1
Sembollerin Açıklaması
Normlar
Çizimler
Ölçü ve Ağırlıklar
Bariyersiz İnşaat
Ölçü Esasları ve
Ölçü Oranları
2
Tasarım
Sürdürülebilir Yapı
Tesis Yönetimi
Eski Yapılarda
Bakım ve Onarım
Planlama ve Şantiye
yönetimi
3
Temellendirme
Duvarlar
Döşemeler
Çatılar
Pencereler - Cam
kapılar
4
Esaslar
Yönlendirme
Çevrelemek
Oturma alanları
İç mekânlar
5
Öğrenci Yurtları
Yaşlı Yurtları
Oteller
Gastronomi
Gençlik Yurtları (hosteller)
Motel
6
Kreşler
Oyun Alanları
Okullar
Yüksek Okullar
Laboratuvarlar
7
Müzeler
Tiyatrolar
Konser Salonları
Sinemalar
Araçla Girilen (Drive-in)
Sinemalar Sirkler
8
Büro Binaları
Yüksek Binalar
Kütüphaneler
Bankalar
9
Dükkânlar
Esaslar
Yapı Biyolojisi
Optik Algı
Planlama Süreci
Yapı Elemanları
Merdivenler
Asansörler
Yaşam Alanı
Barınma
Tatil Evleri
Kamplar
Eğitim - Araştırma
Hayvanat Bahçeleri
Kültür - Oyun Yapıları
Yönetim - Büro
Ticaret
10
Endüstriyel Yapılar
Atölyeler
11
Hristiyan Kiliseler
Sinagoglar
12
Hekim Muayenehaneleri
Hastaneler
13
Stadyumlar
Spor Tesisleri
Spor Salonları
Yüzme Havuzları
SPA - Sağlık
Oyun Salonları
14
Sokaklar (Caddeler)
Otoparklar
Lokantalar
Akaryakıt İstasyonları
Toplu Taşıma
Demiryolu
15
Mezarlıklar
Bahçeler
16
Çiftlikler
Hayvancılık
17
Yükleme Alanları
Yükleme Rampaları
Çöp Toplama Alanları
Jeneratör Odaları
18
Yenilenebilir Enerji
Yapı Fiziği
Aydınlatma (gün ışığı)
Yapay Işıklı Aydınlatma
Endüstri - Sanayi
Dini Yapılar
Camiler
Sağlık
Spor - Dinlence
Havayolu
Ulaşım
Dış Mekânda Düzenleme
Tarım
Altyapı Hizmetleri
Yangın Güvenliği
Yapı Tesisatı
Bacalar
Havalandırma
Bacaları
Bina Tekniği
19
Kaynakça
20
İndeks
Ernst Neufert
Temel bilgiler, Normlar, Yapı Yönetmelikleri, Yapı, Tasarlama, Mekân gereksinimleri,
Mekânsal ilişkiler, (Yapısal Oranlar) Bina ölçüleri, Mekânlar, Mekânsal düzenleme,
Ölçü ve hedef olarak insan ve donatı
Yapı uzmanları, Uygulamacılar, Eğitmenler ve öğrenciler için El kitabı
Bauhaus Dessau’da bulunan Anhalt Yüksekokulu’nun desteğiyle ve
Neufert-Vakfı adına Ernst Neufert tarafından kurulmuş,
Profesör Johannes Kister tarafından geliştirilmiştir.
Dipl.-Ing. Mathias Brockhaus, Dipl.-Ing. Matthias Lohmann ve
Dipl.-Ing. Patricia Merkel’in ortak çalışmalarıyla
Çeviri: Burhan ÇİÇEK
Y. Mimar
Bauhaus-Weimar
6000’den fazla çizim ve tablosuyla
gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 39. Baskı
Yayın No
: 3126
Teknik Dizisi : 166
35. Baskıdan çeviri – 4. Türkçe Baskı - Kasım 2012
39. Baskıdan çeviri – 1. Türkçe Baskı - Eylül 2014
ISBN 978 - 605 - 333 - 153 - 7
Cop­yright© Bu ki­ta­bın bu ba­sı­sı­nın Tür­ki­ye’de­ki ya­yın hak­la­rı Vieweg+Teubner | Springer Fachmedien Wiesbaden
GmbH tarafından BE­TA Ba­sım Ya­yım Da­ğı­tım A.Ş.’ye verilmiştir. Her hak­kı sak­lı­dır. Hiç­bir bö­lü­mü ve pa­rag­ra­fı kıs­
men ve­ya ta­ma­men ya da özet ha­lin­de, fo­to­ko­pi, fak­si­mi­le ve­ya baş­ka her­han­gi bir şe­kil­de ço­ğal­tı­la­maz, da­ğı­tı­la­maz.
Nor­mal öl­çü­yü aşan ik­ti­bas­lar ya­pı­la­maz. Nor­mal ve ka­nu­nî ik­ti­bas­lar­da kay­nak gös­te­ril­me­si zo­run­lu­dur.
Dizgi
: Beta Basım A.Ş.
Baskı - Cilt
:
Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti.
Eskişehir Yolu 40. Km. Başkent Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde No: 6
Malıköy / Sincan / Ankara
(Sertifika No. 26886) (0312) 640 16 23
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No. 16136)
Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11
Cağaloğlu - İSTANBUL
Tel : (0-212) 511 54 32 - 519 01 77
Fax: (0-212) 511 36 50
www.betayayincilik.com
Ernst Neufert’e adanmıştır
Prof Johannes Kister
Neufert vakfı adına
Grafiksel düzenlemesi ile beraber 39. Baskının tüm yeni çizimleri Fa. Graphisoft’a ait ArchiCAD
ile hazırlanmıştır.
