OMV Petrol Ofisi A.Ş.
Faaliyet Raporu 2013
İçindekiler
02
04
06
Yönetimden Mesaj
Yönetim Kurulu
İcra Komitesi
08
09
11
2013’te Faaliyet Ortamı ve OMV Petrol Ofisi
2013’te Dünya Ekonomisi
2013’te Türkiye Ekonomisi
2013’te Petrol Piyasaları
12
12
12
12
13
13
15
16
18
19
Perakende Faaliyetleri
Güçlü Bayi Ağı
İstasyon Yatırımları
Teknoloji ve Altyapı Yatırımları
İstasyon Eğitim Faaliyetleri
Uygulamaya Geçen Yeni İş Fikirleri ve Projeler
Mevcut ve Geliştirilen Ürünler
Yaratılan Hizmetler ve Pazarlama Faaliyetleri
Müşteri Sadakat Programları
Yeni İş Fikirleri ve Özel Projeler
Filo Satışları
20
20
20
21
21
Ticari ve Endüstriyel Satışlar
Ticari ve Endüstriyel Satışlar
Toptan Satışlar
Havacılık Satışları - POAIR
Denizcilik Satışları - POMARINE
SEÇG (Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik)
22
22
23
24
24
25
25
26
26
27
28
29
29
30
31
Madeni Yağ Faaliyetleri
Madeni Yağ Pazarı
Petrol Ofisi Madeni Yağ Ürünleri
Yeni Ürünler
Petrol Ofisi Madeni Yağlarının Zirvedeki 4. Yılı
Distribütör ve Perakende Satışları
Tüketici Satışları
Endüstriyel Satışlar
Nakliye ve İnşaat Satışları
İhracat Faaliyetleri
OEM İlişkileri
Pazarlama ve İletişim Faaliyetleri
Madeni Yağ Üretimi - Derince Madeni Yağ
Fabrikası
SEÇG Çalışmaları
Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi - POTEM
Teknik Hizmetler
32
32
33
33
Tedarik Zinciri Yönetimi
İkmal ve İthalat Faaliyetleri
Terminaller ve Depolama Faaliyetleri
SEÇG Çalışmaları
Taşıma Faaliyetleri
36
40
41
41
42
43
43
Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇG)
2013 Yılı SEÇG Faaliyetleri
Yasa ve Yönetmeliklere Uyum
Alınan İzin ve Sertifikasyonlar
Güvenlik Birimi
Ticari Satışlar ve Madeni Yağlar Direktörlüğü
SEÇG Çalışmaları
Perakende Satışlar Direktörlüğü SEÇG
Çalışmaları
Tedarik Zinciri Direktörlüğü SEÇG Çalışmaları
45
İnsan Kaynakları
Doğru İşe Doğru İnsan Alımı
Objektif Değerlendirmeye Önem Veren
Performans Sistemi
Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimleri
46
46
46
47
47
Kurumsal İletişim
Türkiye’nin En Değerli Markalarından Biri
Sponsorluklar ve Sosyal Sorumluluk Çalışmaları
Sürdürülebilirlik
İç İletişime Ağırlık Verilen Bir Yıl
Birlikte Çalışmanın Ötesinde
50
OMV Petrol Ofisi A.Ş. Temel Göstergeler
OMV Petrol Ofisi A.Ş. Kurumsal Yönetim
İlkeleri Uyum Raporu
OMV Petrol Ofisi A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri
Uyum Raporu
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Bağımsız Denetçi
Raporu
Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
44
44
58
58
59
60
61
64
65
68
70
71
72
74
75
76
77
OMV Petrol Ofisi A.Ş. Konsolide Mali Tablolar
ve Bağımsız Denetim Raporu
Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız
Denetçi Raporu
İçindekiler
31 Aralık 2013 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal
Durum Tablosu
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir
Tablosu
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Nakit Akış Tablosu
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
Yönetimden Mesaj
Değerli Yatırımcılarımız ve Paydaşlarımız,
2013 yılı özellikle gelişmekte olan ve ekonomik büyümeleri yurtdışı fonlara bağlı olan ülkeler için, ABD
Merkez Bankası’nın (FED) stratejik yaklaşımları ile şekillendi. Yıl boyunca, FED’in uygulamakta olduğu
genişletici para politikasını terk edeceğine dair verdiği güçlü mesajlar, bu ülkelerde faiz oranlarının
yükselmesine ve sermaye hareketlerine bağlı olarak yerel para birimlerinin değer kaybetmesine yol açtı.
Yine Ortadoğu’da ve özellikle Suriye’de yaşanan gelişmeler de finansal piyasalardaki belirsizliğin artmasına
sebep oldu.
Uluslararası Para Fonu (IMF), 2013 yılında %3 olan dünya ekonomik büyüme rakamını 2014 yılı için %3,6
olarak öngörmektedir. 2013 yılında %1,9 büyüyen ABD ekonomisindeki toparlanmanın önümüzdeki yıl da
süreceği ve büyümenin %2,8’e yükseleceği tahmin edilirken, 2013 yılında %0,5 oranında daralan Euro
Bölgesi’nin 2014 yılında %1,2 ile pozitif büyümeye geçeceği de beklentiler arasında yer almaktadır.
Global ekonomide bu gelişmeler yaşanırken, on yıldır istikrarlı bir büyüme gösteren Türkiye ekonomisi 2013
yılında da yakaladığı pozitif ivmeyi devam ettirdi. 2013 yılı büyüme hızı beklentiler doğrultusunda %4 olarak
gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisinin, istikrarlı büyümesini sürdürebilmesi için en önemli önceliklerinden
biri, büyümesini desteklemek için ihtiyacı olan enerji kaynaklarına kolaylıkla, yeterli çeşitlilikte ve ekonomik
olarak zamanında ulaşabilmesidir. OMV Petrol Ofisi’nin ana faaliyet alanı olan petrol, Türkiye ekonomisinin
ana enerji kaynaklarından biri konumundadır. Ülkemizde petrol ürünleri talebinin, 2023 yılında 57 milyon
ton eşdeğer petrol’e (TEP) ulaşarak, 2012 yılındaki 32 milyon TEP’lik talebe göre %80 oranında artacağı
öngörülmektedir.
Böyle bir artış potansiyeline sahip olan Türkiye pazarına yerli ve yabancı yatırımcının ilgi göstermesi
doğaldır. Nitekim son yıllarda hem rafinaj, hem de akaryakıt ve LPG dağıtım alanlarında yeni yatırımcıların
hızla arttığını görmekteyiz. Bu hızlı artış, sektördeki rekabeti de artırarak tüm şirketleri müşteri odaklı
bir şekilde daha kaliteli ürünler, daha iyi ve farklı hizmetler sunmaya yöneltmekte, daha verimli çalışma
konusunda yeni projeler geliştirmeleri için bir teşvik unsuru olmaktadır.
OMV Petrol Ofisi olarak, rekabetin giderek arttığı bu ortamda sürdürülebilir ve kârlı büyümek için tüm
gücümüzle çalışmaktayız. Türkiye’nin en büyük 7/24 perakendecisi olarak, öncelikle kent merkezlerindeki ve
şehirlerarası ana güzergâhların doğal durak noktalarındaki varlığımızı ve satış gücümüzü artırmaya yönelik
çalışmalara yıl boyunca devam ettik. Büyüme stratejisi çerçevesinde, bayi sözleşmelerinin yenilenmesi, yeni
istasyonlar ve istasyon transferleri için gerekli yatırımları gerçekleştirdik.
Sadece iyi bir akaryakıt ve madeni yağ şirketi değil, aynı zamanda Türkiye’nin en yaygın istasyon ağı ile her
gün 600 bine yakın tüketiciye ulaşan güçlü bir perakende şirketi olarak, bu alanda belirlediğimiz “müşterisine
üstün kaliteli yakıt ve yaratıcı hizmetler sunan lider marka olmak” vizyonu doğrultusunda sektörlerinin önde
gelen şirketleri ile stratejik işbirlikleri başlattık.
Bankacılık sektörüyle yaptığımız işbirliği kapsamında istasyonlarımızı Aktif Point hizmet noktalarıyla
zenginleştirdik. 600 istasyona yayılan bu proje yoluyla, tüm müşterilerimize başta fatura ödeme, mobil
iletişim TL yükleme ve şehir içi ulaşım kartı dolumu olmak üzere pek çok hizmeti verebilmekteyiz.
2 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Yönetimden Mesaj
Yine sektörde bir ilk olarak, kullanıcısına akaryakıt alımlarında ve mobil iletişimde avantajlar sağlayan
POCELL markasını yarattık. İlk altı ayında 23.000’e ulaşan abone sayısıyla POCELL, OMV Petrol Ofisi’nin
hizmet alanındaki yaratıcı anlayışının önemli ürünlerinden biridir. 2014 yılında, perakende alanındaki
hizmetlerimizin çeşitlendirilmesi için yeni projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.
OMV Petrol Ofisi, Türkiye’nin en büyük akaryakıt depolama kapasitesine sahip dağıtım şirketi
konumundadır. Bu kapasiteyi daha verimli kullanmak için ilk adımlarımızı 2013 yılında attık ve stratejik
işbirlikleri ile diğer dağıtıcı şirketlere 1 milyon metreküp ürün satışı gerçekleştirdik. 2014 yılında
maliyetlerimizin kontrolü ve lojistik altyapımızın en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak terminal işletme
ve taşıma alanlarında optimizasyon çalışmalarına devam etmeyi planlamaktayız.
2013 yılında dünya ve Türkiye ekonomilerinde yaşanan gelişmeler ışığında operasyonlarımıza yön
vererek başarılı bir yılı daha geride bıraktık. Etkin satış ve pazarlama yönetimiyle sunduğumuz kaliteli
ürün ve hizmetlerle 5,5 milyon metreküp beyaz ürün, 496 bin ton siyah ürün ve 394 bin ton Oto-LPG satışı
gerçekleştirdik. 2012 yılında olduğu gibi, akaryakıt ve madeni yağ alanlarındaki lider konumumuzu 2013
yılında da devam ettirdik. Uluslararası standartlardaki organizasyon yapımız, etkin maliyet yönetimimiz ve
perakende satışlarımızdaki yükselişle, toplam satışlarımızı bir önceki yıla göre %23,6 oranında artırarak 25
milyar TL düzeyine çıkarttık. Faaliyet kârımız da 321 milyon TL seviyesine ulaştı.
Türkiyenin en büyük kuruluşlarından olan OMV Petrol Ofisi’nin faaliyetlerini, içinde bulunduğu topluma ve
çevreye saygılı bir şekilde sürdüreceği muhakkaktır. Bu çerçevede 2013 yılında kurumsal sosyal sorumluluk
faaliyetlerimizi yeniden değerlendirerek, eğitim ve diğer programlarla “bireylere başarıya götüren beceriler
kazandırmak” ve “eko-verimlilik projeleri” alanlarında odaklanmaya karar verdik. Bu alanlardaki projelerimizi,
2014 yılının ikinci çeyreğinden itibaren hayata geçirmeyi planlamaktayız.
OMV Petrol Ofisi olarak, 73 yıllık tecrübemiz ve pazar lideri olmanın verdiği sorumluluk duygusuyla, yüksek
hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti ilkelerini esas alarak, her zaman en iyi ürünleri sunmak için daha
iyiye ve daha ileriye doğru yol almaya devam edeceğiz.
Tercihlerinde bizi ilk sıraya yerleştirip, yıllardır akaryakıt ve madeni yağ sektörünün lideri olmamızı sağlayan
siz değerli müşterilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve değerli yatırımcılarımıza,
OMV Petrol Ofisi ailesi olarak teşekkür ederiz.
Gülsüm Azeri
OMV Petrol Ofisi A.Ş.
İcra Komitesi Başkanı
Gerhard Roiss
OMV Petrol Ofisi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetimden Mesaj I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 3
Yönetim Kurulu
GERHARD ROISS
Yönetim Kurulu Başkanı
(1952) Gerhard Roiss, Viyana, Linz ve Stanford üniversitelerinde işletme öğrenimini tamamladıktan sonra, tüketim malları
endüstrisinde farklı yönetim görevlerinde bulunmuştur. 1990 yılında OMV’ye katılarak, Pazarlama Grubu’nun başına
getirilmiş ve aynı yıl PCD Polymere’in Yönetim Kurulu’na atanmıştır. Mart 1997’de PCD Polymere’de CEO, Eylül 1997’de
OMV’de Kimya ve Plastikten Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevlerine getirilmiştir. Gerhard Roiss 2002-2011 yılları arasında
petrokimyayı da içeren Rafinaj ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Vekilliğini yürütmüştür. 22 Aralık 2010 itibariyle
OMV Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Roiss, 01 Nisan 2011 tarihinde de OMV İcra Kurulu
Başkanlığı ve CEO görevlerine getirilmiştir.
DAVID C. DAVIES
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(1955) Ekonomi öğrenimi gördüğü Liverpool Üniversitesi’nden 1978 yılında mezun olan David C. Davies, kariyerine yetkili
hesap uzmanı olarak başlamıştır. Daha sonra meşrubat, gıda ve sağlık alanında faaliyet gösteren uluslararası firmalarda
görev alan Davies, OMV’ye katılmadan önce çeşitli İngiliz şirketlerinde finans direktörlüğü yapmıştır. Davies, 1 Nisan
2002 tarihinden bu yana OMV’de Finans Başkanı (CFO) olarak görev yapmaktadır. Wiener Börse AG ve CEESEG AG’de
Yönetim Kurulu üyesi de olan Davies, 22 Aralık 2010 tarihinden itibaren OMV Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan
Vekilliği; 01 Nisan 2011 tarihinden itibaren de OMV İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine yürütmektedir.
MANFRED LEITNER
Yönetim Kurulu Üyesi
(1960) Manfred Leitner, Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde Ticari Bilimler dalında gördüğü eğitimin ardından 1985
yılında OMV ye katılmıştır. Arama ve Üretim İşkolu, Finans Bölümü’nde 2 yıl çalıştıktan sonra, sırasıyla Libya’da
Finans Müdürlüğü, Arama ve Üretimden Sorumlu Başanalistlik ve Başkontrolörlük, Rafinaj ve Pazarlamadan Sorumlu
Planlama ve Kontrol Müdürlüğü, 2003 yılından 2011 yılına kadar OMV Arıtım-Dağıtım Optimizasyonu ve Tedarik
İşkolundan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Rafineri ve Pazarlama’dan Sorumlu Müdürlüğün
yanı sıra, Leitner OMV Grubu’nun Plastik ve Kimyasal alanlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği,ve 16 Mayıs 2006
tarihinden bu yana da OMV Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
HANS-PETER FLOREN
Yönetim Kurulu Üyesi
(1961) Hans-Peter Floren, 1990 yılında Essen Üniversitesi’nden Ekonomi diploması ve 1998 yılında aynı
üniversiteden mühendislik diploması almıştır. 1987’den bu yana enerji sektöründe çeşitli alanlarda yönetici
pozisyonunda görev yapmıştır. Bu görevinden önce E.ON Ruhrgas AG (Essen) ve E.ON Energy Trading SE’de
(Düsseldorf) yönetim kurulu üyeliği görevini yerine getirmiştir. Floren daha önce OMV Grubu’nda, Nakliye ve
Depolama Yönetimi, Sevkiyat ve Sistem Planlama gibi gaz sektörü için stratejik önem taşıyan faaliyet alanlarında
yönetici pozisyonunda çalışmıştır. Floren 27 Mart 2012 tarihinden itibaren OMV Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyeliği görevini yürütmektedir.
JAAP HUIJSKES
Yönetim Kurulu Üyesi
(1965) Hollanda Delft University of Technology’de Mühendislik Fakültesi’ni bitirdikten sonra profesyonel hayatına
Shell’de başlayan Jaap Huijskes, bu şirkette mühendislik, petrol mühendisliği ve ekonomik alanda birçok farklı
görevde bulunmuştur. Royal Dutch Shell PLC’deki son görevleri arasında, Sakhalin Energy Faz-II Proje Müdürlüğü
ile dünyadaki büyük çaplı arama ve üretim projelerinden sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı bulunan Huijskes,
İngiltere, Norveç, Umman, Avustralya ve Rusya’da çalışmıştır. 01 Nisan 2010 tarihinden itibaren arama ve üretimden
sorumlu olarak OMV İcra Kurulu Üyeliğini sürdüren Huijskes, 22 Aralık 2010 tarihinden itibaren de OMV Petrol Ofisi
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
4 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Yönetim Kurulu
STEFAN WALDNER
Yönetim Kurulu Üyesi
(1977) İş idaresi ve uluslararası yönetim eğitimi gördüğü Viyana Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesiyle mezun olan
Stefan Waldner, Avrupa Topluluğu Yönetim Okulu’ndaki eğitiminin ardından, Almanya’da Uluslararası Yönetim Danışmanı
olarak iş yaşamına başlamıştır. Daha sonra Londra’da birleşme, şirket devirleri ve sermaye yatırım işlemleri konusunda
danışmanlık hizmeti veren lider bir Amerikan yatırım bankasında çalışan Waldner, 2005 yılında OMV Ticari Birleşme ve
Devralma Bölümü’ne katılmıştır. 2009 yılından bu yana OMV’de Ticari Gelişimden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı
olarak görev yapmakta olan Waldner, 29 Mart 2011 tarihinde OMV Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.
TULÛ GÜMÜŞTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi
(1968) Tulû Gümüştekin lisansını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, lisansüstü eğitimini Brüksel Hür Üniversitesi (VUB)
Uluslararası Hukuk ve Avrupa Hukuku Bölümü’nde tamamlamıştır. Kariyerine Brüksel’de bulunan Oppenheimer, Wolff
& Donelly uluslararası hukuk firmasında başlamıştır. 1994-2000 yılları arasında Brüksel’de Morgan, Lewis & Bockius’da
kariyerine devam eden Gümüştekin, AB Gümrük ve Anti-tröst Hukuku konularında ihtisas yapmıştır. 2000 yılında
Brüksel’de kurduğu danışmanlık şirketi CPS’nin (Corporate and Public Strategy Advisory Group) Genel Müdürü ve Yönetim
Kurulu Üyesi’dir. Washington’da AB Komitesi Başkanlığı’nı yürüttüğü Amerikan-Türk Konseyi (ATC) başta olmak üzere
çeşitli birlik ve derneklerin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta ve Türk dış politikası ve AB konularında haftalık
köşe yazıları yazmakta olan Gümüştekin, 22 Aralık 2010 tarihinden itibaren OMV Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
görevini yürütmektedir.
GÜLSÜM AZERİ
Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Komitesi Başkanı
(1951) Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği lisans ve Endüstri Mühendisliği lisansüstü programlarını tamamlayan Gülsüm
Azeri, 1994-2011 yılları arasında Şişecam Kimyasallar, Cam Ev Eşyası ve Düzcam Grup Başkanlığı görevlerinde bulunmuş
ve bu yıllarda Şişecam İcra Komitesi Üyeliği’ni sürdürmüştür. 2004-2008 yılları arasında Avrupa Cam Federasyonu Cam Ev
Eşyası Komitesi Başkanlığı ve 2009-2011 yılları arasında “Glass for Europe”ta Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Azeri, İstanbul
Sanayii Odası (ISO) Yönetim Kurulu Üyeliği, ISO Meclis Üyeliği, ISO Meslek Komitesi Başkanlığı, TİM Yürütme Kurulu Üyeliği,
Toprak ve Çimento Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanlığı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği yapmıştır.
2005-2011 yılları arasında Başbakanlık Etik Kurulu’nda özel sektörü temsilen görev almış, 2011-2013 yılları arasında Türk
Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapmıştır. 01 Temmuz 2011 tarihinden itibaren OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Komitesi Başkanlığı ile OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini
yürütmekte olan Azeri, OMV Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. CLIVE MARK HYMAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(1961) Christ’s College, Cambridge mezunu olan Clive Hyman, borsada işlem gören ve görmeyen şirketlerin her ikisinde
de deneyimi olan bir Yeminli Mali Müşavirdir. KPMG Londra ofisinin ortaklarından biri olarak KPMG’nin İşlem Hizmetleri
branşının kurucu ortaklığını yapmış, ayrıca girişim sermayesi grubunun kurucu ortağı olmuştur. KPMG’de bulunduğu süre
içinde Kurumsal ve Girişim Sermayesi çevresinden birçok büyük müşteriyle ilgilenmiş ve 1999 yılında kurduğu KPMG
K-Ventures fonunu yönetmiştir. 2005 yılında kendi danışmanlık şirketini kurmak için firmadan ayrılmış ve aynı yıl Candy &
Candy firmasında geçici CEO/CFO görevini üstlenmiştir. Temmuz 2010 - Ağustos 2011 tarihleri arasında sağlık alanında
çalışan bir grubun CFO’su olarak çalışmıştır. Nisan 2013’te Black Swan PLC’nin danışmanı olmuş ve Eylül 2013’te
Wishbone Gold Plc CFO’luğuna atanmıştır. Nisan 2012’de OMV Petrol Ofisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanan
Hyman’ın, OMV Petrol Ofisi A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
HALUK KAYA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(1967) 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Haluk Kaya, 1992-2002 yılları arasında
Procter & Gamble şirketinde çeşitli kademelerde çalışmış, 2002-2004 yılları arasında Arçelik’te Finans Direktörü olarak
görev yapmış ve 2004-2006 yılları arasında Assan’da CFO olarak ve 2010-2013 yılları arasında Mondi Tire Kutsan
şirketinde CEO olarak görev yapmıştır. Kaya, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de
İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 7 Mayıs 2012 tarihinde OMV Petrol Ofisi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeliği’ne atanan Kaya’nın, OMV Petrol Ofisi A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 5
İcra Komitesi
GÜLSÜM AZERİ
İcra Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi
(1951) Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği lisans ve Endüstri Mühendisliği lisansüstü programlarını
tamamlayan Gülsüm Azeri, 1994-2011 yılları arasında Şişecam Kimyasallar, Cam Ev Eşyası ve Düzcam Grup
Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve bu yıllarda Şişecam İcra Komitesi Üyeliği’ni sürdürmüştür. 2004-2008 yılları
arasında Avrupa Cam Federasyonu Cam Ev Eşyası Komitesi Başkanlığı ve 2009-2011 yılları arasında “Glass for
Europe”ta Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Azeri, İstanbul Sanayii Odası (ISO) Yönetim Kurulu Üyeliği, ISO Meclis
Üyeliği, ISO Meslek Komitesi Başkanlığı, TİM Yürütme Kurulu Üyeliği, Toprak ve Çimento Ürünleri İhracatçılar
Birliği Başkanlığı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2005-2011 yılları arasında
Başbakanlık Etik Kurulu’nda özel sektörü temsilen görev almış, 2011-2013 yılları arasında Türk Hava Yolları
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapmıştır. 01 Temmuz 2011 tarihinden itibaren OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Komitesi Başkanlığı ile OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevlerini yürütmekte olan Azeri, OMV Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Komitesi Başkanlığı
görevlerini yürütmektedir. TAMAS MAYER
İcra Komitesi Başkan Vekili, Rafinaj ve Pazarlama Direktörü
(1961) Yüksek lisans eğitimini Macaristan, Budapeşte’deki Economic University’de tamamlayan Tamas Mayer,
1992 yılında OMV bünyesine katılmış, 1992-1998 yılları arasında OMV Macaristan Genel Müdürü, 1998-2002
yılları arasında OMV Bulgaristan Genel Müdürü, 2003-2004 yıllarında ise OMV Romanya, Bulgaristan, Sırbistan
ve Karadağ Bölgesi’nin Pazarlama Faaliyetleri Sorumlusu olmuştur. 2004-2010 yılları arasında OMV iştiraki
Petrom’da, Pazarlama Bölümü’nden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2008 yılında OMV Petrol
Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Mayer, 2009’da da OMV Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Vekilliği’ne seçilmiştir. 22 Aralık 2010 tarihinden itibaren OMV Petrol Ofisi A.Ş. İcra Kurulu Başkan
Vekilliği görevini yürütmektedir.
REINHARD PICHLER
İcra Komitesi Üyesi ve Baş Finans Direktörü
(1960) Avusturya Federal College of Engineering ile Viyana University of Economic Studies’ten mezun olan
Reinhard Pichler, 1990 yılında OMV Grubu’na Bilgi İşlem Bölümü Sistem Mühendisi olarak katılmış, 1996-2000
yılları arasında OMV Denetim Departmanı Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş, 2000 yılında, OMV Service
Network (OMV Solutions) şirketinin iki yıllık kuruluş sürecinde de İcra Kurulu Başkanlığı görevine atanmıştır.
2003-2004 yılları arasında OMV Aktiengesellschaft’ın Grup Denetim Departmanı Başkanlığı’nı yürüten Pichler,
Petrom’un OMV grubuna katılmasıyla birlikte 2005 yılında Petrom Baş Finans Direktörü görevine getirilmiş;
2007 yılında da grubun iki çözüm merkezi olan OMV Solutions Viyana ile Petrom Solutions Bükreş’in
birleşmesinden sorumlu olmuştur. Pichler, 21 Aralık 2010 tarihinden itibaren OMV Petrol Ofisi A.Ş. İcra Kurulu
Üyeliği ve Baş Finans Direktörlüğü görevlerini yürütmektedir.
MICHAEL PEISSER
İcra Komitesi Üyesi, Gaz & Enerji İşleri Direktörü
(1968) Viyana Ekonomi Üniversitesi’nden mezun olan Micheal Peisser, lisansüstü eğitimini ABD’nin California
eyalatindeki Stanford Graduate School of Business’ta Stanford Executive Programı’yla tamamladı. Kariyerine,
Viyana’da Raiffeisen Zentralbank’ın Hazine departmanında başlayan Peisser, 1992’de katıldığı OMV
bünyesinde yıllar içinde çeşitli üst yönetim pozisyonlarında bulundu. OMV Petrol Ofisi’ne katılmadan önce,
Viyana’da Tedarik, Pazarlama ve Hazine İşkolundan Sorumlu Kıdemli Başkan yardımcısı olarak görev yaptı.
Peisser, 1 Mart 2013 tarihinden itibaren OMV Petrol Ofisi A.Ş.’nin İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
6 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I İcra Komitesi
2013’te Faaliyet Ortamı ve OMV Petrol Ofisi
Dünya ekonomisi açısından arzu edilen büyüme beklentilerinin bir kez daha ertelendiği
2013, ekonomik ve siyasi tedirginliklere yol açan gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyrin
izlendiği bir yıl olmuştur. Beklentilere uygun bir büyüme sergileyen Türkiye ekonomisinde
ise, FED’in uyguladığı parasal genişleme politikasının sona erme olasılığı ve yıl sonunda
ortaya çıkan istikrarsızlık beklentileri nedeniyle zorlu bir dönemece girilmiştir.
2013’te dünya ekonomisi
2013 yılı, gelişmiş ekonomilerdeki kamu maliyesine
ilişkin sorunlar nedeniyle beklentilerin uzağında bir
görünüm sergilemiştir. Yılın başlarında dinamikleri
hızlı olan gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri yılın
sonlarında belirgin bir yavaşlama göstermiştir.
Tarihin en uzun süreli
resesyonu etkisini
2013’te de sürdürdü
ABD’deki gelişmeler
dünyada endişe
yarattı
2013 ile birlikte Avrupa Merkez Bankası’ndan
kullanılan uzun vadeli kredilerin Avrupa bankaları
tarafından geri ödenmeye başlanması, Euro
Bölgesi’nde finans alanındaki endişeleri biraz olsun
azaltmıştır. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi,
ekonomik görünüme ilişkin risklerin aşağı yönlü olsa
da, Euro Bölgesi ekonomisi toparlanmadan faiz
bacağında yukarı yönlü değişikliğe gitmeyeceğini
toplantılarda dile getirmiştir.
Nisan ayında Euro Bölgesi’nde kredi notlarında
değişiklikler yaşanmıştır. Fitch, İtalya’nın kredi
notunu bir basamak indirerek “A-”den “BBB+”ya
düşürmüş ve not görünümünü “negatif” olarak
açıklamıştır. Fitch, karara gerekçe olarak ülkede
seçim sonrası oluşan siyasi belirsizlik ortamını
göstermiştir. Bir diğer not indirimi haberi de
İngiltere’den gelmiştir. Moody’s, İngiltere’nin
Aaa olan notunu bir basamak düşürerek Aa1’e
indirirken, karara gerekçe olarak ülkedeki yüksek
kamu borç stoku ve mali dengelerdeki bozulmayı
göstermiştir. Aralık ayında da Standard & Poor’s,
Fransa’nın kredi notunu bir basamak indirerek
AA seviyesine düşürmüş, kredi notu görünümünü
ise negatiften durağana çevirmiştir. Küresel krizin
olumsuz etkilerinin devam ettiği Euro Bölgesi’nde
politika yapıcılar ekonomiyi destekleme yönünde
adım atmaya devam etmiştir. Bu, Kasım ayı faiz
kararıyla da görülmüştür.
Uluslararası Para Fonu, 16 Nisan’da yayımladığı
“Dünya Ekonomik Görünüm Raporu”nda
ABD’deki harcama kesintileri ile Euro Bölgesi
ekonomilerindeki zayıf seyri gerekçe göstererek,
2013 yılına ilişkin küresel büyüme tahminlerini
8 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 2013’te Faaliyet Ortamı ve OMV Petrol Ofisi
aşağı yönlü revize etmişti. En son “Dünya
Ekonomik Görünümü” raporunda küresel büyüme
%3 olarak açıklanmıştır. Dünya Ticaret Örgütü de,
özellikle Euro Bölgesi’ndeki krizden kaynaklı riskler
nedeniyle, 2013’e ilişkin dünya ticaret hacmindeki
büyümenin %2,1 olarak gerçekleşeceğini
açıklamıştır.
Euro Bölgesi ekonomisi 2013 yılının ilk çeyreğinde,
bir önceki çeyreğe göre %0,2 oranında daralmıştır.
Bölge ekonomisinin 6 çeyrek üst üste daralması,
ortak para biriminin yürürlüğe girdiği 1999 yılından
bu yana kaydedilen en uzun süreli resesyona
işaret etmektedir. Euro Bölgesi 2013 yılını %0,5
daralma ile kapatmıştır. 2012 yılının son çeyreğinde
%0,4 ile oldukça sınırlı bir büyüme kaydeden ABD
ekonomisinin 2013 yılı büyüme oranı ise %1,9
olarak gerçekleşmiştir. Çeyrek bazında açıklanan
büyüme rakamları sırasıyla %1,3, %1,6, %2,0 ve
%2,6’dır. Çin ekonomisi, 2013 yılının ilk çeyreğinde
ivme kaybederek %7,7 ile beklentilerin altında
büyüme göstermiştir. Diğer çeyrek büyümeleri
sırasıyla %7,5, %7,8 ve %7,7 oranlarında
gerçekleşmiştir.
Yıl içinde dikkat çeken başka bir gelişme ise
ABD’deki mali uçurum sonrasındaki borçlanma
tavanına yönelik gelişmeler olmuştur. Kısa
vadeli çözümlerle sorunlarını erteleyen ABD,
ekonomiye ilişkin endişeleri de canlı tutmuştur.
Bütçe görüşmelerine ilişkin sorun, bütçe gelirlerinin
harcamaları karşılaması konusunda yetersiz
kalabileceği tarih olarak öngörülen 17 Ekim 2013’e
saatler kala, tarafların uzlaşıya varmasıyla çözüme
kavuşturulmuştur. Bu çerçevede, borç üst limiti
7 Şubat 2014 tarihine kadar askıya alınmış ve
hükümete gerekli harcama yetkisi verilmiştir.
ABD’de 2013 yılına ilişkin en önemli gelişme ise,
Amerikan Merkez Bankası FED’in tahvil alım
tutarları konusundaki kararları olmuştur. Yılın
başlarında FED Başkanı Ben Bernanke, ABD’nin
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
büyümeyi artırmak ve işsizliği azaltmak için
benimsenen politikalara uyumlu hareket ettiğini
vurgulamıştır. Yıl boyunca toparlanmaya dönük
veriler olarak, tarım dışı istihdam, enflasyon, işsizlik
ve konut verileri takip edilmiştir. FED’in 30 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği para politikası
toplantısının tutanaklarında, komite üyelerinin
varlık alım programının ne zaman sonlandırılacağı
konusunda ayrıştıkları dikkat çekmiştir. Bu tür
açıklamalar, FED’in gevşek para politikalarından
çıkış stratejilerini beklenenden erken uygulamaya
alabileceğine ilişkin görüşleri gündeme getirmiştir.
Temmuz ayındaki toplantısında ise FED Başkanı
Bernanke, ABD ekonomisinin beklenenden
daha hızlı bir iyileşme sürecine girmesi ile varlık
alım programının 2013 yıl sonundan önce
daraltılabileceğini, 2014 yılının ortasında da
sonlandırılabileceğini ifade etmiştir.
Bernanke’nin açıklamalarının ardından küresel
piyasalarda genel olarak satış baskısının arttığı
gözlenirken, gelişmekte olan ülkelerde faizlerin
yükseldiği, CDS primlerinin artış kaydettiği,
sermaye hareketlerindeki artan oynaklığa bağlı
olarak yerel para birimlerinin ABD doları karşısında
değer kaybettiği görülmüştür. Bu çerçevede,
birçok ülkede sermaye akımlarındaki oynaklığın
meydana getirdiği riskleri azaltmak amacıyla
sıkılaştırıcı yönde tedbirler alınmıştır. FED’in varlık
alım programına yönelik belirsizlikler paralelinde,
gelişmekte olan ülkelerde faiz artırımları devam
etmiştir. Haziran ayı başında genel olarak yatay
bir seyir izleyen altın fiyatları da, FED’in para
politikası uygulamasına ilişkin endişeler nedeniyle
ay ortasında sert bir düşüş kaydederek 1.200 ABD
doları/ons seviyelerine inmiştir.
Ağustos ayında ABD’de açıklanan veriler, ekonomik
aktivitedeki toparlanmanın devam ettiğine işaret
etmiştir. ABD ekonomisinin 2013 yılı büyüme oranı
%1,9 olarak gerçekleşmiştir. Euro Bölgesi’nde
6 çeyrektir devam eden resesyon ise 2013’ün
ikinci çeyreği itibariyle sona ermiştir. Ayrıca, Aralık
ayında imalat sanayi PMI endeksi 52,7 ile iki yılı
aşkın bir sürenin en yüksek düzeyine çıkarak,
üretim faaliyetlerinde artışa işaret etmiştir. Ancak
Euro Bölgesi’nde yüksek kamu borcu nedeniyle
baskı altında bulunan ülkelerde siyasi tansiyonun
yükselmesi, bölge ekonomisine ilişkin endişeleri
artıran bir unsur olarak tekrar ön plana çıkmıştır.
Ayrıca Ekim ayında Euro Bölgesi’nde enflasyonun
yıllık bazda Kasım 2009’dan bu yana en düşük
seviye olan %0,7’ye gerilemesi nedeniyle Avrupa
Merkez Bankası ECB, Kasım ayındaki toplantısında
politika faizini 25 baz puan indirerek %0,25
düzeyinde belirlemiştir.
Bu gelişmeler dışında, Ağustos ve Eylül aylarında
Ortadoğu’daki gerilimin de ekonomi üzerindeki
etkisinden bahsedilebilir. Suriye’ye yönelik askeri
bir operasyonun gerçekleştirilmesi olasılığının
gündeme gelmesi, fakat Eylül ayı itibariyle kimyasal
silah envanterinin uluslararası denetime açılması
önerisinin Suriye tarafından kabul edilmesi,
diplomatik açıdan sorunların giderilebileceğini
göstermiş ve böylece gerginlik ekonomi üzerindeki
etkisini kaybetmiştir. Ayrıca FED’in Eylül ayı
toplantısında tahvil alımını azaltmasına kesin
gözüyle bakılırken azaltıma gitmemiş olması,
dolar karşısında değer kaybeden para birimlerine
kayıplarını bir miktar telafi etme imkânı sağlamıştır.
FED, nihayet 18 Aralık’ta sonlanan toplantısında,
bir yılı aşkın süredir devam ettiği aylık 85 milyar
ABD doları tutarındaki varlık alım programını, Ocak
2014’ten itibaren 10 milyar dolar azaltma kararı
aldığını açıklamıştır. ABD’de işsizlik oranı, Kasım
ayında %7 ile son beş yılın en düşük seviyesine
gerilemiştir. Söz konusu dönemde tarım dışı
istihdam artışı da tahminlerin oldukça üzerinde
gerçekleşmiştir.
2013’te Türkiye ekonomisi
2013 yılında Türkiye ekonomisinde de en büyük
etkiyi yaratan olay, FED’in parasal azaltıma gitmesi
olmuştur. Yılın ilk aylarında FED’in tahvil alımlarını
azaltabileceğine dair kulaktan kulağa dolaşan
söylentiler, ilk kez 22 Mayıs’ta FED Başkanı’nın
ağzından onaylanarak resmiyet kazanmıştır. Tüm
gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’nin
de dış finansmana ihtiyaç duyan bir yapıda
olması ve FED kararıyla birlikte 2013’ün son
aylarında azalan finansman girişleri, dış ticaret
açığı fazla olan Türkiye’nin ekonomisini daha da
hassaslaştırmıştır. Yılın son ayında patlak veren
siyasi gelişmeler de ekonomide istikrarsızlık
yaratabileceği endişesiyle Türkiye’ye yönelik
risk algısını değiştirmiş ve FED’in varlık alımı
azaltımının yanı sıra Türk varlıkları performansını
2013’te Faaliyet Ortamı ve OMV Petrol Ofisi
FED’in para politikası
değişikliği Türk
ekonomisini olumsuz
etkiledi
I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 9
zayıflatarak TL üzerinde baskı kuran ana
etkenlerden biri olmuştur.
Dış ticaret açığı
2013’te büyüdü
TL yıl sonunda
değer kaybetti
2013 yılının ilk yarısında dış ticaret açığında,
özellikle altın ithalatından kaynaklanan artış eğilimi
cari açık üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmıştır.
Fakat, Merkez Bankası’nın Haziran ayından itibaren
uyguladığı ek parasal sıkılaştırmanın yanı sıra
turizm gelirlerindeki artış, söz konusu genişlemeyi
bir miktar sınırlandırmıştır. Dış ticaret verilerine
bakıldığında 2013 yılında dış ticaret açığı, 99,7
milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
22 Mayıs tarihine kadar, Merkez Bankası’nın da
destekleyici politikaları ve uygulamaları ile TL,
sepetteki diğer para birimlerine göre sadece %2,0
oranında değer kaybetmişken, 22 Mayıs sonrasında
değer kaybı yaklaşık %18’e ulaşmıştır. 17 Aralık
sonrası gelişmelerle TL’deki değer kaybı daha
da hızlanmıştır. Aralık ayında USD/TL’de 2,1770
ve EUR/TL’de 3,0155 ile tarihi yüksek seviyeler
yaşanmıştır. Yıl sonunda Merkez Bankası, USD/
TL ve EUR/TL’de gösterge kurları sırasıyla döviz
alışta 2,1343 ve 2,9365 olmuştur. Gösterge tahvil
faiz oranı 2012 yıl sonundaki %6,15 seviyelerinden
17 Mayıs’ta %4,7’ye kadar düşmüşken, yılın
ikinci yarısında iki katına çıkarak yılı %10,10 ile
kapamıştır.
Borsaya bakıldığında, yılın ilk yarısında Türkiye’nin
kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye
yükselmesinin etkisiyle artış gösteren BIST 100
endeksi, FED açıklamaları sonrasında tahvil alımı
azaltımı beklentileriyle gerilemiştir. Yıl sonuna
doğru toparlanan borsa, 17 Aralık sonrasındaki
gelişmelerin ardından 67.802 seviyelerinde
kapanmıştır.
2013’ün 3. çeyreğinde canlanma olmasına
rağmen, özel yatırımlar yıl boyunca durgun
olarak gerçekleşmiş, bununla birlikte 2013 yılında
GSYİH’daki artış %4,0 olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde
kamu sektörü, Ocak-Eylül arasında ise özel tüketim,
yurtiçi hasılaya ana katkı sağlayan etmenler olarak
ön plana çıkmıştır. Dış ticaret açığındaki artış
endişeleriyle iç talep ve dış talep dengesi de yılın
sonlarına doğru bozulmuş, ancak gerek büyümenin
kompozisyonunun değişmesi, gerekse 2013’teki
altın ticaretinin etkisiyle dış ticaret dengesi yıl
sonunda 99,7 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. 2013
yılı toplam ihracat oranı 251,6 milyar ABD doları,
ithalat rakamı ise 151,8 milyar ABD dolarıdır.
Merkez Bankası’nın 2013 yılı için belirlediği
enflasyon hedefinin %5’te bırakılmasına karşın,
gerçekleşme oranı bunun çok üzerinde %7,40
olmuştur. Çekirdek enflasyonun yüksek seviyelerde
10 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 2013’te Faaliyet Ortamı ve OMV Petrol Ofisi
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
kalmasında, TL’deki değer kaybı ve özel tüketimin
yüksek seyretmesi temel neden olarak gösterilebilir.
Yıl içinde Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere
Merkez Bankası gibi ana merkez bankaları faizlerini
yükseltmişken, T.C. Merkez Bankası faizleri
kademeli olarak yarım puan indirmiştir. Senenin
başından Nisan ayına kadar %5,00 seviyesinde
seyreden 1 haftalık borç verme repo faizleri, Mayıs
ayında 4,50 seviyesine indirerek yıl sonuna kadar
bu seviyede tutmuştur.
IMF’nin 2013 yılı içindeki son görünüm raporunda,
Türkiye’nin 2013 yılında %3,4 ve 2014 yılında
%3,7 büyümesi öngörülmüştür. Ayrıca Türkiye
ekonomisinde büyümenin 2015’ten itibaren ivme
kazanması beklentisine yer verilmiştir. Gerçekleşen
büyüme rakamlarına bakıldığında, 2013’ün ilk
çeyreğinde %2,9, ikinci çeyreğinde %4,5, üçüncü
çeyreğinde %4,3 ve dördüncü çeyreğinde %4.4
olmak üzere, Türkiye ekonomisinin 2013 yılında
%4,0 büyüme kaydettiği görülmektedir.
ekonomik görüntüsü ve petrol talebinin azaldığı
bakım sezonunda petrol arzının artması, Brent
ham petrolü fiyatının 98 ABD doları/varil seviyesine
kadar düşmesine neden oldu.
Üçüncü çeyrekte Libyalı protestocuların rafinerileri
kapatmasıyla azalan petrol arzını, Mısır’daki
ayaklanmalar ve Suriye’de kimyasal silah
kullanımıyla artan jeopolitik tansiyon destekledi
ve Brent ham petrol fiyatı 117 ABD doları/varil
seviyesine ulaştı. Son çeyrekte, İran ile ABD’nin
diplomatik konuşmalara başlaması ve Suriye’nin
kimyasal silahsızlanma planını onaylamasıyla
sakinleşen piyasalar, arz/talep dengesinin de
normalleşmesiyle Brent, yılı 111 ABD doları/varil
seviyesinden kapattı.
Petrol fiyatları
2013’te hafif dalgalı
bir seyir izledi
2013 Aralık ayı itibariyle kapasite kullanım
oranlarına bakıldığında ise %76’lık orana ulaşıldığı
görülmektedir. Sanayi üretim endeksi, Aralık ayı
itibariyle 124,8 (2010=100) olmuş, bir önceki yılın
aynı ayına göre yaklaşık %6,5 oranında artış
kaydetmiştir.
TÜİK’in açıkladığı 2013 işgücü oranlarına göre
Rusya, Almanya, İngiltere ve Fransa’dan sonra
Avrupa’daki 5. büyük işgücüne sahip olan
ülkemizde, 2013 yılında istihdam 25,5 milyon kişi
olmuştur. Tarım dışı istihdam rakamı ise geçen yıla
kıyasla 785.000 kişi artmıştır. Türkiye genelinde
2013 yılında işsizlik oranı 2012 yılına göre artarak
%9,7 olmuş ve tarım dışı işsizlik oranı ise %12
olarak gerçekleşmiştir.
