Pitanja i odgovori za biometriske legitimacije za strance (NAA10)
-
Kako ču ja saznati, dali je potrebno biometrisko snimanje?
Ako je potrebno, u Upravu za strance Kantona St. Gallen, Vi dobijate termin za
snimanje biometrsikih podataka.
-
Tko dobija novu biometrsiku legitimaciju za strance?
Samo pripadnici trečih država sa L-, B,- C,- dozvolama. Pripadnici trečih
država sa F- ili N- dozvole ne dobijaju biometriske legitimacije za strance.
-
Mоže li dobijeni termini biti prezakazivan – ako da, kako?
Radi važnih razloga prezakazivanje termina možete izvršiti direktno u Upravu
za legitimacije na tel. 058 229 88 77 (Ponedeljak-Petak od 08:00-11:30 i
13:30-17:00 sati).
-
Šta košta i kako se može platiti biometrisko snimanje?
Cena biometrsikog snimanja: CHF 20.00 po osobi (gotovinsko, EC/Postcard).
Taksa za legitimaciju za strance računa se posebno u opštinskom Upravu.
-
Mogu li direktno bez termin doči na šalter Uprave za pasoše?
Ne.
-
Koji podaci če biti snimljeni?
Snima se lice, dva utiska prsta kao i potpis.
-
Šta trebam donijeti sa sobom?
Pismo sa terminom, Vaš pasoš, CHF 20 po osobi i u datom slučaju staru
legitimaciju za strance.
-
Mogu li podnijeti zahtev za biometrisku legitimaciju, iako moja sadašnja
legitimacija još vаžи?
Ne. Dosadašnja legitimacija važi do isteka roka.
-
Gde se nalazi Uprava za pasoše za biometrisko snimanje?
Oberer Graben 32, 9001 St.Gallen
-
Kako uobičajno mogu dobiti moju novu legitimaciju za strance?
Legitimacija za strance bit če Vama direktno poslano kuči preporučenom
poštom.
-
Gde mogu dobiti dopunske informacije?
http://www.migrationsamt.sg.ch ili http://www.ausweisstelle.sg.ch/
Download

serbisch - Merkblatt Biometrischer Ausländerausweis