POPLO^UVAWE SO KNAUF
POPLO^UVAWE
SO KNAUF
1
POPLO^UVAWE SO KNAUF
Knauf lepila za keramika:
Knauf lepilata za keramika se tenkoslojni i visoko kvalitetni
lepila so koi mo`ete da odberete soodveten i kompleten sistem
za poplo~uvawe so kerami~ki plo~ki, gres-porcelan plo~ki,
kako i priroden kamen na sekakov vid podloga. Knauf lepilata
za keramika gi zadovoluvaat najvisokite propi{ani standardi
i mo`at da odgovorat na najstrogite barawa vo modernoto
grade`ni{tvo. So Knauf lepilata za keramika poplo~uvaweto e
ednostavno, brzo i sigurno.
Knauf Fliesenkleber N
Tenkoslojno lepilo za lepewe kerami~ki
plo~ki na yid i pod vo vnatre{ni
podra~ja.
Sodr`i: cement, re~en pesok, dodatoci.
Potro{uva~ka: ~ 4 kg/m²
Pakuvawe: 25 kg
EN 12004: CT
Knauf lepila za keramika
Knauf Fliesenkleber DIN
2
Tenkoslojno lepilo za lepewe kerami~ki
plo~ki so silno momentalno deluvawe.
Otporno na mrznewe. Za lepewe
plo~ki na yid i pod, za vnatre{na i
nadvore{na upotreba. Idealno za
podra~ja koi se izlo`eni na zgolemeni
optovaruvawa, skali, supermarketi itn.
Potro{uva~ka: ~ 4 kg/m²
Pakuvawe: 25 kg
EN 12004: C1T
Knauf Flexkleber
Fleksibilno, zbogateno tenkoslojno
lepilo za lepewe sekakov tip na plo~ki
na sekakov vid podloga. Osobeno
pogodno za povr{ini so zgolemeni
temperaturni vlijanija kako na pr.
podno greewe, terasi itn, kako i lepewe
plo~ka vrz plo~ka. Otporno na mrznewe.
Za vnatre{na i nadvore{na upotreba
Potro{uva~ka: ~ 4 kg/m²
Pakuvawe: 25 kg
EN 12004: C2TE
POPLO^UVAWE SO KNAUF
Knauf Schnellkleber
Brzovrzivno tenkoslojno lepilo
so silno momentalno deluvawe.
Idealno za lepewe keramika,
holovi, skali{ta i drugi podra~ja
so zgolemeni optovaruvawa. Se
odlikuva so golema cvrstina i lepi
momentalno. Poplo~enata povr{ina
e proodna po 3 ~asa i mo`e da
se fugira. Superfleksibilno vo
kombinacija so Knauf koncentratot
za dopolnitelna elasti~nost
za podovi i lepila. Za lepewe
plo~ki na yid i pod, za vnatre{na i
nadvore{na upotreba.
Potro{uva~ka: ~ 4 kg/m²
Pakuvawe: 25 kg
EN 12004: C2FTE
Belo fleksibilno tenkoslojno lepilo. Za site
vidovi priroden kamen, mermer i granit.
Idealno za podno greewe. Poplo~enata
povr{ina e proodna po 6 ~asa i mo`e da se
fugira. Za lepewe plo~ki na yid i pod, za
vnatre{na i nadvore{na upotreba.
Potro{uva~ka: ~ 4 kg/m²
Pakuvawe: 25 kg
EN 12004: C1FT
Knauf Superkleber
Fabri~ki podgotveno lepilo za
upotreba. Fleksibilno tenkoslojno
disperzisko lepilo za lepewe keramika,
stiropor, akusti~ni i meki fazer plo~i.
Idealno za „plo~ka vrz plo~ka”
Potro{uva~ka: ~ 2,4 kg/m²
Pakuvawe: 5 kg
EN 12004: D1TE
Knauf lepila za keramika
Knauf lepilo za mermer i priroden kamen
(Knauf Marmor-und Natursteinkleber)
3
POPLO^UVAWE SO KNAUF
FUGIRAWE
Knauf Fugmasi
Knauf Fugenbunt
Za fugirawe so {iro~ina na fuga 2-8 mm.
Nijansirani fleksibilni cementni
fugmasi za fugirawe vpivlivi kerami~ki
plo~ki na yid i pod. Knauf Fugenbunt
se vodoodbojni fugmasi so t.n Knauf
biseren efekt. Ne ja zadr`uvaat vodata
dol` fugata. Kaj Knauf vodoodbojnite
fugmasi se spre~uva sozdavaweto
muvla, bakterii i nafa}awe tvrdokorni
ne~istotii. Knauf Fugenbunt se
karakteriziraat so visok stepen
otpornost na abewe, otporni se na
abrazivni sredstva i se UV stabilni.
Za vnatre{na i nadvore{na upotreba.
[iroka lepeza izbor na boi: 30 boi.