Neufert, Ernst:
Yapı tasarımı: Esaslar, Normlar, Tesislerle ilgili yönetmelikler, Yapı, Tasarım, Mekânsal gereksinim,
Mekânlar arası ilişkiler, Yapısal oranlar, Mekânlar, Mekânsal düzenlemeler, Ölçü ve hedef olarak
insan ve donatı; Yapı uzmanları, Uygulamacılar, Eğitmenler ve Öğrenciler için El kitabı; Tablolarla/
Ernst Neufert.-39.Baskı/ Bauhaus Dessau’da bulunan Anhalt Yüksekokulu’nun desteğiyle Neufert-Vakfı adına Ernst Neufert tarafından kurulmuş, Profesör Johannes Kister ile Dipl.-Ing. Mathias
Brockhaus, Dipl.-Ing. Matthias Lohmann ve Dipl.-Ing. Patricia Merkel’in ortak çalışmalarıyla geliştirilmiştir.
Alman Kütüphanesine ait Bibliyografik bilgiler
Bu yayın Alman Kütüphanesi tarafından Alman Ulusal Bibliyografyasına kaydedilmiştir; detaylı bibliyografik bilgiler
>http:dnb.ddb.de> internet adresinden indirilebilir.
Kitabın içerdiği bilgiler sorumluluk ve garanti açısından bağlayıcı değildir. Bu nedenle Yazar ve Yayınevi bilgilerin tamamının
veya bir kısmının kullanılmasından doğacak sorumluluğu üstlenmemektedir.
1. Baskı 1936 - 29. Baskı 1973 (Ullstein/Bertelsmann Fachverlag Yayınevi), düzenleyen Ernst Neufert
30. Eksiksiz olarak yeniden düzenlenmiş ve önemli ölçüde genişletilmiş baskı 1979, düzenleyen Ernst Neufert
31. Gözden geçirilmiş baskı 1982, düzenleyen Ernst Neufert
32. Gözden geçirilmiş ve ilaveler yapılmış baskı 1984, düzenleyen Ernst Neufert
33. Tamamen yeniden revize edilmiş ve yeniden tasarlanmış baskı 1992, düzenleyen Peter Neufert, Ludwig Neff ve
Planung AG Neufert Mittmann Graf Partner
34. Genişletilmiş baskı 1996, düzenleyen Peter Neufert, Ludwig Neff ve Planung AG Neufert Mittmann Graf Partner
35. Baskı 1998, Türkçe yayın hakkı Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.’ye aittir.
36. Genişletilmiş ve revize edilmiş baskı 2000, düzenleyen Peter Neufert, Ludwig Neff ve Planung AG Neufert Mittmann
Graf Partner
37. Genişletilmiş ve revize edilmiş baskı Ağustos 2002, düzenleyen Cornelius Neufert, Corinna Franken ve Neufert
Planung AG
38. Tümüyle revize edilmiş ve güncellenmiş baskı Eylül 2005, düzenleyen Profesör Johannes Kister
39. Baskı 2014, Türkçe yayın hakkı Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.’ye aittir.
Bu eserin lisanslı baskıları; İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Yunanca, Türkçe, Çekce, Sırp-Hırvatça,
Yugoslavca, Slovakça, Macarca, Lehçe, Rusça, Endonezce, Japonca, Çince, Romence ve Bulgarca dillerinde mevcuttur.
Tüm hakları saklıdır.
© Vieweg+Teubner | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2009
Vieweg+Teubner, Springer Science+Business Media Fachverlagsgruppe’nin bir üyesidir.
www.viewegteubner.de
Bu eser, bütün kısımları dahil olmak üzere, telif hakkı korunmaktadır. Telif hakları yasasıyla belirlenen sınırlar
dışındaki her türlü değerlendirme, yayınevinin izni olmaksızın kabul edilemez ve cezalandırılır. Bu husus
özellikle de çoğaltma, çeviriler, mikro filme alma ve bilgisayar sistemlerinde kaydetme ve işleme almalar için
geçerlidir.
Kapak konsepti ve tasarımı: Hans Joachim Kubowitz, luxsiebenzwo, Köln
Önsözler
39. baskı, bir önceki baskıda yenilemenin sadece kısmen mümkün olduğu noktalardan hareket
edilerek hazırlanmıştır. Öyle ki, “Neufert” hâlâ
Mimari planlamaya dair sorulara yönelik en kapsamlı ve sağlam ilk bilgi kaynağıdır.
Mimarların günlük büro faaliyetlerinin birçok
küçük ve bazı büyük adımlarla yürüyüşü gibi,
“Neufert” in istatistiksel çalışmaları da bir yandan
yapı faaliyetlerinde tartışmasız işlevleri bakımından DIN-normları ve yönetmeliklerine yönelik
sorulara cevap verme titizliği, diğer yandan da
günümüzün inşaat projelerini ilgilendiren önemli
temaların sunumlarıyla sürekli devam etmektedir. Şüphesiz bu önemli konulara çevremiz ile
planlamadaki sürdürülebilirliğe dair mutlak gereklilik de dâhildir: Sürdürülebilirliğin farklı ağırlık
noktalarına sahip planlamalar açısından birçok
yönü vardır.
39. Baskı, Neufert’in yöneticilik yaptığı, Walter
Gropius’un Bauhaus Dessau’daki bürosunda, bir
kere daha geliştirildi. Köklerinin bulunduğu bu yere
dönme kararı doğru olduğu görünüyor çünkü 38.
baskıda başlatılan revizyon, buradaki mimarlar,
öğrenciler, hocalar ve ilgililer tarafından büyük bir
başarı ile kabul edilmiştir. Bu anlayışla, 39. baskının
konsepti, Nicole Delmes (Neufert, doğumlu) ve Ingo
Neufert tarafından daha da geliştirilmiştir. Bu keyifli
işbirliği ve gösterdikleri güven ve de anlayış için her
ikisine teşekkür ediyorum. Özellikle profesyonel bir
çalışma anlayışına sahip olan Mathias Brockhaus, Matthias Lohmann, Patricia Merkel’e, - Anhalt
Yüksekokulu Öğrencileri: Fanjuan Kong, Tobias
Schwarzwald ile Mendy Wagenknecht’e ve de ehil
tavsiyeleri ile güvenilir işbirlikleri sayesinde önemli
ölçüde başarıya ulaşmasına katkıda bulunan danışmanlara da ayrıca teşekkür ederim.
