www.blaupunkt.com
Car Radio CD MP3 WMA
Hamburg MP68
7 648 011 310
Upute za rad i instaliranje
Uputstvo za korišćenje i montiranje
01BA_HamburgMP68_HR.indd 1
21.04.2008 15:08:49 Uhr
Sadržaj
Sadržaj
O ovim uputstvima .......................... 73
Korišćeni simboli ............................. 73
Namena uređaja ............................... 73
Deklaracija o usaglašenosti ............. 73
Bezbednosna uputstva ................... 74
Ako uređaj montirate sami ............... 74
Obratite pažnju na sledeće! ............. 74
Napomene o čišćenju ...................... 74
Napomena o odlaganju ................... 74
Sadržaj paketa ................................ 75
Opis uređaja .................................... 76
Šta uređaj može da radi? ................. 76
Komande za upravljanje ................... 76
Zaštita od krađe .............................. 78
Kartica uređaja................................. 78
Skidanje/postavljanje kontrolne
table................................................. 78
Pokretanje ....................................... 79
Uključivanje/isključivanje uređaja .... 79
Podešavanje jačine zvuka................. 79
Brzo utišavanje uređaja.................... 79
Pregled operacija u meniju .............. 80
Promena vremena isključivanja
(OFFTIMER) ..................................... 81
Resetovanje uređaja (NORMSET) .... 81
USB port .......................................... 82
Povezivanje USB kabla ................. 82
Povezivanje USB medija ............... 82
Koje karakteristike mora da ima
USB medij?................................... 82
Odabir USB medija kao izvora
zvuka ............................................ 83
Rukovanje CD-ovima ........................ 83
Kakve karakteristike moraju imati
MP3 ili WMA CD-ovi? .................... 83
Umetanje i vađenje CD-a .............. 84
Odabir CD-a kao izvora zvuka ....... 84
Režim tjunera .................................. 85
Podešavanje uređaja za region
Evrope, SAD ili Tajlanda ................... 85
Pokretanje tjuner moda ................... 85
Prikaz za tjuner ........................................85
Podešavanje talasnog opsega/
memorijske grupe ............................ 86
Biranje radio stanice ........................ 86
Traženje stanica (Seek) ................ 86
Ručno biranje stanica ................... 87
Biranje sačuvanih stanica ............. 87
Snimanje stanica.............................. 87
Ručno snimanje stanica ............... 87
Automatsko pretraživanje i
snimanje stanica (samo FM:
TRAVEL STORE) ........................... 88
Promena osetljivosti traženja
stanica (SENS)................................. 88
Pretraživanje svih stanica koje imaju
prijem (BANDSCAN) ........................ 88
Prikaz radio teksta ........................... 89
Prijem obaveštenja o saobraćaju ..... 89
Uključivanje/isključivanje prioriteta
izveštaja o saobraćaju .................. 89
Preskakanje obaveštenja o
saobraćaju .................................... 90
Prijem alternativne frekvencije radio
stanice ............................................. 90
Dozvoljavanje/sprečavanje
alternativnih frekvencija (RDS) .... 90
Dozvoljavanje/sprečavanje prelaska
na druge regionalne programe
(REGIONAL) ................................. 90
Prijem vrste programa ..................... 91
Biranje vrste programa ili
iskljčivanje PTY (PTY TYPE).......... 91
70
02BA_HamburgMP68_SE.indd 70
21.04.2008 15:11:23 Uhr
C‘n‘C mod........................................ 98
Pokretanje C‘n‘C moda .................... 98
C‘n‘C prikaz ..............................................98
Funkcije u C‘n‘C modu..................... 99
C‘n‘C meni ..................................... 100
CD šaržer mod .............................. 101
Prelazak na CD šaržer mod ............ 101
Biranje CD-a ................................... 101
Prikaz CD šaržera ...................................101
Funkcije u režimu za CD šaržer ...... 102
Meni za CD šaržer .......................... 102
Mod Bluetooth reprodukovanja u
realnom vremenu .......................... 103
Prijavljivanje Bluetooth plejera ...... 103
Pokretanje moda Bluetooth
reprodukcije u realnom vremenu ... 104
Telefonski poziv preko Bluetooth
veze ............................................... 109
Priprema Bluetooth-a ..................... 109
Kako se uspostavlja Bluetooth
veza? .............................................. 109
Otvaranje menija Bluetooth ........... 109
Registrovanje mobilnog telefona.... 110
Određivanje glavnog telefona ........ 110
Upravljanje registrovanim Bluetooth
uređajima ....................................... 111
Odjavljivanje svih registrovanih
Bluetooth uređaja ....................... 111
Upravljanje registrovanim Bluetooth
uređajima na listi uređaja ........... 111
Prihvatanje/odbijanje telefonskog
poziva ............................................ 112
Upućivanje telefonskog poziva
(DIAL NEW).................................... 112
Kraj poziva ..................................... 113
Preusmeravanje tekućeg telefonskog
poziva na mobilni telefon ............... 113
Snimanje i pozivanje broja telefona u
telefonskom imeniku uređaja ......... 113
SRPSKI
FRANÇAIS
ITALIANO
CD/USB mod (MP3/WMA) ............. 94
Pokretanje CD/USB moda................ 94
MP3 prikaz ...............................................94
Funkcije u CD/USB modu
(MP3/WMA) ..................................... 95
MP3 meni......................................... 96
Režim pretraživača........................... 96
Prikaz pregledača ......................... 96
Biranje staza u modu
pregledača.................................... 96
Mod plejliste (Playlist) ..................... 97
Prikaz plejliste .............................. 97
Biranje staza u modu plejliste ...... 97
AUX mod ....................................... 105
Podešavanje moda zadnjeg AUX
ulaza .............................................. 105
Povezivanje drugih eksternih
izvora zvuka ................................... 105
Uključivanje/isključivanje i
biranje eksternog izvora zvuka ... 106
Imenovanje eksternih izvora
zvuka (AUX EDIT) ....................... 106
Mešanje eksternog izvora zvuka sa
drugim izvorom zvuka (MIX AUX) . 107
Upravljanje sa nekoliko C‘n‘C
uređaja ........................................... 108
NEDERLANDS
CD mod (audio)............................... 92
Pokretanje režima za audio CD ........ 92
Prikaz audio CD-a .....................................92
CD meni ........................................... 92
Funkcije u CD modu (audio) ............ 93
Prikaz Bluetooth reprodukcije u
realnom vremenu ........................... 104
Funkcije u modu Bluetooth
reprodukcije u realnom vremenu ... 104
SVENSKA
Biranje jezika za vrstu programa
(PTY LANG) .................................. 91
DEUTSCH
Sadržaj
71
02BA_HamburgMP68_SE.indd 71
21.04.2008 15:11:23 Uhr
Sadržaj
Snimanje bojeva telefona ........... 113
Pozivanje broja telefona ............. 114
Izmena unosa ............................. 114
Brisanje unosa............................ 115
Telefonski imenik u mobilnom
telefonu.......................................... 115
Preuzimanje telefonskog
imenika ....................................... 115
Pozivanje kontakta iz telefonskog
imenika ..............................................116
Pozivanje broja telefona sa liste
poslednjih poziva ........................... 116
Brzo biranje ................................... 117
Promena PIN-a (PIN NUM) ............. 117
Promena Bluetooth nazivauređaja
(RAD NAME) .................................. 118
Podešenja zvuka ........................... 119
Otvaranje menija Audio.................. 119
Podešavanje basa, visokotonca i
raspodele jačine zvuka................... 119
Izbor predefinisanog podešenja
zvuka (PRESETS) ........................... 119
Podešenja ekvilajzera..................... 120
Kakvo podešenje ekvilajzera je
pravilno? .................................... 120
Promena podešenja ekvilajzera
(EBASS, ETREBLE, EMIDDLE;
EXBASS) ..................................... 121
Korisnička podešenja.................... 122
Otvaranje menija System ............... 122
Promena pozdravne poruke
(ON MSG) ...................................... 122
Promena podešenja za vreme ........ 122
Uključivanje/isključivanje prikaza
vremena(OFF CLK)..................... 122
Biranje 12h/24h formata za prikaz
(CLK MODE)............................... 123
Podešavanje vremena (CLK SET) . 123
Promena predefinisanih podešenja
jačine zvuka ................................... 123
Podešavanje power-on jačine
zvuka (ON VOL/LAST VOL) ......... 123
Promena predefinisanih jačina
zvuka za TA, TEL i MUTE ............. 124
Aktiviranje/deaktiviranje zvučnog
upozorenja (BEEP ON) ............... 125
Podešavanje povećanja jačine
zvuka uslovljenog brzinom
(AUTO SND) ................................ 125
Promena podešenja ekrana ........... 125
Podešavanje ugla vidljivosti
ekrana (ANGLE) ......................... 125
Promena osvetljenosti danju/
noću (D-DAY/D-NIGHT)............... 126
Mešanje boje za osvetljenje
ekrana (DISP COL)..................... 126
Biranje boje za osvetljenje
ekrana u toku pretraživanja boja
(COL SCAN) ............................... 126
Uključivanje/isključivanje stalne
promene boje za osvetljenje ekrana
(CON SCAN) ............................... 127
Promena vremena traženja
(SCANTIME) ................................... 127
Dodatna podešenja ....................... 128
Konfigurisanje izlaza za predpojačalo
za sabvufer (SUBOUT) ................... 128
Aktiviranje/deaktiviranje demo
režima ............................................ 128
Prikaz brojeva verzije ..................... 128
Ažuriranje softvera uređaja ............ 129
Tehnički podaci ............................. 130
Servis ............................................ 131
Garancija ....................................... 131
Glosar ............................................ 132
Indeks............................................ 134
Fabrička podešenja ....................... 137
Uputstvo za montiranje ...................138
72
02BA_HamburgMP68_SE.indd 72
21.04.2008 15:11:24 Uhr
U ovim uputstvima koriste se sledeći
simboli:
OPASNOST!
Upozorava o povredama
OPASNOST!
Upozorava na nezgode
OPASNOST!
Upozorava na gubitak sluha
OPREZ!
Upozorava o laserskom snopu
OPREZ!
Upozorava o oštećivanju CD
jedinice
Deklaracija o usaglašenosti
Blaupunkt GmbH izjavljuje da je uređaj
Hamburg MP68 usaglašen sa osnovnim
zahtevima i drugih relevantnim regulativama
direktive 1999/5/EG.
Napomena!
Molimo imajte u vidu da aktuelni softver
na ovom uređaju možda nema podršku za
C‘n‘C.
U tom slučaju, stavke u meniju „CDC ON“ i
„C‘n‘C EDIT“ nisu dostupne u sistemskom
meniju „Syst“.
Vaš uređaj može podržavati C‘n‘C ukoliko ga
besplatno ažurirate.
Informacije o dostupnosti ovog softvera
i njegovom preuzimanju dostupne su na
www.blaupunkt.com.
Za instaliranje novog softvera, molimo
pročitajte odeljak „Ažuriranje softvera na
uređaju“ u poglavlju „Dodatna podešenja“ u
uputstvima za korišćenje.
SRPSKI
FRANÇAIS
Ovaj uređaj je predviđen za montiranje
i korišćenje u vozilu na voltaži od 12 V i
mora se postaviti u DIN slot. Imajte u vidu
ograničenja u performansi navedena u
tehničkim podacima. Popravke i, ako je
neophodno, montiranje treba da obavi
stručno lice.
ITALIANO
Korišćeni simboli
Namena uređaja
NEDERLANDS
Ova uputstva sadrže važne informacije
o jednostavnom i sigurnom montiranju i
rukovanju uređajem.
• Pažljivo i u potpunosti pročitajte ova
uputstva pre korišćenja uređaja.
• Čuvajte ova uputstva na mestu koje
je u svakom trenutku dostupno svim
korisnicima.
• Kada uređaj predajete trećem licu uvek
uz njega predajte i ova uputstva.
Osim toga, imajte u vidu uputstva za
uređaje koje koristite u kombinaciji sa ovim
uređajem.
CE oznaka potvrđuje usaglašenost
sa EU direktivama.
쏅 Identifikuje korak u sekvenci
• Identifikuje listu
SVENSKA
O ovim uputstvima
DEUTSCH
O ovim uputstvima
73
02BA_HamburgMP68_SE.indd 73
21.04.2008 15:11:24 Uhr
Bezbednosna uputstva
Bezbednosna uputstva
Uređaj je izrađen u skladu sa vrhunskim
standardima kvaliteta i ustanovljenim
bezbednosnim uputstvima. Ipak, ukoliko
se ne pridržavate ovih bezbednosnih
uputstava, može doći do određenih
opasnosti.
Ako uređaj montirate sami
Uređaj možete montirati sami samo ukoliko
imate iskustva u montiranju zvučnih sistema
u automobilima i ukoliko ste upoznati sa
električnim sistemom u vozilu. U tu svrhu
imajte u vidu uputstva za montiranje data na
kraju ovog priručnika.
Obratite pažnju na sledeće!
OPREZ!
Uređaj sadrži laser Klase 1 koji
može izazvati ozlede očiju.
ü Ne otvarajte uređaj i nemojte ga na bilo
koji način modifikovati.
U radu
• Rukujte uređajem samo ukoliko vam
to dozvoljava situacija u saobraćaju!
Zaustavite se na odgovarajućem mestu
ukoliko morate da izvedete obimne
operacije.
• Skidajte ili vraćajte kontrolnu tablu samo
dok je vozilo zaustavljeno.
• Da biste zaštitili svoj sluh, uvek
slušajte na umerenoj jačini zvuka.
U fazama kada je jačina zvuka prigušena
(npr. u toku prelaska na Travelstore, dok
se menja CD u CD šaržeru), promena
jačine zvuka se čuje tek nakon faze
prigušenog zvuka. Nemojte povećavati
jačinu zvuka u toku faze prigušenog
zvuka.
• Uvek slušajte uređaj na umerenoj jačini
zvuka da biste u svakom trenutku mogli
da čujete zvučne signale upozorenja
(npr. policiju).
Napomene o čišćenju
Rastvarači, sredstva za čišćenje i ribanje
kao i sprej za komandnu tablu i čišćenje
plastike mogu sadržati sastojke koji oštećuju
površinu uređaja.
• Za čišćenje uređaja koristite samo suvu
ili blago navlaženu krpu.
• Ako je neophodno, redovno čistite
kontrolnu tablu mekom krpom
nakvašenom alkoholom za čišćenje.
Napomena o odlaganju
Ne bacajte svoj stari uređaj u kućno
smeće!
Za bacanje starog uređaja koristite
sisteme za vraćanje i sakupljanje smeća.
74
02BA_HamburgMP68_SE.indd 74
21.04.2008 15:11:24 Uhr
Sadržaj paketa
DEUTSCH
Sadržaj paketa
SVENSKA
NEDERLANDS
ITALIANO
FRANÇAIS
SRPSKI
Paket sadrži:
1 Hamburg MP68
1 Uputstvo za korišćenje/montiranje
1 Torbica za kontrolnu tablu
1 Potporni okvir
2 Alat za demontiranje
1 USB kabl za povezivanje
1 Mikrofon za telefonske pozive preko
Bluetooth veze
1 Kabl za povezivanje mikrofona
1 Kućište za utikač
1 Set sitnih delova
75
02BA_HamburgMP68_SE.indd 75
21.04.2008 15:11:24 Uhr
Opis uređaja
Opis uređaja
Šta uređaj može da radi?
• Osim tjunera, uređaj ima integrisani
CD plejer za reprodukovanje audio CDova i MP3/WMA CD-ova. Vaš uređaj je
opremljen RDS prijemnikom za bolji
ugođaj slušanja radija. Na primer,
RDS funkcije TA i EON možete koristiti
za davanje prioriteta stanicama koje
emituju informacije o saobraćaju ili
funkciju PTY za pretraživanje stanica
koje emituju vrstu programa koju ste
izabrali. Ugrađeni Bluetooth modul i
konektor za mikrofon omogućavaju
korišćenje mobilnog telefona preko
zvučnog sistema u vozilu. Osim toga,
na uređaj možete priključiti sledeće
eksterne izvore zvuka:
• C‘n‘C Blaupunkt interfejsi
• Ili CD šaržer ili eksterni izvor zvuka,
npr. MiniDisc ili MP3 plejer, preko AUX
utičnice na poleđini (REAR-AUX-IN
utičnica)
• USB medij (plejer, stik ili disk) sa MP3 ili
WMA fajlovima
• Uređaj za navigaciju ili telefon (Linijski
ulaz za telefon/navigaciju)
Za više detalja, molimo pročitajte uputstva
za montiranje.
Komande za upravljanje
2
1
13 12
14
3
4
11
10
5
6
7
8
9
15
76
02BA_HamburgMP68_SE.indd 76
21.04.2008 15:11:24 Uhr
4
5
6
7
8
9
<
=
>
?
SRPSKI
FRANÇAIS
;
i kao i i
U menijima i u radio modu: Biranje
podmenija i stavki/funkcija u meniju
U drugim režimima rada (npr. CD
ili MP3 mod): Biranje staze, CD-a i
direktorijuma
DIS/ESC taster
Izlazak iz menija i prelazak na prikaz
izvora zvuka, biranje režima prikaza
(npr. prikaz moda pregleda MP3 fajlova
kod MP3 prikaza).
taster (taster za odbijanje poziva)
Odbijanje/završavanje dolaznog poziva
taster (taster za primanje poziva)
Upućivanje/prihvatanje poziva
taster
Izbacivanje CD-a iz CD jedinice
CD jedinica
ITALIANO
3
: Rocker prekidač
NEDERLANDS
2
taster
za otključavanje kontrolne table
OK taster
U menijima: Pozivanje stavki u meniju
i potvrđivanje podešenja (kratak
pritisak)
Pretraživanje staza/radio stanica
(SCAN funkcija; pritisnite duže od 2
sekunde)
On/Off taster
Uključivanje, prigušivanje zvuka (kratak
pritisak)
Isključivanje (pritisnuti duže od 2
sekunde)
Kontrola jačine zvuka
Displej
MENU taster
Pozivanje menija
AUDIO taster
Pozivanje audio menija za podešenja
zvuka
SRC taster
Biranje izvora zvuka
Alfanumerički tasteri
Radio mod (0 - 9): Biranje snimljenih
stanica (kratak pritisak), snimanje
stanica (pritisnite duže od 2 sekunde)
U menijima: Unos, na primer, PIN
kodova, brojeva telefona i imena
SVENSKA
1
DEUTSCH
Opis uređaja
77
02BA_HamburgMP68_SE.indd 77
21.04.2008 15:11:24 Uhr
Zaštita od krađe
Zaštita od krađe
Skidanje/postavljanje kontrolne
table
Kartica uređaja
Kontrolnu tablu možete skinuti kako biste se
zaštitili od krađe.
U slučaju krađe, kartica uređaja na poleđini
ovih uputstava zajedno sa potvrdom o
kupovini dokaz je da ste vlasnik uređaja.
Molimo da na karticu unesete serijski broj
uređaja. Serijski broj se nalazi na bočnoj
strani uređaja i moguće je na originalnoj
kutiji.
OPREZ!
Oštećenje kontrolne table
Udarci i prljavština mogu da oštete kontrolnu
tablu.
ü Kontrolnu tablu nosite isključivo u
futroli, tako da bude zaštićena od
udaraca i da kontakti budu zaštićeni od
prljanja.
ü Nemojte prstima dodirivati kontakte na
poleđini kontrolne table.
Za skidanje kontrolne table,
쏅 pritisnite taster 1.
Kontrolna tabla se otvara ka napred.
쏅 Pažljivo izvadite kontrolnu tablu iz
ležišta.
Za ponovno postavljanje kontrolne table,
쏅 pažljivo gurnite kontrolnu tablu dok ne
nalegne na žabice i ležište.
