GENEL KURUL
DERNEKLERDEN ORTAK ÇAĞRI:
02.12.2014 TARİHİNDE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ İÇİN
YAPILAN HAKSIZ DÜZENLEMENİN İPTAL EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ
2014 Yılı Olağan Genel Kurulumuz
12 Nisan 2014 Tarihinde Yapıldı
MAKALE
MAKALE
MAKALE
MAKALE
MAKALE
MAKALE
DOSYA
> Dergimizin Bu Sayıdaki Dosya Konusu
“Ankara’da Azalan Dış Ticaret İş Hacminin
Artırılabilmesi İçin Neler Yapılabilir”
> Nurettin ÖZDEBİR – Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye’de Yüksek Teknolojili Üretim ve Ankara
> Salih BEZCİ – Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
İhracatta Ankara
> Erhan GÜNDÜZ – Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı
Ankara’yı Marka Şehir Yapmak
> Nadir ELİBOL – AGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ankara’dan Doğan Güneş
> Atilla ŞAHİN – Gümrük Müşaviri Danışma Kurulu Doğal Üyesi
Gümrük Müşaviri Mi? “Gümrükçü!” Mü?
> Nadir ELİBOL – AGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
YGM İle Değişen Gümrükler
el Kur
Olağan Gen de Yapıldı
2014 Yılı
ihin
2014 Tar
12 NisanBu Sayıdaki Dosya Konusu ret İş Hacminin
Tica
> Dergimizin
ılabilir”
Azalan Dış
“Ankara’da esi İçin Neler Yap ı
Kurulu Başkan
Artırılabilm
Odası Yönetim
MAKAL
E
DOSYA
GENEL
KURUL
N
İRLİĞİ İÇİ
ÜK MÜŞAV
TAK ÇAĞRI: DİRİLMİŞ GÜMR
İYORUZ
TALEP ED
EN
ERDEN OR
DERNEKL TARİHİNDE YETKİL İPTAL EDİLMESİNİ
İN
14
EN
02.12.20
ZENLEM
HAKSIZ DÜ
YAPILAN
ulumuz
> Nurettin
ÖZDEBİR
– Ankara Sanayi
e Yüksek
Türkiye’d
E
> Salih BEZC
Ankara
İhracatta
MAKAL
E
ÜZ – Ankara
> Erhan GÜND
Marka
Ankara’yı
Lojistik Üssü
MAKAL
E
MAKAL
E
L – AGMD Yönetim
Yönetim Kurulu
Kurulu Başkan
ri Danışma
Müşavi
ŞAHİN – Gümrük
aviri Mi?
Gümrük Müş
Vekili
> Nadir ELİBO
Kurulu Doğal
Üyesi
rükçü!” Mü?
“Güm
L – AGMD Yönetim
E
Başkanı
ak
an Güneş
an Doğ
Ankara’d
MAKAL
ve Ankara
Kurulu Başkan
Şehir Yapm
> Nadir ELİBO
> Atilla
H.Ufuk BOYALI
ı
Odası Yönetim
İ – Ankara Ticaret
MAKAL
li Üretim
Teknoloji
Editörden
Kurulu Başkan
Vekili
rükler
işen Güm
YGM İle Değ
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Dergisidir.
Sürelidir – Ücretsizdir
SAHİBİ
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Adına
Aslıhan ÇELEBİ
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Halit Ufuk BOYALI
EDİTÖR
Halit Ufuk BOYALI
YAYIN KURULU
Halit Ufuk BOYALI
Gürkan ÇORBACI
Şebnem ÇELENK
Şükran BADEM
Kerem AYVACI
FOTOĞRAFLAR
M. Tuğcan YILDIRIM
TASARIM
www.grafikchi.com
BASKI
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Tel: 0312 384 26 85
Yayın İdaresi Merkezi ve İletişim Adresi
Anıt Caddesi Şafak Apartmanı
No: 8/7
Tandoğan/ANKARA
Telefon : 0 312 213 52 51
Faks : 0 312 213 18 87
ISSN: 1305-8711
Dergimiz Basın Ahlak Yasasına uymayı taahhüt eder. Dergide yer alan makalelerdeki görüşler yazarlarına aittir. Derneğimiz
ve dergimizi bağlayıcı değildir. Dergide
yayımlanan yazılar, kaynak gösterilmek
koşuluyla diğer yayın organlarında
yayımlanabilir. Dergimize gönderilen
yazılar, yayımlansın, yayımlanmasın iade
edilmez.
Yeniden Merhaba,
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği olarak, uzun bir aradan sonra dergimizi yayımlamanın mutluluğu içindeyiz.
Dergimizin bu sayısında; şehrimizde azalan, dış ticaret işlemlerini artırabilmek adına yapılabilecekleri mercek altına aldık. Şehrimizin coğrafi konumu
nedeniyle limanlara ve sınır kapılarına uzaklığı, komşu ülkelerde yaşanan iç
karışıklıklar, özellikle parsiyel taşımacılık ve hızlı kargo taşımacılığı yapan firmaların Ankara’ya çalışmaktan kaçınmaları gibi sorunlar, şehrimizin artan sanayi yatırımlarına karşılık, bizler adına pek olumlu bir artış sağlamamaktadır.
Konuyla ilgili sektör yetkililerinin görüşlerini dergimizde yayımlamaya devam
edeceğiz.
02 Aralık 2014 tarihinde yayımlanan tebliğ ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin antrepolarda giriş ve çıkış işlemleri, stok sayımları ve elleçleme gibi
yetkileri tamamıyla ellerinden alınmıştır. Dergimizin basıma hazırlandığı sırada yapılan ve büyük mağduriyetler yaratacak bu değişikliği sayfalarımıza yansıtmak için basımı durdurduk ve gelişmeleri geniş şekilde sizlere duyurmaya
çalıştık.
Yönetim Kurulumuz, göreve geldiği günden itibaren gerçekleştirdiği ziyaretler ile meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunların çözümleri için girişimlerini
tüm hızıyla devam ettirmektedir. Bu çerçevede, Ankara Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR ile yapılan görüşmede, Ankara’daki dış
ticaret hacminin artırılması adına, ortak sorunlar görüşülüp, çözüm önerileri
iletilmiş ve detaylı çalışmalara başlanmıştır.
Gümrük Müşavirliği mesleğinin hak ettiği değeri görebilmesinin yollarından biri de, yapılan işin sadece gümrüklerde evrak takibi değil, dış ticaret ile
ilgili tüm alanlarda yol göstermek olduğu bilincinin yerleşmesinin sağlanmasıdır. Derneğimizin Önceki Başkanı Sayın Atilla ŞAHİN’in konuya ilişkin makalesini sayfalarımızda bulabilirsiniz.
Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Nurettin CANİKLİ kısa bir süre önce
göreve başlamış olup mesleğimiz ile ilgili sorunlarımızın çözümü konusunda
bizlerden desteğini esirgemeyeceği düşüncesindeyiz.
Derneğimiz bünyesinde oluşturulan komisyonlarımız, üyelerimizden gelen
talepler doğrultusunda eğitim, sosyal aktiviteler, yeni iş alanlarının yaratılması,
etik değerlerin korunması, mesleğimizin tanıtımı konularında aralıksız olarak
çalışmalarına devam etmektedir.
Soma’da maden kazasında hayatını kaybeden ailelere Ramazan ayı içinde
yardım kampanyası düzenlenmiş ve hazırlamış olduğumuz yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.
Eylül ayı içinde başlayan Geleneksel halı saha futbol turnuvamız, çekişmeli
ve zevkli geçen karşılaşmalarla sona ermiştir. Katılan takımlara, idareci ve futbolculara teşekkür eder, sonraki turnuvalarda başarılar dileriz.
28 Aralık 2014 tarihinde yapılacak Gümrük Müşavirliği ön eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak adaylar için derneğimiz tarafından düzenlenen kursa ilişkin haberimizi de bu sayımızda okuyabilirsiniz.
Sosyal İşler Komisyonumuz ile İnsan Kaynakları Komisyonumuz tarafından
icra edilen faaliyetlerimizin haberlerini de dergimizde bulacaksınız.
Dergimizi yayıma hazırlayan İletişim ve Yayıncılık Komisyonumuzun değerli üyeleri ile destekleri ile bizleri motive eden Yönetim Kurulu Başkanımız ve
üyelerine teşekkür ederim.
Gelecek sayılarda buluşmak üzere…
İÇİNDEKİLER
04
6
22
35
36
YÖNETİM KURULU
BAŞKANIMIZIN
KALEMİNDEN
Aslıhan ÇELEBİ
AGMD Yönetim Kurulu Başkanı
GENEL KURUL
MAKALE
Salih BEZCİ
ATO Yönetim Kurulu Başkanı
MAKALE
Erhan GÜNDÜZ
Ankara Lojistik Üssü
Yönetim Kurulu Başkanı
MAKALE
Nadir ELİBOL
AGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği (AGMD)
2014 yılı olağan genel kurulu 12.04.2014 tarihinde ATO Meclis Salonunda gerçekleştirildi.
İhracatta Ankara
Ankara’dan Doğan Güneş
Ankara’yı Marka Şehir Yapmak
Önemli ve Saygın Bir Meslek; Gümrük
Müşavirliği
16
ORTAK ÇALIŞTAY
26
YGM DÜZENLEMESİ
30
MAKALE
Nadir ELİBOL
AGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
YGM İle Değişen Gümrükler
12
YÖNETİM KURULU
ZİYARETLERİ
Yönetim Kurulumuz, sektörümüzle ilgili
makamları ziyaret ederek, sektör sorunlarını
gündeme getirdi.
18
MAKALE
Nurettin ÖZDEBİR
ASO Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye’de yüksek teknolojili üretim ve
Ankara
42
MAKALE
Atilla ŞAHİN
AGMD Danışma Kurulu Doğal Üyesi
Gümrük Müşaviri Mi? Gümrükçü Mü?
44
DERNEKTEN HABERLER
52
ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ
55
BAKANLIKLARLA YAZIŞMALAR
Yönetim Kurulu
Başkanımızın
Kaleminden
Aslıhan ÇELEBİ
AGMD Yönetim Kurulu Başkanı
Değerli Dostlar
7
Yönetim Kurulu Başkanımızın Kaleminden
Yönetim Kurulu Başkanımızın Kaleminden
leri Komisyonumuzun bu konuda yapmış olduğu
çalışmalar da Dergimizde yer almaktadır.
Ankara Gümrük Müşavirleri Dergisi yeniden
Kamuoyuna mal olan olaylar vesilesiyle Yetyayın hayatında… Dergimiz bizden haberleri ve kilendirilmiş Gümrük Müşavirleri’nin tamamı
mesleğimizi ilgilendiren konuları sizlerin görüşü- töhmet altında bırakılarak görevleri ellerinden
ne sunan, önemli iletişim
alınmıştır. Bu kararla; Yetaraçlarımızdan biri.
kilendirilmiş Gümrük MüGümrük Müşavirliği
Dergimizin hazırlık çaşavirlerimiz ve yanlarında
lışmalarına başladığımızda
çalışan binlerce meslek
Mesleğinin
yücelmesi
ana konumuz, Ankara’da
mensubumuz,
telafisi
ve kamuoyunda
düşüş gösteren Dış Ticaret
imkânsız hak kayıplarına,
Hacminin irdelenmesi iken
devletimiz ise vergi kaybısaygınlığının artması
02 Aralık 2014 tarihine yana uğrayacaktır. Talebimiz
bizim
her
yaptığımız
yınlanan tebliğ ile bir gecebu haksız karardan vakit
de Yetkilendirilmiş Gümrük
geçirilmeden dönülmesiişleme gösterdiğimiz
Müşavirlerinin görevlerinin
dir.
hassasiyetin sonucudur.
%95 lik kısmının ellerinden
Buradan tüm meslekalınması oldu. Dernekleritaşlarıma şunu söylemek
miz, düzenlemeye karşı oristiyorum; son yaşadığımız
tak hareket ederek çalışmalarını sürdürmektedir. olaylar gösterdi ki imzaladığımız her beyanname,
Yönetimimiz ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavir- yaptığımız her işlem her ne kadar bireysel ceza-
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
6
Önemli ve Saygın Bir Meslek; Gümrük
Müşavirliği
landırılıyor olsa da tüm camiayı töhmet altında zasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik
bırakabilecek güçtedir. Siz değerli üyelerimizin ramazan iftar paketi yardımı, 21 Eylül-23 Kasım
bu konuya azami hassasiyet gösterdiğini biliyo- 2014 tarihleri arasında düzenlediği futbol turnurum. Gümrük Müşavirliği Mesleğinin yücelmesi vası, 25 Ekim’de gerçekleştirdiği kuruluş yıldönüve kamuoyunda saygınlığının artması bizim her mü yemeği, her hafta Cumhurbaşkanlığı Senfoni
yaptığımız işleme gösterdiğimiz hassasiyetin so- Orkestrası konserlerine davetiye temini, Devlet Tinucudur.
yatrolarından seçilen oyunlara indirimli bilet alınDerneğimiz; mensuplarının müşterek ihtiyaç- ması… Çalışmalarından bazıları.
larını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırİnsan Kaynakları Komisyonumuz, İnsan Kaymak, gümrük müşavirliğinin genel menfaatlerine nakları Merkezi projesini gerçekleştirerek bu
uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek men- konudaki ihtiyacı karşılayacak önemli bir uygusuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkile- lamayı hayata geçirmiştir. İlgili haberimiz de bu
rinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, sayıda…
mesleki disiplini, saygınlığı ve ahlakı korumak
İletişim ve Yayıncılık Komisyonumuz, dergimizi
maksadıyla kurulmuş bir mesleki teşekküldür.
yayımlayarak önemli bir çalışmaya imza atmıştır.
Sorumluluklarımızın her
Komisyonumuzu kutluyogeçen gün artarak sırtımıza
rum.
Eğitime, meslek
yüklendiği bir meslek dalın11 Kasım 2014 Salı
da hizmet vermek, hem mümensuplarımızın sorunlarının günü saat 18.00’de Ankakelleflerimizin hem de devlera Ticaret Odası komisyon
çözümüne katkı sağlamaya,
timizin çıkarlarını koruyarak
salonunda üye bilgilendirteknolojiye, iletişim ve sosyal
köprü vazifesi görmek, tüm
me toplantımızı gerçekilişkilere
önem
veriyoruz.
Söz
bu çalışmaları büyük bir özen
leştirdik.
konusu alanlarda gelişmeyi
ve dikkatle yapabilmek güm01 Aralık 2014 günü; 5
sağlayacak
faaliyetlerde
rük müşavirliği mesleğinin
Gümrük Müşavirleri Derbulunuyoruz.
önemini ortaya koymaktadır.
nekleri olarak ortak tespit
Kurullarımız ve Komisyonettiğimiz “2015 Yılı Asgari
larımız, göreve geldiğimiz Nisan 2014’ten itibaren, Ücret Tarifesi” teklifimizi Bakanlığa sunduk.
bu sorumluluğun bilincinde olarak çalışmalarını
Dernek Binamızda Arşiv ve Seminer Odası düdevam ettirmektedir. Eğitime, meslek mensupla- zenledik. Böylece, 20 kişiye seminer verebilecek
rımızın sorunlarının çözümüne katkı sağlamaya, imkânı kazanmış olduk.
teknolojiye, iletişim ve sosyal ilişkilere önem veriAnkara’da düşen dış ticaret iş hacmini yükyoruz. Söz konusu alanlarda gelişmeyi sağlayacak seltmek maksadıyla, ortak sektör temsilcileriyle
faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu çerçevede;
görüşmelerimiz sürmektedir. Bu çalışmalar sonuEğitim Komisyonumuz; Gümrük Müşavirliği ön cunda ilgili tüm tarafların görüşlerini açıklayabileeleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına ceği bir toplantının düzenlenmesini amaçlıyoruz.
katılacak adaylarımızın hazırlanmasına yönelik
Şeffaf yönetim ilkemiz gereği; yapılan işleri,
kurs ve eğitimleri vermiştir. Ayrıca adaylarımı- projelerimizi sizlerin bilgisine sunmaya çalışıyozın sınavlara daha iyi hazırlanmaları maksadıyla, ruz. Web sitemiz, elektronik posta, SMS mesajı,
Ankara’da ve temsilciliklerimizde deneme sınavı dergi ve toplantı gibi araçlarla yaptığımız bilgigerçekleştirmiştir. Tüm adaylarımıza sınavlarda lendirmeye ilave olarak, görevdeki birinci yılı dolbaşarılar diliyoruz. Önümüzdeki günlerde hedef- durduğumuzda, 1 yıllık faaliyet raporumuzu web
lediğimiz çalışmalardan biri de eğitim merkezimi- sitemizde yayımlayacağız.
zi kurmak ve kurumsal olarak, hizmet içi eğitimleGelecek sayılarda buluşmak üzere hepinizi sayrimizi devamlı sağlayacak yapıya kavuşturmaktır. gı ve sevgi ile selamlıyorum.