Dessau, Mart 2009
Profesör Johannes Kister ve ekibinin buradaki
hedefi, tüm başlıklarda sürdürülebilirlikler açısından; tıpkı Ernst Neufert’in kanımızca düşündüğü gibi “mesleki bilgiler” ve “çağdaşlık”ın
gereksinimleri doğrultusunda yeni standartlar ve
perspektifleri ortaya koymaktır. “70 yıl Yapı tasarımı” 2006 jübilesi sonrasındaki bu yeni baskı
ile planlamayı ilgilendiren eksiksiz ve güvenilir
bilgilerin temellerini daha da güçlendirebilmeyi
umuyoruz.
Neufert Vakfı. Mart 2009
Johannes Kister
Dış danışmanlar;
Prof. Dr. Dirk Bohne
Yapı hizmeti
Karl-Heinz Breuer
Esaslar
Paul Corall
Yangın güvenliği
Thomas Ehrenberg
Akaryakıt ve dinlenme tesisleri
Olaf Gersmeier
Planlama ve şantiye yönetimi
Lydia Haack, John Höpfner Akaryakıt ve yıkama tesisleri
Karl-Josef Heinrichs
Yapı fiziği
Prof. Alfred Jacoby
Sinagoglar
Stefan Jäckel, Tobias Micke Açıkhava tesisleri
ve Andreas Kotlan
Dr. Jörg Junhold
Hayvanat bahçeleri
Lür Meyer-Bassin
Tiyatro
Hans-Peter Mühlethaler
Gastronomi
Prof. Dr. Gunther Nogge
Hayvanat bahçeleri
Marcellus Puhlemann
Planlama ve şantiye yönetimi
Hermann Schnell
Tesis yönetimi
Finn Stoll
Yönetim
Wolfgang Thiede
Sağlık
Carsten Thiemann
Demiryolu
Heiko Uelze
Gastronomi
Prof. Susanne Weber
Aydınlatma
Carola Wunderlich
Havacılık
VII
Öndeyiş
Bu el kitabı, Weimar Devlet İnşaat Yüksek Okulu’nda
verdiğim ders notlarından meydana gelmiştir. Bu
notlar; bir yapının planlaması esnasında gerekli olan,
insan ölçeği ile bağlantılı pratik bilgilere, deneyimlere
ve ölçümlere dayanmaktadır.
Çünkü bizler, bir yandan atalarımızın omuzları
üzerinde duran, diğer yandan da her şeyin akıp gittiği
zamanımızda geleceğe dönük ve her birinin bakış
açısı farklı çocuklarız. Bunun nedenleri ise; kişilerin
temel eğitimleri ile eğitimdeki farklılıklar; çevrenin
etkisi, kişinin iç dünyasının yansımaları ve yetişmesine
dayanmaktadır.
Bugünkü “kesin hükmümüz” sonunda doğru olsa
dahi, açık bir soru olarak kalmaktadır. Çünkü bu
da zamanla sınırlıdır. Deneyimsel olarak genel bir
bakışı gerektiren mesafeden yoksun sonraki bir
zamanın vereceği hüküm, bizimkinden daha adil
olabilir. Bundan ötürüdür ki bazı ihtiyatlar bir öğretiyi
dayatmak durumundadır. Çünkü hakikat ve nesnelliğe
yönelik tüm çabalamalara, en sevilen düşünceleri
eleştirel olarak aydınlatmaya ve şüpheyi öylece bir
kenara itmemek konusundaki zahmetlere rağmen,
her öğreti öznel, zamanla sınırlı ve çevreye bağlı
kalmaktadır. Yanlış bir doktrine dönüşmenin önüne
ise öğretinin kendisi, tamamlanmış olmadığını; tam
tersine yaşayana, dönüşüme ve gelişime hizmet
ettiğini ve tüm bunların altında bulunduğunu garanti
etmesiyle geçer.
Tıpkı Nietzsche’nin: “ Ancak kendisini geliştiren
benimle ilişkisini sürdürür” sözünde gizlenmiş anlatım
gibi, öğrencilere tinsel tavrı kazandıran da budur.
Ebedi olma öğretisinin temeli, gelişimin hizmetçisinin
bitmiş tarifler, “ kutucuklarda hazır bilgelikler”,
“konservelenmiş bilgelik” ‘den ziyade; yapıtaşları,
elemanlar, köşeler ve bunlarla beraber birleştirmenin,
inşa etmenin, şekil vermenin ve nihayet uyum
yöntemlerini sunmasına dayanır.
Konfiçyüs bunu 2500 yıl önce şöyle ifade eder: “ Ben
öğrencime bir köşe veririm, diğer üçünü de kendisi
bulmalıdır”. Doğuştan mimar olan veya kalbinde
inşaata özlem duyan bir kişi kendisine çözmesi
gereken bir problem verildiğinde kulaklarını ve
gözlerini kapar. Çünkü o kendine özgü o kadar çok
tasavvur ve ideallerle doludur ki, tek yapması gereken
ihtiyaç duyduğu elemanlardan bir bütün ortaya
koymak için bizzat çaba harcamaktır.
İlişkileri irdeleyen; kendine, kuvvetlerin, malzemelerin,
renklerin, kütlenin oyununa inanan, yapıların
VIII
gerçekliğini, fenomenini algılayabilen, onların
etkilerini inceleyen, eleştirel olarak araştıran, tinsele
dönüştüren büyük yaşama sevincine ulaşan yolda
ilerliyordur. Onu bu yola götürmeye yardımcı olan
bu hayat görüşüdür. Bu hayat görüşü kişiyi tüm
öğretilerden özgür kılacak ve kendi yaratıcılığını
ortaya çıkararak sadece bir başlangıç olacaktır. İnşa
etmekse, herkesin kendisine aittir.