Napomena:
Uređaj nema nikakvu vrednost za lopova
bez kontrolne table. Svaki put kada
napuštate vozilo ponesite kontrolnu
tablu sasobom. Ne držite kontrolnu tablu
u vozilu, - čak ni na skrivenom mestu.
78
02BA_HamburgMP68_SE.indd 78
21.04.2008 15:11:25 Uhr
Napomena:
Da bi se zaštitio akumulator, uređaj se
automatski isključuje nakon jednog sata
ukoliko je motor vozila ugašen.
Podešavanje jačine zvuka
OPASNOST!
Preterana jačina zvuka
Preterana jačina zvuka može oštetiti vaš
sluh i možda nećete čuti zvučne signale
upozorenja!
Napomena:
Jačina zvuka se takođe može promeniti
preko kontrola za jačinu zvuka u toku
emitovanja obaveštenja o saobraćaju/
telefonskog poziva/obaveštenja koje daje
sistem za navigaciju 4 za onoliko koliko
traje telefonski poziv ili obaveštenje.
Brzo utišavanje uređaja
쏅 Kratko pritisnite taster On/Off taster
3.
Na ekranu se pojavljuje „MUTE“.
SRPSKI
FRANÇAIS
Uređaj se uključuje ili isključuje kada se
uspostavi ili prekine kontakt. Pokreće se
uvodna animacija koja se može prekinuti
pomoću OK tastera 2. Uređaj počinje
sa reprodukcijom izvora zvuka koji ste
poslednji slušali.
Za ručno uključivanje uređaja,
쏅 pritisnite On/Off taster 3.
Za isključivanje uređaja,
쏅 pritisnite i zadržite On/Off taster 3
približno 2 sekunde.
쏅 Okrenite točkić za kontrolu jačine zvuka
4.
Na ekranu se prikazuje trenutna jačina
zvuka i taj nivo jačine se primenjuje za sve
izvore zvuka.
ITALIANO
Uključivanje/isključivanje
uređaja
NEDERLANDS
U ovom poglavlju nalaze se informacije
o uključivanju i isključivanju uređaja,
podešavanju jačine zvuka, podešavanjima
u meniju i resetovanju uređaja na fabrička
podešenja. U ovom poglavlju takođe se daju
se informacije o povezivanju USB medija i
pravilnom umetanju CD-a u uređaj.
ü Uređaj se sam prigušuje dok menja CD u
CD šaržeru ili dok se menja izvor zvuka.
U toku faze prigušenog zvuka, jačina
zvuka se može menjati, ali se ne može
čuti. Nemojte pojačavati jačinu zvuka u
toku faze prigušenog zvuka.
ü Uvek podesite uređaj na umerenu jačinu
zvuka.
SVENSKA
Pokretanje
DEUTSCH
Pokretanje
Za otkazivanje funkcije brzog utišavanja,
쏅 kratko pritisnite On/Off taster 3 još
jednom.
ILI:
쏅 Okrenite točkić za kontrolu jačine zvuka
4.
79
02BA_HamburgMP68_SE.indd 79
21.04.2008 15:11:25 Uhr
Pokretanje
Pregled operacija u meniju
Različita osnovna podešenja uređaja i
mnoge funkcije različitih modova rada
dostupni su preko menija:
• U meniju System možete obaviti osnovna
podešavanja uređaja (npr. osvetljenost
ekrana i boju, power-on jačinu zvuka i
jačinu zvuka za obaveštenja o saobraćaju,
telefonske pozive, vreme, vreme traženja
i podešenja za C‘n‘C i AUX mod).
• U meniju Audio možete obaviti podešenja
zvuka (npr. za bas, visokotonac,
raspodelu zvuka, ekvilajzer).
• U meniju odgovarajućeg režima rada
(npr. tjuner ili CD mod), možete uneti
podešenja i izabrati funkcije za aktivan
režima rada.
Za otvaranje menija,
쏅 pritisnite taster MENU 6.
Uređaj je podešen tako da se otvara meni
za aktivan režim rada, npr. meni za tjuner
ukoliko je uređaj u tom modu, kada pritisnete
MENU taster 6.
Napomena:
Ukoliko je zvuk uređaja prigušen
(„MUTE“), ne možete pozvati meni.
A
B
E
C
D
A
B
C
D
Opcija izabrane stavke u meniju
Izabrana stavka u meniju
Stavke u izabranom meniju
Strelice pokazuju u kom smeru u meniju
možete skrolovati
E Biranje menija
Za biranje drugog menija,
쏅 pritisnite prekidač za navigaciju ili
:.
Na ovaj način se prelazi iz menija aktivnog
režima rada u System ili Audio meni. Meni
Tuner je takođe dostupan u drugim režimima
rada, npr. za uključivanje ili isključivanje
prioriteta informacija o saobraćaju.
Za izbor i pozivanje stavke u aktivnom
meniju,
쏅 pritisnite prekidač za navigaciju ili
:.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
80
02BA_HamburgMP68_SE.indd 80
21.04.2008 15:11:25 Uhr
(izlaz). Ako izaberete „EXIT“ i pritisnete
taster OK 2, vraćate se na meni na
višem nivou.
Ukoliko ne izaberete nijednu opciju ili ne
unesete podešenje u meniju u roku od
približno 8 sekundi, prikaz se automatski
vraća na prikaz izvora zvuka (u meniju
Bluetooth, ovo traje približno 30 sekundi).
Vaša podešenja - izuzev unetog teksta - se
snimaju.
Promena vremena isključivanja
(OFFTIMER)
Ukoliko skinete kontrolnu tablu, uređaj se
automatski isključuje nakon 15 sekundi.
Vreme isključivanja se može promeniti:
쏅 Pritisnite taster MENU 6.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju : da
biste otvorili sistemski meni „Syst“.
SRPSKI
FRANÇAIS
Uređaj možete resetovati na fabrička
podešenja (videti dodatak A1). Vaša lična
podešenja. npr. Vaša pozdravna poruka,
biće u tom slučaju izbrisana.
쏅 Pritisnite taster MENU 6.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju : da
biste otvorili sistemski meni „Syst“.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: za izbor funkcije „NORMSET“.
쏅 Pritisnite i zadržite taster OK 2 duže od
4 sekunde.
Na ekranu se na kratko pojavljuje „NORM
ON“. Uređaj se vraća na fabrička podešenja.
Radio se na kratko isključuje i automatski
uključuje.
ITALIANO
• U svakom meniju postoji opcija „EXIT“
Resetovanje uređaja (NORMSET)
NEDERLANDS
; vraća Vas direktno
na prikaz aktivnog izvora zvuka.
Uneti tekstovi se ne snimaju automatski.
Pritisak na taster DIS•ESC ; otkazuje
unos teksta koji se tada ne snima. Sva
druga podešenja se snimaju.
• Taster DIS•ESC
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: za izbor funkcije „OFFTIMER“.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: da podesite vreme isključivanja
između 15 i 30 sekundi.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da izaberete
neku drugu funkciju, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
SVENSKA
Iz menija se može izaći na sledeći način:
• Podešenje se potvrđuje pritiskom na
taster OK 2 nakon čega se prelazi na
viši nivo u meniju.
Unos teksta (npr. Vašu ličnu pozdravnu
poruku) treba uvek potvrditi pritiskom
na taster OK 2 kako bi se izmena
sačuvala.
DEUTSCH
Pokretanje
Napomena:
Ako pritisnete i zadržite taster OK 2
kraće od 4 sekunde, „NORM OFF“ se
prikazuje na ekranu. Vaša lična podešenja
se zadržavaju. Pritisnite taster OK 2 za
izbor neke druge funkcije, ili pritisnite
taster DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
81
02BA_HamburgMP68_SE.indd 81
21.04.2008 15:11:25 Uhr
Pokretanje
USB port
쏅 Povežite USB medij USB kablom.
Sa uređajem možete povezati sledeće
USB medije koje možete koristiti kao izvor
zvuka:
• USB stik memorija
• USB tvrdi disk (max 800 mA)
• MP3 plejer sa USB portom
Uređaj može da reprodukuje MP3 ili WMA
formate (WMA verzija 9, isključivo bez DRM
zaštite od kopiranja).
Koje karakteristike mora da ima USB
medij?
Uređaj prepoznaje USB medij samo ako je
to masovni memorijski uređaj sa sledećim
karakteristikama:
Napomena:
Blaupunkt ne može garantovati pravilno
funkcionisanje svih USB medija
dostupnih na tržištu!
Povezivanje USB kabla
Da bi se povezao USB medij, USB kabl koji
ste dobili sa uređajem mora biti povezan sa
ulazom na poleđini uređaja pre montiranja
zvučnog sistema. Za više detalja, molimo
pročitajte uputstva za montiranje.
USB kabl se onda može sprovesti, na primer,
do kasete za rukavice ili do odgovarajućeg
mesta na prednjoj maski.
Povezivanje USB medija
Napomena:
Pre priključivanja ili isključivanja USB
medija uvek isključite uređaj! Uređaj
prepoznaje/ne prepoznaje USB medijum
samo ako se uređaj uključi/isključi.
쏅 Isključite zvučni sistem u automobilu
držanjem tastera On/Off (uključivanje/
isključivanje) 3 pritisnutim duže od 2
sekunde.
Sistem
fajlova
FAT16 ili FAT32,
nikako NTFS!
ID3 tagovi
Verzija 1 ili 2
Format
Samo MP3 ili WMA
fajlovi, direktorijumi,
plejliste
Broj
Max. 1,500 fajlova
(foldera ili staza) po
direktorijumu
Imenovanje
fajlova
Ekstenzija fajla „.wma“/
„.mp3“
Maksimalno 24 karaktera
(moguće je uneti više
karaktera, ali to smanjuje
maksimalan broj fajlova)
Bez specijalnih karaktera
ili umlauta
Brzina u
bitovima
MP3: 32 do 320 kbps
WMA: 32 do 192 kbps
U Windows 2000/XP, FAT 32 formatiranjem
se kreira particija maksimalne veličine od 32
GB. Ukoliko koristite USB medij koji ima više
od 32 GB, može doći do grešaka u čitanju
dodatnih particija.
Ukoliko je na USB mediju snimljen veliki
broj fajlova, može doći do smanjenja brzine
traženja fajlova.
82
02BA_HamburgMP68_SE.indd 82
21.04.2008 15:11:25 Uhr
ISO 9660 (Level 1 ili 2)
ili Joliet
ID3 tagovi
Verzija 1 ili 2
Format
Samo MP3 ili WMA
fajlovi, direktorijumi,
plejliste
Broj
Maksimalno 999 staza u
99 direktorijuma
Imenovanje
fajlova
Ekstenzija fajla „.wma“/
„.mp3“
Napomena:
Kvalitet CD-ova koje sami narezujete
varira
usled
različitih
praznih
CD-ova, softvera za narezivanje i brzina
narezivanja. Zbog toga se može desiti
da uređaj ne može da reprodukuje neke
CD-ove koje ste sami narezivali.
Ukoliko ne možete da pustite CD-R/CD-RW:
• Nabavite prazan disk drugog
proizvođača ili drugačije boje.
• Smanjite brzinu narezivanja.
Maksimalno 16 karaktera
(moguće je uneti više
karaktera, ali to smanjuje
maksimalan broj fajlova)
Bez specijalnih karaktera
ili umlauta
Brzina u
bitovima
MP3: 32 do 320 kbps
WMA: 32 do 192 kbps
ITALIANO
NEDERLANDS
Napomena:
Blaupunkt ne može da garantuje da će
reprodukcija CD-ova sa zaštitom od
kopiranja biti zadovoljavajuća!
• CD-R ili CD-RW sa MP3 ili WMA fajlovima
(WMA verzija 9, samo bez DRM zaštite)
FRANÇAIS
CD format
Rukovanje CD-ovima
Uređaj može da reprodukuje sledeće CD
formate:
• Audio CD sa logoom CompactDisc (neki
CD-ovi sa zaštitom od kopiranja ne mogu
se reprodukovati)
SRPSKI
Kakve karakteristike moraju imati MP3
ili WMA CD-ovi?
Uređaj može da reprodukuje i prikazuje
samo MP3 ili WMA CD-ove sa sledećim
karakteristikama:
SVENSKA
Odabir USB medija kao izvora zvuka
쏅 Pritiskajte taster SRC 8 dok se „USB“
ne pojavi na ekranu.
Na ekranu se na kratko pojavljuje
„READING“. Počinje reprodukcija.
Ako je kao izvor zvuka izabran USB, na
ekranu se pojavljuje MP3 prikaz. Za više
informacija molimo pročitajte poglavlje pod
naslovom „CD/USB mod (MP3/WMA)“.
DEUTSCH
Pokretanje
83
02BA_HamburgMP68_SE.indd 83
21.04.2008 15:11:26 Uhr
Pokretanje
Umetanje i vađenje CD-a
• Prikaz audio CD-a ako je umetnut audio
CD.
OPREZ!
• MP3 prikaz ako je umetnut CD sa MP3 ili
Oštećivanje CD jedinice
WMA sadržajem.
Počinje reprodukcija sadržaja CD-a.
CD-ovi sa nalepnicom ili diskovi raznih
oblika mogu oštetiti CD jedinicu.
ü Ne umećite mini CD-ove (prečnika 8 cm)
ili CD-ove raznih oblika.
ü Koristite samo kružne CD-ove 12 cm u
prečniku.
ü Nemojte lepiti nalepnice na CD-ove jer
se nalepnica može odlepiti u toku rada.
Napomena:
CD-ove obeležavajte isključivo markerom
jer on ne sadrži kaustične materije. Trajni
markeri mogu oštetiti CD-ove.
쏅 Pritisnite taster 1.
Otvara se kontrolna tabla.
쏅 Ako se CD nalazi u jedinici, pritisnite
taster >.
CD se izbacuje.
쏅 Izvadite CD.
Ako ne sklonite CD, on se ponovo automatski
uvlači nakon nekoliko sekundi.
쏅 Umetnite CD u jedinicu tako da štampana
strana bude gore ? dok ne osetite
otpor.
CD se automatski uvlači.
쏅 Zatvorite kontrolnu tablu.
Na ekranu se na kratko pojavljuje „READING“.
Zatim se na ekranu pojavljuje sledeće:
Odabir CD-a kao izvora zvuka
Kao izvor zvuka možete izabrati umetnuti
CD:
쏅 Pritiskajte taster SRC 8 dok se „CD“
(za audio CD) ili „MP3“ (za MP3 CD) ne
pojavi na ekranu.
Napomena:
CD režim se može izabrati samo ako je u
jedinicu umetnut CD koji uređaj može da
pročita.
Rukovanje prikazom za audio CD opisano je
u poglavlju „CD režim (audio)“.
Rukovanje MP3 prikazom opisano je u
poglavlju „CD/USB režim (MP3/WMA)“.
84
02BA_HamburgMP68_SE.indd 84
21.04.2008 15:11:26 Uhr
A
*
Napomena:
Funkcije tjunera koje su opisane u
ovom korisničkom uputstvu odnose se
na region Evrope (podešenje tjunera
„EUROPE“).
SRPSKI
Prikaz za tjuner
B
C
D
FRANÇAIS
Uređaj je fabrički podešen za opsege
frekvencije i tehnologije radio stanica
regiona u kom je kupljen. Možete prilagoditi
podešenje različitim opsezima frekvencija i
tehnologijama radio stanicama za Evropu,
SAD i Tajland. Da biste to uradili uređaj mora
biti isključen:
쏅 Istovremeno pritisnite AUDIO taster 7 i
taster 9 dok uključujete uređaj.
Na ekraju se pojavljuju „TUNER AREA“ i
trenutno podešenje, kao i lista dostupnih
opcija.
ili
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju
: za izbor između regiona EUROPE,
USA i THAILAND.
쏅 Potvrdite podešenje pritiskom na OK
taster 2.
ITALIANO
Podešavanje uređaja za region
Evrope, SAD ili Tajlanda
E
F
A
B
C
D
Talasni opseg/memorijska grupa
Prioritet informacija o saobraćaju
Bluetooth status
Deo na kome se prikazuju frekvencija,
vreme, naziv stanice i radio tekst
E Izbor menija
F Opcije u aktivnom meniju
NEDERLANDS
Uređaj može da prima radio stanice u
FM opsegu frekvencija, ako i u MW i LW
opsezima.
Pokretanje tjuner moda
쏅 Pritiskajte taster SRC 8 dok se
„TUNER“ ne pojavi na ekranu.
Reprodukcija počinje odmah na stanici koja
je poslednja odabrana ukoliko se vozilo
nalazi u dometu emitovanja te stanice.
SVENSKA
Režim tjunera
DEUTSCH
Režim tjunera
U prikazu za tjuner imate na raspolaganju 3
menija:
• List: Ovaj meni se prikazuje po definiciji
u modu za tjuner. Meni List prikazuje
podešenu frekvenciju, naziv stanice
(ako je dostupan), vreme i radio tekst
(ukoliko je opcija aktivirana). Osim toga,
frekvencije/stanice koje su dodeljene
85
02BA_HamburgMP68_SE.indd 85
21.04.2008 15:11:26 Uhr
Režim tjunera
tasterima za stanice prikazane su na
listi.
• Tune: Meni Tune sadrži funkcije za
podešavanje stanica, traženje stanica i
njihovo automatsko snimanje.
• Band: Meni Band omogućava biranje
talasnog opsega ili memorijske grupe.
Menije možete birati pomoću prekidača za
navigaciju ili :.
Podešavanje talasnog opsega/
memorijske grupe
Možete prilagoditi i podesiti radio stanice
korišćenjem talasnih opsega FM, MW i LW.
Talasni opsezi MW i LW imaju po jednu
memorijsku grupu sa po 10 memorijskih
mesta. Talasni opseg FM ima 2 memorijske
grupe od kojih svaka ima po 10 memorijskih
mesta: FM i FMT.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju :
dva puta da biste otvorili meni „Band“.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: za izbor željenog talasnog opsega ili
memorijske grupe.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
Podešeni su željeni talasni opseg ili
memorijska grupa. Nakon kratkog
vremenskog perioda, prikaz se automatski
vraća na meni „List“.
U tom talasnom opsegu/memorijskoj grupi
sada možete izvesti sledeće radnje:
• Biranje radio stanice
• Snimanje stanica
Biranje radio stanice
Postoje 3 načina za biranje radio stanice:
• Automatsko biranje stanica (biranje
stanica pretraživanjem)
• Ručno biranje stanica
• Biranje sačuvanih stanica
Traženje stanica (Seek)
쏅 Pritisnite taster # na alfanumeričkoj
tastaturi 9.
„SEEK“ i aktuelna frekvencija ili naziv stanice
se pojavljuju na ekranu.
ili
쏅 Pritisnite navigacioni prekidač
:.
Ako pritisnete i zadržite navigacioni prekidač
ili
:, automatsko traženje stanica
preskače stanice koje su nađene dok ne
pustite navigacioni prekidač.
Napomena:
Takođe možete da aktivirate funkciju
navigacionog
„SEEK“ pomoću
prekidača : da otvorite meni „Tune“ i
pritisnete taster OK 2.
Tjuner traži sledeću stanicu u izabranom
talasnom opsegu. Podešena osetljivost
traženja stanica (odeljak „Promena
osetljivosti traženja stanica“) i sledeća
podešenja se uzimaju u obzir:
• „PTY TYPE“ podešenje u „TUNER“
meniju: Tjuner traži stanice koje emituju
definisanu vrstu programa.
• Podešenje „TRAFFIC“ u „TUNER“ meniju:
Kada je aktiviran prioritet za obaveštenja
u saobraćaju, tjuner isključivo bira
stanice koje emituju informacije o
saobraćaju.
