Uloga pravilne ishrane i suplementacije u u
borbi protiv dopinga –
aktuelna dešavanja i iskustva iz prakse
Dr Marija Anđelković
Antidoping agencija Republike Srbije
Udruženje za medicinu sporta Srbije
Centar za sportsku ishranu i suplementaciju
Umesto uvoda
Nisam zbog novog programa treniranja od g g p g
j dobrog igrača postao najbolji na svetu za samo j , osamnaest meseci. Nije mi nov reket, nov metod vežbanja, nov trener, pa ni nov način serviranja p
pomogao da oslabim, steknem koncentraciju i g , j budem zdraviji nego ikad pre u životu.
Bila je to nova ishrana.
Ishrana i suplementacija u borbi protiv dopinga u Srbiji – kako je sve počelo?
kako je sve počelo?
Hoću li biti doping pozitivan ako koristim ovaj suplement?
To nije bilo j
dovoljno!
Koji dozvoljen suplement da uzimam radi poboljšanja sposobnosti? Kako da se hranim?
Praktična sportska ishrana ‐
prevođenje 2009 godine
prevođenje 2009.godine
 Saradnja ADAS & UMSS
Saradnja ADAS & UMSS
 “Biblija” sportske ishrane i suplementacije
p
j
 12 doktora i eksperata učestvovalo u prevođenju
p
j
 Ishrana i suplementacija u svim sportovima zasnovana na naučnim dokazima
 Objavljivanje ove knjige na
srpskom jeziku je podržao MOS
Od 2010.godine – kontinuirana edukacija o ishrani i suplementaciji – ADAS & UMSS
suplementaciji ADAS & UMSS
 II kongres o dijetetskim suplementima
 IV kongres medicine sporta
IV kongres medicine sporta
 Kursevi praktične sportske ishrane – rvanje, ishrane rvanje,
bodibilding, atletika, karate...  Pored dopinga, sportska nutricija postaje podjednako aktuelna tema
podjednako aktuelna tema
2011.godina ‐ DOPING FREE: provera suplemenata
• Nalepnica
Nalepnica „DOPING FREE
„DOPING FREE“ na testiranim na testiranim
preparatima označava da se u njima ne nalaze doping supstance iz grupe anaboličkih steroida i stimulansa
• Potrebna veća zainteresovanost proizvođača i distributera koji finansiraju analizu suplementa
• Provera serije i markice na sajtu www.adas.org.rs
2011.god‐ Centar za sportsku ishranu i suplementaciju



Komplesnost sportske nutricije ogleda se u sastavu CIS
Forimiran u saradnji ADAS i UMSS
Č i i di
Četiri godine u kontinuitetu CIS sarađuje sa nacionalnim vrhunskim sportistima k i i
CIS
đ j
i
l i
h ki
i i
Doc. Dr Brižita Đorđević (magistar farmacije i bromatologije)
Dr Vera Blaženčić (spec. higijene i magistar ishrane)
Mr Ivana
Baralić (magistar farmacije)
Dr Nenad Dikić (spec.interne medicine i kardiologije, spec. baromedicine)
Dr Milka Popović (doktor medicinske biohemije)
Dr Milica Vukašinović Vesić (spec.sportske medicine)
Jelena Bekić (dijetetičar)
Zoran Jovanović (vrhunski sportista, bodibilder)
Dr Marija Anđelković (lekar opšte prakse)
 Održan III kongres o dijetetskim suplementima
www.cis.edu.rs
2012.god – ADAS, CIS &Pansport seminari
 12 seminara
12 seminara – 2012/2013
 Pansport podržao predavanja kroz promociju suplemenata i predavače
suplemenata i predavače  Sučeljavanje mišljenja medicine i doktora vs. iskustvo sa terena, sportisti i bodibilderi
, p
 Aktuelne teme iz oblasti ishrane, suplementacije, treninga i dopinga
g
p g
 Sve prezentacije se nalaze na sajtu UMSS www.smas.org
2012.god –početak edukacije MOS stipendista o sportskoj nutriciji
i
di
k j
i iji
Pojedini novinari proglasili su moju sezonu iz 2011.najboljom godinom profesionalnog igrača u istoriji tenisa. A j di št A jedino što sam promenio bilo je kako se hranim.
i bil j k k h i
Najviše me zaprepašćuje koliko su jednostavne te izmene bile a kako su posledice drastične
izmene bile, a kako su posledice drastične.
