IZVEŠTAJ O RADU OPŠTINSKE ORGANIZACIJE SPS
PETROVAC NA MLAVI ZA PERIOD 2011 - 2014. GODINE
Uvodne napomene
Izborni ciklus po pravilu traje četiri godine. Međutim iz razloga što su izbori 2011. u
mesnim i opštinskim organizacijama SPS održani posle Osmog kongresa, a sada se isti
održavaju uoči Devetog kongresa, ovaj izveštajni period je nešto kraći, ali s obzirom na
aktivnosti koje su se u ovom periodu odvijale, Izveštaj će imati svoju potpunu celinu, a možda
i veći obim u odnosu na ciklus od četiri godine.
U realizaciji usvojenog Programa na prethodnoj Izbornoj konferenciji Socijalistička
partija Srbije u opštini Petrovac na Mlavi je ostvarila impresivne rezultate, ne samo u
njegovom ostvarivanju već je umnogome i prevazišla sva očekivanja i to u vremenu velikih
teškoća za čitavu zemlju. Ako se tome dodaju i elementarne nepogode koje su pogodile Srbiju
i opštinu Petrovac na Mlavi, onda ovi rezultati još više dobijaju na težini, jer ih je ostvarila
Partija koja je vlast vršila u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, ali s obzirom na broj
odbornika u Skupštini opštine, najveći teret i odgovornost imala je Socijalistička partija
Srbije.
Za manje od godinu dana SPS će obeležiti značajan jubilej: 25 godina od svog
osnivanja 1990. godine. Mnogo je članova bilo u redovima SPS-a. Veliki broj je onih koji su
u SPS-u od njenog osnivanja, mnogi su se učlanili kasnije, jer u vreme njenog osnivanja nisu
ni bili punoletni. Jedan broj sticajem bioloških prilika, nije više među nama, a jedan broj je
otišao u druge partije. I sve je to reklo bi se prirodno, pa čak i normalno u višestranačkom
sistemu. Ono što je najdragocenije i čime SPS može da se ponosi je činjenica da su pravi
socijalisti ostali u njenim redovima, a dolazak novih, mladih, obrazovanih je stalan proces i to
je ono što ohrabruje, što Partiji daje novu snagu, svežu krv i svetlu budućnost.
Kada se u daljem toku Izveštaja budu sagledali rezultati, to će umnogome dati odgovor
zašto je SPS u opštini Petrovac na Mlavi od svog osnivanja najbolja, najprogresivnija,
najuticajnija, najpopularnija i najprivlačnija partija za sve one kojima je stalo do progresivnih
i socijalno opravdanih ciljeva, sa jasnom vizijom koja je bliska generacijama koje žive i rade
danas i za one koje će doći sutra da preuzmu odgovornost kako za svoju budućnost, tako i za
budućnost generacija koje će doći posle njih.
1
Struktura Opštinske organizacije
SPS u opštini Petrovac na Mlavi
Socijalistička partija Srbije u opštini Petrovac na Mlavi ima najbolju mrežu
organizovanja. U njenim redovima, bez preterivanja, može se reći nalaze se
najsposobniji kadrovi svih profila zanimanja, sa visokim nivoom obrazovanja, koji
poseduju izuzetne moralne kvalitete i intelektualne kreativnosti.
U opštini Petrovac na Mlavi deluje 41 mesna organizacija i to u naseljima:
Bistrica, Bošnjak, Burovac, Busur, Veliko Laole, Vezičevo, Vitovnica, Vošanovac,
Veliki Popovac, Dubočka, Dobrnje, Ždrelo, Zabrđe, Krvije, Kamenovo, Knežica,
Kladurovo, Leskovac, Lopušnik, Malo Laole, Melnica, Manastirica, Orljevo,
Oreškovica, Pankovo, Rašanac, Ranovac, Stamnička Reka, Stamnica, Starčevo,
Tabanovac, Trnovče, Ćovdin, Šetonje i sedam mesnih organizacija u gradu Petrovcu
na Mlavi.
Prema broju upisanih članova, zaključno sa septembrom 2014. godine,
Opštinska organizacija SPS Petrovac na Mlavi broji oko 2.900 članova.
Prema broju glasova koje dobija na izborima na svim nivoima, Socijalistička
partija Srbije u opštini Petrovac na Mlavi ima i veliki broj simpatizera. Ako rezultati
SPS-a na izborima dostižu u proseku 35 do 40%, onda je to jasan signal kakvu ona
popularnost uživa u narodu, ali to poverenje njeni kadrovi svojim radom opravdavaju
u svim oblastima za koje su zaduženi, što će se videti iz činjenica koje slede.
Sve mesne organizacije su izabrale svoje mesne odbore od 5 do 15 članova,
zavisno od brojnosti članstva. Na izborima, mesni odbori čine izborne štabove i
pokrivaju svaku izbornu jedinicu u opštini.
Izborna konferencija Socijalističke partije u opštini Petrovac na Mlavi koja je
održana 27.juna 2011. godine. Izabrala je 81 člana Opštinskog odbora, a odmah zatim
Opštinski odbor je izabrao potpredsednike i Izvršni odbor od 21 člana.
Opštinski odbor u proteklom periodu činilo je 8 radnika,
11 poljoprivrednika 7 direktora 4 preduzetnika, 4 diplomiranih ekonomista, 2
ekonomista, 2 inženjera poljoprivrede, 1 poljoprivredni tehničar, 5 prosvetnih radnikaprofesora, 2 diplomirana politikologa,
5 diplomiranih pravnika, 4 vaspitača, 3 lekara, 2 vozača, 1 menadžer,
1 farmaceut, 2 studenta, 1 inženjer ekologije, 2 domaćice, 1 trgovac,
3 elektrotehničara, 1 muzičar, 1 PTT inženjer, 1 šumarski tehničar,
1 medicinski tehničar, 1 diplomirani-turizmolog i 5 penzionera.
U Opštinski odbor je izabrano 20 žena i 15 mlađih od 30 godina, što znači iz
redova Socijalističke omladine.
Održano je Osam sednica Opštinskog odbora na kojima su prisustvovali i
predsednici mesnih organizacija SPS, odbornici u Skupštini opštine i članovi
Opštinskog veća iz redova SPS-a, kao i članovi šireg Izbornog štaba.
2
Na sednicama Opštinskog odbora između ostalog razmatrana su i sledeća
pitanja:
-
Analiza aktivnosti mesnih organizacija SPS;
Donošenje odluka i utvrđivanje zadataka u izbornim aktivnostima na svim
nivoima;
- Informacije sa sednica Glavnog odbora SPS;
- Donošenje odgovarajućih odluka na osnovu zaključaka ili dokumenata
koje je utvrdio Glavni odbor SPS Srbije;
- Formiranje izbornih štabova i aktiva poverenika za sprovođenje izbora na
svim nivoima;
- Analiza rezultata izbora na svim nivoima koji su održani;
- Utvrđivanje godišnjih programa Opštinske i mesnih organizacija SPS;
- Informacija o radu lokalne samouprav;
- Analiza delovanja SPS-a u savetima mesnih zajednica;
- Kadrovska obnova mesnih organizacija SPS;
- Strategija delovanja SPS-a u mesnim zajednicama gde SPS nije na vlasti,
ili ne participira u vlasti;
- Pripreme za izbor saveta mesnih zajednica;
- Priprema tribina, promocija i drugih širih skupova;
- Organizovanje izbora u mesnim zajednicama i utvrđivanje lista kandidata
za članove saveta iz redova SPS-a;
- Konstituisanje novog Saveta Socijalističke omladine i Foruma žena pri
Socijalističkoj partiji Srbije;
- Obeležavanje godišnjice Socijalističke partije na nivou svečanih sednica;
- Analiza izbora saveta mesnih zajednica;
- Pomoć grupi građana za izbor nacionalnih saveta koji su bliski
Socijalističkoj partiji;
- Sprovođenje dokumenata Osmog kongresa SPS-a i
- druga značajna pitanja koja su bila od značaja za rad Socijalističke partije
Srbije u opštini Petrovac na Mlavi;
U ovom periodu održano je 14 sednica Izvršnog odbora. One su u najvećem
delu bile posvećene pripremi za održavanje sednica Opštinskog odbora, ili u funkciji
Izbornih aktivnosti, jer je Izvršni odbor najoperativniji deo Izbornog štaba za
sprovođenje izbora bez obzira da li se radi o izboru saveta mesnih zajednica,
odbornika u Skupštini opštine, izbora za predsednika Republike ili izbora za narodne
poslanike u Skupštini Republike Srbije.
Izutena pažnja posvećena je sastancima u mesnim organizacijama s obzirom
da je to najbolji način komunikacije i kontakta sa članstvom u ostvarivanju programa
mesnih zajednica i lokalne samouprave. Jedan broj mesnih organizacija je redovno
organizovao ove sastanke, ali se mora reći da je jedan broj mesnih organizacija ostao
pasivan i u tim naseljima osetila se stagnacija u radu. U tim organizacijama ivršene su
neophodne kadrovske promene, ali taj proces nije doveden do kraja, pa je to završeno
tek u izbornim aktivnostima od 23 septembra do 25 oktobra 2014. godine, a to znači
neposredno pred zakazivanje Opštinske izborne konferencije i održavanja Devetog
kongresa Socijalističke partije Srbije.
Poverenici, aktivisti i funkcioneri Socijalističke partije, članovi organa i
Izbornog štaba redovno su prisustvovali svim skupovima koji su organizovani u
naseljeima ili gradu, bilo da se radi o zborovima građana, sastancima Saveta mesnih
3
zajednica, sastancima mesnih organizacija SPS, otvaranju pojedinih objekata, na
kulturnim i sportskim manifestacijama i u drugim sličnim prilikama.
Svako prisustvo na ovim skupovima nenametljivo su bili u funkciji afirmacije
politike Socijalističke partije, njenog Programa i njenih ideja. To je dalo dobre
rezultate na izborima.
Odbornička grupa SPS
Rad Odborničke grupe je identičan radu Poslaničkog kluba u Skupštini
Republike Srbije. Pre održavanja sednica Skupštine, održava se sastanak Odborničke
grupe SPS-a koja po pojedinim pitanjima od značaja za odlučivanje zauzima stavove i
time olakšava rad i odlučivanje na sednici Skupštine.
Odbornička grupa zajedno sa partnerima PUPS-om i Jedinstvenom Srbijom
predstavlja značajan oblik delovanja u okviru lokalne samouprave.
Pored zauzimanja stavova i utvrđivanju predloga zaključaka pred sednicu
Skupštine, ovim metodom rada otklanjaju se eventualne nesuglasice po pojedinim
otvorenim pitanjima i utvrđuju ona rešenja koja su najprihvatljivija u datom trenutku.
Sednicama Odborničke grupe prisustvuju i rukovodstva SPS-a, direktori
javnih preduzeća i predsednici upravnih odbora iz redova SPS-a i članovi Opštinskog
veća iz redova SPS-a.
Oblici delovanja
Ovde se podrazumevaju saveti, komisije, forumi, politički aktivi, povereništva,
radna tela, izborni štabovi, Kolegijum SPS-a, Savet Socijalističke omladine i Forum
žena.
Bez obzira što ne spadaju u neposredne organe Socijalističke partije, oblici
delovanja su se pokazali kao izuzetno značajan vid delovanja u gotovo svim oblastima
rada i stvaralaštva i ostvarivanja Programa i afirmacije politike Socijalističke partije u
svim ćelijama društva.
Politički aktivi, povereništva i izborni štabovi odigrali su kapitalnu ulogu u
izborima počev od saveta mesnih zajednica do Republičke skupštine.
Kao u retko kojoj Opštinskoj organizaciji u Srbiji funkcioniše Kolegijum koji
se okuplja svakog jutra u prostorijama SPS-a, i tom prilikom razmatraju se dnevna
pitanja rada partije i lokalne samouprave. Na kolegujumu učestvuju rukovodioci SPSa: predsednik,potpredsednici, sekretar, predsednik Saveta socijalističke omladine,
predsednica Foruma žena, predsednik opštine, članovi Glavnog odbora, načelnik
Opštinske uprave a po potrebi i drugi kadrovi Socijalističke partije.
Za svaku pohvalu su Savet socijalističke omladine i Forum žena koji
deluju u svim aktivnostima koje organizuje Partija, ali i u ostvarivanju sopstvenog
programa.
Mladi socijalisti organizuju žurke i okupljanja povodom nekih značajnih
datuma ili jubileja Partije, učestvuju u humanitarnim akcijama,
u sporstkim i
kulturnim manifestacijama, u izbornim aktivnostima za lokalni i republički parlament,
u izborima za članove saveta mesnih zajednica i zasigurno najveći doprinos su dali u
4
vanrednim parlamentarnim izborima koji su održani u martu 2014. godine kada su
učestvovali na svim skupovima u mesnim zajednicama gde se predstavio kandidat za
narodnog poslanika i Program Socijalističke Partije Srbije, zatim na završnim
konvencijama u Beogradskoj areni gde je prisustvovalo 80, i u Požarevcu u Sportskoj
hali gde je učestvovalo 164 mladih socijalista iz opštine Petrovac na Mlavi.
Ostvarena je izvanredna saradnja sa Savetima socijalističke omladine u
Požarevcu i Smederevu.
Za pohvalu je doprinos mladih socijalista u akciji uređenja Omladinskog kluba
u okviru kancelarije za mlade u Petrovcu.
Mladi socijalisti su imali zapažene akcije uređenja gradskog parka na Dan
zaštite životne sredine, zatim u akciji obnove i uređenja spomen obeležja u nekoliko
naselja, u akcijama humanitarnog karaktera, u organizovanju koncerata za mlade i za
sve druge koji vole muziku, a posebno je aktivnost mladih socijalista došla do
izražaja u saniranju posledica poplava koje su zadesile Srbiju, pa i opštinu Petrovac na
Mlavi. U ovim akcijama bez obzira što su u svemu prednjačili, treba reći da su
učestvovali zajedno sa pripadnicima drugih stranaka, ali s obzirom da se radilo o
elementarnoj nepogodi mladi socijalisti nisu želeli da se time hvale i da, na nesreći
koja je zadesila Srbiju i opštinu Petrovac na Mlavi uberu političke poene. Vrlo je
zapaženo učešće mladih u izbornim aktivnostima koji su organizovani u okviru
pripreme za Deveti kongres SPS-a. Maksimalnu podršku u svim akcijama mladi
socijalisti imaju od svog rukovodstva SPS-a u Petrovcu na Mlavi.
Dolaskom Milice Ilić na čelo Saveta socijalističke omladine umnogome je
doprinelo da ovo krilo partije poleti punim sjajem i ostvari one ciljeve kojima Partija
teži.
Forum žena od svog izbora zaslužuje posebnu pohvalu. Okupljanje žena i
njihovo učešće u kulturnim, turističkim i ostalim manifestacijama je do te mere došao
do izražaja da se slobodno može reći da se afirmacija ženskog dela članstva tek u
ovom periodu u potpunosti ostvarila, a svakako ima mesta i volje da se ove aktivnosti
podignu na još veći nivo.
Program koji je Forum žena doneo na Izbornoj skupštini je s pravom
pohvaljen od strane rukovodstav Socijalističke partije Srbije, a njegova realizacija je
gotovo u potpunosti ostvarena.
Učešće ženske populacije u izborima za državne organe i za organe Partije je
zaposebnu pohvalu.
Velika je zasluga rukovodstva Foruma na čelu sa predsednicom Danijelom
Božičković- Radulović koja je izabrana za člana Predsedništva Foruma žena Srbije.
Forum žena u opštini Petrovac na Mlavi su organizovale odlazak žena u
Perokuplje na promociji knjige Danijele Božičković-Radulović i na naučnom skupu
koji je bio posvećen položaju žene u društvu.
Organizovana su dva odlaska u Beograd na pozorišne predstave i jedna poseta
razgledanju prostorija Skupštine Republike Srbije.
Forum žena su organizovale akciju dobrovoljnih davalaca krvi, a povodom 8.
marta Dana žena posetile su bolesnice u Bolnici u Petrovcu i uručile prigodne poklone
ženama koje su se nalazile u bolnici na lečenju.
U Starčevu članice Foruma su organizovale Udruženje žena, a u jednom broju
naselja deluju žene koje čuvaju tradiciju starih i zaboravljenih jela i ručnih radova sa
kojima su učestvovale na brojnim turističkim i poljoprivrednim manifestacijama i
sajmovima u opštini, u Beogradu i u drugim gradovima.
5
Učestvovale su na Festivalu cveća u Petrovcu na Mlavi i u brojnim kulturnim
manifestacijama u naseljima.
Rezultati SPS-a u izborima 2011 -2014.godine
Prvi izbori koji su održani u izveštajnom periodu su Lokalni izbori za
odbornike Skupštine opštine Petrovac na Mlavi i za narodne poslanike Skupštine
Republike Srbije koji su održani 6.maja 2012. godine.
Za Lokalne izbore u birački spisak je bilo upisano ukupno
33557 birača. Na glasanje je izašlo 17516. Od toga nevažećih listića je bilo 831.
Broj izašlih birača na glasanje iznosi 51,96 %.
Prema broju ukupno dobijenih glasova rezultati su sledeći:
Koalicija SPS-PUPS-JS je dobila 6885 glasova, ili 39,31 %, DS je dobila
5091 glas, ili 29,06 %, URS su dobili 991 glas, ili 5,66 %, NS je dobila 775
glasova, ili 4,42 %, SNS je dobila 2424 glasa, ili 13,84 %, DSS je dobila 968
glasova, ili 5,53 % i SRS je dobila 443 glasa, ili 2,53 %.
Pojedinačno po naseljima rezultati su sledeći:
R.b. Izb. Jedinica Broj glasova koje su SPS i druge stranke dobili
============================================================
=
1. BISTRICA : Glasalo je 519 birača. Nevažećih listića je bilo16.
SPS-PUPS-JS je dobila ………………………..
212 glasova;
DS 212 , URS 18, NS 3, SNS 61, DSS 9 i SRS 4 glasa;
2. BOŠNJAK
: Glasalo je 226 birača. Nevažećih listića je bilo11.
SPS-PUPS-JS je dobila…………………………
141 glas;
DS 7, URS 0, NS 4, SNS 65, DSS 4 i SRS 5 glasova;
3. BUROVAC
: Glasao je 421 birač. Nevažećih listića je bilo 21;
SPS-PUPS-JS je dobila…………………………
162 glasa;
DS 113, URS 60, NS 34, SNS 38, DSS 4 i SRS 10 glasova;
4. BUSUR 1
: Glasalo je 314 birača. Nevažećih listića je bilo 5;
SPS-PUPS-JS je dobila…………………………
149 glasova;
DS 95, URS 3, NS 0, SNS 57, DSS 6 i SRS 4 glasa;
7 ..
: Glasao je 351 birač. Nevažećih listića je bilo 5;
SPS-PUPS-JS je dobila…………………………
216 glasova;
DS 77, URS 15, NS 1, SNS 38, DSS 0 i SRS 4 glasa;
6. VEZIČEVO : Glasalo je 219 birača. Nevažećih listića je bilo 6;
SPS-PUPS-JS je dobila…………………………
38 glasova;
DS 121, URS 2, NS 26, SNS 12, DSS 17 i SRS 3 glasa;
7. VELIKO LAOLE 1: Glasalo je 387 birača. Nevažećih listića je bilo18;
SPS-PUPS-JS je dobila…………………………
133 glasa;
DS 148, URS 26, NS 24, SNS 46, DSS 2 i SRS 8 glasova;
8. VELIKO LAOLE 2: Glasalo je 366 birača. Nevažećih listića je bilo 18;
SPS-PUPS-JS je dobila………………………..
182 glasa;
5. BUSUR 2
6
DS 125, URS 9, NS 19, SNS 15, DSS 4 i SRS 12 glasova;
9. VELIKO LAOLE 3: Glasalo je 385 birača. Nevažećih listića je bilo 20;
SPS-PUPS-JS je dobila……………………….. 145 glasova;
DS 170, URS 15, NS 16, SNS 29, DSS 2 i SRS 8 glasova;
10. V. POPOVAC 1 : Glasalo je 273 birača. Nevažećih listića je bilo 14;
SPS-PUPS-JS je dobila……………………….
108 glasova;
DS 37, URS 8, NS 15, SNS 28, DSS 58 i SRS 19 glasova;
11. V. POPOVAC 2 : Glasalo je 217 birača. Nevažećih listića je bilo 4;
SPS-PUPS-JS je dobila ………………………
79 glasova;
DS 37, URS 2, NS 7, SNS 33, DSS 46 i SRS 13 glasova;
12. VOŠANOVAC : Glasalo je 275 birača. Nevažećih listića je bilo 2;
SPS-PUPS-JS je dobila…………………………
57 glasova;
DS 151, URS 7, NS 7, SNS 44, DSS 5 i SRS 4 glasa;
13. VITOVNICA
: Glasalo je 104 birača. Nevažećih listića je bilo 6;
SPS-PUPS-JS je dobila ………………………..
76 glasa;
DS 19, URS 1, NS 0, SNS 4, DSS 1 i SRS 3 glasa;
14. DOBRNJE
: Glasalo je 340 birača. Nevažećih listića je bilo 8;
SPS-PUPS-JS je dobila ……………………….
64 glasa;
DS 134, URS 5, NS 24, SNS 42, DSS 46 i SRS 25 glasova;
15. DUBOČKA
: Glasalo je 327 birača. Nevažećih listića je bilo 5;
SPS-PUPS-JS je dobila ……………………….
173 glasa;
DS 91, URS 6, NS 4, SNS 33, DSS 16 i SRS 4 glasa;
16. ŽDRELO
: Glasalo je 277 birača. Nevažećih listića je bilo 13;
SPS-PUPS-JS je dobila ……………………….
85 glasa;
DS 140, URS 5, NS 3, SNS 35, DSS 4 i SRS 5 glasova;
17. ZABRĐE
: Glasalo je 393 birača. Nevažećih listića je bilo 16;
SPS-PUPS-JS je dobila ………………………..
187 glasova;
DS 84, URS 26, NS 13, SNS 46, DSS 28 i SRS 9 glasova;
18. KAMENOVO
: Glasalo je 500 birača. Nevažećih listića je bilo 33;
SPS-PUPS-JS je dobila………………………..
156 glasova;
DS 22, URS 19, NS 206, SNS 88, DSS 5 i SRS 4 glasa;
19. KLADUROVO : Glasalo je 299 birača. Nevažećih listića je bilo 4;
SPS-PUPS-JS je dobila…………………………
158 glasova;
DS 78, URS 25, NS 8, SNS 11, DSS 1 i SRS 18 glasova;
20. KNEŽICA : Glasalo je 364 birača. Nevažećih listića je bilo 21;
SPS-PUPS-JS je dobila…………………………
102 glasa;
DS 105, URS 50, NS 17, SNS 69, DSS 10 i SRS 11 glasova;
21. KRVIJE
: Glasalo je 290 birača. Nevažećih listića je bilo 22;
SPS-PUPS-JS je dobila…………………………
146 glasova;
DS 108, URS 10, NS 4, SNS 9, DSS 6 i SRS 7 glasova;
22. LESKOVAC
: Glasalo je 207 birača. Nevažećih listića je bilo 16;
SPS-PUPS-JS je dobila………………………..
135 glasova;
DS 27, URS 9, NS 1, SNS 26, DSS 4 i SRS 5 glasova;
23. LOPUŠNIK
: Glasalo je 260 birača. Nevažećih listića je bilo 13;
SPS-PUPS-JS je dobila ……………………….
65 glasova;
DS 25, URS 7, NS 14, SNS 27, DSS 117 i SRS 5 glasova;
24. MALO LAOLE : Glasao je 351 birač. Nevažećih listića je bilo 11;
SPS-PUPS-JS je dobila…………………………
162 glasa;
7
DS 92, URS 39, NS 8, SNS 35, DSS 9 i SRS 6 glasova;
25. MANASTIRICA: Glasalo je 370 birača. Nevažećih listića je bilo 15;
SPS-PUPS-JS je dobila………………………..
113 glasova;
DS 26, URS 11, NS 37, SNS 45, DSS 132 i SRS 6 glasova;
26. MELNICA 1
: Glasalo je 268 birača. Nevažećih listića je bilo 6;
SPS-PUPS-JS je dobila…………………………
169 glasova;
DS 65, URS 7, NS 6, SNS 20, DSS 1 i SRS 0 glasova;
27. MELNICA 2
: Glasalo je 257 birača. Nevažećih listića je bilo 4;
SPS-PUPS-JS je dobila…………………………
166 glasova;
DS 67, URS 7, NS 4, SNS 8, DSS 4 i SRS 1 glas;
28. OREŠKOVICA : Glasao je 471 birač. Nevažećih listića je bilo 19;
SPS-PUPS-JS je dobila ……………………….
159 glasova;
DS 204, URS 15, NS 6, SNS 53, DSS 16 i SRS 18 glasova;
29. ORLJEVO
: Glasalo je 157 birača. Nevažećih listića je bilo 2;
SPS-PUPS-JS je dobila ………………………..
74 glasa;
DS 45, URS 1, NS 0, SNS 34, DSS 2 i SRS 18 glasova;
30. PANKOVO
: Glasalo je 227 birača. Nevažećih listića je bilo 8;
SPS-PUPS-JS je dobila ………………………..
126 glasova;
DS 46, URS 16, NS 2, SNS 23, DSS 7 i SRS 7 glasova;
31. PETROVAC 1 : Glasalo je 533 birača. Nevažećih listića je bilo 29;
SPS-PUPS-JS je dobila……………………….
222 glasa;
DS 96, URS 34, NS 24, SNS 107, DSS 40 i SRS 10 glasova;
32. PETROVAC 2 : Glasalo je 429 birača. Nevažećih listića je bilo 33;
SPS-PUPS-JS je dobila………………………..
121 glas;
DS 116, URS 28, NS 14, SNS 106, DSS 29 i SRS 15 glasa;
33. PETROVAC 3 : Glasalo je 516 birača. Nevažećih listića je bilo 32;
SPS-PUPS-JS je dobila………………………..
210 glasa;
DS 112, URS 43, NS 13, SNS 107, DSS 19, i SRS 12 glasova;
34. PETROVAC 4 : Glasalo je 485 birača. Nevažećih listića je bilo 21;
SPS-PUPS-JS je dobila………………………..
198 glasa;
DS 68, URS 40, NS 15, SNS 121, DSS 32 i SRS 11 glasova;
35. PETROVAC 5 : Glasalo je 569 birača. Nevažećih listića je bilo 30;
SPS-PUPS-JS je dobila………………………..