2013’te petrol piyasaları
2013, petrol piyasaları için arz/talep dengesinin ön
planda olduğu; ayrıca global ve jeopolitik olayların
da etkili olduğu hafif dalgalı bir yıl oldu. Brent ham
petrolü seneye 111 ABD doları/varil seviyesinden
başlayarak, küresel ekonomilere güvenin artması
ve kuzey yarımküredeki soğuk havanın etkisiyle
artan taleple Şubat ayında 119 ABD doları/varil
seviyesine ulaştı. İkinci çeyrekte AB’nin kötüleşen
2013’te Faaliyet Ortamı ve OMV Petrol Ofisi
I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 11
Perakende Faaliyetleri
Türkiye’nin en büyük akaryakıt dağıtım şirketi OMV Petrol Ofisi, müşterilerine sunduğu
kaliteli ürünlerin yanı sıra geliştirdiği inovatif çözümlerle onların hayatlarını kolaylaştırmayı
en öncelikli hedefi saymakta ve büyüme stratejisini esas olarak tüketici odaklı ve
değerleri ön planda tutan bir yaklaşıma dayandırmaktadır. Şirket, yenilikçi hizmetleriyle
müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını en etkin biçimde karşılamayı 2013 yılında da sürdürmüştür.
Akaryakıt dağıtım
sektörünün lideri
Güçlü bayi ağı
Türkiye’nin en yaygın perakende
organizasyonlarından biri olan OMV Petrol Ofisi,
akaryakıt satış faaliyetlerini 2.176 istasyondan
oluşan dev bir satış ağı yoluyla sürdürmektedir.
OMV Petrol Ofisi, 72 akaryakıt dağıtım şirketine
bağlı kayıtlı toplam 12.638 istasyonun faaliyet
gösterdiği* Türkiye pazarında en büyük akaryakıt
dağıtım şirketi konumundadır.
yaygınlaştırmıştır. Bu sayede EPDK standartlarına
uygun olarak tüm akaryakıt istasyonlarından,
köy pompalarından ve tarımsal amaçlı satış
tankerlerinden alınan verilerin iletimi ve takibi
sağlanmakta, bayilerle elektronik ortamda
mutabakat yapılması mümkün olmaktadır.
Merkezden takip edilebilen tüm hareket ve analiz
sonuçları EPDK’ya günlük/aylık rutinde rapor
edilmektedir.
İstasyon yatırımları
OMV Petrol Ofisi’nin perakende faaliyetlerinin en
önemli hedefi, müşteri memnuniyetine odaklanmış
bir hizmet anlayışı ve üstün niteliklere sahip
ürünleriyle tüketicilerin akaryakıt ihtiyacını güvenle
karşılamaktır. Şirket, yurt geneline dağılmış
istasyonlarıyla müşterilerine kolay erişim olanağı
sunmakta ve büyüme stratejisi gereğince, satış
gücünü özellikle büyük kent merkezlerindeki
ve şehirlerarası ana güzergâhların doğal durak
noktalarında yoğunlaştırmaktadır.
İstasyon eğitim faaliyetleri
Perakende faaliyetlerinin iyileştirilmesine
yönelik yatırımların en önemlilerinden biri de
insana yapılan yatırımlardır. İstasyon müdürleri
ve çalışanları düzeyinde, müşteri ilişkilerini
geliştirmeye ve operasyonel mükemmeliyeti
sağlamaya yönelik olarak geçtiğimiz yıllarda
başlatılan “İstasyon Çalışanları Eğitim Programı”na
2013 yılında da devam edilmiştir. Müşterilere
mümkün olan en kaliteli hizmeti vermeyi
hedefleyen program kapsamında yaklaşık 15.000
bayi çalışanının OMV Petrol Ofisi standartları ve
prosedürleriyle ilgili temel bilgilerinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaçla 2013 yılında
3.000’in üzerinde bayi ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Uygulanan eğitim programları sonrasında gerek
hizmet kalitesinde ve gizli müşteri araştırmaları
sonuçlarında, gerekse istasyonların satış
performansında önemli artışlar sağlanmıştır.
OMV Petrol Ofisi, satış cirosu içinde en büyük
paya sahip olan perakende gelirlerini artırmak
ve liderliğini sürdürmek amacıyla, istasyon
yatırımlarına büyük önem vermektedir. 2013 yılında
OMV Petrol Ofisi, bayi sözleşmelerinin yenilenmesi,
yeni istasyon yatırımları ve istasyon transferleri
kapsamında 290 bayinin sözleşmesini yenilemiş ve
36 yeni istasyon kazanımıyla satış ağını daha da
güçlendirmiştir. Mevcut akaryakıt istasyonlarının
20 tanesi doğrudan OMV Petrol Ofisi tarafından
işletilmektedir.
Teknoloji ve altyapı yatırımları
OMV Petrol Ofisi’ni akaryakıt sektörünün lideri
yapan farklılaştırıcı unsurlardan biri de teknoloji
kullanımıdır. Şirket, tüm istasyonlardaki tank ve
pompaların izlenmesine imkân veren otomasyon
sistemini 2012 yılı itibariyle tüm bayilerine
* Kaynak: EPDK
12 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Perakende Faaliyetleri
Müşteri memnuniyetine yönelik eğitimlerin yanı sıra
istasyon çalışanlarının SEÇG (Sağlık, Emniyet,
Çevre ve Güvenlik) bilincini artırmaya yönelik
eğitimlere de öncelik verilmektedir. 700 istasyonda
6.000’in üzerinde çalışanın katıldığı bu eğitimlerde
SEÇG standartları ve prosedürleri, teorik ve
uygulamalı olarak çalışanlara aktarılmaktadır.
2013 yılında POCELL projesi kapsamındaki
istasyonlarda istasyon personeline temel ve tekrar
eğitimleri verilmiş, ayrıca ünite kurulumu yapılan
istasyonlarda “PO Super Wash” eğitimlerine devam
edilmiştir.
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
Gelişmiş yıkama
hizmeti: PO Super
Wash
Uygulamaya geçen yeni iş fikirleri ve projeler
PO Super Wash
Etkili iç ve dış bakım hizmeti sunan “PO Super
Wash” markalı yıkama ünitelerinde Petrol Ofisi
müşterilerine, zenginleştirilmiş içeriğe sahip farklı
yıkama programı alternatifleri (Gold, Silver ve
Bronze) sunulmaktadır. Müşterilerin beklentilerini
en iyi şekilde karşılamak amacıyla uzman kadro
tarafından çalıştırılan bu ünitelerde pratik, hızlı,
çevreci çözümler ve üstün teknolojiye sahip
ekipmanlar kullanılmaktadır. 2013 yılında, 13 adet
OMV Petrol Ofisi istasyonunda “PO Super Wash”
ünitesi kurulmuştur.
SEÇG (Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik)
2013 yılında SEÇG konusunda;
• Bayilerin, tedarikçilerin ve çalışanların SEÇG
bilincini artırmak amacıyla periyodik olarak
e-bültenler yayınlanmıştır.
• Bayilere ait 600 tanker sürücüsüne eğitimler
verilmiştir.
• 700 bayi tankerinin arkasına reflektif şerit
uygulaması yapılarak görünürlüğü artırılmıştır.
• 1.450 istasyonda LPG konusunda akustik testler
yapılmış ve rutin kontroller tamamlanmıştır.
• İstasyonlarda yüksek risk içeren konular
belirlenerek 650 istasyonda iyileştirmeler
yapılmıştır.
•
•
•
•
300 istasyonda, acil durumlarda polisle irtibatlı
panik butonu uygulaması yapılmıştır.
İstasyonlarda, merkezden yönetilen, Yangın
Söndürme Cihazı Dolum/Bakım Projesi
başlatılmış, 1.600 istasyonda işlem yapılmıştır.
Bodrum katı bulunan 580 istasyonun gaz
dedektör sisteminde oluşan her türlü sinyal,
merkezi veri alma sistemine bağlanmıştır.
87 çalışanın aracına, Araç Hız Takip Sistemi
bağlanmıştır.
Mevcut ve geliştirilen ürünler
OMV Petrol Ofisi, tüketicilerin akaryakıtla ilgili
yükselen beklentilerini karşılamak amacıyla
müşterilerine maksimum yakıt ekonomisi sağlayan,
yüksek motor performansı sağlayan ve çevreye
dost bir ürün gamı sunmaktadır. Akaryakıt katkıları
alanında dünyanın en önemli firmalarından biri
olan Afton Chemical işbirliğiyle geliştirilen Petrol
Ofisi ürünleri, yüksek yakıt ekonomisi ile yüksek
performansı bir araya getirmekte ve 100 litrede 4
litreye varan yakıt ekonomisi sağlamaktadır. Petrol
Ofisi için özel olarak geliştirilen ürünler, müşterilerin
kullanımına sunulmadan önce otomotiv firmalarıyla
yapılan işbirlikleri yoluyla ayrıntılı bir test sürecinden
geçirilmektedir. Mevcut yeni nesil gelişmiş akaryakıt
ürünleri, bağımsız test merkezleri ve teknolojik
araştırma kuruluşları tarafından da onaylanmıştır.
Perakende Faaliyetleri I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 13
Söz konusu ürünlerden düşük kükürtlü motorin
ürünü Yeni Nesil V/Max EuroDizel ile Yeni Nesil
V/Max Kurşunsuz 95 ve 97 ürünleri 2010 yılında
pazara sunulmuştur. Tüm eski ve yeni tip dizel
motorlu araç kullanıcılarının beklentileri göz önünde
bulundurularak geliştirilen “Yeni Prodizel” ise 2011
yılında OMV Petrol Ofisi’nin ürün yelpazesindeki
yerini almıştır.
Petrol Ofisi’nden
müşterilere gelişmiş
ürünler
Yeni Nesil V/Max EuroDizel
Lansmanı 2010 yılında yapılan, düşük kükürtlü
motorin ürünü Yeni Nesil V/Max EuroDizel,
düzenli kullanıldığı takdirde motoru temizleyerek
enjektörlerde biriken tortuyu gidermekte, daha
verimli ve tam yanma ile önemli yakıt tasarrufu
sağlamakta ve anti-metal özelliğiyle yakıt
sisteminde bulunan metal tozlarının motora
zarar vermesini önlemektedir. Aynı zamanda
oksitlenmeye engel olarak motorun bakım
periyodunu uzatan Yeni Nesil V/Max EuroDizel,
böylece bakım masraflarını önemli ölçüde
düşürmektedir.
İçerdiği yüksek setan sayısı sayesinde yüksek
performans sunarak motorun vuruntusuz ve sessiz
çalışmasını sağlayan Yeni Nesil V/Max EuroDizel,
aynı zamanda egzoz emisyon oranlarını radikal
şekilde azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı
Yeni Nesil V/Max EuroDizel özellikleri
›› Tüm dizel motorlu araçlarda kullanılabilir
Yeni Nesil V/Max Kurşunsuz 95 ve 97 özellikleri
›› 100 litrede 4 litreye varan yakıt ekonomisi
›› %5’e varan güç geri kazanımı ve performans artışı
›› Üstün motor koruma ve uzun motor ömrü
›› En yüksek oranda deterjan katkısıyla yüksek motor
temizliği
›› Tam, temiz ve verimli yanma
›› Emme valflerinde 88 kata kadar temizlik
›› “Friction modifier” katkısı ile daha uzun motor ömrü,
yüksek performans ve yakıt ekonomisi
›› Temiz enjektörler
›› Korozyon önleyici ve “demulsifier” katkısı ile korozyona
karşı tam koruma
›› Daha düşük egzoz emisyon salınımıyla daha çevreci
(hidrokarbonlarda %23, partikül emisyonlarında %11’e
varan azalma)
olmaktadır. Yeni Nesil V/Max EuroDizel ayrıca,
içindeki özel katkı sayesinde, yakıtın -20
dereceye kadar donmasını engelleyerek ağır kış
koşullarında dahi motorun sorunsuz çalışmasını
sağlamaktadır.
Yeni Nesil V/Max Kurşunsuz 95 ve 97
OMV Petrol Ofisi’nin lider ürünlerinden Yeni Nesil
V/Max Kurşunsuz 95 ve 97, formülündeki yüksek
deterjan katkısı sayesinde motoru temizleyerek
Yeni Prodizel özellikleri
›› 100 litrede 4 litreye kadar yakıt ekonomisi
›› Greenclean Dual Faz katkı teknolojisi ile tüm eski ve
yeni tip dizel motorlu araçlara uyum
›› Gelişmiş deterjan katkısıyla üstün motor temizliği ve
üstün performans
›› İçerdiği özel yağlayıcı katkısıyla motorda aşınmaya
karşı iki kata kadar daha fazla koruma
›› Temiz enjektörler
›› Temiz enjektörler
›› Temiz, tam ve verimli yanma
›› %10’a varan güç geri kazanımı ve performans artışı
›› Gelişmiş deterjan katkısıyla üstün motor temizliği ve
üstün performans
›› Yüksek setan sayısı
›› Tam, temiz ve verimli yanma
›› Sessiz çalışma, hissedilir sürüş üstünlüğü
›› Daha seri ivmelenme
›› Korozyon önleyici ve “demulsifier” katkısı ile korozyona
karşı tam koruma
›› Soğuk havalarda kolay çalışma, -20 dereceye kadar donmaya karşı koruma
›› 100 litrede 4 litreye varan yakıt ekonomisi
›› Türkiye’de tek metal deaktivatör özelliği
›› Korozyon önleyici ve “demulsifier” ile korozyona karşı
tam koruma
›› Daha düşük egzoz emisyonlarıyla daha çevreci
(hidrokarbonlarda %27, partikül emisyonlarında %16’ya
varan azalma)
14 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Perakende Faaliyetleri
›› Daha düşük egzoz emisyonlarıyla daha çevreci
(hidrokarbonlarda %27, partikül emisyonlarında %16’ya
varan azalma)
›› Soğuk havalarda kolay çalışma, -20 dereceye kadar
donmaya karşı koruma
›› Türkiye’de tek metal deaktivatör özelliği
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
Yeni reklam
kampanyasının
sloganı, “Sizi daha
ileri taşır”
maksimum performans ve ekonomi sağlamakta,
motorun tam performansla çalışmasına yardımcı
olmaktadır. Yeni Nesil V/Max Kurşunsuz 95 ve
97 yakıtları, aynı zamanda formülündeki etken
maddeler ve “friction modifier” katkısı sayesinde
motorda sürtünmeden kaynaklanan enerji kaybını
önleyerek motoru korumakta ve yakıt verimliliğini
artırmaktadır.
Yeni Prodizel
Patentli Afton Greenclean teknolojisi kullanılan
“Yeni Prodizel”, akaryakıt sektörünün en son
teknolojilerinden yararlanılan ve profesyonellerin
ihtiyaçları düşünülerek geliştirilen bir üründür.
Üstün yağlama özelliği ve Dual Faz katkı teknolojisi
sayesinde tüm eski ve yeni nesil dizel motorlu
araçlarda kullanılabilen “Yeni Prodizel”, bağımsız
test merkezlerinin yanı sıra büyük otomotiv
üreticilerinin de saha, motor ve şasi dinamometre
testlerinden geçmiştir.
Yaratılan hizmetler ve pazarlama faaliyetleri
2013 yılında tüketicilerin satın alma davranışları
yakından takip edilerek, ürün-hizmet beklentilerine
ve tercihlerine göre pazarlama faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir. OMV Petrol Ofisi’nin tüm
istasyonlarında farklılaşmış ürünler ve üstün hizmet
kalitesiyle müşterilerine sunduğu değer, şirketin ana
iletişiminin en önemli unsurudur.
İmaj kampanyası
Petrol Ofisi, 72 yıllık gücünü 2013 yılında bir imaj
kampanyasına taşımıştır. “Sizi daha ileri taşır”
sloganıyla hayat bulan kampanyada, Petrol Ofisi’nin
Perakende Faaliyetleri I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 15
•
•
Yaklaşık 2 milyon
aktif kullanıcı
•
Positive Card’ın
avantajlarından
Tirajı ve erişimi yüksek ABC1 gazetelerin
kullanımı,
Spor odaklı iletişim stratejisinin tamamlayıcısı
olarak spor gazetelerinin proje bazlı
kullanımı,
İstanbul’da şehir içinde ve karayollarında açık
hava kullanımı tercih edilmiştir.
yararlanıyor
geniş istasyon ağıyla 72 yıldır ülkeyi, ekonomiyi
ve tüketicileri hep daha ileriye taşıdığı vurgusu
yapılmıştır. Türkiye genelinde 1 ay süresince 10
bin kilometrenin üzerinde yol yapılarak çekilen
filmde, Türkiye’nin dört bir yanındaki Petrol Ofisi
istasyonlarının görüntüleri de yer almaktadır.
Kampanyanın ana fikri, Petrol Ofisi akaryakıt
istasyonlarından çıkmıştır. İstasyonlarda akaryakıt
dolumu sonrası servis elemanlarının yaptığı,
“Tamamdır, devam edebilirsiniz” anlamına gelen,
iki kez aracın arkasına el ile vurma hareketi, reklam
filminde insanların günlük hayatta da bu hareketi
yaptıkları enstantaneler ile eşleştirilmiştir.
Petrol Ofisi’nin imaj kampanyası televizyon ve
radyolarda yayınlanmıştır. Kampanyanın jingle’ı
olarak Barış Manço’nun “Dağlar Dağlar” parçasının
aranje edilmiş versiyonu kullanılmıştır.
İmaj reklam kampanyası, OMV Petrol Ofisi’nin
2013 yılı iletişim faaliyetlerinin odak noktalarından
biri olmuştur. İletişim için kullanılacak mecralar,
tüketicinin bir akaryakıt markasından temel
beklentileri ve müşteri algısı doğrultusunda
belirlenmiştir. Bu çerçevede;
•
•
•
Yaygınlık, performans ve “%4 daha fazla yol”
mesajının yerleşmesi için yüksek frekans ve
geniş kanal kullanımı,
Erkek hedef kitlenin yoğun olarak takip ettiği
kanallarda görünür olmak için spor kanalları ve
dijital platformlarda proje kullanımı,
Hedef kitleyi otomobillerinde, akaryakıt ihtiyacı
esnasında yakalamak amacıyla destek mecra
kullanımı,
16 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Perakende Faaliyetleri
PO/gaz
2013 yılında, OMV Petrol Ofisi’nin otogaz markası
olan PO/gaz’ın bilinirliğini artırmak amacıyla
istasyonlarda çeşitli pazarlama faaliyetleri
yapılmıştır. Ayrıca yıl içinde 6 adet başarılı banka
kampanyası gerçekleştirilmiş ve bu kampanyalar
çizgi altı reklam ve iletişim araçlarının kullanımıyla
duyurulmuştur.
Müşteri sadakat programları
Positive Card
2008 yılında kullanıma sunulduktan sonra
Türkiye’nin yaygın müşteri sadakat programı haline
gelen Positive Card, Petrol Ofisi müşterilerine
akaryakıt alımlarından puan toplayarak hediye
akaryakıt kazanma olanağı sunmaktadır. Aynı
zamanda kartlarını anlaşmalı bankaların kredi
kartlarıyla eşleştiren Positive Card sahipleri, “Öde
Geç” özelliğiyle akaryakıt ödemelerini araçtan
inmeden yapabilmekte ve Positive Card’ın tüm
avantajlarından yararlanabilmektedir.
Yaklaşık 2 milyon aktif kullanıcıya sahip olan
Positive Card’ın 2013 yılında güncel segmentasyon
çalışması tamamlanmıştır. Yıl içerisinde 16 adet
hedef bazlı segment kampanyası gerçekleştirilmiş
olup, 350.000 müşteriye özel teklifle bireysel
kampanya yapılmıştır. Ayrıca 2013 yılında lansmanı
yapılan “PO Super Wash” araç yıkama hizmetinde
de Positive Card kullanımına başlanmıştır. Yapılan
kampanya ile müşterilere, Positive Card kullanarak
yaptıkları her 7 yıkamada bir adet Gold yıkama
hediye edilmiştir.
2013’te müşteri bazında farklı ihtiyaçlara cevap
verebilmek amacıyla, bireysel ticari segmente
(taksi, servis, dolmuş, minibüs, vb.) özel Positive
Ticari Card’ın lansmanı gerçekleştirilmiştir.
Positive Card Müşteri Sadakat Programı
kapsamında kart kullanıcı sayısını artırmak için
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
2013’te başarılı
banka kampanyaları
gerçekleştirildi
doğrudan pazarlama yöntemleri ve çizgi altı iletişim
araçları kullanılmıştır. Petrol Ofisi istasyonlarında
ürün, hizmet kalitesi ve standartlarını artırabilmek
amacıyla, 12 ay boyunca gizli müşteri ve marka
algısı araştırmaları yapılmıştır.
Özel kampanya ve işbirlikleri
2013 yılında İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile
stratejik işbirliği başlatılmış ve İDO Sea&Miles kart
sahiplerine Petrol Ofisi istasyonlarından yaptıkları
akaryakıt alımında indirim avantajı sağlanmıştır.
Bu çerçevede, 2013 sonuna kadar İDO
noktalarında doğrudan pazarlama ile müşterilere
ulaşılmıştır.
2013 yılında Visa Türkiye ile birlikte, “Visa POS
Para” hizmetinin Petrol Ofisi istasyonlarında
lansmanı gerçekleştirilmiş ve böylece Petrol Ofisi
istasyonlarında Visa Debit Card sahipleri minimum
10 TL harcamaları karşılığında 100 TL’ye kadar nakit
para çekimi imkânına kavuşmuşlardır. Sektörde ilk
İDO ile stratejik
işbirliği
Ayrıca, oto kiralama sektörünün lider markalarından
Hertz ile işbirliğine gidilmiştir. Hertz ile araç
kiralayan müşterilere, araca özel Positive Ticari
Card verilerek anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında
indirimli yakıt alım imkânı sağlanmıştır. Proje
iletişimi Hertz noktalarında ve havalimanlarında
gerçekleştirilmiştir.
2013 yılında, Petrol Ofisi istasyonlarından iletişimi
yapılmak suretiyle, Digiturk ve Toyzz Shop ile iki
farklı ortak marka kampanyası gerçekleştirilmiştir.
Meslek grupları ile işbirlikleri kapsamında devam
eden projelerimize THY, Adalet Bakanlığı, Hyundai,
AVEA ve İDO çalışanları ile birlikte Polis Sandığı
(POLSAN) da eklenmiştir.
Perakende Faaliyetleri I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 17
olan bu uygulamadan, istasyon duyurumları ile halen
sadece Petrol Ofisi müşterileri yararlanabilmektedir.
Banka kampanyaları
2013 yılında çeşitli bankalarla yürütülen
kampanyalar çerçevesinde kredi kartı sahiplerine
avantajlı akaryakıt alımı imkânları sunulmuş ve
gerçekleştirilen 6 büyük dönemsel kampanya ile
banka müşterilerinin OMV Petrol Ofisi’ni tercih
etmeleri sağlanmıştır. Bu kampanyalarda Öde
Geç hizmetimizi kullanan müşterilerimize ek
fayda sağlanmış olup, toplam 100.000 m3 satış
gerçekleştirilmiştir.
Yeni iş fikirleri ve özel projeler
OMV’nin Petrol Ofisi bünyesine taşıdığı global
deneyiminden beslenerek, istasyonların temel
ürünleri olan akaryakıt ve madeni yağ dışındaki
ürün ve hizmetlerde de farklılık yaratılması
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda,
2013 yılında birçok önemli proje geliştirilmiş ve
perakendeciler, teknoloji şirketleri, finans kurumları
ve gıda zincirleri gibi tamamlayıcı taraflarla
görüşmeler başlatılmıştır.
Petrol Ofisi
istasyonlarından
fatura ödeme
Sektörde yeniliklerin öncüsü OMV Petrol Ofisi,
istasyon marketlerinde güvenilir markaların uygun
fiyatlarla müşteriye ulaştırılması için üreticilerle
merkezi anlaşmalar yapmıştır. Coca-Cola, Carpex,
Paşabahçe, Redbull, Rebul, Tesan, Doğadan
ve Tukaş, bu çerçevede işbirliği yapılan başlıca
markalardır.
PO ile Daha Güvenli
“PO ile Daha Güvenli”, Marsh Türkiye çatısı
altında faaliyet gösteren sigortadukkanim.com
işbirliği ile hayata geçen bir sigorta programıdır.
Söz konusu işbirliği kapsamında Türkiye’de bir
ilke imza atılarak, Petrol Ofisi müşterilerini güvenli
bir hayatla tanıştırmak üzere yepyeni bir program
başlatılmıştır. Bu sayede müşteriler projede
yer alan ürünlere Petrol Ofisi istasyonlarından
ulaşabilmekte ve mobil ödeme sistemi ile söz
konusu ürünleri alabilmektedir. Öte yandan proje
kapsamında müşterilere www.poiledahaguvenli.com
sitesi üzerinden de ürünleri temin edebilme şansı
sunulmaktadır.
Aktif POint
Petrol Ofisi ile Aktif Bank, sektörde bir ilke imza
atarak, akaryakıt dağıtım sektörüne “dükkân içinde
dükkân” anlayışını getirmiştir. Aktif POint’lerde
başta elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet
ve mobil operatör faturalarını ödeme, GSM TL
yükleme, sigorta başvurusu, şehir içi ulaşım kartı
dolumu ve Facebook oyun kartları satışı olmak
üzere pek çok hizmet sunulmaktadır.
Aktif POint hizmet köşesini kullanan Petrol Ofisi
müşterileri, işlemlerini kendileri veya market satış
görevlisi desteği ile gerçekleştirebilmektedir.
Aktif POint sistemi sayesinde pek çok finansal
çözüm, banka desteğiyle online, yasal ve güvenilir
olarak sunulmaktadır. Özel bir hizmet olan Aktif
POint’i kullanan müşteriler hem hayatlarını
kolaylaştırmakta, hem de zaman tasarrufu sağlamış
olmaktadır.
POCELL
OMV Petrol Ofisi, enerji ve telekomünikasyon
sektörleri arasında daha önce yapılmamış bir
gelir paylaşım ortaklığı anlaşmasını 2012 yılında
imzalamıştır. Müşterilere kolaylık sağlayacak ve
akaryakıt istasyonlarında perakende alanında fark
18 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Perakende Faaliyetleri
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
yaratacak bu marka için müşteri duyurumu 2013
yılının üçüncü çeyreğinde başlamış, Kasım ayında
ise TV reklamları ile devam etmiştir. 2013 sonunda
hedeflenen 20.000 aboneyi aşan marka, 2014
yılında da yeni kampanyalar ve güçlü tekliflerle
yeni müşteriler kazanmaya ve müşteri portföyünü
genişletmeye devam edecektir.
Sanal GSM hizmeti
POCELL
Filo satışları
OMV Petrol Ofisi’nin kurumsal müşterilerine yönelik
olarak 2003 yılında hizmete sunduğu AutoMatic filo
yönetim sistemine kayıtlı araç sayısı 2013 yılında
bir önceki yıla göre %23’lük bir artış göstererek
430.000’e ulaşmıştır. Toplam filo satışlarının %21
büyümeyle 570.000 m3’ten 686.000 m3’e ulaştığı
2013 yılında, 15.000 firmaya hizmet verilmiştir.
Perakende Faaliyetleri I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 19
Ticari ve Endüstriyel Satışlar
OMV Petrol Ofisi, 2013 yılında toptan satışlarda göstermiş olduğu başarı sayesinde pazar
ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleştirmiştir. Sanayi, madencilik, tarım, lojistik ve
inşaat gibi birçok sektörün ihtiyaç duyduğu beyaz ve siyah petrol ürünlerinin tedarikinde
gelişmiş lojistik ağı, güçlü altyapısı ve uzun yıllara dayanan operasyonel hizmet deneyimi
sayesinde OMV Petrol Ofisi, en çok tercih edilen marka olarak liderliğini korumaktadır.
Ticari ve endüstriyel satışlar
OMV Petrol Ofisi, stratejik olarak önemli bölgelerde
konumlandırılmış depolama tesisleri ve geniş
stok kapasitesi sayesinde müşterilerinin talep
ettiği akaryakıt ürünlerini hızla, en üst kalitede ve
en ekonomik şekilde ikmal edebilme yeteneğine
sahiptir. OMV Petrol Ofisi, uzman kadroları ve
kaliteli ürün yelpazesi yoluyla sanayi tesislerinin,
inşaat firmalarının, kamu kuruluşlarının, lojistik
şirketlerinin ve distribütörlerin her türlü akaryakıt
ihtiyacını karşılamaya devam etmektedir.
Yerli ve yabancı tüm kurumsal müşterilerine önemli
bir katma değer sunan OMV Petrol Ofisi, gerektiği
takdirde müşterilerinin nakliye, depolama ve teknik
altyapı gibi özel koşullarına uygun olarak esnek
çözümler de üretebilmektedir.
Türkiye’nin önde
gelen şirketlerinin
yakıt tedarikçisi
Toptan satışlar
Toptan satışlarda Türkiye’nin pazar lideri olan
OMV Petrol Ofisi, müşterilerinin tüketim ihtiyaçları,
depolama imkânları ve teknik altyapıları gibi özel
koşullarını değerlendirerek, esnek bir yapı içinde
bu koşullara uygun hizmetler üretmektedir. Lojistik
gücü ve kaliteli ürün yelpazesi ile çözüm ortağı
olarak müşterilerine hizmet vermeye devam eden
OMV Petrol Ofisi tarafından yürütülen toptan satış
faaliyetleri, ilgili mevzuat kapsamında bayi ağı
üzerinden yapılabildiği gibi, belli bir büyüklüğe
sahip lisanslı tüketicilere doğrudan satış şeklinde
de gerçekleştirilebilmektedir. İkmaller, talebe bağlı
olarak OMV Petrol Ofisi terminallerinde veya adrese
teslim şeklinde yapılmaktadır.
2013 yılında, ticari ve endüstriyel satışlar
pazarındaki varlığını güçlendirerek devam ettiren
OMV Petrol Ofisi, Toptan Satışlar Müdürlüğü
bünyesinde, Türkiye’nin en önemli sektörlerinin
önde gelen firmalarını portföyüne eklemiş ve
mevcut müşterilerle olan sözleşmelerini yenilemiştir.
Bu çerçevede, serbest kullanıcı statüsündeki
Trakya Elektrik ile yeni ikmal anlaşması
20 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Ticari ve Endüstriyel Satışlar
imzalanmış, ayrıca distribütörler vasıtasıyla 3.
Boğaz Köprüsü ve bağlantı yolları inşaatının tüm
akaryakıt ikmali için anlaşmalar yapılmıştır.
“Müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını iyi anlayarak,
onlar için değer yaratan ürün ve hizmetler
oluşturmak” prensibiyle “Diagnostik Hizmetler”
aracı, 2013 yılının ikinci yarısından itibaren yerinde
denetim, kontrol ve tank temizliği hizmetleri
vermeye başlamıştır.
Havacılık satışları - POAIR
Türkiye’nin en çok tercih edilen jet yakıtı
tedarikçisi
1967 yılından bu yana havacılık ve jet yakıtı
pazarında faaliyet gösteren OMV Petrol Ofisi,
POAIR markasıyla sürdürdüğü faaliyetleriyle
sektörünün önde gelen firmalarındandır. POAIR,
yurtiçinde ve yurtdışında jet yakıtlarını tedarik ettiği
yerli ve yabancı havayolu şirketinin sayısını 120’nin
üzerine çıkarmıştır. Yılda 155.000’in üzerinde
uçağa yakıt ikmali yapan OMV Petrol Ofisi, sıfır
hata ve sıfır gecikme prensibiyle hizmet vermekte
ve bu yönde önemli bir operasyonel başarıyla
faaliyetlerini sürdürmektedir. 2005 yılından beri
IATA üyesi olan POAIR, yerel işbirlikleri yaparak
Türkiye dışında da çeşitli meydanlarda ikmal
hizmeti verebilmektedir.
Havacılık sektörü Türkiye’de büyüyor
Uluslararası havacılık sektörü 2013 yılında iyi
bir performans sergilemiş ve yaklaşık %5,5’lik
bir büyümeyle gelecek yıllar için ümit vermiştir.
Türkiye’de 2013 yılında bir önceki yıla göre toplam
ticari uçak trafiği %11,5 artarken, yolcu trafiği
ve kargo trafiği de %14 artış göstermiştir. THY
ve Pegasus gibi Türkiye’nin önemli havayolu
şirketleri, 2013 yılında yeni uçak alımlarıyla filolarını
büyütmüşlerdir. Söz konusu şirketlerin 2014 yılında
da yeni filo yatırımları yapması beklenmektedir.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)’nın
yaptığı bir çalışmaya göre, havacılık sektörünün
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
2017 yılına kadar her yıl yaklaşık %5,4 büyümesi
beklenmektedir.
Dev havayolu şirketlerinin tercihi
POAIR, havacılık sektöründeki müşteri portföyünü
geliştirerek 2013 yılında 1,2 milyon m³ gibi yüksek
bir satış gerçekleştirmiştir. 2012 yılında 141 bin
adet olan ikmal sayısı, 2013 yılında 155 bin adede
yükselmiştir. POAIR, 2013 yılında Pegasus,
Onur Air, Atlasjet, Sun Express ve MNG gibi yerli
kuruluşların yanı sıra Lufthansa, Air France, KLM,
Swissair, Emirates, United Airlines, Delta Airlines,
DHL, Etihad, Thomas Cook, SAS, Alitalia, TUI,
Qatar Airways ve EasyJet gibi yabancı havayolu
şirketlerine de jet yakıtı tedarik etmiştir.
Denizcilik satışları - POMARINE
Büyüyen bir sektör
2013 yılının ilk 6 ayında yatay bir seyir gösteren
deniz taşımacılığı navlunları, yılın ikinci yarısında
Avrupa’da başlayan ekonomik toparlanmayla
yükseliş eğilimine girmiştir. Dünya deniz ticaretinin
en önemli göstergelerinden biri olan Baltık Kuru Yük
Taşımacılığı Endeksi (BDI) yıla 798 seviyesinden
başlamış ve yıl sonunda 2.277 seviyesine
ulaşmıştır. Türkiye’de de ekonomik göstergelerin iyi
gitmesi denizcilik sektörünü de olumlu etkilemiştir.
Denizcilik sektörünün lideri POMARINE
OMV Petrol Ofisi, denizcilik sektöründe, uzun
yıllardır pazar lideri konumunda olan POMARINE
markasıyla hizmet vermektedir. Hopa’dan
İskenderun’a kadar Türkiye’nin tüm sahil şeridi
boyunca konumlandırılmış 8 deniz terminali ve
1 yüzer istasyonu bulunan POMARINE, Türkiye
denizlerinin tamamında yakıt ikmali yapabilen tek
marka konumundadır.
POMARINE, gerek yurtiçinde çalışan, gerekse
Türk sularından transit geçiş yapan her türlü
tanker, konteyner, kuru yük ve yolcu gemisi ile
balıkçı ve gezi teknelerinin yakıt ve madeni yağ
ihtiyacını karşılamaktadır. POMARINE, 2013
yılında Türkiye’de yaklaşık 602.000 ton ve Türkiye
dışı limanlarda 56.000 ton deniz yakıtı satışı
gerçekleştirmiştir.
Hopa’dan
İskenderun’a
denizlerde yakıt
ikmali
tankeri ile Türkiye’nin en büyük dağıtım ağına sahip
olan POMARINE, 6 marina istasyonunun sayısını
artırmayı ve stratejik noktalardaki marinalarla bu
alandaki büyümesini sürdürmeyi hedeflemektedir.
SEÇG (Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik)
2013 yılında SEÇG konusunda;
• Deniz ve havacılık satışlarında operasyon
emniyetini sağlamak için iş emniyeti analizleri
gözden geçirilerek güncellenmiş ve gerekli
dokümantasyon yenilenmiş,
• Periyodik denetimlerle tespit edilen
uygunsuzlukların giderilmesi sağlanmış ve
personel bilgilendirilmiş,
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış
olduğu talimat üzerine Emniyet Yönetim Sistemi
kurulum çalışmaları tamamlanmış,
• Operasyonel ve SEÇG iç denetim ve takibi
sistemi oluşturulmuş ve Havacılık Müdürlüğü iç
denetçileri tarafından program tamamlanmıştır.
Turizm sektörüne yönelik satışlarını artırma
stratejisiyle hareket eden ve toplam 16 deniz
Ticari ve Endüstriyel Satışlar I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 21
Madeni Yağ Faaliyetleri
Madeni yağ üretim ve satışı, OMV Petrol Ofisi’nin en önemli faaliyet alanlarından birini
oluşturmaktadır. 300’e yakın ürünüyle otomotiv, sanayi ve denizcilik sektörlerinin her
türlü madeni yağ ihtiyacına cevap veren OMV Petrol Ofisi, üretimini Türkiye’nin kendi
alanındaki en büyük tesisi olan Derince’deki fabrikasında gerçekleştirmekte ve satışlarını
akaryakıt istasyonları, madeni yağ distribütörleri ve doğrudan kurumsal satış kanallarıyla
gerçekleştirmektedir. Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla
dünyadaki en ileri teknolojileri yakından takip eden OMV Petrol Ofisi, müşterilerine kaliteli,
güvenilir ve ihtiyaca uygun çözümler sunmaktadır.
Motor yağı
çeşitliliğinde artış
Madeni yağ pazarı
Türkiye’de araç parkı gün geçtikçe gelişmekte,
buna paralel olarak madeni yağlarda da teknolojik
ürünlere geçiş hız kazanmaktadır. Özellikle
sentetik düşük viskoziteli yağların binek ve ağır
vasıta araç parkındaki kullanımında belirgin bir
artış söz konusudur. Birçok binek araç üreticisi,
kendi markalarının özelliklerine uygun düşük
viskoziteli sentetik yağlara yönelmekte, bunun
bir sonucu olarak da pazardaki binek araçlara
uygun sentetik motor yağı ürünlerinin sayısında
artış yaşanmaktadır. Endüstriyel pazarda ise ürün
kalitesini garanti altına almak isteyen müşteriler,
üretici onaylı özel ürünleri tercih etmektedir.
Petrol Ofisi madeni yağ ürünleri
Müşteri odaklı, yenilikçi yaklaşım
Petrol Ofisi Madeni Yağları, ürün ve hizmetlerini
geliştirirken müşterilerinin talep ve beklentilerine
kulak vererek, onların ihtiyaçlarına uygun çözümler
bulmayı temel strateji olarak benimsemekte,
müşteri odaklı ve yenilikçi anlayışıyla tüketicilerinin
sadece bugünkü ihtiyaçlarına değil, gelecekteki
ihtiyaçlarına da cevap verme yaklaşımını
benimsemektedir. Bu doğrultuda Petrol Ofisi
Madeni Yağları, teknolojiyi ve pazardaki gelişmeleri
yakından takip etmekte ve portföyünü sürekli
yenileyerek yeni ürünler geliştirmektedir.
Madeni yağ teknolojisi konusunda dünyadaki
gelişmelerin yakından takip edildiği Derince’deki
Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi’nde (POTEM), gelişen
motor teknolojilerine ve otomotiv üreticilerinin
taleplerine cevap veren ürünler geliştirilmekte ve
ürün portföyü sürekli yenilenmektedir.
Geniş ürün yelpazesiyle her ihtiyaca uygun
çözümler
Farklı ihtiyaçlara farklı çözümler sunan OMV Petrol
Ofisi, motor yağları, endüstriyel yağlar, gresler
ve antifrizler olmak üzere yaklaşık 300 ürünü
kapsayan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.
Petrol Ofisi Madeni Yağları, pazarın ihtiyaçları
doğrultusunda ileri teknolojileri kullanarak yeni
ürünler geliştirmekte ve ürün portföyünü her gün
biraz daha genişletmektedir.
Yeni ürün geliştirme çalışmaları kapsamında
Petrol Ofisi Madeni Yağları, 2013 yılında
portföyüne 5 yeni ürün eklemiştir. Ayrıca, Orijinal
Ekipman Üreticileriyle (OEM-Original Equipment
Manufacturers) yapılan ilk dolum anlaşmaları
kapsamında özel markalı ürün üretimlerine de yıl
boyunca devam edilmiştir.
22 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Madeni Yağ Faaliyetleri
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
Kopmayan yağ moleküllü Petrol Ofisi maxima
binek araç motor yağları
En yeni motor teknolojisine uygun olarak ve modern
binek araç motorlarının standartları göz önünde
bulundurularak geliştirilen maxima tam sentetik
motor yağları, Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi’nde,
dünyanın en ileri teknolojileri kullanılarak
üretilmektedir. Molekülleri arasındaki güçlü bağlar
sayesinde yüksek kesilme (kopma) dayanımına
sahip olan Petrol Ofisi maxima tam sentetik motor
yağları, diğer yağlardan farklı olarak en güç iklim
ve yol koşullarında dahi özelliğini kaybetmemekte
ve motora maksimum koruma sağlamaktadır. İlk
çalışma anından itibaren motorun içini kaplayan
maxima motor yağları, aşınmaları ve güç kayıplarını
engelleyerek aracın performansını artırmakta ve
motorun ömrünü uzatmaktadır.
Petrol Ofisi MAXIMUS 10W-40 Ailesi: Eksilmeyi
%50*’ye kadar azaltan formül!
Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi (POTEM) tarafından
kapsamlı AR-GE faaliyetleri sonucunda, özel katkı
maddelerinde uzmanlaşmış dünyanın önde gelen
firmaları ve araç üreticileriyle işbirliği yapılarak
geliştirilen Petrol Ofisi MAXIMUS 10W-40, ağır
vasıtalara özel yeni nesil bir motor yağıdır. Eksiltme
kontrollü yeni formülü ve sentetik teknolojisi
sayesinde MAXIMUS 10W-40 ürün ailesi, yağ
eksiltmeyi %50’ye kadar azaltmakta ve en güç
koşullarda dahi koruma ve tasarruf sağlamaktadır.
Ürünün eksiltmeyi azaltan formülü aynı zamanda
yağ kontrol sürelerini uzatarak, ağır vasıta
sürücülerine daha rahat bir sürüş keyfi sunmaktadır.
Yeni ürünler
Petrol Ofisi maxima FM 5W-30
Yeni nesil motorlar için en son teknoloji ile üretilen
üstün performanslı tam sentetik Petrol Ofisi maxima
FM 5W-30, yakıt ekonomisi sağlamaya yönelik bir
formüle sahip bulunmaktadır. API SL/CF ve ACEA
A5/B5-10 şartnamelerini karşılayacak şekilde
üretilen maxima FM 5W-30, Ford’un en üst seviye
olan Ford WSS M2C 913-D onayını da almıştır.
Petrol Ofisi maxima FM 5W-30, Ford marka araçlar
başta olmak üzere, yeni nesil benzinli ve dizel binek
ve hafif ticari araçlarda kullanılmaktadır.
* ACEA E6/E7 0M501LA test standart limitlerine göre
(MAXIMUS 10W-40 ve MAXIMUS LA 10W-40)
Yağ eksiltmeyi
%50’ye kadar azaltan
bir teknoloji ürünü
Petrol Ofisi MAXIMUS HD 10W-30
Euro 5 ve Euro 6 motorlu araçlar için üretilen
ultra yüksek performanslı tam sentetik Petrol Ofisi
MAXIMUS HD 10W-30, tüm yüksek hızlı ve dört
zamanlı ağır hizmet araçlarında kullanılabilen uzun
ömürlü bir ağır hizmet motor yağıdır. API CJ-4 ve
ACEA E9-08 şartnamelerini ve birçok OEM onayını
karşılayacak şekilde formüle edilen MAXIMUS HD
10W-30, DPF’li olan ve olmayan EGR ve SCR’li
motorlar için uygundur. Ürün, özellikle Volvo,
Iveco ve Mercedes marka ağır hizmet araçları için
önerilmektedir.
