trepće
u smeru skretanja ili promene
saobraćajne trake.
Osvetljenje
Podignite ili spustite ručicu dok
strelica ne počne da trepće i
signalizira promenu saobraćajne
trake. Držite je u tom položaju dok
se ne završi promena saobraćajne
trake. Ako se ručica nakratko
pritisne i pusti, pokazivač pravca
zatreperi tri puta.
Prednja svetla za maglu
Zamenite sve sijalice koje su pregorele. Ako sijalica nije pregorela,
proverite osigurač. Pogledajte
Osigurači na stranici 9‑38.
# (Prednja svetla za maglu):
Pritisnite da biste uključili ili isključili.
Kada se uključe prednja sevtla za
maglu, na instrument-tabli pali se
indikatorska lampica.
U pojedinim državama propisi
nalažu da prednja svetla budu
upaljena zajedno sa svetlima za
maglu.
SIgnal pokazivača pravca može se
isključiti ručno, vraćanjem ručice u
njen prvobitan položaj.
Ako posle signaliziranja skretanja ili
promene saobraćajne trake strelica
veoma brzo zatreperi ili uopšte ne
zasvetli, to znači da je možda
pregorela signalna sijalica.
5-5
Na vozilima koja su opremljena
prednjim svetlima za maglu, dugme
je smešteno na komandnoj tabli za
spoljna svetla, levo od upravljača.
Zadnja svetla za maglu
Da biste uključili prednja svetla za
maglu, mora biti uključen kontakt i
prednja ili parking svetla.
Ako se prednja svetla za maglu
uključe dok je prekidač za spoljna
svetla u položaju AUTO, automatski
se uključuju prednja svetla.
Dugme za zadnja svetla za maglu
nalazi se na komandi za spoljašnja
svetla, na krajnjoj strani upravljača.
5-6
Osvetljenje
Kontakt brava i prednja svetla
moraju biti uključeni da bi se
uključilo zadnje svetlo za maglu.
s (Zadnje svetlo za maglu):
Pritisnite da uključite ili isključite
zadnje svetlo za maglu.
Unutrašnje osvetljenje
Kabinska svetla
Prekidač osvetljenja
instrument table
Kabinska svetla uključuju se
automatski kad se otvore bilo koja
vrata, pod uslovom da je plafonsko
svetlo u režimu „Door“ („vrata“.)
Svetla kabine
Ova kontrolna lampica se pali na
instrument-tabli kad je uključeno
zadnje svetlo za maglu.
Jačina osvetljenosti instrument-table
i komandi na upravljaču može se
podešavati.
D (Osvetljenost instrument
table): Pomerite točkić nagore ili
nadole da biste pojačali ili smanjili
osvetljenost.
Pomoću komandi unutrašnjeg
osvetljenja, smeštenim na konzoli
iznad glave vozača, upravlja se
kako prednjim tako i zadnjim
unutrašnjim svetlima.
Osvetljenje
Upravljanje unutrašnjim osvetljenjem vrši se pritiskom na sledeću
dugmad:
Svetla za čitanje
E (Isključeno): Isključuje
unutrašnja svetla.
5-7
Karakteristike
osvetljenja
Svetla za ulazak u vozilo
1 (Vrata): Uključuje svetla kada
se otvore bilo koja vrata.
+ (Uključeno): Nalaže da svetla
budu sve vreme uključena.
Svetla za čitanje smeštena su na
konzoli iznad glave.
# ili $ (Svetla za čitanje):
Pritisnite dugme pored svake sijalice
da biste je uključili ili isključili.
Prednja svetla, zadnja svetla, svetla
registarske tablice, svetla za vožnju
unazad, plafonska svetla, kao i
većina unutrašnjih svetala, nakratko
se uključuju nakon pritiska na
dugme K na predajniku daljinskog
upravljača (RKE), odnosno nakon
povlačenja ručice vrata na vozilima
kojima se pristupa bez ključa.
Pogledajte Položaji kontakt brave
(pristup pomoću ključa) na
stranici 8‑14 или Položaji kontakt
brave (pristup bez ključa) na
stranici 8‑17. Nakon otprilike
30 sekundi isključuju se spoljna
svetla, da bi zatim lagano zgasla
plafonska svetla i preostala
unutrašnja svetla. Svetla za ulazak
u vozilo mogu se ručno deaktivirati
okretanjem ključa u kontakt-bravi
na položaj OFF, ili pritiskom na
dugme Q na RKE predajniku.
5-8
Osvetljenje
Ova funkcija se može menjati.
Pogledajte Personalizacija vozila na
stranici 4‑46.
Svetlo prilikom izlaska
Plafonska svetla se uključuju nakon
vađenja ključa iz kontakt-brave.
Kod vozila s pristupom bez ključa,
plafonska svetla se uključuju odmah
nakon zaustavljanja motora.
Prednja svetla, parkirna svetla,
zadnja svetla, svetla za hod unazad
i svetla registarske tablice uključuju
se kada uradite sledeće:
1. Kada isključite kontakt.
2. Kada otvorite vozačeva vrata.
3. Kada ručicu pokazivača pravca
povučete kratko ka sebi i
otpustite je.
4. Kada zatvorite vozačeva vrata.
Spoljna i unutrašnja svetla ostaju
kratko vreme uključena nakon
zatvaranja vrata, a zatim se
isključuju. Ako se vozačeva vrata
ne zatvore, svetla će se isključiti
nakon dva minuta.
Funkcija za svetlo prilikom izlaska
može se menjati. Pogledajte
Personalizacija vozila na
stranici 4‑46.
Punjenje akumulatora
Vozilo ima sistem upravljanja
električnom energijom (EPM),
koji procenjuje temperaturu i
napunjenost akumulatora. Sistem
zatim podešava napon radi što
boljih performansi i produžetka
veka akumulatora.
Kada akumulator nije dovoljno
napunjen, napon se blago poveća
da ga ponovo brzo dopuni. Kada je
akumulator dovoljno napunjen,
napon se blago smanji da spreči
preterano punjenje. Ako vozilo ima
prikaz napona na informacionom
centru za vozača (DIC), možete
videti kako se napon povećava ili
smanjuje. To je normalno. Ako
postoji problem, prikazaće se alarm.
Akumulator se može isprazniti u
praznom hodu ako su električna
opterećenja veoma velika. Ovo važi
za sva vozila. Ovo se dešava zato
što se generator (alternator) možda
ne okreće dovoljno brzo u praznom
hodu da bi proizveo svu energiju
koja je potrebna pri veoma velikim
električnim opterećenjima.
Osvetljenje
Veliko električno opterećenje se
javlja kada je, na primer, nešto od
navedenog uključeno: prednja
svetla, duga svetla, svetla za maglu,
odmagljivač zadnjeg stakla, ventilator klima sistema pri velikoj brzini,
grejana sedišta, ventilatori hladnjaka
motora, priključna prikolica i potrošači u utičnicama za napajanje
dodatnih uređaja.
EPM sprečava preterano pražnjenje
akumulatora. To čini uspostavljanjem ravnoteže između izlaza
generatora i električnih potreba
vozila. On može, kad god je to
potrebno, da poveća brzinu motora
u praznom hodu kako bi proizveo
više struje. Može da privremeno
smanji energetske potrebe nekih
dodataka.
5-9
Normalno je da se ove radnje
odvijaju neprimetno u koracima ili
nivoima. U retkim slučajevima pri
najvišim nivoima korektivne radnje,
vozač može primetiti tu radnju.
Ukoliko se to dogodi može se
pojaviti poruka na DIC-u, a preporučuje se da vozač u što većoj meri
redukuje potrošnju struje. Pogledajte Poruke koje se odnose na
napon i punjenje akumulatora na
stranici 4‑36.
5-10
Osvetljenje
2 NAPOMENE
Infotainment sistem
Infotainment
sistem
Uvod
Infotainment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Uvod
Infotainment
Vaše vozilo je opremljeno Infotainment sistemom. Pogledajte zasebno
uputstvo za Infotainment sistem.
6-1
6-2
Infotainment sistem
2 NAPOMENE
Upravljanje klima sistemom
Upravljanje klima
sistemom
7-1
Sistemi upravljanja klimom
Pomoću ovoga sistema mogu se regulisati grejanje, hlađenje i ventilacija
vozila.
Sistemi upravljanja klimom
Sistemi upravljanja klimom . . . . 7-1
Sistem za automatsko
upravljanje klimatizacijom . . . . 7-3
Dvostruki sistem za automatsko
upravljanje klimatizacijom . . . . 7-6
Ventilacioni otvori
Ventilacioni otvori . . . . . . . . . . . . . 7-9
Održavanje
Filter vazduha putničkog
prostora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11
A. Regulator brzine ventilatora
G. Recirkulacija
B. Klima sistem
H. Odmagljivač zadnjeg prozora
C. Režimi duvanja vazuha
Regulator temperature: Okrenite
prekidač u smeru kazaljke na satu ili
suprotno od smera kretanja kazaljke
na satu da biste smanjili ili pojačali
podešavanje temperature za vozača
ili suvozača.
D. Odmrzavanje
E. Regulator temperature
F.
Grejanje sedišta (ako je u
opremi)
7-2
Upravljanje klima sistemom
Regulator brzine ventilatora:
Okrenite prekidač u smeru kazaljke
na satu ili suprotno od smera
kretanja kazaljke na satu da biste
smanjili ili povećali brzinu ventilatora.
Režimi duvanja vazuha:
Pritisnite Y, \, [ ili - da biste
promenili pravac protoka vazduha.
Indikatorska lampica se pali u
izabranom režimu.
Y (Ventilacija):
Vazduh se
usmerava ka otvorima na instrument
tabli.
\ (Dvosmerno):
Vazduh se
usmerava ka otvorima na instrument
tabli i otvorima u podnom prostoru.
[ (Podno): Vazduh se usmerava
ka otvorima u podnom prostoru.
- (Odmagljivanje):
Vazduh se
usmerava na vetrobranske i podne
otvore da bi oklonio maglu ili vlagu
sa prozora.
0 (Odmrzavanje):
Pritisnite da
biste postigli brže odmagljivanje ili
odmrzavanje vetrobrana. Vazduh se
usmerava ka vetrobranu i otvorima
kod bočnih prozora.
Odmrzavanje je najefikasnije ako
prethodno uklonite sav sneg i led sa
vetrobrana.
# (Klima sistem):
Pritisnite ga
da biste uključili ili isključili klima
sistem. Ako je ventilator isključen ili
je spoljna temperatura ispod tačke
smrzavanja, klima uređaj neće raditi
i indikatorska lampica će se ugasiti.
h (Recirkulacija):
Pritisnite ga
da biste uključili recirkulaciju. Pali
se indikatorska lampica. Vazduh
se recirkulira što doprinosi bržem
hlađenju vazduha unutar vozila i
sprečava ulazak spoljašnjeg
vazduha i mirisa.
M /L (grejanje sedišta, ako
postoji): Pritisnite ga da biste
uključili ili isključili grejanje sedišta.
Pogledajte Grejanje prednjih sedišta
na stranici 2‑10.
Odmagljivač zadnjeg prozora
= (odmagljivač zadnjeg
prozora): Pritisnite ga da biste
uključili ili isključili odmagljivač
zadnjeg prozora.
Odmagljivač zadnjeg prozora se
isključuje automatski nakon oko
10 minuta. Ako se ponovo uključi,
radiće oko pet minuta pre nego što
se isključi. Pri većim brzinama,
zadnji odmagljivač prozora može
stalno da radi.
Kod vozila sa spolja grejanim retrovizorima, grejači se uključuju sa
odmagljivačem zadnjeg prozora i
pomažu da se ukloni magla ili mraz
sa površine retrovizora. Pogledajte
Grejanje retrovizora na stranici 1‑18.
Upravljanje klima sistemom
Napomena: Korišćenje žileta
ili drugih oštrih predmeta za
čišćenje unutrašnje strane
zadnjeg prozora može prouzrokovati oštećenje antene i/ili odmagljivača zadnjeg prozora. Popravka
ne bi bila obuhvaćena garancijom
vozila. Unutrašnju stranu zadnjeg
prozora nemojte čistiti oštrim
predmetima.
7-3
Sistem za automatsko upravljanje klimatizacijom
Pomoću ovoga sistema mogu se regulisati grejanje, hlađenje i ventilacija
vozila.
Senzori
Solarni senzor nalazi se s gornje
strane instrument table blizu vetrobrana i nadzire sunčevu toplotu.
Sistem za upravljanje klimatizacijom
koristi informacije sa senzora radi
podešavanja temperature, brzine
ventilatora, recirkulacije i režima
isporuke vazduha, čime se postiže
najbolji komfor.
Ako je senzor prekriven, sistem za
automatsko upravljanje klimatizacijom možda neće raditi pravilno.
A. Regulator brzine ventilatora
H. Zadnji odmagljivač
B. Klima sistem
I.
C. Režimi duvanja vazuha
Automatsko upravljanje
D. Odmrzavanje
Ovaj sistem automatski kontroliše
brzinu ventilatora, duvanje vazduha,
klimatizaciju i recirkulaciju kako bi
se vozilo grejalo ili hladilo na željenu
temperaturu.
E. Regulator temperature
F.
Grejanje sedišta
G. Recirkulacija
AUTO (Automatski rad)
7-4
Upravljanje klima sistemom
Kada je indikatorska lampica
uključena, sistem radi potpuno
automatski. Ako je režim protoka
vazduha ili podešavanje ventilatora
obavljeno ručno, automatski
indikator se isključuje i na displeju
će biti prikazano odabrano podešavanje.
Regulator brzine ventilatora:
Okrenite prekidač u smeru
kazaljke na satu ili suprotno od
smera kretanja kazaljke na satu da
biste smanjili ili povećali brzinu
ventilatora.
Za postavljanje sistema u
automatski režim:
Režimi duvanja vazuha: Pritisnite
Y, \, [ ili - da biste promenili
pravac protoka vazduha. Indikatorska lampica se pali u izabranom
režimu.
1. Pritisnite AUTO.
2. Podesite temperaturu. Ostavite
sistemu dovoljno vremena da
se stabilizuje. Zatim podesite
temperaturu po želji, kako biste
postigli najveći komfor.
Ručno upravljanje
Regulator temperature: Okrenite
prekidač u smeru kazaljke na satu ili
suprotno od smera kretanja kazaljke
na satu da biste smanjili ili pojačali
podešavanje temperature za vozača
ili suvozača.
Pritisnite AUTO za povratak na
automatsko upravljanje.
Promenom režima poništava se
automatsko upravljanje i sistem
prelazi u ručni režim. Pritisnite
AUTO za povratak na automatsko
upravljanje.
Y (Ventilacija):
Vazduh se
usmerava ka otvorima na instrument
tabli.
\ (Dvosmerno): Vazduh se
usmerava ka otvorima na instrument
tabli i otvorima u podnom prostoru.
[ (Podno):
Vazduh se usmerava
ka otvorima u podnom prostoru.
- (Odmagljivanje):
Vazduh se
usmerava na vetrobranske i podne
otvore da bi oklonio maglu ili vlagu
sa prozora.
0 (Odmrzavanje):
Pritisnite da
biste postigli brže odmagljivanje ili
odmrzavanje vetrobrana. Vazduh se
usmerava ka vetrobranu i otvorima
kod bočnih prozora.
Odmrzavanje je najefikasnije ako
prethodno uklonite sav sneg i led sa
vetrobrana.
# (Klima sistem):
Pritisnite ga
da biste uključili ili isključili klima
sistem. Ako je ventilator isključen ili
je spoljna temperatura ispod tačke
smrzavanja, klima uređaj neće raditi
i indikatorska lampica će se ugasiti.
Pritisnite AUTO za povratak na
automatsko upravljanje i klimatizacija će raditi po potrebi. Kada je
indikatorska lampica uključena,
klimatizacija radi automatski kako bi
ohladila vazduh unutar vozila ili da
bi osušila vazduh potreban za brže
odmagljivanje vetrobrana.
Upravljanje klima sistemom
h (Recirkulacija):
Pritisnite ga
da biste uključili recirkulaciju. Pali
se indikatorska lampica. Vazduh se
recirkulira što doprinosi bržem
hlađenju vazduha unutar vozila i
sprečava ulazak spoljašnjeg
vazduha i mirisa.
Automatsko odmagljivanje:
Sistem upravljanja klimatizacijom
može imati senzor koji automatski
detektuje visoku vlažnost unutar
vozila. Kada se otkrije vlaga u
vazduhu, sistem za upravljanje
klimatizacijom može preći na dovod
spoljašnjeg vazduha i uključiti klimatizaciju. Brzina ventilatora može
neznatno porasti kako bi se sprečilo
magljenje. Ako sistem za upravljanje
klimatizacijom ne otkrije moguće
magljenje prozora, vratiće se u
normalni režim rada. Da biste
isključili ili uključili automatsko
odmagljivanje, pogledajte odeljak
„Klimatizacija i kvalitet vazduha“ u
okviru Personalizacija vozila na
stranici 4‑46
M / L (grejanje sedišta, ako
postoji): Pritisnite ga da biste
uključili ili isključili grejanje sedišta.
Pogledajte Grejanje prednjih sedišta
na stranici 2‑10.
Odmagljivač zadnjeg prozora
= (odmagljivač zadnjeg
prozora): Pritisnite ga da biste
uključili ili isključili odmagljivač
zadnjeg prozora.
Odmagljivač zadnjeg prozora se
isključuje automatski nakon oko
10 minuta. Ako se ponovo uključi,
radiće oko pet minuta pre nego što
se isključi. Pri većim brzinama,
zadnji odmagljivač prozora može
stalno da radi.
Kod vozila sa spolja grejanim retrovizorima, grejači se uključuju sa
odmagljivačem zadnjeg prozora i
pomažu da se ukloni magla ili mraz
sa površine retrovizora. Pogledajte
Grejanje retrovizora na stranici 1‑18.
7-5
Napomena: Korišćenje žileta
ili drugih oštrih predmeta za
čišćenje unutrašnje strane
zadnjeg prozora može prouzrokovati oštećenje antene i/ili odmagljivača zadnjeg prozora. Popravka
ne bi bila obuhvaćena garancijom
vozila. Unutrašnju stranu zadnjeg
prozora nemojte čistiti oštrim
predmetima.
Senzori
Solarni senzor nalazi se s gornje
strane instrument table blizu vetrobrana i nadzire sunčevu toplotu.
Sistem za upravljanje klimatizacijom
koristi informacije sa senzora radi
podešavanja temperature, brzine
ventilatora, recirkulacije i režima
isporuke vazduha, čime se postiže
najbolji komfor.
Ako je senzor prekriven, sistem za
automatsko upravljanje klimatizacijom možda neće raditi pravilno.
7-6
Upravljanje klima sistemom
Dvostruki sistem za automatsko upravljanje
klimatizacijom
Pomoću ovoga sistema mogu se regulisati grejanje, hlađenje i ventilacija
vozila.
Automatsko upravljanje
Ovaj sistem automatski kontroliše
brzinu ventilatora, duvanje vazduha,
klimatizaciju i recirkulaciju kako bi
se vozilo grejalo ili hladilo na željenu
temperaturu.
Kada je indikatorska lampica
uključena, sistem radi potpuno
automatski. Ako je režim protoka
vazduha ili podešavanje ventilatora
obavljeno ručno, automatski
indikator se isključuje i na displeju
će biti prikazano odabrano podešavanje.
Za postavljanje sistema u
automatski režim:
1. Pritisnite AUTO.
A. Regulacija temperature za
vozača i suvozača
G. Recirkulacija
B. Klima sistem
H. Regulator brzine ventilatora
C. Režimi duvanja vazuha
I.
Zadnji odmagljivač
D. Odmrzavanje
J.
SYNC
E. AUTO (Automatski rad)
F.
Grejanje sedišta
2. Podesite temperaturu. Ostavite
sistemu dovoljno vremena da
se stabilizuje. Zatim podesite
temperaturu po želji, kako biste
postigli najveći komfor.
Upravljanje klima sistemom
7-7
0 (Odmrzavanje):
Regulacija temperature za vozača
i suvozača: Temperaturu je
moguće podesiti pojedinačno za
vozača i suvozača.
Režimi duvanja vazuha:
Pritisnite Y, \, [ ili - da biste
promenili pravac protoka vazduha.
Indikatorska lampica se pali u
izabranom režimu.
Okrenite prekidač u smeru kazaljke
na satu ili suprotno od smera
kretanja kazaljke na satu da biste
smanjili ili pojačali podešavanje
temperature za vozača ili suvozača.
Promenom režima poništava se
automatsko upravljanje i sistem
prelazi u ručni režim. Pritisnite
AUTO za povratak na automatsko
upravljanje.
Odmrzavanje je najefikasnije ako
prethodno uklonite sav sneg i led sa
vetrobrana.
SYNC: Pritisnite da biste sva
podešavanja klimatske zone
povezali sa podešavanjima za
vozača. Indikatorska lampica SYNC
će se ugasiti. Kada su podešavanja
za suvozača obavljena, indikatorska
lampica SYNC svetli.
Y (Ventilacija): Vazduh se
usmerava ka otvorima na instrument
tabli.
Ručno upravljanje
Regulator brzine ventilatora:
Okrenite prekidač u smeru kazaljke
na satu ili suprotno od smera
kretanja kazaljke na satu da
biste smanjili ili povećali brzinu
ventilatora.
Pritisnite AUTO za povratak na
automatsko upravljanje.
\ (Dvosmerno):
Vazduh se
usmerava ka otvorima na instrument
tabli i otvorima u podnom prostoru.
[ (Podno): Vazduh se usmerava
ka otvorima u podnom prostoru.
- (Odmagljivanje):
Vazduh se
usmerava na vetrobranske i podne
otvore da bi oklonio maglu ili vlagu
sa prozora.
Pritisnite da
biste postigli brže odmagljivanje ili
odmrzavanje vetrobrana. Vazduh se
usmerava ka vetrobranu i otvorima
kod bočnih prozora.
# (Klima sistem):
Pritisnite ga
da biste uključili ili isključili klima
sistem. Ako je ventilator isključen ili
je spoljna temperatura ispod tačke
smrzavanja, klima uređaj neće raditi
i indikatorska lampica će se ugasiti.
Pritisnite AUTO za povratak na
automatsko upravljanje i klimatizacija će raditi po potrebi. Kada je
indikatorska lampica uključena,
klimatizacija radi automatski kako bi
ohladila vazduh unutar vozila ili da
bi osušila vazduh potreban za brže
odmagljivanje vetrobrana.
7-8
Upravljanje klima sistemom
h (Recirkulacija):
Pritisnite ga
da biste uključili recirkulaciju. Pali
se indikatorska lampica. Vazduh se
recirkulira što doprinosi bržem
hlađenju vazduha unutar vozila i
sprečava ulazak spoljašnjeg
vazduha i mirisa.
Automatsko odmagljivanje:
Sistem upravljanja klimatizacijom
može imati senzor koji automatski
detektuje visoku vlažnost unutar
vozila. Kada se otkrije vlaga u
vazduhu, sistem za upravljanje
klimatizacijom može preći na dovod
spoljašnjeg vazduha i uključiti klimatizaciju. Brzina ventilatora može
neznatno porasti kako bi se sprečilo
magljenje. Ako sistem za upravljanje
klimatizacijom ne otkrije moguće
magljenje prozora, vratiće se u
normalni režim rada. Da biste
isključili ili uključili automatsko
odmagljivanje, pogledajte odeljak
„Klimatizacija i kvalitet vazduha“ u
okviru Personalizacija vozila na
stranici 4‑46
M / L (grejanje sedišta, ako
postoji): Pritisnite ga da biste
uključili ili isključili grejanje sedišta.
Pogledajte Grejanje prednjih sedišta
na stranici 2‑10.
Odmagljivač zadnjeg prozora
= (odmagljivač zadnjeg
prozora): Pritisnite ga da biste
uključili ili isključili odmagljivač
zadnjeg prozora.
Odmagljivač zadnjeg prozora se
isključuje automatski nakon oko
10 minuta. Ako se ponovo uključi,
radiće oko pet minuta pre nego što
se isključi. Pri većim brzinama,
zadnji odmagljivač prozora može
stalno da radi.
Kod vozila sa spolja grejanim retrovizorima, grejači se uključuju sa
odmagljivačem zadnjeg prozora i
pomažu da se ukloni magla ili mraz
sa površine retrovizora. Pogledajte
Grejanje retrovizora na stranici 1‑18.
Napomena: Korišćenje žileta
ili drugih oštrih predmeta za
čišćenje unutrašnje strane
zadnjeg prozora može prouzrokovati oštećenje antene i/ili odmagljivača zadnjeg prozora. Popravka
ne bi bila obuhvaćena garancijom
vozila. Unutrašnju stranu zadnjeg
prozora nemojte čistiti oštrim
predmetima.
Daljinsko startovanje sistema za
upravljanje klimatizacijom: Za
vozila koja imaju opciju daljinskog
startovanja, sistem za kontrolu
klimatizacije može da radi kada
se vozilo startuje daljinski. Ovaj
sistem će automatski preći u režim
grejanja ili hlađenja u zavisnosti od
spoljašnje temperature a zatim se
vratiti na prethodno podešavanje.
Odmagljivač zadnjeg prozora se
uključuje ukoliko je napolju hladno.
Upravljanje klima sistemom
Senzori
Solarni senzor nalazi se s gornje
strane instrument table blizu vetrobrana i nadzire sunčevu toplotu.
Sistem za upravljanje klimatizacijom
koristi informacije sa senzora radi
podešavanja temperature, brzine
ventilatora, recirkulacije i režima
isporuke vazduha, čime se postiže
najbolji komfor.
Ako je senzor prekriven, sistem za
automatsko upravljanje klimatizacijom možda neće raditi pravilno.
Ventilacioni otvori
7-9
Saveti za rukovanje
.
Pomoću žaluzina smeštenih na
ventilacionim otvorima možete da
menjate pravac protoka vazduha.
Svi otvori treba da budu
otvoreni, kad god je to moguće,
kako bi se postigle najbolje
performanse sistema.
.
Pomerite žaluzine ka spolja ili na
unutra kako biste otvorili ili zatvorili
protok vazduha.
Ukloniti predmete ispod svih
sedišta za efikasnije kruženje
vazduha po unutrašnjosti vozila.
.
Korišćenje spojlera koje nije
odobrio GM može negativno da
utiče na performanse sistema.
Centralni ventilacioni otvori
Bočni ventilacioni otvori
Pomoću točkića možete da menjate
pravac protoka vazduha.
Pomerite vertikalne točkiće gore ili
dole da biste otvorili ili zatvorili
protok vazduha.
7-10
Upravljanje klima sistemom
Održavanje
Filter vazduha putničkog
prostora
Ovaj filter uklanja prašinu, polen i
druge alergene iz spoljnog vazduha
koji je usisan u vozilo.
Filter treba menjati u sklopu rutinskog redovnog održavanja; pogledajte Raspored održavanja na
stranici 10‑2.
1. Do kraja otvorite kasetu za
rukavice.
2. Uže ublaživača (A) na vratima
kasete za rukavice odvojte od
sklopa vrata kasete. Napomena:
Kroz uže ublaživača možete
provući pero ili olovku, kako
biste sprečili da uže upadne u
sklop vrata.
3. Vrata kasete za rukavice pritisnite s obe strane da biste ih
otvorili preko graničnika.
5. Ugradite novi filter vazduha.
4. Oslobodite kopče (A) koje drže
pristupna vratanca. Otvorite
pristupna vratanca i izvadite stari
filter (B).
7. Postupak ponovite obrnutim
redom da biste postavili vrata
kasete za rukavice.
6. Zatvorite pristupna vratanca i
osigurajte ih kopčama.
Ako vam je potrebna dodatna
pomoć, obratite se svom dileru.
Upravljanje klima sistemom
Servis
Ovo vozilo može imati novo
rashladno sredstvo R1234yf koje je
ekološki prihvatljivo. Ovo rashladno
sredstvo znatno manje utiče na
globalno zagrevanje od tradicionalnog rashladnog sredstva za
automobile, R-134a. Sva vozila
ispod haube imaju etiketu na kojoj je
označeno koje se rashladno
sredstvo koristi u vozilu.
Servsiranje sistema rashladnog
sredstva treba da obavljaju samo
obučeni i sertifikovani tehničari.
Isparivač klimatizacije nikad ne
treba popravljati ili menjati nekim
koji je uzet iz polovnog vozila. Treba
ga zameniti isključivo novim isparivačem kako bi se obezbedio
pravilan i bezbedan rad.
7-11
Tokom servisiranja, sva rashladna
sredstva treba ukloniti pomoću
odgovarajuće opreme. Isparavanje
rashladnih sredstava direktno u
atmosferu je štetno za okolinu i
može prouzrokovati uslove koji nisu
bezbedni a odnose se na udisanje,
sagorevanje, promrzline ili druge
opasnosti po zdravlje.
7-12
Upravljanje klima sistemom
2 NAPOMENE
Vožnja i rukovanje
Vožnja i rukovanje
Informacije o vožnji
Vožnja u cilju ekonomičnije
potrošnje goriva . . . . . . . . . . . . . 8-2
Ometanje u vožnji . . . . . . . . . . . . . 8-2
Defanzivna vožnja . . . . . . . . . . . . 8-3
Upravljanje vozilom . . . . . . . . . . . 8-3
Kočenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Terensko izvlačenje . . . . . . . . . . . 8-5
Gubitak upravljanja . . . . . . . . . . . 8-5
Vožnja po vlažnim
putevima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6
Nepažljiva vožnja . . . . . . . . . . . . . 8-7
Brdski i planinski putevi . . . . . . . 8-7
Vožnja u zimskim uslovima . . . 8-8
Ako je vozilo zaglavljeno . . . . . 8-10
Ograničenja opterećenja
vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10
Polazak i rukovanje
Razrada novog vozila . . . . . . . . 8-14
Položaji kontakt brave (pristup
pomoću ključa) . . . . . . . . . . . . . 8-14
Položaji kontakt brave (pristup
bez ključa) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-17
Startovanje motora . . . . . . . . . . 8-19
Rezervisano napajanje
dodatnih uređaja (RAP) . . . . 8-22
Prebacivanje u parkirni
položaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-23
Prebacivanje iz parkirnog
položaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-24
Parkiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-26
Parkiranje na zapaljivim
podlogama . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-26
Izduvni sistem motora
Izduvni sistem motora . . . . . . . 8-26
Filter za čestice dizela . . . . . . . 8-27
Parkiranje vozila sa uključenim motorom . . . . . . . . . . . . . 8-28
8-1
Automatski menjač
Automatski menjač . . . . . . . . . . 8-29
Ručni režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-30
Ručni menjač
Ručni menjač . . . . . . . . . . . . . . . . 8-31
Kočnice
Sistem protiv blokade točkova
prilikom kočenja (ABS) . . . . . 8-33
Električna parkirna
kočnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-34
Pomoć pri kočenju . . . . . . . . . . . 8-37
Sistemi upravljanja vožnjom
Sistem kontrole proklizavanja (TCS) . . . . . . . . . . . . . . . . 8-37
Elektronska kontrola stabilnosti (ESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-39
Tempomat
Tempomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-40
Sistemi za detekciju objekata
Ultrazvučna pomoć pri
parkiranju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-42
8-2
Vožnja i rukovanje
Gorivo
Gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-44
Aditivi za gorivo . . . . . . . . . . . . . . 8-44
Gorivo za benzinske
motore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-45
Gorivo za dizel motore . . . . . . . 8-45
Prisustvo vode u gorivu . . . . . . 8-46
Nestanak goriva . . . . . . . . . . . . . 8-46
Punjenje rezervoara . . . . . . . . . 8-47
Punjenje pokretne posude za
gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-48
Vuča
Opšte informacije o vuči . . . . . 8-49
Karakteristike vožnje i predlozi
za vuču . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-49
Vuča prikolice . . . . . . . . . . . . . . . . 8-53
Oprema za vuču . . . . . . . . . . . . . 8-54
Informacije o vožnji
Vožnja u cilju ekonomičnije potrošnje goriva
Navike u vožnji mogu da utiču na
potrošnju goriva. U nastavku su dati
neki saveti za vožnju u cilju najekonomičnije potrošnje goriva.
.
.
Kočite postepeno i izbegavajte
nagla zaustavljanja.
.
Izbegavajte dugotrajan prazan
hod motora.
.
Koristite tempomat pri odgovarajućim putnim i vremenskim
uslovima.
.
Uvek se pridržavajte maksimalne dozvoljene brzine ili vozite
sporije kada uslovi to zahtevaju.
.
Uvek ispravno naduvajte
pneumatike vozila.
Konverzije i dodaci
Dodatna električna
oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-55
Izbegavajte brzo startovanje i
lagano ubrzavajte.
.
Obavite nekoliko kraćih
putovanja odjednom.
.
Zamenite pneumatike na vozilu
pneumaticima sa istim TPC
Spec brojem koji se nalazi na
bočnom zidu pneumatika pored
oznake veličine.
.
Pridržavajte se preporučenog
rasporeda održavanja.
Ometanje u vožnji
Ometanje se ispoljava kroz mnogobrojne oblike i može vam odvući
fokus sa vožnje. Trudite se da dobro
procenjujete situaciju i ne dozvolite
da vam druge aktivnosti odvlače
pažnju s puta. U mnogim državama
postoje zakoni u vezi s ometanjem
vozača tokom vožnje. Dobro
proučite lokalne zakone u vašoj
zemlji.
Vožnja i rukovanje
Da biste izbegli ometanje u toku
vožnje uvek gledajte kuda vozite,
držite ruke na upravljaču i mislite na
vožnju.
.
.
.
.
Nemojte da razgovarate
telefonom u vozački zahtevnim
situacijama. Za obavljanje
neophodnih telefonskih razgovora koristite metod „bez ruku“
(hands-free).
Pazite na put ispred sebe.
Nemojte čitati, hvatati zabeleške
niti pretraživati informacije na
telefonima i drugim elektronskim
uređajima.
Zadužite svog suvozača da se
bavi potencijalnim ometanjima.
Dobro proučite karakteristike
vozila pre vožnje, poput programiranja omiljenih radio stanica,
podešavanja klimatizacije i
položaja sedišta. Sve informacije
o putu unesite u uređaj za
navigaciju pre polaska na put.
.
Sačekajte da parkirate vozilo pa
tek onda dohvatite stvari koje su
vam popadale po podu.
.
Zaustavite ili parkirajte vozilo
ako je potrebno da se nagnete
ka deci.
.
Kućne ljubimce držite u odgovarajućim nosiljkama ili vezane.
.
Izbegavajte stresne razgovore u
toku vožnje, bilo s nekim od
putnika ili putem mobilnog
telefona.
{ UPOZORENJE
Ako predugo ili isuviše često
skidate pogled s puta možete
prouzrokovati udes, koji za
posledicu može imati povredu ili
smrt. Usredsredite svoju pažnju
na vožnju.
U odeljku posvećenom Infotainment
sistemu pronaći ćete više informacija o načinu upotrebe tog sistema,
uključujući uparivanje i korišćenje
mobilnog telefona.
8-3
Defanzivna vožnja
Defanzivna vožnja podrazumeva
da uvek očekujete neočekivano.
Prvi korak u defanzivnoj vožnji je
vezivanje sigurnosnog pojasa.
Pogledajte Sigurnosni pojasevi na
stranici 2‑13.
.
Pretpostavite da su drugi
učesnici u saobraćaju (pešaci,
biciklisti i drugi vozači) nemarni i
da greše. Pretpostavite šta
mogu da urade i pripremite se
na to.
.
Držite na dovoljnom odstojanju
vozača ispred vas.
.
Koncentrišite se na vožnju.
Upravljanje vozilom
Kočenje, upravljanje i ubrzavanje su
važni faktori koji olakšavaju
rukovanje vozilom u vožnji.
8-4
Vožnja i rukovanje
Kočenje
Kočenje određuju vreme opažanja i
vreme reakcije. Vreme potrebno za
donošenje odluke o pritiskanju
pedale kočnice zove se vreme
opažanja. Pritiskanje pedale kočnice
definiše vreme reakcije.
Prosečno vreme reakcije vozača je
oko tri četvrtine sekunde. Za to
vreme, vozilo koje se kreće
100 km/h (60 mph) prelazi 20 m
(66 ft), što može da bude veliko
rastojanje u hitnim slučajevima.
Imajte na umu sledeće korisne
savete za kočenje:
.
Držite na dovoljnom odstojanju
vozilo ispred vas;
.
Izbegavajte snažno kočenje bez
potrebe;
.
Vozite se u skladu sa saobraćajnim uslovima.
Ako se nekada desi da se motor
zaustavi u vožnji, kočite normalno ne "pumpajte" pedalu kočnice. U
protivnom, pedala će biti tvrđa kada
je pritisnete. Ako se motor zaustavi,
servo funkcija kočenja će postojati u
izvesnoj meri, ali će se smanjivati
pritiskanjem pedale kočnice. Kada
servo funkcija više ne bude moguća,
put kočenja će biti duži, a pedala
kočnice tvrđa kada je pritisnete.
Upravljanje
Električni servo upravljača
Ako vaše vozilo ima električni servo
upravljača, onda u servouređaju
upravljača nema tečnosti. Nije
potrebno redovno održavanje.
Ako funkcija servo upravljača nije
moguća usled kvara u sistemu,
vozilom možete upravljati, ali uz veći
napor. Posetite dilera ako imate
problema u radu.
Ako točak upravljača okrenete do
kraja u jednu stranu i zadržite ga
duže vreme u tom položaju, pomoć
pri upravljanju može biti smanjena.
Kada se ohladi, sistem bi trebalo da
povrati normalnu funkciju pomoći pri
upravljanju.
Pogledajte poruke u vezi s upravljanjem za konkretno vozilo, u okviru
Poruke vozila (gornji nivo) na
stranici 4‑36 или Poruke vozila
(osnovni nivo) na stranici 4‑35.
Hidraulični servo upravljač
Ako je vozilo opremljeno
hidrauličkim servouređajem
upravljača, on može zahtevati
održavanje. Pogledajte Tečnost
servo upravljača (motor v6
zapremine 3,0 l) na stranici 9‑22
или Tečnost servo upravljača
(motori L4 zapremine 2,0 l i 2,4 l) na
stranici 9‑22.
Ako funkcija servo upravljača nije
moguća usled kvara u sistemu,
vozilom možete upravljati, ali uz veći
napor.
Posetite dilera ako imate problema
u radu.
Vožnja i rukovanje
Saveti za vožnju u krivinama
.
Savladajte krivinu odgovarajućom brzinom.
.
Smanjite brzinu pre nego što
uđete u krivinu.
.
Održavajte odgovarajuću
stabilnu brzinu u krivini.
.
Sačekajte da vozilo izađe iz
krivine pre nego što ga polako
ubrzate ka pravoj deonici.
Terensko izvlačenje
Proklizavanje
Postoje tri tipa proklizavanja koja se
odnose na tri upravljačka sistema
vozila:
.
U nekim situacijama zaobilaženje prepreke može da bude
efikasnije od kočenja.
Desni točkovi vozila mogu da siđu
sa ivice puta u vožnji. Pridržavajte
se sledećih saveta:
.
Ako upravljač držite sa obe ruke,
možete da ga zaokrenete za
180 stepeni bez skidanja ruku.
1. Popustite pritisak na pedali
gasa, a zatim, ako nema nikoga
na putu, upravljajte vozilom tako
da pređe preko ivice asfalta;
Sistem protiv blokade točkova
prilikom kočenja (ABS) omogućava upravljanje prilikom
kočenja.
3. Zatim zaokrenite upravljač da
biste počeli da se krećete
putem.
Gubitak upravljanja
Upravljanje u hitnim
slučajevima
.
8-5
2. Okrenite upravljač za oko
1/8 kruga tako da prednji desni
pneumatik dodirne ivicu asfalta;
.
proklizavanje prilikom kočenja točkovi se ne kotrljaju;
.
proklizavanje prilikom upravljanja ili vožnje u krivini - prevelika brzina ili upravljanje u krivini
mogu da prouzrokuju proklizavanje pneumatika i gubitak
prianjanja u krivini;
.
proklizavanje prilikom ubrzavanja - preveliki gas može da
prouzrokuje proklizavanje
pogonskih točkova.
8-6
Vožnja i rukovanje
Vozači koji voze defanzivno u velikoj
meri izbegavaju opasnost od proklizavanja tako što ne zanemaruju
postojeće uslove, već im se prilagođavaju. Međutim, proklizavanje je
uvek moguće.
Ako vozilo počne da proklizava,
pridržavajte se sledećih saveta:
.
.
Popustite pritisak na pedali
gasa i brzo zaokrenite vozilo u
željenom pravcu kretanja. Vozilo
će se možda ispraviti. Budite
spremni ako dođe do novog
proklizavanja;
Usporite i prilagodite vožnju
vremenskim uslovima. Put
kočenja može da bude duži, a
upravljanje vozilom narušeno
ukoliko je prianjanje lošije zbog
vode, snega, leda, šljunka i
drugog materijala na putu.
Pronađite način da prepoznate
znakove upozorenja - npr. reflektujuću površinu koju stvaraju
dovoljna količina vode, leda ili
zbijenog snega - i usporite kada
god niste sigurni;
.
Izbegavajte naglo upravljanje,
ubrzavanje ili kočenje, kao i
usporavanje vozila biranjem
nižeg stepena prenosa. Bilo
kakva nagla promena može
da izazove proklizavanje
pneumatika.
Zapamtite: Neblokirajuće kočnice
sprečavaju samo proklizavanje
prilikom kočenja.
Vožnja po vlažnim
putevima
Kiša i vlažni putevi mogu da smanje
vuču vozila i utiču na vašu sposobnost da zaustavite i ubrzate vozilo.
Uvek vozite sporije u ovakvim
uslovima i izbegavajte velike bare i
duboku stajaću ili nadošlu vodu.
{ UPOZORENJE
Vlažne kočnice mogu da izazovu
sudar. Mogu da imaju slabiju
funkciju pri brzom zaustavljanju i
povuku vozilo u jednu stranu.
Možete da izgubite kontrolu nad
vozilom.
Nakon što prođete kroz veliku
baru ili auto-perionicu, blago
pritisnite pedalu kočnice više puta
tako da kočnice počnu normalno
da funkcionišu.
Nadošla ili nabujala voda deluje
velikom silom. Pri vožnji kroz
nadošlu vodu, vozilo može da
bude odnešeno. Ako se to desi,
vi i saputnici možete da se
udavite. Ne ignorišite policijska
upozorenja i budite vrlo oprezni
kada pokušavate da prođete kroz
nadošlu vodu.
Vožnja i rukovanje
Akvaplaning
Akvaplaning je opasna pojava.
Voda može da dođe ispod pneumatika vozila, usled čega oni plivaju.
To se dešava ako je put dovoljno
vlažan i ako se krećete dovoljno
brzo. Kada je vozilo izloženo
akvaplaningu, ono jedva da dodiruje
put ili ga uopšte ne dodiruje.
Ne postoji nikakvo provereno i
efikasno pravilo u vezi sa akvaplaningom. Najbolje je da usporite kada
je put vlažan.
.
.
Koristite ispravne pneumatike
sa ispravnom dubinom profila.
Pogledajte Pneumatici na
stranici 9‑45.
Isključite tempomat.
Nepažljiva vožnja
Uvek budite oprezni i obratite pažnju
na okolinu tokom vožnje. Ako se
umorite ili vam se prispava, parkirajte vozilo na bezbedno mesto i
odmorite se.
Ostali saveti za vožnju:
Ostali saveti za kišno vreme
.
Držite vozilo dobro provetreno;
Osim usporavanja po vlažnom
vremenu, pridržavajte se sledećih
saveta za vožnju:
.
Držite temperaturu u unutrašnjosti tako da vam bude sveže;
.
Stalno posmatrajte okolinu posmatrajte put ispred sebe i
prostor sa strane;
.
Često proveravajte stanje na
retrovizorima i instrumentima u
vozilu.
.
Držite na većem odstojanju
vozilo ispred vas;
.
Pažljivo pretičite;
.
Držite opremu za brisanje
vetrobrana u dobrom stanju;
.
