Otvaranje pristupa na portalu my.beotel.net
Otvaranje pristupa dozvoljeno je svim BeotelNetovim korisnicima. Potrebno je da otvorite web
adresu https://my.beotel.net/access.action. Otvoriće se strana kao na slici ispod:
Unesite sve što je potrebno u formularu. Nakon potvrđivanja na uneti email biće vam poslat
inicijalni aktivacioni link.
Email koji vam je stigao treba da izgleda kao na slici ispod:
Kliknite na link koji vidite u tekstu maila i otvoriće se sledeći korak u kom postavljate svoje korisničko
ime i lozinku:
Email adresa koju unesete u ovom koraku biće korisničko ime (username) kojim ćete se ubuduće logovati na portal. Ovde možete da unesete bilo koji aktivan email (aktivan jer ćemo vam na taj email poslati
drugi, finalni aktivacioni link). Unesite željenu lozinku, dovoljno snažnu, prema uputstvu na dnu ovog
prozora.
Nakon prihvatanja otvara se prozor kao na slici ispod:
Email koji vam je stigao treba da izgleda kao na slici ispod.
Kliknite na aktivacioni link koji vidite u tekstu maila.
Ovim klikom uspešno ste otvorili pristup portalu.
Link “Povratak na početnu stranu“ vodi vas na login stranicu gde možete uneti svoje korisničko ime i
lozinku i započeti korišćenje svog BeotelNet portala.
Download

Otvaranje pristupa