Petrol Ofisi Hydro Tech HVI TX Serisi hidrolik
yağlar
Petrol Ofisi Hydro Tech HVI TX Serisi, hibrid
pompalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş, yüksek
filtrelenebilme ve sarı metalleri koruma özelliğine
sahip, çinko içermeyen, düşük kül teknolojisi ile
uyumlu ve sıcaklık-viskozite katsayısı geliştirilmiş
yeni nesil hidrolik yağlardır. Pompa ömrünü
maksimum seviyede tutarak ve sistemin, yağın
ve filtrenin ömrünü uzatarak bakım maliyetlerinin
düşürülmesine önemli katkı sağlayan Petrol Ofisi
Madeni Yağ Faaliyetleri I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 23
Hydro Tech HVI TX Serisi hidrolik yağlar, aynı
zamanda sürtünmeyi ve çalışma sırasında oluşan
sesi azaltmakta ve enerji tasarrufu sağlamaktadır.
Petrol Ofisi Madeni
Yağları 2013’te de
liderliğini sürdürdü
Petrol Ofisi MAXITRAK TMS OIL 500
Tarım, inşaat ve endüstriyel araçların hidrolik,
transmisyon ve ıslak fren sistemlerinde kullanılmak
üzere geliştirilmiş ZF onaylarına sahip yüksek
performanslı transmisyon ve hidrolik yağıdır. Ses ve
aşınmayı, korozyon ve pası önleyerek sistemlerden
yüksek verim alınmasını sağlar.
Petrol Ofisi Cam Suyu Antifrizi
İnsan sağlığına zararlı bir kimyasal olan metanol
içermeyen, cam yıkama sisteminin donmasını
önleyen, deterjan ve etanol içeren, formülasyonu
yenilenmiş cam temizleme sıvısıdır. Ön ve arka
camlar ile farlarda biriken kir, yağ, çamur, böcek ve
bitki kalıntılarını temizlerken, görüşü netleştirerek
aracın rahatça kullanılmasını sağlar. Her türlü
hava ve yol koşulunda berrak ve net bir görüş
sağlayarak, özellikle gece kullanımlarında göz
yanılmasını önler.
Petrol Ofisi Madeni Yağları’nın zirvedeki 4. yılı
Petrol Ofisi Madeni Yağları geçtiğimiz üç yılın
ardından 2013 yılını da yine pazar lideri olarak
tamamlamış ve madeni yağ sektörü liderlik tacının
4. kez sahibi olmuştur.
Petrol Ofisi Madeni Yağları, 2013 yılında 10.500 tonu
ihracata yönelik olmak üzere 98.900 ton madeni
yağ satışı gerçekleştirmiştir. Özellikle hedeflenen
ürün gruplarında satış tonajı ve pazar payı artışı
sağlayan Petrol Ofisi Madeni Yağları, PETDER 2013
verilerine göre madeni yağ ve kimyasallardan oluşan
toplam madeni yağ sektöründe %1,5’lik bir büyüme
ile %25,4 pazar payı* elde etmiş ve pazar lideri
konumunu korumuştur.
Türkiye ve dünyada geniş dağıtım ve satış ağı
OMV Petrol Ofisi’nin İzmit Derince’deki fabrikası,
Türkiye’nin en yüksek madeni yağ üretim
kapasitesine sahiptir. Petrol Ofisi Madeni Yağları’nın
dağıtım ve perakende satışı, büyük ölçüde şirketin
yurt çapına yayılmış akaryakıt istasyonları ve 28
distribütör firma yoluyla gerçekleştirilmektedir. Aynı
zamanda, OMV Petrol Ofisi tarafından doğrudan
kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve yetkili
otomotiv servislerine de satışı yapılan Petrol Ofisi
Madeni Yağları, Türkiye pazarının yanı sıra Avrupa,
Afrika ve Ortadoğu’da 27 ülkeye ihraç edilmektedir.
Distribütör ve perakende satışları
Distribütörlük çatısı altında çalışan toplam 160
kişilik satış ve dağıtım ekibi 2013 yılında da
başarılı sonuçlara imza atmıştır. Petrol Ofisi
distribütör ailesine katılan 3 yeni üye ile Türkiye
çapında distribütör sayısı 28’e ulaşmıştır. 2013
yılında distribütörler aracılığıyla 16.000’e yakın
noktaya hizmet götürülmüş ve 40.800 tonluk satış
gerçekleştirilmiştir.
Petrol Ofisi maxima ve MAXIMUS Yağ Değişim
Merkezleri
Ülke genelinde toplam 214 adet Petrol Ofisi
maxima Yağ Değişim Merkezi’nde binek araç
sürücülerine, 4 adet Petrol Ofisi MAXIMUS Yağ
Değişim Merkezi’nde ise ağır vasıta sürücülerine
yağ değişim hizmeti verilmektedir. Yıl içerisinde
* Kaynak: 2013 PETDER toplam madeni yağ ve
kimyasallar verisi.
24 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Madeni Yağ Faaliyetleri
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
çeşitli satış kampanyaları düzenlenmiş ve yağ
değişim merkezlerinde görev yapan uzmanlar satış
geliştirme eğitimlerinden geçirilmiştir. Başarılı olan
personele yönelik bir ödül programı uygulanmıştır.
10 Özel Hizmet Kampanyası
Ağustos 2013 itibariyle 94 maxima merkezinde
başlatılan kampanya ile 30.000 aracın motor
yağı, filtre, silecek, hidrolik, antifriz, akü, lastik,
elektrik, radyatör ve cam suyundan oluşan 10
adım kontrolleri ücretsiz yapılmıştır. Müşterilerin
sadakatini artırmaya yönelik olarak düzenlenen
kampanya büyük ilgi uyandırmıştır.
Taksi Fırsat Kuponu Kampanyası
1 Mayıs-31 Aralık 2013 tarihleri arasında İstanbul,
Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilen Taksi Fırsat
Kuponu kampanyası ile taksi sürücülerine özel
fırsatlar yaratılmıştır. Kampanyaya dahil olan Petrol
Ofisi maxima merkezlerine Taksi Fırsat Kuponu
ile gelen taksi sürücülerine, oluşturulan Fırsat
Paketleri’nden birini seçerek, çok özel fiyatlarla
Petrol Ofisi maxima binek araç motor yağı veya
hava ve yağ filtreleri alma imkânı sağlanmıştır.
Ayrıca farklı tarihlerde 3 Fırsat Paketi alana, 4’üncü
Fırsat Paketi armağan edilmiştir.
Tüketici satışları
12 yetkili servis ile madeni yağ ikmal anlaşması
2013 yılında, binek ve hafif ticari araçta Renault,
Hyundai, Opel, Honda ve Nissan; ticari araçta
ise Isuzu, MAN, Temsa ve DAF’ın yer aldığı 14
adet yetkili servisle madeni yağ ikmal anlaşması
imzalanmıştır. OEM’lere (Original Equipment
Manufacturers - Orijinal Ekipman Üreticileri) bağlı
çalışan binek araç, hafif ticari ve ağır ticari araç
yetkili servislerini kapsayan bu yeni anlaşmalarla
birlikte, Petrol Ofisi Madeni Yağları’nın Türkiye
genelindeki yetkili servis sayısı 164’e ulaşmıştır.
Zincir marketler
Petrol Ofisi Madeni Yağları’nın tüketicilerle
buluştuğu en önemli satış kanallarından biri olan
zincir marketlere, 2013 yılında yapılan tedarik
anlaşmasıyla Metro Gross Market de eklenmiştir.
Söz konusu anlaşmayla Bauhaus, Tekzen ve
Koçtaş’ın 100’e yakın mağazasına ilave olarak
Metro’nun 29 adet mağazasında da, Petrol Ofisi
maxima binek araç motor yağları ailesi, Petrol Ofisi
maximoto ve Süper Antifriz ürünlerinin satışına
başlanmıştır.
Endüstriyel satışlar
Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarıyla
işbirliği
Türbin ve sirkülasyon yağları, genel makine yağları,
dişli yağları, hidrolik sistem yağları, kompresör
yağları, metal işleme ve kesme yağları, ısıl işlem
ve ısı transfer yağları, trafo yağları ve kalıp
yağları gibi kategorilerde her türlü endüstriyel
Her türlü ihtiyaca
uygun çözüm
Madeni Yağ Faaliyetleri I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 25
Nakliye ve inşaat
sektörlerindeki
müşteri sayısı 147’ye
ulaştı
ihtiyaca profesyonel çözümler sunan Petrol Ofisi
Madeni Yağları, yıl içinde enerjiden demir-çeliğe,
tarımdan yapı gereçlerine kadar farklı sektörlerde,
Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarıyla
anlaşma yenilenmiş veya yeni anlaşmalarla müşteri
portföyünü güçlendirmiştir.
Nakliye ve inşaat satışları
Yüksek teknolojili çözümler
Nakliye ve inşaat sektörlerinde sürekli gelişen
ekipman teknolojileri ile artan ve diğer
segmentlerden farklılaşan müşteri ihtiyaçları
doğrultusunda, sahip olduğu Ar-Ge imkânları ile
bu sektördeki müşterilerine en üstün performans
seviyelerinde ürünler sunan OMV Petrol Ofisi, yıl
içerisinde her biri kendi sektöründe referans kabul
edilen 30 firma ile anlaşma sağlamış ve böylelikle
müşteri sayısını 147’ye ulaştırmıştır.
PO 360 Derece Hizmet Paketi ile en yakın
çözüm ortağı
Petrol Ofisi Madeni Yağları, her zaman
müşterilerine en yakın çözüm ortağı olma felsefesi
26 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Madeni Yağ Faaliyetleri
doğrultusunda oluşturduğu 360 Derece Hizmet
Paketi ile, müşterilerine erken uyarı sisteminden
teknik saha mühendislik hizmetlerine, güvenli ve
ekonomik sürüş eğitimlerinden uydu araç takip
sistemlerine kadar geniş bir yelpazede çözümler
sunmaktadır. Özellikle Nakliye ve İnşaat gibi araç
ve makina filoları ile ilgili özel ihtiyaçları bulunan
sektörlere yönelik bu hizmetler, operasyonel
maliyetlerin, kaza ve arıza risklerinin düşürülmesini
sağlamaktadır. 360 Derece Hizmet Paketi ile
kurumsal müşterilerin operasyonel maliyetlerinde
%20’ye varan oranda tasarruf sağlanması
hedeflenmektedir.
İhracat faaliyetleri
27 ülkeye ihracat
Petrol Ofisi Madeni Yağları, 2013 yılında başta
Rusya, Irak, KKTC, Azerbaycan, Libya, Gürcistan
ve Türkmenistan olmak üzere 27 ülkeye 10.500
ton madeni yağ satışı gerçekleştirmiştir. Yıl içinde
ihracat yapılan ülkeler arasına Rusya, Tunus ve
Cibuti katılırken, Moldova, Ukrayna ve Belarus
distribütörlükleri için görüşmelere başlanmıştır.
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
Rusya, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Libya , KKTC
ve Türkmenistan gibi ülke distribütörlüklerinde,
Makro Distribütör Stratejisi kapsamında
organizasyonel iyileştirmeler yapılmış ve ortak
pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Ambalaj Etiket Revizyonu
2013 yılında Derince Madeni Yağ Fabrikası’nda
üretilen tüm ürünlerde yaklaşık 650 SKU’da
(Stock Keeping Unit) etiket ve ambalaj revizyonu
gerçekleştirilmiş, ayrıca daha önce yurtiçi ve
yurtdışı için ayrı ambalajlarda üretilen sistemden
ortak ambalaj ve ortak stok sistemine geçilmiştir.
Bu kapsamda tüm ürünler için çift katlı etiket
uygulamasına başlanmış ve Türkçe dışında 16
farklı dile yer verilmiştir. Bu gelişme ile birlikte
üretim, stok ve ambalaj konularında iç verimlilik ve
kalite bakımından önemli ilerlemeler elde edilirken,
yeni ve mevcut ihracat pazarları için de büyümenin
önü açılmıştır.
OEM ilişkileri
Üreticilerle işbirliği
OMV Petrol Ofisi, pazara sunduğu yağların, araç
ve motor üreticilerinin beklenti ve standartlarına
uygun olmasına büyük önem vermektedir.
Bunu sağlamak amacıyla, Petrol Ofisi Teknoloji
Merkezi’nde yürütülen ürün geliştirme ve üretim
çalışmaları kapsamında Orijinal Ekipman Üreticileri
(OEM-Original Equipment Manufacturers) ile yakın
ilişkiler kurulmakta ve Ar-Ge konusunda işbirliği
yapılmaktadır.
Türkiye’de üretilen veya ithal edilen MAN ve
NEOPLAN araçlarda Petrol Ofisi’nin akaryakıt,
madeni yağ ve antifriz ürünleri kullanılmakta, ayrıca
yurtdışına sevk edilen araçlarda da Petrol Ofisi
ürünleri bulunmaktadır. MAN, Petrol Ofisi Yeni
Prodizel yakıtı ile MAXIMUS dizel motor yağlarını
tercih ve tavsiye etmektedir.
Opel Türkiye ile teknolojik işbirliği
OMV Petrol Ofisi ile dünyanın önde gelen otomobil
markalarından Opel arasında 2012 yılı sonunda 3
yıl süreyle uzatılan teknolojik işbirliği anlaşması,
2013 yılında verimli bir şekilde sürmüştür. Opel
araçlarda kullanılan GM Original 5W-30, dexos2
5W-30, 10W-40 ve 15W-40 motor yağları Petrol
Ofisi’nin Derince’deki tesisinde üretilmekte ve Opel
Türkiye’nin yurt genelindeki yetkili servislerinde
satışa sunulmaktadır. Bunlara ek olarak, dexos2
performans seviyesi istenen Opel araçlar için
uygun maxima GA 5W-30, 2011 yılından bu yana
pazara sunulmaktadır. Opel, Petrol Ofisi akaryakıt
ve madeni yağlarını araç kullanıcılarına tavsiye
etmektedir.
Araç ve motor
üreticileriyle yakın
işbirliği
Petrol Ofisi Madeni Yağları, Ar-Ge dışındaki
konularda da OEM’lerle işbirliğini artırmayı öncelikli
bir hedef olarak görmektedir. Bu kapsamda işbirliği
yapılan seçkin markalar arasında MAN, Karsan,
Opel GM, Wirtgen, Çukurova, Erkunt Traktör,
Hidromek, Hyundai İş Makinaları ve Sanko Makina
bulunmaktadır.
MAN Türkiye ile ilk dolum anlaşması
OMV Petrol Ofisi ve MAN Türkiye arasında 15 yıldır
devam eden anlaşma gereğince üretimden çıkan
araçların ilk dolumları OMV Petrol Ofisi akaryakıt
ve madeni yağlarıyla yapılmaktadır. İki kuruluş
arasındaki işbirliğinin kapsamı, ilk dolumun yanı
sıra ortak düzenlenen pazarlama aktiviteleri ve
eğitim çalışmaları ile de sürekli genişlemektedir.
Madeni Yağ Faaliyetleri I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 27
Karsan, satış sonrasında Petrol Ofisi Madeni
Yağları’nı tavsiye ediyor
OMV Petrol Ofisi ile işbirliği anlaşmasını 2012
yılından itibaren 3 yıl süreyle uzatan Türk otomotiv
sektörünün köklü kuruluşlarından Karsan, araç
kullanıcılarına Petrol Ofisi maxima binek araç
motor yağları ile MAXIMUS dizel motor yağlarını
tavsiye etmektedir. Karsan J9 ile Hyundai Truck HD
Serisi’nin yetkili servislerinde Petrol Ofisi Madeni
Yağları kullanılmaktadır. 2013 yılında Karsan’la
ayrıca, İETT otobüs ihalesi kapsamında, 300 adet
şehir içi otobüsün 5 yıllık bakım yağlarının ikmalini
içeren bir anlaşma yapılmıştır.
Temsa Global Antifriz temini
Adana’da kurulu otobüs üreticisi Temsa Global’in
Satış Sonrası Hizmetler bölümüyle ortak kampanya
düzenlenerek, firmanın Türkiye genelindeki tüm
yetkili servislerine antifriz ikmali yapılmıştır.
Erkunt Traktör ile işbirliği
2011 yılında Erkunt Traktör ile imzalanan 3 yıllık
madeni yağ ilk dolum ve özel markalı üretim
anlaşması devam etmektedir.
Hidromek ile işbirliği
Türkiye’de iş makinaları sektörünün pazar lideri
Hidromek A.Ş. ile ilk dolum ve Türkiye genelindeki
50’den fazla Hidromek yetkili servisinde Petrol Ofisi
Madeni Yağları’nın satışına ilişkin olarak 2011’de
başlatılan işbirliği 2013 yılında da devam etmiştir.
Wirtgen Türkiye ile işbirliği
Türkiye’de asfalt iş makinaları alanında pazar lideri
olan ve bünyesinde Vögele, Kleemann ve Hamm iş
makinalarını bulunduran Wirtgen Türkiye ile işbirliği
2013 yılında da devam etmiştir.
Çukurova İş Makinaları ile işbirliği
Çukurova İş Makinaları ile 2010 yılından beri
sürmekte olan işbirliği anlaşması çerçevesinde
2013 yılında da firmanın Türkiye genelindeki 30
adet yetkili servisine ürün tedarik edilmiştir.
Hyundai İş Makinaları ile işbirliği
İş makinası sektörünün lider firmalarından biri olan
Hyundai İş Makinaları ile işbirliği çerçevesinde
yetkili servislerinde gerçekleştirilen dönemsel
kampanyalara 2013 yılında da devam edilmiştir.
Sanko Makina özel üretim madeni yağ ikmal
anlaşması
Türkiye iş makinası pazarının önemli
oyuncularından Sanko Makina, satışını yapacağı
iş makinası yağlarının üretimi için Petrol Ofisi’ni
seçmiştir. 2013 yılı sonunda imzalanan işbirliği
anlaşması dahilinde, firmanın Dosan markası ile
üretimini yaptıracağı yağların üretim ve Türkiye
genelindeki dağıtımı Petrol Ofisi tarafından
gerçekleştirilecektir.
Pazarlama iletişim faaliyetleri
Petrol Ofisi MAXIMUS 10W/40 iletişim
kampanyası
Eksiltmeyi %50’ye kadar azaltan yeni formülü ile yağ
kontrol sürelerini uzatan ve aynı zamanda motorda
maksimum koruma ve tasarruf sağlayan yeni nesil
Petrol Ofisi MAXIMUS 10W-40 ailesine yönelik
olarak, 2013 yılında kapsamlı bir iletişim kampanyası
gerçekleştirilmiştir. Ağır vasıta sürücülerinin hedef
alındığı 3 haftalık kampanya süresince ulusal radyo,
televizyon ve gazeteler ile yerel radyo kanallarında,
Petrol Ofisi MAXIMUS 10W-40 ailesinin ağır vasıta
sürücülerine sağladığı faydalar anlatılmıştır.
28 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Madeni Yağ Faaliyetleri
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
interaktif oyun ve aktivitelerle keyifli saatler
geçirmişlerdir. Yaklaşık 1 ay süren Roadshow
etkinliği kapsamda toplam 18.500 km yol kat edilmiş
ve 10 bin sürücüyle birebir iletişim kurulmuştur.
MAXIMUS 10W-40
ailesine yönelik
iletişim kampanyası
İhracat Pazarlama Faaliyetleri
Mayıs 2013’te KKTC distribütörümüz tarafından,
teknik-satış ekibimiz ve madeni yağ eğitim TIR’ımız
ile birlikte MAXIMUS Roadshow gerçekleştirilmiş,
aktivitede 900 civarında perakendeci, istasyon,
tamirci, servis ve son kullanıcıya ulaşılmıştır. Ayrıca
2013 yılında mevcut ve yeni pazarlar için Libya’da
“Tripoli Motor Show Expo”, Dubai’de ”Dubai
Automechanika” ve Rusya’da “ComTrans 2013”
fuarlarında stant açılarak katılım sağlanmıştır.
Petrol Ofisi MAXIMUS 10W-40 Roadshow 2013
Ağır vasıta sürücülerine özel olarak düzenlenen
“Petrol Ofisi MAXIMUS 10W-40 Roadshow 2013”
kapsamında yaklaşık 10 bin ağır vasıta sürücüsüyle
birebir iletişim kurulmuş ve yapılan anketler yoluyla
onları daha yakından tanıma fırsatı elde edilmiştir.
Özel tasarlanan eğitim TIR’ı ile bir ay boyunca
kamyon garajları, kamyon kooperatifleri, otobüs
terminalleri, Petrol Ofisi istasyonları ve MAN Yetkili
Servisleri başta olmak üzere 22 ilde 25 noktanın
ziyaret edildiği Roadshow ile eşzamanlı olarak, 30
ilde 200 sanayi sitesindeki ağır vasıta noktalarına
ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
Roadshow süresince Petrol Ofisi’nin motor
yağı teknolojisinde ulaştığı son nokta hakkında
bilgilendirme yapılan ağır vasıta sürücülerine, araç
kullanımında maksimum performans, koruma ve
tasarruf için püf noktaları da gösterilmiştir. Ayrıca
Güvenli Sürücülük Eğitim Merkezi - GÜSEM ile
işbirliği yapılarak hazırlanan Güvenli Sürüş Eğitim
Filmi ile yollarda güvenlikleri için uymaları gereken
kurallar konusunda hatırlatmalar yapılan sürücüler,
Madeni yağ üretimi - Derince Madeni Yağ
Fabrikası
Petrol Ofisi Madeni Yağları’nın üretildiği Kocaeli
Derince Madeni Yağ Fabrikası, yıllık 140.000 ton
üretim ve 40.000 tonluk hammadde depolama
kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük madeni yağ
üretim ve dolum tesisidir. 50.000 m2’si kapalı olmak
üzere toplam 120.000 m2 alan üzerine kurulu olan
fabrikada, Petrol Ofisi’nin pazara sunduğu otomotiv
yağları, endüstriyel yağlar, antifrizler, hidrolik fren
yağları, gresler ve yağ motorin katkı maddeleri
üretilmektedir.
Derince Fabrikası’nda altyapı ve kapasite artırımına
yönelik projelere 2013 yılında da devam edilmiş, bu
çerçevede 3 adet 1.000 m3’lük bazyağ/katık tankı
inşa edilmiştir. Akaryakıt Terminali’nden devralınan
7.000 m3’lük bazyağ tankı ile birlikte hammadde
depolama kapasitesi 50.000 tona yükselmiştir.
SEÇG iyileştirmeleri kapsamında tank sahası
ıslahı çalışmaları 2013 yılı içinde planlandığı
şekilde tamamlanmıştır. Bu proje ile toprağa
yağ karışma riski tamamen ortadan kalkmış ve
yağmur sularının direkt olarak denize aktarımı ile
arıtmanın yükü hafifletilmiştir. Derince Fabrikası,
altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla çevreye
daha duyarlı bir tesis haline getirilmiştir. Ayrıca 68
adet yeni kameradan oluşan son teknoloji CCTV
sisteminin 2013 yılında tamamlanması sayesinde
güvenlik ve emniyet geliştirilmiş, yeni yapılan 13
metre yüksekliğinde dar koridor raf sistemi, barkod
projesi, pnömatik tüp sistemleri, data ve altyapı
Derince Fabrikası
artık çevreye çok
daha duyarlı
Madeni Yağ Faaliyetleri I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 29
Yakın coğrafyanın
kendi alanındaki en
gelişmiş laboratuvarı
iyileştirmeleri ile fabrika çok daha verimli ve modern
bir tesise dönüşmüştür. Tüm bu iyileştirmeler
sayesinde artan kapasite ve esneklikle Derince
Madeni Yağ Fabrikası, daha kaliteli ürün ve hizmet
verebilecek hale gelmiştir.
SEÇG (Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik)
Madeni Yağ Fabrikası ve yüklenici çalışmaları,
2013 yılında herhangi bir iş günü kayıplı kaza
yaşanmadan devam etmiştir. Derince Madeni
Yağ Fabrikası’nda 2013’te SEÇG konusunda
gerçekleştirilen çalışmalar şu şekildedir:
•
•
•
•
OMV Petrol Ofisi çalışanlarına ortalama 25
adam-saat, yüklenici çalışanlarına ise ortalama
16 adam-saat SEÇG eğitimi verilmiştir.
Yıl boyunca 349 adet tehlike bildirimi ve ucuz
atlatılan olay incelenmiş ve tekrarını önlemeye
yönelik aksiyonlar alınmıştır. Acil durum hazırlığı
konusunda 4 yangın ve 2 döküntü tatbikatı
gerçekleştirilmiştir.
Yüksekte yapılan çalışmalarda çalışma bölgesi
ve erişim, kurulan yaşam hatları ve personel
yükseltici ile güvenli hale getirilmiştir.
Madeni Yağ Fabrikası’nda çalışan bütün
personelin ve yüklenici çalışanlarının katıldığı
bir Teknik Emniyet Günü organizasyonu
düzenlenmiştir. Organizasyon kapsamında
30 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Madeni Yağ Faaliyetleri
•
tüm personele yangına ilk müdahale eğitimi
verilmiş; kullanılan çarpma, devrilme ve alkol
gözlüğü simülatörleriyle yol güvenliği konusunda
katılımcılar bilinçlendirilmiş; elektrik tehlikesinin
neden olabileceği yaralanmalar, ölçümlerle
katılımcılara aktarılmıştır.
Çalışanların gönüllü katılımıyla ağaç dikme
faaliyeti organize edilmiştir.
Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi - POTEM
Ar-Ge faaliyetleri
OMV Petrol Ofisi, üretilen madeni yağların
kalitesini en üst düzeyde tutmak, yeni teknolojileri
takip etmek, ürün portföyünü geliştirmek,
müşteri taleplerini değerlendirmek ve kurumsal
müşterilere teknik destek sağlamak amacıyla
Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem vermekte ve bu
yönde yeni yatırımlar gerçekleştirmektedir. 1961
yılından beri faaliyette olan Petrol Ofisi Madeni
Yağ ve Akaryakıt Ürün Araştırma ve Geliştirme
Laboratuvarı, 2007’den bu yana en modern
teknolojilerle donatılmış olarak yeni binasında
Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi (POTEM) adıyla
hizmet vermektedir.
POTEM, 1.200 m² kapalı alanı, gelişmiş
donanımı ve uzman personeliyle, Türkiye
ve yakın coğrafyasının kendi alanındaki en
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
gelişmiş laboratuvarıdır. Burada ağırlıklı olarak
Petrol Ofisi’nin yurtiçi ve yurtdışı müşterilerinin
talepleri doğrultusunda yeni madeni yağ ürünleri
geliştirilmekte, ayrıca Derince Terminali’ne giren
ve çıkan akaryakıt ürünlerinin kalite kontrolleri
yapılmaktadır. 2013 yılında da POTEM’de Ar-Ge
çalışmaları aralıksız sürmüş ve en son teknolojik
gelişmeler ışığında yeni ürün çalışmalarına devam
edilmiştir.
Sektördeki ilk ve en kapsamlı akredite test
merkezi
POTEM, kendi ihtiyaçları dışında diğer kuruluşların
ihtiyaçlarına da yanıt vermektedir. Sektörde ilk
ve en kapsamlı TS EN ISO/IEC 17025:2012
laboratuvar yeterlilik akreditasyonuna sahip
olan ve 111 ulusal/uluslararası test metoduna
akredite bulunan merkezde, 166 farklı test metodu
uygulanabilmektedir. Tarafsız laboratuvar olarak
TSE ürün belgesi almaya yönelik test taleplerini
de karşılayan POTEM, tüm faaliyetlerini ISO
9001:2008, TS ISO 16949:2009, OHSAS 18001
ve ISO 14001 standartlarına uygun olarak
sürdürmektedir.
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Sertifikası’na
sahip ilk ve tek firma
OMV Petrol Ofisi, madeni yağ sektöründe
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Sertifikası’na
sahip ilk ve tek firmadır. Müşteri memnuniyeti
alanında uluslararası standart olarak kabul edilen
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Sertifikası, OMV
Petrol Ofisi’nin de yüksek müşteri memnuniyetine
odaklanan kalite anlayışının bir göstergesidir. Söz
konusu sertifika, beklentilerin ötesinde hizmet
vermeyi hedefleyen, farklılık yaratmak isteyen,
müşterinin görüş ve düşüncelerini önemseyerek
bunları sürekli gelişim aracı olarak kullanan
kuruluşlara verilmektedir.
Teknik hizmetler
Petrol Ofisi Laboratuvar Analiz Hizmetleri
(POLA)
Petrol Ofisi Laboratuvar Analiz Hizmetleri (POLA),
özellikle endüstriyel müşterilere, lojistik firmalarına
ve denizcilik sektörüne yönelik olarak madeni
yağ analizleri gerçekleştirmektedir. Araçlardan
alınan yağ örneklerinin kimyasal ve fiziksel açıdan
ileri düzeyde analiz edilmesiyle, gerek dış ve iç
kirleticilerin, gerekse aşınma elementlerinin cins ve
miktarları ölçülmekte ve motorun durumu hakkında
önemli bilgiler elde edilebilmektedir.
Müşterilerin yağ analizi sonuçlarına internetten
de ulaşabildikleri bu hizmetten, her geçen yıl
daha fazla müşteri istifade etmektedir. 2013 yılı
içinde yayınlanan 5.900 adedin üzerindeki raporla
birlikte, POLA kapsamında bugüne değin 50.000
üzerinde analiz raporu hazırlanmış ve müşterilere
sunulmuştur.
Diagnostik servisler
Faaliyetlerini salt bir tedarikçi olarak değil, aynı
zamanda bir çözüm ortağı mentalitesiyle sürdüren
Petrol Ofisi Madeni Yağları, farklı uzmanlıklara
sahip teknik hizmetler ekibiyle müşterilerine
Türkiye’nin dört bir yanında, geniş bir hizmet
yelpazesiyle hizmet vermektedir. Müşterilere
yerinde hizmet verilmesini sağlayan “Diagnostik
Servisler” kapsamında kullanıcılarının karşılaştığı
problemler OMV Petrol Ofisi’nin uzman mühendis
kadrosu tarafından yerinde analiz edilmekte ve
gerekli ekipmanlarla donatılmış özel araçlarla
soruna anında müdahale edilmektedir.
Madeni yağ eğitimleri
Petrol Ofisi Madeni Yağları Eğitim Ekibi
tarafından sunulan eğitimlerden bugüne kadar
100 binin üzerinde tüketici ve teknik personel
yararlanmıştır. 2013 yılında 58 adet teknik eğitim
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitimlerde,
müşterilerin ihtiyaçlarına uygun ve çalışanların
teknik seviyesine göre uyarlanmış özel ve interaktif
“Madeni Yağ Eğitim Programları” bulunmaktadır.
Her türlü teknik donanımın kullanıldığı ve
yağlama teknolojisi, madeni yağların üretimi,
sınıflandırılması ve uygulamaları, problem çözme
teknikleri ve stoklamada dikkat edilecek noktalar
gibi başlıklarda müşterilerin bilgilendirildiği
eğitimler, teknik personelin gelişimine önemli
katkılar sağlamaktadır.
Madeni Yağ Eğitim
Programları’ndan
bugüne kadar 100
binden fazla kişi
yararlandı
2013 yılında, Petrol Ofisi Madeni Yağları
ekibi tarafından teknik hizmetler kapsamında
600 civarında yerinde müşteri ziyareti
gerçekleştirilmiştir.
Madeni Yağ Faaliyetleri I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 31
Tedarik Zinciri Yönetimi
Türkiye’nin en büyük akaryakıt dağıtım şirketi OMV Petrol Ofisi, dev boyutlardaki tedarik
zincirinin etkin yönetimiyle büyük bir operasyonel başarı sağlamaktadır. Petrol Ofisi
için tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinin temel öncelikleri; dağıtımı yapılacak petrol
ürünlerinin ve diğer girdilerin yerel ya da uluslararası kaynaklardan temin edilerek Petrol
Ofisi terminallerine taşınması, depolanması ve son noktalara ulaştırılması faaliyetlerinin en
uygun maliyetlerle, zamanında, uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygun olarak,
kalite güvencesine sadık kalarak, çevreye zarar vermeden ve teknik emniyet kurallarına
uygun bir şekilde yürütülmesidir.
İkmal ve ithalat faaliyetleri
OMV Petrol Ofisi, satışını yaptığı yakıtları yurtiçinde
Tüpraş’tan, yurtdışında ise İtalya, Yunanistan,
Bulgaristan, Malta, Rusya, İsrail, Ukrayna,
Gürcistan, Fransa, ve Romanya’dan temin
etmektedir. 2013 yılında Tüpraş’tan 2.574.000 tonu
beyaz ürün (benzin, motorin, jet yakıtı ve gazyağı),
396.000 tonu ise siyah ürün (fuel oil) olmak üzere
toplam 2.970.000 ton ürün alımı yapılmıştır. Aynı yıl
içinde motorinde 2.505.000 ton, jet A1’de 371.000
ton, fuel oilde 93.000 ton ve uçak benzininde
(avgas) 2.000 ton olmak üzere, toplamda 2.971.000
ton akaryakıt ithalatı gerçekleştirilmiştir. Dağıtımını
2013 yılında yaklaşık
3 milyon ton
akaryakıt ithal edildi
OMV Petrol Ofisi’nin yaptığı oto-LPG ürününde ise
2013 yılında 309.000 ton iç piyasa tedarikçilerinden,
127.000 ton yurtdışından ithal yoluyla temin
edilmiştir.
2013 yılında, diğer yıllardan farklı olarak, sektördeki
diğer dağıtıcı şirketlere yurtdışından ürün tedarikine
ve ayrıca terminallerimizden ürün satışlarına
başlanmış, bu şekilde yaklaşık 1 milyon metreküp
ürün satışı gerçekleştirilmiştir.
Terminaller ve depolama faaliyetleri
Depolama kapasitesi
OMV Petrol Ofisi, Türkiye’nin çeşitli bölgelerine
dağılmış toplam 10 akaryakıt terminalinde
yaklaşık 1,05 milyon m³ ürün depolama
kapasitesine sahiptir. Terminallerde depolanan
ürünlerin kalitesi, Türk Akreditasyon Kurumu
tarafından akredite edilmiş 9 adet OMV Petrol
Ofisi terminal laboratuvarında EPDK’nın
Teknik Kriterler Yönetmeliği çerçevesinde
düzenli olarak kontrol edilmekte ve müşterilere
raporlanmaktadır.
2012 yılında geliştirme projesi tamamlanan, OMV
Petrol Ofisi (%90) ve Petline (%10) ortaklığına
ait Marmara Ereğlisi Terminali, 250.000 m³ ürün
depolama kapasitesiyle yurtdışından temin edilen
ürünlerin ticari ve endüstriyel müşterilere ve bayi
teşkilatına satışına devam etmiştir. Marmara
Ereğlisi Terminal iskelesi, 3.000-50.000 DWT’luk
gemilere hizmet verebilmektedir.
2013 yılında Yarımca ve Aliağa’daki LPG
terminalleri yoluyla, diğer LPG şirketlerine yapılan
direkt satışlar ile birlikte toplam 245.000 ton LPG
otogaz ithalatı gerçekleştirilmiş olup, bu miktar
bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat artışa işaret
etmektedir.
32 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Tedarik Zinciri Yönetimi
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
LPG ithalatı 2013’te
iki kat arttı
Yarımca LPG Terminali ile Habaş Terminali; Aliağa
LPG Terminali ile Tüpraş Aliağa Rafinerisi arasında
LPG gemi tahmil ve tahliyesine yönelik boru hatları
mevcuttur.
Yeni depolama yatırımları
OMV Petrol Ofisi, 2014 yılında da depolama
olanaklarını geliştirme yönündeki yatırımlarına
devam edecektir. LPG tedarikini kolaylaştırmak
ve şirketin ikmal güvenliğini artırmak amacıyla
Yarımca LPG Terminali’ne 2 adet 5.000 m3’lük,
Aliağa LPG Terminali’ne ise 4 adet 5.000 m3’lük
ilave tank inşası devam etmektedir. Söz konusu
yatırımların 2014 yılı sonunda tamamlanması
hedeflenmektedir.
2013 yılında terminallerimizin altyapıları gözden
geçirilerek en verimli hale getirilmiş ve aktif olarak
diğer şirketlere servis sağlanmaya başlanmıştır.
SEÇG çalışmaları
2013 yılı içerisinde, OMV Petrol Ofisi terminallerinin
tamamında, SEÇG uygulamalarına yönelik eğitim
programı uygulanmaya devam edilmiştir. Her sene
önemle üzerinde durulduğu gibi 2013’te de tüm
tesis ve iskelelerde habersiz yangın tatbikatları
yapılmıştır. Danışman bir firma tarafından gözden
geçirilen yangın sistemlerinde gerekli iyileştirmeler
gerçekleştirilmiştir. Antistatik, alev almaz özel iş
kıyafetleriyle en üst düzeydeki emniyet tedbirlerinin
korunması sağlanırken, yıl boyunca devam
eden denetimler yoluyla tüm çalışanlarımızın
“İş Emniyeti” bilincinin en üst düzeyde tutulması
sağlanmıştır.
OHSAS 18001, ISO 9000 ve ISO 14001
akreditasyonlarımız, 2013 yılında da iç ve dış
denetimlerden geçirilerek başarıyla devam
ettirilmiştir. Risk analizleri OMV standardına göre
5 x 5 olarak yeniden hazırlanan terminallerde öne
çıkan en iyi SEÇG uygulamalarından bir kayıt
havuzu oluşturulmuş ve seçilen uygulamalar
tüm terminallerde standart olarak uygulamaya
konmuştur. 2013 yılı da, bir önceki yıl olduğu gibi,
“Gün Kayıplı İş Kazası” olmadan tamamlanmıştır.
Taşıma faaliyetleri
Deniz taşımaları
OMV Petrol Ofisi’nin ürün tedarikinde gemi filosu
önemli bir yer tutmaktadır. 10 gemiden oluşan
37.500 DWT kapasiteli OMV POAŞ T/C (time
charter) gemi filosuyla 2013 yılında toplam 576
sefer gerçekleştirilerek, yurtiçinde yaklaşık 2
milyon ton akaryakıt ürünü taşınmıştır. T/C gemi
filosuyla bir yılda toplam 285.000 deniz mili seyir
yapılmıştır.
Tedarik Zinciri Yönetimi I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 33
Direkt Akaryakıt
Teslimatı (DAT) filosu
2013’te 57 araca
yükseldi
Tüm OMV Petrol Ofisi deniz taşımaları SEÇG
kriterleri doğrultusunda, yerel ve uluslararası
kural ve denizcilik mevzuatına uygun şekilde
sürdürülmektedir. İkmal için kullanılan T/C filodaki
gemiler ve ithal ürün getiren yabancı gemiler
OCIMF SIRE standartlarına uygun olarak “OMV
Petrol Ofisi Gemi Uygunluk Sistemi” kapsamında
periyodik olarak denetlenmekte ve emniyetli
tanker operasyonları için titizlikle izlenmektedir.
OMV Petrol Ofisi terminallerine ithal kargo getiren
gemiler ayrıca, ilk gelişlerinde, şirket yetkililerince
OCIMF SIRE standartlarına uygunluğu konusunda
denetlenmektedir. Bu kapsamda 2013 yılında 70
adet denetim (vetting) gerçekleştirilmiştir.
uyumlu tanker filosuyla gerçekleştirilmektedir.
Filonun operasyonunda, yüksek seviyede eğitimli
sürücüler istihdam edilmektedir.
Kara taşımaları
OMV Petrol Ofisi’nin karayolu taşımacılığı
faaliyetleri 2013 yılında da büyümeyi sürdürmüştür.
2013 yılında Direkt Akaryakıt Teslimatı (DAT)
sistemi kapsamında 57 araca yükselen tanker
filosuyla, bir önceki yılın 10 bin ton üzerine çıkarak
OMV Petrol Ofisi Terminalleri’nden bayi ve
müşterilere yaklaşık 270.000 ton akaryakıt ürünü
taşınmış ve perakende satışların yaklaşık %10’luk
kısmı bu şekilde ikmal edilmiştir. Kurumsal SEÇG
prensipleri çerçevesinde gerçekleştirilen taşıma
faaliyetleri, her biri ilgili operasyona tahsis edilmiş,
yüksek teknolojiye sahip, ADR standartlarına
Havacılık yakıtlarının rafineri ve terminallerden
havalimanlarına taşınmasına, mevsimselliğe bağlı
olarak ortalama 60 araçlık tanker filosuyla devam
edilmiş, bu çerçevede 24 hava ikmal ünitesine
yaklaşık 650.000 ton JET A1 yakıtı ve 2.000 ton
AVGAS ürünü ikmali gerçekleştirilmiştir.
34 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Tedarik Zinciri Yönetimi
Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dağıtımı faaliyetleri
de aynı şekilde 2013 yılında büyüyerek devam
etmiş ve bu kapsamda 154 adetlik tanker filosuna
ek olarak 3 LPG tankeri yatırımı yapılmıştır. Yıl
içinde, toplam 157 araçlık LPG tanker filosuyla
420.000 ton ürünün 1.500 adet bayiye teslimatı
gerçekleştirilmiştir.
2014 yılı içerisinde ayrıca demiryolu ile ürün taşıma
faaliyetlerine başlanması planlanmıştır.
Sınır kapılarındaki OMV Petrol Ofisi istasyonlarına
yönelik olarak, 2013 yılında 12 araçlık tanker
filosuyla, yaklaşık 135.000 ton akaryakıt
ürünü taşınmıştır. Ayrıca OMV Petrol Ofisi
Batman Terminali’nin tüm ikmali karayolu ile
gerçekleştirilmiş olup, 15 araçlık tanker filosuyla
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
60.000 tonun üzerinde akaryakıt ürününün
kesintisiz taşınması sağlanmıştır.
OMV Petrol Ofisi Derince Madeni Yağ
Fabrikası’ndan doğrudan müşteri ve bayilerimiz ile
terminallerimize 100.000 ton üzerinde ambalajlı ve
dökme madeni yağ taşıması yapılmıştır.
Ayrıca ticari ve endüstriyel müşterilere yönelik
olarak, 150.000 ton münferit akaryakıt ürününün
taşıması gerçekleştirilmiştir. Tüm bu faaliyetler
çerçevesinde, 2013 yılında iç ve dış müşterilerin
tüm akaryakıt ve madeni yağ talepleri tam
zamanında karşılanmış ve ikmal hizmetleri
kesintisiz olarak sürdürülmüştür.
Karayolu taşımalarının OMV Petrol Ofisi kurumsal
SEÇG prensiplerine uygun ve sürekli gelişerek
yapılmasını temin etmek amacıyla, karayolu
nakliye tedarikçilerimize uygulanan denetim sistemi
geliştirilmiştir. Bu kapsamda tedarikçilerimiz için
SEÇG yönetim sistemi denetimi, operasyonel
denetim ve araç teknik denetimi adı altında
3 farklı perspektifte 100’e yakın denetim
gerçekleştirilmiştir.
Tedarik Zinciri Yönetimi I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 35
Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇG)
Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik (SEÇG) uygulamalarını yasal zorunluluğun ötesinde, bir
kurum kültürü olarak benimseyen OMV Petrol Ofisi, şirket çalışanlarının, tedarikçilerinin
ve müşterilerinin daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda bulunmasını sağlamayı ve
şirket faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini asgariye indirmeyi en öncelikli konulardan
biri olarak ele almaktadır. Şirketin bu yöndeki tüm çalışmaları, “OMV Petrol Ofisi Sağlık,
Emniyet, Çevre, Güvenlik - Kalite Politikası” kapsamında planlanmakta ve yönetilmektedir.
Türkiye’nin kendi sektöründeki lider kuruluşu OMV
Petrol Ofisi, birçok alanda olduğu gibi benimsediği
SEÇG stratejisi ve standartlarıyla da faaliyet
gösterdiği sektöre örnek teşkil etmektedir. Şirketin
SEÇG yaklaşımının üç temel unsurunu şu hedefler
oluşturmaktadır:
•
•
•
Tüm çalışanlarını, bayilerini, tedarikçilerini ve
yüklenicilerini SEÇG konularında bilinçlendirmek
ve her zaman eğitimle desteklemek,
Doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını
en verimli, en ekonomik ve en temiz şekilde
kullanmak,
Her türlü öneri, şikâyet ve talepleri dikkate
alarak, SEÇG yönündeki performansını sürekli
geliştirmek.
