Magazin za moderne lakirere
P r i č a s a
n a s l o v ne
s t r a n e
s Q u b a - d o z v o l a
z a r o n j e n j e
G LAS U RIT
„ S v a k a
r a d i o n i c a
G LAS U RIT
To
s u
INTERV J U
b i l i
j e
d r u g a č i j a . . . “
C LASSI C
d a n i :
7 0 t e
C AR
C OLORS
g o d i n e
G l a s u r i t
Tr i
p u t a
„ č e s t i t a m o “
z a
G l a s u r i t
2
G l a s u r i t
S a d r ž a j
e x p r e s s
G l a s u r i t
U v o d
12
Priča sa naslovne strane:
sQuba - dozvola za ronjenje
Uvod
3
Glasurit – 120 godina uspešne priče
0 6
James Bond je mogao da roni pod vodom sa
svojim automobilom još 1977, ali zahvaljujući
specijalnim efektima. U stvarnom životu,
njegov Lotus Esprit nije mogao da roni. Tek
31 godinu kasnije, švajcarskoj dizajnerskoj
kompaniji Rinspeed uspelo je da konačno
razvije automobil koji može i da roni. Na
Ženevskom salonu automobila održanom u
proleće 2008, njihovo koncept vozilo sQuba
proslavilo je svoju svetsku premijeru. Pamtite
li leteće automobile budućnosti iz Glasurit
express 05? Sada Vas vodimo na putovanje
ispod površine mora. Spremite se za ronjenje!
Vesti
4 Još više usluga u Južnoj Africi
4Savršena osnova za Spot Repair:
Glasurit 176-72 1K Osnovni špric git
5
Elastičniji tokom letnjeg perioda: 929-34 Učvršćivač VOC spori
5
Glasurit čini Vašu kancelarijsku svakodnevnicu šarenijom
6
Glasurit aktivno podržava stručne škole širom sveta
Glasurit
7
Analiza radionice kao praktičan ispit
8
Intervju sa Glasurit konsultantom Arjan Klijnom
16
Od snažnih automobila do pop kulture
8
Na tragu serije 90 & Co.
24
Tri puta „čestitamo“ za Glasurit
26
Uspešna priča German Center for Paints u Egiptu
30
Glasurit školski centar u Münsteru se renovira
Priča sa naslovne strane
12
sQuba - dozvola za ronjenje
1888 Bertha Benz je napravila prvu vožnju kopnom, u automobilu
Postoji ukupno 35 Glasurit konsultanata koji
rade širom sveta, i ovaj broj stalno raste. Zahtevi
za savetovanje radionica su mnogobrojni.
Ali šta tačno Glasurit konsultant radi? I kako se
postaje konsultant? Arjan Klijn, Glasurit konsultant
iz Holandije, odgovara na ova pitanja. U intervjuu,
on priča o svom radu i treningu sa klijentima i
njihovim potencijalima uštede.
u ponudi Glasurita
20
Dragi čitaoci,
Svaka radionica je drugačija:
Intervju sa Glasurit konsultantom
19Ekskluzivna Mercedesova nijansa boje Alubeam sada
Glasurit –
120 godina
uspešne priče
sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Iste godine, Max
Winkelmann je osnovao preduzeće koje je kasnije trebalo biti
poznato pod imenom Glasurit. A danas? 120 godina kasnije,
automobili mogu da rone i marka Glasurit se u svetu ubraja u
najpoznatija imena u industriji boja.
U ovom broju Glasurit expressa, obuhvatićemo događaje iz istorije Glasurita, od početka u 1888 godini do danas i ponovo Vam
Struka
28
Kako da predstavite svoju radionicu u očima javnosti
Around the World
32
Otvoren trening centar u Šangaju
32
Srednji Istok: Trening nacionalnih trenera u Bahreinu
33
Spreman za akciju na trkačkoj stazi: Glasurit papagaj na Nürburgringu
33
U Hrvatskoj Serija 90, konkurentske klijente čini zavidnim
34
Glasurit bezbojni lak štiti čak i kamile
Panorama
35
Martin Kerber pravi nameštaj od starih automobila
Utisak
Izdavač:
BASF Coatings AG
Glasuritstraße 1, 48165 Münster
Nemačka
Glasurit® je marka BASF Coatingsa AG,
preduzeća BASF Grupe
www.glasurit.com
www.basf-coatings.de
G l a s u r i t
e x p r e s s
Odgovorno lice:
Julia Brinker
Kontakt za pitanja štampe:
BASF Coatings AG
Communications
Dr. Michael Golek
Tel.
0049 25 01 - 14 37 47
E-Mail
[email protected]
0 6
Koncept/dizajn:
Corporate Werbeagentur
Münster, Nemačka
Tekst:
Edith Hettwer
Za primljene tekstove i slike ne preuzimamo
odgovornost. Štampano na papiru i
izbeljenom bez hlora.
Saradnja:
Arie Verboon, Dave Jerrison, Gordon Ferguson,
Arjan Klijn, Jürgen Book, Ekkehard Wollweber, Daniela
Bodmann, Björn Ziegler, Yehia Farid, Damir Mohenski,
Kerstin Hoffmann, David Brüggen, Bettina Heuer,
Richard Kamermans, Oliver Merk, Urban Johansson,
Michael Golek, MiLuo-Milo Ge, Sylvia Meyer,
Tina Allhoff, Tatjana Gerber, Jens Gersmeier,
Michel Bodeson, Martin Geuting, Dagmar Haarhaus,
Dr. Petra Herrmann
Izdanje: 06
GT11-0061-08RS
24
nudimo interesantnu mešavinu korisnih informacija, zabavnih
Tri puta „čestitamo“
za Glasurit: 2008 je
godina jubileja
Podelićemo sa Vama priče iz ranih dana poslovanja Glasurita,
U 2008 godini Glasurit može da se
osvrne na svoju 120 godina dugu
istoriju, i da odmah proslavi tri
jubileja. Sva tri, su prekretnice u
istoriji marke koja je sada jedno
od velikih imena u svetskoj industriji
boja. Pogledaćemo početke
Glasuritove duge uspešne priče i
predstaviti vrhunce iz 120 godina
istorije boje.
tante i izveštavati o najnovijem koncept automobilu švajcarske
priča i vesti iz svetske Glasurit porodice.
predstavićemo Vam nove proizvode, intervjuisati Glasurit konsul-
dizajnerske kuće Rinspeed.
Nadamo se da ćete uživati čitajući ovaj broj i želimo Vam još više
uspeha u 2009!
Vaš Glasurit tim
3
4
G l a s u r i t
V e s t i
G l a s u r i t
V e s t i
V e s t i
J u ž n o j
A f r i c i
Još više usluga u Južnoj Africi
Glasurit sada nudi još više usluga svojim klijentima
u Južnoj Africi. Preuzimanjem MAB Auto Body
Parts & Paint Centre Ltd. iz Johannesburga, radionice pored boja za autoreparaturu preko Glasurita
mogu nabaviti i prateće proizvode. MAB je igrao
značajnu ulogu na tržištu autoreparature u Južnoj
Africi, i tako Glasurit gradi svoj uspešan posao u
Južnoj Africi na dugoročnoj osnovi. Tržište boja i
lakova u Južnoj Africi je jedno od najvećih Afričkih
tržišta. 50% svih vozila na kontinentu se voze na
putevima Južne Afrike. Sedam proizvođača vozila proizvodi automobile u Južnoj Africi. Uz to, u
Južnoj Africi ima preko 1.000 velikih lakirerskih i
limarskih centara. Izgleda da će Glasurit papagaj
biti veoma zauzet!
G l a s u r i t
e x p r e s s
0 6
Savršena osnova za Spot-Repair:
Glasurit 176-72 1K Osnovni špric git
Novi špric git za RATIO-Spot-Repair olakšava rad
radionicama kako bi ostale naklonjene budućnosti.
To je zato što 176-72 1K osnovni špric git nudi lakšu
obradu, univerzalnije mogućosti sušenja i ispunjava
već sada buduće VOC granične vrednosti. Sastavni
je deo je RATIO-AQUA sistema i menja 76-71 1K
osnovni špric git. U poređenju sa 76-71 1K osnovnim
špric gitom, 176-72 se još bolje brusi. Za radionice to
konkretno znači, smanjenu potrošnju brusnih materijala i kraće vreme brušenja. Povrh svega, novi osnovni
špric git korisnicima sada nudi univerzalnije mogućnosti sušenja. 176-72 se pored pečenja u komori, može
sušiti na vazduhu ili sa infracrvenim lampama. To
ga posebno čini pogodnim za popravku najmanjih
oštećenja. Glasurit 176-72 1K osnovni špric git nije
samo efikasan i siguran za budućnost, već ubeđuje
kroz uobičajeni visoki kvalitet Glasurit proizvoda, na
primer, izuzetnim izgledom završnog sloja.
