A1 ÖĞRENCİ
(Temel Seviye Kullanıcı)
 ANLAMA
Dinleme: Kendim, ailem ve yakın çevrem hakkında tanıdık kelimeler ve en basit
cümle yapılarını yavaş yavaş ve anlaşılır biçimde konuşulduğunda anlayabilirim.
Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını,
işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim.
 KONUŞMA
Konuşmaya katılmak: Karşımdaki konuşmacının cümlelerini yavaş bir
şekilde ve basit cümlelerle tekrar ederek kendisiyle iletişim kurabilir
ve benim ne söylemeye çalıştığıma yardım edebilir. Bilindik konularda
basit birtakım sorular sorabilir ve cevaplayabilirim.
Sözlü olarak kesintisiz konuşma: Yaşadığım yeri ve tanıdığım kişileri
basit cümle yapılarıyla tanımlayabilirim.
 YAZMA
Basit, kısa, örneğin bir tatil kartpostalı yazabilirim. Kendi kişisel
bilgilerimi içeren başvuru formlarını sözgelimi adımı, ulusumu ve bir
otel kayıt formuna adresimi yazabilirim.
A1+ ÖĞRENCİ
(Temel Seviye ve Ara Düzey Arasındaki Kullanıcı)
 ANLAMA
Dinleme: Yaşadığım çevreyle ilgili konular, basit yapılar halinde
aktarıldığı zaman anlayabilirim. Bununla birlikte, alışverişte, ulaşımda
veya restoranda rutin konuşma kalıplarını algılayabilirim. Geçmiş
zaman kalıplarını algılayabilirim.
Okuma: Günlük hayatta ihtiyaçlarımı karşılayacak olan kelime ve
cümle yapılarını kullanabilirim. Örneğin; Restoranda ne sipariş
edebileceğini bilir.
 KONUŞMA
Konuşmaya katılmak: Dilbilgisi ve telaffuzda hataları olmasına rağmen
rutin ihtiyaçlarını anlatabilir. Kendi deneyimlerini bilindik kelime ve
cümle yapılarıyla aktarabilir.
Sözlü olarak kesintisiz konuşma: Sorulan soruları cevaplayabilir,
restoran veya alışverişte kendisini ifade edebilir. Aynı zamanda
yabancı bir kişiye basitçe yol tarif edebilir.
 YAZMA
Yazmada dilbilgisi hatası olmakla birlikte, günlük kullanılan cümle
yapılarını, ailesini ve okulunu tanıtan kısa yazılar yazabilir.
A2 ÖĞRENCİ
(Ara Düzey Kullanıcı)
 ANLAMA
Dinleme: Yakın çevremle ilgili her türlü bilgi ve konuşmaları içeren
cümle yapılarını ve zor kelimeleri anlayabilirim. Hikaye veya ilanlarda
anlatılmak istenilen gerçek anlamı hızlı bir şekilde kavrayabilirim.
Okuma: Kısa ve yalın metinleri okuyabilirim. Reklam, prospektüs,
menu ve tarife gibi gündelik belgelerde görülen özel bir bilgiyi
bulabilir, kısa ve yalın kişisel mektupları anlayabilirim.
KONUŞMA
Bir Konuşmaya Katılmak: Bildik konu ve etkinlikleri karşılıklı bilgi
alışverişinde bulunarak aktarabilirim. Günlük konuşmaları (bilindik
konu çerçevesinde) devam ettirebilirim.
Sözlü Olarak Kesintisiz Konuşmak: Ailemi, diğer kişileri, yaşam
koşullarımı, okulumu veya okul geçmişimi, şu anki veya gelecekteki
durumumu anlatabilecek kadar cümle yapısı kurabilirim.
 YAZMA
Yalın ve basit kişisel mektup ve mesajları örneğin; birine teşekkür
mektubu yazabilirim.
A1 STUDENT
(Breakthrough)
 UNDERSTANDING
Listening: I can understand familiar words and very basic phrases
concerning myself, my family and immediate concrete surroundings
when people speak slowly and clearly. I can understand past
situations.
Reading: I can understand familiar names, words and very simple
sentences, for example on notices and posters or in catalogues.
 SPEAKING
Spoken Interaction: I can interact in a simple way provided the other
person is prepared to repeat or rephrase things at a slower rate of
speech and help me formulate what I’m trying to say. I can ask and
answer simple questions in areas of immediate need or on very
familiar topics.
Spoken Production: I can use simple phrases and sentences to
describe where I live and people I know.
 WRITING
I can write a short, simple postcard, for example sending holiday
greetings. I can fill in forms with personal details, for example
entering my name, nationality and address on a hotel registration
form.
A1+ STUDENT
(Between Breakthrough and Waystage)
 UNDERSTANDING
Listening: I can understand familiar topics and basic phrases about
my surrounding when people speak slowly and clearly. Also I can
recognize routine language chunks when it is used in a shopping, at a
café, at the restaurant and at the travel agency.
Reading: I can understand the daily language of words and phrases to
satisfy my routine requirements. For example,understanding a menu
(restaurant).
 SPEAKING
Spoken Interaction: In spite of the frequent errors in pronunciation
and grammar, I can use everyday language to deal with my own
needs.
Spoken Production: I can ask and answer questions on very familiar
topics. Be able to order a simple meal, make purchases, tell time, ask
and give simple directions.
 WRITING
Despite certain grammar mistakes, I can manage to write basic
phrases which describe my family and school.
A2 STUDENT
(Waystage)
 UNDERSTANDING
Listening: I can understand phrases and the highest frequency
vocabulary related to the areas of most immediate personal
relevance. I can catch the main points in short, clear, simple
messages and announcements.
Reading: I can read short and simple texts. I can find specific,
predictable information in simple everyday material such as
advertisements, prospectuses, menus and timetables and I can
understand short, simple personal letters.
 SPEAKING
Spoken Interaction: I can communicate in simple and routine tasks
requiring a simple and direct exchange of information on familiar
topics and activities. I can handle short, basic social conversations.
Spoken Production: I can use a series of phrases and sentences to
describe in simple terms my family and other people, living
conditions, my educational background and my present and most
recent job.
WRITING
I can write short, simple notes and messages. I can write a simple
personal letters, for example; thanking someone for something.
Download

A1/A1+/A2 Kurlar Açıklaması