193 glasa;
DS 106, URS 42, NS 33, SNS 160, DSS 19 i SRS 16 glasova;
36. PETROVAC 6 : Glasalo je 616 birača. Nevažećih listića je bilo 50;
SPS-PUPS-JS je dobila…………………………
173 glasa;
DS 136, URS 62, NS 12, SNS 170, DSS 29 i SRS 34 glasa;
37. PETROVAC 7 : Glasalo je 640 birača. Nevažećih listića je bilo 53;
SPS-PUPS-JS je dobila…………………………
207 glasa;
DS 136, URS 58, NS 12, SNS 164, DSS 44 i SRS 19 glasova;
38. RANOVAC 1
: Glasalo je 269 birača. Nevažećih listića je bilo 8;
SPS-PUPS-JS je dobila…………………………
155 glasova;
DS 75, URS 21, NS 7, SNS 16, DSS 6 i SRS 7 glasova;
39. RANOVAC 2
: Glasao je 331 birač. Nevažećih listića je bilo 5;
SPS-PUPS-JS je dobila…………………………
203 glasa;
DS 71, URS 21, NS 7, SNS 16, DSS 6 i SRS 7 glasova;
40. RANOVAC 3
: Glasalo je 233 birača. Nevažećih listića je bilo 3;
SPS-PUPS-JS je dobila……………………….
116 glasova;
8
DS 86, URS 9, NS 3, SNS 11, DSS 6 i SRS 2 glasa;
41. RAŠANAC
: Glasalo je 364 birača. Nevažećih listića je bilo 85;
SPS-PUPS-JS je dobila……………………….
213 glasova;
DS 158, URS 11, NS 4, SNS 28, DSS 13 i SRS 5 glasova;
42. STAMNICA 1
: Glasalo je 245 birača. Nevažećih listića je bilo 12;
SPS-PUPS-JS je dobila……………………….
94 glasa;
DS 72, URS 9, NS 7, SNS 27, DSS 33 i SRS 3 glasa;
43. STAMNICA 2
: Glasalo je 278 birača. Nevažećih listića je bilo 8;
SPS-PUPS-JS je dobila……………………….
90 glasova;
DS 137, URS 8, NS 6, SNS 19, DSS 5 i SRS 6 glasova;
44. STARČEVO
: Glasalo je 296 birača. Nevažećih listića je bilo 4;
SPS-PUPS-JS je dobila……………………….
77 glasova;
DS 87, URS 21, NS 13, SNS 28, DSS 67 i SRS 3 glasa;
45. TABANOVAC : Glasalo je 577 birača. Nevažećih listića je bilo 16;
SPS-PUPS-JS je dobila……………………….
113 glasova;
DS 213, URS 131, NS 17, SNS 55, DSS 17 i SRS 31 glas;
46. TRNOVČE
: Glasalo je 344 birača. Nevažećih listića je bilo 10;
SPS-PUPS-JS je dobila……………………….
148 glasova;
DS 80, URS 10, NS 52, SNS 42, DSS 5 i SRS 7 glasova;
47. ĆOVDIN 1
: Glasalo je 265 birača. Nevažećih listića je bilo 19;
SPS-PUPS-JS je dobila………………………..
106 glasova;
DS 73, URS 15, NS 7, SNS 43, DSS 17 i SRS 4 glasa;
48. ĆOVDIN 2
: Glasalo je 245 birača. Nevažećih listića je bilo 13;
SPS-PUPS-JS je dobila…………………………
92 glasa;
DS 68, URS 10, NS 13, SNS 54, DSS 2 i SRS 6 glasova;
49. ŠETONJE 1
: Glasalo je 417 birača. Nevažećih listića je bilo 19;
SPS-PUPS-JS je dobila………………………..
84 glasa;
DS 262, URS 4, NS 5, SNS 51, DSS 5, i SRS 6 glasova;
50. ŠETONJE 2
: Glasalo je 449 birača. Nevažećih listića je bilo 19;
SPS-PUPS-JS je dobila………………………
132 glasa;
DS 268, URS 5, NS 0, SNS 31, DSS 3 i SRS 10 glasova;
Na osnovu rezultata koje su postigle stranke koje su učestvovale na lokalnim
izborima, a na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima Verifikaciono-mandatna
komisija Skupštine opštine Petrovac na Mlavi na sednici koja je održana 4. juna 2012.
godine donela je Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine i to: 21
mandat pripao je Socijalističkoj partiji Srbije, 16 mandata pripalo je Demokratskoj
stranci, 3 mandata Ujedinjenim regionima Srbije, 7 mandata Srpskoj naprednoj stranci
i 3 mandata Demokratskoj stranci Srbije. Izborni cenzus od 5 % nisu prošle Nova
Srbija i Srpska radikalna stranka.
Kada je reč o PARLAMENTARNIM IZBORIMA za narodne poslanike u
Skupštini Republike Srbije u ovom izveštaju ćemo prikazati rezultate
Socijalističke partije Srbije i najuspešnije rezultate koje su druge stranke
postigle u svih 50 izbornih jedinica u opštini Petrovac na Mlavi.
=============================================================
R.b. Izb.jedinica : Broj glasova koje su stranke dobile:
=============================================================
1. Bistrica
: SPS 197, SNS 69, DS 187
9
2. Bošnjak
: SPS 113, SNS 70, DS 17
3. Burovac
: SPS 129, SNS 68, DS 116
4. Busur 1
: SPS 135, SNS 39, DS 110
5. Busur 2
: SPS 203, SNS 39, DS 73
6. Vezičevo
: SPS 37, SNS 34, DS 106
7. Veliko Laole 1
: SPS 116, SNS 88, DS 103, LDP 24, URS 17, SRS 17
8. Veliko Laole 2
: SPS 135, SNS 48, DS 107, LDP 22, URS 14, SRS 17
9. Veliko Laole 3
: SPS 125, SNS 82, DS 93, LDP 31, URS 15, SRS 17
10. V. Popovac 1
: SPS 119, SNS 49, DS 43, DSS 30
11. V. Popovac 2
: SPS 78, SNS 41, DS 48, DSS 22
12. Vošanovac : SPS 39, SNS 48, DS 130
13. Vitovnica : SPS 39, SNS 18, DS 19
14. Dobrnje
: SPS 44, SNS 60, DS 119, DSS 63
15. Dubočka
: SPS 153, SNS 57, DS 78
16. Ždrelo
: SPS 75, SNS 56, DS 122
17. Zabrđe
: SPS 163, SNS 61, DS 91
18. Kamenovo : SPS 176, SNS 156, DS 63
19. Kladurovo : SPS 119, SNS 27, DS 82
20. Knežica
: SPS 72, SNS 93, DS 103, URS 38
21. Krvije
: SPS 129, SNS 23, DS 93
22. Leskovac
: SPS 107, SNS 31, DS 35
23. Lopušnik : SPS 49, SNS 33, DS 48,
24. Malo Laole
: SPS 135, SNS 54, DS 86
25. Manastirica
: SPS 111, SNS 68, DS 34, DSS 113
26. Melnica 1 : SPS 109, SNS 55, DS 67
27. Melnica 2 : SPS 112, SNS 27, DS 79
28. Oreškovica
: SPS 145, SNS 74, DS 130
29. Orljevo
: SPS 74, SNS 25, DS 40
30. Pankovo
: SPS 110, SNS 37, DS 51
31. Petrovac 1 : SPS 194, SNS 109, DS 112
32. Petrovac 2 : SPS 95, SNS 114, DS 123
33. Petrovac 3 : SPS 179, SNS 97, DS 118
34. Petrovac 4 : SPS 158, SNS 116, DS 94
35. Petrovac 5 : SPS 161, SNS 137, DS 120
36. Petrovac 6 : SPS 156, SNS 156, DS 124
37. Petrovac 7 : SPS 179, SNS 141, DS 150
38. Ranovac 1 : SPS 123, SNS 32, DS 74, URS 8
39. Ranovac 2 : SPS 147, SNS 34, DS 77, URS 22
40. Ranovac 3 : SPS 112, SNS 17, DS 84, URS 7
41. Rašanac
: SPS 123, SNS 56, DS 135
42. Stamnica 1 : SPS 86, SNS 53, DS 67, DSS 20
43. Stamnica 2 : SPS 75, SNS 35, DS 114
44. Starčevo
: SPS 82, SNS 52, DS 67, DSS 50
45. Tabanovac : SPS 139, SNS 99, DS 183, URS 55
46. Trnovče
: SPS 131, SNS 76, DS 88
47. Ćovdin 1
: SPS 104, SNS 54, DS 51
48. Ćovdin 2
: SPS 85, SNS 59, DS 63
49. Šetonje 1 : SPS 89, SNS 76, DS 208, SRS 9
50. Šetonje 2 : SPS 103, SNS 52, DS 255, SRS 89
10
____________________________________________________________________
Na parlamentarnim izborima 2012. godine u opštini Petrovac na Mlavi na
glasanje je izašlo 18380 birača, ili 54,91 %. Koalicija SPS-PUPS-JS je osvojila 5870
glasova, ili 31,94 %.
Ostale stranke koje su vredne pomena, osvojile su sledeći broj glasova:
Srpska napredna stranka……………………..
3197 glasova, ili 17,4 %
Demokratska stranka………………………….
4780 glasova, ili 26 %
Demokratska stranka Srbije…………………
833 glasa, ili 4,53 %
Ujedinjeni regioni Srbije…………………… 819 glasova, ili 4,46 %
Liberalno-demokratska partija……………. 610 glasova, ili 3,32 %
Srpska radikalna stranka………………….. 542 glasa, ili 2, 95 %
DVERI…………………………………………..
428 glasova, ili 2,33 %
Kadrovi SPS-a na odgovornim dužnostima
na osnovu rezultata izbora
Na osnovu rezultata SPS-a na parlamentarnim izborima 2012. godine opština
Petrovac na Mlavi je dobila Narodnog poslanika u
Skupštini Republike Srbije, predsednika Opštinske organizacije Socijalističke partije
Srbije Petrovac na Mlavi MILETIĆA MIHAJLOVIĆA –TIĆU.
Predsednik Opštinske organizacije SPS Petrovac na Mlavi,
na osnovu ovih rezultata, a posebno na osnovu svojih mnogobrojnih aktivnosti u SPSu na višim nivoima izabran je za ČLANA PREDSEDNIŠTVA Socijalističke partije
Srbije.
Opštinska organizacija SPS Petrovac na Mlavi je u Glavni odbor SPS Srbije
dobila još dva člana: Dragoljuba Milosavljevića i Jelenu Milivojević.
Rezultati na parlamentarnim izborima doprineli su da Opštinska organizacija
SPS Petrovac na Mlavi za Deveti kongres SPS-a dobije 29 delegata, što je najviše u
Braničevskom okrugu.
Na osnovu rezultata na lokalnim izborima Socijalistička partija Srbije sa
svojim koalicionim partnerima PUPS-om i Jedinstvenom Srbijom, formirala je vlast
zajedno sa Srpskom naprednom strankom i Koalicionim sporazumom preuzela je
odgovornost u sledećim opštinskim strukturama, javnim preduzećima i ustanovama:
Predsednik opštine…………………..: Radiša Dragojević
Zamenik predsednika opštine……… : Dragoljub Milosavljević
Pomoćnik predsednika opštine…… : Radovanče Aleksić
Sekretar Skupštine opštine……… : Dobrivoje Jović
Načenlik Opštinske uprave……….. : Boajan Modrlanović
Zamenik načelnika Opštinske upr. : Goran Stefanović
Načelnik za opštu upravu………….. : Dragica Mihajlović-Vojinović
Načelnik Skupštinske službe……. : Dušica Mitić
11
U Opštinskom veću SPS-PUPS-JS imaju 6 članova:
1. Vedrana Lazarević, 2.Slaviša Miletić, 3. Bogdan Pavlović, 4.Saša
Sekulić, 5. Slobodan Rajić i 6. Draško Miljković.
Direktori javnih preduzeća i ustanova:
1. Mirko Stanković……
: Direkcija za iz gradnju i razvoj…
2. Goran Stanisavljević.. : Centar za socijalni rad;
3. Miodrag Lukić……….
: Kulturno-prosvetni centar
4. Dragan Ilić ………….
: Turistička organizacija…
5. Danijela Božičković-Radulović: Narodna biblioteka
6. Radovan Davidov……… : Agrarni fond
7. Ivan Vlajić……………
: KJP „Izvor“ Petrovac
8. Dr Nebojša Nešić……
: Zdravstveni centar Petrovac
9. Dr Mira Ranković……
: Dom zdravlja Petrovac
10. Milica Ilić………..
: Zavičajni muzej Petrovac
11. Jadranka Cvetković…: Srednja škola „Mladost“
12. Vladimir Stokić……
: Kancelarija za omladinu i sport
13. Dragan Jevremović…..: Specijalna ustanova Veliki Popovac
14. Tatjana Gligorovska .
: PU „Galeb“ Petrovac
Predsednici upravnih i nadzornih odbora
1. Marjan Janković……..
: Sportski centar Petrovac
2. Rade Trujić……………. : Centar za socijalni rad
3. Branibor Vučetić…….
: Narodna biblioteka
4. Milorad Lukić……….
: KPC Petrovac
5. Slobodan Dragojević…
: Turistička organizacija
6. Goran Lazić…………… : PU „Galeb“ Petrovac
7. Milan Živković…….
: KJP „Izvor“ Petrovac
Iz ovoga se lako može videti od kakvog su značaja dobri rezultati u izborima i to na
svim nivoima, od mesnih zajednica do Republike.
Rezultati izbora za savete mesnih zajednica
Održanih 14. aprila 2013. godine
R.b. M. Zajednica… : Stranke i grupe građana i broj dobijenih glasova
1. Bistrica
………: SPS 184, SNS 70, DS 175,
2. Bošnjak………… : SPS 121, SNS 123,
3. Burovac………… : SPS 126, SNS 104, DS 91,
4. Busur…………… : SPS 324, SNS 221, DS 47,
5. Vezičevo………. : SPS 48, SNS 161,
6. Veliko Laole….. : SPS 479, SNS 468,
7. V. Popovac…….. : SPS 216, SNS 139, GG 73,
8.Vošanovac……… : SPS 75, SNS- DS 106,
9. Vitovnica………: SPS 73, SNS VDSS 16,
10. Dobrnje……….. : SPS 34, SNS 105, DSS 101,
11. Dubočka……….. : SPS 73, SNS 47, VDSS 46, JS 71,
12. Ždrelo…………: SPS 33, SNS-DS-URS-SPO 141,
13. Zabrđe…………. : SPS 260, SNS 151, URS 22,
14. Kamenovo…….. : SPS 251, SNS-SPO 226,
12
15. Kladurovo…….. : SPS 133, SNS 59, VDSS 45, Dr Ljubiša-URS 25
16. Knežica………. : SPS 212, SNS ZAJEDNO 35,
17. Krvije…………. : SPS 167, SNS
DS 58, GG 24,
18. Leskovac……… : SPS
, SNS,
GG 76,
19. Lopušnik…….. : SPS 64, SNS, DSS 116,
20. Malo Laole……: SPS 135, SNS 134,
21. Manastirica…
: SPS 97, SNS 134, VDSS 7, DSS 119,
22. Melnica……… : SPS 212, SNS 58, DS 54, VDSS 68,
23. Oreškovica….
: SPS 201, SNS-DS 166,
24. Orljevo……….. : SPS
, SNS,
GG 81,
25. Pankovo………. : SPS 129, SNS 72,
26. Ranovac………. : SPS 242, SNS 31, URS 64, VDSS 79,
27. Rašanac……… : SPS 259, SNS,
VDSS 122,
28. Stamnica…….. : SPS
, SNS
GG 80,
29. Stamnica 2…… : SPS 93, SNS
DS 104,
30. Starčevo……… : SPS 65, SNS 67,
31. Tabanovac…….. : SPS 108, SNS 40, URS 143, KEPA-ZAJEDNO 158,
32. Trnovče………. : SPS 165, SNS 163, URS-SDPS-DSS 23,
33. Ćovdin…………: SPS 282, SNS 97,
34. Šetonje………. : SPS 333, SNS ZAJEDNO-URS-SDPS 370
35. Petrovac na Ml: SPS 980, SNS 1152, DS 218, Dr Ljubiša 266,
Glasalo je 13489 birača.
Sabrano, stranke i grupe građana osvojile su sledeći broj glasova:
1. Socijalistička partija Srbije…………………… : 6174 glasa
1. Srpska napredna stranka……………………………
: 4101 glas
3. Demokratska stranka…………………………………
: 747 glasova
4. Srpski pokret obnove………………………………..
: 20 glasova
5. Ujedinjeni regioni Srbije………………………….
: 229 glasova
6. Vlaška demokratska stranka Srbije……………... : 383 glasa
7. Demokratska stranka Srbije………………………..
: 336 glasova
8. Grupe građana…………………………………………. : 334 glasa
9. Jedinstvena Srbija……………………………………:
71 glas
10. Mihajlović Dr Ljubiša……………………………
: 291 glas
11. Koalicija ZAJEDNO………………………………
: 586 glasova
Kako se vidi Socijalistička partija Srbije je osvojila najveći broj glasova,
samim tim i najveći broj mandata-članova saveta mesnih zajednica. Prilikom
konstituisanja, sama ili u koaliciji, SPS je na čelu 22 mesne zajednice i to u: Burovcu,
Busuru, Velikom Laolu, Vitovnici, Dubočki, Zabrđu, Kamenovu, Kladurovu, Knežici,
Krviji, Malom Laolu, Melnici, Oreškovici, Orljevu, Pankovu, Ranovcu, Rašancu,
Stamnici, Starčevu, Ćovdinu i Petrovcu na Mlavi.
VANREDNI PARLAMENTARNI IZBORI
za narodne poslanike u
Skupštini republike Srbije održani su 16.mart 2014. godine. Socijalistička partija
Srbije u opštini Petrovac na Mlavi je izbornu kampanju zvanično započela 3.februara
2014. godine kada je na Proširenoj sednici Opštinskog odbora SPS sa članovima
Izbornog štaba usvojila strategiju kampanje koju je predložio predsednik Opštinske
organizacije SPS Petrovac na Mlavi Miletić Mihajlović u kojoj između ostalog stoji:
13
- obilazak svih mesnih zajednica i delova grada uz promociju rezultata i
programa kandidata;
- aktiviranje svih mesnih odbora uz konkretan rad mesnih izbornih štabova;
- aktiviranje Foruma žena uz potpunu mobilnost svih članica u svakoj mesnoj
zajednici i gradu;
- aktiviranje Saveta socijalističke omladine sa konkretnim zadacima u svakoj
mesnoj zajednici i gradu;
- pokrivanje i aktivnost na pridobijanju izbeglih i raseljenih lica;
- aktivnost na dobijanju podrške Srpske pravoslavne crkve;
- aktivnost na dobijanju podrške od udruženja građana i nevladinih
organizacija (lovačka udruženja, kulturno-umetnička društva, organizacija
Crvenog krsta, sportske organizacije i klubovi i sl.);
- aktivnost kadrova SPS-a u Opštinskoj upravi, javnim preduzećima
i ustanovama, školama i predškolskim ustanovama u Petrovcu i naseljima;
- aktivnost na dobijanju podrške u privatnim preduzećima;
- svakodnevno davanje izjava sa pozicije profesionalne funkcije i poslova koje
kadrovi SPS-a obavljaju. Svakodnevna prisutnost u medijima;
- konferencije za medije;
- učešće na svim javnim događajima, manifestacijama i okupljanjima koja u
užem smislu reči nemaju karakter zvanične kampanje;
- korišćenje propagandnog materijala dobijenog od Glavnog odbora i lokalnog;
- puna mobilnost u praćenju kampanje i aktivnost na društvenim mrežama;
- angažovanje i usmeravanje „kafanskog“ i „uličnog“ lobija na isticanju
rezultata rada SPS-a;
- aktivnost na terenu koji podrazumeva obilazak svih ulica i svake kuće u
selima i u gradu i obezbeđivanje sigurnih glasova;
- humanitarne akcije i pomoć ugroženih građana i domaćinstva;
- pomoć i podrška u ostvarivanju prava građana kod pojedinih organa i službi;
- pomoć pri zapošljavanju, posebno mladih i stručnih kadrova;
- stručna pomoć od strane javnih preduzeća, ustanova i organa uprave;
Jednoglasnom podrškom ovakav vid kampanje koji je predložio predsednik
Opštinske organizacije SPS Miletić Mihajlović, postao je platforma za delovanje
svakog člana i simpatizera SPS-a.
Na javnim skupovima i tribinama centralne teme politike SPS-a su bile
rezultati rada predsednika SPS-a Srbije u funkciji Predsednika Vlade sa
naglašavanjem da je ova Vlada na čelu sa Ivicom Dačićem ostvarila najveće i
najkorisnije rezultate za Srbiju od svih vlada koje su vladale Srbijom unazad nekoliko
decenija. Srbija je oslobođena od višedecenijske izolacije, započela je pregovore za
ulazak u EU, postavljeni su temelji i učinjene pretpostavke za ekonomski oporavak
zemlje, za ulazak stranih investicija i boljitak.
Rezultati ministra SPS-a i rad Poslaničkog kluba.
Od lokalnih tema, građanima je detaljno prezentirano šta je politika SPS-a
učinila i pomogla mesnim zajednicama i građanima sa nivoa republičke vlasti i učešće
kadrova SPS-a u lokalnoj samoupravi na realizaciji svih potreba u opštini i posebno
doprinos Narodnog poslanika Miletića Mihajlovića.
U promociji politike SPS-a u izbornoj kampanji svakodnevno su organizovani
skupovi u mesnim zajednicama na kojima su učestvovali članovi Izbornog štaba na
čelu sa Narodnim poslanikom Miletićem Mihajlovićem.
14
Bez obzira što su se birači drugih stranaka masovno opredelili za trenutno
najveću stranku u Srbiji, SPS je u opštini Petrovac na Mlavi postigla do sada najbolje
rezultate što će se videti iz narednog priloga glasova stranaka koje su prošle cenzus i
osvojile mandate u Skupštinu Republike Srbije.
U opštini Petrovac na Mlavi rezultati stranaka koje su
ušle u republički parlament po izbornim jedinicama su sledeći:
=============================================================
R.b. Izb.jedinica
Stranke i broj dobijenih glasova
=============================================================
1. Bistrica.............
: SPS 199, SNS 260, DS 4, NDS 18
2. Bošnjak………… : SPS 121, SNS 116, DS 0, NDS 2
3. Burovac………… : SPS 147, SNS 201, DS 4, NDS 21
4. Busur 1…………. : SPS 165, SNS 119, DS 7, NDS 0
5. Busur 2…………. : SPS 173, SNS 99, DS 1, NDS 11
6. Vezičevo……….. : SPS 78, SNS 166, DS 0, NDS 13
7. Veliko Laole 1..
: SPS 139, SNS 138, DS 5, NDS 11
8. Veliko Laole 2..
: SPS 160, SNS 102, DS 16 NDS 10
9. Veliko Laole 3..
: SPS 130, SNS 154, DS 3, NDS 8
10. V. Popovac 1…. : SPS 107, SNS 145, DS 5, NDS 2
11. V. Popovac 2…. : SPS 80, SNS 99, DS 9, NDS 5
12. Vošanovac…… : SPS 52, SNS 115, DS 29, NDS 6
13. Vitovnica……. : SPS 48, SNS 35, DS 1, NDS 4
14. Dobrnje………... : SPS 76, SNS 123, DS 34, NDS 11
15. Dubočka……….. : SPS 126, SNS 154, DS 5 NDS 9
16. Ždrelo……….. : SPS 97, SNS 153, DS 6, NDS 13
17. Zabrđe…………. : SPS 261, SNS 174, DS 4, NDS 6
18. Kamenovo…….. : SPS 243, SNS 285, DS 2, NDS 8
19. Kladurovo……. : SPS 125, SNS 94, DS 4, NDS 6
20. Knežica………. : SPS 113, SNS 186, DS 0, NDS 0
21. Krvije………… : SPS 125, SNS 88, DS 9, NDS 5
22. Leskovac………: SPS 104, SNS 75, DS 7, NDS 4
23. Lopušnik……. : SPS 75, SNS 131, DS 3, NDS 4
24. Malo Laole…... : SPS 141, SNS 134, DS 12, NDS 18
25. Manastirica…
: SPS 112, SNS 188, DS 1, NDS 7
26. Melnica 1 …… : SPS 76, SNS 73, DS 5, NDS 19
27. Melnica 2 …… : SPS 89, SNS 86, DS 1, NDS 24
28. Oreškovica….. : SPS 187, SNS 215, DS 5, NDS 11
29. Orljevo………... : SPS 45, SNS 73, DS 0, NDS 7
30. Pankovo………. : SPS 108, SNS 93, DS 1, NDS 5
31. Petrovac 1……. : SPS 238, SNS 245, DS 16, NDS 31
32. Petrovac 2 …… : SPS 105, SNS 233, DS 19, NDS 15
33. Petrovac 3……. : SPS 188, SNS 233, DS 12, NDS 22
34. Petrovac 4……. : SPS 194, SNS 239, DS 9, NDS 18
35. Petrovac 5 …… : SPS 207, SNS 284, DS 44, NDS 15
36. Petrovac 6 …… : SPS 230, SNS 377, DS 29, NDS 16
37. Petrovac 7 …… : SPS 234, SNS 318, DS 33, NDS 31
38. Ranovac 1………: SPS 88, SNS 97, DS 0, NDS 22
39. Ranovac 2…….. : SPS 124, SNS 102, DS 4, NDS 24
40. Ranovac 3…….. : SPS 130, SNS 76, DS 5, NDS 20
15
41. Rašanac……….
42. Stamnica 1……
43. Stamnica 2……
44. Starčevo………
45. Tabanovac……..
46. Trnovče……….
47. Ćovdin 1………
48. Ćovdin 2………
49. Šetonje 1…….
50. Šetonje 2…….
: SPS 222,
: SPS 63,
: SPS 91,
: SPS 89,
: SPS 152,
: SPS 137,
: SPS 136,
: SPS 106,
: SPS 102,
: SPS 147,
SNS 138,
SNS 129,
SNS 106,
SNS 138,
SNS 219,
SNS 175,
SNS 115,
SNS 122,
SNS 162,
SNS 116,
DS 7, NDS 28
DS 8, NDS 10
DS 11, NDS 0
DS 4, NDS 16
DS 2, NDS 57
DS 3, NDS 13
DS 3, NDS 11
DS 0, NDS 4
DS 4, NDS 109
DS 1, NDS 128
Iz ove tabele su izostavljene stranke, koje su na republičkom
nivou osvojile manje od 5 % procenata i nisu ušle u parlament.
Po ukupnom broju glasova u opštini Petrovac na Mlavi parlamentarne stranke
su osvojile sledeći broj:
Na ovim izborima u opštini Petrovac na Mlavi bilo je upisano u Birački
spisak 33251 birač.
Glasalo je 17313 birača.
Nevažećih listića je bilo 322.
Broj važećih glasačkih listića je bilo 16959
Broj ukupno dobijenih glasova:
1. Srpska napredna strenka……………………
: 7702 glasa
2. SPS-PUPS-JS……………………………….
: 6685 glasova
3. Nova demokratska stranka-Boris Tadić…. : 858 glasova
4. Demokratska stranka…………………………
: 397 glasova
U republički parlament između ostalih nisu ušle, Liberalno-demokratska
partija, Demokratska stranka Srbije, Ujedinjeni regioni Srbije, Srpska radikalna
stranka i druge.
Koalicija SPS-PUPS-JS je u odnosu na 2012. godinu dobila 815 glasova više,
ali zbog prelivanja glasova iz drugih stranaka u korist SNS-a, došlo je do razlike od
1017 u njihovu korist.