Sosyal İşler Komisyonumuz yoğun bir şekilde
faaliyetlerini sürdürmektedir. Soma’da maden ka-
Genel
Kurul’dan
Denetleme Kurulu (Asil)
Denetleme Kurulu (Yedek)
ASLIHAN ÇELEBİ
CEM ONAR
NADİR ELİBOL
SÜNDÜS DORUKOĞLU
BAYRAMALİ TEMİZER
GÜRKAN ÇORBACI
FAHRİ YAĞCI
HALİT UFUK BOYALI
COŞKUN KAYGUSUZ
ERDOĞAN ÇELİK
ALPER KÜRŞAT GÜNDÜZ
MUSTAFA YILDIRIM FİDAN
MAHPERİ DURMUŞ
ŞEBNEM ÇELENK
BURAK SİNCAN
CENGİZ KOCA
MEHMET TAHİR ÖZDEMİR
RAŞİT ER
İSMAİL DURSUN
SÜLEYMAN ŞAHİN DURSUN
SULTAN ALTUNIŞIK
ÜMİT ŞAHİN
SERKAN ATEŞ
MUHSİN SARIGÜL
FUNDA YILMAZ
ŞÜKRAN BADEM
YAŞAR ŞAHİN
HÜSEYİN GÖKDEMİR
Disiplin Kurulu (Asil)
Disiplin Kurulu (Yedek)
Danışma Kurulu (Asil)
Danışma Kurulu (Yedek)
NURAN SEVİLAY ÖKSÜZOĞLU
ENGİN AHMET SAYGI
AHMET ACAR
ALİ KESİM
MAHİR CAN TOKAR
SADRETTİN KÖYCEĞİZ
HAYDAR ÇELENK
MEHMET YILMAZ
ABDULKADİR KOÇBERBER
GÜZİDE ÖZBAY
HULUSİ DALKILIÇ
MAHMUT EKİCİ
EŞREF KAFADAR
ERMAN BALOĞLU
ADNAN AKARSU
MAHMUT KAYHAN ÖZTEKİN
YILMAZ ANDAÇ
FERHAT DENİZ
9
Genel Kuruldan
Genel Kuruldan
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği (AGMD)
2014 yılı olağan genel kurulu 12.04.2014 tarihinde
ATO Meclis Salonunda gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığına Sayın Nadir ELİBOL’un seçildiği ve Divan Heyeti yönetiminde gerçekleştirilen
Genel Kurul sonunda tüzüğümüz gereğince, kurullar seçildi.
Yönetim Kurulu (Yedek)
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
8
2014 Yılı Olağan Genel Kurulumuz
12 Nisan 2014 Tarihinde Yapıldı
Yönetim Kurulu (Asil)
Komisyonlar
Komisyonlar Oluşturuldu ve Çalışmalarına
Başladı
Kurulların oluşmasından sonra aşağıda ad ve
faaliyet alanları belirtilen komisyonlar teşkil edildi
ve çalışmalarına başladı.
Yönetim Kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında görev bölümü yaptı. Aslıhan ÇELEBİ Başkan, Cem ONAR Başkan Vekili, Nadir ELİBOL Başkan Vekili, Sündüs DORUKOĞLU Genel Sekreter,
Bayramali TEMİZER Sayman ve Gürkan ÇORBACI
Danışma Kurulu Tabii Üyelerimiz aşağıdadır.
BURHAN ÖRALAY
HAMZA ÇARHOĞLU
ALİ CENAP ÖZDEMİR
İSMAİL BAYKAL
ATİLLA ŞAHİN
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
10
Veznedar olarak seçildi. Sündüs DORUKOĞLU’nun
istifasıyla yerine yedek birinci sıradaki Burak SİNCAN Yönetim Kurulunca göreve çağırıldı, Erdoğan
ÇELİK Genel Sekreter görevine seçildi.
> Hukuk ve Mevzuat Komisyonu
> Eğitim Komisyonu
Üyelerimizin karşılaştıkları mevzuatsal probÜyelerimizin ve stajyer personellerin mevzu- lemler ile yargıya iletilmiş konularda bilgilendirat ve dış ticaret konularında bilgilendirilmesi ve me yapmak, hukuki sorunların çözümünde üyeeğitilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve eğitim lerimize mevzuata dayalı bilgi ve belge yönünden
programları hazırlamak.
destek olmak.
Eğitim Komisyonumuz toplantıda
Hukuk ve Mevzuat Komisyonumuz toplantıda
TEMSİLCİLERİMİZ (Harf Sırasına Göre)
Isparta Gümrük Müdürlüğü
Cem ONAR
Alper Kürşat GÜNDÜZ
Engin ŞENEL
Kayseri Gümrük Müdürlüğü
Aksaray Gümrük Müdürlüğü
Kürşad ARIDUMAN
11
Komisyonlar
Genel Kuruldan
Ankara Gümrük Müdürlüğü
İsmail DURSUN
İbrahim ERKILIÇ
Abdullah ÖNSAL
Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Coşkun KAYGUSUZ
Hasan Hüseyin OZAN
Serkan ATEŞ
Konya Gümrük Müdürlüğü
Zeki Uğur SOYLU
Samsun Gümrük Müdürlüğü
Abdülkadir KÖSTEK
Hakan YANIK
Esenboğa Gümrük Müdürlüğü
Cem ONAR
Kemal ÖZDEMİR
Mehmet ÖZBAŞ
Trabzon Gümrük Müdürlüğü
Burhan BALİ
> Etik Değerler Komisyonu
Mesleğin disiplin altına alınabilmesi ve gerek
üyelerimizce gerekse iş çevreleri tarafından iş ahlakı ve etik değerlerin benimsenmesi ve haksız rekabetin önlenmesi yönünde çalışmalar yapmak.
Etik Değerler Komisyonumuz toplantıda
Komisyonlar
> Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Komis> Odalar, Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum
yonu
Kuruluşları Komisyonu
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri üyelerimizin
Bu kurumlarda, Derneğimizi tanıtarak mesleyaşadıkları sorunların çözümü ve destek olma yö- ğimizin önemini sanayici, ithalatçı ve ihracatçı firnünde çalışmalar yapmak.
malara anlatmak ve bu kurumlardan mesleğimizin yararına destek sağlamak.
> Sosyal İşler Komisyonu
> İnsan Kaynakları Komisyonu
Üyelerimizin kaynaşması ve dayanışması amaİş başvurusunda bulunan kişilerin veya persocıyla sosyal aktiviteler planlamak, gelir getirici fa- nel arayan firmaların taleplerini takip ederek soaliyetler ile ilgili çalışmalar yapmak.
nuçlandırmak.
Sosyal İşler Komisyonumuz toplantıda
İnsan Kaynakları Komisyonumuz toplantıda
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri KomisyoOdalar, Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kunumuz toplantıda
ruluşları Komisyonumuz toplantıda
İletişim ve Yayıncılık Komisyonumuz toplantıda
Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerler Komisyonumuz toplantıda
13
Komisyonlar
Komisyonlar
> İletişim ve Yayıncılık Komisyonu
Günümüz teknolojisini aktif şekilde kullanarak
Derneğimizin tanıtımını yapmak, güncel olayların ve duyuruların anında üyelerimize ulaşmasını
sağlayarak, Derneğimiz faaliyetlerine ilişkin dergi
yayınını yapmak.
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
12
> Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerler
Komisyonu
Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerlerin
sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu’na
ileterek sorunları giderme konusunda çalışmalar
yapmak.
Ziyaretler
Yönetim Kurulumuzun Ziyaretleri
Devir-Teslim işleminin bitmesinin ardından Yönetim Kurulumuz, sektörümüzle ilgili makamları ziyaret
ederek, sektör sorunlarını gündeme getirmiştir. Bu çerçevede gerçekleştirilen ziyaretler aşağıda belirtilmiştir.
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı
Sayın Fatih METİN’i ziyaret
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Sayın Sezai
UÇARMAK’ı ziyaret
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Sayın Remzi
AKÇİN’i ziyaret
15
14
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Sayın İsmail
YÜCEL’i ziyaret
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Sayın Neşet
AKKOÇ’u ziyaret
Gümrükler Genel Müdürü
Sayın Cenap AŞÇI’yı ziyaret
Ziyaretler
Ziyaretler
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı
Sayın Ziya ALTUNYALDIZ’ı ziyaret
Ziyaretler
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel
Müdürü
Sayın Harun USLU’yu ziyaret
Ankara Gümrük Müdürü Sayın Recep BİLGİN’i ziyaret
Esenboğa Gümrük Müdürü Sayın Mehmet Tuncay
BAYRAKTAR’ı ziyaret
16
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi
Gen. Müd. Yrd. Sayın Sibel KAPLAN’ı ziyaret
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Orta Anadolu Gümrük ve
Tic. Blg. Müd. Sayın Hayrettin COŞKUN’u ziyaret
Yönetim Kurulumuz 22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde Antalya bölgesini ziyaret ederek temsilciliğimiz ve
üyelerimizle, ayrıca Port Akdeniz yetkilileriyle görüştü.
Muayene Memurları Derneği
Başkanı Sayın Bekir DURUSOY
ve Yönetim Kurulu Heyeti,
Derneğimizi ziyaret etmişlerdir.
17
Ziyaretler
Ziyaretler
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü
Sayın Avni ERTAŞ’ı ziyaret
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürü
Sayın Ramazan ERSOY’u ziyaret
Ortak Çalıştay
Ziyaretler
14-15 Haziran 2014 Tarihleri Arasında
Sapanca’da Ortak Çalıştay Toplantısı
Yapıldı
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gümrük
Müşavirleri Dernekleri 2014/1 Ortak Çalıştayı
gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam
etti.
19
Ziyaretler
Ortak Çalıştay
Sayın Müsteşarımız tüm Dernek Yönetim Kurulu Başkanlarına ve Üyelerine gösterdikleri çalışma
ve iş birliği için teşekkür etti.
Yönetim Kurulumuz, ASO Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR’i
ziyaret etti.
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
18
inanıyorum. İhracata dayalı büyüme modeli için
iş dünyamızın önünü açacak olan, onlara rekabet
şansı tanıyacak olan kamu kurumlarının yanında
iş dünyamıza yol gösterici olan Gümrük Müşavirlerini dış ticaret müşavirliği alanına taşımaya ihtiMüsteşarımız Sayın Ziya ALTUNYALDIZ ko- yacımız var.
İnisiyatif alan çözüme odaklanan ve çözümü
nuşmasında;
“Beşincisini gerçekleştirdiğimiz, çağdaş yöne- mutlaka bulan bir anlayış ile çalışıyoruz. Özelikle
tim modellerden biri olan bu çalıştayın, aile birliği merkezdeki anlayış ile taşradaki anlayışın paralel
içinde sorunları yüz yüze, aracı olmadan dış tica- hale gelmesi gerekiyor. Yapılan işlemlerde stanretin önemli aktörlerinden olan derneklerimizin dardı yakalamamız gerekiyor. Atacağımız her
başkan ve üyeleri ile çözüme kavuşturulacağına adımda paralel hareket edersek hedefimize daha
hızlı ulaşma şansına sahip oluruz.” dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın
Ziya ALTUNYALDIZ başkanlığında, Gümrük Müşavirleri Dernekleri’nin üst yönetimlerinin katkılarıyla 14-15 Haziran 2014 tarihlerinde Sapanca’da
ortak çalıştay toplantısı gerçekleştirildi.
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin
ÖZDEBİR ve Yönetim Kurulu üyeleri 29
Eylül 2014 tarihinde ziyaret edilmiştir. Görüşmede; Ankara’da Sanayi sektörünün ve
sektörümüzün ortak sorunları değerlendirilmiş, Ankara’da dış ticaret iş hacminin
yıllara göre ve bugünkü durumunu tespit
etmek maksadıyla bilimsel bir çalışma yapılmasının gerektiği sonucuna varılmıştır.
İlk aşamada, anket çalışmasına başlanmıştır. Konuya özel önem verilmekte ve aynı
kapsamda Ankara Ticaret Odası ve Lojistik
Nakliye sektörü ile de görüşmeler planlanmaktadır.
Makale
İhracat artış hızını korumak ya da yükseltmek,
önümüzdeki dönemde kolay olmayacaktır. Hem
gelişmiş hem de gelişen ülkelerde büyümenin
yavaşlaması, ihraç ürünlerimize olan küresel talebin bir süre eskisi kadar güçlü olmayacağını göstermektedir. Bu nedenle, ihracatın artırılabilmesi
için Türkiye’nin küresel ihracat içindeki payının
ve yüksek fiyatla satılan yüksek kaliteli ve yüksek
teknoloji gerektiren ürünlerin ihracat içindeki payının artırılması gerekmektedir. Bu nedenle, kaliteye ve inovasyonla beslenen verimlilik artışına
odaklanılması gerekmektedir.
Nurettin ÖZDEBİR
Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye’nin ihracatta gösterdiği başarılar tartışma götürmez. 2000 başlarında 30 milyar dolarlarda olan olan ihracat bugün 155 milyar doları aşmış durumdadır. 2002-2012 döneminde ihracatta
yıllık ortalama artış, %15 ile dünya ortalamasının
üzerinde gerçekleşmiştir. 2000 yılında 90 ülkeye
mal ihraç eden Türkiye, bugün hemen hemen
bütün ülkelere ihracat yapmaktadır. İhracat pazarlarındaki çeşitlenmeye rağmen kalite standartlarının yüksek olduğu Avrupa Birliği’nin toplam
ihracat içindeki payı önemini korumaktadır. Bu
dönemde ihracatın kompozisyonu da değişmiştir. 2000’lerin başında hazır giyim ağırlıklı olan ihÜlkemizde yüksek cari işlemler açığının nedeni- racatta artık otomotiv sektörü başı çekmektedir.
ni yüksek dış ticaret açığında bulmak da mümkün- Metal, makina ve gıda sanayiinin ihracattaki payı
dür. Dış ticaret açığını düşürmek, mümkünse faz- da artmıştır. Son yıllarda kimyasallarda, özellikle
laya dönmek için ihracatın artması gerekmektedir. plastik ihracatında da bir artış görülmektedir.
Ankara, hem orta ve yüksek teknolojik üretimde
hem de beşeri sermayede kentlerimiz arasında göreli bir avantaja sahiptir. Ankara’ya bu avantajı sağAnkara, bölgesel sanayi içinde ileri ve ortalayan faktörler Ankara’nın yüksek yaratıcı sermaye,
ileri teknoloji alanlarında en çok yatırım yapan
insani sermaye ve sosyal sermaye donanımıdır.
Yaratıcı sermaye, 1000 kişi başına teknik ele- bölgedir. Son yıllarda Ankara’da ileri teknoloji
man, kamu ve özel imalat sanayiinde Ar-Ge har- alanında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin
camalarının çıktı içindeki payı, kişi başı akademik toplam işletmeler içindeki oranı hızlı bir gelişme
yayın sayısı, kişi başına tescilli patent sayısı, kişi göstermektedir. Bu konum, önümüzdeki yıllarda
başı patent başvuru sayısı gibi değişkenlerden Ankara’yı yüksek katma değerli ürün üretiminde
oluşmaktadır. Ankara “yaratıcı sermaye” endeksin- ve ihracatında lider yaparak ülkemizin sürdürülede 100 puan ile açık ara birinci sırada yer almak- bilir büyüme ve yüksek ihracat hedeflerine ulaştadır. İkinci sıradaki İstanbul’un puanı ise 56,7’dir. masında anahtar kent haline getirmektedir.”
İnsani sermaye endeksi; anaokullarından üniversiteye öğretmen başına öğrenci sayısı, ortalama bitirilen okul yılı, okuma yazma oranı, ÖSS
başarısı gibi değişkenlerden oluşmaktadır. İnsani
sermaye endeksine göre Ankara 100 puan ile birinci, İzmir, 96,4 puanla 7’nci, İstanbul 90,8 puanla
11’inci sırada yer almaktadır.
21
Makale
Makale
“Türkiye ekonomisinin temel sorunlarından birisi cari işlemler açığıdır. Ülkemizde tasarruf oranlarının düşüklüğü ve yabancı fonların bolluğu
nedeniyle cari işlemler açığının gayri safi hasılaya
oranında son yıllarda önemli cari açık oranlarına
ulaşılmış, bu durum ise sürdürülebilir ekonomik
büyüme açısından bir risk oluşturmuştur. Cari işlemler açığını düşürmek ve ekonomik büyümeye
bir tehdit olmaktan çıkarmak için Türkiye, yerli
kaynaklarından daha fazla ve etkin bir biçimde
yararlanmak, inovasyona ve yüksek teknolojilere
yönelerek içeride yaratılan katma değeri artırmak
zorundadır.