OMV Petrol Ofisi, bu başlıklarda en ileri uygulama
ve standartları hayata geçirmek amacıyla
kesintisiz çalışmakta ve sürekli çıtasını yükselterek
sektöründe lider olmanın öncülük gereklerini yerine
getirmektedir.
SEÇG-K Politikası
revize edildi
yılında, Perakende Satışlar Direktörlüğü, Tedarik
Zinciri Direktörlüğü, Derince Madeni Yağ Fabrikası,
Havacılık Müdürlüğü ve Deniz Satışları Müdürlüğü
bünyesinde SEÇG standartlarını geliştirmeye ve
tespit edilen uygunsuzlukları gidermeye yönelik
çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiş; personelin ve
yüklenici çalışanlarının katıldığı eğitimler yoluyla
SEÇG bilincinin geliştirilmesi sağlanmıştır.
Denetimler
Tüm OMV Petrol Ofisi Akaryakıt Terminalleri
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine
sahiptir. 2013 yılında belgelerin geçerliliği BSI
(British Standards Institute) dış denetimleri
sonucunda tekrar teyit edilmiştir.
•
•
Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş., Yarımca
LPG Terminali ve Aliağa LPG Terminali
belgelendirilmiş,
Samsun Akaryakıt Terminali, Aliağa Akaryakıt
Terminali ve Haramidere Akaryakıt Terminali’nin
denetimleri sonrasında sistem sertifikaları
yenilenmiştir.
2013 yılında şirketin Sağlık, Emniyet, Çevre,
Güvenlik - Kalite Politikası revize edilerek
yeniden yayımlanmıştır. SEÇG uygulamaları, tüm
OMV Petrol Ofisi çalışanlarına, yüklenici ve alt
yüklenicilere eşit şekilde tatbik edilecek bir bütün
olarak görülmektedir. Bu sorumlulukları diğer tüm iş
süreçleriyle eşit önemde değerlendiren OMV Petrol
Ofisi SEÇG-K Politikası, ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi ile de tam uyumludur.
Yine OMV - Petrol Ofisi uyumu kapsamında
bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından 2011
yılında gerçekleştirilen Sağlık, Emniyet, Çevre
ve Güvenlik denetlemesinin ikinci ayağı Kasım
2013’te gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda aşağıda
adı geçen işletme ve departmanlar başarıyla
denetlenmiştir.
2013 yılı SEÇG faaliyetleri
OMV Petrol Ofisi’nin birincil iş emniyeti hedefini
sıfır kaza, sıfır yaralanma ve sıfır mesleki hastalık
oluşturmaktadır. Bu hedefe ulaşmak üzere kurulan
sistemler, periyodik olarak denetlenmekte ve
uygun olmayan ya da eksik görülen noktaların
giderilmesi için hızla aksiyon alınmaktadır. 2013
•
•
•
•
•
•
•
36 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik
Tesisler Mühendislik Müdürlüğü
Haramidere Akaryakıt Terminali
Piyalepaşa Akaryakıt İstasyonu
Atatürk Hava İkmal Ünitesi
Cennet Akaryakıt İstasyonu
Derince Akaryakıt Terminali
Derince Madeni Yağ Fabrikası ve Laboratuvarı
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 37
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yarımca LPG Terminali
Selimiye Akaryakıt İstasyonu
Çamlıca Akaryakıt İstasyonu
Aliağa Akaryakıt Terminali
Aliağa LPG Terminali
Adnan Menderes Hava İkmal Ünitesi
Gaziemir Akaryakıt İstasyonu
Adana Hava İkmal Ünitesi
Mersin Akaryakıt Terminali
Büyük Kazaların Önlenmesi denetimi 9-13 Eylül
tarihlerinde Antalya Akaryakıt Terminali’nde
gerçekleştirilmiştir.
Toplam 88 işletmede
SEÇG denetimleri
gerçekleştirildi
Etkili iletişimi sağlamak amacıyla yönetici saha
turu ve iç denetim planları kapsamında Tedarik
Zinciri, Perakende Satışlar, Ticari ve Endüstriyel
Satışlar ve Madeni Yağlar Direktörlüklerine
bağlı işletmelerde üst yönetim tarafından toplam
50, Kurumsal SEÇG çalışanları tarafından
toplam 88 saha ziyareti ve SEÇG denetimi
gerçekleştirilmiştir.
Prosedürler
2013 yılında, OMV Petrol Ofisi entegrasyonu
kapsamında Çalışma İzni Prosedürü, ve
Yüklenici SEÇG Prosedürü yeniden hazırlanıp
yayımlanmıştır. Yeni prosedürlerin eğitim
38 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik
materyalleri hazırlanmış, bu doğrultuda akaryakıt
depolama tesisleri, hava ikmal üniteleri ve akaryakıt
istasyonları için eğitimler gerçekleştirilmiştir.
Yükleniciler için ise Yüklenici SEÇG El Kitabı
derlenmiş ve dağıtımı yapılmıştır.
“Safety Pasaport” yüklenici eğitim takip sistemi,
Bilgi İşlem Bölümü’nün desteği ile geliştirilmiş ve
kullanıma alınmıştır. Bu sistem sayesinde yüklenici
personelinin eğitim kayıtları tutulabilmekte, hangi
eğitimlerin verildiğinin ve eğitim geçerliliklerinin takibi
yapılabilmektedir. Herhangi bir işletmede eğitim alan
ve eğitimle ilgili sınavları geçen yüklenici personele,
bir Safety Pasaport verilmekte ve eğitim geçerlilik
süresi sonuna dek tüm işletmelerde gerçekleştireceği
çalışmalarda bu pasaport sayesinde kendisine tekrar
eğitim verilmesine gerek kalmamaktadır.
Yine OMV Petrol Ofisi entegrasyonu kapsamında
2012 yılında hazırlanan ve yayımlanan Değişikliklerin Yönetimi Prosedürü eğitimleri, 2013 yılında
gerçekleştirilmiştir.
Yol güvenliği
Yol güvenliği kavramını pekiştirmek adına 2013
yılında;
• Dikkat Dağıtıcı Davranışlar ve Cep Telefonu
• Uzun Yolculuklarda Sürüş Güvenliği
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
•
•
•
•
•
•
•
•
Lastikler ve Kışın Sürüş Güvenliği
Emniyet Kemeri ve Önemi
Trafikte Doğru İşaretlemenin Önemi
Trafikte Öfke Yönetimi
Kış Şartlarında Sürüş Güvenliği
Ramazan Ayı Yol ve Sürüş Güvenliği
Uykusuzlukla ve Yorgunlukla Mücadele
Alkolün Sürüş Güvenliğine Olumsuz Etkileri
konuları üzerine afiş, broşür ve duyurular
hazırlanmıştır. Bu dokümanlar tüm işletmeler ve
nakliye yüklenici firmalarla paylaşılmıştır.
Aynı şekilde Emniyetli Sürüş Prosedürü revize
edilmiş ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Yeni
prosedür kapsamında, görev ve havuz araçlarında
Araç Takip Sistemi kullanılmasına karar verilmiş ve
235 adet binek araca, Araç Takip Sistemi monte
edilmiştir. Sistem verileriyle aylık olarak Emniyetli
Sürüş Raporu hazırlanmaya başlanmıştır.
Ayrıca, nakliye yüklenicileri için firmaların Sağlık,
Emniyet, Çevre ve Güvenlik sorumlularına ve
yöneticilerine “Yorgunluk ve Sürüş Emniyeti” ve
“Trafikte 5 Hayati Kural” eğitimleri verilmiştir. “5
Hayati Kural” eğitimi için filmler hazırlanmış ve
dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tehlikeli Müstahzarların Deniz Yoluyla
Taşınmasına Yönelik Eğitimler (IMDG Code)
Kıyı Tesislerinde Döküntülerle ile Mücadele
Eğitim ve Tatbikatları
Simülatör Eşliğinde Deprem Bilinci Eğitimi
Yangınla Mücadele Eğitimi
Akaryakıt Taşıyan Yükleniciler için Yorgunluk ve
Sürüş Emniyeti Eğitimi
Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi Eğitimi
Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Eğiticinin Eğitimi
Sağlık ile İlgili Eğitim ve Seminerler
-- Ağız Sağlığı
-- İlkyardım
-- Monitör Kullanıcıları için Göz Sağlığı
-- Sağlıklı Beslenme
-- Sindirim Bozuklukları
-- Ofis Ergonomisi
-- Obezite
-- Diyabet ve Tuz Tüketimi
SEÇG eğitimlerine
birçok başlıkta
devam edildi
Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenliğin önemli
altyapılarından biri de etkili iletişimdir. Bu kapsamda
periyodik olarak Kurumsal SEÇG çalışanları ve
OMV Petrol Ofisi’nin LPG, LNG ve akaryakıt
nakliyesini gerçekleştiren yüklenici firmaların
nakliye ve dolum-boşaltım operasyonlarına
yönelik bağımsız denetçiler vasıtasıyla gizli
denetimi, ofis denetimi ve araçların garaj denetimi
gerçekleştirilmiş, sonuçları firmaların yönetimleriyle
paylaşılmıştır.
Yol güvenliği kapsamında, personel servislerinde
emniyet kemeri kullanımları denetlenmiş ve emniyet
kemerinin önemine dair eğitimler verilmiştir.
Eğitimler
SEÇG şirket politikalarına uyum kapsamında
gerçekleştirilen bazı eğitimlerin başlıkları aşağıdaki
gibidir:
•
•
•
•
Tüm Çalışanlar için “Global Safety Day”
Yönetici Saha Turu Eğitimleri
Çalışma İzni Prosedürü Eğitimleri
Değişikliklerin Yönetimi Prosedürü Eğitimleri
Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 39
Madeni Yağ, Ticari Satışlar ve Tedarik Zinciri
SEÇG sorumluları bir araya gelerek SEÇG Komite
toplantıları gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda
daha iyi SEÇG yönetimi için departmanlar bilgi
birikimlerini paylaşmışlardır.
OMV Petrol Ofisinde gerçekleşen ucuz atlatılan
olaylardan ve kazalardan çıkarılan dersler, SEÇG
bültenleri ile tüm çalışanlarla ve gerekli görüldüğü
durumlarda yüklenicilerle paylaşılmıştır.
Çalışanlara yönelik
“Safety Hero Ödül
Programı” başlatıldı
Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlikte en yüksek
seviyede personel bilincini oluşturmak adına “Safety
Hero Ödül Programı” başlatılmıştır. Bu program
kapsamında, OMV Petrol Ofisi çalışanlarının
yaptıkları tehlikeli durum bildirimlerinden, ucuz
atlatılan olay bildirimlerinden ve SEÇG konusunda
fark yaratacak örnek davranışlardan, Kurumsal
İletişim, İnsan Kaynakları ve Kurumsal SEÇG
çalışanlarından oluşan bir komite tarafından uygun
görülenler ödüllendirilmişlerdir.
Acil durumlara hazırlık çerçevesinde, Genel
Müdürlük binasında Temmuz ayında Güvenlik
Tüm işletmelerin
Çevre İzni süreçleri
tamamlandı
Yangın tatbikatı gerçekleştirilmiş ve başarıyla
tamamlanmıştır.
Yasa ve yönetmeliklere uyum
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı
“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve
Lisanslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında OMV
Petrol Ofisi bünyesindeki işletmelerin, 2011 yılında
başlayan çevre izin başvuru süreçleri 2013 yılında
tamamlanmış; tüm Akaryakıt ve LPG Depolama
Terminallerinin, Hava İkmal Ünitelerinin çevre
izinleri alınmıştır. Bu izin kapsamında çok sayıda
izin ve belge temin edilmiş veya yenilenmiştir.
Bunlardan bazıları şunlardır: Emisyon Raporları,
Atık Su Deşarj Raporları, Gemi Atık Kabul Tesisi
İşletme Kayıtları, Yerel Yangınla Mücadele
Birimlerinden Yangın Onayı, Acil Durum Planları,
Çevre Etki Değerlendirme Raporları, Gürültü Kirliliği
Raporları, Arıtma Tesisleri Proje Onayları, Kapasite
Raporları.
Çevre İzni kapsamında süreçleri tamamlanan
işletmeler ise şunlardır:
Akaryakıt ve LPG Depolama Tesisleri
1. OMV POAŞ Aliağa Terminali (Akaryakıt ve LPG)
2. OMV POAŞ Antalya Terminali
3. OMV POAŞ Aksaray LPG Terminali
4. OMV POAŞ Mersin Terminali
5. OMV POAŞ İskenderun Terminali
6. OMVPOAŞ Batman Terminali
7. OMV POAŞ Derince Terminali (Akaryakıt ve
Madeni Yağ)
8. OMV POAŞ Yarımca LPG Terminali
9. OMV POAŞ Kırıkkale Terminali
10. OMV POAŞ Trabzon Terminali
11. OMV POAŞ Samsun Terminali
12. OMV POAŞ Haramidere Terminali
13. Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş.
Hava İkmal Üniteleri
1. Adana Hava İkmal Ünitesi
2. Atatürk Hava İkmal Ünitesi
3. Antalya Hava İkmal Ünitesi
4. Adnan Menderes Hava İkmal Ünitesi
5. Bodrum Milas Hava İkmal Ünitesi
6. Çarşamba Hava İkmal Ünitesi
7. Çorlu Hava İkmal Ünitesi
8. Dalaman Hava İkmal Ünitesi
40 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
9. Esenboğa Hava İkmal Ünitesi
10. Nevşehir Hava İkmal Ünitesi
11. Trabzon Hava İkmal Ünitesi
Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yayımlanan
“Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan
Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale ile İlgili Eğitim
Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul
ve Esasları” başlıklı genelge çerçevesinde, tüm
kıyı tesislerimizde denize döküntü tatbikatları
gerçekleştirilmiştir.
•
•
•
•
ÇED Muafiyeti,
Samsun Akaryakıt Terminali Evsel Atıksu
Deşarj Muafiyeti,
İskenderun Akaryakıt Terminali Tehlikeli Atık
Geçici Depolama İzni,
Yarımca LPG Terminali Tesis Kurma İzni,
Kırıkkale Akaryakıt Terminali İrtibat Bürosu,
Aliağa Akaryakıt Terminali, MDH İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatları.
6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu gereği 2014 yılında
tüm işletmelerde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi
ve sağlık görevlisinin görev yapması gerekmektedir.
Türkiye çapında bu konuda ihaleye çıkılmış, ihale
sonuçlanmış ve yetkili Ortak Sağlık Güvenlik
Birimi’nden hizmet alımı başlamıştır.
Güvenlik birimi
Her biriminde güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı
sağlamak üzere tüm tesislerinde uluslararası
güvenlik standartlarına uygun hareket eden OMV
Petrol Ofisi, bu amaçla güvenlik risk analizleri
yapmakta, eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi
için gerekli çalışmaları büyük bir özenle yerine
getirmektedir.
Alınan izin ve sertifikasyonlar
2013 yılında aşağıdaki izin ve ruhsatlar alınmıştır:
• Mersin Akaryakıt Terminali Çevre İzni, Derince
Akaryakıt Terminali Çevre İzni, Haramidere
Akaryakıt Terminali Çevre İzni ve Marmara
Depoculuk Hizmetleri A.Ş. çevre izni,
• Batman Akaryakıt Terminali Deşarj Kalite
Kontrol Ruhsatı,
• Derince Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı ve
2013 yılında, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi
Güvenlik Kodu (ISPS) kapsamında, limanı olan 8
akaryakıt terminalinde talim, tatbikat ve eğitimler
gerçekleştirilmiştir. Akaryakıt Depolama Tesisleri,
Hava İkmal ve acenteler tarafından işletilen
istasyonlarımızın büyük bir kısmında güvenlik
risk analizi yapılarak, güvenlik açısından görülen
aksaklıkların düzeltilmesi sağlanmıştır. Yapılan bu
değişikliklerle tesislerdeki riskler azaltılmış ve daha
Güvenlik analizleri
yapılarak tesislerdeki
riskler azaltıldı
Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 41
Amaç, çalışma
ortamını en güvenli
hale getirmek
güvenli bir ortam temin edilmiştir. Mühendislik ve
Bilgi İşlem Departmanları ile yürütülen ortak proje
kapsamında Genel Müdürlük Binası, Derince ve
Antalya Akaryakıt Depolama Tesisleri’nde yeni kartlı
geçiş sistemi kullanılmaya başlamıştır. Bu sistem
kademeli olarak tüm işletmelerde yaygınlaştırılacak
ve böylece kartlı geçiş sisteminde merkezi bir
yönetimle daha iyi bir kontrol sağlanacaktır.
Şirket için oluşabilecek riskleri önceden tahmin
edebilmek amacıyla, düzenli medya takibi ve
istihbarat çalışmaları yürütülmekte ve bu doğrultuda
emniyet birimleri, konsolosluklar ve ilgili kişi ve
kurumlarla düzenli ilişkiler sürdürülmektedir.
Tüm tesislerin güvenliği 5188 sayılı Özel Güvenlik
Kanunu’na uygun olarak sağlanmaktadır. Bununla
ilgili olarak çalışılan özel güvenlik firmasının faaliyet
belgesi mevcut olup, gerekli izinler alınmıştır.
Ticari Satışlar ve Madeni Yağlar Direktörlüğü
SEÇG çalışmaları
Derince Madeni Yağ Fabrikası SEÇG çalışmaları
Madeni Yağ Fabrikası ve yüklenici çalışmaları,
2013 yılında herhangi bir iş günü kayıplı kaza
yaşanmadan devam etmiştir. Derince Madeni
Yağ Fabrikası’nda 2013’te gerçekleştirilen SEÇG
çalışmaları şu şekildedir:
42 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik
•
•
•
•
•
•
•
OMV Petrol Ofisi çalışanlarına ortalama 25
adam-saat, yüklenici çalışanlarına ise kişi
başına ortalama 16 adam-saat SEÇG eğitimi
verilmiştir.
Yıl boyunca 349 adet tehlike bildirimi ve ucuz
atlatılan olay incelenmiş ve tekrarını önlemeye
yönelik aksiyonlar alınmıştır. Acil durum hazırlığı
konusunda 4 yangın ve 2 döküntü tatbikatı
gerçekleştirilmiştir.
Yüksekte yapılan çalışmalarda çalışma bölgesi
ve erişim, kurulan yaşam hatları ve personel
yükseltici ile güvenli hale getirilmiştir.
Tank sahası ıslahı çalışmaları planlandığı
şekilde tamamlanmış ve toprağa yağ karışma
riski tamamen ortadan kaldırılmıştır.
68 adet yeni kameradan oluşan son teknoloji
CCTV sisteminin tamamlanması sayesinde
güvenlik ve emniyet geliştirilmiştir.
Çalışanların gönüllü katılımıyla ağaç dikme
faaliyeti organize edilmiştir.
Madeni Yağ Fabrikası’nda çalışan bütün
personelin ve yüklenici çalışanlarının katıldığı
bir Teknik Emniyet Günü organizasyonu
düzenlenmiştir. Organizasyon kapsamında
tüm personele yangına ilk müdahale eğitimi
verilmiş; kullanılan çarpma, devrilme ve alkol
gözlüğü simülatörleriyle yol güvenliği konusunda
katılımcılar bilinçlendirilmiş; elektrik tehlikesinin
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
neden olabileceği yaralanmalar, ölçümlerle
katılımcılara aktarılmıştır.
Havacılık Müdürlüğü SEÇG çalışmaları
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış
olduğu talimat üzerine Emniyet Yönetim Sistemi
kurulum çalışmaları tamamlanmıştır.
• Güncel Uluslararası Havacılık Standartları
paralelinde operasyonel revizyonlar
gerçekleştirilmiş ve Operasyonel El Kitabı
dokümante edilmiştir.
• Operasyonel ve SEÇG iç denetim ve takibi
sistemi oluşturulmuş ve Havacılık Müdürlüğü iç
denetçileri tarafından program tamamlanmıştır.
• İş emniyeti analizleri gözden geçirmeleri
yapılarak, tüm operasyon fonksiyonlarını
içerecek şekilde güncellenmiştir.
• İnsan sağlığı üzerinde potansiyel kanserojen
etki oluşturabilecek asbest çatıların değişimi
tüm ilgili havacılık tesisleri için tamamlanmıştır.
Deniz Satışları Müdürlüğü SEÇG çalışmaları
• Deniz satışları operasyon emniyeti için 2014
yılında barge yönetimleri ile paylaşılmak üzere
Operasyonel Manuel güncelleme hazırlığı
tamamlanmıştır.
• Kiramızdaki tüm barge’ların periyodik ve takip
denetimleri gerçekleştirilmiş, tespit edilen
uygunsuzlukların giderilmesi sağlanmıştır.
• Denetimler esnasında tüm çalışanlar acil durum
müdahale konusunda bilgilendirilmişlerdir.
•
•
•
•
belirlenerek 650 istasyonda iyileştirmeler
yapılmıştır.
300 istasyonda, acil durumlarda polisle irtibatlı
panik butonu uygulaması yapılmıştır.
İstasyonlarda, merkezden yönetilen, Yangın
Söndürme Cihazı Dolum/Bakım Projesi
başlatılmış, 1.600 istasyonda işlem yapılmıştır
Bodrum katı bulunan 580 istasyonun gaz
dedektör sisteminde oluşan her türlü sinyal,
merkezi veri alma sistemine bağlanmıştır
87 çalışanın aracına, Araç Hız Takip Sistemi
bağlanmıştır.
Tedarik Zinciri Direktörlüğü SEÇG çalışmaları
• Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörlüğü altında,
SEÇG konuları ve uygulamaları ile direkt olarak
ilgilenecek bir Emniyet Mühendisi istihdam
edilmiştir.
• 2013 yılı içerisinde, akaryakıt depolama
tesislerinin tamamında, SEÇG uygulamalarına
yönelik eğitimler verilmiştir.
• Tüm tesis ve iskelelerde habersiz yangın
tatbikatları yapılmış ve danışman bir
firma tarafından gözden geçirilen yangın
sistemlerinde gerekli iyileştirmeler
gerçekleştirilmiştir.
• Akaryakıt depolama tesislerde SEÇG ile ilgili
gerçekleştirilen en iyi ve başarılı uygulamalar
için bir kayıt havuzu oluşturulmuş ve uygun
olanların tüm akaryakıt depolama tesislerde
standart olarak uygulanmasına başlanmıştır.
Perakende Satışlar Direktörlüğü SEÇG
çalışmaları
• Bayilerin, tedarikçilerin ve çalışanların SEÇG
bilincini artırmak amacıyla periyodik olarak
e-bültenler yayınlanmıştır.
• Bayilere ait 600 tanker sürücüsüne eğitimler
verilmiştir.
• Tankerlerin karıştığı kazaların büyük
çoğunluğuna, tankere arkadan çarpan bir diğer
aracın neden olduğu tespit edilmiş ve buradan
hareketle tankerlerin görünürlüğünü arttırmak
adına, 700 bayi tankerinin arkasına reflektif şerit
uygulaması yapılmıştır.
• 1.450 İstasyonda LPG konusunda
akustik testler yapılmış ve rutin kontroller
tamamlanmıştır.
• İstasyonlarda yüksek risk içeren konular
Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 43
İnsan Kaynakları
OMV Petrol Ofisi’nin insan kaynakları politikasının temelinde, şirketin performansı ve diğer
tüm kaynakların verimliliği üzerinde doğrudan etkisi olan insan kaynağını daha yeniliklere
açık, yaratıcı, dinamik, değişimleri yönetebilen, katma değer üreten, müşteri odaklı ve
çevreye duyarlı bir ekip haline getirme hedefi yer almaktadır. OMV Petrol Ofisi, bu hedef
doğrultusunda insan kaynaklarına yönelik sistem ve süreçlerini sürekli gözden geçirerek
geliştirmekte ve çalışanlarıyla ilişkilerini tutarlı ve sürdürülebilir bir anlayış içinde ele
almaktadır.
OMV Petrol Ofisi’nin
989 çalışanı
bulunuyor
OMV Petrol Ofisi’ni tercih edilen bir şirket haline
getirmek, en iyi yetenekleri kendine çekmek ve
işine değer katan çalışanların organizasyona
bağlılıklarını artırarak verimliliğini yükseltmek
amacıyla, İnsan Kaynakları alanında süreç odaklı
bir yaklaşım izlenmektedir. İşe alım, eğitim,
performans değerlendirme ve ücret yönetimi
konularında, tümüyle şirkete özel “Entegre İnsan
Kaynakları Modeli” uygulanmaktadır.
yönetimi, işe alım ve organizasyonel değişim
gibi tüm insan kaynakları politika, prosedür ve
sistemleri, çalışanlara en fazla fayda sağlayacak
şekilde gözden geçirilmiş ve OMV Merkez İnsan
Kaynakları politikaları ile uyumlu hale getirilmiştir.
İnsan Kaynakları stratejisi ve entegrasyon projesi
çerçevesinde OMV Türkiye’de organizasyonel
değişiklikler tamamlanmış ve tüm çalışanlara ait
bilgiler tek bir veri tabanı üzerinde toplanmıştır.
2013 yılının İnsan Kaynakları alanındaki en
önemli çalışmalarından biri, OMV Gaz ve Enerji
ile İnsan Kaynakları Entegrasyon Projesi’nin
gerçekleştirilmesidir. Bu çerçevede ücret yapısı,
performans prim sistemi, yan haklar, yetenek
Doğru işe doğru insan alımı
OMV Petrol Ofisi işe alım politikasının
temelini “doğru işe doğru insan alımı” anlayışı
oluşturmaktadır. İşe alım politikası doğrultusunda
açık pozisyonlar şirket içinde ve dışında
duyurulmakta ve şirket içinden karşılanamaması
durumunda dış alıma gidilmektedir. Adayların
ekip çalışmasına önem veren, yeniliklere açık,
değişimi yönetebilen, yaratıcı, yetkin, dinamik, iş
performansını artırmaya gayretli, motivasyonu ve
kararlılığı yüksek, iletişim becerisi gelişmiş, stratejik
ve vizyoner bakış açısına sahip kişiler arasından
seçilmesine özen gösterilmektedir.
OMV Petrol Ofisi’ne 2013 yılı içerisinde yaklaşık
37 bin kişi iş başvurusunda bulunmuş olup, 92 kişi
işbaşı yapmıştır. OMV Petrol Ofisi ailesine katılan
yeni çalışanların %20’si mavi yakalı ve %80’ni
beyaz yakalıdır.
31 Aralık 2013 itibariyle OMV Petrol Ofisi’nin toplam
989 çalışanı bulunmaktadır. Çalışanların %50’si
lisans ve yüksek lisans mezunudur. Yaş ortalaması
38’dir.
Objektif değerlendirmeye önem veren
performans sistemi
OMV Petrol Ofisi’nde şirket hedeflerinin çalışanlar
arasında paylaşılmasını sağlayan, şirket ve çalışan
performansının geliştirilmesi için objektif kriterlere
44 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I İnsan Kaynakları
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
dayanan, hedeflerin gerçekleşmesi ve başarıların
ölçümlenmesini sağlayan etkin bir performans
yönetim süreci uygulanmaktadır. Çalışanların iş ve
bireysel gelişim hedeflerinin ele alındığı performans
değerlendirme süreci kullanılmaktadır.
mesleki ve davranışsal yetkinliklerini artırmaya
yönelik toplam 4.608 adam-günlük bir eğitim
programı organize edilmiştir.
OMV Petrol Ofisi
eğitimler yoluyla
çalışanlarının
bireysel gelişim
planlarına destek
veriyor
Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri
İşe yeni alınan OMV Petrol Ofisi çalışanlarına
kapsamlı bir oryantasyon programı
uygulanmaktadır. Çalışanların belirlenen iş
hedeflerine ulaşabilmeleri için bireysel gelişim
planları desteklenmekte ve düzenlenen eğitimler
yoluyla, görevleriyle ilgili alanlarda yetkinlik ve iş
becerilerini geliştirme fırsatları sunulmaktadır.
2013 yılı içinde İngilizce, Liderlik Becerilerini
Geliştirme Programı, Performans Koçluğu,
Eğitimcinin Eğitimi, Takım Çalışması, İletişim,
Başarılı İş İlişkileri Geliştirme, Sunum Teknikleri,
Zaman Yönetimi, Finansçı Olmayanlar için Finans,
Proje Yönetimi, Sonuç Odaklılık, Etkili İletişim,
Duygusal Zekâ, Problem Çözme ve Karar Verme
Teknikleri, Müzakere Teknikleri, Stresle Başa
Çıkma Teknikleri, İleri Sürüş Teknikleri, MS Office,
SEÇG eğitimleri ve teknik eğitimler başta olmak
üzere, beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanların
İnsan Kaynakları I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 45
Kurumsal İletişim
Akaryakıt ve madeni yağ sektörlerinde yıllardır gururla taşıdığı liderlik bayrağıyla OMV
Petrol Ofisi, kuruluşundan bu yana vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda hareket
ederek marka değerine katkı sağlayan projelerle tüketicilerine en etkin yollarla ulaşmış ve
onların her zaman birinci tercihi olmayı başarmıştır. Hizmet ve ürün kalitesi ile tüm iletişim
çalışmalarında sürdürülebilirliği esas alan OMV Petrol Ofisi, oluşturduğu güçlü marka
algısını geliştirerek devam ettirmeyi en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir.
Bu doğrultuda kurumun 2013 yılı iletişim stratejileri
geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi, OMV Petrol
Ofisi’nin liderliğinin altını çizen, markanın gücünü,
yenilikçi ve vizyoner yaklaşımını ortaya koyan,
kaliteli ürün ve hizmetlerini vurgulayan bir şekilde
kurgulanmıştır. Bu çerçevede, OMV Petrol Ofisi’nin iletişim
aksiyonları “marka bilinirliğini artırma”, “tercih
edilme ve sadakat oranlarını yükseltme”,
“müşteri gruplarıyla olan bağları güçlendirme” ve
“müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla
güçlü işbirlikleri oluşturma” başlıkları altında
toplanmıştır.
Köklü tarihi boyunca birçok ilke imza atan OMV
Petrol Ofisi, ticari hedeflerinin yanı sıra içinde
yaşadığı topluma da duyarlı bir şirket olarak
müşterileri, yatırımcıları, medya kuruluşları ve diğer
tüm paydaşları nezdinde kurumsal itibarını en doğru
şekilde yönetmeye odaklanmıştır.
Türkiye’nin en değerli markalarından biri
1941 yılından bugüne kadar tam 73 yıldır
Türkiye’nin “Ofisi” olmaya devam eden OMV Petrol
Ofisi, Capital dergisinin gerçekleştirdiği “Türkiye’nin
500 Büyük Özel Şirketi” araştırması kapsamında,
2013 yılında bir kez daha Türkiye’nin en büyük
ikinci şirketi ödülünü almıştır. Yine 2013 yılında,
OMV Petrol Ofisi, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin
sıralandığı Fortune 500 listesinde ikinci sırada yer
almıştır. OMV Petrol Ofisi, gerek iş hedeflerindeki
başarısı, gerekse gerçekleştirdiği planlı iletişim
çalışmaları ile “sektöre yön veren marka”
konumundadır.
Ticari başarısının yanı sıra güçlü marka imajını
da yıllardır korumayı sürdüren OMV Petrol
Ofisi, dünyanın önde gelen marka değerleme
danışmanlığı şirketi Brand Finance tarafından
46 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Kurumsal İletişim
yapılan “Türkiye’nin En Değerli Markaları 2013”
araştırmasında, 1.075 milyon dolarlık marka
değeriyle Türkiye’nin en değerli 11. markası
seçilmiştir.
OMV Petrol Ofisi, bu güçlü markanın doğru
konumlandırılmasını sağlarken, şeffaf iletişim
prensibi doğrultusunda kamuoyuna zamanında,
açık ve profesyonel bir biçimde dönüş yapılmasını
ilke edinmiştir.
Sponsorluklar ve sosyal sorumluluk çalışmaları
OMV Petrol Ofisi, liderliğinin sorumluluk bilinci ile,
katma değer yaratacak projeleri desteklemeyi ve
sosyal sorumluluk çalışmalarında toplumsal fayda
sağlamayı ilke edinmiştir.
OMV’nin uzun dönemli kültür sponsorluklarının
odak noktası olan “Çağdaş Güncel Sanatlar”
kapsamında, 2013 yılında Contemporary
Istanbul sanat fuarında özel proje sponsorluğu
gerçekleştirilmiştir. “Diyalog: Viyana’dan Sanat”
adıyla Avusturyalı çağdaş sanatçıların eserlerinin
tanıtıldığı sergi Türk ve yabancı sanatseverler ile
koleksiyonerler tarafından büyük ilgi görmüştür.
Bu yıl uluslararası çapta imzalanan bir diğer
sponsorluk anlaşması da “WTA Championships”
olmuştur. Dünyanın en iyi kadın tenisçilerini bir
araya getiren şampiyona, bu yıl üçüncü ve son
kez İstanbul’da düzenlenmiştir. OMV Petrol Ofisi,
şampiyonanın yakıt ve enerji sponsorluğunu
üstlenerek Türkiye’nin tanıtılmasında önemli bir yer
tutan bu organizasyona destek olmuştur.
Sürdürülebilirlik
OMV’nin “Resourcefulness” adı verilen
sürdürülebilirlik yaklaşımı, yıllar içerisinde faaliyet
gösterdiği coğrafyalarda, topluma ve çevreye karşı
duyduğu güçlü sorumluluk duygusu ile gelişmiştir.
OMV, toplum ve çevre için, kazan-kazan felsefesi
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
ile yenilikçi ve yaratıcı çözümler üreterek, faaliyet
gösterdiği ülkelerin insanlarına destek olmayı
amaçlamaktadır.
Bu yaklaşımı yansıtan “Resourcefulness” konsepti
üç temel alana odaklanmaktadır:
• Eğitim ve diğer programlarla bireylere “başarıya
götüren beceriler” kazandırmak;
• Kaynakların doğru ve verimli kullanılmasını
hedefleyen projeler geliştirip “Eko-Verimlilik” adı
altında içinde yaşanılan çevreye sahip çıkmak
ve onu korumak;
• “Eko-İnovasyon” ile enerji konusunda yaratıcı
yenilikler sağlayacak projeleri desteklemek.
doğrultuda farklı iletişim kanalları ve çözüm önerileri
oluşturmaktadır. Faaliyetlerdeki gelişmelerle
ilgili olarak, Şirketin en üst yöneticileri tarafından
düzenlenen geniş katılımlı toplantılar canlı internet
bağlantısı ile tüm çalışanlara ulaştırılmakta, arzu
edenlerin gelişmelere ilişkin sorularını doğrudan üst
yönetime iletmesine imkân yaratılmaktadır.
Birlikte çalışmanın ötesinde
OMV Petrol Ofisi çatısı altında profesyonel
iş yaşamı sürerken, çalışanların sosyalleşme
ihtiyaçlarına yönelik aktiviteler de planlanmaktadır.
Şirket içinde düzenlenen turnuvalar katılımcılar
arasında tatlı rekabeti körüklemiş, takımla katılım
sağlanan “Kurumsal Oyunlar” ve “Basketbol
Turnuvası” ise, OMV Petrol Ofisi ailesinin sporcu
üyelerine, şirketi, faaliyet alanı dışında bir
platformda da temsil etme fırsatı sağlayarak ekip
üyeleri arasındaki iletişimi güçlendirmiştir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın
çalışanlarımız için, en köklü geleneksel
sanatlarımızdan biri olan “Ebru Sanatı Atölyesi”
açılmış, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı sebebiyle de OMV Petrol Ofisi ailesinin
minik üyelerinden, “OMV PO Dünyası”nı renklere ve
çizgilere dökmeleri istenmiş, gelen birbirinden renkli
eserler, Genel Müdürlük fuayesinde sergilenmiştir.
Yine aynı mekân, şirket çalışanlarının objektifinden,
aynı dünyayı farklı bakış açılarından yansıtan
fotoğraf çalışmalarına da ev sahipliği yapmıştır.
OMV’nin global arenadaki deneyiminden
faydalanan OMV Petrol Ofisi de, 73 yıllık köklü
tarihi ve sektör lideri olmanın sorumluluğu ile
“Resourcefulness” sürdürülebilirlik programı
çerçevesinde, 2014 yılında, kadınların ekonomik
gelişimine katkı, enerji verimliliği ve eğitim
konularının öne çıktığı projeleri hayata geçirmeyi
planlamaktadır.
10 Kasım’da, Yüce Atatürk’ü Anma Programı
çerçevesinde, bir grup çalışanımızın “Atatürk’ün
İzinde İstanbul” programını gerçekleştirmesi
sağlanmıştır. Katılımcılar gün boyunca Atatürk’ün
anısını taşıyan tarihi mekânları profesyonel rehber
eşliğinde ziyaret etmişlerdir.
İç iletişime ağırlık verilen bir yıl
OMV Petrol Ofisi, kurumsal hedef ve yaklaşımlarını,
iç iletişim araçlarını kullanarak, öncelikle bir aile
olarak gördüğü çalışanlarıyla paylaşmakta ve tek
hedef doğrultusunda ilerlemesini sürdürmektedir.
Tüm şirket çalışanları arasındaki iletişimi geliştirmek
ve güçlendirmek hedefiyle hareket eden OMV
Petrol Ofisi, çalışanların ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda yeni projeler üretmekte, bu
Kurumsal İletişim I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 47
2012 xxxxxx
48 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 2013’te Faaliyet Ortamı ve OMV Petrol Ofisi
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
OMV PETROL OFİSİ A.Ş.
TEMEL GÖSTERGELER
2013’te Faaliyet Ortamı ve OMV Petrol Ofisi I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 49
Temel Göstergeler
KURUMSAL BİLGİLER
Şirket Adı
OMV Petrol Ofisi A.Ş.
Adres
Eski Büyükdere Caddesi No: 33 Maslak, 34398 İstanbul
Telefon
+90 212 329 15 00
Faks
+90 212 329 52 82
Ticari Sicil Numarası
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 456102
Vergi Dairesi / Numarası
Büyük Mükellefler V.D. - 7290015043
ÇIKARILMIŞ SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
ÇIKARILMIŞ SERMAYE
: 577.500.000 TL ÇIKARILMIŞ SERMAYE TAVANI
: 750.000.000 TL 31 ARALIK 2013 İTİBARİYLE ORTAKLIK YAPISI
Ortaklar
TL
%
OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.
319.949.130,81
55,40
OMV Aktiengesellschaft
240.104.930,10
41,58
17.445.939,09
3,02
577.500.000,00
100,00
Halka Açık ve Diğer
Toplam
OMV PETROL OFİSİ A.Ş. İŞTİRAKLERİ
ERK PETROL YATIRIMLARI A.Ş.
Sermayesi 20.000.000 TL
Ortaklık Yapısı
OMV Petrol Ofisi A.Ş.
%100
Erk Petrol Yatırımları A.Ş. 2003 yılında akaryakıt ve benzer ürünler dağıtım şirketi olarak kurulmuştur. Erk
Petrol Yatırımları A.Ş.’nin akaryakıt, petrol ürünleri, LPG ve benzeri ürünlerin dağıtım lisansları 23 Ocak
2013 itibari ile iptal edilmiştir. Erk Petrol Yatırımları A.Ş. Temmuz 2013’de OMV Petrol Ofisi’nin bir bayisi
olarak akaryakıt istasyonları kiralayıp işletmeye başlamıştır. Erk Petrol Yatırımları A.Ş.’nin 6 adet DOAO
(bayi sahip acenta işleten) ve 1 adet toptan akaryakıt istasyonu bulunmaktadır.
50 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Temel Göstergeler
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
PETROL OFİSİ HAVACILIK OPERASYONLARI A.Ş.
Sermayesi 50.000.000 TL
Ortaklık Yapısı
OMV Petrol Ofisi A.Ş.
%100
Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları A.Ş. (eski adıyla Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.),
Ceyhan Bölgesi’nde kurulması planlanan petrol rafinerisi için 2007 Haziran ayında kurulmuştur. Rafineri
lisans başvurusu geri çekilen Şirket, havacılık operasyonlarında faaliyet göstermektedir. Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin adı 10 Mayıs 2013 tarihinde Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları
A.Ş. olarak değişmiştir.
MARMARA DEPOCULUK HİZMETLERİ A.Ş.
Sermayesi 85.500.000 TL
Ortaklık Yapısı
OMV Petrol Ofisi A.Ş.
Petline Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.
ERK Petrol Yatırımları A.Ş.
Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi San. Tic. A.Ş.
OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.
%89,97
%10,00
%0,01
%0,01
%0,01
Marmara Depoculuk Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol
Piyasası Yönetmeliği ile bunlarla ilgili mevzuatta ve yapılan herhangi bir ek ve/veya ek yerine geçebilen
hükümlerle düzenlenen konularda; Petrol Piyasasında faaliyette bulunanların stok ve işletme ihtiyaçlarını
karşılamak üzere üçüncü şahısların mülkiyetinde bulunan dökme petrol ürünlerinin ve ambalajlı madeni
yağ ve müstahzarların depolanması ve genel antrepo işletmeciliği faaliyetinde bulunmak amacı ile 2009
Temmuz ayında kurulmuştur. Marmara Depoculuk 2012 yılı Kasım ayı içerisinde faaliyete başlamıştır.
ÇANKAYA BEL-PET AKARYAKIT VE TÜREVLERİ LTD. ŞTİ.
Sermayesi 5.000.000 TL
Ortaklık Yapısı
Çankaya Belediyesi
OMV Petrol Ofisi A.Ş.
%51
%49
Çankaya BEL-PET Akaryakıt ve Türevleri Ltd Şti. akaryakıt, petrol ve petrol ürünleri ile LPG ve benzeri
diğer her türlü ürünü temin etmek ve satmak amacıyla kurulmuştur.
Temel Göstergeler I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 51
FİNANSAL GÖSTERGELER
ÖZET FİNANSALLAR (bin TL)
2011
2012
2013
Dönen Varlıklar
2.526.562
3.021.862
3.829.456
Duran Varlıklar
4.093.473
3.958.532
3.923.360
Toplam Varlıklar
6.620.035
6.980.394
7.752.816
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.509.016
1.951.685
2.670.328
Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.133.486
3.036.163
3.063.298
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.965.373
1.980.803
2.008.318
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.160
11.743
10.872
6.620.035
6.980.394
7.752.816
19.548.692
20.202.160
24.979.295
Brüt Kâr
842.025
887.207
1.013.557
FVÖK
286.872
321.273
329.973
FVAÖK
538.545
633.952
649.170
Toplam Kaynaklar
Net Satışlar
Net Dönem Kârı
FVÖK: Faiz ve Vergi Öncesi Kâr
FVAÖK: Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr
52 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Temel Göstergeler
(204.870)
17.766
28.696
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
FAALİYET GÖSTERGELERİ
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE PAZAR PAYLARI
OMV Petrol Ofisi
15,6%
OMV Petrol Ofisi
25,0%
OMV Petrol Ofisi
21,6%
Diğer
75,0%
Diğer
78,4%
Diğer
84,4%
Motorin
Benzin
Oto-LPG
OMV Petrol Ofisi
64,8%
Diğer
35,2%
Siyah Ürünler
Kaynak: PETDER
2013 YILI ÜRÜN FİYATLARI
Perakende Satış Fiyatı
(KDV Dahil) TL
Kurşunsuz
Benzin (95)
Kurşunsuz
Benzin (97)
2011 Yıl Sonu
4,32
4,39
3,85
2,38
2012 Yıl Sonu
4,66
4,74
4,18
2,78
2013 Yıl Sonu
4,95
6,2%
5,03
6,1%
4,55
8,9%
3,17
14,0%
2012 / 2013 artış
Motorin
(V/MAX)
Oto-LPG
2013 YILI BRENT FİYATLARI
USD / Varil
130
125
12.02.2013
119,34
120
28.08.2013
118,11
31.12.2013
110,82
115
110
105
23.07.2013
109,71
31.12.2012
111,94
07.11.2013
103,08
100
95
17.04.2013
96,79
k1
3
alı
Ar
sım
13
13
im
Ek
13
lül
Ey
Ka
Ağ
us
to
s1
3
z1
3
mu
Te
m
n1
3
ira
Ha
z
13
ay
ıs
M
n1
3
Ni
sa
t1
3
ar
M
13
at
Şu
b
k1
3
Oc
a
Ar
alı
k1
2
0
Temel Göstergeler I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 53
2013 YILI OMV PETROL OFİSİ HİSSE FİYATI
OMV PETROL OFİSİ BIST 100 KARŞILAŞTIRMASI (TL)
95.000
7,00
BIST-100
90.000
6,50
OMV PETROL OFİSİ A.Ş.
