CENOVNIK
iznajmljivanja radio stanica i opreme
(važi od: 01.01.2013. god.)
R.
br.
1.
OPIS OPREME:
„Motorola“ GP-300 Ručna radio stanica (komplet: brzi punjač, baterija, antena, klip)
2.
„Motorola“ GM-300 Mobilna radio stanica (komplet: mikrofon, kabl, antena)
3.
3a.
4.
„Motorola“ GR-500 Repetitor za Beograd (komplet: napajanje, ispravljač, antena)
„Motorola“ GR-500 Repetitor za van Beograd (komplet: napajanje, ispravljač, antena)
Mikrofon-slušalica HANDS FREE za „Motorolu“ GP-300/ & velike za uslove jake buku
5.
Megafon sa baterijama: A-kompakt, B-sa odvojenim mikrofonom, C- sa memorijom glasa
10
6.
**Stručno lice
50
POPUST
NA PERIOD KORIŠĆENJA OPREME
DAN
Cena:
€/dan
5
10
20
50
1/&5
*POPUST
NA KOLIČINU KORIŠĆENJA OPREME
4-7
POPUST
%
5
BROJ
RADIO STANICA
10 - 19
POPUST
%
5
8 - 14
10
20 - 39
10
15 - 29
15
40 - 59
15
30 - 59
20
60 - 79
20
60 i duže
25
80 i više
25
NAPOMENA
1. Sve radio stanice imaju važeće dozvole od RATEL-a i zadužuju se na Revers po vrednosti neamortizovane cene.
2. Korišćenje opreme u kontinuitetu dužem od 6 dana, Nedelja se ne naplaćuje.
3. Cene su u dinarskoj protivvrednosti srednjeg kursa NBS na dan uplate.
4. Usluge sa popustom iz cenovnika se primenjuju isključivo uz potpisan Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji.
5. Donošenje i odnošenje opreme radio veze na teritiriji Beograda je: 5€ + 5€. Van Beograda se posebno dogovara.
6. *Popust na količinu važi samo za period korišćenja od 4 i više dana.
7. **Za stručno lice popust je 20% za preko 10 dana rada a preporučuje se za korišćenje više od 20 radio stanica.
(troškovi prevoza, smeštaja i ishrane na račun naručioca posla ‐ invenstitora.) 8. ***Uplata celokupnog iznosa dogovorenog posla do 1 dan pre početka aktivnosti dodatni popust od 10% 
Download

CENOVNIK iznajmljivanja radio stanica i opreme