TRAVEL TURKEY İZMİR 2014
TURİZM FUAR VE KONFERANSI – TOURISM FAIR & CONFERENCE
TASLAK ETKİNLİK PROGRAMI - ACTIVITY PROGRAMME
RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ - OPENING CEREMONY
Tarih- Date
Saat- Hour
Yer- Place




: 04 Aralık / December 2014
: 11.00
: 1 – B No’ lu Hol - İzmir Uluslararası Fuar Alanı
Hall 1- B / İzmir International Fair Center
Saygı Duruşu / Homage
T.C. İstiklal Marşı / National Anthem of Turkish Republic
Travel Turkey İzmir 2014 - Filmi Gösterimi / Video Presentation
Protokol Konuşmaları / Protocol Speeches









Alexander Kühnel
Hannover FairsTurkey Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü
General Manager, Hannover FairsTurkey Fuarcılık A.Ş.
Ahmet Olmuştur
THY Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı
Deputy General Manager, Marketing &Sales, TurkishAirlines
FilippoManara
Ekonomi ve Ticaret Ofisi Müdür Yardımcısı, İtalyaBüyükelçiliği
Deputy Head of the Economic and Commercial Department, Embassy of Italy
Başaran Ulusoy
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı –TÜRSAB
President, Association of Turkish Travel Agencies – TÜRSAB
Ekrem Demirtaş
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı
President, İzmir Chamber of Commerce
Aziz Kocaoğlu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Mayor of İzmir MetropolitanMunicipality
Mahmut Demirtaş
Adıyaman Valisi
Governor of Adıyaman
Mustafa Toprak
İzmir Valisi
Governor of İzmir
Ömer Çelik
T.C Kültür ve Turizm Bakanı
Minister of CultureandTourism of Republic of Turkey


Adıyaman Folklör Gösterisi / Adıyaman Folk Dance Show
Kurdele Merasimi / Ribbon Cutting Ceremony