75.000
5,00
70.000
4.50
65.000
4,00
60.000
3,50
31
/
12
/
20
13
20
13
30
31
/
/0
30
/1
1/
10
/
20
13
9/
/2
08
31
/
30
31
/
/0
07
/
6/
20
13
01
3
/2
31
/
/0
30
31
/
05
4/
/2
03
2/
/0
28
20
13
01
3
20
13
20
13
01
/
31
/
12
/
31
/
20
13
5,50
01
3
80.000
20
13
6,00
20
12
85.000
OMV Petrol Ofisi hisse fiyatı 2013 yılında 3,97 - 6,50 TL aralığında hareket etmiştir.
31 Aralık 2013 itibariyle OMV Petrol Ofisi hisse senedi kapanış fiyatı hisse başına 4,14 TL olarak gerçekleşmiştir.
TL
31 Aralık 2012
OMV Petrol Ofisi A.Ş.
BIST - 100
En Düşük
En Yüksek
Ortalama
31 Aralık 2013
4,62
3,97
6,50
5,16
4,14
78.208
63.885
93.179
78.052
67.802
OMV PETROL OFİSİ BIST 100 KARŞILAŞTIRMASI (USD)
55.000
4,00
BIST-100
OMV PETROL OFİSİ A.Ş.
50.000
3,50
45.000
3,00
40.000
2,50
35.000
2,00
30.000
1,50
20
13
12
/
31
/
30
/1
1/
20
13
20
13
10
/
31
/
30
/0
9/
20
13
01
3
/2
08
07
/
31
/
31
/
20
13
20
13
/0
05
6/
01
3
30
30
31
/
/0
4/
/2
20
13
01
3
/2
03
2/
/0
28
31
/
20
13
20
13
01
/
31
/
31
/
12
/
20
12
25.000
OMV Petrol Ofisi hisse fiyatı 2013 yılında 1,84 - 3,70 ABD doları aralığında hareket etmiştir.
31 Aralık 2013 itibariyle OMV Petrol Ofisi hisse senedi kapanış fiyatı hisse başına 1,94 ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
USD
OMV Petrol Ofisi A.Ş.
BIST - 100
31 Aralık 2012
En Düşük
En Yüksek
Ortalama
31 Aralık 2013
2,60
1,84
3,70
2,74
1,94
43.997
29.571
50.648
41.294
31.826
54 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Temel Göstergeler
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
2013 YILI OMV PETROL OFİSİ PİYASA DEĞERİ
OMV PETROL OFİSİ PİYASA DEĞERİ (TL mn)
4000
3800
3600
3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200
20
13
31
/
/1
1/
12
/
20
13
20
13
30
/0
30
31
/
9/
10
/
20
13
01
3
/2
08
31
/
07
/
31
/
/0
6/
20
13
20
13
01
3
30
30
31
/
/0
05
/2
20
13
4/
/2
03
31
/
2/
/0
28
01
3
20
13
20
13
01
/
31
/
31
/
12
/
20
12
2000
OMV Petrol Ofisi piyasa değeri 2013 yılında 2.293 - 3.754 milyon TL aralığında hareket etmiştir.
31 Aralık 2013 itibariyle OMV Petrol Ofisi piyasa değeri 2.391 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Milyon TL
31 Aralık 2012
En Düşük
En Yüksek
Ortalama
31 Aralık 2013
2.668
2.293
3.754
2.983
2.391
OMV Petrol Ofisi A.Ş.
OMV PETROL OFİSİ PİYASA DEĞERİ (USD mn)
2200
2000
1800
1600
1400
1200
20
13
12
/
31
/
30
/1
1/
20
13
20
13
10
/
9/
/0
30
31
/
20
13
01
3
/2
08
07
/
31
/
31
/
20
13
20
13
30
/0
6/
01
3
05
31
/
30
/0
4/
/2
20
13
01
3
/2
03
2/
/0
28
31
/
20
13
20
13
01
/
31
/
31
/
12
/
20
12
1000
OMV Petrol Ofisi piyasa değeri 2013 yılında 1.061 - 2.136 milyon ABD doları aralığında hareket etmiştir.
31 Aralık 2013 itibariyle OMV Petrol Ofisi piyasa değeri 1.122 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
USD mn
OMV Petrol Ofisi A.Ş.
31 Aralık 2012
En Düşük
En Yüksek
Ortalama
31 Aralık 2013
1.501
1.061
2.136
1.580
1.122
Temel Göstergeler I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 55
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
OMV PETROL OFİSİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİ UYUM RAPORU
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Şirketimiz OMV Petrol Ofisi A.Ş., Sermaye Piyasası
Kurulu’nun yayınladığı Seri IV, No: 56 sayılı Kurumsal
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ kapsamında, uygulanması zorunlu
ilkelere tam olarak uymaktadır. Uygulanması
zorunlu olmayan ilkelere de çok büyük oranda uyum
sağlanmış olup, önümüzdeki dönemde mevzuattaki
gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak tam uyum
için gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir.
•
•
•
•
2013 yılı içinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye
atamaları yapılmış, çalışma esasları yeniden
belirlenerek internet sitemizde yayınlanan ve
mevzuata uygun olarak yapılandırılan Denetim
Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin
Erken Saptanması Komitesi etkin olarak çalışmaya
başlamıştır. Genel Kurul Toplantısı ilanı toplantıdan
3 hafta önce yapılmış ve hazırlanması gereken
tüm bilgi, belge ve raporlar yatırımcıların bilgisine
sunulmuştur. Ayrıca Şirketimizin internet sitesi
ilkelere tam uyum açısından revizyondan geçirilmiştir.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
Ana Sözleşmemiz ve ilgili mevzuat çerçevesinde
pay sahiplerinin haklarını korumaya yönelik tüm
yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmeyi prensip
edinmiş olan Şirketimiz bünyesinde, pay sahiplerinin
sorularına doğru, tam ve zamanında cevap
verebilmek için bir Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü
mevcuttur (iletişim adresi: yatirimciiliskileri@
poas.com.tr). Ticari sır niteliğinde olmayan tüm
sorulara eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve
sorumluluk ilkeleri gözetilerek, Yatırımcı İlişkileri
Müdürlüğü tarafından cevap verilmekte ve yönetim
ile pay sahibinin sürekli iletişim halinde olması
sağlanmaktadır. Müdürlük, en üst yönetime
raporlama yapmaktadır.
Müdürlükte, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Alper Yücel
([email protected]/0.212.3291967) ve Yatırımcı
İlişkileri Koordinatörü Alper Gür ([email protected]
tr/0.212.3291937) görev almaktadır. Birimin başlıca
faaliyetleri;
• Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, ticari
58 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere,
pay sahiplerinin şirketle ilgili yazılı ve sözlü
bilgi taleplerini ilgili mevzuat çerçevesinde
yanıtlamak,
Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli
ve güncel tutulmasını sağlamak,
Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata
ve Esas Sözleşme’ye uygun yapılmasını
sağlamak,
Genel Kurul toplantıları için gerekli olan
dokümanları hazır bulundurmak; Genel Kurul
toplantılarına ilişkin sonuçların kaydını tutmak;
talep eden pay sahiplerine Genel Kurul
toplantılarına ilişkin sonuçları iletmek,
Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil,
kamuyu aydınlatmayla ilgili her türlü hususu
gözetmek ve izlemek.
2013 yılında 18 pay sahibi, çeşitli konularda bilgi
almak için tarafımıza başvurmuştur.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının
Kullanımı
Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını
kullanmalarının temini amacıyla, yürürlükteki
mevzuat çerçevesinde, ticari sır niteliğinde
sayılmayan bilgiler, Türkiye çapında yayın yapan
gazetelerde yapılan duyurular ve Sermaye Piyasası
Kurulu tebliği uyarınca Kamuyu Aydınlatma
Platformu’na yapılan özel durum açıklamalarıyla
duyurulmaktadır.
Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşitlik
ilkesi çerçevesinde hareket edilmekte, pay sahipleri
arasında ayrım yapılmamaktadır. Bu nedenle
yukarıda belirtilen hususlar Şirketimizin www.poas.
com.tr internet adresinde kamuoyunun bilgisine
açıktır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını
kullanmalarındaki etkinliğin ve güncelliğin temini
amacıyla Şirketimiz internet sayfasında “Yatırımcı
İlişkileri” adı altında ayrıca düzenlenmiş ve sürekli
güncel tutulan bir bölüm bulunmaktadır.
Azınlık pay sahiplerinin Genel Kurul’dan özel
denetçi atanmasını talep etme hakları, yasal
mevzuat çerçevesinde düzenlenmiştir. Şirketimiz
Ana Sözleşmesi’nde özel denetçi atanmasına ilişkin
ayrıca bir düzenleme bulunmamaktadır. 16.05.2013
tarihinde yapılan 2012 yılına ilişkin Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nda Şirketimizin Samsun
Terminali’ne ilişkin kesilen ceza ile, 2011 yılında
Yönetim Kurulu’nun Şirketin önce Borsa kotundan
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
çıkartılması kararı sonrasında tekrar borsa kotundan
çıkmaktan vazgeçmesindeki çelişki, piyasayı yanıltıcı
kararlarının gerekçelerinin tespiti için özel denetçi
atanması talebinde bulunulmuş ancak bu talep
yapılan oylamada reddedilmiştir.
4. Genel Kurul Toplantıları
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2013
tarihinde yapılmıştır. Toplantı nisabı, %97 olarak
gerçekleşmiştir.
Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin ilanlar 21 gün
öncesinde yapılmış, gündem maddelerine ilişkin
açıklamalar, mali tablolar, faaliyet raporu, denetim
kurulu raporu, yaygın ve süreklilik arz eden
ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgi, ana sözleşme
değişiklikleri, vekalet formu, ücret ve bağış politikaları
yine toplantıdan 21 gün önce internet sitesinde
ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Genel Kurul
Toplantısı’na ortaklar, Yönetim Kurulu üyeleri, şirket
çalışanları, bağımsız denetim kuruluşu temsilcileri
katılmış, diğer menfaat sahipleri ile medya
katılmamıştır.
Toplantı öncesinde 1 pay sahibi Şirketimizin
Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’ne yazılı başvuru
yapmak suretiyle Olağan Genel Kurul Toplantısı
gündemine; “Şirketin kendi hisselerini Borsadan
satın alması” ve “Şirketin Borsa Kotundan Çıkması”
hususlarını koydurma talebinde bulunmuştur. Ancak,
bu hususlarda alınmış olan bir karar olmaması
nedeniyle söz konusu hususlar gündeme alınmamış
ve bu durum Genel Kurul’da ortakların bilgisine
sunulmuştur.
Genel Kurul Toplantısı’nda, gündemde yer alan
konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık
ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta, pay
sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama
ve soru sorma imkanı verilmekte ve sağlıklı bir
tartışma ortamı yaratılmaktadır. Olağan Genel
Kurul Toplantısı’na katılan ortaklarımız tarafından
toplantıda sorulan tüm sorulara gündemde yer
alıp almadığına bakılmaksızın cevap verilmiş ve
tüm sorular cevaplar, görüşler ve şerhler tutanağa
geçirilmiştir. Toplantı hazirun cetveli ve toplantı
tutanağı KAP’ta yayınlanmıştır.
Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve
yararlanıcıları hakkında Genel Kurul Toplantısı’nda
ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi
verilmiştir.
5. Oy Hakları ve Azlık Hakları
Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı
uygulamalardan kaçınılmakta, her pay sahibinin oy
hakkını en kolay biçimde kullanması sağlanmaktadır.
Ana Sözleşmemiz uyarınca her payın bir oy
hakkı vardır. Şirketimiz oy hakkı üzerinde imtiyaz
bulunmamaktadır.
Ana Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin
temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen
hüküm bulunmamaktadır.
6. Kâr Payı Hakkı
Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşme’de
imtiyaz bulunmamaktadır.
“Şirketimizin uymakla yükümlü olduğu mevzuat
ile Genel Kurul kararları çerçevesinde finansal
piyasalardaki temel ekonomik göstergeler
dikkate alınarak ve Şirketin finansal yapısının
optimizasyonuna imkân verecek şekilde, oluşacak
kâr payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi
şeklinde pay sahiplerine dağıtılması” Şirketin kâr
dağıtım politikasıdır ve bu politika internet sitesinde
yer almaktadır.
2013 yılı içinde, Şirketin finansal ihtiyaçları dikkate
alınarak pay sahiplerine kâr payı dağıtılmamıştır.
7. Payların Devri
Şirket Ana Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan bir
hüküm yer almamaktadır. Azınlık ve yabancı pay
sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele
yapılmaktadır.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE
ŞEFFAFLIK
8. Bilgilendirme Politikası
Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası”, Sermaye
Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu
kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer
alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup,
bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar
zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna
duyurulmaktadır. Bilgilendirme Politikası, Şirketimizin
web sitesinde yer almaktadır. Şirketimizin
Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden
Şirketimiz üst yönetimi sorumludur.
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 59
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
OMV Petrol Ofisi A.Ş.’nin resmi internet sitesine
www.poas.com.tr adresinden ulaşılmaktadır.
İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki
dilde düzenlenmektedir. İnternet sitemizde; son
durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, ana
sözleşme, faaliyet raporları, mali tablolar, ticaret
sicil bilgileri, iletişim bilgileri, ürünler hakkında
bilgi, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, özel
durum açıklamaları, genel kurul toplantılarına ilişkin
gündemler, katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları,
güncel şirket sunumları, politikalar ve komitelere
ilişkin bilgiler yer almaktadır.
ve payları hakkındaki tüm bilgilere rahatça ulaşabilmektedir. Şirket’in pay sahipleri, yatırımcılar ve
analistler Şirket’in mali tablolarına, faaliyet raporlarına ve Şirket ile ilgili tüm sunumlara web sayfasından
ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nü arayarak kolayca
erişebilmektedirler. Ayrıca bayilerimiz ile düzenli olarak yeni ürünler ve hizmetlere ilişkin olarak bölgesel
bayi toplantıları düzenlenmektedir.
Müşteri Hizmetleri birimimiz, Şirketimize
0.800.2110229 (ücretsiz) ve 0555.6755555 (cep
telefonları için) danışma hatlarından ve internet gibi
çeşitli kanallardan ulaşan müşterilerimize her türlü
konuda yardımcı olmaya çalışmaktadır.
10. Faaliyet Raporu
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirketimiz Faaliyet Raporu; Şirketin faaliyetleri
hakkında tam ve doğru bilgileri içerecek şekilde,
Kurumsal Yönetim İlkeleri ile diğer düzenlemelerde
belirtilen içerikte Türkçe ve İngilizce olarak
hazırlanmaktadır.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
Şirketimiz çalışanlarının katıldığı toplantılar
gerçekleştirilmekte ve bu toplantılardan elde edilen
veriler, Şirket yönetiminin karar alma süreçlerinde
rol alabilmektedir. Şirketin menfaat sahiplerinin
beklenti ve talepleri dikkatli biçimde incelenmekte,
değerlendirilmekte ve sorunlar karşılıklı iletişimle
giderilmektedir.
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
13. İnsan Kaynakları Politikası
Şirket çalışanlarına, Şirket içi intranet portalı ile
sirküler ve duyurulara erişim imkânı sağlanmakta,
bazı önemli duyurular elektronik posta yoluyla anında
tüm çalışanlara iletilmektedir. Çalışanlarla Şirketin üst
düzey yöneticileri periyodik olarak bir araya gelerek
yıl içerisindeki gelişme ve hedefleri değerlendirmekte,
fikir alışverişinde bulunmaktadırlar. Şirketimiz İcra
Kurulu üyeleri tarafından çalışanlarla Şirketimizin
önceki yıl değerlendirmeleri ile içinde bulunulan yıl
hedeflerinin paylaşıldığı toplantılar düzenlenmektedir.
Genel müdürlük, terminaller, bölge müdürlükleri,
depolar ve hava ikmal müdürlüklerinde yerleştirilen
“İletişim Panoları” aracılığıyla tüm çalışanlarımız
arasında yönetimden mesajlar, kurumsal etkinlikler,
sosyal içerikli duyurular ve paylaşım amaçlı bilgi
aktarımı sağlanmaktadır.
“En değerli kaynağımız, çalışanlarımız” diyen OMV
Petrol Ofisi, hedeflerine ulaşmada çalışanları ile
ilişkilerini tutarlı ve sürdürülebilir bir anlayış içinde
ele almaktadır. Şirketin insan kaynakları politikasının
temelinde, çalışanlarını yeniliklere açık, yaratıcı,
dinamik, değişimleri yönetebilen, katma değer üreten,
müşteri odaklı ve çevreye duyarlı bir ekip haline
getirmek ve bu ekibin verimliliğini en üst seviyeye
çıkartacak sistem ve süreçleri geliştirme hedefi yer
almaktadır.
Şirketimizin menfaat sahipleri, şirketimizle ilgili önemli gelişmeler hakkında yazılı ve görsel basın ile diğer
medya iletişim araçları, internet, Kamuyu Aydınlatma
Platformu’na yapılan özel durum açıklamaları ve
basın toplantıları yoluyla bilgi sahibi olmaktadır. Pay
sahiplerimiz yazılı basın ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel durum açıklamaları aracılığıyla, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü ile irtibata geçerek
veya Alo Takas ve Alo MKK hatlarını arayarak Şirket
60 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
İnsan kaynaklarında; ırk, etnik köken, milliyet, din
ve cinsiyet ayrımı yapılmamakta, eşit koşullardaki
kişilere eşit fırsatlar sağlanmakta; işyerinde,
çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve
kariyerlerini geliştirme imkânı yaratılmaktadır. Görev
tanımları ve performans kriterleri Şirket yönetimi
tarafından belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.
Eğitim, tayin ve terfi kararlarında, objektif verilerin
dikkate alınmasına ve Şirket yararının göz
önünde bulundurulmasına özen gösterilmektedir.
Çalışanlarımızın mesleki bilgi ve becerileri ile kişisel
yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin
yapılmasına büyük önem verilmektedir.Çalışanlarımız
ile ilgili olarak alınan kararlar çalışanlarımızla
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
paylaşılmaktadır. Çalışanlarımız ile ilişkileri
yürütmek üzere temsilci atanması uygulaması
bulunmamaktadır. Çalışanlarımızdan ayrımcılık
konusunda gelen herhangi bir şikâyet olmamıştır.
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
OMV Petrol Ofisi, genel kabul görmüş etik
kurallara ve ticari teamüllere önem vermekte ve
tüm çalışanlarının Şirketin tüm paydaşlarıyla olan
ilişkilerinde bu kurallara uygun hareket etmesi
hususuna özen göstermektedir. Şirketimizin etik
kuralları kurumsal internet sitemizde yayınlanarak
kamuya duyurulmuştur.
OMV Petrol Ofisi, toplumun dinamiklerine ve
sosyal ihtiyaçlarına bağlı kurumsal sosyal
sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesine büyük
önem vermekte, bunun yanısıra çalışanlarının,
bireysel gönüllülüklerini kurum kimliği altında
gerçekleştirmeleri için ekip oluşturmalarını da
desteklemektedir.
OMV Petrol Ofisi, sosyal sorumluluk çalışmalarında
çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği
esas almaktadır. “Resourcefulness” adını verdiği
sürdürülebilirlik programı çerçevesinde, inovatif
çözümlerle gerek toplum gerekse çevre için fayda
yaratacak projeler ve enerji kaynaklarının daha
verimli ve etkili kullanılması yönünde çalışmalar
yürütmektedir. 73 yıllık tarihinde pek çok ilke imza atan
OMV Petrol Ofisi, geliştirdiği çevre dostu ürünlerle,
toplum nezdinde enerji verimliliğine yönelik bir bilinç
yaratmayı ilke edinmiştir. Şirket, bu bilinçlenme
sürecinin özellikle eğitim alanında yapılacak
faaliyetlerle hız kazanacağına inanmaktadır.
OMV Petrol Ofisi, köklü geçmişinden gelen
yaklaşımını devam ettirerek, sosyal çalışmalarıyla ve
toplum odaklı faaliyetleriyle, yönetimlerin yanında yer
almaktadır.
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU
15. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından
seçilecek en az 6, en fazla 12 üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu Üyeliklerinde boşalma olması veya
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin bağımsızlık
niteliğini kaybetmesi durumunda boşalan üyelik,
Yönetim Kurulu’nun Türk Ticaret Kanunu’nun
ilgili maddesi ve SPK düzenlemeleri uyarınca
yapacağı seçimle doldurulur. Şirketin Yönetim
Kurulu Üyesi seçiminde aradığı temel nitelikler, SPK
Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklere
uygundur. Yönetim Kurulu’nda mevcut durumda
SPK düzenlemelerinin bağımsızlık kriterlerine tam
uyum gösteren 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
yer almaktadır. Bağımsız Üyelerden her birinin
bağımsızlıklarına ilişkin yazılı beyanları mevcuttur.
16. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu toplantı gündemleri Şirketimizin
ihtiyaçları, ülkedeki ve dünyadaki ekonomik
gelişmeler dikkate alınarak belirlenmektedir. Yönetim
Kurulu 3 ayda bir ve her halükârda faaliyetlerin
gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda toplanır.
Toplantı gündemi ve diğer dokümanlar toplantı
gününden en az bir hafta öncesinden Yönetim Kurulu
Üyelerine ulaştırılmaktadır. Yönetim Kurulu Ana
Sözleşme’de yer alan toplantı nisapları ile toplanır
ve yine Ana Sözleşme’de belirtilen nisaplar ile karar
alabilir. Her üyenin 1 oy hakkı olup, Yönetim Kurulu
Üyeleri eşit oy hakkına sahiptir.
Yönetim Kurulu Toplantılarının gündeminin
belirlenmesi yöntemi, Yönetim Kurulu’nun dönem
içindeki toplantı sayısı, toplantıya katılım ve
toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri, Yönetim
Kurulu Üyelerinin her konuda bilgilendirilmesi
ve iletişimini sağlamak üzere Yönetim Kurulu
Sekreteryası mevcuttur.
2013 yılında gerçekleşen Yönetim Kurulu
Toplantılarının hiçbirinde karşı oy kullanımı
gerçekleşmemiştir.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367’inci
maddesi ve Ana Sözleşmemiz uyarınca idare
ve temsil yetkilerinin bir bölümü veya tamamını
üyelerden birine veya birkaçına, bir Yönetim Kurulu
Üyesi ile birlikte Yönetim Kurulu Üyesi olmayan genel
müdür, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi, bu
görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya
dışından komiteler oluşturabilir.
Yıl içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri
tarafından onaylanmayan ilişkili taraf işlemi veya
önemli nitelikte işlem bulunmamaktadır.
17. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin
Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirketimizde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim
Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 61
YÖNETİM KURULU
Adı Soyadı
Görevi
Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Gerhard Roiss
Yönetim Kurulu Başkanı
OMV Aktiengesellschaft CEO
David C. Davies
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
OMV Aktiengesellschaft CFO
Manfred Leitner
Yönetim Kurulu Üyesi
OMV Aktiengesellschaft İcra Kurulu Üyesi
Stefan Waldner
Yönetim Kurulu Üyesi
OMV Aktiengesellschaft İcra Kurulu Üyesi
Jaap Huijskes
Yönetim Kurulu Üyesi
OMV Aktiengesellschaft İcra Kurulu Üyesi
Hans Peter Floren
Yönetim Kurulu Üyesi
OMV Aktiengesellschaft İcra Kurulu Üyesi
Tulu Gümüştekin Terzioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
CPS Danışmanlık CEO
Gülsüm Azeri
Yönetim Kurulu Üyesi - CEO
İzocam Tic. San. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi; Mondi Tire Kutsan Kâğıt ve Ambalaj San.
A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Clive Mark Hyman
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hyman Capital Services Limited UK
Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk Kaya
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bosch Ev Aletleri A.Ş. İcra Kurulu Üyesi
mevzuata uygun olarak kurulmuş ve çalışma
esasları yeniden belirlenerek internet sitemizde
yayınlanmıştır.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Sermaye piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede
yer alan esaslara uygun olarak Şirketin Kurumsal
Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda
iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim
Kurulu’na öneriler sunmak Komitenin görevidir.
Komite, ayrıca 2012 yılında geçerli mevzuat uyarınca
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin
görevlerini de yerine getirir.Komite, Yönetim Kurulu
tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, en az
iki üyeden oluşur. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Komite yılda en
az dört kere toplanır. Komite toplantılarında alınan
kararlar yazılı hale getirilir.
Haluk KAYA
Clive Mark HYMAN
David Charles DAVIES Manfred LEITNER
Kurumsal Yönetim
Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Denetim Komitesi
Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin
ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin,
finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız
denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve
62 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
etkinliğinin gözetimini yapmak üzere denetimden
sorumlu komite oluşturulmuştur. Denetim Komitesi
yılda en az 4 defa ve gerektiğinde daha sık toplanır.
Komite başkanı ve üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeleri arasından seçilir. Komite, Yönetim Kurulu
tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Tüm ilişkili
taraf işlemleri Denetim Komitesi’ne sürekli olarak
raporlanmaktadır.
Clive Mark HYMAN Denetim Komitesi Başkanı
Haluk KAYA
Denetim Komitesi Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Komite, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını
tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit
edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması
ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar, risk
yönetim sistemlerini gözden geçirir, finansal tabloları
inceler, yatırım planlamalarını, içerdiği riskleri ve
harcamalarını denetler.
Haluk KAYA
Clive Mark HYMAN
David Charles DAVIES
Manfred LEITNER
Riskin Erken Saptanması
Komitesi Başkanı
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Şirketteki risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetleri,
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
İç Denetim, Risk Yönetimi, Finansal Kontrol ve
Operasyonel Kontrol Müdürlükleri tarafından
yürütülmektedir. Denetim Komitesi, bu birimlerden
gelen bilgileri inceler ve önem arz eden konuların
Yönetim Kurulu’nda görüşülmesini sağlar.
hazırlanan ayrıntılı raporlar incelenerek gözden
geçirilmektedir. Periyodik ve sık aralıklarla yapılan
yönetim toplantılarında Şirketimizin durumu
gözden geçirilmekte ve yeni hedefler ve stratejiler
geliştirilmektedir.
Risk Müdürlüğü, Şirketin hedeflerini etkileyebilecek
risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikalar
çerçevesinde yönetilmesini sağlamak için gerekli
sistemlerin kurulmasını ve aksiyonların alınmasını
hedeflemektedir. Bu kapsamda, risk yönetimi
süreçleri ve sorumluluklar tarif edilmiş, düzenli
izleme ve raporlama başlamıştır. Karar alma
mekanizmalarında risklilik değerlendirmelerinin
etkinliğinin sağlanması için, çalışmaların sonuçları
stratejik süreçlerin oluşturulmasında ve denetim
ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.
20. Mali Haklar
İç Denetim Müdürlüğü, Şirket faaliyetlerinin kurallara
uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve bu
faaliyetlerin etkinliğini artırmak için süreçleri analiz
eder ve ilgili birimlerle birlikte risklerin azaltılması,
ortadan kaldırılması veya risk yönetiminin etkinliğinin
sağlanmasına yönelik çözümlerin bulunmasına
katkı sağlar. Şirketin risk analizi çalışmalarının
değerlendirilmesiyle oluşturulan risk odaklı yıllık
düzenli denetim programı ile iç kontrol ve risk
yönetimi sürecinin etkinliğini değerlendirir ve tespit
edilen bulgularla ilgili düzeltici faaliyetleri izler.
Operasyonel Kontrol ve Finansal Kontrol Birimleri
ise mevzuattaki gelişmeleri takip ederek, Şirketin
tüm faaliyetlerinin bu gelişmelere uyum sürecini,
ilgili birimlerle beraber koordine eder ve iş süreçleri
üzerinde oluşturulan kontrol sistemleri ile Şirket
faaliyetlerini eşzamanlı olarak geçerli kurallara ve
belirlenen yetki ve kriterlere göre değerlendirerek,
süreç değişiklik önerilerini yapar.
Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü
hak, menfaat ve ücret Şirket Genel Kurulu’nda
belirlenmektedir. Ayrıca finansal tablo dipnotlarımızda
da üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler kamuya
açıklanmaktadır. Bu rakam 2013 yılı için 10.098.000
TL’dir. Ücret Politikası Genel Kurul’da ortakların
bilgisine sunulmuş olup, internet sitesinde de yer
almaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Clive Mark Hyman
ile Haluk Kaya’ya aylık brüt 2.500 Euro, diğer
Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 5.000 TL ücret
ödenmesi karara bağlanmıştır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin
ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya
şirketin performansına dayalı ödeme planları
kullanılmamaktadır. 2013 yılında Yönetim Kurulu
Üyelerine kâr payı dağıtımı yapılmamıştır.
Yönetim Kurulu Üyelerine ve yöneticilerine herhangi
bir şekilde borç veya kredi verilmemekte, üçüncü
bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi
kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar
verilmemektedir.
19. Şirketin Stratejik Hedefleri
OMV Petrol Ofisi A.Ş. faaliyetini kârlılık odaklı sektör
liderliğini devam ettirme hedefi doğrultusunda
sürdürmektedir. Bunun için sürekli gelişim ve iş
mükemmelliğini sağlamaya yönelik sistemleri
geliştirir ve insan kaynağını bu yönde yapılandırır.
Şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması ve
uygulanmasında Şirket yönetimi tarafından yapılan
çalışmalar Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır.
Şirketimizin belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı,
Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilmekte
olup, Şirketimizin faaliyet sonuçları ve performansı
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 63
Güney Bağımsız
Denetim ve SMMM AŞ
Büyükdere Cad.
Beytem Plaza No: 20
34381 Şişli
İstanbul - Turkey
Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
OMV Petrol Ofisi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na,
Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, OMV Petrol Ofisi Anonim Şirketi (“OMV Petrol
Ofisi” veya “Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu’nun
değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile
tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin
Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan
finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 18 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna
konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.
Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet
raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden
geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına
ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve
yürütülmesini öngörmektedir.
Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna
inanıyoruz.
Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu’nun
değerlendirmeleri ve açıklamaları OMV Petrol Ofisi Anonim Şirketi’nin ve bağlı ortaklıklarının bağımsız
denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited
Erdem Tecer, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 10 Mart 2014
64 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetçi Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2014 Pazartesi günü saat 10.00’da Eski
Büyükdere Cad. No: 33 Maslak / İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük Binası Konferans Salonu’nda
gerçekleştirilecektir.
OMV Petrol Ofİsİ A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemİ
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın pay sahipleri adına
Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve Finansal Tabloların
okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar
alınması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve kendilerine ödenecek huzur hakkı konusunda
karar alınması,
5. Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması konusunda
karar alınması,
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in 2014 yılından itibaren geçerli olmak üzere
Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu’nun 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap
dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmayacağına ilişkin teklifinin Genel Kurul’un
onayına sunulması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in Bilgilendirme Politikası ve Yönetim Kurulu
üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için Ücret Politikası esasları hakkında Genel Kurul’a
bilgi verilmesi,
8. 2013 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılabilecek
bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul’un onayına sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket’in pay sahipleri veya 3. kişiler lehine rehin, ipotek ve
benzeri teminatlar vermediği ve bu suretle gelir veya menfaat elde etmediği hususunda Genel Kurul’a
bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılı faaliyetleri için Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde
belirtilen iznin verilmesi ve 2013 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11. Dilek, temenniler ve kapanış.
Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 65
Kâr Dağıtım Önerisi
OMV PETROL OFİSİ A.Ş.
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI Şirketimizin kâr dağıtım politikası, Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili sair
mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimizin esas
sözleşmesi dikkate alınarak aşağıdaki esaslara
göre belirlenmiştir.
Şirketimizin kârına katılım konusunda imtiyaz
bulunmamaktadır. Kâr dağıtım politikasının
uygulanmasında pay sahiplerinin menfaatleri
ile Şirket menfaati arasında dengeli bir politika
izlenecektir.
Şirket, uymakla yükümlü olduğu mevzuat hükümleri
uyarınca Genel Kurul kararları çerçevesinde
finansal piyasalardaki temel ekonomik göstergeler
dikkate alınarak ve Şirketin finansal yapısının
optimizasyonuna imkân verecek şekilde kâr
dağıtılmasına karar verebilir. Kâr dağıtımı
yapılmasına karar verilmesi halinde, dağıtılabilecek
kârın en az %5’i dağıtılmak üzere, kâr dağıtımı
nakden veya sermayeye eklenmek suretiyle ihraç
edilecek payların bedelsiz olarak pay sahiplerine
dağıtılması veya her iki yöntemin belirli oranlarda
birlikte kullanılması şeklinde gerçekleşecektir.
Dağıtılması kararlaştırılan kâr payı tutarı Genel
Kurul kararında belirlendiği şekilde, ilgili Genel
Kurul toplantı tarihinden itibaren 3 ay içinde, en geç
ilgili hesap dönemi sonuna kadar dağıtılacaktır.
Yönetim Kurulunun Genel Kurula kârın
dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, Yönetim
Kurulu kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde
kâr dağıtmama nedenlerini ve dağıtılmayan kârın
kullanım şekline ilişkin bilgiye yer verecektir.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından önceden
yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası
düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı
dağıtabilir.
66 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Kâr Dağıtım Önerisi
2013 YILI KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (No. II-14.1) sayılı
“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği” dahilinde, Uluslararası
Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları ile uyumlu olarak
hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin
kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden
geçmiş, 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine
ait konsolide finansal tablolara göre; dönem
kârından “vergi gideri” tutarının düşülmesi ve
“bağış” tutarının eklenmesi yoluyla hesaplanan
29.663.857,63 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir
Dönem Kârı’nın, Şirketin vergi düzenlemeleri
uyarınca hazırladığı 2013 yılı mali tabloda
dağıtılabilir kâr olmaması dikkate alınarak
dağıtılmamasına ve “Geçmiş Yıllar Kârları”
hesabına eklenmesi suretiyle Şirket bünyesinde
tutulması hususunun Genel Kurul onayına
sunulmasına karar verilmiştir.
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
OMV PETROL OFİSİ A.Ş. KÂR DAĞITIM TABLOSU
1
Çıkarılmış Sermaye
577.500.000,00
2
Toplam Yasal Yedek Akçe 322.562.748,17
SPK (UFRS)
Yasal Kayıtlara Göre
3
Dönem Kârı /Zararı (*)
33.447.258,81
6.547.106,09
4
Ödenecek Vergiler
(4.751.564,61)
(26.965.894,56)
5
Net Dönem Kârı
28.695.694,20
(20.418.788,47)
6
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
7
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)
0,00
0,00
8
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI
28.695.694,20
(20.418.788,47)
9
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar
10
Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar
Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı
11
Ortaklara Birinci Temettü
0,00
Nakit
0,00
Bedelsiz
0,00
Toplam
0,00
12
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
0,00
13
Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Temettü
0,00
14
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
0,00
15
Ortaklara İkinci Temettü
0,00
16
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
0,00
17
Kâr Yedekleri
0,00
18
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0.00
968.163,43
29.663.857,63
(*) UFRS tabloda kontrol gücü olmayan paylar kâr/zararları hariç tutulmuştur.
TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)
0
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE
İSABET EDEN TEMETTÜ
TUTARI (TL)
ORAN (%)
0
0
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET
DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI
%0
Kâr Dağıtım Önerisi I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 67
2012 xxxxxx
68 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2012 I 2012’de Faaliyet Ortamı ve OMV Petrol Ofisi
2012 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu I Bağımsız Denetim Raporu
OMV PETROL OFİSİ A.Ş.
KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
2012’de Faaliyet Ortamı ve OMV Petrol Ofisi I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2012 I 69
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM AŞ
Büyükdere Cad. Beytem Plaza
No:22 K:9-10, 34381 - Şişli
istanbul - Turkey
Tel: +90 212 315 30 00
Fax:+90 212 230 82 91
www.ey.com
OMV Petrol Ofisi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na:
Giriş
OMV Petrol Ofisi Anonim Şirketi (“OMV Petrol Ofisi” veya “Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide finansal durum tablosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kâr veya zarar tablosunu,
konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar değişim tablosunu, konsolide nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu
Grup yönetimi bu konsolide finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için konsolide finansal
tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından
gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz,
Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını
ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi
sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim
tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak
şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak,
amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla,
Grup yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz,
ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün
olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, OMV Petrol Ofisi Anonim Şirketi’nin ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir
biçimde yansıtmaktadır.
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış
ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Grup’un 1 Ocak – 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin,
yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için
378 inci maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir.
Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için Grup Yönetimi’nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Bilanço tarihi itibariyle KGK tarafından henüz bu raporun esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu konuya ilişkin
ayrı bir rapor hazırlanmamıştır. Bununla birlikte, Grup, söz konusu komiteyi 27 Mart 2013 tarihinde kurmuş olup, komite dört üyeden oluşmaktadır.
Komite 2013 yılında Grup’un varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması
ve riskin yönetilmesi amacına yönelik olarak üç defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu’na sunmuştur.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited
Erdem Tecer, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 18 Şubat 2014
70 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
İÇİNDEKİLER
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU........................................................................................................72-73
KONSOLİDE KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU........................................................74
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU.............................................................................................75
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU..................................................................................................................... 76
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR...............................................................................77-158
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT 26
NOT 27
NOT 28
NOT 29
NOT 30
NOT 31
NOT 32
NOT 33
ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU.................................................................77
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR...........................................................78-102
OPERASYONLARIN SEZONA GÖRE DEĞİŞİMİ............................................................................ 102
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...............................................................................................102-105
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ . ...................................................................................................105
TÜREV ARAÇLAR VE FİNANSAL YATIRIMLAR.............................................................................106
FİNANSAL BORÇLAR....................................................................................................................107-109
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR . ...................................................................................................110
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR......................................................................................................111-112
STOKLAR ......................................................................................................................................112
MADDİ DURAN VARLIKLAR..........................................................................................................113-114
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR .......................................................................................115
ŞEREFİYE . ....................................................................................................................................116-117
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR.............................................117
KARŞILIKLAR . ..............................................................................................................................117-119
KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER . .................................................................................120-122
TAAHHÜTLER................................................................................................................................122
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER .........................................................123
DİĞER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER . ................................................................................124
ÖZKAYNAKLAR.............................................................................................................................125-127
SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MAALİYETİ . ......................................................................................128
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ,
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ.......................................................................................................129
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER................................................................................................129-130
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER...............................................................................130-131
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER/GİDERLER .................................................................131
FİNANSMAN GELİRLERİ/GİDERLERİ............................................................................................132
SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLAR...........................................................................133
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.........................................................................................134-138
HİSSE BAŞINA KAZANÇ ..............................................................................................................138
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI ...................................................................................................139-142
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ............................143-156
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL
RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR....................................157-158
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ..............................................................................158
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 71
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Not
Cari Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Geçmiş Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.829.456
3.021.862
5
35.789
70.267
8
2.228.627
1.606.238
30
26.425
29.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.202.202
1.576.983
9
469.379
90.540
30
319.540
15.635
149.839
74.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
6
-
189
Stoklar
10
1.059.260
1.197.141
Peşin Ödenmiş Giderler
18
18.628
16.774
Diğer Dönen Varlıklar
19
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
8
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
9
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
6
Maddi Duran Varlıklar
11
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.773
21.641
3.829.456
3.002.790
-
19.072
3.923.360
3.958.532
28.266
26.650
28.266
26.650
335
227
335
227
2.585
2.435
964.951
975.476
2.839.297
2.887.828
Şerefiye
13
2.230.455
2.230.455
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
12
608.842
657.373
Peşin Ödenmiş Giderler
18
37.423
38.083
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28
37.270
14.690
Diğer Duran Varlıklar
19
TOPLAM VARLIKLAR
13.233
13.143
7.752.816
6.980.394
31 Aralık 2013 tarihi ve bu tarihte sona eren döneme ait konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 18 Şubat
2014 tarihinde onaylanmış ve yayınlanması için yetki verilmiştir.