Bununla birlikte günümüz formları, eskilerin
kendilerine örnek alacak kimseyi bulamadıkları,
ama tasavvurları ve özlemleri, fikirleri ve idealleri
ile örtüşen görkemli tapınakları, katedralleri
veya sarayları yapmak için kullandıkları yola
dayanmaktadır. Zamanın inşaat tekniği, imkânları
ve yerel veriler sonucu kesin hatları ile belirlenmiş
konularda dahi, mevcutla benzerlik taşımayan, somut
formlara ulaşan sunumlar ortaya çıkmıştır. Bu yeni
binalar ileri düzeyde bir teknik uygulandığında çok
daha randımanlı olabilirler ve aynı zamanda sanatsal
anlamda geçmiş zamanlardaki binalarla benzerlik
taşırlar.
Günümüzün hafif konstrüksiyonlu, aydınlık ve ferah
bir endüstriyel tesisi, 18. yüzyıla ait bir imalathane ile
veya 15. yüzyıla ait bir atölye ile karşılaştırıldığında,
dar görüşlü muhafazakârlar bile üstünlüğü
kabullenirler. Sonuç olarak; günümüzün dinç, ufku
geniş mimarlarını, çağımızın ihtiyaçlarına cevap veren
bina tasarımı yaparken, eski zamanların iyi binaları ile
yarışan ve onları gölgede bırakan işler beklemektedir.
Bu nedenle etkin bir yüksek okulda öncelikle çağın
gözlemlenmesi ve geleceğe bakış anlatılmalıdır.
Geriye dönük çalışmalar ise ancak zaruri hallerde
yapılmalıdır. Büyük ustalarımızdan Fritz Schumacher;
Doktor ünvanı ile baştan çıkarak, geçmişe yönelik
araştırmaları esnasında kendilerini sanat tarihine
ve basma kalıp öğretilere kaptırarak gelişimlerini
engelleyen öğrencilerini bu hususta uyarmıştır.
Bunun aksine, öğrencilere, benim burada “Yapı
tasarım bilgisi”nin tasarım esaslarını minimuma
indirerek, şematize ederek ve soyutlaştırarak yaptığım
gibi taklidi engellemek ve kendi tasarımını ortaya
koydurmak amacı ile sadece öğeler verilmelidir.
Farklı oluşumlar, çağın baskısı ile ister istemez belli
bir koordinasyonda birleşeceklerdir. Zamanın stili
içinde insanların uğraşlarını karakterize eden belirli bir
üsluba ulaşılacaktır.
Ernst Neufert
İÇİNDEKİLER
ESASLAR
Sembollerin ve kısaltmaların açıklanması
Sembollerin ve kısaltmaların açıklanması................................ XIV
Normlar
DIN Normları.................................................................................2
SI-Birimleri....................................................................................4
Çizimler
DIN 476, 4999’e göre kağıt formatları..........................................6
DIN 824’e göre teknik çizimler......................................................7
Çizimlerin düzenlenmesi..............................................................8
DIN 1356’ya göre inşaat çizimleri.................................................9
DIN 1356’ya göre mimari çizim sembolleri.................................10
DIN 1988’e göre su tesisatı sembolleri.......................................14
DIN 18015’e göre elektrik tesisatı sembolleri.............................16
Emniyet teknikleri sembolleri......................................................19
Gaz tesisatı sembolleri...............................................................20
Elle çizim teknikleri.....................................................................21
Bilgisayar destekli çizim teknikleri..............................................22
Ölçü ve ağırlıklar
Alman ölçü birimleri ile İngiliz ölçü birimlerinin
karşılaştırılması..........................................................................23
Ölçüler, ağırlık birimleri, sıcaklık birimleri...................................24
İngiliz ölçü birimlerinin mm’ye dönüştürülmesi ..........................25
Hareketli yükler...........................................................................26
İlave yükler.................................................................................32
Bariyersiz yapı
Tekerlekli sandalye kullanıcıları için ölçüler................................33
DIN 18024’e göre kamuya açık binalar......................................34
DIN 18024’ye göre bariyersiz konutlar.......................................35
Çerçeve Yapı Yönetmeliği’ne göre bariyersiz konutlar...............37
Ölçü esasları ve ölçü oranları
Ölçü ve amaç olarak insan.........................................................38
Her şeyin ölçüsü.........................................................................39
Vücut ölçüleri ve alan gereksinimleri..........................................40
Geometrik ölçü düzeni................................................................42
Geometrik ölçü oranları..............................................................43
Yüksek yapılarda ölçü kuralları..................................................46
Yapı biyolojisi
Esaslar.......................................................................................48
Mekânsal iklim............................................................................49
Elektromanyetik alanlar..............................................................50
Optik algı
Göz.............................................................................................51
İnsan ve renk..............................................................................53
PLANLAMA SÜRECİ
Tasarım
Tasarım nedir?............................................................................54
Referans düzlemleri...................................................................55
Soru listesi..................................................................................56
Sürdürülebilir yapı
Genel, planlama, inşa.................................................................58
Kullanım, yıkım...........................................................................59
Tesis yönetimi
Çevre..........................................................................................60
Yöntemler...................................................................................61
Eski yapılarda bakım ve onarım
Koruma ve değiştirme................................................................62
Eski eserlerin bakımı..................................................................63
Eski eserleri koruma...................................................................64
Envanter tanzimi.........................................................................65
Dönüştürme................................................................................66
Planlama ve inşaat yönetimi
Kamu İnşaat Hukuku..................................................................68
Özel Mülk Hukuku (VOB, HOAI)................................................69
İnşaat aşamaları.........................................................................70
Yapısal kullanımın karakteristik değerleri...................................74
Çekme mesafeleri......................................................................76
İnşaat maliyeti............................................................................77
YAPI ELEMANLARI
Temellendirme
Hafriyat çukurları........................................................................78
Temeller......................................................................................81
Yalıtım, Drenaj............................................................................83
Onarım.......................................................................................85
Duvarlar
Doğal taş duvarlar......................................................................86
Suni taş duvarlar........................................................................87
Karma yapı teknikleri..................................................................90
Onarım.......................................................................................91
Döşemeler
Döşeme konstrüksiyonları..........................................................92
Onarım.......................................................................................93
Beton onarımı.............................................................................94
Yer döşemeleri............................................................................95
Çatılar
Çatı formları................................................................................97
Eğimli çatılar...............................................................................98
Düz çatılar................................................................................103
Pencereler
Düzen.......................................................................................108
Talepler.....................................................................................109
Açılış biçimleri........................................................................... 110
EnEV 2009 Isı yalıtımı.............................................................. 111
Ses yalıtımı............................................................................... 112
Bina temizliği TRA 900+AUFZV............................................... 113
Çatı katı pencereleri................................................................. 114
Çatı ışıklıkları ve ışık kubbeleri................................................. 115
Cam
Esaslar..................................................................................... 116
Isıcam....................................................................................... 117
Emniyet ve akustik camları....................................................... 119
Optik olarak değişebilen cam...................................................120
Döküm cam..............................................................................120
Cam kapılar..............................................................................120
Profil camlar.............................................................................121
Cam tuğlalar.............................................................................122
Yangın emniyet camı................................................................123
Cephe giydirme........................................................................124
Kapılar
Tasnif........................................................................................125
Konstrüksiyonlar.......................................................................126
Özel kapılar..............................................................................127
Portaller....................................................................................128
Kapı kilit sistemleri....................................................................129
Bina ve arazi koruma................................................................130
Merdivenler
Prensipler.................................................................................132