Görüldüğü gibi Ankara’nın rekabet gücünün
temelinde, onun bilgi ve teknoloji üretme kapasitesi bulunmakta ve Ankara bu kapasitesini
iyi bir biçimde değerlendirmektedir. Kalkınma
Bakanlığı’nda yapılan bir araştırma Ankara’nın
ileri teknoloji alanında da ülkemizin lider kenti
olduğunu ortaya koymaktadır. Ankara’da faaliyet gösteren işletmeler gerek Türkiye ortalaması
gerekse diğer gelişmiş ekonomik bölgelere göre
daha ileri teknoloji alanlarında yoğunlaşma göstermektedir. Çalışan sayısı bakımından değerlendirildiğinde Ankara ileri teknoloji istihdamında
açık ara liderliğini sürdürmektedir. Toplam işgücü
ödemeleri bakımından Ankara, ileri teknoloji alanında istihdam edilen işgücüne yapılan maaş ve
ücret ödemelerinde ilk sırada yer almaktadır.
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
20
Türkiye’de yüksek teknolojili üretim ve
Ankara
Türkiye’nin orta teknolojik ürün ihracatı artmış
olmakla birlikte yüksek teknolojik ürün ihracatında bir kımıldama olmamıştır. Son istatistiklere
göre yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız içindeki payı yüzde 3’ler düzeyindedir. Bu yapıyı değiştirmek ve yüksek büyümede avantaj sağlayan
ihraç ürünlerinde rekabetçi olmamız gerekmektedir. Türkiye’nin yüksek kaliteli ve yüksek katma değerli ürünlere geçebilmesi için hem yeni yatırımlara hem de daha nitelikli işgücüne ihtiyacı vardır.
Sosyal sermaye endeksi; hane halkı büyüklüğü, 100.000 kişi başına doktor, 100.000 kişi başına
sinema, 100.000 kişi başına gazete, kız okullaşma
oranı, 1000 kişi başına sivil toplum kuruluşu sayısı,
kişi başına konut elektrik tüketimi, net göç oranı,
okuma yazma oranı gibi değişkenlerden oluşmaktadır. Sosyal sermaye endeksinde de Ankara
birinci sırada yer almaktadır. Ankara’yı İstanbul ve
Muğla izlemektedir.
Haberler
Sayın Nurettin CANİKLİ, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Görevini Sayın Hayati YAZICI’dan
Devraldı
çiçek ve hediye takdiminde bulundu.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin CANİKLİ’ye Yönetim Kurulumuz
adına tebrik mesajı gönderen Yönetim
Kurulu Başkanımız Aslıhan ÇELEBİ’ye hitaben Sayın Bakanımız tarafından gönderilen mesaj aşağıdadır.
Yukarıda kapak fotoğrafı gösterilen “Osmanlı
Başbakanlık arşivlerinden, İstanbul Osmanlı
Belgelerinde Gümrük” konulu 155 sayfalık katalog; arşiv gümrük kayıtlarının incelenmesiyle; Sayın
Dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Ha- Yasemin YILMAZ, Sayın Gülçin ABAY, Sayın Seda
GÜRSOY, Sayın Hilal DOĞAN ve Sayın Hacer KILIyati YAZICI’nın himayesinde,
ÇARSLAN tarafından tanzim edilmiş ve 29 Mayıs
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardım- 2014 tarihinde Ankara Gümrük Müşavirleri Dercısı Sayın Sezai UÇARMAK’ın nezaretinde,
neği tarafından bastırılmıştır.
Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük MüBelge niteliğinde bu değerli kataloğun yayıma
dürü Sayın Nurol ÖZKAN ve Muhafaza Memuru hazırlanması ve yayımlanmasında emek veren,
Sayın Kenan YILMAZ tarafından üstlenilerek,
desteğini daima verenlere teşekkür ediyoruz.
23
Haberler
Haberler
Osmanlı Belgelerinde Gümrük
Kataloğunun Basımı Gerçekleştirildi
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
22
Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Hayati
Yazıcı, 30 Ağustos 2014 tarihinde Bakanlık binasında düzenlenen törenle görevi
yeni Bakan Nurettin Canikli‘ye devretti.
Devir teslim töreninde, yapılan konuşmaların ardından Sayın Nurettin Canikli ve Sayın Hayati Yazıcı birbirlerine
Makale
Salih BEZCİ
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
ANKARA İHRACATÇI FİRMALARININ SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI (1000 USD)
2013
2014
564.256
4.655.708
4.995.464
14.676
12.286
119.070
131.018
Çelik
43.592
52.551
478.183
508.077
Çimento Cam Seramik Ve Toprak Ürünleri
12.337
7.548
99.303
99.637
540
859
4.532
5.922
Demir Ve Demir Dışı Metaller
28.575
29.080
330.045
311.204
Deri Ve Deri Mamulleri
1.735
3.066
23.879
32.804
Diğer Sanayi Ürünleri
371
502
3.615
3.809
Elektrik - Elektronik
47.364
37.637
372.311
386.115
Fındık Ve Mamulleri
7
5
164
430
Gemi Ve Yat
251
167
1.355
2.399
Halı
609
1.270
6.762
9.488
Hazırgiyim Ve Konfeksiyon
3.260
4.322
42.729
44.912
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri
6.296
9.741
134.356
90.116
İklimlendirme Sanayii
15.598
16.398
130.988
148.977
Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri
101.956
110.971
870.564
829.054
103
176
940
1.198
Maden Ve Metaller
55.586
73.191
513.541
483.703
Makine Ve Aksamları
66.536
104.552
660.861
783.629
Meyve Sebze Mamulleri
4.518
5.207
43.710
52.347
Savunma Ve Havacılık Sanayii
45.439
45.141
346.683
494.941
Su Ürünleri Ve Hayvancılık Mamulleri
2.462
2.830
27.208
28.565
336
162
665
715
Taşıt Araçları Ve Yan Sanayi
30.791
43.987
425.301
523.203
Tekstil Ve Hammaddeleri
1.420
1.538
12.233
14.847
Tütün
45
82
445
594
Yaş Meyve Ve Sebze
273
845
5.575
6.734
Zeytin Ve Zeytinyağı
102
141
692
1.027
İhracatta Ankara
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
24
Ülkelerin birçoğu bu yüzyılın başında ekonomide dışa bağımlılığını azaltmak için yurt içi sanayileşmeye dayanan ithal ikameci politikaları
ekonomik büyüme modeli olarak benimsemiş ve
uygulamıştır. İlk yıllarda başarılı sonuçlar veren bu
model 1960’lı yıllardan itibaren büyümek için yeterli döviz kaynağını sağlayamaması üzerine, yeni
bir strateji ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Türkiye için bu
ihtiyaç 1979 petrol krizinin ardından yaşanmış ve
1980 yılında 24 Ocak kararlarıyla dışa açık ve ihracata yönelik bir sanayileşme politikası benimsenmiştir. Bu modelle de dış ticaret açığına ihracata
önem verilerek çözüm üretilmesi amaçlanmıştır.
Yeni model sanayileşmede başarılı olmuş ve 1947
yılından bu yana sürekli dış ticaret açığı veren
Türkiye’de tarım ürünlerine dayalı ihracat gelirleri 2000’li yıllardan itibaren sanayi ürünleri lehine
dönmüştür.
Makale
ği sorusuna cevap arıyor. Ankara için yapılan ihracat performans analizinde “ihracatın teknolojik
dağılımı” ele alındı. Buna göre, Ankara, orta ve
ileri teknolojili mal ihracatında İstanbul, Bursa ve
484.778
Ağaç Mamülleri Ve Orman Ürünleri
Değerli Maden Ve Mücevherat
Kuru Meyve Ve Mamulleri
İhracata dönük üretim stratejisi belirleyen Türkiye son dönemde her bir ilin üretimlerinin dünya
pazarında rekabetçi bir şekilde nasıl yer alabilece-
Ankara için yapılan ihracat performans analizinde
“ihracatın teknolojik dağılımı” ele
alındı.
TOPLAM
Kocaeli’nin ardından dördüncü sırada yer alıyor.
İllerin tüm ihraç ürünleri değil yalnızca rekabet
avantajına sahip olduğu ürün çeşitliliği incelendiğinde bu kez Ankara, İstanbul ve İzmir’in ardından
üçüncü sıraya yükseliyor.
2013 yılı sonu itibariyle Ankara’nın ihracatı 7
milyar 981 milyon dolar, ithalatı da 10 milyar 691
milyon dolar olmuştur. TİM verilerine göre, 2014
yılı Ocak-Ağustos döneminde bu rakam 4 milyar
995 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
Ankara’nın ihracata yönelik sektörleri incelendiğinde, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve
aksamları, maden ve metaller, çelik, taşıt araçları
ve yan sanayi, elektrik-elektronik, savunma ve havacılık ön plana çıkmaktadır.
Süs Bitkileri Ve Mamulleri
Kaynak:TİM-İl ve Sektör Bazında İhracat Rakamları
2013 yılında 199 ülkeye ihracat yapan kine ve aksamları, otomotiv yan sanayi ürünleriAnkara’nın ihracatında en büyük pay Irak, Birleşik ni ise Irak, Azerbaycan, Cezayir gibi ülkeler tercih
Devletler, Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait. Ankara’dan ediyor.
gelişmiş ülkelere yapılan ihracat ağırlıklı olarak
hammadde yani kimyevi maddeler, demir, çelik,
tekstil hammaddeleri fasıllarında yapılıyor. Ma-
25
Makale
Ocak-Ağustos
Ağustos 2014
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
Ocak-Ağustos
Ağustos 2013
Makale
ANKARA İHRACATÇI FİRMALARININ ÜLKELERE GÖRE İHRACAT FERFORMANSI (1000 USD)
Ocak-Ağustos
2013
2014
37.302
407.036
499.054
37.674
68.259
326.487
462.581
ÇİN HALK CUMHURİYETİ
46.372
52.083
474.241
421.783
ALMANYA
11.632
26.527
186.099
259.590
İTALYA
20.536
18.174
206.567
193.210
AZERBEYCAN-NAHCIVAN
26.806
21.414
212.017
182.739
TÜRKMENİSTAN
14.137
21.225
144.230
169.970
YUNANİSTAN
23.487
26.700
166.211
168.541
BİRLEŞİK KRALLIK
16.898
19.522
163.808
161.924
RUSYA FEDERASYONU
15.362
16.519
146.867
120.120
BIRLESIK ARAP EMIRLI
17.350
9.663
53.051
106.302
SUUDI ARABISTAN
9.133
13.743
97.060
99.711
İSPANYA
11.318
12.228
97.385
99.637
CEZAYİR
10.938
12.967
127.485
98.895
GÜRCİSTAN
11.453
11.352
57.521
80.682
FRANSA
5.326
6.795
66.240
80.402
MALEZYA
3.201
3.938
20.568
77.765
İRAN (İSLAM CUM.)
9.724
8.121
96.219
68.465
HINDISTAN
4.870
7.133
53.393
61.814
BELÇİKA
9.419
4.407
64.318
60.170
UKRAYNA
5.757
3.654
42.311
56.626
Ağustos 2014
IRAK
40.341
BİRLEŞİK DEVLETLER
Kaynak: TİM-İl ve Ülke Bazında İhracat Rakamları
Ankara 2013 yılı verilerine bakıldığında
Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci ili duru-
mundadır. Bu seviyeyi yukarıya çekebilmek için
yapılacakların başında üretim sektörlerini ve pazarı genişletmek geliyor. Ankara, 12 organize sanayi
bölgesi ve 6 teknoparka sahiptir. Savunma ve Havacılık Sanayi, Medikal Sanayi, Yenilenebilir Enerji,
İş ve İnşaat makineleri kümelenmeleriyle uluslararası rekabet gücü yüksek bir şehirdir. Son 10 yıllık
süreçte Başkentimiz her yıl önemli bir büyüme kaydetmiştir. Ticarette yeterlilik olmaz. Her zaman daha
fazla ihracat yapabilmek için gayret içinde olmamız
gerekiyor. Bu pencereden bakınca Ankara’nın ihracatını yeterli görmek elbette mümkün değil. Ancak
şu anki seyrin olumlu olduğu söylenebilir.
Her ne kadar seyir olumlu olsa da Ankara Tica-
Ankara 2013 yılı verilerine bakıldığında
Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci ili
durumundadır
Ankara Ticaret Odası olarak üyelerimizin gelişimine katkı sağlamak ve ihracatımızın artmasını
teşvik etmek için gelecek yıl, “100. Yıl Türkiye Vizyonunda Ankara Ticareti” konulu, paneller, çalıştaylar ve arama konferansları düzenleyeceğiz.
Yine üyelerimizin yurtdışına açılmasını sağlamak, ihracatımızı artırmak amacıyla altyapı çalışmalarını tamamlayarak 2015 yılında ATO 1. Uluslararası Ticaret Zirvesi düzenleyeceğiz.
27
Makale
Makale
Ankara’nın ihracatının ithalatı karşılama oranına bakıldığında son yıllarda yükseldiği ve Türkiye
ortalamasının da üzerine çıktığı görülmektedir.
2013 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı Türkiye geneli için yüzde 60,3 iken, Ankara’da yüzde
74 olmuştur. Ankara’da imalat sanayi ihracatının
teknoloji düzeyi artmaktadır. Genel kompozisyonu Türkiye geneline göre daha yüksek teknolojili
ürünlerden oluşmaktadır. 2011 yılı itibariyle yüksek teknolojili ürünler, Ankara ihracatında yüzde
8,6’lık bir paya sahiptir. Bu oran Türkiye ihracatında yüzde 3,1 düzeyindedir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Ankara Sanayi Odası, Ankara
Ticaret Borsası, Ankara Esnaf
ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve
Akyurt Belediyesi ile ortaklaşa
Ankara Uluslararası Fuarcılık ve
Kongre Anonim Şirketi’ni kurduk. ATO yüzde 20 hisseyle bu
şirketin büyük ortaklarından
biri. Akyurt’ta 680 bin metrekarelik bir arsa fuar alanı için tahsis
edildi ve gerekli imar planı değişiklikleri yapıldı. Fuar merkezinin projesi Osmanlı
ve Selçuklu mimarisinin günümüze uyarlanmış
şeklidir. Fuar alanı, Ankara’nın ve sektörün gelişimine göre 100’er bin metrekarelik iki ayrı kapalı alan daha inşa edilebilecek bir yapıya sahiptir.
Uluslararası fuar ve kongrelerin düzenleneceği
bu merkezin havaalanına yakın olması da ayrı bir
özellik katıyor. İlerleyen dönemde havaalanına
yapılacak olan yeni pistle birleştirilecek. Burada
uçak ve havacılık fuarları yapılacak. Ayrıca burada
uçak bakim ve onarımları da yapılabilecektir.
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
26
Ocak-Ağustos
Ağustos 2013
Ankara’nın ihracatını artırmaya yönelik poliret Odası olarak 2023 yılı için Türkiye’nin önüne
koyduğu 500 milyar dolarlık ihracat hedefini baz tikaları ve çalışmaları ülke genelinde yürütülen
çalışmalardan ayrı düşünmek mümkün değildir.
alarak bizler de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Uluslarararası arenada ticaret yapmak sözko- Ekonomik kalkınmanın temelinde yatan unsur kişi
nusu olduğunda ilk akla gelen fuarlardır. Ankara başına düşen milli gelir oranının yüksek olmasıdır.
Ticaret Odası olarak, üyelerimizin yurtdışı pazar- Yüksek milli gelire ulaşmanın yollarından biri de
larla tanışmaları için uluslar arası fuarlara katılma- ihracatı artırmaktır. Ankara olarak da ülke olarak
ları amacıyla tercüman ve stant ücreti desteği ve- da yapılması gereken yeni ürünler üretip dış pariyoruz. Ankara’nın uluslararası bir fuar merkezine zarlara ihraç etmektir. Bunun için de global ölçekli
sahip olması için çalışmalar yürütüyoruz. TOBB, ihracat ve pazarlama stratejilerine ihtiyaç vardır.
Haber
2008 yılından itibaren uygulamaya konulan bu
YGM DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN OLARAK 5
DERNEK TARAFINDAN ORTAK BASIN BİLDİRİSİ sistem ile gerçekten ciddi iyileşme ve disiplin sağlanmıştır.
YAYIMLANDI
MESLEK ONURUMUZ VE HAKLARIMIZ KORUNMALIDIR…
Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın
Aslıhan ÇELEBİ ve Başkan Vekilimiz Sayın Nadir
ELİBOL tarafından konuya ilişkin bilgi verildi. 5
Gümrük Müşavirleri Derneğinin ortak hareket
etme kararını aldıkları belirtildi.