(
(Novak Đoković)
)
2012.god – V kongres sportske medicine –
P f M D A li
Prof M. De Angelis o olimpijskim pobednicima
li ij ki
b d i i
2012.god‐ analiza suplemenata koje su koristili
nacionalni sportisti u periodu
u periodu pre OG
pre OG
 Svi olimpijski savezi su bili dužni da tačno određen procenat sredstava koje dobijaju izdvoje za snabdevanje suplementima i lekovima.  Predstavnici OKS su primetili da je im je upućen zahtev za kupovinu i
refundiranje velikih količina preparata kojima se ne proverava sastav, doza
i kvalitet, rizikujući da se u nekima od njih nalaze i zabranjene supstance.  Donesena odluka da se svaka nabavka suplemenata koja ide preko OKS prvo prosledi ADAS od koga se tražilo mišljenje o prisustvu zabranjenih
doping supstanci u deklarisanom sastavu suplemenata.  Na taj način su prikupljene informacije i napravljena je baza podataka na osnovu koje je moguća analiza o suplementaciji sportskih saveza Srbije.
Kako su sve izgledali zahtevi....?
Primer mišljenja izdatog od strane ADAS
OVO MIŠLJENJE NE OSLOBAĐA SPORTISTU OD ODGOVORNOSI NITI GARANTUJE DA SUPLEMENT NEMA DOPING SUPSTANCU!
Najčešći suplementi koje su koristili srspki olimpijci:
Najčešći suplementi koje su koristili srspki olimpijci:
1. AMINOKISELINE – 13%
2 GLUTAMIN 2.
GLUTAMIN – 10%
3. SPORTSKA PIĆA – 9.5%
4 KREATIN 4.
KREATIN – 6.7%
6 7%
5. WHEY PROTEIN – 6.5%
Kako je sprečen doping skandal
olimpijskog kandidata 2012
olimpijskog kandidata 2012
Suplementacija olimpijskog saveza pre i posle
konsultacije sa stručnjacima
2013.god – nastavak edukacije stipendista
Prvi put u Srbiji 2013
Prvi put u Srbiji 2013
• Najveći experti na svetu iz oblasti sportske nutricije na jednom mestu, zajedno sa predstavnicima ADAS
2014.god – Sportska fiziologija kao poklon na edukaciji stipendista
d k iji i
di
2014.god ‐ UMSS i ADAS na čelu sa dr Milicom V. Vesić razvili značajnu HS promociju ‐
j
p
j dokaz da je elektronska j
komunikacija danas od presudnog značaja
<<
Kanali komunikacije
INTERNET PREZENTACIJA
TR
RCANJE.R
RS
FACEBOOK STRANA
• 4.493 fanova na facebook stranici
• Targetovani sportisti i rekreativci •
Fanovi na Facebook stranici su uglavnom starosti od 18 34 godine
uglavnom starosti od 18‐34 godine
•
Korisnici: fudbaleri, teniseri, biciklisti, rukometaši, košarkaši, džudisti, tekvondoisti, bodi bilderi, k d kik bokseri, trkači, kendo, kik
b k i k či
planinari.....
