Međunarodna konferencija ARHITEKTURA I IDEOLOGIJA
28. – 29. septembra 2012.
Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca,
Beograd, Srbija
Organizatori - Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu i
ULUPUDS, Odbor Nagrade Ranko Radović
U saradnji sa - Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu,
Institutom za arhitekturu i urbanizam Srbije,
Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu i
Zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca
Uz podršku -
Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva
Republike Srbije i
Inženjerske komore Srbije
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu i Odbor Nagrade Ranko Radović
ULUPUDS-a, u želji da ožive i nastave zalaganje prof. Radovića da škola arhitekture
u Beogradu organizuje naučne skupove s temama vezanim za istoriju i teoriju
arhitekture, pokreću održavanje međunarodne naučne konferencije sa temom
ARHITEKTURA I IDEOLOGIJA.
Ova konferencija je treća u nizu, nakon prve ARHITEKTURA I ISTORIJA, održane
1990. godine i druge ARHITEKTURA I TEHNOLOGIJA, održane 1991. godine. Oba
skupa su pratili tematski brojevi časopisa De re Aedificatoria, kao hommage
Albertiju.
Tematski okvir konferencije
Prostor i vreme su neodvojivi od našeg življenja (prethode nas i posleduju, uvek smo
u njima, nikad izvan njih). Otud i neumorna nastojanja filozofa da ih konceptualizuju,
ali i raznih ideologija da se domognu ključa za posedovanje ovih dvaju medija i
upravljanje njima. Intervencije u prostoru su plod složene interesne međuigre
donosilaca političkih odluka, naručilaca i tvoraca planova i projekata, graditelja i
korisnika sadržaja koji po nečijim odlukama bivaju ostvareni. Budući da delovanje u
oblasti razvoja grada podrazumeva opredmećenje, posledice pogrešnih činova u
prostoru teško su (a katkad i nikako) otklonjive.
Stoga se preispitivanje udela ideologije u sudbini gradova pokazuje dovoljno
ozbiljnim razlogom razmene mišljenja na ovu temu i pokušaja izoštrenog
sagledavanja ideoloških – neposrednih i posrednih, naslućenih i prikrivenih –
određenja u razvoju grada u proteklom, dvadesetom, veku.
Očekuje se da učesnici ovog skupa – svako iz ugla sopstvenog delokruga, uz
oslanjanje na primere iz proteklog jednovekovnog iskustva – doprinesu rasvetljavanju
1
uzajamnih uticaja arhitekture i ideologije, sa pozitivnim i negativnim posledicama i
doprinosima, i da iznesu pretpostavke o mogućoj budućnosti tog izuzetno osobenog i
životno značajnog odnosa.
Težnja organizatora skupa je da kroz predložene teze, na koje je razložen svaki od
ponuđenih tematskih segmenata, učesnicima bude predočen obuhvat i olakšan
odabir uloge u predstojećoj višedisciplinarnoj razmeni gledišta.
1.
Ideološki kontekst arhitekture
•
•
•
•
•
•
Pojmovna problematizacija ideologije;
Ideologije u dvadesetom veku i njihova obeležja (istorijska, filozofska,
sociološka, politikološka, psihološka...);
Nastanak, opstanak i prestanak uticaja ideoloških obrazaca u društvu i
arhitekturi;
Dugovečnost ideoloških sistema i otpornost na promene;
Promene značenja i korišćenja fizičkih struktura nastalih pod uticajem
ideoloških pretpostavki;
Uticaji ideoloških matrica na javnost, vrednosne sisteme, svest o gradskom
okružju i njegovom oblikovanju;
Ideološka tumačenja i vrednovanja istorije arhitekture;
Ideološke postavke i regulativa građene sredine;
Centralizacija kao ideloško uporište;
Ranko Radović i njegovo tumačenje ideološkog konteksta arhitekture;
2.
Grad i moć
•
•
•
•
•
•
•
Nosioci moći (političke, finansijske, tehnološke, medijske) i subjekti urbanog
razvoja (političari, privrednici, prostorni planeri i građani);
Interesi, ciljevi i redosledi ostvarenja u svetlu relacije arhitekture i ideologije;
(Ne)učestvovanje u određivanju sudbine grada;
Pritisci na planiranje i planove, samovoljni činovi zauzimanja prostora
(bespravna gradnja nedodirljivih i obespravljenih);
Ideološke pobude uništavanja gradskog tkiva;
Prostorni standardi i društvene grupe;
Pravo na stan, rad i razonodu;
Pristupačnost i raspolaganje oskudnim gradskim dobrima;
Raspolaganje gradskim zemljištem i nekretninama;
Vidovi otuđenja moći i njihovo prevazilaženje.