Držite rezervoar tečnost za
pranje vetrobrana u napunjenom
stanju;
8-7
Brdski i planinski putevi
Vožnja po strmim brdima ili planinama je drugačija od vožnje po
ravnom ili valovitom terenu. Saveti
za vožnju u ovim uslovima:
.
Uvek servisirajte vozilo i držite
ga u dobrom stanju;
.
Proverite nivoe svih tečnosti,
kao i kočnice, pneumatike,
sistem za hlađenje i menjač;
.
Izaberite niži stepen prenosa
prilikom vožnje po strmoj ili
dugoj nizbrdici;
{ UPOZORENJE
Ako ne izaberete niži stepen
prenosa, kočnice mogu da se
zagreju toliko da izgube potrebnu
efikasnost. U tom slučaju, one će
slabo kočiti na nizbrdici ili neće
uopšte kočiti. Možete da se
sudarite. Izaberite niži stepen
prenosa da bi motor pomogao
kočnicama na strmoj nizbrdici.
8-8
Vožnja i rukovanje
{ UPOZORENJE
Opasno je usporavati na nizbrdici
u neutralnom stepenu prenosa
(N) ili sa prekinutim kontaktom.
Tada kočnice moraju same da
uspore vozilo i mogu da se
zagreju toliko da izgube potrebnu
efikasnost. U tom slučaju, one će
slabo kočiti na nizbrdici ili neće
uopšte kočiti. Možete da se
sudarite. Pri kretanju nizbrdo,
motor mora uvek da radi, a vozilo
da bude u nekoj brzini.
.
Ostanite u svojoj traci. Ne
zanosite vozilo previše i ne
prelazite sredinu puta po dijagonali. Vozite se brzinom koja vam
omogućava da ostanete u svojoj
traci;
.
Budite obazrivi na vrhu brda,
jer vaša traka može da bude
zauzeta (automobilom čiji motor
radi isprekidano ili usled
sudara).
.
Obratite pažnju na specijalne
saobraćajne znake (oblast sa
odronom, krivudavim putevima,
dugim padovima ili prolaznim i
neprolaznim zonama) i preduzmite odgovarajuće mere.
Vožnja u zimskim
uslovima
Vožnja po snegu ili ledu
Vozite pažljivo kada ima snega ili
leda između pneumatika i puta, jer
to smanjuje vuču ili prianjanje.
Vlažan led može da se javi na
oko 0 °C (32 °F) kada ledena
kiša počne da pada, što dodatno
smanjuje vuču. Izbegavajte da
vozite po vlažnom ledu ili ledenoj
kiši sve dok putevi ne budu posuti
solju ili peskom.
Vozite pažljivo bez obzira na uslove.
Polako ubrzavajte da biste zadržali
vuču. Ako naglo ubrzavate, točkovi
mogu da proklizaju, što podlogu
ispod pneumatika čini klizavom, pa
je vuča još manja.
Pokušajte da zadržite osetljivu
vučnu snagu. Ako naglo ubrzavate,
pogonski točkovi proklizavaju i
dodatno poliraju površinu ispod
pneumatika.
Sistem protiv blokade točkova
prilikom kočenja (ABS) na
stranici 8‑33 povećava stabilnost
vozila tokom snažnog zaustavljanja
na klizavim putevima, ali kočnice
treba da aktivirate ranije nego na
suvom asfaltu.
Na klizavom putu držite na većem
odstojanju vozilo ispred vas i vodite
računa o klizavim mestima. Na
čistim putevima, deonice sa ledom
mogu da se jave u zaklonjenim
oblastima. Površina u krivini ili ispod
nadvožnjaka može da ostane
zaleđena i kada su okolni putevi
čisti. Izbegavajte naglo manevrisanje i kočenje na ledu.
Isključite tempomat na klizavim
površinama.
Vožnja i rukovanje
Mećava
Ozbiljna je situacija ako ste zaglavljeni u snegu. Ostanite kod vozila
sve dok ne stigne pomoć. Da bi vam
neko pomogao i da bi svi putnici bili
bezbedni:
.
uključite sva četiri pokazivača
pravca;
.
vežite crvenu maramu za spoljni
retrovizor.
UPOZORENJE (nastavak)
Ako je vozilo zaglavljeno u snegu:
.
Očistite sav sneg oko osnove
vozila, naročito onaj koji
blokira izduvnu cev;
.
Povremeno proverite da se
sneg ne sakuplja na tom
mestu;
.
Da bi u vozilo ulazio svež
vazduh, spustite bočni prozor
u zavetrini za oko 5 cm (2 in);
{ UPOZORENJE
Sneg može da zatrpa izduvni
sistem motora ispod vozila. Tada
izduvni gasovi mogu da uđu u
vozilo. Izduvni gasovi motora
sadrže ugljen-monoksid (CO),
nevidljivi gas bez mirisa. On može
da izazove gubitak svesti, pa čak
i smrt.
(nastavak)
.
Otvorite do kraja ventilacione
otvore na instrument tabli ili
ispod nje;
.
Podesite sistem upravljanja
klimom na cirkulaciju vazduha
u vozilu, a regulator brzine
ventilatora na najveću brzinu.
Pogledajte „Sistemi upravljanja klimom“ u indeksu.
Za dodatne informacije o ugljenmonoksidu, pogledajte Izduvni
sistem motora na stranici 8‑26.
8-9
Pustite motor da radi samo nakratko
da biste zadržali toplotu, ali budite
pažljivi.
Da ne biste potrošili gorivo, pustite
motor da radi samo nakratko tako
da zagreje vozilo, a zatim isključite
motor i podignite prozor skoro do
kraja da zadržite toplotu. Ponavljajte
ovaj postupak dok ne stigne pomoć,
ali samo onda kada vam je stvarno
hladno. Osim toga, možete se
zagrejati i kretanjem.
Ako je potrebno izvesno vreme da
pomoć stigne, povremeno pokrenite
motor i malo pritisnite pedalu gasa
da bi motor radio brže nego na
praznom hodu. Tako će akumulator
stalno biti napunjen, pa ćete moći
da ponovo pokrenete vozilo i signalizirate za pomoć prednjim svetlima.
Uradite to što brže da biste uštedeli
gorivo.
8-10
Vožnja i rukovanje
Ako je vozilo zaglavljeno
Polako i oprezno proklizavajte
točkovima da biste zaglavljeno
vozilo izvukli iz peska, blata, leda ili
snega.
Ako je vozilo opremljeno sistemom
za kontrolu proklizavanja, ono vam
često može pomoći da oslobodite
neko zaglavljeno vozilo. Potražite u
indeksu sistem za kontrolu proklizavanja vozila. Ako je vozilo previše
zaglavljeno da bi ga sistem za
kontrolu vuče oslobodio, isključite
sistem za kontrolu vuče i koristite
metodu ljuljanja.
{ UPOZORENJE
Ako pneumatici vozila proklizavaju velikom brzinom, mogu da
eksplodiraju, usled čega se vi i
vaši putnici možete povrediti.
Vozilo može da se pregreje i
zapali motorni prostor ili izazove
neko drugo oštećenje. Prokliza(nastavak)
UPOZORENJE (nastavak)
vajte točkove što manje i ne
brzinom većom od 56 km/h
(35 mph).
Pogledajte Lanci za sneg na
stranici 9‑57.
Oslobađanje vozila ljuljanjem
Okrenite upravljač levo-desno da
biste oslobodili prostor oko prednjih
točkova. Isključite sve sisteme za
kontrolu proklizavanja i stabilnosti.
Ručicu menjača prebacujte iz
položaja R (rikverc) u neki od
položaja za vožnju unapred i
obratno, uz što je moguće manje
proklizavanja točkovima. Da biste
sprečili habanje menjača, sačekajte
da točkovi prestanu da proklizavaju
pre nego što promenite stepen
prenosa. Otpustite pedalu gasa
kada menjate stepen prenosa i
lagano je pritisnite kada je menjač u
brzini. Sporim proklizavanjem
točkova napred-nazad, nastaje
ljuljanje kojim se vozilo može
osloboditi. Ako se vozilo ne oslobodi
nakon nekoliko pokušaja, možda će
izvlačenje biti neophodno. Pogledajte Vuča vozila na stranici 9‑70.
Ograničenja opterećenja
vozila
Veoma je važno znati koliku
težinu vozilo može da ponese.
Ova težina se naziva nosivošću
vozila i obuhvata težinu svih
osoba u vozilu, korisnog tereta i
svih delova opreme koja nije
fabrički ugrađena u vozilo. Na
identifikacionoj nalepnici naznačena je težina koju je vozilo
projektovano da nosi.
Vožnja i rukovanje
Nalepnica sa informacijama o
pneumaticima i opterećenjima
Nalepnica sa informacijama o
pneumaticima i opterećenjima
za konkretno vozilo pričvršćena
je za centralni stub (B-stub)
vozila. Nalepnica sa informacijama o pneumaticima i opterećenjima pokazuje veličinu
originalnih pneumatika i
kompaktnog rezervnog pneumatika, kao i preporučeni pritisak
vazduha u hladnim pneumaticima. Za više informacija o
pneumaticima i pritisku vazduha
u njima, pogledajte Pneumatici
na stranici 9‑45. Pritisak u
pneumaticima na stranici 9‑45.
Važne informacije o opterećenju
pronaći ćete i na identifikacionoj
nalepnici vozila. Na njoj je prikazana maksimalna masa opterećenog vozila, maksimalna
masa prilikom vuče (kad je to
potrebno) i maksimalno dozvoljeno opterećenje po svakoj
Primer nalepnice
8-11
osovini. Pogledajte odeljak
„Identifikaciona nalepnica“,
nešto kasnije u ovom poglavlju.
Postupak tačnog određivanja
graničnog opterećenja
1. Odredite ukupnu težinu
vozača i putnika koji će se
prevoziti vozilom.
2. Ukupnu težinu vozača i
putnika oduzmite od XXX kg
ili XXX lbs.
3. Tako dobijeni iznos jednak je
raspoloživoj težini korisnog
tereta i težini prtljaga. Na
primer, ako „XXX“ iznosi
1400 lbs a u vozilu će se
prevoziti pet putnika težine
150 lbs, onda će težina
korisnog tereta i prtljaga
iznositi 650 lbs (1400 - 750
(5 x 150) = 650 lbs).
8-12
Vožnja i rukovanje
4. Odredite ukupnu težinu
prtljaga i korisnog tereta
natovarenih na vozilo.
Ne bi bilo bezbedno ako bi ta
težina prekoračila raspoloživi
kapacitet tereta i prtljaga koji
ste izračunali u koraku 4.
5. Ako bi vozilo vuklo prikolicu,
opterećenje prikolice prenelo
bi se na vozilo. Konsultujte
priručnik da biste odredili za
koliko će na taj način biti
smanjen raspoloživi teretni
kapacitet vašeg vozila.
Pogledajte Vuča prikolice na
stranici 8‑53 za važne informacije o vuči prikolice, merama
bezbednosti prilikom vuče i
savetima u vezi sa vučom.
Primer 1
Primer 2
A. Nosivost vozila za primer 1 =
A. Nosivost vozila za primer 2 =
453 kg (1.000 lbs).
453 kg (1.000 lbs).
B. Oduzmite težinu putnika od
B. Oduzmite težinu putnika od
po 68 kg (150 lbs) × 2 =
136 kg (300 lbs).
po 68 kg (150 lbs) × 5 =
340 kg (750 lbs).
C. Raspoloživa nosivost
putnika i tereta = 317 kg
(700 lbs).
C. Raspoloživa nosivost
tereta = 113 kg (250 lbs).
Vožnja i rukovanje
težina vozača, putnika i tereta
ne sme da premaši nosivost
vozila.
Identifikaciona nalepnica
Primer 3
A. Nosivost vozila za primer 3 =
453 kg (1.000 lbs).
B. Oduzmite težinu putnika od
po 91 kg (200 lbs) × 5 =
453 kg (1.000 lbs).
C. Raspoloživa nosivost tereta
= 0 kg (0 lbs).
Pogledajte nalepnicu sa
informacijama o pneumaticima i
opterećenjima za konkretne
informacije o nosivosti vozila i
mestima za sedenje. Ukupna
Identifikaciona nalepnica za
konkretno vozilo pričvršćena je
za centralni stub (B-stub) vozila.
Na nalepnici je prikazana maksimalna masa opterećenog vozila,
maksimalna masa prilikom vuče
(kad je to potrebno) i maksimalno dozvoljeno opterećenje
8-13
po svakoj osovini. Ovo je
nominalna bruto težina vozila
(GVWR), koja obuhvata težinu
vozila, svih putnika u njemu,
goriva i tereta. Nikada ne prekoračujte nominalnu bruto težinu
vozila ili nominalnu bruto težinu
prednje ili zadnje osovine.
Teške terete treba podjednako
da rasporedite na obe strane
vozila. Pogledajte odeljak
„Postupak tačnog određivanja
graničnog opterećenja“ u ovom
poglavlju.
Ako u vozilo ubacite stvari poput kofera, alata, paketa
i sl. - ti predmeti će se kretati
istom brzinom kao i vozilo.
Ukoliko morate brzo da se
zaustavite ili skrenete, ili ako
dođe do udesa, ovi predmeti će
nastaviti da se kreću.
8-14
Vožnja i rukovanje
{ UPOZORENJE
Obavezno se postarajte da sav
teret u vozilu bude bezbedno
složen. U suprotnom, predmeti
mogu šetati tamo-amo unutar
vozila i naneti telesne povrede
putnicima ili oštećenje tereta ili
automobila.
Polazak i rukovanje
Razrada novog vozila
Napomena: Vozilu nije
neophodno neko posebno razrađivanje. Međutim, ono će na duži
rok imati bolje performanse ako
se pridržavate sledećih smernica:
.
Tokom prvih 805 km (500 mi)
nemojte voziti konstantnom
brzinom, ni malom ni
velikom. Ne krećite s mesta
pod punim gasom. Izbegavajte prebacivanje u niži
stepen prenosa radi kočenja
ili usporavanja vozila.
.
Izbegavajte nagla kočenja
tokom prvih 322 km (200 mi).
Otprilike toliko je potrebno
da se razrade nove obloge na
kočnicama. Nagla kočenja s
novim oblogama mogu da
dovedu do prevremenog
habanja i neophodnosti
ranije zamene. Ovo pravilo
važi prilikom svake ugradnje
novih kočionih obloga.
Nakon obavljene razrade vozila,
brzina motora i opterećenje mogu
se postepeno povećavati.
Položaji kontakt brave
(pristup pomoću ključa)
Kontakt brava ima četiri različita
položaja.
Napomena: Ako se alatom
nasilno okreće ključ u kontakt
bravi, kontakt brava može da se
ošteti, a ključ polomi. Stavite
odgovarajući ključ do kraja i
Vožnja i rukovanje
okrenite ga samo rukom. Ako
ključ ne možete da okrenete
rukom, idite kod dilera.
Ključ mora da bude izvučen do kraja
da bi startovao vozilo.
Da biste ručicu menjača prebacili iz
parkirnog položaja (P), okrenite ključ
u kontakt bravi u položaj UKLJUČENO/RAD i pritisnite pedalu
kočnice.
A (ZAUSTAVLJANJE MOTORA/
ZAKLJUČANO/ISKLJUČENO):
Kada zaustavite vozilo, okrenite
ključ u kontakt bravi u položaj
ZAKLJUČANO/ISKLJUČENO da
biste isključili motor. Funkcija rezervisanog napajanja dodatnih uređaja
(RAP) ostaje aktivna. Za dodatne
informacije pogledajte Rezervisano
napajanje dodatnih uređaja (RAP)
na stranici 8‑22.
Ovo je jedini položaj u kome ključ
može da se izvuče. Na taj način se
zaključava upravljač, kontakt brava i
automatski menjač.
Ne isključujte motor kada se vozilo
kreće. U protivnom, servo uređaji
kočionog i upravljačkog sistema
prestaju da rade, dok se vazdušni
jastuci deaktiviraju.
Ako vozilo mora da se isključi u
hitnom slučaju:
1. Kočite snažno i ravnomerno. Ne
"pumpajte" pedalu kočnice više
puta. Funkcija servo uređaja
može da oslabi, što zahteva
veću silu na pedali kočnice.
2. Prebacite ručicu menjača u
položaj N (neutralno). To možete
da uradite dok se vozilo pomera.
Nakon prebacivanja ručice
menjača u položaj N (neutralno),
nastavite da snažno pritiskate
pedalu kočnice i usmerite vozilo
ka bezbednoj lokaciji.
3. Kad se vozilo zaustavi, ručicu
menjača prebacite u položaj
P (parkiranje) a kontakt-bravu u
položaj LOCK/OFF. Kod vozila s
automatskim menjačem, ručica
8-15
menjača mora biti u položaju
P (parkiranje) da bi kontaktbrava mogla da se prebaci u
položaj LOCK/OFF.
4. Povucite ručicu parkirne kočnice.
Pogledajte Električna parkirna
kočnica na stranici 8‑34.
{ UPOZORENJE
Ako isključite vozilo dok se kreće,
servo uređaji kočionog i upravljačkog sistema prestaju da rade,
dok se vazdušni jastuci deaktiviraju. Tokom vožnje, isključite
vozilo samo u hitnom slučaju.
Ako ne možete da stanete i morate
da isključite vozilo u vožnji, okrenite
ključ u kontakt bravi u položaj
DODATNI UREĐAJI.
8-16
Vožnja i rukovanje
Ključ u kontakt bravi može da se
zaglavi u položaju ZAKLJUČANO/
ISKLJUČENO kada su točkovi
zakrenuti. Ako se to desi, pomerite
upravljač zdesna ulevo kada
okrećete ključ u položaj DODATNI
UREĐAJI. Ako tako ne uspete,
servisirajte vozilo.
B (DODATNI UREĐAJI): U ovom
položaju neki električni uređaji
dobijaju napajanje. U ovom položaju
se otključava paljenje. Da biste ključ
mogli da okrenete iz položaja ACC/
ACCESSORY u položaj LOCK/OFF,
ručica menjača mora biti u položaju
P (parkiranje).
C (UKLJUČENO/RAD): Kada
motor radi, ključ ostaje u ovom
položaju kontakt brave. U ovom
položaju mogu da se koriste
električni uređaji, uključujući ventilator i utičnicu od 12 V, kao i da se
prikažu neke kontrolne i indikatorske
lampice. Menjač je takođe otključan
u ovom položaju. Ovaj položaj
takođe može da se koristi za
servisiranje i dijagnostikovanje,
kao i za verifikaciju pravilnog rada
kontrolne lampice kvara, što može
biti potrebno prilikom kontrole
emisije.
Oslobađanje kontakt brave
Akumulator može da se isprazni ako
ključ ostane u položaju DODATNI
UREĐAJI ili položaju UKLJUČENO/
RAD kada je motor isključen. Vozilo
možda neće moći ponovo da se
pokrene ako se akumulator praznio
duže vreme.
D (POKRETANJE): Ovaj položaj
služi za startovanje motora. Kada
startujete motor, otpustite ključ.
Ključ u kontakt bravi će se vratiti u
položaj UKLJUČENO/RAD za
normalnu vožnju.
Vozila sa automatskim menjačem
imaju elektronski sistem za oslobađanje kontakt brave. Ovaj sistem
sprečava vađenje ključa iz kontakt
brave, osim ako ručica menjača nije
u položaju P (parkiranje).
Zvuk upozorenja se čuje kada se
vozačeva vrata otvore ako je ključ u
kontakt bravi još uvek u položaju
DODATNI UREĐAJI.
Funkcija oslobađanja kontakt-brave
neće raditi ako je napon akumulatora niži od 9 volti ili ako akumulator
nije napunjen. Pokušajte da
napunite akumulator ili da motor
Vožnja i rukovanje
pokrenete pomoću kablova. Pogledajte Startovanje pomoću kablova
na stranici 9‑66
Ako ne pomogne ni punjenje
akumulatora ni startovanje pomoću
kablova, postoji opcija ručnog
oslobađanja kontakt-brave. Pronađite otvor ispod kontakt-brave. U
otvor ubacite ključ ili prikladan alat.
Locirajte polugu i povucite je ka
vozačevom sedištu, istovremeno
vadeći ključ iz kontakt-brave.
Položaji kontakt brave
(pristup bez ključa)
Vozilo je opremljeno elektronskom
kontakt-bravom bez ključa, sa
dugmetom za startovanje.
Pritiskom na dugme vrši se ciklično
biranje tri režima rada: ACC/
ACCESSORY, ON/RUN/START i
Zaustavljanje motora/OFF.
Da bi ovaj sistem radio, predajnik
se mora nalaziti unutar vozila. Ako
startovanje ne može da se izvrši
pritiskom na dugme, to znači da se
vozilo možda nalazi u blizini nekog
snažnog radio signala koji ometa
rad sistema za pristup bez ključa.
Za dodatne informacije pogledajte
Rad sistema daljinskog upravljača
(RKE) na stranici 1‑3.
Da biste ručicu menjača mogli da
prebacite iz položaja P (parkiranje),
kontakt-brava mora biti u položaju
ACC/ACCESSORY ili ON/RUN i
mora biti pritisnuta pedala kočnice.
Zaustavljanje motora/LOCK/OFF
(bez LED lampica): Kad se vozilo
zaustavi, pritisnite jedanput dugme
ENGINE START/STOP (motor start/
stop) motora da biste ugasili motor.
8-17
Ako je ručica menjača u položaju
P (parkiranje), kontakt brava će se
isključiti a rezervisano napajanje
dodatnih uređaja (RAP) ostaće
aktivno. Za dodatne informacije
pogledajte Rezervisano napajanje
dodatnih uređaja (RAP) na
stranici 8‑22.
Ako ručica menjača nije u položaju
P (parkiranje), kontakt brava će se
vratiti u položaj ACC/ACCESSORY,
a na displeju Informacionig centra
za vozača (DIC) biće prikazana
poruka „SHIFT TO PARK“ (PREBACITI U PARKIRANJE). Za dodatne
informacije pogledajte Poruke u vezi
s menjačem na stranici 4‑44. Kad
se ručica menjača prebaci u položaj
P (parkiranje), sistem paljenja se
prebacuje na OFF (isključeno).
Vozilo je opremljeno električnom
bravom stuba upravljača. Ova
brava se aktivira kad se paljenje
prebaci na „isključeno“ i kad se
otvore bilo koja prednja vrata.
8-18
Vožnja i rukovanje
Možda ćete čuti zvuk prilikom
zaključavanja ili otključavanja brave.
Brava stuba upravljača možda neće
moći da se otključa ako su točkovi
okrenuti pod nekim uglom. U tom
slučaju, vozilo možda neće moći da
se pokrene, a pojaviće se i odgovarajuća poruka na DIC displeju.
Okrećite upravljač nalevo ili
nadesno dok pokušavate da pokrenete vozilo. Pogledajte Poruke u
vezi s pokretanjem vozila na
stranici 4‑43
Ne isključujte motor kada se vozilo
kreće. U protivnom, servo uređaji
kočionog i upravljačkog sistema
prestaju da rade, dok se vazdušni
jastuci deaktiviraju.
Ako vozilo mora da se isključi u
hitnom slučaju:
1. Kočite snažno i ravnomerno. Ne
"pumpajte" pedalu kočnice više
puta. Funkcija servo uređaja
može da oslabi, što zahteva
veću silu na pedali kočnice.
2. Prebacite ručicu menjača u
položaj N (neutralno). To možete
da uradite dok se vozilo pomera.
Nakon prebacivanja ručice
menjača u položaj N (neutralno),
nastavite da snažno pritiskate
pedalu kočnice i usmerite vozilo
ka bezbednoj lokaciji.
3. Kad se vozilo zaustavi, ručicu
menjača prebacite u položaj
P (parkiranje) a kontakt-bravu u
položaj LOCK/OFF. Kod vozila s
automatskim menjačem, ručica
menjača mora biti u položaju
P (parkiranje) da bi kontaktbrava mogla da se prebaci u
položaj LOCK/OFF.
4. Povucite ručicu parkirne kočnice.
Pogledajte Električna parkirna
kočnica na stranici 8‑34.
{ UPOZORENJE
Ako isključite vozilo dok se kreće,
servo uređaji kočionog i upravljačkog sistema prestaju da rade,
dok se vazdušni jastuci deaktiviraju. Tokom vožnje, isključite
vozilo samo u hitnom slučaju.
Ako ne možete da stanete i morate
da isključite vozilo u vožnji, prebacite ključ u kontakt bravi u položaj
DODATNI UREĐAJI.
ACC/ACCESSORY (žuta LED
lampica): Ovaj režim omogućava
korišćenje pojedinih električnih
uređaja kad je motor isključen.
Kad je paljenje isključeno,
jednim pritiskom na dugme bez
pritiska na pedalu kočnice kontaktbrava prelazi u položaj ACC/
ACCESSORY.
Kontakt-brava će iz položaja ACC/
ACCESSORY preći u položaj OFF
nakon pet minuta, da bi se sprečilo
pražnjenje akumulatora.
Vožnja i rukovanje
ON/RUN/START (zelena LED
lampica): Ovaj režim služi za
pokretanje i vožnju. Dok je paljenje
isključeno a pedala kočnice pritisnuta, jednim pritiskom na dugme
kontak-brava prelazi u položaj ON/
RUN/START. Kad motor počne da
vergla, otpustite dugme. Motor će
nastaviti da vergla sve dok se ne
pokrene. Za dodatne informacije
pogledajte Pokretanje motora na
stranici 8‑19. Kontakt-brava će
nakon toga ostati u položaju
ON/RUN.
Režim „samo za servisiranje“
Ovaj režim rada dostupan je u svrhu
servisiranja i dijagnostikovanja, kao
i za verifikaciju pravilnog rada
indikatorske lampice kvara, što
može biti potrebno prilikom kontrole
emisije. Kad je vozilo isključeno i
kad pedala kočnice nije pritisnuta,
pritiskom i zadržavanjem ovog
dugmeta duže od pet sekundi vozilo
prelazi u režim „samo za servisiranje“. Instrumenti i audio sistemi
radiće isto kao u režimu ON/RUN,
ali vozilo neće moći da se vozi.
Motor se neće pokrenuti u režimu
„samo za servisiranje“. Ponovnim
pritiskom na dugme vozilo se
isključuje.
Startovanje motora
Postavite ručicu menjača u odgovarajući stepen prenosa.
Automatski menjač
Pomerite ručicu menjača u parkirni
(P) ili neutralni (N) položaj. Motor
ne može da se startuje u nekom
drugom položaju. Da biste ponovo
startovali vozilo koje se kreće,
koristite samo neutralni položaj (N).
Napomena: Ne pokušavajte da
izaberete parkirni položaj (P) ako
se vozilo kreće. U protivnom,
možete da oštetite menjač. Izaberite parkirni položaj (P) samo
kada vozilo stoji.
8-19
Ručni menjač
Ručica menjača treba da bude u
neutralnom položaju, a parkirna
kočnica aktivirana. Pritisnite pedalu
kvačila do kraja i startujte motor.
Vozilo ne može da se startuje ako
pedala kvačila nije pritisnuta do
kraja.
Postupak pokretanja benzinskog
motora
1. Skinite nogu sa pedale gasa i
postavite kontakt'bravu u položaj
START. Kada se motor pokrene,
otpustite ključ. Brzina praznog
hoda se smanjuje kako se motor
zagreva. Nemojte da dajete pun
gas čim startujete motor. Nežno
rukujte motorom i menjačem
kako biste omogućili da se ulje
zagreje i podmaže sve pokretne
delove.
8-20
Vožnja i rukovanje
Vozilo ima sistem za startovanje
sa računarskom regulacijom.
Ova funkcija pomaže motoru da
startuje i štiti njegove komponente. Ako se ključ u kontakt
bravi okrene u položaj POKRETANJE, a zatim otpusti kada
motor počne da vergla, motor
nastavlja da vergla nekoliko
sekundi ili dok se vozilo ne
startuje. Ako se motor ne
pokrene a ključ ostane u
položaju START, verglanje
prestaje nakon 15 sekundi
kako se motor elektropokretača
ne bi oštetio. Da se zupčanik
elektropokretača ne bi oštetio,
ovaj sistem takođe sprečava
verglanje startovanog motora.
Verglanje motora može da se
prekine oketanjem kontakt-brave
u položaj ACC/ACCESSORY ili
LOCK/OFF.
Napomena: Ako motor dugo
vergla, što se postiže vraćanjem
ključa u položaj POKRETANJE
odmah nakon završetka
verglanja, motor elektropokretača
može da se pregreje i ošteti, a
akumulator isprazni. Sačekajte
najmanje 15 sekundi između dva
pokušaja da bi se motor elektropokretača ohladio.
2. Ako se motor ne pokrene nakon
5 do 10 sekundi, naročito po vrlo
hladnom vremenu (ispod -18 °C,
tj. 0 °F), moguće je da je
povukao previše benzina (da je
„presisao“). Pritisnite pedalu
gasa do kraja i držite je tako dok
ključ držite u položaju START
najviše 15 sekundi. Sačekajte
najmanje 15 sekundi između dva
pokušaja, kako biste motoru
elektropokretača dozvolili da se
ohladi. Kada se motor pokrene,
otpustite ključ i pedalu gasa. Ako
se vozilo pokrene nakratko, a
zatim ponovo zaustavi, ponovite
ove korake. Tako izbacujete
višak benzina iz motora.
Nemojte da dajete pun gas
čim startujete motor. Rukujte
motorom i menjačem polako sve
dok se ulje ne zagreje i ne
podmaže sve pokretne delove.
Napomena: Predviđeno je da
motor radi sa elektronskim
uređajima u vozilu. Ako dodate
električne delove ili dodatne
uređaje, možete da izmenite način
rada motora. Pre nego što dodate
električnu opremu, posavetujte se
sa dilerom. U protivnom, motor
možda neće pravilno da radi. Sva
nastala šteta nije obuhvaćena
garancijom vozila.
Postupak pokretanja dizel motora
Dizel motor se pokreće drugačije od
benzinskog motora. Pokretanje
vozila moguće je samo kad je ručica
menjača u položaju P (parkiranje) ili
N (neutralno).
Vožnja i rukovanje
Napomena: Ne pokušavajte da
izaberete parkirni položaj (P) ako
se vozilo kreće. U protivnom,
možete da oštetite menjač. Izaberite parkirni položaj (P) samo
kada vozilo stoji.
1. Okrenite ključ u kontakt-bravi u
položaj ON/RUN.
Posmatrajte lampicu predgrevanja. Pogledajte Lampica
predgrevanja na stranici 4‑27.
Može se dogoditi da se ova
lampica ne upali ukoliko je motor
topao.
2. Čim se lampica predgrevanja
ugasi, brzo okrenite ključ u
kontakt-bravi u položaj START.
Kad se motor pokrene, otpustite
ključ.
Motor je opremljen sistemom
brzog predgrevanja pomoću
užarene svećice. Lampica
predgrevanja svetleće znatno
kraće nego kod većine dizel
motora, zahvaljujući brzom
zagrevanju pomoću užarene
svećice.
Napomena: Ako lampica predgrevanja nastavi da svetli nakon
pokretanja vozila, vozilo možda
neće ispravno raditi. Odmah
servisirajte vozilo.
3. Ako se motor ne pokrene nakon
15 sekundi verglanja, okrenite
kontakt-bravu u položaj LOCK/
OFF. Sačekajte jedan minut da
se starter ohladi, pa ponovite isti
postupak.
Ako motor pokušavate da pokrenete
nakon što ste prethodno bili ostali
bez goriva, postupite na način
opisan u Nestanak goriva na
stranici 8‑46.
Ako je motor hladan, pustite ga da
radi nekoliko minuta pre no što
pokrenete vozilo. Na taj način se
omogućava da pritisak ulja poraste.
Zvuk motora biće jači kad je motor
hladan.
8-21
Napomena: Ako izađete iz vozila
čiji motor radi na praznom hodu i
motor se pri tom pregreje, nećete
biti u mogućnosti da vidite indikaciju pregrevanja motora. To bi
moglo dovesti do oštećenja
vozila. Ne dozvolite da motor radi
dok ste izvan vozila.
Pokretanje po hladnom
vremenu (dizel motor)
Sledeći saveti vam mogu pomoći
prilikom pokretanja po hladnom
vremenu.
Kad spoljna temperatura padne
ispod nule, koristite preporučeno
motorsko ulje. Pogledajte Motorno
ulje na stranici 9‑10. Kad spoljna
temperatura padne ispod -18°C
(0°F), preporučuje se upotreba
grejača rashladnog sredstva za
motor.
Pogledajte Gorivo za dizel motore
na stranici 8‑45 za više informacija
o tome koje gorivo treba koristiti po
hladnom vremenu.
8-22
Vožnja i rukovanje
Ako dizel motor ne može da se
pokrene
Ako ste ostail bez goriva, pogledajte
Nestanak goriva na stranici 8‑46.
Ako u rezervoaru ima goriva a motor
ne može da se pokrene, postupite
na sledeći način:
Ako akumulator nema dovoljno
snage da pokrene motor, pogledajte
Akumulator na stranici 9‑27.
Postarajte se da koristite odgovarajuće ulje za motor i da ulje menjate
u propisanim intervalima. Ako
koristite neodgovarajuće ulje, motor
će se teže pokretati.
Okrenite ključ u kontakt-bravi u
položaj ON/RUN. Čim se lampica
predgrevanja ugasi, ključ u kontaktbravi okrenite u položaj START.
Postarajte se da koristite odgovarajuće gorivo za postojeće vremenske
uslove. Pogledajte Gorivo za dizel
motore na stranici 8‑45.
Ako se lampica ne ugasi sačekajte
nekoliko sekundi, pa zatim ponovo
pokušajte da pokrenete motor.
Obratite se svom dileru što je
moguće pre, radi provere sistema
za pokretanje motora.
Ako se motor pokrene, kratko vreme
radi i zatim se ugasi, neophodno je
servisiranje vozila.
Ako se lampica upali i zatim ugasi i
pri tom znate da je akumulator pun,
a motor ne može da se pokrene,
neophodno je servisiranje vozila.
Kroz otvor za dovod vazduha
nemojte ubacivati benzin niti
druga pomoćna serdstva za
pokretanje motora, kao što je etar.
To bi moglo dovesti do oštećenja
motora koja nisu obuhvaćena
garancijom. Takođe bi moglo doći
(nastavak)
Ako se lampica ne pali kad je motor
hladan, neophodno je servisiranje
vozila.
{ UPOZORENJE
UPOZORENJE (nastavak)
do požara koji bi za posledicu
mogao imati teže telesne
povrede.
Rezervisano napajanje
dodatnih uređaja (RAP)
Nakon isključivanja motora, najviše
10 minuta mogu da se koriste
sledeći dodatni uređaji vozila:
.
audio sistem;
.
električno upravljani prozori;
.
krovni otvor (ako postoji).
Ove funkcije nastavljaju da rade
najduže do 10 minuta nakon što se
kontakt-brava prebaci u položaj
LOCK/OFF.
Električno upravljani prozori i krovni
prozor radiće sve dok se neka vrata
ne otvore.
Radio nastavlja da radi sve dok se
ne otvore vozačeva vrata.
Vožnja i rukovanje
Sve ove funkcije rade kada je ključ
kontakt-brave u položaju ON/RUN ili
ACC/ACCESSORY.
Prebacivanje u parkirni
položaj
{ UPOZORENJE
Izlazak iz vozila može biti rizičan
ako ručica menjača nije do kraja
u parkirnom položaju (P) onda
kada je ručica parkirne kočnice
čvrsto povučena. Vozilo može da
se otkotrlja. Ako ostavite motor da
radi, vozilo može iznenada da se
pomeri. Možete se povrediti i vi i
vaši putnici. Da biste bili sigurni
da se vozilo neće pomeriti, čak i
kada je na potpuno ravnom
terenu, obavite sledeće korake.
1. Držite pedalu kočnice
pritisnutu do kraja i povucite
ručicu parkirne kočnice.
Za dodatne informacije pogledajte Električna parkirna kočnica
na stranici 8‑34.
2. Ručicu menjača prebacite u
položaj P (parkiranje) tako što
ćete pritisnuti dugme na ručici
menjača i gurnuti ručicu do kraja
prema napred.
3. Okrenite ključ u kontakt-bravi u
položaj LOCK/OFF.
4. Izvadite ključ i ponesite ga sa
sobom. Ako možete da napustite
vozilo s ključem u ruci, to znači
da je menjač u položaju P (parkiranje).
Ostavljanje vozila sa uključenim motorom
{ UPOZORENJE
Opasno je ostaviti vozilo sa uključenim motorom. Vozilo može
iznenada da se pomeri ako ručica
menjača nije do kraja u parkirnom
položaju (P) onda kada je ručica
(nastavak)
8-23
UPOZORENJE (nastavak)
parkirne kočnice čvrsto povučena.
Osim toga, ako ostavite vozilo sa
uključenim motorom, može da se
pregreje, pa čak i zapali. Možete
se povrediti i vi i vaši putnici. Ne
ostavljajte vozilo sa uključenim
motorom.
Ukoliko morate da napustite vozilo
dok motor radi, postarajte se da
menjač bude u položaju P (parkiranje) i do kraja povucite parkirnu
kočnicu pre no što izađete iz vozila.
Nakon što ručicu menjača prebacite
u položaj P (parkiranje), pritisnite
pedalu obične kočnice. Zatim,
proverite da li ručicu menjača
možete da izbacite iz položaja
P (parkiranje) a da pre toga ne
pritisnete dugme na ručici menjača.
Ako možete, to znači da ručica
menjača nije bila do kraja zabravljena u položaju P (parkiranje).
8-24
Vožnja i rukovanje
Blokada hidraulične spojnice
Do blokade hidraulične spojnice
dolazi kada težina vozila preopterećuje parkirni zaporni mehanizam u
menjaču. To se dešava prilikom
nepravilnog parkiranja na uzbrdici i
prebacivanja menjača u parkirni
položaj (P), nakon čega je prebacivanje iz parkirnog položaja (P)
otežano. Da biste sprečili blokadu
hidraulične spojnice, povucite ručicu
parkirne kočnice, a zatim prebacite
vozilo u parkirni položaj (P). Da
biste saznali kako, pročitajte
prethodni odeljak "Prebacivanje u
parkirni položaj".
Ako ipak dođe do blokade hidraulične spojnice, vozilo ćete možda
morati da povučete naviše pomoću
drugog vozila da biste rasteretili
parkirni zaporni mehanizam od
pritiska i prebacili vozilo iz položaja
P (parkiranje).
Prebacivanje iz parkirnog
položaja
Ovo vozilo ima elektronski sistem za
oslobađanje blokade menjača.
Oslobađanje blokade menjača se
koristi za:
.
.
Ako je akumulator vozila prazan ili
ima nizak napon, pokušajte da ga
napunite ili startujete pomoću
kablova. Pogledajte Startovanje
pomoću kablova na stranici 9‑66.
Da biste prebacili ručicu iz parkirnog
položaja (P):
sprečavanje vađenja ključa iz
kontakt brave, osim ako ručica
menjača nije u parkirnom
položaju (P) kada je dugme
na ručici menjača potpuno
oslobođeno;
1. Pritisnite pedalu kočnice.
sprečavanje pomeranja ručice
menjača iz parkirnog položaja
(P), osim ako ključ u kontakt
bravi nije u položaju UKLJUČENO/RAD i ako pedala kočnice
nije pritisnuta.
4. Pomerite ručicu menjača u
željeni položaj.
Funkcija oslobađanja blokade
menjača može uvek da se koristi,
osim kada je akumulator prazan ili
ima nizak napon (manji od 9 V).
2. Ključ kontakt-brave postavite u
položaj ON/RUN .
3. Pritisnite dugme na ručici
menjača.
Ako još uvek ne možete da prebacite ručicu menjača iz parkirnog
položaja (P):
1. Otpustite do kraja dugme na
ručici menjača.
2. Držite pedalu kočnice pritisnutu
do kraja i ponovo pritisnite
dugme na ručici menjača.
3. Pomerite ručicu menjača u
željeni položaj.
Vožnja i rukovanje
8-25
Ako i dalje imate problema s
promenom stepena prenosa,
obratite se svom dileru.
Ručno oslobađanje blokade
menjača
Ako startovanje vozila pomoću
kablova ne uspe, mora se primeniti
ručno oslobađanje blokade
menjača.
Da biste pristupili funkciji ručnog
oslobađanja blokade menjača:
1. Povucite ručicu parkirne
kočnice.
2. Oslobodite poklopac ručice
menjača sa zadnje strane na
centralnoj konzoli, zatim ga
preklopite prema gore i zakrenite
ulevo.
3. U otvor ubacite alat koliko god
može da uđe, pa zatim ručicu
menjača izbacite iz položaja
P (parkiranje). Ako se ručica
menjača ponovo ubaci u položaj
P (parkiranje), ona će se opet
zabraviti. Obratite se dileru radi
otklanjanja uzroka ove neispravnosti.
4. Postavite poklopac ručice
menjača na konzolu.
8-26
Vožnja i rukovanje
Parkiranje
Ako vozilo ima ručni menjač, pre
nego što izađete iz vozila pomerite
ručicu menjača u položaj za hod
unazad (R) ukoliko parkirate na
nizbrdici. Na ravnoj površini ili na
uzbrdici koristite 1 (prvi) stepen
prenosa. Snažno povucite parkirnu
kočnicu. Okrenite točkove ka
ivičnjaku ako ste parkirali na
nizbrdici, odnosno od ivičnjaka ako
ste parkirali na uzbrdici. Kad ručicu
menjača postavite u odgovarajući
stepen prenosa i pritisnete pedalu
kvačila, okrenite ključ u kontakt
bravi u položaj LOCK/OFF, a zatim
izvadite ključ i otpustite kvačilo.
Parkiranje na zapaljivim
podlogama
{ UPOZORENJE
Zapaljivi predmeti mogu da dođu
u kontakt sa vrelim delovima
izduvnog sistema ispod vozila i
da se zapale. Ne parkirajte na
podlozi na kojoj ima papira, lišća,
suve trave ili drugog zapaljivog
materijala.
Izduvni sistem motora
{ UPOZORENJE
Izduvni gasovi motora sadrže
ugljen-monoksid (CO), nevidljivi
gas bez mirisa. Ugljen-monoksid
može da izazove gubitak svesti,
pa čak i smrt.
Izduvni gasovi mogu da uđu u
vozilo:
.
ako vozilo radi na praznom
hodu u oblastima sa slabom
ventilacijom (garaže, tuneli i
dubok sneg koji može da
blokira strujanje vazduha ili
zadnje cevi ispod vozila);
.
ako izduvni sistem čudno
miriše ili zvuči;
.
ako izduvni sistem curi zbog
korozije ili oštećenja;
.
ako je izduvni sistem vozila
modifikovan, oštećen ili
nepravilno popravljen;
(nastavak)
Vožnja i rukovanje
UPOZORENJE (nastavak)
.
ako otvori u karoseriji vozila
usled oštećenja ili naknadnih
modifikacija nisu potpuno
zaptiveni.
Ako detektujete neobična
isparenja ili sumnjate da izduvni
gasovi ulaze u vozilo:
.
.
vozite samo sa potpuno
spuštenim prozorima;
odmah popravite vozilo.
Nikada ne parkirajte vozilo sa
uključenim motorom u zatvorenom prostoru, kao što je garaža
ili zgrada bez ventilacije svežim
vazduhom.
Filter za čestice dizela
Sistem filtera za čestice dizela
zadržava štetne čestice čađi iz
izduvnih gasova. Sistem ima
funkciju samočišćenja koja se
automatski izvršava u toku vožnje,
bez ikakvog obaveštavanja o tome.
Čišćenje sistema vrši se periodičnim
spaljivanjem čestica čađi na visokoj
temperaturi. Ovaj proces se odvija
automatski, pod određenim
uslovima vožnje, i može potrajati
do 25 minuta. On tipično traje
između 7 i 12 minuta. Tokom ovog
perioda može doći do povećanja
potrošnje goriva. Emisija mirisa i
dima tokom ovog procesa je
uobičajena.
Pri određenim uslovima vožnje, npr.
prilikom prelaženja kratkih rastojanja, sistem neće moći da sam
sebe automatski očisti. Ako je
čišćenje filtera neophodno i ako
prethodni uslovi vožnje nisu omogućili njegovo automatsko čišćenje,
zasvetleće indikatorska lampica L.