31%
Muškarci
Žene
68%
Blog‐trčanje.rs
• Sigurni ste da vam je voda dovoljna: 1.300 ‐
13 300
13.300
• Hidriranje na maratonu: 1.800 – 19.000
g
• 5 saveta kardiologa: 5.000 ‐37.000
• Fruktoza u ishrani trkača: 3.700 ‐ 30.000
• Rezultati testa hidriranosti: 800 ‐ 11.000
• Testirajte stanje hidriranosti: 500 ‐ 12.000
•
•
‐‐‐ pregleda na sajtu
‐‐‐ reach na Facebook
2014.god – saradnja sa Savetom Evrope po pitanju lažnih lekova i doping sredstava
p g
EDQM
Q ((Council of Europe)
p )
“Pilot study – consultation tool signals of health
damage caused by illegal medical products”
Summary of results: Pilot study - consultation tool “Illegal
(falsified/counterfeit) Anti-obesity Preparations, Anabolic
Agents fo
for ssystemic
stemic use
se and Sex
Se Hormones
Ho mones and modulators
mod lato s
Dr Marija Andjelkovic & Dr Nenad Dikic
Anti-doping agency of Serbia
Sport Medicine Association of Serbia
Patients/Athletes
•
•
•
•
•
•
•
105 patients have been examined and questioned
ALL WERE AAS ABUSER (anabolic‐androgenic steroids)
Among them 27 were female and 78 male. Average age was almost the same for both genders : 33,11 years and 34,22 years respectively for women and men. The group were consisted of recreational (84 – 80% ) and competitive athletes (21 – 20%), who regularly training (4/week). 45 (43%) are smokers and 30 (29%) drinking some kind of alcohol.
Body composition parameters in accordance with sport they training
B d
Body composition parameters
iti
t
women
men
Height (m)
1,70
1,82
Weight (kg)
63,11
91,69
BMI (kg/m2)
21,91
27,63
Main sport of participants No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
sport
p
body building
fitness
recreational
power lifting
lifti
body fitness
weight lifting
(
)
athletic (track and field) box
judo
handball
b k b ll
basketball
folk dance
strong man
y g
cycling
football
karate
kick box
arm wrestling
li
bench press
aerobic 27
frequency
q
y
53
9
6
6
6
5
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
symptoms
Nervous
Headache
Mood swing Depression
High blood pressure
Aggression
Arrhythmia
Enzyme increase (AST, ALT)
HDL decrease
Dry mouth
Appetite decrease
Obesity
/
Cold / warm extremities Triglyceride increase
LDL increase Bilirubin increase
Tremor
Constipation
Breathing problems
Frequent infections
Glucose increase
Nausea
Vertigo
Numbness of extremities
Increase erythrocyte
Lack of air
Vomitingg
Diarrhea
Dizziness
Sabine WALSER©2013 EDQM, Pain
Council of Europe. All rights reserved. Thrombosis
Problems of thermoregulation
freq.
%
93,00
88,57%
60,00
57,14%
56,00
53,33%
37 00
37,00
35 24%
35,24%
37,00
35,24%
29,00
27,62%
27,00
25,71%
25,00
23,81%
16,00
15,24%
13,00
12,38%
11,00
10,48%
11,00
10,48%
11,00
,
10,48%
,
8,00
7,62%
6,00
5,71%
5,00
4,76%
4,00
3,81%
4 00
4,00
3 81%
3,81%
2,00
1,90%
2,00
1,90%
1,00
0,95%
1,00
0,95%
1,00
0,95%
1,00
0,95%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
,
0,00%
,
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
28
0,00
0,00%
0 00
0 00%
Frequency and percentage of general symptoms of patients in our study • The most important general symptoms are connected with psychiatric and cardiovascular
psychiatric and cardiovascular symptoms. Frequency and percentage of general symptoms of male patients
Increase of libido
Baldness
Acne
Gynecomastia
Itchy nipple
Itchy nipple
Nipple soreness
Bad spermogram
Impotence
75
31
15
8
6
5
5
0
96,15%
39,74%
19,23%
10,26%
7 69%
7,69%
6,41%
6,41%
0,00%
Frequency and percentage of general symptoms of female patients
Menstrual disorders
Hirsutism
A deep voice in women
Acne
Atrophy of breast
Baldness male tape
Increasing of clitoris
23,00
12,00
5,00
2,00
2,00
0,00
0,00
29
85,19%
44,44%
18,52%
7,41%
7,41%
0,00%
0,00%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Vitamin ‐ mineral
Whey protein
Glutamine
Vit C Metandrostenolone (Dianabol)
(
)
Winstrol (Stanozolol)
Testosteron enanthate depo
Clenbuterol
Animal pack
Bcca
Efedrin
Amino acids
Anavar
Creatine
Sustanon (Testosteron)
Testoserone propionate
Trenbolone
Naposim (Methadienone)
Growth hormone
Krealkalyn
Caffeine
Andriol (Testosterone Undecanoate)
56
52
36
34
26
24
21
17
14
14
12
12
11
8
8
7
7
7
6
6
5
5
13,1%
12,1 %
8,4%
7,9%
6,1%
,
5,6%
4,9%
4,0%
3,3%
3,3%
,
2,8%
2,8%
2,6%
1,9%
1,9%
1,6%%
1,6%
1,6%
1,4%
1,4%
1,2%
1,2%
25
26
27
Anadrol (Oxymetholone)
Inosine
Trenbolone acetate (Parabolan acetat)
4
4
3
0,9%
0,9%
0,7%
28
29
30
31
32
33
34
35
Creatine alcaline
Ca+Mg
Boldenone
Tribulus
B complex
Potassium
30
Turanabol, Turinabol
Mg
3
3
3
2
2
2
1
1
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%
0,5%
0,5%
0,2%
0,2%
The most important drugs and supplements which are taken by patients
which are taken by patients
• Our participants has taken 428 drugs and
Our participants has taken 428 drugs and supplements in total.