Više fleksibilnosti tokom letnjeg perioda:
929-34 Učvršćivač spori VOC
Glasurit, kancelarijsku svakodnevnicu
čini šarenijom
Glasurit proizvodi su poznati po svojoj sposobnosti da
ubrzaju proces popravke. Ali ima situacija kada je sporije bolje. Na primer, kada se vreme nanošenja bezbojnih
lakova ili pokrivne boje serije 22 VOC mora povećati.
Kako bi rad u radionici učinio lakšim, Glasurit je razvio
novi učvršćivač. Glasurit 929-34 učvršćivač spori VOC,
suši sporije i time radionicama nudi više fleksibilnosti.
Na visokim letnjim temperaturama u radionici i pri lakiranju velikih površina na normalnoj sobnoj temperaturi
od 20°C, 929-34 sporijim sušenjem obezbeđuje savršene rezultate lakiranja. Upotreba novog učvršćivača je
jednostavna, jer kod uobičajenog odnosa mešanja i nanošenja se ne menja ništa. Takođe vreme sušenja u komori ili sa infracrvenom lampom ostaje nepromenjeno.
Glasurit se potrudio, da čak i rad na kompjuteru
bude lepši! Sada možete koristiti četiri najpopularnija Glasuritova motiva kao pozadinu Vašeg računara: RATIO-COLOR žabu i kameleona, papagaja
koji preleće preko džungle iz RATIO-CONCEPTplusa ili aktuelnu pozadinu serije 90 – kraljevskog
pingvina. Naravno, slike za pozadinu se izuzetno
lako instaliraju.
Ko želi, da korisničku površinu svog računara još
individualnije podesi, može iz posebno dizajnirane
kolekcije izabrati ikone. Na primer, umesto uobičajenog kursora miša možete instalirati pero papagaja. Ako trenutno računar radi punim kapacitetom,
u budućnosti možete imati papagaja koji leprša
krilima umesto uobičajenog peščanog sata koji
odbrojava sekunde. Tako Glasurit uobičajenu kancelarijsku svakodnavnicu čini šarenijom. Ove dve
kompjuterske zanimljivosti su već dostupne kod
Vašeg Glasurit dilera.
5
6
G l a s u r i t
V e s t i
B u s i n e s s
Vesti
G l a s u r i t
c o n s u l t a n t t r e n i n g
Dvadeset tri novih Glasurit konsultanata obučeno
Analiza radionice
kao praktičan ispit
Vlasnici radionica i poslovođe sve češće postavljaju zahteve za podrškom u svim aspektima efikasnog menadžmenta poslovanja. Kako bi ispravno odgovorio na ovaj zahtev,
Glasurit je proširio svoju internacionalnu konsultantsku mrežu i obučio 23 nova konsultanta iz 14 različitih zemalja. Novi sertifikovani konsultanti imaju samo jedan cilj: podržati
radionice u svojim zemljama, na putu ka većem poslovnom uspehu.
lakiranja, kancelarijskog organizovanja, tehnika prezentacija, analitičkog razmišljanja i konfliktnog menadžmenta.
Prepoznati potencijale, razviti ideje
Glasurit aktivno podržava stručne škole širom sveta
U celom svetu je Glasurit poznat po visokom kvalitetu svojih proizvoda, svojim
treninzima i uslugama. Tu se samo podrazumeva, da je Glasurit angažovan i
za visoke standarde kvaliteta pri obuci mladih lakirera. Jer, što stručne škole i industrija bolje sarađuju, to su mladi ljudi nakon njihove obuke spremniji
za praksu. U mnogim, uglavnom evropskim zemljama Glasurit već godinama
sarađuje sa stručnim školama i državnim institucijama. Pritom je podrška višestruka, u vidu materijala za lakiranje preko razmene eksperata do daljeg obučavanja predavača u stručnim školama. Ali to je samo početak. U budućnosti
će Glasurit još više proširiti svoje aktivnosti u ovoj oblasti. Fotografije prikazuju
stručne škole i projekte iz Turske, Španije, Norveške, Danske i Holandije.
Apsolutna koncentracija: Glasuritova obuka konsultanata je zahtevala velika odricanja od svih učesnika. S leva na desno: Co-trainer Arjan Klijn i učesnici David
Bibb, Luca Geminiani, Lars Olsson i Alberto Garcia Martin.
Obuka čini svoje
Novi konsultanti izuzetno dobro poznaju industriju proizvoda za reparaturu, jer oni su pre svoje obuke
bili zaposleni u Glasuritu kao tehničari, u
prodaji ili kao eksperti za menadžment.
Ipak dvogodišnja obuka čini svoje.
Tokom njihove obuke potencijalni
konsultanti stiču sve vrste tehničkih
i ličnih znanja, uključujući poslovnu
administraciju, znanje o procesima
G l a s u r i t
e x p r e s s
0 6
Tokom svoje obuke potencijalni konsultanti su
uživali u neposrednom nadgledanju i stajnoj podršci (s leva na desno): Richard Kamermans (Glasurit,
šef Process Consultancy), Edmundo Soares (učesnik
iz Brazila) ,Jürgen Moritz (Glasurit, Global Trainer),
Lars Olsson (učesnik iz Švedske), Tatjana Gerber (Glasurit,
Customer Service), David Bibb (učesnik iz Velike Britanije), Jens
Gersmeier (Glasurit, Process Consultancy), Miguel Chaves (učesnik iz
Argentine) i Luca Geminiani (učesnik iz Italije).
Ovo opširno znanje je važno, zato što kasnije savetovanje ne uključuje samo analiziranje ključnih pokazatelja
poslovanja (KPI), radionica i radnih tokova, već uključuje
i prepoznavanje potencijala, predlaganje prikladnih mera
i predstavljanje ideja na način na koji ih vlasnici radionica
i njihovo osoblje mogu lako razumeti i primeniti.
Celokupana obuka je veoma praktično orijentisana. Na
primer, za završni ispit svaki potencijalni konsultant mora
da pripremi sveobuhvatnu analizu jedne radionice.
23 diplomiranih dolaze iz različitih evropskih zemalja, ali i iz Afrike i Južne Amerike. Oni sada podržavaju konsultantski tim u svojim zemljama
ili po prvi put uvode servisne
module iz RATIO-CONCEPTplus, programa za podršku
radionicama.
7
8
G l a s u r i t
I n t e r v j u
G l a s u r i t
I n t e r v j u
Glasurit konsultant Arjan
Klijn je studirao poslovnu
administraciju. Ima 30 godina
i živi u Schjindelu, na jugu
Holandije.
U razgovoru baziranom na poverenju, Arjan Klijn pomaže
svojim klijentima da svoje poslovanje učine još uspešnijim.
Intervju sa Glasurit konsultantom Arjan Klijnom
„Svaka radionica je
drugačija...“
G l a s u r i t
e x p r e s s
0 6
Vođenje radionice nije nimalo lak zadatak. Treba osvojiti nove klijente, završavati radne
naloge tačno i uredno, usavršavati zaposlene , investirati u nove tehnologije, voditi računa
o statistici i u isto vreme konstantno povećavati efikasnost. U svim ovim oblastima, Glasurit
vlasnicima radionica i poslovođama pruža podršku. 35 konsultanata obezbeđuju podršku
svim radionicama širom sveta. Jedan od njih je i Arjan Klijn. Malo smo proćaskali sa njim o
jednom danu u životu Glasurit konsultanta.
9
10
G l a s u r i t
I n t e r v j u
G l a s u r i t
I n t e r v j u
Gosp. Klijn, da li ste danas već posetili neku
radionicu?
Arjan Klijn: Upravo sam došao od klijenta sa kojim tek od skoro sarađujem. Dogovorili smo, koje
će mere biti važne za njega ove godine. Jer, klijentu
je hitno potrebno povećanje efikasnosti njegove radionice. Da bi ovo postigli, zajedno smo pogledali
ključne pokazatelje poslovanja (KPI). Predložio sam
mu nekoliko mera sa kojima može da prilagodi poslovne operacije i poveća efikasnost i na taj način
poboljša svoje rezultate.
