BOŠKO KARANOVIĆ
Бошко Карановић, рођен 1924. у Босанској Крупи.
Основну школу завршио је у родном граду, а гимназију од 1934 до 1941 завршио је у
Бихаћу.
Дипломирао 1948. сликарство на Академији за ликовне уметности, класа Марка
Челебоновића; специјализовао графику 1949, класа Михајла Петрова. Од 1949. до
1989. радио као професор на графичком одсеку Академије за ликовне уметности,
Београд.
Са групом колега основао 1949. Графички колектив (прво заједничка радионицаатеље).
У оквиру делатности Графичког колектива покренуо 1954. Клуб љубитеља графике –
АРТА, југословенски огранак међународне организације АРТА.
У Графичком колективу основао Колекцију послератне српске графике. Био је члан
групе Самостални. Сарађивао и излагао са уметницима окупљеним око Атељеа 61 у
Новом Саду. Аутор је више јавних споменика у мозаику.
Од 1947. године излаже графике и слике.
Заједно са Здравком Вајагићем, Бошко је један од оснивача ликовне колоније
„Крушница“ која је основана 1970.године
Учествује на бројним југословенским и међународним изложбама графике. Поред
педагошког рада на Академији,велику пажњу посвећује популаризацији графике на
бројним курсевима у Београду и широм земље.
Студијска путовања: Италија, Грчка, Швајцарска, Француска, Британија, Египат,
Шпанија, СССР, Турска, Холандија и Јапан.
Награде: Октобарска награда града Београда, награда Октобарског салона, Велики
печат Графичког Колектива,Сићево ’69, Златна игла УЛУС-а, Дведесетјунска награда
Босанске Крупе, Златни беочуг Београда, Вукова награда,Специјално признање првог
Бијенала графике Србије и два ордена рада.
Један од утемељивача модерне српске графике умро је марта 2009.године у 85.
години живота.
Zavičajna zbirka Boška
Karanovića, pokretno dobro
Status spomenika -> Nacionalni spomenik
Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 72/11.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8.
Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o
radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj 11. marta 2011.
godine donijela je
ODLUKU
I
Pokretno dobro – Zavičajna zbirka Boška Karanovića u Bosanskoj Krupi proglašava se
nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni
spomenik).
.................................................................................................................
IX
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom
glasniku BiH“.
Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry,
Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.
Broj: 04.1-2.3-77/11-7
11. marta 2011. godine
Sarajevo
Download

Bosko Karanovic