86
02BA_HamburgMP68_SE.indd 86
21.04.2008 15:11:26 Uhr
Napomena:
Takođe možete da aktivirate funkciju
navigacionog
„SEEK“ pomoću
prekidača : da otvorite meni „Tune“ i
pritisnete taster OK 2.
Biranje sačuvanih stanica
쏅 Izaberite željeni talasni opseg ili
memorijsku grupu.
쏅 Pritisnite jedan od tastera za stanice
0 - 9 9.
Postoje 2 načina da se stanica sačuva:
• Ručno snimanje stanica
• Automatsko pretraživanje i snimanje
stanica (Travelstore)
Ručno snimanje stanica
Po nalaženju stanice, ona se može sačuvati
na sledeći način:
쏅 Držite pritisnut onaj taster za stanice
0 - 9 9 kome želite da dodelite stanicu
približno 2 sekunde.
Ili u meniju List:
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: da izaberete memorijsku lokaciju na
listi.
쏅 Pritisnite i zadržite taster OK 2 približno
2 sekunde.
Na listi se prikazuju frekvencija ili naziv
stanice na izabranoj memorijskoj lokaciji.
Stanica je snimljena.
SRPSKI
FRANÇAIS
Snimanje stanica
ITALIANO
Napomene:
• Ručno biranje stanica je moguće samo
ako je RDS funkcija deaktivirana.
• Ako je RDS funkcija aktivirana, možete
skrolovati kroz mreže emitovanja
čiji signal pokriva oblast u kojoj se
nalazite.
쏅 Pritisnite taster # na alfanumeričkoj
tastaturi 9.
„SEEK“ i aktuelna frekvencija ili naziv stanice
se pojavljuju na ekranu.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: za promenu frekvencije u koracima
od po 100 kHz.
NEDERLANDS
Ručno biranje stanica
Ili u meniju List:
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: da izaberete frekvenciju ili stanicu sa
liste.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
Snimljena stanica se poziva pod uslovom da
se njen signal može primiti na mestu na kom
se vozilo trenutno nalazi.
Frekvencija stanice ili naziv stanice se
pojavljuju na ekranu.
SVENSKA
Napomena:
Ova podešenja su dostupna samo za FM.
Tačan opis ovih podešenja može se naći
u sledećim odeljcima ovog poglavlja.
DEUTSCH
Režim tjunera
87
02BA_HamburgMP68_SE.indd 87
21.04.2008 15:11:26 Uhr
Režim tjunera
Automatsko pretraživanje i snimanje
stanica (samo FM: TRAVEL STORE)
Možete automatski pretražiti i snimiti u FMT
memorijsku grupu deset FM stanica koje
imaju najjači prijem u regionu, Stanice koje
su ranije snimljene u FMT memorijskoj grupi
se automatski brišu.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju : za
otvaranje menija „Tune“.
Izabrana je funkcija „SEEK“.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: da izaberete funkciju „T-STORE“.
Na ekranu se pojavljuje „TRAVEL STORE“.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
Tjuner počinje sa automatskim traženjem
stanica. Po završetku snimanja, radio pušta
stanicu na lokaciji memorije 1 FMT nivoa.
Promena osetljivosti traženja
stanica (SENS)
Osetljivost traženja stanica određuje da li će
se uređaj zaustavljati samo na stanicama koje
imaju jak signal ili i na slabijim stanicama.
Osetljivost traženja stanica možete podesiti
zasebno za FM i MW/LW talasne opsege.
쏅 Izaberite talasni opseg za koji želite da
podesite osetljivost traženja.
쏅 Pritisnite taster MENU 6.
Otvara se meni Tuner.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: za izbor funkcije „SENS“.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: da podesite osetljivost između
„SENS LOW 1“ (najniža osetljivost) i
„SENS HIGH 6“ (najviša osetljivost).
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
Pretraživanje svih stanica koje
imaju prijem (BANDSCAN)
Možete pretražiti sve stanice u talasnom
opsegu čiji signal uređaj prima. Vreme
traženja se može podesiti prema uputstvima
datim u poglavlju „Korisnička podešenja“.
쏅 Izaberite talasni opseg (FM, MW, LW) u
kom želite da tražite stanice.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju : za
otvaranje menija „Tune“.
Izabrana je funkcija „SEEK“.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: za izbor funkcije „BANDSCAN“.
Na ekranu se na kratko pojavljuje „BAND
SCAN“.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
Na ekranu se pojavljuju „SCAN“ i trenutna
frekvencija ili naziv stanice.
Tjuner traži stanice. Čim tjuner pronađe
stanicu, on je pušta.
Da nastavite da slušate aktuelnu stanicu,
쏅 pritisnite taster OK 2.
Po završetku pretraživanja opsega
frekvencije, traženje se zaustavlja. Uređaj
pušta stanicu koja je prethodno slušana.
88
02BA_HamburgMP68_SE.indd 88
21.04.2008 15:11:26 Uhr
Prijem obaveštenja o saobraćaju
Ukoliko uključite prioritet za obaveštenja o
saobraćaju, uređaj koristi RDS servise TA
(Obaveštenje o saobraćaju) i EON (Pojačane
druge mreže). TA uključuje izveštaje o
saobraćaju čak i ako u tom trenutku slušate
neki drugi izvor zvuka. Jačina zvuka za
obaveštenje o saobraćaju se može podesiti
(videti poglavlje „Korisnička podešenja“,
odeljak „Promena predefinisanih jačina
zvuka“).
Ukoliko stanica koja emituje informacije
o saobraćaju nije definisana, RDS servis
EON omogućava da uređaj automatski
pređe na stanicu koja emituje informacije
o saobraćaju a koja se nalazi u istoj mreži
emitovanja i to samo dok traje emitovanje
obaveštenja o saobraćaju.
Napomena:
Da bi uređaj reprodukovao izveštaje o
saobraćaju, mora se izabrati stanica koja
podržava TA ili pripada mreži emitovanja
u kojoj se nalaze stanice koje emituju
informacije o saobraćaju.
Ako napustite oblast emitovanja koju
pokriva stanica koja emituje informacije
o saobraćaju ili pređete na stanicu koja ne
podržava prioritet informacija o saobraćaju,
čućete signalni zvuk. Ako je aktivan neki
drugi izvor zvuka, a ne tjuner, uređaj
automatski traži stanicu koja emituje
informacije o saobraćaju.
SRPSKI
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
Osim Vašeg programa, stanice mogu
emitovati tekstualne vesti (radio tekst) koje
se mogu prikazivati na ekranu.
Za uključivanje/isključivanje radio teksta:
쏅 pritisnite taster MENU 6.
Otvara se meni Tuner.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: za izbor funkcije „R-TEXT“.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
쏅 Izaberite željeno podešenje pomoću
navigacionog prekidača ili :.
• „R-TEXT“ : Radio tekst uključen.
• „R-TEXT“ : Radio tekst isključen.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
Uključivanje/isključivanje prioriteta
izveštaja o saobraćaju
Prioritet izveštaja o saobraćaju je uključen
simbol. Ovo
ako se na ekranu pojavi
podešenje ograničava traženje stanica
(SCAN) na stanice koje emituju informacije
o saobraćaju.
Za uključivanje/isključivanje prioriteta
izveštaja o saobraćaju,
쏅 pritisnite taster MENU 6.
Otvara se meni Tuner.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: za izbor funkcije „TRAFFIC“.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
쏅 Izaberite željeno podešenje pomoću
navigacionog prekidača ili :.
• „TRAFFIC“ : Prioritet uključen.
• „TRAFFIC“ : Prioritet isključen.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
SVENSKA
Prikaz radio teksta
DEUTSCH
Režim tjunera
89
02BA_HamburgMP68_SE.indd 89
21.04.2008 15:11:27 Uhr
Režim tjunera
Preskakanje obaveštenja o saobraćaju
Za otkazivanje emitovanja obaveštenja o
saobraćaju bez prethodnog isključivanja
prioriteta obaveštenja o saobraćaju,
쏅 pritisnite taster DIS•ESC ;.
Uređaj ponovo pušta izvor zvuka koji
je prethodno bio aktivan. Ukoliko se
obaveštenje emituje ponovo, uređaj će ga
automatski proslediti.
Prijem alternativne frekvencije
radio stanice
Uređaj može automatski preći na najbolju
alternativnu frekvenciju iste stanice ako
prijem signala postane loš.
Dozvoljavanje/sprečavanje alternativnih
frekvencija (RDS)
Za uključivanje/isključivanje funkcije RDS,
쏅 pritisnite taster MENU 6.
Otvara se meni Tuner, izabrana je funkcija
„RDS“.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
쏅 Izaberite željeno podešenje pomoću
navigacionog prekidača ili :.
• „RDS“ : RDS uključen, omogućava
slušanje alternativnih frekvencija.
• „RDS“ : RDS isključen, sprečava
slušanje alternativnih frekvencija.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
Napomena:
Da bi uređaj prešao na alternativnu
frekvenciju (AF) u slučaju lošeg prijema,
stanica takođe mora da podržava RDS
funkciju Alternativna frekvencija (AF).
Dozvoljavanje/sprečavanje prelaska na
druge regionalne programe (REGIONAL)
Neke stanice ponekad dele svoje programe
na regionalne programe različitog sadržaja.
REG funkciju možete koristiti da sprečite da
uređaj sam pređe na alternativne frekvencije
na kojima se emituje program drugačijeg
sadržaja.
Za uključivanje/isključivanje regionalne
funkcije,
쏅 pritisnite taster MENU 6.
Otvara se meni Tuner.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: za izbor funkcije „REGIONAL“.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
쏅 Izaberite željeno podešenje pomoću
navigacionog prekidača ili :.
•
„REGIONAL“
: Regionalna
funkcija uključena. Tjuner prelazi na
alternativne frekvencije samo onih
stanica koje emituju isti regionalni
program.
• „REGIONAL“ : Regionalna funkcija
isključena. Tjuner takođe prelazi na
alternativne frekvencije koje emituje
neki drugi regionalni program.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
90
02BA_HamburgMP68_SE.indd 90
21.04.2008 15:11:27 Uhr
SRPSKI
FRANÇAIS
ITALIANO
Biranje vrste programa ili iskljčivanje
PTY (PTY TYPE)
쏅 Pritisnite taster MENU 6.
Otvara se meni Tuner.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: za izbor funkcije „PTY TYPE“.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
Prikazuje se lista dostupnih vrsta programa i
podešenje „NO PTY (PTY isključen).
ili
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju
: za izbor željene vrste programa ili
podešenja „NO PTY“.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
Stanicu koja emituje izabranu vrstu
programa možete pronaći pomoću funkcije
automatskog traženja stanica. Za uputstva
molimo pročitajte odeljak „Traženje stanica“
u ovom poglavlju.
Ukoliko uređaj ne pronađe stanicu sa
odgovarajućom vrstom programa, na ekranu
se na kratko prikazuje „NO PTY FOUND“ i
ponovo se pronalazi početna frekvencija.
NEDERLANDS
Možete izabrati vrstu programa (PTY) i
uređaj će tražiti stanice koje emituju takav
program, na primer, stanice koje emituju
rok muziku ili sportske događaje.
(nemački), „ENGLISH“ (engleski) i
„FRANÇAIS“ (francuski).
쏅 Pritisnite taster MENU 6.
Otvara se meni Tuner.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: za izbor funkcije „PTY LANG“.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: za izbor željenog jezika.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju : za
izbor željenog jezika.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
SVENSKA
Prijem vrste programa
DEUTSCH
Režim tjunera
Biranje jezika za vrstu programa (PTY
LANG)
Imate mogućnost da izaberete jezik na
kom treba da se prikažu vrste programa na
ekranu. Na raspolaganju su Vam „DEUTSCH“
91
02BA_HamburgMP68_SE.indd 91
21.04.2008 15:11:27 Uhr
CD mod (audio)
CD mod (audio)
D Nasumična reprodukcija (MIX) ili
Audio CD-ovi se reprodukuju u CD modu
(audio). Uputstva o umetanju i vađenju
CD-ova data su u poglavlju „Pokretanje“.
E Trajanje reprodukcije ili vreme
funkcija ponavljanja (RPT)
Pokretanje režima za audio CD
Kao izvor zvuka možete izabrati umetnuti
CD:
쏅 Pritiskajte taster SRC 8 dok se „CD“ ne
pojavi na ekranu.
Počinje reprodukcija.
Napomena:
Dokle god je CD u CD jedinici, uređaj
snima staze i trajanje prethodno
reprodukovanog CD-a. Nakon pozivanja
izvora zvuka, počinje reprodukcija od
mesta gde je prethodno prekinuta.
Prikaz audio CD-a
A
E
B
C
CD meni
CD meni sadrži funkcije kao što su MIX i
REPEAT (videti donju tablicu na sledećoj
strani).
Za biranje funkcije i željene opcije u CD
meniju,
쏅 pritisnite taster MENU 6.
Otvara se meni CD.
쏅 Za izbor željene funkcije, pritisnite
prekidač za navigaciju ili :.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju :
za prelazak na izabranu opciju, ili
navigacioni prekidač : da je isključite.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS/ESC ; za izlazak iz menija.
D
A Prioritet informacija o saobraćaju
B Bluetooth status
C Deo za prikaz broja staze i CD teksta
(album, izvođač, naziv numere ukoliko
je dostupno i uključeno)
92
02BA_HamburgMP68_SE.indd 92
21.04.2008 15:11:28 Uhr
Funkcije u CD modu (audio)
Funkcije u sledećoj tabeli mogu se pozvati direktno na CD prikaz pritiskom na taster.
Prikaz/opis
Pritisnite navigacioni
prekidač ili :.
: Reprodukcija sledeće staze
: Ponavlja stazu. Ponovni pritisak:
Reprodukuje prethodnu stazu
Brzo
pretraživanje
Pritisnite i zadržite
rocker prekidač
ili :.
Zvučno skeniranje staze unapred ili unazad
Traženje staza
Pritisnite taster OK 2
duže od 2 sekunde.
„SCAN“: Skenira sve staze na CD-u (vreme
traženja se može podesiti: poglavlje
„Korisnička podešenja“). Ponovni kratak
pritisak: Isključuje traženje
Trajanje
reprodukcije/
vreme
Pritisnite taster
DIS•ESC ;.
Promena između prikaza trajanja
reprodukcije i vremena.
ITALIANO
FRANÇAIS
SRPSKI
Biranje staza
Funkcije u sledećoj tabeli mogu se pozvati u CD meniju. Za više detalja, molimo pročitajte
prethodno poglavlje „CD meni“.
Funkcija
Stavka u
meniju
Opcije
Nasumična
reprodukcija
MIX
„MIX CD“
„MIX CD“
Ponavljanje
staza
REPEAT
„REPEAT TRACK“
„REPEAT TRACK“
Prikaz CD
teksta
CD-TEXT
Uključivanje/
isključivanje
skrolujućeg
teksta
SCROLL
: Mešanje staza na CD-u.
: Normalna reprodukcija.
NEDERLANDS
Radnja
SVENSKA
Funkcija
DEUTSCH
CD mod (audio)
: Ponavljanje aktuelne staze.
: Normalna reprodukcija.
: Na ekranu se pojavljuje CD tekst.
: Na ekranu se ne pojavljuje CD tekst.
: Informacije o stazi se pojavljuju kao skrolujući
tekst.
: Informacije o stazi se ne pojavljuju kao skrolujući
tekst.
93
02BA_HamburgMP68_SE.indd 93
21.04.2008 15:11:28 Uhr
CD/USB mod (MP3/WMA)
CD/USB mod (MP3/WMA)
MP3 prikaz
A
U CD/USB modu možete puštati CD-R ili
CD-RW diskove ili USB medij sa MP3 ili WMA
sadržajem.
U poglavlju „Pokretanje“ data su uputstva
o povezivanju i isključivanju USB medija. U
poglavlju se nalaze informacije o umetanju i
vađenju CD-ova.
G
Pokretanje CD/USB moda
Možete izabrati već umetnut CD-R ili CD-RW
ili priključen USB nosač podataka kao izvor
zvuka:
쏅 Pritiskajte taster SRC 8 dok se „CD“ ili
„MP3“ ili „USB“ ne pojavi na ekranu.
Počinje reprodukcija.
Napomena:
USB mod može se odabrati samo ako je
sa uređajem povezan odgovarajući USB
medij.
B
C
D
F
E
A
B
C
D
E
MP3 izvor („CD MP3“ ili „USB“)
Prioritet informacija o saobraćaju
Bluetooth status
Aktuelni direktorijum
Oblast na ekranu za nazive fajla, kao i za
izvođača, album ili numeru1
F Nasumična reprodukcija (MIX) ili
funkcija ponavljanja (RPT)
G Trajanje reprodukcije
Sledeće režime možete izabrati pritiskom
na DIS•ESC taster ;:
• MP3 prikaz
• Režim pretraživača
• Režim plejliste (ako je plejlista dostupna
na USB/CD-u)
1 Naziv albuma i izvođača mogu se prikazati samo ako su snimljeni u ID3 tagovima MP3 numere.
94
02BA_HamburgMP68_SE.indd 94
21.04.2008 15:11:28 Uhr
Funkcije u CD/USB modu (MP3/WMA)
Funkcije u sledećoj tabeli mogu se pozvati direktno na MP3 prikaz pritiskom na taster.
Rezultat
Pritisnite navigacioni
prekidač ili :.
: Biranje sledećeg direktorijuma
: Biranje prethodnog direktorijuma
Biranje staza
Pritisnite navigacioni
prekidač ili :.
: Reprodukcija sledeće staze
: Ponavlja stazu. Ponovni pritisak:
Reprodukuje prethodnu stazu
Brzo
pretraživanje
Pritisnite i zadržite
prekidač za navigaciju
ili :.
Zvučno skeniranje staze unapred ili unazad
Traženje staza
Pritisnite taster OK 2
duže od 2 sekunde.
„SCAN“: Skenira sve staze na CD-u/USB-u
(vreme traženja se može podesiti: poglavlje
„Korisnička podešenja“). Ponovni kratak
pritisak: Isključuje traženje
FRANÇAIS
SRPSKI
Biranje
direktorijuma
Funkcije u sledećoj tabeli mogu se pozvati u MP3 meniju. Za više detalja, molimo pročitajte
prethodno poglavlje „MP3 meni“.
Funkcija
Stavka u
meniju
Opcije
Nasumična
reprodukcija
MIX
„MIX FOLDER“: Mešanje staza u aktuelnom
direktorijumu.
„MIX ALL“: Mešanje svih staza.
Ponavljanje
staza
REPEAT
„REPEAT TRACK“: Ponavljanje aktuelne staze.
„REPEAT FOLDER“: Ponavljanje aktuelnog
direktorijuma.
Prikaz
informacija o
stazi
DISPLAY
„ARTIST“: Prikaz naziva izvođača.
„ALBUM“: Prikaz naziva albuma.
„SONG“: Prikaz naziva numera.
Uključivanje/
isključivanje
skrolujućeg
teksta
SCROLL
: Informacije o stazi se pojavljuju kao skrolujući tekst.
: Informacije o stazi se ne pojavljuju kao skrolujući
tekst.
ITALIANO
Radnja
NEDERLANDS
Funkcija
DEUTSCH
CD/USB mod (MP3/WMA)
95
02BA_HamburgMP68_SE.indd 95
21.04.2008 15:11:28 Uhr
CD/USB mod (MP3/WMA)
MP3 meni
Za biranje funkcije i željene opcije u MP3
meniju,
쏅 pritisnite taster MENU 6.
Otvara se meni MP3.