Ko su Vaši klijenti?
Arjan Klijn: Naši klijenti su uglavnom srednje i velike radionice sa 5 do 15 zaposlenih..
Za koliko radionica ste Vi odgovorni?
I kako izgleda ta podrška?
Zar za ovakav vid saradnje nije potrebno veliko
poverenje?
Arjan Klijn: Naravno da je potrebno. Obelodaniti
svoje statističke podatke jednom neznancu zahteva
visok nivo poverenja. Klijent kojeg sam danas posetio počeo je sa Glasurit Bodyshop Auditom. Nakon
audita sam bio u mogućnosti da mu pokažem kako
je mogao da uštedi vreme i novac sa jednostavno
implementiranim merama. To ga je ubedilo da stalno sarađuje sa nama. Mi svojim klijentima pokazujemo da smo pravi partneri. Vlasnici radionica i poslovođe brzo primete, što više poverenja ulože u nas,
to su rezultati koje mogu da postignu bolji.
Kako izgleda tipičan dan u životu Glasurit
konsultanta?
Arjan Klijn (osmehuje se): Ne postoji tipičan dan.
Svaki dan je različit. To je deo koji ovaj posao čini
tako interesantnim. Svaki klijent ima svoju posebnu priču, potrebe, zabrinutosti i ideje. Ja samo uživam prenoseći svoje znanje i na taj način podržim
radionicu.
G l a s u r i t
e x p r e s s
0 6
Arjan Klijn: U Holandiji, troje konsultanata vode
računa o oko 130 radionica, od toga sam ja odgovoran za njih 50. Na početku, mi sednemo sa svojim klijentima i pogledamo njihove statistike. Kako
stoji radionica? Nakon toga, zajedno razmišljamo o
prikladnim merama za poboljšanje poslovnih rezultata. U akcionom planu dogovaramo šta bi trebalo
biti urađeno, na primer, kome je potreban i koji trening ili seminar. Posle godinu dana, prolazimo kroz
dogovor tačku po tačku i diskutujemo koji rezultati
su postignuti. Zatim zajedno razvijamo novi akcioni
plan za predstojeću godinu. Na ovaj način podržavam moje klijente tokom cele godine.
Kako ste postali Glasurit konsultant?
Arjan Klijn: Moj posao kao Glasurit konsultanta je
savršena kombinacija mojih studija i mog praktičnog iskustva. Studirao sam poslovnu administraciju i istovremeno skraćeno radio u računovodstvu
u radionici. Kada je poslovođa te radionice otišao,
ja sam preuzeo tu poziciju. Nekoliko godina kasnije
posao je prodat velikom proizvođaču automobila.
Za moj diplomski rad sam šest meseci radio u BMW
Holandija. U nastavku sam prešao u Glasurit, gde
sada već četiri godine svoje iskustvo i znanje prenosim na naše klijente.
Koji je bio Vaš najlepši projekat kao Glasurit
konsultanta?
Arjan Klijn: Moj omiljeni deo u ovom poslu uključuje podršku klijentima koji počinju otvaranjem nove
radionice. Savetujem ih pri odabiru lokacije, kod veličine radionice i opremanja. Takođe im pomažem
pri proračunavanju rentabilnosti. To su sve krajnje
uzbudljive teme! Osim toga vlasnike radionica pratim pri sastajanju sa arhitektom ili razgovorom sa
bankom.
Da li postoje tipične greške koje radionice prave? Gde vidite najveći potencijal razvoja i/ili potencijal uštede za radionice?
Arjan Klijn: Nema tipičnih grešaka. Važno je, uvek
imati u vidu ključne pokazatelje poslovanja. Ko poznaje ove podatke i zna da ih interpretira, može na
vreme uticati na njih. Puno radionica radi, radi i radi,
bez poznavanja ovih pokazatelja. I naravno neznaju gde se tačno nalaze potencijali za uštedu. Na
primer, mnoge radionice rade na uštedi boje. Ono
što neznaju, ako produktivnost poboljšaju za jedan
procenat, imaće isti efekat kao uštedu materijala od
šest procenata! U nekim zemljama ova razlika će biti
još i veća.
Kada već govorimo o drugim zemljama, postoji
li razmena između konsultanata iz različitih
zemalja?
Arjan Klijn: Trening kursevi za Glasurit konsultante
se održavaju više puta godišnje gde možemo unaprediti naše veštine i znanje i razmeniti iskustva. Takođe se dešava, da kolega iz neke druge zemlje traži
savet i ideje. Nedavno je kolega iz Nemačke želeo
da zna, kako najbolje da savetuje klijente koji žele
da otvore novu radionicu. Od naše svetske Glasurit
mreže znači profitiraju i naši klijenti!
Koji RATIO-CONCEPT-plus moduli su trenutno
dostupni u Holandiji?
Arjan Klijn: Mi našim radionicama nudimo kompletan program poslovne podrške, počevši od Bodyshop Designa za nove radionice preko usluga
kao što je Profit-Manager, optimizacija procesa i
Bodyshop Audit, sve do proširenja poslovnih područja sa našim RATIO-Repair-Shopom. Naši poslovni seminari pomažu dalje kod tema ključni indikatori poslovanja i radni tokovi u radionici. Usluge
specifične po zemljama, od finansijske analize do
plana uštede energije zaokružuju našu ponudu. Pritom, mi konstantno dalje razvijamo našu ponudu.
Za naše klijente mi gledamo delić u budućnost i iz
toga razvijamo usluge, koje su našim klijentima hitno potrebne kako bi ostali konkurentni.
11
12
P a n o r a m a
P r i č a s a n a s l o v n e
s t r a n e
P r i č a
s a
P a n o r a m a
n a s l o v n e s t r a n e
Pod vodom bi James Bond imao pravu
zabavu sa sQubom...
Rinspeed realizuje viziju automobila koji roni
sQuba - dozvola
za ronjenje
. . . i na kopnu!
Izgleda kao normalan sportski
automobil: sQuba, automobil koji može
da roni, na svojoj svetskoj premijeri na
Ženevskom salonu automobila u proleće 2008.
G l a s u r i t
e x p r e s s
0 6
James Bond je mogao da roni pod vodom sa svojim automobilom još 1977,
ali zahvaljujući specijalnim efektima. U stvarnom životu, njegov prepravljeni
Lotus Esprit nije mogao da roni. Trebala je 31 godina švajcarskoj dizajnerskoj
kompaniji Rinspeed da konačno razvije automobil sa kojim može i da se roni.
Na Ženevskom salonu automobila održanom u proleće 2008, koncept vozilo
sQuba je slavilo svoju svetsku premijeru.
13
14
P a n o r a m a
P r i č a s a n a s l o v n e
s t r a n e
P r i č a
Emisija štetnih gasova nula i maksimalna brzina
od 3 km/h
U stvari, film James Bonda „Špijun koji me je voleo“ je inspirisao kreativnog genija Franka M. Rinderknechta iz Rinspeeda
da stvori automobil koji može da roni.
Na kopnu je sQuba sportski trkač, koji pomoću elektro motora
može da postigne brzinu od 120 km/h sa nula emisiom štetnih
gasova. Ali prava snaga sQube je pod vodom, jer automobil
može da roni do dubine od 10 metara i da se elegantno kreće
pod vodom.
Pomoću tehnologije laserskih
senzora sQuba može sigurno da se
kreće i bez vozača.
Dva električna motora na zadnjoj osovini čija snaga pokreće
dva propelera omogućavaju sQubi da „leti“ pod vodom.