in total
• Among them, there are 150 anabolic, which means that in average they take 4 drugs and 1,5 anabolic. • In spite 10% consider themselves obese, they didn't take
to much 23
Calcium
5
1,2%
24
Primobolan (Metenolone enanthate)
4
0,9%
drugs and supplements for controlling the body weight. 2013/2014 Zahtev za mišljenje o leku
 Preko 30 popunjenih mišljenja o leku
 Izdvajamo najvažnije tj.najaktuelnije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rivotril (lek za epilepsiju) – dozvoljen
Z l f (antidepresiv) –
Zoloft
( id
i ) dozvoljen
d
lj
Ventolin inhalatorno terapijski – dozvoljen
Berodual (fonoterol) – zabranjen, potreban TUE
Caffetin (bez pseudoefedrina) dozvoljen
Caffetin (bez pseudoefedrina) –
Antibiotici – dozvoljeni
Antihistaminici (Presing, Aerius) – dozvoljeni
Viagra Cialis – dozvoljeno
Viagra, Cialis Kontraceptivne pilule – dozvoljeno Nasonex, Olynth – dozvoljeno
g – nije zabranjeno ali oprez zbog zloupotrebe!
j
j
p
g
p
Actovegin
Mildronat – nije zabranjen ali oprez zbog zloupotrebe!
Nikola Bursać, atletika, pozitivan na stimulans tuaminoheptan iz nazalnog spreja Rinofluimucil, suspenzija 6 meseci suspenzija 6 meseci, 2014.
2013/2014 Zahtev za mišljenje o suplementima l
i
 Više od 100 popunjenih zahteva preko sajta ADAS
 Oko 50 zahteva za suplemente čije je odobrenje tražio savez samo u 2014.godini
 U tih 50 zahteva tražilo se mišljenje za oko 400 preparata!
U tih 50 zahteva tražilo se mišljenje za oko 400 preparata!
 Sportistima
Sportistima je jasno naglašeno da je krajnja odgovornost za je jasno naglašeno da je krajnja odgo ornost a
uzimanje suplemenata ipak njihova!
 Kada se u suplementima nisu nalazile doping supstance, ali smo mislili da je neki preparat visokorizičan po pitanju dopinga, jasno smo to i napisali.
Najaktuelniji suplementi za koje se tražilo mišljenje:












Melatonin – dozvoljen
Assault – dozvoljen
NO explode – dozvoljen Kofein – dozvoljen
Kofein Kreatin – dozvoljen
Whey – dozvoljen
S
Sportski barovi –
ki b
i dozvoljeni
d
lj i
BCAA preparati – dozvoljeni
Animal Pak – dozvoljen
Svi preparati sa tribulusom – smatraju se visokorizičnim
Lipodex – dozvoljen
Svi sagorevači masti se smatraju visokorizičnim!!!
Svi sagorevači masti se smatraju visokorizičnim!!!