Kurallar.....................................................................................133
Konstrüksiyonlar.......................................................................134
Rampalar-spiral merdivenler....................................................135
Kaçış merdivenleri....................................................................137
IX
İÇİNDEKİLER
Yürüyen merdivenler
Mağaza ve alışveriş merkezleri için..........................................138
Moteller
Genel planlama önerileri..........................................................198
Yürüyen yollar
Mağaza ve alışveriş merkezleri için yürüyen yollar..................139
Kamp
Genel planlama önerileri..........................................................199
Asansörler
Prensipler.................................................................................140
Kontrol tekniği...........................................................................141
Konutlar için şahıs asansörleri.................................................142
Öncelikle büro, banka, oteller v.s. için şahıs asansörleri,
yatak asansörleri......................................................................143
Hafif yük asansörleri.................................................................144
Hidrolik asansörler....................................................................145
Özel konstrüksiyonlar...............................................................146
YAŞAM ALANI
Esaslar
Tasarım esasları.......................................................................147
Konut (yaşam) politikası...........................................................148
Konut yoğunluğu
Karakteristik değerler...............................................................149
Yönlendirme
Yapı yöntemleri.........................................................................150
EĞİTİM- ARAŞTIRMA
Çocuk kreşleri
Düzenleme ve inşaat şekilleri...................................................200
Mekânlar, serbest alanlar.........................................................201
Çocuk oyun alanları
Oyun gereçleri..........................................................................202
Okullar
Genel derslikler........................................................................203
Mesleki derslikler......................................................................204
Bilişim ve ortak kullanım alanları..............................................205
Sıhhi mekânlar, teneffüs ve dolaşım alanları............................206
Sınıfların düzenlenmesi............................................................207
İlk öğretim okulları için örnek ihtiyaç programı (1-4. sınıflar)....208
Örnekler....................................................................................209
Yüksekokullar
Amfiler......................................................................................210
Örnek amfiler............................................................................212
Donatı ve projeksiyon...............................................................213
Seminer ve görev odaları.........................................................214
Laboratuvarlar..........................................................................215
Mimari nizam
Tek-sıra düzeni.........................................................................151
Koridor düzeni..........................................................................152
Teras evler................................................................................153
Sıra evler..................................................................................154
KÜLTÜR VE OYUN YAPILARI
Oturum alanları
Evler.........................................................................................155
Konutlar....................................................................................157
Müzeler
Genel........................................................................................219
Sergi salonları..........................................................................220
Konut iç mekânları
Erişim........................................................................................158
Mutfaklar...................................................................................161
Oturma bölümleri......................................................................166
Banyolar...................................................................................172
Ardiye.......................................................................................174
Garajlar, karportlar (yanları açık garajlar).................................178
Tiyatrolar
Tarihi bakış...............................................................................221
Tipoloji......................................................................................222
Seyirci salonu...........................................................................223
Oturma sıraları.........................................................................224
Sahne.......................................................................................225
Yan alanlar................................................................................227
Atölyeler, personel odaları ve prova odaları.............................228
Personel- ve ortak kullanım odaları..........................................229
Modernizasyon ve genişletme..................................................230
BARINMA
Öğrenci yurtları
Genel planlama önerileri..........................................................179
Yaşlı yurtları
Huzurevleri...............................................................................180
Yaşlılar için hastane ve bakım evleri........................................181
Örnekler....................................................................................182
Oteller
Esaslar.....................................................................................183
Odalar.......................................................................................184
Örnekler....................................................................................185
Gastronomi
Lokantalar.................................................................................186
Konuk odaları...........................................................................188
Fastfood lokantaları..................................................................189
Restoran mutfakları..................................................................190
Büyük mutfaklar........................................................................193
Büyük mutfak örnekleri.............................................................195
Öğrenci yurtları
Genel planlama önerileri..........................................................196
Tatil evleri / hafta sonu evleri
Genel planlama önerileri..........................................................197
X
Konser salonları
Oluşum, varyasyonlar...............................................................231
Teknik talepler, org, orkestra....................................................232
Akustik......................................................................................233
Sinemalar
Projeksiyon...............................................................................234
Sinema salonları.......................................................................235
Multipleks sinemalar.................................................................236
Multipleks sinemalar, örnekler..................................................237
Araçla girilebilen sinemalar (Drive-in) . ....................................238
Sirk
Yerleşik.....................................................................................239
Hayvanat bahçeleri
Esaslar.....................................................................................240
Hayvan bakımı.........................................................................241
Kafesler....................................................................................242
İÇİNDEKİLER
YÖNETİM BÜRO
DİNİ YAPILAR
Büro binaları
Strüktürler.................................................................................243
Eğilimler/ölçütler.......................................................................244
1980’lere kadar tipolojiler.........................................................245
1980 den sonra tipolojiler.........................................................246
Alan gereksinimi.......................................................................247
Ekranlı çalışma yeri..................................................................248
Arşivleme..................................................................................249
Ek alanlar.................................................................................250
Mekân tipolojisi.........................................................................251
Karelaj......................................................................................252
Düzenleme...............................................................................253
Yapı tekniği...............................................................................254
Konstrüksiyon...........................................................................255
Hristiyan kiliseleri
Dini ayinlere ait öğeler..............................................................297
Mobilyalar, kilise eşya deposu..................................................298
Çan kuleleri..............................................................................299
Yüksek Yapılar
Esaslar.....................................................................................256
Konstrüksiyon...........................................................................257
Talepler.....................................................................................258
Kütüphane
Esaslar.....................................................................................259
Mobilya döşeme.......................................................................261
Alan gereksinimi.......................................................................262
Bilimsel Kütüphaneler...............................................................263
Arşiv..........................................................................................264
Bankalar
Bankalar...................................................................................265
TİCARET