U procentima Koalicija SPS-PUPS-JS je 2012. godine dobila 31,94 %, a 2014:
38,61 %, što predstavlja do sada najbolji rezultat SPS-a od 2000 godine pa nadalje.
U Republici Srbiji to je po procentima treći rezultat. Ispred Petrovca su
gradovi Surdulica sa 50,31 % i Žagubica sa 43,45 %.
Na osnovu ovih rezultata, Sosijalistička partija Srbije u opštini Petrovac na
Mlavi ponovo ima Narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije i to svog
Predsednika Miletića Mihajlovića – Tiću.
To su ukupno svi rezultati izbora na svim nivoima u izveštajnom periodu
2011-2014.
16
Ostvarivanje Programa razvoja lokalne
samouprave i mesnih zajednica
Jedan od najvažnijih zadataka Socijalističke partije je ravnomerni razvoj svih
krajeva opštine, ulaganje u infrastrukturnim objektima, ostvarivanje planova razvoja
mesnih zajednica, održavanje saobraćajne infrastrukture (makadamske ili asfaltne),
elektro mreže, značajnih društvenih objekata (sportskih, kulturnih, obrazovnih i
sličnih), pomoć socijalno ugroženim porodicama, briga o izbeglim i raseljenim licima,
zdravstvenoj zaštiti i uopšte, gotovo da ne postoji oblast o kojoj lokalna samouprava
nije vodila računa u većoj ili manjoj meri, zavisno od stvarnih potreba, ali i od
aktivnosti mesnih zajednica koja, (mora se konstatovati) nije bila svuda ravnomerna.
Primetna je stagnacija posebno u onim naseljima gde su na čelu kadrovi iz drugih
partija.
Iz poglavlja o rasporedu kadrova u lokalu na osnovu rezultata izbora vidi se
snaga i uticaj Socijalističke partije Srbije na ukupni razvoj i prosperitet opštine,
naselja, pa i domaćinstva koja se bave poljoprivredom ili nekim drugim delatnostima.
Na osnovu podataka dobijenih od Direkcije za izgradnju i razvoj, zatim od
izveštaja mesnih zajednica i predsednika opštine, ovaj deo Izveštaja će obuhvatiti
najznačajnije rezultate u navedenim oblastima.
Podeljeno po godinama koje Izveštaj obuhvata, najpre će biti naglašeni poslovi
realizovani u 2011. godini.
Nasipanje ulica i puteva
- Radovi na lokalnom putu kroz zaseok „Gršljana“ i na asfaltnom
putu do Kladurova (izrada kolovozne konstrukcije, iskop mašinskih rigola, odvod
atmosferskih voda i nasipanje pripadajućih krakova;
- Izrada kolovozne konstrukcije (sanacija najugroženijih deonica) puta od
škole u Kladurovu do „Rufa“ u MZ Kladurovo;
- Izrada krila mosta na kladurovskom potoku…;
- Sanacija udarnih rupa kompletne deonice lokalnog puta OreškovicaViteževo;
- Sanacija udarnih rupa lokalnog puta Dobrnje – Lopušnik – Bošnjak;
Sanacija udarnih rupa lokalnog puta Malo Laole- Veliko Laole;
- Nasipanje dela puta iz ulice Mlavske, uz asfaltni put prema Velikom Laolu;
- Sanacija udarnih rupa kroz zaseok „Brezovica“ u Kladurovu;
- Popravka dela puta u Mesnoj zajednici Kamenovo kod Lakića;
- Sanacija lokalnog puta od skretanja za manastir Vitovnicu prema Lovačkom
domu na Trestu u dužini od 2,5 km;
- Nasipanje Homoljske ulice u Petrovcu u saradnji sa građanima MZ Petrovac;
- Popunjavanje udarnih rupa u ulicama u Mesnoj zajednici Malo Laole;
- Iskop kanala i sanacija udarnih rupa na putu Bošnjak – Vošanovac;
- Prevoz i ugradnja kamenog materijala na putu Rašanac – Dubočka;
- Izvođenje radova na izradi kamene podloge na potezu ulica HomoljskaKaraula u dužini od 700 metara, zajedno sa građanima MZ Petrovac;
- Izrada puta za „Plavčevo“ deonica puta kroz MZ Melnica, u dužini od 1.500
metara;
17
- Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala sa ravnanjem na putu
Dobrnje – Krvije;
- Popravka puta (prevoz i ugradnja) Krvije – Tabanovac;
- Priprema i zamena podloge na dotrajalim asfaltnim površinama lokalnog
puta Busur – Đurivac;
- Sanacija klizišta na lokalnom putu Busur – Burovac;
Ukupna vrednost navedenih i drugih radova u 2011. godini iznosi
4.730.659.oo dinara.
Nasipanje ulica i puteva u 2012. godini
- Nasipanje lokalnog puta Stamnica – Vitovnica;
- nasipanje puta Homoljska – Karaula;
- Saniranje udarnih rupa na putu u Bošnjaku;
- Nasipanje puta Lopušnik – Dobrnje;
- Transport i ugradnja kamenog materilaja na seoskim putevima u
Mesnoj zajednici Krvije, levo i desno od crkve;
- prevoz i ugradnja 547 tona mašinskog tampona druge klase za popravku
puta u Melnici;
- Popravka puta u Šetonju od Širokog puta prema Crvenom bregu;
- Popunjavanje udarnih rupa u ulici Milana Ristića u Petrovcu;
- Popravka i proširenje puta kod Izvorišta ispod Doma kulture u Velikom
Popovcu;
- Popravka i ravnanje puta Orljevo - Mirjevo;
- izrada metalne kapije i ograde u Moravskoj ulici u Petrovcu;
Ukupna vrednost ovih i drugih izvedenih radova u 2012. godini iznosi
14.122.000.oo. dinara.
Nasipanje ulica i puteva u 2013. godini
- Izrada kolovozne konstrukcije ulice Busurske, potez „Goveđi brod“ od ulice
Mlavske do Makedonkinog stovarišta u dužini od 425 metara u saradnji sa MZ
„Savremeni dom i građanima Petrovca;
- Sanacija udarnih rupa u gradu u ulicama: Čarobna frula, Goranska, Vere
Gvozdenović, groblje, Karaula, Titov gaj, Ključ;
- Prevoz i ugradnja mašinskog tampona 2 klase radi popravke neasfaltiranih
ulica u MZ Trnovče;
- Popravka udarnih rupa u ulici 1. Maj, Krajiškoj, pored igrališta FK
„Trgovački“, zatim preko puta direkcije „Borac“, Homoljske, Krajiške i V.Stokića u
Petrovcu;
- Prevoz mašinskog tampona 2 klase radi nasipanja seoskih puteva u mesnim
zajednicama Oreškovici, Vošanovac, Zabrće i Kamenovo;
- Ravnanje i planiranje puta Lopušnik – Bošnjak u dužini od 1.650 metara;
- Izrada prilaznog puta, pešačke staze i parkirališta na lokaciji Branička reka“
potez „Branik- Matkaleu“ i izrada platoa u Melnici;
- Nabavka i transport 180 m3 kamenog materijala sa razastiranjem i valjanjem po
trupu puta na lokaciji „Veliki Bubanj“ u Manastirici;
- Popravka udarnih rupa prema vodenici u Malom Laolu;
18
- nasipanje, odnosno poboljšanje kolovozne konstrukcije puta na potesu od
državnog puta do Leskovca;
- Popravka puta Busur – Zlatovo;
- Izrada kolovozne konstrukcije na deonici od centra Manastirice
prema Ranovcu, potez „Čaiš“ u dužini od 2,50 km;
- Nasipanje lokalnog puta Vošanovac – Bošnjak, kao i ulica u naselju
Vošanovac;
- Izrada izravnajućeg sloja od kamenog agregata na pojedinim deonicama puta
Dubočka – Starčevo gde je izvršeno pojačano održavanje u cilju preasfaltiranja
deonica puta;
- Izrada kamenih bankina na pojedinim preasfaltiranim deonicama na putu
Dubočka – Starčevo;
Ovi i drugi radovi koji nisu naznačeni iznosili su ukupno 4.924.000.oo.
dinara.
Letnje održavanje ulica i lokalnih asfaltnih
puteva u gradu i mesnim zajednicama u 2011. godini
Radovi na letnjem održavanju ulica u gradu i lokalnih puteva u mesnim
zajednicama na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi izvršeni su uglavnom na krpljenju
udarnih rupa i asfaltiranje većih površina bez opsecanja u gradu u ulicama Petra
Dobrnjca, deo Srpskih vladara od solitera do Melničkog puta.
Kada je reč o lokalnim putevima izvršeno je krpljenje od R-105 do Bistrice, od
R-105 do Malog Laola, deonica puta „Hladne vode-Šetonje“ i kroz Šetonje, od R-105
do Rašanca, od R-105 do Orljeva, Busur-Burovac, Busur-Đurinac, od R-108 do
Manastirice, od R-107 do Lopušnika, Petrovac - Dobrnje i kroz Dobrnje, od R-107 do
Vitovnice, od R-107 do Krvija i konačno krpljenje asfaltiranih ulica u Zabrđu.
Ukupna vrednost za letnje održavanje lokalnih asfaltiranih puteva u
gradu i mesnim zajednicama u 2011. godini iznosila je 4.324.572.oo. dinara.
Letnje održavanje ulica i lokalnih asfaltnih
puteva u gradu i mesnim zajednicama 2012. godini
U gradu je izvršeno krpljenje i asfaltiranje u ulicama Petra Dobrnjca i Srpskih
vladara. Završeno je ono što je preostalo iz 2011. godine.
U naseljuma krpljene su deonice Busur-Burovac, od R-105 do Trnovča, od R 105 kroz Dubočku do Starčeva, od R-108 do Manastirice, kroz Knežicu do Ranovca.
Zalivane su pukotine na lokalnom putu od R-105 do Stamnice, pojedine ulice
u gradu, prema Dekoru, Lugovski put, deo Goranske pored Mlave, ulice u
MZ Leskovac, ulica u naselju Trnovče, kolovoz bivšeg regionalnog puta od ulice
Melnički put kroz zasok Stanulovac.
Ukupno utrošena sredstva za održavanje ulica i lokalnih asfaltnih puteva
u gradu i mesnim zajednicama u 2012. godini iznosi 5.733.000.oo. dinara.
Letnje održavanje ulica u gradu i lokalnih asfaltnih
puteva u mesnim zajednicama kao i izuzetih državnih
puteva (po uredbi Vlade Republike Srbije) u 2013. godini
19
Na lokalnim putevima izvršeno je krpljenje:
- od puta Orljevo-Veliki Popovac i kroz Veliki Popovac do državnog puta za
Žabare;
- od R-105 do Bistrice;
- od R – 105 do Malog Laola sa presvlakom na kraju deonice prema Velikom
Laolu;
- od R-105 do Trnovča (u dva navrata);
- centar Tabanovca i deo ulica oko centra;
- od R – 108 do Krvija;
- Od R-107 do Lopušnika (u dva navrata)
- od R-108 do Busura (sa saniranjem prelaza i delova gde je došlo do pucanja
vodovodnih cevi;
- od R-108 do Manastirice (u dva navrata);
- od R-105 o od R-107b do Orljeva;
- od Petrovca do ulaska u Dobrnje (u dva navrata);
- od Busura do Burovca;
- od R-107 do Vitovnice;
- centar Busura-stara škola i Đurivac;
- od Dubočke do Starčeva;
- većina ulica u gradu (u tri navrata);
- Šetonje – Ladne vode + oštećenja na ulicama u Šetonju;
Ukupna vrednost ovih radova iznosila je 5.163.000.oo. dinara.
Pored navedenih, radilo se i na pojačanom održavanju asfaltnog kolovoza
lokalnog puta Dubočka – Starčevo, (preasfaltiranje najugroženijih deonica)
udruživanjem sredstava građana preko budžeta opštine. Ukupna dužina pojačanog
održavanja preasfaltiranog dela Dubočka – Starčevo je 2.306 metara. Radovi su
nastavljeni i u 2014. godini.
Vrednost do sada izvedenih radova iznosila je 10.835.000.oo dinara.
Kada se sve sabere, izlazi da je ukupna vrednost za letnje održavanje
lokalnih asfaltiranih puteva i ulica u gradu sa pojačanim održavanjem na putu
Dubočka – Starčevo u 2013. godini iznosi 15.998.000.oo dinara.
20
Asfaltiranje ulica u gradu i mesnim zajednicama sa
teritorije opštine, trotoara, platoa lokalnih puteva
i ostalo u 2011. godini
- rekonstrukcija i asfaltiranje trotoara u ulici Srpskih vladara na potezu (od ul.
Jovana Šerbanovića do ul. Petrovačke, leva i desna strana, i od ul. Solunske do ul.
Paulja Matejića, leva strana) sa podizanjem i ugradnjom
postojećih ivičnjaka, nadgradnjom podloge na kolovozu i na trotoarima, podizanje
šahti, vađenje drveća sa sadnjom novih, kao i izrada betonskih ivičnjaka oko drveća.
Uz to i izrada ivičnjaka za slepe;
- rekonstrukcija i asfaltiranje trotoara u ulici Srpskih vladara na potezu (od ul.
Milana Tančića do ul. Narodnog fronta, leva i desna strana, od ulice S. Milovanovića
do Dragoševe, desna strana, i od Dragoševe do Solunske, desna strana) sa podizanjem
i ugradnjom postojećih ivičnjaka,
nadgradnjom podloge kako na kolovozu, tako i na trotoarima;
- Izrada betonskih trotoara u ul. Mlavske čete;
- Izrada betonskih trotoara u ulici Slobodana Braunovića u kome je
učestvovala Mesna zajednica „Savremeni dom“ i Dirakcija za izgradnju;
- Asfaltiran je put R-105 (Petrovac – Žagubica u KO Leskovac, dužine 450
metara. U delu sredstava učestvovala je Mesna zajednica Leskovac;
- sanacija i asfaltiranje lokalnog puta kroz Vošanovac, od lokalnog puta
Dobrnje-Oreškovica do lokalnog puta Vošanovac-Bošnjak kroz KO Vošanovac u
dužini od 2,50 km. Radovi su nastavljeni u 2012. godini;
- Sanacija i asfaltiranje lokalnog puta ktoz zaseok „Brezovica“ u KO Ranovac
u dužini od 5.760 metara. I ovi radovi su nastavljeni u 2012. godini.
U asfaltiranju su učestvovali građani preko budžeta Opštine;
- sanacija i asfaltiranje lokalnog puta Manastirica – Mustapić kroz KO
Manastirica u dužini od 3. km. I ovi radovi su nastavljeni u 2012. godini. U
finansiranju su učestvovali građani preko budžeta Opštine;
- Izrada podloge i asfaltiranje ulice Vuka Karadžića. Učesnici građani MZ
Savremeni dom i Direkcija za izgradnju i razvoj;
- Izrada podloge i asfaltiranje dela ulice Lugovski put i Ilije Kosovca.
Učesnici: građani i Direkcija za izgradnju..;
- Izrada trotoara u ulici 8. oktobra od R-107 do Turskog druma (betonski
ivičnjaci, kamena podloga i asfaltiranje). Učesnici građani, Mesna zajednica
Savremeni Dom i Dirakcija…;
- Izrada podloge i asfaltiranje pešačke staze na Mlavskom keju od TC „Invest“
eksport, do pešačkog mosta. Učesnici Mesna zajednica „Savremeni Dom“ i Direkcija
za izgradnju;
- Izrada kamene podloge i asfaltiranje ulice Staro vašarište do ulice 8. oktobar
i deo ulice Mlavske čete. Učesnici građani i direkcija;
- Asfaltiranje dela košarkaškog igrališta u ulici 8.marta prema Osnovnoj školi;
- Asfaltiranje trotoara ispred KPC Petrovac na Mlavi;
- Izrada kamene podloge i asfaltiranje pešačke staze u parku kod Košute.
Ukupna vrednost izvedenih radova na asfaltiranju ulica, trotoara i
lokalnih puteva (sa troškovima stručnog nadzora) u 2011. godini iznosi
67.838.892.oo dinara.
21
Asfaltiranje ulica u gradu i u mesnim zajednicama
Sa teritorija opštine, trotoara, platoa, lokalinih
puteva i sl. U 2012. godini
- Izgradnja-sanacija lokalnog puta kroz Vošanovac, od lokalnog puta DobrnjeOreškovica, do lokalnog puta Vošanovac-Bošnjak, kroz KO Vošanovac. (Nastavak
radova iz protekle godine, završetak u 2013. godini);
- Izgradnja-sanacija lokalnog puta kroz zaseok „Brezovica“ u KO Ranovac
(nastavak radova iz 2011. godine);
- Asfaltiranje betonskih površina u krugu Osnovne škole „Bata Bulić“
Petrovac, uz učešće MZ „Savremeni dom“ Petrovac;
- Asfaltiranje puta u Melnici pored Slaviše „Mikšana“
- Sanacija lokalnog puta od R-108 do Kladurova kroz KO Kladurovo, nastavak
radova od ranijeg ugovora;
- Asfaltiranje staze i platoa pored teniskog terena u Petrovcu,
Ukupno 65 m2;
- Priprema i izrada kolovozne konstrukcije i asfaltiranje gl. Ulice u naselju
Bistrici na potezu od centra sela – asfaltni kolovoz do kp.br. 6037 KO Bistrica u
dužini od 713,78 metara;
- Izgradnja-sanacija lokalnog puta Manastirica Mustapić, KO
Manastirica.(završetak radova po ranijem ugovoru);
- Asfaltiranje igrališta malih sportova u dvorištu Srednje škole „Mladost“ u
Petrovcu. Sredstva iz budžeta Opštine, preko Direkcije za izgradnju i razvoj;
- Ojačanje podloge i asfaltiranje dela lokalnog puta Vezičevo-Zlatovo u dužini
od 230 metara, dela ulice u dužini od 60 metara i kraka ulice pored škole u Vezičevu u
dužini od 100 metara;
- Asfaltiranje parkinga u Petrovcu kod zgrade preko puta bivše Medicine rada;
- Učešće u naknadnim radovima na lokalnom putu Oreškovica- Viteževo, radi
stabilizacije podloge i ugradnja cevastih propusta radi poboljšanja oticanja
atmosferskih voda i zaštite puta;
- Asfaltiranje igrališta malih sportova u KO Leskovac uz učešće Mesne
zajednice Leskovac;
- Asfaltiranje dela ulice Slatinske u Petrovcu, uz učešće građana i Mesne
zajednice „Savremeni dom“;
- Priprema podloge i asfaltiranje dela pešačkih staza, izrada prilaznog puta od
ulice Mlavske do restorana „Košuta“ kao i izrada parkirališta-platoa ispred restorana,
uz učešće građana i Mesne zajednice;
- Asfaltiranje dela ulice Prvog maja u Petrovcu uz učešće građana i Mesne
zajednice;
- Asfaltiranje ulice u parkiću „Mala vaga“ u Petrovcu, na potezu od ulice
Narodnog fronta do Srpskih vladara;
- Asfaltiranje dela ulice Mlavski kej na potezu od ulice Laze Lazarevića do TC
„Elmoskomerc“ u Petrovcu;
- Asfaltiranje proširenja dela ulice Mike Miletića na potezu ul. Srpskih
vladara;
- Asfaltiranje dela ulice Steve Milovanovića na potezu od ul. Čede Vasovića,
do ul. Mlavski kej u Petrovcu, uz učešće građana i Mesne zajednice;
22
Ukupna vrednost izvedenih radova na asfaltiranju ulica u gradu i mesnim
zajednicama na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi, pešačkih staza i lokalnih
puteva, sa učešćem građana preko budžeta Opštine i učešće mesnih zajednica u
2012. godini iznosi: 49.271.000.oo. dinara
Asfaltiranje ulica u gradu i u mesnim zajednicama
sa teritorije opštine, trotoara, platoa, lokalnih
puteva i sl. U 2013. godini
- Završni radovi na lokalnom putu Vošanovac od lok. puta Dobrnje –
Oreškovica do lok. puta Vošanovac-Bošnjak kroz KO Vošanovac;
- Asfaltiranje neasfaltiranih trotoara u ulici Moravskoj;
- Asfaltiranje ulice Dr Radomira Race Živkovića;
- Asfaltiranje trotoara u ulici Mlavskoj, pored Hitne pomoći;
- Priprema i izrada kolovozne konstrukcije i asfaltiranje puta „Groblje“ u
naselju Tabanovac;
- Asfaltiranje trotoara u ulici Slobodana Braunovića, od dečjeg odeljenja do
ulice Osmog marta;
- Sanacija lokalnog puta od R-108 do Kladurova, kroz KO Kladurovo,
nastavak radova po ranijem ugovoru. Ovi radovi su nastavljeni i u 2014. godini;
- Asfaltiranje ulice Mlavske, na potezu od ul. Jovana Šerbanovića do ulice
Bate Bulića, sa učešćem Mesne zajednice „Savremeni dom“. Ukupno asfaltirano
4.654 m2, ili u dužini od 749,80 metara;
- Završetak radova po ugovoru iz 2011. godine na putu Manastirica –Mustapić,
uz postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije;
Ukupna vrednost izvedenih radova na asfaltiranju ulica u gradu i po
mesnim zajednicama, sa učešćem građana preko budžeta Opštine i mesnih
zajednica u 2013. godini iznosi 34.374.000.oo dinara.
U 2013. godini, tokom avgusta radilo se na kompletnoj rekonstrukciji glavne
ulice Srpskih vladara u Petrovcu u dužini oko dva kilometara. U ove radove uložen
je 21 milion dinara. Ulicu su otvorili direktor JP „Putevi Srbije“ Zoran Drobnjak i
zamenik predsednika opštine Dragoljub Milosavljević.
Sredstvima opštine i petrovačke Mesne zajednice u visini od 5,5 miliona
dinara rekonstruisan je plato trga i postavljen spomenik pesniku Đuri Jakšiću.
Tadašnji ministar prosvete i tehnološkog razvoja Tomislav Jovanović i narodni
poslanik Miletić Mihajlović svečano su otkrili spomenik.
Krajem maja završena je rekonstrukcija ulice 8. oktobar u dužini od jednog
kilometra na regionalnom putu iz pravca Žabara. Sredstva od 15 miliona dinara
obezbedilo je javno preduzeće Putevi Srbije, a izvođač radova bilo je preduzeće za
puteve Požarevac.
Oko 30 milona dinara je uloženo u saniranju na saniranju regionalnih
puteva u preasfaltiranju deonica u dužini preko sedam kilometara kroz naselja
Tabanovac, Veliko Laole, Melnica, Knežica, Kamenovo, Trnovče, Rašanac i
Ranovac.
U 2013 i dalje u 2014. godini privode se kraju radovi na asfaltiranju puta
Kladurovo-Ranovac u dužini od sedam kilometara, a već je naglašeno da je završen
prvi deo rekonstrukcije puta Dubočka-Starčevo u dužini od 2,5 kilometara. Radovi su
23
nastavljeni i u 2014. godini, a privešće se kraju 2015. godine. Put Ranovac-Crni vrh u
dužini od 4,5 kilometara je završen.
Pored ovih radova izvršeno je preasfaltiranje deonice na izuzetim državnim
putevima i to: R-107 (Petrovac – Kučevo), R-108 (Petrovac – Malo Crniće, R-108
(Petrovac – Svilajnac) u ukupnoj vrednosti od 17.160.000.oo dinara. (Ova sredstva
prenelo je Ministarstvo za lokalnu samoupravu preko budžeta Opštine i Direkcije za
izgradnju i razvoj).
U 2013 i 2014. godini radilo se i na drugim projektima od izuzetne važnosti, a
to se sve vremenski uklapa u izveštajni period. Izdvojićemo samo one najvažnije:
Sa rukovodstvom Elektromorave ostvarena je reazlizacija projekta koji će
umnogome poboljšati snabdevanje potrošača
električnom energijom i to
rekonstrukcijom niskonaponske mreže u Petrovcu, Bošnjaku, Leskovcu i Zabrđu.
Nastavljena su nova ulaganja u elektrosnabdevanju građana u gradu i naseljima u
2014. godini.
I u ovim godinama pružena je značajna pomoć u izgradnji i rekonstrukciji
manastira, crkava i crkvenih konaka.
U 2014. godini obezbeđene su tri montažne kuće za izebegla lica.
Sanirane su posledice poplava u godinama pre maja 2014. godine, kao i
klizišta koje su se takođe pojavije pre velike poplave u maju. Urađen je značajan deo
kanalske mreže, izgrađeni vodopropusti i jedan broj mostova u naseljima pre i nakon
velike poplave 2014. godine.
Od značaja je završetak kompletne rekonstrukcije velike sale Skupštine
opštine, sa novim instalacijama, fasadom, osvetljenjem, novim nameštajem. U daljem
toku izvršeno je detaljno uređenje unutrašnjeg dela -enterijera zgrade opštine novom
bojom što ovom objektu daje potpuno adekvatan ugled za funkciju koja mu je
namenjena.
U leto 2013. godine, grad je dobio lepu i uređenu plažu na Mlavi iznad gornjeg
mosta.
U 2014. godini asfaltirana je ulica 8. oktobra u dužini od jednog kilometra,
Petra Dobrnjca – 2 kilometara i jedan deo ulice Radomira Živkovića.
Asfaltirane su staze u parku i uređeni ivičnjaci.
Započela je zamena gadskog osvetlenja sa lec sijalicama i drugi značajni
projekti u gradu i naseljima opštine Petrovac na Mlavi
Konačno, kada se saberu sve asfaltirane deonice u opštini Petrovac na Mlavi u
izveštajnom periodu, dobija se dižina od preko 150 kilometara u raznim kategorijama,
što predstavlja rekord u Srbiji.
Selo i poljoprivreda i
aktivnost Agrarnog fonda
Gotovo da nema značajnijih grana privrede u opštini Petrovac na Mlavi od
poljoprivrede. Sagledavajući ovu činjenicu opština je 2005. godine formirala Agrarni
fond sa ciljem stvaranja uslova za podsticanje, očuvanje i unapređenje razvoja
poljoprivrede na ovom području. U gotovo desetogodišnjem radu Fonda to se
pokazalo kao jedan od najboljih poteza opštine jer je Fond razvio takvu aktivnost koju
ni najveći optimisti nisu mogli da očekuju.
Na čelu Agrarnog fonda postavljeni su kadrovi Socijalističke partije Srbije.
24
Odlukom Skupštine opštine, sredstva koja se izdvajaju za Agrarni fond
usmeravaju se u kreditiranje poljoprivrednih proizvođača, uvođenje nove tehnologije
u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, u proizvodnju voćno-loznog
sadnog materijala sa sigurnim plasmanom, u razvoj novih tehnologija u povrtarskoj
proizvodnji, u podsticaju organske poljoprivrede, u edukaciju zemljoradnika u oblasti
biljne i stočarske i druge proizvodnje, u podsticaju izvoznih programa, u revitalizaciju
sela, tamo gde je moguće u sistem navodnjavanja, u kupovinu poljoprivrednih mašina,
nabavku priplodnog i tovnog materijala u stočarstvu i u druge namene od značaja za
razvoj poljoprivrede.