Sistemski odgovaraat po boja so Knauf
sanitaren silikon
Potro{uva~ka: ~ 400 g/m²
Pakuvawe: 2 kg, 5 kg
EN 13888: CG2WA
Fugirawe
Knauf fleksibilna
brzostvrdnuva~ka fugmasa
(Knauf Flexfuge schhnell)
4
Za fugirawe so {iro~ina na fuga 2-15 mm.
Brzostvrdnuva~ki fleksibilni vodo­
nepropustlivi fugmasi za fugirawe na
nevpivlivi plo~ki, gres-porcelan plo~ki
kako i site vidovi priroden kamen so
t.n . Knauf biseren efekt. Osobeno se
prepora~uvaat za fugirawe na povr{ini
izlo`eni na temperaturni vlijanija: podno
greewe, balkoni, terasi. Brzostvrdnuva~ka,
fugiranata povr{ina po 3 ~asa e proodna.
Potro{uva~ka: ~ 400 g/m²
Pakuvawe: 5 kg
EN 13888: CG2ArW
POPLO^UVAWE SO KNAUF
Knauf fugmasa za mermer i
priroden kamen (Knauf Marmorund Naturstein-Fuge)
Za fugirawe so {iro~ina do15 mm
Specijalizirana fugmasa za mermer,
granit i site vidovi priroden kamen.
Fleksibilna i brzostvrdnuva~ka.
Vodoodbojna so t.n Knauf biseren efekt.
Ne ja zadr`uvaat vodata i ne~istotijata
dol` fugata. Fugiranata povr{ina po 3
~asa e proodna.
Potro{uva~ka: ~ 400 g/m²
Pakuvawe: 5 kg
EN 13888: CG2ArW
Knauf Fugen Elast
Knauf Fugenreparatur
Za brzo reparirawe na istro{enite
i o{tetenite fugi. Idealno za vo
sanitarni podra~ja. Za na yid i pod.
Fugirawe
Fugen Elast kako dodatok,
Knauf fugmasite gi pravi
superfleksibilni i dopolnitelno
otporni na ne~istotija. Se prepora~uva
kako dodatok na Knauf fugmasata
pri fugirawe na kriti~ni podra~ja,
povr{ini koi se izlo`eni na silni
temperaturni vlijanija kako i direktna,
postojana izlo`enost na vodeni mlazovi.
1 l Fugen Elast + 5kg Fugenbunt + 1 l
voda
5
POPLO^UVAWE SO KNAUF
Knauf Fugenfrisch
Set za osve`uvawe na bojata na
izbledenite fugi i fugi kaj koi se
nafatile naslagi i pritoa belata fuga
ja izgubila svojata boja. So primenata
na Knauf Fugenfrisch pokraj toa {to se
osve`uva belata fuga, fugite stanuvaat
vodoodbojni i se spre~uva nafa}awe na
bakterii, muvla i gabi, kako i fugata
stanuva otporna na abewe.
Boja: Bela
Potro{uva~ka: 1 pakuvawe / 15 m²
ELASTI^NO FUGIRAWE
Knauf Sanitaren silikon (Knauf
Sanitär Silicon) (antibakteriski)
Elasti~no fugirawe
Za priklu~ni i dilataciski fugi vo
sanitarni i vla`ni podra~ja. [titi od
zafa}awe muvla. Na raspolagawe vo
boi kompatibilni so Knauf Fugenbunt.
UV stabilen i stabilen na temperatura
od -50°S – 100°S. Za vnatre{na i
nadvore{na upotreba.
6
Knauf silikon za mermer i granit
(Knauf Marmor- & Granit Silicon)
Za priklu~ni i dilataciski fugi kaj spoevi
so mermer, granit i priroden kamen.
[titi od zafa}awe muvla. Za vnatre{na i
nadvore{na upotreba.
POPLO^UVAWE SO KNAUF
Knauf Aqua Dicht Silicon
Specijalen silikon koj mo`e brzo da
se izlo`i na vodeni vlijanija. Idealen
e za akvariumi, stakleni vitrini,
za lepewe stakleni plo~ki kako i za
kerami~ki podlogi. Postojan e na solena
voda. Bezboen.
Knauf kujnski silikon
(Knauf Küchen Silicon)
Knauf otstranuva~ na silikon
(Knauf Silicon-Entferner)
Za lesno otstranuvawe na silikonski
ostatoci od sekakva podloga. Otstranuva
silikon od drvo, staklo, emajlirani
povr{ini, plo~ki, priroden kamen i dr.
Elasti~no fugirawe
Za priklu~ni i dilataciski fugi vo
kujni i podra~ja kade se proizveduva i
prigotvuva hrana. Neutralen e za vodata
za piewe i prehranbenite produkti.
Stabilen na temperatura do 150 °S. Za
vnatre{na i nadvore{na upotreba.