Sportisti najčešće žele da smanje TM i F%
p
j
j
g
Razlog dolaska u CIS
5%
smanjenje telesne mase i F%
j j
l
i F%
4%
41%
21%
29%
savet o ishrani i suplementaciji
povećanje telesne mase
smanjenje F%
povećanje mišićne mase i snage
“Weight
Weight loss
loss” suplementi
suplementi
 M
Među najpopularnijim suplementima se nalaze oni koji su đ
j
l iji
l
ti
l
i k ji
„weight loss“ i „fat burning“  Godinama su glavni sastojci tih suplemenata bili efedrin, salicina ki li k f i i
kiselina, kofein i p‐synephrine
hi
 FDA (Food and Drug Administration) 2004.godine zabranila upotrebu efedrina u dijetetskim suplementima zbog brojnih neželjenih efekata.
 Industrija dijetetskih suplemenata je brzo morala da nađe zamenu ‐
"BITTER ORANGE (Citrus Aurantium)“
 Bitter Orange sadrži N methyltyramine, octopamine i p‐
synephrine, supstancu sličnu epinefrinu
č
f
 Sinefrin opisan kod redukcije TT – sinefrina iz Bitter Oranga (p‐
synephrine) i fenilefrin (m‐synephrine)
 Fenilefrin pripada grupi simpatikomimetika (“fat Burning”)
Primeri suplemenata za smanjenje TM koji
mogu kardiovaskularno da ugroze sportistu
Kardiotoksične supstance u "weight loss" suplementima
Efedrin
Sinefrin (p‐sinephrin)
Sinefrin (p
sinephrin)
Fenilefrin (m‐sinephrin)
Bitter Orange (Citrus Aurantium)
Bitter Orange (Citrus Aurantium)
Neželjeni KVS efekti
hipertenzija, aritmija, tahikardija, angina pektoris, produžen QT
angina pektoris, produžen QT interval, ventrikularna fibrilacija, infarkt miokarda i iznenadna srčana smrt
iznenadna srčana smrt
EFEDRIN – infarkt miokarda
•
•
•
•
•
dugotrajniji efekat od dugotrajniji
efekat od
kateholamina
podiže TA
stimulativno na srce
stimulativno na srce, povećava frekvencu i snagu kontrakcije
j
akutna vazokonstrikcija i tromboza koronarnih i drugih arterija.
IM, HTA, miokarditis, moždani udar, aritmije i ISS
žd i d
i ij i ISS
Pipe A., Clinical Journal of Sport Medicine, 12:245–249
Neželjeni efekti suplemenata koji su sadržali alkaloide efedre
Neželjeni efekat
definitivno ili
moguće
verovatno
uzrokovano
povezano (N=33)
(N=44)
broj događaja (%)
ukupno
(n=87)
Kardiovaskularni sistem
Hipertenzija
10 (21)
7 (14)
17 (17)
Palpitacija, tahikardija
8 (17)
5 (10)
13 (13)
Aritmija
3 (6)
3 (6)
6 (6)
Miokardijalni infarkt
2 (4)
0
2 (2)
"Cardiac arrest" ili iznenadna srčana
smrt
5 (10)
3 (6)
8 (8)
Centralni nervni sistem
Cerebrovaskularni insult
4 (8)
6 (12)
10 (10)
TIA
1 (2)
0
1 (1)
Napad, konvulzije
1 (2)
6 (12)
7 (7)
Ostalo
14 (29)
20 (40)
34 (35)
Ukupan broj događaja
događaja*
48
50
98
Ukupan broj događaja je veći od ukupnoh broja slučaja jer su neki slučajevi imali u sebi
više događaja
HALLER AND BENOWITZ, N.Engl
HALLER AND BENOWITZ, N.Engl J Med 2000;343:1833
J Med 2000;343:1833‐‐8
A previously healthy 24‐year‐old black man was transferred to our cardiac care unit from t
f
dt
di
it f
a nearby hospital after presenting with acute onset, “crushing,” mid‐sternal chest pain..
