SATCOM LTD
Oficijelni distributer
Tooway-Skylogic
Novi satelitski ADSL za Internet, video nadzor
Nova vrsta Internet servisa preko satelita obezbeđuje kvalitetan ADSL bilo gde da se nalazite
u Srbiji i dalje po Evropi, po ceni na nivou drugih ADSL ponuđača.
Satelitski terminal s antenom 76 cm, integrisanom elektronikom i modemom malih dimenzija,
omogućuje kvalitetan ADSL za pristup Internetu, uvođenje video nadzora i VoiP-a iako nemate
telefonsku liniju ili bežičnu vezu sa udaljenim objektom.
Nije potrebna dozvola RATEL-a za instaliranje ovog satelitskog terminala.
Kontrola video nadzora (aktiviranje slanja videa, rekonfiguracija kamere) može se obaviti sa bilo
koje tačke u svetu gde postoji Internet. Za jedan objekat sa više kamera dovoljan je jedan
satelitski terminal.
Instaliranjem bežičnog rutera na satelitski modem može se obezbediti pristup Internetu u bilo
kojoj prostoriji objekta koji ima satelitski ADSL.
Oprema za satelitski ADSL je profesionalnog kvaliteta tako da se očekuje izuzetna pouzdanost u
radu. U Srbiji je obezbeđena tehnička podrška vezano za promenu servisa ili opremu.
Za uvođenje i korišćenje ADSL servisa preko satelita postoji jednokratno plaćanje i mesečno
plaćanje korišćenja Internet servisa. U tabeli su dati tipovi korisničkog (Consumer) servisa sa
brzinama i protokom na mesečnom nivou:
Cene paketa sa tehničkim karakteristikama date su u priloženom cenovniku Generation 2014.
Jednokratno se plaća cena i montaža opreme i uključenje terminala na evropsku Internet mrežu.
Servis se plaća mesečno. Mesečna cene zavise od vrste servisa i počinju od 29.9 evra.
Ugovori se zaključuju na 12 do 24 meseca.
■ U našoj ponudi postoje i ostali tipovi korisničkog servisa sa drugim uslovima, kao
i profesionalni paketi za firme sa znatno većim protokom i jedna javna IP adresa.
Detaljnije podatke možete dobiti u kontaktu sa našim stručnjacima.
■ Prezentacija Tooway servisa moguća je u našem prostoru na Vaš zahtev
■ Ponuđeni servisi su veoma pogodni i za sledeće aplikacije koje mogu da se primene
pojedinačno ili više njih u jednom IP paketu:
Video nadzor i zaštita od požara / provale, SCADA sistemi, VoIP, Video
konferencija, TV paketi sa susednih satelita, VPN i svi ostali IP servisi.
Kontakt: Vuko Laban dipl.ing., mob.: 063 236331, [email protected]
mr. Aleksandar Paštar dipl.ing., mob.: 064 1707814, [email protected]
Milan Orlić dipl.ing., mob.: 065 8613448, [email protected]
11000 Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 101, теl./fax.(+38111) 3088 408,
e-mail: [email protected], http://www.laban.co.rs
Download

Novi satelitski ADSL za Internet, video nadzor