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
72 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Not
Cari Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Geçmiş Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
2.670.328
1.951.685
554.498
80.516
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7
114.332
127.221
Ticari Borçlar
8
1.297.639
987.185
30
77.574
19.389
1.220.065
967.796
İlişkili Taraflara Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14
Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.262
2.919
574.327
535.705
9
574.327
535.705
Ertelenmiş Gelirler
18
45.893
37.858
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü
29
169
131
72.392
63.979
Diğer Karşılıklar
15
72.392
63.979
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19
7.816
5.758
2.670.328
1.841.272
-
110.413
3.063.298
3.036.163
Kısa Vadeli Karşılıklar
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına
İlişkin Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7
3.000.287
3.001.750
Diğer Borçlar
9
28.910
3.094
28.910
3.094
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Uzun Vadeli Karşılıklar
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18
547
475
25.193
22.828
15
22.467
20.118
15
2.726
2.710
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28
-
83
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19
8.361
7.933
2.019.190
1.992.546
2.008.318
1.980.803
577.500
577.500
874.738
874.738
247.462
247.462
1.831
1.831
(3.097)
(2.336)
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
20
Sermaye Düzeltme Farkları
İlave Ödenmiş Sermaye
20
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Kâr veya Zarara Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20
326.591
323.488
Geçmiş Yıllar Kâr/Zararları
20
(45.403)
(59.646)
28.696
17.766
20
10.872
11.743
7.752.816
6.980.394
Dönem Net Kârı/Zararı
Kontrol gücü olmayan paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 73
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE
KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Not
Cari Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Geçmiş Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak –
31 Aralık 2013
1 Ocak –
31 Aralık 2012
Hasılat
21
24.979.295
20.202.160
Satışların Maliyeti (-)
21
(23.965.738)
(19.314.953)
1.013.557
887.207
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Brüt Kâr
23
-
(6.029)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
23
(551.136)
(482.782)
Genel Yönetim Giderleri (-)
23
(96.175)
(92.826)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24
96.468
72.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
24
(132.741)
(56.756)
329.973
321.273
Esas Faaliyet Kârı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25
8.655
43.527
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
25
(7.439)
(4.475)
Finansman Gelirleri
26
17.587
16.098
Finansman Giderleri (-)
26
(316.194)
(328.671)
VERGİ ÖNCESİ KÂR/(ZARAR)
32.582
47.752
Vergi Gelir/(Gideri)
(4.752)
(30.402)
(27.136)
(3.856)
- Dönem Vergi Gelir/(Gideri)
28
- Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)
28
22.384
(26.546)
27.830
17.350
(866)
(416)
28.696
17.766
0,050
0,031
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
(764)
(2.340)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Kazançları/(Kayıpları)
(955)
(2.926)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Kazançları/(Kayıpları) Ertelenmiş Vergi Etkisi
191
586
(764)
(2.340)
27.066
15.010
DÖNEM KÂRI/(ZARARI)
Dönem Kârı/(Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Hisse Başına Kazanç
29
Diğer Kapsamlı Gelir
DİĞER KAPSAMLI GELİR
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
74 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
(867)
(420)
27.933
15.430
-
Kontrol gücü olmayan paylara
ödenen temettüler
Satılan bağlı ortaklıkların etkisi
Yasal yedeklere transfer
Toplam kapsamlı gelir
874.738
-
-
-
-
-
-
874.738
-
874.738
874.738
-
-
-
874.738
Sermaye
Düzeltme
Farkları
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
577.500
-
Kontrol gücü olmayan payların
sermaye artışlarına katılımı
31 Aralık 2013
-
577.500
Geçmiş yıllar kârından transfer
1 Ocak 2013 (yeniden düzenlenmiş)
-
577.500
Muhasebe Politikasındaki değişikliliklere ilişkin düzeltmeler (Not 2.3)
1 Ocak 2013
-
Toplam kapsamlı gelir (Muhasebe
Politikasındaki değişikliliklere ilişkin
düzeltmeler (Not 2.3))
577.500
-
Kontrol gücü olmayan payların
sermaye artışlarına katılımı
31 Aralık 2012
-
577.500
Geçmiş yıllar kârından transfer
1 Ocak 2012
Not
Ödenmiş
Sermaye
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
247.462
-
-
-
-
-
-
247.462
-
247.462
247.462
-
-
-
247.462
İlave
Ödenmiş
Sermaye
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
1.831
-
-
-
-
-
-
1.831
-
1.831
1.831
-
-
-
1.831
(3.097)
(763)
-
2
-
-
-
(2.336)
(2.336)
-
(2.336)
(2.336)
-
-
-
326.591
-
899
(420)
-
-
2.624
323.488
-
323.488
323.488
-
-
-
323.488
(45.403)
-
(899)
-
-
-
15.142
(59.646)
-
(59.646)
(59.646)
-
-
(204.870)
145.224
Geçmiş Yıllar
Kâr/Zararları
Tanımlanmış Fayda
Planlarının Birikmiş
Hisse Senedi
Yeniden Ölçüm
İhraç Primleri Kazançları/Kayıpları
Kârdan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
Birikmiş
Kârlar
Kâr veya Zararda
Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler
veya Giderler
28.696
28.696
-
-
-
-
(17.766)
17.766
2.336
15.430
17.766
17.766
-
204.870
(204.870)
2.008.318
27.933
-
(418)
-
-
-
1.980.803
-
1.980.803
1.980.803
15.430
-
-
1.965.373
Ana Ortaklığa
Net Dönem ait Özkaynaklar
Toplamı
Kârı/Zararı
10.872
(867)
-
(13)
(5)
14
-
11.743
-
11.743
11.743
(420)
2
-
12.161
Kontrol Gücü
Olmayan
Paylar
2.019.190
27.066
-
(431)
(5)
14
-
1.992.546
-
1.992.546
1.992.546
15.010
2
-
1.977.534
Özkaynaklar
Toplamı
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 75
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Not
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem Kârı/Zararı
Dönem Net Kârı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
- Amortisman, İtfa ve Değer Düşüklüğü Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış
- Şüpheli alacak karşılığı, net
- Dava karşılığı giderleri ve diğer karşılıklar
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Kâr/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı yükümlülüğü ödemeleri
Karşılık ödemeleri
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Alınan faiz
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara
İlişkin Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan
Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan
Nakit Çıkışları
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Alınan faiz
Ödenen Faiz
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE
NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
76 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
11,12
6
28
10
8
15
11
5
5
Cari Dönem
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Geçmiş Dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2013
148.392
27.830
685.500
319.197
2.539
53.820
17.099
287.169
189
4.752
1 Ocak 31 Aralık 2012
629.420
17.350
612.741
312.679
2.136
4.576
11.752
291.651
2.873
30.402
(2.260)
(39.052)
2.995
(531.737)
137.881
(657.244)
(400.786)
310.454
72.888
5.070
(2.382)
(7.427)
(27.096)
3.704
(247.320)
(4.276)
2.905
(205.304)
(266.284)
(23.805)
303.218
176.150
18.930
(3.217)
(2.392)
(3.898)
5.931
(173.133)
12.497
-
20.304
73.020
(279.971)
(243.853)
(150)
58.523
552.681
(189.053)
(2.300)
(417.780)
82.058
(185.260)
(2.850)
(4.341)
16.222
(318.483)
6
8.625
(318.863)
1
(40.405)
38.507
-
-
(40.405)
76.191
35.786
38.507
37.684
76.191
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri aksi belirtilmedikçe bin TL’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 1 – ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
OMV Petrol Ofisi A.Ş. (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (konsolide finansal tablolar için “Grup” olarak
anılacaktır) fiili faaliyet konusu yurtiçinden ve yurtdışından akaryakıt temin etmek ve satmak, dağıtımını
tanzim etmek, depolamak, ayrıca rafineri yan ürünlerini satmak, her türlü madeni yağ ve gres ile bunların
yan ürünlerini üretmek, harmanlamak, üretim ve harmanlama için gerekli tesisleri kurmak, toptan ve
perakende satışını, ithalini ve ihracını yapmak; yanıcı ve katılaşmış gazın uluslararası ticaretini yapmak;
özellikle boru hatları ve dağıtıcılar vasıtasıyla nakil benzeri hizmetlerde dahil olmak üzere doğalgaz, biyogaz,
su, güç ve ısı nakletmek; doğalgaz ve biyogazın depolama kapasitesinin pazarlamasını yapmak; yetkili
makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla; doğalgaza ilişkin potansiyel yenilikçi uygulama alanlarında ve
buna bağlı ticari, teknik ve bakım konularında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek; her türlü güç
üretim santrali inşa edilmesi ve işletilmesi; yetkili makamlardan gerekli izinleri almak kaydıyla bilhassa güç
üretimi, üretim ekipmanlarının işletmesi ve bakımı, güç ticareti ve güç dağıtımında bulunmak, bilhassa boru
hattı olmak üzere her türlü şebeke, iletişim ağı ve hat sistemleri inşa etmek ve işletmektir. Grup’un 2.176
(OMV Petrol Ofisi A.Ş.: 2.169, Erk: 7) istasyon bayii, 1 madeni yağ fabrikası, 11 akaryakıt ve 3 LPG dolum
terminali (Aliağa, Yarımca, Aksaray), Marmara Ereğlisi terminali ve 25 hava ikmal ünitesi bulunmaktadır.
Grup’un 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle personel sayısı 989’dir (31 Aralık 2012: 989).
Şirket, Türkiye’de kayıtlı olup adresi aşağıdaki gibidir:
Eski Büyükdere Caddesi No: 33, 34398 Maslak, İstanbul
Şirket hisse senetleri 1991 yılından itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.
Şirket’in ana hissedarları OMV Aktiengesellschaft (“OMV”)’dir. Şirket’in ilgili bilanço tarihleri itibariyle
sermaye yapısı Not 20’de verilmiştir.
Konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 18 Şubat 2014 tarihinde onaylanmış ve yayınlanması
için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
Şirket’in bağlı ortaklıkları (“Bağlı Ortaklıklar”) ve temel faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:
Erk Petrol Yatırımları A.Ş. (“ERK”) 2003 yılında akaryakıt ve benzer ürünler dağıtım şirketi olarak
kurulmuştur. ERK’in akaryakıt, petrol ürünleri, LPG ve benzeri ürünlerin dağıtım lisansları 23 Ocak 2013
itibari ile iptal edilmiştir. ERK Temmuz 2013’de OMV Petrol Ofisi’nin bir bayisi olarak akaryakıt istasyonları
kiralayıp işletmeye başlamıştır. ERK’in 6 adet DOAO (bayi sahip acenta işleten) ve 1 adet toptan akaryakıt
istasyonu bulunmaktadır.
Petrol Ofisi Havacılık Operasyonları A.Ş. (“Havacılık Operasyonları” – eski adıyla Petrol Ofisi Akdeniz
Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ceyhan Bölgesi’nde kurulması planlanan petrol rafinerisi için 2007
Haziran ayında kurulmuştur. Rafineri lisans başvurusu geri çekilen Şirket, havacılık operasyonlarında faaliyet
göstermektedir. Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin adı 10 Mayıs 2013 tarihinde Petrol
Ofisi Havacılık Operasyonları A.Ş. olarak değişmiştir.
Marmara Depoculuk Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Marmara Depoculuk”), 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanunu ve Petrol Piyasası Yönetmeliği ile bunlarla ilgili mevzuatta ve yapılan herhangi bir ek ve/veya ek
yerine geçebilen hükümlerle düzenlenen konularda; Petrol Piyasasında faaliyette bulunanların stok ve
işletme ihtiyaçlarını karşılamak üzere üçüncü şahısların mülkiyetinde bulunan dökme petrol ürünlerinin ve
ambalajlı madeni yağ ve müstahzarların depolanması ve genel antrepo işletmeciliği faaliyetinde bulunmak
amacı ile 2009 Temmuz ayında kurulmuştur. Marmara Depoculuk 2012 yılı Kasım ayı içerisinde faaliyete
başlamıştır.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 77
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Şirket ve bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) ve
vergi mevzuatına ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı’na uygun olarak
tutmakta ve hazırlamaktadır.
İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak
hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara
ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını
ilan etmiştir. Grup’un konsolide finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında,
tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmaktadır
Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan
para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları,
Şirket’in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”)
cinsinden ifade edilmiştir.
2.2 Konsolidasyon Esasları
(i) Bağlı ortaklıklar
Bağlı ortaklıklar, doğrudan Şirket tarafından kontrol edilen işletmelerdir. Kontrol gücü, Şirket’in doğrudan
veya dolaylı olarak şirketlerin finansal ve faaliyet politikalarını yönetmesini ve bundan yarar elde etmesini
ifade eder. Bağlı ortaklıkların finansal tabloları yönetim kontrolünün başladığı tarihten kontrolün sona erdiği
tarihe kadar konsolide finansal tablolara dahil edilir. Aşağıda 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri
itibariyle bağlı ortaklıklar ve ortaklık oranları gösterilmiştir:
Pay (%)
Adı
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
ERK
99,96
99,96
Havacılık Operasyonları
99,99
99,99
Marmara Depoculuk
89,97
89,97
PO Arama Üretim (*)
-
99,96
PO Gaz İletim (**)
-
99,75
78 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.2 Konsolidasyon Esasları (devamı)
(*) Şirket, sermayesine %99,96 oranında doğrudan ve %0,04 oranında dolaylı olarak iştirak ettiği Petrol
Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“PO Arama Üretim”), hisselerinin tamamının Tiway Oil BV
şirketine 7.000.000 USD bedel ve üretim başarı ödemesi karşılığında satış ve devri için 19 Kasım 2012
tarihli hisse satış sözleşmesini imzalamıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“EPDK”) hisse devrine
ilişkin onayının alınmasının ardından 14 Mart 2013 tarihinde satış ve hisse devir işlemleri tamamlanmış ve
PO Arama Üretim konsolidasyon kapsamından çıkartılmıştır.
(**) Şirket, sermayesine %99,75 oranında doğrudan ve %0,25 oranında dolaylı olarak iştirak ettiği Petrol
Ofisi Gaz İletim A.Ş. (“PO Gaz İletim”), hisselerinin tamamının OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş. şirketine
5.100 TL bedel karşılığında satış ve devri için hisse satış sözleşmesini imzalamıştır. EPDK’nın hisse devrine
ilişkin onayının alınmasının ardından 28 Haziran 2013 tarihinde satış ve hisse devir işlemleri tamamlanmış ve
PO Gaz İletim konsolidasyon kapsamından çıkartılmıştır.
Konsolidasyona dahil edilmiş bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki kontrol gücü olmayan paylar Grup’un
özkaynağının içinde ayrı bir kalem olarak yer almaktadır. Kontrol gücü olmayan paylar, ilk satın alma
tarihinde hali hazırda kontrol gücü olmayan paylara ait olan tutarlar ile satın alma tarihinden itibaren
bağlı ortaklığın özkaynağındaki değişikliklerdeki kontrol gücü olmayan payların tutarından oluşur. Kontrol
gücü olmayan payların oluşan zararları kontrol gücü olmayan paylara ait hisseye dağıtılırlar. Kontrol gücü
olmayan pay sahiplerine atfedilen özkaynak ve net kâr sırasıyla bilanço ve gelir tablosunda ayrı olarak
gösterilmektedir.
(ii) Konsolidasyonda eliminasyon işlemleri
Konsolide finansal tablolar, Şirket ve bağlı ortaklıkları arasındaki işlemlerden dolayı oluşan tüm bakiye
ve işlemler ve gerçekleşmemiş her türlü gelirden arındırılmıştır. Grup içi işlemlerden kaynaklanan
gerçekleşmemiş zararlar da, değer düşüklüğüyle ilgili kanıt olmadığı hallerde, gerçekleşmemiş kârların
silinmesinde kullanılan yöntemle silinmiştir.
2.3 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya
sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da
buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır.
TMS 19 – Çalışanlara sağlanan faydalar standardında yapılan değişiklikler kapsamında kıdem tazminatına
ilişkin aktüeryal kazanç/kayıplar özkaynaklar altında muhasebeleştirilmektedir. Bu uygulama 1 Ocak
2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve uygulama geriye dönük olarak
uygulanmıştır. Grup, 31 Aralık 2013 tarihli gelir tablosunda pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinde 2.469
TL, genel yönetim giderlerinde 457 TL ve ertelenmiş vergi gelirinde 586 TL olarak muhasebeleştirilen 2.340
TL tutarındaki (ertelenmiş vergi etkisi netlenmiş olarak) aktüeryal kaybı diğer kapsamlı gelir tablosuna
sınıflamıştır. Grup, 31 Aralık 2012 tarihli finansal durum tablosunda net dönem kârı içinde gösterdiği
ertelenmiş vergi etkisi netlenmiş 2.340TL tutarındaki aktüeryal kaybı aynı tarihli finansal durum tablosunda
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler içerisine
sınıflandırmıştır. Grup, 31 Aralık 2012 tarihli nakit akış tablosunda vergi öncesi kârın içerisinde bulunan
2.340 TL tutarındaki aktüeryal kaybı kıdem tazminatı karşılığı içerisine sınıflandırmıştır.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 79
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.3 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (devamı)
TMS 19’da yapılan değişikliğe göre, çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar, tamamı hizmetin sunulduğu
yıllık raporlama dönemini takip eden on iki ay içinde yerine getirilmesi beklenen kısa vadeli faydaları
içermektedir. Bu uygulama 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve
uygulama geriye dönük olarak uygulanmıştır. Bu kapsamda, Grup’un beklentisi izin karşılıklarının tamamının
yıllık raporlama dönemini takip eden on iki ay içinde yerine getirilmemesi olduğu için 8.139 TL tutarındaki
kullanılmamış izin karşılıklarını diğer kısa vadeli yükümlülüklerden çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli
faydalara sınıflamış ve buna göre önceki dönem mali tablolarında gerekli sınıflamalar yapmıştır.
SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013
tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım
rehberi yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Grup’un konsolide bilançolarında çeşitli
sınıflamalar yapılmıştır. Grup’un 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal durum tablosunda ve 1 Ocak – 31
Aralık 2012 dönemine ait konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda yapılan sınıflamalar
şunlardır:
- ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar hesabında gösterilen 35.086 TL tutarındaki tahsile verilen çekler
nakit ve nakit benzerleri hesabında,
- finansal varlıklar hesabında gösterilen 189 TL tutarındaki stok vadeli işlem sözleşmeleri değerlemesi türev
araçlar hesabında,
- finansal varlıklar hesabında gösterilen 2.859 TL tutarındaki türev işlemler teminatları ilişki olmayan
taraflardan diğer alacaklar hesabında,
- diğer dönen varlıklar ve diğer duran varlıklar hesaplarında gösterilen sırasıyla 16.774 TL ve 38.083 TL
tutarındaki peşin ödenmiş giderler bilançoda ayrı hesaplar olarak,
- diğer kısa vadeli borçlar hesabında gösterilen 2.919 TL tutarındaki ödenecek personel gelir ve damga
vergisi ve SSK borçları çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar hesabında,
- ilişkili olmayan taraflara ticari borçlar hesabında gösterilen 867 TL ilişkili olmayan taraflara diğer borçlar
hesabında,
- diğer kısa vadeli borçlar hesabında gösterilen 34.322 TL tutarındaki alınan avanslar ve diğer kısa vadeli
yükümlülükler hesabında gösterilen 3.536 TL tutarındaki gelecek aylara ait gelirler ertelenmiş gelirler
hesabında,
- diğer uzun vadeli yükümlülükler hesabında gösterilen 475 TL tutarındaki gelecek yıllara ait gelirler uzun
vadeli ertelenmiş gelirler hesabında,
- diğer kısa vadeli yükümlülükler hesabında gösterilen 7.933 TL diğer uzun vadeli yükümlülükler hesabında,
- esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler hesaplarında gösterilen 39.052 TL (net) tutarındaki sabit kıymet
satış kâr ve zararı yatırım faaliyetlerinden gelir ve giderler hesaplarında,
- finansal gelir ve gider hesaplarında gösterilen 8.484 TL (net) tutarındaki ticari alacak ve borçlardan
kaynaklanan kur farkı, faiz geliri ve reeskont geliri ve gideri esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler
hesaplarında gösterilmiştir.
80 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında
esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş
TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır.
Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda
açıklanmıştır.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir:
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik işletmenin finansal araçlarını netleştirmeye ilişkin hakları ve ilgili düzenlemeler (örnek teminat
sözleşmeleri) konusunda bazı bilgileri açıklamasını gerektirmektedir. Getirilen açıklamalar finansal tablo
kullanıcılarına;
i) Netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve
ii) TFRS’ye göre ve diğer genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların
karşılaştırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır.
Yeni açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilen tüm finansal araçlar için verilmelidir. Söz
konusu açıklamalar TMS 32 uyarınca bilançoda netleştirilememiş olsa dahi uygulanabilir ana netleştirme
düzenlemesine veya benzer bir anlaşmaya tabi olan finansal araçlar için de geçerlidir. Değişiklik sadece
açıklama esaslarını etkilemektedir ve Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) – Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının Sunumu
Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını
değiştirmektedir. Bundan sonra diğer kapsamlı gelir tablosunda ileriki bir tarihte gelir tablosuna
sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemlerin hiçbir zaman gelir tablosuna sınıflanamayacak
kalemlerden ayrı gösterilmesi gerekmektedir. Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemiştir ve Grup’un
finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)
Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik
yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması
uygulamasının kaldırılması, tanımlanmış fayda planlarında aktüeryal kâr/zararının diğer kapsamlı gelir altında
yansıtılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine
göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir.
Grup, aktüeryal kazanç/kayıplarını bu değişiklik öncesi gelir tablosunda muhasebeleştirmekteydi. Aktüeryal
kazanç/kaybın diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan değişikliğin Grup’un
finansal durumu ve performansı üzerindeki etkisi geçmişe dönük olarak Not 2.3’te açıklanmıştır. Ayrıca, kısa
ve uzun vadeli personel sosyal haklarının sunumunda oluşan değişiklik kapsamında çalışanlara sağlanan
faydalar uzun vadeli borç karşılıkları olarak sunulmuş ve aktüeryal hesaplamaya tabi tutulmuştur.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 81
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10’nun ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 27’de de değişiklikler yapmıştır.
Yapılan değişiklikler sonucunda, artık TMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler ve
iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını içermektedir. Söz konusu değişikliğin
Grup’un finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)
TFRS 11’in ve TFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 28’de de değişiklikler yapmış ve
standardın ismini TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir. Yapılan
değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme getirilmiştir.
Söz konusu standardın Grup’un finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
TFRS 10 - TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin kısmının
yerini almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir “kontrol” tanımı
yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır.
Söz konusu standardın Grup’un finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler
Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini
düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına
izin verilmemektedir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir
etkisi olmamıştır.
TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları
TFRS 12 iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm dipnot
açıklama gerekliklerini içermektedir. Söz konusu standart sadece sunum esasları ile ilgilidir ve Grup’un
verdiği açıklamalar üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü
Yeni standart gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe
uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik
getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca,
gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Yeni açıklamaların sadece
TFRS 13’ün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir. Söz konusu standardın
Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
82 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
TFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
Yorum, üretim aşamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak muhasebeleşeceği,
muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine açıklık getirmektedir. Söz
konusu yorum Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmamıştır.
Uygulama Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 değişiklik)
Değişiklikler geriye dönük düzeltme yapma gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama
rehberinde yapılmıştır. İlk uygulama tarihi “TFRS 10’un ilk defa uygulandığı yıllık hesap döneminin
başlangıcı” olarak tanımlanmıştır. Kontrolün olup olmadığı değerlendirmesi karşılaştırmalı sunulan dönemin
başı yerine ilk uygulama tarihinde yapılacaktır. Eğer TFRS 10’a göre kontrol değerlendirmesi TMS 27/
TMSYK 12’ye göre yapılandan farklı ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmalıdır. Ancak, kontrol
değerlendirmesi aynı ise geriye dönük düzeltme gerekmez. Eğer birden fazla karşılaştırmalı dönem
sunuluyorsa, sadece bir dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin verilmiştir. Aynı sebeplerle TFRS 11 ve
TFRS 12 uygulama rehberlerinde de değişiklik yapılmış ve geçiş hükümleri kolaylaştırılmıştır. Değişikliğin
Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS’deki iyileştirmeler
1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olan ve aşağıda açıklanan 20092011 dönemi yıllık TFRS iyileştirmelerinin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi
olmamıştır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu:
İhtiyari karşılaştırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karşılaştırmalı bilgiler arasındaki farka açıklık
getirilmiştir.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar:
Maddi duran varlık tanımına uyan yedek parça ve bakım ekipmanlarının stok olmadığı konusuna açıklık
getirilmiştir.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum:
Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin TMS 12 kapsamında muhasebeleştirilmesi
gerektiğine açıklık getirilmiştir. Değişiklik, TMS 32’de bulun mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp
şirketlerin hisse senedi sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her türlü gelir vergisinin UMS 12 hükümleri
çerçevesinde muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.
TMS 34 Finansal Raporlama:
TMS 34’de her bir faaliyet bölümüne ilişkin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen açıklamalara
açıklık getirilmiştir. Faaliyet bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler işletmenin
faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlanıyorsa ve açıklanan toplam
tutarlarda bir önceki yıllık mali tablolara göre önemli değişiklik olduysa açıklanmalıdır.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 83
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden
sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen
ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık
getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük
olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli
bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2011’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapılan
değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kâr veya
zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu
tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer
kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir.
Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
TFRYK Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
Bu yorum, vergi ve benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar
çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum,
vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir
dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık
getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi ve vergi benzeri yükümlülük, asgari
eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yorumun geçmişe dönük
olarak uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu
veya performansı üzerinde hiçbir etkisinin olması beklenmemektedir.
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik)
TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer
düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı
açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir varlık
grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir tutarının ölçümü
ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. İşletme TFRS 13’ü uygulamışsa erken uygulamaya izin
verilmektedir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi
olması beklenmemektedir.
84 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma
muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen değişiklik, finansal riskten
korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda
riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir.
Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak
uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi
olması beklenmemektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve
bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Grup konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli
değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
UFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına
ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım
şirketlerinin bağlı ortaklıklarını UFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun
değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve
performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki
değişiklikler – UFRS 9 (2013)
UMSK Kasım 2013’te, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki ilgili
değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. İşletmeler tüm riskten korunma işlemleri
için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere muhasebe
politikası seçimi yapabilirler. Bu Standart’ın zorunlu bir geçerlilik tarihi yoktur, fakat halen uygulanabilir
durumdadır ve yeni bir zorunlu geçerlilik tarihi, UMSK projenin değer düşüklüğü fazını bitirdikten sonra
belirlenecektir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UFRS’ndaki iyileştirmeler
UMSK, Aralık 2013’te ‘2010–2012 dönemi’ ve ‘2011–2013 Dönemi’ olmak üzere iki dizi ‘UFRS’nda Yıllık
İyileştirmeler’ yayınlamıştır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricinde değişiklikler
1 Temmuz 2014’ten itibaren geçerlidir.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 85
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet koşulu
tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kâr veya
zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/
toplulaştırılabilir. ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere
ilişkin karar almaya yetkili yönetici’sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak
uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler
derhal uygulanacaktır.
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini
açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii)
varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde brüt
defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili bir
taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
86 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
RUFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Değişiklik, i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların UFRS 3’ün kapsamında olmadığı ii) bu
kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki muhasebeleşmeye uygulanabilir
olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
UFRS 13’deki portföy istisnasının finansal varlık, finansal yükümlülük ve diğer sözleşmelere uygulanabilir
olduğu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük
olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması
beklenmemektedir.
KGK tarafından yayınlanan ilke kararları
Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik aşağıdaki
ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma tarihi itibariyle
geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararlar 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanmıştır.
2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi
KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini
kolaylaştırmak amacıyla “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlamıştır. Bu düzenlemede yer
alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde
bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında TMS’yi uygulamakla yükümlü olan şirketlerin
hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi amacıyla yayınlanmıştır. Grup bu düzenlemenin
gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla Not 2.3’te belirtilen sınıflama değişikliklerini yapmıştır.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 87
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
2013-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
Karara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest) yöntemi ile
muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi gerektiği ve iii)
hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı itibarıyla
birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin
başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır. Söz konusu kararın
Grup’un finansal tablolarında bir etkisi olmamıştır.
2013-3 İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi
İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal araç
olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararın Grup’un finansal
tablolarında bir etkisi olmamıştır.
2013-4 Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi
Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı
iştirak ilişkisi olarak tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne ve
uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilke kararı ile
konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş ve her birinin muhasebeleştirme esasları belirlenmiştir.
i)Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,
ii) İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması
durumu
iii) İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleştirdiği bir
yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu.
Söz konusu kararın Grup’un finansal tablolarında bir etkisi olmamıştır.
88 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
2.5.1 Hasılat
Gelirler, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Grup’a akmasının
muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk
esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iade ve satış iskontolarının düşülmesi suretiyle
bulunmuştur.
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir:
• Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
• Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir
kontrolünün olmaması,
• Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,
• İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması,
• İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini
nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde
tahakkuk ettirilir.
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman
kayda alınır.
Hizmet gelirleri ve diğer gelirler, hizmetin verilmesi veya gelirle ilgili unsurların gerçekleşmesi, risk ve
faydaların transferlerinin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili
ekonomik faydaların Grup’a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul
değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır.
2.5.2 Stoklar
Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Stoklara dahil edilen
maliyeti oluşturan unsurlar malzeme, işçilik ve genel üretim giderleridir. Maliyet, hareketli ağırlıklı ortalama
metodu ile hesaplanmaktadır. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini
satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti
toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.
Grup 2010 yılında geçmişe yönelik olarak muhasebe politikası değişikliğine gitmiş ve ulusal stok tutma
yükümlülüğü kapsamında tuttuğu stokları operasyonel stoklarından ayrı olarak stoku biriktirdiği dönemde
oluşan hareketli ağırlıklı ortalama yöntemi ile değerlemiştir.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 89
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.3 Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle
enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden; 2005 ve sonrasında alınan kalemler için
satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek finansal tablolara
yansıtılır.
Maddi duran varlıklar doğalgaz arama ve üretim ile ilgili varlıklar dışında doğrusal amortisman metoduyla
amortismana tabi tutulmuştur. Arsa, faydalı ömrünün sınırsız kabul edilmesinden dolayı amortismana
tabi tutulmamaktadır. Maddi duran varlıkların amortisman dönemleri, tahmin edilen faydalı ömürleri esas
alınarak, aşağıda belirtilmiştir:
Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri
2-50 yıl
Makine, tesis ve cihazlar
2-50 yıl
Taşıt araçları
4-5 yıl
Döşeme ve demirbaşlar
2-50 yıl
Diğer maddi duran varlıklar
2-25 yıl
Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası
etkilerini ileriye dönük olarak tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir.
Diğer maddi duran varlıklar, ağırlıklı olarak dolum tankları, istasyon ve istasyon ekipmanlarından
oluşmaktadır.
Maddi duran varlıkların elden çıkartılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan
kâr veya zarar satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenerek, gelir tablosuna dahil
edilir.
2.5.4 Finansal Kiralama İşlemleri
Tüm fayda ve risklerin üstlenildiği maddi duran varlıkların finansal kiralama yolu ile elde edilmesi Grup
tarafından finansal kiralama adı altında sınıflandırılır. Finansal kiralamalar gerçekleştirildikleri tarihte,
kiralanan varlığın piyasa değeri veya minimum finansal kiralama ödemelerinin bugünkü değerinin düşük
olanından aktifleştirilirler. Kira ödemeleri anapara ve faiz içeriyormuş gibi işleme konulur.
Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azaltılır. Faiz ödemeleri ise, finansal
kiralama dönemi boyunca konsolide gelir tablosunda giderleştirilir. Finansal kiralama sözleşmesi ile elde
edilen maddi duran varlıklar, varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur.
90 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
(i) Şerefiye ve ilgili itfa payı
Şerefiye, satın alınan varlıkların satın alma maliyetleriyle, söz konusu varlıkların net olarak ayrıştırılabilen
makul değeri arasındaki farkı temsil etmektedir. Şerefiye, 30 Haziran 2004 tarihinden önce gerçekleşen
satın almalara ilişkin ise aktifleştirilmiş ve doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak 20 yıl olarak belirlenen
tahmini faydalı ömrü üzerinden 31 Aralık 2004 tarihine kadar itfa edilmiştir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
uygulanmakta olan muhasebe standartlarında yapılan değişiklik ile şerefiyeye amortisman ayrılması
durdurulmuş olup şerefiyenin net kayıtlı değeri yıllık olarak gözden geçirilir ve gerekli görüldüğü durumlarda
daimi değer kaybı göz önüne alınarak düzeltmeye tabi tutulur (Not 13).
Değer düşüklüğü testinde, şerefiye, Grup’un birleşmenin sinerjilerinden yararlanacak olan ve ayrıştırılabilen
her bir nakit üreten birime tahsis edilir. Şerefiyenin tahsis edilmiş olduğu nakit üreten birimlerde değer
düşüklüğünün olup olmadığını kontrol etmek amacıyla her yıl ya da değer düşüklüğünü göstergesi olduğu
durumlarda daha sıklıkta değer düşüklüğü testi uygulanır. Nakit üreten birimin geri kazanılabilir tutarının
defter değerinden düşük olduğu durumlarda, değer düşüklüğü ilk olarak nakit üreten birime tahsis edilen
şerefiyenin defter değerini azaltmak için kullanılır ve sonra bir oran dahilinde diğer varlıkların defter değerini
azaltmak için kullanılır. Şerefiye için ayrılmış değer düşüş karşılığı, daha sonraki dönemlerde iptal edilemez.
(ii) Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Diğer maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için enflasyonun
etkilerine göre düzeltilmiş maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005’ten sonra satın alınan kalemler için satın alım
maliyet değerinden, birikmiş itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilirler.
Edinilmiş bilgi sistemleri, imtiyaz hakları, ruhsatlar ve bilgisayar yazılımlarından oluşan diğer maddi olmayan
duran varlıklar, faydalı ömürleri olan 3-20 yıl boyunca doğrusal olarak itfa edilirler. Doğalgaz arama hakları
ise üretim miktarı yöntemiyle itfa edilirler. Özel maliyetler sözleşme süresince doğrusal olarak itfa edilir.
Grup’un özel maliyetler hesabı altında takip edilen intifa hakları ve intifa sözleşmeleri kapsamındaki diğer
hakları sözleşme süresince doğrusal olarak itfa edilmektedir.
2.5.6 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Şerefiye gibi sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer düşüklüğü
testi uygulanır. İtfaya tabi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı
durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri
kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış
maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır.
Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akışlarının olduğu en düşük
seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Şerefiye haricinde değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan
varlıklar her raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 91
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.7 Borçlanma Maliyetleri
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda,
satın alınması, yapımı veya üretimi ile direkt ilişki kurulabilen faiz giderleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa
hazır hale getirilene kadar maliyetine dahil edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının
geçici süre ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye
uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir.
Diğer tüm finansman giderleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Grup’un 31 Aralık
2013 ve 2012 dönemlerinde aktifleştirilmiş finansman gideri bulunmamaktadır.
2.5.8 Finansal Araçlar
(i) Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun
değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım işlemiyle
doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırım araçlarının ilgili
piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan finansal
varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar
elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.
Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında
belirlenmektedir.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu
döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması
durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal
varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar
ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan
finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu
kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri
teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal
varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar.
92 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.8 Finansal Araçlar (devamı)
(i) Finansal varlıklar (devamı)
Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar
Grup’un vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına
sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır.
Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer
düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Grup tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada işlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile bazı
borçlanma senetleri satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerleriyle
gösterilir. Grup’un aktif bir piyasada işlem görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat satılmaya hazır finansal
varlık olarak sınıflanan özkaynak araçları bulunmakta ve gerçeği uygun değeri güvenilir olarak ölçülemediği
için maliyet değerleriyle gösterilmektedir. Gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklükleri, etkin faiz yöntemi
kullanılarak hesaplanan faiz ve parasal varlıklarla ilgili kur farkı kâr/zarar tutarı haricindeki, gerçeğe uygun
değerdeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilir
ve finansal varlıklar değer artış fonunda biriktirilir. Yatırımın elden çıkarılması ya da değer düşüklüğüne
uğraması durumunda, finansal varlıklar değer artış fonunda biriken toplam kâr/zarar, gelir tablosuna
sınıflandırılmaktadır.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarına ilişkin temettüler Grup’un temettü alma hakkının oluştuğu durumlarda
gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
Yabancı para birimiyle ifade edilen satılmaya hazır parasal varlıkların gerçeğe uygun değeri ifade edildiği
para birimi üzerinden belirlenmekte ve raporlama dönemi sonundaki geçerli kurdan çevrilmektedir.
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen kur farkı kazançları/zararları, parasal varlığın itfa edilmiş maliyet
değeri üzerinden belirlenmektedir. Diğer kur farkı kazançları ve zararları, diğer kapsamlı gelir içinde
muhasebeleştirilmektedir.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu
kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti
üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 93
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.8 Finansal Araçlar (devamı)
(i) Finansal varlıklar (devamı)
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya
finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup
bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir
veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun
güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akışları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili
finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer
düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit
akışlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter
değeri arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal
varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın
tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki
değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış
değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa,
önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın
değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet
tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen
artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri üç
ay veya üç aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski
taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
(ii) Finansal yükümlülükler
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm borçları
düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli
finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda
belirtilmiştir.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya
diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
94 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.8 Finansal Araçlar (devamı)
(ii) Finansal yükümlülükler (devamı)
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle
kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden
değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda
muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da
kapsar.
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle
muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte
etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun
olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam
olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
(iii) Türev finansal araçlar
Türev finansal araçların ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değeri kullanılmakta ve izleyen
dönemlerde de gerçeğe uygun değeri ile değerlenmektedir. Grup, petrol ürün stoklarının değerinin
korunması, ithal kargo alımları, düzenli gelir temini ve olumsuz fiyat hareketlerinden kaçınmak amacıyla
çeşitli türev enstrümanlar kullanmaktadır. Bilanço tarihi itibariyle türev finansal araçlar gerçeğe uygun değer
farkı kâr zarara yansıtılan finansal araç olarak sınıflanmıştır.
2.5.9 Kur Değişiminin Etkileri
Grup’un her işletmesinin solo finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli
olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları,
Grup’un geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade
edilmiştir.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 95
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.9 Kur Değişiminin Etkileri (devamı)
Şirket ve Türkiye’de faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL
dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na
çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize bağlı parasal varlık ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli olan kurlar
kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmişlerdir. Gerçeğe uygun değerden ölçülen yabancı para birimindeki parasal
olmayan kalemler gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir. Tarihi
maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmezler. Parasal
kalemlerin çevrimden ve dövizli işlemlerin tahsil ve tediyelerinden kaynaklanan kambiyo kârları ve zararları
gelir tablosunda yer almaktadır.
Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kâr ya da zararda
muhasebeleştirilirler:
•
•
•
Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para birimiyle
gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme olarak ele alınan ve bu tür varlıkların maliyetine
dahil edilen kur farkları,
Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere karşı finansal koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen
işlemlerden kaynaklanan kur farkları,
Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde muhasebeleştirilen ve
net yatırımın satışında kâr ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da olasılığı olmayan yurtdışı
faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları.
Grup’un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda bilanço tarihindeki
geçerli olan kurlar kullanılarak TL olarak ifade edilir. Gelir ve giderler, işlemlerin gerçekleştiği tarihteki
kurların kullanılması gereken dönem içindeki döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı takdirde,
dönem içindeki ortalama kurlar ile çevrilir. Oluşan kur farkı özsermaye olarak sınıflandırılır ve Grup’un
çevrim fonuna transfer edilir. Bu çevrim farklılıkları yabancı faaliyetin satıldığı dönemde kâr veya zararda
kayda alınır. Yurtdışı faaliyetin satın alımından kaynaklanan şerefiye ve gerçeğe uygun değer düzeltmeleri,
yurtdışı faaliyetinin varlık ve yükümlülüğü olarak ele alınır ve dönem sonu kurundan çevrilir.
96 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.10 Hisse Başına Kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net kârın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse
senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl kârlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu
ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç
edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz
konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.
2.5.11 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kâra ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin
kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için
yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
2.5.12 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Grup’un geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğünün bulunması, bu yükümlülüğün yerine
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu
yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda ilgili yükümlülük, karşılık
olarak finansal tablolara alınır. Şarta bağlı yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden
çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi
tutulur. Şarta bağlı yükümlülük olarak işleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren
kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu şarta bağlı yükümlülük,
güvenilir tahminin yapılamadığı durumlar hariç, olasılıktaki değişikliğin meydana geldiği dönemin finansal
tablolarında karşılık olarak kayıtlara alınır.
Grup şarta bağlı yükümlülüklerin muhtemel hale geldiği ancak ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı
hakkında güvenilir tahminin yapılamaması durumunda ilgili yükümlülüğü dipnotlarında göstermektedir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan bir veya
daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlık, şarta bağlı varlık
olarak değerlendirilir. Ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeye girme ihtimalinin yüksek bulunması
durumunda şarta bağlı varlıklar finansal tablo dipnotlarında açıklanır.
Karşılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü
taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödemesinin kesin
olması ve tutarın güvenilir bir şekilde hesaplanması durumunda, bir varlık olarak muhasebeleştirilir.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 97
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.13 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki
değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin
ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır.
2.5.14 İlişkili Taraflar
Finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (bu Standartta ‘raporlayan işletme’ olarak kullanılacaktır) ilişkili olan
kişi veya işletmedir.
(a)
Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili
sayılır:
Söz konusu kişinin,
(i)
(ii)
(iii)
(b)
raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda.
Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili sayılır:
(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, bağlı
ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir),
(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya
da iş ortaklığı olması halinde,
(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde,
(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu
üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde,
(v) İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına
ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Raporlayan
işletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de raporlayan
işletme ile ilişkilidir.
(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi
halinde,
(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya
söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi
olması halinde.
İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da
yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
98 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.15 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Faaliyet bölümü, Şirket’in hasılat elde edebildiği ve harcama yaptığı işletme faaliyetlerinde bulunan, faaliyet
sonuçlarının bölüme tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümün performansının
değerlendirilmesi amacıyla Şirket Yönetimi tarafından düzenli olarak gözden geçirildiği ve hakkında ayrı
finansal bilgilerin mevcut olduğu kısımdır. Şirket’in faaliyet bölümleri İstasyon ile Ticari ve Endüstriyel’dir
(Not 4).
2.5.16 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin
vermediğinden dolayı, konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme
bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi
kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya
indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda belirtilen kârdan farklılık gösterir. Grup’un
cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı
kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici
farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri
dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından dolayı oluşan ve hem ticari hem
de mali kâr veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına ilişkin ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya
varlığı hesaplanmaz.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve
yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve
iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü
için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan
ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kâr elde etmek suretiyle bu farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte bu farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması
şartıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi
varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek
düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 99
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.16 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı)
Ertelenmiş vergi (devamı)
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirildiği
dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibariyle kanunlaşmış veya önemli ölçüde kanunlaşmış
vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin
hesaplanması sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter değerini geri kazanma ya da
yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme
ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi makam tarafından
toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek
suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere
ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme
birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir
tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında
ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının
gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi
göz önünde bulundurulur.
2.5.17 Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten
çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı
(“UMS 19”) uyarınca bu tür ödemeler tanımlanmış fayda planları olarak nitelendirilir. Hesaplanan tüm
aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmıştır.
2.5.18 Pozitif Kart (“PO Kart”) Programı Ertelenmiş Gelirleri
UFRYK 13 – “Müşteri Sadakat Programları”na göre, müşteri sadakat programları satış işlemlerinin farklı bir
bileşeni şeklinde muhasebeleşmelidir. Tahsil edilen bedelin rayiç değerinin bir kısmı müşteriye sağlanan
menfaatlere dağıtılarak, söz konusu menfaatler müşteri tarafından kullanıldıkça gelir kaydedilmelidir.
Grup, hediye puanları kazanıldığı ilk satış işleminin ya da işlemlerinin ayrı olarak tanımlanabilen bir bileşeni
olarak muhasebeleştirmektedir. İlk satış işlemi ile ilgili olarak alınan ya da alınacak bedelin gerçeğe uygun
değeri, hediye puanlar ile satışın diğer bileşenleri arasında dağıtılmaktadır. Kazanılan hediye puanlar
ertelenmiş gelir olarak muhasebeleştirilmektedir ve hediyeler müşterilere teslim edildikçe gelir olarak
kayıtlara alınmaktadır.
100 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
2.5.19 Nakit Akış Tablosu
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir
biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Grup’un petrol ürünleri satışı faaliyetlerinden kaynaklanan
nakit akışlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar)
kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu
kaynakların geri ödemelerini gösterir.
2.5.20 Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü dağıtım
kararı alındığı dönemde birikmiş kârdan indirilerek kaydedilir.
2.5.21 Netleştirme/Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak
değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş
zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.
2.6 Önemli Muhasebe Tahmin ve Varsayımları
Grup’un muhasebe politikalarını uygularken aldığı kritik kararlar ve hesaplama belirsizliğinin ana kaynakları
Not 2.5’de belirtilen muhasebe politikalarının uygulanması sürecinde yönetim, finansal tablolarda
muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde önemli etkisi olan (aşağıda ele alınan tahminler dışındaki) aşağıdaki
yorumları yapmıştır:
Ertelenmiş vergiler
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye
esas tutarları ile UFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmaktadır. Grup’un bağlı ortaklıklarının gelecekte oluşacak karlardan indirilebilecek kullanılmamış
mali zararlar ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları bulunmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı mevcut koşullar altında
tahmin edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kâr projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan
zararlar, kullanılmamış zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde
kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur. Grup, yapılan çalışmalar
neticesinde, ertelenmiş verginin geri kazanabileceğine ilişkin kanaat oluşması sebebiyle, satılmaya hazır
varlık olarak sınıflandırdığı bağlı ortaklığı dışındaki bağlı ortaklıklarındaki ertelenmiş vergi varlıklarını kayıtlara
almıştır.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 101
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 2 – FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.6 Önemli Muhasebe Tahmin ve Varsayımları (devamı)
PO Kart Programı Ertelenmiş Gelirleri
Grup, PO Kart Programı kapsamında müşteriler tarafından ilk satış işleminde kazanılan puanların, istasyon
müşterilerinin mevcut hediye puan biriktirme ve harcama alışkanlarını değerlendirerek bilanço tarihi sonrası
dönemde %68 (31 Aralık 2012: %65) karşılık oranıyla harcanacağı tahmininde bulunmuştur.
NOT 3 – OPERASYONLARIN SEZONA GÖRE DEĞİŞİMİ
Grup’un operasyonları, sezona göre önemli bir değişim göstermemektedir.
NOT 4 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup, faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili makam tarafından düzenli olarak gözden geçirilen iç raporlara
dayanarak faaliyet bölümleri belirlemiştir. Grup’un karar almaya yetkili makamı genel müdür ile yönetim
kuruludur.
Grup’un karar almaya yetkili makamı, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve
bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve faaliyetleri değişik risk ve faydalar
taşıyan müşteri grupları bazında incelemektedir. Grup’un müşteri grupları bazında dağılımı şu şekildedir:
İstasyon, ticari ve endüstriyel. Bazı gelir ve giderler (faiz geliri ve gideri gibi) Grup seviyesinde merkezi
olarak yönetildiği için bölümlere dahil edilmemiştir.