Toplantıda katılımcılar görüşlerini açıkladı. Telafisi mümkün olmayan hak kayıplarının yaşanacağı, binlerce çalışanın işsiz kalmasına yol açacak
Aynı gün acil olarak Ankara Gümrük Müşavirle- söz konusu düzenlemenin iptali için yapılması geri Derneği merkezinde YGM üyelerimizin katılımı rekenler konuşuldu. Alınan kararlar doğrultusunile durum değerlendirilmesi yapıldı.
da çalışmalar başlatıldı.
29
Haber
Haber
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Genel Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) Seri No:2 Tebliğde değişiklik yapan (2 Aralık
2014/29193 Resmi Gazete’de yayımlanan) Seri
No:5 Genel Tebliğin 4 ncü maddesinde antrepo
giriş-çıkış, stok takip, sayım ve elleçleme işlemlerinde kamusal görevin devri ile YGM’lerin antrepolarda görevlendirilmesi kaldırıldı.
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
28
02 ARALIK 2014 TARİHİNDE YAPILAN YGM
DÜZENLEMESİ ÜZERİNE YETKİLENDİRİLMİŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİMİZ İLE ACİL
TOPLANTI YAPILDI
Son günlerde kamuoyuna da yansıyan iki suiistimal iddialarından hareketle, sistemin tümünde
Avrupa Birliği müktesebatına uyum kapsa- yaygın bir kötüye kullanım varmış gibi, kamuomında gümrük mevzuatında yapılan değişiklik ile yunda olumsuz algı yaratılmıştır. Kurallara uygun
ekonomik etkili gümrük rejimlerinden antrepo re- ve doğru bir şekilde yapılan milyonlarca gümrük
jiminde devlet tekeli kaldırılması sonucu özel sek- işlemi görmezden gelinerek olumsuz birkaç örneğin, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği müessetör tarafından ciddi miktarda antrepo açıldı.
sine mal edilmesi kabul edilemez.
Mevzuat gereği gümrük gözetim ve denetimi
Antrepo işleticisi ile birlikte mali ve cezai yönaltında olması öngörülen özel ve genel gümrükden
birlikte sorumlu olması dolayısıyla, sistemin
lü antrepolarda, gümrük idarelerinin yeteri kadar
personel görevlendirmemesi nedeni ile etkin de- aynı zamanda sigortası olan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemi sürdürülemez hale getinetim ve kontrol sağlanamamıştır.
rilmiştir. İki sorumlu yerine tek sorumlu sisteme
Bu tespit üzerine, antrepolara giren ve çıkan dönülmesinin hata ve suiistimalin önlenmesinde
eşyaya nezaret edilmesi ile bunlara ilişkin tespitle- zafiyet yaratacaktır.
rin yapılması, kayıtlarının günlük olarak elektronik
İhtiyaca binaen uygulamaya konulan bu müortamda gümrük idaresine bildirilmesi, dönemsel
sayımların yapılması, idarenin izin ve talimatı doğ- essesenin kuruluş amacı, gerekçesi ve süreci hakrultusunda eşya hareketine izin verilmesi ile mev- kında siyasi iradeyi temsil edenlere yeterli ve sağzuat hilafına doğabilecek hata, eksiklik ve suiisti- lıklı bilgi verilmediği kanaatini taşımaktayız. Zira
malin engellenmesi amacı ile müteselsil sorumlu 2008 yılı sonunda uygulamaya konulan, teknoloikinci bir müessese olarak 2008 yılında yetkilendi- jik imkânların kullanıldığı ve uygulamaya ciddiyet
ve disiplin getiren bu uygulamadan bu kadar kısa
rilmiş gümrük müşavirliği sistemi getirilmiştir.
süre içinde vazgeçilmesinin izahı yoktur.
Bakanlıkta asgari on yıl müfettişlik ya da üst düBu tebliğ, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği
zey yöneticilik yaptıktan sonra ayrılanlar ile asgari
sistemi
içinde istihdam edilen, konusunda uzman
yedi yıllık tecrübeye sahip gümrük müşavirlerinden sicil durumu uygun olanların yetkilendirilmiş yaklaşık 4500 kişinin 31 Aralık 2014 tarihi itibari ile
işsiz kalması sonucunu doğuracaktır.
gümrük müşaviri olma imkânı tanınmıştır.
Mesleğini yasa ve mevzuata uygun şekilde sürYetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemine
dönük mevzuat düzenlemesi yapılmadan önce; düren yetkilendirilmiş gümrük müşaviri meslekdış ticaret erbabı, antrepo işleticileri, uygulama- taş ve çalışanlarının onurlarını inciten bu tebliğin
cı gümrük idare amirlerinden oluşan paydaşların iptal edilerek yaratılan maddi ve manevi mağduolumlu görüşleri alınmıştır. Pilot bölge uygula- riyetin giderilmesi Sayın Bakanımız ve Hükümetimasından başarılı sonuç alındıktan sonra gümrük mizden acil beklentimizdir.
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
müsteşarlığınca uygulamaya geçilmiştir.
BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemi
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
sürekli denetim elemanları marifetiyle de kontrol
İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
edilmiş ve uygulamadan kaynaklanan boşluklar
MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
giderilerek sürekli iyileştirme sağlanmıştır.
Haber
mesini sağlayan bu sistem, aksaklıkları olmasına
rağmen eskiye göre kamu yararı açısından daha
doğru ve güvenilirdi. Her kurumda ve kuruluşta
olduğu gibi aksayan yönler, kötü niyetli yaklaşımlar, bu sistem içerisinde de ortaya çıkmıştır, ancak
cezai yaptırımlar hem daha ağır hem de daha hızlı
uygulanabiliyordu. Yaptıkları her işlemde devlete karşı MÜTESELSİLEN kefil olan, Kamunun hak
kaybını karşılayan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, konularında tecrübeli ve tamamına yakını
Bakanlıktan emekli Bürokratlardır.
Bu değişiklik neler getirecek neler götürecek;
Maalesef, yıllarca bu mesleği icra eden ve her
türlü problemiyle karşı karşıya olan bizler bu yetki
alımının sonuçlarının kamu adına iyi olmayacağını görüyoruz ve uyarıyoruz, bu elinden oyuncağı
alınan şımarık çocuk çığlığı değildir. Bizim feryadımız, Devletimizin daha fazla zarar göreceğini önceden biliyor olmamızdır.
Sayın Bakanımızın sistemin işleyişi hakkında
yeterli derecede bilgilendirilmediği, bu sisteme
31
Haber
Haber
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Aslıhan ÇELEBİ; 02 Aralık 2014
tarihinde yapılan düzenleme ile Yetkilendirilmiş
Gümrük Müşavirlerinin yetkilerinin kaldırılmasına
ilişkin aşağıdaki açıklamayı yaptı.
“T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından,
02 Aralık 2014 tarihinde yayımlanan tebliğ ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri’nin antrepolarda
giriş ve çıkış işlemleri, stok sayımları ve elleçleme
gibi yetkileri tamamiyle ellerinden alınmıştır.
Bundan önceki sistemde antrepoların yerini
dahi bilemeyen bir yapının oluşu, kamunun bu
görevi, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri’ne
devretmesine yol açmıştır.
Gümrük Genel Tebliği (Seri No:2) ile düzenlenmiş olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği
sistemi esasen; Kamunun takip etmekte verimli
olmadığı konuları, kamu yararına çalışan kişiler
eliyle yürütülmesini sağlamaktır. 2008 yılında
başlatılan ve bugüne kadar yaptığı çalışmalar
ile özellikle Antrepolarda çifte denetimin getiril-
Çözüm nedir?
Çözüm kesinlikle Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sistemini kaldırmak değildir. Aksine bu
sistemi güçlendirmektir. Zaten 02 Aralık 2014 tarihinde yayımlanan tebliğin 4 üncü maddesi hariç
diğer maddeleri sistemi güçlendirmeye yönelik
çalışmalardır. Aslında yapılmak istenilen, sistemi
güçlendirmek iken ani bir karar ile 4. maddenin
eklendiği açıktır. Bu haliyle tebliğ kendi içerisinde
de çelişmektedir.
Denetimler sıklaşacak, memurlar antrepo
sayımı ile uğraştırılmadan denetim ve onay
mekanizması olacak, Yetkilendirilmiş Gümrük
Müşavirleri’nin antrepolara verdikleri hizmetlerin süreleri azaltılacak ve uzun vadeli çalışmanın
önüne geçilecek, antrepo işleticilerine uygulanacak cezai müeyyideler artırılacak, kamera kayıtlarını tutmayan veya kaybeden işleticilere antrepo
kapatma gibi cezalar verilecek, bu önlemler çok
rahatlıkla artırılabilir, işini düzgün yapan kişiler de
aynı şekilde ödüllendirilecek.
İkinci ve kalıcı, hem de bir an önce yapıması gereken çözüm ise Gümrük Kanunu’nun geçici 6. maddesinde belirtilen meslek mensuplarının, Kamu
Kurumu niteliğinde meslek kuruluşu çatısı altında
yer almalarıdır. Mesleğin disiplin altına alınması
kaçınılmazdır. Sonuçta her ne ad verirseniz verin,
hangi şekle sokarsanız sokun, Dış Ticaret devam
ettiği sürece bu meslek devam edecektir. Mesleğimizin en önemli noktası ise doğrudan vergilerin
tahsilinde rol oynamaktır. Böyle bir mesleğin, Dernek çatısında takibi, gelişen Dünya ekonomisi ve
Dış ticaret hacminde mümkün bulunmamaktadır.
Bu gerçekten kaçılmaz. Oda olarak yapılanmamız,
meslek mensuplarının suistimallerinin önüne geçeceği, disiplin cezalarının artacağı ve en önemlisi
hesap sorulacağı demektir.
Sayın Bakanımıza sesleniyoruz. Önümüzdeki günlerde daha ağır sonuçlar doğuracağını ve
suistimallere yol açacağını gördüğümüz, tam ve
doğru olarak bilgilendirilme olmadan yapıldığına
inandığımız bu düzenlemeyi iptal edin. Sistemdeki hataları, beraber çalışıp islah edelim.”
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
30
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
BAŞKANI ASLIHAN ÇELEBİ; YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK
MÜŞAVİRLERİNİN YETKİLERİNİN ALINMASININ KAMU ADINA
ÇOK OLUMSUZ SONUÇLARI OLACAKTIR. BU DÜZENLEMEDEN
ACİLEN GERİ DÖNÜLMELİDİR.
geçilmesinin gerekçelerinin neler olduğunun tam
olarak anlatılamadığı açıktır. Bizler konunun uzmanı meslek mensupları ve Gümrük Müşavirleri
Dernek Başkanları olarak görüşlerimizin alınmamasından son derece üzgünüz. Unutulmamalıdır ki, her gün ülkemizin dış ticaretinin %95’i
bizim düzenlediğimiz beyannameler aracılığıyla
ve bizim çalıştırdığımız personellerin takibi ile
sonuçlandırılmaktadır. Pek çok kurum ve kuruluşta yaşadığımız ama bir vatandaş olarak yaşamak
istemediğimiz görevi kötüye kullanma ve suistimaller bizim mesleğimizde de mevcuttur. 2000
yılından bugüne kadar bu etik değerlere riayet
mücadelesini Dernekler olarak vermekteyiz. Son
yıllarda da suistimal oranlarında ciddi azalmalar
olduğunu görüyoruz. Kamuoyu gibi bizler de vatandaş olarak kaçak veya zehirli eşya yemek, içmek, kullanmak istemiyoruz. Milletimizin sağlığı
ve geleceği açısından bu tarz işlemlere teşebbüs
edenlerin son derece ağır cezalar ile yargılanması
hem talebimiz hem de görevimizdir. Ancak bunun oranı nedir? Binlerce antreponun bulunduğu
ülkemizde, kaçında bu tür işlemlere rastlanılmıştır? 1-2 olayla tüm sistemi ortadan kaldırmak doğru olmadığı gibi Kamu Yararı da sağlanamayacağı
bir gerçektir.
Ne götürür dersek; denetimler eski sistemde
olduğu gibi memurlar aracılığı ile yapılacak. 6 yıl
önce mevcut antrepoların yarısı kadar olan sayı
tam ve doğru denetlenemezken, şimdi nasıl denetlenecek? Bunun alt yapı çalışmaları tamamlandı mı? Kaş yapalım derken göz çıkarmanın bir
anlamı yoktur. Bizlerin amacı kötüyü korumak
kollamak değil aksine mücadele etmektir, ancak
mücadele ederken görevini doğru yapan kişileri
cezalandırmak ve sistemi, içinden çıkılmaz hale
getirmek de değildir.
Unutulmamalıdır ki, Yetkilendirilmiş Gümrük
Müşavirleri’nin kurmuş oldukları firmalar kayıt dışılığı önlemiş ve Devletin vergi tahsilini ve istihdamını artırmıştır, bu gelirler de kaybedilmekte olup
korkarız ki kayıt dışılık yeniden ortaya çıkacaktır.
Makale
AGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
YGM İle Değişen Gümrükler
rak, uluslararası lojistik bölgelerinde görüldüğü
gibi, en küçüğü 20.000 m² üzerinde olacak şekilde antrepoların düzenlenmesi gerektiğini Devlet
görmüştür.
Bu heyecan verici dış ticaret politikası “Global
Serbest Ticaret” anlayışına kadar sürmüş, Gümrükler, kapılar, pencereler sonuna kadar açılmış, 1983
serbest ticaret politikaları ve teşvikler ile yabancı
sermayenin önünde tüm engeller kaldırılmış, denetim arka plana atılmış, ta ki; 11 Eylül 2001 New
York ikiz kule saldırılarına kadar…
Dün Türk Gümrüklerine
“Ticareti serbest ve rahat
bırakın” diyen, Dünyanın
siyasi gücü; bu kez tüm
Dünyada ve Türkiye’de
gümrüklerde “güvenlik ve
kontrolü” öne çıkarmıştır.
2002 yılından günümüze kadar da güvenlik
ve kontrol önde tutulmuş
ve 2008 yılında Türk Gümrükleri güvenlik ve kontrol
amaçlı Antrepo Rejimleri uygulamaları ile yeniden şekillendirilmiştir.
1950’lerde başlayan karma ekonomi uygulamaları aksayarak da olsa,
1980 yılına kadar devam etmiş, korumacı Gümrük
İdaresi 1980 sonrasında bu kez Devletin büyüme1994 yılına kadar Türk Gümrük mevzuatında
sinin önünde bir engel olarak görülmeye başlanAntrepoculuk
Devlet tekelinde iken; tekelleşmemıştır.
den çıkarılarak, özel sektörün de genel antrepo
12 Eylül 1980 harekâtı ile karma ekonomi ve açmasına izin verilmiştir. Antrepo rejimi, ekonokoruyucu ekonomik politikalar tamamen terk mik etkili gümrük rejimlerinin en etkilisi haline
edilmiş ve Gümrük Birliği çalışmalarıyla, hevesle- getirilmiştir. Hızla, başta İstanbul, İzmit olmak
nilen “Avrupa Birliği”, o zaman ki adıyla “Ortak Pa-
Bu gelişen süreçte yalnızca depo olarak tasarlanmış, bu antrepo anlayışından ayrılarak, otomasyon ve robotlarla çalışan, koridor, raf sistemi
Bu antrepo sistemi içinde 2008’den 2014’e ile yükleme, boşaltma ve istifleme sistemine gekadar münferit, parmakla gösterilecek kadar az çilmesi gerektiğini, Devlet hedeflemiştir.
sayıda yolsuzluk olurken;
Bu yeni tedbirlerle yakdisiplin ve kontrol altında
laşık 700’ü İstanbul ve
antrepoların sayısı hızla artİzmit’te bulunan toplam
mış, geliştirilen otomasyon
1300 (700 özel ve 600 geprogramları ile ilgili Gümrük
nel) antreponun sayısı, özel
Müdürlükleri ve Bakanlık
400, genel 400 adet olmak
merkezi antrepodaki her işüzere yaklaşık 800 antrelemde anında bilgilendirilpo sayısına düşürülecektir.
miştir. Bu 6 yıl içinde BakanToplu teminat ile antrepolık denetim elemanlarınca
daki eşya tam anlamıyla teyalnızca, YGM’lerin antreminata bağlanmış olacak,
pocu ve gümrük müşavirGümrük İdaresine verilmiş
leri ile olan ticari ilişkileri ve
teminat tutarından da, antrepodaki işlem hacmi
vergi usulsüzlüklerine ilişkin tespitler yapılmış ve kolayca gözlenebilecek, vergi matrahı kolayca izbu usulsüzlüklerle YGM’ler cezalandırılmışlardır. lenebilecek duruma gelmiş olacaktır.