Agrarni fond je uključen i u akcije kao što su Bačijada u Stamnici, učešće na
sajmovima zdrave hrane i drugih proizvoda u Beogradu i drugim gradovima, u podršci
drugih akcija i manifestacija poljoprivrednog, kulturnog ili turističkog značaja.
Teritorija opštine Petrovac na Mlavi obuhvata 654,9 km2. Od toga 50,039 ha
je poljoprivredno zemljište i ono je 99% u privatnom posedu. Od ukupnog broja
stanovnika (prema popisu iz 2011. godine 41.220), uključujući i onaj broj koji se
nalazi na radu u inostranstvu(oko 10.200), njih 23.000, ili oko 58 % je
poljoprivrednog, ali je radno aktivnog samo između 17 i 19 hiljada, što umanjuje
ukupan potencijal koji se u ovoj oblasti nalazi u ovoj grani proizvodnje.
Odlazak dece na školovanje, ili odlazak u inostranstvo kod roditelja, pa i
uzimanje stranog državljanstva, još više otežava razvoj poljopricrede na ovom
području. Slika naselja u opštini Petrovac na Mlavi poslednjih godina poprima
sumornu perspektivu i zahteva hitnu intervenciju i lokalne samouprave, ali i države u
celini. Na to ukazuje sve manji broj dece u školama, a neke su čak i zatvorene i sve je
starije stanovništvo na području opštine, a samim tim i manje produktivno.
Zadruge su zatvorene, osim Petrovačke i nekog oblika zadugarstva u Ranovcu,
Kamenovu i Oreškovici. Primetan je nagoveštaj njihove revitalizacije i zahtevi za
donošenjem novog Zakona o zadrugama, a drugih asocijacija za razvoj ove grane
nema, jedino je Agrarni fond u funkciji
poljoprivredne proizvodnje, samim tim će u daljem toku biti reči o aktivnosti ovog
Fonda u protekle tri godine i do seprembra 2014. Godine.
U 2011. godini raspisana su dva kokursa za dodelu sredstava Fonda za kredite
i to za prolećnu i jesenju setvu. Kratkoročne kredite za prolećnu i jesenju setvu
koristio je 41 poljoprivredni proizvođač i četiri pravna lica. Broj korisnika kredita –
fizičkih lica se u odnosu na 2010. godinu povećao za skoro dva puta a suma koja je
izdvojena za ove namene je 5.860.000.oo. dinara, a korišćeno je ukupno 4.600.000.oo.
dinara, što je činilo ukupno 78 % plasiranih sredstava u odnosu na tražena za 2011.
godinu. Deo sredstava za kredite je obezbeđen iz povraćaja kredita za jesenju setvu
2010. godine, a deo iz namenski opredeljenog budžeta za 2011. godinu koji je iznosio
2.000.000.oo. dinara.
U 2012. Godini kratkoročne kredite za prolećnu setvu koristio je 31
poljoprivredni proizvođač i tri pravna lica, a za jesenju setvu tri pravna lica i 29
poljoprivrednih proizvođača.
Broj korisnika se u odnosu na 2011. godinu povećao. U novčanom iznosu krediti su
ukupno iznosili za oba konkursa 8.130.000.oo. dinara.
Usvajanjem Zakona o subvencijama koji je stupio na snagu krajem januara
2013. godine, ukinuta je mogućnost institucijama koje je osnovala lokalna
samouprava da se bave direktnim kreditiranjem poljoprivrednih proizvođača i pravnih
lica koja se bave poljoprivredom i ostavljen je prostor lokalnoj samoupravi da proceni
i definiše šta će se u poljoprivredi subvencionisati na području opštinske ili gradske
25
samouprave. S toga je odobravanje kratkoročnih kredita na način i pod uslovima kao
što je to učinjeno prethodnih godina prestalo da važi i ne postoji više zakonski osnov
da se na taj način na lokalnom nivou obezbeđuju sredstva za kreditiranje
poljoprivredne proizvodnje.
Agrarni fond je u u skladu sa svojim Programom rada tokom 2011. godine
organizovao jedan broj poljoprivrednih manifestacija izložbeno-takmičarskog
karaktera, na kojima je poljoprivredne proizvođače novčano nagrađivao. Za te namene
tokom 2011. godine Fond je u saradnji sa lokalnom samoupravom izdvojio preko
650.000.oo.dinara za novčane nagrade, pehare, diplome, za jednokratnu pomoć
udruženjima poljoprivrednih proizvođača, za sopstvene manifestacije, za nastupe na
saborima, sajmovima, izložbama, za posete poljoprivrednika sajmovima seminarima,
danima polja i drugim manifestacijama u Republici.
Agrarni fond je tokom 2011. godine organizovao i sproveo značajne akcije i
manifestacije od kojih se posebno izdvajaju:
- 6. februara organizovano je prisustvo na Osmom saboru mladih
poljoprivrednika Srbije „Borka Vučić“ gde je prisustvovalo oko 130 učesnika mladih
poljoprivrednih proizvođača, saradnika Fonda, učenika i zainteresovanih sa
prezentacijom domaćih proizvoda, rukotvorina i kolača prodajnog karaktera na štandu
u Centru „Sava. Saboru je prisostvovao veliki broj poljoprivrednika iz Srbije, kao i
gosti iz inostranstva.
U 2012. godini Fond je učestvovao 22. aprila na devetom saboru mladih
poljoprivrednika sa 80 učesnika, a 2013. godine 17. februara Agrarni fond je na
Desetom saboru učestvovao sa 150 učesnika.
- 25. Februara 2011. organizovan je Četvrti Sabor poljoprivrednika rekordera u
opštini Petrovac na Mlavi. Proglašeno je 18 poljoprivrednih rekordera iz raznih
oblasti i jedan poljoprivredni stručnjak za rad na terenu.
Peti sabor je organizovan 9. Marta 2012. godine, gde je nagrađeno 19
poljoprivrednika rekordera i jedan poljoprivredni stručnjak.
Na Šestom saboru poljoprivrednika rekordera koji je održan 20 marta 2013,
godine, dodeljene su nagrade u 18 kategorija poljoprivredne proizvodnje.
Sedmi sabor rekordera organizovan je u februaru 2014. godine gde je
nagrađeno preko 20 rekordera i stručnjaka iz svih grana poljoprivrede.
- Od 15 – 17. aprila Agrarni fond je aktivno učestvovao na Prolećnom AKVA
VIVA festivalu zdravlja koji je održan u Domu Vojske Srbije u Beogradu. Festival je
održan pod sloganom: „Zdrava hrana za zdrav život“.
Izlagači iz opštine Petrovac na Mlavi su upravo to i ponudili: zdravu domaću
hranu i proizvode sa svog područja, ali i informacije o poljoprivrednim, turističkim i
kulturnim potencijalima ovog kraja.
Agrarni fond je u saradnji sa članovima Udruženja pčelara „Mlava“ Petrovac,
Mesnom zajednicom Stamnica, Udruženjem žena „Stamnička“ i proizvođačima sira iz
Bistrice nastupio u sva tri dana, na dva štanda.
-Sedmog maja u Stamnici organizovan je Šesti sabor bačijara – izložba ovaca
i drugih domaćih životinja. Organizovan je i Okrugli sto posvećen stočarstvu i
mogućnostima razvoja ovčarstva na nivou zemlje i u petrovačkom kraju gde su svoje
mišljenje izneli eminentni stručnjaci iz ovih oblasti sa Poljoprivrednog fakulteta u
Zeminu. Dvadeset izlagača je izložilo 27 kolekcija kvalitetnih rasa ovaca i jedan
izlagač kolekcije ovčarskih pasa. Pored izlagača sa područja opštine Petrovac na
Mlavi bilo je izlagača iz opština Žagubice i Požarevca.
26
Sedmi sabor bačijara organizovan je 12. maja 2012, na kome je organizovana
prodajna izložba rukotvorina, lovački specijaliteti, pripremanje žmara, kačamaka,
bačijarskog doručka, izabrana je lepotica Sabora, lomljenje bačijarske pogače sa
zlatnikom i sl.
Uz sličan program sa nekim manjim novitetima 11. maja 2013. godine i
takođe maja meseca 2014. godine održani su Osmi i Deveti sabor Bačijara u
Stamnici.
- 21. Jula 2011. je organizovan Sajam poljoprivredne mehanizacije i izložbe
domaće radinosti uz suorganizaciju sa Turističkom organizacijom. Na sajmu su
izložene poljoprivredne mašine i oprema renomiranih proizvođača i distributera iz
zemlje. Učestvovali su i predstavnici banaka, vodećih semenarskih kuća. Ovu akciju
pratila je i izložba domaće radinosti i domaćih proizvoda prodajnog karaktera.
Sajam je postao deo tradicije pa je 21 jula 2012 održan Šesti, 20 i 21. jula
2013. Sedmi, a tokom jula 2014. godine i Osmi sajam poljoprivredne mehanizacije.
- 23 i 24. Septembra pod sloganom: “Osvesti se, misli na svoje zdravlje“ u
Beogradu u Domu vojske, održan je Jesenji festival zdravlja, na kome su se javnosti
predstavili brojni domovi zdravlja, privatne ordinacije i bolnice,
farmaceutske kompanije i ostale organizacije koje se bave zdravom ishranom,
velnesom, zvaničnom i alternativnnom medicinom.
Na festivalu su tradicionalno učestvovali i predstavnici opštine Petrovac na
Mlavi u organizaciji Agrarnog fomnda i Turističke organizacije.
- 8. oktobra 2011, organizovana je 26 izložba priplodnih krava i junica na
prostoru stočne pijace u Petrovcu na Mlavi, u organizaciji Agrarnog fonda i uz
suorganizaciju Z. Zadruge „Kamenovac“ iz Kamenova i „Ranovčanka“ iz Ranovca.
Pokrovitelj je bila opština Petrovac na Mlavi i Ministarstvo poljoprivrede, trgovine,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Na izložbi je izvedeno 68 grla od strane
20 izlagača. Izložbu je posetio i Branko Ružić predsednik Izvršnog odbora Glavnog
odbora SPS sa saradnicima.
Dvadeset sedma smotra priplodnih krava i junica održana je takođe 8. Oktobra
2012. godine, na kojoj je izloženo 85 grla koja su izvela 20 izlagača. Kao prateće
manifestacije bile su promocija nege papka kod krava, izložba stočne hrane i sl.
Izložbi je prisustvovao zamenik predsednika SPS-a Dr Žarko Obradović, tadašnji
ministar prosvete i nauke, kao i predsednik
Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihajlović i grupa profesora sa Poljoprivrednog
fakulteta u Zemunu.
- 5. novembra u Domu kulture u Požarevcu Agrarni fond je učestvovao na
Međunarodni festival kukuruza Srbije u organizaciji Udruženja sela Srbije „Zavičaj“ i
redakcije lista „Seoske novine“. Tom prilikom je nagrađeno nekoliko poljoprivrednih
proizvođača iz opštine Petrovac na Mlavi a Agrarni fond je dobio nagradu za pomoć u
organizaciji Festivala.
- 29. Novembra u saradnji sa Turističkom organizacijom, Agrarni fond je
organizovao učešće na Šestom sajmu etno-hrane i pića na Beogradskom sajmu. Etno
proizvodi iz opštine Petrovac na Mlavi promovisani su u okviru programa Privredne
komore Beograda i Privredne komore Požarevca. Cerntralna tema bili su bačijarski
proizvodi koje su na originalan način promovisali predsatavnici MZ Stamnica.
U 2012. godini od velikog je značaja pomoć Agrarnog fonda u organizaciji
dvadest prvog po redu „Dana mlavsko-homoljskih pčelara“, ili poznatiji kao „Sabor
pčelara u Kamenovu“ koji je organizovan 7 i 8 aprila 2012. godine. Tom prilikom
Fond je obezbedio stručna lica za okrugli sto na temu pčelarstva.
27
-Petnaestog septembra 2012. godine u Rašancu je organizovana kulturnoturistička manifestacija: „Od Homolja pa do Stiga – zavičajno kolo igra“, ili pod
drugim nazivom „Prasićijada“. Agrarni fond je na ovoj manifestaciji organizovao
tribinu na temu: „Uzgoj i ishrana prasadi, na kojoj su govorili stručnjaci iz ove oblasti
iz Požarevca i Petrovca na Mlavi.
U 2012. godini pored redovnih akcija i manifestacija izdvajaju se i neke nove
koje su po prvi put održane. Tako je 17. Jula 2012. godine održana Prva radionica o
geografskim oznakama, odnosno o zaštiti geografskog porekla imena ili brenda
poljoprivrednih proizvoda. Radinonicu su vodili stručnjaci Privredne komore Srbije, a
u prvom planu su bili med, rakija, vino, sir i kačkavalj.
-18 avgusta 2012. godine izvedena je javna prezentacija firme „Green
laboratories“ na temu: „Gajenje tartufa na lešniku“...
U 3013. godini osemenjavano je 941 grlo krava, za šta je Fond izdvojio
922.182,16 dinara.
-12 maja 2013. godine Fond je bio suoarganizator manifestacije „Dani
vodeničara i pomeljara“ u Bistrici.
-18. Maja 2013. godine u centru Petrovca održan je „Prolećni festival cveća i
meda“
Od 25. Januara do početka marta 2013. godine Fond je organizovao svake
srede edukaciju poljoiprivrednih proizvođača sa područja opštine pod radnim
naslovom „Zimska škola Fonda“ . Posebno je zanimljiva tema bila krajem januara na
kojoj su predstavnici Privredne komore Srbije govorili na temu: „Propisi Evropske
unije u oblasti hrane za životinje i njihova implementacija“.
U 2014. godini Fond je organizovao sve pomenute manifestacije koje ima u
svom Programu i uključio se u neke nove o čemu će na kraju godine podneti poseban
izveštaj.
Pored ovih akcija i manifestacija Agrarni fond je u svom programu imao i
veoma zapažen rad na obrazovanju poljoprivrednih proizvođača organizujući
predavanja, tribine i stručne usluge. Tako je 9. Februara održana tribina na temu
izbora voćnih vrsta i podizanja zasada kao i o organskoj proizvodnji povrća i
osiguranju useva. Drugog marta organizovana je tibina na kojoj se razgovaralo o
novim sortama hibridnog kukuruza kao i o ponudi za otkup obradivog zemljišta.
Šestog aprila tribina je bila posvećena paketu uslova osiguranja useva, posebno
pšenice. Devetnaestog maja organizovana je poseta Poljoprivrednom sajmu u Novom
Sadu gde je učestvovalo 50 poljoprivrednih proizvođača, saradnika, sponzora i
prijatelja Agrarnog fonda. Odlazak na Poljoprivredni sajam u Novom sadu
organizovan je i 17. maja 2012. godine,zatim 23. maja 2013. i takođe u maju 2014.
godine, sa po najmanje 50 učesnika. Trećeg i četvrtog juna 2011. godine, organizovan
je odlazak 20 predstavnika Fonda na manifestaciju „Semenarijada“ na poziv Instituta
za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad.
Posebna pažnja je posvećena podučavanju poljoprivrednika, naročito žena sa
sela u smislu potrebe organizovanja
udruženja koja bi predstavljala način
ostvarivanja zarade i proizvodnju za tržište.
Ostvarena je izuzetno dobra saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede,
Privrednom komorom Beograda, Privrednom komorom Srbije, Zadružnim savezom
Srbije, Veterinarskiom fakultetom iz Beograda, Poljoprivrednim fakultetom iz
Zemuna, Poljoprivrednim fakultetom iz Novog Sada – Departmanom za voćarstvo i
vinogradarstvo.
Za svaku pohvalu je saradnja sa regionalnim i opštinskim
institucijama poljoprivrede – Regionalnom privrednom komorom u Požarevcu,
28
Osnovnim Zadružnim savezom i Poljoprivrednom savetodavnom sužbom Požarevac.
Izuzetna je saradnja sa lokalnom samoupravom, Predsednikom opštine, Turističkom
organizacijom, Kulturno-prosvetnim centrom, sa zemljoradničkim zadrugama
postojećim i novoformiranim, sa mlinarskim preduzećima, mlekarom, klanicom, sa
Udruženjem voćara, Udruženjem pčelara, postojećim udruženjima žena, sa
medijima štampanim i elektronskim među kojima se posebno izdvajaju Radio
Petrovac, RTV „Mlava“, RTV „RUF“, SATTV Požarevac, listovima:
„Pomoravlje“- Smederevo, „Reč naroda“ Požarevac, „Nova reč“ iz Požarevca, Revija
„Mlavski eho“ iz Velikog Laola, „Gazdinstvo“ iz Novog Sada i drugi.
Onaj deo koji je vrlo značajan za poljoprivrednu proizvodnju, a na koji
Agrarni fond, kao ni lokalna samouprava ne mogu da utiču to je protivgradna zaštita
useva čiji je Centar u Oreškovici. Nedostatak raketa, pa i strelaca, koridor iznad dela
opštine i drugi faktori utiču na slabiju protivgradnu zaštitu u odnosu na stvarne
potrebe opštine i okoline. U tom smislu veća pažnja mora da se posveti osiguranju
useva.
Za svoj rad Agrarni fond je dobio brojna priznanja i nagrade na festivalima i
sajmovima. A Zavod za proučavanje sela iz Beograda je direktoru Agrarnog fonda i
potpredsedniku Socijalističke partije Srbije Petrovac na Mlavi Radovanu Davidovu –
Lali dodelio priznanje za 2011. Godinu.
Sa ovakvim rezultatima u oblasti poljoprivrede, retko koja opština može da se
pohvali, a to je najvećim delom zasluga kadrova Socijalističke partije Srbije u opštini
Petrovac na Mlavi.
Angažovanje u saniranju posledica elementarne
nepogode –poplave u maju 2014. godine
Opština Petrovac na Mlavi jedna je od tridesetak u Srbiji koja je bila
zahvaćena katastrofalnim poplavama. Posle kišovitih dana 15. maja 2014. godine,
došlo je do izlivanja Mlave i njenih pritoka. Ovakva poplava je nezabeležena u istoriji
grada i opštine i prevazišla je razmere svih dosadašnjih, a bilo ih je (velikih razmera
od 1910. godine kada se i zvanično beleže) ukupno do sada 14 i to: 1910, 1947, 1969,
1980, 1981, 1985, 1985 (ponovo), 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2012 i
nažalost petnaesta, jubilarna, katastrofalna po šteti koju je gradu i naseljima u opštini
nanela.
Godina 2002. se do sada uzimala kao poplava najvećih razmera u opštini
Petrovac na Mlavi, ali je tada stradala samo leva strana Mlave i deo grada i naselja na
toj obali, dok je poplava u maju 2014. godine čitavim svojim tokom od Gornjaka do
izlaska iz Rašanca poplavila naselja. To su isto činile i njene pritoke Vitovnica, Busur
i Čokordin. Štete su bile ogromne. Bilo je poplavljeno 411 objekta, ali srećom
ljudskih žrtava nije bilo.
Grad Petrovac je pretrpeo najveću štetu. Posebno su bila pogođena
domaćinstva, zelena pijaca i tržni centar pored Mlave.
Pod naletom vodene stihije stradalo je 16 mostova, a najveće oštećenje je
pretrpeo novi most na Mlavi koji od Kamenova vodi ka Zabrđu, kao i manji mostovi
na reci Vitovnici.
Velike štete je pretrpela i putna infrastruktura. Ukupno je oštećeno 17
kilometara puteva, a pojavila su se i klizišta.
29
Od naselja najviše sustradala Rašanac, Dubočka, Trnovče, Kamenovo,
Vitovnica, Ranovac, Manastirica, Melnica, Tabanovac i Orljevo, u kojima su
poplavljene kuće, poljoprivredni objekti, mehanizacija, obradive površine,
njive, bašte voćnjaci, oko 7000 hektara. Moralo je da se preseje blizu 500 hektara
obradive površine.
Pored domaćinstva, u gradu su najugroženiji bili: Dečji vrtić „Galeb“, Srednja
škola „Mladost“, igrališta i tereni F.K. „Sloga“ i Fk „Trgovački“. Nekoliko dana nisu
radile škole u Petrovcu, Melnici i Rašancu, a Dečji vrtić je osposobljen tek za
septembar 2014. iz sredstava opštine i velikim delom iz donacije „Novak Đoković“.
Došlo je do zamućenja vode na izvorištu u Šetonju, tako da voda iz gradskog
vodovoda nije bila upotrebljiva dvadesetak dana.
Pomoć je stigla svakodnevno iz mnogih krajeva Srbije i inostranstva. Pomoć
je najpre stigla od mlekare „Ekofil“ u mleku i mlečnim proizvodima, zatim iz Crne
Trave, šleper vode sa oko 20.000. litara, Bača, Novog Beograda, Knjaževca,
Požarevca, dnevnog lista „Blic“, od Vojske Srbije, zatim iz Nemačke, Ruske
federacije, Rumunije i od naših građana u inostranstvu u Švajcarskoj, Austriji i Italiji.
Pomoć se distribuirala preko Crvenog krsta.
U saniranju posledica uključio se čitav ljudski i privredni potencijal u opštini i
raspoloživa mehanizacija.
Bez namere da bude iskorišćeno u političke svrhe, ali najaktivniji deo mladih
su bili članovi Socijalističke omladine u Petrovcu, ali radi istine treba reći da su čelni
nosioci u gotovo svim naseljima bili članovi SPS-a, uz nesebičnu pomoć članova
drugih stranaka što je u najmanju ruku to korektno konstatovati.
Delovanje u preduzećima i ustanovama
Delovanje u preduzećima i ustanovama Socijalistička partija Srbije je jedino
mogla da ostvari preko svog članstva individualno s obzirom da Zakon zabranjuje
ovakav vid političkog organizovanja. Uloga sindikata je mala i gotovo da se i ne oseća
jer su sva preduzeća privatizovana i tu sindikat ne može da dođe do izražaja. To se
isto odnosi i na ona preduzeća koja su u međuvremenu osnovana jer su u privatnom
vlasništvu pa u njima sindikat nije dobro organizovan, ili čak i ne postoji.
Socijalisti su nastojali preko svih legalnih i na Zakonu zasnovanih organa i
institucija da zaštite radnike od bezrazložnog otpuštanja kada god to vlasniku pada
napamet, zatim su se svestrano angažovali da radnici ostvaruju svoja prava u oblasti
penzionog i socijalnog osiguranja, da budu pravovremeno prijavljeni u radni odnos i
da radni dan traje maksimum do deset časova, jer u privatnom sektoru radni dan traje i
po dvanaest, pa i više časova, a radnici u strahu od otpuštanja ne smeju da se žale
inspekciji rada, a sindikati o tome ili ćute, ili ih nema u većini privatnih preduzeća.
Socijalistička partija Srbije se zalagala i za potpunu primenu cene rada koja je
utvrđena Zakonom, ali se i to ne poštuje u većini privatnih preduzeća. Svojinski
odnosi više nemaju ravnopravan status. U Programu SPS-a bilo je zacrtano da su svi
oblici svojine ravnopravni bilo da se radi o privatnoj, državnoj, zadružnoj, ili o
drugim oblicima svojine. U praksi se
pokazalo da to nije tako i da se sve svodi na privatnu svojinu, a u takvoj situaciji
pokazalo se da su radnici u najtežem položaju.
30
To je danak tranziciji u kome se čitavo društvo nalazi i vremenom će se i to
promeniti, ali se za te promene moraju izboriti sami radnici uz svestranu pomoć
socijalista.
Koliko je bilo moguće, SPS se angažovala na zapošljavanju mladih i
školovanih ljudi u svim granama kako privrede, tako i u društvenim delatnostima
(školstvu, zdravstvu) i delom u državnim organima ili javnim preduzećima ili
ustanovama. To će svakako činiti i ubuduće još intenzivnije.
Od velikog značaja za zapošljavanje novih radnika u opštini Petrovac na Mlavi
je otvaranje Industrijskog pogona za proizvodnju peleta koja ima instalirani kapacitet
do 5 tona na sat, ili 43.200 tona godišnje. Kapacitetti se koriste čak i do 90 %
neprekidno u tri smene. Zaposleno je oko 15 radnika, a preko 60 je posredno
angažovano. Ono što je takođe važno za ovo preduzeće je činjenica da je proizvodnja
pretežno izvozno orijentisana prema zemljama Evropske unije a najviše u Italiju.
Predstavnici italijanske konsultantske kuće „Kremonesi“ posetili su štand
opštine Petrovac na Mlavi na Sajmu lokalne samouprave u Beogradu i tom prilikom
je potpisan ugovor sa predsednikom opštine Radišom Dragojevićem. Cilj je da se
uspostavi platforma za saradnju sa potencijalnim investitorima i donatorima iz Italije i
ostalih zemalja Evropske unije u oblasti obnovljivih izvora energije i ekologije.
Bratimljenjem dveju opština Bokša (Rumunija) i Petrovac na Mlavi, između
ostalog dogovorena je saradnja i na privrednom planu, na projektima izgradnje
infrastrukturnih objekata uz korišćenje sredstava iz fondova prekogranične saradnje
Evropske unije.
Od značaja je i otvaranje novog poslovnog objekta megamarket Viva centar,
koga je otvorilo preduzeće „Kastrum“ kod autobuske stanice.
Preduzeće „Evropa komerc“ privodi kraju izgradnju novog stambenog objekta
u ulici 8 marta u blizini Osnovne škole.
U petrovcu je 12. oktobra 2013. godine održana završna prezentacija
jednogodišnjeg projekta „Sačuvajmo njeno veličanstvo „Pčelu“ koga je finansirala
Norveška ambasada kao podsticaj razvoju preduzetništva u sveri pčelarstva i
upošljavanja žena sa evidencije nezaposlenih.
Sporazum o partnerstvu u oblasti razvoja pčelarstva potpisali su 13. decembra
2013. godine u Petrovcu na Mlavi gradonačelnik Požarevca i predsednici opština
Žagubica, Malo Crniće, Golubac, Veliko Gradište i Petrovac na Mlavi. Sporazum se
odnosi na realizaciju Projekta Evropske unije pod nazivom „Proizvodnja medaizvozna šansa Braničevskog okruga“. Vrednost projekta iznosi 100 hiljada evra, a
donator je Ambasada Kraljevine Norveške.
Ima rezultata i u drugim granama privrede kao što su poljoprivreda i turizam,
ali o tome u onim delovima koja govore o tim oblastima.
31
Zdravstvo
Zdravstvenu zaštitu na području opštine Petrovac na Mlavi pružaju Dom
zdravlja i Opšta bolnica. U sastavu Doma zdravlja su ambulante u Velikom Laolu,
Šetonju, Ranovcu, Rašancu, Busuru i Bistrici.
Građani opštine Petrovac na Mlavi imaju solidnu zdravstvenu zaštitu kako
ambulantnu, tako i stacionarnu.
U hitnim slučajevima veoma efikasno deluje odeljenje Hitne pomoći sa
raspoloživim vozilima i medicinskim osobljem.
Ako težina bolesti zahteva, bolesnici se upućuju u specijalizovane klinike u
Požarevacu, Beogradu, ili u druge gradove u Srbiji.
U Petrovcu na Mlavi se pored osnovne zdravstvene zaštite (Opšta praksa,
Medicina rada, Hitna pomoć, laboratorijske usluge) obavljaju i specijalističke usluge
na odeljenjima kao što su interno, hiruško, ginekološko, pneumoftiziološko, dečje,
oftamološko, hemodijaliza, urološko i druga.