…Activity 5 times a week, for 2 hours each 
Activity 5 times a week for 2 hours each
time; 2 times per week, before exercise, he ingested 1 capsule of Nutrex Lipo‐6x® The electrocardiogram revealed sinus The
electrocardiogram revealed sinus
bradycardia with 3‐ to 6‐mm ST segment
elevations in leads II, III, aVF, and V3 through V6 …
The patient was taken for emergent cardiac angiography within 1 hour of presentation, which revealed nonocclusive thrombus in the proximal left anterior descending coronary
proximal left anterior descending coronary artery (LAD) and total thrombotic occlusion of the distal LAD
A young, previously healthy bodybuilder suffered an acute myocardial infarction in the absence of known
absence of known cardiovascular risk factors or demonstrable atherosclerotic plaque. The infarction probably resulted from coronary spasm, platelet activation and in situ thrombosis triggered by the chronic consumption of a
chronic consumption of a ‘nutritional supplement’ which contains synephrine, octopamine, tyramine and caffeine.
ff i
Najveći problemi koje imaju sportisti u vezi sa korišćenjem suplemenata jesu:
PREVELIKA I NEREALNA OČEKIVANJA! Kao takvi predstavljaju idealne “žrtve” za tržište suplemenata koje obećava nemoguće.
Suplementi nikada neće moći da zamene pravilnu ishranu i programiran trening!
Program suplementacije prema nivou dokaza
Program suplementacije
Klasifikacija Australijskog Instituta za sport
Klasifikacija Australijskog Instituta za sport
•
Suplementi su klasifikovani u 4 grupe prema efikasnosti
fik
i i bezbednosti b b d
i
suplementi koji utiču na sp.sposobnost
 Grupa A – suplementi koji utiču na sp.sposobnost
 Grupa B ‐ suplementi koji su pod razmatranjem
 Grupa C ‐ suplementi za koje ne postoji jasan d k
dokaz o korisnom dejstvu k i
d jt
 Grupa D ‐ zabranjeni suplementi
sportska hrana
sportsko piće
sportski gel
tečni obrok
whey protein
p
bar
sportski
GRUPA A
Obezbeđuju korisne i
pravovremene izvore
medicinski
energije i hranljive
suplementi
l
ti
sastojke za ishranu
sportiste, odnosno u naučnim istraživanjima
se pokazalo da poboljšavaju
sposobnost, kada se koriste po određenom
protokolu u specifičnoj
t ki
sportski sportskoj situaciji.
suplementi
nadoknada
elektrolita
suplementi
gvožđa
žđ
suplementi
kalcijuma
multivitamin/mult
imineral
vitamin D
probiotici
k f i
kofein
beta alanin
bikarbonati
sok od cvekle
kreatin
polifenoli iz
hrane
GRUPA B
IImaju
j preliminarne
li i
dokaze koji
nagoveštavaju
ostali
njihovu
j
moguću
g
korist ali su
potrebni dodatni
naučni radovi da potvde njihovu
efikasnost.
kiseo sok od višnje
egzotične
bobice (akai, goji..)
ji )
đumbir
antioksidanti vitamin C i E
vitamin C i E
karnitin
ß‐hidroksi ß‐
metilbutirat
et but at
(HMB) glutamin
riblje ulje
glukozamin
GRUPA C
Ovi suplementi, bez obzira na to š uživaju
što
ži j
određenu
popularnost i
široko su
upotrebljavani, nisu naučno
pokazali da povećavaju
ć j
sportsku
sposobnost.
suplementi iz A i B grupe dati izvan propisanog protokola
ostali ‐ ukoliko ne možete da nađete
suplement u grupi
u grupi A, B ili
A, B ili D, on se D, on se
najverovatnije nalazi ovde.
stimulansi
Efedra
strihnin
sibutramin
metilheksanamin (DHEA)
ostali biljni stimulansi
GRUPA D
GRUPA D
Suplementi koji su prohormoni i hormonski visokorizični po
modulatori
pitanju
k
kontaminacije
i ij
zabranjenim
supstancama. SSupstance koje
k j se nalaze na WADA zabranjenoj listi.
DHEA
androstendion
19‐norandrostenedion/ol
19
norandrostenedion/ol
ostali prohormoni
tribulus terestris i ostali modulatori
testosterona
prašak korena maka
modulatori hormona rasta i peptida
ostali
glicerol radi povećanja volumena
plazme
kolostrum ‐ ne preporučuje
ne preporučuje WADA WADA
zbog faktora rasta
Imao sam znanje, talenat,motiv. Imao sam sredstava da isprobam sve poznate vrste mentalnog i fizičkog treninga i pristup najboljim doktorima sveta Nikad nisam ni posumnjao šta me doktorima sveta. Nikad nisam ni posumnjao šta me zapravo sputava. Vežbao sam i trenirao ispravno.