Antrepo ve YGM sisteme ilişkin aksaklık ve yolsuzTahmini bir yıl içinde YGM sisteminde sayının
luklara dair hiçbir hukuki süreç yaşanılmamıştır.
azalışı, antrepo sayısındaki hızlı düşüş ile orantılı
Buna rağmen YGM sistemi %98’i ile kaldırılmış olacak, 100 civarında YGM’ye katılacak 100 kadar
olduğundan, 410 civarında olan YGM sayısı (faal yeni YGM ile yaklaşık 200 YGM’nin baktığı, 800 cihaliyle 350) hızla 50-100 civarına inmiş olacak ve varında antrepoya dönüşecektir. Sistem yeniden
dolayısıyla Gümrük Müşavirliği hizmetine 300 ci- yerine oturacaktır.
varında geri dönüş beklenecektir. 2015’de mevcut
Devletin bu düşüncesini 6 yıl gibi kısa bir sügümrük müşavirliği düzeni bu geri katılımlarla sırede YGM sistemi oluşturmuştur. Antrepoculuğun
kıntılı bir rekabetçi döneme girecektir.
öneminin Devlet tarafından görülmesini YGM sisYGM sisteminin, antrepo rejimine olumlu kat- temi sağlamıştır.
kılarından dolayı, antrepolar ve antrepoculuk ülAntrepoculuk sektörünün, “10. Beş Yıllık Kalkemizde hızla gelişmiş, bu 6 yıl içinde lojistik merkezlere yönelik çalışma ve gelişmeler görülmeye kınma Planı”nda “Desteklenmesi özellik arz eden
başlanmıştır. Devlet, Kırklareli ve Kütahya’da lojis- sektörler” arasına alınması ile, bu kez mevcut durutik merkezler çalışmalarına başlamıştır. Devletin mun kökten değiştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.
Antrepoculuğun
öneminin Devlet
tarafından
görülmesini YGM
sistemi sağlamıştır.
33
Makale
Makale
1923’den 1950’lere kadar devam eden “Kuruluş
Savaşı”nda, korumacılığıyla
Gümrükler en önemli rolü
oynamıştır.
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği adı altında, 150 yıldan beri Türk dış ticaretinde hizmet üreten gümrük müşavirleri arasından bilgi ve Devlet
tecrübesi yüksek ve güvenilen kişilere verilen
YGM ruhsat ile “kamusal yetkinin” devri yapılarak,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda bu kişiler antrepo takip ve denetiminde görevlendirilmiştir.
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
32
zar” hayalleri ile Gümrükler başka bir rol/rolsüzlük
üstlenmiştir.
Gümrükler,
ülkemizin
gelişmesinde en
önemli rollerden
birini oynamıştır.
gözü antrepolara yönelmiştir.
Devlet, antrepoların gelişimi ve büyümesi için
2008 yılında antrepoların denetim ve takibin- düşük tutulmuş teminatların zamanla eşyayı kapdeki Devletin yetersizliği üzerine antrepolara eşya sayacak şekilde (toplu teminatla) yükseltilmesi ihgiriş çıkışı, kontrolü otomasyonla kayıt altına alın- tiyacını görmüştür.
mıştır.
Zamanla verimsiz küçük antrepoların kapatıla-
Nadir ELİBOL
Osmanlı’nın Gelir İdaresi olarak geliştirilen Rüsumat Emin’liği, Düyun-u Umumiye ile
Osmanlı’nın dış borçlarının geri ödenmesinde tahsilat idaresi haline dönüştürülürken; genç Türkiye
Cumhuriyeti ile birlikte Gümrükler bağımsızlığın,
özgür devlet olmanın sembolü haline getirilmiştir. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve devrimlerinin sembolü olan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
sonra, üzerine titrenilen diğer kurum Gümrük ve
İnhisarlar Vekâleti olmuştur.
Gümrükler, yoksul Anadolu
halkının fiziki gücünden başka alacak bir şeyi olmayan
Cumhuriyet Devleti’nin yüz
akı olmuştur.
üzere antrepoculuğun apartman bodrumlarında
bile gelişmesine izin verilmiştir.
Makale
Öncelikle antrepo denetiminde etkin rol oynayan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri sistemi,
münferit, basit, küçük, sansasyonel olaylarla gündeme getirilerek ve YGM’ler ve Gümrük Müşavirleri bu olayların müsebbipleri olarak gösterilmiş
ve görevlendirmelerine sona verilmiştir. Devredilmiş gözüken kamusal yetki geri alınmış gibi gösterilse de; YGM’ler suçlu gibi gösterilerek, antrepolar tekrar Devlet denetime alınmıştır. Oysa YGM
sisteminin kuruluşunun temel dayanağı Devletin
bu denetimi yapamadığıdır. Bu durum herkes tarafından bilinmekte iken; bu kez YGM’lerin bu işi
yapamadığı iddiası ileri sürülerek, antrepolar için
yeni bir dönem hazırlanmıştır.
yetkinin) devredilmesi, bunu yapacak kişilerde de
yalnızca “Gümrük İşlemlerinde bilgi ve tecrübeli”
sıfatlı kişilerin aranılması ve çalıştırılmasına izin
verilmesiyle; gümrük müşavirlerine de ihtiyaç ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.
Antrepolar, toplu teminat adı altında dün ödedikleri götürü teminatın
10’larca misli teminat vermeye zorlanmış, bunu yapamayanların bu depoları
kapatmak zorunda kalması
amaçlanmıştır. Finansal yetersizlik içinde olanların da
yabancı sermaye tarafından
satın alınmakla “yabancılaşma” sistemi içine itilmiş
olacaktır. Dolayısıyla 400 genel antreponun asgari yarısı
yabancı şirketlerin, yabancı
yetkilendirilmiş yükümlü statüsündeki antrepocu ve taşımacıların eline geçecektir.
Oysa bu gümrük idaresinin emektarı ve sevdalısı
olan biz gümrük müşavirleri, yenilenmek, yeniden
düzenlenmek istiyoruz.
Satın alınan antrepolarımızla dış ticaretimiz tamamen yabancılaşacaktır.
Değişen Türkiye gibi, değişen gümrüklerimizin, bu değişimlerle geleceği nokta budur.
Bugün, 02.12.2014 günlü çıkarılan bir gecelik
tebliğ ile ıslahı gereken YGM sisteminin; bir okulun camını kıran öğrencilerden dolayı okulun kapatılması gibi, kapatılmasının sebebi budur.
Biz gümrük,
müşavirleri 150
yıldır yaptığımız
gibi değişen
gümrüklerimiz
ile yine büyüyen
Türkiye’nin önünü
açmak istiyoruz.
Geliştirilen sistemlerle
antrepoculuğu
lojistiğe
taşımak, gümrük müşavirleriyle çalışan yetkilendirilmiş yükümlülere dış ticaretin yolunu açmak ve onlara
yol göstermek istiyoruz.
Makale
Avrupa Uyum Çerçevesi
ve Dünya Ticaret Anlaşmalarıyla kabul ettiğimiz
Biz gümrük, müşavirleri 150 yıldır yaptığımız
“Yetkilendirilmiş Yükümlü” statüsünü elde ede- gibi değişen gümrüklerimiz ile yine büyüyen
bilen şirketlerin veya Güney Kore, Ürdün, Endo- Türkiye’nin önünü açmak istiyoruz.
nezya, Malezya, Hollanda gibi ikili Yetkilendirilmiş
Yükümlü anlaşmaları yaptığımız pek çok ülkenin
yetkilendirilmiş yükümlü statüsündeki lojistikçi
firmalarının, yeni palazlanan antrepocularımızı
ele geçirmesi mümkün hale getirilmiş olacaktır.
YGM’nin %98 iş hacmiyle kaldırılması, ardından Kolaylaştırılmış Gümrük İşlemleri Yönetmelik
ve Tebliğleriyle; önce 2013’de ihracatın, sonra da
2014 Mayıs’ında ithalat, transit ve antrepoculuk
işlemlerinin Yetkilendirilmiş Yükümlü’ye (kamusal
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aslıhan ÇELEBİ, 09.08.2014 tarihinde yayımlanan
ATV Euro İş Dünyası Programında sektörümüzle ilgili konularda, görüş ve önerilerini açıkladı.
Ankara’da Gümrük
Müşavirleri Dernekleri
İcra Kurulu Toplantıları
Ostim Organize Sanayi
Bölgesi Sanayici İş Adamı ve
Yöneticiler Derneği (ORSİAD)
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Özcan Ülgener ve Yönetim
Kurulu Üyeleri İle Görüşme
Yapıldı
Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin
18.11.2014 tarihinde ORSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Özcan ÜLGENER ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıda, Ankara
Gümrüklerinde yaşanan İthalat ve İhracat sorunları
başta olmak üzere, Sanayici ve İşadamları ve Gümrük Müşavirlerinin ortak problem sahaları hakkınAnkara’da, Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra da karşılıklı görüşler sunulmuştur. Toplantıda, sekKurulu toplantıları, Derneğimizin ev sahipliğinde, tör temsilcilerinin daha yakın işbirliği içinde olması
25.06.2014 ve 24.10.2014 tarihlerinde Dernek Mer- ve bilgilendirme programlarının hayata geçirilmesi
kezimizde yapılmıştır.
konusunda görüş birliğine varıldı.
35
Haberler
YGM’lerin destek ve yol
göstericiliğinde, Doğu ve
Batı’nın köprüsü olan yurdumuzda antrepo rejiminin büyümesini istiyoruz.
Basında Derneğimiz
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
34
Haberler
Makale
Haber
KIYMET BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI KONUSUNDA
RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
(2014/15) SAYILI GENELGESİ YAYIMLANDI
Kâğıtsız Beyanname uygulamasına ilişkin çalışmalar kapsamında, beyanname ekine eklenen
belgelerin azaltılması, beyanname ekine eklenen
belgelere ilişkin bilgilerin beyannameyle birlikte elektronik ortama aktarılarak söz konusu belgelerin beyanname ekinde aranmasından vazgeçilmesi kapsamında Gümrük Yönetmeliği’nin
114 üncü maddesi gereğince beyanname ekinde
ibraz edilen Kıymet Bildirim Formu (KBF), “Genel
Bilgiler” ve “Kalem Bilgileri” şeklinde BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülü “Bağlantılar” sekmesine
aktarılmıştır.
Bu çerçevede, BİLGE Sisteminde Kıymet Bildirim Formunun doldurulmasını açıklayan,
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi
ve Kontrol Genel Müdürlüğü`nün “Kıymet Bildi-
Rehberi Bakanlığımız web sitesi “DUYURULAR” alanında yayımlanmıştır.
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
7- Web servis kullanılarak Bilge Sisteminde tescil edilen beyanname elektronik imzalı
olduğundan ve bu beyanname kapsamı kıymet bildirim formu da elektronik imzalı
sayılacağından, web servis kullanılarak düzenlenen beyannamelere ilişkin Kıymet Bildirim
Formlarında ayrıca ıslak imzaya gerek bulunmamaktadır.
8- Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde BİLGE Sistemi Detaylı Beyan modülü
kullanılarak doldurulan Kıymet Bildirim Formunun kâğıt ortamında ayrıca beyannameye
eklenmesine gerek bulunmamaktadır.
73421605/010.06
Kıymet Bildirim Formu
GENELGE
(2014/15)
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
Bu çerçevede, BİLGE Sisteminde Kıymet Bildirim Formunun aşağıda belirtilen şekilde
doldurulması uygun bulunmuştur.
1- Kıymet Bildirim Formunun doldurulması için öncelikle BİLGE Sistemi Detaylı Beyan
Modülü "Bağlantılar" sekmesindeki "Kıymet Bildirim Formu"nun seçilmesi gerekmektedir.
2- Kıymet Bildirim Formu, beyannamenin BİLGE Sistemi Detaylı Beyan modülünde "Genel
Bölüm Bilgileri" ve "Kalem Bilgileri" doldurulup, “Tarife Çağırma” işlemi tamamlandıktan
sonra doldurulacaktır.
3- "Bağlantılar" sekmesinde "Kıymet Bildirim Formu" seçildikten sonra, önce "Genel
Bilgiler" alanı, daha sonra ise "Kalem Bilgileri" "Yeni”, “Değiştir”, “Sil" seçenekleri
kullanılarak doldurulacaktır.
4- Kıymet Bildirim Formu doldurulurken "Genel Bilgiler" kısmında ikinci bir KBF, "Kalem
Bilgileri" kısmında ise ilgili beyannamedeki "kalem sayısı" kadar kalem oluşturulabilecektir.
5- Kıymet Bildirim Formu "Kalem Bilgileri" alanı doldurulurken; “Beyanname Kalem No”
girilince beyannamedeki o kaleme ilişkin verileri (GTİP No, fatura bedeli, teslim şekline göre
navlun, sigorta gibi) sistem kendisi getirmekte olup, söz konusu verilerin, beyannamedeki
kalem bilgileri ile kontrol edilmesi gerekmektedir.
6- Kıymet Bildirim Formunun doldurulmasıyla ilgili kıymet Bildirim Formu Doldurma
Dumlupınar Cad. No. 151 Çankaya/ANKARA
Tel:
Elektronik Ağ: www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin: BEKİR DURUSOY
Fax: 449 37 05
E-Posta: [email protected]
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 3030dea1-7b0b-4d68-a7a5-bc89fb730a7c kodu ile erişebilirsiniz.
Dumlupınar Cad. No. 151 Çankaya/ANKARA
Tel:
Elektronik Ağ: www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin: BEKİR DURUSOY
Fax: 449 37 05
E-Posta: [email protected]
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 3030dea1-7b0b-4d68-a7a5-bc89fb730a7c kodu ile erişebilirsiniz.
Ankara’yı
Marka Şehir
Yapmak
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğinin, Ankara ekonomisinin gelişmesi ve dış ticaret hacmi
içerisinde önemli bir paya sahip olması için göstermiş olduğu gayretli çalışmaları ve çabalarını
memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz.
Ankara’nın, ticaretin de başkenti olabilmesi,
küresel anlamda marka şehir olabilmesi için, öncelikle kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerine, sivil toplum örgütlerine ve sektörel öncülere
büyük görev düşmektedir.
Ticaret hacminin her geçen gün küresel ve
ülkemiz anlamında batıdan doğuya kayması,
Anadolu’nun üretim içindeki payının artması,
Ankara’nın önemine ve büyümesine katkı sağlayacaktır. Buna ilaveten Ankara’nın üniversiteler
kenti olması, birçok teknokent ve Ar-Ge merkezini
bünyesinde bulundurması, yeni sanayi yatırımlarına kucak açmasını sağlayacaktır.
merkezde, tüm dış ticaret işlemlerini tamamlayıp,
zaman ve maliyet avantajı yakalayabilmesi için
Ankara Lojistik Üssü alanında yerleşik bulunan,
başta T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer
ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşların desteğiyle
oluşturulan idari yapı ve şirketimizce sunulan alt
Bu bağlamda, Ankara Lojistik Üssü Yönetimi
yapı nedeniyle, dış ticaret işlemlerinin tamamının
olarak bu beklentilere nasıl hazırlanıyoruz?
tek merkezden sonuçlandırılmasına ortam sağlaÖncelikle Ankara’da yerleşik lojistik sektörü- maktadır. Katkılarından dolayı Bakanlıklarımıza
nün, küresel rekabette güç birliği yapabilmesi, teşekkür ederiz.
verimliliği arttırabilmesi için uluslararası eşya taÜretimde zamanın çok kıymetli olması nedeşıması yapan 40 şirket ile başlattığımız projemiz,
niyle, sanayici ve ihracatçılarımızın bu işlemleri
bugün 70’e yakın ortakla devam etmektedir. Şirtek merkezde ve kısa bir süre içinde tamamlamaket unvanımızın “Ankara Lojistik Üssü” olması nesı; Ankara’da yerleşik tüm paydaşların, her geçen
deniyle, Ankara ile bütünleşmemizi sağlayarak,
gün daha fazla pay alması ve Ankara’nın gelişidünyanın her tarafına ve acentelerimize Ankara
mine önemli katkı sağlayacak yeni yatırımlar için
Markası tanıtımına katkı sağlamaktadır.
cazibe merkezi olacağı kanaati ve inancındayım.
İhracatçı, sanayici ve yatırımcı kuruluşların, tek
37
Makale
Haber
Kâğıtsız Beyanname uygulamasına ilişkin çalışmalar kapsamında, beyanname ekine eklenen
belgelerin azaltılması, beyanname ekine eklenen belgelere ilişkin bilgilerin beyannameyle
birlikte elektronik ortama aktarılarak söz konusu belgelerin beyanname ekinde aranmasından
vazgeçilmesi amaçlanmış olup, bu kapsamda Gümrük Yönetmeliği’nin 114 üncü maddesi
gereğince beyanname ekinde ibraz edilen Kıymet Bildirim Formu (KBF), "Genel Bilgiler" ve
"Kalem Bilgileri" şeklinde BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülü "Bağlantılar" sekmesine
aktarılmıştır.