Na DIC-u se pojavljuje upozoravajuća poruka. Pogledajte Poruke u
vezi sa filterom za čestice dizela na
stranici 4‑40. Lampica L svetli
kada je filter za čestice dizela pun.
Započnite proces čišćenja što je
moguće pre. Lampica L treperi
kad filter za čestice dizela dostigne
8-27
maksimalan nivo napunjenosti.
Odmah započnite proces čišćenja
kako biste sprečili oštećenje motora.
Proces čišćenja
Da biste aktivirali proces čišćenja,
nastavite s vožnjom, održavajući
brzinu motora iznad 2000 obrtaja u
minuti. Po potrebi, ručicu menjača
prebacite u niži stepen prenosa. Na
taj način će započeti čišćenje filtera
za čestice dizela. Ako zasvetli i
lampica B ili se na DIC-u pojavi
upozoravajuća poruka, to znači da
se čišćenje ne može izvršiti. Potražite pomoć u servisnoj radionici.
Napomena: Ukoliko se proces
čišćenja prekine, postoji rizik od
nastanka ozbiljnih oštećenja
motora.
Čišćenje se najbrže obavlja pri
velikom broju obrtaja motora i pri
velikim opterećenjima. Nemojte
gasiti motor sve dok se proces
čišćenja ne završi. Na to ukazuje
gašenje indikatorske lampice L.
8-28
Vožnja i rukovanje
{ UPOZORENJE
Tokom procesa samočišćenja
DPF filtera ili tokom produženog
rada motora u praznom hodu dok
je menjač u opložaju P (parkiranje), izduvni sistem i izduvni
gasovi se jako zagrevaju.
Zapaljivi predmeti mogu da dođu
u kontakt sa vrelim delovima
izduvnog sistema ispod vozila i
da se zapale. Vi i druge osobe
možete zadobiti opekotine.
Nemojte parkirati vozilo niti duže
vreme držati motor na praznom
hodu u blizini ili iznad podloge na
kojoj ima papira, lišća, suve trave
ili drugog zapaljivog materijala.
Postarajte se da u prostoru oko
izduvnog sistema nema materijala
koji bi mogao da se zapali i izgori.
Za dodatne informacije pogledajte
Parkiranje na zapaljivim podlogama na stranici 8‑26.
Parkiranje vozila sa uključenim motorom
Bolje je ne parkirati vozilo sa uključenim motorom. Ali ako morate,
imajte sledeće u vidu.
{ UPOZORENJE
Opasno je da vozilo radi na
praznom hodu u zatvorenom
prostoru sa slabom ventilacijom.
Izduvni gasovi motora mogu da
uđu u vozilo. Izduvni gasovi
motora sadrže ugljen-monoksid
(CO), nevidljivi gas bez mirisa.
On može da izazove gubitak
svesti, pa čak i smrt. Nikada ne
uključujte motor u zatvorenom
prostoru bez ventilacije svežim
vazduhom. Za više informacija
pogledajte Izduvni sistem motora
na stranici 8‑26.
{ UPOZORENJE
Izlazak iz vozila može biti rizičan
ako ručica automatskog menjača
nije do kraja u parkirnom položaju
(P) onda kada je ručica parkirne
kočnice čvrsto povučena. Vozilo
može da se otkotrlja. Ne izlazite
iz vozila kada motor radi ukoliko
nije neophodno. Ako ostavite
motor da radi, vozilo može
iznenada da se pomeri. Možete
se povrediti i vi i vaši putnici. Da
biste bili sigurni da se vozilo neće
pomeriti, čak i kada je na potpuno
ravnom terenu, uvek povucite
ručicu parkirne kočnice i pomerite
ručicu menjača u parkirni
položaj (P).
Pridržavajte se odgovarajućih
koraka da biste bili sigurni da se
vozilo neće pomeriti. Pogledajte
Prebacivanje u parkirni položaj na
stranici 8‑23.
Vožnja i rukovanje
Automatski menjač
{ UPOZORENJE
Izlazak iz vozila je rizičan ako
ručica menjača nije do kraja u
parkirnom položaju (P) onda kada
je ručica parkirne kočnice čvrsto
povučena. Vozilo može da se
otkotrlja.
Automatski menjač ima ručicu na
konzoli između sedišta.
P (parkirni položaj): Ovaj položaj
služi za blokadu prednjih točkova.
Najbolje je da ovaj položaj koristite
prilikom startovanja motora zato što
vozilo ne može lako da se pomeri.
Ne izlazite iz vozila kada motor
radi ukoliko nije neophodno. Ako
ostavite motor da radi, vozilo
može iznenada da se pomeri.
Možete se povrediti i vi i vaši
putnici. Da biste bili sigurni da se
vozilo neće pomeriti, čak i kada je
na potpuno ravnom terenu, uvek
povucite ručicu parkirne kočnice
i pomerite ručicu menjača u
parkirni položaj (P). Pogledajte
Prebacivanje u parkirni položaj na
stranici 8‑23.
Pre nego što startujete motor,
proverite da li je ručica menjača do
kraja u parkirnom položaju (P).
Vozilo ima sistem za upravljanje
8-29
blokadom automatskog menjača.
Najpre morate do kraja pritisnuti
pedalu kočnice a zatim pritisnte
dugme na ručici menjača, pre nego
što ručicu prebacite iz položaja
P (parkiranje) dok je kontakt-brava u
položaju ON/RUN. Ako ne možete
da prebacite ručicu iz položaja
P (parkiranje), otpustite ručicu
menjača, a zatim je gurnite do kraja
u položaj P (parkiranje), držeći sve
vreme pritisnutu pedalu kočnice.
Zatim ručicu menjača prebacite u
neki drugi stepen prenosa. Pogledajte Prebacivanje iz pakirnog
položaja na stranici 8‑24.
R (hod unazad): Koristite ovaj
stepen prenosa za hod unazad.
Napomena: Menjač može da se
ošteti prilikom prebacivanja u
stepen prenosa za hod unazad
(R) kada se vozilo kreće unapred.
Popravka nije obuhvaćena garancijom vozila. Izaberite stepen
prenosa za hod unazad (R) samo
kada zaustavite vozilo.
8-30
Vožnja i rukovanje
Pogledajte Ako je vozilo zaglavljeno
na stranici 8‑10 da biste znali kako
da zaljuljate vozilo napred-nazad i
da ga izvučete iz snega, leda ili
peska, a da ne oštetite menjač.
N (neutralni položaj): U ovom
položaju, motor nije povezan sa
točkovima. Da biste ponovo startovali motor kada se vozilo kreće,
koristite samo neutralni položaj (N).
{ UPOZORENJE
Opasno je prebacivati menjač u
pogonski stepen prenosa kada
motor radi velikom brzinom.
Ukoliko dobro ne pritisnete pedalu
kočnice, vozilo može brzo da se
pomeri. Možete da izgubite
kontrolu i udarite u ljude ili
predmete. Ne birajte pogonski
stepen prenosa kada motor radi
velikom brzinom.
Napomena: Menjač može da se
ošteti prilikom prebacivanja iz
parkirnog (P) ili neutralnog (N)
položaja kada motor radi velikom
brzinom. Popravka nije obuhvaćena garancijom vozila. Proverite
da motor ne radi velikom brzinom
kada menjate stepen prenosa
vozila.
D (pogon): Ovo je položaj za
normalnu vožnju. Omogućava
najekonomičniju potrošnju goriva.
Ako vam je potrebna veća snaga
prilikom preticanja i ako:
.
polako ubrzavate ili održavate
konstantnu brzinu, pritisnite
pedalu gasa otprilike dopola.
.
ubrzavate brzo ili pretičete, pritisnite do kraja pedalu gasa.
M (ručni režim): Ovaj položaj vam
omogućava da stepene prenosa
menjate slično kao na ručnom
menjaču. Ako je vozilo opremljeno
ovom funkcijom, pogledajte Ručni
režim na stranici 8‑30.
Ručni režim
Kontrola stepena prenosa od
strane vozača (DSC)
Da biste koristili ovu funkciju:
1. Ručicu menjača prebacite iz
položaja D (vožnja) nazad
u M (ručno).
Dok vozite u ručnom režimu,
menjač će ostati u stepenu
prenosa koji je odabrao vozač.
Ore nego što se zaustavite s
menjačem u ručnom režimu,
menjač će automatski biti
prebačen u 1 (prvi) stepen
prenosa.
2. Pritisnite + (plus) kraj dugmeta
na vrhu ručice menjača radi
prebacivanja u viši stepen
prenosa, odnosno - (minus) kraj
dugmeta radi prebacivanja u niži
stepen prenosa.
Vožnja i rukovanje
Na displeju Informacionog centra za
vozača (DIC) na instrument-tabli,
trenutno prikazana poruka biće
zamenjena slovom „M“ za ručni
režim, zajedno s brojem koji
označava potreban stepen prenosa.
Za vreme korišćenja DSC funkcije,
menjač će biti tvrđi a vozilo će imati
sportskije performanse. Možete da
koristite ovu funkciju za sportsku
vožnju, odnosno radi dužeg zadržavanja u nekom stepenu prenosa ili
prelaska u niži stepen prenosa pri
vožnji uzbrdo, u cilju povećanja
snage ili kočenja motorom.
Menjač vam dozvoljava da izaberete
samo one stepene prenosa koji
odgovaraju brzini vozila i broju
obrtaja motora u minuti (o/min):
.
Menjač neće dozvoliti prebacivanje u sledeći viši stepen
prenosa ukoliko su brzina vozila
ili broj obrtaja motora premali.
.
Menjač neće dozvoliti prebacivanje u sledeći niži stepen
prenosa ukoliko su brzina vozila
ili broj obrtaja motora preveliki.
8-31
Ručni menjač
Funkcija pokretanja iz drugog
stepena prenosa
Prilikom ubrzavanja vozila iz
mirovanja po snegu i ledu, možda
ćete izabrati 2. (drugi) stepen
prenosa. Viši stepen prenosa
obezbeđuje bolju vuču na klizavim
podlogama.
Zahvaljujući DSC funkciji, vozilo
možete pokrenuti iz 2 (drugog)
stepena prenosa.
1. Ručicu menjača prebacite iz
položaja D (vožnja) u položaj
M (ručni režim).
2. Kad se vozilo zaustavi,
pritisnite (+) kraj dugmeta da
biste odabrali 2 (drugi) stepen
prenosa. Vozilo će krenuti iz
stanja mirovanja, s menjačem
u 2 (drugom) stepenu prenosa.
3. Nakon pokretanja vozila, izaberite željeni stepen prenosa.
Ovako se menjaju stepeni prenosa
šestobrzinskog ručnog menjača.
Korišćenje menjača:
Napomena: Nemojte držati ruku
na ručici menjača u toku vožnje.
Taj pritisak bi mogao izazvati
prevremeno habanje u menjaču.
Popravka nije obuhvaćena garancijom vozila.
8-32
Vožnja i rukovanje
1 (prvi stepen prenosa): Pedalu
kvačila pritisnite do kraja, pa ručicu
menjača prebacite u 1 (prvi) stepen
prenosa. Zatim polako otpuštajte
pedalu kvačila i pritiskajte
pedalu gasa.
3 (treći stepen prenosa), 4 (četvrti
stepen prenosa), 5 (peti stepen
prenosa) i 6 (šesti stepen
prenosa): Izaberite 3. (treći), 4.
(četvrti), 5. (peti) ili 6. (šesti) stepen
prenosa kao 2. (drugi). Polako
otpuštajte pedalu kvačila i pritiskajte
pedalu gasa. U cilju najekonomičnije
potrošnje goriva, koristite 6 (šesti)
stepen prenosa kad god brzina
vozila i uslovi vožnje to dozvoljavaju.
Ako se potpuno zaustavite i otežano
birate 1. (prvi) stepen prenosa,
stavite ručicu menjača u neutralni
položaj (N) i otpustite pedalu
kvačila. Ponovo pritisnite pedalu
kvačila do kraja. Zatim izaberite 1.
(prvi) stepen prenosa.
Lampica za viši stepen prenosa na
instrument-tabli pokazuje kada
menjač treba prebaciti u viši stepen
prenosa radi najekonomičnije
potrošnje goriva. Pogledajte
Lampica za viši stepen prenosa na
stranici 4‑25.
2 (drugi stepen prenosa): Pritiskajte pedalu kvačila dok otpuštate
pedalu gasa i izaberite 2. (drugi)
stepen prenosa. Zatim polako
otpuštajte pedalu kvačila i pritiskajte
pedalu gasa.
{ UPOZORENJE
Napomena: Nemojte držati
stopalo na pedali kvačila tokom
vožnje ili dok vozilo stoji. Taj
pritisak može izazvati prevremeno
habanje u kvačilu. Popravka nije
obuhvaćena garancijom vozila.
Ako prilikom snižavanja stepena
prenosa preskočite neki stepen
prenosa, može se desiti da
izgubite kontrolu nad vozilom.
(nastavak)
UPOZORENJE (nastavak)
Mogli biste povrediti sebe ili
druge. Kada snižavate stepen
prenosa, nemojte to činiti za više
od jednog stepena prenosa
odjednom.
Napomena: Nemojte preskakati
stepene prenosa ni prilikom
prebacivanja u viši stepen
prenosa. To može izazvati
prevremeno habanje u menjaču.
Popravka nije obuhvaćena garancijom vozila.
Da biste se zaustavili, otpustite
pedalu gasa i pritisnite pedalu
kočnice. Neposredno pre nego što
se vozilo zaustavi, pritisnite pedalu
kvačila i kočnice i izaberite neutralni
položaj (N).
Vožnja i rukovanje
Neutralni položaj: Koristite ovaj
položaj za startovanje ili prazan
hod motora. Ručica menjača je u
neutralnom položaju (N) kada je u
središnjem položaju, tj. kada nije ni
u jednom stepenu prenosa.
R (hod unazad): Za vožnju
unazad, pritisnite pedalu kvačila
dok je vozilo u potpunom mirovanju.
Zatim povucite nagore prsten za
bravljenje na ručici menjača i prebacite ručicu u položaj R (rikverc).
Polako otpuštajte pedalu kvačila
dok pritiskate pedalu gasa. Ako
menjač ne „upadne“ u R (rikverc),
prebacite ručicu menjača u
neutralan položaj (N), otpustite
pedalu kvačila i zatim je ponovo
pritisnite. Ponovite izbor stepena
prenosa.
Napomena: Menjač može da se
ošteti prilikom prebacivanja u
stepen prenosa za hod unazad
(R) kada se vozilo kreće unapred.
Popravka nije obuhvaćena garancijom vozila. Izaberite stepen
prenosa za hod unazad (R) samo
kada zaustavite vozilo.
Pri radu s kvačilom, pedalu kvačila
uvek pritiskajte do kraja. Nemojte
koristiti pedalu kvačila kao naslon
za stopalo.
8-33
Kočnice
Sistem protiv blokade
točkova prilikom
kočenja (ABS)
Ovo vozilo ima sistem protiv
blokade točkova prilikom kočenja
(ABS), napredni elektronski kočioni
sistem koji sprečava proklizavanje
prilikom kočenja.
Kada se motor pokrene i vozilo
počne da se pomera, ABS sistem
proverava svoju funkciju. Prilikom
testiranja, mogu se čuti kratkotrajna
buka ili lupkanje motora, a malo
pomeranje pedale kočnice može biti
primetno. To je normalna pojava.
8-34
Vožnja i rukovanje
Prilikom aktiviranja kočnica, računar
stalno dobija aktuelne informacije o
brzini točkova na osnovu kojih
kontroliše kočioni pritisak na
odgovarajući način.
Ako ABS sistem ima problema u
radu, ova kontrolna lampica ostaje
uključena. Pogledajte Kontrolna
lampica sistema protiv blokade
točkova prilikom kočenja (ABS) na
stranici 4‑24.
Ukoliko, prilikom bezbedne vožnje
po vlažnom putu, moraju snažno da
se aktiviraju kočnice i da se sa
kočenjem nastavi kako bi se
zaobišla iznenadna prepreka,
računar detektuje usporavanje
točkova. Ako postoji opasnost da
jedan od točkova prestane da se
kotrlja, računar pojedinačno aktivira
kočnice na svim točkovima.
ABS sistem može, po potrebi, da
promeni kočioni pritisak na svakom
točku brže od svakog vozača.
Tako pomaže vozaču da zaobiđe
prepreku prilikom snažnog kočenja.
Zapamtite: ABS ne menja vreme
potrebno da pritisnete pedalu
kočnice i ne skraćuje uvek put
kočenja. Ako se previše približite
vozilu ispred, nećete imati dovoljno
vremena da aktivirate kočnice ako
vozilo naglo uspori ili stane. Uvek
držite dovoljno odstojanje da biste
mogli da se zaustavite, čak i sa
ABS sistemom.
Kočenje u hitnim slučajevima
ABS dozvoljava vozaču da upravlja i
koči istovremeno. U većini hitnih
slučajeva, upravljanje može da bude
korisnije od najefikasnijeg kočenja.
Električna parkirna
kočnica
Korišćenje ABS sistema
Ne "pumpajte" pedalu kočnice.
Samo čvrsto pritisnite pedalu
kočnice do kraja i pustite da ABS
vrši funkciju. Možete da čujete kako
ABS pumpa ili motor rade i osetite
pulsiranje pedale kočnice, ali to je
normalna pojava.
Automatski menjač
Vožnja i rukovanje
tri poruke koje se prikazuju na Informacionom centru za vozača (DIC).
Za dodatne informacije pogledajte
Poruke kočionog sistema na
stranici 4‑37. U slučaju nedovoljnog
električnog napajanja, EPB se ne
može aktivirati niti deaktivirati.
Pre napuštanja vozila proverite
lampicu za status parkirne kočnice
kako biste se uverili da je parkirna
kočnica aktivirana.
Ručni menjač
Vozilo je opremljeno električnom
parkirnom kočnicom (EPB).
Prekidač za EPB smešten je na
centralnoj konzoli. EPB se može
uvek aktivirati, čak i kada je
kontakt-brava isključena. Da biste
sprečili pražnjenje akumulatora,
izbegavajte višestruke cikluse EPB
sistema kad motor ne radi.
Sistem ima lampicu za status
parkirne kočnice i upozoravajuću
lampicu parkirne kočnice. Pogledajte Lampica električne parkirne
kočnice na stranici 4‑23. Tu su još i
Aktiviranje EPB
EPB se može aktivirati svaki put
kad je vozilo zaustavljeno. Aktiviranje EPB vrši se momentalnim
podizanjem EPB prekidača. Kad se
parkirna kočnica u potpunosti
aktivira upaliće se njena statusna
lampica. U toku aktiviranja kočnice
statusna lampica treperi, sve dok se
kočnica u potpunosti ne aktivira.
Ukoliko se lampica ne upali ili ako
ne prestaje da treperi, oterajte vozilo
na servisiranje. Vozilo nemojte voziti
ako statusna lampica parkirne
kočnice treperi. Obratite se svom
8-35
dileru. Za dodatne informacije
pogledajte Lampica električne
parkirne kočnice na stranici 4‑23.
Ako se EPB aktivira dok je vozilo
u pokretu, oglasiće se zvono
a na DIC displeju biće prikazana
poruka „RELEASE PARK BRAKE
SWITCH“ (ISKLJUČITI PREKIDAČ
PARKIRNE KOČNICE). Vozilo će
usporavati sve dok prekidač držite u
gornjem položaju. Otpuštanjem
prekidača EPB tokom usporavanja
vozila, parkirna kočnica će biti
deaktivirana. Ako se prekidač
zadrži u gornjem položaju sve do
zaustavljanja vozila, EPB će ostati
aktivirana.
Ako statusna lampica parkirne
kočnice neprekidno treperi, to znači
da je EPB samo delimično aktivirana ili da postoji neki problem sa
EPB. Na DIC displeju biće prikazana poruka „SERVICE PARK
BRAKE“ (SERVISIRATI PARKIRNU
KOČNICU). Ako ova lampica neprekidno treperi, otpustite EPB i
pokušajte ponovo da je aktivirate.
8-36
Vožnja i rukovanje
Ako lampica nastavi da treperi,
nemojte koristiti vozilo. Obratite se
svom dileru.
Ako svetli upozoravajuća lampica
parkirne kočnice, to znači da je EPB
detektovala grešku u nekom drugom
sistemu i da radi sa smanjenom
funkcionalnošću. Da biste EPB
aktivirali dok svetli ova lampica,
podignite prekidač EPB i zadržite ga
u gornjem položaju. Kada ova
lampica svetli, potpuno aktiviranje
parkirne kočnice od strane EPB
sistema može potrajati duži
vremenski period nego što je to
uobičajeno. Nastavite da držite
prekidač sve dok se ne upali
statusna lampica parkirne kočnice.
Ako upozoravajuća lampica parkirne
kočnice i dalje svetli, obratite se
svom dileru.
Ukoliko EPB ne može da se aktivira,
treba blokirati zadnje točkove kako
bi se sprečilo pomeranje vozila.
Deaktiviranje EPB
Da biste deaktivirali EPB, kontaktbravu prebacite u položaj ON/RUN,
pritisnite i zadržite pedalu kočnice i
momentalno prebacite prekidač
EPB u donji položaj. Ako EPB
pokušate da deaktivirate bez pritiska
na pedalu kočnice, oglasiće se
zvono, a na DIC displeju će se
prikazati poruka „STEP ON BRAKE
TO RELEASE PARK BRAKE“
(nagazite kočnicu da biste oslobodili
parkirnu kočnicu). EPB je deaktivirana kad se statusna lampica
parkirne kočnice ugasi.
Ako svetli upozoravajuća lampica
parkirne kočnice, to znači da je EPB
detektovala grešku u nekom drugom
sistemu i da radi sa smanjenom
funkcionalnošću. Da biste EPB
deaktivirali dok ova lampica svetli,
pritisnite EPB prekidač i zadržite ga
u donjem položaju. Deaktiviranje
EPB može potrajati duži vremenski
period nego što je to uobičajeno
ukoliko ova lampica svetli. Nastavite
da držite prekidač sve dok se
statusna lampica parkirne kočnice
ne ugasi. Ako lampica i dalje svetli,
obratite se svom dileru.
Napomena: Ako se vozite
sa aktiviranom parkirnom
kočnicom, kočioni sistem može
da se pregreje i prouzrokuje
prevremeno habanje ili oštećenje
delova kočionog sistema. Pre
nego što pođete, proverite da
li je parkirna kočnica potpuno
otpuštena i da li je kontrolna
lampica za kočnice isključena.
Automatsko deaktiviranje EPB
EPB će se automatski deaktivirati
ukoliko motor radi, ručica menjača
je prebačena u neki stepen prenosa
i vozač pokuša da pokrene vozilo.
Izbegavajte velika ubrzanja dok je
EPB aktivirana, kako biste produžili
radni vek kočionih obloga parkirne
kočnice.
Vožnja i rukovanje
EPB se takođe može upotrebiti
da bi se, kod vozila s ručnim
menjačem, sprečilo kretanje unazad
pri polasku na uzbrdici. U situacijama kada kretanje unazad ne bi
bilo poželjno, aktiviranjem EPB-a
oslobodićete oba stopala za pedale
kvačila i gasa u pripremi za pokretanje motora i kretanje vozilom u
željenom smeru. U tom slučaju,
obavite normalne radnje sa
kvačilom i/ili gasom koje su
potrebne za pokretanje vozila.
Nema potrebe da gurate prekidač
da biste deaktivirali EPB.
Pomoć pri kočenju
Ovo vozilo ima funkciju pomoći pri
kočenju koja pomaže vozaču da se
zaustavi ili smanji brzinu vozila u
hitnim slučajevima. Funkcija koristi
hidraulični kočioni upravljački modul
sistema stabilnosti da bi pomogla
servo uređaju kočionog sistema u
situacijama kada vozač brzo i
snažno pritiska pedalu kočnice da
bi brzo zaustavio ili usporio vozilo.
Hidraulični kočioni upravljački modul
sistema stabilnosti povećava kočioni
pritisak na svakom uglu vozila sve
dok se ABS sistem ne aktivira.
Manje pulsiranje ili pomeranje
pedale kočnice je tada normalna
pojava i vozač treba i dalje da
pritiska pedalu kočnice ako to uslovi
vožnje zahtevaju. Funkcija pomoći
pri kočenju se automatski deaktivira
nakon otpuštanja pedale kočnice ili
brzog pada pritiska na pedali
kočnice.
8-37
Sistemi upravljanja
vožnjom
Sistem kontrole
proklizavanja (TCS)
Vozilo ima sistem kontrole proklizavanja koji ograničava proklizavanje
točkova. Ovo je naročito korisno na
klizavom putu. Sistem se aktivira
ukoliko oseti da jedan ili oba prednja
točka proklizavaju, odnosno počinju
da gube vučnu silu. Kada se to
dogodi, sistem će ukočiti točkove
koji proklizavaju i/ili smanjti snagu
motora kako bi ograničio proklizavanje točkova.
Vozač može da čuje ili oseti da
sistem radi, ali to je normalna
pojava.
8-38
Vožnja i rukovanje
Napomena: Nemojte uzastopno i
intenzivno da kočite ili ubrzavate
kada je TCS isključen. U
suprotnom se može oštetiti stajni
trap vozila.
Indikatorska lampica elektronske
kontrole stabilnosti (ESC) treperi,
kako bi pokazala da je sistem
kontrole proklizavanja aktivan.
Ova upozoravajuća lampica se pali
ako postoji neki problem u radu
sistema za kontrolu proklizavanja.
Pogledajte Lampica isključene
kontrole proklizavanja na
stranici 4‑25. Kada ova upozoravajuća lampica svetli, sistem ne
ograničava proklizavanje točkova.
Prilagodite vožnju uslovima.
TCS lampica se automatski uključuje pri svakom startovanju vozila.
Da biste ograničili proklizavanje
točkova, naročito na klizavom putu,
ovaj sistem bi trebalo da bude
stalno uključen. Ipak, TCS se može
isključiti kad je to potrebno.
Da biste isključili sistem, pritisnite
dugme g koje je smešteno na
konzoli ispred ručice menjača.
Lampica za isključen TCS pali se da
bi ukazala da je sistem za kontrolu
proklizavanja isključen.
Možda će biti neophodno da ovaj
sistem isključite ukoliko je vozilo
zaglavljeno u pesku, blatu ili snegu,
pa je potrebno da primenite metod
„klackanja“. Za dodatne informacije
pogledajte Ako je vozilo zaglavljeno
na stranici 8‑10. Za informacije o
korišćenju TCS sistema pri vožnji po
snegu ili ledu, pogledajte takođe
Vožnja u zimskim uslovima na
stranici 8‑8.
Pritisnite i otpustite dugme g čime
će se isključiti sistem za kontrolu
proklizavanja i upaliti upozoravajuća
lampica sistema za kontrolu proklizavanja. Ponovo pritisnite g da
biste ovaj sistem uključili. Za informacije o isključivanju i uključivanju
StabiliTrak sistema, pogledajte
Elektronska kontrola stabilnosti
(ESC) na stranici 8‑39.
Ugradnja dodatnih uređaja može
uticati na performanse vozila. Za
dodatne informacije pogledajte
Dodatna oprema i modifikacije na
stranici 9‑2.
Vožnja i rukovanje
Elektronska kontrola
stabilnosti (ESC)
Vozilo je opremljeno sistemom za
poboljšanje stabilnosti, pod nazivom
StabiliTrak. To je napredni sistem
sa računarskom regulacijom koji
pomaže vozilu da zadrži pravac
kretanja u teškim uslovima vožnje.
StabiliTrak se aktivira kada računar
detektuje razliku između željene
putanje vozila i putanje kojom se
ono stvarno kreće. StabiliTrak selektivno primenjuje kočioni pritisak na
kočnice vozila da bi pomogao vozilu
da se kreće predviđenim pravcem.
Kada se sistem za kontrolu stabilnosti aktivira, indikatorska lampica
Elektronske kontrole stabilnosti
(ESC) treperi na instrument-tabli.
Ovo se dešava i kada je aktiviran
sistem za kontrolu proklizavanja. Pri
tom ćete možda čuti buku ili osetiti
vibracije na pedali kočnice. To je
normalna pojava. Nastavite da
upravljate vozilom u željenom
pravcu.
Ako se detektuje neki problem u
radu StabiliTrak sistema, pali se
ESC indikatorska lampica i sistem
više nije u funkciji. Pogledajte
Indikatorska lampica elektronske
kontrole stabilnosti (ESC) na
stranici 4‑26. Vožnju treba prilagoditi
uslovima.
StabiliTrak se automatski uključuje
pri svakom startovanju vozila. Ovaj
sistem bi trebalo uvek da bude
uključen, kako bi vozaču pomagao u
upravljanju vozilom po pravcu.
8-39
StabiliTrak se po potrebi može i
isključiti, tako što ćete pritisnuti
dugme g i zadržati ga sve dok se na
instrument-tabli ne upali ESC/TCS
indikatorska lampica. Za informacije
o isključivanju i uključivanju TCS
sistema, pogledajte Sistem kontrole
proklizavanja (TCS) na stranici 8‑37.
Ako se koristi tempomat, on se
automatski deaktivira nakon aktiviranja StabiliTrak sistema. Pritisnite
dugme za tempomat da biste ga
ponovo aktivirali kada to putni uslovi
dozvole. Za dodatne informacije
pogledajte Tempomat na
stranici 8‑40.
8-40
Vožnja i rukovanje
Tempomat
Tempomat vozaču omogućava
da održava brzinu vozila od oko
40 km/h (25 mph) i više, bez držanja
noge na pedali gasa. Tempomat ne
može da se koristi pri brzinama
manjim od 40 km/h (25 mph).
Uz sistem za kontrolu proklizavanja
(TCS) ili elektronsku kontrolu stabilnosti (ESC), sistem može početi da
ograničava proklizavanje točkova
dok koristite tempomat. Ako se to
dogodi, tempomat će se automatski
deaktivirati. Pogledajte Sistem
kontrole proklizavanja (TCS) na
stranici 8‑37 ili Elektronska kontrola
stabilnosti (ESC) na stranici 8‑39.
{ UPOZORENJE
Upotreba tempomata može biti
opasna tamo gde ne možete
bezbedno da vozite konstantnom
brzinom. Ne koristite tempomat
na krivudavim putevima ili u
gustom saobraćaju.
Korišćenje tempomata na klizavim
putevima može da bude opasno.
Na takvim putevima, brze
promene u vučnoj sili pneumatika
mogu da izazovu prekomerno
proklizavanje točkova i gubitak
kontrole. Ne koristite tempomat
na klizavim putevima.
Dugmad tempomata smeštena su
na upravljaču.
1 (Uklj./isklj.): Pritisnite ovo
dugme da biste uključili ili isključili
tempomat. Pri tom će se na instrument-tabli upaliti ili ugasiti indikatorska lampica.
* (Poništavanje):
Pritisnite ovo
dugme za deaktiviranje tempomata
bez brisanja podešene brzine iz
memorije.
RES/+ (Nastavak/ubrzavanje):
Pomerite točkić nagore da biste
nastavili prethodno podešenom
brzinom ili da biste ubrzali.
Vožnja i rukovanje
SET/- (Podešavanje/usporavanje): Pomerite točkić naniže da
biste podesili brzinu i aktivirali
tempomat, ili da biste usporili vozilo.
Podešavanje tempomata
Ako je dugme tempomata uključeno
kada se ne koristi, možete
nehotično da aktivirate tempomat
kada to nije poželjno. Uvek isključite
dugme tempomata kada ne koristite
tempomat.
Da biste podesili brzinu:
1. Pritisnite dugme 1 da biste
uključili tempomat.
2. Ubrzajte do željene brzine.
3. Pomerite točkić naniže ka
položaju SET/- i otpustite ga.
Podešena željena brzina
nakratko se pojavljuje na
instrument-tabli.
4. Sklonite nogu sa pedale gasa.
Kada se kočnice koriste, tempomat
se isključuje.
Nastavak korišćenja podešene
brzine
Ako se tempomat podesi na željenu
brzinu i zatim aktiviraju kočnice,
tempomat se deaktivira bez brisanja
podešene brzine iz memorije.
Kada vozilo dostigne brzinu od oko
40 km/h (25 mph) ili više, nakratko
pomerite točkić naviše ka položaju
RES/+ i zatim ga otpustite. Vozilo
se vraća na prethodno podešenu
brzinu koju i zadržava.
Ubrzavanje tokom korišćenja
tempomata
Ako je sistem tempomata već
aktiviran:
.
.
Pomerite točkić naviše ka
položaju RES/+ i držite ga sve
dok vozilo ne ubrza do željene
brzine, a zatim ga otpustite.
Da biste povećavali brzinu u
malim koracima, točkić nakratko
pomerajte naviše ka položaju
RES/+, a zatim ga otpuštajte.
8-41
Svaki put kad to uradite, brzina
će se povećati za oko 1 km/h
(1 mph).
Usporavanje tokom korišćenja
tempomata
Ako je sistem tempomata već
aktiviran:
.
Pomerite točkić ka položaju
SET/- i držite ga sve dok vozilo
ne uspori do željene brzine, a
zatim ga otpustite.
.
Da biste smanjivali brzinu u
veoma malim koracima, nakratko
pomerajte točkić ka položaju
SET/-. Svaki put kad to uradite,
brzina se smanjuje za oko
1 km/h (1 mph).
Preticanje vozila tokom korišćenja
tempomata
Povećajte brzinu vozila pritiskom
na pedalu gasa. Kada skinete nogu
sa pedale, vozilo usporava do
prethodno podešene brzine
tempomata.
8-42
Vožnja i rukovanje
Korišćenje tempomata na
uzbrdicama
Efikasnost tempomata na uzbrdicama zavisi od brzine i opterećenja
vozila i nagiba uzbrdica. Pri vožnji
po strmoj uzbrdici, možda morate da
pritisnete pedalu gasa da biste
održali brzinu vozila. Pri kretanju
nizbrdo, možda morate da prikočite
ili izaberete niži stepen prenosa da
biste održali brzinu vozila. Kada se
kočnice koriste, tempomat se
isključuje.
Isključivanje tempomata
Postoje tri načina za isključivanje
tempomata:
.
.
.
Da biste deaktivirali tempomat,
lagano pritisnite pedalu kočnice.
Ako vozilo ima ručni menjač,
lagano lupnite po kvačilu da
biste prekinuli sesiju upotrebe
tempomata.
*.
Pritisnite 1 da biste u potpuPritisnite
nosti isključili sistem tempomata.
Jednom prekinut rad tempomata
ne može se nastaviti.
Brisanje brzine iz memorije
Podešena brzina tempomata briše
se iz memorije pritiskom na 1, kao i
nakon isključenja vozila.
Sistemi za detekciju
objekata
Ultrazvučna pomoć pri
parkiranju
Ako je dostupan, sistem za ultrazvučnu pomoć pri parkiranju unazad
(URPA) pomaže vozaču prilikom
parkiranja i izbegavanja objekata pri
vožnji unazad (R). URPA sistem
funkcioniše pri brzinama manjim od
8 km/h (5 mph). Senzori na zadnjem
braniku detektuju objekte koji su
najviše 2,5 m (8 ft) iza vozila i
najmanje 20 cm (8 in) iznad
podloge.
Vožnja i rukovanje
{ UPOZORENJE
URPA sistem ne detektuje
pešake, bicikliste, životinje ili
neke druge objekte koji su ispod
branika, suviše blizu vozila ili
suviše daleko od njega. Da se
ne biste povredili i nastradali ili
oštetili vozilo, čak i kada koristite
URPA sistem, uvek proverite
prostor oko vozila i sve retrovizore pre nego što krenete
unazad.
Princip rada sistema
URPA se automatski uključuje kada
se ručica menjača pomeri u položaj
za hod unazad (R). Čuje se jedan
zvučni signal koji označava da
sistem funkcioniše.
URPA sistem funkcioniše samo
pri brzinama manjim od 8 km/h
(5 mph).
Na prepreke ukazuju kratki zvučni
signali. Interval između kratkih
zvučnih signala postaje kraći kako
se vozilo približava prepreci. Kada
je rastojanje manje od 30 cm
(12 in), kratki zvučni signali prelaze
u kontinualan zvučni signal u
trajanju od pet sekundi.
Da bi se objekti detektovali, moraju
da budu najmanje 20 cm (8 in) iznad
podloge i ispod nivoa prtljažnika.
Objekti moraju takođe da budu
manje od 2,5 m (8 ft) od zadnjeg
branika. Udaljenost na kojoj objekti
mogu da se detektuju može da bude
manja po toplom ili vlažnom
vremenu.
Uključivanje i isključivanje
sistema
Uključivanje i isključivanje sistema
URPA vrši se pomoću dugmeta za
pomoć pri parkiranju, smeštenog
pored ručice menjača.
8-43
Indikatorska lampica pored dugmeta
za pomoć pri parkiranju pali se kad
je sistem uključen, i gasi kada se
sistem deaktivira.
Kada je sistem isključen, na informacionom centru za vozača (DIC)
prikazuje se poruka. Poruka nestaje
nakon kraćeg vremena.
URPA se automatski uključuje pri
svakom startovanju vozila.
Kada sistem ne radi ispravno
Na DIC displeju mogu da se prikažu
sledeće poruke:
„SERVICE PARKING ASSIST“
(SERVISIRATI POMOĆ PRI
PARKIRANJU): Ako se ova poruka
pojavi, odvezite vozilo do dilera da
biste popravili sistem.
8-44
Vožnja i rukovanje
PARK ASSIST OFF (POMOĆ PRI
PARKIRANJU ISKLJUČENA):
Ova poruka se prikazuje na DIC
displeju ako se URPA sistem ne
aktivira usled trenutnih uslova. To
mogu da budu sledeće uslovi:
.
Vozač je onemogućio sistem.
.
Ultrazvučni senzori nisu čisti.
Stalno čistite zadnji branik vozila
od blata, nečistoće, snega, leda i
bljuzgavice. Za uputstva za
čišćenje pogledajte Spoljašnja
nega na stranici 9‑72.
.
Senzori pomoći pri parkiranju su
prekriveni injem ili ledom. Inje i
led mogu da se formiraju oko i
iza senzora i nisu uvek vidljivi; to
može da se desi nakon pranja
vozila po hladnom vremenu.
Poruku ne možete da izbrišete
dok se inje i led ne otope.
.
Neki objekat je visio iz prtljažnika prilikom poslednjeg radnog
ciklusa. Nakon uklanjanja
objekta, URPA nastavlja
normalno da radi.
.
Branik je oštećen. Odvezite
vozilo do dilera i popravite
sistem.
.
Na performanse sistema utiču
ostali faktori, kao što su vibracije
bušaćeg čekića ili kompresija
pneumatskih kočnica vrlo velikog
kamiona.
Gorivo
Korišćenje preporučenog goriva je
važna stavka pravilnog održavanja
ovog vozila zato što na taj način
motor ostaje u čistom stanju, a
vozilo zadržava optimalne performanse.
Aditivi za gorivo
Benzin treba da sadrži deterdžentske aditive koji sprečavaju
formiranje taloga unutar motora i
sistema za gorivo. Čiste brizgaljke
za gorivo i usisni ventili omogućavaju ispravan rad sistema za
kontrolu emisije. Neki benzini ne
sadrže dovoljnu količinu aditiva
koji održavaju brizgaljke za gorivo i
usisne ventile u čistom stanju. Da bi
se ovaj nedostatak deterdženata
nadoknadio, preporučuje se
dodavanje aditiva GM Fuel
System Treatment PLUS (GM šifra
dela 88861011) u rezervoar za
gorivo pri svakoj promeni motornog
ulja ili na svakih 15.000 km, u zavisnosti od toga šta se pre ispuni.
Vožnja i rukovanje
Benzini sa jedinjenjima zasićenim
kiseonikom, kao što su etri i etanol,
možda mogu da se nabave u
vašoj okolini. Međutim, goriva sa
više od 15% etanola, kao što je
E85 (85% etanola), ili više od
15% metil-tercijarnog-butil-etra
(etar) ne treba da se koriste u
vozilima koja nisu predviđena za
ta goriva. Za dodatne informacije
pogledajte Preporučene tečnosti i
sredstva za podmazivanje na
stranici 10‑8.
Napomena: Nije predviđeno da
ovo vozilo koristi gorivo sa
metanolom. Ne koristite gorivo
sa metanolom. Metalni delovi u
sistemu za gorivo mogu da
korodiraju, a plastični i gumeni
delovi da se oštete. Popravka
oštećenja nije obuhvaćena
garancijom vozila.
Neki benzini mogu da sadrže aditiv
za povećanje oktanskog broja koji
se zove metil-ciklo-pentadienil
manganski trikarbonil (MMT); pitajte
službenika tamo gde kupujete
benzin da li gorivo sadrži MMT.
Preporučujemo vam da izbegavate
takve benzine. Gorivo koje sadrži
MMT može da skrati radni vek
svećica i da utiče na performanse
sistema za kontrolu emisije. Može
da se uključi kontrolna lampica
kvara. Ako se to desi, vratite se kod
dilera na servisiranje.
Gorivo za benzinske
motore
Visokokvalitetna goriva koja su
dostupna na tržištu prikladna su
za upotrebu. Kvalitet goriva ima
odlučujući uticaj na snagu motora,
njegovu upotrebljivost i životni vek.
U tom smislu, važnu ulogu igraju i
aditivi sadržani u gorivu Stoga bi
trebalo da koristite isključivo
visokokvalitetna goriva koja sadrže
aditive. Benzin sa suviše malim
oktanskim brojem može prouzrokovati lupanje i posledično oštećenje
motora. Benzin sa većim oktanskim
brojem može se uvek koristiti.
Pumpa za točenje olovnog benzina
ne može se ubaciti u gorivni
rezervoar vozila koje mora da radi
8-45
isključivo na bezolovni benzin.
Upotreba benzina sa oktanskim
brojem 95 obezbeđuje ekonomičnu
vožnju.
Gorivo za dizel motore
Za rad dizel motora mora se koristiti
isključivo komercijalno dostupno
dizel gorivo koje zadovoljava specifikacije standarda DIN EN 590. Nije
dozvoljeno korišćenje pomorskog
dizel goriva, gorivnih ulja, dizel
goriva koja se u celosti ili delimično
zasnivaju na biljkama, poput ulja
uljane repice ili biodizela, Akvazola,
ni sličnih emulzija dizela i vode.
Protočnost i mogućnost prečišćavanja dizel goriva nedovoljne
su pri niskim temperaturama, kao
posledica kristalizacije parafina.
Stoga su tokom zimskih meseci na
tržištu dostupna dizel goriva s
poboljšanim svojstvima u uslovima
niskih temperatura. Postarajte se da
koristite zimsko gorivo pre no što
počne sezona hladnog vremena.
8-46
Vožnja i rukovanje
Korišćenjem dizel goriva čija
svojstva u zimskim uslovima garantuje proizvođač eliminiše se potreba
za aditivima.
Prisustvo vode u gorivu
Prilikom svake zamene ulja u
motoru, ispustite zaostalu vodu iz
filtera dizel goriva.
1. Postavite odgovarajuću posudu
ispod kućišta filtera.
2. Zavrtanj na drenažnom otvoru,
smeštenom na dnu kućišta
filtera, okrenite u smeru suprotno
od kazaljke na satu pomoću
prikladne odvrtke, kako biste
ispustili vodu. Drenaža filtera
završena je onog trenutka kad iz
otvora poteče dizel gorivo.
3. Ponovo pritegnite zavrtanj na
drenažnom otvoru, tako što ćete
ga okrenuti u smeru kazaljke
na satu.
4. Dok je motor isključen, ključ u
kontakt-bravi prebacite u položaj
ON, sačekajte približno pet
sekundi, pa zatim okrenite ključ
u položaj LOCK, da biste obavili
operaciju početnog punjenja
(„prajmovanja“). Ponovite ovu
operaciju još najmanje tri puta
sa isključenim motorom, da biste
sprečili prodor vazduha u gorivni
sistem.