Yönetim bölüm performansını faaliyet kârı üzerinden değerlendirmektedir. Şirket yönetimi, Şirket
performansını coğrafi bölümlere göre takip etmediği için coğrafi bölümlere göre raporlama verilmemektedir.
102 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 4 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
1 Ocak - 31 Aralık 2013
İstasyon
Satış gelirleri (net)
Satışların maliyeti (-)
Brüt kâr/(zarar)
Faaliyet giderleri (-)
Ticari ve
Endüstriyel
9.251.289
24.979.295
(14.932.182)
(9.033.556)
(23.965.738)
795.824
217.733
1.013.557
(522.934)
(124.377)
(647.311)
Dağıtılmamış faaliyet gelirleri
96.468
Dağıtılmamış faaliyet giderleri (-)
Faaliyet kârı/(zararı)
Toplam
15.728.006
(132.741)
272.890
93.356
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
329.973
8.655
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
(7.439)
Finansman gelirleri
17.587
Finansman giderleri (-)
(316.194)
Vergi öncesi kâr/(zarar)
32.582
Dönem vergi geliri/(gideri)
(27.136)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
22.384
Vergi sonrası kâr/(zarar)
27.830
1 Ocak - 31 Aralık 2012
İstasyon
Satış gelirleri (net)
Satışların maliyeti (-)
Brüt kâr/(zarar)
Faaliyet giderleri (-)
Ticari ve
Endüstriyel
14.041.419
6.160.741
20.202.160
(13.317.322)
(5.997.631)
(19.314.953)
724.097
163.110
887.207
(458.388)
(123.249)
(581.637)
Dağıtılmamış faaliyet gelirleri
72.459
Dağıtılmamış faaliyet giderleri (-)
Faaliyet kârı/(zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Toplam
(56.756)
265.709
39.861
321.273
43.527
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
(4.475)
Finansman gelirleri
16.098
Finansman giderleri (-)
Vergi öncesi kâr/(zarar)
Dönem vergi geliri/(gideri)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Vergi sonrası kâr/(zarar)
(328.671)
47.752
(3.856)
(26.546)
17.350
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 103
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 4 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
Bölüm varlıkları ve yükümlülükleri:
Toplam varlıklar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
İstasyon
2.513.354
2.711.590
Ticari ve endüstriyel
1.924.073
1.240.538
Dağıtılmamış
3.315.389
3.028.266
Toplam
7.752.816
6.980.394
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
807.935
687.686
Toplam yükümlülükler
İstasyon
Ticari ve endüstriyel
519.509
413.190
Dağıtılmamış
4.406.182
3.886.972
Toplam
5.733.626
4.987.848
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile amortisman ve itfa payları:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
İstasyon
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
205.613
185.093
Ticari ve endüstriyel
33.002
28.700
Dağıtılmamış
41.356
30.060
279.971
243.853
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Toplam
Amortisman ve itfa payları
İstasyon
251.883
210.547
Ticari ve endüstriyel
16.072
18.792
Dağıtılmamış
51.242
47.620
319.197
276.959
Toplam
104 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 4 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
Değer düşüklüğü
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Ticari ve endüstriyel
-
35.720
Toplam
-
35.720
NOT 5 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle hazır değerlerin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Kasa
Bankalar
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat
Tahsile verilen çekler
31 Aralık 2012
511
252
21.216
34.929
14.308
29.131
6.908
5.798
14.062
35.086
35.789
70.267
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Türk Lirası vadeli mevduatların faiz oranları %5,50 ve %7’dir (31 Aralık 2012:
%5,90 ve %6,21). Tüm vadeli mevduatların vadeleri üç aydan kısadır. Grup’un yabancı para cinsinden
vadeli mevduatı bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Yoktur).
31 Aralık 2013 ve 2012 itibariyle konsolide nakit akış tablolarında yer alan nakit ve nakit benzerleri değerler
aşağıdaki gibidir:
Nakit ve nakit benzerleri
Eksi: faiz tahakkukları
Artı: satış amacıyla elde tutulan varlık sınıflaması (Not 27)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
35.789
70.267
(3)
(1)
-
5.925
35.786
76.191
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 105
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 6 – TÜREV ARAÇLAR VE FİNANSAL YATIRIMLAR
Grup’un kısa vadeli finansal varlıkları şöyledir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Stok vadeli işlem sözleşmeleri değerlemesi (*)
-
189
Toplam
-
189
(*) Petrol ürün stoklarının ve yapılan ithal kargo alımlarının; brüt kâr marjının temini ve olası stok değer
kayıplarından korunmak amacıyla türev ürünleri kullanılmaktadır. İthal kargolar için bir ya da iki ay vadeli
kontratlar kullanılırken, eldeki stoklar için daha uzun vadeli kontratlar kullanılmaktadır. Kullanılan bütün
kontratların vadesi bir yıldan kısadır. Bu işlemlerden kaynaklanan gelirler/giderler satılan malın maliyetine
dahil edilmektedir.
31 Aralık 2013
Nominal Değer
Stok
31 Aralık 2012
Gerçeğe Uygun Değer Değişimi
(28.229)
Nominal Değer
Gerçeğe Uygun
Değer Değişimi
(33.049)
189
-
Grup’un uzun vadeli finansal varlıkları şöyledir:
Çankaya Bel-Pet Limited Şirketi (*)
31 Aralık 2013
TL
%
2.585
49,0
31 Aralık 2012
TL
%
2.435
49,0
(*) Grup, 2013 yılında Çankaya Bel-Pet Limited Şirketi’ne 150 TL tutarında sermaye artırımında bulunmuştur.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi Not 31’de verilmiştir.
106 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 7 – FİNANSAL BORÇLAR
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
44.220
35.143
1.793
2.548
Kısa vadeli ilişkili taraf kredileri (Not 30 (d))
508.485
42.825
Toplam kısa vadeli borçlanmalar
554.498
80.516
Kısa vadeli banka kredileri
Kısa vadeli finansal kiralama borçları, net
Uzun vadeli ilişkili taraf kredilerinin
kısa vadeli faizleri (Not 30 (d))
114.332
127.221
Toplam uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
114.332
127.221
Uzun vadeli finansal kiralama borçları, net
287
1.750
Uzun vadeli ilişkili taraf kredileri (Not 30 (d)) (*)
3.000.000
3.000.000
Toplam uzun vadeli borçlanmalar
3.000.287
3.001.750
Toplam finansal borçlar
3.669.117
3.209.487
(*) 31 Aralık 2013 tarihi itibari ile OMV Petrol Ofisi Holding’ten alınan grup içi kredinin ödeme koşullarında ve
faiz oranında (TRLIBOR + 10 baz puan) bir değişiklik yoktur. Alınan kredinin faiz oranı kredi sözleşmesine
istinaden TRLİBOR’un vade sonundaki değeri dikkate alınarak Temmuz 2013’te yenilenmiştir. 12 Temmuz
ve 23 Temmuz 2013 tarihlerinde, 530.000 TL ve 2.470.000 TL tutarındaki grup içi kredilerinin yeni faiz
oranları sırasıyla %7,9703 ve %8,1803 olarak yenilenmiştir. İki kredi için bir önceki oranlar sırasıyla
%9,1289 ve %9,0430’dur. Şirket, Temmuz 2013’te OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.’ye bu kredilere ilişkin
275.519 TL faiz ödemesi yapmıştır.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 107
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 7 – FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
Grup’un 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle banka kredilerinin detayları aşağıdaki gibidir:
Ağırlıklı ortalama
faiz oranı %
Orijinal para birimi
TL
31 Aralık
31 Aralık
31 Aralık
31 Aralık
31 Aralık
31 Aralık
2013
2012
2013
2012
2013
2012
Türk Lirası krediler
7,71%
-
43.854
34.859
43.854
34.859
ABD doları krediler
-
-
66
42
140
75
Avro krediler
-
-
77
89
226
209
10,03%
6,58%
508.485
42.825
508.485
42.825
552.705
77.968
114.332
127.221
114.332
127.221
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
Kısa vadeli krediler:
Kısa vadeli ilişkili taraf
kredileri TL kredileri
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli
anapara taksitleri ve faizleri:
Uzun vadeli TL kredilerin
kısa vadeli kısmı
8,14%
9,06%
114.332
127.221
Uzun vadeli krediler:
İlişkili taraf Türk Lirası krediler
8,14%
9,06%
3.000.000
3.000.000
Banka ve ilişkili taraf kredilerinin geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir:
0-1 yıl içerisinde ödenecekler
5 yıl üzerinde ödenecekler
108 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
667.037
205.189
3.000.000
3.000.000
3.667.037
3.205.189
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 7 – FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
Bilanço tarihi itibariyle Grup’un finansal kiralama borçları aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli finansal kiralama borçları
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Ertelenmiş finansal kiralama borç maliyetleri (-)
Toplam
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1.822
2.744
(29)
(196)
1.793
2.548
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
290
1.808
(3)
(58)
287
1.750
Uzun vadeli finansal kiralama borçları
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Ertelenmiş finansal kiralama borç maliyetleri (-)
Toplam
Finansal kiralama borçlarının 31 Aralık 2013 tarihi itibari ile geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir:
Finansal kiralama
işlemlerinden borçlar
Ertelenmiş finansal
kiralama borç
maliyetleri
Toplam
yükümlülük
0-1 yıl içerisinde ödenecekler
1.822
(29)
1.793
1-2 yıl içerisinde ödenecekler
290
(3)
287
2.112
(32)
2.080
Finansal kiralama borçlarının 31 Aralık 2012 tarihi itibari ile geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir:
Finansal kiralama
işlemlerinden borçlar
Ertelenmiş finansal
kiralama borç
maliyetleri
Toplam
yükümlülük
0-1 yıl içerisinde ödenecekler
2.744
(196)
2.548
1-2 yıl içerisinde ödenecekler
1.559
(54)
1.505
2-3 yıl içerisinde ödenecekler
249
(4)
245
4.552
(254)
4.298
Grup’un finansal kiralama borçlarının gerçeğe uygun değeri, defter değerine yakındır.
Finansal borçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi Not 31’de verilmiştir.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 109
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 8 – TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Bilanço tarihi itibariyle Grup’un ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Ticari alacaklar
1.479.475
983.709
Çek ve senetler
610.385
563.096
Kredi kartı alacakları
187.633
115.761
26.425
29.255
836
1.619
2.304.754
1.693.440
İlişkili şirketlerden alacaklar (Not 30 (a))
Bayilere verilen krediler
Eksi: Şüpheli ticari alacak karşılığı
(76.127)
(87.202)
2.228.627
1.606.238
Ticari alacaklar
12.788
15.490
Çek ve senetler
8.187
5.471
Bayilere verilen krediler
7.291
5.689
28.266
26.650
Kısa vadeli ticari alacaklar
Uzun vadeli ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacak karşılığının dönemler içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
Tahsilatlar
Yıl içinde ayrılan karşılıklar
İptal edilen karşılıklar (*)
31 Aralık
2013
2012
87.202
128.204
(15.355)
(7.395)
31.980
11.565
(27.700)
(45.172)
76.127
87.202
(*) Grup yasal süreci devam eden şüpheli alacaklara ilişkin davalarını Hukuk departmanı ile analiz edip
kazanma olasılığı %50’den az olan şüpheli alacaklarını ve bu alacaklar için ayrılan karşılıkları kayıtlarından
silmiştir. Bütün alacak tutarı üzerinden karşılık ayrıldığı için silme işleminin gelir/gider etkisi olmamıştır.
Grup, alacaklarının kredi riski ile ilgili açıklamaları Not 31’de Kredi Riski bölümünde vermiştir.
Bilanço tarihi itibariyle Grup’un ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
Satıcılar
İlişkili şirketlere borçlar (Not 30 (b))
Kısa vadeli ticari borçlar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1.220.065
967.796
77.574
19.389
1.297.639
987.185
Ticari borçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi Not 31’de verilmiştir.
110 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 9 – DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
DİĞER ALACAKLAR
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
İlişkili taraflara kullandırılan krediler (Not 30 (c))
319.540
15.635
ÖTV muafiyeti (*)
120.794
33.551
32.554
44.015
3.197
4.331
156
237
Şirketle ilişkisini sonlandıran bayilerden olan alacaklar
Verilen depozito ve garantiler
Personelden alacaklar
Diğer
2.002
1.499
478.243
99.268
(8.864)
(8.728)
469.379
90.540
Verilen depozito ve teminatlar
335
227
Diğer uzun vadeli alacaklar toplamı
335
227
Eksi: Diğer şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıklar
Diğer kısa vadeli alacaklar toplamı
(*) Grup; askeri kurum, konsolosluk ve petrol arama şirketlerine sattığı ürünler için Türkiye Petrol Rafinerileri
A.Ş. (“Tüpraş”)’tan yaptığı alımlar üzerinden Özel Tüketim Vergisi muafiyeti almaktadır. Grup; denizcilik
şirketlerine sattığı ürünler için vergi dairesine ödenecek özel tüketim vergisinden mahsup edilmek
üzere Özel Tüketim Vergisi muafiyeti almaktadır. Konsolide finansal tablolarda gösterilen tutar Tüpraş’a
gönderilen fakat kullanılmayan vergi muafiyeti sertifikalarına ve vergi dairesinin onayını bekleyen vergi
muafiyeti sertifikalarına tekabül eder.
Diğer şüpheli alacak karşılığının dönemler içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
Tahsilatlar
Yıl içinde ayrılan karşılıklar
İptal edilen karşılıklar (*)
Kaybedilen bayi karşılıklarının iptali (**)
31 Aralık
2013
2012
8.728
17.831
(233)
-
21.840
3.576
(21.471)
(2.114)
-
(10.565)
8.864
8.728
(*) Grup yasal süreci devam eden şüpheli alacaklara ilişkin davalarını Hukuk departmanı ile analiz edip
kazanma olasılığı %50’den az olan şüpheli alacaklarını ve bu alacaklar için ayrılan karşılıkları kayıtlarından
silmiştir. Bütün alacak tutarı üzerinden karşılık ayrıldığı için silme işleminin gelir/gider etkisi yoktur.
(**) Şirket yasal süreci devam eden şüpheli alacaklara ilişkin davalarını Hukuk departmanı ile analiz edip
Şirket’le ilişkisini sonlandıran bayilerden olan alacak için ayrılan karşılığın bir kısmının tahsil edilebilir
olduğuna karar vermiş ve buna göre bu karşılıkları iptal etmiştir.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 111
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 9 – DİĞER ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
DİĞER BORÇLAR
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
557.291
517.945
Teminat kapsamındaki borçlar
5.873
6.182
Alınan depozito ve teminatlar
1.682
917
Diğer
9.481
10.661
574.327
535.705
Alınan depozito ve teminatlar
28.910
3.094
Diğer uzun vadeli borçlar toplamı
28.910
3.094
603.237
538.799
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
884.686
950.836
Diğer kısa vadeli borçlar toplamı
Diğer borçlar toplamı
NOT 10 – STOKLAR
Ticari mallar
Hammadde
55.020
38.504
Mamul
34.376
30.918
Yarı mamul
5.006
3.305
Diğer (*)
82.022
174.933
Stok değer düşüklüğü karşılığı
(1.850)
(1.355)
1.059.260
1.197.141
2013
2012
(1.355)
(1.355)
(495)
-
(1.850)
(1.355)
Toplam
(*) Diğer stoklar yoldaki akaryakıt ve madeni yağlardan oluşmaktadır.
Stok değer düşüklüğünün dönemler içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
Dönem içinde ayrılan karşılık
31 Aralık
112 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 11 – MADDİ DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
2013
Satılan bağlı
ortaklıkların
etkisi
İlaveler
Çıkışlar Transferler (*)
31 Aralık
2013
Maliyet:
Arazi-arsa ve binalar
318.273
-
4.275
(2.850)
(3.902)
315.796
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
241.830
(53)
12.284
(776)
(442)
252.843
Makine, tesis ve cihazlar
232.878
-
14.521
(3.089)
(117)
244.193
14.354
(160)
821
(242)
-
14.773
Taşıt araçları
40.119
(134)
5.643
(727)
(13)
44.888
Diğer maddi duran varlıklar
Döşeme ve demirbaşlar
912.259
(5.685)
63.095
(6.496)
(398)
962.775
Yapılmakta olan yatırımlar
13.831
-
3.052
-
-
16.883
1.773.544
(6.032)
103.691
(14.180)
(4.872)
1.852.151
Birikmiş amortisman:
40.027
-
5.174
(467)
(3.141)
41.593
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
109.628
-
14.010
(268)
(308)
123.062
Makine, tesis ve cihazlar
144.153
-
13.888
(2.567)
(40)
155.434
12.459
(25)
594
(242)
-
12.786
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
27.322
(95)
4.069
(689)
(6)
30.601
Diğer maddi duran varlıklar
464.479
(4.171)
66.965
(3.301)
(248)
523.724
798.068
(4.291)
104.700
(7.534)
(3.743)
887.200
Net defter değeri:
Arazi-arsa ve binalar
278.246
274.203
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
132.202
129.781
88.725
88.759
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
1.895
1.987
12.797
14.287
Diğer maddi duran varlıklar
447.780
439.051
Yapılmakta olan yatırımlar
13.831
16.883
975.476
964.951
Döşeme ve demirbaşlar
Net defter değeri
(*) 1.129 TL maddi olmayan duran varlıklara transfer edilmiştir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerinde rehin veya ipotek bulunmamaktadır.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 113
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 11 – MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
2012
Satış amacıyla
elde tutulan
varlıklar
sınıflaması
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
(*)
Değer
Düşüklüğü
(**)
31 Aralık
2012
Maliyet:
Arazi-arsa ve binalar
318.009
-
3.053
(9.361)
6.572
-
318.273
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
290.349
(68.287)
7.446
(1.637)
13.959
-
241.830
Makine, tesis ve cihazlar
209.834
-
7.380
(4.316)
19.980
-
232.878
Taşıt araçları
13.727
-
1.321
(694)
-
-
14.354
Döşeme ve demirbaşlar
35.727
(58)
4.738
(1.046)
758
-
40.119
Diğer maddi duran varlıklar
852.452
-
27.010
(19.835)
52.632
-
912.259
Yapılmakta olan yatırımlar
84.292
-
25.005
-
(95.466)
-
13.831
1.804.390
(68.345)
75.953
(36.889)
(1.565)
-
1.773.544
Birikmiş amortisman:
Binalar
34.807
-
5.209
(24)
35
-
40.027
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
140.770
(67.817)
16.719
(1.410)
(206)
21.572
109.628
Makine, tesis ve cihazlar
132.617
-
15.281
(3.315)
(430)
-
144.153
Taşıt araçları
12.546
-
607
(694)
-
-
12.459
Döşeme ve demirbaşlar
24.877
(35)
3.307
(834)
7
-
27.322
Diğer maddi duran varlıklar
412.896
-
64.639
(12.500)
(556)
-
464.479
758.513
(67.852)
105.762
(18.777)
(1.150)
21.572
798.068
Net defter değeri:
Arazi-arsa ve binalar
283.202
278.246
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
149.579
132.202
77.217
88.725
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
1.181
1.895
10.850
12.797
Diğer maddi duran varlıklar
439.556
447.780
Yapılmakta olan yatırımlar
84.292
13.831
1.045.877
975.476
Döşeme ve demirbaşlar
Net defter değeri
(*) 415 TL maddi olmayan duran varlıklara transfer edilmiştir.
(**) Grup, PO Arama Üretim’in maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için 35.720 TL değer düşüklüğü
karşılığı ayırmıştır. Değer düşüklüğü zararının 31.706 TL’si satışların maliyetinde, 4.014 TL’si ise araştırma
ve geliştirme giderlerinde bulunmaktadır.
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerinde rehin veya ipotek bulunmamaktadır.
114 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 12 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
Maliyet:
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Özel maliyetler
1 Ocak
2013
Satılan bağlı
ortaklıkların
etkisi
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
(*)
31 Aralık
2013
34.983
1.073.313
(169)
1.235
175.045
(2.586)
(17.055)
1.712
-
35.344
1.231.134
1.108.296
(169)
176.280
(19.641)
1.712
1.266.478
24.498
426.425
(124)
4.177
210.320
(1.057)
(7.186)
583
-
28.201
629.435
450.923
(124)
214.497
(8.243)
583
657.636
Birikmiş itfa payları:
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Özel Maliyetler
Net defter değeri:
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Özel Maliyetler
10.485
646.888
7.143
601.699
Net defter değeri
657.373
608.842
(*) 1.129 TL maddi duran varlıklardan transfer edilmiştir.
31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki
gibidir:
1 Ocak
2012
Satış
amacıyla
elde tutulan
varlıklar
sınıflaması
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
(*)
Değer
Düşüklüğü
(**)
31 Aralık
2012
45.256
35.374
948.093
(46.571)
(5.430)
-
3.330
5.003
159.567
(2.015)
(16)
(35.231)
52
884
-
34.983
1.073.313
1.028.723
(52.001)
167.900
(37.262)
936
-
1.108.296
28.497
25.957
281.194
(44.888)
(4.297)
-
2.243
2.802
166.152
(16)
(21.390)
52
469
14.148
-
24.498
426.425
335.648
(49.185)
171.197
(21.406)
521
14.148
450.923
Maliyet:
Maden arama lisansları
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Özel maliyetler
Birikmiş itfa payları:
Maden arama lisansları
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Özel Maliyetler
Net defter değeri:
Maden arama lisansları
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Özel Maliyetler
16.759
9.417
666.899
10.485
646.888
Net defter değeri
693.075
657.373
(*) 415 TL maddi duran varlıklardan transfer edilmiştir.
(**) Grup, PO Arama Üretim’in maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için 35.720 TL değer düşüklüğü
karşılığı ayırmıştır. Değer düşüklüğü zararının 31.706 TL’si satışların maliyetinde, 4.014 TL’si ise araştırma
ve geliştirme giderlerinde bulunmaktadır.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 115
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 13 – ŞEREFİYE
UFRS 3 (“Şirket Birleşmeleri”), 31 Mart 2004 tarihinden sonra gerçekleşen şirket birleşmelerine ve şirket
birleşmeleri sırasında oluşacak şerefiyelere uygulanmaya başlamıştır. UFRS 3, bir şirket birleşmesi sırasında
oluşmuş bir şerefiyenin finansal tablolara kayıtlı değer ile oluşmuş değer düşüklüklerinin netleştirilmesi
suretiyle yansıtılmasını gerektirmektedir. Grup, UFRS 3’ün geçiş maddeleri uyarınca, 31 Mart 2004
tarihinden sonra başlayan ilk hesap döneminden itibaren daha önce gerçekleşen şirket birleşmeleri
sırasında oluşmuş şerefiyeleri itfa etmeyi durdurmuştur. Ayrıca, 31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarında
brüt tutarı 2.809.692 TL ve birikmiş amortismanı 579.237 TL olarak yer alan şerefiye, 1 Ocak 2005 tarihi
itibari ile mahsup edilerek finansal tablolarda 2.230.455 TL olarak sunulmaya başlanmıştır.
Türkiye İş Bankası A.Ş. (“İş Bankası”) ve Doğan Holding ortaklığı ile oluşmuş olan İş Doğan Petrol Yatırımları
A.Ş. (“İş Doğan”), Şirket’in %51 hissesini 21 Temmuz 2000 tarihinde ve %25,8 hissesini 8 Ağustos 2002
tarihinde sırasıyla 2.825.071 TL ve 557.365 TL karşılığında ÖİB’den satın almıştır. İş Doğan’ın birleşme
öncesi konsolide finansal tablolarında söz konusu hisse alımları ile ilgili 2.710.882 TL tutarında şerefiye
oluşmuştur.
İş Doğan, 17 Kasım 2002 tarih ve 2002/38 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirket hisselerinin ortaklara
çağrı yoluyla toplanması konusunda karar almış ve söz konusu hisse alımları 22 Kasım 2002 ile 9 Aralık
2002 arasında gerçekleşmiştir. Bu hisse alımları sonucunda İş Doğan’ın sahip olduğu hisse oranı %96,3’e
ulaşmakla birlikte, birleşme öncesi İş Doğan bu hisselerin %14’ünü ortakları İş Bankası ve Doğan Holding’e
her birine %7 olmak üzere devretmiştir. İş Doğan tarafından ortaklarına yapılan bu devir sonrası kalan
ve çağrı yoluyla toplanmış hisseler, Şirket’in %5,5’ine tekabül etmektedir. İş Doğan’ın birleşme öncesi
konsolide finansal tablolarında söz konusu %5,5’lik hisse alımı ile ilgili 51.771 TL tutarında şerefiye
oluşmuştur. İş Doğan’ın 2002 yılında aldığı Şirket hisseleri ile ilgili şerefiye hesaplaması için gayrimenkullere
yaptırılan güncel makul değer çalışması 2003 yılı içinde tamamlanmış ve bu çalışmanın etkisi şerefiyeyi
47.039 TL tutarında artırmak ve maddi duran varlıkları aynı tutarda azaltmak yönünde olmuştur.
Şirket, SPK’nın 24 Aralık 2002 tarih ve 61/1705 sayılı toplantısında verdiği izinle İş Doğan ile mevcut tüm
aktif ve pasiflerinin bir kül halinde devir alınması suretiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 451 ve Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 37, 38 ve 39. maddeleri hükümlerine uygun olarak birleşmiştir. Birleşme tarihi olan 27 Aralık
2002 tarihi itibariyle, İş Doğan’ın UFRS uyarınca hazırlanmış ve yukarıda bahsi geçen hisse alımları sırasında
oluşan şerefiyeyi de içeren finansal tabloları birleşme sonrası Şirket’in UFRS uyarınca hazırlanacak
konsolide finansal tablolarına esas teşkil etmiştir. Söz konusu finansal tablolarda yer alan 247.462 TL (Not
20) tutarında ana ortaklık dışı özsermaye hesabı ise, birleşme sırasında özsermaye altına ilave ödenmiş
sermaye olarak sınıflandırılmıştır.
Grup, şerefiyeyi yıllık olarak veya değer düşüklüğüne uğrayabileceğine ilişkin göstergeler mevcut ise daha
sık olarak değer düşüklüğü için değerlendirir. Geri kazanılabilir tutar kullanımdaki değer hesaplamalarıyla
belirlenir. Kullanımdaki değer hesaplamaları için kullanılan başlıca tahminler iskonto oranı, büyüme
oranı, satış fiyatları ve dönem süresindeki direkt maliyetlere yöneliktir.Grup’un iki ana gelir bölümünün
varlık bazları aynı olduğu için ve şerefiye başlangıçta farklı gelir bölümlerine ayrıştırılmadığı için şerefiye
değer düşüklüğü testi Grup’un iki ana gelir bölümü üzerinden değil en küçük nakit üreten birim olan
Grup’un tamamı üzerinden yapılmıştır. İskonto oranı, paranın zaman değerine ilişkin geçerli piyasa
değerlendirmelerini ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi orandır. Grup, iskonto oranı olarak
ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini kullanmaktadır. Büyüme oranı ilgili sektör büyüme tahminlerine göre
belirlenmektedir. Satış fiyatlarında ve direkt maliyetlerdeki değişiklikler geçmiş tecrübelere ve gelecekteki
beklentilerine dayanmaktadır.
116 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 13 – ŞEREFİYE (devamı)
Grup, yönetim tarafından onaylanmış en son finansal bütçelere dayanarak ABD Doları cinsinden nakit akış
tahminlerini hazırlamaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup’un olağan nakit akışlarının hazırlanmasında
önümüzdeki 5 yıl için ve sonraki yıllar için yıllık %3 tahmini büyüme oranı kullanılmıştır (31 Aralık 2012: 5
yıl için %3). Nakit akış tahminlerini iskonto etmek için Grup %7,73 oranını kullanılmıştır (31 Aralık 2012:
%8,95). Şerefiye değer düşüklüğü testinde 5 yıllık nakit akış tabloları kullanılmıştır (31 Aralık 2012: 5 yıllık).
31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle yapılan inceleme sonucunda şerefiyenin geri kazanılabilir değeri kayıtlı
değer üzerinde tespit edilmiş ve değer düşüklüğüne rastlanmamıştır (31 Aralık 2012: Değer düşüklüğü
yoktur).
NOT 14 – ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Ödenecek personel gelir ve damga vergisi
1.673
1.528
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
1.589
1.391
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar toplamı
3.262
2.919
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
64.942
55.729
7.450
8.250
Toplam kısa vadeli borç karşılıkları
72.392
63.979
Kıdem tazminatı karşılığı
13.085
11.979
9.382
8.139
22.467
20.118
Diğer borç ve gider karşılıkları
2.726
2.710
Toplam uzun vadeli borç karşılıkları
2.726
2.710
25.193
22.828
NOT 15 – KARŞILIKLAR
Dava karşılıkları
Diğer borç ve gider karşılıkları
Kullanılmayan izin karşılığı
Toplam uzun vadeli karşılıklar
Toplam uzun vadeli karşılıklar
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 117
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 15 – KARŞILIKLAR (devamı)
Dava Karşılıkları:
Grup, aleyhine açılan davalarla ilgili olarak dava tutarı, muhtemel faiz ve masraflar için finansal tablolarda
64.942 TL (31 Aralık 2012: 55.729 TL) tutarında karşılık ayrılmıştır. Dava karşılıklarının hareket tablosu
aşağıdaki gibidir:
2013
2012
1 Ocak
55.729
54.757
Dönem içerisindeki artış
16.640
3.364
Ödemeler
(7.427)
(2.392)
31 Aralık
64.942
55.729
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılmış olan 851 TL tutarlı, Beykoz 1. Asliye Hukuk
Mahkemesinde görülen 2001/320 esas numaralı dava, Çubuklu Deposu’nun ecrimisil talebiyle açılmıştır.
Dava Şirket aleyhine sonuçlanmış olup temyiz edilmiştir. Yargıtay mahkeme kararının bozulmasına karar
vermiş ve yargılama süreci yeniden başlamış ve sonrasında mahkemece Şirket aleyhine karar verilmiş ve
bu karar Şirket tarafından temyiz edilmiş olup, Yargıtay tarafından temyiz talebi reddedilerek onanmıştır.
Yargıtay’ın onama kararı üzerine karar düzeltme yoluna gidilmiştir. Karar düzeltme talebi reddedilmiş ve
mahkemece hüküm altına alınan karar kesinleşmiştir. Şirket, 2013 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
bu dava için faiz dahil 4.226 TL ödeme yapmıştır. Şirket tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhinde
İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2009/639 esas sayısında kayden açılmış bulunan 1.171 TL’lik ecrimisil
ödeme emrinin iptali talepli dava Şirket’in aleyhine sonuçlanmış ve Şirket, 2013 yılında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne bu dava için faiz dahil 2.231 TL ödeme yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açmış
olduğu 2.556 TL tutarlı, Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen 2006/101 esas numaralı dava,
Çubuklu Deposu’nun ecrimisil bedeli ile ilgili olup yargılama süreci devam etmektedir. Bunların dışında
Beykoz 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/43 Esas sayısında kayıtlı 882 TL tutarlı ecrimisil alacağının
tahsili talepli davanın da yargılamasına devam olunmaktadır. Söz konusu dava tutarları ve muhtemel faiz
ve masraflar için finansal tablolarda 8.843 TL (31 Aralık 2012: 15.061 TL) karşılık ayrılmıştır. Bu davanın
esasına ilişkin olarak henüz karar verilmemiş olup, yargılama devam etmektedir.
Grup, aleyhine açılan diğer davalarla ilgili olarak dava tutarı, muhtemel faiz ve masraflar için finansal
tablolarda ayrıca 56.099 TL (31 Aralık 2012: 40.668 TL) tutarında karşılık ayrılmıştır.
Kıdem Tazminatı Karşılıkları:
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır.
Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve
25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını
alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, aylık 3.254,44 TL (31 Aralık 2012: 3.033,98 TL)
tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.
118 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 15 – KARŞILIKLAR (devamı)
Kıdem Tazminatı Karşılıkları (devamı):
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, şirketin çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”),
şirketin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak
geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır.
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel
oranı ifade eder. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, ekli finansal tablolarda karşılıklar, çalışanların emekliliğinden
kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 31 Aralık 2013
tarihi itibariyle karşılıklar yıllık %5,00 enflasyon oranı ve %10,80 iskonto oranı varsayımına göre, %5,52
reel iskonto oranı ile hesaplanmıştır (31 Aralık 2012 %4,66 reel iskonto oranı). İsteğe bağlı işten ayrılmalar
neticesinde ödenmeyip, Grup’a kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır.
Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize olup, Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1
Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438,22 TL tavan tutarı göz önüne alınmıştır. 31 Aralık tarihinde
sona eren dönemler için kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2013
2012
11.979
10.159
Hizmet maliyeti
1.246
1.120
Faiz maliyeti
1.293
1.016
(2.382)
(3.217)
955
2.926
(6)
-
1 Ocak
Ödemeler
Aktüeryal kayıp / (kazanç)
Satılan bağlı ortaklıkların etkisi
Satış amacıyla elde tutulan varlık sınıflaması
31 Aralık
-
(25)
13.085
11.979
2013
2012
8.139
7.796
Kullanılmayan izin karşılığı
Kullanılmayan izin karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak
Dönem içerisindeki artış
Ödemeler / Kullanılan
31 Aralık
2.601
2.417
(1.358)
(2.074)
9.382
8.139
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 119
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 16 - KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Şarta Bağlı Yükümlülükler
Şirket’in 2003-2007 yılı hesaplarıyla ilgili olarak, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi ve Büyük Mükellefler Vergi
Dairesi Başkanlığı tarafından 22-23 Temmuz 2008 tarihlerinde Şirket’e tebliğ edilmiş olan toplam 9.917
TL vergi aslı ve 13.810 TL vergi ziyaı cezası nedeniyle 11 Eylül 2008 tarihinde İstanbul Vergi Mahkemeleri
nezdinde dava açılmıştır. Açılan davaların tamamı Şirket lehine sonuçlanmış olup, tarh edilen vergi ve
kesilen ceza vergi mahkemelerince kaldırılmıştır. Söz konusu 50 adet davanın tamamı temyiz mercii
Danıştay nezdinde de kazanılmıştır. Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Başkanlığı tarafından karar düzeltmeye gidilmiştir ve yasal süreç halen devam etmektedir.
Grup yönetimi tarafından ilgili davalar değerlendirilmiş ve Grup lehine sonuçlanacağı ve nakit çıkışı söz
konusu olmayacağı düşünüldüğü için 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolarda herhangi bir
karşılık ayrılmamıştır.
Grup, olağan faaliyetleri kapsamında hem davalı hem davacı olarak bazı davalara taraf olmaktadır. Grup
yönetimi, bu finansal tabloların ilan edildiği tarihi itibariyle, yukarıda ve Not 15’te açıklanan karşılıklar ve
şarta bağlı yükümlülükler haricinde, finansal tablolarında karşılığı ayrılmamış ya da dipnot açıklaması
yapılmamış; faaliyetlerini veya finansal durumunu önemli derecede etkileyecek bir dava veya herhangi bir
kanuni takibatı bulunmadığını düşünmektedir.
120 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 16 –KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Şarta Bağlı Yükümlülükler (devamı)
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibariyle Grup’un teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Grup Tarafından Verilen TRİ’ler
TL Karşılığı
TL
ABD Doları
Avro
Şirket
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına
Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
2.186.086
2.148.584
2.918
10.650
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına
Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine
Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
-
-
-
-
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş
olduğu TRİ’ler
-
-
-
-
D. Diğer verilen TRİ’ler
i. Ana Ortak lehine vermiş olduğu TRİ’ler
-
-
-
-
-
-
-
-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup
Şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’ler
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’ler
-
-
-
-
2.186.086
2.148.584
2.918
10.650
Bağlı Ortaklıklar
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına
Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
1.600
1.600
-
-
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına
Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine
Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
-
-
-
-
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş
olduğu TRİ’ler
-
-
-
-
D. Diğer verilen TRİ’ler
i. Ana Ortak lehine vermiş olduğu TRİ’ler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.600
1.600
-
-
Toplam
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup
Şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’ler
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’ler
Toplam
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 121
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 16 –KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Şarta Bağlı Yükümlülükler (devamı)
31 Aralık 2012
Grup Tarafından Verilen TRİ’ler
TL Karşılığı
TL
ABD Doları
Avro
Şirket
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına
Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
417.734
388.791
2.841
10.154
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına
Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine
Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
131.456
4.000
71.500
-
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş
olduğu TRİ’ler
-
-
-
-
D. Diğer verilen TRİ’ler
i. Ana Ortak lehine vermiş olduğu TRİ’ler
-
-
-
-
14.665
7.000
4.300
-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup
Şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’ler
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’ler
-
-
-
-
563.855
399.791
78.641
10.154
Bağlı Ortaklıklar
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına
Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
8.628
8.628
-
-
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına
Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine
Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
-
-
-
-
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş
olduğu TRİ’ler
-
-
-
-
D. Diğer verilen TRİ’ler
i. Ana Ortak lehine vermiş olduğu TRİ’ler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.628
8.628
-
-
Toplam
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup
Şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’ler
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’ler
Toplam
31 Aralık 2013 itibari ile Grup’un vermiş olduğu diğer TRİ yoktur (31 Aralık 2012 tarihi itibariyle diğer
TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı %1’dir).
NOT 17 – TAAHHÜTLER
Grup, 2008 Mayıs ayında Gümrük ve Turizm İşletmeleri (“GTİ”) ile sınır kapılarında akaryakıt ve madeni
yağ satışı yapabilmek için 20 yıl süreli bir sözleşme imzalamıştır. Grup, bu sözleşme kapsamında GTİ’ye,
kendisine tahsis ve teslim edilen ticari alan ve faaliyetleri işletmeye başlamasıyla beraber elde edeceği
cirolardan ve akaryakıt satışlarından belirli oranda pay vermeyi taahhüt etmiş bulunmaktadır.
Grup, Tüpraş ile yaptığı sözleşme gereği her Ekim ayının ortasına kadar yıllık taahhüt ettiği miktarları
bildirmek zorundadır. Bununla beraber, Grup’un 3 aylık miktarları 30 gün öncesinden, aylık miktarları 15 gün
öncesinden değiştirme hakkı vardır.
122 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 18 – PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Peşin ödenen damga vergisi giderleri
7.649
3.949
Peşin ödenen sigorta giderleri
3.625
3.276
Peşin ödenen GTI ciro payı (*)
2.401
2.401
Peşin ödenen kira giderleri
1.165
1.413
Diğer
3.788
5.735
Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
18.628
16.774
Peşin ödenen GTI ciro payı (*)
27.507
33.095
Peşin ödenen damga vergisi giderleri
3.082
4.033
Diğer
1.408
955
Maddi duran varlık alımları için verilen avanslar
5.426
-
Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler
37.423
38.083
Toplam peşin ödenmiş giderler
56.051
54.857
(*) Grup’un, 2008 Mayıs ayında GTİ ile sınır kapılarında akaryakıt ve madeni yağ satışı yapabilmek için 20
yıl süreli imzaladığı sözleşme kapsamında yaptığı ödemenin 29.908 TL’lik (2012 – 35.496 TL) kısmı peşin
ödenmiş giderler altında takip edilmektedir.
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
42.184
34.322
3.360
2.963
349
573
45.893
37.858
Diğer ertelenmiş gelirler
547
475
Uzun vadeli ertelenmiş gelirler
547
475
46.440
38.333
Alınan avanslar
PO Card ertelenmiş gelirleri
Diğer
Kısa vadeli ertelenmiş gelirler
Toplam ertelenmiş gelirler
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 123
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 19 – DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Mahsup edilecek ÖTV
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
8.729
7.239
Peşin ödenen vergiler ve fonlar
5.178
6.298
İş avansları
3.236
4.564
630
3.476
-
64
17.773
21.641
Devreden KDV
Diğer
Diğer dönen varlıklar toplamı
Diğer duran varlıklar
13.233
13.143
Diğer duran varlıklar toplamı
13.233
13.143
Diğer varlıklar toplamı
31.006
34.784
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Gider tahakkukları
7.816
5.758
Diğer kısa vadeli yükümlülükler toplamı
7.816
5.758
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
8.361
7.933
Diğer uzun vadeli yükümlülükler toplamı
8.361
7.933
16.177
13.691
Diğer yükümlülükler toplamı
124 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 20 – ÖZKAYNAKLAR
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerindeki çıkarılmış sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Hisse (%)
31 Aralık 2012
TL
Hisse (%)
TL
OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.
55,40
319.949
55,40
319.949
OMV Aktiengesellschaft
41,58
240.105
41,58
240.105
3,02
17.446
3,02
17.446
100,00
577.500
100,00
577.500
Halka açık kısım
Toplam
Şirket’in çıkarılmış sermayesi tek grupta toplanmış hamiline yazılı hisselerden oluşmakta; her birinin
nominal değeri 1 (bir) Türk Lirası olan 577.500.000 (beşyüzyetmişyedimilyonbeşyüzbin) hisseye bölünmüş
577.500.000 Türk Lirası’dır.
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Kârdan ayrılmış kısıtlanmış yedekler, önceki dönemlerin kârından, kanun veya sözleşme kaynaklı
zorunluluklar nedeniyle veya kâr dağıtımı dışındaki belli amaçlar (örneğin iştirak satış kazançlarından vergi
avantajı elde edebilmek) için ayrılmış yedeklerdir.
Bilanço tarihleri itibariyle, kârdan ayrılmış kısıtlanmış yedekler yasal yedeklerden oluşmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. TTK’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar,
kanuni net kârın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan
kârın %10’udur. TTK’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece
zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup’un, 326.591 TL (31 Aralık 2012: 323.488 TL) tutarındaki kârdan ayrılan
kısıtlanmış yedeklerinin; 175.126 TL (31 Aralık 2012: 172.501 TL)’si ana ortaklığa ait yasal yedeklerin
nominal tutarından, 147.437 TL (31 Aralık 2012: 147.437 TL)’si yasal yedeklerin Vergi Usul Kanunu uyarınca
yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan olumlu farklardan ve 4.028 TL (31 Aralık 2012: 3.550 TL)’si
bağlı ortaklıkların yasal yedeklerindeki ana ortaklık paylarından oluşmaktadır.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 125
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 20 – ÖZKAYNAKLAR (devamı)
İlave Ödenmiş Sermaye
Şirket, SPK’nın 24 Aralık 2002 tarih ve 61/1705 sayılı toplantısında verdiği izinle İş Doğan ile mevcut
tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde devir alınması suretiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 451 ve Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 37, 38 ve 39. maddeleri hükümlerine uygun olarak birleşmiştir. Birleşme tarihi olan
27 Aralık 2002 tarihi itibariyle, İş Doğan’ın UFRS uyarınca hazırlanmış ve yukarıda bahsi geçen hisse
alımları sırasında oluşan şerefiyeyi de içeren finansal tabloları birleşme sonrası Şirket’in UFRS uyarınca
hazırlanacak konsolide finansal tablolarına esas teşkil etmiştir. Söz konusu finansal tablolarda yer alan
247.462 TL tutarında ana ortaklık dışı öz sermaye hesabı ise, birleşme sırasında öz sermaye altında ilave
ödenmiş sermaye olarak sınıflandırılmıştır.
Kâr Dağıtımı
Halka açık şirketler, kâr payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1
no’lu Kâr Payı Tebliği’ne göre yaparlar.
Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir
dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kâr dağıtım politikalarında belirlenen
şekilde kâr payı öderler. Ayrıca, kâr paylarının eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir ve ara
dönem finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtabilecektir.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay
sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına
ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki
kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden
ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre
17.766 TL tutarında “Net Dönem Kârı” oluştuğu anlaşıldığından, SPK’nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri
dahilinde; 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı
hususunda 16 Mayıs 2013 tarihli Genel Kurul’da karar alınmıştır.