U ovom periodu u oblasti zdravstva bilo je značajnih ulaganja od kojih se
izdvaja adaptacija odeljenja za hemodijalizu i adaptacija sprata Doma zdravlja gde je
uloženo oko 6 miliona dinara, za ugradnju lifta 2.260.000.oo dinara, za nabavku
medicinske opreme i dijagnostiku – kolonoskopa i sterilizatora 8.100.000.oo dinara.
Za digitalizaciju mamografa u funkciji dijagnostike tumorskih bolesti dojke uloženo je
dva miliona dinara.
Nabavljen je i automobil za potrebe kućne nege. U proteklih godinu ipo dana na
specijalizaciju je poslato 11 lekara.
Zahvaljujući bivšoj ministarki zdravlja Slavici Đukić – Dejanović i njenim
saradnicima u saradnji sa narodnim poslanikom Miletićem Mihajlovićem Zdravstveni
centar je za godinu ipo dana dobio preko 20 miliona dinara.
Gotovo da je retko kada u zdravstvu i u poboljšanju zdravstvenih usluga
uloženo više nego u protekle tri godine, što se ite kako oseća u pružanju usluga
pacijentima kako iz opštine Petrovac na Mlavi, tako i drugih mesta koje gravitiraju
prema Petrovcu.
Opštom bolnicom i Domom zdravlja upravljaju kadrovi Socijalističke partije
Srbije i to je još jedan pokazatelj sposobnosti kadrova ove Partije da vode i
unapređuju značajne ustanove i institucije.
Obrazovanje
Obrazovanju đaka u opštini Petrovac na Mlavi poklanja se posebna pažnja s
obzirom na tendenciju opadanja broja iz godine u godinu. Takav proces se odvija i u
drugim opštinama, a u nekima u daleko težem obliku. Migracija stanovništva u
gradove ili u inostranstvu i opšte stanje u društvu učinili su da broj đaka u većini
opština u Republici opada, sem izuzetaka.
U opštini Petrovac na Mlavi naselja su u potpunosti pokrivena mrežom
osnovnih i jednom srednjom školom. Izuzev Orljeva i Vitovnice, u svim naseljima se
odvija četvororazredna nastava, a u osam naselja rade
osmogodišnje škole koje područno pokrivaju i naselja koja gravitiraju prema njima i
na taj način sva deca na području opštine završavaju osmogodišnje školovanje. Na
godišnjem nivou broj đaka se kreće blizu 3000. Nastavu održava oko 230 profesora,
nastavnika i učitelja.
32
Srednje obrazovanje organizuje Gimnazija „Mladost“ u Petrovcu na Mlavi
koja zauzima značajno mesto u Republici Srbiji kako po prostornom uređenju, tako i
po kvalitetu nastave. Primetna je tendencija povećanog broja učenika iz naselja i
Petrovca koji se upisuju u srednju školu. Na godišnjem nivou srednje obrazovanje
pohađa više od 400 učenika.
Škole su zadovoljavajuće opremljene nastavnim sredstvima, bibliotekama i što
je u novije vreme naročito važno – računarima, tako da u potpunosti mogu da prate
savremena kretanja nastavnog procesa i ostvaruju program koji propisuje Ministarstvo
prosvete i nauke.
Narodni poslanik i predsednik SPS Petrovac na Mlavi Miletić Mihajlović je
lično donirao kompjutere područnom odeljenju škole u Leskovcu, Dečjem vrtiću
„Galeb“, i osnovnim školama u Šetonju, Kamenovu i Rašancu.
Predškolsko obrazovanje odvija se u Dečjem vrtiću „Galeb“ u Petrovcu i u
jednom broju naselja, prilagođen po sistemu osnovnog obrazovanja.
I u ovoj oblasti u protekle tri ipo godine bilo je značajnih ulaganja. Od velikog
je značaja zabeležiti da je Osnovna škola u Ranovcu dobila fiskulturnu salu, četiri
nove učionice a završeni su i sanitarni čvorovi. Ulagalo se i u izgradnju nove škole u
Orljevu bez obzira što je (privremeno) ostala bez đaka, zatim u Kamenovu, Burovcu,
Šetonju, Melnici, Velikom Laolu.
Srednja škola „Mladost“ je obnovila nameštaj za jedan broj učionica,
rekonstruisana je zbornica i dve učionice.
Predškolska ustanova „Galeb“ uključena je u nacionalni projekat za
unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a od Francuske vlade dobijen je
novi kombi. U ove namene investirano je preko 5 miliona dinara, donacija EPS-a od
tri miloona, sredstva lokalne samouprave i donacije roditelja, organizacija i ustanova.
Takođe su završeni radovi na dogradnji novog krila vrtića gde je dobijeno 150
kvadrata novog prostora i tako je kapacitet proširen sa dve nove prostorije za boravak
dece jaslenog uzrasta i jednom prostorijom za decu vaspitnog uzrasta
Osnovna škola „Žarko Zrenjanin“ iz Velikog Laola je u poslednje dve godine
od Ministarstva dobila oko 4 miliona dinara za rekonstrukciju kompletne stolarije u
školi. To je bio i povod da ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Tomislav
Jovanović poseti 11. oktobra 2013. Osnovnu školu „Žarko Zrenjanin“.
U Burovcu završeni su značajni radovi na rekonstrukciji i adaptaciji školskog
prostora koji su realizovani iz Fondacije Ane i Vlade Divac. Obnovljeni su zidovi u
starom delu škole, spušteni plafoni i postavljeno novo osvetljenje u učionicama i
hodniku, stari pod je zamenjen novim, postavljena su nova vrata na učionicama i na
ulazu u školu u vrednosti blizu tri miliona dinara.
U zameni prozora na školi u Burovcu i Busuru, od strane Ministarstva i
lokalne samouprave izdvojeno je preko milion dinara.
Započela je prva faza rekonstrukcije i zamene stolarije u Srednjoj školi
„Mladost“ u vrednosti od četiri miliona dinara, a znatna sredstva su ulagana i u
adaptaciju prostora i opremanje.
Ranovačka škola je dobila u međuvremenu nova sredstva od Ministarstva za
nabavku opreme.
Lokalna samouprava izdvaja značajna sredstva za nabavku učila, opreme, za
grejanje i posebno za prevoz učenika kako na lokalnom tako na međuopštinskom
nivou.
Finansirani su odlasci učenika na razna takmičenja u okrugu i Republici.
Pružena je finansijska pomoć smeštaju učenika u srednjim školama u Požarevcu i
33
drugim gradovima. Opština stipendira 60 studenata. Izdvajala su se sredstva socijalno
ugroženim učenicima za besplatne odžbenike, ishranu u školskoj kuhinji i prevoz do
škole, boravak u internatima, a jednom broju dece plaća se boravak u vrtiću i za druge
potrebe u oblasti obrazovanja.
Zahvaljujući zameniku predsednika SPS Srbije i bivšem ministru Prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja Dr Žarku Obradoviću i narodnom poslaniku Miletiću
Mihajloviću koji je i član Odbora za prosvetu Skupštine Republike Srbije , dobijeno je
oko 25 miliona dinara za potrebe investicija u osnovnim i srednjoj školi.
U opštini pri KPC- u radi i Prosvetno-obrazovna jedinica „Narodni
univerzitet“, zatim Muzička škola koja je u saradnji sa školom za muzičko
obrazovanje „Božidar Turudić“ iz Smederevske Palanke otvorila odsek za klavir,
harmoniku, gitaru i solo pevanje i upisala 51 učenika.
Visoka poslovna škola sarađuje sa Visokom školom u Čačku. Trenutno ima
53 upisanih studenata u sve četiri godine studija.
Iz ovoga se vidi koliko je Socijalistička partija zainteresovana za obrazovni
proces na nivou opštine i može se reći da nijedno dete koje je želelo da se obrazuje
(mimo obaveznog osnovnog) nije ostalo nezbrinuto na bilo koji način, kako
stvaranjem osnovnih uslova za rad tako i u materijalnom pogledu.
Turizam
Podsećanja radi treba naglasiti da je Skupština opštine Petrovac na Mlavi
12.12. 2005. godine formirala Turističku organizaciju sa ciljem unapređenja i
promocije turizma u ovom kraju. Koliko je to bio pozitivan i dalekovid potez videlo
se iz rezultata koje je Turistička organizacija ostvarila u proteklim godinama, a
posebno u poslednje tri ipo godine koje su predmet ovog Izveštaja.
Na čelu Turističke organizacije su kadrovi Socijalističke partije Srbije i to sa
posebnim ponosom treba naglasiti.
Kako se izveštajni period bazira na 2011, 2012, 2013 i do prve polovine 2014.
godine, izdvojićemo najznačajnije aktivnosti Turističke
organizacije na osnovu izveštaja koje je Turistička organizacija podnela osnivaču za
svaku od ovih godina.
U 2011. godini Turistička organizacija je učestvovala na Saboru mladih
poljoprivrednika u Beogradu sa članovima koji se bave ruralnim turizmom i to
zajedno sa Agrarnim fondom opštine Petrovac na Mlavi.
U februaru mesecu Turistička organizacija je učestvovala na Međunarodnom
sajmu turizma u Beogradu na zajedničkom štandu Turističkih organizacija
Braničevskog okruga iz opština Požarevca, Golubca, Velikog Gradišta, Žagubice,
Malog Crnića i Kučeva.
Na 43 Sajmu turizma u Novom Sadu, predstavilo se 150 izlagača iz zemlje i
regiona. Turistička organizacija iz Petrovca se predstavila na štandu Požarevačke
organizacije što je plod odlične sardanje ove dve opštine u ovoj oblasti.
Na Šestom Sajmu etno hrane i pića krajem novembra u Beogradu Turistička
organizacija je zajedno sa Agrarnim fondom i Kulturno-prosvetnim centrom imala
zapažen nastup u prezentaciji turističke ponude petrovačkog kraja.
U organizaciji Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Stalne
konferencije gradova i oppština i grada Beograda održan je treći sajam lokalne
samouprave u hali Beogradskog sajma. Turistička organizacija je imala priliku da
34
prikaže aktivnosti, programe, resurse i ostale turističke potencijale domaćim i stranim
kompanijama, mogućim investitorima i donatorima.
Prisustvo na ovim sajmovima dalo je dobre rezultate i doprinelo da se broj
poseta u opštini Petrovac na Mlavi umnogome poveća u odnosu na prethodni period.
U okviru PREZENTACIJA tokom 2011. godine sproveden je niz vrlo
uspešnih akcija. Akcenat je stavljen na očuvanje prirodnog ambijenta i značajno
kulturno bogatstvo. Naučni radovi sa temom turističkih potencijala opštine objavljeni
su u zbornicima sa ovih skupova.
Turistička organizacija je redovno učestvovala i na manifestacijama kao što su
„Dani mlavsko-homoljskih pčelara“ u Kamenovu, zatim na Prvom prolećnom
festivalu cveća i meda u gradu Petrovcu, Na Saboru bačijara u Stamnici, na Turniru u
malom fudbalu „Petrovac na Mlavi 2011“ koji nije samo sportska, već i turističkozabavna manifestacija.
Turistička organizacija je imala svoj udeo i na Sajmu poljoprivredne
mehanizacije u Petrovcu. Dalje na Kulturno-turističkoj manifestaciji „U Petrovcu se
kolo razigralo“. Nije izostalo ni učešće na Jesenjem festivalu zdravlja u Domu
vojske u Beogradu 23 i 24 septembra 2011. godine i konačno na obeležavanju Dana
oslobođenja Petrovca 8 oktobra, na Festivalu narodne muzike „Moravski biseri“ i na
Sajmu etno hrane i pića u Beogradu od 26 do 29 novembra.
U 2012. godini Turistička organizacija je pored redovnih učešća na
sajmovima i prezentacijama koje je imala 2011. godine, imala i nove značajne akcije i
aktivnosti od kojih se posebno izdvaja medijska prezentacija turističkih potencijala
opštine Petrovac na Mlavi. Tako je tokom letnjih meseci 2012. godine snimljena
emisija putopisno-turističkog karaktera na
RTS-u koja je emitovana kako na nacionalnoj frekvenciji, tako i putem satelita.
Na lokalnom nivou nastavljena je saradnja sa opštinskim TV i radio
stanicama: RTV „Mlava“, TV „RUF“ Radio Petrovac, koji su redovno pratili sve
aktivnosti Turističke organizacije.
Uspešno je nastavljena saradnja i sa štampanim medijima „Nova reč“,
„Pomoravlje“, „Mlavski Eho“, „Reč naroda“, „Turističke novine“ i druge.
Rad Turističke organizacije pratila su i dopisništva TRS-a iz Požarevca i SAT
televizija iz Požarevca.
U Saradnji sa Kulturno-prosvetnim centrom Petrovac na Mlavi snimljen je
jedan broj promotivnih filmova koji su emitovani na različitim manifestacijama i na
svečanoj sednici Skupštine opštine.
U saradnji sa mesnim zajednicama Turistička organizacija je učestvovala na
gotovo svim manifestacijama i akcijama kao što su „Takmičenje sela“, „Sabor
bačijara“ u Stamnici, „Žumarijada“ u Kladurovu, „Prasićijada“ u Rašancu“i sl.
Sa Sportskim savezom opštine Turistička organizacija je učestvovala u
organizaciji Memorijalne trke „Dragutin Tomašević“ i u pomoći oko Izbora sportiste
godine, kao i na Turniru u malom fudbalu.
Turistička organizacija je kao posebnu atrakciju u ovoj godini prikazala selo
Bistricu, gde se održava manifestacija „Dani vodeničara i pomeljara“. U ovom selu je
1986. godine oko 156 parcela utvrđeno kao kulturno dobro od posebnog značaja. To
je kulturno-istorijska celina u čijem sklopu su tri valjarice, deset vodenica, crkva sa
crkvištem, salaš, pet kuća, zgrada mesne zajednice, stare škole i mehane. U selu je i
spomen-soba prvom srpskom olimpijcu Dragitinu Tomaševiću koji je ovde i
sahranjen.
35
U 2013. godini Turistička organizacija je znatno podigla nivo saradnje sa
medijima i dala je veliki doprinos afirmaciji prirodnih lepota ovoga kraja.
Radio televizija Srbije je sačinila serijal emisija „Moja lepa Srbija“ koje su
u sedam emisija emitovane četvrtkom na Prvom programu RTS-a, a reprizirane
subotom na Drugom programu RTS-a.
Krajem aprila i početkom maja organizovana je poseta novinara najvećih
srpskih informativnih kuća opštini Petrovac na Mlavi u okviru projekta „Srbija od
srca“ Tom prilikom novinari su obišli najznačajnije turističke potencijale kao što su
Banja Ždrelo, Etno selo Bistrica, Kamenovo – selo pčelara, selo Rašanac i nekoliko
značajnih kulturno-istorijskih spomenika, zatim planinu Vukan, Busurska jezera,
Gornjačku klisuru, arheološko nalazište „Belovode“.
Petrovac na Mlavi je obišla je i ekipa emisije RTS-a „Enciklopedija za
radoznale“, zatim ekipa emisije „Znanje imanje“, a emisija „Žikina šarenica“ ,
direktno je emitovana iz banje Ždrelo.
Ekipa Radio Beograda snimila je emisiju za inostranstvo o turističkim
potencijalima opštine.
Studio „B“ je o Petrovcu snimio emisiju: „Danas i zauvek“ za vreme nastupa
na Sajmu turizma u Beogradu.
Nastavilo se sa snimanjem promotivnih filmova , kao i učešće na Sajmovima,
Saborima i festivalima o kojima je bilo reči i u prethodne dve godine.
Prirodna bogatstva opštine Petrovac na Mlavi između ostalog čine i
Homoljske planine sa svojim lepotama, šumama, pećinama i stazama i one su ite kako
popularne kod ljubitelja prirode u Srbiji.
Uzvišenja i stene u Gornjačkoj klisuri kod manastira Blagoveštenje su među
najomiljenijima kod srpskih alpinista. Brojni planinari obilaze obronke Vukana i
drugih planinskih vrhova. U tom delu su i manastiri Gornjak, Vitovnica, Sveta Trojica
i Reškovica.
Ulažu se veliki napori u seoski turizam, a primer za sada daju domaćinstva
Simonović i Marinković iz Ždrela i domaćinstva Milenković i Ilić iz Malog Laola.
Interesovanje je iskazalo i domaćinstvo Jenić Neviše iz Ždrela sa značajnim
smeštajnim kapacitetom.
Rekreaciono ugostiteljski i banjski centar „Ždrelo“ postao je izuzetno
atraktivna turistička destinacija. Njegov značaj ogleda se u pružanju velikih
mogućnosti za razvoj turizma i van ovog banjskog kompleksa.
Povećani su i ugostiteljski kapaciteti na bazenu „Olimpik“ i restoranu
„Zlatnik“. Završena je rekonstrukcija Lovačkog doma i restorana „Košuta“ u
gradskom parku, proradio je novi motel „Stiški dvor“ u Rašancu i nastavljena je
izgradnja hotela u Ranovcu;
Novina u 2013. godini je etno manifestacija „Sabor kod karaule“ koje je
organizovalo Nezavisno udruženje dijaspore i matice iz Ranovca . Posetiocima su
ponuđeni vlaški specijaliteti, oragnizovana je izložba domaće radinosti i kulturnoumetnički program.
Karnevalska grupa Turističke organizacije Petrovac na Mlavi je učestvovala na
Osmom međunarodnom karnevalu u Leskovcu koji je održan 13. jula 2013. godine.
Grupu je činilo 13 učenika Srednje škole „Mladost“.
Ova karnevalska grupa je učestvovala i u okviru Ljubičevskih konjičkih igara
u Požarevcu.
36
Iz svega navedenog vidi se kakav značaj ima Turistička organizacija na
području opštine Petrovac na Mlavi koja je formirana na inicijativu Socijalističke
partije Srbije i čiji su kadrovi na njenom čelu.
Socijalna politika i humanitarne akcije
Delovanje u sveri socijalne politike je jedan od osnovnih postulata moderne,
humane i levo orijentisane partije
Učešće u akcijama sakupljanja humanitarne pomoći, zbrinjavanja socijalno
ugroženih, usamljenih, starih i bespomoćnih, raseljenih i izbegolih lica, doprinos
akcijama dobrovoljnih dvalaca krvi, delovanje u Crvenom krstu, Centru za socijalni
rad i u drugim humanitarnim organizacijama su konkretne činjenice koje
Socijalističku partiju Srbije svrstavaju i u praktičnom smislu u vrh najhumanijih
političkih partija.
Delovanje u ovoj oblasti nije pokriće za izborne potrebe, jer su humanitarne
akcije u vreme izborne kampanje Zakonom o političkim
organizacijama zabranjene, već je materijalni dokaz programskog opredeljenja SPS-a
u borbi za ostvarivanje socijalne pravde i humanijeg društva.
Preko Crvenog krsta Lokalna samouprava svakodnevno finansira 80 obroka u
okviru narodne kuhinje za socijalno najugroženija lica.
Značajna sredstva se svake godine izdvajaju iz tekuće budžetske rezerve kao
jednokratna pomoć za socijalna davanja i zbrinjavanja siromašnih i ugroženih lica, za
njihovo lečenje, kupovinu lekova, isplata duga električne energije, pogrebnih troškova
i sl.
Centar za socijalni rad opštine Petrovac i Žagubica čija je delatnost utvrđena
Zakonom o socijalnoj zaštiti stara se o socijalnoj sigurnosti građana u oblasti prava iz
socijalne zaštite od opšteg interesa.
U skladu sa zakonom Centar odlučuje o ostvarivanju prava na materijalno
obezbeđenje, pravo na pomoć i negu drugog lica, ostvarivanje prava na pomoć za
osposobljavanje za rad, ostvarivanje prava na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite,
ostvarivanje prava na smeštaj odraslog lica u drugu porodicu, zatim o hraniteljstvu,
usvojenju, korektivnog i preventivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava i
druge delatnosti socijalne zaštite od najmlađih do najstarijeg dela stanovništva.
Budžetom opštine Petrovac na Mlavi , a u skladu sa Odlukom o pravima iz
socijalne zaštite građana finansiraju se i drugi vidovi pomoći socijalno ugroženom
stanovništvu i to kroz sledeće prava: Pravo na jednokarnu pomoć, pravo na opremu
korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite i u drugu porodicu, pravo na naknadu
troškova sahrane, pravo na stambeno zbrinjavanje i socijalno stanovanje u zaštićenim
uslovima, pravo na pomoć u kući, pravo na pomoć za školovanje.
Iz ovoga se vidi da osnov za ukupnu sliku socijalne politike u opštini Petrovac
na Mlavi pruža Centar za socijalni rad što je i logično jer je to njegova osnovna
delatnost.
Preko Centra za socijalni rad za opštine Petrovac na Mlavi i Žagubica ukupan
broj korisnika prema starosnim grupama na aktivnoj evidenciji je sledeći: Deca (0 –
17 godina) 495, mladi (18 -26 godina) 86, odrasli 26 -64 godine) 461 i stariji 65 i više
godina 461, što ukupno iznosi 1604 korisnika.
Centar je u ovom periodu pružio pomoć u vaspitanju i razvojnim problemima
dece u oko 20 slučajeva, zadim je davao psiho-socijalnu podršku žrtvama nasilja u
37
preko 10 slučajeva, pomoć u sređivanju porodičnih odnosa u preko 40 slučajeva i
usmeravanje lica u stanju socijalne potrebe u preko 100 slučajeva.
Preko Crvenog krsta programom narodne kuhinje obuhvaćeno je 80 korisnika.
Prema evidenciji Centra za socijalni rad, korisnici su deca, stari i bolesni i oni koji su
posebno egzistencijalno ugroženi.
U velikoj elementarnoj nepogodi – poplavi koja je maja meseca 2014. godine
zadesila opštinu Petrovac na Mlavi, predstavnici Crvenog krsta i Centra za socijalni
rad delili su ugroženom stanovništvu konzerviranu hranu, vodu, mleko, hleb i sredstva
za higijenu.
Centar veoma dobro sarađuje sa svim srodnim institucijama i organizacijama,
posebno sa Crvenim krstom, opštinskim strukturama,
društvenim, humanitarnim i nevladinim organizacijama pa i sa političkim strankama
kada je to u interesu korisnika usluga. Posebno se izdvaja saradnja sa Socijalističkom
partijom koja ne samo u svom programu, već i u praktičnom delovanju ima najviše
socijalnih elemenata i po tome je ubedljivo najbliža građanima u Republici, a razume
se i u opštini.
Ovim pitanjima Socijalistička partija je preko svojih kadrova koji vode Centar
za socijalni rad i druge socijalne ustanove pridavala veliki značaj. Problema je bilo
mnogo, ali su svi uglavnom uspešno rešeni u skladu sa materijalnim mogućnostima
lokalne samouprave i sredstvima koje je uložila Republika preko svojih ministarstva.
Kultura
Rezultati u kulturnim delatnostima na području opštine Petrovac na Mlavi su
impresivni kako u opštini, tako i u velikom broju naselja. I ovde s pravom treba
naglasiti da su glavni nosioci kulturnih aktivnosti kadrovi Socijalističke partije Srbije.
Kulturno-prosvetni centar, Narodna biblioteka „Đura Jakšić“ i Zavičajni muzej
su nosioci i organizatori gotovo svih akcija i manifestacija u gradu i naseljima. Dobru
podlogu pružaju im Gimnazija „Mladost“, osnovne škole, novootvorena galerija
„Krug“ kod Bioskopa i svakako kulturno-umetnička društva u naseljima.
Jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija koju organizuje Kulturnoprosvetni centar je „Takmičenje sela“ koja objedinjuje proizvodna, graditeljska,
kulturno-umetnička, sportska, ekološka, muzička, folklorna i etnološka blaga ovog
kraja. Godina 2011. je za ovu manifestaciju predstavljala redak jubilej – 50 godina od
njenog početka. Počela je u opštini Petrovac na Mlavi davne 1961. godine susretom
Kamenova i Zabrđa, pa je prvobitno bila organizovana pod naslovom „Susreti sela“.
Kasnije je prerasla u Republičku i Regionalnu manifestaciju pod nazivom
„Takmičenje sela“
U Petrovačkoj opštini svake godine učestvuje između 10 i 15 sela, mada je
ranije učestvovalo i preko 20, pa i do 30 sela. U 2011. godini učestvovalo je 15 sela, a
pobedilo je selo Zabrđe. U 2012. godini učestvovalo je takođe 15 sela, a sveukupni
pobednik je selo Ćovdin. U 2013. Godini učestvovalo je 11 sela, a pobedilo je selo
Ranovac. U 2014. Godini učestvovalo je 18 sela, a pobednik je selo Malo Laole.
Godine 2011. selo Kamenovo je u svom renoviranom Domu kulture 19 i 20
novembra bilo domaćin završnim svečanostima 36 Republičkog Takmičenja sela
Srbije. Manifestaciju su zajedničkim snagama organizovali Kulturno-prosvetna
zajednica Srbije, Opštin Petrovac na Mlavi. Mesna zajednica Kamenovo i Kulturno prosvetni centar Petrovac na Mlavi, a pokrovitelji su bili Ministarstvo kulture i
38
informisanja i Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede
republike Srbije.
Kulturno-prosvetni centar je pomogao, ili bio suorganizator manifestacijama
kao što su: „Sabor bačijara“ u Stamnici, „Dani pčelara“ na gradskom trgu u Petrovcu,
Svečana akademija povodom Dana opštine Petrovac na Mlavi, „Dani vodeničara i
pomeljara“ u Bistrici, „Ćirilica ogledalo
srpske duše“ u Velikom Popovcu, „Dani Mlavsko-homoljskih pčelara“ u Kamenovu,
Izbor sportiste godine, Turnir u malom fudbalu, Kros RTS-a na stadionu F.K. „Sloga“
u Petrovcu, Memorijalna trka „Dragutin Tomašević“, Festival „Cvet na dlanu“
Sepecijalnog zavoda Stamnica, Rukometni turnir ženskih pionirskih ekipa u Sportskoj
hali, Finale Opštinskog kupa u fudbalu na stadionu F.K. „Sloga“, Sajam
poljoprivredne mehanizacije, Festival „Cveća i meda“ na gradskom trgu u Petrovcu,
„Ranovački letnji susreti“, „Žumarijada“ u Kladurovu, „Gudijada“ u Kamenovu,
„Igra kolo i u kolu pesma“ u Melnici, „Ilindanski sabor u porti crkve u Velikom
Popovcu, „Igra kolo u srcu Ćovdina“ u Ćovdinu, „Mandalina“ u Trnovču,
„Starčevačko poselo“ u Starčevu, „Džipijada“ u gradskom trgu u Petrovcu, „Sabor na
karauli“ u Ranovcu, „Zlatni kotlić Mlave“ u bašti Doma kulture, Trka „Za srećnije
detinjstvo“ na gradskom trgu u Petrovcu, Svečana akademija povodom Dana
oslobođenja opštine Petrovac na Mlavi, „Velikogospojinski sabor“ u Bistrici, „Od
Homolja pa do Stiga.zavičajno kolo igra“ u Rašancu, Sajam priplodnih krava i junica
na stočnoj pijaci u Petrovcu, Obeležavanje 61 rođendana Odreda izviđača „Mlava“
Petrovac, „Ćirilica- slovo srpskog lica u Domu kulture u Petrovcu, Sabor
poljoprivrednih rekordera u Petrovcu, „Izložba pasa CAC“ u petrovačkom parku,
Obeležavanje 115 rođendana Lovačkog udruženja „Trest“ Petrovac, „Radionica za
dobre duhove“ Dom kulture Petrovac, razne izložbe slika, skulptura i drugih
umetničkih grana u Narodnoj biblioteci, Zavičajnom muzeju, Narodnoj biblioteci,
Galeriji „Krug“ i Gimnaziji „Mladost“.