Filter dizel goriva proveravajte u
kraćim vremenskim intervalima
ukoliko je vozilo izloženo
ekstremnim radnim uslovima, poput
visoke vlažnosti (prvenstveno u
priobalnim područjima), ekstremno
visokih ili niskih spoljnih temperatura
i znatnih variranja temperature
tokom noći i dana. Ako u filteru dizel
goriva ima vode, na instrument tabil
se pali upozoravajuća lampica
„Water in Fuel“ (voda u gorivu).
Odmah ispustite vodu iz filtera.
Nestanak goriva
Nestanak dizel goriva zahteva
početno punjenje nakon dopune
goriva.
Dok je motor isključen, ključ u
kontakt-bravi prebacite u položaj
ON, sačekajte približno pet sekundi,
pa zatim okrenite ključ u položaj
LOCK, da biste obavili operaciju
početnog punjenja („prajmovanja“).
Ponovite ovu operaciju još najmanje
tri puta sa isključenim motorom, da
biste sprečili prodor vazduha u
gorivni sistem.
Pokušajte s pokretanjem motora
u trajanju od najviše 40 sekundi.
Sačekajte najmanje pet sekundi pre
no što ponovite ovaj proces. Ako
motor ne može da se pokrene,
obratite se svom dileru.
Vožnja i rukovanje
Punjenje rezervoara
{ UPOZORENJE
Isparenja goriva burno sagorevaju
i vatra izazvana zapaljenim
gorivom može da prouzrokuje
teške povrede. Da se vi i ostali ne
biste povredili, pročitajte i sledite
sva uputstva na mestu za točenje
goriva na benzinskoj pumpi.
Isključite motor prilikom dopunjavanja gorivom. Ne pušite blizu
goriva ili kada dopunjavate vozilo
gorivom. Ne koristite mobilne
telefone. Držite dalje od goriva
izvore varnica i plamena, kao i
materijale koji se dime. Kada
dopunjavate vozilo gorivom, ne
ostavljajte mesto za točenje
goriva na benzinskoj pumpi bez
nadzora. To je, u nekim mestima,
zabranjeno zakonom. Ne ulazite u
vozilo kada ga dopunjavate
(nastavak)
UPOZORENJE (nastavak)
gorivom. Držite decu dalje od
pumpe za gorivo; nikada ne
dozvolite deci da toče gorivo.
8-47
Vratanca gorivnog rezervoara
moguće je otvoriti samo ako je
vozilo otključano. Da biste otvorili
vratanca za rezervoar goriva,
pritisnite zadnju ivicu po sredini i
otpustite je i vratanca će se otvoriti.
Poklopac ulivnog grla, koji je
privezan za šasiju, okrenite u smeru
suprotnom od kazaljke na satu, da
biste ga skinuli. Dok dopunjavate
rezervoar, poklopac ulivnog grla
pustite da visi sa kuke na vratima
gorivnog rezervoara. Vratite
poklopac ulivnog grla na mesto,
tako što ćete ga okretati u smeru
kazaljke na satu dok ne klikne.
Poklopac ulivnog grla nalazi se
iza vratanaca gorivnog rezervoara,
na suvozačevoj strani vozila.
8-48
Vožnja i rukovanje
{ UPOZORENJE
Gorivo može da vas poprska ako
prebrzo otvorite poklopac rezervoara goriva. Ako prospete gorivo
i ono se zapali, možete mnogo da
se opečete. Gorivo može da vas
poprska ako je rezervoar skoro
pun i to češće po vrelom
vremenu. Polako otvorite
poklopac rezervoara goriva i
sačekajte da šištanje prestane.
Zatim odvrnite poklopac do kraja.
Ne punite rezervoar do kraja i ne
prepunjujte ga; sačekajte nekoliko
sekundi pre vađenja pištolja za
punjenje. Očistite gorivo sa obojenih
površina što pre. Pogledajte
Spoljašnja nega na stranici 9‑72.
{ UPOZORENJE
Ako dođe do požara prilikom
dopunjavanja gorivom, ne vadite
pištolj za punjenje. Prekinite
protok goriva tako što ćete da
isključite pumpu ili obavestite
službenika na pumpi. Odmah
napustite oblast.
Napomena: Ako vam treba nov
poklopac rezervoara goriva,
nabavite odgovarajući tip
poklopca od dilera. Pogrešan tip
poklopca gorivnog rezervoara
možda neće moći pravilno da
nalegne i može oštetiti rezervoar i
izduvni sistem.
Punjenje pokretne
posude za gorivo
{ UPOZORENJE
Nikada ne punite pokretnu
posudu za gorivo kada je u vozilu.
Isparenja goriva mogu da se
zapale usled pražnjenja statičkog
elektriciteta posude. Tada možete
mnogo da se opečete, a vozilo da
se ošteti. Da se vi i ostali ne biste
povredili:
.
sipajte gorivo samo u
odobrene posude;
.
ne punite posudu unutar
vozila, u prtljažniku vozila, na
pikap karoseriji ili na nekoj
drugoj površini, već samo na
zemlji;
(nastavak)
Vožnja i rukovanje
UPOZORENJE (nastavak)
.
dodirnite pištoljem za
punjenje unutrašnjost otvora
za punjenje pre nego što
aktivirate pištolj. Održavajte
kontakt dok ne završite sa
punjenjem;
Vuča
Opšte informacije o vuči
Koristite samo opremu za vuču
predviđenu za vaše vozilo. Javite se
svom dileru ili dileru za prikolicu da
bi vam pomogli da pripremite vozilo
za vuču prikolice.
.
ne pušite dok točite gorivo;
.
Pročitajte sledeće informacije o vuči
prikolice u ovom odeljku:
ne koristite mobilni telefon
dok točite gorivo.
.
Za informacije o vožnji pri vuči
prikolice, pogledajte "Karakteristike vožnje i predlozi za vuču";
.
Za maksimalne težine vozila i
prikolice, pogledajte "Vuča
prikolice";
.
Za informacije o opremi za vuču
prikolice, pogledajte "Oprema
za vuču".
Za informacije o vuči onesposobljenog vozila, pogledajte Vuča vozila
na stranici 9‑70. Za informacije o
vuči vozila iza drugog vozila, poput
kuće na točkovima, pogledajte Vuča
vozila za rekreaciju na stranici 9‑70.
8-49
Karakteristike vožnje i
predlozi za vuču
{ UPOZORENJE
Vozač može da izgubi kontrolu
pri vuči prikolice ako ne koristi
odgovarajuću opremu ili ne vozi
vozilo pravilno. Na primer, ako je
prikolica preteška, možda kočnice
ne koče na zadovoljavajući način
ili uopšte ne koče. Vozač i putnici
mogu teško da se povrede. Osim
toga, vozilo može da se ošteti;
rezultujuća popravka nije obuhvaćena garancijom vozila. Vucite
prikolicu samo ako ste obavili sve
korake navedene u ovom odeljku.
Pozovite dilera da bi vam dao
savete i informacije o vuči prikolice vozilom.
Vozilo može da vuče prikolicu
ukoliko je opremljeno odgovarajućom opremom za vuču prikolice.
8-50
Vožnja i rukovanje
Za informacije o vučnom kapacitetu,
pogledajte Vuča prikolice na
stranici 8‑53. Prilikom vuče prikolice
menja se način upravljanja, ubrzavanja, kočenja, kao i izdržljivost i
potrošnja goriva. Dodatna težina
primorava motor, menjač, sklopove
točkova i pneumatike da rade više i
pod većim opterećenjima. Prikolica
takođe povećava otpor vazduha i
pooštrava vučne zahteve. Da biste
bezbedno vukli prikolicu, pravilno
koristite odgovarajuću opremu za
vuču prikolice.
Sledeće informacije sadrže važne
savete za vuču prikolice i pravila za
vašu bezbednost i bezbednost vaših
putnika. Pažljivo pročitajte ovaj
odeljak pre vuče prikolice.
Vuča prikolice
Ovo su neke važne napomene:
.
Pri vuči prikolice važe brojni
zakoni, uključujući ograničenje
maksimalne brzine. Informišite
se o zakonskim obavezama kod
državnih ili lokalnih policijskih
organa.
.
.
Ne vucite prikolicu novim
vozilom dok ne pređe prvih
1600 km (1000 milja). Mogu da
se oštete motor, osovina ili drugi
delovi.
Tokom prvih 800 km (500 milja)
vuče prikolice, ne vozite brže od
80 km/h (50 mph) i ne startujte
sa punim gasom. Tako se vozilo
manje haba.
.
Vozilo može da vuče prikolicu sa
menjačem u položaju D (pogon).
Koristite niži stepen prenosa ako
menjač prečesto menja stepen
prenosa.
.
Pridržavajte se ograničenja
brzine. Ne vozite brže od
maksimalne dozvoljene brzine
za prikolice ili brže od 90 km/h
(55 mph) kako bi se vozilo manje
habalo.
Vožnja sa prikolicom
Vuča prikolice zahteva iskustvo.
Naučite kako da rukujete i kočite sa
dodatnom težinom prikolice. Vozilo
je sada duže i nema tako brz odziv
kao sâmo vozilo.
Proverite sve delove i dodatne
uređaje kuke za prikolicu, sigurnosne lance, električne konektore,
svetla, pneumatike i podešenost
retrovizora. Ako prikolica ima
električne kočnice, pokrenite vozilo i
prikolicu, a zatim rukom aktivirajte
kontroler kočnice prikolice kako
biste bili sigurni da su kočnice u
funkciji.
Tokom putovanja, redovno proveravajte da li je teret fiksiran i da li su
svetla i kočnice prikolice u funkciji.
Vožnja i rukovanje
Vuča sa sistemom za kontrolu
stabilnosti
Prilikom vuče, može da se čuje
zvuk sistema za kontrolu stabilnosti.
Sistem reaguje na kretanje vozila do
koga dolazi usled dejstva prikolice,
što se uglavnom dešava tokom
kretanja u krivini. To je normalna
pojava pri vuči težih prikolica.
Držanje odstojanja
Ostanite bar na dvostruko većem
odstojanju od vozila ispred vas u
odnosu na odstojanje na kome biste
bili pri vožnji bez prikolice. Na taj
način, izbegavate situacije u kojima
se mogu zahtevati snažna kočenja i
nagli zaokreti.
Preticanje
Pri vuči prikolice, treba da pređete
veće rastojanje prilikom preticanja.
Pošto je kompozicija duža, treba da
odete znatno ispred vozila koje
pretičete da biste se vratili u traku.
Hod unazad
Držite donji deo upravljača jednom
rukom. Da biste pomerili prikolicu
nalevo, pomerite tu ruku nalevo. Da
biste pomerili prikolicu nadesno,
pomerite ruku nadesno. Uvek idite
unazad polako i, po mogućstvu, uz
nečije navođenje.
Skretanje
Napomena: Usled vrlo oštrih
zaokreta pri vuči prikolice, prikolica može da dođe u kontakt sa
vozilom. Vozilo može da se ošteti.
Izbegavajte vrlo oštre zaokrete pri
vuči prikolice.
Prilikom skretanja s prikolicom
pravite širi zaokret nego što to
obično činite, kako prikolicom ne
biste zakačili odbojnike, ivičnjake,
saobraćajne znakove, drveće i
druge objekte. Signalizirajte pokazivačem pravca znatno pre skretanja i
izbegavajte krivudanja i nagle
manevre.
8-51
Pokazivači pravca pri vuči
prikolice
Indikatori skretanja na instrument
tabli trepere uvek kada se signalizira
skretanje ili promena trake. Svetla
na pravilno priključenoj prikolici
takođe trepere, obaveštavajući
druge vozače da vozilo skreće,
menja traku ili se zaustavlja.
Pri vuči prikolice, strelice na instrument tabli trepere prilikom skretanja
čak i ako su sijalice na prikolici
pregorele. Povremeno proveravajte
ispravnost sijalica na prikolici.
Vožnja po nagibima
Smanjite brzinu i izaberite niži
stepen prenosa pre nego što
krenete niz dug ili strm nagib. Ako
menjač nije prebačen u niži stepen
prenosa, kočnice moraju toliko da
se koriste da mogu da se usijaju i
više ne budu funkcionalne.
8-52
Vožnja i rukovanje
Vozilo može da vuče prikolicu sa
menjačem u položaju D (pogon).
Koristite niži stepen prenosa ako
menjač prečesto menja stepen
prenosa.
Pri vuči prikolice na velikim
visinama i strmim usponima,
rashladna tečnost motora ključa na
nižoj temperaturi nego na normalnim
nadmorskim visinama. Ako se motor
isključi odmah nakon vuče na
velikim nadmorskim visinama po
strmim uzbrdicama, vozilo može da
pokaže znake slične pregrevanju
motora. Da se to ne bi desilo,
pustite motor da radi nekoliko
minuta u parkirnom položaju, po
mogućstvu na ravnoj podlozi, sa
menjačem u parkirnom položaju (P),
pre nego što isključite motor. Ako se
uključi upozorenje o pregrevanju,
pogledajte Pregrevanje motora na
stranici 9‑21.
Parkiranje na uzbrdici
{ UPOZORENJE
Parkiranje vozila na uzbrdici sa
priključenom prikolicom može
da bude opasno. Ako se nešto
pogrešno uradi, kompozicija može
da se pokrene. Ljudi mogu da se
povrede, a vozilo i prikolica da se
oštete. Po mogućstvu, uvek parkirajte kompoziciju na ravnoj
površini.
3. Kada su podmetači za točkove
na mestu, otpustite pedalu
kočnice tako da podmetači
apsorbuju opterećenje.
4. Ponovo pritisnite pedalu kočnice.
Zatim povucite parkirnu kočnicu i
prebacite ručicu menjača u
položaj P (parkiranje).
5. Otpustite pedalu kočnice.
Odlazak nakon parkiranja na
uzbrdici
1. Aktivirajte i držite pedalu
kočnice.
Ako parkirate kompoziciju na
uzbrdici:
2. Pokrenite motor.
1. Pritisnite pedalu kočnice, ali
još uvek ne prebacujte ručicu
menjača u položaj P (parkiranje).
Okrenite točkove ka ivičnjaku na
nizbrdici, tj. ka putu na uzbrdici.
4. Otpustite ručicu parkirne
kočnice.
2. Neka neko stavi podmetače
ispod točkova prikolice.
3. Prebacite menjač u neki stepen
prenosa.
5. Otpustite pedalu kočnice.
6. Vozite polako sve dok se
prikolica ne oslobodi podmetača.
7. Stanite i neka neko pokupi i
ostavi podmetače na mesto.
Vožnja i rukovanje
Održavanje prilikom vuče
prikolice
Vozilo mora češće da se servisira
kada vuče prikolicu. Pročitajte
dodatne informacije u knjižici sa
rasporedom održavanja. Stavke
koje su posebno važne pri
rukovanju prikolicom su tečnost
za automatski menjač, motorsko
ulje, mazivo za osovine, kaiševi,
rashladni sistem i kočioni sistem.
Proveravajte ove stavke pre i tokom
putovanja.
Proverite povremeno da li su pritegnute sve navrtke i zavrtnjevi na kuki.
Hlađenje motora prilikom vuče
prikolice
Rashladni sistem može privremeno
da se pregreje u ovim teškim radnim
uslovima. Pogledajte Pregrevanje
motora na stranici 9‑21.
Vuča prikolice
Pre vuče prikolice, treba razmotriti
tri važne veličine u vezi sa težinom:
.
težinu prikolice,
.
težinu na prepustu prikolice,
.
ukupnu težinu pneumatika
vozila.
Težina prikolice
Koliko može da bude teška
bezbedna prikolica?
Zavisi od toga kako se kompozicija
koristi. Na primer, podjednako su
važni brzina, nadmorska visina,
nagib puta, spoljašnja temperatura i
dužina korišćenja vozila za vuču
prikolice. Može da zavisi od bilo
kakve specijalne opreme na vozilu i
težine na prepustu koju vozilo može
da nosi. Pogledajte dodatne informacije u delu "Težina na prepustu
prikolice" u nastavku ovog odeljka.
8-53
Maksimalna težina prikolice se
izračunava pod pretpostavkom da je
samo vozač u vučnom vozilu i da
ima svu potrebnu opremu za vuču.
Težinu dodatne opcionalne opreme,
putnika i tereta u vučnom vozilu
treba da oduzmemo od maksimalne
težine prikolice.
Potražite od dilera informacije ili
savete o vuči prikolica.
Težina na prepustu prikolice
Opterećenje na prepustu (A) prikolice je važna težinska mera zato
što utiče na ukupnu bruto težinu
vozila. Bruto težina vozila (GVW)
obuhvata težinu praznog vozila,
tereta koji nosi i osoba u vozilu.
Ako ima puno opcija, opreme,
putnika ili tereta u vozilu, smanjuje
se težina na prepustu koju
vozilo može da nosi, kao i težina
prikolice koju vozilo može da vuče.
8-54
Vožnja i rukovanje
Ako se vuče prikolica, opterećenje
na prepustu treba dodati bruto težini
vozila zato što će vozilo nositi i taj
teret. Za dodatne informacije pogledajte Ograničenja opterećenja vozila
na stranici 8‑10.
Težina na prepustu prikolice (A)
treba da bude 10-15 procenata
ukupne težine natovarene prikolice (B).
Nakon utovara prikolice, izmerite
pojedinačno težinu prikolice i težinu
na njenom prepustu da biste videli
da li su ispravne. Ako nisu, podesite
ih tako što ćete premestiti neke
stvari unutar prikolice.
Oprema za vuču
Ukupna težina pneumatika
vozila
.
Zadnji branik na vozilu nije
predviđen za kuke. Ne kačite
iznajmljene kuke ili druge kuke
za branik na njega. Koristite
samo kuku za montažu na okvir,
a ne na branik.
.
Da li se prave neki otvori u
karoseriji vozila kada se
postavlja kuka za prikolicu? Ako
se prave, zatvorite otvore kada
skinete kuku. Ako se otvori ne
zatvore, nečistoća, voda i smrtonosni ugljen-monoksid (CO) iz
izduvnih gasova mogu da uđu u
vozilo. Pogledajte Izduvni sistem
motora na stranici 8‑26.
Pobrinite se da pneumatici vozila
budu napumpani do gornje granične
vrednosti hladnih pneumatika. Ove
brojke možete da nađete na nalepnici sa informacijama o pneumaticima i opterećenjima. Pogledajte
Ograničenja opterećenja vozila na
stranici 8‑10. Ne prekoračujte
graničnu vrednost bruto težine
vozila, uključujući težinu na
prepustu prikolice.
Kuke
Koristite odgovarajuću opremu za
kuke. Potražite pomoć od svog
dilera ili dilera za kuke.
Vožnja i rukovanje
Sigurnosni lanci
Uvek postavite lance između vozila i
prikolice. Ukrstite sigurnosne lance
ispod prepusta prikolice da biste
sprečili da prepust dodirne put ako
se odvoji od kuke. Dovoljno ih
olabavite da kompozicija može da
skrene. Nikada ne dozvolite da se
sigurnosni lanci vuku po zemlji.
Kočnice prikolice
Da li prikolica ima svoje kočnice?
Pročitajte i sledite uputstva za
kočnice prikolice da biste ih pravilno
instalirali, podesili i održavali.
Pošto vozilo ima neblokirajuće
kočnice, ne dirajte kočioni sistem
vozila. Ako to uradite, nijedan
kočioni sistem neće dobro funkcionisati ili neće uopšte funkcionisati.
Konverzije i dodaci
Dodatna električna
oprema
Napomena: Nemojte dodavati
nikakvu električnu opremu vozilu,
osim ako to prvo niste proverili
sa dilerom. Neke električna
oprema može da ošteti vozilo,
što nije obuhvaćeno garancijom
vozila. Neka dodatna električna
oprema može da ometa pravilnu
funkciju drugih komponenti.
8-55
Dodatna oprema može da isprazni
akumulator u vozilu od 12 V, čak i
kada se vozilo ne koristi.
Vozilo ima sistem vazdušnih
jastuka. Pre nego što pokušate da
dodate neku električnu opremu
vozilu, pogledajte Servisiranje
vozila sa vazdušnim jastukom na
stranici 2‑30. Dodavanje opreme
vozilu sa vazdušnim jastukom na
stranici 2‑30.
8-56
Vožnja i rukovanje
2 NAPOMENE
Nega vozila
Nega vozila
Opšte informacije
Opšte informacije . . . . . . . . . . . . . 9-2
Oprema i modifikacije . . . . . . . . . 9-2
Provere vozila
Samostalno servisiranje . . . . . . . 9-3
Poklopac motornog
prostora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4
Kratak pregled motornog
prostora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
Motorno ulje . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10
Sistem za radni vek
motornog ulja . . . . . . . . . . . . . . 9-12
Tečnost za automatski
menjač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-13
Tečnost ručnog menjača . . . . . 9-13
Hidraulično kvačilo . . . . . . . . . . . 9-13
Prečistač/filter za vazduh
motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-14
Rashladni sistem . . . . . . . . . . . . 9-16
Rashladna tečnost motora . . . 9-18
Pregrevanje motora . . . . . . . . . . 9-21
Radni režim zaštite pregrejanog motora . . . . . . . . . . . . . . . 9-22
Tečnost servo upravljača
(motori L4 zapremine 2,0 l i
2,4 l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-22
Tečnost servo upravljača
(motor V6 zapremine
3,0 l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-22
Tečnost za pranje . . . . . . . . . . . . 9-24
Kočnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-24
Kočiona tečnost . . . . . . . . . . . . . 9-25
Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-27
Provera prekidača
elektropokretača . . . . . . . . . . . 9-28
Provera funkcionalnosti
kontrole zaključavanja ručice
automatskog menjača . . . . . . 9-28
Provera blokade kontakta
menjača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-29
Provera parkirne kočnice
i P (Park) mehanizma . . . . . . 9-29
Zamena metlice brisača . . . . . 9-30
9-1
Usmeravanje prednjeg svetla
Usmeravanje prednjeg
svetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-30
Zamena sijalice
Zamena sijalice . . . . . . . . . . . . . . 9-31
Halogene sijalice . . . . . . . . . . . . 9-31
Intenzivna ksenonska prednja
svetla (HID) . . . . . . . . . . . . . . . . 9-31
Prednja svetla, prednji
pokazivači pravca i parkirna
svetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-31
Svetla za maglu . . . . . . . . . . . . . 9-34
Zadnja svetla, pokazivač
pravca, stop svetla i svetla
za vožnju unazad . . . . . . . . . . 9-34
Zadnja svetla za maglu . . . . . . 9-35
Svetlo za registarsku
tablicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-36
Zamena sijalica . . . . . . . . . . . . . . 9-36
9-2
Nega vozila
Električni sistem
Preopterećenje električnog
sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osigurači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kutija osigurača u motornom
prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kutija osigurača ispod
instrument table . . . . . . . . . . . .
9-37
9-38
9-38
9-42
Točkovi i pneumatici
Točkovi i pneumatici . . . . . . . . .
Pneumatici . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zimski pneumatici . . . . . . . . . . .
Oznake na pneumatiku . . . . . .
Pritisak u pneumatiku . . . . . . . .
Sistem za nadzor pritiska u
pneumaticima . . . . . . . . . . . . . .
Nadzor pritiska u
pneumaticima . . . . . . . . . . . . . .
Inspekcija pneumatika . . . . . . .
Promena mesta
pneumatika . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kada je vreme za nove
pneumatike . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-45
9-45
9-45
9-45
9-45
9-46
9-47
9-51
9-51
9-52
Kupovina novih
pneumatika . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-53
Različite veličine pneumatika i
točkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-55
Poravnanje točkova i
balansiranje pneumatika . . . 9-56
Zamena točkova . . . . . . . . . . . . . 9-56
Lanci za sneg . . . . . . . . . . . . . . . . 9-57
Ako se pneumatik izduva . . . . 9-57
Menjanje pneumatika . . . . . . . . 9-59
Kompaktni rezervni
pneumatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-65
Startovanje pomoću kablova
Startovanje pomoću
kablova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-66
Vuča
Vuča vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-70
Vuča vozila za rekreaciju . . . . 9-70
Nega spoljašnjosti
Spoljašnja nega . . . . . . . . . . . . .
Unutrašnja nega . . . . . . . . . . . . .
Čišćenje središnjeg stuba . . .
Patosnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-72
9-75
9-77
9-78
Opšte informacije
Za servisiranje i potrebne delove,
posetite dilera. Dobićete originalne
delove, a uslužiće vas ljubazno i
tehnički obučeno osoblje servisa.
Oprema i modifikacije
Dodavanje opreme koju ne prodaje
diler ili vršenje modifikacija na vozilo
može uticati na performanse vozila i
bezbednost, uključujući i elemente
kao što su vazdušni jastuci,
kočenje, stabilnost, aerodinamika,
postojanost i elektronske sisteme
kao što su ABS kočnice, kontrola
vuče i kontrola stabilnosti. Takva
oprema ili modifikacije mogu dovesti
do neispravnosti ili oštećenja koja
ne pokriva garancija vozila.
Nega vozila
Oštećenja kod komponenti
vozila nastala usled modifikacija,
instalacije ili korišćenja delova bez
GM sertifikata nisu pokrivena po
uslovima garancije vozila i mogu
uticati na preostalu garanciju za
dotične delove.
GM oprema je dizajnirana da
dopunjuje i funkcioniše zajedno
sa ostalim sistemima na vozilu.
Posetite dilera da biste opremili
vozilo korišćenjem originalne GM
opreme koju će instalirati tehničar
distributera.
Takođe pogledajte Dodavanje
opreme u vozilo opremljeno
vazdušnim jastukom na stranici 2‑30.
Provere vozila
Samostalno servisiranje
{ UPOZORENJE
Rad na vozilu može biti opasan
ukoliko ne posedujete odgovarajuće znanje, servisno uputstvo,
alate ili rezervne delove. Pre
izvođenja bilo kakvih servisnih
radova obavezno ispoštujte
procedure opisane u ovom
uputstvu za upotrebu i konsultujte
servisno uputstvo za vaše vozilo.
9-3
Ako samostalno obavljate
servisiranje treba da koristite
odgovarajuće uputstvo za
servisiranje. Ono će vam dati
mnogo opširnije informacije o
načinu servisiranja vozila u odnosu
na ovaj priručnik.
Ovo vozilo ima sistem vazdušnih
jastuka. Pre nego što pokušate
samostalno da servisirate vozilo,
pogledajte Provera sistema
vazdušnih jastuka na stranici 2‑31.
Vodite evidenciju o nabavci svih
delova (sa računima), listu pređene
kilometraže i evidentirajte datume
obavljanja bilo kakvih servisnih
radova.
9-4
Nega vozila
Za zatvaranje poklopca motornog
prostora:
Poklopac motornog
prostora
1. Pre nego što zatvorite poklopac
motorskog prostora, uverite se
da su svi zatvarači za punjenje
pravilno postavljeni.
Za otvaranje poklopca motornog
prostora:
2. Stanite s prednje strane vozila i
drugu ručicu za oslobađanje
poklopca motorskog prostora
pogurajte ka vozačkoj strani
vozila.
1. Povucite unutrašnju ručicu za
odbravljivanje, smeštenu s leve
strane stuba upravljača, ispod
instrument-table.
3. Podignite poklopac motornog
prostora.
2. Spustite poklopac motorskog
prostora do visine od 30 cm
(12 in) iznad vozila, a zatim ga
otpustite tako da se potpuno
zabravi. Proverite da li je
poklopac motorskog prostora
zatvoren i ukoliko je potrebno
ponovite ovaj postupak.
Nega vozila
Kratak pregled motornog prostora
Motor L4 zapremine 2,0 l
9-5
9-6
Nega vozila
A. Prečistač/filter za vazduh
motora na stranici 9‑14.
B. Ventilatori hladnjaka motora
(spoljni prikaz). Pogledajte
Rashladni sistem na
stranici 9‑16.
C. Šipka za merenje nivoa
motornog ulja. Pogledajte
Motorno ulje na stranici 9‑10.
D. Poklopac za punjenje motornog
ulja. Pogledajte Motorno ulje na
stranici 9‑10.
G. Akumulator na stranici 9‑27.
E. Rezervoar kočione tečnosti.
Pogledajte Kočnice na
stranici 9‑24.
I.
F.
Rezervoar rashladne tečnosti
motora s poklopcem pod pritiskom. Pogledajte Rashladna
tečnost motora na stranici 9‑18.
H. Kutija osigurača u motornom
prostoru na stranici 9‑38.
Rezervoar tečnosti za pranje
vetrobrana. Pogledajte Tečnost
za pranje na stranici 9‑24.
Nega vozila
Motor L4 zapremine 2,4 l
9-7
9-8
Nega vozila
A. Prečistač/filter za vazduh
motora na stranici 9‑14.
B. Poklopac motora.
C. Poklopac za punjenje motornog
ulja. Pogledajte Motorno ulje na
stranici 9‑10.
D. Šipka za merenje nivoa
motornog ulja. Pogledajte
Motorno ulje na stranici 9‑10.
E. Poklopac i merna šipka za
tečnost u menjaču. Pogledajte
Tečnost za automatski menjač
na stranici 9‑13.
F.
Rezervoar kočione tečnosti.
Pogledajte Kočnice na
stranici 9‑24.
G. Rezervoar rashladne tečnosti
motora s poklopcem pod pritiskom. Pogledajte Rashladna
tečnost motora na stranici 9‑18.
H. Poklopac akumulatora.
Pogledajte Akumulator na
stranici 9‑27.
I.
Kutija osigurača u motornom
prostoru na stranici 9‑38.
J.
Rezervoar tečnosti za pranje
vetrobrana. Pogledajte Tečnost
za pranje na stranici 9‑24.
Nega vozila
Motor V6 zapremine 3,0 l
9-9
9-10
Nega vozila
A. Prečistač/filter za vazduh
motora na stranici 9‑14.
B. Rezervoar i poklopac za servo
upravljača. Pogledajte Tečnost
servo upravljača (motor V6
zapremine 3,0 l) na stranici 9‑22
или Tečnost servo upravljača
(motori L4 zapremine 2,0 l i 2,4
l) na stranici 9‑22.
C. Poklopac za punjenje motornog
ulja. Pogledajte Motorno ulje na
stranici 9‑10.
D. Šipka za merenje nivoa
motornog ulja. Pogledajte
Motorno ulje na stranici 9‑10.
E. Poklopac motora.
F.
Poklopac i merna šipka za
tečnost u menjaču. Pogledajte
Tečnost za automatski menjač
na stranici 9‑13.
G. Rezervoar kočione tečnosti.
Pogledajte Kočnice na
stranici 9‑24.
H. Ekspanziona posuda rashladne
tečnosti i poklopac pod pritiskom. Pogledajte Rashladna
tečnost motora na stranici 9‑18.
Pogledajte "Biranje odgovarajućeg motornog ulja" u ovom
odeljku.
.
Redovno proveravajte nivo
motornog ulja i održavajte
odgovarajući nivo motornog ulja.
Pogledajte "Provera motornog
ulja" i "Kada treba dodati
motorno ulje" u ovom odeljku.
.
U određeno vreme izvršite
zamenu motornog ulja.
Pogledajte Sistem za radni vek
motornog ulja na stranici 9‑12.
Motorno ulje
.
Da bi se obezbedile pravilne
performanse motora i dug vek
trajanja, posebnu pažnju treba
obratiti motornom ulju. Da biste
lakše zaštitili svoju investiciju,
pratite ove jednostavne, ali važne
korake:
Uvek pravilno odlažite motorno
ulje. Pogledajte "Šta uraditi sa
korišćenim uljem" u ovom
odeljku.
Provera motornog ulja
I.
Poklopac akumulatora.
Pogledajte Akumulator na
stranici 9‑27.
J.
Kutija osigurača u motornom
prostoru na stranici 9‑38.
K. Rezervoar tečnosti za pranje
vetrobrana. Pogledajte Tečnost
za pranje na stranici 9‑24.
.
Uvek koristite motorno ulje sa
odobrenom specifikacijom i
odgovarajućeg viskoziteta.
Dobro bi bilo da se nivo motornog
ulja proveri pri svakoj dopuni goriva.
Da biste dobili tačno očitavanje,
vozilo mora da bude na ravnom
tlu. Drška šipke za proveru nivoa
motornog ulja je u obliku petlje i
žute je boje. Pogledajte Kratak
pregled motornog prostora na
Nega vozila
stranici 9‑5 da biste videli gde se
nalazi šipka za proveru nivoa
motornog ulja.
Za dobijanje tačnog očitavanja nivoa
ulja najvažnije je sledeće:
1. Ukoliko je motor radio izvesno
vreme, isključite motor i
sačekajte nekoliko minuta da se
ulje vrati u posudu za ulje. Ako
ulje proveravate previše brzo
nakon isključivanja motora,
nećete dobiti tačno očitavanje
nivoa ulja.
2. Izvucite štap za merenje nivoa
ulja i očistite ga papirnim
ubrusom ili tkaninom, zatim ga
vratite do kraja. Ponovo ga
izvadite držeći vrh nadole i
proverite nivo.
Kada dodati motorno ulje
Ukoliko je ulje ispod oznake MIN
(minimum), dodajte 1 litar (1 qt)
preporučenog ulja i zatim ponovo
proverite nivo. Pogledajte deo
"Biranje odgovarajućeg ulja" u ovom
odeljku da biste saznali koju vrstu
ulja treba da koristite. Za količinu
motornog ulja kod kartera, pogledajte Količine i specifikacije na
stranici 11‑2.
Napomena: Nemojte dodavati
previše ulja. Ukoliko u rezervoaru
ima previše motorskog ulja, zbog
čega nivo ulja pređe gornju
oznaku koja pokazuje odgovarajući radni nivo, može doći do
oštećenja motora.
Pogledajte Kratak pregled motornog
prostora na stranici 9‑5 da biste
videli gde se nalazi poklopac za
punjenje motornog ulja.
Dodajte dovoljno ulja da bi se nivo
ulja našao u pravilnom radnom
opsegu. Kada završite, štap za
merenje nivoa motornog ulja vratite
do kraja nazad.
Izbor pravilnog motornog ulja
Izbor pravilnog motornog ulja zavisi
od pravilne specifikacije ulja i
stepena viskoziteta. Pogledajte
Preporučene tečnosti i sredstva za
podmazivanje na stranici 10‑8.
9-11
Specifikacija
Koristite i tražite licencirana motorna
ulja sa dexos2™ odobrenom sertifikacionom oznakom. Motorna ulja
koja zadovoljavaju zahteve za
ovo vozilo treba da ima dexos2
odobrenu sertifikacionu oznaku.
Ova sertifikaciona oznaka pokazuje
da je ulje odobreno po dexos2
specifikaciji.
Napomena: Nekorišćenjem
preporučenog motornog ulja
može doći do oštećenja motora
koje nije pokriveno garancijom
vozila. Kod dilera ili servisera
proverite da li je ulje odobreno po
dexos2 specifikaciji.
Stepen viskoziteta
SAE 5W-30 je najbolji stepen
viskoziteta za vozilo. Ne koristiti ulja
drugih stepena viskoziteta kao što
su SAE 10W-30, 10W-40 ili 20W-50.
9-12
Nega vozila
U veoma hladnim oblastima, gde
temperatura pada ispod -20 °F
(-29 °C), treba da se koristi ulje
SAE 0W-30. Ulje takvog stepena
viskoziteta će obezbediti lakši
hladan start motora kod veoma
niskih temperatura. Kada birate ulje
odgovarajućeg stepena viskoziteta
uvek birajte ulje koje odgovara
dexos2 specifikaciji ili ekvivalentno.
Pogledajte deo "Specifikacija" za
više informacija.
Aditivi za motorno ulje/ispirači
motornog ulja
Nemojte ništa dodavati motornom
ulju. Korišćenje aditiva za motorsko
ulje može prouzrokovati oštećenje
motora koje nije pokriveno garancijom vozila.
Ispirači sistema motornog ulja se
ne preporučuju i mogu izazvati
oštećenje motora koje ne pokriva
garancija vozila.
Šta uraditi sa korišćenim uljem
Korišćeno motorno ulje sadrži
izvesne elemente koji mogu biti
štetni za vašu kožu, a mogle bi
prouzrokovati i kancer. Sprečite
dodir korišćenog motornog ulja sa
kožom duže vreme. Operite kožu i
nokte sapunom i vodom ili dobrim
sredstvom za pranje ruku. Operite
ili pravilno odložite odeću ili krpe
uprljane korišćenim motornim uljem.
Pročitajte upozorenja proizvođača
u vezi sa upotrebom i odlaganjem
uljnih proizvoda.
Korišćeno ulje može biti opasno po
životnu sredinu. Ako sami menjate
ulje, postarajte se iz filtera ispusti
svo ulje pre odlaganja. Nikad ne
odlažite ulje bacanjem u kantu za
otpad ili prosipanjem na tlo, u
kanalizaciju, ili u potoke i rečna
korita. Reciklirajte ga tako što ćete
ga odneti na mesto za sakupljanje
korišćenog ulja.
Sistem za radni vek
motornog ulja
Kada menjati motorno ulje
Ova vozila raspolažu sa računarskim sistemom koji prikazuje kada
treba menjati motorno ulje i filter
ulja. To zavisi od kombinacije
faktora kao što su broj okretaja
motora, temperatura motora i
pređena kilometraža. Zasnovano na
uslovima vožnje, prikazana kilometraža kod koje je potrebno zameniti
ulje može znatno varirati. Da bi
sistem životnog veka motornog ulja
pravilno radio, morate ga resetovati
nakon svake zamene ulja.
Kada sistem proračuna da je vek
trajanja ulja smanjen, pokazaće da
je potrebna zamena ulja. Pojaviće
se poruka CHANGE ENGINE
OIL SOON (SKORA ZAMENA
MOTORNOG ULJA). Pogledajte
Poruke motornog ulja na
stranici 4‑39. Zameniti ulje što je
moguće pre u narednih 1 000 km
(600 milja). Moguće je, da ako
Nega vozila
vozite pod najboljim uslovima,
sistem o životnom veku ulja ne
pokaže da je potrebna zamena ulja
tokom cele godine. Motorno ulje
kao i filter se moraju zameniti bar
jednom godišnje, u isto vreme i
sistem se mora resetovati. Vaš diler
ima tehnički obučeno osoblje koje
će izvršiti ovaj zadatak i resetovati
sistem. Takođe je važno redovno
proveravati ulje između perioda
zamene i držati ga na odgovarajućem nivou.
Ukoliko je sistem slučajno
resetovan, ulje se mora zameniti na
5 000 km (3.000 milja) od zadnje
zamene. Zapamtite da se treba
resetovati sistem roka upotrebe ulja
kad god je ulje zamenjeno.
Nakon promene ulja potrebno je
resetovati sistem za praćenje
radnog veka ulja. Posetite dilera radi
servisiranja.
Tečnost za automatski
menjač
Kako se proverava tečnost za
automatski menjač
Provera nivoa tečnosti menjača
nije neophodna. Curenje tečnosti
menjača je jedini razlog gubitka
tečnosti. Ako dođe do curenja, što
je moguće pre odvezite vozilo kod
dilera radi popravke.
Ovo vozilo nije opremljeno sa
štapom za merenje nivoa ulja
tečnosti menjača. Postoji specijalan
postupak za proveru i zamenu
tečnosti za menjač. Budući da ovaj
postupak nije jednostavan, bolje da
to obavi diler. Kontaktirajte dilera za
više informacija.
Tečnost i filter menjajte u intervalima
koji su navedeni u Raspored održavanja na stranici 10‑2. pobrinite se
da je tečnost navedena u Preporučene tečnosti i sredstva za podmazivanje na stranici 10‑8.
9-13
Tečnost ručnog menjača
Provera nivoa tečnosti ručnog
menjača nije neophodna. Curenje
tečnosti menjača je jedini razlog
gubitka tečnosti. Ako dođe do
curenja, što je moguće pre odvezite
vozilo kod dilera radi popravke.
Pogledajte Preporučene tečnosti i
sredstva za podmazivanje na
stranici 10‑8 za odgovarajuću
tečnost.
Hidraulično kvačilo
Kod vozila sa ručnim menjačem nije
neophodno redovno proveravati
tečnost za kočnicu/tečnost za
kvačilo, osim u slučaju da se
sumnja na curenje. Dodavanje
tečnosti neće rešiti curenje. Gubitak
tečnosti u ovom sistemu bi moglo
da ukazuje na problem. Dajte da se
sistem proveri i popravi.
9-14
Nega vozila
Kada proveriti i šta koristiti
Poklopac rezervoara tečnosti za
kočnicu/hidraulično kvačilo ima na
sebi simbol. Zajednički rezervoar
tečnosti za kočnice/kvačilo puni se
kočionom tečnošću DOT 3, kao što
je navedeno na poklopcu rezervoara. Pogledajte Kratak pregled
motornog prostora na stranici 9‑5 da
biste videli gde se nalazi rezervoar.
Kako se proverava i dodaje
tečnost
Vizuelno proverite rezervoar za
tečnost za kočnice/tečnost za
kvačilo da biste se uverili da je nivo
tečnosti kod linije MIN (minimum) na
stranici rezervoara. Sistem tečnosti
za kočnice/hidraulično kvačilo treba
da bude zatvoren i zaptiven.
Ne uklanjajte poklopac da biste
proverili nivo tečnosti ili napunili
rezervoar. Poklopac ukloniti samo
kada je neophodno dodati odgovarajuću tečnost tako da nivo dođe do
linije MIN.
Prečistač/filter za vazduh
motora
Filter vazduha motora smešten je u
motorskom prostoru, na vozačevoj
strani vozila. Pogledajte Kratak
pregled motornog prostora na
stranici 9‑5 za više informacija o
njegovom položaju.
Kada proveriti prečistač/filter
za vazduh motora
Proveravajte prečistač/filter za
vazduh u intervalima datim u
rasporedu održavanja. Pogledajte
Raspored održavanja na
stranici 10‑2 za više informacija.
Ukoliko se vozi u prašnjavim/
prljavim uslovima, filter proveravajte
pri svakoj zameni motorskog ulja.
Kako proveriti prečistač/filter
za vazduh motora
Da biste proverili prečistač/filter za
vazduh, izvadite filter iz vozila i
lagano protresite da bi se skinula
prašina i prljavština sa površine.
Ako filter ostane pokriven prljavštinom, potreban je novi filter.
Za proveru ili zamenu prečistača/
filtera za vazduh motora:
Motor L4 zapremine 2,0 l
1. Otvorite poklopac motornog
prostora. Pogledajte Poklopac
motornog prostora na
stranici 9‑4.
Nega vozila
9-15
Motor L4 zapremine 2,4 l
3. Odvojite električni priključak (C).
1. Otvorite poklopac motornog
prostora. Pogledajte Poklopac
motornog prostora na
stranici 9‑4.
4. Uklonite zavrtnje (A) s gornje
strane kućišta filtera vazduha
motora.
5. Podignite poklopac kućišta filtera
i odložite ga dalje od motora.
6. Izvadite filter.
7. Proverite ili zamenite prečistač/
filter za vazduh motora.
8. Obrnutim redosledom izvršite
korake 2 do 4, da biste ponovo
postavili poklopac na kućište
filtera.
2. Uklonite zavrtnje s gornje strane
kućišta filtera vazduha motora.
3. Podignite poklopac kućišta filtera
i odložite ga dalje od motora.
4. Izvadite filter.
5. Proverite ili zamenite prečistač/
filter za vazduh motora.
A. Zavrtnji (6)
6. Spustite poklopac kućišta filtera
do motora.
C. Električni priključak
7. Pomoću zavrtnjeva pričvrstite
poklopac s gornje strane kućišta.
B. Stega creva za vazduh
2. Odvojte odvodni vod tako što
ćete popustiti stegu na crevu za
vazduh (B).
9-16
Nega vozila
Motor V6 zapremine 3,0 l
1. Otvorite poklopac motornog
prostora. Pogledajte Poklopac
motornog prostora na
stranici 9‑4.
6. Spustite poklopac kućišta filtera
do motora.
7. Pomoću zavrtnjeva pričvrstite
poklopac s gornje strane kućišta.
3. Podignite poklopac kućišta filtera
i odložite ga dalje od motora.
4. Izvadite filter.
5. Proverite ili zamenite prečistač/
filter za vazduh motora.