쏅 Za izbor željene funkcije, pritisnite
prekidač za navigaciju ili :.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
쏅 Za izbor željene od nekoliko ponuđenih
opcija, pritisnite prekidač za navigaciju
ili :.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju :
za prelazak na izabranu opciju, ili
navigacioni prekidač : da je isključite.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
Režim pretraživača
U modu pregledača (Browse), staze i
direktorijumi se prikazuju onako kako su
snimljeni na MP3 nosaču podataka. Ovo
Vam omogućava da pretražujete i otvarate
određeni direktorijum i da izaberete numeru
koja je sačuvana u tom direktorijumu, a da
ne morate da prekidate reprodukciju.
Prikaz pregledača
A
B
E
D
C
A Označen direktorijum ili staza (otvorite
B
C
D
E
navigacionog
ili pustite pomoću
prekidača :)
Direktorijum
Strelica na gore ili dole pokazuje u kom
smeru možete da skrolujete
Staza koja se trenutno reprodukuje
Staza
Biranje staza u modu pregledača
쏅 U toku MP3/WMA reprodukcije,
pritiskajte taster DIS•ESC ; dok se
na ekranu ne pojavi mod pregledača
(Browse).
Prikazuju se svi direktorijumi i staze koji su
snimljeni na nosiocu podataka.
Za izbor staze ili direktorijuma,
쏅 pritisnite prekidač za navigaciju
: da skrolujete kroz staze i
ili
direktorijume.
Brzo skrolovanje se postiže dužim pritiskom
na prekidač za navigaciju.
쏅 Pritisnite navigacioni prekidač : za
prelazak na viši nivo u direktorijumu.
96
02BA_HamburgMP68_SE.indd 96
21.04.2008 15:11:28 Uhr
Uređaj može puštati plejliste kreirane
pomoću MP3 menadžera kao što su WinAmp
ili Microsoft Media Player. Plejliste se moraju
snimiti u osnovnom direktorijumu nosioca
podataka. Mogu se koristiti sledeći formati
plejlista: M3U, PLS, WPL, ASX i RMP.
Prikaz plejliste
A
Napomena:
Brzo traženje nije dostupno u modu
plejliste (Playlist).
C
SRPSKI
FRANÇAIS
ITALIANO
Mod plejliste (Playlist)
NEDERLANDS
Napomena:
Brzo traženje nije dostupno u modu
pregledača.
Biranje staza u modu plejliste
쏅 U toku MP3/WMA reprodukcije,
pritiskajte taster DIS•ESC ; dok se na
ekranu ne pojavi mod plejliste (Playlist).
Prikazuju se sve plejliste snimljene u
osnovnom direktorijumu nosioca podataka.
Za biranje staze sa plejliste,
ili
쏅 pritisnite prekidač za navigaciju
: za skrolovanje kroz plejliste.
Brzo skrolovanje se postiže dužim pritiskom
na prekidač za navigaciju.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju : da
otvorite plejlistu.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: da skrolujete kroz staze u plejlisti.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju : za
izbor staze.
Numere se reprodukuju redosledom kojim
su sačuvane u plejlisti. U modu plejliste se
takođe prikazuje ovaj redosled.
SVENSKA
쏅 Pritisnite navigacioni prekidač
:
za otvaranje direktorijuma ili puštanje
staze.
Fajlovi se reprodukuju prema redosledu
po kom su fizički snimljeni na nosiocu
podataka. U modu pregledača se takođe
prikazuje ovaj redosled.
DEUTSCH
CD/USB mod (MP3/WMA)
B
A Plejlista
B Strelica na gore ili dole pokazuje u kom
smeru možete da skrolujete
C Označena plejlista (otvara se pomoću
navigacionog prekidača :)
97
02BA_HamburgMP68_SE.indd 97
21.04.2008 15:11:29 Uhr
C‘n‘C mod
C‘n‘C mod
U C‘n‘C modu možete pristupiti uređajima
koji su priključeni preko C‘n‘C interfejsa.
Napomena:
Detalje o povezivanju C‘n‘C interfejsa i
potrebnim podešenjima možete pročitati
u poglavlju „AUX mod“.
Pokretanje C‘n‘C moda
쏅 Pritiskajte taster SRC 8 dok se na
ekranu ne pojavi naziv uređaja povezanog
preko C‘n‘C.
Počinje reprodukcija.
Napomena:
C‘n‘C mod se može izabrati samo
ukoliko je preko C‘n‘C interfejsa povezan
odgovarajući uređaj.
C‘n‘C prikaz
A
B
H
A
B
C
D
G
C
F
E Direktorijum i broj staze
F Oblast na ekranu za nazive fajlova, kao i
izvođača, albuma ili numeru
G Nasumična reprodukcija (MIX) ili
funkcija ponavljanja (RPT)
H Trajanje reprodukcije
Sledeće režime možete izabrati pritiskom
na DIS•ESC taster ;:
• C‘n‘C prikaz
• Režim pretraživača
Napomena:
U C‘n‘C modu možete izabrati staze
i direktorijume kao i plejliste u modu
pregledača (Browse). Plejlista se može
izabrati i otvoriti kao direktorijumi u
modu pregledača. Za više informacija
molimo pročitajte odeljak pod naslovom
„Mod pregledača“ u poglavlju „CD/USB
mod (MP3/WMA)“.
D
E
Naziv izvora zvuka
Prioritet informacija o saobraćaju
Bluetooth status
Naziv aktuelnog direktorijuma
98
02BA_HamburgMP68_SE.indd 98
21.04.2008 15:11:29 Uhr
Funkcije u C‘n‘C modu
Funkcije u sledećoj tabeli mogu se pozvati direktno na C‘n‘C prikaz pritiskom na taster.
Radnja
Rezultat
Pritisnite navigacioni
prekidač ili :.
: Biranje sledećeg direktorijuma
: Biranje prethodnog direktorijuma
Biranje staza
Pritisnite navigacioni
prekidač ili :.
: Reprodukcija sledeće staze
: Ponavlja stazu. Ponovni pritisak:
Reprodukuje prethodnu stazu
Brzo
pretraživanje
Pritisnite i zadržite
prekidač za navigaciju
ili :.
Zvučno skeniranje staze unapred ili unazad
Traženje staza
Pritisnite taster OK 2
duže od 2 sekunde.
„SCAN“: Skenira sve staze na uređaju
(vreme traženja se može podesiti: poglavlje
„Korisnička podešenja“). Ponovni kratak
pritisak: Isključuje traženje
ITALIANO
FRANÇAIS
SRPSKI
Biranje
direktorijuma
Funkcije u sledećoj tabeli mogu se pozvati u C‘n‘C meniju. Za više detalja, molimo pročitajte
sledeće poglavlje, „C‘n‘C meni“.
Nasumična
reprodukcija
Stavka u
meniju
MIX
Opcije
SVENSKA
Funkcija
NEDERLANDS
Funkcija
DEUTSCH
C‘n‘C mod
„MIX FOLDER“: Mešanje staza u aktuelnom
direktorijumu.
„MIX ALL“: Mešanje svih staza.
„MIX MAG“1: Mešanje staza sa svih CD-ova u CD
šaržeru.
„MIX SONG“2: Mešanje svih staza sa istim nazivom.
„MIX ALBUM“2: Mešanje svih staza sa istim nazivom
albuma.
1 Opcija je dostupna samo ako je CD šaržer priključen preko C‘n‘C interfejsa.
2 Opcija je dostupna samo ako je iPod® priključen preko C‘n‘C interfejsa.
99
02BA_HamburgMP68_SE.indd 99
21.04.2008 15:11:29 Uhr
C‘n‘C mod
Funkcija
Stavka u
meniju
Opcije
Ponavljanje
staza
REPEAT
„REPEAT TRACK“: Ponavljanje aktuelne staze.
„REPEAT FOLDER“: Ponavljanje aktuelnog
direktorijuma.
„REPEAT DISC“1: Ponavljanje aktuelnog CD-a.
„REPEAT ALL“: Ponavljanje svih staza.
Prikaz
informacija o
stazi
DISPLAY
„ARTIST“: Prikaz naziva izvođača.
„ALBUM“: Prikaz naziva albuma.
„SONG“: Prikaz naziva numera.
Uključivanje/
isključivanje
skrolujućeg
teksta
SCROLL
: Informacije o stazi se pojavljuju kao skrolujući
tekst.
: Informacije o stazi se ne pojavljuju kaoskrolujući
tekst.
C‘n‘C meni
Za biranje funkcije i željene opcije u C‘n‘C
meniju,
쏅 pritisnite taster MENU 6.
C‘n‘C meni se otvara.
쏅 Za izbor željene funkcije, pritisnite
prekidač za navigaciju ili :.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
쏅 Za izbor željene od nekoliko ponuđenih
opcija, pritisnite prekidač za navigaciju
ili :.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju :
za prelazak na izabranu opciju, ili
navigacioni prekidač : da je isključite.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
1 Opcija je dostupna samo ako je CD šaržer priključen preko C‘n‘C interfejsa.
100
02BA_HamburgMP68_SE.indd 100
21.04.2008 15:11:29 Uhr
A
B
C
Prelazak na CD šaržer mod
F
E
D
NEDERLANDS
Napomena:
Da biste mogli da izaberete CD šaržer
kao izvor zvuka, najmanje jedan CD mora
da se nalazi u magacinu.
Za izbor povezanog CD šaržera kao izvora
zvuka,
쏅 pritiskajte taster SRC > dok se „CDC“
ne pojavi na ekranu.
Ukoliko po prvi put birate CD šaržer kao
izvor zvuka, „MAG SCAN“ se pojavljuje na
ekranu dok je CD šaržer u funkciji.
Na ekranu se pojavljuje prikaz za CD šaržer.
Počinje reprodukcija.
SRPSKI
Prikaz CD šaržera
FRANÇAIS
Sa uređajem možete povezati sledeće CD
šaržere.
• Blaupunkt CDC A03
• Blaupunkt CDC A08
• Blaupunkt IDC A09
Način umetanja CD-ova u magacin CD
šaržera opisan je u uputstvima koja ste
dobili sa CD šaržerom.
Napomena:
Detalje o povezivanju CD šaržera
i potrebnim podešenjima možete
pročitati u poglavlju „AUX mod“.
Biranje CD-a
쏅 Da biste izabrali CD pritisnite
navigacioni prekidač ili :.
„LOADING CD“ se na kratko pojavljuje na
ekranu. Počinje reprodukcija sadržaja
CD-a.
ITALIANO
CD šaržer mod
DEUTSCH
CD šaržer mod
A
B
C
D
E
Prioritet informacija o saobraćaju
Bluetooth status
Broj staze
Broj CD-a
Nasumična reprodukcija (MIX) ili
funkcija ponavljanja (RPT)
F Trajanje reprodukcije ili vreme
101
02BA_HamburgMP68_SE.indd 101
21.04.2008 15:11:29 Uhr
CD šaržer mod
Funkcije u režimu za CD šaržer
Funkcija
Radnja
Prikaz/rezultat
Biranje staza
Pritisnite navigacioni
prekidač ili :.
: Reprodukcija sledeće staze
: Ponavlja stazu. Ponovni pritisak:
Reprodukuje prethodnu stazu
Brzo
pretraživanje
Pritisnite i zadržite
prekidač za navigaciju
ili :.
Zvučno skeniranje staze unapred ili unazad
Traženje staza
Pritisnite taster OK 2
duže od 2 sekunde.
„SCAN“: Skenira sve staze na svim CD-ovima
(vreme traženja se može podesiti: poglavlje
„Korisnička podešenja“). Ponovni kratak
pritisak: Isključuje traženje
Trajanje
reprodukcije/
vreme
Pritisnite taster
DIS•ESC ;.
Promena između prikaza trajanja
reprodukcije i vremena.
Funkcije u sledećoj tabeli mogu se pozvati u meniju za CD šaržer. Za višedetalja, molimo
pročitajte sledeće poglavlje „Meni za CD šaržer“.
Funkcija
Stavka u
meniju
Opcije
Nasumična
reprodukcija
MIX
„MIX CD“: Mešanje staza na aktuelnom CD-u.
„MIX ALL“: Mešanje svih staza.
Ponavljanje
staza
REPEAT
„REPEAT TRACK“: Ponavljanje aktuelne staze.
„REPEAT DISC“: Ponavljanje aktuelnog CD-a.
Meni za CD šaržer
Za biranje funkcije i željene opcije u meniju
za CD šaržer,
쏅 pritisnite taster MENU 6.
Otvara se meni za CD šaržer.
쏅 Za izbor željene funkcije, pritisnite
prekidač za navigaciju ili :.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
쏅 Za izbor željene opcije, pritisnite
prekidač za navigaciju ili :.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju :
za prelazak na izabranu opciju, ili
navigacioni prekidač : da je isključite.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
102
02BA_HamburgMP68_SE.indd 102
21.04.2008 15:11:30 Uhr
Na uređaj se može prijaviti do 5 Bluetooth
mobilnih telefona ili drugih uređaja kao što
su MP3 plejeri. Ako prijavite šesti, Bluetooth
uređaj koji je prvi prijavljen se odjavljuje.
Za više informacija o upravljanju prijavljenim
Bluetooth uređajima, pogledajte poglavlje
„Telefonski poziv preko Bluetooth veze“,
odeljak „Upravljanje registrovanim Bluetooth
uređajima.“
Da prijavite Bluetooth plejer,
쏅 pritisnite taster MENU 6.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju : da
biste otvorili sistemski meni „Syst“.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju
ili
: dok se ne označi „BT“ stavka u
meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Označena je stavka u meniju „PAIR“.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
SRPSKI
FRANÇAIS
ITALIANO
Prijavljivanje Bluetooth plejera
NEDERLANDS
Uređaji kao što su MP3 plejeri mogu
se takođe povezati sa uređajem preko
Bluetooth-a ukoliko imaju odgovarajuću
opremu. Prenos audio sadržaja, kao što
je muzika, preko Bluetooth-a naziva se
Bluetooth reprodukcija u realnom vremenu.
Za više informacija o Bluetooth tehnologiji,
molimo pročitajte poglavlje „Telefonski
poziv preko Bluetooth veze“.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „NOMADIC“ stavka
u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
Na ekranu se na kratko pojavljuje „START
PAIRING“. Ako je neophodno možete uneti
PIN broj Bluetooth plejera:
쏅 Unesite niz brojeva pritiskom na
odgovarajuće tastere na tastaturi 9.
Nakon unosa jedne cifre, uređaj automatski
prelazi na sledeću. Da ispravite greške
u unosu, izaberite odgovarajuću cifru
pritiskom na prekidač za navigaciju ili
: ponovo.
Nakon unošenja celog PIN broja,
쏅 pritisnite taster OK 2.
Napomena:
Da biste mogli da prijavite Bluetooth
plejer možda će biti neophodno da
unesete PIN uređaja (standardno
„1234“). Da biste to uradili, pratite
uputstva koja ste dobili sa Bluetooth
plejerom.
Zvučni sistem u vozilu nezavisno uspostavlja
Bluetooth vezu sa Bluetooth plejerom koji
je poslednji prijavljen i koji je dostupan.
Nakon uspostavljanja veze, na ekranu se
na kratko pojavljuje „DEVICE CONNECTED“
(uređaj priključen). Ukoliko veza nije mogla
biti upostavljena, na ekranu se pojavljuje
„CONNECTION FAILED“ (veza nije uspela).
SVENSKA
Mod Bluetooth
reprodukovanja u realnom
vremenu
DEUTSCH
Mod Bluetooth reprodukovanja u realnom vremenu
Napomena:
Vreme koje je potrebno za uspostavljanje
veze zavisi od Bluetooth plejera i može
se razlikovati od uređaja do uređaja.
103
02BA_HamburgMP68_SE.indd 103
21.04.2008 15:11:30 Uhr
Mod Bluetooth reprodukovanja u realnom vremenu
DEVICE NOT FOUND“ se pojavljuje
na ekranu. Uređaj se tada automatski
vraća na izvor zvuka koji ste posledji
slušali. Ukoliko se veza mora ponovo
uspostaviti sa Bluetooth plejera, na
ekranu se pojavljuje „CONNECTION
FAILED - PLAY FROM THE DEVICE VIA
BLUETOOTH“.
Pokretanje moda Bluetooth
reprodukcije u realnom vremenu
쏅 Pritiskajte taster SRC 8 dok se
„STREAMING“ ne pojavi na ekranu.
Počinje reprodukcija.
Napomene:
• Mod Bluetooth reprodukcije u realnom
vremenu može se izabrati samo ako
je povezan odgovarajući Bluetooth
uređaj.
• Ukoliko se telefonski imenik sa
priključenog mobilnog telefona
prenosi
u
modu
Bluetooth
reprodukcije u realnom vremenu,
prenos zvučnih podataka se prekida
dok se ne preuzme telefonski imenik.
• Ukoliko se u modu Bluetooth
reprodukcije u realnom vremenu
prekine veza, na ekranu se pojavljuje
„CONNECTION LOST“ (veza je
prekinuta). Pritisnite taster OK
2 da ponovo uspostavite vezu,
ili pritisnite taster DIS•ESC ;
za povratak na poslednji izabran
izvor zvuka. Ako je Bluetooth plejer
van dometa kada pritisnete taster
OK 2, „CONNECTION FAILED -
Prikaz Bluetooth reprodukcije u
realnom vremenu
A
C
B
D
A
B
C
D
Prioritet informacija o saobraćaju
Bluetooth status
Informacije o stazi
Vreme
Funkcije u modu Bluetooth reprodukcije u realnom vremenu
Funkcija
Biranje staza
Radnja
Pritisnite navigacioni
prekidač ili :.
Prikaz/rezultat
: Reprodukcija sledeće staze
: Ponavlja stazu. Ponovni pritisak:
Reprodukuje prethodnu stazu
104
02BA_HamburgMP68_SE.indd 104
21.04.2008 15:11:30 Uhr
Podešavanje moda zadnjeg AUX
ulaza
Imate mogućnost biranja između sledećih
modova za zadnji AUX ulaz:
• C‘n‘C mod za Blaupunkt interfejse koji
podržavaju C‘n‘C.
• Deaktiviran
C'n'C
mod
za
Blaupunktinterfejse koji nemaju podršku
za C‘n‘C, CD šaržere i druge eksterne
izvore zvuka.
C‘n‘C mod je po definiciji aktiviran.
Povezivanje drugih eksternih
izvora zvuka
Ukoliko sa uređajem nisu povezani Blaupunkt
uređaj koji podržava C‘n‘C ili CD šaržer,
možete preko zadnjeg AUX ulaza povezati
druge eksterne izvore zvuka kao što su
prenosivi CD plejeri, MiniDisc plejeri ili MP3
plejeri.
SRPSKI
FRANÇAIS
ITALIANO
쏅 Izaberite željeno podešenje pomoću
navigacionog prekidača ili :.
• „CDC ON“ : Deaktiviran C‘n‘C mod.
• „CDC ON“ : C‘n‘C mod.
Čim promenite podešenje, uređaj se na
kratko isključuje i ponovo uključuje uz
izabrano podešenje (Reset).
NEDERLANDS
Sa uređajem možete povezati različite
eksterne izvore zvuka preko AUX ulaza na
poleđini:
• C‘n‘C uređaji iz Blaupunkt programa
prateće opreme (npr. iPod®/USB
interfejs).
• CD šaržer
• Druge eksterne izvore zvuka, kao što su
prenosivi CD plejeri, MiniDisc plejeri,
MP3 plejeri ili Blaupunkt interfejs koji ne
podržava C‘n‘C.
C‘n‘C interfejs od Blaupunkta (C‘n‘C =
Command and Control, Komanda i kontrola)
omogućava još jednostavnije upravljanje
uređajima i nosačima podataka koji su
povezani sa zvučnim sistemom u vozilu
preko Blaupunkt interfejsa koji podržava
C‘n‘C.