Fuar Ziyareti / Tour at the Fairground
KONFERANS / CONFERENCE
“YARININ TURİZMİNE İZMİR YAKLAŞIMI”
“IZMIR APPROACH TO THE TOURISM OF TOMORROW”
İzmir Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Organizasyonu…
An İzmir Convention &Visitors Bureau Organization …
Tarih- Date
Saat- Hour
Yer - Place
: 04 Aralık / December 2014
: 15.00 – 17.00
: 1 – B No’ lu Hol - İzmir Uluslararası Fuar Alanı
Hall 1- B / İzmir International Fair Center
Moderatör/ Moderator:
NİHAT DEMİRKOL
Açılış Konuşmaları – Opening Speeches:
EKREM DEMİRTAŞ
BAŞARAN ULUSOY
İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU BAŞKANI İZMİR CVB
President, İzmir Convention &Visitors Bureau
TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ BAŞKANI TURSAB
President, Association of Turkish Travel Agencies
Konuşmacılar/ Speakers:
ELENA ALTEMİR
Barcelona Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Uluslararası Promosyon
Direktörü
International Promotion Manager, Barcelona Tourism and Convention
Bureau
‘’ BARCELONA; BİR BAŞARI HİKÂYESİ ‘’
“BARCELONA, A Success Story”
TALHA ÇAMAŞ
Visitur CEO
‘’KONGRE TURİZMİNDE GELECEKTEKİ TRENDLER VE MARKALAŞMA ‘’
“Future Trends in the Convention Tourism and Becoming a Brand”
HANDAN BOYCE
Haliç Kongre Merkezi Genel Müdürü
General Manager, Haliç Convention Center
‘’ KONGRE DESTİNASYONU OLMANIN GEREKLERİ ‘’
“Requirements of Becoming a Destination for Convention”
AHMET OLMUŞTUR
THY PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Deputy General Manager, Marketing &Sales, TurkishAirlines
HANDE ARSLANALP
ITALTUR / TURSAB Yönetim Kurulu Üyesi
TURSAB Executive Board Member
İzmir CVB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İzmir CVB Vice President Of Executive Board
‘’İZMİR’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İÇİN INOVATİF POLİTİKALAR ‘’
“Innovative Policies for a Sustainable Tourism in İzmir”
SORU / Question - CEVAP /Answer
SUNUMLAR - PRESENTATIONS
Tarih- Date
Yer - Place
: 05 Aralık / December 2014 - Friday
: 1 Nolu Hol - Üst Kat Büyük Salon
Hall 1–Upstairs, Büyük Salon
11.00 – 13.00
İzmir’in Sağlık Turizmi Vizyonu ve Sektörel Beklentiler
Health Tourism Vision of İzmir and Sectoral Prospects
İzmir Sağlık Turizmi Derneği
İzmir Health Tourism Association
Moderatör / Moderator:
Dr. Alpaslan COŞKUN
İzmir Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
İzmir Chairman of İzmir Health Tourism Association
 Op.Dr. Özer GÜRBÜZ
Batı Anadolu Hastanesi Central Hospital
Batı Anadolu Hospital Central Hospital
“Yaşlı ve Engelli Bakımı için Rehabilitasyon Merkezlerinin Sağlık
Turizmine Entegrasyonu”
“The Integration of Rehabilitation Centers to Health Tourism to
Care of Elderly and Disabled People”
 Doç.Dr. Gülay VURAL
Genel Müdür- İzmir Özel CTG Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
General Manager- İzmir Exclusive Oral and Dental Health Center
“İzmir’de Dental Turizm”
“Dental Tourism in İzmir”
 Prof.Dr. İge PIRNAR
Yaşar Üniversitesi
Yaşar University
“Dünyada Sağlık Turizmi ve İzmir’in Sağlık Turizmi Potansiyeli”
“Health Tourism in the World and The potential of health tourism
in İzmir”
 Dr. Bülent CİNEL
İzmir Selçuk Belediyesi Başkan Yardımcısı
İzmir Selçuk Deputy Mayor
“Yerel Yönetimlerin Sağlık Turizmine Bakışı”
“Overview of Local Management to Health Tourism”
 Veysel KAPUKAYA
Kapukaya Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Ofisi
Kapukaya Public Accounted and Independent Audit Office
“Döviz Getirici Faaliyetler Kapsamında Devlet Teşvikleri”
“Overview of Local Management to Health Tourism”
 Dr. Alpaslan COŞKUN
ABC Health Services
“İzmir’deki Termal Bölgelerin Sağlık Turizmindeki Yeri”
“The Place of Health Tourism in İzmir Thermal Region”
 Dr. Ayşe Özlem YILMAZ
Medikal Müdür-Boehringer Ingelheim
Medical Manager-Boehringer Ingelheim
“Yurtdışı Sağlık Turizmi Acentalarının İşleyiş Prosedürleri”
“Operational Procedures of the International Health Tourism
Agency”
15.30–17.30
Gambia Turizm Ofisi
Gambia Tourism Board Presentation
 Hoşgeldiniz
Welcome Remarks
MOTC Daimi Sekreter Yardımcısı