Sistem za hlađenje omogućava
motoru da održi odgovarajuću radnu
temperaturu.
{ UPOZORENJE
Pokretanje motora bez prečistača/filtera za vazduh može
izazvati opekotine kod vas ili
drugih ljudi. Prečistač vazduha ne
čisti samo vazduh; on pomaže da
se zaustavi plamen u slučaju da
se pojavi iz motora. Budite pažljivi
dok radite na motoru i ne pokrećite ga bez prečistača/filtera za
vazduh.
2. Uklonite zavrtnje s gornje strane
kućišta filtera vazduha motora.
Rashladni sistem
Napomena: Ukoliko je prečistač/
filter za vazduh uklonjen, prljavština može lako da uđe u motor,
što bi ga moglo oštetiti. Uvek
vozite sa montiranim prečistačem/filterom za vazduh.
Motor L4 zapremine 2,0 l
A. Ventilatori hladnjaka motora
(spoljni prikaz)
B. Ekspanziona posuda rashladne
tečnosti i poklopac pod
pritiskom
Nega vozila
9-17
UPOZORENJE (nastavak)
može povrediti. Ruke, odeću i
alate udaljite od električnog
motora ispod poklopca motornog
prostora.
{ UPOZORENJE
Motor L4 zapremine 2,4 l
Motor V6 zapremine 3,0 l
A. Ventilatori hladnjaka motora
(spoljni prikaz)
A. Ventilatori hladnjaka motora
(spoljni prikaz)
B. Ekspanziona posuda rashladne
tečnosti i poklopac pod
pritiskom
B. Ekspanziona posuda rashladne
tečnosti i poklopac pod
pritiskom
{ UPOZORENJE
Električni ventilator hladnjaka
motora ispod poklopca motornog
prostora može se pokrenuti čak i
kada motor ne radi i lako vas
(nastavak)
Creva za grejač i radijator, kao i
ostali delovi motora, mogu biti
veoma vruća. Ne dodirujte ih.
Možete se opeći ako to uradite.
Ne pokrećite motor ako postoji
curenje. Ako pokrenete motor,
moglo bi doći do ispuštanja
celokupne rashladne tečnosti. To
može dovesti do požara kod
motora i mogli biste se opeći.
Sanirajte svako curenje pre
vožnje vozila.
9-18
Nega vozila
Napomena: Korišćenje druge
rashladne tečnosti, a ne
DEX-COOL® sredstva, može
izazvati prevremenu koroziju
motora, uloška grejača ili
hladnjaka. Pored toga, ovo
može zahtevati raniju zamenu
rashladne tečnosti motora. Bilo
kakve popravke ne bi bile pokrivene garancijom vozila. Kod ovog
vozila uvek koristite DEX-COOL
(bez silikata) rashladno sredstvo.
Rashladna tečnost
motora
Sistem rashladne tečnosti motora u
vozilu napunjen je DEX-COOL®
mešavinom za hlađenje motora.
Pogledajte Raspored održavanja na
stranici 10‑2 za više informacija.
U nastavku se objašnjava rashladni
sistem i način provere i dodavanja
rashladne tečnosti kada je njen nivo
nizak. Ukoliko postoji problem sa
pregrevanjem motora, pogledajte
Pregrevanje motora na stranici 9‑21.
Šta koristiti
{ UPOZORENJE
Dodavanje samo obične vode ili
nekih drugih tečnosti u rashladni
sistem može da bude opasno.
Obična voda i ostale tečnosti
mogu da proključaju ranije nego
odgovarajuća mešavina
rashladne tečnosti. Sistem
upozorenja za rashladnu tečnost
podešen je na odgovarajuću
mešavinu rashladne tečnosti. Ako
se koristi obična voda ili pogrešna
mešavina, motor bi se mogao
pregrejati, a vi ne biste dobili
upozorenje o pregrevanju. Motor
bi mogao da se zapali, a vi i drugi
ljudi biste mogli zadobiti opekotine. U zavisnosti od motora,
koristite 50/50 rastvor dejonizovane ili čiste pijaće vode i
DEX-COOL rashladne tečnosti.
Koristite 50/50 rastvor dejonizovane
ili čiste pijaće vode i DEX-COOL
rashladne tečnosti. U slučaju da se
koristi ova mešavina, ne treba
dodavati ništa. Ova mešavina:
.
štiti od zamrzavanja do
spoljašnje temperature od -37 °C
(-34 °F);
.
štiti od ključanja do temperature
motora od 129 °C (265 °F);
.
štiti od rđe i korozije;
.
ne oštećuje aluminijumske
delove;
.
pomaže da se održava pravilna
temperatura motora.
Napomena: Ako se koristi
nepravilna mešavina rashladne
tečnosti, moglo bi doći do pregrevanja i teškog oštećenja motora.
Troškovi popravke ne bi bili pokriveni garancijom vozila. Prevelika
količina dejonizovane ili čiste
pijaće vode u mešavini može
prouzrokovati zamrzavanje i
pucanje motora, hladnjaka,
uloška grejača i drugih delova.
Nega vozila
Nikad ne odlažite rashladnu tečnost
motora bacanjem u kantu za otpad
ili prosipanjem na tlo, u kanalizaciju,
ili u potoke i rečna korita. Rashladnu
tečnost treba da promeni ovlašćeni
servisni centar koji je upoznat sa
zakonskim zahtevima u vezi sa
odlaganjem rashladne tečnosti. To
će pomoći da se zaštiti životna
sredina i vaše zdravlje.
Provera rashladne tečnosti
Prilikom provere rashladne tečnosti
vozilo mora da stoji na ravnoj
površini.
Proverite da li rashladno sredstvo
može da se vidi u ekspanzionoj
posudi rashladne tečnosti motora.
Ukoliko rashladna tečnost u ekspanzionoj posudi rashladne tečnosti
motora ključa, ne radite ništa dok se
ne ohladi.
Ako je nivo rashladne tečnosti
vidljiv ali je ispod oznake, dodajte
50/50 rastvor dejonizovane ili čiste
pijaće vode i rashladnog sredstva
DEX-COOL.
Pre no što to uradite, uverite se da
se rashladna tečnost ohladila.
U slučaju da se u ekspanzionoj
posudi ne vidi nivo rashladne
tečnosti, njeno dolivanje izvršite na
sledeći način:
Kako se dodaje rashladno
sredstvo u ekspanzionu
posudu rashladne tečnosti
{ UPOZORENJE
Možete se opeći u slučaju da
prolijete rashladnu tečnost na
vruće delove motora. Rashladna
tečnost sadrži etilen-glikol i
zapaliće se u slučaju da su delovi
motora dovoljno vrući. Ne prolivajte rashladnu tečnost na vruć
motor.
9-19
Napomena: Ovo vozilo ima
specijalan postupak za punjenje
rashladne tečnosti. Nepoštovanje
ovog postupka može dovesti do
pregrevanja i ozbiljnog oštećenja
motora.
{ UPOZORENJE
Električni ventilator hladnjaka
motora ispod poklopca motornog
prostora može se pokrenuti čak i
kada motor ne radi i lako vas
može povrediti. Ruke, odeću i
alate udaljite od električnog
motora ispod poklopca motornog
prostora.
9-20
Nega vozila
{ UPOZORENJE
Para i vrele tečnosti iz vrućeg
rashladnog sistema mogu da
eksplodiraju i nanesu vam teške
telesne povrede. Oni su pod
visokim pritiskom i ako okrenete
poklopac rezervoara pod pritiskom - čak i samo malo - oni
mogu pokuljati van velikom
brzinom. Nikad ne okrećite
poklopac kada je rashladni
sistem, kao i poklopac rezervoara
pod pritiskom, vreo. Sačekajte da
se rashladni sistem i poklopac
rezervoara pod pritiskom ohlade u
slučaju da bude potrebno da
okrenete ovaj poklopac.
Poklopac pod pritiskom može se
ukloniti sa ekspanzione posude tek
kada sistem za hlađenje, uključujući
sam poklopac ekspanzione posude i
gornje crevo hladnjaka, prestanu da
budu vreli.
1. Poklopac pod pritiskom lagano
okrećite u smeru obrnutom od
kretanja kazaljki na satu. Ukoliko
se začuje šištanje, sačekajte da
ono prestane. Šištanje ukazuje
da u posudi još ima zaostalog
pritiska.
2. Nastavite da odvrćete poklopac i
zatim ga uklonite.
3. Ekspanzionu posudu rashladne
tečnosti dopunite propisanom
mešavinom do nivoa naznačenog na prednjoj strani posude.
4. Dok je poklopac ekspanzione
posude skinut, pokrenite motor
i ostavite ga da radi sve dok
gornje crevo hladnjaka ne počne
da se zagreva. Čuvajte se ventilatora motora. Do tog trenutka,
nivo rashladne tečnosti unutar
ekspanzione posude može se
smanjiti. Ako je nivo niži od
propisanog, ekspanzionu
Nega vozila
posudu dopunite propisanom
mešavinom do nivoa naznačenog na prednjoj strani posude.
5. Zamenite poklopac. Proverite da
li je poklopac zategnut do kraja i
dobro namešten.
Napomena: U slučaju da
poklopac nije dobro učvršćen
može doći do gubitka rashladne
tečnosti i mogućeg oštećenja
motora. Uverite se da je poklopac
pravilno i dobro učvršćen.
Pregrevanje motora
Na tabli sa instrumentima smešten
je pokazivač temperature, koji
ukazuje na stanje pregrejanosti
motora. Pogledajte deo Pokazivač
temperature rashladne tečnosti
motora na stranici 4‑16 za više informacija.
U slučaju da odlučite da ne podižete
poklopac motornog prostora kada
se pojavi ovo upozorenje, odmah
potražite pomoć servisa.
U slučaju da odlučite da podignete
poklopac motornog prostora,
pobrinite se da vozilo bude parkirano na ravnoj površini.
Zatim proverite da li se vrte ventilatori hladnjaka motora. Ukoliko je
motor pregrejan, ventilatori treba da
rade. Ako ne rade, ne pokrećite
motor i obezbedite servisiranje
vozila.
Napomena: Oštećenje motora
nastalo zbog pokretanja motora
bez rashladnog sredstva nije
pokriveno garancijom.
U slučaju da iz motornog
prostora izlazi para
Pogledajte Radni režim zaštite
pregrejanog motora na stranici 9‑22
za informacije o vožnji do
bezbednog mesta u slučaju nužde.
9-21
U slučaju da iz motornog
prostora ne izlazi para
Ako se prikazuje upozorenje za
pregrevanje, ali se para ne vidi ili ne
čuje, moguće je da problem nije
previše ozbiljan. Ponekad se motor
može malo pregrejati kada se
vozilo:
.
penje uz dugu uzbrdicu po
vrelom danu.
.
zaustavi posle vožnje velikom
brzinom.
.
radi u praznom hodu tokom
dužih perioda u saobraćaju.
.
vuče prikolicu.
U slučaju da se upozorenje o
pregrevanju prikazuje bez
znakova pare:
1. Isključite klimatizaciju.
2. Uključite grejač na maksimalnu
temperaturu i na najveću brzinu
ventilatora. Ako je potrebno,
otvorite prozor.
9-22
Nega vozila
3. U saobraćajnoj gužvi pustite
motor da radi u praznom hodu
u položaju N (neutralni) dok
vozilo stoji. Ako je to bezbedno,
zaustavite se kraj puta, prebacite
ručicu menjača u položaj
P (parkiranje) ili N (neutralno)
i pustite da motor radi u praznom
hodu.
Kad pokazivač temperature izađe iz
zone koja označava pregrejan
motor, možete nastaviti s vožnjom.
Nastavite da vozite vozilo sa malom
brzinom oko 10 minuta. Održavajte
veće odstojanje od vozila ispred. U
slučaju da se upozorenje ne pojavi
ponovo, nastavite da vozite na
uobičajeni način.
Ako upozorenje i dalje stoji, skrenite
sa puta, odmah zaustavite i parkirajte vozilo.
U slučaju da nema znakova pare,
pustite motor da radi 3 minuta u
praznom hodu dok je parkirano. Ako
se upozorenje i dalje prikazuje,
isključite motor i sačekajte da se
ohladi. Takođe pogledajte Radni
režim zaštite pregrejanog motora na
stranici 9‑22.
Radni režim zaštite
pregrejanog motora
Ovaj radni režim za slučaj nužde
omogućava vam da vozilo odvezete
na bezbedno mesto u vanrednoj
situaciji. Ukoliko dođe do pregrevanja motora, režim zaštite pregrejanog motora pomaže u sprečavanju
oštećenja motora tako što naizmenično uključuje u rad grupe cilindara. Ovaj režim karakteriše
značajan gubitak snage i performansi motora.
Upozoravajuća lampica za temperaturu rashladne tečnosti motora se
pali, kako bi ukazala da je vozilo
ušlo u radni režim zaštite pregrejanog motora. Pokazivač temperature takođe ukazuje na pregrejanost
motora. U režimu zaštite pregrejanog motora treba izbegavati duže
vožnje i/ili vuču prikolice.
Tečnost servo upravljača
(motori L4 zapremine 2,0 l
i 2,4 l)
Ovo vozilo ima električni servo
upravljača i ne koristi tečnost servo
upravljača.
Tečnost servo upravljača
(motor V6 zapremine
3,0 l)
Za više informacija o položaju rezervoara za tečnost servo upravljača
pogledajte Kratak pregled motornog
prostora na stranici 9‑5.
Nega vozila
Kada treba proveriti tečnost
servo upravljača
Za proveru tečnosti servo upravljača:
Redovna provera tečnosti servo
upravljača nije neophodna, osim u
slučaju da sumnjate da postoji
curenje u sistemu ili da se čuje
neuobičajena buka. Gubitak tečnosti
u ovom sistemu bi moglo da ukazuje
na problem. Dajte da se sistem
proveri i popravi.
1. Okrenite ključ u kontakt bravi u
položaj LOCK/OFF i sačekajte
da se motorski prostor ohladi.
Kako se proverava tečnost
servo upravljača
Napomena: Izuzetno mala
kontaminacija može dovesti do
oštećenja sistema upravljanja i
njegovog nepravilnog funkcionisanja. Ne dozvolite da zagađivači
dođu u dodir sa tečnošću na
strani poklopca/štapa za merenje
nivoa tečnosti u rezervoaru ili da
uđu u rezervoar.
Proverite nivo posle vožnje od
najmanje 20 minuta dok je tečnost
topla.
9-23
2. Obrišite poklopac i gornju stranu
rezervoara.
3. Odvrnite poklopac i podignite ga
pravo nagore.
4. Štap za merenje nivoa tečnosti
obrišite čistom krpom.
5. Vratite poklopac i pritegnite ga
do kraja.
6. Ponovo skinite poklopac i
proverite nivo tečnosti na štapu
za proveru nivoa tečnosti.
Kada je motor vruć, nivo treba da
odgovara nivou MAX. Kada je motor
hladan, nivo tečnosti treba da bude
između oznaka MIN i MAX na štapu
za proveru nivoa tečnosti.
Šta koristiti
Da biste ustavnovili koju tečnost
treba da koristite, pogledajte Preporučene tečnosti i sredstva za
podmazivanje na stranici 10‑8. Uvek
koristite odgovarajuću tečnost.
9-24
Nega vozila
Tečnost za pranje
Šta koristiti
Ako je potrebna tečnost za pranje
vetrobrana, prvo treba da pročitate
uputstvo proizvođača. Ako se vozilo
koristi u području u kome temperatura može da padne ispod nule,
koristite tečnost koja ima dovoljnu
zaštitu od zamrzavanja.
Napomena
.
Ako koristite koncentrat
tečnosti za pranje, pratite
uputstvo proizvođača za
dodavanje vode.
.
Ne mešajte vodu sa gotovom
tečnošću za pranje. Voda
može prouzrokovati zamrzavanje rastvora i oštetiti rezervoar tečnosti za pranje i
druge delove sistema za
pranje.
.
Kada je veoma hladno, rezervoar tečnosti za pranje
napunite samo do tri četvrtine ukupne zapremine rezervoara. To će omogućiti da se
tečnost širi u slučaju da dođe
do zamrzavanja, što bi moglo
oštetiti rezervoar ako je
napunjen do kraja.
.
Ne koristite rashladnu
tečnost motora (antifriz) u
tečnosti za pranje vetrobrana. To može oštetiti
sistem za pranje vetrobrana
i boju.
Dodavanje tečnosti za pranje
Otvorite poklopac na kome se nalazi
simbol perača. Dodajte tečnost za
pranje tako da se rezervoar napuni.
Pogledajte Kratak pregled motornog
prostora na stranici 9‑5 da biste
videli gde se nalazi rezervoar.
Kočnice
Ovo vozilo ima disk-kočnice. Pločice
disk-kočnica imaju ugrađene indikatore habanja koji prodornim zvučnim
upozorenjem upozoravaju kada su
kočione pločice istrošene i kada su
potrebne nove pločice. Zvuk može
da se prekida ili da se neprekidno
čuje dok se vozilo kreće, osim kada
se pedala kočnice snažno pritisne.
{ UPOZORENJE
Zvuk upozorenja za istrošene
kočione pločice znači da kočnice
uskoro neće pravilno funkcionisati. To bi moglo dovesti do
sudara. Vozilo treba servisirati
ako se čuje zvuk upozorenja za
istrošene kočione pločice.
Napomena: Vožnja sa istrošenim
kočionim pločicama mogla bi da
dovede do skupe popravke
kočnica.
Nega vozila
Neki uslovi vožnje ili klime mogu
prouzrokovati škripanje kočnica pri
prvom kočenju ili ako se malo
pritisnu. To ne znači da nešto nije u
redu sa kočnicama.
Navrtke točkova treba da budu
pritegnute odgovarajućim
momentom da bi se sprečilo pulsiranje kočenja. Prilikom promene
mesta pneumatika, proverite
habanje kočionih pločica i podjednako pritegnite navrtke točkova
pravilnim redosledom i u skladu sa
specifikacijom obrtnog momenta u
Količine i specifikacije na
stranici 11‑2.
Kočione obloge treba uvek zameniti
kao kompletne osovinske setove.
Hod kočione papučice
Posetite dilera ako se kočiona
papučica ne vraća na normalnu
visinu ili ako je došlo do naglog
povećanja hoda pedale. To bi
mogao da bude znak da je potrebno
servisiranje kočnice.
Podešavanje kočnice
9-25
Kočiona tečnost
Svaki put kada se primene kočnice,
bilo da se vozilo kreće ili ne, kočnice
se prilagođavaju prema habanju.
Zamena delova kočionog
sistema
Kočioni sistem na vozilu je složen.
Veliki broj njegovih delova mora da
bude prvoklasnog kvaliteta, a svi
moraju da funkcionišu zajedno ako
je neophodno da vozilo ima odlično
kočenje. Ovo vozilo je projektovano
i testirano sa delovima kočnica
vrhunskog kvaliteta. Kada se
zamenjuju delovi kočionog sistema,
pobrinite se da nabavite nove,
odobrene rezervne delove. Ako ne
uradite tako, kočnice možda neće
pravilno funkcionisati. Na primer,
instaliranje pločica disk-kočnica koje
ne odgovaraju vozilu može dovesti
do pogoršanja ravnoteže između
prednjih i zadnjih kočnica. Očekivane performanse kočenja se mogu
višestruko promeniti u slučaju da se
instaliraju pogrešni rezervni delovi
kočionog sistema.
Rezervoar kočione tečnosti/tečnosti
za kvačilo glavnog cilindra puni
se DOT 3 kočionom tečnošću
kao što je navedeno na poklopcu
rezervoara. Pogledajte Kratak
pregled motornog prostora na
stranici 9‑5 da biste videli gde se
nalazi ovaj rezervoar.
Postoje samo dva razloga
smanjenja nivoa tečnosti u rezervoaru:
.
Nivo tečnosti se smanjuje zbog
normalnog habanja kočionih
obloga. Kada se instaliraju nove
kočione obloge, nivo tečnosti se
povećava.
9-26
.
Nega vozila
Curenje tečnosti u hidrauličkom
sistemu kočnice/kvačila takođe
može dovesti do pada nivoa
tečnosti. Potrebno je servisirati
hidraulični sistem kočnice/
kvačila, jer curenje znači
da će pre ili kasnije doći do
neispravnog rada kočnica i/ili
kvačila.
Ne dopunjavajte kočionu tečnost/
tečnost za kvačilo. Dodavanje
tečnosti ne rešava curenje. Ako se
tečnost doda kada su kočione
obloge istrošene, nakon instaliranja
novih kočionih obloga količina
tečnosti će biti prevelika. Kočionu
tečnost treba doliti ili odliti po potrebi
samo kada su radovi na sistemu
kočnice/hidrauličnog kvačila
završeni.
{ UPOZORENJE
U slučaju da se doda previše
kočione tečnosti, ona se može
proliti po motoru i zapaliti ako je
motor dovoljno vruć. Vi ili drugi
ljudi biste mogli zadobiti opekotine, a vozilo bi se moglo oštetiti.
Kočionu tečnost treba dodavati
samo kada su radovi na sistemu
kočnice/hidrauličnog kvačila
završeni.
Kada kočiona tečnost/tečnost za
kočnice padne na nizak nivo, pali se
svetlo upozorenja za kočnice.
Pogledajte Svetlo upozorenja za
kočioni sistem na stranici 4‑23.
Šta dodati
Koristite samo novu DOT 3 kočionu
tečnost iz zapečaćenog kontejnera.
Uvek očistite poklopac rezervoara
tečnosti za kočnicu/kvačilo i okolnu
površinu pre nego što ga skinete.
Time se sprečava da prljavština uđe
u rezervoar.
{ UPOZORENJE
Kočnice možda neće pravilno
funkcionisati ako se u hidrauličnom sistemu kočnice/kvačila
nalazi neodgovarajuća tečnost. To
bi moglo dovesti do sudara. Uvek
koristite odgovarajuću kočionu
tečnost/tečnost za kvačilo.
Napomena
.
Korišćenje neodgovarajuće
tečnosti može da dovede
do teških oštećenja delova
hidrauličnog sistema
kočnica/kvačila. Na primer,
samo nekoliko kapi
mineralnog ulja, kao što je
motorno ulje, u hidrauličnom
sistemu kočnice može da
ošteti delove hidrauličnog
sistema kočnice toliko da se
moraju zameniti. Ne dozvolite
da vam neko sipa pogrešnu
vrstu tečnosti.
Nega vozila
.
Ako se kočiona tečnost
prolije po obojenim površinama vozila, boja se može
oštetiti. Pazite da ne prolijete
kočionu tečnost na vozilo.
Ako to uradite, odmah
operite.
Pogledajte Kratak pregled motornog
prostora na stranici 9‑5 da biste
videli gde se nalazi akumulator.
UPOZORENJE (nastavak)
Kada radite oko akumulatora
vozila zaštitite oči zaštitnim
naočarima.
Udaljite decu od akumulatora
vozila.
{ UPOZORENJE
Korišćena kočiona tečnost se ne
sme odlagati sa komunalnim
otpadom.
Zato je najbolje da zamenu
kočione tečnosti obavi ovlašćeni
servisni centar koji je upoznat sa
zakonskim propisima u vezi sa
odlaganjem korišćene kočione
tečnosti radi očuvanja životne
sredine i vašeg zdravlja.
9-27
{ UPOZORENJE
{ UPOZORENJE
Akumulator
Ne koristite šibicu ili plamen u
blizini akumulatora. Koristite
baterijsku lampu ako vam je
potrebno bolje osvetljenje.
Kada je potreban novi akumulator,
proverite broj rezervnog dela na
nalepnici originalnog akumulatora.
Ne pušite u blizini akumulatora
vozila.
(nastavak)
Akumulatori sadrže kiselinu koja
može da vas opeče i gas koji
može da eksplodira. Možete
zadobiti teške povrede ako niste
oprezni.
Striktno se pridržavajte uputstva
kada radite oko akumulatora.
Kontakti, terminali i ostali pribori
akumulatora sadrže olovo i
jedinjenja olova koja mogu
izazvati kancer i oštetiti reproduktivne organe. Posle rada
operite ruke.
9-28
Nega vozila
Skladištenje vozila
Retka upotreba: Uklonite crni,
negativni (-) kabl sa akumulatora da
biste sprečili pražnjenje akumulatora.
Duže skladištenje: Uklonite crni,
negativni (-) kabl sa akumulatora ili
koristite impulsni punjač akumulatora.
Provera prekidača
elektropokretača
{ UPOZORENJE
Dok vršite ovu proveru, vozilo bi
se moglo iznenadno pomeriti.
Pomeranje vozila bi izazvalo
povrede kod vas ili drugih ljudi.
1. Pre nego što započnete ovu
proveru, uverite se da oko vozila
ima dovoljno prostora.
2. Snažno primenite parkirnu
kočnicu i redovnu kočnicu.
Pogledajte Električna parkirna
kočnica na stranici 8‑34.
Ne koristite pedalu za gas i
budite spremni da odmah isključite motor ako se pokrene.
3. Kod vozila sa automatskim
menjačem pokušajte da
pokrenete motor u svakoj
brzini. Vozilo treba da startuje
samo u položaju P (Parkiranje)
ili N (Neutralno). Ako se vozilo
pokrene u bilo kom drugom
položaju, obratite se dileru radi
servisiranja.
Kod vozila sa ručnim menjačem,
ručicu menjača stavite u
neutralni položaj, pritisnite
pedalu kvačila do pola i
pokušajte da pokrenete motor.
Vozilo treba da startuje samo
kada je pedala kvačila pritisnuta
do kraja. Ako se vozilo startuje
kada pedala kvačila nije pritisnuta do kraja, obratite se dileru
radi servisiranja.
Provera funkcionalnosti
kontrole zaključavanja
ručice automatskog
menjača
{ UPOZORENJE
Dok vršite ovu proveru, vozilo bi
se moglo iznenadno pomeriti.
Pomeranje vozila bi izazvalo
povrede kod vas ili drugih ljudi.
1. Pre nego što započnete ovu
proveru, uverite se da oko vozila
ima dovoljno prostora. Treba ga
parkirati na ravnu površinu.
2. Snažno potegnite parkirnu
kočnicu. Pogledajte
Električna parkirna kočnica na
stranici 8‑34.
Budite spremni da odmah primenite regularnu kočnicu ako vozilo
počne da se kreće.
Nega vozila
3. Kada je motor isključen, kontakt
ključ okrenite u uključen položaj,
ali nemojte da startujete motor.
Pokušajte da bez dodatnog
napora pomerite ručicu menjača
iz položaja P, bez primene
redovne kočnice. Ako se ručica
menjača pomeri iz položaja
P (Parkiranje), obratite se dileru
radi servisiranja.
Provera blokade kontakta
menjača
Dok je vozilo parkirano i parkirna
kočnica aktivirana, pokušajte da
okrenete ključ u kontakt bravi u
položaj ZAKLJUČANO/ISKLJUČENO u svakom položaju ručice
menjača.
.
Ključ u kontakt bravi treba da se
okrene u položaj ZAKLJUČANO/
ISKLJUČENO samo kada je
ručica menjača u položaj
P (Parkiranje).
.
Ključ u kontakt bravi treba da
izađe samo u položaju ZAKLJUČANO/ISKLJUČENO.
Kontaktirajte sa dilerom ako je
potrebno servisiranje.
Parkirajte na blagoj strmini sa
vozilom okrenutim nizbrdo. Stopalo
držite na redovnoj kočnici i aktivirajte parkirnu kočnicu.
.
Da biste proverili sposobnost
držanja parkirne kočnice: Dok
motor radi, sa menjačem postavljenim u položaj N (Neutralni),
polako smanjujte pritisak na
pedalu redovne kočnice. Činite
to sve do trenutka kada vozilo
drži samo parkirna kočnica.
.
Da biste proverili sposobnost
držanja P (Park) mehanizma:
Dok motor radi, prebacite u
položaj P (Parkiranje). Zatim
pustite parkirnu kočnicu, a zatim
redovnu kočnicu.
Provera parkirne kočnice
i P (Park) mehanizma
{ UPOZORENJE
Dok vršite ovu proveru, vozilo će
početi da se kreće. Vi ili drugi ljudi
biste mogli biti povređeni, a
imovina bi se mogla oštetiti. Treba
da se uverite da ima dovoljno
prostora ispred vozila u slučaju
da počne da se kreće. Budite
spremni da odmah primenite
regularnu kočnicu ako vozilo
počne da se kreće.
9-29
Kontaktirajte sa dilerom ako je
potrebno servisiranje.
9-30
Nega vozila
Zamena metlice brisača
Za zamenu metlica brisača:
Metlice brisača vetrobrana treba
proveriti na habanje ili naprsline.
Pogledajte deo Raspored održavanja na stranici 10‑2 za više informacija.
1. Nosač metlice brisača povucite
od vetrobranskog stakla.
Usmerenost prednjeg svetla je
fabrički podešena i ne treba je dalje
podešavati.
Ako se vozilo ošteti prilikom sudara,
to može uticati i na usmerenost
prednjeg svetla. Ako je neophodno
podesiti prednja svetla, obratite se
svom dileru.
Preporučuje se da čistite ili menjate
sklop metlica brisača redovno ili
kada se istroše.
Napomena: Vetrobran se može
oštetiti ako nosač metlice dodirne
vetrobran bez montirane metlice
brisača. Bilo kakva nastala šteta
ne bi bile pokrivena garancijom.
Ne dozvolite da nosač metlice
dodirne vetrobran.
Usmeravanje
prednjeg svetla
2. Pritisnite dugme na sredini
nosača metlice, pa izvucite
metlicu iz nosača.
3. Izvadite metlicu brisača.
4. Zamenu metlice izvršite prateći
korake 1–3, ali obrnutim
redosledom.
Nega vozila
Zamena sijalice
Pogledajte Rezervne sijalice na
stranici 9‑36 za pravilan tip
rezervnih sijalica.
Ako u ovom odeljku nije navedena
neka procedura zamene sijalice,
obratite se dileru.
Halogene sijalice
{ UPOZORENJE
Halogene sijalice u sebi sadrže
gas pod pritiskom i mogu da se
rasprsnu ako sijalicu ispustite ili
ogrebete. Vi i drugi pored vas
možete biti povređeni. Pročitajte i
pratite uputstva data na
pakovanju sijalice.
Intenzivna ksenonska
prednja svetla (HID)
{ UPOZORENJE
9-31
Prednja svetla, prednji
pokazivači pravca i
parkirna svetla
Sistem osvetljenja sa intenzivnim
ksenonskim oborenim svetlima
radi na veoma visokom naponu.
Ako pokušate da servisirate bilo
koju komponentu ovog sistema
možete zadobiti teške povrede.
Servisiranje prepustite dileru i
kvalifikovanim tehničarima.
Nakon zamene sijalice HID prednjeg
svetla, svetlosni snop bi mogao
da ima drugačiju nijansu od originalnog. To je normalno.
Osnovni sklop prednjeg svetla
(prikazana strana suvozača,
vozačka strana slična)
A. Dugo prednje svetlo
B. Svetla pokazivača pravca
C. Kratko prednje svetlo
D. Svetlo za dnevnu vožnju (DRL)
/ poziciono svetlo
9-32
Nega vozila
2. Uklonite poklopac sa zadnje
strane sklopa prednjeg svetla
tako što ćete ga okrenuti u
smeru suprotnom od kretanja
kazaljke na satu.
7. Instalirajte opružnu stegu.
8. Povežite električni konektor.
9. Zamenite poklopac sa zadnje
strane sklopa prednjeg svetla
tako što ćete ga okrenuti u
smeru kretanja kazaljke na satu.
Dugo prednje svetlo
(osnovni nivo)
Gornji sklop prednjeg svetla
(prikazana strana suvozača,
vozačka strana slična)
A. Svetlo pokazivača pravca
B. Svetlo za dnevnu vožnju (DRL)
/ poziciono svetlo
Kratko prednje svetlo
(osnovni nivo)
1. Za sijalicu koja se nalazi sa
vozačke strane, uklonite ulivno
grlo rezervoara tečnosti za
pranje vetrobranskog stakla tako
što ćete ga čvrsto povući pravo
nagore i izvan rezervoara.
3. Odvojite električni konektor (A).
4. Skinite elastični osigurač (B) sa
sijalice tako što ćete ga pritisnuti
nadole na kraju a zatim ga
zakrenuti nagore.
5. Izvadite sijalicu iz sklopa sijalice.
6. Instalirajte novu sijalicu.
1. Za sijalicu koja se nalazi sa
vozačke strane, uklonite ulivno
grlo rezervoara tečnosti za
pranje vetrobranskog stakla tako
što ćete ga čvrsto povući pravo
nagore i izvan rezervoara.
2. Uklonite poklopac sa zadnje
strane sklopa prednjeg svetla
tako što ćete ga okrenuti u
smeru suprotnom od kretanja
kazaljke na satu.
Nega vozila
3. Skinite električni konektor tako
što ćete pritisnuti pločicu za
otpuštanje (A) i izvući konektor
iz sijalice.
10. Zamenite poklopac sa zadnje
strane sklopa prednjeg svetla
tako što ćete ga okrenuti u
smeru kretanja kazaljke
na satu.
2. Uklonite ležište sijalice iz sklopa
prednjeg svetla tako što ćete ga
okrenuti u smeru suprotnom od
kretanja kazaljke na satu.
Dugo/kratko prednje svetlo
(gornji nivo)
4. Zamenite sijalicu u sijaličnom
ležištu.
Duga/kratka prednja svetla na
gornjem nivou sistema prednjih
svetala su svetla sa visokim
intenzitetom pražnjenja (HID) i
treba ih menjati kod dilera.
5. Postavite ležište sijalice u sklop
prednjeg svetla tako što ćete
ga okrenuti u smeru kretanja
kazaljke na satu.
4. Skinite kraj gornjeg elastičnog
osigurača (B) sa sijalice tako što
ćete ga pritisnuti nadole a zatim
ga zakrenuti nagore.
Prednji pokazivač pravca i
svetlo za dnevnu vožnju (DRL)
/ poziciono svetlo (osnovni i
gornji nivo)
5. Donji kraj elastičnog osigurača
(C) odvojite od sijalice tako što
ćete ga pritisnuti i zatim ga
zakrenuti nadole.
Da biste zamenili prednji pokazivač
pravca ili DRL / poziciono svetlo:
6. Izvadite sijalicu iz sklopa sijalice.
7. Instalirajte novu sijalicu.
8. Instalirajte opružnu stegu.
9. Povežite električni konektor.
9-33
1. Za sijalicu koja se nalazi sa
vozačke strane, uklonite ulivno
grlo rezervoara tečnosti za
pranje vetrobranskog stakla tako
što ćete ga čvrsto povući pravo
nagore i izvan rezervoara.
3. Izvadite sijalicu iz ležišta.
6. Za vozačku stranu, ponovo
instalirajte ulivno grlo rezervoara
tečnosti za pranje vetrobranskog
stakla tako što ćete ga čvrsto
pogurati pravo u rezervoar.
Proverite da li je osigurač
ulivnog grla spojen sa
električnim centralnim držačem
ispod poklopca motora
9-34
Nega vozila
Svetla za maglu
Da biste zamenili prednje svetlo za
maglu:
Zadnja svetla, pokazivač
pravca, stop svetla i
svetla za vožnju unazad
1. Skinite šest kopči pristupne
ploče, koja je smeštena ispod
prednjeg udubljenja u braniku.
3. Uklonite ležište sijalice tako što
ćete ga okrenutu suprotno od
smera kretanja kazaljke na satu i
izvući ga pravo napolje.
4. Izvadite sijalicu iz ležišta.
2. Odvojite električni konektor od
sklopa sijalice svetla za maglu.
5. Ubacite novu sijalicu u sijalično
ležište.
3. Uklonite sijalicu tako što ćete je
okrenutu suprotno od smera
kretanja kazaljke na satu i izvući
je pravo iz sklopa.
6. Instalirajte sijalično ležište tako
što ćete ga okrenuti u smeru
kretanja kazaljke na satu.
7. Postavite oblogu prtljažnika.
4. Instalirajte novu sijalicu tako što
ćete je okrenuti u smeru kazaljke
na satu u sklopu.
5. Ponovite korake 1 i 2 obrnutim
redosledom.
2. Uklonite pribadače i izvucite
oblogu prtljažnog prostora.
A. Svetlo za vožnju unazad
B. Zadnje svetlo
Zadnje svetlo i svetlo za vožnju
unazad unutar prtljažnika
1. Otvorite prtljažni prostor. Pogledajte Prtljažni prostor na
stranici 1‑12.
Nega vozila
9-35
Da biste zamenili bilo koju od ovih
sijalica:
7. Postavite oblogu prtljažnika i
pribadače.
Stop svetlo / zadnje svetlo i svetlo
pokazivača pravca
Zadnja svetla za maglu
1. Otvorite prtljažni prostor.
Pogledajte Prtljažni prostor na
stranici 1‑12.
2. Uklonite pribadače i povucite
oblogu prtljažnog prostora sa
sklopa zadnjeg svetla.
A. Stop svetlo / zadnje svetlo
B. Svetlo pokazivača pravca
Napomena: Nepravilno uklanjanje
i postavljanje sklopa sijalice
mogu dovesti do curenja i prodiranja vode što može prouzrokovati oštećenja zadnjeg svetla. Ne
uklanjajte sklop zadnjeg svetla da
biste zamenili sijalicu. Da biste
pristupili sijalici, koristite otvor
prtljažnika.
3. Uklonite ležište sijalice iz sklopa
zadnjeg svetla tako što ćete ga
okrenuti u smeru suprotnom od
kretanja kazaljke na satu.
4. Uklonite sijalicu iz ležišta tako
što ćete je okrenuti jednu
četvrtinu kruga u smeru
suprotnom od kretanja kazaljke
na satu i izvući pravo napolje.
5. Ubacite novu sijalicu u ležište.
6. Postavite ležište sijalice u sklop
zadnjeg svetla tako što ćete ga
okrenuti u smeru kretanja
kazaljke na satu.
1. Pronađite sklop sijalice ispod
zadnjeg udubljenja u braniku.
2. Izvadite ležište sijalice tako što
ćete ga okrenuti suprotno od
smera kretanja kazaljke na satu i
izvući ga iz sklopa.
3. Izvadite sijalicu zakretanjem u
smeru suprotnom od kretanja
kazaljki na satu.
4. Instalirajte novu sijalicu tako što
ćete je u ležištu zakrenuti u
smeru kretanja kazaljki na satu.
9-36
Nega vozila
5. Instalirajte ležište tako što ćete
ga unutar sklopa zakrenuti u
smeru kretanja kazaljke na satu.
Zamena sijalica
Spoljašnje svetlo
Svetlo za registarsku
tablicu
Svetlo za vožnju
unazad
Da biste zamenili jednu od ovih
sijalica:
Zadnje svetlo u
poklopcu prtljažnika
A. Ležište sijalice
B. Sijalica
C. Sklop svetla
3. Okrenite ležište sijalice (A) u
smeru suprotnom od kretanja
kazaljke na satu da biste ga
uklonili iz sklopa svetla (C).
4. Povucite sijalicu (B) pravo
napolje iz ležišta.
Prikazana strana suvozača,
vozačka strana slična
1. Pritisnite pločicu za otpuštanje
(A) prema sklopu svetla.
2. Povucite sklop svetla nadole da
biste ga uklonili.
5. Gurnite zamensu sijalicu pravo u
ležište i okrenite ležište sijalice u
smeru kazaljke na sato da biste
ga postavili u sklop sijalice.
6. Gurnite sklop svetla natrag na
mesto sve dok se pločica za
otpuštanje ne zaključa na svom
mestu.
Predne svetlo za
maglu
Svetlo prednjeg
pokazivača pravca
Dugo prednje svetlo
(osnovni nivo)
Svetlo za
registarsku tablicu
Kratko prednje
svetlo (osnovni nivo)
Prednje poziciono
svetlo
Zadnje svetlo za
maglu
Broj
sijalice
W16W
W3W LL
H10
WY21W
H1
W5W LL
H7LL
W21/5WLL
P21W
Nega vozila
Spoljašnje svetlo
Broj
sijalice
Zadnje svetlo
pokazivača pravca
WY21W
Stop svetlo / zadnje
svetlo
W21W
Za nenavedene rezervne sijalice
obratite se dileru.
Električni sistem
Preopterećenje
električnog sistema
Ovo vozilo ima osigurače i prekidače strujnih kola radi zaštite
električnog sistema od preopterećenja.
U slučaju da je strujno električno
opterećenje preveliko, prekidač
strujnog kola se otvara i zatvara
štiteći strujno kolo dok se strujno
opterećenje ne vrati na normalnu
vrednost ili dok se ne reši problem.
Na taj način se u velikoj meri
smanjuje opasnost od strujnog
opterećenja i požara zbog
električnih kvarova.
Osigurači i prekidači strujnih kola
štite električne uređaje u vozilu.
9-37
Zamenite neispravan osigurač
novim osiguračem iste veličine i
jačine.
U slučaju da se problem javi na putu
i da treba zameniti osigurač, može
se pozajmiti osigurač iste amperaže.
Izaberite neku funkciju vozila koja
vam nije potrebna i zamenite ga što
je moguće pre.
Povezivanje prednjeg svetla
Električno preopterećenje mogu da
izazovu svetla koja se pale i gase
ili, u nekim slučajevima, ostaju
ugašena. Ako se svetlo pali i gasi ili
ostaje isključeno, odmah proverite
povezivanje prednjeg svetla.
Brisači vetrobrana
Ako se motor brisača pregreje zbog
jakog snega ili leta, brisači vetrobrana će se zaustaviti dok se motor
ne ohladi i nastaviće rad.
9-38
Nega vozila
Iako je strujno kolo zaštićeno od
električnog opterećenja, opterećenje
usled jakog snega ili leda može
dovesti do oštećenja spojnice
brisača. Uvek očistite led i sneg sa
vetrobrana pre uključivanja brisača
vetrobrana.
Da biste proverili osigurač, pogledajte srebrnu traku unutar osigurača. Ako je traka prekinuta ili
istopljena, zamenite osigurač.
Obavezno zamenite neispravan
osigurač novim osiguračem iste
veličine i jačine.
Kutija osigurača u
motornom prostoru
Ako je preopterećenje izazvano
električnim kvarom, a ne snegom ili
ledom, pobrinite se da to popravite.
Osigurači iste amperaže mogu se
privremeno pozajmiti sa druge
lokacije osigurača u slučaju da
pregori. Zamenite osigurač što je
moguće pre.
Napomena: Prolivanje tečnosti
po bilo kojoj električnoj komponenti vozila može dovesti do
oštećenja. Električne komponente
uvek treba da imaju montirane
poklopce.
Osigurači
Električne instalacije u vozilu su
osiguračima zaštićene od kratkog
spoja. Na taj način se u velikoj meri
smanjuje opasnost od oštećenja
usled električnih kvarova.
Da biste identifikovali i proverili
osigurače, prekidače strujnih kola i
releje, pogledajte Kutija osigurača u
motornom prostoru na stranici 9‑38.
Kutija osigurača ispod instrument
table na stranici 9‑42.
Kutija osigurača u motorskom
prostoru nalazi se sa vozačke
strane motorskog prostora, blizu
akumulatora.
Nega vozila
9-39
9-40
Nega vozila
Moguće je da u vašem vozilu ne
postoje svi osigurači, releji i funkcije
koji su ovde prikazani.