Ostvarena je izuzetno dobra saradnja i sa Crvenim krstom, Specijalnim
zavodom Stamnica, Sportskim centrom, Policijskom upravom, Turističkom
organizacijom, Agrarnim fondom, Sportskim savezom, Fudbalskim klubom „Sloga“,
Udruženjem frizrra, Baletskim studiom „Amadeus“, Dečjim vrtićem „Galeb“ i drugim
institucijama, organizacijama i ustanovama.
Pozorište „Bata Bulić“ je jedno od najuspešnijih u Braničevskom okrugu.
Legendarna predstava „Kako smo voleli druga Tita“ imala je do sada predko 120
izvođenja i još se igra. Glumci ovog pozorišta su pred publiku izašli 2011. godine 35
puta, 2012. godine 30 puta, 3013. 34 puta, a u 2014. godini blizu 20 puta, (sezona još
nije završena).
Pozorište „Bata Bulić“ trenutno na svom repertoaru ima pet predstava:
„Narodni poslanik“, „Kako smo voleli druga Tita“, „Balkanski špijun“, „Hoćeš jednu
macu“ i „Pozdravi nekog“. Svih pet predstava su sa velikim uspehom igrane kako u
Srbiji, tako i van granica naše zemlje.
Smotra „Gulini dani“ održana je 2014. godine po peti put tokom marta
meseca u znak sećanja na Dragoljuba Milosavljevića- Gulu, glumca koji je u
Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu ostavio veliki trag igrajući izuzetno
značajne uloge. Na ovom festivalu nastupila su pozorišta iz gotovo svih krajeva
Republike.
U oblasti izdavačke delatnosti KPC je 2011. godine bio izdavač, ili suizdavač
sa Narodnom bibliotekom „Đura Jakšić“ pet izdanja i promocija knjiga, u 2012.
39
godini sedam izdanja, u 2013. godini pet izdanja, a ovu praksu je nastavio i u 2014.
godini.
Bioskop „Delo“ je posle višegodišnje pauze u radu 2012. godine ponovo
pokrenuo filmske projekcije i to u novoj digitalnoj 3-D tehnici u saradnji sa „Filmstar
produkciojom“ iz Beograda.
Narodni orkestar „Serbia“ KPC se može smatrati jednim od najvećih čuvara
narodne muzičke baštine, kako ovog kraja, tako i muzičke tradicije Srbije. Ovaj
ansambl se još može smatrati i velikom školom mladih talenata instrumentalista
muzike i vokalnih solista. Istovremeno se može pohvaliti nastupima sa najvećim
imenima Srpske narodne muzike i mnogobrojnim TV emisijama.
Pored ovih aktivnosti Kulturno-prosvetni centar ostvaruje svoj program i u
oblasti Audio i video delatnosti gde poseduje izuzetno bogatu dokumentaciju u DVD
formatu a preko Prosvetno-obrazovne jedinice „Narodni univerzitet“ ostvaruje stručno
osposobljavanje za obavljanje zanatske delatnosti, zatim Muzičku školu i Visiku
poslovnu školu. Organizuje koncerte eminentnih umetnika i pevača, učestvuje, ili
samostalno organizuje izložbe slika, fotografija i drugih umetničkih ostvarenja,
organizuje promocije knjiga i književne večeri, učestvuje u organizaciji predavanja i
tribina, seminara iz različitih oblasti (koreografija, režija, gluma i sl).
KPC je u ovom periodu organizovao gostovanje velikog broja amaterskih pa i
profesionalnih pozorišta za građane opštrine Petrovac na Mlavi.
Ostvaruje saradnju sa dijasporom u kome je popmogao Kulturno-umetnička
društva na gostovanjima u Švajcarskoj, Austriji, Rumuniji i drugim zemljama.
Narodna biblioteka ,,Đura Jakšić“ Petrovac na Mlavi realizuje svoje
funkcije u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj delatnosti kao na osnovu drugih na
zakonima zasnovanim propisima.
Bibliotečko informativna delatnost je od opšteg interesa, jer je ona nosilac
poslova u ostvarivanju prava građana na slobodu misli i izražavanja, na sticanje i
korišćenje znanja.
Biblioteka kao primarna ustanova kulture u Opštini prikuplja, obrađuje, čuva i
daje na korišćenje svu bibliotečku građu kojom raspolaže, kao i informacije i podatke
koji se na bibliotečku građu odnose. Pored ove delatnosti, Biblioteka se bavi
prikupljanjem kulturnih dobara, pomaganjem u izdavanju i izdavanjem knjiga i
publikacija i drugim kulturno-prosvetnim aktivnostima, kao što su: organizacije
književnih večeri, promocija, predavanja, tribine i sl.
Struktura korisnika književnog fonda:
Strukturu čini Dečiji uzrast – đaci osnovnih škola, od prvog do osmog razreda,
učenici Srednje škole, studenti i građani upisani u evidencione kartone.
Korisnici usluga knjižnog fonda u izveštajnom periodu po godinama je
sledeći.
U 2011. godini knjižni fond je koristilo. 264 đaka osnovaca, 243
srednjoškolaca i 210 građana, što ukupno iznosi 730 korisnika.
U 2012. godini (iste strukture korisnika) je bilo 665.
U 2013. godini je bilo 775 korisnika.
Ovi podaci su potpuni kada se ukazuje na činjenicu da je u proseku godišnje
uzeto na korišćenje oko 8.500 naslova.
Primera radi u 2011. godini korišćeno je 10.092 knjige, u 2012. godini 8.032
knjige, u 2013. godini 7.141 knjiga.
U 2014. godini do septembra meseca korišćeno je blizu 5.000 naslova.
40
Obrada knjiga
Narodna biblioteka svake godine radi na uvođenju publikacija u COBISS
sistem uzajamne katalogizacije. U PITANJU JE PROJEKAT Virtuelne Biblioteke
(VBS), kome je Narodna biblioteka „Đura Jakšić“ pristupila 2007. godine kada je
potpisala Ugovor sa Narodnom bibliotekom Srbije.
Uključivanjem u projekat BBS, Biblioteka u Petrovcu na Mlavi ispunjava
zakonsku obavezu izrade kataloga, kao i odgovornog dostavljanja podataka o svojim
fondovima u nacionalni registar koji vodi Narodna biblioteka Srbije, a ujedno i
izgradnju sopstvene elektronske baze.
Zavičajno odeljenje
Zavičajni fond sistematski prikuplja klasifikovana i obrađena i posebno
izdvojenu bibliotečku građu, koja se svojim sadržajem odnosi na zavičaj i njegove
stanovnike. Ovaj fond čini: građa koja se odnosi na zavičaj i njegove pripadnike,
građa čiji su autori pripadnici zavičaja, građa koja je objavljena na teritoriji zavičaja.
Zavičajni fond čine pre svega štampani, ali i materijali drugih književnih vrsta
koji imaju veze sa zavičajem i to su najčešće monografske publikacije. U ovom
trenutku broj knjiga u zavičajnoj zbirci iznosi 776 naslova.
Zavičajna zbirka čuva i književnu građu kao što su fotografije starog Petrovca,
razglednice. Plakati, grafička i kartografska građa, kao i sitni dokumentacioni
materijal.
Od 2012. godine Zavičajna zbirka u Petrovcu čuva legat profesora Branka
Lazića koji broji oko 1000 knjiga, zavedene u posebnoj zbirci.
Promocije, predavanja, tribine, posete, prezentacije
i druge slične manifestacije tokom 2011. godine:
- 23. februar: Promocija knjige „Od kako sam zavolela – volim“
Ivane Kuzmanović;
- 23. mart: „Imate li čudne snove“ promocija romana Danijele Milanove u
Beogradu, u kući „Đure Jakšića“;
- 12. april: Promocija knjige: „Imate li čudne snove“ u Petrovcu;
- 27. april: Predstavljanje Antologije najuspešnijih priča internetblog-a Kišobran, čiji je idejni tvorac Bane Dimitrijević;
- 27. maj: Miša Spajić, bivši diplomata, govorio je na temu Arka na Mlavi, o
genocidu u Drugom svetskom ratu i izbegličkoj deci iz Velikog Popovca i Crljenca;
- 28. septembar: Milić Rajković, istaknuti profesor hemije, rodom iz ovog kraja,
održao je predavanje i predstavio svoju knjigu „Nafta i njeni derivati“;
- 1. oktobar: Promocija romana „Imate li čudne snove“ Danijele Milanove u Beloj
Crkvi;
- 14. oktobar: Jasmina Janković, spisateljica iz Beograda, gostovala je i predstavila
svoje stvaralaštvo;
- 29. oktobra: Promocija romana „Imate li čudne snove“ u Pančevu;
- 4. novembra: Ljubica Arsić, poznata lauretkinja mnogobrojnih književnih nagrada
predstavila je dve svoje Antologije: Klinci od dva metra i Ostrvo na dva mora;
- 13. novembar: promocija zavičajne pesnikinje Jasne Ivković – Mijajilović „Ko mi
ukrade godine“;
- 17. novembar: „Let bez padobrana“ – predstavljanje zbirke zavičajne pesnikinje
Spomenke Vukašinović;
41
- 24. novembra: Jelena Bačić-Alimpić gostovala je kao autor romana: „Ringišpil“ koji
je doživeo osmo izdanje i mesecima bio na prvom mestu top liste čitanosti;
- 1. decembra: Promocija romana „Imate li čudne snove“ u Petrovcu na Mlavi,
2.decembra u Aranđelovcu, 9. decembra u Kikindi i 13. decembra u Vršcu;
- 17. decembra: Adam Puslojić i Srba Ignjatović, pesnici, kritičari i prevodioci, dali su
svoj doprinos kulturnom životu u Petrovcu na Mlavi na Književnoj večeri u
organizaciji Narodne biblioteke.
U 2012. godini organizovane su:
- 24. februara: Promocija knjige Vanje Čorbanova;
-23.aprila: SVEČANO OTVARANJE BIBLIOTEKE U NOVIM PROSTORIJAMA;
- Septembar: Grupni upis predškolaca;
- Oktobar: Dečja nedelja- Likocvno-literarni konkurs;
- 9. oktobar: Vanja Bulić: promocija knjige „Simeonov pečat“
- 9. novembra: Promocija knjige „Srećodele“ Jasmine Jović“
- 19. novembra: Likovno-literarni konkurs –svečana dodela nagrada najboljim
ostvarenjima koji je raspisan u Dačjoj nedelji.
U 2012. godini zabeležen je izuzetno važan događaj. Druga je godina od kada
je ustanovljena nagrada „Branko Manas“ u znak sećanja na preminulog profesora
Branka Lazića-Manasa, koji je bio dugogodišnji predsednik Saveta narodne
biblioteke, veliki borac za njen razvoj i opstanak i darodavac legata slika i knjiga
Narodnoj biblioteci. U okviru Zavičajnog odeljenja izložen je Legat sa pečatom na
kome se nalazi lik i potpis Branka Manasa. Od ove godine celokupnu organizaciju
preuzela je Narodna biblioteka“Đura Jakšić“.
Akcije, promocije i manifestacije u 2013. godini:
- 1. februar: Promocija knjige Zorice Karanović. „Zabiberite mu čorbu“;
- 14. februar: Promocija knjige Danijele Milanove: „Sočno i oporo P.S. poverljivo“;
- 28.februar: Promocija knjige MR Vladimira Dimitrijevića „Prećutana kulturna
istorija Srba“;
- 6. mart: Pesničko veče i promocija knjige „Plavi bol“ Jasmine Janković;
- 26. april: Promocija striapa: Storigraf“ Petrovačke grupe autora;
- 29. april: Promocija knjige „Miris mraka“ autora Miomira Petrovića;
- 9. maj: Promocija knjige „Vojvođanske priče“ autora Vanje Čorbanova;
- 10. jun: Promocija knjige „Sine, budi čovek“ autora Veselina Šljivančanina;
- 19. jun: promocija knjige: „Savremene finansije“ autorke doc. Dr Vesne Miletić i
prof. Dr Zorana Bingulca;
- 10. septembar: Promocija knjige: „ed i žuč“ Veselina Šljivančanina;
- 21. septembar: PROMOCIJA STRIPA „Storigraf“ Strip-almanah;
- 21. septembar: Promocija knjige Petra Karadžića „Priče između kafanskih stolova“;
- 7. oktobar: Promocija knjige „Zlati se zaborav“ autorke Tanje Adamović;
- 1. novembar: promocija knjige „Ljubav 1962“ autorke Jelene Bogojević“;
- 14. novembar: Promocija knjige: „Na korak do Evinog praga“ autora Stanka Holcera
i Milice Blagojević-Janković;
- 26. novembar: Karavan „Koraci za zdravu trudnoću“ u Biblioteci;
- 23. decembar: Veče u čast Branku Manasu i promocija posthumno objavljene knjige
„Turko Tilar“;
42
Posete Narodnoj biblioteci:
- 5.april: Poseta delegacije bratske opštine Bokša iz Rumunije;
- 10. april: Poseta nižih razreda Osnovnih škola sa teritorije opštine Petrovac na
Mlavi;
24. septembar: Poseta osnovne škole „Prof Brana Paunović“ iz Rašanca, izdvojeno
odeljenje iz Trnovča;
- 1. oktobar: Poseta Osnovne škole „Branko Radičević“ iz Melnice;
- 20. novembar: Poseta Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ iz Velikog Laola;
- 26. decembar: Novogodišnji maskenbal u Biblioteci;
Prezentacije:
- 7.mart: Prezentacija kozmetike „Oriflame“
- 23. mart: Audicija agencije „Select“ iz Beograda, za decu menekene;
- 28. april: Ekipa INOK studia iz Beograda u Biblioteci, fotografisanje dece koja su
ušla u uži izbor za manekene na porethodnoj audiciji;
Večeri posvećene književnicima;
- 4. septembar: Branko Pražić: Muzičko-poetski recital, sećanje na Duška Trifunovića;
- 13. septembar: Pesničko veče Književnog kluba „Orfej sa Mlave“
- 23. septembar: Veče međunarodnih susreta književnika;
Izložbe:
- 09- 16 oktobar: Izložba dečjih radova“Osmehom protiv nasilja“;
- 25. oktobar: Samostalna izložba likovnih radova Ivana Stojčića;
Aktivnosti koje su organizovane van Biblioteke
- 8.mart: Poseta Narodne biblioteke Zdravstvenom centru Petrovac na Mlavi;
- 26. mart: Poseta Prolećnom festivalu zdravlja u Beogradu i promocija knjige
Danijele Milanove „“Sočno i oporo P.S Poverljivo“;
- 28. mart: Poseta predškolskoj ustanovi „Pčelica“ u Šetonju, povodom 30 godina
postojanja;
- 15.maj: Tribina u Zemunu na temu „Prevencija raka grlića materice“ na kojoj je
Narodna biblioteka učestvovala performansom „Imate li čudne snove“ po istoimenoj
knjizi Danijele Milanove;
- 21.maj: promocija knjige „Sočno i oporo P.S Poverljivo“ Danijele Milanove u
Biblioteci u Beloj Crkvi;
- 19. novembra: Poseta Osnovnoj školi „Jovan Šerbanović“ u Ranovcu;
Akcije, promocije i manifstacije od 01 do 04 10.2014.
- 14. februar: Obeležavanje „Sretenja“ Dana državnosti republike Srbije zajedno sa
Srednjom školom „Mladost“;
- 26. februar: Promocija knjige: Takvog ga znam“ grupe autora koja sa bavi likom
Slobodana Miloševića i istorijom devedesetih godina prošloga veka;
- 1. mart: Veče zavičajnih pisaca, povodom Nacionalnog dana knjige;
- 8. mart: Povodom Međunarodnog dana žena, kolektiv Narodne biblioteke na čelu sa
direktorkom Danijelom Božičković – Radulović, posetio je Zdravstveni centar i tom
prilikom ženama na odeljenjima porodilišta, hirurgije i internog i zaposlenom osoblju
ženskog pola uručili poklon knjiga i čestitki;
- 19. mart: Promocija knjige za decu „Luka u čarobnom dvorištu“ Ljiljane Dugalić“;
43
- 1. mart: Promocija zbirke pesama dobitnika nagrade „Đurin šešir“ Miljurka
Vukadinovića;
- 5. april: Prolećni koncert u Narodnoj biblioteci;
- 12. april: Promocija izdanja: „Vek stripa u Srbiji“ autora Zdravka Zupana;
- 17. april: Poetsko veče Jelene M. Ćirić iz Požarevca, koja živi u Pragu;
- 23. april: Obeležen je Svetski dan knjige i Dan Narodne biblioteke „Đura Jakšić“;
- 29. april: Gosti Biblioteke Radomir Andrić, Milica Lilić – Jeftimijević i Jeremije
Lazarević.
- 30. april: Promicija knjige: „Zbornik 100 godina crljenačke kulture“ autora Miće
Antonijevića iz Crljenca;
- 30. maj: Učenici škole „Prof. Brana Paunović“ izveli predstavu „Kraljevski festival“
Toleta Nikolića;
- 30.maj: Gostovanje Milice Lilić – Jeftimijević i Zorana Bognara koji su govorili
svoje stihove;
- 31. maj: Uključenje u događaju „Noć muzeja“ izložbom renesansne zbirke
enciklopedija, atlasa i leksikona iz svih oblasti ljudskog saznanja;
- 10. juna: Izložba Ljiljane Stevanović „Život je čudo“;
- 12. juna: Učenici OŠ „Miroslav Bukumirović-Bukum“ iz Šetonja izveli su predstavu
„Svinjar“ Hansa Kristijana Andersona;
- 28. jun: U okviru „Dana Japana“ organizovana je izložba tradicionalne japanske
grafike, deo privatne kolekcije Ninka Radosavljevića iz Valjeva;
- 01 – 03. jul: Poseta Univerzitetskoj biblioteci Sv. „Kliment Ohridski“ u Bitolju;
- 24. jul: Veče makedonske poezije;
- 19. septembar: Drugi međunarodni susreti pesnika;
- 4. oktobar: Gostovanje Njegovog Prvosveštenstva Vladike Braničevske eparhije
Ignjatija;
Uslovi rada i prostorno uređenje
Narodna biblioteka „Đura Jakšić“ u Petrovcu, svojom delatnošću pokriva
jedno gradsko i 33 seoska naselja, (od kojih osam naselja sa više od 1000 stanovnika).
Prema važežim Standardima za Narodne biblioteke i IFLA/UNESKO Smernicama za
razvoj javnih biblioteka treba sa ograncima da ima oko 1.200 m2 korisnog prostora,
jer jedino na taj način može posluživati korisnike i situirati knjižni fond od 60.000
monografskih publikacija, koliko je standardima predviđeno da ima narodna
Biblioteka u Petrovcu na Mlavi.
Pitanje adekvatnog prostora Biblioteke za rad i smeštaj fondova, za
odgovarajuće čuvanje i zaštitu bibliotečke građe i za funkcionisanje bibliotečkih
službi tokom 2012. godine je rešeno.
Oktobra 2008. godine stavljen je kamen temeljac i počela je izgradnja narodne
biblioteke u Petrovcu na Mlavi.
Završetak izgradnje, opremanje i preseljenje Biblioteke završeno je početkom
2012. godine, tako da se Biblioteka na Svetski dan knjige 23.aprila 2012. godine
preselila u prostor koji je urađen po svim Zakonskim propisima o bibliotečkoj
dlatnosti i po odgovarajućim kriterijumima i standardima.
44
Obnavljanje bibliotečkog fonda
Narodna biblioteka obnavlja fond knjiga pre svega iz sledećih izvora:
U 2011. godini preko Ministarstva kulture dobila je 697 knjiga. Na poklon od građana
je dobila 30 knjiga, i kupovinom sredstvima iz budžeta Opštine 240 knjiga. To znači
da je u 2011. godini broj prinovljenih naslova narastao za 967 knjiga.
U 2012. godini putem otkupa Ministarstva kulture Biblioteka je dobila 917
knjiga. Na poklon od građana 88 knjiga i kupovinom sopstvenim sredstvima iz
budžeta Opštine 241 knjiga, što znači da u 2012. godini broj prinovljenih knjiga iznosi
1246 knjiga.
U 2013. godini preko Ministarstva kulture Biblioteka je dobila 555 knjiga, na
poklon od građana 59 knjiga i kupovinom sredstvima iz budžeta Opštine 82 knjige,
što znači ukupno je fond obogaćen za 696 knjiga.
Biblioteka u ovom trenutku raspolaže sa fondom od 36.000 knjiga.
Izdavačka delatnost
Narodna biblioteka je u 2013. godini bila izdavač ili suizdavač tri naslova i to: „Priče
između kafanskih stolova „Petra Karadžića“, „Čarolije rimske istorije“ (dečja poezija)
Dragan Jacanović i „Turko Tilar – posthumno objavnjene knjige Branka Lazića –
Manasa.
Broj korišćenih knjiga
U 2011.godini uzeto je na korišćenje 10092 knjige. U 2012. godini 8032
knjige, u 2013. godini 7141 knjiga i u 2014. godini do septembra na korišćenje je
uzeto preko 5000 knjiga, iz čijih se brojki vidi da se knjižni fond veoma dobro koristi
i od kakvog je kapitalnog značaja jedna ovako dobro uređena i opremljena kulturna
institucija na području opštine Petrovac na mlavi
Zavičajni muzej je svoje osnovne delatnosti uskladio sa Zakonom o zaštiti
kulturnih dobara Republike Srbije, što znači da su njegove osnovne delatnosti: zaštita
kulturne baštine, istraživanja i prezentacija preko izložbenih aktivnosti, publikovanja
arheološke, etnološke, istorijske i druge vredne građe sa područja ove opštine, ali i
šire od toga, prosvetno-pedagoška delatnost, marketing, izdavačka i druga delatnost
koja se uklapa u okvir rada muzeja kod nas i u svetu.
Odluku o formiranju Zavičajnog muzeja u Petrovcu na Mlavi donela je
Skupština opštine Petrovac na Mlavi 23. septembra 1998. godine na inicijativu grupe
građana iz Petrovca. (Opt. Sl. Glasnik br.13./1998. str.13.)
Na formiranje Zavičajnog muzeja presudan uticaj imala su višegodišnja
arheološka iskopavanja na neolitskom lokalitetu Belovode kod Velikog Laola koji se
nalazi 10 km jugoistočno od Petrovca na Mlavi. Istraživanja su 1994. godine započeli
Narodni muzej izBeograda i Narodni muzej iz Požarevca.
Od 2002. godine Muzej je dobio prostorije u zgradi Stare pošte koja pripada
jedinstvenom arhitektonskom kompleksu „Načelstva“ (zgrada Suda, zgrada Opštine i
Stare pošte) koje su građene od 1900 do 1908. godine i same po sebi predstavljaju
značajan spomenik kulture ovoga grada.
Arheološka zbirka Zavičajnog muzeja broji 698 predmeta i najveći deo
sastoji se od arheološkog materijala sa Belovoda. Obrada, priprema i konzervacija se
radi u prostorijama Stare škole čije su tri prostorije privremeni depo Muzeja.
Restaurirani predmeti čuvaju se u Narodnom muzeju u Beogradu, Narodnom muzeju
u Požarevcu i Zavičajnom muzeju u Petrovcu na Mlavi.
45
Etnografska zbirka Zavičajnog muzeja broji 151 muzealiju, koje su najvećim
delom dobijene poklonom. Ovu zbirku čine tekstilna pokućstva, delovi nošnje, tkačke
sprave i pomagala, keramičko posuđe, pokućstvo, nakit, zanatski alat i sl. Uglavnom
iz perioda 19 do prve polovine 20 veka.
Istorijsko-umetnička zbirka broji 104 predmeta,(pokloni umetnika koji su u
galerijskom prostoru imali svoje samostalne izložbe, zbirka dobijena od članova
Udruženja likovnih umetnika Petrovac na Mlavi) a u okviru nje i dva legata:
ilustracije Bože Veselinovića i Stanka Kostića.
Istorijska zbirka je u formiranju i nju čine istorijski spomenici koji
dokumentuju i ilustruju život varošice tokom prve polovine dvadesetog veka,
digitalizovane razglednice i fotografije starog Petrovca i Petrovčana i na desetine
pisanih istorijskih spomenika koje su dragocena građa za lokalnu privredu, društvenu i
kulturnu istoriju Petrovca.
Muzej posduje i sopstvenu biblioteku sa oko 1000 knjiga, formiranu
najviše putem poklona, razmene i u manjoj meri otkupom.
Godine 2012. Vlada Republike Srbije je donela Odluku o utvrđivanju
lokaliteta Belovode kod Petrovca na Mlavi za arheološko nalazište.(Sl.glasnik RS br
50. od 18. maja 2012. g.).
Ovaj lokalitet pripada vinčanskoj kulturi koja e na prostoru centralnog
Balkana razvija i traje u drugoj polovini šestog i prvim vekovima petog milenijuma
stare ere. Prema najnovijim analizama koštanog materijala životinjskog porekla
objavljenih u Institutu za arheomateriju u Oksfordu, život na Belovodama se odvijao
od 5.400. do 4.600. godine stare ere.
Do otvaranja galerije u prostorijama Stare pošte izložbena delatnost Muzeja je
ostvarena u Galeriji Gimnazije u Petrovcu i u Domu kulture u Petrovcu. Galerija
Zavičajnog muzeja je otvorena 26. decembra 2003. godine Petom jesenjom
izložbom Udruženja likovnih umetnika Petrovca (ULUP-a) nesebičnim zalaganjem
tadašnjeg direktora Zavičajnog muzeja Miletića Mihajlovića.
Sledilo je dalje opremanje Muzeja, nabavka vitrina, postamenata od iverica i
stakla, nabavka stakla za izložbe, postavkom klima uređaja, ugrađivanjem alarma i
metalnom zaštitom ulaznih vratiju i prozora.
Pored arheoloških iskopavanja, restauracije i konzervacije, prikupljanja
etnološkog i istorijskog blaga, jedna od najznačajnijih aktivnosti muzeja, od
osnivanja, pa samim tim i u izveštajnom periodu predstavljaju izložbe raznog
karaktera koje će biti prikazane taksativno po godinama.
Tokom 2011. godine Muzej je izdao dve publikacije: Petrovac u prošlosti i
Belovode – naselje vinčanske kulture 5400 -4600 g. stare ere.
Obe publikacije su dokumentarnog karaktera.
Izložbe u 2011. godini.