9- Diğer taraftan, veri giriş salonlarında “elektronik imza” uygulamasının bulunmaması,
Kıymet Bildirim Formunun, beyannameden ayrı olarak yükümlüyü bağlayan ve cezai
yaptırıma konu bir belge olması sebebiyle, veri giriş salonlarında düzenlenen ve elektronik
imza taşımayan Kıymet Bildirim Formunun, ıslak imza ile imzalanmak suretiyle ayrıca kâğıt
ortamında beyanname ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
Ankara Lojistik Üssü
Yönetim Kurulu Başkanı
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
36
rim Formu” konulu 28.11.2014 tarihli ve 2014/15
sayılı Genelgesi yayımlanmıştır.
Buna göre;
BİLGE Sistemi Detaylı Beyan modülü kullanılarak doldurulan Kıymet Bildirim Formunun kâğıt
ortamında ayrıca beyannameye eklenmesine gerek bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, veri giriş salonlarında “elektronik imza” uygulamasının bulunmaması, Kıymet
Bildirim Formunun, beyannameden ayrı olarak
yükümlüyü bağlayan ve cezai yaptırıma konu bir
belge olması sebebiyle, veri giriş salonlarında düzenlenen ve elektronik imza taşımayan Kıymet
Bildirim Formunun, ıslak imza ile imzalanmak suretiyle ayrıca kâğıt ortamında beyanname ekinde
ibraz edilmesi gerekmektedir.
Erhan GÜNDÜZ
Makale
yüze olduğu günlere geri dönmeye başlamıştır.
Nadir ELİBOL
AGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ankara’dan Doğan Güneş
Günümüzden 95 yıl önce kalesi etrafına, yamaçlara dizilmiş evleriyle, düzlüklerinde üç beş
ekili alanı ve çevresinde bataklıkları ile bozkırın ortasında yokluktan yaratılmış ve “yoklar diyarı”nın
başkenti ANKARA, Cumhuriyetimizin zafer tacıdır.
İstanbul, İzmir, Mersin, Kocaeli, Bursa’nın daha
hızlı atak yapmasının nedenleri araştırıldığında,
bu illerin ilk göze çarpan özelliklerinin, deniz ve
limanları olduğudur. Bu şehirler lojistik örgütlenmelerini organize edemeseler (lojistik düzenlemeleri mevzuatlarda olmasa) dahi, ticarete ortam
hazırlamaları, bu illeri açık ara iç bölgelerin (Ankara, Konya, Kayseri, Eskişehir’in) ilerisine taşımıştır.
2005 yılından sonra Ankara, Kayseri ve
Konya’nın gelişiminde ve büyümesinde düşüşler
başlamış, Kayseri, Konya ve Ankara firmaları önce
irtibat, sonra şube düzenlemeleri adıyla İstanbul’a
taşınmaya başlamıştır. Daha sonra da merkezlerini İstanbul’a taşımışlardır. Böylece Ankara ticaretinde büyük değişiklik olmuş, olumsuz daralma ve
küçülme ortaya çıkmıştır.
İlk gelişmelerin ardından zamanla iç bölgeler
ticari imkân arayışlarını (Samsun, Mersin deniz
2011 yılına gelindiğinde Ankara, Cumhuriyet’in
ilk günlerindeki o yokluk ve o tecrübesizlikle yüz
39
Makale
Makale
İstanbul (eski imparatorluk başkenti), Kocaeli, İzmir, Bursa gibi iller ise, tarihsel konumları ve
doğal şartlarıyla ilerleme ve gelişmede avantajla
ve hızla yol almış, hükümet yönetiminin merkezi
olmakla pek çok avantajı kullanan Ankara ile yarışır konuma gelmişlerdir. Gelişmiş iller arasında
2 nci sıraya oturan Ankara, her şeye rağmen hedeflenen başarıya ulaşmakta bu illerin gerisinde
kalmıştır. Konya, Eskişehir, Kayseri gibi onun çevresindeki iller ise, hızla onun çevresinden, gücünden, imkânlarından yararlanarak Ankara’ya yaklaşmış, Ankara’yı yakalamışlardır. Bu çevre iller,
Ankara’nın eğitim, bilgi ve tecrübesinden yararlanırken; Ankara, bu gelişen Anadolu şehirlerinin
ilerleyişinden pek fayda sağlayamamıştır.
1980-1985 yılları arasında siyasi ve ekonomik
kararlar ile “serbest ekonomi” ve “ihracat seferberliği” adıyla yeni uygulamalar, Anadolu’nun iç
bölgelerine (Anadolu kaplanlarına) nefes aldırmış
ve zamanla yakın çevre ülkelere yapılan ihracatlar, önce Avrupa, Ortadoğu ve Asya’ya yayılırken;
1995-2002 yılları arasında yeryüzünde serbest ticaret ve ihracat arayışına dönülmesi ile hızla gelişmiştir. Ancak 11 Eylül İkiz Kule olaylarıyla güvenlik
ve kontrolün tekrar ticaretin önüne geçmesi sonucu, önce güvenlik, kalitede süreklilik, sonra da
düşük maliyet araştırmalarıyla iç bölgelerin dış
ticareti bu kez daralmaya başlamıştır. Çare arayışlarıyla iç bölgeler Ankara, Konya, Kayseri demiryolu ve deniz yolu arayışlarına yönelmiş, bölgenin ürünleri, gümrüklenmesi bu kez İstanbul’a,
Mersin’e yönelmiştir.
Ankara yerinde (Türkiye 2 ncisi olarak) dururken; İstanbul, Türkiye’nin tek ihracat ve ithalat
merkezi konumunu gün ve gün geliştirmiştir.
Ankara Lojistik Merkezi’nde; İç Anadolu
Bilgi, iletişim, teknolojik üstünlük ve yeterliliğine
rağmen Ankara ilinin büyümesi, Kayseri, Konya, Bölgesi’nin sanayi ürünlerinin, gümrük antrepo
Eskişehir illerinin büyüme oranlarının çok gerisin- rejimi ile ekonomik etkili gümrük rejimlerinden
yararlanması, çeşitli taşıma modları arasında lode kalmıştır.
jistik entegrasyonun sağlanması ve lojistik maliEskişehir, 2.derece gelişmişlikten, 1inci derece- yetlerin en düşük düzeyde oluşturulması, bölge
ye, Türkiye 7 nci sırasına,
ve Anadolu sanayi ürününün, kuzey İstanbul koKayseri, 2 nci derecedeki 19 uncu sıradan, Tür- ridoru, TEM karayolu, limanlar ve havaalanları ile
4 nolu Avrupa demiryolu hatlarına eşyanın bağkiye 17 nci sırasına,
lanması, ulusal ulaştırma stratejisine uygun olarak
Konya, 3ncü derecedeki gelişmişlikte, 26 ncı Rusya ve Avrupa Demiryoluna en kısa yol ve zasıradan, 2.derece gelişmiş iller arasına Türkiye 20 manla eşyanın ulaştırılması amaçlanmalıdır.
nci sırasına yerleşmiştir.
Teknolojik hız ile sanayi üretimi, hem hızlandıBöyle bir gözlemden sonra Ankara’nın konu- rılmış, fazlalaştırılmış, hem de kalitesi arttırılmış
muna dikkat ederek, Anadolu’nun ortasına bir ve kontrolü öne çıkarılmıştır. Dolayısıyla, eşyanın
çözüm getirmek, sanayi ve ticareti arttırmanın maliyeti düşürülerek fiyatın uygun olması hedefyollarını aramak gerekliliği ve zorunluluğu ortaya lenmiştir. Yan sanayi, tedarikçi, ana sanayi arasınçıkmıştır.
daki malzeme akışından sonra, üretici ile satın
Günümüzde denizi olmayan bu İç Anadolu alan arasındaki süreç mercek altına alındığında,
şehrinin tek çözümü “lojistik merkezler” organi- dağıtıcı ile son kullanıcı arasındaki zaman, mekân
ve mal akışı büyük önem kazanmıştır. Taşımacılık,
zasyonudur.
Ankara, Türkiye’nin ilk lojistik merkez deneme- depolama, stok, satıştaki güvenlik, sipariş büyüksini yapmış olmakla birlikte; bu lojistik üssün çok- lüğü, ürün çeşitliliği, ağırlık ve hacim büyüklüğü,
lu modlardan yoksun oluşu ile beklenen sonucu envanter tutma (lojistik alanı ve işlemleri), hareket
maliyetleri (yükleme, boşaltma, aktarma, istiflealamamıştır.
me, bekleme, gecikme) fevkalade dikkate değer
Bu dönem içinde, her ne kadar TCDD Türkiye’de hale gelmiştir.
21 lojistik köy düzenlemesini başlatmış ise de;
Bu nedenle, gelişmiş ülkeler kara, deniz, hava
bunlar örgütlenme, vagon toplama ve katar teşve
demir yolu ulaşım modlarını öncelikle gelişen
kilden ibaret işlemler için yapılmıştır.
sanayileri ile birlikte yenilemiş, geliştirmiş, daha
Havayolu, karayolu ve demiryolunun birlikte sonra bunlar arasındaki eşgüdümü sağlayacak,
kombine bağlantısının yapıldığı, gümrük mevzua- lojistik maliyetleri asgariye indirecek çoklu taşıma
tında ekonomik etkili rejimlerin uygulandığı, “Ant- modlarını bir arada organize eden lojistik merkezrepolar Organize Lojistik Bölgesi” adı altında Doğu ler oluşturmuşlardır. Kamusal ve mahalli yönetimve Güneydoğu Anadolu sanayi ürünlerinin depo- lerin girişimciliği, gözetim ve denetimi ile sanalanıp, toplandığı ve pazarlandığı, İç Anadolu’nun yinin ve ulaşımın geliştiği mekânlarda öncelikle
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
38
bağlantısı ile) bölge dışına çıkarmış, bu arayış ile
Bolu, Gaziantep, Malatya illeri bu müşterek gelişmenin içine girmiştir.
DPT’nin “İllerin sosyo ekonomik gelişmişlik
sıralaması”na göre, Ankara 1 inci derecedeki gelişmiş iller arasında 2003 tarihinde 2 nci sırada ve onu
İzmir, Kocaeli, Bursa izlemekte iken, 2011 yılında
Antalya, Eskişehir, Muğla, Ankara’ya yetişmiştir.
tarım ürünlerinin depolanıp, pazarlandığı “Lojistik
İhtisas OSB”nin kurulması ile bu büyük ortak kullanım alanında; yükleme, boşaltma, elleçleme ve
işleme imkânlarının en düşük maliyetle üretime
dâhil edilerek, çeşitli taşıma araçlarıyla düzen ve
koordine sağlanarak, en ucuz şekilde uluslararası hatlara eşyanın bağlanmasının temin edileceği
bir lojistik ve ticaret bölgesinin, Ankara’da tasarlanması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
Makale
aktarma, depolama, stoklama amaçlı antrepolar
ve bunu düzenleyecek kamu kuruluşları örgütlenmiştir, daha sonra ithalatın ve ihracatın kolaylaşması amacıyla gümrük idaresi çatısı altında tüm
kamu kurumları organize edilmiştir.
hizmetleri, Business Merkezleri, eğitim merkezi,
fuar sergi yerleri, hukuk büroları, sağlık merkezi,
vergisiz akaryakıt satış istasyonu, ibadet yerlerinin
bir arada bulunuşudur.
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
40
TRACECA projesi içinde başlatılan ülkemiz
için çok önemli demiryolu projesi; Kars-AhilfelekTiflis-Bakü/Erivan-Bakü demiryolu koridorudur.
Bu proje ile Kars ile Gürcistan’daki Akhalkalaki
(Ahilfelek) kenti arasında 98 km.lik bir demiryolu
inşaatı yapılmaktadır. Bu Kars-Bakü hattı, Anadolu içinde kısaltılan bazı hatlar (Yozgat-Sivas)
ve 77 km.lik Marmaray Projesi sayesinde, Avrupa
ile Asya arasındaki kargonun, Asya’ya taşınması
mümkün olacaktır. Ankara’daki lojistik merkezi,
bu organizasyonun tamamlayıcısıdır.
TRACECA Projesi Avrupa koridorlarının Asya’ya
bağlantısıdır. TRACECA (Avrupa-Kafkasya-Asya
Ulaştırma Koridoru) Orta Asya ülkelerini Kafkasya
üzerinden Avrupa’ya bağlamayı hedefleyen bir
projedir. TRACECA – Transport Corridor Europe
Caucasus Asia - (Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma
Koridoru), Avrupa Birliği tarafından, zengin kaynaklara sahip Orta Asya cumhuriyetlerini KafkasKırklareli Büyükkarıştıran mevkiinde kurulaya üzerinden Avrupa’ya bağlamayı hedefleyen cak olan Trakya’daki Türkiye’nin en büyük lojistik
ağırlıklı olarak demiryolu olmak üzere tüm ulaşım merkezi; İstanbul 3.Havalimanı, 3.köprü, Marmasistemlerini kapsayan bir Doğu – Batı Koridorudur. ray ile İstanbul kuzeyden, Ankara’ya dolayısıyla
“21. Yüzyılın İpek Yolu Projesi”dir. Günümüzde Anadolu’ya bağlanmaktadır.
Asya ile Avrupa arasındaki mal dönüşümü (200
Bu “Demir İpek Yolu” üzerindeki “Ankara Lojistik
milyar ABD doları sadece ulaşım masrafı ile) 2 tril- Merkezi”nin tesis edilmesi bu nedenle çok önemyon ABD dolarını geçmiştir. Bu proje 1993 Mayıs lidir. Hem TRACECA projesi, hem Ankara için zoayında Brüksel’deki konferansta geliştirilmiştir. runludur. Ankara’nın ve Anadolu ticaretinin yeniAvrupa Birliği ile Türkiye destekli bir proje 2002 den canlandırılmasıdır. “Ankara Lojistik Merkezi”;
yılında kararlaştırılmıştır.
Kayseri ve Konya bağlantısıyla, Doğu ve Güney
TRACECA hattı, taşıma yükü Marmaray demiryolu tüneliyle, batıda Avrupa demiryolu ağına,
doğuda da Kazakistan ve Çin demiryolu hatlarına bağlanmaktadır. Traceca, ulaşım koridoru ile
Avrupa ve Asya pazarlarının uluslararası pazarlarla bütünleşmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. TRACECA tanımı ve ulaşım hatları itibariyle
çok-modlu bir koridordur. TRACECA Stratejisinde,
değişik ulaştırma modları ve değişik ülkeler üzerinden bölgede kesintisiz yük akışı garanti edilmektedir.
Doğu’nun eşyasını karayolu ve demiryoluyla çok
kolay taşıyıp, toplayabilecektir. Kars’tan, Erzurum,
Erzincan, Sivas, Kayseri, Ankara bağlantısı demir
yoluyla kurulabilirken, İran, Irak, Suriye üzerinden
(Global enerji hattı) Van, Tatvan, Elazığ, Malatya,
Maraş hattı ile Kurtalan, Diyarbakır, Malatya, Maraş hattı ve Nusaybin, Urfa, Antep, Mersin, Adana,
Konya hattı üzerinden yine tüm ürünler Ankara
Lojistik Merkezi’nde toplanabilecektir. Ankara yeniden güçlü günlerine dönecektir.
Gümrük Mevzuatı, uyum yasalarıyla tamamen
TRACECA Projesi ile Türkiye, AB ve çevre stan- AB’ne uyumlu hale getirildikçe, 1945 sonrasında
dartlarını ve mevzuatını uyumlaştırma, lojistik Rotterdam ve Hamburg’taki gibi, AB’nin antreağlarını geliştirme, sınırlardan geçişleri ve ticare- polar organize sanayi bölgelerine benzer lojistik
ti kolaylaştırma, gümrükleri modernleştirme gibi merkezi Ankara’ya ve Anadolu’ya yeniden bir gükonulara öncelik tanımıştır. Türkiye demiryolu neş gibi doğacaktır. Ankara’nın ve İç Anadolu’nun
ağını yenilemeye, elektriğe bağlama ve standart- makûs talihi (azalan dış ticareti ve iş hacmi) değilaştırma çalışmaları yapmaya, şehir içi yolları mo- şecek, yeniden yükselecektir.
dernleştirerek ve asfaltlayarak, ana oto yollarına
41
Makale
Makale
Lojistik Merkezler, merkezdeki kamu ve özel
kurumlarının eşgüdümünü, taşıma sistemlerinin
birbiriyle entegrasyonunu, eşyanın ithalat veya
Bu alanları cazip kılan unsurlardan en önemlisi ihracat veya yurtiçi dağıtımını hızlandıracak,
de özel ve kamusal kurumlarının topluca lojistik gümrük işlemleri hızlanırken; altyapı, ortak kulmerkezde bulunmasıdır. Başta Ulaştırma, Güm- lanımdaki teknolojik araç ve gereçler nedeniyle
rük, Sanayi, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Maliye, Kal- lojistik operasyonların maliyetleri düşecek, opekınma Bakanlıklarının taşra teşkilatları. Belediye rasyon süreleri kısalacak, verimlilik yükselecektir.
