broj 2/2014
SADRŽAJ
CONTENTS
DESET GODINA KONCEPTA PLANOVA O SIGURNOSTI VODE ZA PIĆE SVETSKE ZDRAVSTVNE ORGANIZACIJE - NEMAČKO ISKUSTVO
ZEHN JAHRE WATER-SAFETY-PLAN- KONZEPT DER WHO - EIN ZWISCHENFAZIT
Klaudija Kaste-Eksner ............................................................................................................................................................................... 5
ODREĐIVANJA ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA PODZEMNIH VODA NA U ALUVIJALNIM SREDINAMA-PRIMER BEOGRADSKOG IZVORIŠTA
DELINEATION OF SANITARY PROTECTION ZONES OF ALLUVIAL WATER SUPPLY SOURCES: CASE STUDY OF THE BELGRADE GROUNDWATER SOURCE
Milan DIMKIĆ, Đulija BORELI – ZDRAVKOVIĆ, Dušan ĐURIĆ,
Milenko PUŠIĆ, Dragan VIDOVIĆ .......................................................................................................................................................... 15
PROBNI RAD NOVOG POSTROJENJA ZA PRIPREMU VODE ZA PIĆE SA UNAPREĐENOM TEHNOLOGIJOM ‘’NOVOSELIJA 2’’ VODOVODA BANJA
LUKA
TRIAL WORK OF A NEW WATER TRETMENT PLANT WITH ADVANCED TECHNOLOGY
“NOVOSELIJA 2” WITHIN WATER UTILITY “VODOVOD” BANJA LUKA
Slobodanka Zorić, Miroslava Marčić, Zdravka Đukić,
Miljana Miljanović, Sandra Bešlagić, Dragan Gligorić .............................................................................................................................. 31
PRIМЕNА OZB ZА PRОRAČUN VОDNОG BILАNSА I UTVRĐIVАNJЕ GUBITАKА U BЕОGRАDSKОM VОDОVОDNОM SISTЕMU
APPLICATION OF DMA ANALYSIS FOR WATER BALANCE MODELLING AND ESTIMATION OF LOSSES FROM BELGRADE WATER SUPPLY SYSTEM
Marina Nikolić, Aleksandar Šotić, Maja Medenica,
Goran Jovanović...................................................................................................................................................................................43
UPOTREBA SINTETIČKOG VLAKNASTOG MATERIJALA U PROCESU ZAŠTITE VODA
USE OF SYNTHETIC FIBROUS MATERIALS IN THE WATER PROTECTION
Ljiljana M. Babinčev ............................................................................................................................................................................... 49
STABILNOST I AGRESIVNOST VODE
WATER STABILITY AND AGGRESSIVENESS
Miomir Vasiljević, Nenad Milenković ........................................................................................................................................................ 55
ANALIZA NEODREĐENOSTI REZULTATA KALIBRACIJE MATEMATIČKOG MODELA IZVORIŠTA U TRNOVČU METODOM NULL SPACE MONTE CARLO
THE ANALYSIS OF THE UNCERTAINTY OF MATHEMATICAL MODEL CALIBRATION RESULTS AND PROGNOSIS OF CAPACITY OF THE GROUNDWATER
SOURCE TRNOVČE USING THE METHOD NULL SPACE MONTE CARLO
Dragan KALUĐEROVIĆ ...........................................................................................................................................................................63
POSLOVNO-TEHNIČKE INFORMACIJE
TECHNICAL AND BUSINESS INFORMATION......................................................................................................................................... 75
IZ INO ŠTAMPE
DUNAVSKI PROGRAM ZA VODE POTVRDIO SVOJU VREDNOST..................................................................................................................................................................... 78
DIREKTIVA INSPIRE IZ PERSPEKTIVE VODOVODA.......................................................................................................................................................................................... 79
NOVOSTI O DVGW TEHNIČKIM PRAVILIMA - VODA ........................................................................................................................................................................................80
IZVEŠTAJ I ZAKLJUČCI SA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
,, OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I OPASAN OTPAD “ ............................................................................................................................83
IN MEMORIAM
Jovo (Neđo) Tadić ................................................................................................................................................................................................................................................ 85
PROGRAM RADA UDRUŽENJA ZA 2014.-2015. GODINU ..................................................................................................................................................................................86
Download

broj 2/2014 SADRŽAJ CONTENTS