Podršku dobijaju kroz dva snažna Seabob-Jet pogona
sa prednje strane. Ovako opremljen sQuba pod vodom
postiže brzinu od 3 km/h.
s a
P a n o r a m a
n a s l o v n e s t r a n e
sQuba je pun najnovije tehnologije
Za druga koncept vozila, Rinderknechtu i njegovim partneVazduh za putnike dolazi iz rezervoara sa kompresovanim
rima nije trebalo mnogo više vremena. Ne za Splash, amfivazduhom, kao kod sportskog ronjenja. Jedini nedostatak,
bijsko vozilo, eXasis, automobil koji ima potpuno providnu
kod ronjenja vozač i suvozač postaju prilično mokri. Jer
karoseriju, Senso, automobil koji može osetiti i uticati na
sQuba je otvoreni automobil. Jedan od razloga što je otvoraspoloženje svog vozača.
ren je sigurnost, kod zatvorenog vozila putnici u slučaju opasnosti ne bi mogli da otvore vrata pod vodom. Drugi razlog
Svetska premijera sQube na Ženevskom salonu automobila
je težina. Sa zatvorenom kabi2008 bila je pravi uspeh. Interes publike
nom bi sQuba morao da bude
i javnosti bio je ogroman. Ali sQuba se
dve tone teži, kako bi delovao
sQuba je pun Hightecha.
ne može kupiti. Koncept vozila kao što
protiv neželjenog izranjanja.
je sQuba su način da se u prvi plan stave
dizajn, najnoviji materijali, tehnologije i konstrukcijska dostisQuba je pun najnovije tehnologije. Na primer, pomoću
gnuća – ne više ne manje!
sistema laserskih senzora automobil može kopnom da se
kreće bez putnika. Potpuno sam pronalazi svoj put i može
čak detektovati prepreke.
Potrebno je puno strasti za razvoj koncept vozila
Da bi razvio sQuba, Rinderknecht je sarađivao sa brojnim
švajcarskim i nemačkim kompanijama. Pritom svega sedam
meseci razvoja leži u automobilu sa dozvolom za ronjenje.
To je prilično brzo za razvoj jednog prototipa – ali treba znati:
u RinSPEED je ime program.
sQuba je pun inovativnih
tehnologija.
Gde drugi automobili imaju auspuh,
automobil sa emisijom štetnih gasova
nula jednostavno izgleda izvanredno.
G l a s u r i t
e x p r e s s
0 6
15
16
G l a s u r i t
C l a s s i c C a r
C o l o r s
C l a s s i c
G l a s u r i t
C a r C o l o r s
Citroën SM – leteća sofa
Snažan motor, upečatljiv dizajn: čak i danas,
je Buick Riviera Boattail impresivna pojava.
U Francuskoj, početkom 70tih godina na tržište izlazi sportska limuzina: Citroën SM sa svojim šestocilindričnim Maserati motorom. Pošto
je ova limuzina sa svojih 220 km/h, duže vreme
najbrže serijsko vozilo sa pogonom na prednjim
točkovima, dobija nadimak leteća sofa.
Citroën SM se proizvodio
samo kratko vreme, ali njegov
dizajn je imao jak uticaj i na
modele GS i CX.
Buick Riviera Boattail
Naftna kriza je označila kraj ere snažnih automobila, sa motorima velikih zapremina. Druga, dobro
poznata žrtva ovog perioda je Buick Riviera Boattail. Karakteristično za njega je špicasta završnica
koja se prostire od krova
do prtljažnika i njegov
Nijanse boja za automobile
snažan motor. Pokretan
70tih godina oslikavaju pop
sa V8 motorom zapremine 7.5 litara, Boattail je
kulturu tog vremena
postizao punih 330 KS.
Citroën je zbog naftne krize zaustavio proizvodnju SM-a već 1975. Ipak Citroën SM je u ovom
kratkom periodu imao uticaj na stil, on se smatra
kao prototip modela GS i CX.
To su bili dani: 70te godine
Od snažnih automobila
do pop kulture
Puno stvari koje su činile stil 1970tih godina su aktuelne i danas ili se
vraćaju, na primer, zvoncare, kultna krimi serija „Čarlijevi anđeli“ ili
prvi VW Golf sa svojim bezvremenskim modernim dizajnom. Uprkos
naftnoj krizi u 70tim godinama, automobili su postali rasprostranjeni.
Ko želi da se razlikuje od mase, mora duboko da zavuče ruku u
džep za snažan sportski automobil i prostranu limuzinu. Ali, zato su
zagarantovani zadivljeni pogledi ljubitelja automobila.
G l a s u r i t
e x p r e s s
0 6
Ova limuzina se pojavljuje
u punim nijansama boja
kao što je Beige Tholonet
metalik ili Rouge de Grenade. Tačne recepture
ovih i drugih originalnih
nijansi boja, radionice mogu pronaći u Glasurit
Classic Car Colors bazi podataka.
Boattail je treća generacija Buick Riviere. Tokom
trogodišnjeg perioda od 1971 do 1973, proizvedeno je samo 101.618 komada ovog modela, što
ga danas čini veoma poželjnim i skupim kolekcionarskim predmetom. I za njegove originalne
nijanse boja kao što su Deep Chestnut metalik
ili Vintage Red metalik mogu se naći recepture u
Glasurit bazi podataka.
17
18
G l a s u r i t
C l a s s i c C a r
G l a s u r i t
L i m i t i r a n a s e r i j a
C o l o r s
Van vremenski – Porsche 928
1977, Porsche je na tržište izbacio svoj prvi model
sa motorom napred, Porsche 928. Sa svojim sklopivim farovima i zaokrugljenim zadnjim delom, njegov
dizajn je karakterističan kao i van vremenski. Tako da
nije iznenađujuće, da je Porsche nastavio proizvodnju ovog modela do 1995 sa skoro nepromenjenim
izgledom.
Sa godištem 1977, prvi modeli 928 već se ubrajaju
u klasične automobile. Bilo da su lakirani nijansama
boja Signal oranž, Indijsko crveno ili Grand prix belo,
recepture za Porsche nijanse boja radionice mogu
pronaći u Glasurit bazi podataka.
Baza podataka nijansi boja za Porsche sada
je kompletna
Porsche, pre svih drugih proizvođača automobila u
svetu ima jedno: Glasurit baza podataka za Porsche
nijanse boja je sada skoro kompletna. Nedostaju svega nekoliko posebnih nijansi boja, za koje ni Porsche
više nema uzorke.
Porsche nijanse boja u Glasurit bazi podataka počinju 1950 sa modelom 356. Do danas je broj Porsche
nijansi boja porastao na 1050. A to je samo početak...
Teško je poverovati, ali uprkos svom modernom
dizajnu Porsche 928 sa godištem 1977, je zaista
pravi Oldtimer!
Ekskluzivna Mercedes nijansa boje sada u ponudi Glasurita
... sa trunkom
crno/plave
Nijansa boje
Alubeam svetluca
kao svetlosni snop
koji pada na metal.
Kada slavite okrugli rođendan, uradite nešto posebno i odgovarajuće se obučete.
Slično je uradio i AMG, High-Performance marka Mercedes Car Group. Za proslavu 40te godišnjice od osnivanja, izbacio je 40 modela limitirane serije. Mercedes
CL 65 AMG „40th Anniversary” kao lakiranje nosi ekskluzivnu srebrnu nijansu boje
Alubeam. Ova posebna nijansa boje sada je dostupna u Glasuritu – i ne samo kao
rešenje za popravku lakiranja!
Auto boja 70tih
Boja za popravku lakiranja putničkih automobila 70tih je dvokomponentna akrilna boja.
Zbog svojih izvanrednih osobina probila se u
celom svetu. Naravno Glasurit ima sopstveni
2K proizvod na tržištu, seriju 21 koja se pokazala kao veliki uspeh.
Skroz u pop stilu 70tih, Glasurit pravi
reklamu za seriju 21, svoj uspešan
2-komponentni sistem pokrivnih boja.
G l a s u r i t
e x p r e s s
0 6
Boje za autoreparaturu 70tih odražavaju
pop kulturu tog vremena. Spektar nijansi
boja se svetom širi, od crvene do plave.
Zelena je moderna, takođe jedan kratak
period žute i oranž nijanse boja. U Nemačkoj upadljiva lakiranja u signalnim nijansama boja sa kontrastom, trebaju da
pomognu pri sprečavanju udesa.
Super luksuzno, super lepo
Glasurit 90-MB 0047 DESIGNO TITANIUM ALUBEAM, metalik – tako glasi puno ime za ovu nijansu boje. Ali to je
previše glomazno za jedno tako elegantno lakiranje.
Alubeam je kratko ime ove nijanse, a sama reč savršeno
objašnjava izgled lakiranja: Alu = aluminijum, Beam = svetlosni snop. Nijansa boje Alubeam je srebrna sa trunkom
crno/plave i svetluca kao tečni metal. Boja je super luksuzna, super lepa – i super se teško reprodukuje.
Kod samo 40 primeraka širom sveta, neće se često događati, da jedna od ovih AMG rođendanskih limuzina završi u
sopstvenoj radionici kao slučaj za popravku. Ali čak i za ovu
retku priliku, Glasurit ima spremno rešenje za popravku.