Ali sam se sasvim pogrešno hranio.
...
(Novak Đoković)
2014/2015 god. – studije sa stipendistima MOS‐a u saradnji ADAS&UMSS&Farmaceutski fakultet
saradnji ADAS&UMSS&Farmaceutski fakultet
U prethodnom periodu su svi stipendisti MOS‐a popunili dva upitnika koja su služila kao “screening” trenutnog stanja po pitanju gastrointestinalnih tegoba i kl
i sklonosti ka alergijama.
i k l ij
Dve studije:
I.
AQUA upitnik – za procenu sklonosti sportista ka alergijama (50 I. sportista
Uticajima
j suplementacije
p
j p
probiotikom na
pozitivan AQUA)
II. GSRS upitnik –
za procenu gastrointestinalnih simptoma kod sportista
imuni sistem
vrhunskih sportista
(više od 100 sportista ima pozitivan GSRS)
NA OSNOVU SKORA UPITNIKA SPORTISTI SU PODELJENI KAO DOBROVOLJNI
UČESNICI U DVE GRUPE ZA DVE STUDIJE. SPORTISTIMA JE U INTERESU DA BUDU RASPODELJENI U GRUPE PREMA SKORU UPITNIKA JER ĆE SAMO TAKO MOĆI DA OČEKUJU POVOLJNE REZULTATE STUDIJE.
I. Uticaj alergena iz hrane na zdravlje i
sportske performanse kod elitnih sportista
Ova istraživanja su veliki poduhvat i njihova cena u normalnim uslovima bi bila nedostižna za neke sportiste. Procena je da bi cena bila oko 2000e po sportisti + troškovi suplementacije.
Uticaj
U
i j
suplementacije
p
j
probiotikom na
imuni sistem
vrhunskih sportista
Uvod
• Fizička aktivnost može imati p
pozitivan i negativan
g
efekat na
imuni sistem.
• Utvrđena je povećana incidenca URTI (upper respiratory tract illness ‐ oboljenja gornjih disajnih puteva) i GIT infekcija kod
vrhuskih sportista, što
p
,
se objašnjava
j j
promenama p
p
parametara
imunog sistema, povećanjem permeabilnosti GI barijere usled
smanjenog protoka krvi i povišene temperature tokom
intenzivne fizičke aktivnosti, tj. narušavanjem
aktivnosti tj narušavanjem uskih veza
između enterocita.
“J – kriva” pokazuje zavisnost rizika od infekcija od
intenziteta fizičke aktivnosti
Smatra se da Smatra
se da
promene parametara imunog sistema dovode do povećane osetljivosti vrhunskih sportista
vrhunskih sportista na URTI i GIT infekcije. Probiotici
• SZO: “Živi mikroorganizmi koji, kada se unesu u adekvatnoj
količini, doprinose zdravlju domaćina".
• Pokazuju imunomodulatornu ulogu, smanjuju oštećenja
mukozne sluznice GIT‐a .
GIT‐a
• Suplementacija
p
j određenim sojevima
j
probiotika može
p
dovesti do smanjenja incidence URTI , ozbiljnosti
simptoma bolesti, pojave rekurentnih infekcija , ili može
skratiti trajanje infekcije.
infekcije
Ciljevi istraživanja:
j
j
• Utvrditi da li suplementacija probiotikom L. acidophilus L10 dovodi
do smanjenja incidence bolesti respiratornog
i GI trakta, pojave rekurentnih infekcija, ozbiljnosti
simptoma i da li skraćuje dužinu trajanja bolesti kod
sportista. • Utvrditi da li suplementacija probiotikom L. acidophilus L10 dovodi do promene imunoloških parametara.
• Utvrditi da li suplementacija probiotikom L. acidophilus L10 dovodi
do promene mukoznog imuniteta.
