oprema za kupatila
Rafiniran dizajn, savremena tehnolo{ka re{enja,
jednostavno odr`avanje i upotreba su
osnovni preduslovi dobre opreme za kupatila.
Tek kao takva ona upotpunjuje i oplemenjuje kupatilo.
www.minotti.rs
[email protected] STUBOVI / USPONSKI TU[EVI 2
KLIZNE [IPKE 4
TU[ RU^ICE 6
TU[ CREVA 6
SU[A^I ZA RUKE / FENOVI / DOZERI 8
STAKLENE POLICE / [email protected]^I 10
KANTE / WC ^ETKE 10
[IPKE ZA ZAVESE / KUPATILSKE ZAVESE 12
[email protected] STUBOVI / USPONSKI TU[EVI
2
L 2085A
Y4 WHITE
Y4 GRAY
Masa`ni stub
aluminijumski
Masa`ni stub
akrilni - ugaoni
beli
Masa`ni stub
akrilni - ugaoni
sivi
3150H-E
Usponski tu{
Usponski tu{
Masa`ni stub
aluminijumski
komplet - ~etvrtasti
komplet - okrugli
KLIZNE [IPKE
4
DF 576
DF 572
DF 578
DF 273
Klizna {ipka
prava,
sa dr`a~em sapuna
Klizna {ipka
kriva,
sa dr`a~em sapuna
Klizna {ipka
prava,
sa policom
i dr`a~em sapuna
Klizna {ipka
prava
komplet
DF 582
AMOI
DF 370
Klizna {ipka
kriva
komplet
Klizna {ipka
komplet
Klizna {ipka
mesingana
TU[ RU^ICE
DF 2883
DF 2873
DF 2819
DF 2832
Tu{ ru~ica
Tu{ ru~ica
Tu{ ru~ica trouglasta
Tu{ ru~ica
TC 1.5-2M
TC 1063-PVC
TC 1061-PVC
S1
Tu{ crevo 1,5m-2m
Ekstenziono
Tu{ crevo PVC 1,5m
Crno
Tu{ crevo PVC 1,5m
Belo
Tu{ crevo
za frizersku slavinu
TU[ CREVA
TC 1,5M EKONOMIK
Tu{ crevo 1,5m
Ekonomik
TC 1,5M STANDARD
Tu{ crevo 1,5m
Standard
TC 2M STANDARD
Tu{ crevo 2m
Standard
6
DF 2611
DF 2827
DF 2805
DF 2861
DF 2871
Tu{ ru~ica
frizerska
Tu{ ru~ica
Tu{ ru~ica
Tu{ ru~ica
Tu{ ru~ica
S1
TC 057-PVC
TC 1,5M LUX
TC 1,5-2M LUX
Tu{ crevo 1,5m
Lux
Tu{ crevo PVC 1,5m
Lux
blister
Tu{ crevo 1,5m
Lux
blister
Tu{ crevo 1,5m-2m
Lux ekstenziono
blister
SU[A^I ZA RUKE / FENOVI / DOZERI
8
904
9021
9055
Su{a~ za ruke, ABS
Snaga: 1800W-2000W
220V, 50Hz
Su{a~ za ruke, ABS, sivi
Snaga: 1400W
220V, 50Hz
Su{a~ za ruke, metalni, beli
Snaga: 1500W
220V, 50Hz
3800
3200
9010
Su{a~ za ruke, ABS, sivi
Snaga: 950W
220V, 50Hz
Su{a~ za ruke, ABS, beli
Snaga: 950W
220V, 50Hz
Fen stoje}i, ABS
Snaga: 700W
220V, 50Hz
9029-1
WT 706
WT 703
Fen za kosu (sa strane), ABS
Snaga: 1200W
220V, 50Hz
Dozer mali
Dozer veliki
9028
WT 325
WT 325
Fen za kosu (ubodni), ABS
Snaga: 1200W
220V, 50Hz
Dozer metalni
inox 500ml
Dozer metalni
inox 800ml
STAKLENE POLICE / [email protected]^I
Stakleni eta`er
WT 1103
WT 1303
WT 3821
Staklena polica
ravna 3/1
Staklena polica
ugaona 3/1
Dr`a~ pe{kira dupli
KANTE / WC ^ETKE
10
Kanta
za |ubre
Kanta
za |ubre
Korpa
za ve{
Kanta
za |ubre
Kanta
za |ubre
hrom - 5 litara
hrom - 20 litala
hrom - 35 llitara
hrom - 5 litara
~etvrtasta
hrom - 20 litara
~etvrtasta
WT 4563
WT 1016
Dr`a~ sa 3 kuke
Dr`a~ za izlazak iz kade
mali
WT 4566
WT 1017
WT 1018
Dr`a~ sa 6 kuka
Dr`a~ za izlazak
iz kade
srednji
Dr`a~ za izlazak
iz kade
veliki
YS 100F YS 100D-H YS 101S YS 102S-H YS 100S
WC ~etka
hrom
WC ~etka
hrom
WC ~etka
okrugla
inox
WC ~etka
okrugla
inox - zidna
WC ~etka
~etvrtasta
inox
TU 01
WC ~etka
set
hrom
[IPKE ZA ZAVESE / KUPATILSKE ZAVESE
HM 8918
[ipka za zavesu - ravna (hrom)
HM 8908
[ipka za zavesu - ravna (bela)
HM 8415
[ipka za zavesu - ugaona (hrom)
HM 8405
[ipka za zavesu - ugaona (bela)
HM 90
[ipka za zavesu - polukru`na (bela)
Kupatilska zavesa
poliester 200/180 cm
12
Design & Prepress: Jadranka Ra{i}, Photo: Bojan Ra{i}, Print: DMD {tamparija
MINOTTI d.o.o.
Radiofar, 11 Nova br. 12, 11077 Beograd, Srbija
Tel: +381 (0)11 314 8778, Fax: +381 (0)11 314 8760
E-mail: [email protected]
www.minotti.rs
Download

oprema za kupatila