G l a s u r i t
e x p r e s s
0 6
Pigmenti za Alubeam trenutno nisu sadržani u mix sistemu
serije 90, nego samo kao gotova nijansa iz fabrike. Detaljne
tehničke informacije pomažu radionicama, da u slučaju popravke obave savršeno ušpricavanje, kako bi očuvali vrednost luksuznog vozila.
. . . takođe i za prvo lakiranje
Uostalom, Alubeam se kod Glasurita ne traži samo kao rešenje za popravku. Posebno britanski proizvođači sportskih
automobila koriste ovu nijansu boje za prvo lakiranje. Alubeam impresivno oslikava vrhunski karakter njihovih vozila.
19
20
G l a s u r i t
P r o i z v o d n j a
G l a s u r i t
P r o i z v o d n j a
Na tragu serije 90 & Co.
Kako boja
dospeva
u limenku?
Otvori limenku, izvadi boju, zatvori limenku. Svaki lakirer zna
ove poteze u snu. Ali, kako boje i osnovni materijali kod
Glasurita dospevaju u limenku? Gde se proizvode? I ko sve
učestvuje u ovom procesu? Na tragu serije 90 & Co. od
početka do kraja.
Recept za jednu pokrivnu boju iz serije 90 je izuzetno jednostavan: uzmu se binderi (veziva) i pigmenti, usitne se i
pomešaju, doda se trunka rastvarača i sve se fino samelje, gotovo!
U stvarnosti je proizvodnja Glasurit boja naravno mnogo složenija. Na kraju, radi se o tome, proizvesti Hightech boje
i nijanse boja čiji je kvalitet konstantno visok i koje se mogu tačno reprodukovati – i to za radionice u celom svetu,
da li u Buenos Airesu, Sofiji ili Shanghaiu.
Izuzetno praktično: na ovoj „pumpi“ se iz 87 ventila, direktno iz rezervoara ispuštaju tečni
sastojci kao što su rastvarači, sredstva za vezivanje ili voda u mobilni kontejner. Kontejner stoji
na vagi, pomoću koje se može izmeriti tačna količina.
G l a s u r i t
e x p r e s s
0 6
21
22
G l a s u r i t
P r o i z v o d n j a
G l a s u r i t
P r o i z v o d n j a
Izgleda opasno: stvar
koja izgleda kao list
testere, je srce dissolvera.
U njemu se vezivna sredstva i
pigmenti pred melju, dok se u mlinu
melju na željenu veličinu.
Kvalitet u poređenju:
eksperi u test laboratoriji
porveravaju nijansu boje,
jačinu boje i stepen sjaja
nove šarže sa uzorkom
prethodne šarže. Osim
toga određuju udeo
čvrstih tela, ph-vrednost
i mere gustinu.
U limenku: boje za autoreparaturu se uglavnom pune
u manju ambalažu do 5,0 litara. Preko trake limenke
potpuno automatski idu u karton i zatim na paletu.
Dodatne smene sprečavaju nastanak uskih grla
100 do 150 tona serije 90 se mesec za mesecom proizvede u
Münsteru. Radi se u tri smene od ponedeljka do subote. U normalnim uslovima. Ali, uvek ima izuzetaka kada se proizvodnja
odvija i praznicima i vikendom. To je na primer bilo u proleće
2007, kada je serija 90 uvedena na tržišta USA i Kanade. I sada
je takva faza, jer automobilska tržišta bujaju u mnogim zemljama sveta, a potreba za bojama za putnička i teretna vozila je
ogromna.
Ali, vratimo se receptu. Vezivna sredstva dolaze iz BASF
Coatingsove fabrike sintentičkih smola. Pigmenti se isporučuju
iz celog sveta. Pritom se radi o materijalima koji se koriste u kod
serijskih nijansi boja, na primer, Titandioxid, karbon crna ili delići
metala za metalik efekte, ali i celokupna paleta nijansi sintetički
proizvedenih pigmenata.
G l a s u r i t
e x p r e s s
0 6
Mlevenje, mešanje, sjedinjavanje: proizvodnja
Merenje i upoređivanje: test laboratorija
Pigmenti se zajedno sa vezivnim sredstvima i rastvaračima
melju, sve dok delići ne postanu manji od 20 mikrometara. Zavisno od pigmenta i količine, to može da potraje i do 40 sati. Ovaj
trud se isplati, jer samo kod ove veličine se postiže optimalna
jačina boje.
Kako bi osigurali da šarža ima potpuno ista svojstva kao proizvod u prodaji, u laboratoriji se probe oba proizvoda međusobno upoređuju. Ovaj postupak se zove provera mokro-standard.
Kod ovog testa, se u laboratorijskoj prostoriji za špricanje
potpuno automatski špricaju probni uzorci. Ovi uzorci se zatim
u laboratoriji proveravaju.
Kada su pigmenti dovoljno fino samleveni, pokrivna boja je
ustvari gotova. Nedostaje samo još kontrola kvaliteta. Za to,
radnik iz proizvodnje uzorke boje donosi u test laboratoriju.
Ovde rade četiri zaposlena na završnoj kontroli i proveravaju šarže. Da li uzorak ima dovoljnu jačinu boje, ph-vrednost,
čistoću i viskozitet?
Da li nijansa boje odgovara, ne odličuje trenirano oko laboranata, već precizno colorimetričko merenje aparata za merenje
boje. Kod odstupanja od nijanse boje, jačine boje i stepena
sjaja, tim za mešanje iz proizvodnje, još jednom mora da izvrši
željene promene. Ipak, ovakva velika odstupanja su retka.
Poklopac na limenku i pravo u kutiju: punjenje
Samo kad su standardna proba i proba šarže identične, test
laboratorija daje odobrenje. Sada boja može da se puni. Sadržaj
se još jednom jako izmeša i zatim direktno putem cevovoda ide
sprat niže u stanicu za punjenje.
Ovde se u dve smene po danu napuni i zapakuje oko 6.000
limenki od 0,5 i 1,0 litra. Kartoni se zatim pakuju na palete, i idu
u jedno od najmodernijih skladišta. Ali, to je već druga priča.
23
24
G l a s u r i t
J u b i l e j f i r m e
G l a s u r i t
J u b i l e j f i r m e
Kompetencija kroz tradiciju
Tri puta „čestitamo“
za Glasurit
Jubilej 1: uspešna priča Glasurit počinje
1888 trgovac iz Hamburga Max Winkelmann otvara
„Prodavnicu sa lakovima i bojama Max Winkelmann“.
Ubrzo počinje sa sopstvenom proizvodnjom tada potpuno nove lak boje „Kristallweiß“ (kristalno belo), kao
i zaštite od korozije „Eisenglasurit“ (gvožđe Glasurit).
Gigantski parni brodovi i carska jahta se time lakiraju – uspešna
priča počinje!
Jubilej 2: jedno ime piše istoriju boja
Kompanija je izuzetno uspešna i ubrzo postaje jasno: fabrika u
Hamburgu se ne može proširiti. Razgovor tokom posete Maxa
Winkelmanna banji u Münsterlandu donosi rešenje: imanje koje se
nalazi uz kanal, železnicu i put u Münsteru-Hiltrupu. Max Winkelmann kupuje Glasurit imanje u Hiltrupu i 1903 počinje sa izgradnjom fabrike boja.
Iste godine počinje proizvodnja. 1904 se postavlja prepoznatljiv
znak fabrike, vodeni toranj, koji stoji i danas.
Pokloni za slavljenika
Pored svih ovih jubileja, nije trebalo mnogo vremena za prvog
poznatog koji će da čestita. Opel Classics je Glasuritu dao na
raspolaganje dva posebna blaga, za događaje sa klijentima
i druge aktivnosti. Po svojim godištima sasvim prikladna, jer
„Opel-Motorwagen“ potiče iz 1908 godine, a „Opel Kapitän“
iz 1958 godine. Oba su lakirana u Glasurit radionici Büttner
u Darmstadtu. Svoje prve nastupe u novom Glasurit sjaju,
1908 kompanija prerasta u akcionarsko društvo. Nakon toga se
zove „M. Winkelmann Aktien-Gesellschaft“. 1920 počinje sa radom fabrika špiritusnih boja. 1924 zaštitni znak kompanije postaje
omiljeni papagaj koji zamenjuje kineza.
U ovom istorijskom božanstvenom
Opel Motorwagenu iz 1908, Max
Winkelmann je mogao da se odveze
na osnivanje akcionarskog društva.