Bu nedenle; Kırklareli’ndeki “Büyük Karıştıran”
Sebze Meyve Hali, TCDD, TSE, DİE, Ticaret, Sanayi
Odaları Temsilcilikleri, Belediyeler, Bankalar, Si- bölgesi de Batı Anadolu ve tüm Türkiye’nin (aort
gorta Şirketleri, Taşımacı Kooperatifleri, Gümrük damarı misali) Lojistik Merkezi olması planlandıMüşavirleri, Sektörel dernek temsilcilikleri, kargo ğından, Ankara Lojistik Merkezi uygulaması ile
kuruluşları, laboratuvarlar, itfaiye, bina, çevre ko- Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu ürünlerinin ve
ruma ünitesi, polis, güvenlik birimleri, ağır vasıta ulaşımının lojistik merkezi olması hedeflenmebakım onarım, yıkama istasyonları, park, otel, lo- lidir. Böylece İstanbul kuzey hattı ile ekonomide
kanta, bar, sosyal tesis, spor alanı işleticileri, ofis yalnızca transit üssü konumuna dönüşmelidir.
• Yükleme, boşaltma, birleştirme, ayrıştırma,
paketleme gibi ortak elleçleme maliyetlerinin en
düşük düzeyde oluşu sağlanmış olacaktır.
ve demiryollarına bağlamaya, liman işletmelerini ulusal ve uluslararası ticaretteki gelişmelerle
uyumlu hale getirmeye yönelik projeleri ile lojistik
sektöründe büyük gelişmeler sağlamıştır.
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
Lojistik merkezinde milli eşyanın bulunduğu
“ticari alanlar” ile “gümrüklü saha” adı altında tesis edilen bölümler de, Gümrük denetimi altında,
4458 sayılı Gümrük Kanunu ile yeniden düzenlenen “Ekonomik Etkili Rejimleri”nin uygulanması,
sanayiciye ve antrepocuya yeni esneklikler kazandıracak, ithal etmeden vergi ve resim ödemeden,
Avrupa veya üçüncü dünya ülkelerinin mallarını
işlemek, yeni katma değerler ekleyerek, farklı
ürün olarak tekrar ihraç etmek veya ürünü işçilikten geçirmek veya paketlemek veya yeni ürün ile
birleştirmek gibi pek çok etkinliği yapma veya yaBöylece, Ankara Lojistik Merkezi’nin oluşturul- pabilme imkânı yaratılacak, dolayısıyla elleçleme
adı altında faaliyet artacak veya ithal hammadde,
ması ile;
zaman, stok, fiyat adına temin ve stok tutulabi• Hava, kara ve demir yolları taşıma modlarının lecektir. Yükleme alanlarında stok alanının bukesişme veya birlikte olma imkânları sağlanacak, lundurulması, sevkiyatın yetersiz ve parçalı yük• Sanayi bölgelerine yakın gümrüklü sahaları ler için taşıma kapasitelerini yükseltecek, birim
maliyetleri düşecek, üretici; kendi başına lojistik
bulunan antrepo alanlarının bulunuşu,
uygulamasını organize etmekten kurtarılmış ola• Çevresindeki sanayi ve ticaret bölgelerinden caktır. Fiyat, zaman ve verimlilik açısından artacak,
ürün akış yolunun üzerinde oluşu,
kazançla, rekabet gücünün yükselmesi, en düşük
• Depolama, stoklama, tanıtım, dağıtım, araç lojistik maliyetiyle de, düşük finans yükünün sağgerecin ortak kullanım maliyetlerinin ve bilişim, lanması ve daha uygun fiyatla eşyanın satılması
ve kârlılığın yükseltilmesi mümkün olacaktır.
iletişim maliyetlerinin düşük oluşu,
Böylece, pek çok lojistik merkezi, gümrük idarelerinin gözetimi altında antrepolarda ekonomik
etkili gümrük rejimleri denilen işlemleri yaparak,
sanayicinin ithalat halinde karşılaşacağı vergi yükünü ortadan kaldırmaya, ithal etmeden yabancı
maddenin yerli hammadde ile birleştirilmeye, elleçleme, depolama, etiketleme, barkodlama, paketleme, ayrıştırma, birleştirmeye ve tekrar ihraç
edilmeye, depoda konjonktür gereği stoklanarak,
ihtiyaç oldukça ithal etme haklarını kullanmaya
sanayiciyi yöneltmiştir.
Avrupa Birliği’nin TRACECA projesiyle, İstanbul
şehrinin kültür şehrine dönüşmesi düşüncesi hayata geçirilmekte, kuzey hattı transite yönlendirilmektedir. EGE Bölgesi’nin BALO projesiyle, Bandırma üzerinden Tekirdağ ve Muratlı’dan, Büyük
Karıştıran’a eşyanın toplanıp, Avrupa’nın 4 nolu
demiryolu koridoruna bağlanması hedeflenmektedir.
Haber İlan
TNB KEP’TEN ANKARA GÜMRÜK
MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ ÜYELERİNE ÖZEL
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HESABI
TNB KEP’i farklı kılan nedir?
TNB KEP, hız ve verimlilik kazandıran KEP uygulamalarıyla bireylere ve kurumlara fayda sağlamaktadır. TNB KEP, şeffaflık, doğru bilgi, hizmet
kalitesi ve servis sürekliliği konularındaki sektör
standartlarını sürekli yukarı çeken ve belirleyen
bir firmadır.
Noterlerin hukuki bilgi ve birikimleri ve genç
bir bilişim şirketi olmanın verdiği dinamizm ile
hizmet veren TNB KEP, elektronik ortamdaki gönderilerin güvenli bir şekilde kayıt altına alınması
konusunda referans hizmet noktasıdır.
KEP hakkında daha detaylı bilgi almak için
www.tnbkep.com.tr adresini ziyaret edebilir, aklınıza takılan her türlü soru için TNB KEP’in 444 6
537 no’lu telefonunu arayabilirsiniz.
43
Haber İlan
Haber İlan
KEP hangi alanlarda ve ne tür bildirimler
için kullanılır?
Tüm vatandaşlar, kamu kurumları ve her sektörden, her ölçekteki işletme önemli gördüğü
tüm belge ve içeriklerin elektronik olarak gönderiminde KEP kullanabilir.
Bankacılık, finans, tekstil, bilişim, gıda, eğitim,
sağlık, turizm, sigorta gibi birçok farklı sektörden
binlerce firma TNB KEP kayıtlı elektronik posta
hizmetinden yararlanmaktadır.
İhtar, ihbar, başvuru, dilekçe, sözleşme yenileme, fesih, ticari taraflar arasında yapılan yazışmalar, ihale, teklif, sözleşme evraklarının paylaşımı,
şirketlerin beyannameleri, fatura, ekstre, talimat
gibi gönderiler, anonim şirketlerin toplantı çağırıları gibi birçok ileti gönderimi KEP ile yapılabilir.
Kurumlar; iletişimde bulundukları diğer kurumlarla, iş ortakları, müşterileri ve çalışanları ile
aralarındaki bilgilendirme, beyan ya da onay içeren yazışma ve bildirimlerini kayıtlı e- posta (KEP)
ile yaparak ileride ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklara karşı kendilerini güvence altına almış olur.
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
42
salar karşısında ispat ve delil niteliği taşımaz.
E-Dönüşümün Yeni Adı: KEP
KEP iletisinin ise kim tarafından gönderildiği,
Maliyet avantajı sağlayan, iş süreçlerini hızlandıran, elektronik ortamda gönderilen önemli bilgi ve kime gönderildiği, ne zaman gönderildiği bellidir
ve değiştirilemez. İletiler alıcıya mutlaka ulaştırılır
belgeleri güvence altına alan yepyeni bir sistem
ve sistem okunma garantisi verir. Bu nedenlerle
KEP kayıtları hukuki delil niteliği taşır ve standart
Kayıtlı Elektronik Posta
e-posta sistemlerinin sağlayamadığı güvenceyi
Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde uzun yıl- sağlar. Şahsen teslim edilmesi gereken ve gizlilardır kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sis- lik gerektiren birçok ileti ve doküman da Kayıttemi, Türkiye’de 2013 yılında yürürlüğü giren yeni lı Elektronik Posta aracılığı ile güven içerisinde
Türk Ticaret Kanunu ile iş yaşantımıza dâhil olmuş üçüncü taraflarla paylaşılabilir.
ve 19 Ocak 2013 Tarihli E-Tebligat Yönetmeliği ile
anonim ve limited şirketler için kullanımı kanuKEP’in firmalara sağladığı önemli avantajlar
nen zorunlu hale getirilmiştir.
nelerdir?
TNB KEP, Kayıtlı Elektronik Posta hizmetini en
KEP gönderimi geleneksel posta ile yapılan yagüvenli şekilde vermek üzere, Türkiye Noterler
sal
bildirim ve yazışmaların, elektronik ortamda
Birliği Vakfı tarafından 13 Ocak 2012 tarihinde
hızla
ve resmi geçerliliği olacak şekilde yapılmasıkurulmuştur. TNB KEP, Bilgi Teknolojileri ve İletinı
sağlar.
Bu sayede firmalar klasik iş yapış şekilleşim Kurumu (BTK) tarafından KEP hizmeti vermek
rini
değiştirip
işlerinde hız ve verimlilik yakalayaüzere lisanslanmış ilk özel girişimdir. TNB KEP, ihbilir,
aynı
zamanda
klasik postalama sistemlerinin
tiyaca uygun farklılaştırılmış tarifeleri, katma deneden
olduğu
gönderim
ve kağıt tüketim maliğerli çözümleri ve mobil telefonlardan kullanımı
yetlerini
%70’e
varan
oranlarda
azaltabilirler.
destekleyen güvenli e-posta hizmeti ile sektörde
KEP sisteminin önemli özelliklerinden biri çevreferans haline gelen güven kurumudur.
reye zarar vermeden, atık üretmeden iş yapmayı
sağlamasıdır. Kağıt tüketiminin azalmasıyla çevreKayıtlı Elektronik Posta (KEP) Nedir?
nin korunmasına büyük katkı sağlayan KEP . SürKayıtlı Elektronik Posta (KEP), gönderici ve alıcı dürülebilir yeşil iş süreçlerini destekler.
kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki
KEP kullanmanın faydaları nelerdir?
geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.
Elektronik haberleşmenin iş hayatının vazgeçilKEP’in standart e-postalardan farkı nedir?
mezi olduğu günümüz koşullarında, ispat niteliği
Normal bir e-posta içeriği değiştirilebileceğin- olan, güvenilir ve ekonomik bir yöntemin tercih
den ve orijinalliği şüpheli kabul edildiğinden ya- edilmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Sistemin,
özel sektörde yaygınlaşmasının yanı sıra, kamuda
yaygınlaşması da vatandaşların daha kaliteli hizmet almasını sağlayacaktır.
TNB KEP sisteminin, bireylere ve kurumlara
sağladığı avantajlar ise şunlardır:
• Çevrecidir: Kâğıt tüketimini azaltarak çevrenin
korunmasına katkı sağlamasının yanı sıra firmalar
için önemli bir maliyet kalemi olan kağıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur.
• Maliyet Avantajı Sunar: Evrak gönderim ve
operasyonel süreç maliyetleri %70’e varan oranlarda azaltılabilir.
• Teslim Edilme ve Okunma Garantisi Verir:
Gönderileriniz anında karşı tarafa ulaşır ve teslim
edilme tarihinden 24 saat sonra ‘okundu’ olarak
kabul edilir.
• Hukuki Güvence Sağlar: Gönderilere ait sistem delilleri 20 yıl boyunca TNB KEP tarafından
saklanır ve anlaşmazlık durumunda hukuken geçerlidir.
KEP kullanmaya başlayan şirketlerin, yeni nesil
iş yapma anlayışı ile elde ettiği kazanımlar diğer
şirketlere de örnek olmakta ve KEP kullanıcı sayıları artmaktadır.
Makale
Atilla ŞAHİN
Gümrük Müşaviri, Danışma Kurulu Doğal Üyesi
Gümrük Müşaviri Mi? “Gümrükçü!” Mü?
45
Makale
Makale
nedir diye bir soru sorulsa buna cevap vermek
güç olacak. Bunu ölçecek ne bir objektif kriter var,
ne de böyle bir istatistiki veri. Sizi böyle bir düşünceye sevk eden saikler nelerdir? Diye bir soru sorulduğunda kişisel cevabım; kamuoyundaki gümrük müşavirliği algısı olacaktır.
Maalesef kamuoyunda gümrük müşaviri algısı
bizleri tatmin etmekten çok uzak olup, kısmen sığ
bir bakış açısını yansıtırken, kısmen de doğru gözlemlere dayanmaktadır.
Gümrük müşavirleriyle çalışan dış ticaret erbabı açısından genelde, gümrük işlemlerini en seri
bir şekilde, en az maliyetle, en kısa sürede yerine
getiren gümrük müşaviri işveren açısından iyi bir
“gümrükçü!..” olmakta; ancak, gümrük müşaviri
yasa ve mevzuatın gerektirdiği tüm kurallara uymaktan dolayı eşyanın gümrük işleminde bir gecikme olması halinde, hele de işlem maliyetinde
biraz farklılık olması halinde işveren nezdinde “iş
bilmez gümrükçü” olmakta.
Gümrük müşavirlerinin muhatapları nezdinde
neden böyle bir itibar elsikliğine sahip olduklarının sorusunu bizler öncelikle kendimize sormamız gerekmez mi? Bunun birçok nedeni sayılabilir;
• Gümrük müşaviri olabilmenin yasa ile belirlenmiş objektif kriterlerini yerine getirip gümrük
müşaviri izin belgesi almayı yeterli görüp, sadece
müşteri portföyünü artırıp daha fazla ciro yapma
saikiyle hareket edilmesi,
• İş sahiplerinin hep acil olan taleplerine mevzuatın gerektirdiği prosedürler ve süreç doğru
anlatılmadan ; “tamam efendim yaparız, hallederiz” anlayışıyla yan yollara sapılarak iş yapılmaya
çalışılması,
• Konusunda uzman bir kişi olduğu gerçeğine
uygun donanımda sürekli eğitim ve bilgi edinme
konusunda gayret edilmemesi,
nusunda bağlı bulundukları dernekler ya da sivil
toplum örgütleri kanalıyla yasal zeminlerde yapısal çözümler aramaları gerektiği kanısındayım.
Gümrük ve dış ticaret mevzuatının karmaşık ve
değişken yapısının doğal bir sonucu olarak; uygulayıcı birimlerden kaynaklanan yorumlama farklılıkları, şayet bizler konuya yeteri kadar vakıf değilsek, yani yeterli bir bilgi birikimine sahip değilsek,
bu durumda işverenin baskısını da üzerimizde
hissederek işin bir an önce çözümü için yan yollara başvurarak iş bitirme anlayışımız, aslında kısa
vadede işimizi yapmanın rahatlığına kavuştursa
da, uzun vadede mesleğimiz açısından yapısal sorunların oluşmasına yol açmaktadır. Bu nedenle;
Öncelikle gümrük müşavirlerinin, kendi mesleki sorumlulukları ve kariyerleri açısında dış ticaret
erbabının iş takipçisi olmaktan ileriye giderek, dış
ticaretin danışmanlığını yapabilir duruma gelmeleri gerekir. Bu süreç ciddi bir bilgi birikimine ve
kariyer meslek sahibi olmanın misyon ve vizyonuna sahip olma iradesi ve çalışmasına bağlıdır.
Gümrük müşavirleri, gümrük müşavirliği mesleğinin Gümrük Kanunu’nunda tanımlanan yetki
ve sorumluluklar bağlamında müteşebbisler açısından onların risklerini minimize eden bir danışmanlık, gümrükler ve hazine açısından da bir kefalet müessesesi olduğu gerçeğini hiç bir zaman
unutmamalı ve bunun gereğine göre hareket etmelerinin, meslek onurları olduğunun bilincinde
olmalıdırlar. Bizler bunu kendi payımıza başarıya
ulaştırdığımız zaman gerek temsilcisi bulunduğumuz firmalar bizlere “gümrükçü” “iş takipçisi” gözüyle bakamayacaklar, gerekse gümrük idareleri
nezdinde hiç bir kamu görevlisi bizi ciddiye alamamazlık yapamayacaktır.