Mini
Korišćenje
osigurači
Mini
osigurači
Korišćenje
14
Kratko svetlo / DRL desno
1
Baterija upravljačkog
modula menjača
16
Pokretanje motora paljenje
Baterija upravljačkog
modula motora
17
SDM paljenje
2
Kvačilo klima
kompresora
18
3
Sistem za
prečišćavanje
vazduha unutar vozila
20
Pompa za gorivo
5
Upravljački modul
paljenja motora
23
8
Parni brizgači goriva /
bobine
Promenljivi servo
upravljača
Neparni brizgači
goriva / bobine
29
9
Upravljanje lumbalnim
osloncem na levom
sedištu
30
Upravljanje lumbalnim
osloncem na desnom
sedištu
10
Upravljački modul
motora
11
Emisija
13
Upravljački modul
menjača / gorivnog
sistema - paljenje
32
Svetlo za vožnju
unazad, plafonsko
svetlo
Mini
osigurači
Korišćenje
33
Prednja grejana
sedišta
34
Modul sistema protiv
blokade točkova
prilikom kočenja
35
Pojačavač
36
Rezerva
37
Desno dugo svetlo
38
Levo dugo svetlo
46
Rashladni ventilatori
47
Emisija
48
Svetlo za maglu
49
Desno kratko HID
svetlo
50
Levo kratko HID
svetlo
51
Sirena
52
Instrument-tabla paljenje
Nega vozila
Mini
osigurači
Korišćenje
53
Senzor za kvalitet
vazduha, motori za
promenu položaja
prednjih svetala
54
Instrument-tabla pokretanje motora,
HVAC komande,
komanda položaja
prednjih svetala
55
Prednji električno
upravljani prozori/
retrovizori
56
Perač vetrobrana
57
Električna brava stuba
upravljača
60
Grejano ogledalo
62
Solenoid ventila za
odušku gorivnog
rezervoara, alarm
Mini
osigurači
Korišćenje
64
Nivelisanje
adaptivnog prednjeg
osvetljenja / prednjeg
svetla
65
Sirena za upozorenje
protiv krađe
67
Modul regulacije
sistema goriva
69
Senzor napona
akumulatora
70
71
Osigurači
u
J-kućištu
Senzor za kišu,
upozorenje za
napuštanje trake,
ultrazvučna pomoć pri
parkiranju
Osigurači
u
J-kućištu
Zadnji električno
upravljani prozor
22
Krovni otvor
24
Prednji električno
upravljani prozor
25
PEPS motori, ulazak/
pokretanje
26
Pumpa sistema protiv
blokade točkova
prilikom kočenja
27
Električna parkirna
kočnica
28
Razmagljivač zadnjeg
stakla
41
Vakumspa pumpa
kočnica
42
Ventilator za
hlađenje K2
43
Grejanje zadnjih
sedišta
Korišćenje
6
Prednji brisač
Elektropokretač
Korišćenje
21
PEPS BATT
12
9-41
9-42
Nega vozila
Osigurači
u
J-kućištu
Korišćenje
44
Brisač prednjeg svetla
45
Ventilator za
hlađenje K1
59
Grejač dizel goriva
Mini releji
Korišćenje
7
Utičnice
9
Ventilator za
hlađenje K2
13
Ventilator za
hlađenje K1
15
Kretanje/Verglanje
16
Grejač dizel goriva
17
Odmagljivač prozora/
ogledala
Mikro
releji
Korišćenje
1
Kvačilo klima
kompresora
2
Solenoid startera
3
Ventilator za
hlađenje K7
4
Brzina prednjeg
brisača
5
Prednji brisač
uključen/isključen
6
Kratko svetlo DRL desno
8
Pompa za gorivo
10
Ventilator za
hlađenje K3
11
Brisač prednjeg svetla
12
Rashladni ventilator
K12 (benzinski
motori)
14
Kratko svetlo HID /
levi DRL
Kutija osigurača ispod
instrument table
Kutija sa osiguračima za instrument
tablu smeštena je na instrument
tabli, na vozačevoj strani vozila. Da
biste pristupili osiguračima, vrata
table sa osiguračima otvorite tako
što ćete ih na vrhu povući nadole.
Pritisnite ivice vrata da biste ih
oslobodili sa instrument table.
Nega vozila
Povucite vrata ka sebi da biste ih
otkačili sa šarke.
Osigurači
Korišćenje
1
Pozadinsko
osvetljenje komandi
upravljača
2
Pokazivač pravca na
levom retrovizoru,
zadnji desni
pokazivač pravca,
prednji levi
pokazivač pravca,
brisač prednjeg
svetla
3
Pokazivač pravca na
desnom retrovizoru,
levo stop svetlo,
prednji desni
pokazivač pravca,
zadnji levi pokazivač
pravca
4
Radio
5
Univerzalni bezručni
telefon, digitalno
audio emitovanje
6
Prednja utičnica za
dodatnu opremu
Kutija osigurača ispod instrument
table
Moguće je da u vašem vozilu ne
postoje svi osigurači, releji i funkcije
koji su ovde prikazani.
9-43
9-44
Nega vozila
Osigurači
Korišćenje
7
Utičnica u konzoli
8
Svetlo registarske
tablice, centralno
izdignuto stop
svetlo, zadnja svetla
za maglu, desno
stop svetlo, levo
zadnje svetlo,
lampica u prekidaču
za upozoravajuća
svetla, otvaranje
prtljažnika,
zamračivanje
indikatorskih
lampica,
indikatorska lampica
pokretanja bez
ključa, pumpa
perača vetrobrana
9
Levo kratko prednje
svetlo, levo svetlo za
dnevnu vožnju
10
Električne brave
vrata (osigurač u
obliku slova J)
Osigurači
11
Korišćenje
Prednji grejač,
ventilacija,
klimatizacija/
duvalica (J-tip
osigurača)
Osigurači
Korišćenje
20
Rezerva
21
Skup svih
instrumenata na tabli
22
Prekidač za paljenje
23
Desno kratko
prednje svetlo,
desno svetlo za
dnevnu vožnju
24
Ambijentalno
osvetljenje, lampica
u prtljažniku,
lampice u
prekidačima,
beleženje tastera
12
Suvozačko sedište
(automatski
prekidač)
13
Vozačko sedište
(automatski
prekidač)
14
Konektor za
dijagnostičko
povezivanje
15
Vazdušni
jastuk, SDM
25
Rezerva
16
Otvaranje prtljažnika
26
Električna brava
stuba upravljača
17
Kontroler grejača,
ventilacije i
klimatizacije
18
Glavni audio
19
Displeji
Releji
Korišćenje
K1
Otvaranje prtljažnika
K2
Ne koristi se
K3
Relej utičnice
Nega vozila
Točkovi i pneumatici
Stanje pneumatika, stanje
točkova
Preko ivičnjaka vozite lagano i pod
pravim uglom, ako je moguće.
Vožnja preko oštrih ivičnjaka može
prouzrokovati oštećenje pneumatika
i točkova. Prilikom parkiranja, pazite
da ne prignječite pneumatik o
ivičnjak. Redovno proveravajte da
na točkovima nema oštećenja.
Potražite pomoć od dilera ako uočite
oštećenje ili neuobičajeno habanje.
motorom. U skladu s propisima za
konkretnu državu, nalepnicu sa
ograničenjem brzine zalepite negde
u vozačevom vidnom polju.
V = do 240 km/h
Oznake na pneumatiku
Pritisak u hladnim pneumaticima
proveravajte najmanje na svakih
14 dana i pre svakog dužeg
putovanja. Ovo se takođe odnosi i
na vozila opremljena sistemom za
nadzor pritiska u pneumaticima.
Odvrnite kapicu ventila.
npr. 225/55 R 17 95 H
225 = širina pneumatika, mm
55 = odnos poprečnog preseka
(visina prema širini pneumatika), %
Pritisak u pneumatiku
RF = tip: RunFlat (moguća vožnja i
s probušenim pneumatikom)
17 = prečnik točka, u inčima
Za vožnju tokom zimske sezone
treba nabaviti i koristiti zimske
pneumatike dimenzija 225/50R17 ili
225/45R18 XL. Pogledajte Tire
Pressure na stranici 11‑6.
95 = indeks opterećenja, npr. 95 je
ekvivalentno opterećenju od 690 kg
Pneumatici dimenzija 225/55R17,
245/45R18 i 245/40R19 ne smeju
se koristiti kao zimski pneumatici na
vozilima sa dizel ili gasnim
W = do 270 km/h
R = tip pojasa: radijalan
Pneumatici
Zimski pneumatici
9-45
H = kodna oznaka za brzinu
Kodne oznake za brzinu:
Q = do 160 km/h
S = do 180 km/h
T = do 190 km/h
H = do 210 km/h
Preporučeni pritisak u pneumaticima
prikazan je na pločici pričvršćenoj
za centralni stub (B-stub) vozila.
9-46
Nega vozila
Pogledajte deo Ograničenja opterećenja vozila na stranici 8‑10. Tire
Pressure na stranici 11‑6 za više
informacija. Podaci o pritisku u
pneumaticima odnose se na hladne
pneumatike. Ovi podaci važe i za
letnje i za zimske pneumatike.
Pneumatik na rezervnom točku
treba uvek da bude napumpan na
pritisak za puno opterećenje. ECO
pritisak u pneumaticima omogućava
postizanje najmanje moguće
potrošnje goriva. Neodgovarajući
pritisak u pneumaticima ugroziće
bezbednost, upravljanje vozilom i
udobnost, povećati potrošnju goriva
i habanje pneumatika.
{ UPOZORENJE
Ako je pritisak suviše nizak može
doći do značajnog zagrevanja i
unutrašnjih oštećenja pneumatika,
što dovodi do razdvajanja
gazećeg sloja, pa čak i do
pucanja pneumatika na velikim
brzinama.
Ako je pritisak u pneumaticima
potrebno povećati ili smanjiti na
vozilu sa sistemom nadzora pritiska
u pneumaticima, prethodno isključite
kontakt.
Sistem za nadzor pritiska
u pneumaticima
Napomena: Modifikacije na
sistemu za nadzor pritiska u
pneumaticima (TPMS) koje nisu
izvršene od strane ovlašćenog
servisa mogu dovesti do poništavanja dozvole za korišćenje ovog
sistema.
Sistem za nadzor pritiska u
pneumaticima (TPMS) koristi radio i
senzorsku tehnologiju za proveru
nivoa pritiska u pneumatiku. TPMS
senzori nadziru pritisak vazduha u
pneumaticima vašeg vozila i emituju
očitavanja pritiska u pneumaticima
do prijemnika koji se nalazi u vozilu.
Svaki pneumatik, uključujući i
rezervni (ako postoji), treba proveriti
jednom mesečno kada je u hladnom
stanju i naduvati do pritiska naduva-
vanja koji je preporučio proizvođač
vozila, a koji je naveden na pločici
vozila ili na nalepnici za pritisak
naduvavanja pneumatika. (Ako
vaše vozilo ima pneumatike različite
veličine u odnosu na veličinu koja
je naznačena na pločici vozila ili
nalepnici za pritisak naduvavanja
pneumatika, treba da odredite
pravilan pritisak naduvavanja za te
pneumatike.)
Radi dodatne bezbednosti, vaše
vozilo je opremljeno sistemom za
nadzor pritiska u pneumatiku
(TPMS) koje svetlosno signalizira
slab pritisak u pneumaticima ako su
jedan ili više pneumatika prilično
izduvani.
U skladu sa tim, kada lampica za
nizak pritisak u pneumatiku zasvetli,
treba da zaustavite vozilo i da
proverite pneumatike što je moguće
pre, odnosno da ih naduvate do
odgovarajućeg pritiska. Vožnja sa
skoro izduvanim pneumaticima
dovodi do pregrevanja pneumatika
i može da dovede do otkaza
pneumatika. Nedovoljna naduvanost
Nega vozila
smanjuje efikasnost potrošnje goriva
i radni vek šare pneumatika, a može
uticati i na upravljanje i zaustavljanje vozila.
Imajte na umu da TPMS nije
zamena za pravilno održavanje
pneumatika i da je odgovornost
vozača da održava pravilan pritisak
u pneumaticima, čak i ako izduvanost nije dostigla nivo koji bi upalio
lampicu TPMS sistema.
Vaše vozilo je opremljeno indikatorom kvara TPMS-a radi signaliziranja nepravilnog rada sistema.
Indikator kvara TPMS-a je kombinovan sa indikatorom niskog pritiska
u pneumatiku. Kada sistem detektuje kvar, lampica će treptati oko
jedan minut, a zatim će ostati
upaljena. Ova sekvenca će se
nastaviti pri svakom narednom
startovanju vozila sve dok
postoji kvar.
Ako je indikator kvara upaljen,
sistem možda nije u stanju da
detektuje signal niskog pritiska u
pneumatiku, kao što treba. TPMS
kvarovi mogu da se jave zbog
raznih razloga, uključujući montiranje rezervnog ili alternativnog
pneumatika ili točkova na vozilu koji
sprečavaju pravilno funkcionisanje
TPMS-a. Nakon zamene jednog ili
više pneumatika ili točkova na
vozilu, uvek proverite indikator kvara
TPMS-a, kako biste bili sigurni da
rezervni ili alternativni pneumatici i
točkovi dozvoljavaju TPMS-u da
pravilno funkcioniše.
Pogledajte deo Nadzor pritiska u
pneumaticima na stranici 9‑47 za
dodatne informacije.
Nadzor pritiska u
pneumaticima
Ovo vozilo može da ima sistem za
nadzor pritiska u pneumaticima
(TPMS). TPMS je projektovan da
upozori vozača kada postoji slab
pritisak u pneumatiku. TPMS
9-47
senzori su montirani na svakom
sklopu pneumatika i točka, osim na
rezervnom sklopu pneumatika i
točka. TPMS senzori nadziru
pritisak vazduha u pneumaticima i
emituju očitavanja pritiska u
pneumaticima do prijemnika koji se
nalazi u vozilu.
Kada se otkrije nizak pritisak u
pneumatiku, TPMS pali svetlo
upozorenja za nizak pritisak u
pneumatiku na instrument tabli. Ako
se ovo svetlo upozorenja upali,
zaustavite vozilo što pre i naduvajte
pneumatike na preporučeni pritisak
koji je naveden na nalepnici sa
informacijama o pneumatiku i
opterećenju. Pogledajte Ograničenja
opterećenja vozila na stranici 8‑10.
9-48
Nega vozila
Informacioni centar za vozača (DIC)
može pokazati poruku da je
potrebno proveriti pritisak u
određenom pneumatiku. Lampica
upozorenja u niskom pritisku u
pneumatiku i poruka upozorenja
DIC centra (ako postoji), se pojavljuju prilikom svakog ciklusa paljenja
motora, sve dok se pneumatici ne
napumpaju do odgovarajuće
vrednosti pritiska. Uz pomoć DIC
centra moguće je videti nivo pritiska
u pneumaticima. Za dodatne informacije i detalje o radu informacionog centra za vozača (DIC) i
displeja, pogledajte Informacioni
centar za vozača (DIC) na
stranici 4‑31.
Svetlo upozorenja za nizak pritisak
u pneumatiku može da se upali
kada je hladno vreme, kada se
vozilo prvi put startuje, a da se
zatim ugasi tokom vožnje. To bi
mogao da bude rani indikator da se
pritisak vazduha smanjuje i da je
potrebno naduvavanje do odgovarajućeg pritiska.
Nalepnica sa informacijama o
pneumatiku i opterećenju pokazuje
veličinu pneumatika u originalnoj
opremi i pravilan pritisak naduvavanja za pneumatike kada su u
hladnom stanju. Pogledajte Ograničenja opterećenja vozila na
stranici 8‑10 za primer izgleda
nalepnice sa informacijama o
pneumatiku i opterećenju i njenom
položaju. Takođe pogledajte Tire
Pressure na stranici 9‑45.
TPMS može da upozori na stanje
niskog pritiska u pneumatiku, ali ne
zamenjuje normalno održavanje
pneumatika. Pogledajte Inspekcija
pneumatika na stranici 9‑51,
Promena mesta pneumatika na
stranici 9‑51. Pneumatici na
stranici 9‑45.
Napomena: Materijali za zaptivanje pneumatika nisu isti.
Neodobreni tip sredstva za zaptivanje pneumatika može da ošteti
TPMS senzore. Oštećenje TPMS
senzora uzrokovano korišćenjem
nepravilnog sredstva za zaptivanje pneumatika nije pokriveno
garancijom vozila. Uvek koristite
samo sredstvo za zaptivanje
pneumatika koje je odobrio GM i
koje se može nabaviti preko dilera
ili je isporučeno uz vozilo.
Svetlo i poruka za signalizaciju
kvara TPMS senzora
TPMS neće pravilno funkcionisati
ukoliko jedan ili više TPMS senzora
nedostaje ili je neispravan. Kada
sistem otkrije kvar, gore objašnjeno
svetlo upozorenja za nizak pritisak
u pneumatiku trepće oko jedan
minut, a zatim ostaje uključeno kao
podsetnik za ciklus paljenja. Poruka
upozorenja informacionog centra za
vozača (DIC) takođe može da se
pojavi na displeju. Svetlo za kvar i
poruka upozorenja informacionog
centra za vozača (DIC), ako postoji,
se uključuju pri svakom ciklusu
paljenja sve dok se problem ne
ispravi. Neki uslovi koji mogu da
uzrokuju njihovo pojavljivanje su:
.
Jedan od putnih pneumatika je
zamenjen rezervnim pneumatikom. Rezervni pneumatik nema
Nega vozila
TPMS senzor. Svetlo za kvar i
poruka informacionog centra za
vozača (DIC), ako postoji, treba
da se isključe kada je putni
pneumatik zamenjen i ako je
nakon toga proces uparivanja
senzora uspešno obavljen.
Pogledajte "Proces uparivanja
TPMS senzora" u daljem tekstu.
.
.
Proces uparivanja TPMS
senzora nije završen ili nije
uspešno dovršen nakon
promene mesta pneumatika.
Svetlo za kvar i poruka informacionog centra za vozača (DIC),
ako postoji, treba da se isključe
nakon uspešnog završetka
procesa uparivanja senzora.
Pogledajte "Proces uparivanja
TPMS senzora" u daljem tekstu.
Jedan ili više TPMS senzora
nedostaju ili su oštećeni. Svetlo
za kvar i poruka informacionog
centra za vozača (DIC), ako
postoji, treba da se isključe kada
su TPMS senzori instalirani i ako
je nakon toga proces uparivanja
senzora uspešno obavljen.
Posetite dilera radi servisiranja.
.
Rezervni pneumatici ili točkovi
ne odgovaraju pneumaticima ili
točkovima originalne opreme.
Pneumatici i točkovi koji nisu
preporučeni mogu da spreče
pravilan rad TPMS senzora.
Pogledajte Kupovina novih
pneumatika na stranici 9‑53.
.
Uključeni elektronski uređaji ili
blizina objekata koji koriste
frekvencije radio talasa koje su
bliske frekvencijama koje koristi
TPMS mogu dovesti do nepravilnog rada TPMS senzora.
Ukoliko TPMS ne funkcioniše
pravilno, onda ne može da otkrije
ili signalizira stanje izduvanog
pneumatika. Obratite se dileru radi
servisiranja u slučaju da se svetlo
za kvar i poruka informacionog
centra za vozača (DIC), ako postoji,
uključe i da ne mogu da se isključe.
9-49
Proces uparivanja TPMS
senzora
Svaki TPMS senzor ima jedinstveni
identifikacioni kôd. Identifikacioni
kôd treba da se upari sa pozicijom
novog pneumatika/točka nakon
promene mesta pneumatika vozila
ili zamene jednog ili više TPMS
senzora. Takođe, proces uparivanja
TPMS senzora treba da se izvrši
nakon zamene rezervnog pneumatika sa putnim pneumatikom koji
sadrži TPMS senzor. Svetlo za kvar
i poruka informacionog centra za
vozača (DIC), ako postoji, treba da
se isključe pri sledećem ciklusu
paljenja. Senzori se uparuju s
položajima pneumatika/točkova
pomoću alatke za resetovanje
TPMS sistema, prema sledećem
redosledu: levi prednji, desni
prednji, desni zadnji i levi zadnji
pneumatik. Obratite se dileru radi
servisiranja ili kupovine alata za
ponovnu obuku.
9-50
Nega vozila
Potrebno je dva minuta za uparivanje položaja prvog pneumatika/
točka i pet minuta za uparivanje
položaja sva četiri pneumatika/
točka. Ako to duže potraje, proces
uparivanja se zaustavlja i mora se
ponovo pokrenuti.
Proces uparivanja TPMS senzora je
sledeći:
1. Potegnite parkirnu kočnicu.
2. Okrenite ključ u kontakt bravi u
položaj UKLJUČENO/RAD kada
je motor isključen.
3. Pomoću dugmeta MENU (MENI)
izaberite Meni sa informacijama
o vozilu u Informacionom centru
za vozača (DIC).
4. Pomoću točkića pređite na
stavku menija Pritisak u
pneumatiku.
5. Pritisnite i zadržite dugme SET/
CLR da biste započeli proces
uparivanja senzora.
Na ekranu se može pojaviti
poruka kojom se zahteva da
prihvatite ovaj proces.
6. Ako to bude traženo, pritisnite
ponovo dugme SET/CLR da
biste potvrdili izbor.
Sirena se oglašava dva puta da
bi signalizirala da je prijemnik u
režimu ponovnog prepoznavanja, a poruka PREPOZNAVANJE PNEUMATIKA ili
PREPOZNAVANJE PNEUMATIKA AKTIVNO se prikazuje na
displeju informacionog centra za
vozača (DIC).
7. Počnite od levog prednjeg
pneumatika.
8. Alat za ponovnu obuku postavite
na bočni zid pneumatika blizu
drške ventila. Zatim pritisnite
dugme za aktiviranje TPMS
senzora. Zvuk sirene potvrđuje
da je identifikacioni kôd senzora
uparen sa ovim položajem
pneumatika i točka.
9. Pređite na prednji desni
pneumatik i ponovite postupak
iz koraka 8.
10. Pređite na zadnji desni
pneumatik i ponovite postupak
iz koraka 8.
11. Pređite na zadnji levi
pneumatik i ponovite proceduru
opisanu u koraku 8. Sirena se
čuje dva puta da bi ukazala da
je identifikacioni kod senzora
uparen sa zadnjim levim
pneumatikom, a proces
uparivanja TPMS senzora više
nije aktivan. Poruke PREPOZNAVANJE PNEUMATIKA ili
PREPOZNAVANJE PNEUMATIKA AKTIVNO nestaju sa DIC
ekrana.
12. Okrenite ključ u kontakt bravi u
položaj ZAKLJUČANO/
ISKLJUČENO.
13. Podesite sva četiri pneumatika
na preporučeni nivo vazdušnog
pritiska, kao što je navedeno
na nalepnici za informacije o
pneumatiku i opterećenju.
Nega vozila
Inspekcija pneumatika
Preporučujemo da se pneumatici, uključujući i rezervni
pneumatik, ako ga vozilo ima,
proveravaju na znakove habanja
ili oštećenja najmanje jednom
mesečno.
Zamenite pneumatika ako:
.
Na pneumatiku se mogu
videti indikatori na tri ili više
mesta.
.
Kanap ili tkanina se vide kroz
gumu pneumatika.
.
.
Šara ili bočni zid su napukli,
zasečeni ili pohabani
dovoljno duboko da se vidi
kanap ili tkanina.
Pneumatik ima ispupčenje,
ulubljenje ili pukotinu.
.
Pneumatik je probušen,
isečen ili ima drugo oštećenje
koje se ne može dobro
popraviti zbog veličine ili
lokacije oštećenja.
9-51
Kada je vreme za nove pneumatike na stranici 9‑56. Zamena
točka na stranici 9‑56.
Promena mesta
pneumatika
Pneumatike treba rotirati u intervalima navedenim u rasporedu
održavanja. Pogledajte
Raspored održavanja na
stranici 10‑2.
Pneumatici menjaju mesta da bi
se postiglo ravnomerno habanje
svih pneumatika. Prva promena
mesta je najvažnija.
U slučaju da primetite neuobičajeno habanje, promenite mesta
pneumatika što pre i proverite
poravnanje točkova. Takođe
proverite da li su pneumatici ili
točkovi oštećeni. Pogledajte
Koristite ovaj šablon promene
mesta prilikom premeštanja
pneumatika.
U postupak rotacije pneumatika
ne uključujte kompaktni rezervni
pneumatik.
9-52
Nega vozila
Posle promene mesta pneumatika, podesite prednje i zadnje
pneumatike na preporučeni
pritisak naduvavanja pneumatika
koji ćete naći na nalepnici sa
informacijama o pneumaticima i
opterećenju. Pogledajte Tire
Pressure na stranici 9‑45.
Ograničenja opterećenja vozila
na stranici 8‑10.
Resetujte sistem za nadzor
pritiska u pneumaticima. Pogledajte Nadzor pritiska u pneumaticima na stranici 9‑47.
Proverite da li su sve navrtke
točka pravilno pritegnute. Pogledajte „Obrtni moment za navrtke
točka“ u okviru Količine i specifikacije na stranici 11‑2.
{ UPOZORENJE
Rđa ili prljavština na točku ili na
delovima sa kojima je pričvršćen
mogu dovesti do popuštanja
navrtki točka tokom vremena.
Točak bi mogao da spadne i
izazove nesreću. Prilikom
zamene točka, uklonite svu rđu ili
prljavštinu sa mesta na kojima se
točak spaja sa vozilom. U slučaju
nužde, mogu se koristiti krpa ili
papirni ubrus; međutim, kasnije
upotrebite strugalicu ili žičanu
četku da uklonite svu rđu i prljavštinu.
Nakon zamene točka ili rotacije
pneumatika, centar glavčine
točka malo premažite mazivom
za ležajeve točka radi sprečavanja korozije i taloženja rđe. Ne
podmazujte ravnu montažnu
površinu točka ili navrtke i
zavrtnje točka.
Kada je vreme za nove
pneumatike
Faktori, kao što su održavanje,
temperature, brzine vožnje, opterećenje vozila i putni uslovi utiču na
brzinu habanja pneumatika.
Indikatori habanja su jedan način da
saznate kada je vreme za nove
pneumatike. Indikatori habanja se
pojavljuju kada pneumaticima
ostane dubina profila (šare) samo
1,6 mm (1/16 in) ili manje. Pogledajte deo Inspekcija pneumatika na
Nega vozila
stranici 9‑51. Promena mesta
pneumatika na stranici 9‑51 za više
informacija.
masnoća, benzina ili drugih
supstanci koje mogu negativno
delovati na gumu.
Guma u pneumaticima vremenom
stari. Isto važi i za rezervni
pneumatik, ako ga vozilo ima, čak i
ako se ne koristi. Različiti uslovi,
uključujući i temperature, opterećenje i održavanje pritiska naduvavanja utiču na brzinu starenja.
Obično je potrebno zameniti
pneumatike zbog habanja pre nego
što bude potrebno da se zamene
zbog starosti. Obratite se proizvođaču pneumatika za više informacija
o tome kada pneumatike treba
zameniti.
Parkiranje u dužem vremenskom
periodu može dovesti do stvaranja
zaravnjenih mesta na pneumaticima
što može izazvati vibracije u toku
vožnje. Prilikom skladištenja vozila
na period od najmanje jednog
meseca, skinite pneumatike ili
podignite vozilo da bi se smanjila
težina koja deluje na pneumatike.
Skladištenje vozila
Pneumatici stare kada se skladište
montirane na parkirano vozilo.
Vozilo koje će biti uskladišteno
najmanje mesec dana parkirajte na
hladno, suvo i čisto mesto, dalje od
direktne sunčeve svetlosti, radi
usporavanja starenja. To mesto
treba da bude očišćeno od
Kupovina novih
pneumatika
GM je razvio i uskladio posebne
pneumatike za svoje vozilo.
Pneumatici koji su instalirani kao
originalna oprema dizajnirani su
da ispune specifikaciju kriterijuma performansi (TPC Spec)
General Motors sistema ocenjivanja. Kada su potrebni
pneumatici za zamenu, GM
preporučuje kupovinu guma sa
istom TPC Spec ocenom.
9-53
Ekskluzivni GM TPC Spec
sistem uzima u obzir više od
deset kritičnih specifikacija koje
utiču na opšte performanse
vozila, uključujući performanse
kočionog sistema, vožnje i
upravljanja, kontrole vuče i
rezultate nadzora pritiska u
pneumaticima. GM TPC Spec
broj je utisnut na bočni zid
pneumatika u blizini oznake
veličine pneumatika. Ako
pneumatici imaju dizajn šare za
sva godišnja doba, iza TPC
Spec broja stoji oznaka MS za
blato i sneg.
GM preporučuje da se istovremeno zamenjuju svi pneumatici.
Ujednačena dubina profila na
svim pneumaticima pomaže da
se održe performanse vozila.
Mogu se javiti razni negativni
uticaji na performanse kočenja i
upravljanja ako se svi pneumatici ne zamene u isto vreme.
9-54
Nega vozila
Pogledajte Inspekcija pneumatika na stranici 9‑51. Promena
mesta pneumatika na
stranici 9‑51 za informacije o
pravilnoj promeni mesta
pneumatika.
{ UPOZORENJE
Pneumatici mogu eksplodirati
za vreme nepravilnog
servisiranja. Pokušaj da se
pneumatik montira ili demontira može uzrokovati povredu
ili smrt. Samo diler ili ovlašćeni vulkanizerski servisni
centar sme da montira ili
demontira pneumatike.
{ UPOZORENJE
Ako mešate pneumatike različitih dimenzija, proizvođača i
tipova, može doći do gubitka
kontrole i sudara ili drugih
oštećenja vozila. Koristite
pneumatike odgovarajućih
dimenzija, proizvođača i tipa
na svim točkovima.
{ UPOZORENJE
Nikad ne vozite brzinama koje
su veće od nominalne brzine
pneumatika, bez obzira na
legalno ograničenje brzine. Ako
često vozite sa velikim brzinama
i/ili u dužim vremenskim periodima, proverite pravilan tip
pneumatika koji treba koristiti za
posebnu vožnju i vremenske
(nastavak)
UPOZORENJE (nastavak)
uslove za vaše vozilo, odnosno
obratite se dileru pneumatika za
informacije.
{ UPOZORENJE
Korišćenje pneumatika sa
dijagonalnom strukturom
("dijagonalni") kod vozila može
dovesti do pojave naprslina
na obruču točka posle mnogo
kilometara vožnje. Pneumatik
i/ili točak bi mogao iznenadno
da otpadne i izazove sudar.
Koristite samo radijalne
pneumatike sa točkovima na
vozilu.
Nega vozila
Ukoliko pneumatici vozila
moraju da se zamene pneumatikom koji nema TPC Spec
broj, pobrinite se da bude iste
veličine, opsega opterećenja,
nominalne brzine i konstrukcije
(radijalna) kao originalni
pneumatik.
Vozila koja imaju sistem za
nadzor pritiska u pneumaticima
mogu da daju lažno upozorenje
o niskom pritisku u slučaju da su
instalirani pneumatici bez TPC
Spec broja. Pogledajte Sistem
za nadzor pritiska u pneumaticima na stranici 9‑46.
Nalepnica sa informacijama o
pneumatiku i opterećenju
upućuje na pneumatike u originalnoj opremi vozila. Pogledajte
Ograničenja opterećenja vozila
na stranici 8‑10 da biste gde se
ova nalepnica nalazi i informacije o pneumatiku i opterećenju.
Različite veličine
pneumatika i točkova
Ako su instalirani točkovi ili pneumatici veličine koja je različita od
veličine točkova i pneumatika iz
originalne opreme, može doći do
pogoršanja performansi vozila,
uključujući i karakteristike kočenja,
vožnje i upravljanja, stabilnosti i
otpornosti na prevrtanje. Ako vozilo
ima elektronske sisteme, kao što su
ABS kočnice, vazdušni jastuci za
slučaj prevrtanja, kontrola vuče i
elektronska kontrola stabilnosti, i
njihove performanse se mogu
pogoršati.
9-55
{ UPOZORENJE
Ako su korišćeni točkovi različite
veličine, moguće je da se ne
postigne prihvatljivi nivo performansi i bezbednosti ako se ne
izaberu pneumatici koji su
preporučeni za takve točkove.
To povećava verovatnoću sudara
i teških povreda. Koristite samo
GM specijalne sisteme točkova i
pneumatika koji su razvijeni za
vozilo, a njihovu montažu poverite
tehničaru sa GM sertifikatom.
Pogledajte Kupovina novih pneumatika na stranici 9‑53. Dodatna
oprema i modifikacije na stranici 9‑2.
9-56
Nega vozila
Poravnanje točkova i
balansiranje pneumatika
Pneumatici i točkovi su poravnati i
balansirani u fabrici kako bi se
obezbedili najduži vek trajanja
pneumatika i najbolje opšte performanse. Korekcije poravnanja točka
i balansiranja pneumatika u
normalnom slučaju neće biti
potrebna. Međutim, poravnanje
treba da proverite ako dolazi do
neuobičajenog habanja pneumatika
ili ako vozilo "vuče" na jednu ili
drugu stranu. Ako vozilo vibrira
prilikom vožnje na ravnom putu,
verovatno je potrebno izbalansirati
pneumatike i točkove. Posetite
dilera da biste dobili pravilnu
dijagnozu.
Zamena točkova
Zamenite svaki točak koji je iskrivljen, napukao, veoma zarđao ili
korodirao. Ako se navrtke točkova
stalno olabavljuju, treba zameniti
točak, zavrtnje točka i navrtke točka.
U slučaju da točak ispušta vazduh,
zamenite ga. Neki aluminijumski
točkovi se mogu popraviti. Posetite
dilera u slučaju da dođe do takvih
stanja.
Vaš diler će znati kakav točak vam
je potreban.
Svaki novi točak treba da ima isti
kapacitet nosivosti, prečnik, širinu i
nesimetriju i mora da bude montiran
na isti način kao točak koji se
zamenjuje.
Točkove, zavrtnje točkova, navrtke
točkova ili senzore sistema za
nadzor pritiska u pneumaticima
(TPMS) treba zameniti samo korišćenjem novih GM originalnih delova
opreme.
{ UPOZORENJE
Korišćenje pogrešnih rezervnih
točkova, zavrtnjeva točka ili
navrtki točka može biti opasno. To
može uticati na kočenje i upravljanje vozilom. Pneumatici mogu
(nastavak)
UPOZORENJE (nastavak)
da ispuštaju vazduh i da izazovu
gubitak kontrole i sudar. Uvek
koristite pravilan točak, zavrtnje
točka i navrtke točka za zamenu.
Napomena: Pogrešan točak
može da izazove i probleme sa
vekom trajanja ležaja, hlađenjem
kočnice, kalibracijom brzinomera
ili pokazivača kilometraže,
usmerenošću prednjih svetala,
visinom blatobrana, razmakom
vozila od tla i razmakom pneumatika ili lanca pneumatika od
karoserije i šasije.
Polovni rezervni točkovi
{ UPOZORENJE
Zamena točka polovnim točkom
predstavlja opasnost. Nije
moguće znati kako je bio korišćen
ili koliki put je već prešao. Mogao
(nastavak)
Nega vozila
UPOZORENJE (nastavak)
bi iznenada da otkaže i izazove
sudar. Prilikom zamene točkova
koristite točak iz GM originalne
opreme.
Lanci za sneg
Lance za sneg i druge uređaje za
poboljšanje vuče koristite samo gde
je to propisano i samo onda kad je
to neophodno.
Pre korišćenja lanaca za sneg, kod
proizvođača pneumatika proverite
da li su ti lanci kompatibilni s
pneumaticima ugrađenim na vozilo.
Sledite uputstva proizvođača.
Upotreba lanaca nije dozvoljena na
pneumaticima dimenzija 225/50R17,
225/55R17 i 245/45R18, jer su to
letnji pneumatici iz originalne
opreme koji su vam možda isporučeni uz vozilo. Upotreba lanaca
takođe nije dozvoljena na pneumaticima dimenzije 245/40R19, koji su
dostupni u post-prodaji. Ne koristite
lance za sneg na rezervnom
pneumatiku.
Korišćenje lanaca za sneg dozvoljeno je samo na zimskim pneumaticima 225/50R17 ili 225/45R18 XL,
postavljenim na prednje točkove.
Pogledajte Zimski pneumatici na
stranici 9‑45.
Koristite isključivo fino isprepletene
lance, koji gaznoj površini i unutrašnjim stranama pneumatika dodaju
najviše 10 mm, zajedno s katancem
Napomena: Da bi se sprečilo
oštećenje vozila, vozite polako,
ne rotirajte točkove i ponovo
podesite ili uklonite opremu ako
dodiruje vozilo.
9-57
Ako se pneumatik izduva
Malo je verovatno da se pneumatik
izduva tokom vožnje, naročito ako
se pravilno održava. Ako vazduh
izlazi iz pneumatika, verovatnije je
da se sporo ispušta. Međutim, u
slučaju da se ikad desi eksplozija,
evo nekoliko saveta o tome šta da
očekujete i šta da uradite:
U slučaju da otkaže prednji
pneumatik, izduvani pneumatik
dovodi vučenja koje povlači vozilo
na njegovu stranu. Podignite stopalo
sa pedale za gas i čvrsto uhvatite
upravljač. Upravljajte da biste
održali pravac, a zatim polako kočite
do zaustavljanja, ako je moguće
van puta.
Otkaz zadnjeg pneumatika,
naročito na krivini, deluje slično
kao proklizavanje i može da zahteva
istu korektivnu akciju koja se koristi
pri proklizavanju. Prestanite da
pritiskate pedalu gasa i upravljajte
da biste održali pravac vozila.
9-58
Nega vozila
Može da bude veoma bučno i turbulentno. Lagano kočite do zaustavljanja, što dalje od puta, ako je
moguće.
{ UPOZORENJE
Vožnja sa izduvanim pneumatikom može dovesti do trajnog
oštećenja pneumatika. Ponovno
naduvavanje pneumatika nakon
što je bio vožen u veoma ili skoro
izduvanom stanju može dovesti
do eksplozije i ozbiljnog sudara.
Nikad ne pokušavajte da ponovo
naduvate pneumatik koji je
bio vožen u veoma ili skoro
izduvanom stanju. Neka vaš diler
ili ovlašćeni vulkanizerski servisni
centar popravi ili zameni izduvani
pneumatik čim to bude moguće.
{ UPOZORENJE
Podizanje vozila i podvlačenje
ispod njega radi obavljanja
radova održavanja ili popravke
je opasno bez odgovarajuće
bezbednosne opreme i obuke.
Ako je uz vozilo isporučena
dizalica, ona je projektovana
samo za zamenu izduvanog
pneumatika. Ako se koristi u bilo
koju drugu svrhu, vi ili drugi ljudi
možete biti teško ili smrtno povređeni ukoliko vozilo sklizne sa
dizalice. Ako je uz vozilo isporučena dizalica, koristite je samo za
zamenu izduvanog pneumatika.
U slučaju da se pneumatik izduva,
da biste sprečili dalja oštećenja
pneumatika i točka, vozite sporo do
ravnog mesta, ako je moguće, što
dalje od puta. Uključiti sva četiri
pokazivača pravca. Pogledajte
Trepćuća svetla upozorenja (sva
četiri pokazivača pravca) na
stranici 5‑4.
{ UPOZORENJE
Menjanje pneumatika može biti
opasno. Vozilo može da sklizne
sa dizalice, da se prevrne ili
padne izazivajući povrede ili
smrt. Pronađite ravno mestu za
zamenu pneumatika. Da biste
sprečili kretanje vozila:
1. Čvrsto potegnite parkirnu
kočnicu.
2. Stavite automatski menjač u
položaj P (Parkiranje) ili
stavite ručni menjač u
položaj 1 (Prva brzina) ili
R (Hod unazad).
3. Isključite motor i ne pokrećite ga ponovo dok je vozilo
podignuto.
4. Ne dozvolite putnicima da
ostanu u vozilu.
(nastavak)
Nega vozila
9-59
UPOZORENJE (nastavak)
5. Blokirajte točak koji se
nalazi dijagonalno od
onoga kojeg treba promeniti
postavljanjem podmetača
za točkove sa obe strane
pneumatika.
A. Podmetač za točak
Kada vozilo ima izduvani
pneumatik (B), koristite se
sledećim primerom koji će vam
pomoći pri postavljanju podmetača
za točkove (A).
B. Izduvani pneumatik
Sledeće informacije objašnjavaju
kako popraviti ili promeniti
pneumatik:
Menjanje pneumatika
Vađenje rezervnog pneumatika
i alata
Oprema koja vam je potrebna nalazi
se u prtljažniku.
1. Otvorite prtljažni prostor.
2. Uklonite poklopac rezervnog
pneumatika.
3. Okrenite navrtku osigurača u
smeru suprotnom od kretanja
kazaljke na satu i izvadite
rezervni pneumatik.
4. Rezervni pneumatik postavite
pored pneumatika koji se menja.
9-60
Nega vozila
Skidanje izduvanog
pneumatika i montaža
rezervnog pneumatika
1. Pre nego što nastavite,
proverite bezbednost. Pogledajte
deo Ako se pneumatik izduva na
stranici 9‑57 za više informacija.
2. Okrenite ključ točka u smeru
suprotnom od kretanja kazaljke
na satu da biste oslobodili
kapice navrtki točkova.
A. Odvijač
B. Kuka za vuču (ako postoji)
C. Dizalica
D. Ključ točka (u torbi)
E. Skidač poklopca (ako postoji)
F.
Prićvršćivač (ako postoji)
Dizalica i alati su uskladišteni ispod
rezervnog pneumatika.
Alate postavite pored pneumatika
koji se menja.
Ako je potrebno, odvrtanje
završite ručno. Kapice navrtki
neće otpasti sa poklopca točka.
Ivica poklopca točka može biti
oštra, pa stoga ne pokušavajte
da uklonite poklopac golim
rukama. Kapice navrtki nemojte
ispuštati i ne okrećite ih licem
nadole jer se mogu ogrebati ili
oštetiti.
Ostavite poklopac točka u
prtljažniku dok izduvani
pneumatik ne popravite ili
zamenite.
3. Okrenite ključ točka u smeru
suprotnom od kretanja kazaljke
na satu da biste olabavili sve
navrtke točka, ali ih nemojte još
uklanjati.
Napomena: Uverite se da je glava
dizalice u pravilnom položaju da
ne biste oštetili vozilo. Vaša
garancija ne pokriva takve
popravke.
Nega vozila
4. Dizalicu postavite kao što je
prikazano.
Dizalicu podesite na odgovarajuću visinu pre nego što je
postavite ispod tačke oslonca
dizalice.
5. Pričvrstite pomoćnu alatku za
podizanje dizalice na dizalicu
tako što ćete oba kraja dizalice i
alata namestiti jedan preko
drugog.
9-61
{ UPOZORENJE
{ UPOZORENJE
Opasno je ležati ispod vozila koje
stoji podignuto na dizalici. Ako
vozilo sklizne sa dizalice, bićete
teško povređeni, što može imati i
smrtni ishod. Nikad se ne podvlačite pod vozilo dok je oslonjeno
samo na dizalicu.
Podizanje vozila i podvlačenje
ispod njega radi obavljanja
radova održavanja ili popravke
je opasno bez odgovarajuće
bezbednosne opreme i obuke.
Ako je uz vozilo isporučena
dizalica, ona je projektovana
samo za zamenu izduvanog
pneumatika. Ako se koristi u bilo
koju drugu svrhu, vi ili drugi ljudi
možete biti teško ili smrtno povređeni ukoliko vozilo sklizne sa
dizalice. Ako je uz vozilo isporučena dizalica, koristite je samo za
zamenu izduvanog pneumatika.
{ UPOZORENJE
Podizanjem vozila kada je
dizalica nepravilno pozicionirana
može da ošteti vozilo, a može
se desiti i da vozilo padne. Da bi
se sprečile telesne povrede i
oštećenje vozila, glavu dizalice
morate da postavite na pravilno
mesto pre nego što podignete
vozilo.
9-62
Nega vozila
UPOZORENJE (nastavak)
točak spaja sa vozilom. U slučaju
nužde, mogu se koristiti krpa ili
papirni ubrus; međutim, kasnije
upotrebite strugalicu ili žičanu
četku da uklonite svu rđu i prljavštinu.
6. Okrenite ručicu dizalice u smeru
kretanja kazaljke na satu da
biste vozilo odigli dovoljno od
zemlje da bi kompaktni rezervni
pneumatik mogao da stane
ispod vozila.
7. Uklonite sve navrtke točka.
8. Uklonite izduvani pneumatik.
{ UPOZORENJE
Rđa ili prljavština na točku ili na
delovima sa kojima je pričvršćen
mogu dovesti do popuštanja
navrtki točka tokom vremena.
Točak bi mogao da spadne i
izazove nesreću. Prilikom
zamene točka, uklonite svu rđu ili
prljavštinu sa mesta na kojima se
(nastavak)
9. Uklonite rđu ili prljavštinu sa
zavrtnjeva točka, montažnih
površina i rezervnog točka.