Ostale prekretnice
u istoriji boja od
i sa Glasuritom
sintetičke boje
i emajl lakovi
se prodaju pod
imenom
„Glassomax“, isto
ime dobijaju i nove
fabrike nastale
nakon toga.
Nastaje nova
laboratorija
za smole.
Razvijeno je
elektično bojenje.
Izgrađena je
nova fabrika
smola.
1932
1949
1965
1979
1925
Na tržište
dolazi serija 90,
kao jedan od prvih
vodosadrživih
sistema boja.
1992
Proslavlja se
novi distributivni
centar.
2004
... uspešna priča se nastavlja. Garantovano!
1930
Glasurit je sa
1.000 zaposlenih
najveća fabrika
boja na
kontinentu.
G l a s u r i t
ova istorijska vozila imala su na Oldtimer Grand Prixu
Sachsen Classics na Nürburgringu, i u septembru na danu
otvorenih vrata u Glasuritu u Münsteru-Hiltrupu.
Jubilej 3: osniva se „AG“
1898 Winkelmann odlučuje da pod imenom „Glasurit“
izbaci sve proizvode na tržište – marka je rođena. Ime
stoji za „Glasurartig harter Überzug“ (glazurno tvrd
premaz). A simbol za kvalitet je kinez.
izgrađena je fabrika
boja Glassomax.
Već tada je njeno ime
simbol za napredak i
inovacije. Glasso
je omogućio
prvo lakiranje
automobila postupkom
špricanja u Nemačkoj!
Kompetentnost potiče iz znanja i iskustva zaposlenih – i iz tradicije jedne kompanije.
Iz svega ovoga, Glasurit može da crpi mnogo. U 2008 godini Glasurit gradi na kompetentnosti od 120 godina istorije kompanije i istovremeno proslavlja tri jubileja. Sva tri su
prekretnice u istoriji jedne marke, koja se u ubraja među najveće u svetskoj industriji boja.
I sa svojim zaštitnim znakom, papagajem, čiju prepoznatljivost bi mnogi drugi
želeli. Ali idemo redom...
1938
1962
1972
1985
2003
Prva je fabrika
Glassomax I,
veličine preko
4.000 kvadratnih
metara.
Uspešno
uvođenje
metalik boja.
Inaugurisan je
Glassomax IV.
Otvoren je
Glassomax V.
Proslava
100 godišnjice
Glasurita u
Münsteru-Hiltrupu.
e x p r e s s
0 6
Kada
je 1958
proizveden
Opel Kapitän,
ime Glasurit je bilo
staro već 60 godina.
25
26
G l a s u r i t
G e r m a n C e n t e r
f o r
P a i n t s
u
E g i p t u
G e r m a n
Bio je to istorijski dan za Glasurit i German Center for Paints, kada je
Bernhard Buchner (levo) iz Daimler Egipat najavio prelazak svih šest
egipatskih Mercedes radionica na Glasurit vodosadržive bazne boje.
Uspešna priča German Center for Paints u Egiptu
Ako želite da budete
uspešni, morate da
razumete tržište
C e n t e r
f o r
G l a s u r i t
P a i n t s u E g i p t u
Njihovim potpisom ispod ugovora zapečaćena je bliska saradnja između Glasurita i German
Center for Paints: Arie Verboon
(napred levo) i Antar Ibrahim
(napred desno), Dave Jerrison
(levo u pozadini) i Yehia Farid
(desno u pozadini).
GCP tim: Ezzat Abdou
(levo), Yehia Farid, Antar
Ibrahim (sredina), Sameh
Salah , Farahat Mohamed
(desno)
Zahtevi prema radionicama postaju sve veći. I time rastu i zahtevi, koje radionice
postavljaju svojim poslovnim partnerima. Radionice sve češće ne traže samo običnog
dobavljača boja, već prave partnere za uspešan lakirerski posao. Ovaj razvoj tržišta
je prepoznao German Center for Paints u Egiptu, i za samo jednu godinu zajedno sa
Glasuritom revoluirao egipatsko tržište boja za reparaturu.
Egipat je zemlja faraona ... ali je takođe i jedna
od najnaprednijih ekonomija Afrike.
Antar Ibrahim izuzetno dobro poznaje
egipatsko tržište auto reparature i vodi
GCP od jednog do drugog uspeha.
Veliki cilj pred očima
Vodosadrživa revolucija u Egiptu
Već više od 25 godina German Centar for Paints
(GCP) u Kairu, kod egipatskih radionica važi za dobro ime kao dobavljač boja za autoreparturu i pratećih
materijala. Ali Antar Ibrahim, predsednik i vlasnik GCP,
ima veći cilj. On želi da GCP postane vodeći dobavljač na
egipatskom tržištu u oblasti auto reparatrure.
Kako bi postigao ovaj cilj Antar Ibrahim je pre više od godinu
dana kompletno preuredio svoje preduzeće: nova reprezentativna centrala, novi izložbeni prostor, novi trening centar,
novi zaposleni i ne na kraju ugovor sa Glasuritom, koji je
GCP načinio zvaničnim uvoznikom, sve ovo
daje Ibrahimu podršku u ostvarivanju
njegovog cilja.
Dve kompanije, jedan tim: za uvođenje
vodosadrživih baznih boja u Egiptu,
su Sameh Salah (levo), GCP
marketing direktor, Hendrik Franke
(sredina), Global Trainer Coatings
Refinish Academy u Münsteru
i Dave Jerrison (desno), Glasurit
Business Development Manager
Bliski Istok/Afrika, uradili veliki posao.
G l a s u r i t
e x p r e s s
0 6
Više servisa je više vrednosti
U današnje vreme, nisu više dovoljni samo visoko kvaliJedan od prvih zadataka kao Glasurit zastupnika bio je uvođetetni proizvodi i tehnologija naklonjena korisnicima i prironje vodosadržive tehnologije serije 90 u Egiptu. Pritom je GCP
di, za osvajanje klijenata. Kao što Ibrahim kaže: „Najmanje
tim vođen direktorom Yehia Faridom uradio celokupan posao:
isto toliko je važno, biti u
u roku od 12 meseci, 10 vemogućnosti radionicama
likih radionica su promenile
ponuditi opširnu podršku marku boje i ekskluzivno
„Najmanje isto toliko je važno, biti u
i kao Glasurit uvoznici imaprešle na Glasurit i seriju 90!
mogućnosti radionicama ponuditi opširnu
mo puno toga da ponudiPrva radionica je bila glavna
podršku - i kao Glasurit uvoznici imamo
mo u ovoj oblasti.“
BMW radionica u Kairu
puno toga da ponudimo u ovoj oblasti.“
Glasurit trening program –
u maju 2007. Sledio ih je
od prakse lakiranja do poDaimler Egipat, koji je sa
slovnih seminara – obezpet radionica, celokupnu
beđuje više vrednosti za
mrežu u Egiptu prebacio na
radionice. Takođe i tehničar, kojeg GCP po potrebi može
Glasurit vodene bazne boje. Nakon toga su dve druge BMW
poslati za podršku. I ne na kraju, usluge kao što je Glasurit
radionice prešle na Glasurit. I u proleće 2008, dve VW-Audi
program podrške radionicama RATIO-CONCEPT-plus, omoradionice su prešle na Glasurit.
gućavaju da se radionice kao partneri osećaju u potpunosti
Antar Ibrahim i Arie Verboon, Business Development Export
zbrinute.
za Glasurit Srednji Istok, su uzbuđeni o moći ubeđivanja GCP
U međuvremenu, Ibrahim se dobar korak približio svom citima. „Ono što su Yehia Farid i njegovi zaposleni postigli sa Dave
lju o liderstvu na tržištu. Jer kod vodosadrživih baznih boja,
Jerrisonom i Hendrik Frankeom iz Glasurita je impresivno“.
GCP u Egiptu ima prednost. Ibrahim i Farid su sigurni da će
u narednih 12 meseci još 10 radionica preći na Glasurit. Za
jednu od njih je već sigurno: šesta Mercedes radionica!
27
28
S t r u k a
O d n o s i s a
j a v n o š ć u
O d n o s i
s a
S t r u k a
j a v n o š ć u
Odnosi sa javnošću za lakirerske radionice
Dobar rad i zadovoljni klijenti su najbolja preporuka. Ali to ne bi trebalo da bude
jedino, što radionica radi kako bi postojeće klijenate vezala za sebe i osvojila
nove. Odnosi sa javnošću ili kraće PR je magična reč.PR su odlična prilika za
radionicu da sebe učini poznatom, da na prijatan način podseća javnost o
svom poslovanju i da se kroz to dobro pozicionira kod osvajanja klijenata.