Uticaj alergena iz hrane na
zdravlje i sportske performanse
kod elitnih sportista
Uvod
• Intolerancija na hranu i alergija na hranu su
sve atraktivnije
t kti ij teme
t
za istraživanje
i t ži j
• Ni
Niz zdravstvenih problema (hronična d
t ih
bl
(h ič
sideropenijska anemija, hronični rinitis, gojaznost hipertenzija sindrom iritabilnog
gojaznost, hipertenzija, sindrom iritabilnog kolona, ekcem, migreniozne glavobolje, dijabetes tip II, hronični umor, sindrom malapsorpcije, depresija, astma, hipotireoidizam,...)
UVOD
Ishrana koja me je transformisala
OD IVICE PROPASTI DO PRVAKA SVETA
OD
IVICE PROPASTI DO PRVAKA SVETA‐
ZA OSAMNAEST MESECI
• Intolerancija i alergija na hranu i lekove
daleko manje ispitivana od respiratornih
alergija
• Najozbiljniji oblik alergije u sportskoj
(
j
medicini (vežbanjem indukovana anafilaksa) često se odnosi na j
p
senzibilizaciju na hranu unetu neposredno pre intenzivnog vežbanja.
Predlog studije
• Ciljevi istraživanja:
j
j
– Utvrditi da li restriktivna dijeta u trajanju od 3
mesecii kod
k d sportista
ti t koji
k ji imaju
i j intoleranciju
i t l
ij ili
alergiju na određenu vrstu hrane utiče na njihovo
opšte zdravsteno stanje (psiho‐fizičko),
– Utvrditi da li restriktivna dijeta u trajanju od 3
meseci utiče na telesnu kompoziciju
p
j sportista,
p
– Utvrditi da li restriktivna dijeta u trajanju od 3
meseci utiče na sportske performanse ispitanika.
ispitanika
Treba samo da pokušate. Za mene, najgori poraz nije ne uspeti –
jg p
j p već ne pokušati uopšte.
p
p
Sad, ja se profesionalno bavim sportom, i da hoću mogao bih da unajmim nekoga da mi priprema jela i broji kalorije umesto mene. Ali niko ne može bolje od mene poznavati moje potrebe u ishrani baš kao što niko ne može bolje od vas razumeti vaše potrebe u ishrani.
2015.god – Kuvar za sportiste
2015.god Kuvar za sportiste
Opis
Uvod
Zahvalnica
Opšti deo
Plan ishrane
Piramida ishrane
Makro i mikro nutrijenti
Sportski obroci
Ishrana sportista pre, tokom i nakon takmičenja
p
g
p
Suplementi i gotova sportska hrana
Sportska ishrana i zdravlje sportista
Recepti
Doručak
Ručak
Večera
Užina
Šta jesti na putu
j
j
Šta jesti na takmičenju
Pogovor
2015.god – Prvi regionalni antidoping kongres u Beogradu
kongres u Beogradu
•
After eight years of successful organization of Anti‐doping seminars there is reason to start with much wider form of education where lecturers from different spheres will present their view of anti‐doping fight in sport. Idea is to organize First Congress of anti‐doping prevention in sport....
exchange of view with NADO and IF in the form of scientific papers, giving the opportunities to experts from other fields to present their view about anti‐doping and making important conclusion which i b i d i d ki i
l i hi h could help different organization to make recommendation and suggestion to WADA. POZIVAMO VAS DA DOĐETE!
2015.god‐ prvi online kurs iz sportske ih
ishrane i suplementacije
i
l
ij
• Prijava za kurs će biti otvorena 15.decembra
Dvogodišnji online kurs po ugledu na IOC kurs
• Dvogodišnji online kurs po ugledu na IOC kurs
• Svi sportisti stipendisti će imati poseban status
I za kraj:
POZIVAMO VAS NA ATHLETE OUTREACH PROGRAM!!!
Athlete Outreach na Sajmu sporta zajvaljujući podršci SSS
Ukoliko imate Ukoliko
imate
minimum 8/10 tačnih odgovora, odgovora,
dobijate ili šal ili kapu!
Hvala na pažnji!
Hvala na pažnji!
Download

Uloga pravilne ishrane i suplementacije u borbi protiv dopinga