Deputy Permanent Secretary, MOTC
 Ana Konuşma
Keynote Address
Benjamin A. Roberts, Gambiya Turizm Bakanı
Hon. Benjamin A. Roberts, Tourism Minister
 Destinasyon Video Sunumu
Destination Video Presentation
Gambiya Turizm Müdürlüğü Genel Direktörü
Ag. Director General GT Board
 Yatırım Fırsatları Sunumu
Investment Opportunities Presentation
GIEPA Yatırım Promosyon Müdürü
Snr. Investment Promotion Manager GIEPA
 Soru - Cevap
Question and Answers
Tarih- Date
Yer - Place
13.00 – 15.15
: 05 Aralık / December 2014 - Friday
: 1 Nolu Hol - Üst Kat Küçük Salon
Hall 1–Upstairs, Küçük Salon
Selanik, Halkidiki, Mikanos, Sakız, Epirus’taki Yunan Otelleri
Tanıtımı
Presentation of Greek Hotels Located at Thessaloniki, Halkidiki,
Mykonos,Chios, Epirus and more...
Respond On Demand - Top PeakHotels
*Tanıtım Sadece Tur Operatörleri, Seyahat Acentaları ve Basın
Mensuplarına Açıktır.Open justfortheTourOperators, Travel
Agenciesand Press Representatives
15.30 – 17.30
Valos’da ki Yunan Otellerinin Tanıtımı, Pelion, Skiathos, Skopelos,
Alonisos ve daha fazlası…
Presentation of Greek Hotels Located at Volos, Pelion, Skiathos,
Skopelos and Alonisos and more...
Respond On Demand - Top PeakHotels
*Tanıtım Sadece Tur Operatörleri, Seyahat Acentaları ve Basın
Mensuplarına Açıktır.Open justfortheTourOperators, Travel
Agenciesand Press Representatives
Tarih- Date
Yer - Place
: 06 Aralık / December 2014 - Saturday
: 1 Nolu Hol - Üst Kat Büyük Salon
Hall 1–Upstairs, Büyük Salon
14.00 – 14.30
Moğolistana Hoşgeldiniz
Welcome to Mongolia
Saruul Byambasuren
Genel Müdür, Dünya Mirası-‘Orhun Nehri Göçebeleri Turizm Derneği
Managing Director, World Heritage -"Orkhon River Nomads" Tourism
Association
15.30–17.30
“Antandros Gün Işığına Çıkıyor”– İzmir Turist Rehberleri Odası
"Antandros Comes to Light" – İzmir Chamber of Tourist Guides
Konuşmacı / Lecturer: Prof.Dr.Gürcan Polat
Ege Ünv. Edebiyat Fak. Klasik Arkeoloji Bölüm Başkanı
Ege University - Department of Classic Archaeology
Tarih- Date
Yer - Place
: 06 Aralık / December 2014 - Saturday
: 1 Nolu Hol - Üst Kat Küçük Salon
Hall 1–Upstairs, Küçük Salon
15.00–17.00
Sakız Adası Tanıtımı
"Presentation of Chios"
SERGİLER - EXHIBITION
Mi Chiamo Italia / Benim Adım İtalya Sergisi
Mi Chiamo Italia / Benim Adım İtalya Exhibition
İzmir İtalya Konsolosluğunun Katkılarıyla…
With Supports of İzmir Italian Consulate…
Tarih- Date
Saat- Hour
Yer - Place
: 04 - 07 Aralık / December 2014
: 10.00 – 18.30
: 2 No’ lu Hol / D115 - İzmir Uluslararası Fuar Alanı
Hall 2 / D115 İzmir International Fair Center
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi İkinci Ortak Turizm Sergisi
Second Joint Photo Exhibition of Cooperation Council of Turkic Speaking States
Hol 4 / A122
Tarih- Date
Saat- Hour
Yer - Place
: 04 - 07 Aralık / December 2014
: 10.00 – 18.30
: 4 No’ lu Hol / A122 - İzmir Uluslararası Fuar Alanı
Hall 4 / A122 İzmir International Fair Center
Halil Tuncer Turizm Fotoğrafları
Halil Tuncer Tourism Photos
Tarih- Date
Saat- Hour
Yer - Place
: 04 - 07 Aralık / December 2014
: 10.00 – 18.30
: 4 No’ lu Hol / A115 - İzmir Uluslararası Fuar Alanı
Hall 4 / A115 İzmir International Fair Center
FİRMA ETKİNLİKLERİ - EXHIBITOR’S ACTIVITIES
Sunexpress Standında "Fun Express" i ziyaret edenlere uçak biletleri, uçak maketleri, takvimler ve
daha birçok hediye...
Visit the SunExpress stand and use “FunExpress” to win prizes such as tickets, model airplanes and
much more...
Tarih- Date
Saat- Hour
Yer - Place
: 04 - 07 Aralık / December 2014
: 10.00 – 18.30
: 2 No’ lu Hol / B 200 - İzmir Uluslararası Fuar Alanı
Hall 2 / B 200 İzmir International Fair Center
Travel Turkey İzmir 2014 Partner Ülke İTALYA Basın Toplantısı
Press Conference: Italy Partner Country of Travel Turkey Izmir 2014
Tarih- Date
Saat- Hour
Yer - Place
: 05 Aralık / December 2014
: 10.00
: 2 No’ lu Hol / C 100 - İzmir Uluslararası Fuar Alanı
Hall 2 / C 100 İzmir International Fair Center
*02 Aralık 2014 itibariyle / As of
December 2nd, 2014
Download

travel turkey izmir 2014 turizm fuar ve konferansı