Geçmiş Yıllar Kâr/Zararları
31 Aralık 2013 tarihi itibari ile Grup’un (45.403) TL tutarındaki geçmiş yıl zararları, (26.790) TL tutarında
öz sermaye enflasyon düzeltme farkları, 5.804 TL tutarında olağanüstü ve özel yedekler ve (24.417) TL
tutarında birikmiş zarardan oluşmaktadır (31 Aralık 2012: TL (59.646); (26.790) TL tutarında öz sermaye
enflasyon düzeltme farkları, 5.804 TL tutarında olağanüstü ve özel yedekler ile (38.660) TL tutarında birikmiş
zarar).
126 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 20 – ÖZKAYNAKLAR (devamı)
Geçmiş Yıllar Kâr/Zararları (devamı)
Özkaynaklar içerisinde tarihi bedelleri ile belirtilen kalemlerin 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücüyle
gösterilmiş değerleri ve özsermaye enflasyon düzeltme farkları 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi
itibariyle aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Yasal
Değerler
Yasal Yedek
Olağanüstü Yedek
Maliyet Artış Fonu
Diğer Yedekler
Toplam
Düzeltilmiş Özsermaye Enflasyon
Değer
Düzeltme Farkları
326.591
293.231
(33.360)
2.828
8.151
5.323
325
511
186
2.651
3.712
1.061
332.395
305.605
(26.790)
31 Aralık 2012
Yasal
Değerler
Yasal Yedek
Olağanüstü Yedek
Maliyet Artış Fonu
Diğer Yedekler
Toplam
Düzeltilmiş Özsermaye Enflasyon
Değer
Düzeltme Farkları
323.488
290.128
(33.360)
2.828
8.151
5.323
325
511
186
2.651
3.712
1.061
329.292
302.502
(26.790)
Tüm özkaynak kalemlerine ilişkin enflasyon düzeltme farkları sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar
mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kâr dağıtımı ya da
zarar mahsubunda kullanılabilmektedir.
Ana Ortaklık Dışı Paylar/Ana Ortaklık Dışı Kâr Zarar
Grup’un ana ortaklık dışı pay ve ana ortaklık dışı kâr zararı ERK ve Marmara Depoculuk’a ait olup bilanço
tarihi itibariyle 10.872 TL ve (867) TL’dir (31 Aralık 2012: ERK, Marmara Depoculuk, PO Arama Üretim ve
PO Gaz İletim’e ait olan 11.743 TL ve (420) TL).
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 127
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 21 – SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Satışlar
Yurtiçi satışlar
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
24.368.609
19.575.564
Hizmet satışları
19.584
29.248
Yurtdışı satışlar
1.554.473
1.418.668
Satıştan iadeler
(734)
(20)
Satış iskontoları
(567.873)
(468.824)
Diğer indirimler
(394.764)
(352.476)
24.979.295
20.202.160
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
267.604
265.799
312
345
Genel üretim giderleri
14.937
15.494
Amortisman giderleri
2.975
8.755
Satışların Maliyeti
İlk madde ve malzeme gideri
Doğrudan işçilik gideri
Yarı mamul stoklarındaki değişim
Değer düşüklüğü
Mamul stoklarındaki değişim
Satılan mamullerin maliyeti
Satılan ticari malların maliyeti
Satılan hizmet maliyeti (*)
Satışların maliyeti
(1.701)
673
-
31.706
(3.627)
2.207
280.500
324.979
23.655.515
18.962.750
29.723
27.224
23.965.738
19.314.953
(*) Satılan hizmet maliyetinin içerisinde Akdeniz Rafinerisi’ne ait 5.595 TL tutarında havacılık satış
operasyon maliyetleri; Marmara Depoculuk’a ait 14.466 TL tutarında depoculuk hizmet maliyeti, PO Gaz
İletim’e ait 9.662 TL tutarında (31 Aralık 2012: 27.224 TL) hizmet/taşıma maliyeti mevcuttur ve içerisindeki
amortisman ve itfa payı 7.878 TL’dir (31 Aralık 2012: 1.661 TL). PO Gaz İletim’in taşıma hizmeti gelirleri
OMV Gaz ve Enerji Satış’a verdiği gaz taşıma gelirlerinden oluşmaktadır. Akdeniz Rafinerisi’nin OMV
Petrol Ofisi’ne havacılık hizmetlerinden kaynaklanan satış operasyon gelirleri konsolidasyon sırasında
karşılıklı olarak silinmiştir. Marmara Depoculuk’un depoculuk hizmet geliri OMV Supply & Trading AG’e ve
OMV Petrol Ofisi’ne (konsolidasyon sırasında karşılıklı olarak silinmiştir) sunulan depoculuk hizmetinden
kaynaklanmaktadır.
128 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 22 – ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ,
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Araştırma ve geliştirme giderleri
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
-
(6.029)
(551.136)
(482.782)
(96.175)
(92.826)
(647.311)
(581.637)
NOT 23 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
31 Aralık tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait faaliyet giderleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Değer düşüklüğü giderleri
-
(4.014)
Gaz arama giderleri
-
(2.015)
-
(6.029)
Araştırma ve geliştirme giderleri
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Amortisman gideri
(302.276)
(260.212)
Personel giderleri
(55.136)
(51.426)
Danışmanlık gideri ve dışarıdan sağlanan faydalar
(38.705)
(29.797)
Nakliye giderleri
(37.518)
(32.925)
Reklam gideri
(22.968)
(24.298)
Kira gideri
(21.364)
(20.762)
Vergi-Resim-Harç gideri
(20.268)
(16.885)
Seyahat-Ulaşım-Konaklama gideri
(11.153)
(10.319)
Sigorta gideri
(8.380)
(6.513)
Bakım onarım gideri
(7.868)
(7.797)
Elektrik-Su-Isıtma gideri
(4.953)
(3.856)
Haberleşme gideri
(4.170)
(3.520)
Banka ve komisyon gideri
(2.585)
(2.518)
(13.792)
(11.954)
(551.136)
(482.782)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Diğer
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 129
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 23 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER (devamı)
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Personel giderleri
(39.181)
(39.116)
Danışmanlık gideri ve dışarıdan sağlanan faydalar
(10.829)
(13.487)
Vergi-Resim-Harç gideri
(9.468)
(9.268)
Bakım onarım gideri
(9.179)
(5.746)
Kira gideri
(7.731)
(6.798)
Amortisman gideri
(6.068)
(5.963)
Sigorta gideri
(3.978)
(4.529)
Seyahat-Ulaşım-Konaklama gideri
(3.066)
(2.845)
Haberleşme gideri
(1.774)
(1.558)
Banka ve komisyon gideri
Genel yönetim giderleri
(1.666)
(641)
Elektrik-Su-Isıtma gideri
(674)
(757)
Sponsorluk gideri
(407)
(227)
(2.154)
(1.891)
(96.175)
(92.826)
Diğer
NOT 24 – DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER
31 Aralık tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait diğer faaliyetlerden gelirler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Ticari alacak/borçlardan kaynaklanan kur farkı geliri
40.000
9.323
Konusu kalmayan karşılıklar
15.588
17.960
İlişkili kuruluşlardan masraf dağıtım geliri (Not 30 (b))
13.922
13.091
Şüpheli alacakların tahsilinden elde edilen gelir
4.981
-
Ticari alacak/borçlardan kaynaklanan faiz geliri
3.704
5.931
Ticari alacak/borçlardan kaynaklanan reeskont geliri
2.329
2.216
Komisyon geliri
1.672
1.234
Gümrük iadesi geliri
Diğer olağan gelir ve kârlar
130 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
-
10.682
14.272
12.022
96.468
72.459
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 24 – DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER (devamı)
31 Aralık tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait diğer faaliyet giderleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Karşılık giderleri
(70.460)
(26.755)
Ticari alacak/borçlardan kaynaklanan kur farkı gideri
(37.500)
(4.598)
EPDK cezaları(*)
(16.273)
-
(3.588)
(4.388)
(816)
(1.630)
EPDK ulusal marker bedeli
-
(14.563)
Amortisman gideri
-
(368)
(4.104)
(4.454)
(132.741)
(56.756)
Ticari alacak/borçlardan kaynaklanan reeskont gideri
Komisyon giderleri
Diğer olağan gider ve zararlar
(*) EPDK bayilerin denetlenmesine yönelik otomasyon sisteminin kurulumuna ilişkin akaryakıt sektörü
genelinde incelemeler gerçekleştirmiştir. EPDK 22 istasyonda otomasyon sisteminin düzenlemelere uygun
kurulmadığı değerlendirmesi ile Şirketimize toplam 16.273 TL idari para cezası uygulamıştır. Söz konusu
idari para cezasına ilişkin Kurul nezdinde itiraz başta olmak üzere Şirket tüm yasal haklarını kullanacaktır.
NOT 25 – YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER/GİDERLER
31 Aralık tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait yatırım faaliyetlerinden gelirler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Sabit kıymet satış kârı
8.166
43.527
Bağlı ortaklık satış kârı
489
-
8.655
43.527
31 Aralık tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait yatırım faaliyetlerinden giderler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Sabit kıymet satış zararı
(5.906)
(4.475)
Bağlı ortaklık satış zararı
(1.533)
-
(7.439)
(4.475)
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 131
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 26 – FİNANSMAN GELİRLERİ/GİDERLERİ
31 Aralık tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait finansal gelirler aşağıdaki gibidir:
Faiz gelirleri
Kur farkı gelirleri
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
16.221
8.625
1.366
7.473
17.587
16.098
31 Aralık tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait finansman giderleri aşağıdaki gibidir:
Faiz giderleri
Kur farkı gideri
132 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
(307.094)
(306.207)
(9.100)
(22.464)
(316.194)
(328.671)
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 27 – SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLAR
Şirket rafine edilmiş akaryakıt ürünlerinin toptan ve perakende satışına odaklanmaya karar verdiği için
arama üretim faaliyetlerini sonlandırmaya, 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında PO Arama
Üretim’in hisselerinin potansiyel alıcılara satılmasına karar vermiştir. Grup, PO Arama Üretim’de sahip
olduğu hisselerin tamamının Tiway Oil BV unvanlı şirkete toplam 7.000.000 ABD Doları ve gelecekte PO
Arama Üretim’in üretim seviyesine bağlı olarak meydana gelecek muhtemel değer artışı karşılığı bedel ile
satışına ilişkin hisse devir anlaşmasını 19 Kasım 2012 tarihinde imzalamıştır. EPDK hisse devrine ilişkin
onayının alınmasının ardından 14 Mart 2013 tarihinde satış ve hisse devir işlemleri tamamlanmış ve 31
Aralık 2013 finansal tablolarında PO Arama Üretim konsolidasyon kapsamından çıkartılmıştır (Grup, 31
Aralık 2012 tarihi itibari ile PO Arama Üretim’in varlık ve yükümlülüklerini satılmaya hazır olarak sınıflamıştır).
Satılmaya hazır olarak sınıflanan varlık ve yükümlülükler:
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
Nakit ve nakit benzerleri
-
5.925
Kısa vadeli ticari alacaklar
-
3.836
Kısa vadeli diğer alacaklar
-
10
Diğer dönen varlıklar
-
3.847
Uzun vadeli diğer alacaklar
-
48
Maddi duran varlıklar
-
493
Maddi olmayan duran varlıklar
-
2.816
Diğer duran varlıklar
-
2.097
Satılmaya Hazır Varlıklar Varlık Toplamı
-
19.072
Kısa vadeli finansal yükümlülükler
-
108.505
Kısa vadeli ticari borçlar
-
713
Kısa vadeli diğer borçlar
-
258
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
-
912
Kıdem tazminatı yükümlülüğü
-
25
Satılmaya Hazır Varlıklara İlişkin Yükümlülük Toplamı
-
110.413
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 133
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 28 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Grup, vergiye esas yasal mali tabloları ile Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış mali
tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlık ve
yükümlülüğünü hesaplamaktadır. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye
esas tutarları ile Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer
almasından kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır.
Grup, vergi varlığını sürekli olarak gözden geçirmekte ve önceki yıllar mali zararlarından kaynaklanan
ertelenmiş vergi varlığını (Marmara Depoculuk ve Erk’ten kaynaklanan) iş planına göre oluşması muhtemel
vergilendirilebilir karlarına dayandırarak mali tablolarına yansıtmaktadır. Marmara Depoculuk, geçmiş yıl
zararlarından kaynaklanan vergi varlıklarını gözden geçirmiş ve ertelenmiş vergi varlığının 5.440 TL olmasına
karar vermiştir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Marmara Depoculuk’un geçmiş yıl mali zararları için hesaplanan ertelenmiş
vergi varlığı 5.440 TL’dir (2012: 3.140 TL). Ertelenen vergi varlığı hesaplanmamış mahsup edilebilir mali
zararların vade dağılımı aşağıdaki gibidir:
Sona erme yılları
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
2014
4.075
4.075
2015
3.793
3.793
7.868
7.868
134 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 28 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2012 :%20).
Türkiye’de işletmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiş vergi varlıkları
olan bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi yükümlülükleri olan bağlı ortaklıklar ile netleştirilmez ve ayrı olarak
gösterilir.
Toplam Geçici
Farklar
Maddi ve maddi olmayan duran
varlıkların kayıtlı değerleri ile
vergi matrahları arasındaki net fark
Ertelenen Vergi Varlığı /
(Yükümlülüğü)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
(417.134)
(326.170)
(64.570)
(47.135)
Şüpheli alacak ve dava karşılığı
101.509
70.965
20.302
14.193
Stok değerlemesi farkı
318.950
260.381
63.790
52.076
1.976
1.355
395
271
Kıdem tazminatı yükümlülüğü
13.085
12.004
2.617
2.401
Mahsup edilebilecek mali zararlar
32.330
50.580
6.466
10.116
-
485
-
97
Kısa vadeli ticari borçların
ertelenmiş finansman gelirleri
(1.653)
(4.770)
(331)
(954)
Kısa vadeli ticari alacakların
ertelenmiş finansman giderleri
25.923
14.896
5.185
2.979
Peşin ödenen damga vergileri
düzeltmesi
(10.731)
(7.982)
(2.146)
(1.596)
27.809
26.853
5.562
5.371
37.270
37.819
-
(23.212)
37.270
14.607
Stok değer düşüş karşılığı
Gerçeğe uygun değer ile yansıtılan
türev enstrümanlar
Diğer geçici farklar
Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü)
Ertelenmiş vergi varlığı karşılığı
Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü), net
31 Aralık 2013 ve 2012 itibariyle sona eren dönemler itibariyle ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri
hareketi aşağıda verilmiştir:
Ertelenmiş vergi varlığı hareketi:
2013
2012
14.690
40.610
191
585
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri
22.389
(26.505)
31 Aralık itibariyle kapanış bakiyesi
37.270
14.690
1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi
Diğer kapsamlı gelirin ertelenmiş vergisi
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 135
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 28 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareketi:
2013
2012
(83)
(43)
-
1
İştirak satışlarının etkisi
88
-
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri
(5)
(41)
-
(83)
1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi
Diğer kapsamlı gelirin ertelenmiş vergisi
31 Aralık itibariyle kapanış bakiyesi
Kurumlar Vergisi
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin
tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde
gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye
tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım
indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2013 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2012: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2013
yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları
üzerinden hesaplanan geçici vergi oranı %20’dir (2012: %20).
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kârdan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir.
Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan kârlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır.
Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi
beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe
kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kâr payı elde eden ve bu kâr paylarını kurum
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine
dağıtılanlar hariç olmak üzere kâr payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir.
Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %10 olarak ilan edilmiştir. Bu oran,
23 Temmuz 2006 tarihi itibariyle %15 olarak değiştirilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kâr
payları gelir vergisi stopajına tabi değildir. 24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine
istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu
tarihten sonra yapılan teşvik belgesi yatırım harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili
olanların %40’ı vergilendirilebilir kazançtan düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından
vergi tevkifatı yapılmamaktadır.
136 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 28 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
Gelir Vergisi Stopajı (devamı)
Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Ancak, şirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle
yararlanamadığı yatırım indirimi tutarı sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan
düşülmek üzere sonraki yıllara taşınabilir. Bununla birlikte, taşınan yatırım indirimini sadece 2006, 2007
ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler. 2008 yılı kurum kazancından indirilemeyen yatırım indirimi
tutarının sonraki dönemlere devri mümkün değildir.Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim 2009 tarihli toplantısında,
kazanılmış hakları ortadan kaldıran bu yasal düzenlemeyi, Anayasaya aykırı bularak iptal etmiş ve böylece
yatırım indirimiyle ilgili süre sınırlaması da raporlama tarihi itibariyle ortadan kalkmıştır. Söz konusu karar ise
8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Grup yönetimi yatırım indiriminden faydalanmadığından 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kurumlar vergisi
oranını %20 olarak uygulamıştır.
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
Cari kurumlar vergisi karşılığı
26.731
3.856
Peşin ödenmiş vergi ve fonlar
(26.562)
(3.725)
169
131
1 Ocak31 Aralık
2013
1 Ocak31 Aralık
2012
(26.796)
(3.856)
(340)
-
22.384
(26.546)
(4.752)
(30.402)
Cari vergi yükümlülüğü:
Toplam cari vergi borcu
Vergi geliri/(gideri):
Cari gelir vergisi
Önceki yıl kurumlar vergisi hesaplamasına dahil edilen vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri):
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 137
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 28 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
Dönem vergi giderinin dönem kârı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:
Vergi geliri/(gideri):
Konsolide gelir tablolarındaki vergi öncesi kâr/(zarar)
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
32.582
47.751
Hesaplanan vergi: %20
(6.516)
(9.551)
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi
(1.519)
(7.181)
(30)
(23.212)
Ertelenmiş vergi varlığı karşılığı (*)
Vergi matrahına yapılan indirimlerin etkisi
Mahsup edilen geçmiş yıl zararları
Konsolide gelir tablosundaki vergi (gideri) / geliri
3.313
8.080
-
1.462
(4.752)
(30.402)
(*) Grup, bağlı ortaklıklarından PO Arama Üretim’de gelecek dönemlerde yeterli vergilendirebilir kârın
oluşmasının muhtemel olmamasından dolayı, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 30 TL tutarında ertelenmiş vergi
aktifini muhasebeleştirmemiştir (31 Aralık 2012: 23.212).
NOT 29 – HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Vergi geliri/(gideri):
Net dönem kârı/(zararı)
Tedavüldeki hisselerin ağırlıklı
ortalama adedi (1 TL değerli hisseye isabet eden)
Pay başına düşen basit ve hisse başına bölünmüş (tam TL)
138 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
28.696
17.766
577.500
577.500
0,050
0,031
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 30 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
i) İlişkili taraflardan alacak ve borçlar:
a) İlişkili taraflardan alacaklar
OMV Supply & Trading AG (*)
OMV Samsun Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. (*)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
22.295
18.761
2.701
926
OMV Enerji Ticaret Ltd. Şti. (*)
868
494
OMV Refining & Marketing GMBH (*)
249
140
98
620
OMV Aktiengesellschaft (**)
OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş. (**)
94
63
OMV Petrom Marketing Srl. (*)
71
752
Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş. (*)
34
-
OMV Trading Services Limited (*)
15
61
OMV Gaz ve Enerji Satış A.Ş. (*)
-
7.423
Çankaya Bel-Pet Ltd. Şti. (***)
-
15
26.425
29.255
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Toplam
b) İlişkili taraflara borçlar
OMV Supply & Trading AG (*)
53.247
3.584
OMV Refining & Marketing GMBH (*)
14.262
11.426
OMV Samsun Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
5.925
-
OMV Slovenia Ltd. (*)
2.593
3.041
OMV Enerji Ticaret Ltd. Şti. (*)
648
4
OMV Exploration & Production Gmbh (*)
540
342
OMV Solutions Gmbh (*)
222
425
OMV Aktiengesellschaft (**)
89
236
Çankaya Bel-Pet Ltd. Şti. (***)
48
20
OMV Gaz ve Enerji Satış A.Ş. (*)
-
252
OMV Gas & Power GmbH (*)
-
45
OMV Petrom Marketing Srl (*)
-
14
77.574
19.389
Toplam
(*) Diğer ilişkili taraflar
(**) Ana ortaklıklar
(***) Finansal varlık
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 139
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 30 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
c) İlişkili taraflara kullandırılan krediler
OMV Samsun Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. (*)
OMV Enerji Ticaret Ltd. Şti. (*)
OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş. (*)
Toplam
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
269.500
15.635
49.475
-
565
-
319.540
15.635
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
3.620.992
3.170.046
1.825
-
3.622.817
3.170.046
d) İlişkili taraflardan kullanılan krediler
OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş. (**)
Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş. (*)
Toplam
ii) İlişkili taraflara yapılan önemli satışlar ve ilişkili taraflardan yapılan önemli alımlar:
a) İlişkili taraflara yapılan ürün satışları
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
OMV Supply & Trading AG (*)
106.016
5.398
Çankaya Bel-Pet Ltd. Şti (***)
23.244
24.387
OMV Gaz ve Enerji Satış A.Ş. (*)
10.169
24.052
OMV Petrom Marketing Srl (*)
427
3.260
OMV Samsun Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. (*)
156
187
OMV Enerji Ticaret Ltd. Şti. (*)
67
-
-
644
OMV Refining & Marketing GMBH (*)
-
140
OMV Trading Services Limited (*)
-
61
140.079
58.129
OMV Aktiengesellschaft (**)
Toplam
İlişkili taraflara olan önemli satışlar genellikle akaryakıt ürün satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır.
(*) Diğer ilişkili taraflar
(**) Ana ortaklıklar
(***) Finansal varlık
140 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 30 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
b) İlişkili taraflardan yapılan alımlar
OMV Supply & Trading AG (*)
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
4.154.717
2.591.170
OMV Slovenija Ltd. (*)
24.398
21.991
OMV Refining & Marketing GMBH (*)
14.051
13.924
AMIC - Amical Insurance Limited (*)
5.809
4.145
OMV Enerji Ticaret Ltd. Şti. (*)
3.536
-
OMV Gaz ve Enerji Satış A.Ş. (*)
2.919
5.146
OMV Solutions Gmbh (*)
2.820
1.281
Çankaya Bel-Pet Ltd. Şti (***)
1.751
4.759
OMV Exploration & Production Gmbh (*)
465
735
OMV Aktiengesellschaft (**)
331
373
OMV Petrom Marketing Srl (*)
-
707
OMV Gas & Power GmbH (*)
-
46
4.210.797
2.644.277
Toplam
İlişkili taraflardan olan alımlar ağırlıklı olarak hizmet alım işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Şirket, OMV
Supply & Trading AG’den akaryakıt alımı yapmaktadır.
iii) İlişkili taraflardan faiz gelirleri ve ilişkili taraflara faiz giderleri:
a) İlişkili taraflardan faiz gelirleri
OMV Samsun Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (*)
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
12.880
1.288
OMV Enerji Ticaret Ltd. Şti. (*)
759
-
OMV Gaz ve Enerji Satış A.Ş. (*)
151
607
13.790
1.895
Toplam
(*) Diğer ilişkili taraflar
(**) Ana ortaklıklar
(***) Finansal varlık
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 141
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 30 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
iii) İlişkili taraflardan faiz gelirleri ve ilişkili taraflara faiz giderleri (devamı):
a) İlişkili taraflardan faiz gelirleri
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
284.950
292.621
OMV Enerji Ticaret Ltd. Şti. (*)
48
104
OMV Gaz ve Enerji Satış A.Ş. (*)
23
-
4
-
285.025
292.725
OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş. (**)
OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş. (*)
Toplam
iv) İlişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili diğer gelir ve giderler:
a) Yönetim kurulu üyelerine ve kilit yönetici personele sağlanan faydalar:
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak31 Aralık 2012
Ücret ve diğer kısa vadeli faydalar
10.098
8.336
Toplam
10.098
8.336
1 Ocak 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
b) İlişkili kuruluşlardan masraf dağıtım geliri:
OMV Samsun Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (*)
6.424
5.112
OMV Gaz ve Enerji Satış A.Ş. (*)
2.531
4.442
OMV Enerji Ticaret Ltd. Şti. (*)
3.935
2.661
OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş. (**)
907
876
Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş. (*)
125
-
13.922
13.091
Toplam
(*) Diğer ilişkili taraflar
(**) Ana ortaklıklar
(***) Finansal varlık
142 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 31 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(a) Sermaye risk yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da
borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kârlılığını artırmayı hedeflemektedir.
Grup’un sermaye yapısı 7. notta açıklanan kredileri de içeren borçlar, 5. notta açıklanan nakit ve nakit
benzerleri 20. notta açıklanan çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri ve geçmiş yıl kârlarını da
içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Grup’un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim tarafından
değerlendirilir. Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya
mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı yoluyla dengede
tutulması amaçlanmaktadır.
Grup sermayeyi borç/toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda
gösterildiği gibi finansal borçlar ve yükümlülükleri ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam
sermaye, bilançoda gösterildiği gibi öz sermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle net borç/toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
4.966.756
4.197.539
35.789
70.267
Toplam borçlar
Eksi: Hazır değerler
Net borç
4.930.967
4.127.272
Toplam öz sermaye
2.008.318
1.980.803
Toplam sermaye
6.939.285
6.108.075
71%
68%
Net Borç/Toplam Sermaye oranı
Grup’un genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 143
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 31 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
(b) Finansal Risk Faktörleri
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akışı faiz oranı
riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup’un risk yönetimi programı genel
olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin
minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Grup, çeşitli finansal risklerden korunmak amacı ile türev
ürünleri kullanmaktadır.
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir hazine bölümü
tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Grup’un hazine bölümü tarafından
finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Grup’un operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin
azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin olarak gerek yazılı
genel bir mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve diğer türevsel
olmayan finansal araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi çeşitli risk türlerini
kapsayan yazılı prosedürler oluşturulur.
(b.1) Kredi riski yönetimi
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de
taşımaktadır. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve
gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Grup’un tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından
doğmaktadır. Grup, bayilerinden doğabilecek bu riski, bayiler için belirlenen kredi limitlerini alınan teminatlar
ile sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Grup tarafından sürekli olarak izlenmekte ve
müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi
kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar, Grup politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak
değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak
gösterilmektedir (Not 8).
Ticari alacaklar, çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış, çok sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır.
Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmakta, gerekli
görüldüğü durumlarda alacaklar sigortalanmaktadır.
144 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
-
- Net değerin teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
-
-
18.105
(76.127)
94.232
18.105
28.613
50.016
18.851
2.143.496
811.457
2.230.468
Diğer Taraf
Ticari Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
319.540
-
319.540
İlişkili Taraf
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminat mektubu, ipotek, alacak sigortası gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
-
- Değer düşüklüğü (-)
-
-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
-
-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Net değerin teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Değer düşüklüğü (-)
-
517
-
25.908
-
26.425
İlişkili Taraf
- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
A. Vadesi geçmiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
- Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (*) (A +B+C+D+E)
31 Aralık 2013
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri
(b.1) Kredi riski yönetimi (devamı)
(b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
NOT 31 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
Alacaklar
-
-
-
23.690
(8.864)
32.554
23.690
-
-
-
-
-
23.690
Diğer Taraf
Diğer Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21.216
-
21.216
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bankalardaki
Mevduat Türev Araçlar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Diğer
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 145
146 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
-
-
- Net değerin teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
-
-
36.219
(87.202)
123.421
36.219
16.095
44.329
26.010
1.497.075
584.871
1.603.633
Diğer Taraf
Ticari Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.635
-
15.635
İlişkili Taraf
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminat mektubu, ipotek, alacak sigortası gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
-
- Değer düşüklüğü (-)
-
-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
-
-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Net değerin teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Değer düşüklüğü (-)
-
- Teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
49
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
29.206
-
29.255
İlişkili Taraf
A. Vadesi geçmiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
- Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (*) (A +B+C+D+E)
31 Aralık 2012
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri
(b.1) Kredi riski yönetimi (devamı)
(b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
NOT 31 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
Alacaklar
-
-
-
35.287
(8.728)
44.015
35.287
-
-
-
-
-
35.287
Diğer Taraf
Diğer Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34.929
-
34.929
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bankalardaki
Mevduat Türev Araçlar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Diğer
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 31 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
(b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
(b.1) Kredi riski yönetimi (devamı)
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup’un vadesi gelmemiş alacakları 2.188.256 TL’dir (31 Aralık 2012:
1.552.291 TL).
Grup’un, müşterilerinden aldığı teminatların toplamı aşağıdaki gibidir:
Teminat mektupları
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
798.624
606.791
İpotekler
463.178
478.553
Kredi Risk Sigortası (*)
420.298
180.604
Garanti çek ve senetleri
89.901
51.243
Nakit garantiler
17.136
1.708
1.789.137
1.318.899
(*) Grup, denizcilik alacaklarını sigortalamıştır.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, 754 TL’lik (31 Aralık 2012: 674 TL) kısmı kamudan olmak üzere toplam
50.533 TL (31 Aralık 2012: 44.378 TL) tutarındaki vadesi geçmiş ticari alacak, şüpheli alacak olarak
değerlendirilmemiş ve karşılık ayrılmamıştır. Grup, faaliyet gösterdiği sektörlerin dinamikleri ve şartlarından
dolayı 60 güne kadar olan gecikmeler için herhangi bir tahsilat riski öngörmemektedir. 60 günden
daha uzun süredir tahsil edemediği alacakları için vade farkı uygulayarak ticari alacaklarını yeniden
yapılandırmaktadır ve ipotek, kefalet, teminat senedi gibi teminatlar bulundurması sebebiyle herhangi bir
tahsilat riski öngörmemektedir. Vadesi geçmiş alacakların mevcut durumu yukarıda bahsedildiği üzere
sektörün özelliklerinden kaynaklanmaktadır ve önceki dönemlerde de buna benzerdir.
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, ticari alacakların 94.232 TL (31 Aralık 2012: 123.421 TL) tutarındaki kısmı
şüpheli alacak olarak değerlendirilmiş, bu tutardan teminatlı alacaklar düşülmek sureti ile kalan 76.127
TL’lik (31 Aralık 2012: 87.202 TL) kısım için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Ticari alacaklar için ayrılan
şüpheli alacak karşılığı, geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir. Grup, bu riskleri,
her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak
karşılamaktadır. Tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Bayilerden doğabilecek bu
riski, bayiler için belirlenen kredi limitlerini alınan teminatlar ile sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin
kullanımı sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler
göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar, Grup politikaları
ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan
sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 147
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 31 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
(b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
(b.1) Kredi riski yönetimi (devamı)
Vadesi geçen alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
47.428
-
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
49.295
-
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
2.689
-
45.353
32.554
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş
Toplam vadesi geçen alacaklar
Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
31 Aralık 2012
-
-
144.765
32.554
46.718
7.430
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
33.499
-
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
22.622
-
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş
Toplam vadesi geçen alacaklar
Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı
6.867
-
104.811
44.015
-
-
167.799
44.015
52.313
20.311
(b.2) Likidite risk yönetimi
Grup, nakit akışlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin
eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.
Likidite riski tabloları
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının
kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki
kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olan ve olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını
göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken
tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki
tabloya dahil edilmiştir. Türev finansal yükümlülükler ise iskonto edilmemiş net nakit giriş ve çıkışlarına göre
düzenlenmiştir. Vadeli işlem araçları brüt ödenmesi gereken vadeli işlemler için net olarak ödenir ve iskonto
edilmemiş, brüt nakit giriş ve çıkışları üzerinden realize edilir. Alacaklar veya borçlar sabit olmadığı zaman
açıklanan tutar, rapor tarihindeki getiri eğrilerinden elde edilen faiz oranı kullanılarak belirlenir.
148 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 31 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
(b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
(b.2) Likidite risk yönetimi (devamı)
31 Aralık 2013
Sözleşme uyarınca vadeler
Sözleşme
Defter uyarınca nakit
Değeri çıkışlar toplamı
(I+II+III)
3 aydan
kısa (I)
3-12
ay arası (II)
1-5 yıl
arası (III)
5 yıl üzeri
(IV)
Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Banka kredileri (Not 7)
44.220
44.220
44.220
-
-
-
3.622.817
3.622.817
622.817
-
-
3.000.000
2.080
2.112
647
1.175
290
-
Ticari borçlar (Not 8)
1.297.639
1.299.292
1.299.292
-
-
-
Toplam yükümlülük
4.966.756
4.968.441
1.966.976
1.175
290
3.000.000
Sözleşme
Defter uyarınca nakit
Değeri çıkışlar toplamı
(I+II+III)
3 aydan
kısa (I)
1-5 yıl
arası (III)
5 yıl üzeri
(IV)
İlişkili taraf kredileri (Not 7)
Finansal kiralama
yükümlülükleri (Not 7)
31 Aralık 2012
Sözleşme uyarınca vadeler
3-12
ay arası (II)
Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Banka kredileri (Not 7)
İlişkili taraf kredileri (Not 7)
Finansal kiralama
yükümlülükleri (Not 7)
35.143
35.143
35.143
-
-
-
3.170.046
3.170.046
170.046
-
-
3.000.000
4.298
4.552
899
1.845
1.808
-
Ticari borçlar (Not 8)
987.185
991.955
991.955
-
-
-
Toplam yükümlülük
4.197.539
4.202.563
1.198.910
1.845
1.808
3.000.000
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 149
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 31 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
(b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
(b.2) Likidite risk yönetimi (devamı)
31 Aralık 2013
Defter Değeri
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(I+II+III)
3 aydan
kısa (I)
3-12
ay arası (II)
1-5 yıl
arası (III)
Türev nakit girişleri
-
28.229
28.229
-
-
Türev nakit çıkışları
-
(28.229)
(28.229)
-
-
Defter Değeri
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(I+II+III)
3 aydan
kısa (I)
3-12
ay arası (II)
1-5 yıl
arası (III)
Sözleşme uyarınca vadeler
Türev finansal yükümlülükler
31 Aralık 2012
Sözleşme uyarınca vadeler
Türev finansal yükümlülükler
Türev nakit girişleri
189
33.238
33.238
-
-
Türev nakit çıkışları
-
(33.049)
(33.049)
-
-
(b.3) Piyasa riski yönetimi
Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz
kalmaktadır.
Grup düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.
Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu
riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.
150 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 31 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
(b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
(b.3) Piyasa riski yönetimi (devamı)
(b.3.1) Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Grup, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası’na çevriminde kullanılan kur oranlarının
değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve
pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, Grup, bu riski yabancı para varlık ve
yükümlülüklerinin netleştirilmesi yolu ile oluşan doğal bir yöntemle kontrol etmektedir. Yönetim, Grup’un
döviz pozisyonunu analiz ederek takip etmekte gerekli hallerde önlem alınmasını sağlamaktadır.
Grup, başlıca ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır, diğer para birimlerinin etkisi önemsiz
düzeydedir.
Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan
yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 151
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 31 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
(b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
(b.3) Piyasa riski yönetimi (devamı)
(b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
31 Aralık 2013
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
ABD Doları
Avro
Diğer
156.081
72.511
450
-
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
1.180
550
2
-
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
2.971
125
921
-
1. Ticari Alacak
3. Diğer
-
-
-
-
160.232
73.186
1.373
-
13.697
6.418
-
-
435
193
8
-
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
-
-
-
-
7. Diğer
-
-
-
-
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
14.132
6.611
8
-
9. Toplam Varlıklar (4+8)
174.364
79.797
1.381
-
10. Ticari Borçlar
422.730
190.255
5.676
-
2.203
926
77
-
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
-
-
-
-
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
-
-
-
-
424.933
191.181
5.753
-
7.616
3.568
-
-
-
-
-
-
526
246
-
-
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
11. Finansal Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
-
-
-
-
8.142
3.814
-
-
433.075
194.995
5.753
-
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
-
-
-
-
19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
-
-
-
-
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı
-
-
-
-
20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (9-18+19)
(258.711)
(115.198)
(4.372)
-
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
(261.682)
(115.323)
(5.293)
-
22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
-
-
-
-
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
-
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
-
25. İhracat (Not 21) (1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013)
1.554.473
816.708
-
-
26. İthalat (1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013)
7.210.629
3.757.737
23.081
-
152 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 31 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
(b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
(b.3) Piyasa riski yönetimi (devamı)
(b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
31 Aralık 2012
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
ABD Doları
Avro
170.461
94.353
964
-
371
208
-
-
5.058
2.818
14
-
-
-
-
-
Diğer
175.890
97.379
978
5. Ticari Alacaklar
198
111
-
-
6a. Parasal Finansal Varlıklar
208
117
-
-
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
-
-
-
-
7. Diğer
-
-
-
-
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
406
228
-
-
176.296
97.607
978
-
10. Ticari Borçlar
356.040
192.175
5.727
-
11. Finansal Yükümlülükler
114.340
63.763
288
-
9. Toplam Varlıklar (4+8)
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
-
-
-
-
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
-
-
-
-
470.380
255.938
6.015
-
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
-
-
-
-
15. Finansal Yükümlülükler
-
-
-
-
1.950
1.094
-
-
-
-
-
-
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
1.950
1.094
-
-
472.330
257.032
6.015
-
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
-
-
-
-
19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı
-
-
-
-
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
-
-
-
-
20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (9-18+19)
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı
(296.034)
(159.425)
(5.037)
-
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
(301.092)
(162.243)
(5.051)
-
22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
-
-
-
-
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
-
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı
-
-
-
-
25. İhracat (Not 21) (1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012)
1.418.668
791.582
-
-
26. İthalat (1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012)
5.197.570
2.877.670
17.458
-
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 153
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 31 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
(b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
(b.3) Piyasa riski yönetimi (devamı)
(b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle aktif ve pasifte yer alan döviz bakiyeleri şu kurlarla çevrilmiştir: 2,1343 TL=
ABD$ 1 ve 2,9365 TL = Avro 1 (31 Aralık 2012: 1,7826 TL = ABD$ 1 ve 2,3517 TL = Avro 1)
Kur riskine duyarlılık
31 Aralık 2013
Kâr/Zarar
Yabancı paranın
değer kazanması
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
Özkaynaklar
Yabancı paranın
değer kazanması
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında % 1 değerlenmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
(2.459)
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)
2.459
-
-
-
-
-
-
(2.459)
2.459
-
-
Avro’nun TL karşısında % 1 değerlenmesi halinde
4 - Avro net varlık/yükümlülük
5 - Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)
(128)
128
-
-
-
-
-
-
(128)
128
Diğer döviz kurlarının TL karşısında %1 değerlenmesi halinde
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
-
-
-
-
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
-
-
-
-
9- Diğer Döviz Varlıkları net etki (7+8)
-
-
-
-
TOPLAM (3+6+9)
(2.587)
154 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2.587
-
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 31 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
(b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
(b.3) Piyasa riski yönetimi (devamı)
(b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
Yabancı paranın
değer kazanması
31 Aralık 2012
Kâr/Zarar
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
Özkaynaklar
Yabancı paranın
değer kazanması
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında % 1 değerlenmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
(2.842)
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)
2.842
-
-
-
-
-
-
(2.842)
2.842
-
-
Avro’nun TL karşısında % 1 değerlenmesi halinde
4 - Avro net varlık/yükümlülük
5 - Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)
(118)
118
-
-
-
-
-
-
(118)
118
Diğer döviz kurlarının TL karşısında %1 değerlenmesi halinde
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
-
-
-
-
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
-
-
-
-
9- Diğer Döviz Varlıkları net etki (7+8)
-
-
-
-
TOPLAM (3+6+9)
(2.960)
2.960
-
-
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 155
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 31 – FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
(b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
(b.3) Piyasa riski yönetimi (devamı)
(b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi
Grup’un finansal yükümlülükleri, Grup’u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Grup’un finansal
yükümlülükleri ağırlıklı olarak değişken faizli borçlanmalardır. Değişken faizli finansal yükümlülüklerin 31
Aralık 2013 tarihi itibariyle mevcut bilanço pozisyonuna göre, faiz oranlarında %1’lik bir düşüş/yükseliş
olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda; vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kâr
etkisi 2.443 TL değerinde artacak/azalacaktır (31 Aralık 2012: 2.717 TL).
Faiz oranı duyarlılığı
Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:
Faiz Pozisyonu Tablosu
Sabit Faizli Finansal Araçlar
31 Aralık
2013
31 Aralık
2012
Finansal Varlıklar
326.448
21.433
Finansal Yükümlülükler
552.339
42.825
-
-
3.114.332
3.127.221
Değişken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar
Finansal Yükümlülükler
(b.3.3) Diğer Fiyat riski
Grup, petrol ürün stoklarının değeri ile uluslararası piyasalardaki ürün fiyat değişimlerinden satış fiyatlarının
etkilenmesinden dolayı fiyat riskine maruz kalmaktadır. Satış marjları üzerindeki olumsuz fiyat hareketi
etkilerinden kaçınmak amacıyla bir yıldan kısa vadeli türev ürünleri kullanılarak stok fiyat değişimlerinden
kaynaklanan riskleri yönetmektedir. Bu işlemlerden kaynaklanan gelirler/giderler satılan malın maliyetine
dahil edilmektedir. Satılan ticari mallar maliyetine, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ilişkin bu
işlemlerden elde edilen 5.150 TL tutarında kâr dahil edilmiştir (2012: 26.063 TL zarar).
156 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
2013 Yılı Faaliyetleri I Temel Göstergeler I Kurumsal Yönetim I Bağımsız Denetim Raporu
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 32 – FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN
KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
Finansal araçlar kategorileri
31 Aralık 2013
Krediler ve
alacaklar
(nakit ve nakit
benzerleri
dahil)
Gerçeğe uygun
değer farkı kâr
veya zarara
Satılmaya yansıtılan finansal
hazır
varlıklar/
varlıklar
yükümlülükler
İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler
Defter değeri
Not
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
35.789
-
-
-
35.789
5
2.256.893
-
-
-
2.256.893
8
2.585
-
-
2.585
6
Diğer finansal yatırımlar
Finansal yükümlülükler
Finansal yükümlülükler
-
-
-
3.669.117
3.669.117
7
Ticari borçlar
-
-
-
1.297.639
1.297.639
8
Gerçeğe uygun
değer farkı kâr
veya zarara
Satılmaya yansıtılan finansal
hazır
varlıklar/
varlıklar
yükümlülükler
İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler
Defter değeri
Not
31 Aralık 2013
Krediler ve
alacaklar
(nakit ve nakit
benzerleri
dahil)
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
70.267
-
-
-
70.267
5
1.632.888
-
-
-
1.632.888
8
Diğer finansal yatırımlar
-
2.435
-
-
2.435
6
Türevler
-
-
189
-
189
6
Ticari alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal yükümlülükler
-
-
-
3.209.487
3.209.487
7
Ticari borçlar
-
-
-
987.185
987.185
8
Grup, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir. Türev
enstrümanlarından kaynaklanan finansal yükümlülük ve varlıklar ile ilgili bilgi Not 6’da açıklanmıştır.
Bağımsız Denetim Raporu I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I 157
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“ TL”) olarak ifade edilmiştir.
Diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir.)
NOT 32 – FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN
KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR) (devamı)
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
•
•
•
Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada
işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.
İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen
borsa fiyatından başka direkt ya da indirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında
kullanılan girdilerden değerlenmiştir.
Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin
bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir.
Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aşağıdaki gibidir:
Raporlama tarihi itibariyle
gerçeğe uygun değer seviyesi
Finansal varlıklar
31 Aralık
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
2013
TL
TL
TL
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara
yansıtılan finansal varlıklar
Türev finansal varlıklar
-
-
-
-
Türev finansal yükümlülükler
-
-
-
-
Raporlama tarihi itibariyle
gerçeğe uygun değer seviyesi
Finansal varlıklar
31 Aralık
1. Seviye
2. Seviye
3. Seviye
2012
TL
TL
TL
189
189
-
-
-
-
-
-
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara
yansıtılan finansal varlıklar
Türev finansal varlıklar
Türev finansal yükümlülükler
NOT 33 – BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 18 Şubat 2014 tarihinde onaylanmış ve yayınlanması
için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
158 I OMV Petrol Ofisi Faaliyet Raporu 2013 I Bağımsız Denetim Raporu
OMV Petrol Ofisi A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. No: 33
Maslak 34398 İstanbul
Tel: +90 212 329 15 00
Fax:+90 212 329 52 82
www.petrolofisi.com.tr
Download

Faaliyet Raporu 2013