Prim. dr Gaja Pozojević
Rođen sam 06.02.1957.god u Radojevu, opština Nova Crnja.
Osnovnu školu sam završio u Radojevu a gimnaziju prirodnomatematičkog smera u Srpskoj Crnji. Medicinski fakultet sam
završio u Novom Sadu a specijalizaciju iz pneumoftiziologije na
Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici.
Stalno sam zaposlen u Specijalnoj bolnici za plućne bolestri u
Zrenjaninu na mestu Načelnika dijagnostike.
Završio sam VYASIS kurs iz disajne funkcije, obavljam slepe
biopsije pleure, pleuralne punkcije, neinvazivnu ventilaciju (NIV),
nespecifične bronhoprovokativne testove, Prick- alergoloske probe.
Član sam (Gold member) Evropskog Respiratornog Udruženja (ERS), Evropske Akademije
za Alergologiju i Kliničku Imunologiju (EAACI). Autor sam više desetina stručnih i naučnih
radova iz oblasti pulmologije i alergologije objavljenim u specijalizovanim domaćim i
stranim časopisima.
2003.god.sam održao usmeno predavanje na ERS-u u Beču sa temom "Pleuralni izlivi u
kliničkoj praksi".
Ministarstvo za zdravlje Republike Srbije me promovisalo u priumarijusa 1999.god. Bio sam
član predsedništva Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva u prošlom sazivu a
sada sam član predsednistva pneumoftizioloske sekcije Vojvodine. Mentor sam iz
pulmologije pri Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Govorim engleski jezik, služim se ruskim jezikom.
Zavrsio kurseve: Windows, Microsoft Office, programi za prezentaciju.
Oženjen, otac dvoje dece.
Download

Saznaj više