ogledala
Izgled kupatila oslikava na{ identitet i izaziva emocije.
Pa`ljivo odabrani elementi doprinose ugo|aju koji pretenduje
da bude pristupa~an, funkcionalan, prilagodljiv, moderan i fleksibilan.
Za kupatilo treba odabrati odgovaraju}e ogledalo.
Pratite svoju intuiciju i oplemenite prostor ogledalima iz na{eg programa.
Kupatilo je kao san, ali samo kada se u njemu ogledate.
www.minotti.rs
OGLEDALA SA POZADINSKIM OSVETLJENJEM 2
OGLEDALA 6
Ogledala sa pozadinskim osvetljenjem
dodatno }e obasjati va{e kupatilo
i ono }e zasjati u svoj svojoj lepoti.
2
OGLEDALA
SA POZADINSKIM OSVETLJENJEM
TH-2S
Ogledalo 80/60 cm
TH-34
Ogledalo 80/60 cm
TH-1
TH-6
Ogledalo 60/80 cm
Ogledalo 60/80 cm
TH-23
Ogledalo 100/70 cm
4
TH-20
TH-21
Ogledalo 60/80 cm
Ogledalo 40/60 cm
TH-37
Ogledalo 60/80 cm
Da bi ste se ogledali ili prostor u~inili
ve}im i lep{im, u kupatilu je neophodno
ogledalo. Odaberite odgovaraju}i
model iz na{eg programa, sa ili bez
osvetljenja. u skladu sa dizajnom kupatila
i va{im afinitetom.
6
OGLEDALA
A115
A053
Ogledalo 60/80 cm
Ogledalo 80/95 cm
A100
Ogledalo 80/60 cm
A107
Ogledalo 60/80 cm
A153
Ogledalo 60/80 cm
8
A133
Ogledalo 60/80 cm
A159
Ogledalo 60/80 cm
9223
FH307
Ogledalo 60/80 cm
Ogledalo 50/70 cm
A123
Ogledalo 80/60 cm
8288
Ogledalo 60/80 cm
T213
Ogledalo 60/80 cm
10
T117
Ogledalo 60/80 cm
FH310
Ogledalo 50/70 cm
Z13
Z3
Ogledalo 75/80 cm
Ogledalo 60/80 cm
Z1
Ogledalo 90/75 cm
NY1008
Ogledalo 8""
1005
Ogledalo 45/60 cm
NY1276
Ogledalo 6""
1006
Ogledalo 45/60 cm
12
1008
Ogledalo 45/60 cm
Design & Prepress: Jadranka Ra{i}, Photo: Bojan Ra{i}, Print: DMD {tamparija
MINOTTI d.o.o.
Radiofar, 11 Nova br. 12, 11077 Beograd, Srbija
Tel: +381 (0)11 314 8778, Fax: +381 (0)11 314 8760
E-mail: [email protected]
www.minotti.rs
Download

ogledala - Minotti