10. Postavite kompaktni rezervni
pneumatik.
Nega vozila
{ UPOZORENJE
Nemojte nikad koristiti ulje ili
mazivo na zavrtnjima i navrtkama
zato što bi se navrtke mogle
olabaviti. Točak vozila bi mogao
otpasti i izazvati sudar.
11. Ponovo stavite navrtke točka
tako da zaobljeni kraj navrtki
bude okrenut prema točku.
Svaku navrtku ručno okrenite u
smeru kretanja kazaljke na
satu sve dok točak ne priđe do
glavčine.
12. Spustite vozilo okretanjem
ručice dizalice suprotno smeru
kazaljke na satu. Potpuno
spustite dizalicu.
{ UPOZORENJE
Navrtke točka koje su nepravilno
ili netačno pritegnute mogu da
dovedu do labavljenja točka ili
(nastavak)
UPOZORENJE (nastavak)
njegovog otpadanja. Nakon
zamene, navrtke točkova moraju
se pritegnuti moment ključem
(dinamometarskim) u skladu sa
odgovarajućom specifikacijom
obrtnog momenta. Pridržavajte se
specifikacije obrtnog momenta
koje je naveo proizvođač
rezervnih delova kada koristite
pribor za zaključavanje navrtki
točka. Pogledajte Količine i specifikacije na stranici 11‑2 da biste
saznali specifikacije obrtnog
momenta za originalne navrtke
točka.
Napomena: Nepravilno pritegnute
navrtke točka mogu dovesti do
prekida u kočenju i oštećenja
doboša. Da bi se izbegle opsežne
popravke kočnica, ravnomerno
pritegnite navrtke točka prema
odgovarajućem redosledu i u
skladu sa specifikacijom obrtnog
momenta. Pogledajte Količine i
9-63
specifikacije na stranici 11‑2 da
biste saznali specifikaciju
obrtnog momenta za navrtku
točka.
13. Čvrsto pritegnite navrtke točka
unakrsnim redosledom, kao što
je pokazano:
14. Spustite dizalicu do kraja dole i
uklonite je sa mesta ispod
vozila.
15. Čvrsto pričvrstite navrtke
točkova pomoću ključa
točkova.
9-64
Nega vozila
Napomena: Poklopci točkova
neće moći da se postave na
kompaktni rezervni pneumatik.
Ako pokušate da stavite poklopac
točka na kompaktni rezervni
pneumatik, može doći do
oštećenja poklopca ili rezervnog
pneumatika.
vozilo. Ovo vozilo će imati klizni
pričvršćivač ili pričvršćivač u vidu
odvijača.
3. Okrenite ključ točka u smeru
kretanja kazaljke na satu da
biste zategli pričvršćivač.
]Skladištenje izduvanog ili
rezervnog pneumatika i alata
pomoću odvijača
4. Zamenite penu, dizalicu i alate,
kao i pneumatik.
Skladištenje izduvanog ili
rezervnog pneumatika i alata
6. Postavite podnu oblogu preko
točka.
{ UPOZORENJE
Skladištenje dizalice, pneumatika
i druge opreme u putničkoj kabini
vozila može dovesti do povrede.
Pri naglom zaustavljanju ili
sudaru, nepričvršćena oprema
može nekoga udariti. Sve treba
čuvati na odgovarajućem mestu.
Odložite rezervni ili izduvani
pneumatik na jedan od dole prikazanih načina. Uputstva za odlaganje
će se razlikovati u zavisnosti od
zavrtnja koji je isporučen sa vozilom
i načina kako se on pričvršćuje za
5. Okrenite navrtku osigurača u
smerukretanja kazaljke na satu
da biste osigurali pneumatik.
Skladištenje izduvanog ili
rezervnog pneumatika i alata
pomoću kliznog pričvršćivača
1. Ukoliko je izduvani pneumatik
veći od rezervnog, za montažu
koristite duži zavrtanj.
1. Okrenite ključ točka u smeru
suprotnom od kretanja kazaljke
na satu da biste oslobodili
pričvršćivač.
2. Zamenite pričvršćivač onim koji
se nalazi u peni.
Nega vozila
6. Postavite podnu oblogu preko
točka.
Kompaktan rezervni pneumatik je
predviđen samo za privremenu
upotrebu. Zamenite kompaktni
rezervni pneumatik pneumatikom
pune veličine čim budete u mogućnosti.
Kompaktni rezervni
pneumatik
2. Pogurajte kraći zavrtanj da biste
ga izvadili iz poda i umesto
njega ubacite duži.
3. Zamenite dizalicu i alate u
njihovom originalnom prostoru
za odlaganje.
4. Postavite pneumatik, oboren na
stranu, okrenut nagore u
udubljenju za rezervni
pneumatik.
5. Okrenite navrtku osigurača u
smerukretanja kazaljke na satu
da biste osigurali pneumatik.
{ UPOZORENJE
Vožnja sa više od jednim
kompaktnim rezervnim pneumatikom istovremeno može dovesti
do gubitka kočenja i upravljanja.
To bi moglo dovesti do sudara i
povreda vas ili drugih ljudi.
Koristite samo po jedan
kompaktan rezervni pneumatik
istovremeno.
Ako je vaše vozilo opremljeno sa
kompaktnim rezervnim pneumatikom, on je bio potpuno naduvan
9-65
kada je vozilo bilo novo, ali može
izgubiti vazduh tokom vremena.
Redovno proveravajte pritisak
naduvavanja. Treba da bude 60 psi
(420 kPa).
Nakon montaže kompaktnog
rezervnog pneumatika na vozilo,
zaustavite se što je pre moguće
da biste se uverili da je rezervni
pneumatik pravilno naduvan.
Prilikom vožnje sa kompaktnim
rezervnim pneumatikom ne smeju
se preći brzine od 80 km/h (50 m/h)
ili rastojanja veća od 5 000 km
(3.000 milja). Naravno, najbolje
je zameniti rezervni pneumatik
redovnim pneumatikom što je pre
moguće. Rezervni pneumatik će
trajati duže i biće u boljem stanju u
slučaju da ponovo zatreba.
Napomena: Kada se kompaktni
rezervni pneumatik montira, ne
voziti vozilo kroz automatsku
auto-perionicu sa vođicama.
Kompaktni rezervni pneumatik
može da se zakači na šine, što će
dovesti do oštećenja pneumatika,
točka i drugih delova vozila.
9-66
Nega vozila
Napomena: Lanci za pneumatike
neće odgovarati kompaktnom
rezervnom pneumatiku. Njihovo
korišćenje može da ošteti vozilo,
a i same lance. Ne koristite lance
za pneumatike na kompaktnom
rezervnom pneumatiku.
{ UPOZORENJE
Ne koristite rezervni pneumatik na
drugim vozilima.
Ne mešajte kompaktni rezervni
pneumatik ili točak sa drugim
točkovima ili pneumaticima. Oni
neće odgovarati.
Držite rezervni pneumatik i njegov
točak zajedno.
Startovanje pomoću
kablova
Za više informacija o akumulatoru
vozila, pogledajte Akumulator na
stranici 9‑27.
Ako je akumulator istrošen,
pokušajte da drugo vozilo i odgovarajuće kablove za startovanje iskoristite za pokretanje svog vozila.
Postarajte se da pratite sledeće
korake da biste to bezbedno učinili.
{ UPOZORENJE
Akumulatori vas mogu povrediti.
Oni mogu biti opasni zato što:
.
Sadrže kiselinu koja vas
može opeći.
.
Sadrže gas koji može da
eksplodira ili da se zapali.
.
Sadrže dovoljno elektriciteta
da vas opeku.
(nastavak)
UPOZORENJE (nastavak)
Ako ne pratite precizno ove
korake, nešto ili sve od ovog vas
može povrediti.
Napomena: Zanemarivanje ovih
koraka može dovesti do skupih
oštećenja vozila koje ne pokriva
garancija.
Pokušaj pokretanja vozilo
guranjem ili vučom neće
funkcionisati i može oštetiti
vozilo.
Pozitivan pol (A) za startovanje
pomoću kablova smešten je ispod
poklopca u motorskom prostoru na
vozačevoj strani vozila.
Nega vozila
9-67
3. Snažno povucite parkirnu
kočnicu a ručicu menjača prebacite u položaj P (parkiranje).
Pogledajte Prebacivanje
menjača u položaj za parkiranje
na stranici 8‑23.
Ovaj kontakt se koristi umesto
direktnog povezivanja s akumulatorom.
1. Proverite drugo vozilo. Ono
mora da ima akumulator od
12 V sa negativnim sistemom
uzemljenja.
Napomena: Ako bilo kakva
oprema budu ostavljena ili uključena za vreme procedure startovanja pomoću kablova, biće
oštećena. Popravke ne bi bile
pokrivene garancijom vozila.
Kadgod je moguće, isključite ili
iskopčajte svu opremu na oba
vozila prilikom startovanja vozila
pomoću kablova.
Napomena: Koristite samo vozilo
sa 12V-sistemom i negativnim
uzemljenjem za pokretanje
pomoću kablova. Ukoliko drugo
vozilo nema 12V-sistem sa
negativnim uzemljenjem, oba
vozila se mogu oštetiti.
4. Okrenite ključ u kontakt bravi u
položaj ZAKLJUČANO/ISKLJUČENO i isključite sva svetla i
opremu u oba vozila, osim
trepćuća svetla upozorenja (sva
četiri pokazivača pravca) ako su
potrebna.
2. Postavite dva vozila tako da se
ne dodiruju.
9-68
Nega vozila
{ UPOZORENJE
UPOZORENJE (nastavak)
Električni ventilator se može
pokrenuti čak i ako motor ne radi i
može vas povrediti. Ruke, odeću i
alate udaljite od električnog ventilatora ispod poklopca motornog
prostora.
ima poklopce za punjenje, proverite da li ima dovoljno tečnosti.
Ako je nivo nizak, prvo dodajte
vodu da biste to rešili. Ako to ne
uradite, moguće je da postoji
eksplozivni gas.
{ UPOZORENJE
Korišćenje šibice u blizini akumulatora može dovesti do eksplozije
gasa u akumulatoru. Došlo je do
povreda kod ljudi koji su to radili,
a neki su ostali i slepi. Koristite
baterijsku lampu ako vam je
potrebno bolje osvetljenje.
Uverite se da akumulator ima
dovoljno vode. Nije potrebno da
dodajete vodu u akumulator koji
je instaliran u vašem novom
vozilu. Međutim, ako akumulator
(nastavak)
Akumulatorska tečnost sadrži
kiselinu koja vas može opeći.
Pazite da ne kapne na vas. Ako
vam slučajno dospe u oči ili na
kožu, isperite pogođeno mesto sa
puno vode i odmah potražite
medicinsku pomoć.
{ UPOZORENJE
Ventilatori ili drugi pokretni delovi
motora mogu vas teško povrediti.
Držite ruke dalje od pokretnih
delova dok motor radi.
5. Povežite jedan kraj crvenog
pozitivnog (+) kabla sa
pozitivnim (+) kontaktom (A) za
startovanje pomoću kablova.
Koristite udaljeni pozitivni (+)
terminal ukoliko isti postoji na
vozilu.
6. Ne dozvolite da drugi kraj
crvenog pozitivnog (+) kabla
dodirne metal. Priključite ga na
pozitivni (+) terminal drugog,
ispravnog akumulatora (B).
Koristite udaljeni pozitivni (+)
terminal ukoliko isti postoji na
vozilu.
Nega vozila
7. Povežite jedan kraj crnog
negativnog (-) kabla sa
negativnim (-) terminalom (C)
kod dobrog akumulatora.
Koristite udaljeni negativni (-)
terminal ukoliko isti postoji na
vozilu.
Ne dozvolite da bilo koji kraj
dodirne bilo šta do sledećeg
koraka. Drugi kraj negativnog (-)
kabla ne ide na prazan akumulator. On ide na težak, neobojeni
metalni deo ili na udaljeni
negativni (-) terminal na vozilu
sa praznim akumulatorom.
8. Drugi kraj crnog negativnog (-)
kabla prikačite na neobojeni
težak metalni deo motora (D)
dalje od praznog akumulatora,
ali ne i u blizini delova motora
koji se pomeraju.
9-69
9. Pokrenite motor u vozilu sa
dobrim akumulatorom i pustite
da motor radi u praznom hodu
najmanje četiri minuta.
10. Pokušajte da startujete vozilo
koje je imalo ispražnjen akumulator. Ako se ne pokrene ni
nakon nekoliko pokušaja,
verovatno je potrebno servisiranje.
Napomena: Ako se kablovi za
startovanje povežu ili uklone
pogrešnim redosledom, može
doći do kratkog spoja i oštećenja
vozila. Popravke ne bi bile pokrivene garancijom vozila. Uvek
povezujte i uklanjajte kablove za
startovanje pravilnim redosledom
vodeći računa o tome da se
kablovi ne dodiruju međusobno,
kao i da ne dodiruju drugi metal.
Uklanjanje kablova za startovanje
A. Težak, neobojeni metalni deo
motora ili udaljeni negativni (-)
terminal
B. Dobra baterija ili udaljeni
pozitivan (+) i udaljeni negativni
(-) terminali
C. Ispražnjen akumulator ili
udaljeni pozitivni (+) terminal
Da biste otkačili kablove za startovanje sa oba vozila:
1. Otkačite crni negativni (-) kabl sa
vozila koje je imalo ispražnjen
akumulator.
9-70
Nega vozila
2. Otkačite crni negativni (-) kabl sa
vozila sa dobrim akumulatorom.
Vuča
3. Otkačite crveni pozitivni (+) kabl
sa vozila sa dobrim akumulatorom.
Vuča vozila
4. Otkačite crveni pozitivni (+) kabl
sa drugog vozila.
5. Vratite kapice na pozitivne (+) i
negativne (-) terminale tako da
budu u originalnom položaju.
Napomena: Da bi se sprečilo
oštećenje, neispravno vozilo
treba da se vuče sa sva četiri
točka na tlu. Budite pažljivi sa
vozilima koja su niska i/ili imaju
specijalnu opremu. Na vozilu šlep
službe: uvek u horizontalnom
položaju.
Obratite se dileru ili profesionalnoj
vučnoj službi ako je neophodna
vuča vašeg vozila.
Za vuču vozila iza drugog vozila u
rekreativne svrhe, na primer iza
kuće na točkovima, pogledajte deo
„Vuča vozila za rekreaciju“ u ovom
poglavlju.
Vuča vozila za rekreaciju
Vuča vozila za rekreaciju podrazumeva vuču jednog vozila iza drugog,
poput kuće na točkovima. Dva
najčešća načina vuče vozila za
rekreaciju su vuča na sva četiti i
vuča na dva točka. Prvi način podrazumeva da su sva četiri točka vozila
koje se vuče na zemlji. U drugom
slučaju, samo dva točka vozila koje
se vuče su na zemlji dok su druga
dva na uređaju koji se naziva
platforma na točkovima.
Evo nekoliko bitnih stvari o kojima
treba da povedete računa pre vuče
vozila za rekreaciju.
.
Vučni kapacitet vozila za vuču.
Obavezno pročitajte preporuke
proizvođača vozila za vuču.
.
Koliko daleko se vozilo vuče.
Neka vozila imaju ograničenje
koliko daleko i dugo mogu
da vuku.
.
Da li vozilo ima odgovarajuću
opremu za vuču. Za dodatne
savete i preporuke u vezi sa
opremom obratite se vašem
dileru ili stručnjaku za prikolice.
Nega vozila
.
Da li je vozilo spremno za vuču.
Na isti način na koji pripremate
vozilo za dug put, tako treba da
proverite i da li je spremno
za vuču.
Vuča na četiri točka
Ovo vozilo nije projektovano za
vuču sa sva četiri točka na zemlji.
Ukoliko je neophodna vuča ovog
vozila, treba koristiti platformu na
točkovima. Za više informacija
pogledajte naredni odeljak „Vuča na
platformi“.
Vuča na platformi s prednje
strane
9-71
Koristite sledeću proceduru da biste
s prednje strane vukli vozilo na
platformi:
1. Prikačite platformu s točkovima
da biste vukli vozilo, prateći
uputstvo proizvođača platforme.
2. Prednje točkove vozila popnite
na platformu.
3. Automatski menjač stavite u
položaj P (parkiranje) ili ručni
menjač u prvi stepen prenosa.
4. Snažno potegnite parkirnu
kočnicu.
Napomena: Ako se vozilo vuče
na sva četiri točka na zemlji,
komponente pogonskog sklopa
mogu biti oštećene. Popravke ne
bi bile pokrivene garancijom
vozila. Ovo vozilo nemojte vući sa
sva četiri točka na zemlji.
5. Koristite odgovarajući uređaj za
stezanje prilikom vuče kako biste
obezbedili da prednji točkovi
budu zaključani u položaju
pravo-napred.
6. Obezbedite vozilo na platformi
prateći uputstva proizvođača
platforme.
Vozila s pogonom na prednjim
točkovima mogu se vući na platformi
s prednje strane.
7. Otpustite parkirnu kočnicu tek
kada je vozilo koje se vuče
čvrsto zakačeno za vozilo koje
ga vuče.
9-72
Nega vozila
8. Okrenite ključ u kontakt bravi u
položaj ZAKLJUČANO/
ISKLJUČENO.
Vuča na platformi sa zadnje
strane
Nega spoljašnjosti
Spoljašnja nega
Pranje vozila
Da bi se očuvao lak vozila, perite ga
češće i držite dalje od sunčeve
svetlosti.
Vozilo ne može da se vuče na
platformi sa zadnje strane.
Napomena: Nemojte koristiti
sredstva za čišćenje na bazi
benzina, kiselina ili abrazivnih
agensa jer mogu oštetiti lak
automobila, metalne ili plastične
delove. Garancija vozila ne
pokriva takva oštećenja.
Odobrene proizvode za čišćenje
možete kupiti kod dilera. Pridržavajte se svih uputstava proizvođača u vezi sa pravilnim
korišćenjem proizvoda,
neophodnim sigurnosnim
merama opreza i odgovarajućem
odlaganju bilo kakvih proizvoda
za negu vozila.
Napomena: Izbegavati korišćenje
perača pod visokim pritiskom
na udaljenosti manjoj od 30 cm
(12 inča) od površine vozila.
Korišćenje uređaja za pranje pod
pritiskom sa više od 8274 kPa
(1200 psi) može dovesti do
oštećenja ili uklanjanja boje i
nalepnica.
Dobro isperite vozilo, pre i posle
pranja, da biste u potpunosti odstranili sva sredstva za čišćenje. Ako se
ostave da se osuše na površini,
mogu napraviti mrlje.
Lak osušite mekanom, čistom
krpicom od jelenske kože ili univerzalnom pamučnom krpom kako bi
se izbeglo grebanje površine i
stvaranje mrlja od vode.
Nega laka
Ne preporučuje se primena
providnih impregnacionih/voštanih
materijala koja se mogu naći na
tržištu rezervnih delova za automobile. Ako su obojene površine
oštećene, posetite dilera da proceni
i popravi štetu. Strani materijali, kao
što su kalcijum hlorid i druge soli,
sredstva za topljenje leda, katran ili
ulje sa puta, smola sa drveća, ptičiji
Nega vozila
izmet, industrijski talog itd. mogu da
oštete boju vozila ako ostanu na
obojenim površinama. Operite
vozilo što pre. Ako je potrebno, za
uklanjanje stranih materijala koristite
neabrazivna sredstva za čišćenje,
bezbedna za obojene površine.
Povremeno treba vršiti ručno
poliranje i zaštiti voskom da bi se
uklonili ostaci sa boje. Posetite
dilera da biste nabavili odobrena
sredstva za čišćenje.
Napomena: Mašinska obrada ili
agresivno poliranje na sloju
osnovnog/prozirnog zaštitnog
premaza boje mogu da oštete
boju. Koristiti samo neabrazivne
voskove i sredstva za poliranje
koja su pogodna za osnovni/
prozirni premaz završne boje na
vozilu.
Da biste sačuvali nov izgled boje,
vozilo čuvajte u garaži ili ga pokrijte
kadgod je moguće.
Zaštita spoljašnjih sjajnih metalnih
delova
Redovno čistiti sjajne metalne
delove korišćenjem vode ili sredstva
za poliranje hromiranih površina na
hromiranim maskama ili maskama
od nerđajućeg čelika, ako je
potrebno.
Aluminijumske obloge nikada ne
čistiti polirom za hromirane
površine, parom ili kaustičnim
sapunom. Prilikom tretiranja vozila
voskom do visokog sjaja, vosak
naneti takođe i na sve sjajne
metalne delove.
Čišćenje spoljašnjeg stakla/
svetla i amblema
Koristite samo toplu ili hladnu
vodu, mekanu krpu i deterdžent za
pranje automobila da biste očistili
spoljašnja svetla i stakla. Sledite
uputstva "Pranje vozila" koja su data
u nastavku.
9-73
Vetrobran i metlice brisača
Spoljašnju stranu vetrobranskog
stakla očistite sredstvom za pranje
stakla.
Gumene metlice brisača očistite
pomoću nelinjajuće krpice ili
papirnog ubrusa natopljenog u
tečnost za pranje vetrobrana ili blagi
deterdžent. Vetrobran temeljno
operite kada čistite metlice brisača.
Insekti, putno grinje, sapun i talozi
od pranja/voskiranja vozila mogu
dovesti do prekida u radu metlica
brisača.
Zameniti pohabane ili oštećene
metlice brisača. Do oštećenja mogu
da dovedu uslovi preterane prašine,
peska, soli, toplote, sunčeve
svetlosti, snega i leda.
Zaštitne trake
Silikonsku mast primenite na
zaštitne trake da bi duže trajale,
bolje zaptivale i da ne bi bile lepljive.
Pogledajte Preporučene tečnosti i
sredstva za podmazivanje na
stranici 10‑8.
9-74
Nega vozila
Pneumatici
Za čišćenje pneumatika koristite
krutu četku sa sredstvom za
čišćenje pneumatika.
Napomena: Korišćenje proizvoda
za premazivanje pneumatika na
bazi benzina može oštetiti
završnu boju i/ili pneumatike.
Kada nanosite premaz za
pneumatike, uvek obrišite višak
spreja sa obojenih površina
vozila.
Točkovi i maska - aluminijum
ili hrom
Koristite maknu, čistu krpu sa
blagim sapunom i vodom za
čišćenje točkova. Nakon ispiranja
čistom vodom, osušite mekom i
čistom krpom. Nakon toga se može
naneti vosak.
Napomena: Hromirani točkovi i
druge hromirane maske mogu da
se oštete ako se vozilo ne opere
nakon vožnje na putevima koji su
posipani magnezijumom, kalcijumom ili natrijum-hloridom. Ovi
hloridi se koriste na putevima
zbog leda i prašine. Nakon takvog
izlaganja, hromirane površine
uvek operite sapunom i vodom.
Napomena: Da bi se izbeglo
oštećenje površine, na aluminijumskim ili hromiranim točkovima
nemojte da koristite jake sapune,
hemikalije, abrazivne polire,
sredstva za čišćenje, četke ili
sredstva za čišćenje koja sadrže
kiselinu. Koristite samo odobrena
sredstva za čišćenje. Takođe,
nikad ne vozite vozilo sa aluminijumskim ili hromiranim točkovima
kroz automatsku auto-perionicu
koja koristi silikon-karbidne četke
za čišćenje pneumatika. Može
doći do oštećenja i popravki koje
ne pokriva garancija vozila.
Komponente upravljanja,
vešanja i šasije
Vizuelno proveriti da delovi prednjeg
i zadnjeg vešanja i upravljačkog
sistema nisu oštećeni, labavi i
pohabani, kao i da su na broju.
Proverite servo upravljača da li je
pravilno povezan i spregnut, da
nema curenja, prskotina, ogrebotina
i sl. Vizuelno proverite homogene
zglobove, gumene manžetne i
osovinske zaptivače u pogledu
curenja.
Podmazivanje komponenti
karoserije
Podmažite sve cilindre brava sa
ključem, šarke haube, šarke
podizača i čelične šarke vratanca za
gorivo osim ako su te komponente
plastične. Nanošenjem silikonske
masti na zaptivnu gumu oko stakla
pomoću čiste krpe, produžava se
radni vek gume, poboljšava zaptivanje i sprečava zaglavljivanje ili
škripanje.
Održavanje podvoza
Čistom vodom isperite prljavštinu i
taloge sa podvoza karoserije. To
mogu da obave vaš diler ili sistem
za pranje podvoza automobila. Ako
se ne ukloni, mogu nastati rđa i
korozija.
Nega vozila
Oštećenje lima
Ako je vozilo oštećeno i zahteva
popravku ili zamenu lima, pobrinite
se da servisna radionica primeni
antikorozivni materijal na popravljene ili zamenjene delove da bi se
obnovila zaštita od korozije.
Originalni rezervni delovi proizvođača obezbediće zaštitu od korozije,
a sačuvaće i garanciju vozila.
Oštećenje završnog laka
Brzo popravite manje ogrebotine i
tragove ljuštenja pomoću materijala
za popravku koji se mogu nabaviti
kod dilera, a preporučuju se radi
zaštite od korozije. Veće oblasti
završnog laka mogu se popraviti u
servisu za karoseriju i lakiranje kod
dilera.
Mrlje na boji hemijskog
porekla
Zagađivači vazduha mogu pasti na
obojenu površinu vozila i dovesti do
formiranja magličastih, prstenastih
obezbojenja i malih, nepravilnih
tamnih tačkica usled nagrizanja
površine.
Unutrašnja nega
Da bi se sprečilo habanje usled
čestica prljavštine treba redovno
čistiti unutrašnjost vozila. Odmah
uklonite bilo kakve nečistoće.
Napominjemo da novine ili tamna
odeća koji mogu da prenesu na
kućni nameštaj takođe mogu trajno
da prenesu boju na unutrašnjost
vozila.
Koristite mekanu četkicu za
uklanjanje prašine sa dugmadi i
udubljenja na instrument tabli.
Pomoću blage sapunice odmah
uklonite kreme za ruke, losione za
sunčanje i sredstva za zaštitu od
insekata sa svih unutrašnjih
površina da ne bi došlo do trajnog
oštećenja.
Vaš diler u ponudi može imati proizvode za čišćenje unutrašnjosti.
Koristite sredstva za čišćenje koja
su specijalno namenjena površi-
9-75
nama koje se čiste kako bi se
sprečila trajna oštećenja. Da biste
sprečili prelivanje, sva sredstva za
čišćenje nanosite direktno na krpu
za čišćenje. Sredstva za čišćenje
treba brzo ukloniti. Ne dozvolite da
sredstva za čišćenje duže vreme
ostanu na površini koja se čisti.
Sredstva za čišćenje sadrže rastvarače koji mogu da se koncentrišu
u unutrašnjosti. Pre upotrebe
sredstava za čišćenje, pročitajte i
pridržavajte se svih sigurnosnih
uputstava sa nalepnice. Dok čistite
unutrašnjost, održavajte adekvatnu
ventilaciju otvaranjem prozora i
vrata.
Da bi se sprečila oštećenja, za
čišćenje unutrašnjosti ne koristite
sledeća sredstva ili tehnike za
čišćenje:
.
Nikad ne koristite žilet ili druge
oštre predmete za uklanjanje
nečistoća sa bilo koje unutrašnje
površine.
.
Nikad ne koristite četke sa
krutim čekinjama.
9-76
.
.
Nega vozila
Nijednu površinu nikad ne trljati
suviše agresivno ili primenjujući
preveliki pritisak.
čišćenje stakla, ali prethodno
unutrašnje staklo treba oprati čistom
vodom.
Ne koristite deterdžente za
pranje veša ili sudova koji
sadrže odmašćivače. Kada
koristite tečna sredstva za
čišćenje, dozirajte približno
20 kapi na 3,78 l (1 galon) vode.
Koncentrovani rastvor deterdženta će ostaviti ostatke koji
prave tragove i privlače prljavštinu. Ne koristite rastvore koji
sadrže jak ili kaustični sapun.
Napomena: Da bi se sprečilo
grebanje auto-stakla, nikad ne
koristite abrazivna sredstva za
čišćenje. Abrazivna sredstva za
čišćenje ili agresivno čišćenje
može oštetiti odmagljivač zadnjeg
stakla.
.
Ne nanosite previše sredstva za
čišćenje na tapacirung.
.
Ne koristite rastvarače ili
sredstva za čišćenje koja sadrže
rastvarače.
Tkanina/Tepih
Najpre usisajte površinu korišćenjem nastavka sa četkom. Nastavak
sa rotirajućom četkom koristite
samo za usisavanje podnog tepiha.
Pre čišćenja polako uklonite što je
moguće više nečistoća korišćenjem
neke od sledećih tehnika:
.
Unutrašnje staklo
Za čišćenje koristiti frotirsku tkaninu
natopljenu u vodu. Preostale
kapljice obrišite čistom, suvom
krpom. Ako je potrebno, mogu se
koristiti komercijalna sredstva za
.
Nežno pokupite tečnosti pomoću
papirnog ubrusa. Nastavite sa
upijanjem sve dok uklanjanje
nečistoće više ne bude moguće.
Pre usisavanje uklonite što je
moguće više nečistoća u
čvrstom obliku.
Za čišćenje:
1. Nelinjajuću krpu postojanih boja
natopite vodom ili rastvorom
sode-bikarbone. Preporučuje se
krpica od mikrofibera da bi se
sprečilo ostavljanje dlačica po
tkanini ili tepihu.
2. Krpu za čišćenje potpuno
iscedite tako da više ne kaplje
voda sa nje.
3. Počnite od spoljašnjeg ruba
nečistoće i lagano trljajte ka
centru. Krpicu za čišćenje često
presavijajte na čistu stranu kako
biste sprečili da prljavština uđe u
tkaninu.
4. Nastavite sa laganim ribanjem
prljavog područja sve dok boja
od nečistoće ne prestane da se
prenosi na krpu.
5. Ukoliko nečistoća nije potpuno
uklonjena, upotrebite blagu
sapunicu, a zatim odmah
sodu-bikarbonu ili čistu vodu.
Nega vozila
Ukoliko se nečistoća ne ukloni
potpuno, možda je potrebno
upotrebiti komercijalno sredstvo
za čišćenje tapacirunga ili za
uklanjanje mrlja. Napravite probu na
maloj, skrivenoj površini da biste
potvrdili postojanost boja pre
daljeg korišćenja komercijalnog
sredstva za čišćenje tapacirunga ili
uklanjanje mrlja. Ukoliko se pojave
prstenaste formacije, očistite ceo
tapacirung ili tepih.
Posle čišćenja, za upijanje viška
vlage može se koristiti papirni
ubrus.
Instrument tabla, vinil i ostale
plastične površine
Pomoću mekane krpe od mikrovlakana natopljene vodom uklonite
prašinu i nezalepljenu prljavštinu.
Za temeljnije čišćenje koristite meku
krpu od mikrovlakana natopljenu u
blagu sapunicu.
Napomena: Namakanje ili preterano nanošenje tečnosti na kožu,
a naročito na perforiranu kožu,
kao i na druge unutrašnje
površine, može izazvati trajna
oštećenja. Nakon čišćenja
obrišite višak vlage sa ovih
površina i pustite ih da se
prirodno osuše. Nikad ne koristite
toplotu, paru ili sredstva za
uklanjanje mrlja. Ne koristite
sredstva za čišćenje koja sadrže
silikon ili proizvode na bazi
voska. Sredstva za čišćenje koja
sadrže ove rastvarače mogu
trajno da promene izgled i osećaj
kože ili mekih maski i ne preporučuju se.
Ne koristite sredstva za čišćenje
koja povećavaju sjaj, naročito na
instrument tabli. Pod određenim
okolnostima, reflektovani odsjaj
može smanjiti vidljivost kroz
vetrobran.
Napomena: Korišćenje osveživača vazduha može izazvati
trajna oštećenja na plastičnim ili
obojenim površinama. Ukoliko
osveživač vazduha dođe u dodir
sa bilo kojom plastičnom ili
obojenom površinom u vozilu,
odmah ga uklonite upijajućom
9-77
krpom, a mesto očistite mekanom
krpom natopljenom u blagoj
sapunici. Oštećenja koja nastanu
zbog upotrebe osveživača
vazduha nisu pokrivena garancijom vozila.
Čišćenje središnjeg stuba
Čišćenje displeja
Napomena: Usled korišćenja
abrazivnih sredstava prilikom
čišćenja staklenih površina može
doći do pojave ogrebotina na
staklu. Koristite isključivo meku
krpu a sredstvo za čišćenje
nemojte da raspršujete direktno
na sistem, jer bi to moglo uticati
na mehaničke delove.
Sredstvo za čišćenje nemojte da
raspršujete direktno na sistem, jer bi
to moglo uticati na mehaničke
delove.
9-78
Nega vozila
Tablu nemojte brisati grubim
platnom niti koristiti isparljive
tečnosti poput razređivača boje,
jer u suprotnom mogu nastati
površinske ogrebotine a može doći i
do brisanja znakova sa dugmadi.
Za pravilno korišćenje patosnica
pridržavajte se sledećih smernica:
Podignite zadnju stranu patosnice
da biste otkopčali obe kopče i zatim
uklonite patosnicu iz vozila.
.
Patosnice u originalnoj opremi
dizajnirane su za vaše vozilo.
Ukoliko patosnice treba
zameniti, preporučuje se da se
kupe patosnice sa GM sertifikatom. Patosnice drugih proizvođača možda neće pravilno stajati
i mogu ometati pedale. Uvek se
treba uveriti da patosnice ne
ometaju pedale.
.
Patosnice postavljajte tako da
pravilna strana bude okrenuta
nagore. Ne preokrećite ih.
.
Ne stavljajte ništa na gornju
stranu patosnica na strani
vozača.
.
Koristite samo jednu patosnicu
na strani vozača.
Patosnicu namestite ponovo tako
što ćete otvore za kopče poravnati
preko kopči na tepihu i zakačiti je na
mesto.
.
Ne stavljajte jednu patosnicu
preko druge.
Proverite da li je patosnica pravilno
pričvršćena na svom mestu.
Patosnice
{ UPOZORENJE
Ukoliko dimenzije patosnica nisu
odgovarajuće ili nisu pravilno
nameštene, mogu ometati
upotrebu pedala. Ometanje
pedala može dovesti do
iznenadnog ubrzanja i/ili dužeg
puta kočenja, što može izazvati
sudar i povredu. Uverite se da
patosnice ne ometaju pedale.
Uklanjanje i zamena patosnica
Uverite se da patosnice ne ometaju
pedale.
Servisni radovi i održavanje
Servisni radovi i
održavanje
Opšte informacije
Opšte informacije . . . . . . . . . . . . 10-1
Raspored održavanja
Raspored održavanja . . . . . . . . 10-2
Preporučene tečnosti, sredstva
za podmazivanje i delovi
Preporučene tečnosti i
sredstva za podmazivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-8
Opšte informacije
Servisne informacije
Da biste osigurali ekonomičan i
bezbedan rad svog vozila i očuvali
njegovu vrednost, od vitalne je
važnosti da se svi radovi iz domena
održavanja izvršavaju u odgovarajućim intervalima kako je to ovde
navedeno.
10-1
Potvrde
Potvrda o izvršenom servisiranju
upisuje se u servisnu knjižicu i
garantni list. Pored datuma i
kilometraže, stavlja se potpis
izvršioca i pečat servisne radionice.
Vodite računa o tome da servisna
knjižica i garantni list budu pravilno
popunjeni, jer je dokaz o redovnom
servisiranju od suštinske važnosti
za ispunjenje eventualnih reklamacionih zahteva, a ujedno vam pruža
i prednost prilikom prodaje vozila.
10-2
Servisni radovi i održavanje
Praćenje radnog veka ulja
Servisni intervali zasnivaju se i
izračunavaju korišćenjem nekoliko
parametara koji zavise od načina
upotrebe vozila.
Praćenje radnog veka ulja
omogućava vam da znate kada
treba zameniti motorsko ulje.
Raspored održavanja
Raspored servisiranja
Interval održavanja
Na svakih godinu dana ili pređenih
15.000 km (10.000 milja) (šta pre
istekne)
I tehnički pregled: I tehnički pregled
vrši se prilikom prvog servisiranja ili
ako je prethodno izvršen II tehnički
pregled.
II tehnički pregled: II tehnički
pregled vrši se ako je prethodno
izvršen I tehnički pregled.
Ako se na Informacionom centru
za vozača (DIC) prikaže kodna
oznaka 82 ili se na displeju pojavi
poruka „CHANGE ENGINE OIL
SOON“ („uskoro zamenite motorsko
ulje“), a pri tom je poslednji tehnički
pregled izvršen najmanje 10 meseci
pre toga, to znači da treba izvršiti
prvi sledeći tehnički pregled.
Servisni radovi i održavanje
10-3
I tehnički
pregled
II tehnički
pregled
Zameniti motorsko ulje i filter. 1)
R
R
Pregledati da nema curenja ili oštećenja. 2)
I
I
Pregledati motorski filter za vazduh. 3)
I
I
Proveriti pritisak u pneumaticima i njihovu pohabanost.
I
I
Pregledati kočioni sistem. 4)
I
I
Proveriti nivo rashladne tečnosti motora i tečnosti za pranje vetrobrana i po
potrebi doliti tečnost.
I
I
Pregledati komponente vešanja i upravljanja. 5)
I
I
Pregledati metlice brisača i proveriti rad spoljnih svetala. 6)
I
I
Servisna operacija
Pregledati pogonske remenike.
I
I
Izvršiti sve dodatne radove servisiranja - pogledati odgovarajući odeljak.
I
I
Proveriti da li je bilo radova na terenu.
I
I
Zameniti kočionu tečnost. 7)
–
R
Pregledati sistem za hlađenje motora. 8)
–
I
Pregledati komponente bezbednosnog sistema. 9)
–
I
Pregledati komponente pogonske grupe i stajnog trapa.
–
I
Podmazati komponente karoserije. 10)
–
I
10-4
Servisni radovi i održavanje
I: Pregledati navedene stavke i
njima srodne delove. Po potrebi,
izvršiti opravku, čišćenje, dopunjavanje, podešavanje ili zamenu.
R: Izvršiti zamenu dela.
1) Ako vozite u teškim uslovima prelaženje kratkih rastojanja,
dugotrajan rad motora u praznom
hodu ili vožnja u uslovima velike
prašine - možda će biti neophodno
da se motorsko ulje i filter menjaju
češće. Kod dizel motora, zamenu
treba vršiti kada se na DIC-u prikaže
kodna oznaka 82 ili se na displeju
pojavi poruka „CHANGE ENGINE
OIL SOON“ („uskoro zamenite
motorsko ulje“).
2) Gubitak tečnosti iz svakog
sistema u vozilu može ukazivati na
problem. Taj sistem treba pregledati,
popraviti i proveriti nivo tečnosti u
njemu. Po potrebi, doliti tečnost.
3) Ako redovno vozite u uslovima
velike prašine, češće pregledajte
filter. Možda će biti neophodno da
češće menjate filter.
4) Vizuelno pregledajte kočione
cevi i creva da nema uvijanja,
curenja, prskotina, ljuštenja i sl.
Proverite pohabanost tarnih pločica
i stanje površine kočionih diskova.
Pregledajte obloge/paknove
doboš-kočnice da nisu pohabani ili
naprsli. Pregledajte i ostale delove
kočionog sistema, uključujući
doboše, kočione cilindre, čeljusti
kočnice, parkirnu kočnicu itd.
5) Vizuelno pregledajte prednje i
zadnje vešanje i upravljački sistem,
da nema oštećenja, olabavljenih ili
nedostajućih delova, ili znakova
habanja. Proverite komponente
servo upravljača da nema uvijanja,
prskotina, ljuštenja i sl.
6) Pregledajte metlice brisača
da nisu pohabane, naprsle, ili
zaprljane. Po potrebi, operite
vetrobran i obrišite metlice brisača.
Zamenite pohabane ili oštećene
metlice brisača.
7) Ako vozite u teškim uslovima - po
brdovitom ili planinskom terenu, ili
ako često vučete prikolicu - možda
će biti neophodno da se kočiona
tečnost češće menja.
Servisni radovi i održavanje
8) Vizuelno pregledajte creva i
zamenite ih ukoliko su naprsla,
nabubrela ili pohabana. Pregledajte
sve cevi, armature i stege; po
potrebi ih zamenite originalnim
delovima. Da bi se obezbedio
ispravan rad, preporučuje se
testiranje rashladnog sistema i
poklopca pod pritiskom, kao i
čišćenje hladnjaka i kondenzatora
klima uređaja sa spoljne strane.
9) Uverite se u ispravan rad
sklopova sigurnosnih pojaseva i
svetlosnog podsetnika na vezivanje
pojasa. Proverite da nema olabavljenih ili oštećenih delova u sistemu
sigurnosnih pojaseva. Ako primetite
bilo šta što bi moglo onemogućiti
rad sistema sigurnosnih pojaseva,
odmah to dajte na popravku.
Postarajte se da svi pohabani ili
pocepani pojasevi budu zamenjeni.
10-5
10) Podmažite cilindre svih brava,
kao i šarke i brave vrata, poklopca
motorskog prostora i poklopca
prtljažnika. Češće podmazivanje
može biti neophodno ako je vozilo
izloženo korozivnom okruženju. Ako
na zaptivne gume čistom krpom
nanesete sloj silikona, one će trajati
duže i zaptivati bolje, a vrata se
neće lepiti niti škripati.
10-6
Servisni radovi i održavanje
Servisna operacija
Interval
Zameniti polenski filter.
Na svakih 45.000 km (30.000 milja) / svake 2 godine
Zameniti filter za vazduh.
Na svakih 60.000 km (40.000 milja) / svake 4 godine
Zameniti svećice.
Na svakih 150.000 km (100.000 milja) / svake 4 godine
Zameniti kablove za paljenje.
Na svakih 45.000 km (30.000 milja) / svake 3 godine
Zameniti filter za dizel gorivo.
Na svakih 60.000 km (40.000 milja) / svake 2 godine
Zameniti rashladnu tečnost motora.
Zameniti ulje u automatskom
menjaču.
Na svakih 240.000 km (150.000 milja) / svakih 5 godina
Na svakih 150.000 km (100.000 milja) za normalne uslove vožnje, ili na
svakih 75.000 km (50.000 milja) za teške uslove vožnje
Zameniti pomoćni remen.
Na svakih 150.000 km (100.000 milja) / svakih 10 godina
Zameniti zupčasti remen, ako je u
opremi.
Na svakih 150.000 km (100.000 milja) / svakih 10 godina
Zameniti lanac.
Proveriti i po potrebi podesiti zazor
ventila.
Nema potrebe za održavanjem
Na svakih 150.000 km (100.000 milja) / svakih 10 godina
Servisni radovi i održavanje
10-7
Stavke opšteg održavanja
Stavka
Sve
Servisna operacija
Proverite sve sisteme da nema međusobnog mešanja ili spajanja, kao ni
oštećenih ili nedostajućih delova. Po potrebi, zamenite delove. Zamenite
sve komponente koje su jako pohabane.
Zamenite tečnost i filter u automatskom menjaču ukoliko se vozilo
uglavnom vozi pod nekim od sledećih uslova:
Automatski menjač
Remenovi
Stanje pneumatika i pritisak
naduvavanja
Reglaža točkova
.
Po gustom gradskom saobraćaju, gde spoljna temperatura redovno
dostiže 32 °C ili više.
.
Po brdovitom ili planinskom terenu.
.
Uz čestu vuču prikolice.
.
Korišćenje vozila na način kako to čine taksisti i policija, ili kao
dostavno vozilo.
Vizuelno pregledajte remenove da nema kidanja, prskotina ili očiglednih
oštećenja. Po potrebi, zamenite oštećen remen.
Stanje pneumatika treba proveriti pre svake vožnje, a pritisak u
pneumaticima treba kontrolisati manometrom prilikom svakog
dopunjavanja goriva ili barem jedanput mesečno.
Po potrebi, izvršite rotaciju i balansiranje točkova.