Ovaj uređaj je fabrički podešen za
povezivanje sa Blaupunkt pomoćnim
uređajima koji podržavaju C‘n‘C. Ukoliko
želite da povežete uređaj koji ne podržava
C‘n‘C, kao što je CD šaržer ili neki drugi
eksterni izvor zvuka, molimo da unesete
podešenja koja su opisana u sledećim
odeljcima.
Za prelazak između C‘n‘C moda i neaktivnog
C‘n‘C moda,
쏅 pritisnite taster MENU 6.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju : da
biste otvorili sistemski meni „Syst“.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „CDC ON“ stavka u
meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
SVENSKA
AUX mod
DEUTSCH
AUX mod
Napomena:
Za povezivanje eksternog izvora zvuka
preko AUX ulaza na poleđini potreban
je adapterski kabl. Ovaj kabl se može
nabaviti (Blaupunkt no.: 7 607 897
093) kod Blaupunkt prodavca.
Ukoliko želite da povežete takve eksterne
izvore zvuka, postupite na sledeći način:
1. Proverite da li je C‘n‘C mod deaktiviran
za AUX ulaz na poleđini uređaja. Za
više detalja molimo pročitajte odeljak
105
02BA_HamburgMP68_SE.indd 105
21.04.2008 15:11:30 Uhr
AUX mod
„Podešavanje moda zadnjeg AUX ulaza“
u ovom poglavlju.
2. Priključite eksterni izvor zvuka sa AUX
ulazom na poleđini uređaja dok je uređaj
isključen.
3. U meniju uređaja, uključite eksterni
izvor zvuka. Za više detalja molimo
pročitajte sledeći odeljak, „Uključivanje/
isključivanje i biranje eksternog izvora
zvuka“.
4. Ako je neophodno, unesite dodatna
podešenja za eksterni izvor zvuka. Za
više detalja, molimo pročitajte ostale
odeljke u ovom poglavlju.
Uključivanje/isključivanje i biranje
eksternog izvora zvuka
Ako ste povezali eksterni izvor zvuka sa
zadnjim AUX ulazom, morate aktivirati AUX
ulaz u meniju. Nakon toga možete izabrati
eksterni izvor zvuka pomoću SRC tastera
8.
쏅 Pritisnite taster MENU 6.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju : da
biste otvorili sistemski meni „Syst“.
ili
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju
: dok se ne označi „AUX“ stavka u
meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
쏅 Izaberite željeno podešenje pomoću
navigacionog prekidača ili :.
• „AUX“ : uključen AUX ulaz.
• „AUX“ : isključen AUX ulaz.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
Imenovanje eksternih izvora zvuka
(AUX EDIT)
Za zadnji AUX ulaz možete uneti odvojen
naziv koji se prikazuje na ekranu ako
izaberete priključen izvor zvuka.
쏅 Pritisnite taster MENU 6.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju : da
biste otvorili sistemski meni „Syst“.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „AUXEDIT“ stavka u
meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Na ekranu se pojavljuje aktuelni naziv.
Pozicija za cifru trepće i može se promeniti.
Sada možete uneti sopstveni naziv koji može
imati do 12 karaktera:
쏅 Unesite naziv pritiskom na odgovarajuće
tastere na tastaturi 9. Izaberite željeno
slovo, ako je neophodno pritiskom na
taster nekoliko puta.
Nakon unosa jednog slova, uređaj
automatski prelazi na sledeće. Da ispravite
greške u unosu, izaberite odgovarajuću cifru
pritiskom na prekidač za navigaciju ili
: ponovo.
쏅 Unesite željeni karakter pritiskom na
odgovarajući taster na alfanumeričkoj
tastaturi 9 jednom ili nekoliko puta.
106
02BA_HamburgMP68_SE.indd 106
21.04.2008 15:11:31 Uhr
SRPSKI
FRANÇAIS
ITALIANO
Mešanje eksternog izvora zvuka sa
drugim izvorom zvuka (MIX AUX)
Takođe možete puštati eksterni izvor
zvuka istovremeno sa bilo kojim drugim
izvorom zvuka na uređaju (radio, CD,
USB ili Bluetooth reprodukcija u realnom
vremenu).
Ova funkcija Vam omogućava, npr. da
priključite mobilni Blaupunkt uređaj za
navigaciju kao eksterni izvor zvuka i da
puštate obaveštenja o saobraćaju preko
zvučnika radio uređaja dok slušate neki
drugi izvor zvuka. Imajte u vidu da se drugi
izvor zvuka ne utišava u slučaju emitovanja
obaveštenja o navigaciji .
Napomena:
Jačina zvuka eksternog izvora zvuka i
jačina zvuka izvora na radio uređaju se
podešavaju odvojeno:
• Podesite jačinu zvuka za radio, CD,
USB ili Bluetooth reprodukciju u
realnom vremenu pomoću točkića za
kontrolu jačine zvuka 4.
za koji podešavate jačinu zvuka (npr.
izlaz na slušalicama) i prilagodite
jačinu zvuka eksternog izvora zvuka
pomoću odgovarajućih kontrola na
uređaju.
Istovremena reprodukcija mora biti
aktivirana u meniju. Ako je podešenje
„MIXAUX“ uključeno, izvor zvuka koji
je povezan preko zadnjeg AUX ulaza
reprodukuje se zajedno sa trenutno
izabranim izvorom zvuka (npr. radio ili
CD). Ako je opcija „MIX AUX“ isključena,
u svakom slučaju se reprodukuje samo
izabrani izvor zvuka.
Za uključivanje/isključivanje funkcije „MIX
AUX“,
쏅 pritisnite taster MENU 6.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju : da
biste otvorili sistemski meni „Syst“.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „MIX AUX“ stavka u
meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
쏅 Izaberite željeno podešenje pomoću
navigacionog prekidača ili :.
• „MIX AUX“ : Uključeno (On).
• „MIX AUX“ : Isključeno (Off).
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
NEDERLANDS
Napomene:
• Za prekid unosa teksta bez promena
pozdravne poruke, pritisnite DIS•ESC
taster ;.
• Ukoliko prekinete unos teksta, npr.
usled emitovanja obaveštenja o
saobraćaju, prethodne izmene se ne
snimaju.
• Koristite izlaz na priključenom uređaju
SVENSKA
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: za prelazak na sledeću poziciju.
Nakon što ste uneli ceo naziv,
쏅 pritisnite taster OK 2 da sačuvate uneti
naziv.
DEUTSCH
AUX mod
107
02BA_HamburgMP68_SE.indd 107
21.04.2008 15:11:31 Uhr
AUX mod
Upravljanje sa nekoliko C‘n‘C
uređaja
Ako koristite odgovarajuće adapterske
kablove, možete povezati na uređaj do 3
C‘n‘C Blaupunkt interfejsa. Da bi uređaj
mogao da razlikuje različite interfejse,
možete im dodeliti individualne brojeve
uređaja.
쏅 Pritisnite taster MENU 6.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju : da
biste otvorili sistemski meni „Syst“.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok „C‘N‘C EDIT“ stavka u meniju ne
bude označena.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
U meniju su prikazana 3 C‘n‘C uređaja „DEVICE 1“ do „DEVICE 3“.
쏅 Izaberite željeni jezik pomoću prekidača
za navigaciju ili :.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
Sada možete uneti četvorocifreni PIN broj
uređaja:
쏅 Unesite niz brojeva pritiskom na
odgovarajuće tastere na tastaturi 9.
Napomena:
PIN C‘n‘C uređaja sastoji se od 4
heksadecimalne cifre. Svaka cifra može
imati 16 različitih vrednosti od 0 do 9 i
od A do F. Da unesete vrednosti od A do F
za cifru, pritisnite taster „2“ ili „3“onoliko
puta koliko je potrebno.
Nakon unosa jedne cifre, uređaj automatski
prelazi na sledeću. Da ispravite greške
u unosu, izaberite odgovarajuću cifru
pritiskom na prekidač za navigaciju ili
: ponovo.
Nakon unošenja celog PIN broja,
쏅 pritisnite taster OK 2.
108
02BA_HamburgMP68_SE.indd 108
21.04.2008 15:11:31 Uhr
Priprema Bluetooth-a
Preduslovi za telefoniranje preko Bluetooth
veze su mobilni telefon koji podržava
Bluetooth i priključivanje priloženog
mikrofona (videti uputstva za montiranje).
Napomena:
Koristite isključivo priložen Bluetooth
mikrofon. Konvencionalni mikrofoni
nisu pogodni za povezivanje sa ovim
uređajem.
Mobilni telefoni koji su kompatibilni sa
zvučnim sistemom u vozilu mogu se naći
na adresi www.blaupunkt.com ili kod Vašeg
specijalizovanog Blaupunkt dilera.
Bluetooth tehnologija je bežična veza
kratkog dometa. To znači da telefon mora
biti blizu zvučnog sistema (u vozilu).
Otvaranje menija Bluetooth
SRPSKI
FRANÇAIS
ITALIANO
Prvo, mobilni telefon i zvučni sistem u
vozilu moraju da se „upoznaju“, tj. moraju
da se registruju. Kada registrujete uređaje,
uspostavlja se Bluetooth veza. Ova veza je
uspostavljena dok god se mobilni telefon
nalazi u dometu. Ukoliko se veza prekine,
npr. zato sto ste izneli mobilni telefon van
dometa, veza se automatski uspostavlja čim
se vratite u domet.
Ukoliko želite da povežete još jedan
registrovani mobilni telefon sa zvučnim
sistemom u vozilu, možete to učiniti ručno
(molimo da pročitate odeljak „Upravljanje
registrovanim Bluetooth uređajima“ u
ovom poglavlju). Ako se uređaj isključi i
ponovo uključi, on automatski pokušava
da uspostavi vezu sa glavnim telefonom
(videti odeljak „Određivanje glavnog
telefona“). Ako glavni telefon nije u dometu
ili je isključen, uređaj pokušava da uspostavi
vezu sa drugim registrovanim telefonom i to
redosledom po kome su telefoni poslednji
put bili povezani.
NEDERLANDS
Integrisani Bluetooth modul na uređaju
omogućava „hands-free“ upotrebu telefona
preko Bluetooth veze. Mobilni telefon može
ostati u torbi ili u pretincu za rukavice - a
obe ruke su vam slobodne za upravljanje
vozilom.
Osim mobilnih telefona, takođe možete
sa uređajem povezati MP3 plejere koji
podržavaju Bluetooth i reprodukovati audio
sadržaj preko Bluetooth reprodukcije u
realnom vremenu. Za više informacija
molimo pročitajte poglavlje pod naslovom
„Mod Bluetooth reprodukcije u realnom
vremenu“.
Kako se uspostavlja Bluetooth
veza?
SVENSKA
Telefonski poziv preko
Bluetooth veze
DEUTSCH
Telefonski poziv preko Bluetooth veze
Bluetooth meni sadrži sva potrebna
podešenja i funkcije.
Za otvaranje Bluetooth menija,
쏅 pritisnite taster MENU 6.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju : da
biste otvorili sistemski meni „Syst“.
109
02BA_HamburgMP68_SE.indd 109
21.04.2008 15:11:31 Uhr
Telefonski poziv preko Bluetooth veze
ili
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju
: dok se ne označi „BT“ stavka u
meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Otvara se Bluetooth meni.
Napomena:
Ako se Bluetooth proces trenutno odvija
(npr. registrovanje uređaja ili preuzimanje
telefonskog imenika), ne možete otvoriti
Bluetooth meni. Na ekranu se pojavljuje
odgovarajuća poruka. Da se vratite na
aktuelni izvor zvuka, pritisnite taster
DIS•ESC ;.
Registrovanje mobilnog telefona
Na uređaj se može prijaviti do 5 Bluetooth
mobilnih telefona ili drugih uređaja kao što
su MP3 plejeri. Ako prijavite šesti, Bluetooth
uređaj koji je prvi prijavljen se odjavljuje.
Da registrujete mobilni telefon,
쏅 otvorite Bluetooth meni.
Označena je stavka u meniju „PAIR“.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Otvara se meni Device (uređaj). Označena je
stavka u meniju „PHONE“ (mobilni telefon).
쏅 Pritisnite taster OK 2.
Na ekranu se prikazuje PIN broj za Bluetooth
konekciju. Sada možete registrovati
Bluetooth mobilni telefon.
쏅 Ako je potrebno, unesite PIN koji je
prikazan na Vašem mobilnom telefonu.
Zvučni sistem u vozilu nezavisno uspostavlja
Bluetooth vezu sa mobilnim telefonom koji
je poslednji registrovan i koji je dostupan.
Ako je veza uspostavljena, na ekranu se na
kratko pojavljuje „DEVICE CONNECTED“
i pojavljuje se simbol za jačinu Bluetooth
signala. Ukoliko veza nije mogla biti
upostavljena, na ekranu se pojavljuje
„CONNECTION FAILED“ (veza nije uspela).
Napomena:
Vreme koje je potrebno da se uspostavi
konekcija zavisi od mobilnog telefona
i može se razlikovati od telefona do
telefona.
Određivanje glavnog telefona
Ako na uređaj prijavite nekoliko telefona,
možete odrediti glavni telefon. Glavni telefon
ima veći prioritet od ostalih registrovanih
telefona:
• Ako je uređaj uključen, on prvo pokušava
da uspostavi vezu sa glavnim telefonom.
Samo ukoliko glavni telefon nije
dostupan, uređaj pokušava da uspostavi
vezu sa telefonom koji je poslednji
prijavljen.
• Ako prijavite šesti Bluetooth uređaj, onaj
koji je prvi prijavljen se odjavljuje. U
toku procesa, glavni telefon uvek ostaje
registrovan, čak i ako je prvi registrovani
Bluetooth uređaj na listi. Umesto toga,
sledeći Bluetooth uređaj na listi se
odjavljuje.
110
02BA_HamburgMP68_SE.indd 110
21.04.2008 15:11:31 Uhr
Upravljanje registrovanim
Bluetooth uređajima
U Bluetooth meniju, možete upravljati
registrovanim
Bluetooth
uređajima
(mobilnim telefonima i uređajima kao što je
MP3 plejer).
Funkcija „DEL ALL“ Vam omogućava
da odjavite sve registrovane Bluetooth
uređaje.
SRPSKI
FRANÇAIS
ITALIANO
Odjavljivanje svih registrovanih
Bluetooth uređaja
쏅 Otvorite Bluetooth meni.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „DEL ALL“ stavka u
meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Označena je stavka u meniju „YES“.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da odjavite sve
registrovane Bluetooth uređaje.
ILI:
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju ili
: da stavku u meniju „NO“ ili „EXIT“.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da zadržite
sveregistrovane Bluetooth uređaje i da
se vratite na Bluetooth meni.
NEDERLANDS
Napomena:
Nakon brisanja, nijedan telefon nije
određen kao glavni telefon. Međutim,
prethodni glavni telefon ostaje
registrovan.
Registrovani uređaji se prikazuju na
listi uređaja (DEV LIST). Imate sledeće
mogućnosti:
• Prekid veze sa trenutno povezanim
Bluetooth uređajem (DISCON)
• Uspostavljanje veze sa jednim od
registrovanih
Bluetooth
uređaja
(CONNECT)
Bluetooth
uređaja
• Odjavljivanje
(DELETE)
SVENSKA
쏅 Otvorite Bluetooth meni.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „MASTER“ stavka u
meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Prikazuje se lista prijavljenih mobilnih
telefona.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: za izbor telefona.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
Izabrani telefon je označen kao glavni ili
master telefon i označen je slovom „M“.
Da obrišete glavni telefon,
쏅 označite glavni telefon u listi pomoću
prekidača za navigaciju ili :.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
Opcija „DELETE“ je označena u podmeniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
DEUTSCH
Telefonski poziv preko Bluetooth veze
Upravljanje registrovanim Bluetooth
uređajima na listi uređaja
Da upravljate registrovanim Bluetooth
uređajima na listi uređaja,
쏅 otvorite Bluetooth meni.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „DEV LIST“ stavka u
meniju.
111
02BA_HamburgMP68_SE.indd 111
21.04.2008 15:11:32 Uhr
Telefonski poziv preko Bluetooth veze
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju ili
: da izaberete da li mobilnim telefonom
(PHONE) ili uređajima kao što su MP3
plejeri (NOMADIC) treba upravljati.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
쏅 Izaberite željeni Bluetooth uređaj
pomoću rocker prekidača ili :.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
쏅 Označite jednu od sledećih funkcija
pomoću prekidača za navigaciju ili
::
• „CONNECT“: Izabrani Bluetooth
uređaj je povezan.
• „DISCON“: Veza sa izabranim
Bluetooth uređajem je prekinuta.
• „DELETE“: Izabrani Bluetooth uređaj
je odjavljen.
Napomena:
Funkcija „DISCON“ je dostupna samo
za trenutno povezan Bluetooth uređaj,
„CONNECT“ funkcija je dostupna
samo za druge registrovane Bluetooth
uređaje.
Prihvatanje/odbijanje
telefonskog poziva
Ukoliko imate dolazni poziv, na ekranu
se pojavljuju „INCOMING CALL“ i broj
telefona onoga ko Vas zove ili njegovo ime
u telefonskom imeniku. Aktivan izvor zvuka
se prigušuje i preko zvučnika se čuje zvono
telefona.
Kada imate dolazni poziv, morate ga ili
prihvatiti ili odbiti. Tada nije moguće
obavljati neku drugu operaciju na zvučnom
sistemu u vozilu.
Za odbijanje poziva,
쏅 pritisnite
taster <.
Na ekranu se pojavljuje „CALL ENDED“.
Za prihvatanje poziva,
쏅 pritisnite
taster =.
Na ekranu se pojavljuje „IN-CALL“.
Glas osobe koja Vas zove se emituje preko
zvučnika.
U toku telefonskog poziva možete promeniti
jačinu zvuka koristeći kontrolu za jačinu
zvuka 4.
Napomena:
U toku Bluetooth telefonskog poziva
uređaj ne prosleđuje obaveštenja o
saobraćaju ili navigaciji.
Upućivanje telefonskog poziva
(DIAL NEW)
Postoji nekoliko načina da se uputi telefonski
poziv preko zvučnog sistema u vozilu:
• Unošenje broja telefona
• Biranje broja telefona sačuvanog u
telefonskom imeniku uređaja (videti
odeljak „Snimanje i pozivanje broja
telefona u telefonkom imeniku uređaja“)
• Biranje broja telefona snimljenog
u telefonskom imeniku povezanog
mobilnog telefona (videti odeljak
„Telefonski imenik mobilnog telefona“)
• Biranje broja telefona sa liste poslednjih
poziva (videti odeljak „Pozivanje
telefonskog broja sa liste poslednjih
poziva“)
112
02BA_HamburgMP68_SE.indd 112
21.04.2008 15:11:32 Uhr
Telefonski poziv preko Bluetooth veze
Kraj poziva
Za kraj poziva,
taster <.
쏅 pritisnite
Na ekranu se pojavljuje „CALL ENDED“.
Telefonski poziv možete takođe okončati i
isključivanjem uređaja.
Snimanje i pozivanje broja
telefona u telefonskom imeniku
uređaja
Uređaj ima sopstveni telefonski imenik u
kome možete čuvati 10 unosa. Svaki unos
se sastoji od imena i broja telefona. Brojevi
koji su sačuvani u telefonskom imeniku
uređaja dostupni su nezavisno od trenutno
povezanog mobilnog telefona.
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
Standardno je podešeno da se glas osobe
koja Vas zove emituje preko zvučnika u
vozilu u toku telefonskog poziva. Telefonski
poziv možete takođe preusmeriti na svoj
mobilni telefon:
쏅 Kratko pritisnite
taster =.
Zvučnici u vozilu se utišavaju i glas osobe
koja vas zove se preusmerava na vaš mobilni
telefon. Ponovnim pritiskom
na taster
glas će se opet preusmeriti na zvučnike u
vozilu.
