PROTESTNO PISMO
povodom obraćanja poslanika Dušana Milisavljevića, prof. Medicinskog fakulteta u
Nišu Skupštini Republike Srbije 5.12. 2012.god.
Poštovana/i,
Svi patolozi Srbije organizovani u okviru Udruženje patologa i citologa Srbije i Sekcija za
patologiju SLD su duboko povređenji obraćanjem poslanika Dušana Milisavljevića, prof.
Medicinskog fakulteta u Nišu koji je, koristeći problem nekoliko pacijenata, ocenio rad patologa
“bahatošću”.
Zenemeli smo zbog načina na koji je, na žalost, profesor Medicinkog fakulteta u Nišu
okaraterisao rad patologa. Ukoliko je neki pojedinac ne blagovremeno i neprofesionalno uradio
svoj posao postoje esnafski i pravni modaliteti sankcionisanja. Smatramo da to nije govornica
Skupštine Republike Srbije.
Zgranuti smo činjenicom da se Prof. Dušan Milisavljevića, nije obratio Skupštini
Republike Srbije da iznese probleme koje ima patologija Srbije i da izvesti skupštinu o gotovo
kolapsnom stanju patologije u Srbiji.
Želimo da Vas obavestimo:
1. Da Srbija ima oko aktivnih 100 patologa i da je prosek godina preko 53
2. Da se veća grupa specijalizanata (oko 30) trenutno nalazi na specijalizaciji i postaće
specijalisti tek za 5 godina, kada će se zbog odlazaka u penziju i generacijskog jaza
(napravljenog u poslednjih 20 godina neracionalnim planiranjem kadra) broj patologa
smanjiti za trećinu
3. Da pojedine patologije u Srbiji rade u uslovima srednjeg veka, a da su na žalost i uslovi u
pojedinim”eminentnim” institucijama skandalozni
Adresa: Vukova 9, 11080 Zemun, Beograd, Srbija
Tel./Fax.: 011 3166041 Mob.Tel: 064 8543038
E -mail: [email protected] web:www.upcs.rs
4. Da za pojedine grane patologije postoji samo po jedan patolog za teritoriju Srbije koji se bavi
tom problematikom (neuromišićne biopsije, koštana patologija, kardiovaskularna)
5. Da je radno opterećenje pojedinih patologija i po 20.000 kalupa godišnje po patologu što
prevazilazi maksimalna radna opterećenja
6. Da Nacionalni skrinig raka grlića materice, dojke i debelog creva podrazumeva dodatno
angažovanje patologa, a jedino patolozi i tehničari na patologijama ne vide kako?
7. Da je broj laboratorijskih tehničara u patologijama Srbije nedopustivo mali
8. Da postoji ogromna nesrazmera u pružanju usluga, kao i broju patologa između različitih
centara i da pojedine uspešne patologije rade dobro zahvaljujući isključivo ličnom
angažovanju rukovodilaca
9. Da je normativ za rad patologa 1 patolog i dva tehničara na 150 kreveta besmislen jer patolozi
analiziraju uzorke tkiva, a ne krevete
10.Da je grupa entuzijasta od 2002. godine pokretala mnoge stvari u patologiji Srbije, ali to nije
dobilo pravu podršku ni Ministarstva, ni Republičkog fonda tako da rezultati ne postoje
Smatramo neakademskim način na koji profesor Medicinskog fakulteta u Nišu
doživljava svoje kolege i na nekoliko slučajeva, optužuje celokupnu profesiju čestitih, vrednih
ljudi – patologa koji rade visoko odgovoran posao u neodrživim uslovima. Zatečeni smo smo ne
prepoznavanjem bazičnog problema: stanja patologije u Srbiji grane medicine koja je davno,
nemoćna pognula glavu ostala neprepoznata i svedena na servis u koji niko ne ulaže na
racionalan, prosperitetan i praktičan način.
Takođe, povređeni smo i stavovima ostalih poslanika koji su svoju diskusiju nastavili na
kršenju etike profesora, što je evidentno, a da niko nije obratio pažnju na prozivanje patologa i
struke i da se nije zapitao: „Zašto i kako to?“
U ime patologa Republike Srbije
Dr sc dr Sanja Milenković, naučni saradnik
Predsednik Udruženja patologa i citologa Srbije
Prof. dr Jasmina Marković-Lipkovski
Predsednik Sekcije za patologiju SLD
Adresa: Vukova 9, 11080 Zemun, Beograd, Srbija
Tel./Fax.: 011 3166041 Mob.Tel: 064 8543038
E -mail: [email protected] web:www.upcs.rs
Download

protestno pismo