10-8
Servisni radovi i održavanje
Dopunsko servisiranje
Ekstremni uslovi rada
Ekstremni uslovi rada postoje
ukoliko je često ispunjen barem
jedan od sledećih uslova:
.
Hladno pokretanje
.
Kreni-stani
.
Vuča prikolice
.
Nagibi i/ili velika nadmorska
visina
.
Loši putevi
.
Pesak i prašina
.
Ekstremne fluktuacije
temperature
Policijska i taksi vozila, kao i vozila
za obuku vozača, takođe spadaju u
kategoriju vozila koja rade u
ekstremnim uslovima.
Preporučene tečnosti,
sredstva za podmazivanje i delovi
Pod ekstremnim uslovima rada
možda će biti neophodno da se
određeni servisni radovi obavljaju
češće nego što je to propisano
rasporedom održavanja.
Preporučene tečnosti i
sredstva za podmazivanje
Potražite stručan savet u vezi sa
servisnim zahtevima koji zavise od
konkretnih uslova rada.
Koristite isključivo proizvode koji su
testirani i odobreni. Šteta nastala
usled korišćenja neodobrenih
materijala neće biti pokrivena garancijom.
{ UPOZORENJE
Radni materijali su opasni i mogu
biti otrovni. Rukujte pažljivo.
Obratite pažnju na informacije
koje su prikazane na posudama.
Servisni radovi i održavanje
Motorno ulje
Motorsko ulje karakterišu njegov
kvalitet i njegova viskoznost. Pri
izboru motorskog ulja, kvalitet je
važniji od viskoznosti. Kvalitet ulja
obezbeđuje npr. čistoću motora,
zaštitu od habanja i kontrolu
starenja ulja, dok stepen viskoznosti
pruža informaciju o gustoći ulja pri
datom opsegu temperatura.
Kvalitet motorskog ulja
dexos 2
Izbor odgovarajućeg motorskog ulja
Izbor odgovarajućeg motorskog ulja
zavisi od pravilne specifikacije ulja i
stepena viskoznosti.
Tražite i koristite motorska ulja sa
oznakom dexos sertifikacije. Ulja
koja ispunjavaju zahteve za vaše
vozilo imaju na posudi oznaku
dexos sertifikacije. Ova oznaka
sertifikacije ukazuje da je to ulje
odobreno prema dexos specifikaciji.
Vaše vozilo je u fabrici napunjeno
motorskim uljem odobrenim prema
dexos specifikaciji.
Koristite isključivo motorsko ulje
koje je odobreno prema dexos
specifikaciji ili ekvivalentno
motorsko ulje s odgovarajućim
stepenom viskoznosti. Ukoliko ne
koristite preporučeno ili njemu
ekvivalentno motorsko ulje, može
doći do oštećenja motora koje nije
pokriveno garancijom.
10-9
Ako niste sigurni da li je neko ulje
odobreno prema dexos specifikaciji,
obratite se svom servisnom dobavljaču.
Korišćenje zameniteljskih motorskih
ulja ukoliko je dexos nedostupan: U
slučaju da, prilikom zamene ili
dopune nivoa ulja, motorsko ulje
koje je odobreno prema dexos
specifikaciji nije dostupno, možete
upotrebiti zameniteljsko ulje čiji
kvalitet odgovara napred
navedenom. Međutim, korišćenje
ulja koja ne odgovaraju dexos specifikaciji za posledicu može imati
pogoršanje performansi pod
određenim okolnostima.
10-10
Servisni radovi i održavanje
Dolivanje motorskog ulja
Motorska ulja različitih proizvođača i
marki mogu se mešati, pod uslovom
da odgovaraju zahtevanom motorskom ulju (po kvalitetu i viskoznosti).
Ako motorsko ulje zahtevanog kvaliteta nije dostupno, za dolivanje
možete upotrebiti najviše 1 litar ulja
klase ACEA A3/B4 ili A3/B3 (samo
jedanput između svake zamene
ulja). Pri tom, ulje treba da ima
odgovarajući stepen viskoznosti.
Zabranjena je upotreba ulja sa
kvalitetom od samo ACEA A1/B1 ili
samo A5/B5, jer ova ulja mogu
pod određenim radnim uslovima
prouzrokovati oštećenje motora na
duži rok.
Stepeni viskoznosti motorskih ulja
Stepen viskoznosti SAE 5W-30 je
najbolji za vaše vozilo. Nemojte
koristiti ulja s drugačijim stepenom
viskoznosti, poput SAE 10W-30,
10W-40 ili 20W-50.
Rad na niskim temperaturama:
Ako vozilo upotrebljavate u uslovima
ekstremne hladnoće, gde temperatura pada ispod -25°C, treba koristiti
ulje klase SAE 0W-30. Ulje sa
ovakvim stepenom viskoznosti
omogućiće lakše hladno pokretanje
motora na ekstremno niskim
temperaturama. Prilikom izbora
ulja sa odgovarajućim stepenom
viskoznosti, postarajte se da uvek
izaberete ulje koje zadovoljava
dexos specifikaciju.
.
Do −25°C i niže: 0W-30, 0W-40.
Aditivi za motorska ulja
.
Do −25°C i niže: 5W-30, 5W-40.
Upotreba aditiva za motorska ulja
može prouzrokovati oštećenja i
garanciju učiniti nevažećom.
Napomena: U dizel motorima ne
mogu se koristiti ulja klase xW-30.
Servisni radovi i održavanje
SAE stepen viskoznosti pruža informaciju o gustoći ulja. Multigradna
ulja označavaju se sa dve brojke.
Prva brojka, iza koje dolazi slovo W,
označava viskoznost na niskoj
temperaturi, dok druga brojka
označava viskoznost na visokoj
temperaturi.
Sredstvo za hlađenje i antifriz
Koristite isključivo dugovečni (LLC)
antifriz bez silikata.
Sistem je fabrički napunjen
rashladnim sredstvom sa
odličnom antikorozivnom zaštitom
i zaštitom protiv smrzavanja
do približno −28 °C. Ovakvu
koncentraciju treba održavati tokom
čitave godine. Upotreba dodatnih
rashladnih aditiva, koji navodno
pružaju dopunsku zaštitu od korozije
ili otklanjaju neznatna curenja,
može prouzrokovati probleme u
radu sistema. Neće se priznati
odgovornost za posledice koje
nastanu usled korišćenja dodatnih
rashladnih aditiva.
Tečnost za kočnice i kvačilo
Koristite isključivo kočionu
tečnost DOT4.
Kočiona tečnost vremenom apsorbuje vlagu, usled čega dolazi do
smanjenja efikasnosti kočenja.
Stoga kočionu tečnost treba menjati
u određenim intervalima.
10-11
Kočionu tečnost treba čuvati u
hermetički zatvorenoj posudi kako bi
se sprečila apsorpcija vlage.
Postarajte se da kočiona tečnost ne
postane zaprljana.
10-12
Servisni radovi i održavanje
2 NAPOMENE
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Identifikacija vozila
Identifikacija vozila
Identifikacioni broj
vozila (VIN)
Identifikacioni broj
vozila (VIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-1
11-1
se vidi kroz vetrobran, sa spoljašnje
strane. VIN oznaka se takođe nalazi
na sertifikatu vozila i nalepnicama
servisnih delova, kao i na potvrdi o
vlasništvu i saobraćajnoj dozvoli.
Identifikacija motora
Podaci o vozilu
Osmi znak u VIN oznaci je kôd
motora. Ovaj kôd identifikuje motor,
specifikaciju i zamenske delove
vozila. Pogledajte kôd motora vozila
u odeljku „Specifikacije motora“ u
delu Količine punjenja i specifikacije
na stranici 11‑2.
Količine punjenja i s
pecifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-2
Postavljanje pogonskog kaiša
motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-5
Pritisak u pneumaticima . . . . . 11-6
Ovaj zakonski identifikacioni broj se
nalazi u prednjem uglu instrument
table, na levoj strani vozila. Može da
11-2
Tehnički podaci
Podaci o vozilu
Količine punjenja i specifikacije
Primena
Rashladno sredstvo klimatizacije R1234yf
Količine
Metrički sistem
Engleski sistem
Pročitajte informacije o količini rashladnog sredstva u
klima uređaju koje se nalaze na nalepnici za
rashladno sredstvo ispod poklopca motornog prostora.
Potražite dodatne informacije od dilera.
Sistem hlađenja motora
Motor L4 zapremine 2,0 l (dizel)
6,1 l
6,4 qt
Motor L4 zapremine 2,4 l
7,1 l
7,5 qt
V6 motor od 3,0 l
7,8 l
8,2 qt
6l
6,3 qt
4,7 l
5,0 qt
Motorno ulje sa filterom
Motor L4 zapremine 2,0 l (dizel)
Motor L4 zapremine 2,4 l
V6 motor od 3,0 l
Rezervoar goriva
Moment pritezanja navrtki na točkovima
5,7 l
6,0 qt
67,0 l
17,7 gal
150 Y
110 lb ft
Sve količine su približne. Prilikom dodavanja, dopunite do približnog nivoa preporučenog u ovom uputstvu. Ponovo
proverite nivo tečnosti nakon punjenja.
Ugljen-dioksid
(g/km)
1590 kg (3505 lb)
283
145
196
Ekonomična
potrošnja goriva
(l/100 km)
1590 kg (3505 lb)
12,0
6,2
8,3
Motor L4 zapremine 2,4 l sa električnim servo uređajem upravljača
Ugljen-dioksid
(g/km)
1590 kg (3505 lb)
269
140
188
Ekonomična
potrošnja goriva
(l/100 km)
1590 kg (3505 lb)
11,5
6,0
8,0
11-4
Tehnički podaci
Potrošnja goriva i informacije o emisiji (nastavak)
Masa ekvivalentne
inercije
Gradska vožnja
Međugradska
vožnja
Kombinovana vožnja
Ugljen-dioksid
(g/km)
1700 kg (3748 lb)
338
162
226
Ekonomična
potrošnja goriva
(l/100 km)
1700 kg (3748 lb)
14,4
6,9
9,6
V6 motor od 3,0 l
Motor L4 zapremine 2,0 l (dizel)
Ugljen-dioksid
(g/km)
TBD kg (TBD lb)
TBD (biće određeno) TBD (biće određeno)
TBD (biće određeno)
Ekonomična
potrošnja goriva
(l/100 km)
TBD kg (TBD lb)
TBD (biće određeno) TBD (biće određeno)
TBD (biće određeno)
Tehnički podaci
11-5
Postavljanje pogonskog
kaiša motora
V6 gasni motor od 3,0 l
Gasni motor zapremine 2,4 l
Dizel motor L4 zapremine 2,0 l
11-6
Tehnički podaci
Pritisak u pneumaticima
Gasni i dizel motori
Dimenzije
pneumatika
/ RPO
225/50R17 94V¹
Komforna vožnja s
najviše 3 osobe
Ekonomična vožnja s
najviše 3 osobe
Pod punim opterećenjem
Prednji
Zadnji
Prednji
Zadnji
Prednji
Zadnji
kPa/bar (psi)
kPa/bar (psi)
kPa/bar (psi)
kPa/bar (psi)
kPa/bar (psi)
kPa/bar (psi)
250/2,5 (36)
250/2,5 (36)
300/3,0 (44)
300/3,0 (44)
250/2,5 (36)
250/2,5 (36)
225/55R17 97W
230/2,3 (33)
230/2,3 (33)
300/3,0 (44)
300/3,0 (44)
250/2,5 (36)
250/2,5 (36)
225/45R18² ³
250/2,5 (36)
250/2,5 (36)
270/2,7 (39)
270/2,7 (39)
250/2,5 (36)
250/2,5 (36)
245/45R18 96W
230/2,3 (33)
230/2,3 (33)
300/3,0 (44)
300/3,0 (44)
250/2,5 (36)
250/2,5 (36)
245/40R19 98Y
250/2,5 (36)
250/2,5 (36)
300/3,0 (44)
300/3,0 (44)
250/2,5 (36)
250/2,5 (36)
(ako ima takvu
opremu)
Privremeni
rezervni
420/4,2 (61)
420/4,2 (61)
-
-
420/4,2 (61)
420/4,2 (61)
¹ Dozvoljeno kao dimenzija za zimski pneumatik
² Dozvoljeno isključivo kao zimski pneumatici.
³ Ojačana varijanta (XL).
Informacije o vlasniku
Informacije o
vlasniku
Snimanje podataka vozila i
tajnost
Snimanje podataka vozila i
tajnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-1
Sistem za navigaciju . . . . . . . . . 12-2
Radio-frekvencijska identifikacija (RFID) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2
Snimanje podataka
vozila i tajnost
Vozilo raspolaže sa nekoliko
složenih sistema koji nadziru i
kontrolišu nekoliko tipova podataka
vozila. Neki podaci mogu biti
memorisani tokom redovnog rada u
cilju lakše popravke detektovanih
neispravnosti. Ostali podaci se
memorišu samo u slučaju sudara ili
događaja prilikom koga je moglo da
dođe do sudara, pomoću modula u
sistemima u vozilu koji mogu da
snimaju podatke o događajima, kao
što je upravljački modul vazdušnog
jastuka.
Sistemi mogu da snimaju dijagnostičke podatke o stanju vozila (npr.
nivo ulja ili kilometražu) i informacije
o načinu korišćenja (npr. brzinu
motora, korišćenje kočnica i korišćenje sigurnosnih pojaseva).
12-1
Za čitanje tih podataka je potrebna
specijalna oprema i ovlašćenje. Neki
dijagnostički podaci se elektronskim
putem unose u globalne sisteme
prilikom servisiranja vozila kod
ovlašćenog servisera kako bi se
dokumentovala istorija servisiranja
vozila. To omogućava ovlašćenim
serviserima da efikasno održavaju i
popravljaju vozilo, u skladu sa
njegovim potrebama, svaki put kada
dođete kod servisera.
Proizvođač neće pristupiti podacima
o ponašanju vozača u vezi sa
sudarom niti ih prepustiti trećim
licima, osim u sledećim slučajevima:
.
uz saglasnost vlasnika vozila, ili
ako je vozilo uzeto u zakup, uz
saglasnost zakupca;
.
kao odgovor na zvanični zahtev
policije ili sličnih državnih
ustanova;
.
kao deo odbrane proizvođača u
slučaju sudskih postupaka;
.
kao zakonski zahtev.
12-2
Informacije o vlasniku
Dodatno, proizvođač može koristiti
prikupljene ili primljene podatke:
.
za istraživanje;
.
za korišćenje u cilju istraživanja
tamo gde je uvek potrebna
odgovarajuća tajnost i gde se
ukaže potreba;
.
za davanje zbirnih podataka, koji
nisu usko vezani za specifično
vozilo, drugim organizacijama u
cilju istraživanja.
Sistem za navigaciju
Ako vozilo poseduje sistem za
navigaciju, korišćenje tog sistema
može za posledicu imati memorisanje odredišta, adresa, telefonskih
brojeva i drugih putnih informacija.
Više informacija o memorisanim
podacima i načinu njihovog brisanja
potražite u uputstvu za korišćenje
navigacije.
Radio-frekvencijska
identifikacija (RFID)
Radio-frekvencijska identifikaciona
(RFID) tehnologija se koristi kod
nekih vozila za funkcije kao što su
praćenje pritiska u pneumaticima i
bezbednost sistema paljenja. Koristi
se za daljinsko zaključavanje, otključavanje i pokretanje pomoću daljinskog predajnika i otvaranje garažnih
vrata pomoću predajnika u vozilu.
RFID tehnologija kod Chevrolet
vozila ne koristi i ne beleži lične
informacije i ne povezuje se ni sa
jednim Chevrolet sistemom koji
sadrži lične informacije.
INDEKS POJMOVA
i-1
A
B
D
Ablendovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-27
Poruke napona i punjenja . . . .4-36
Punjenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Startovanje pomoću
kablova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-66
Alarmni sistem
Zaštita od krađe . . . . . . . . . . . . . .1-14
Automatski
Sistemi upravljanja
klimatizacijom . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3
Tečnost za menjač . . . . . . . . . . . .9-13
Automatski menjač
Provera funkcionisanja
kontrole za zaključavanje
ručice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-28
Ručni režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-30
Automatsko
Brave na vratima . . . . . . . . . . . . . 1-11
Menjač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-29
Sistem prednjih svetala . . . . . . . . 5-3
Bebe i mala deca, Sistemi
zaštite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-34
Bezbednosna sedišta
Gde postaviti . . . . . . . . . . . . . . . . .2-39
Bezbednosne brave . . . . . . . . . . . 1-11
Bezbednost
Lampica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-29
Vozilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-14
Brave
Automatska vrata . . . . . . . . . . . . . 1-11
Bezbednost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11
Električna vrata . . . . . . . . . . . . . . .1-10
Odloženo zaključavanje . . . . . .1-10
Vrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9
Zaštita od zaključavanja . . . . . . 1-11
Brdski i planinski putevi . . . . . . . . . 8-7
Brojač dnevno
pređenog puta . . . . . . . . . . . . . . . 4-15
Brzinomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15
Daljinsko pokretanje vozila . . . . . 1-7
Defanzivna vožnja . . . . . . . . . . . . . . 8-3
Dnevna svetla (DRL) . . . . . . . . . . . 5-2
Dodatna električna oprema . . . . 8-55
Držač za naočare . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Držači za čaše . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Dvostruki sistem za
automatsko upravljanje
klimatizacijom . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-6
C
Časovnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Čišćenje
Spoljašnja nega . . . . . . . . . . . . . .9-72
Unutrašnja nega . . . . . . . . . . . . . .9-75
E
Električna oprema, dodatak . . . . 8-55
Električna parkirna kočnica . . . . 8-34
Električni sistem
Kutija osigurača ispod
instrument table . . . . . . . . . . . . .9-42
Kutija osigurača u
motornom prostoru . . . . . . . . . .9-38
Osigurači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-38
Preopterećenje . . . . . . . . . . . . . . .9-37
Elektronska kontrola
stabilnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-39
i-2
INDEKS POJMOVA
F
Filter
Čestice dizela . . . . . . . . . . . . . . . .8-27
Filter vazduha putničkog
prostora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10
Filter vazduha, putnički
prostor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10
Filter za čestice dizela . . . . . . . . . 8-27
Filter,
Prečistač vazduha motora . . . .9-14
G
Gde postaviti dečije
bezbednosno sedište . . . . . . . . 2-39
Gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-44
Aditivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-44
Benzinski motori . . . . . . . . . . . . . .8-45
Dizel motori . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-45
Ekonomičnija vožnja . . . . . . . . . . . 8-2
Gorivo (nastavak)
Lampica upozorenja na
nizak nivo goriva . . . . . . . . . . . .4-29
Nestanak goriva . . . . . . . . . . . . . .8-46
Pokazivač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-15
Poruke sistema . . . . . . . . . . . . . . .4-40
Prisustvo vode u gorivu . . . . . . .8-46
Punjenje pokretne posude
za gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-48
Punjenje rezervoara . . . . . . . . . .8-47
Gorivo za dizel motore . . . . . . . . . 8-45
Grejanje i klima sistem . . . . . 7-1, 7-3
Grejanje prednjih sedišta . . . . . . 2-10
Grejanje retrovizora . . . . . . . . . . . . 1-18
Gubitak upravljanja . . . . . . . . . . . . . 8-5
H
Halogene sijalice . . . . . . . . . . . . . . 9-31
Hidraulično kvačilo . . . . . . . . . . . . 9-13
I
Indikatorska lampica
sistema za elektronsku
kontrolu stabilnosti . . . . . . . . . . . 4-26
Indikatorska upozoravajuća
lampica elektronske
kontrole stabilnosti (ESC)/
sistema kontrole
proklizavanja (TCS) . . . . . . . . . . 4-26
Informacioni centar za
vozača (DIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-31
Infotainment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Instrument tabla . . . . . . . . . . . . . . . 4-12
Prostor za odlaganje . . . . . . . . . . . 3-1
ISOFIX bezbednosni sistemi
za decu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-44
Izduvani pneumatik . . . . . . . . . . . . 9-57
Menjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-59
K
Kabinska svetla . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Kada je vreme za nove
pneumatike . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-52
Karlično-rameni pojas . . . . . . . . . 2-16
INDEKS POJMOVA
Kaseta za rukavice . . . . . . . . . . . . . 3-2
Klima sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3
Ključevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Kočenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Kočnica
Parkiranje, električna . . . . . . . . .8-34
Sistemska lampica
upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-23
Kočnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-24
Pomoć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-37
Poruke sistema . . . . . . . . . . . . . . .4-37
Sistem protiv blokade
točkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-33
Tečnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-25
Količine punjenja i
specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-2
Komanda za nivelisanje
Prednje svetlo . . . . . . . . . . . . 5-3, 5-4
Komanda za nivelisanje
prednjih svetala . . . . . . . . . . . 5-3, 5-4
Komande za spoljašnja
svetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Kompaktni rezervni
pneumatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-65
Kontrolna lampica kvara . . . . . . . 4-20
Konveksni retrovizori . . . . . . . . . . 1-17
Kopčanje u viši stepen
prenosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-25
Korišćenje ovog uputstva . . . . . . . . . iii
Krov
Krovni otvor . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-23
Krovni otvor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-23
Kupovina novih pneumatika . . . 9-53
Kvačilo, hidraulično . . . . . . . . . . . . 9-13
L
Lampica
Filter za čestice dizela . . . . . . . .4-28
Indikator upozorenja
elektronske kontrole
stabilnosti (ESC)/
sistema kontrole
proklizavanja (TCS) . . . . . . . . .4-26
Lampica električne parkirne
kočnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-23
Lampica filtera za čestice
dizela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-28
Lampica predgrevanja . . . . . . . . . 4-27
Lampica sistema napajanja
strujom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20
Lampica svetla za maglu,
Zadnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-30
i-3
Lampica uključenog dugog
svetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-30
Lampica upozorenja na
nizak nivo goriva . . . . . . . . . . . . . 4-29
Lampica zadnjeg svetla za
maglu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-30
Lampice
Bezbednost . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-29
Električna parkirna kočnica . . .4-23
Indikator kvara . . . . . . . . . . . . . . . .4-20
Isključeno proklizavanje . . . . . .4-25
Odškrinuta vrata . . . . . . . . . . . . . .4-31
Podsetnici za sigurnosne
pojaseve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-16
Podsetnik za upaljena . . . . . . . .4-31
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-41
Predgrevanje . . . . . . . . . . . . . . . . .4-27
Prednje svetlo za maglu . . . . . .4-30
Pritisak motornog ulja . . . . . . . . .4-28
Pritisak u pneumaticima . . . . . .4-27
Service Vehicle Soon („što
pre servisirajte vozilo“) . . . . . .4-22
Sistem napajanja strujom . . . . .4-20
Spremnost vazdušnog
jastuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-17
Svetlo za maglu, Zadnje . . . . . .4-30
i-4
INDEKS POJMOVA
Lampice (nastavak)
Tempomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-31
Uključeno dugo svetlo . . . . . . . .4-30
Upozorenje kočionog
sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-23
Upozorenje na nizak nivo
goriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-29
Upozorenje sistema protiv
blokade točkova prilikom
kočenja (ABS) . . . . . . . . . . . . . . .4-24
Vazdušni jastuk
uključen-isključen . . . . . . . . . . .4-18
Viši stepen prenosa . . . . . . . . . .4-25
Lampice upozorenja,
pokazivači i kontrolne
lampice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Lanci, za sneg . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-57
M
Menjač
Automatsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-29
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-44
Tečnost, automatski
menjač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-13
Tečnost, menjača . . . . . . . . . . . . .9-13
Motor
Izduvni sistem . . . . . . . . . . . . . . . .8-26
Lampica pritiska . . . . . . . . . . . . . .4-28
Lampica provere i
servisiranja motora
uskoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-20
Parkiranje sa uključenim
motorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-28
Pokazivač temperature
rashladne tečnosti . . . . . . . . . . .4-16
Poruke rashladnog
sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-38
Poruke snage . . . . . . . . . . . . . . . . .4-40
Poruke u vezi s uljem . . . . . . . . .4-39
Postavljanje pogonskog
kaiša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-5
Prečistač/filter za vazduh . . . . .9-14
Pregrevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-21
Radni režim zaštite
pregrejanog motora . . . . . . . . .9-22
Rashladni sistem . . . . . . . . . . . . .9-16
Rashladno sredstvo . . . . . . . . . .9-18
Sistem za radni vek ulja . . . . . .9-12
Startovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-19
Uporedni pregled . . . . . . . . . . . . . . 9-5
Motori
Benzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-45
Dizel gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-45
Mreža za komfor . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Mreža, komfor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
N
Način pravilnog vezivanja
sigurnosnih pojaseva . . . . . . . . . 2-15
Napajanje dodatnih uređaja . . . 8-22
Naslon za ruku
Zadnje sedište . . . . . . . . . . . . . . . .2-13
Naslon za ruku na zadnjem
sedištu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Nasloni za glavu . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Aktivni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Navigacija
Snimanje podataka vozila i
tajnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-2
Nega spoljašnjosti
Spoljašnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-72
Unutrašnjost . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-75
Nega vozila
Pritisak u pneumatiku . . . . . . . . .9-45
Nepažljiva vožnja . . . . . . . . . . . . . . . 8-7
Nestanak goriva . . . . . . . . . . . . . . . 8-46
INDEKS POJMOVA
O
Obezbeđivanje dečijih
bezbednosnih
sedišta . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-46, 2-48
Oblasti prostora za odlaganje
Instrument tabla . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Kaseta za rukavice . . . . . . . . . . . . 3-2
Mreža za komfor . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Naočare za sunce . . . . . . . . . . . . . 3-3
Srednja konzola . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Obrtomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15
Odloženo zaključavanje . . . . . . . 1-10
Ometanje u vožnji . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Opasnost, Upozorenja i Pažnja . . . iii
Oprema i modifikacije . . . . . . . . . . . 9-2
Oprema za vuču . . . . . . . . . . . . . . . 8-54
Opšte informacije
Nega vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
Servisni radovi i
održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-1
Vuča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-49
Osigurači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-38
Kutija osigurača ispod
instrument table . . . . . . . . . . . . .9-42
Kutija osigurača u
motornom prostoru . . . . . . . . . .9-38
Osvetljenje
Izlazak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Komanda osvetljenja . . . . . . . . . . 5-6
Ulazak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7
P
Parkiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-26
Na zapaljivim podlogama . . . . .8-26
Provera kočnice i P (Park)
mehanizma . . . . . . . . . . . . . . . . .9-29
Ultrazvučna pomoć . . . . . . . . . . .8-42
Parkiranje vozila sa
uključenim motorom . . . . . . . . . . 8-28
Parkirni položaj
Prebacivanje iz . . . . . . . . . . . . . . .8-24
Prebacivanje u . . . . . . . . . . . . . . .8-23
Patosnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-78
Pažnja, Opasnost i Upozorenja . . . iii
Perač, prednja svetla . . . . . . . . . . . 4-8
Personalizacija
Vozilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-46
Pneumatici
Ako se pneumatik izduva . . . . .9-57
Inspekcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-51
Kada je vreme za nove
pneumatike . . . . . . . . . . . . . . . . .9-52
i-5
Pneumatici (nastavak)
Kompaktni rezervni . . . . . . . . . . .9-65
Kupovina novih
pneumatika . . . . . . . . . . . . . . . . .9-53
Lampica pritiska . . . . . . . . . . . . . .4-27
Lanci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-57
Menjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-59
Oznake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-45
Poravnanje točkova i
balansiranje pneumatika . . . .9-56
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-43
Promena mesta . . . . . . . . . . . . . . .9-51
Različita veličina . . . . . . . . . . . . . .9-55
Sistem za nadzor
naduvanosti . . . . . . . . . . . . . . . . .9-47
Sistem za nadzor pritiska . . . . .9-46
Zamena točkova . . . . . . . . . . . . . .9-56
Zimski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-45
Pneumatici i točkovi . . . . . . . . . . . 9-45
Podešavanja
Lumbalni deo, prednja
sedišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Podešavanje lumbalnog dela . . . 2-5
Prednja sedišta . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Podešavanje naslona sedišta . . . 2-6
Podsetnik za isključenje
spoljašnjeg svetla . . . . . . . . . . . . . 5-2
i-6
INDEKS POJMOVA
Pokazivač kilometraže . . . . . . . . . 4-15
Put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-15
Pokazivač pravca
Zamena sijalice . . . . . . . . . . . . . . .9-34
Pokazivači
Brojač dnevno
pređenog puta . . . . . . . . . . . . . .4-15
Brzinomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-15
Gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-15
Lampice upozorenja i
kontrolne lampice . . . . . . . . . . . 4-11
Obrtomer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-15
Pokazivač kilometraže . . . . . . . .4-15
Temperatura rashladne
tečnosti motora . . . . . . . . . . . . . .4-16
Poklopac motornog prostora . . . . 9-4
Pokretanje vozila, Daljinsko . . . . 1-7
Položaji kontakt brave . . . 8-14, 8-17
Poruke
Alarmni sistem zaštite od
krađe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-42
Filter za čestice dizela . . . . . . . .4-40
Ključ i brava . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-40
Kočioni sistem . . . . . . . . . . . . . . . .4-37
Lampica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-41
Menjač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-44
Poruke (nastavak)
Motorno ulje . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-39
Napon i punjenje
akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . .4-36
Odškrinuta vrata . . . . . . . . . . . . . .4-38
Pneumatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-43
Podsetnik vozila . . . . . . . . . . . . . .4-45
Pokretanje vozila . . . . . . . . . . . . .4-43
Prozor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-45
Rashladni sistem motora . . . . .4-38
Servisiranje vozila . . . . . . . . . . . .4-42
Sistem detekcije predmeta . . . .4-41
Sistem goriva . . . . . . . . . . . . . . . . .4-40
Sistem upravljanja
vožnjom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-42
Snaga motora . . . . . . . . . . . . . . . .4-40
Tečnost za pranje . . . . . . . . . . . . .4-45
Vozilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-35, 4-36
Poruke filtera za čestice
dizela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-40
Poruke ključa i brava . . . . . . . . . . 4-40
Poruke sistema detekcije
predmeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-41
Poruke u vezi s pokretanjem
vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-43
Postavljanje pogonskog
kaiša, motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-5
Postavljanje, pogonski kaiš
motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-5
Prebacivanje
Iz parkirnog položaja . . . . . . . . .8-24
U parkirni položaj . . . . . . . . . . . . .8-23
Prečistač/filter za vazduh,
motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-14
Prednja sedišta
Grejanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-10
Podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Prednja svetla
Ablendovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Automatsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Dnevna svetla (DRL) . . . . . . . . . . 5-2
Intenzivna ksenonska
prednja svetla (HID) . . . . . . . . .9-31
Lampica uključenog dugog
svetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-30
Menjač dugih/oborenih
svetala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Perač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Podsetnik za upaljena
svetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-31
Usmeravanje . . . . . . . . . . . . . . . . .9-30
Zamena sijalice . . . . . . . . . . . . . . .9-31
INDEKS POJMOVA
Prednje svetlo za maglu
Lampica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-30
Pregrevanje, motor . . . . . . . . . . . . 9-21
Prekidači
Uključenje-isključenje
vazdušnih jastuka . . . . . . . . . . .2-27
Preporučene tečnosti i
sredstva za podmazivanje . . . . 10-8
Prikolica
Vuča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-53
Prisustvo vode u gorivu . . . . . . . . 8-46
Pritisak
Pneumatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-6
Pritisak u pneumaticima . . . . . . . 11-6
Produžetak, sigurnosni
pojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Proklizavanje
Lampica za isključeno . . . . . . . .4-25
Promena mesta, pneumatici . . . 9-51
Prostor za odlaganje u
srednjoj konzoli . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Provera
Blokada kontakta menjača . . . .9-29
Lampica motora . . . . . . . . . . . . . .4-20
Provera blokade kontakta
menjača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-29
Provera funkcionalnosti
kontrole zaključavanja
ručice, automatski menjač . . . . 9-28
Provera prekidača
elektropokretača . . . . . . . . . . . . . 9-28
Provera sigurnosnog
sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Prozori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-20
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-45
Uključivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-20
Putevi
Vožnja, vlažni putevi . . . . . . . . . . . 8-6
R
Radio-frekvencijska
Identifikacija (RFID) . . . . . . . . . .12-2
Radni režim zaštite
pregrejanog motora . . . . . . . . . . 9-22
Rashladni sistem . . . . . . . . . . . . . . 9-16
Poruke motora . . . . . . . . . . . . . . . .4-38
Rashladno sredstvo
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-18
Pokazivač temperature
motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-16
i-7
Raspored održavanja . . . . . . . . . . 10-2
Preporučene tečnosti
i sredstva za
podmazivanje . . . . . . . . . . . . . . .10-8
Raspored održavanja . . . . . . . . .10-2
Razrada novog vozila . . . . . . . . . 8-14
Razrada, novo vozilo . . . . . . . . . . 8-14
Retrovizori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-19
Automatsko zatamnjenje . . . . . .1-19
Automatsko zatamnjenje
retrovizora . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-19
Grejanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-18
Konveksni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-17
Ručni retrovizor . . . . . . . . . . . . . . .1-19
Sklapanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-17
Uključivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-17
Zakretanje pri vožnji
unazad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-18
Rezervisano napajanje
dodatnih uređaja (RAP) . . . . . . 8-22
Rezervni delovi
Vazdušni jastuci . . . . . . . . . . . . . .2-31
i-8
INDEKS POJMOVA
Rezervni pneumatik
Kompaktni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-65
Ručni menjač . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-31
Tečnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-13
Ručni režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-30
S
Sedišta
Električno podešavanje,
prednje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Grejanje napred . . . . . . . . . . . . . .2-10
Memorija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Nasloni za glavu . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Podešavanje lumbalnog
dela, prednje . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Podešavanje naslona
sedišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Podešavanje, prednja . . . . . . . . . 2-4
Pozadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Sedišta s memorisanjem
položaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11
Lampica motora uskoro . . . . . . .4-20
Održavanje, opšte
informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-1
Oprema i modifikacije . . . . . . . . . . 9-2
Servis (nastavak)
Poruke vozila . . . . . . . . . . . . . . . . .4-42
Samostalni radovi . . . . . . . . . . . . . 9-3
Vehicle Soon Light
(Lampica „što pre
servisirajte vozilo“) . . . . . . . . . .4-22
Servisiranje vazdušnog
jastuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-30
Signali, Skretanje i menjanje
saobraćajne trake . . . . . . . . . . . . . 5-4
Signalni uređaji za skretanje i
menjanje saobraćajne trake . . . 5-4
Sigurnosni pojasevi . . . . . . . . . . . . 2-13
Karlično-rameni pojas . . . . . . . .2-16
Korišćenje za vreme
trudnoće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-19
Način pravilnog vezivanja
sigurnosnih pojaseva . . . . . . . .2-15
Nega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-20
Podsetnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-16
Produžetak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-19
Zamena nakon sudara . . . . . . . .2-20
Simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
Sirena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12, 4-6
Sistem
Infotainment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Sistem daljinskog
upravljača (RKE) . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Sistem protiv blokade
točkova prilikom
kočenja (ABS) . . . . . . . . . . . . . . . . 8-33
Lampica upozorenja . . . . . . . . . .4-24
Sistem vazdušnih jastuka
Gde se nalaze vazdušni
jastuci? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-23
Kada bi vazdušni jastuk
trebalo da se naduva? . . . . . .2-24
Kako vazdušni jastuk štiti? . . . .2-25
Provera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-31
Šta ćete videti nakon
naduvavanja vazdušnog
jastuka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-26
Šta dovodi do
naduvavanja vazdušnog
jastuka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-25
Sistem za nadzor, pritisak u
pneumaticima . . . . . . . . . . . . . . . . 9-46
INDEKS POJMOVA
Sistem zaštite za decu
Bebe i mala deca . . . . . . . . . . . . .2-34
ISOFIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-44
Obezbeđivanje . . . . . . . . . 2-46, 2-48
Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-37
Starija deca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-32
Sistemi upravljanja klimom . . . . . 7-1
Automatski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3
Dvostruki automatski . . . . . . . . . . 7-6
Grejanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1
Klima sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1
Sistemi upravljanja vožnjom . . . 8-39
Elektronska
stabilnost (ESC) . . . . . . . . . . . . .8-39
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-42
Sistemi zaštite od
krađe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-15, 1-16
Sklapanje retrovizora . . . . . . . . . . 1-17
Specifikacije i količine
punjenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-2
Starija deca, sistemi zaštite . . . . 2-32
Startovanje motora . . . . . . . . . . . . 8-19
Startovanje pomoću kablova . . . 9-66
Štitnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-22
Štitnici od sunca . . . . . . . . . . . . . . . 1-22
Stop svetla i svetla za vožnju
unazad
Zamena sijalice . . . . . . . . . . . . . . .9-34
Svetla
Ablendovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Čitanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7
Dnevna vožnja (DRL) . . . . . . . . . . 5-2
Kabina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Kabinska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Menjač dugih/oborenih
svetala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Podsetnik za isključenje
spoljašnjeg svetla . . . . . . . . . . . . 5-2
Prednja svetla, prednji
pokazivači pravca i
parkirna svetla . . . . . . . . . . . . . .9-31
Prednja za maglu . . . . . . . . . . . . . . 5-5
Registarska tablica . . . . . . . . . . .9-36
Spoljašnje komande . . . . . . . . . . . 5-1
Zadnja svetla za maglu . . . . . . . . 5-5
Svetla kabine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Svetla za čitanje . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7
i-9
Svetla za maglu
Pozadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5
Prednja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5
Zamena sijalice . . . . . . . . . . . . . . .9-34
Svetla za ulazak u vozilo . . . . . . . 5-7
Svetlo prilikom izlaska . . . . . . . . . . 5-8
T
Tabla, Instrument . . . . . . . . . . . . . . 4-12
Tajnost
Radio-frekvencijska
identifikacija (RFID) . . . . . . . . .12-2
Tečnost
Automatski menjač . . . . . . . . . . .9-13
Kočnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-25
Perač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-24
Servo upravljač . . . . . . . . . . . . . . .9-22
Tečnost za pranje . . . . . . . . . . . . . . 9-24
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-45
Tehnički podaci
Pritisak u pneumaticima . . . . . . 11-6
Tempomat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-40
Lampica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-31
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-37
i-10
INDEKS POJMOVA
Teren
Izvlačenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
Teret
Alke za pričvršćenje . . . . . . . . . . . 3-4
Točkovi
Poravnanje i balansiranje
pneumatika . . . . . . . . . . . . . . . . .9-56
Različita veličina . . . . . . . . . . . . . .9-55
Zamena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-56
Točkovi i pneumatici . . . . . . . . . . . 9-45
Trepćuća svetla upozorenja
(sva četiri pokazivača
pravca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Trepćuća svetla, Upozorenje
na opasnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Trudnoća, korišćenje sigurnosnih pojaseva . . . . . . . . . . . . . . 2-19
U
Ugljen monoksid
Sirena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-12
Ugljen-monoksid
Izduvni sistem motora . . . . . . . .8-26
Vožnja u zimskim uslovima . . . . 8-8
Uključivanje
Brave na vratima . . . . . . . . . . . . .1-10
Podešavanje sedišta . . . . . . . . . . 2-5
Prozori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-20
Retrovizori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-17
Rezervisano napajanje
dodatnih uređaja (RAP) . . . . .8-22
Tečnost upravljača . . . . . . . . . . . .9-22
Utičnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-10
Ulazak bez ključa
Daljinski (RKE) sistem . . . . . . . . . 1-3
Ulje
Lampica pritiska . . . . . . . . . . . . . .4-28
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-39
Sistem za radni vek
motornog ulja . . . . . . . . . . . . . . .9-12
Ultrazvučna pomoć pri
parkiranju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-42
Upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
Pažnja i Opasnost . . . . . . . . . . . . . . .iii
Trepćuća svetla za
opasnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Upozorenje
Lampica kočionog sistema . . . .4-23
Upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Komande točka . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Podešavanje točka . . . . . . . . . . . . 4-5
Tečnost, servo . . . . . . . . . . . . . . . .9-22
Upravljanje vozilom . . . . . . . . . . . . . 8-3
Utičnice
Uključivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-10
Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
V
Vazdušni jastuci
Dodavanje opreme u
vozilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-30
Lampica uključen-isključen . . .4-18
Lampica za spremnost . . . . . . . .4-17
Lampica za uključenoisključeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-18
Prekidač za uključenjeisključenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-27
Provera sistema . . . . . . . . . . . . . .2-21
Servisiranje vozila
opremljenih vazdušnim
jastucima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-30
Ventilacija, vazduh . . . . . . . . . . . . . . 7-9
Ventilacioni otvori . . . . . . . . . . . . . . . 7-9
INDEKS POJMOVA
Vetrobransko staklo
Brisač/perač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Vozilo
Bezbednost . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-14
Daljinsko pokretanje . . . . . . . . . . . 1-7
Identifikacioni broj (VIN) . . . . . . 11-1
Ograničenja opterećenja . . . . . .8-10
Personalizacija . . . . . . . . . . . . . . .4-46
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-35, 4-36
Poruke podsetnika . . . . . . . . . . . .4-45
Service Soon Light
(Lampica „što pre
servisirajte vozilo“) . . . . . . . . . .4-22
Upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
Vuča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-70
Vožnja
Ako je vozilo zaglavljeno . . . . .8-10
Brdski i planinski putevi . . . . . . . . 8-7
Defanzivna vožnja . . . . . . . . . . . . . 8-3
Ekonomičnija potrošnja
goriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Gubitak upravljanja . . . . . . . . . . . . 8-5
Karakteristike i predlozi
za vuču . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-49
Nepažljiva vožnja . . . . . . . . . . . . . . 8-7
Vožnja (nastavak)
Ograničenja opterećenja
vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-10
Terensko izvlačenje . . . . . . . . . . . . 8-5
Vlažni putevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6
Zima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8
Vrata
Brave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9
Električne brave . . . . . . . . . . . . . .1-10
Lampica za odškrinuta . . . . . . . .4-31
Odloženo zaključavanje . . . . . .1-10
Podsetnik na otvorena . . . . . . . .1-10
Poruke o odškrinutim . . . . . . . . .4-38
Vreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Vuča
Karakteristike vožnje . . . . . . . . .8-49
Kontrolni sistem (TCS) . . . . . . . .8-37
Oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-54
Opšte informacije . . . . . . . . . . . . .8-49
Prikolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-53
Vozilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-70
Vozilo za rekreaciju . . . . . . . . . . .9-70
Vuča vozila za rekreaciju . . . . . . 9-70
i-11
Z
Zadnja sedišta . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Zadnja svetla
Zamena sijalice . . . . . . . . . . . . . . .9-34
Zadnja svetla za maglu . . . . . . . . . 5-5
Zaglavljeno vozilo . . . . . . . . . . . . . 8-10
Zakretanje retrovizora pri
vožnji unazad . . . . . . . . . . . . . . . . 1-18
Zamena delova sistema
sigurnosnih pojaseva
nakon sudara . . . . . . . . . . . . . . . . 2-20
Zamena metlice brisača . . . . . . . 9-30
Zamena metlice, brisač . . . . . . . . 9-30
Zamena sijalica . . . . . . . . . . . . . . . . 9-36
Zamena sijalice . . . . . . . . . . . . . . . . 9-36
Halogene sijalice . . . . . . . . . . . . .9-31
Intenzivna ksenonska
prednja svetla (HID) . . . . . . . . .9-31
Prednja svetla . . . . . . . . . . . . . . . .9-31
Prednja svetla, prednji
pokazivači pravca i
parkirna svetla . . . . . . . . . . . . . .9-31
Svetla za maglu . . . . . . . . . . . . . .9-34
i-12
INDEKS POJMOVA
Zamena sijalice (nastavak)
Svetla za registarske
tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-36
Usmeravanje prednjeg
svetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-30
Zadnja svetla, pokazivač
pravca, stop svetla i
svetla za vožnju unazad . . . . .9-34
Zamena sistema vazdušnih
jastuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-31
Zaštita od krađe
Alarmni sistem . . . . . . . . . . . . . . . .1-14
Poruke alarmnog sistema . . . . .4-42
Zima
Vožnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8
Zimski pneumatici . . . . . . . . . . . . . 9-45
Download

MY12 2012