ILI
쏅 Pritisnite On/Off taster 3 u trajanju od
približno 2 sekunde.
Zvučni sistem u vozilu se isključuje i glas
osobe koja Vas zove se preusmerava na Vaš
mobilni telefon.
SRPSKI
DEUTSCH
Preusmeravanje tekućeg
telefonskog poziva na mobilni
telefon
SVENSKA
Za unošenje broja telefona i upućivanje
poziva,
쏅 otvorite Bluetooth meni.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „DIAL NEW“ stavka
u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Sada možete uneti broj telefona:
쏅 Unesite niz brojeva pritiskom na
odgovarajuće tastere na tastaturi 9.
Nakon unosa jedne cifre, uređaj automatski
prelazi na sledeću. Da ispravite greške
u unosu, izaberite odgovarajuću cifru
pritiskom na prekidač za navigaciju ili
: ponovo.
Nakon unošenja celog broja telefona,
= za upućivanje
쏅 pritisnite taster
poziva.
Na ekranu se prikazuje „CALLING“ i pozvani
broj telefona ili ime pod kojim je unet u
telefonski imenik.
Snimanje bojeva telefona
Da sačuvate unos u telefonskom imeniku
uređaja,
쏅 otvorite Bluetooth meni.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „RAD PBK“ stavka u
meniju.
113
02BA_HamburgMP68_SE.indd 113
21.04.2008 15:11:32 Uhr
Telefonski poziv preko Bluetooth veze
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Označena je stavka u meniju „ADD NEW“.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
Sada možete uneti ime kontaktakoje može
imati do 20 karaktera:
쏅 Unesite naziv pritiskom na odgovarajuće
tastere na tastaturi 9. Izaberite željeno
slovo, ako je neophodno pritiskom na
taster nekoliko puta.
Nakon unosa jednog slova, uređaj
automatski prelazi na sledeće. Da ispravite
greške u unosu, izaberite odgovarajuću cifru
pritiskom na prekidač za navigaciju ili
: ponovo.
Nakon što ste uneli ceo naziv,
쏅 pritisnite taster OK 2.
Sada možete uneti broj telefona:
쏅 Unesite niz brojeva pritiskom na
odgovarajuće tastere na tastaturi 9.
Nakon unošenja celog broja telefona,
쏅 pritisnite taster OK 2.
Novi unos se snima.
Pozivanje broja telefona
Da pozovete broj koji je sačuvan u
telefonskom imeniku uređaja,
쏅 otvorite Bluetooth meni.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „RAD PBK“ stavka u
meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „VIEW PBK“ stavka
u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
Prikazuju se kontakti iz telefonskog imenika
uređaja.
쏅 Izaberite željeni unos pomoću prekidača
za navigaciju ili :.
쏅 Pritisnite
taster = za upućivanje
poziva.
Na ekranu se prikazuje „CALLING“ i izabrani
kontakt iz telefonskog imenika.
Izmena unosa
Da izmenite postojeći unos u telefonskom
imeniku uređaja,
쏅 otvorite Bluetooth meni.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „RAD PBK“ stavka u
meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „EDIT PBK“ stavka
u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
Prikazuju se kontakti iz telefonskog imenika
uređaja.
쏅 Izaberite željeni unos pomoću prekidača
za navigaciju ili :.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
Sada možete izmeniti naziv kontakta:
쏅 Ako je potrebno, pritisnite prekidač za
navigaciju ili : za izbor pozicije.
114
02BA_HamburgMP68_SE.indd 114
21.04.2008 15:11:32 Uhr
쏅 Izaberite željeni unos pomoću prekidača
za navigaciju ili :.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
Izabrani unos se briše.
SRPSKI
Napomena:
Preuzimanje telefonskog imenika znači
da se kontakti kopiraju iz mobilnog
telefona u uređaj. Telefonski imenik
mobilnog telefona se ne briše u toku ovog
postupka.
Uređaj čuva kontakte iz telefonskog imenika
do 3 mobilna telefona i to do 500 unosa za
svaki telefon. Svaki kontakt može da sadrži
do 4 različita broja telefona, npr. privatni i
poslovni broj osobe.
Preuzimanje telefonskog imenika
Da preuzmete telefonski imenik,
쏅 otvorite Bluetooth meni.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „PBK DNL“ stavka u
meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Počinje prebacivanje telefonskog imenika
sa mobilnog telefona na uređaj. Na ekranu
se pojavljuje poruka „PHONEBOOK
DOWNLOADING“. Po završetku preuzimanja,
na ekranu se pojavljuje „DOWNLOAD
COMPLETE“; ako preuzimanje nije
bilo uspešno, na ekranu se pojavljuje
„DOWNLOAD FAILED“.
FRANÇAIS
Telefonski imenik iz priključenog mobilnog
telefona može se preneti na uređaj i zatim se
kontakti mogu birati i pozivati iz telefonskog
imenika preko uređaja.
ITALIANO
Telefonski imenik u mobilnom
telefonu
NEDERLANDS
Brisanje unosa
Da obrišete postojeći unos u telefonskom
imeniku uređaja,
쏅 otvorite Bluetooth meni.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „RAD PBK“ stavka u
meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „DELETE“ stavka u
meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
Prikazuju se kontakti iz telefonskog imenika
uređaja.
Napomena:
Da obrišete sve kontakte iz telefonskog
imenika, izaberite opciju u meniju „DEL
ALL“ umesto „DELETE“ i pritisnite taster
OK 2.
SVENSKA
쏅 Unesite željeni karakter pritiskom na
odgovarajući taster na tastaturi 9
jednom ili nekoliko puta.
Nakon što ste izmenili ceo naziv,
쏅 pritisnite taster OK 2.
Sada možete izmeniti broj telefona:
쏅 Ako je potrebno, pritisnite prekidač za
navigaciju ili : za izbor pozicije.
쏅 Unesite željenu cifru pritiskom na
odgovarajući taster na tastaturi 9.
Nakon izmene celog broja telefona,
쏅 pritisnite taster OK 2.
Izmenjeni unos se snima.
DEUTSCH
Telefonski poziv preko Bluetooth veze
115
02BA_HamburgMP68_SE.indd 115
21.04.2008 15:11:33 Uhr
Telefonski poziv preko Bluetooth veze
Napomena:
Ako je uređaj trenutno u modu Bluetooth
reprodukcije u realnom vremenu dok
se telefonski imenik preuzima, audio
prenos se prekida dok traje preuzimanje
telefonskog imenika.
Pozivanje
imenika
kontakta
iz
telefonskog
Napomena:
Samo telefonski imenik trenutno
povezanog mobilnog telefona je
dostupan (ukoliko je ovaj telefonski
imenik već prebačen u uređaj).
Da pozovete kontakt iz telefonskog imenika
mobilnog telefona,
쏅 otvorite Bluetooth meni.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „DEV PBK“ stavka u
meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Prikazani su kontakti iz telefonskog
imenika.
쏅 Izaberite željeni unos pomoću prekidača
za navigaciju ili :.
Napomena:
Da brže dođete to željenog kontakta,
pritisnite taster na alfanumeričkoj
tastaturi 9 sa odgovarajućim početnim
slovom.
U svakom slučaju se prikazuje prvi dostupni
broj izabranog kontakta. Ukoliko za taj
kontakt postoje još neki brojevi, npr. broj
telefona u kancelariji ili broj mobilnog
telefona, oni su označeni odgovarajućim
simbolima na ekranu.
Da pozovete prvi broj za određeni kontakt,
쏅 pritisnite
taster =.
Da pozovete neki drugi broj za određeni
kontakt,
쏅 pritisnite taster OK 2.
Prikazuju se svi brojevi koji su upisani za
ovaj kontakt.
쏅 Izaberite željeni broj pomoću prekidača
za navigaciju ili :.
taster =.
쏅 Pritisnite
Upućuje se poziv. „CALLING“ i ime kontakta
se pojavljuju na ekranu.
Pozivanje broja telefona sa liste
poslednjih poziva
Lista poslednjih poziva na mobilnom
telefonu se automatski preuzima nakon
uspostavljanja Bluetooth veze. Sledeći
brojevi telefona se čuvaju u listi poslednjih
poziva mobilnog telefona:
• Birani brojevi
• Brojevi primljenih poziva
• Brojevi propuštenih poziva
Da pozovete jedan od ovih brojeva,
쏅 otvorite Bluetooth meni.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „CALL LOG“ stavka
u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: da izaberete jednu od sledećih stavki
u meniju.
• RECEIVED: Primljeni pozivi
• MISSED: Propušteni pozivi
• DIALED: Birani brojevi
116
02BA_HamburgMP68_SE.indd 116
21.04.2008 15:11:33 Uhr
Napomene:
• Da otkažete prepoznavanje glasa i
vratite se na poslednji izvor zvuka,
taster <.
pritisnite
• Da biste mogli da koristite glasovno
biranje, ovu funkciju mora da
podržava Vaš mobilni telefon i mora
biti aktivirana u mobilnom telefonu.
SRPSKI
FRANÇAIS
Napomena:
Trajanje prepoznavanja glasa zavisi od
vrste povezanog telefona.
쏅 Recite ime za željeni broj telefona.
Upućuje se poziv.
ITALIANO
Funkcija brzog biranja omogućava direktan
pristup telefonskom imeniku uređaja,
telefonskom imeniku koji je preuzet sa
mobilnog telefona, listama poslednjih
poziva i funkciji glasovnog biranja.
Da biste koristili brzo biranje,
taster = u toku redovnog
쏅 pritisnite
rada.
Prikazuje se meni sa sledećim stavkama:
• DEV PBK: Telefonski imenik preuzet iz
mobilnog telefona
• RAD PBK: Telefonski imenik uređaja
• RECEIVED: Primljeni pozivi
• MISSED: Propušteni pozivi
• DIALED: Birani brojevi
• VR DIAL: Glasovno biranje
Da birate broj iz jednog od telefonskih
imenika ili neke od lista poslednjih poziva,
쏅 izaberite željenu stavku pomoću
prekidača za navigaciju ili :.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
NEDERLANDS
Brzo biranje
쏅 Izaberite željeni unos ili broj pomoću
prekidača za navigaciju ili :.
taster = za upućivanje
쏅 Pritisnite
poziva.
Za korišćenje glasovnog biranja,
ili
쏅 upotrebite prekidač za navigaciju
: da izaberete „VR DIAL“ stavku u
meniju.
쏅 Pritisnite OK taster 2.
Aktivira se prepoznavanje glasa. „SPEAK
NOW“ se pojavljuje na ekranu.
SVENSKA
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Prikazani su unosi iz odgovarajuće liste.
Prikazuju se datum i vreme za izabran unos,
ako su dostupni.
쏅 Izaberite željeni unos pomoću prekidača
za navigaciju ili :.
쏅 Pritisnite
taster = za upućivanje
poziva.
DEUTSCH
Telefonski poziv preko Bluetooth veze
Promena PIN-a (PIN NUM)
Ukoliko želite da registrujete mobilni telefon
na vašem zvučnom sistemu u vozilu, morate
uneti PIN „1234“. Ovaj PIN se takođe može
promeniti:
쏅 Otvorite Bluetooth meni.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „PIN NUM“ stavka u
meniju.
117
02BA_HamburgMP68_SE.indd 117
21.04.2008 15:11:33 Uhr
Telefonski poziv preko Bluetooth veze
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Sada možete uneti novi PIN:
쏅 Unesite niz brojeva pritiskom na
odgovarajuće tastere na tastaturi 9.
Nakon unosa jedne cifre, uređaj automatski
prelazi na sledeću. Da ispravite greške
u unosu, izaberite odgovarajuću cifru
pritiskom na prekidač za navigaciju ili
: ponovo.
Nakon unošenja celog novog PIN broja,
쏅 pritisnite taster OK 2.
Novi unos se snima.
Nakon unosa jednog slova, uređaj
automatski prelazi na sledeće. Da ispravite
greške u unosu, izaberite odgovarajuću cifru
pritiskom na prekidač za navigaciju ili
: ponovo.
Nakon što ste uneli ceo naziv,
쏅 pritisnite taster OK 2.
Novi Bluetooth naziv se snima.
Promena Bluetooth nazivauređaja
(RAD NAME)
Bluetooth naziv uređaja koji se prikazuje
na drugim Bluetooth uređajima je podešen
na „BLAUPUNKT BT“ u fabrici. Za promenu
ovog naziva,
쏅 otvorite Bluetooth meni.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „RAD NAME“ stavka
u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Sada možete uneti novi Bluetooth naziv:
쏅 Unesite naziv pritiskom na odgovarajuće
tastere na tastaturi 9. Izaberite željeno
slovo, ako je neophodno pritiskom na
taster nekoliko puta.
118
02BA_HamburgMP68_SE.indd 118
21.04.2008 15:11:34 Uhr
Napomena:
Podešenja za bas (BASS), srednjetonac
(MIDDLE) i visokotonac (TREBLE) se
snimaju za aktuelan izvor zvuka.
Otvaranje menija Audio
Za pozivanje Audio menija,
쏅 pritisnite taster AUDIO 7.
ILI:
쏅 Pritisnite taster MENU 6.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju :
dok se na ekranu ne pojavi meni Audio.
Podešavanje basa, visokotonca i
raspodele jačine zvuka
Za unos podešenja,
쏅 pritisnite prekidač za navigaciju ili
: u Audio meniju izaberite jednu od
ovih opcija.
• „BASS“: Nivo basa između -7 i +7
• „TREBLE“: Visokotonac između -7 i
+7
• „BALANCE“: Raspodela jačine zvuka
levo/desno između -9 i +9
jačini zvuka od 0 (isključeno) do 3
Trenutno aktivno podešenje se predstavlja
kao grafički prikaz.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
쏅 Za promenu podešenja pritisnite
prekidač za navigaciju ili :.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
Izbor predefinisanog podešenja
zvuka (PRESETS)
Možete izabrati predefinisana podešenja
zvuka za Pop, Rock i Classical. Predefinisano
podešenje zvuka omogućava podešavanje
odgovarajuće
kombinacije
basa
i
visokotonca za određen tip muzike.
쏅 U Audio meniju pritiskajte prekidač za
navigaciju ili : dok se ne označi
„EN AUDIO“ stavka u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Otvara se meni Enhanced Audio.
쏅 U Enhanced Audio meniju pritiskajte
prekidač za navigaciju ili : dok se
ne označi „PRESETS“ stavka u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
SRPSKI
napred/pozadi između -9 i +9
FRANÇAIS
• „X-BASS“: Pojačavanje basa na slaboj
ITALIANO
U Audio meniju mogu se izmeniti sledeća
podešenja:
• Podešavanje basa, visokotonca i
raspodele jačine zvuka
• Biranje predefinisanog podešenja zvuka
• Promena podešenja ekvilajzera
• Isključivanje ekvilajzera
NEDERLANDS
• „FADER“: Raspodela jačine zvuka
SVENSKA
Podešenja zvuka
DEUTSCH
Podešenja zvuka
119
02BA_HamburgMP68_SE.indd 119
21.04.2008 15:11:34 Uhr
Podešenja zvuka
jedno
od
sledećih
쏅 Označite
predefinisanih podešenja zvuka pomoću
tastera za navigaciju ili ::
• „POP“
• „ROCK“
• „CLASSIC“
쏅 Isključite
izabrano
predefinisano
podešenje zvuka pomoću prekidača
za navigaciju : ili ga uključite pomoću
prekidača za navigaciju :.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
Napomene:
• U datom trenutku može biti uključeno
samo jedno predefinisano podešenje
zvuka. Da deaktivirate predefinisano
podešenje zvuka, isključite aktuelno
uključeno predefinisano podešenje
zvuka.
• Za postizanje savršenog zvuka, ova
predefinisana podešenja se dalje
mogu poboljšati podešavanjem
ekvilajzera prema ličnom ukusu.
Ako promenite podešenje nivoa za
bas, visokotonac ili srednjetonac,
izabrano predefinisano podešenje
zvuka se isključuje u meniju; ali druga
podešenja nivoa predefinisanog
podešenja zvuka se zadržavaju.
Podešenja ekvilajzera
Vaš uređaj je opremljen digitalnim
3-pojasnim ekvilajzerom. On Vam
omogućava da podesite zvuk u svom vozilu
prema sopstvenom ukusu i eliminišete
probleme, kao što su zujanje i nerazumljivost
glasa.
Kakvo podešenje ekvilajzera je pravilno?
Mera
Utisak koji zvuk
Frekvencija
Nivo
ostavlja
(Hz)
Bas koji nije
100–200
čist zujanje,
neprijatan pritisak
približno -4
Veoma
transparentan,
agresivan zvuk,
nema stereo
efekta
1000–2500
približno-4
do -6
Prigušen
zvuk, niska
transparentnost,
instrumenti se ne
razaznaju
10000–
12500
približno+4
do +6
Nedovoljno jak
bas
60–80
približno+4
do +6
Savet:
Umetnite CD koji vrlo dobro poznajete
ukoliko želite da podesite ekvilajzer.
Prvo podesite bas, visokotonce, balans
i feding na nulu. Da biste podesili
ekvilajzer, prvo promenite podešenja
srednjih frekvencija, a zatim podešenja
za visokotonce i konačno bas.
U sledećoj tablici prikazana su proširena
podešenja za bas (EBASS), visokotonac
(ETREBLE), srednjetonac (EMIDDLE) i
X-Bass (EXBASS) koja se mogu uneti u
Enhanced Audio meniju.
Napomena:
Tablica ne sadrži sva podešenja koja su
moguća u meniju Enhanced Audio.
120
02BA_HamburgMP68_SE.indd 120
21.04.2008 15:11:34 Uhr
SRPSKI
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
ili
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju
: da izaberete neku od ponuđenih
opcija u meniju (videti tablicu iznad):
• „GAIN“
• „FREQ“
• „QUAL“
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: za prikaz podešenja.
Nakon što ste uneli podešenja za sve stavke
u meniju,
쏅 pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
SVENSKA
Promena podešenja ekvilajzera (EBASS,
ETREBLE, EMIDDLE; EXBASS)
U Enhanced Audio meniju, možete izmeniti
ova podešenja:
• „GAIN“ (nivo)
• „FREQ“ (frekvencija)
• „QUAL“ (faktor kvaliteta)
Za podešavanje ekvilajzera,
쏅 u Audio meniju, pritiskajte prekidač za
navigaciju ili : dok se ne označi
„EN AUDIO“ stavka u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Pojavljuje se meni Enhanced Audio.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: u Enhanced Audio meniju izaberite
jednu od ovih opcija.
• „EBASS“: Bas
• „ETREBLE“: Visokotonac
• „EMIDDLE“: Srednjetonac
• „EXBASS“: Pojačavanje basa na
slaboj jačini zvuka
DEUTSCH
Podešenja zvuka
AUDIO (Audio meni)
EN AUDIO (Enhanced Audio meni)
EBASS
ETREBLE
EMIDDLE
EXBASS
Nivo (GAIN)
–
–
-7 do +7
0 do 3
Frekvencija
(FREQ)
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz, 200 Hz
10 kHz, 12,5 kHz,
15 kHz, 17,5 kHz
500 Hz, 1,000 Hz,
1,500 Hz, 2,500 Hz
30 Hz, 60 Hz
100 Hz
Faktor
kvaliteta
(QUAL)
1,0, 1,25, 1,5, 2,0
–
0,5, 0,75, 1,0,
1,25
–
121
02BA_HamburgMP68_SE.indd 121
21.04.2008 15:11:34 Uhr
Korisnička podešenja
Korisnička podešenja
U meniju System možete podesiti ova
predefinisana podešenja prema svom
ukusu:
• Pozdravna poruka
• Podešenja sata
• Podešenja jačine zvuka
• Podešenja prikaza na ekranu
• Vreme traženja
Otvaranje menija System
쏅 Pritisnite taster MENU 6.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju : da
biste otvorili sistemski meni „Syst“.