Krajem 2010 godine otvorena je izložba arhivske građe (dokumenta i
fotografije) „Knez Pavle Karađorđević kraljevski namesnik 1934 -1941“. Izložbu je
otvorio Miladin Milošević v.d. direktor Arhiva Jugoslavije. Prikazan je i
dokumentarni film o knezu Pavlu zahvaljujući Jugoslovenskoj kinoteci. Otvaranju
izložbe prisustvovala je i kćerka kneza Pavla kneginja Jelisaveta Karađorđević.
Izložbu su priredili Dr Gojko Malović i Dušan Jončić, istoričari u arhivu Jugoslavije.
Isložba je trajala do početka marta 2011. godine.
Izložba „Slikana keramika“ Zbirke Muzeja grada Beograda“ autora Nikole
Adamovića otvorila je arheolog Emilija Pejović.
46
U okviru saradnje sa Zavičajnim muzejom iz Jagodine, realizovana je izložba
legata Radmile Veselinović iz Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi pod nazivom
„Božidar Veselinović (1921 – 1999), crtač stripa i ilustrator.
Izložbu je otvorila Anđelka Stanisavljević tadašnji direktor Muzeja.
Od sredine aprila do početka maja bila je izložba iz muzejskih zbirki, kao deo
stalne postavke.
Osma nacionalna Noć muzeja održana je 14. maja. Zavičajni muzej u Petrovcu
je već treću godinu učesnik ove velike manifestacije. Tom prilikom otvorena je
izložba slika i drevnih predmeta: „Smisao duše je misao, a slikam kao što mislim“
autora Radovana Trnavca Miće, akademskog slikara iz Beograda. Izložbu je otvorio
Dragan Milosavljević. Trajala je do početka juna.
Ulje i akvarel je deveta samostalna izložba Dragana Milosavljevića,
akademskog slikara iz Petrovca na Mlavi. Otvorena je 1. juna u holu Srednje škole
„Mladost“, zajedno sa Kulturno-prosvetnim centrom i Gimnazijom „Mladost“.
Izložbu akvarela „Nebeske ptice mr Milivoja Bogosavljevića – vajara i slikara
iz Beograda otvorio je Vlastimir Nikolić istoričar umetnosti i istaknuti slikar iz
Beograda. Trajala je od 16 juna do 31. jula.
Tokom leta (Avgust – septembar) u galeriji Muzeja bile su izložene slike iz
likovne zbirke Zavičajnog muzeja.
Samostalna izložba Miloša Sibinovića – primenjenog umetnika iz Beograda –
„Akvarelizacija“ otvorena je krajem seprembra. Izložbu je otvorila
direktorka Muzeja Anđelka Stanisavljević – istoričar umetnosti. Trajala je do 20.
oktobra.
Izložba unikatnog umetničkog nakita „MajdanArt 2001 -2011, realizovana je u
saradnji sa Centrom za kulturu iz Majdanpeka. Trajala je od 28. oktobra do 18.
novembra.
Za kraj godine Muzej je organizovao retrospektivnu izložbu slika, crteža i
video radova Zorana Stojićevića – Zoksa. Iz privatnih kolekcija odabrano je 40
radova. Izložba je trajala od 8. decembra 2011 do 10. januara 2012. godine.
Izložbena i druga delatnost u 2012. godini
U 2012. godini Zavičajni muzej je realizovao ukupno deset tematskih izložbi:
osam u Galeriji muzeja, jednu u Galeriji Srednje škole „Mladost“ i jednu gostujuću
izložbu u Galeriji centra za kulturu Majdanpek.
U okviru projekta Međunarodna kulturna saradnja (Srbija-Meksiko) koji je
vodila Leposava Milićević od 1 do 20 marta gostovala je izložba grafika meksičkog
umetnika Viktora Ernandesa Kastilja „Nebo je takođe zemlja“.Izložbu je otvorila
Leposava Milošević – Milićević.
Izložba „Vinjete“ Lale Đorđevića Đotole otvorena je 26. aprila. Izloženo je
oko 30 crno-belih printova na papiru, sa motivom vinjete. Dizajn i priprema za
štampu pratećeg materijala uradila je Milica Ilić.
U okviru manifestacije „Noć muzeja 2012“ Zavičajni muzej je priredio
izložbu „Belovode – nova otkrića“. Autor izložbe je bila arheolog Jasmina Živković.
Izložba je otvorena 19.maja i trajala je do 30 juna.
U Galeriji Srednje škole „Mladost“ 24. maja, otvorena je izložba fotografija
Stanka Kostića „Hilandar“. Izložbu su otvorili direktorka Srednje škole Jadranka
Cvetković i protođakon Zlatko Matić.
U saradnji sa Internacionalnim umetničkim studiom „Radovan Trnavac Mića“
iz Valjeva i Ambasadom Belorusije u Beogradu, 4.jula otvorena je izložba „Beloruski
47
likovni umetnici“. Prikazani su radovi petorice eminentnih i priznatih umetnika iz
Belorusije. Izložbu je otvorio Njegova ekselencija gospodin Vladimir Čušev,
ambasador Belorusije. Izložba je trajala do 18. jula.
Izložba „Mali format 2012“ otvorena je 28. avgusta. Izloženo je 76 radova
malog formata članova ULUPUDS-a. Izložba je trajala do 7. septembra.
Od 11. do 21. oktobra trajala je Osma jesenja izložba ULUP-a, u okviru
obeležavanja Dana oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Izloženo je 24 rada od 21
umetnika.
Samostalna izložba radova akademskog slikara Pavla Miladinovića, pod
nazivom „Slike tragovi“ otvorena je 25. oktobra.
Izložba pojaseva iz etnografske zbirke Narodnog muzeja u Zaječaru, pod
nazivom „Večiti krug otvorena je 22. novembra i trajala je do 25. decembra.
Postavku je uradio Dejan Krstić, viši kustos zaječarskog Muzeja koji je izložbu i
otvorio.
Iz likovne zbirke Zavičajnog muzeja 2012. godine gostovao je legat Radmile
Veselinović u Galeriji Centra za kulturu Majdanpek od 27. novembra do 14.
decembra.
Arheološka istraživanja na Belovodama u 2012. godini započela su 26.jula i
trajala su do 25. avgusta. Od ove godine u istraživanjima učestvuje i Arheološki
institut univerzitetskog koledža iz Londona u okviru međunarodnog projekta
Narodnog muzeja iz Beograda i njegovih partnera, Narodnog muzeja iz Požarevca i
Zavičajnog muzeja iz Petrovca na Mlavi.
U 2013. godini u okviru pomenutog međunarodnog projekta nastavljeni su
radovi na arheološkom lokalitetu „Belovode“ od 24.06. do 26.07. 2013. godine.
U oblasti izložbene delatnosti Zavičajni muzej je realizovao osam tematskih
izložbi iz oblasti arheologije, istorije umetnosti i etnologije.
Od 26.02. do 15.04. 2013. godine realizovana je izložba „Populus Romanus“
na kojoj su prikazani predmeti iz Antičke zbirke Zavičajnog muzeja u Jagodini sa
novim akvizicijama, poklon Tomice Stefanovića.
Povodom dana rođenja istaknutog strip crtača i ilustratora Božidara Bože
Veselinovića, 17.04. u galeriji Muzeja priređena je retrospektivna izložba njegovog
umetničkog stvaralaštva. Izložba je trajala do 15. maja.
U okviru manifestacije „Noć muzeja“ Zavičajni muzej se predstavio izložbom
„Miloš Bajić –između apstraktnog i realnog“ od 18.maja do 26. juna..
Tokom večeri otvaranja prikazan je film o likovnom velikanu domaće scene
„Paralelni tokovi“ u režiji Darka Bajića.
U okviru proslave Dana opštine Petrovac na Mlavi u saradnji sa Barbarom
Ivković, profesorom istorije u Srdnjnoj školi „Mladost“, realizovana je
dokumentarno-istorijska izložba Petrovac na Mlavi-nastanak i razvoj od Devetnaestog
veka do Drugog svetskog rata, koja je 27. maja otvorena u Holu Srednje škole
„Mladost“.
Tokom jula, avgusta i septembra meseca u Galeriji Zavičajnog muzeja, shodno
tekućim istraživanjima na lokalitetu Belovode kod Velikog Laola, bili su izloženi
predmeti pronađeni u poslednje tri godine i koji su kod petrovačke i šire javnosti
izazvali veliku pažnju.
Od 9. 10. do 31. 11. priređena je izložba predmeta iz Etnološke zbirke
Zavičajnog muzeja pod nazivom „Tekstilna radinost“. Autor izložbe je etnolog
Danica Đokić, muzejski savetnik Narodnog muzeja u Požarevcu i dugogodišnji
48
saradnik Zavičajnog muzeja u Petrovcu na Mlavi. Uspešnost izložbe rezultirala je
gostovanjem u požarevačkom i zaječarskom muzeju.
Od 6.12. do 20. 12. priređena je izložba likovnih radova Čedomira Stavrića,
dizajnera i slikara iz Petrovca na Mlavi pod nazivom „Ne baš sasvim obična priča“.
Publici je predstavio 30 radova.
Povodom 10 godina Galerije i izložbene delatnosti Zavičajnog muzeja 26.12.
2013. godine priređena je izložba „Legat Stanka Kostića“ koji je Zavičajnom muzeju
poklonio 31 umetničku fotografiju iz pet ciklusa njegovog stvaralaštva. Pored
reprezentativnog kataloga posetioci su imali priliku da odgledaju i kratkometražni
film o desetogodišnjem radu Galerije Zavičajnog muzeja. Autori filma su Čedomir
Stavrić i Milan Jenić.
Prosečna posećenost do sada prikazanih izložbi u Galeriji Muzeja je oko 200
posetilaca.
U 2013. godini realizovano je 30 Radionica sa decom, na kojima su sva deca
aktivno učestvovala u izradi ilustracija, kopija figurina sa Belovoda, pravljenja kolaža;
i deset grupnih organizovanih poseta osnovaca, kao i deset odeljenja Srednje škole
„Mladost“.
U 2013. zapažena je i medijska prezentacija aktivnnosti Zavičajnog muzeja u
štampi („Magazin“ „Politika“, „Nova reč“, „Reč naroda“ „Blic“ )
radiu i TV, a posebno se izdvajaju emisije „Prostor“ autora Svetislava Stankića RTV
BH, „Moja lepa Srbija“ RTS 1 i RTS 2, i Enciklopedija za radoznale RTS 1.
U 2014. godini Zavičajni muzej je zabeležio rekordni broj posetilaca,
zahvaljujući izložbama i radionicama.
U okviru pedagoško-propagadnog rada koga organizuju kustosi Zavičajnog
muzeja manifestovao se uspeh u komunikaciji publike i izloženih predmeta.
U okviru tradicionalne manifestacije „Noć Muzeja“ Najveću pažnju privukla
je gostujuća izložba „Svedoci prošlosti“ iz zbirke Prirodnjačkog muzeja Beograda
17.maja. Izloženi mamuti privukli su veliki broj posetilaca, posebno najmlađih
posetilaca po čijoj želji je izložba i došla u Petrovac na Mlavi. Autori su Zoran
Marković, Sanja Alaburić i Miloš Milivojević, kustosi Prirodnjačkog muzeja u
Beogradu.
Radionica
„ „Mankala Vikend – misaona igra“ iz Muzeja afričke
umetnosti, jedna je od najuspešnijih realizovanih Mankala vikenda u čitavoj Srbiji,
prema podacima kolega iz Muzeja afričke umetnosti. Izložba je bila organizovana u
prostorijama Direkcije za omladinu i sport 28 i 29. marta 2014. Bio je veliki odziv
dece i odraslih.
Zavičajni muzej je u 2014. godini organizovao Osmu tradicionalnu izložbu
dokumentarnog, umetničkog, etnografskog, prirodnjačkog i istorijskog karaktera.
Izložba „Med –izvor zdravlja“, zajednički su organizovali: Pčelarsko društvo
„Mlava“, Zavičajni muzej, Kulturno-prosvetni centar, Agrarni fond, Turistička
organizacija uz suorganizaciju JP „Parking-servis“, i KJP „Izvor“ Petrovac na Mlavi.
Osnovni elementi razvoja pčelarstva u Srbiji i ovom kraju koje su priložili
pčelari iz nekoliko naselja, bili su izloženi u Zavičajnom muzeju u Petrovcu na Mlavi.
Izložbu je pripremila Milica Ilić, a otvorena je 2.septembra 2014. godine.
Izložba umetnost u minijaturi MAJDANART 2014 iz Majdanpeka, otvorena
je 29. septembra 2014. u galeriji Zavičajnog muzeja.
Zavičajni muzej, SUBNOR i galerija „Krug“ obeležili su 100 godišnjicu od
početka Prvog, odnosno Velikog rata, dokumentarnom izložbom o Velikom ratu,
49
autora Milana Jenića i Barbare Ivković. Izložba je bila podeljena u dve galerije i to u
Zavičajnom muzeju i u Galeriji „Krug“ kod Bioskopa.
U ovoj godini nastavljena su arheološka istraživanja u saradnji sa Narodnim
muzejom iz Beograda i Narodnim muzejom iz Požarevca. Nastavilo se sa
inventarisanjem i skladišćenjem materijala sa lokaliteta Belovode i lokaliteta Selište
na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi.
Značajna su istraživanja na kojima su učestvovali istraživači sa univerziteta u
Pitsburgu i univerziteta u Kardifu na teritoriji sela Oreškovica. Projekat je podržalo
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije .
Samo iz taksativnog prikazivanja vidi se značajna aktivnost Zavičajnog
muzeja u Petrovcu na Mlavi. Vrlo je važno naglasiti da gotovo sve delegacije i
pojedinci koji po raznim privrednim, kulturnim i drugim osnovanja gostuju u opštini
Petrovac na Mlavi, gotovo uvek izražavaju želju da posete i Zavičajni muzej, na čemu
je ova ustanova izuzetno ponosna.
Kada je reč o ulaganjima u kulturnim objektima treba izdvojiti između
ostalog i sledeće:
Za potrebe održavanja kulturnih manifestacija izgrađene su dve letnje
pozornice u Malom Laolu i Ranovcu.
Započela je rekonstrukcija fasade Doma kulture u Petrovcu, zamenjena je
stolarija PVC prozorima i vratima i asfaltiran je trotoar ispred Kulturno-prosvetnog
centra.
Privodi se kraju rekonstrukcija Doma kulture u Šetonju koji je stradao u
požaru, kao i renoviranje domova u Vezičevu, Burovcu, Kladurovu i Ranovcu.
Otvorene su galerije „Krug“ u zgradi bioskopa „Delo“ za izložbe koje
organizuje Udruženje likovnih umetnika Petrovca i galerija u Rašancu, što je retkost
za seoske sredine i druga ulaganja u kulturne institucije i manifestacije o kojima je
bilo reči u prethodnim poglavljima.
Sport
Sportske aktivnosti u opštini Petrovac na Mlavi objedinjene su u Sportski
savez koji pod svojim okriljem ima 24 člana i 70 klubova.
Članice Sportskog saveza opštine Petrovac na mlavi su: Klub borilačkih
veština, Aero klub „Krilaš“, RK „Sloga“ (Druga liga Srbije), ŽRK „Sloga“ (Prva liga
Srbije), Udruženje pedagoga fizičke kulture, Udruženje veterana petrovačkog fudbala,
Šahovski klub „Sloga“ (Prva liga Srbije), Moto klub, Sportski klub „Kalifornija“ -Kik
boks državna prvenstva juniora, Košarkaški klub „Sloga“(Srpska liga), Teniski klub
„Petrovac“, OSR „Šaran“, ŽORK „Petrovac“ (druga liga), Planinarsko društvo
„Gornjak“ - Petrovac, OOSR „Mlava“ Petrovac –(Evropska i svetska prvenstva),
Streličarski klub „Knez Lazar“ Petrovac-Državna prvenstva,
OK „Jedinstvo“ Kamenovo (Druga liga), Automoto of road klub „Nas tata pustio“
Kamenovo, Stonoteniska organizacija Petrovac sa svojim članovima koji su
pridruženi članovi Sportskog saveza ( STK SŠ „Mladost“ Petrovac, STK „Napredak“
Trnovče (Srpska liga), STK „Brana Paunović“ Rašanac (Srpska liga), STK „Zabrđe
(Srpska liga), STK „Dubočka“ Opštinska liga,
50
STK „Knežica (Opštinska liga), Dalje članice Sportskog saveza su: SRRU „KLENMlava“ Rašanac, Automoto klub „Mlava rejsing tim“ Petrovac, Atletski klub
„Dragutin Tomašević“ Petrovac, Petrovački sportski klub –Petrovac i Opštinski
fudbalski savez sa svojim članovima koji su pridruženi članovi Sportskog saveza i to:
FK „SLOGA“ Petrovac (Prva liga Srbije), FK „Borac“ Veliko Laole (Međuopštinska
liga), FK „Omladinac“ Šetonje (Međuopštinska liga), FK „Sloga“ Burovac (Okružna
Braničevska liga), FK „Zadrugar“ Tabanovac(Međuopštinska liga), FK
„TrgovačkiNJ“ Petrovac“(Okružna Braničevska liga), FK „Krilaš“ Ćovdin(Okružna
Braničevska liga), FK „Petar Dobrnjac“ Dobrnje(Okružna Braničevska liga,
FK„Mlava“MaloLaole“(OkružnaBraničevskaliga),FK„Radnički“Knežica
(Međuopštinska liga), FK „Bata Bulić“ Bistrica(Opštinska liga), FK „Jedinstvo“
Kamenovo(Opštinska liga), FK „Mlava“ Zabrđe(Međuopštinska liga), FK
„Dobrnje“(Opštinska liga), FK „Mladost“ Ranovac(Opštinska liga), FK „Rade
Milošević“ Dubočka(Međuopštinska liga, FK „Čokordin“ Vošanovac(Opštinska liga),
FK „Radnik“ Pankovo(Opštinska liga), FK „Melnica“(Opštinska liga), FK „Rudar“
Stamnica(Međuopštinska
liga),
FK
„Omladinac“Starčevo(Međuopštinskaliga),FK„Mladost“Leskovac(Opštinska
liga),
FK „Sloga“ 1952“ Veliki Popovac(Opštinska liga), FK „Burovac“(Opštinska liga),
FK
„Budućnost“
Vezičevo(Međuopštinska
liga),
FK
„Omladinac“
Busur(Međuopštinska liga), FK „Soko“ Krvije(Opštinska liga), FK „Dragoš“
Oreškovica(Međuopštinska liga), FK „Napredak“ Trnovče(Opštinska liga), FK
B.S.K.“Bošnjak“(Opštinska liga), FK „Laolac“ Veliko Laole(Opštinska liga), FK
„7.Juli“ Lopušnik(Opštinska liga),
FK „Vukan“ Ždrelo(Opštinska liga), FK „Busur“(Opštinska liga), FK „Omladinac B“
Šetonje(Opštinska liga), FK Manastirica(Opštinska liga), FK“Brana Paunović“
Rašanac(Opštinska liga) i ŽFK „Slatke male“ Burovac(Druga liga za žene).
Sportski savez, kako je rečeno objedinjuje gotovo sve sportske aktivnosti na
području opštine, kako posrednom ,tako i neposrednom organizacijom. U izveštajnom
periodu 2011 -2014, ostvarujući zacrtani Program, organizovao je niz Sportskih
manifestacija i takmičenja koje imaju tradicionalni karakter, kao i one koje tokom
godine organizuju članice Saveza.
Tako je 2011. godine započeo Prvi novogodišnji turnir za mlađe kategorije
Braničevskog okruga u malom fudbalu u Sportkoj hali Dragutin Tomašević“. Na
prvom turniru učestvovalo je 10 ekipa.
Godine 2012. na ovom turniru je takođe učestvovalo 10 ekipa, 2013. godine na
trećem poredu turnira učestvovalo je 35 ekipa iz više gradova Srbije, koji su se
takmičili u četiri kategorije.
Na četvrtom turniru 3, 4 i 5 januara 2014.godine učestvovale su 42 ekipe,
takođe iz više gradova Srbije koje su se takmičile u 5 kategorija.
Tradicionalni turnir u stonom tenisu održan je 21. januara 2011. godine na
kome je učestvovalo 60 igrača iz Braničevskog okruga. 21. januara 2012. godine nao
ovom turniru je učestvovalo preko 60 takmičara iz Okruga.
Godine 2013. turnir je dobio naziv „Svetosavski“ i organizovan je 25 i 26 januara gde
je učestvovalo oko 70 stonotenisera iz Braničevskog okruga..
U 2014. godini Svetosavski turnir u Stonom tenisu je organizovan u Trnovču u
Domu kulture. Učestvovalo je 58 takmičara.
Jedna od najznačajnijih akcija Sportskog saveza je proglašenje najboljih
sportista, sportskoh radnika i sportskih organizacija u protekloj godini. Ova
manifestacija je organizovana 11. februara 2011.godine po 13 put, 10.februara 2012,
51
četrnaeti put, 9. februara 2013, petnaesti jubilarni put i 31. januara 2014. godine
održano je 16 po redu proglašenje najboljih sportista godine.
Priznanja se dodeljuju: Najboljoj Mesnoj zajednici, Najuspešnijoj
informativnoj kući, Najuspešnijem Sportskom novinaru, Najboljem pedagogu fizičke
kulture, Najboljem treneru, najuspešnijem menadžeru, Najboljem sudiji, Najboljim
sportskim radnicima, Najboljoj sportistkinji senior, Najboljoj sportistkinji junior,
Najboljoj sportistkinji pionir, Najbolji sportista senior, Najbolji sportista junior,
najbolji sportista pionir, Najuspešnijima u školskom sportu: (Osnovna škola dečaci i
devojčice, Srednja škola, takođe dečaci i devojčice), Najuspešnija sportska ženska
ekipa, Najuspešnija sportska muška ekipa, Priznanja sportskim nadama, Najuspešnija
privredna organizacija koja je pomogla sportiste i sportska takmičenja, Priznanja
povodom jubileja i konačno Plakete za izuzetan doprinos sportu.
Ovu sportsku svetkovinu u opštini Petrovac na Mlavi uveličali su brojni
vrhunski sportisti i sportski radnici iz Republike, Sporskog saveza Srbije i
Olimpijskog komiteta Srbije, među kojima su do sada bili Dane Korica, Marko Valok,
Milutin Šoškić, Dr Nada Macura, Stanislav Karasi, Damir Štajner izvršni direktor
Olimpijskog komiteta Srbije, Jovan Kule Aćimović i mnogi drugi.
Kada je reč o velikim sportskim manifestacijama u opštini Petrovac na Mlavi
svakako da je najznačajniji događaj Memorijalna trka „Dragutin Tomašević“ koja
je 2014. godine održana po deseti jubilarni put.
Ovogodišnja deseta po redu Memorijalna trka „Dragutin Tomašević“ održana
je 30.maja 2014. godine u organizaciji Sportskog saveza, a pod pokroviteljstvom
opštine Petrovac na Mlavi i Olimpijskog komiteta Srbije.
Glavnom programu prethodio je obilazak Spomen sobe Dragutina Tomaševića
u Bistrici, polaganje cveća i služenje parastosa na mesnom groblju gde počiva naš prvi
Olimpijac iz Stokholma daleke 1012. godine. Na čelu organizacije su predsednik
Organizacionog odbora, narodni poslanik Miletić Mihajlović, Radovan Lala Davidov,
predsenik Sportskog saveza i Dragan Ilić, direktor Turističke organizacije opštine
Petrovac na Mlavi. U ovom periodu ulagana su značajna sredstva u izgradnji,
sanaciji, adaptaciji i asfaltiranju sportskih terena. Unazad nekoliko godina opština
je izgradila i preasfaltirala 27 terena za male sportove po mesnim zajkednicama,
izgradila dva teniska terena, pre pet godina završena je Sportska hala, rekonstruisan je
stadion FK „Sloga u Petrovcu.
U krugu Srednje škole „Mladost“ preasfaltirana su igrališta za košarku i
odbojku, zatim terena za rukomet i mali fudbal. Ova investicija je iznosila 4,5 milona
dinara, uz donaciju grada Beograda od 2,5 miliona dinara kao poklon nedovoljno
razvijenim opštinama.
Otvoren je Omladinski Omladinski klub u paviljonu Stare škole u Petrovcu.
Objekat je renoviran i adaptiran za potrebe mladih sportskih klubova kao što su Klub
borilačkih veština Petrovac, Stonoteniski klub Petrovac, Streličarski klub „Knez
Lazar“, Odred izviđača „Mlava“, Planinarsko društvo „Gornjak“ kao i drugih
omladinskih i sportskih udruženja na teritoriji opštine.
U adaptaciju su uložena sredstva Ministarstva omladine i sporta i sredstva
lokalne samouprave.
Na inicijativu učenika Srednje škole „Mladost“donacijom kompanije „Koka
kola“ dobijen je atraktivan prostor namenjen rekreativnom sportu – teretani na
otvorenom, koja se nalazi u krugu srednjoškolske ustanove.
52
FK „Borac“ iz Velikog Laola u saradnji sa Direkciojom za omladinu i sport i
FK „Sloga“ započeo je rekonstrukciju stadiona u Velikom Laolu, sa željom da
postane Omladinski fudbalski centar.
Asfaltirano je igralište malih sportova 2012.godine u Leskovcu u vrednosti od
600.000.oo.dinara. Deo sredstava obezbedila je Mesna zajednica Leskovac.
Svakako najznačajnija investicija u sportske objekte na teritoriji opštine
Petrovac na Mlavi predstavlja izgradnja stadiona FK „Sloga“ koja se takmiči u Prvoj
ligi Srbije.
Kamen temeljac je na Dan opštine 2013. godine položili su tadašnji ministar
prosvete i zamenik predsednika SPS-a Dr Žarko Obradović i predsednik opštine
Radiša Dragojević. Stadion je kapaciteta 3.000 sedišta, od kojih je 2400 pokrivenih,
čime su ispunjeni svi uslovi za takmičenje u prvoj i super ligi.
Za ovaj objekat obezbećeno je 14 miliona dinara od strane donacija privatnih
preduzetnika i opštinskih fondova.
Svečano su rekonstruisani stadion FK „Sloga“ u oktobru mesecu
otvorili predsednik Izvoršnog odbora Glavnog odbora SPS Branko Ružić i predsednik
opštine Radiša Dragojević.
U 2014. godini asfaltiran je teren za male sportove u Zabrđu.
Adaptirani su sportski tereni u Velikom Laolu i „Trgovačkog“ u Petrovcu na
Mlavi;
Izgrađene svlačionice u Vezičevu, Melnici, Zabrđu i na terenu „Trgovačkog“ u
Petrovcu na Mlavi
Prethodni redovi ovog poglavlja u punoj meri svedoče od kakvog je značaja i
kolika se pažnja posvećuje razvoju svih sportskih grana u opštini Petrovac na Mlavi,
posebno zahvaljujući predsedniku opštine Radiši Dragojeviću i narodnom poslaniku i
predsedniku SPS Petrovac na Mlavi Miletiću Mihajloviću
Informisanje
Informativni prostor na području opštine Petrovac na Mlavi pokrivaju „Radio
Petrovac“, RTV „Mlava“ i RTV „RUF“.