3.
Morfologija i ideološki obrasci
•
•
Doktrine u arhitekturi i njihovo negativno/pozitivno delovanje na grad;
Merila prostornog oblikovanja (urbane norme i standardi u projektovanju) i alati
(pre-računarski i računarski pristup planiranju i projektovanju);
Planiranje grada (protivrečnost interesa, sukobi ciljeva ili sredstava);
Planeri (tvorci koncepata ili puki izvršitelji);
Idealizam ili pragmatizam planerskih vizija;
Urbana forma kao ishod ili iluzija sukoba/sklada ideologije i arhitekture;
Fizičke strukture i javni gradski prostor posmatrani kroz relaciju ideologije i
arhitekture;
Središte grada i njegov obod u ideološkom kontekstu;
Tipolološki uzorci stanovanja i javnih građevina kao produkti uticaja ideologije;
Odnos novog i nasleđenog, progresivnog i konzervativnog
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
4.
Projektanti i ideologija
•
•
•
Nosioci moći i gradograditelji;
Uticaj ideologija na proces projektovanja;
Opredmećenje ideologija kroz projekte - studije slučaja.
Jezik konferencije:
engleski
Program konferencije:
Program konferencije biće blagovremeno objavljen.
Važni datumi:
15. April, 2012.
krajnji rok za prijavu teme i slanje apstrakta
30. April, 2012.
potvrda o prihvatanju teme i apstrakta
15. Juli, 2012.
rok za dostavljanje rada za publikovanje
28/29. Septembar, 2012.
prijavljivanje učesnika, svečano otvaranje i rad Konferencije
Naučno-programski odbor konferencije:
Vladimir Mako, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija, predsednik
Mirjana Roter Blagojević, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, član
Odbora nagrade Ranko Radović, ULUPUDS, Srbija, koordinator
Marta Vukotić Lazar, predsednik Odbora nagrade Ranko Radović, ULUPUDS,
Srbija, koordinator
Eva Vaništa Lazarević, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Petar Arsić, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Vladimir Lojanica, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Aleksandra Stupar, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Aleksandar Ignjatović, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Živojin Bata Karapešić, član Odbora nagrade Ranko Radović, ULUPUDS, Srbija
Darko Reba, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, član Odbora nagrade Ranko
Radović, ULUPUDS, Srbija
Aleksandar Kadijević, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Sreten Vujović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Nikola Samardžić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Lidija Merenik, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Dubravka Stojanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Miško Šuvaković, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Srbija
Igor Marić, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Srbija
3
Mila Pucar, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, član Odbora nagrade Ranko
Radović, ULUPUDS, Srbija
Dijana Milašinović Marić, ULUPUDS, Srbija
Radivoje Dinulović, Fakultet tehničkih nauka u Noviom Sadu, Srbija
Dragan Živković, Fakultet lepih umetnosti u Beogradu, Srbija
Liane Lefaivre, University of Applied Arts in Vienna, Austrija
Alexander Tzonis, Delft University of Technology, Holandija
Marjatta Hietala, School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere,
Finska
Mervi Kaarninen, School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere,
Finska
Rudolf Klein, Ybl Miklos Faculty of Architecture, Saint Steven University,
Budimpešta, Mađarska
Eric Weaver, University of Debrecen, Mađarska
Irina Mihajlovna Korobina, Državni muzej arhitekture Šuseva, Moskva, Rusija
Kšištof Domaradski, Arhitektonski fakultet Varšavske politehnike, Poljska
Tanja Damljanović Conley, Massachusetts College of Art and Design, Boston, SAD
Darko Radović, International Keio Institute for Architecture and Urbanism-IKI,
Jokohama, Japan
Aleksandar Mirković, Arkansas Tech University, SAD
Ines Tolić, IAUV, Venecija, Italija
Ivo Goldstein, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Fehim Hadžimuhamedović, Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Amra Hadžimuhamedović, International University of Sarajevo, Bosna i