Dükkanlar
Yönetmelikler ve tipolojiler........................................................266
Mağaza Satış Yönetmeliği VkVO.............................................267
Girişler ve Vitrinler....................................................................268
Kasalar ve ön kasa bölgeleri....................................................269
Ön kasa bölgeleri örnekleri.......................................................270
Yönlendirmeler, Yürüyen merdivenler......................................271
Mobilyalar, Ebatlar....................................................................272
Gıda dükkânları........................................................................273
Self-servis dükkânları...............................................................274
ENDÜSTRİ - SANAYİ
Endüstri
Esaslar.....................................................................................275
Hangar yapısı...........................................................................277
Çok katlı yapı............................................................................278
Taşıma......................................................................................279
Depolama tekniği......................................................................280
Yan mekânlar............................................................................282
Örnekler....................................................................................285
Atölyeler
Marangozhane.........................................................................286
Doğramacılık............................................................................287
Metal yapı.................................................................................288
Oto tamirhaneleri......................................................................289
Fırıncılık....................................................................................290
Et merkezi................................................................................291
Diğer meslekler........................................................................292
Çamaşırhane............................................................................293
İtfaiye........................................................................................295
Sinagoglar
Genel planlama önerileri..........................................................300
Camiler
Genel planlama önerileri..........................................................301
SAĞLIK
Hekim muayenehaneleri
Tek ve çoklu muayenehaneler..................................................302
Hastaneler
Genel, ölçü düzeni....................................................................303
Yapının planlaması...................................................................305
Örnekler....................................................................................306
Koridorlar, kapılar, merdivenler, asansörler..............................307
İşlevsel mekânlar......................................................................308
Acil servisler.............................................................................309
Tıbbi tedavi merkezi-örnekler...................................................310
Muayene ve tedavi................................................................... 311
Bakım.......................................................................................317
Yönetim, sosyal hizmetler........................................................324
Alt yapı hizmetleri.....................................................................325
Teknik bakım............................................................................328
SPOR - DİNLENCE
Stadyumlar
Stad kompleksi.........................................................................330
Seyirci tribünleri........................................................................331
Spor tesisleri
Oyun sahaları...........................................................................332
Atletizm.....................................................................................335
Tenis.........................................................................................339
Mini golf....................................................................................341
Golf sahaları.............................................................................343
Su sporları-marinalar................................................................345
Su sporları-sandal ve kanoda kürek çekme.............................351
Binicilik.....................................................................................353
Kayakla atlama.........................................................................355
Buz pistleri................................................................................356
Paten pistleri.............................................................................357
Hız pateni.................................................................................358
Kaykay (Skateboarding)...........................................................358
Bisiklet krosu............................................................................359
Atış poligonları..........................................................................360
Spor salonları
Ölçüler......................................................................................362
Düzenleme, konstrüksiyon.......................................................364
Gereçler....................................................................................365
Tribünler...................................................................................366
Örnekler....................................................................................367
Judo..........................................................................................368
Güreş........................................................................................368
Halter........................................................................................368
Boks.........................................................................................368
Badminton................................................................................368
Squash.....................................................................................369
Masa tenisi...............................................................................369
Bilardo......................................................................................369
Kondisyon- Fitness salonları....................................................370
Tırmanma salonları..................................................................372
XI
İÇİNDEKİLER
Kiy oyunu alanları (ahşap topla labut devirme)........................373
Yüzme havuzları
Halka açık kapalı yüzme havuzları...........................................374
Açık yüzme havuzlar................................................................379
Kapalı-açık yüzme havuzlar.....................................................380
Özel yüzme havuzları...............................................................383
SPA
Sauna / Küçük sauna / Welness...............................................384
Oyun salonları
Oyun salonları..........................................................................387
ULAŞIM
Yollar
Cadde alanları..........................................................................388
Cadde türleri.............................................................................389
Otoyollar...................................................................................390
Ulaşım alanları.........................................................................391
Bağlantı yolları..........................................................................392
Düğüm noktaları.......................................................................393
Yaya ve bisiklet yolları..............................................................394
Bisiklet trafiği............................................................................395
Bisiklet parkları.........................................................................396
Dinlenme alanları.....................................................................397
Ses yalıtımı...............................................................................398
Otoparklar
Otomobiller...............................................................................399
Otomobiller için dönüş yerleri...................................................401
Park yeri...................................................................................402
Otoparklar.................................................................................404
Rampalar..................................................................................405
Garaj Yönetmelikleri.................................................................406
Park sistemleri..........................................................................407
Kamyonlar................................................................................409
Kamyon park ve dönüşleri........................................................410
Dinlenme tesisleri..................................................................... 411
Akaryakıt istasyonları...............................................................412
Yıkama tesisleri........................................................................414
Şehiriçi toplu taşımacılık
Koşullar, taşıma aracı...............................................................415
Duraklar....................................................................................416
Ulaşım alanları.........................................................................417
Otogarlar..................................................................................418
Demiryolları
Ray sistemleri...........................................................................420
Yük taşımacılığı........................................................................422
Yolcu istasyonları......................................................................423
Terminal Binası.........................................................................424
Peronlar....................................................................................425
Peron düzeni............................................................................426
Havayolu
Esaslar.....................................................................................427