Regionalni prostor, uključujući i opštinu Petrovac pokrivaju SAT TV iz
Požarevca, TV „Duga“ Požarevac i dopisništvo RTS-a u Požarevcu, kao i pisani
mediji „Reč naroda“ iz Požarevca, „Nova reč“ iz Požarevca i „Pomoravlje“ iz
Smedereva. U fragmentima, povremeno pojavljuju se tekstovi i u „Blicu“, „Večernjim
novostima“ i „Politici“
Opština Petrovac na Mlavi ima svoj sajt na internetu, a od 2010. godine i
Socijalistička partija Srbije, gde se članovi, simpatizeri i svi zainteresovani građani
mogu upoznati sa aktivnostima SPS-a i dokumentima kojima SPS raspolaže.
Pomenuti mediji za sada, veoma korektno izveštavaju o radu lokalne
samouprave i o aktivnostima Socijalističke partije Srbije.
53
Radio i TV stanice, kao i pisani mediji su u vreme izbornih kampanja, pod
određenim uslovima, otvorili svoje talase za predstavljanje programa svih stranaka i
kandidata za odbornike i druge funkcije. Na talasima i stranicama ovih medija
predstavljala se i Socijalistička partija, njeni kandidati i program.
Mediji su vrlo korektno preneli i poruke koje su bile predmet na
konferencijama za štampu koje je SPS organizovala. Svoj Program, kandidate i svoje
delovanje Socijalistička partija Srbije je veoma dobro plasirala preko svojih aktivista
u kontaktima sa građanima, na zborovima, sastancima, manifestacijama, u nastupima
funkcionera sa položaja profesionalnih funkcija i u drugim prilikama.
Sa stanovišta ukupnih ocena mogu se odati visoka priznanja medijima koji su
izveštavali sa područja opštine Petrovac na Mlavi i to podjednako, kako elektronskim,
tako i pisanim informativnim kućama. Za pohvalu je i Program koji se emituje na
jezicima nacionalnih manjina.
U ovim medijima u primetna je i veća zastupljenost i drugih stranaka, pa se i
sa tog stanovišta ne može staviti primedba da u njima primat ima Socijalistička Partija
Srbije. Razume se svako je zastupljen prema obimu svoga rada i svojih aktivnosti, a to
što SPS prednjači u svim oblastima, time je i razumljivo da su kadrovi SPS-a najviše i
zastupljeni u ovim medijima.
Socijalistička partija Srbije u svom radu ima i svoje druge kanale informisanja.
Svoje najznačajnije akcije objavljuje na društvenim mrežama, na internetu, pa su te
aktivnosti svakom dostupne. U izbornim aktivnostima, SPS svoje članstvo,
simpatizere i građane neposredno informiše u svakodnevnim kontaktima i na najširim
skupovima koje organizuje. Mreža aktivista koji učestvuju u ovim aktivnostima je
široka, daleko šira od svih drugih partija, pa je to prednost koju SPS ostvaruje prema
ostalima.
Drugo je pitanje zastupljenost SPS-a u onim medijima koji imaju nacionalnu
frekvenciju i pokrivaju čitav prostor Republike. Ocenu takvog stanja daće viši organi
Partije. Za ovaj prostor na koji se izveštaj odnosi SPS se trudi da bude maksimalno
zastupljen, ili makar u skladu sa aktivnostima i rezultatima Partije i njenih kadrova
koji se nalaze na odgovornim dužnostima u opštinskim organima i na rukovodećim
mestima u javnim preduzećima i ustanovama.
Kao i sve druge oblasti i informativna delatnost će u narednom periodu ići u
korak sa vremenom. Mediji će po svemu sudeći biti u potpunosti privatizovani, mada
su i sada u preko 90 % slučajeva. Takvom se načinu rada mora prilagoditi
Socijalistička partija Srbije koja treba da nađe novije i kvalitetnije metode
informisanja i plasiranja svojih ideja i svoga programa među članstvom i
građanima,ne samo u izbornim aktivnostima, već i u svim drugim prilikama.
Ekologija
Onim, čime raspolaže (geografski položaj, šume, zelenila, bašte, turistički i
arheološki kapaciteti, blizina Homoljskih planina, ali i ravnice Stiga, reka Mlava i sl.)
Petrovac na Mlavi spada u red najlepših gradova u Republici. To je, između ostalih,
jedan o najznačajnijih razloga da brine o svom ekološkom izgledu i da se makar
približi evropskim standardima, što bi mu u perspektivi bila i zakonska obaveza.
Da bi grad i okolina bili što čistiji i bolje uređeni, moraju se pobrinuti ne samo
oni koji su za to profesionalno zaduženi , već i svi građani koji ovde žive i to bez
obzira na uzrast, što znači od najmlađih do najstarijih. Čuvanje i sređivanje sopstvenih
54
dvorišta, uređenje parkova i ulica, izletišta, zelenila, pa sve do cveća u saksijama treba
da bude u svesti svakog stanovnika ovoga grada i njegovih naselja.
U ovih nekoliko godina vidan je napredak u tom pogledu. O tome govore i
činjenice da je sada svakom domaćinstvu u naseljima omogućeno da ima kontejner
gde može da locira svoj otpad preko firme „Rosal“ ili preko KJP „Izvor“ i nema
potrebe da se ono što je domaćinstvu nepotrebno baca bilo gde, ili u najgorem slučaju
u potok ili reku. Primetan je manji broj divljih deponija pored puteva koje su odavale
ružnu sliku o ovom području. I na izletištima sada iza izletnika, sem izuzetaka ostaje
manja količina plastičnog otpada u odnosu na raniji period jer se polako formira svest
da to sve može da se pokupi i baci u za to određen kontejner. Neki javni radovi koji su
bili organizovani u cilju otklanjanja otpadnog materijala, uklanjanja šiblja pored
lokalnih puteva su takođe dali rezultate, ali takve akcije treba češće organizovati jer je
to i prilika da se i zaposli jedan broj ljudi koji su u dužem vremenu bez posla a
egzistencija im je ugrožena.
Ekološkoj edukaciji mora da se posveti pažnja od vrtića pa do srednje škole i
dalje putem medija, plakata, brošura, preko sredstava javnog informisanja i sl.
Za pohvalu je JKP Izvor“ i njegovi radnici koji se brinu o komunalnoj higijeni
grada jer su se u ovim veoma teškim godinama, suočeni i sa poplavama, potrudili su
se da grad ima dovoljno pijaće vode, da ona bude zdrava, a kada je bilo neophodno,
brzo su reagovali cisternama za vodu.
Obnavlja se i održava zelenilo i drveće u gradu, nema zadržavanja otpadaka na
ulicama, proširuje se i redovno održava kanalizacija i odvod otpadnih voda, što
umnogome doprinosi zdravom životu u gradu.
Problem koji se unazad skoro dve do tri decenije uočava još uvek je aktuelan,
razume se ne u meri u kojoj je to bio u početnoj fazi, ali nije ni izdaleka rešen prema
standardima koji važe u razvijenim zemljama,,a to su u najvećem broju zemlje
Evropske unije, to su ambalaže od zaštitnih sredstava u poljoprivredi prilikom
upotrebe herbicida, fungicida, pesticida i sl. Ovde spada i upotreba veštačkih đubriva i
kada se sve to sabere, uočava se
velika i nedozvoljena količina nitrita u pijaćoj vodi koja postaje opasna i za ljude i za
životinje, naročito ako se ne kontroliše u kontinuitetu.
Još ranije je uočena, a u poslednje vreme posebno dolazi do izražaja
takozvana „šumska mafija“ koja sistematski uništava floru, gotovo bez ikakve
kontrole. U jednom broju naselja došlo je do masovne seče šuma, što ranije nije bio
slučaj. Samo se jedan deo žigoše, a poseče se velika količina dragocenog drveća,
meću njima i onog koji spada u plemenite vrste. Kotlovi za parno grejanje koji su ušli
u modu u poslednje vreme gutaju stotine metara drva godišnje, a šta će biti za neku
godinu, o tome niko ne razmišlja, pa čak ni stručnjaci Šumarskih fakulteta, ili
Srbijašume koji su zaduženi da čuvaju ovaj značajan potencijal Republike Srbije, ali i
svake geografske celine, pa razume se da je to od značaja i za opštinu Petrovac na
Mlavi. Masovna je krađa šume u jednom broju naselja na području opštine, a poznati
su i tragični slučajevi (u Kladurovu ), kada vlasnici pokušavaju da sačuvaju svoj
posed i naiđu na šumokradice koji neretko potežu i oružje na vlasnike. Ovde nije
samo svojinski problem u kome se ljudima otima imovina, već i ekološki problem jer
je sve manje kiseonika s obzirom na visoki procenat aerozagađenja uspostavljanjem
koridora iznad dela opštine pa se to odražava i na kvalitet voća i povrća i uopšte na
zdravlje ljudi drugih živih bića.
55
Odnekud mora da se krene u sprečavanju ove pojave, a nikako se ne može
zameriti ako inicijativu pokreće Socijalistička partija Srbije u opštini Petrovac na
Mlavi, s obzirom na prethodnu konstataciju o ugroženosti ovog područja ovom
gotovo masovnom pojavom.
Podrška akciji zapošljavanja u
opštini Petrovac na Mlavi
Socijalistička partija Srbije u opštini Petrovac na Mlavi je preko svojih
kadrova na odgovornim dužnostima aktivno učestvovala u donošenju Lokalnog
akcionog plana zapošljavanja za 2014. godinu. Oko ovog izuzetno značajnog
poduhvata okupljene su mnoge institucije i socijalni partneri kao što su Lokalni savet
za zapošljavanje, predstavnici opštine, Nacionalne službe za zapošljavanje,
reprezentativni sindikati, Unija poslodavaca, prosveta, Centar za socijalni rad,
nevladine organizacije i predstavnici mladih asocijacija.
Detaljnom analizom statističkih pokazatelja koji se odnose na opštinu
Petrovac na Mlavi, a spadaju u domen vremena koje pokriva ovaj izveštaj utvrđeno je
popisom stanovništva 2011. godine da na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi živi
41220 stanovnika, od čega je 10282 stanovnika na radu u inostranstvu. Sada se to više
ne može reći da je to privremeni rad jer se ljudi vraćaju tek kada steknu penziju, a
jedan (srećom manji broj) ni tada.
Prosečna starost stanovništva je 45,6 godina i time se opština svrstava u grupu
onih sa prosekom starijeg stanovništva.
Zaposleno je po bilo kom osnovu oko 5100 stanovnika. Od toga 46 % žena. Po
broju zaposlenih na 1000 stanovnika (oko 164), opština se svrstava u grupu sa niskom
stopom zaposlenosti.
Prema raspoloživim podacima, koji se svakodnevno u manjoj meri menjaju, u
privrednim društvima, ustanovama, zadrugama i sličnim organizacijama zaposleno je
oko 2670 stanovnika, a oko 2440 su preduzetnici ili zaposleni kod preduzetnika, što
predstavlja 48 % od ukupnog broja zaposlenih i ovde se može reći da opština
Petrovac spada u red onih koji su relativno razvijeni u ovoj grani privrede.
Prosečna zarada na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi u tekućem periodu
2014. godine je 27.300.oo.dinara.
Krajem decembra 2013. godine broj nezaposlenih na evidenciji Službe
zapošljavanja opštine Petrovac na Mlavi je bilo1290 lica. Od toga 640 su žene.
Najviše je onih sa Prvim stepenom stručne spreme, njih oko 550. Od toga 260 su
žene. Sa trećim stepenom nalaze se oko 260 lica, sa četvrtim stepenom 360 lica, sa
šestim stepenom 60 lica sa sedmim stepenom, takođe oko 60 lica.
Po godinama starosti od 15 do 30 godina ih je 388, od 30 do 50 godina 545, a
preko 50 godina oko 360 lica.
Po izraženim potrebama poslodavaca iskazana je potreba naročito za
zanimanja koja poseduju dodatne veštine kao što su: praktična znanja u proizvodnim
zanimanjima, informatika, rad u operativnim računarskim programima, elektronsko
poslovanje, viši nivo znanja stranih jezika i sl.
Deficitarna zanimanja su: zavarivači, mesari, kuvari, konobari, ovlašćene
računovođe, zidari, tesari, stolari, geodetski inženjeri, diplomirani farmaceuti,
56
diplomirani psiholozi, diplomirani inženjeri elektronike, diplomirani građevinari,
profesori matematike, engleskog, hemije, fizike, biologije i druga.
Na ovaj segment sistem srednjeg obrazovanja, naročito treba da obrati pažnju.
Kada je reč o suficitarnim zanimanjima, u ovu kategoriju naročito spadaju
maturanti gimnazije koji nisu nastavili dalje školovanje, ekonomski tehničari,
poljoprivredni tehničari, ali i ekonomisti, menadžeri, vozači, automehaničari i sl.
Opština ove naglašene brojke nije samo konstatovala već je uz maksimalnu
podršku Socijalističke partije preduzela i konkretne korake od kojih su najvažniji:
U 2013. godini objavljen je javni poziv poslodavcima za dodelu s
ubvencija za otvaranje novih radnih mesta u iznosu od 300.000.oo. dinara po
zaposlenom. Zahtev je podnelo 22 poslodavaca za zapošljavanje i 25 nezaposlenih
lica, ali je zaposleno njih svega pet.
U istoj godini 19 nezaposlenih lica je podnelo zahtev za dodelu subvencija za
samozapošljavanje u iznosu od 160.000.oo. dinara. Jedan od uslova za podnošenje
zahteva je bio da je lice uspešno završilo obuku za preduzetnike. Drugi uslov je bio
sasvim razumljiv, da je lice nezaposleno. Ovo pravo su ostvarila dvojica podnosilaca
zahteva, od čega je jedno lice sa invaliditetom i oni su pod zakonskim uslovima
registrovali svoje preduzetničke radnje. Ovi rezultati se ne mogu smatrati
zadovoljavajućim, ali se pokazalo kao pozitivan početak, posebno u sveri
samozapošljavanja, jačanja i širenja privatnog sektora.
Radi toga posebno je pružena podrška otvaranju malih preduzeća i u tom
smislu pored novčane, pojačana su informativna, ali i savetodavna podrška.
U Programu Socijalističke partije u opštini Petrovac na Mlavi za period 2014 –
2018, biće reči o detaljnim aktivnostima na ovom planu uz maksimalno uključivanje
Saveta Socijalističke omladine.
Izbori u mesnim organizacijama SPS
tokom septembra i oktobra 2014. godine
Uporedo sa Odlukom o održavanju Devetog kongresa, Glavni odbor
SPS-a je na Trinaestoj sednici 14. septembra 2014. godine doneo i Odluku o
sprovođenju izbora u mesnim, opštinskim, gradskim i pokrajinskim organizacijama
Socijalističke partije Srbije.
Opštinski odbor SPS Petrovac na Mlavi je na sednici koja je održana 22.
septembra 2014. godine doneo je Odluku o učešću u izborima, Odluku o političkim
aktivnostima u izborima, Odluku o broju, ključu i kriterijumu za izbor delegata
Opštinske izborne konferencije, zatim raspored i rokovnik o održavanju izbornih
sednica mesnih organizacija SPS i sastav Političkog aktiva i koordinatora za učešće
na izbornim sastancima mesnih organizacija.
Utvrđeni su i tehnički obrasci za sprovođenje izbora – zapisnik sa dnevnim
redom i kriterijumi za izbor delegata Opštinske izborne konferencije.
Prema utvrđenom rokovniku i rasporedu održavanja sednica izborni sastanci u
mesnim organizacijama održaće se od 23.septembra do 25 oktobra 2014. godine u 34.
mesne organizacije, a odmah zatim i u sedam mesnih organizacija u gradu Petrovcu,
što znači ukupno u 41 mesnoj organizaciji.
57
Svakodnevnim angažovanjem Izvršnog odbora, aktivista i koordinatora SPS-a
izbori su u svim mesnim organizacija završeni u okviru utvrđenog termina.
Na izbornim sastancima razmatrani su izveštaji o radu za protekli period,
usvojeni programi za naredni period, izabrani su novi mesni odbori, a u velikom broju
organizacija i novi predsednici i sekretari, zatim blagajnici, poverenici za članstvo i
delegati Opštinske izborne konferencije.
Predloženi su kandidati za sastav novog Opštinskog odbora SPS Petrovac na
Mlavi, za predsednika Opštinske organizacije SPS, za potpredsednike Opštinskog
odbora SPS, za sekretara Izvršnog odbora Opštinskog odbora SPS, delegati za Deveti
kongres SPS, kandidati sa članove Glavnog odbora SPS, kandidati za Izvršni odbor
Glavnog odbora SPS, kandidati za člana Predsedništva Glavnog odbora SPS,
kandidati za predsednika Socijalističke partije Srbije, kandidati za potpredsednike
Glavnog odbora SPS i kandidati za predsednika Izvršnog odbora Glavnog odbora SPS
Srbije.
Izborni sastanci su bili u najvećem broju veoma dobro posećeni od strane
članstva, mada se u nekim organizacijama oseća stagnacija u radu i to se odrazilo i
na prisustvo članstva na izbornim sastancima. Takva situacija je u malom broju
organizacija, ali izborom novog rukovodstva i novih članova u mesne odbore, to će se
promeniti u pozitivnom smislu.
U toku održavanja izbornih sastanaka u SPS-a je upisano oko 50 novih
članova, pretežno iz redova mlade generacije.
Osnovni je utisak da su izborni sastanci u najvećem broju organizacija dobro
pripremljeni, da su prethodno rukovodstva imala i pripremne sastanke, da su kontakti
sa aktivistima i koordinatorima ne vreme uspostavljeni i da su ovo bili među najbolje
organizovanim izborima u Socijalističkoj partiji Srbije u opštini Petrovac na Mlavi.
U skladu sa takvim zaključkom s pravom se očekuje radni i svečani ambijent
najvišeg organa u Opštinskoj organizaciji SPS Petrovac na Mlavi:
Opštinske izborne konferencije.
Ostale aktivnosti
U ostvarivanju Programa koga je usvojila na Izbornoj konferenciji 26.juna
2011. godine Socijalistička partija je organizovala jedan broj aktivnosti koji po svojoj
težini zaslužuju da se nađu u ovom Izveštaju, ne samo kao dopuna, nego s pravom kao
celina koja smo potkrepljuje prethodne redove i rezultate koji su u njima izneti.
Ukratko treba izdvojiti sledeće.
Osnivačka skupština Foruma žena, održana je 11. novembra 2011. godine. Za
predsednicu Foruma žena izabrana je Danijela Božičković – Radulović.
Socijalistička partija Petrovac na Mlavi je aprila 2012. godine bila u Sportskoj
hali domaćin i organizator Završne konvencije za Braničevski okrug pred izbore za
republički i lokalni parlament koji su održani 6. maja 2012. godine.
Radni skup Poslaničkog kluba SPS- PUPS-JS je 25. decembra 2012. godine
održan u Petrovcu na Mlavi kome su domaćini bili narodni poslanik Miletić
Mihajlović i predsednik opštine Radiša Dragojević;
Po završetku radnog sastanka u Banji Ždrelo, održana je konferencija za
medije na kojoj su govorili narodni poslanik Miletić Mihajlović, predsednik opštine
Radiša Dragojević i predsednik Izvršnog odora Glavnog odbora SPS Srbije Branko
Ružić. Konferenciji su prisustvovali i gosti narodni poslanici u Skupštini republike
58
Srbije, jedan broj predsednika opština iz Braničevskog okruga, direktori javnih
preduzeća i ustanova u opštini Petrovac na Mlavi i rukovodstvo SPS-a u opštini
Petrovac na Mlavi;
Pored kolektivne posete Poslaničkog kluba u Skupštini Republike Srbije, kao i
posete funkionera SPS-a na čelu sa predsednikom Ivicom Dačićem, opštinu Petrovac
na Mlavi su posetili i ambasadori Belorusije, Norveške i OEBSA, kao i predstavnici
ambasada SAD, Mađarske, Francuske, Danske, Rumunije i Japana.
Izborna konferencija Saveta Socijalističke omladine održana je 10. maja 2013.
godine. Za predsednika SSO izabrana je Milica Ilić.
Petrovac na Mlavi je 25. decembra 2013. godine , drugu godinu zaredom bio
domaćin Poslaničkom klubu Socijalističke partije Srbije. Narodne poslanike su
dočekali čelni ljudi opštine na čelu sa narodnim poslanikom Miletićem Mihajlovićem
i predsednikom opštine Radišom Dragojevićem. Posle kraćeg zadržavanja u centru
grada, poslanici su u Velikoj sali So održali radni sastanak na kome su sumirali
rezultate rada u tekućoj godini. Narodne poslanike je najpre pozdravio Miletić
Mihajlović – predsednik SPS-a opštine Petrovac na Mlavi, zatim zamenik
predsednika SPS-a Dr Žarko Obradović, predsednica Poslaničkog kluba Dr Dijana
Vukomanović i predsednik opštine Radiša Dragojević.
Predizborna konvencija Foruma žena i Saveta Socijalističke omladine održana
je 10.02. 2014. godine.
Centralnoj konvenciji u Beogradu 2.februara 2014. godine iz opštine Petrovac
na Mlavi prisustvovalo je preko 300 članova;
Na Konvenciji za Braničevski okrug 6.marta 2014. godine iz opštine Petrovac
na Mlavi prisustvovalo je oko 600 socijalista;
Završna konvencija socijalista za opštinu Petrovac na Mlavi održana je 12.
marta 2014. godine u prisustvu oko 600 članova SPS-a;
Po završetku vanrednih parlamentarnih izbora SPS je nastavila svoje delovanje
u skladu sa svojim Programom i mestom koje preko svojih kadrova zauzima kako u
opštinskim organima, tako i u javnim preduzećima, ustanovama i mesnim
zajednicama.
59
Zaključak
Kada se sagledaju stranice Izveštaja o radu Socijalističke partije Srbije u
opštini Petrovac na Mlavi, osnovni utisak je njegov obim. Ali kada se pažljivo
pogleda sadržaj podataka koji posebno proizilaze iz izveštaja javnih preduzeća,
ustanova i opštinskih organa na čijem čelu su kadrovi Socijalističke partije Srbije,
zatim izborni rezultati Socijalističke partije Srbije (2012. republički i lokalni, 2013.
izbori za savete mesnih
zajednica i 2014. vanredni parlamentarni), kao i neposredne akcije i aktivnosti
Socijalističke partije, Socijalističke omladine, Foruma žena i mesne organizacije
preko mesnih zajednica ili grupa građana, onda je sasvim opravdano utemeljen takav
obim podataka koji nisu smeli da budu izostavljeni, ako se želi ozbiljan prikaz rada
Partije za koju je u uvodu s pravom rečeno da najprogresivnija, najuticajnija,
najpopularnija, i najprivlačnija od svih drugih partija na političkoj sceni u opštini
Petrovac na Mlavi.
I pored želje da Izveštaj bude sveobuhvatan, to nikako nije garancija da je sve
do detalja napisano i da su obuhvaćeni svi rezultati SPS-a u ovom periodu. Zasigurno,
ono što zavređuje najveću pažnju, našlo je svoje mesto u ovom dokumentu.
Najviši skup socijalista u opštini Petrovac na Mlavi - Izborna konferencija će
ovaj Izveštaj razmatrati i svakako dopuniti.
Iz Izveštaja se vidi da su socijalisti sve svoje potencijale i najbolje kadrove
stavili u službu građana ove opštine. Iz najpoštenijih namera treba reći da je veliki
broj prikazanih rezultata postignuto zajedno sa koalicionim partnerima. U prvom redu
sa koalicionim partnerima sa zajedničke liste Partijom ujedinjenih penzionera Srbije
(PUPS) i Jedinstvenom Srbijom (JS), a zatim i sa koalicionim partnerima u lokalnoj
Skupštini, pre svega sa Srpskom naprednom strankom.
Ipak, kreator i nosilac celokupnog razvoja opštine u ovom periodu najvećim
delom bila je Socijalistička partija Srbije. Takvu ocenu dali su i izbori kako za lokalni
parlament, tako i za republički, ali i za članove saveta mesnih zajednica.
I pored toga, Socijalistička partija Srbije u opštini Petrovac na Mlavi zasluge
ne pripisuje samo sebi, a kritike prima kao dobronamerno ukazivanje kako na greške
tako i na želju građana da ova opština postigne još veće rezultate u svim oblastima, da
bude još lepša, naprednija i bogatija, sa mnogo više preduzeća i radnih mesta, sa
naprednijom poljoprivredom, brojnim kulturnim manifestacijama, napretkom u
sportu, obrazovanju, turizmu, ekološki čistom životnom sredinom i perspektivom za
skladan, lep i zdrav život svih generacija koji na ovom prostoru žive, jer oni to od
Socijalističke partije Srbije ne samo što očekuju, već i zaslužuju, a ona je to poverenje
ite kako znala da opravda u gotovo četvrt veka od svoga osnivanja.
Oktobar 2014.
60
Korišćeni dokumenti i podaci za izradu Izveštaja
1. Dokumentacija Opštinskog odbora SPS
2. Pisani izveštaj Predsednika opštine;
3. Analiza kampanje i izbornih rezultata za opštinu
Petrovac na Mlavi – autora Miletića Mihajlovića
4. Tekstovi Dragana Ilića pripremljeni uz filmove
Povodom Dana opštine za 2011,2012, 2013 i 2014. godinu,
5. Tekst za film Dragana Ilića na završnoj konvenciji izborne
kampanje za vanredne parlamentarne izbore
6. Izveštaj o radu Direkcije za izgradnju i razvoj za 2011,2012
i 2013. godinu;
7. Izveštaj o radu Kulturno-prosvetnog centra za 2011,2012 i
2013. godinu;
8. Izveštaj Agrarnog fonda za 2011,2012, 2013 godinu i
deo pisanog izveštaja za 2014. godinu;
9. Izveštaj o radu Turističke organizacije za 2011,2012 i
2013. godinu;
10. Izveštaj o radu Narodne biblioteke za 2011, 2012, 2013 i
2014. godinu;
11. Izveštaj o radu KJP „Izvor“ za 2011, 2012 i 2013. godinu;
12. Izveštaj o radu Sportskog saveza za 2011,2012, 2013 i 2014. godinu;
13. Izveštaj o radu Zavičajnog muzeja za 2011, 2012 i 2013. godinu;
14. Pisani izveštaj direktorke Zavičajnog muzeja Milice Ilić za 2014.
godinu;
15. Milan Jenić: Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi – nastanak i razvoj;
16. Izveštaj o radu JU „Direkcije za omladinu i sport“ za 2011, 2012 i 2013.
godinu;
17. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad za 2011, 2012 i 2013. godinu;
18. Izveštaj o radu Crvenog krsta za 2010 – 2014. godinu,
19. Izveštaj Štaba za vanredne situacije Opštine petrovac na Mlavi o
Velikoj elementarnoj nepogodi u maju 2014. godine;
20. Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Petrovac na Mlavi za
2014. godinu;
21. Izveštaj o radu PU „Galeb“za 2013/2014. godinu;
22. Službeni glasnik opštine Petrovac na Mlavi br. 4/jun 2012. godine;
61
Download

Izvestaj o radu opštinske organizacije SPS Petrovac na Mlavi 2011