Kako da stavite
svoju radionicu
u oči javnosti
Treba proslavljati slavlja,
kako dolaze: Ima puno
razloga za uspešan PR.
Ovo je takođe PR: Glasurit
sponzoriše trkački Audi
(vidi Around the World)
i obaveštava štampu o tome.
Ko ...?
Interesantne vesti za novine
Ma koliko da je radionica mala, uvek postoje povodi koji se mogu
iskoristiti za privlačenje medijske pažnje: renoviranje radionice,
jubilej firme ili prelazak na tehnologiju vodosadržive serije 90. Svi
ovi događaji mogu biti interesantni i za javnost i za štampu – ali oni
moraju da saznaju za njih!
Šta ...?
Dobar način za informisanje javnosti je slanje saopštenja lokalnim
novinama. Ovo saopštenje bi trebalo da sadrži odgovore na najvažnija pitanja: Ko...? Šta...? Kada...? Gde...? Zašto...? Evo jednog
primera: Radionica XY iz grada YZ je unapredila svoju komoru. Najnovija tehnologija i sistem vodosadrživih boja obezbeđuju savršene
rezultate lakiranja, povećavaju sigurnost na radnom mestu i daju
jedan bitan doprinos ekološkoj zaštiti u gradu.
radionici ili samo jednog zaposlenog kako nešto radi je dobar
prilog. I onda samo poslati saopštenje poštom. U doba kompjutera, to se može uraditi i e-mailom.
Proslava posebnih prilika – to privlači pažnju
Drugi način za reklamiranje vašeg poslovanja, je proslava svih
vrsta događaja. Ako želite da proslavite jubilej firme, možete
pozvati susede i klijente na proslavu. Dan otvorenih vrata pokazuje zainteresovanim ljudima u gradu kako radi jedna moderna radionica. Takođe i mala proslava, kojom se proslavljaju
novi dresovi lokalnog sportskog kluba koje je sponzorisala
radionica, je događaj koji interesuje ljude u gradu.
?
.
.
.
o
t
Zaš
Saopštenje ne bi trebalo da bude duže od jedne kucane strane. Na
kraju uvek treba da stoji ime i telefon kontakt osobe u slučaju potrebe za dodatnim informacijama. Prikladna slika svih zaposlenih u
Kada .
..?
G l a s u r i t
e x p r e s s
0 6
Naravno, i ovde bi trebalo obavestiti štampu. Najbolje bi
bilo, 14 dana pre održavanja proslave poslati pozivnice
dnevnim novinama, oglasnicima i lokalnim radio stanicama.
Takođe je dobro, pozvati ih telefonom dva do tri dana pre
održavanja. I ko na kraju ima spremno saopštenje za štampu, zaradiće najmanje srebrnu medalju za uspešan PR.
Članci iz novina i javni događaji su uvek dobra prilika za
radionice da osvoje nove klijente. Pozitivni izveštaji u medijima, privlače pažnju ne samo privatnih vozača automobila,
već i firmi, osiguravajućih kuća i lizing kompanija.
Gde ...?
Povodi za rad PR
Otvaranje kompanije
Proširenje/renoviranje
Predavanje firme novom vlasniku
Jubilej firme
Okrugao rođendan
vlasnika firme
Dan otvorenih vrata
Oldtimer show
Pevanje poznate ličnosti
Donacija za socijalni projekat
Finansiranje sportskog kluba
i mnogo drugog ...
29
30
G l a s u r i t
Š k o l s k i c e n t a r
G l a s u r i t
Š k o l s k i c e n t a r
Velike staklene površine i puno prozora će stvoriti
prijatnu i otvorenu atmosferu u novom RCC.
(preliminarni dizajn, zadržano pravo na promene)
Na poslednjem treningu za klijente
RCC Münster, bilo je puno nasmejanih
lica Glasurit osoblja i klijenata.
Glasurit školski centar u Münsteru se renovira
Oproštaj,
RCC Münster
RCC je sada kompletno zatvoren zbog
renoviranja, koje je već počelo na fasadi zgrade u decembru 2007. Sa izuzetkom prostora za aplikacije, zgrada će
kompletno biti srušena i dobiti novu
raspodelu prostorija, kako bi se optimizovali interni radni tokovi.
Novi RCC će biti pravi dragulj
Jedna era se završava. Neposredno posle poslednjeg Mercedes trening
kursa, Refinish Competence Centre (RCC) u Münsteru je posle 24 godina
rada zatvorio svoja vrata. Za prvo vreme. Jer, biće kompletno obnovljen i po
planu ponovo otvoren 1. jula 2009.
Školske i seminar sobe biće tehnički unapređene i svetlije. Novi RCC će karakterisati velike staklene površine i puno prozora,
koji će stvoriti prijatnu i otvorenu atmosferu.
„Naš novi Refinish Competence Centre će biti
pravi dragulj,“ kaže Urban Johansson, šef Glasurit
Refinish Academy.
Jednu godinu će trajati prepravljanje, kojim upravljaju inženjeri fabrike, kako bi se dobio napredan trening centar
ekstra klase.
Trening kursevi se nastavljaju
Pneumatske bušilice menjaju pištolje za lakiranje
Po poslednji put u starom RCC treneri Markus Breier i Hendrik Franke su praktično obučavali klijente kako da koriste
Glasurit boje na Mercedes modelima. Za Mercedes zaposlene, je „gašenje svetala“ zaista bilo nešto posebno. Kao
uspomenu na to su dobili posebno dizajniran, jedinstven
sertifikat. „Sada zatvaramo vrata i puštamo čekiće da rade
svoj posao“ rekao je Jürgen Book, šef Glasurit Customer
Service. „Naravno osećamo se malo tužno, ali u isto vreme jedva čekamo da vidimo novi Refinish Competence
Centre,“ kaže Book.
Nakon modernizacije fasade, unutrašnjost
RCC će biti kompletno prepravljena.
G l a s u r i t
e x p r e s s
0 6
Do otvaranja novog školskog centra treninzi za klijente u
Münsteru će biti obustavljeni. Alternativna mesta za školovanja tokom ovog perioda su školski centri u Belsele, Belgija, Maarssenbroek, Holandija, Wangen, Švajcarska, i Eugendorf, Austrija, kao i u firmama: Toplac u Dresdenu, Lange u
Grimmi, Hofmann u Mainleusu, Restemeier u Osnsabrücku i
Stadlbauer u Oberurselu.
31
32
G l a s u r i t
A r o u n d t h e
W o r l d
A r o u n d
N E M A Č K A
H R V A T S K A
K I N A
B A H R E I N
A R O U N D
Svečano otvaranje RCC Šangaj je bio nemačko-kineski
zajednički poduhvat, obeležen govorima i muzikom.
T H E
Sedmoro nacionalnih trenera koncentrisani tokom trening
seminara u Bahreinu. Sa sobom, kući nose ono što su
naučili: u Bahrein, Iran, Ujedinjene Arapske Emirate,
Kuvajt, Oman, Egipat, Saudijsku Arabiju i Katar.
Tačno 73 dana pre otvaranja letnjih olimpijskih igara
u Beijingu, u Kini je u oblasti autoreparature bilo
razloga za proslavu drugačijeg otvaranja - Refinish
Competence Center (RCC) u Shanghaiu. Novi trening
centar je zvanično inaugurisan 28. maja 2008. sa proslavom za partnere i goste. Posle Kunshana, Beijinga
i Shenyanga, RCC Šangaj je četvrti trening centar u
Kini i 47 RCC u svetu. Sve gušća mreža trening centara u Kini, odražava izuzetno brzi rast automobilske
industrije u zemlji. Jer, tamo gde se pravi sve više
automobila, raste i potreba za izuzetno obučenim lakirerima. Popravka oštećenja boje je u međuvremenu
postao veoma složen proces. Kao i u sportu, zahteva
stalno treniranje kako bi se održala prednost u odnosu
na konkurenciju, i sa pištoljem za lakiranje u ruci za
što kraće vreme ostvarili savršeni rezultati.
G l a s u r i t
e x p r e s s
0 6
W O R L D
Beli papagaj na crnoj mat pozadini: Audi A4 3.0 TDI je lakiran
Glasurit belom bojom i ukrašen je Glasurit titan mat crtom.