Hava alanları............................................................................428
Kalkış ve iniş pistleri.................................................................429
Terminal....................................................................................430
Apron........................................................................................431
Uçaklar.....................................................................................432
XII
DIŞ MEKÂNDA DÜZENLEME
Mezarlıklar
Morg ve krematoryumlar..........................................................433
Mezarlar, Mezarlık şapeli..........................................................434
Mezarlık alanları.......................................................................435
Tasarım yaklaşımları ve kavramlar
Tasarım yaklaşımları................................................................436
Hafriyat işleri
Zeminler...................................................................................437
Bahçe çevrelemesi
Duvarlar ve çitler......................................................................439
Pergolalar ve bitki sarma sistemleri
Pergolalar.................................................................................441
Bitki sarma sistemleri................................................................442
Bitki örnekleri............................................................................443
Yollar, meydanlar, merdivenler
Yol ve meydanların tasarımı.....................................................444
Drenaj
Yağmur suyu yönetimi..............................................................445
Bitki örtüsü
Bitkiler.......................................................................................446
Bitkiler ve çimler.......................................................................447
Biyomühendislik önlemleri
İstinat Duvarları/Kıyı emniyeti...................................................448
Seralar
Seralar......................................................................................450
Su tesisleri
Bahçe göleti..............................................................................451
Yüzme göleti.............................................................................452
Su bitkileri.................................................................................453
Dış mekân tesisleri- örnekler
Çevre müdürlüğü......................................................................454
TARIM
Çiftlikler
Esaslar.....................................................................................455
Alan gereksinimi.......................................................................456
Makine ve aletler......................................................................457
Yem depolama..........................................................................458
Katı ve sıvı atıklar.....................................................................459
Ahır iklimlendirmesi..................................................................460
Hayvancılık
Kanatlı hayvan kümesleri.........................................................461
Koyun ağılları...........................................................................463
Tavukçuluk................................................................................464
Domuz yetiştiriciliği...................................................................465
Süt ineği yetiştiriciliği................................................................466
Büyükbaş hayvan besiciliği......................................................467
At yetiştiriciliği...........................................................................468
ALTYAPI HİZMETLERİ
Yükleme avluları
Yükleme avluları.......................................................................470
İÇİNDEKİLER
Yükleme rampa ve köprüleri, hidrolik kaldıraç
Yükleme rampaları, Yükleme köprüleri, Kaldırma
platformları...............................................................................471
Çöp
Çöp atma sistemleri..................................................................472
Çöp toplama alanları................................................................473
Acil jeneratör odaları
Acil jeneratör odaları................................................................474
BİNA TEKNİĞİ
Yenilenebilir enerjiler
Genel bakış..............................................................................475
Güneş enerjisi..........................................................................476
Biyoenerji..................................................................................477
Jeoenerji, ısı pompaları............................................................478
GIB, KoS, Yakıt hücreleri..........................................................479
Yapı fiziği
Isı yalıtımı.................................................................................480
Ses yalıtımı...............................................................................486
Mekân akustiği.........................................................................491
Yıldırımsavar............................................................................494
Gün ışığı
Fiziki esaslar.............................................................................497
Güneşin konumu......................................................................498
Güneşlenme.............................................................................499
Gölgeleme................................................................................502
Işıma enerjisi............................................................................503
Yan ışık.....................................................................................504
Tepe Işığı..................................................................................506
Kalite ölçütleri...........................................................................507
Işık yönlendirme.......................................................................508
Gölgelendirme..........................................................................509
Aydınlatma
Yapay aydınlatma.....................................................................510
Aydınlatma gereci..................................................................... 511
Türler........................................................................................514
Düzenleme...............................................................................515
Kalite ölçütleri...........................................................................516
Aydınlatma şiddeti....................................................................517
Floresan lambaları....................................................................518
Çalışma Yerleri Yönetmeliği “Yapay Aydınlatma”
ASR 7/3, DIN EN 12464-1 (Alıntı)............................................519
Yangın güvenliği
Esaslar.....................................................................................520
Yangın duvarları.......................................................................521
Yapı elemanları.........................................................................522
Yangın güvenlik camları...........................................................523
Yangın bariyerleri......................................................................526
Söndürme su tesisatları............................................................527
Duman ve ısı tahliye sistemleri.................................................528
Sprinkler (yangın esnasında otomatik su fışkırtan cihaz).........529
Diğer söndürme sistemleri........................................................530
Yapı tesisatı
Atık su......................................................................................531
Havalandırma tekniği................................................................537
Isıtma sistemleri........................................................................541
Küçük arıtma tesisleri...............................................................545
Bacalar ve havalandırma bacaları
Bacalar.....................................................................................546
Açık şömineler..........................................................................547
Havalandırma bacaları.............................................................548
Kaynakça..................................................................................550
İndeks.......................................................................................559
XIII
KISALTMALARIN AÇIKLAMALARI
Kısaltma
AbfBefV
Esaslar
ABP
KISALTMALARIN
AÇIKLAMALARIAEG
ArbStättR
ArbStättV
BAP
BauGB
BeStättVO
BGB
BGF
BGR
BHKW
BlmSchG
BMZ
BOStrab
BP
BRI
BZ
CWVO
DEHOGA
DIN
EBO
EEG
EigZulG
EnEV
EVG
FF
FGSV
FH
FNP
GE
GFZ
Gl
GIF
GRZ
GUV
HeizAnlV
HNF
XIV
Başlık
Kısaltma
Başlık
Abfallbeförderungs-Verordnung
(Çöp nakil yönetmeliği)
Allgemeines Bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(Genel inşaat kontrol sertifikası)
Allgemeines Eisenbahngesetz
(Genel Demiryolları Yasası)
Arbeitsstättenrichtlinien
(İş Yerleri Yönergeleri)
Arbeitsstättenverordnung
(İş Yerleri Yönetmeliği)
Bildschirmarbeitsplatz
(Bilgisayarlı çalışma yeri)
Baugesetzbuch
(Federal İmar Yasası)
Beherbergungsstättenverordnung
(Konaklama Yerleri Genelgeleri)
Bügerliches Gesetzbuch
(Alman Medeni Kanunu)
Bruttogrundfläche
(Brüt zemin alanı)
Richtlinien des Bundesverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften
(Ticari meslek odaları birliği yönetmelikleri)
Blockheizkraftwerk
(Kojenerasyon)
Bundesimmisionsschutzgesetz
(Federal Emisyon Koruma Kanunu)
Baumassenzahl
(Kübik İndeksi)
Verordnung ü. den Bau u. Betrieb d. Straßenbahnen
(Tramvay hatları inşa ve işletme yönergeleri)
Bebauungsplan
(İmar planı)
Bruttorauminhalt
(Brüt mekân hacmi)
Brennstoffzellen
(Yakıt hücreleri)
Camping- und Wochenplatzverordnung
(Kamp ve dinlenme alanları yönetmeliği)
Deutscher Hotel- und Gasstättenverband
(Alman Otel ve Konuk Evleri Birliği)
Deutsches Institut für Normung
(Alman Standartlar Enstitüsü)
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung
(Demiryolu İnşaat ve İşletme Yönetmeliği)
Erneuerbare Energien-Gestz
(Yenilenebilir Enerji Yasası)
Eigenheimzulagegesetz
(Kira Artış Düzenlemeleri Yasası)
Energie-Einsparverordnung
(Enerji Tasarrufu Yönetmeliği)
Elektronisches Vorschaltgerät
(Elektronik balast)
Funktionsfläche
(Fonksiyon alanı)
Forschungsgesellschaft für Straßen u. Verkehrsw.