Hercegovina
Elsa Turkušić, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Organizacioni odbor:
Konstantin Petrović, ULUPUDS, Srbija, sekretar konferencije
Gordana Ćosić, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Zoran Đukanović, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Marko Nikolić, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Verica Međo, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Jelena Ristić, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Milena Vukmirović, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Ivica Nikolić, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Dragan Vesković, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Spasoje Krunić, član Odbora nagrade Ranko Radović, ULUPUDS, Srbija
Marija Lalošević, član Odbora nagrade Ranko Radović, ULUPUDS, Srbija
Branka Gugolj, član Odbora nagrade Ranko Radović, ULUPUDS, Srbija
Vladimir Lovrić, član Odbora nagrade Ranko Radović, ULUPUDS, Srbija
Dubravka Đukanović, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Haris Dajč, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Gorana Vučinić Golubović, Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beograd, Srbija
Jelena Vukmirović, University of Applied Arts in Vienna, Austria
Prijavljivanje apstrakta:
Apstrakt treba da sadrži naslov tematskog segmenta konferencije za koji se
prijavljuje, precizne podatke o autorima (ime i prezime, titula, zvanje, institucija u
kojoj je zaposlen, broj telefona, mail adrese i druge kontakte).
4
Apstrakt treba da bude na engleskom jeziku.
Apstrakt treba da sadrži naslov teme, tekst koji objašnjava ideju, cilj i sadržaj rada,
dužine do 300 reči i 6 ključnih reči (pripremljen u MS Word doc, format A4, font
Times New Roman, 11, bez proreda, sve margine po 3 cm).
Apstrakte poslati na adresu [email protected]
Prijava apstrakta PDF/DOC
Publikovanje radova:
Svi prijavljeni apstrakti biće recenzirani od strane jednog inostranog i jednog
domaćeg recenzenta.
Prihvaćeni apstrakti biće objavljeni na web stranici Arhitektonskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu www.arh.bg.ac.rs
Prihvaćeni radovi biće objavljeni u celini u elektronskoj formi prema standardima za
ovu vrstu izdavanja naučnih publikacija, na engleskom jeziku, sa apstraktima na
srpskom i engleskom jeziku.
Planira se da određeni broj radova uvodničara i izlagača po pozovu bude objavljen u
vidu III broja časopisa De re Aedificatoria, u izdanju Arhitektonskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu.
Dužina rada treba da bude do osam stranica teksta (oko 14400 karaktera bez
proreda).
Detaljnije informacije o pripremi radova za publikovanje biće blagovremeno
objavljene na ovom mestu PDF/DOC
Kontakti
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu www.arh.bg.ac.rs
ULUPUDS, Beograd www.ulupuds.org.rs
Za dodatne informacije vezane za pripremu i slanje apstrakta možete se obratiti
Marku Nikoliću, Arhitektonski fakultet u Beogradu, na mail adresu
[email protected]
Za dodatne informacije o konferenciji, programu i sl. možete se obratiti Konstantinu
Petroviću, sekretaru konferencije, na mail adresu [email protected]
Kotizacije i registracija
Kotizacija za učesnike skupa čiji je rad prihvaćen za izlaganje iznosi 150 evra.
Za ostale učesnike kotizacija iznosi 200 evra, odnosno 150 evra za uplate do
30. juna 2012. godine.
5
Za studente doktorskih studija kotizacija iznosi 50 evra (uz potvrdu o studiranju).
Učesnici iz Srbije kotizaciju plaćaju u dinarskoj protivvrednosti prema kursu NBS na
dan uplate.
Uplatom kotizacije stiče se pravo na jedan primerak publikacija skupa - elektronske
monografije skupa (DVD-a sa apstraktima i radovima), prisustvovanje svečanoj
večeri i osveženja tokom trajanja skupa.
Uputstvo za uplatu kotizacije biće blagovremeno objavljeno na ovom mestu
PDF/DOC.
Prijava učešćа:
Prijava PDF/DOC
Smeštaj:
Za bliže informacije o smeštaju u Beogradu možete kontaktirati Turističku
organizaciju Beograda www.tob.rs, kao i na web adresi www.booking.com
6
Download

Program - Docomomo Serbia