7
POPLO^UVAWE SO KNAUF
Knauf – Lepilo za ogledalo
(Knauf Spigelkleber)
Za lepewe ogledalo na sekakov vid
podloga. Za site ogledala proizvedeni
po evropska norma EN 1238. Neutralno
lepilo, ne ja nagrizuva emulzijata od
zadnata strana na ogledaloto. Brzo se
stvrdnuva i ima golema cvrstina.UV
stabilno.
Pakuvawe: Kartu{a 300 ml
HIDROIZOLACIJA
Knauf hidroizolaciski nepropustliv premaz
(Knauf Flächendicht)
hidroizolacija
Knauf Flächendicht premazot ovozmo`uva
visokofleksibilno zaptivawe na
povr{ini koi }e se poplo~uvaat
vo vla`ni i sanitarni podra~ja.
Ovozmo`uva optimalna za{tita na
site spoevi. Se kombinira so Knauf
Flächendichtband - hidroizolaciska
lenta. Vo zavisnost od potrebite se
nanesuva vo 2-3 sloja. Mo`e da se
nanesuva i na Knauf plo~i i betonski
plo~i, na yid i pod. Za vnatre{na
upotreba.
Potro{uva~ka: 0,9 kg/m² kaj Knauf
plo~i, 1,3 kg/m² kaj betonski plo~i
Vreme na su{ewe: 4 ~asa od sloj do sloj
8
Knauf hidroizolaciska
nepropustliva traka
(Knauf Flächendichtband)
Za bezprekorno zaptivawe na spoevi
yid so yid i yid so pod vo kombinacija
so Knauf Flächendicht premaz. Za
vnatre{na i nadvore{na uportreba.
POPLO^UVAWE SO KNAUF
Postignuvawe idealna podloga
Dokolku na podlogata ima pogolemi puknatini i fugi, istata
treba pred postavuvaweto na plo~kite da se koregira so
Knauf sredstvata za izramnuvawe.
Knauf Samonivelira~ka masa za izramnuvawe podovi (Knauf
Selbstnivelierend Ausgleichmasse) mo`e da se nanese vo sloj so
debelina 3-15mm. Smesata e samonivelira~ka i brzo i efikasno
postignuvame idealno izramnuvawe.
Za podobruvawe na cvrstinata pri renovirawe sekoja podloga
prethodno treba da se koristat Knauf premazi.
Postignuvawe idealna podloga
Osnoven preduslov za stru~no postavuvawe na plo~ki e cvrsta,
nose~ka i ramna podloga.
9
POPLO^UVAWE SO KNAUF
KNAUF SREDSTVA ZA ^ISTEWE I NEGA
Se {to imate ubavo i vredno vgradeno vo Va{iot dom, vredi
dolgo da ostane taka. So KNAUF programata za ~istewe i nega
Vi nudime profesionalno re{enie i za najtvrdokornite fleki i
ne~istotii, so {to Va{ite sanitarii, bawi i site vidovi na podovi
}e bidat neguvani i ~isti ve}e od prviot den. So ovaa programa Vi
ovozmo`uvame i izgledot na Va{iot poplo~en pod u{te dolgo da go
zadr`i sjajot kako koga bil nov.
Vi nudime kompletni sistemi za ~istewe, nega i za{tita na mermer,
granit, kameni povr{ini, kulir plo~i, koto povr{ini, balkoni i
terasi
Uni{tuva~ na muvla
Knauf sredstva za ~istewe i nega
Otstranuva muvla od sekakva podloga
10
Sredstvo za ~istewe
sanitarii i armaturi
Za intenzivno ~istewe na tu{evi,
WC-a, slavini, plo~ki, plastika i
staklo. Otstranuva kamenec i korozija.
Dezinficira i sozdava sjaj na
povr{inata (koncentrat do 1:10).
Sapun za pod
^isti i neguva vo eden ~ekor. Visoko
ekonomi~no sredstvo za site vidovi
povr{ini (ednostavno dodadete edna
golema la`ica od sredstvoto vo kofa
voda)
POPLO^UVAWE SO KNAUF
Sredstvo za ~istewe
na urin kamen
Za ~istewe na toaleti, WC-a, pisoari i
sli~no. Efikasno otstranuva tvrdokorni
ne~istotii, korozija, naslagi od
kamenec, urin kamenec. Koncentrat –
sodr`i kiselina. Se rastvoruva do 1:20.
Otstranuva tvrdokorni ne~istotii
i e pogodno za temelno ~istewe ili
~istewe na pogre{no neguvani povr{ini
(koncentrat do 1:10).
Sredstvo za ~istewe
na PVC mebel
Za efikasno ~istewe na PVC prozorci,
roletni, PVC stol~iwa i masi.
Knauf sredstva za ~istewe i nega
Sredstvo za ~istewe na granitgres povr{ini
11
POPLO^UVAWE SO KNAUF
389 2 32 35 750
[email protected]
www.knauf.com.mk
Izdanie Fev. 2010
12
Knauf dooel Skopje Bul. Aleksandar Makedonski bb
(do hotel Kontinental) 1000 Skopje
Download

POPLO^UVAWE SO KNAUF