Spreman za akciju na trkačkoj stazi:
Glasurit papagaj na Nürburgringu
Otvoren školski centar u Šangaju
Srednji Istok: Trening nacionalnih
trenera u Bahreinu
Nacionalni treneri sa Srednjeg Istoka se sastaju dva
puta godišnje radi treniranja. Da bi ostali u kondiciji,
treniraju, kako da još bolje prenose svoje stručno
znanje i tehničke veštine. Osim toga, na trening
seminarima oni upoznaju i koriste nove Glasurit
proizvode i usluge. Na trening kursu u proleće 2008,
sedmoro nacionalnih trenera je između ostalog,
upoznato i sa novim seminarom „Process Education – Experts (PE3).“ U malim grupama, oni su
odmah trenirali kako da razumljivo i odgovarajuće
prenesu sadržaje seminara. Henrik Franke sa Coatings Refinish Academy u Münsteru bio je zadužen
za trening, a podržan je od strane Dave Jerrisona,
Glasurit predstavnika za Srednji Istok. Seminar je
održan u Bahreinu, gde je Mercedes Benz zastupnik
Al Haddad dao svoj trening centar na raspolaganje.
Sledeći trening kurs će se održati krajem 2008. Tada
će German Center for Paints ugostiti učesnike u
svom novom trening centru u Egiptu.
G l a s u r i t
t h e W o r l d
Glasurit zaštitni znak i logo je u centru na German
Long Distance World Championship. Glasurit papagaj
ukrašava haubu na Audi A4 3.0 TDI, koji je konstruisan
od tima koji čine profesori, članovi osoblja i studenati
sa odeljenja za proučavanje motornih vozila na RWTH
Aachen Univerzitetu. Glasurit je isporučio boje: belu i
titan mat. Najviši zahtevi se postavljaju ovoj boji, mora
da izdrži udare kamenčića i kontakte sa drugim trkačima, ne sme se istrošiti i mora uvek lepo da sija za
televiziju i sve reporterske kamere duž trkačke piste.
Pošto su vrata napravljena od karbona, boja mora
podjednako dobro da drži na ovom laganom materijalu
kao i na ostataku čelične karoserije. Kod projekta, koji
je Glasurit podržao od samog početka, između ostalog
je nastao i diplomski rad na temu „Vrata od laganih
materijala”. 2008 će za trkački Audi i tim biti još jedna
godina učenja. Ali, 2009 žele skroz napred da napadnu
u klasi „alternativne klase goriva S2”.
Slika laže. Na štandu Glasurit uvoznika Ivičeka je samo
kod otvaranja Zagreb Motor Showa bilo ovako mirno.
Interesovanje za vodosadrživu tehnologiju boja serije 90
je bilo ogromno.
Serija 90 klijente konkurencije u Hrvatskoj
čini zavidnim
Više od 220,000 posetilaca iz Hrvatske i inostranstva i
više od 600 izlagača iz 35 zemalja su od Zagrebačkog
Auto Showa napravili najveći sajam automobila u regionu. Naravno, Glasurit uvoznik za Hrvatsku Iviček d.o.o.,
se predstavio sa velikim štandom. Najvažnije teme za
posetioce na Ivičekovom štandu bile su VOC standardi
i serija 90. Iako Hrvatska nije još član Evropske Unije,
zakon o smanjenju emisije rastvarača je od aprila 2008 i
ovde na snazi. Logično je da su Glasurit klijenti posetili
„svoj“ štand, kako bi se informisali o seriji 90 i novim
modulima za podršku radionice. Posebno impresivno
je bilo interesovanje konkurentskih klijenata. Većina njih
je već od drugih kolega čulo o pouzdanosti i ekonomičnosti eko-efikasne serije 90 i želeli su da saznaju sve o
Glasurit vodosadrživom RATIO-AQUA sistemu.
33
34
G l a s u r i t
A r o u n d t h e
P a n o r a m a
Dizajniranje nameštaja
W o r l d
Lampa za čitanje
za prave ljubitelje
motora napravljena
od Yamahe XS 350
iz 1977 godine.
D U B A I
Upaliti farove, podići masku
hladnjaka: stočić napravljen od
starog Mercedesa 280 SE 3.5
iz 1972 godine.
Martin Kerber i njegov krevet
u VW Bubi iz 1973.
Sve je počelo
sa ovom „Trabi“
kaučem. Dobro
je izdržao skoro
20 godina, čak
i farovi ponovo
rade.
Poslovođa radionice Gordon Ferguson (desno) AAA Service
Center sa svojim timom lakirera Montero Mamaril, Shaikh
Riaz Ali i Sreekumar Narayana Pillai (s leva na desno).
Glasurit bezbojni lak štiti čak i kamile
Ko bi pomislio da u Dubaiu Glasurit bezbojni lakovi štite
čak i kamile, konje i sokolove? Bar kada se radi o životinjskim skulpturama, koje već nekoliko godina borave na
ulicama Dubaija. Kako bi umetnički rad na skulpturama
zadržao svoju lepotu, uprkos izloženosti sunčevom zračenju, AAA Service Center radionica u Dubaiu na ove
životinje koje su u prirodnoj veličini, nanosi zaštitni sloj
923-155 MS bezbojnog laka. Ova radionica je već četiri
godine ubeđeni Glasurit klijent, i u protekle tri godine
je zaštitila skoro 300 ovih umetničkih skulptura. „Ove
šarene skulpture se mogu naći širom Dubaia, i time su
izuzetna preporuka za kvalitet našeg lakirerskog posla“,
objašnjava Gordon Ferguson, poslovođa radionice AAA
Service Center. I to nije sve. Skulpture potvrđuju činjenicu da 923-155 bezbojni lak nudi odličnu UV zaštitu i da
se može univerzalno primenjivati.
Martin Kerber pravi nameštaj od starih automobila
Krevet od VW Bube
Kada Vaša voljena VW Buba nije više za popravku i ne može da bude oldtimer, i dalje postoji
uteha – možete je preraditi u krevet. Ili možda u kauč ili stočić. To barem radi Martin Kerber,
pravi nameštaj od starih delova automobila.
Martin Kerber, 39, ima dve strasti: automobile i individualni
nameštaj. On kombinuje obe stvari, time što od starih delova
za automobile i motore proizvodi nameštaj. Ideju za ovo je
dobio još pre 20 godina.
Samo što je završio maturu, želeo je da iskoristi vreme do
početka studija praveći nameštaj za svoju studentsku sobu.
San mu je bio, da od starog Cadillaca napravi kauč, ali nije
imao dovoljno novca za to.
Međutim, baš posle pada berlinskog zida, automobili iz bivše
DDR su se mogli kupiti za malo novca. Martin Kerber i njegov
prijatelj su kupili Trabanta „Trabia” i pretvorili ga u kauč.
G l a s u r i t
e x p r e s s
0 6
Danas, on po porudžbini pravi svoj auto nameštaj. Šta će to
biti, kauč, krevet ili stočić? On kreće u potragu za željenim
autom, sve do modela, godišta čak i oblika farova, i zatim
počinje sa prepravkom. Kerber seče i vari, spaja drvo, ivericu
i metal, tapacira i lakira. Gotovi proizvodi su interesatni za
gledanje i izdržljiv nameštaj u jednom.
35
Glasurit RATIO-CONCEPT-plus:
Naš fokus: Vaše poslovanje
Naš cilj: Vaš profit
ProFit uz Glasurit.
Želite uvek da budete korak ispred
konkurencije? Onda izaberite
RATIO-CONCEPT-plus, Glasuritov
modularni program za podršku
poslovanja. Kompletan program
Vam nudi veliki broj efektivnih
instrumenata za razvoj
neiskorišćenih potencijala – od
optimizacije postojećih radnih
tokova do pokretanja novih polja
poslovanja. Naši iskusni konsultanti
Vas podržavaju u svim oblastima,
od tehničkih stvari do efektivnog
poslovnog menadžmenta. Zajedno
proveravamo Vaš uspeh – bićete
iznenađeni koji se potencijal krije u
Vašem poslovanju.
RATIO-CONCEPT-plus
GT11-0061-08RS
RATIO-COLOR
Auto Lak Centar Predolac d.o.o., Trifuna Pešića 16, 11309 Beograd - Leštane
Tel. 011 / 8030-700, Fax 011 / 8031-319, www.glasurit.com
RATIO-Sistemi
Download

null