(Yol ve caddeler Araştırma topluluğu)
Firsthöhe
(Mahya Yüksekliği)
Flächennutzungsplan
(Alan kullanım planı)
Gewerbegebiet
(Sanayi bölgesi)
Geschossflächenzahl
(Kat Alanı Katsayısı / KAKS)
Industriegebiet
(Endüstriyel alan)
Gesellschaft für Immobilienwirtschaftl. Forschung
(Emlak Piyasası Araştırmaları Topluluğu)
Grundflächenzahl
(Taban Alanı Katsayısı / TAKS)
Richtlinien d. Bundesverbandes d. Unfallvers.träger
(Federal Kaza Sigortası Sahipleri Derneği Yönetmelikleri)
Heizungsanlagenverordnung
(Isıtma Sistemi Düzenlemesi)
HOAl
ICAO
IndBauR
KfW
KGF
KiTa
KWK
LBO
LED
LiTG
MBO
MF-B
MF-H
NF
NGF
NNF
NRI
PBefG
Plan ZV
ROG
ROV
SchBauR
StVo
StVZO
SUV
UVV
VBG
VBP
VDB
VDE
VDI
VF
VkVO
VOB
VStättVO
WoFG
WoFIV
WSG
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
(Mimarlar ve Mühendisler İçin Ücret Tarifnamesi)
International Civil Aviation Organisation
(Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu)
Industriebaurichtlinie
(Endüstriyel Yapı Yönetmelikleri)
Kreditanstalt für Wiederaufbau
(Kalkınma Kredisi Enstitüsü)
Konstruktionsgrundfläche
(Temel inşaat alanı)
Kindertagesstätte
(Çocuk Kreşleri)
Kraft-Wärme-Kopplung
(Kojenerasyon)
Landesbauordnung
(Eyalet İmar Yönetmeliği)
Light Emitting Diode (Leuchtdiode)
(LED)
Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e. V.
(Alman Aydınlatma Topluluğu)
Musterbauordnung
(Çerçeve Yapı Yönetmeliği / ÇYY)
Richtlinien zur Mietflächenermittlung für Büroraum
(Bürolar için kiralık alan bulma yönetmelikleri)
Richtlinien zur Mietflächenermittlung f. Handelsraum
(Ticarethaneler için kiralık alan belirleme yönetmeliği)
Nutzfläche
(Yan kullanım alanları)
Nettogrundfläche
(Net kullanım alanı)
Nebennutzfläche
(Kullanım alanı)
Nettorauminhalt
(Net mekân hacmi)
Personenbeförderungsgesetz
(Birey Terfi Kanunu)
Planzeichenverordnung
(Plan Çizim Yönetmeliği)
Raumordnungsgesetz
(Mekân Düzenleme Yönetmeliği)
Raumordnungsverordnung
(Bölgesel Planlama Yasası)
Schulbaurichtlinie
(Okul Yapıları Yönetmeliği)
Straßenverkehrsordnung
(Trafik Yönetmeliği)
Staßenverkehrszulassungsordnung
(Trafik İzin Yönetmeliği)
Sports Utility Vehicle
(Spor amaçlı taşıt)
Unfallverhütungsvorschr. d. Berufsgenossensch.
(Meslek Odaları Kaza Önleme Yönetmeliği)
Verband der Berufsgenossenschaften
(Meslek odaları Birliği)
Vorhabenbezogener Bebauungsplan
(Uygulama imar planı)
Der Berufsverband Deutscher Baubiologen, VDB e.V.
(Alman Biyologlar Birliği)
Verband Deutscher Elektroingenieure
(Alman Elektrik Mühendisleri Birliği)
Verband Deutscher Ingenieure
(Alman Mühendisler Birliği)
Verkehrsfläche
(Sirkülâsyon alanı)
Verkaufsstättenverordnung
(Alışveriş Merkezleri Yönetmeliği)
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
(İnşaat, İhale ve Sözleşme Yönetmeliği)
Versammlungsstättenverordnung
(Toplu Mekânlar Yönetmeliği)
Wohnraumförderungsgesetz
(Konut Teşvik Yasası)
Wohnflächenverordnung
(Konut Alanları Yönetmeliği)
Wasserschutzgesetz
(Su Koruma Yasası)
Hauptnutzfläche
(Ana kullanım Alanı)
Download

Ürünün içerik detayı için TIKLAYINIZ