Promena pozdravne poruke
(ON MSG)
Kada uključite uređaj pojavljuje se animacija.
Ona sadrži fabrički podešenu pozdravnu
poruku „THE ADVANTAGE IN YOUR CAR“. Za
promenu ovog teksta,
쏅 u meniju System, pritiskajte prekidač za
navigaciju ili : dok se ne označi
„ON MSG“ stavka u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Na ekranu se pojavljuje pozdravna poruka.
Pozicija za cifru trepće i može se promeniti.
Sada možete uneti sopstvenu pozdravnu
poruku koja može imati do 35 karaktera:
쏅 Unesite tekst pritiskom na odgovarajuće
tastere na tastaturi 9. Izaberite željeno
slovo, ako je neophodno pritiskom na
taster nekoliko puta.
Nakon unosa jednog slova, uređaj
automatski prelazi na sledeće. Da ispravite
greške u unosu, izaberite odgovarajuću cifru
pritiskom na prekidač za navigaciju ili
: ponovo.
Nakon unošenja cele pozdravne poruke,
쏅 pritisnite taster OK 2 da sačuvateunetu
pozdravnu poruku.
Napomene:
• Za prekid unosa teksta bez promena
pozdravne poruke, pritisnite DIS•ESC
taster ;.
• Ukoliko prekinete unos teksta, npr.
usled emitovanja obaveštenja o
saobraćaju, prethodne izmene se ne
snimaju.
Promena podešenja za vreme
U System meniju mogu se izmeniti sledeća
podešenja:
• Uključivanje/isključivanje prikaza vremena
(OFF CLK)
• Biranje 12h/24h formata za prikaz
(CLK MODE)
• Podešavanje vremena (CLK SET)
Uključivanje/isključivanje prikaza
vremena(OFF CLK)
Vreme na satu može biti prikazano na
ekranu dok je uređaj isključen ukoliko je
dat kontakt. Za uključivanje/isključivanje
prikaza vremena,
쏅 u meniju System, pritiskajte prekidač za
navigaciju ili : dok se ne označi
„OFF CLK“ stavka u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
122
02BA_HamburgMP68_SE.indd 122
21.04.2008 15:11:34 Uhr
Podešavanje vremena (CLK SET)
쏅 U meniju System, pritiskajte prekidač za
navigaciju ili : dok se ne označi
„CLK SET“ stavka u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Na ekranu se prikazuje vreme.
쏅 Označite sate ili minute pomoću
prekidača za navigaciju ili :.
U System meniju mogu se izmeniti sledeća
predefinisana podešenja:
• Power-on jačina zvuka (ON VOL)
• Predefinisana podešenja jačine zvuka
za obaveštenja o saobraćaju (TA VOL),
telefon/obaveštenja
o
navigaciji
(TEL VOL) i smanjenje jačine zvuka
(MUTE VOL)
• Zvučno upozorenje (BEEP ON)
• Podešavanje povećanja jačine zvuka
uslovljenog brzinom (AUTO SND)
Podešavanje power-on jačine zvuka
(ON VOL/LAST VOL)
Da podesite power-on jačinu zvuka,
쏅 u meniju System,pritiskajte prekidač za
navigaciju ili : dok se ne označi
„ON VOL“ stavka u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Prikazuje se aktuelna power-on jačina
zvuka.
쏅 Podesite power-on jačinu zvuka pomoću
prekidača za navigaciju ili :.
SRPSKI
FRANÇAIS
Promena predefinisanih
podešenja jačine zvuka
ITALIANO
Biranje 12h/24h formata za prikaz
(CLK MODE)
Vreme se može prikazati u formatu od 12 i
24 sata.
쏅 U meniju System, pritiskajte prekidač za
navigaciju ili : dok se ne označi
„CLK MODE“ stavka u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju ili
: da izaberete podešenje „12 HR AM“,
„12 HR PM“ ili „24 HR MODE“.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju : za
prelazak na izabrano podešenje.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS/ESC ; za izlazak iz menija.
Napomena:
Za prekid unosa bez promene vremena,
pritisnite taster DIS•ESC ;.
NEDERLANDS
쏅 Unesite željenu cifru pritiskom na
odgovarajući taster na tastaturi 9.
Nakon što ste uneli vreme,
쏅 pritisnite taster OK 2 da sačuvate
uneto vreme.
SVENSKA
쏅 Izaberite željeno podešenje pomoću
navigacionog prekidača ili :.
• „OFF CLK“ : Prikaz vremena je
uključen.
• „OFF CLK“ : Prikaz vremena je
isključen.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
DEUTSCH
Korisnička podešenja
123
02BA_HamburgMP68_SE.indd 123
21.04.2008 15:11:35 Uhr
Korisnička podešenja
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
Drugi način je da izaberete podešenje „LAST
VOL“. Ovako se podešava jačina zvuka
na power-on do jačine zvuka koja je bila
podešena kada je uređaj isključen poslednji
put:
쏅 U meniju System, pritiskajte prekidač za
navigaciju ili : dok se ne označi
„LAST VOL“ stavka u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
쏅 Izaberite željeno podešenje pomoću
navigacionog prekidača ili :.
• „LAST VOL“ : Uključeno (On).
• „LAST VOL“ : Isključeno (Off).
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
Napomena:
Ako je izabrana opcija „LAST VOL“,
uređaj se uključuje na jačini zvuka koj je
podešena u opciji „ON VOL“.
Promena predefinisanih jačina zvuka za
TA, TEL i MUTE
Ukoliko uređaj pušta obaveštenje o
saobraćaju, telefonski poziv ili obaveštenje
o navigaciji, reprodukcija uvek počinje sa
podešenjima predefinisanim ovde.
Osim toga, možete dodeliti slabiju jačinu
zvuka do vrednosti 0 (mute) do smanjenja
jačine zvuka (MUTE).
쏅 U meniju System, pritiskajte prekidač
za navigaciju ili : dok se ne pojavi
jedna od ovih stavki u meniju:
• „MUTE VOL“: Predefinisanje jačine
zvuka za smanjenje jačine zvuka
• „TEL VOL“: Predefinisanje jačine
zvuka za telefonski poziv/obaveštenja
o navigaciji
• „TA VOL“: Predefinisanje jačine zvuka
za obaveštenja o saobraćaju
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Prikazuje se aktuelno podešenje za jačinu
zvuka.
쏅 Podesite željenu jačinu zvuka pomoću
prekidača za navigaciju ili :.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
Napomene:
Jačina zvuka koju ste vi podesili se neće
primenjivati,
• ako je jačina na kojoj se u tom
trenutku reprodukuje zvuka slabija od
podešenog nivoa prigušivanja zvuka.
Uređaj nastavlja da reprodukuje zvuk
na prethodno izabranoj jačini zvuka.
• ako je aktuelna jačina zvuka jača od
podešene TEL jačine zvuka. U ovom
slučaju, telefonski pozivi/obaveštenja
o navigaciji se reprodukuju na jačini
zvuka na kojoj ste slušali izvor zvuka.
• ako je aktuelna jačina zvuka jača od
podešene TA jačine zvuka. U ovom
slučaju, obaveštenja o saobraćaju se
reprodukuju na jačini zvuka na kojoj
ste slušali izvor zvuka.
124
02BA_HamburgMP68_SE.indd 124
21.04.2008 15:11:35 Uhr
U System meniju mogu se izmeniti sledeća
podešenja za ekran:
• Osvetljenost danju/noću (D-DAY / D-NIGHT)
• Podešavanje ugla vidljivosti ekrana
(ANGLE)
• Podešavanje boje ekrana (DISP COL,
COL SCAN, CON SCAN)
Podešavanje ugla vidljivosti ekrana
(ANGLE)
Ugao pod kojim vozač gleda displej zavisi,
između ostalog, od položaja uređaja,
položaja vozača i fizičke veličine vozača.
Kontrast na ekranu možete optimizovati za
ugao iz koga gledate:
쏅 U meniju System, pritiskajte prekidač za
navigaciju ili : dok se ne označi
„ANGLE“ stavka u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
SRPSKI
FRANÇAIS
ITALIANO
Promena podešenja ekrana
NEDERLANDS
Podešavanje povećanja jačine zvuka
uslovljenog brzinom (AUTO SND)
Kada vozite brže, uređaj može automatski
povećati jačinu zvuka kako bi kompenzovao
buku nastalu zbog vožnje. Jačina zvuka se
povećava u zavisnosti od brzine kretanja. Da
bi vam ova opcija bila dostupna, brzinomer
mora biti povezan u skladu sa uputstvima za
montiranje.
Optimalno podešenje za ovo povećanje
jačine zvuka zavisi od toga koliko se buka
povećava u vašem vozilu. Pronađite
podešenje koje najbolje odgovara vašem
vozilu. Možete izabrati vrednost između
OFF (nema povećanja) i 5 (maksimalno
povećanje).
쏅 U meniju System, pritiskajte prekidač za
navigaciju ili : dok se ne označi
„AUTO SND“ stavka u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Na ekranu se prikazuje trenutno podešenje.
쏅 Izaberite željeno podešenje pomoću
prekidača za navigaciju ili :.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
SVENSKA
Aktiviranje/deaktiviranje zvučnog
upozorenja (BEEP ON)
Možete aktivirati zvuk upozorenja koji se
čuje kada potvrđujete izbor u menijima
ili kada dodeljujete stanice tasterima za
stanice.
쏅 U meniju System, pritiskajte prekidač
za navigaciju
ili
: dok se ne
označi„BEEP ON“ stavka u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
쏅 Izaberite željeno podešenje pomoću
navigacionog prekidača ili :.
• „BEEP ON“ : Zvuk upozorenja
uključen.
• „BEEP ON“ : Zvuk upozorenja
isključen.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
DEUTSCH
Korisnička podešenja
125
02BA_HamburgMP68_SE.indd 125
21.04.2008 15:11:35 Uhr
Korisnička podešenja
Na ekranu se prikazuje trenutno podešenje.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju
ili : da izabereteželjeno podešenje
između -6 i +6.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da izaberete
drugu funkciju ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
Promena osvetljenosti danju/noću
(D-DAY/D-NIGHT)
Ako uključite svetla na vozilu uređaj se
automatski prebacuje na noćni režim rada.
Preduslov za ovo je da je uređaj povezan sa
vozilom na odgovarajući način koji je opisan
u uputstvima za montiranje.
Osvetljenost ekrana možete podesiti
posebno za dan i noć.
쏅 U meniju System, pritiskajte prekidač za
navigaciju ili : dok se ne označi
stavka u meniju „D-DAY“ (osvetljenost
danju) ili „D-NIGHT“ (osvetljenost
noću).
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Na ekranu se prikazuje trenutno podešenje.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju
ili
: da izabereteželjeno podešenje
između 1 i 16.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da izaberete
drugu funkciju ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
Mešanje boje za osvetljenje ekrana
(DISP COL)
Ukoliko želite da sami napravite boju za
osvetljenje ekrana, možete je napraviti
mešanjem tri primarne boje: crvene, zelene
i plave (RGB).
쏅 U meniju System, pritiskajte prekidač za
navigaciju ili : dok se ne označi
„DISP COL“ stavka u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Prikazuju se aktuelna podešenja za „GREEN“
(zeleno), „RED“ (crveno) i „BLUE“ (plavo).
쏅 Izaberite boju pomoću prekidača za
navigaciju ili :.
쏅 Podesite vrednost izabrane boje pomoću
prekidača za navigaciju ili : između
0 i 16.
Nakon što ste podesili željene boje,
쏅 pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
Biranje boje za osvetljenje ekrana u toku
pretraživanja boja (COL SCAN)
U toku pretraživanja boja, boja osvetljenja
se stalno menja i možete izabrati boju koja
je trenutno na ekranu.
쏅 U meniju System, pritiskajte prekidač za
navigaciju ili : dok se ne označi
„COL SCAN„ stavka u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
126
02BA_HamburgMP68_SE.indd 126
21.04.2008 15:11:36 Uhr
SRPSKI
FRANÇAIS
ITALIANO
Promena vremena traženja funkcije SCAN
može se podesiti u meniju System za sve
izvore zvuka između 5 i 30 sekundi.
쏅 U meniju System, pritiskajte prekidač za
navigaciju ili : dok se ne označi
„SCANTIME“ stavka u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Na ekranu se prikazuje trenutno podešenje.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju
ili
: da izabereteželjeno podešenje
u koracima od po 5 sekundi između 5 i
30.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da izaberete
drugu funkciju ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
NEDERLANDS
Uključivanje/isključivanje stalne
promene boje za osvetljenje ekrana
(CON SCAN)
Možete izabrati da se boja osvetljenja
ekrana stalno menja. Ako je promena boje
aktivirana, boja na ekranu se stalno menja.
Promena boje se uključuje ili isključuje u
sistemskom meniju.
쏅 U meniju System, pritiskajte prekidač za
navigaciju ili : dok se ne označi
„CON SCAN“ stavka u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
쏅 Izaberite željeno podešenje pomoću
navigacionog prekidača ili :.
•
„CONTINUOUS COLSCAN“
:
Promena boje je uključena.
•
„CONTINUOUS COLSCAN“
:
Promena boje je isključena.
쏅 Pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
Promena vremena traženja
(SCANTIME)
SVENSKA
Pokreće se pretraživanje boja. „AUTO
COLORSCAN“ se pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da izaberete
aktuelnu boju, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; da otkažete pretraživanje
boja bez biranja nove boje.
DEUTSCH
Korisnička podešenja
127
02BA_HamburgMP68_SE.indd 127
21.04.2008 15:11:36 Uhr
Dodatna podešenja
Dodatna podešenja
Možete izvesti sledeća dodatna podešenja:
• Konfigurisanje izlaza za predpojačalo za
sabvufer
• Aktiviranje/deaktiviranje demo režima
• Prikazivanje broja verzije komponenata
uređaja
• Ažuriranje softvera uređaja
Konfigurisanje izlaza za
predpojačalo za sabvufer
(SUBOUT)
Ukoliko želite da koristite dodatni sabvufer
preko eksternog pojačala, on se može
prilagoditi ostalim zvučnicima. Možete
podesiti nivo izlaza za predpojačalo za
sabvufer za izabranu graničnu frekvenciju.
Sledeća podešenja treba uneti u Enhanced
Audio meniju da bi ovo bilo moguće:
• „GAIN“ (nivo)
• „FREQ“ (granična frekvencija)
쏅 Pritisnite taster AUDIO 7.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: dok se ne označi „EN AUDIO“ stavka
u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
Pojavljuje se meni Enhanced Audio.
쏅 U Enhanced Audio meniju pritiskajte
prekidač za navigaciju ili : dok se
ne označi „SUBOUT“ stavka u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2 da pozovete
stavku u meniju.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: za promenu ovih opcija u meniju:
• „GAIN“ (od 0 do +7)
• „FREQ“ (80 Hz, 120 Hz ili 160 Hz)
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: za prikaz podešenja.
Nakon što ste uneli podešenja za sve stavke
u meniju,
쏅 pritisnite taster OK 2 za izbor neke
druge funkcije, ili pritisnite taster
DIS•ESC ; za izlazak iz menija.
Aktiviranje/deaktiviranje demo
režima
Demo režim koristi animacije koje vam
pokazuju funkcije koje uređaj nudi.
Za uključivanje ili isključivanje demo moda,
쏅 isključite uređaj.
쏅 Istovremeno pritisnite taster MENU 6
i 0 taster na alfanumeričkoj tastaturi 9
dok uključujete uređaj.
Uređaj se uključuje sa aktiviranim ili
deaktiviranim demo modom. Pritiskom na
bilo koje dugme, demo mod se prekida i
možete upravljati uređajem.
Prikaz brojeva verzije
Brojeve verzija različitih komponenti uređaja
možete prikazati na ekranu.
쏅 Isključite uređaj.
쏅 Istovremeno pritisnite taster MENU 6
i # taster na alfanumeričkoj tastaturi 9
dok uključujete uređaj.
128
02BA_HamburgMP68_SE.indd 128
21.04.2008 15:11:36 Uhr
SRPSKI
쏅 Pritisnite taster OK 2 za pokretanje
instaliranja novog softvera.
FRANÇAIS
Na ekranu se pojavljuju prikaz verzije i
informacije o softveru.
쏅 Pritiskajte prekidač za navigaciju ili
: da izaberete komponente uređaja.
Za napuštanje prikaza verzije,
쏅 upotrebite prekidač za navigaciju ili
: daizaberete „EXIT“ stavku u meniju.
쏅 Pritisnite taster OK 2.
Na ekranu se pojavljuje prikaz izvora zvuka
koji ste prethodno slušali.
DEUTSCH
Dodatna podešenja
Ažuriranje softvera uređaja
NEDERLANDS
ITALIANO
Softver ovog uređaja možete ažurirati a da ne
morate da ga skidate. Nove verzije softvera
mogu se pronaći na Internetu na adresi
www.blaupunkt.com. Softver se prenosi do
uređaja na USB nosaču podataka.
SVENSKA
Napomena:
Molimo da imate u vidu informacije koje
ste dobili na www.blaupunkt.com a
koje se odnose na rukovanje preuzetim
fajlom za instaliranje softvera na Vašem
uređaju.
Za pokretanje instalacije,
쏅 priključite USB nosač podataka sa
novim softverom za uređaj.
쏅 Pritisnite taster MENU 6.
쏅 Pritisnite prekidač za navigaciju : da
biste otvorili sistemski meni „Syst“.
쏅 U meniju System, pritiskajte prekidač za
navigaciju ili : dok se ne označi
„SW DNL“ stavka u meniju.
129
02BA_HamburgMP68_SE.indd 129
21.04.2008 15:11:36 Uhr
Tehnički podaci
Tehnički podaci
Masa
približno 1,4 kg
Voltaža napajanja
Radna voltaža:
10,5-14,4 V
Potrošnja struje
U radu:
10 sekundi po isključivanju:
max. 10 A
< 3,5 mA
Izlazna snaga pojačala prema DIN 45324:
maksimalna snaga:
4 x 25 W sinusa
4 x 50 W na 14,4 V
Izlaz za predpojačalo (Preamp Out)
4 kanala:
3V
Osetljivost ulaza
AUX-IN:
Ulaz za Tel./Navi:
2 V / 6 kΩ
10 V / 1 kΩ
Tjuner
FM talasni opseg (FM):
AM talasni opseg:
LW talasni opseg:
Odziv FM frekvencije:
87,5-108 MHz
531-1.602 kHz
153-279 kHz
35-16.000 Hz
CD plejer
Odziv frekvencije:
20-20.000 Hz
USB port
Trenutno opterećenje
max. 800 mA
Podložno tehničkim izmenama!
130
02BA_HamburgMP68_SE.indd 130
21.04.2008 15:11:37 Uhr
U nekim zemljama Blaupunkt nudi specifičnu
uslugu popravke uključujući i uslugu
preuzimanja.
Ukoliko želite da koristite ovu uslugu, možete
zahtevati uslugu preuzimanja vašeg uređaja
preko Interneta.
Posetite www.blaupunkt.com kako biste
proverili da li je ova usluga dostupna u vašoj
zemlji.
Za naše proizvode kupljene u okviru Evropske
Unije obezbeđena je garancijaproizvođača.
Za uređaje kupljene izvan Evropske Unije
važe garantni uslovikoje propisuje naša
ovlašćena lokalna agencija.
Garantni uslovi mogu se pronaći na veb
adresi www.blaupunkt.com ili se mogu
tražiti direktno od:
NEDERLANDS
ITALIANO
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
SRPSKI
Garancija
FRANÇAIS
Servis
DEUTSCH
Servis i garancija
131
02BA_HamburgMP68_SE.indd 131
21.04.2008 15:11:37 Uhr
Glosar
Glosar
AF – Alternativna frekvencija
Opseg FM stanica je ograničen. Zato se FM
programi raspoređuju na druge frekvencije.
AF RDS servis šalje ove frekvencije tjuneru.
Ukoliko vozilo napusti oblast koju pokriva
frekvencija, tjuner može automatski preći na
najbolju alternativnu frekvenciju programa
koji ste slušali.
Bluetooth
Bluetooth bežična radio veza za kratka
rastojanja. Ova tehnologija omogućava
prenos glasa i podataka između uređaja,
npr. zvučnog sistema u vozilu i mobilnog
telefona.
EON – Enhanced Other Network
U toku emitovanja obaveštenja o saobraćaju,
uređaj prelazi sa stanice koja ne emituje
informacije o saobraćaju na stanicu u istoj
mreži emitovanja koja te informacije emituje.
Nakon obaveštenja o saobraćaju, sistem se
vraća na program koji ste prethodno slušali.
Faktor kvaliteta - QUALITY
Ovaj faktor određuje kvalitet filtera
ekvilajzera, tj. nagiba ivice i propusnog
opsega filtera, zavisno od karakteristične
frekvencije.
ID3 tagovi
ID3 tagovi sadrže dodatne informacije
o MP3 fajlovima (npr. izvođača, naslov,
album, žanr, godina).
Masovni memorijski uređaj
Format memorijskih uređaja na kojima
se trajno mogu uskladištiti velike količine
podataka, kao što je USB prenosivi
memorijski uređaj (USB stik memorija ili
USB tvrdi disk).
MP3, WMA
MP3 i WMA su formati audio podataka koji
omogućavaju veliku kompresiju uz mali
gubitak kvaliteta.
Plejlista
Lista naslova za MP3 ili WMA fajlove U
plejlisti određujete redosled reprodukcije
određenih naslova. Plejliste se kreiraju
pomoću MP3 menadžera, kao što su
WinAmp ili Windows Media Player.
PTY – Vrsta programa
Uređaj pretražuje samo stanice koje emituju
sadržaj koji ste prethodno izabrali (npr.
vesti, rok, pop, sport, itd.)
RDS – Radio Data System
RDS je servis radio stanica. Osim
konvencionalnih muzičkih i glasovnih
sadržaja, dodatne informacije se emituju
kao šifrovani digitalni signali koje uređaj
analizira (npr. naziv stanice). RDS servis ne
podržavaju sve radio stanice.
REG – Regional
Neke radio stanice ponekad dele svoje
programe na regionalne programe različitog
sadržaja. Kod RDS funkcije Regional, tjuner
prelazi na alternativne frekvencije samo onih
stanica koje emituju isti regionalni program.
132
02BA_HamburgMP68_SE.indd 132
21.04.2008 15:11:37 Uhr
CD-ovi raznih oblika
CD-ovi raznih oblika jesu CD-ovi čiji se oblik
razlikuje od uobičajenog kružnog oblika.
CD može biti uglast ili može imati konture.
Oblik CD-a koji nije kružan ne omogućava
uređaju da pravilno centrira i pročita CD u
jedinici. Ovo može dovesti do oštećenja CD
jedinice.
X-BASS
X-BASS omogućava pojačavanje basa na
niskim nivoima jačine zvuka. Ova opcija daje
bogatiji zvuk čak i na maloj jačini zvuka.
SRPSKI
USB – Universal Serial Bus
USB je interfejs za povezivanje eksternih
prenosivih memorijskih uređaja sa
uređajem.
FRANÇAIS
Osnovni direktorijum
Glavni direktorijum nosača podataka.
Osnovni direktorijum sadrži sve druge
direktorijume.
DEUTSCH
Glosar
ITALIANO
Mreža emitovanja
Mreža emitovanja je zapravo nekoliko stanica
sa različitim programima koje pripadaju istoj
radio stanici.
SVENSKA
NEDERLANDS
Sabvufer, Subout
Zasebni zvučnik niskog basa. Uređaj je
opremljen izlazom za Subout predpojačalo.
Sa sabvuferom možete povezati ili aktivni
sabvufer ili zasebno pojačalo snage.
TA – Obaveštenja o saobraćaju
Uređaj reprodukuje obaveštenja o
saobraćaju na predefinisanoj jačini zvuka.
Čak i ako trenutno slušate druge izvore zvuka
(npr. CD, AUX) ili ako je radio prigušen.
TRAVEL STORE
Automatsko pretraživanje i snimanje 10
stanica sa najjačim signalom u regionu.
Tjuner
Prijemnik radio uređaja.
133
02BA_HamburgMP68_SE.indd 133
21.04.2008 15:11:37 Uhr
Indeks
Indeks
Napomena:
Ključne reči napisane velikim slovima
odnose se na stavke u meniju.
A
Alternativna frekvencija (AF) 90, 132
ANGLE 125
Audio meni 119
AUTO SND 125
AUX 105
Uključivanje AUX ulaza. 106
AUX EDIT 106
B
BALANCE 119
BANDSCAN 88
BASS 119
BEEP ON 125
Bezbednost 73, 74
Bluetooth 109, 132
Bluetooth naziv 118
Povezivanje 103, 110
Priprema 109
Promena PIN-a 117
Reprodukcija u realnom vremenu 103
Upućivanje telefonskog poziva 112, 113
Brojevi verzija 128
Brzo biranje (Bluetooth) 117
C
C‘N‘C 108
C‘n‘C 105
C‘n‘C mod 105
CD (Audio, CD-R, CD-RW) 84, 133
CD mod
Reprodukcija MP3/WMA CD-a 94
Start 92, 94
Umetanje i vađenje CD-a 84
CD šaržer 101, 102
Čišćenje 74
CLK MODE, 12HR and 24HR 123
COL SCAN 126
CONTSCAN 127
D
DEL ALL 111
DELETE 111
Demo režim 128
DIAL NEW (biranje telefonskog broja) 112
D-DAY, D-NIGHT (osvetljenost za dan i noć)
126
DISP COL 126
Displej
Podešenja 125
E
EBASS, EMIDDLE, ETREBLE 121
Eksterni izvor zvuka: Videti AUX
Ekvilajzer 121
EXBASS 121
F
Fabrička podešenja: Videti Resetovanje
(NORMSET)
FADER 119
Faktor kvaliteta 121
FM i FMT. 86
FREQ 121, 128
134
02BA_HamburgMP68_SE.indd 134
21.04.2008 15:11:37 Uhr
GAIN 121, 128
Glavni telefon (Bluetooth) 110
Granična frekvencija 128
O
Jačina zvuka 77, 79
Pojačavanje, u zavisnosti od brzine 125
Promena predefinisanih podešenja 123
P
Memorijska grupa 86
MIX AUX 107
Montiranje, samostalno montiranje 74
MP3 82, 83, 94
Mreža emitovanja 87, 89, 133
MUTE: Videti Prigušivanje, brzo utišavanje
MUTE VOL 124
PAIR: Videti Registrovanje (Bluetooth)
PIN NUM 117
Plejlista 97, 132
Podešavanje regiona 85
Podešavanje regionalnog programa:
Videti Alternativna frekvencija (AF)
Podešenja zvuka 119
POSLEDNJA JAČINA ZVUKA 123
Povezivanje, Bluetooth 103, 109, 110
Pozdravna poruka 122
Predefinisana podešenja zvuka 119
PRESETS 119
Prigušivanje, brzo utišavanje 79
Promena vremena isključivanja 81
Promena vremena traženja 127
PTY (Vrsta programa) 91, 132
PTY LANG 91
PTY TYPE 91
N
Q
Nivo 121, 128
QUAL 121
K
Kartica uređaja 78
Komande za upravljanje 76
Kontrolna tabla 78
L
LAST VOL 123
Lista poslednjih poziva (Bluetooth) 116
M
ITALIANO
J
NEDERLANDS
ID3 tagovi 132
Isključivanje 79
SVENSKA
I
Obaveštenja o saobraćaju 132, 133
Preskakanje 90
Uključivanje/isključivanje prioriteta 89
Odlaganje 74
OFFTIMER 81
ON MSG 122
ON VOL 123
Osetljivost traženja 88
Osnovni direktorijum 133
SRPSKI
NORMSET 81
FRANÇAIS
G
DEUTSCH
Indeks
135
02BA_HamburgMP68_SE.indd 135
21.04.2008 15:11:37 Uhr
Indeks
R
RDS 90, 132
REGIONAL 90
Registrovanje (Bluetooth) 103, 110
Resetovanje (NORMSET) 81
Resetovanje uređaja (NORMSET) 81
Režim pretraživača 96
S
Sabvufer 128, 133
Sat, prikaz vremena 122, 123
SCANTIME 127
SENS 88
Softver za uređaj 129
Stanica
Podešavanje, pozivanje 86
Snimanje 87
Traženje 88
SUBOUT 128
Osetljivost traženja 88
TRAVEL STORE 88, 133
TREBLE 119
U
Uključivanje 79
USB medij 133
Biranje 83, 94
Povezivanje 82
Zahtevi 82
V
Vreme traženja 127
W
WMA 82, 94
X
X-BASS 119, 133
T
Z
TA VOL 124
Talasni opseg 86
Taster MENU 77
Telefonski imenik na mobilnom telefonu
115
Telefonski imenik uređaja 113
TEL VOL 124
Tjuner 85, 133
Alternativna frekvencija (AF) 90
Biranje radio stanice, snimanje 86
Biranje vrste programa 91
Izbor regiona 85
Izbor talasnog opsega 86
Zvuk upozorenja 125
136
02BA_HamburgMP68_SE.indd 136
21.04.2008 15:11:37 Uhr
Fabrička podešenja
TEL VOL
17
SENS
SENS HI6
OFF CLOCK
OFF
CLOCKSET
0:00
CLK MODE
24 HR MODE
BEEP ON
ON
D-DAY
D-NIGHT
16
15
ANGLE
0
AUTO SOUND
3
SCAN TIME
10
MIX AUX
OFF
DEMO MODE
OFF
PIN-NUM
1234
CD-TEXT
ON
RDS
ON
TRAFFIC
OFF
PTY
OFF
REG
OFF
SRPSKI
0
FRANÇAIS
15
MUTE VOL
ITALIANO
ON VOL
NEDERLANDS
20
SVENSKA
TA VOL
DEUTSCH
Fabrička podešenja
137
02BA_HamburgMP68_SE.indd Sec1:137
21.04.2008 15:11:37 Uhr
Upute za instaliranje • Uputstvo za montiranje
HR
Upute za instaliranje
Upute za sigurnost
Prilikom instaliranja i spajanja
molimo vas da pazite na sljedeće upute
za sigurnost:
• Otspojite
negativni
pol
na
akumulatoru! Pri ovome, molimo
vas da pročitate upIute za sigurnost
proizvođača vozila.
• Prilikom bušenja rupa pazite
da ne učinite nikakvu štetu na
komponentama vozila.
• Pozitivni i negativni kabeli ne smiju
u spojenom dijelu biti promjena
manjeg od 1,5 mm2.
• Nemojte spajati priključke vozila
na radio!
Prilagodni kabel potreban za tip
vašeg vozila možete dobiti od svakog
ovlaštenog BLAUPUNKT prodavača.
• Ako informacije koje su ovdje
navedene ne odgovaraju vašim
specifičnim zahtjevima za instaliranje
molimo vas da kontaktirate
ovlaštenog Blaupunkt prodavača,
proizvođača svojeg vozila ili našu
telefonsku službu za korisnike.
Ako informacije koje su ovdje
navedene ne odgovaraju vašim
specifičnim zahtjevima za instaliranje
molimo vas da kontaktirate
ovlaštenog Blaupunkt prodavača,
proizvođača svojeg vozila ili našu
telefonsku službu za korisnike.
Prilikom instaliranja pojačala ili
izmjenjivača, najprije morate spojiti
uzemljenja uređaja, a zatim konektore
za linijski ulaz i za linijski izlaz.
Priključak
uzemljenja
vanjskih
uređaja ne smije biti spojen na masu
sustava zvuka automobile (kućište).
YU
Uputstvo za montiranje
Bezbednosna uputstva
U toku montiranja i povezivanja
uređaja molimo vodite računa o sledećim
bezbednosnim uputstvima:
• Skinite negativnu klemu sa
akumulatora! Molimo da se
pridržavate uputstava proizvođača
vozila.
• Vodite računa da ne oštetite delove
automobila dok bušite rupe.
• Poprečni preseci pozitivnih i
negativnih kablova ne smeju biti
manji od 1,5 mm2.
• Ne povezujte kablovske konektore
vozila sa radijom!
Adapterski kabl za Vaš tip vozila
možete nabaviti kod bilo kog
BLAUPUNKT prodavca.
• U zavisnosti od modela, Vaše
vozilo se može razlikovati od opisa
u ovom uputstvu. Ne prihvatamo
odgovornost za oštećenja nastala
usled nepravilnog montiranja ili
povezivanja niti za bilo kakva kasnija
oštećenja.
138
03EA_HamburgMP68_HrSe.indd 138
21.04.2008 15:05:00 Uhr
Isporučeni hardver za montiranje
Isporučeni delovi za montiranje
SRPSKI
Ukoliko informacije koje su date
u ovom uputstvu ne ispunjavaju
Vaše specifične zahteve, molimo
kontaktirajte
svog
prodavca
Blaupunkt uređaja, proizvođača
Vašeg vozila ili pozovite naš telefonski
centar.
Kada montirate pojačalo ili šaržer,
morate povezati uzemljenje na uređaju
pre nego što povežete kablove za line-in
ili line-out džekove.
Uzemljenje eksternih uređaja ne
sme biti povezano sa uzemljenjem
zvučnog sistema u vozilu (kućištem).
HRVATSKI
Upute za instaliranje • Uputstvo za montiranje
A
B
USB cable
C
D
E
BLA
UP UN
KT
139
03EA_HamburgMP68_HrSe.indd 139
21.04.2008 15:05:01 Uhr
Upute za instaliranje • Uputstvo za montiranje
Dostupan kao neobavezni pomoćni
pribor
Dostupno kao dodatna oprema
1.
Predpojačalo,/Subwoofer,/Centar –
kabel za izlaz
Izlazni kabl za Predpojačalo,/Sabvufer,/
Centralni izlaz
12V
2.
ca. 10 mm
A
7 607 001 512
7 607 621 . . .
3.
Instalacijski pribor
Oprema za montiranje
0°- 30°
+/– 10°
7 608 . . . . . .
+/– 10°
140
03EA_HamburgMP68_HrSe.indd 140
21.04.2008 15:05:01 Uhr
Upute za instaliranje • Uputstvo za montiranje
UPU
NKT
E
D
SRPSKI
B LA
HRVATSKI
Mikrofon
crno, crna
C
crvena
Hamburg MP 68
Pin 9 MIC GND
Pin 10 MIC INPUT
141
03EA_HamburgMP68_HrSe.indd 141
21.04.2008 15:05:01 Uhr
Upute za instaliranje • Uputstvo za montiranje
4.
6. Uklanjanje
Skidanje
1.
USB connection
antenna
connection
2.
2.
B
8 613 150 002
5.
182
165
53
3.
1-20
A
7.
12V
142
03EA_HamburgMP68_HrSe.indd 142
21.04.2008 15:05:01 Uhr
Upute za instaliranje • Uputstvo za montiranje
2
15 18
14 17 20
8 11
6
3
4
3
5
7
2
4
6
8
1
3
5
7
2
4
6
8
A
1
2
3
4
5
6
7
8
Aut. antenna
C
B
FB +12V / RC +12V
+12V Amplifier
*
8
9
C-3
13 16 19
9 12
5
1
7
6
3
1
5
C-2
7 10
4
2
D
10
1
Sum
10 Ampere
300 mA
A
D
B
Gala
Radio Mute
Sub-out
Permanent +12V
Aut. antenna
Illumination
Kl.15/Ignition
Masse/GND
1
2
3
4
5
6
7
8
*
HRVATSKI
C-1
SRPSKI
8.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Speaker out RR+
Speaker out RRSpeaker out RF+
Speaker out RFSpeaker out LF+
Speaker out LFSpeaker out LR+
Speaker out LR-
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
MIC GND
MIC INPUT
C
C1
1
2
3
4
5
6
C2
Line Out LR
Line Out RR
Line Out / Ground
Line Out LF
Line Out RF
+12V Amplifier
Equalizer
*
7
8
9
10
11
12
C3
Telefon NF in +
Telefon NF in Radio Mute
RC +12V
Remote Control
RC - GND
*
13
14
15
16
17
18
19
20
CDC-Data - In
CDC-Data - Out
Permanent +12V
+12V
Bus / GND
AF / GND
CDC Line In - L
CDC Line In - R
*
Amplifier
Optional
(Remote Control Eye)
CD-Changer
143
03EA_HamburgMP68_HrSe.indd 143
21.04.2008 15:05:02 Uhr
Upute za instaliranje • Uputstvo za montiranje
9.
Predpojačalo,/Subwoofer,/Centar – kabel za izlaz
Izlazni kabl za Predpojačalo,/Sabvufer,/Centralni izlaz
7 607 001 512
BN
+12V
+12V Amplifier
Relais
+12V
A
Sub out
7
1 35
Kl. 15 +12V
8
24 6
Gala
Radio Mute
RR
F LR
RF L
+
+
+
+
-
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
+12V
12V
Podložno promjenama!
Dokument je podložan izmenama!
144
03EA_HamburgMP68_HrSe.indd 144
21.04.2008 15:05:02 Uhr
HRVATSKI
© 2008 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal
use only.
SRPSKI
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology
outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
Please keep the filled-in radio pass in a safe place!
Molimo vas da ispunjenu putovnicu radija držite na sigurnome
mjestu!
Molimo da popunjeni karton sa podacima o uređaju držite na
bezbednom mestu!
145
03EA_HamburgMP68_HrSe.indd 145
21.04.2008 15:05:02 Uhr
Upute
za instaliranje • Uputstvo
Country:
Phone: za montiranje Fax:
(D)
(A)
(B)
(DK)
(FIN)
(F)
(GB)
(GR)
(IRL)
(I)
(L)
(NL)
(N)
(P)
(E)
(S)
(CH)
(CZ)
(H)
(PL)
(TR)
(USA)
0180-5000225
01-610 39 0
02-525 5444
44 898 360
09-435 991
01-4010 7007
01-89583 8880
210 94 27 337
01-46 66 700
02-369 62331
40 4078
00 31 24 35 91 338
+47 64 87 89 60
2185 00144
902 52 77 70
08-7501850
01-8471644
02-6130 0446
76 889 704
0800-118922
0212-335 07 23
800-950-2528
05121-49 4002
http://www.blaupunkt.com
01-610 39 391
02-525 5263
44-898 644
09-435 99236
01-4010 7320
01-89583 8394
210 94 12 711
01-46 66 706
02-369 62464
40 2085
00 31 24 35 91 336
+47 64 87 89 02
2185 00165
91 410 4078
08-7501810
01-8471650
02-6130 0514
–
022-8771260
0212-346 00 40
708-6817188
(BR)
0800 7045446
+55-19 3745 2773
(MAL) +604-6382 474
02/08 - CM-AS/SCS1 (hr, se)
Germany
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Great Britain
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Czech. Rep.
Hungary
Poland
Turkey
USA
Brasil
(Mercosur)
Malaysia
(Asia Pacific)
WWW:
+604-6413 640
Name:
Hamburg MP68
.....................................................................
Type:
7 648 011 310
....................................................................
Serial no.:
BP ................................................................
8622405832
Passport
146
Blaupunkt
GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
03EA_HamburgMP68_HrSe.indd 146
21.04.2008 15:05:02 Uhr
Download

Hamburg MP68 Car Radio CD MP3 WMA