Diğer yandan, gümrük müşavirliği mesleğinin kamuoyunda hak ettiği noktaya gelmesi, bir
yandan sunulan hizmetin kalitesiyle orantılı iken
diğer yandan da haksız rekabete meydan vermeden mesleki bilgi ve hizmetin asgari bedelinin
alınmasıyla doğrudan ilgilidir. Bunu da başka makamlardan veya nihayetinde Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca belirlenen asgari ücret tarifesindeki
asgari ücretleri değil, bilgi, emek ve maliyetlerimizi, çalışanlarımızın insanca ve mesleki onurumuza
yakışır bir yaşam düzeyi sağlayacak tarife uygulama kararlılığı gösterdiğimizde, danışmanlık hizmetimizin karşılığını fatura edebildiğimiz zaman
“gümrükçü” olmaktan kurtularak, GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİNE terfi etmiş oluruz düşüncesindeyim.
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
44
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile
eşya sahiplerini dolaylı temsil yoluyla temsil etmek suretiyle gümrük idarelerinde iş takibini sağlamak amacıyla yeterli bilgi ve beceri düzeyine
sahip ve gerekli koşulları taşıyanlar arasında gümrük müşavirliği ünvanı altında bir meslek grubu
ihdas edilmek suretiyle etkin bir gümrük denetiminin sağlanması amaçlanmıştır.
Yasal bir düzenleme ile gümrük müşavirlerine
eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük
işlemlerini, gümrük idareleri ve diğer kurumlar
nezdinde dolaylı temsil yoluyla takip edip sonuçlandırma yetkisi verilmiş ve aynı zamanda, imzaladıkları beyanname ile ilgili cezai hükümlerin
uygulanması açısından beyannamede belirtilen
bilgiler ile beyannameye ekli belgelerin doğruluğundan ve ilgili rejimin gerektirdiği bütün yükümlülüklere uyulmasından sorumlu kılınmıştır.
Diğer yandan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun
Geçici 6.ıncı maddesinde, Gümrük Müşavirlerinin,
görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlar nedeniyle fiillerinin niteliğine göre
Türk Ceza Kanununun Devlet memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılacağı hüküm altına
alınmıştır.
Görüleceği üzere, yasal bir düzenleme ile oluşturulan bir meslek grubu olan gümrük müşavirleri, sürekli gelişim isteyen, birçok mesleğin konularını içerdiği için geniş bilgi birikimi gerektiren,
yetiştirilen eleman sayısı dikkate alındığında bir
okul hüviyetinde olan farklı bir meslek dalıdır.
Yetki, görev ve sorumlulukları dikkate alındığında
gümrük müşavirinin misyon ve vizyon sahibi olması hedeflenmiştir.
Uygulamaya bakıldığında yukarıda yasal çerçevesi çizilmiş gümrük müşavirliği ile hedeflenen
misyon ve vizyona sahip gümrük müşaviri oranı
• Piyasada daha fazla müşteri kapma yarışını
haksız rekabet kurallarına göre pazarlama faaliyetinde bulunulması,
• Gümrük müşaviri olmak gibi bir derdi olmaksızın her işi yaparım, yeterki daha fazla müşteridaha fazla ciroya sahip olma anlayışı ile “gümrükçü” olmanın fırsatlarını kollama, v.b...
Daha birçok neden sayılabilir. İfade etmeye çalıştığımız husus, biz kelimenin gerçek manasıyla
“gümrük müşaviri” mi olacağız, yoksa bilginin, danışılan kişi olmanın öneminin olmadığı işverenin
istediği her şeyi yaparım-ederim anlayışında iş
takipçisi ya da iş bitirici “gümrükçü” mü olacağız.
Uzun yılardır beni şahsen rahatsız eden bu durum
karşısında buna yol açan nedenlerin de irdelenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.
4458 sayılı Kanun, yukarıda belirtildiği üzere
gümrük müşavirliği mesleğini bir kariyer meslek
olarak kurgulamış ve kurallar buna göre belirlenmiştir. Ancak tek başına bu kurallar yeterli olmuyor. Yıllardır gümrük ve gümrükçü kavramı kamuoyunda ve özellikle gümrük idareleri ile muhatap
olanlar nezdinde hem gümrük müşavirleri hem
de gümrük idareleri açısından hak edilmeyen
olumsuz bir algı oluşmuştur.
Bu olumsuz algının oluşmasında her gümrük
müşavirinin bu algıda benim de payım var mı?
Diye kendi kendine bu soruyu sorma cesaretini
gösterip buna göre “gümrükçü” değil de gümrük
müşaviri olmaya karar verirse sanırım olumsuz
algının aşılmasında gümrük müşavirleri kendi
payına düşen görevlerden birini yerine getirmiş
olacaktır.
Bu algıyı ortadan kaldırmak için başta gümrük
müşavirleri dernekleri olmak üzere, etik değerler
konusundaki başlatılan sürecin iyi değerlendirilerek konuya ilişkin hassasiyetlerin hayata geçirilmesi çok önem arz etmektedir. Ancak maalesef
benim de AGMD Başkanlığı görevim esnasında
çok önemsediğim “Etik Kurallar” konusunda tüm
üyelerimizin bu noktaya hassasiyet göstermedeki çekinceli tavırları, yukarıdaki endişelerimi ifade
etmeme yol açmıştır.
“Ben kelimenin gerçek manasıyla gümrük müşaviriyim” diyebilen kişilerin; temsilcisi bulunduğu
firmaların kendilerinden kaynaklanan veya mevzuattan kaynaklanan sorunlarını hiç yan yollara
kaçmadan, gerek temsilcisi bulunduğu firmaların
mevzuatın gerektirdiği sürece adapte olmalarını sağlamaları, gerekse idareden ya da mevzuat
yorumundan kaynaklanan sorunları çözme ko-
Soma’da Maden Kazasında Hayatını Kaybedenlerin
Ailelerine Ramazan İftar Paketi Yardımı Yapıldı
Dernekten
Haberler
İnsan Kaynakları Merkezi Faaliyette
İş arayan Gümrük Müşaviri, Gümrük Müşavir
Yardımcısı ve Stajyerler Dernek Merkezimize
başvurmakta ve özgeçmişlerini (CV) bırakmaktadır.
Bu şekilde sürekli güncel personel kaynağımız
bulunmaktadır. İnsan Kaynakları Komisyonumuz
tarafından, bu kaynağı değerlendirmek maksadıyla
bir çalışma başlatılmıştır.
Bu çalışma ile Üye Firmalarımızın personel
ihtiyacı ile iş arayan personeli, Dernek aracılığıyla
buluşturmak amaçlanmaktadır.
Firmalarımıza yazılan yazı ile Gümrük Müşaviri,
Gümrük Müşavir Yardımcısı ve Stajyer personele ihtiyaç duyduklarında, taleplerini Dernek Merkezimize
iletmeleri bildirilmiştir. Firmalarımızın gösterdikleri ilginin sonuçları alınmaya başlanmıştır. Talepler cevaplandırılarak aday personel özgeçmişleri
firmalarımıza iletilmektedir.
Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazasında hayatını kaybeden
işçilerimizin ailelerine verilmek üzere hazırlanan
Ramazan İftar Paketleri, kolilerle, 18.07.2014 tarihinde yerinde ilgililere teslim edildi.
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
46
AGMD’nin 41 İnci Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
Dernekten Haberler
Derneğimizin 41 inci kuruluş yıldönümü 25 Ekim 2014 akşamı düzenlenen yemekle kutlandı. Üyelerimiz ve aileleriyle birlikte seçkin bir
ortamda devam eden ve sona eren
gecemizin, bundan sonraki yıllarda
da gelenekselleşmesi dileği, katılanların ortak düşüncesi oldu.
Yalnız Değilsiniz
Mesleğimize yönelik her türlü sorun ve sorunuzda, bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0 312 213
52 51 numaralı telefonumuzu aradığınızda veya agm.org.tr adresli web sitemizde sağ altta
bulunan Sorun Cevaplayalım menüsünden iletinizi gönderdiğinizde, soru veya sorununuzla
ilgili size dönüş yapılacaktır.
Dernekten
Haberler
Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Gümrük Müşavir
Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Kursu Açıldı
11 Ekim - 16 Kasım 2014 tarihleri
arasında, kurs programı uygulandı.
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından, Firmalarımızın ve Bakanlık Birimleri tarafından oluşturulan Takımların katılımıyla düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvasının 9
uncusu, 25 takımın iştirakiyle 21 Eylül 2014 günü
başladı.
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Aslıhan ÇELEBİ açış konuşmasını yaptı.
Gümrük ve Ticaret camiasının bir araya gelerek
aralarındaki dostluk ve dayanışmayı pekiştirmelerinde önemli bir etkinlik olan turnuvanın açılışına, aralarında Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hacı Hasan Murat ÖZSOY, Orta Anadolu
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Hayrettin
COŞKUN, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Şükrü SABAH, Ankara
Gümrük Müdürü Sayın Recep BİLGİN, Esenboğa
Gümrük Müdürü Sayın Mehmet Tuncay BAYRAKTAR, önceki yönetim kurulu başkanımız Sayın
Atilla ŞAHİN, yönetim kurulu üyelerimiz, takım
temsilcileri, oyuncular ve misafirlerin bulunduğu
kalabalık seçkin davetli topluluğu katıldı.
Açılışta, saygı duruşu ve istiklal marşının arkasından Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Nurettin CANİKLİ’nin gönderdiği telgraf okundu.
49
Dernekten Haberler
Dernekten Haberler
28 Aralık 2014 tarihinde yapılacak Gümrük Müşavirliği ön eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak adayların, sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları
maksadıyla, 11 Ekim - 16 Kasım 2014 tarihleri arasında, derneğimiz tarafından toplam
66 saat süren kurs programı açıldı. Ayrıca
ilave olarak 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde
genel tekrar yapılmış, 20 Aralık 2014 tarihinde tekrar ve test uygulanacaktır.
Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına
girecek adaylarımızın hazırlanması maksadıyla 13 Aralık 2014 Cumartesi günü
Ankara’da ve temsilciliklerimizde eşzamanlı olarak deneme sınavı yapıldı.
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
48
İlave olarak 13 Aralık 2014 Cumartesi
günü Ankara’da ve temsilciliklerimizde
eşzamanlı olarak deneme s ınavı yapıldı.
9. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası
21 Eylül – 23 Kasım 2014 Tarihleri Arasında Yapıldı
Sayın Aslıhan ÇELEBİ konuşmasında;
“Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği olarak
dokuzuncusunu düzenlediğimiz geleneksel halı
saha futbol turnuvasına hoş geldiniz.
Dernekten
Haberler
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge MüdüSosyal ilişkileri geliştirmek, mesleki dayanışmayı pekiştirmek maksadıyla dokuzuncu defa rü Sayın Hayrettin COŞKUN’un konuşmasının ardüzenlediğimiz etkinliğimizin, Gümrük ve Ticaret dından şöhretler karması açılış maçı yapıldı.
Bakanlığı personeli ile Gümrük Müşavirlik ve Lojistik Firmaları personelini bir araya getirmesi, dostluk ve dayanışma ortamını daha da pekiştirmesi
açısından çok yararlı olduğunu düşünüyoruz.
Bu yıl turnuvamıza yoğun bir ilginin olmasından, katılan takım sayısının rekor seviyede, yirmi
beşe ulaşmasından şahsım ve yönetim kurulu
üyelerimiz ile turnuvayı organize eden Sosyal İşler Komisyon üyelerimizin duyduğu memnuniyeti
ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki, bu ilgi sonraki senelerde de artarak devam edecektir.
Açılış töreninin ardından, 4 Gruptan oluşan takımların 1. tur grup maçlarına geçildi.
Turnuvaya Katılan Takımlar
A GrubuB GrubuC GrubuD Grubu
1. Hitit Gümrük Müşavirliği 1. Gümrük Muhafaza
2. Expeditors
3. Destek Hizmetleri
4. Orta Anadolu G.T.B.
5. Ergazi Tasfiye
2. Kargolog Güm.Müş. 3. TNT
4. Era Grup.
1. Ank. Perakende Satış
2. Başartan Güm.Müş.
2. Gümrük ve Tic. Bak.
3. Doğruer Güm.Müş.
3. N.Y Güm. Müş.
4. Muhafaza Kaçakçılık
4. Veyseloğulları
5. Özel Güvenlik
5. Genç Avukatlar
5. Hukuk Müşavirliği
6. Gümrük Ticaret Uzmanları 6. Merkez Tasfiye
1. T.H.K
6. Esenboğa Saymanlık
6. Personel Dairesi
7. Rehberlik ve Teftiş Krl.
Turnuvadaki maçların, sporcu ruhuna uygun
şekilde centilmence geçmesini diliyorum, umuyorum ki turnuva sonucunda vereceğimiz en centilmen takım ve en centilmen futbolcu ödüllerine
tüm takımlarımız ve oyuncularımız aday olsun.
Açış konuşmasından sonra katılan takımlar
adına Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Şükrü SABAH konuştu.
Gümrük Müşavirliği ile Gümrük ve Ticaret Uzmanları takımını mağlup eden HİTİT Gümrük Müşavirliği takımları yükseldi.
23 Kasım 2014 Pazar günü oynanan maçlarda
ise; 3.’lük ve 4.’lük maçının galibi Penaltı atışları
sonucunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Takımı
karşısında 12-10 kazanan Gümrük ve Ticaret UzTakımları yükseldi.
02 ve 09 Kasım 2014 tarihlerinde oynanan manları Takımı oldu.
çeyrek final maçlarının ardından yarı finale; KARGOLOG Güm. Müş.- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
- Gümrük ve Ticaret Uzmanları - HİTİT Gümrük
Müşavirliği Takımları çıktı.
16 Kasım 2014 tarihinde oynanan yarı final
maçlarının ardından finale ; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı takımı karşısında galip gelen KARGOLOG
51
Dernekten Haberler
Dernekten Haberler
29 Ekim 2014 Çarşamba günü oynanan 2. Tur
Eleme maçlarının ardından çeyrek finale ; TNT EXP.
– Orta Anadolu G.T.B. – Gümrük ve Ticaret Uzm.
– Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - KARGOLOG Güm.
Müş.- HİTİT Güm. Müş. - NY Güm. Müş. – Gümrük
Muh. Kaçakçılık
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
50
Açılış törenimizi onurlandıran konuklarımıza,
takımlarımızın temsilci ve idarecilerine, turnuvayı organize eden Sosyal İşler Komisyonumuza,
koşulları belirleyen teknik kurula, hakemlerimize,
sağlık personeline ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” Dedi.
Dernekten
Haberler
Final maçında karşılaşan Kargolog Gümrük
Müşavirliği – Hitit Gümrük Müşavirliği maçını ise
2-1 Hitit Gümrük Müşavirliği Futbol Takımı kazandı.
En centilmen Takım
Esenboğa Saymanlık Futbol Takımı
En Centilmen Futbolcular
Mehmet KARA - Başartan Gümrük Müşavirliği
Takımı Futbolcusu
Ertan ÇETİNTAŞ - Hukuk Müşavirliği Takımı
Futbolcusu
Hüseyin KOÇYİĞiT - Merkez Tasfiye Takımı Futbolcusu
Bilal GÜZEL - Era Gup Takımı Futbolcusu
Bu sonuçla 9. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvamızın Şampiyonu Hitit Gümrük Müşavirliği
Futbol Takımı oldu.
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU TARAFINDAN KÜLTÜR-SANAT
FAALİYETLERİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİLMEKTE
Aralık 2014 Ayından İtibaren Ankara Devlet
Tiyatrolarında Sahnelenen Oyunlara Gidiliyor
Sosyal İşler Komisyonumuz tarafından; Tiyatro yoğun ilgi memnuniyetle karşılanmış ve teşekkür
sever üyelerimiz, aileleri ve arkadaş çevreleri edilmiştir.
için Devlet Tiyatrolarından, asgari 40 kişi olmak
28 Aralık 2014 Pazar günü saat 15.00’de Büyük
kaydıyla indirimli bilet temin edilmektedir.
Tiyatro’da sahnelenmekte olan SATICININ ÖLÜİlk olarak, 12 Aralık 2014 Cuma günü saat MÜ oyununa gidilmesi planlanmıştır. Ankara
20.00’de DT Çayyolu Cüneyt GÖKÇER Sahne- Sahnelerinde oynandığı günden bu yana kapalı
sinde sahnelenmekte olan KÖSEM SULTAN oyu- gişe oynayan oyun için 45 kişilik rezervasyon
nuna gidilecektir. Başlangıçta 40 olarak yapılan yaptırılmıştır.
rezervasyon yoğun ilgi üzerine 90’a çıkartılmış
Oyunlar hakkındaki detaylar www.agm.org.tr
ve bu biletler de kısa sürede tükenmiştir. Sosyal adresindeki web sitemizden takip edilebilir.
İşler Komisyonumuz tarafından, gösterilen bu
KÖSEM SULTAN
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
52
SATICININ ÖLÜMÜ
TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLENLER
Sayın Hayrettin COŞKUN - Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü
Sayın Şükrü SABAH Orta Anadolu Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdür Yrd.
Sayın Fahri YAĞCI (Turnuva Düzenleme ve Tertip Komitesi Başkanı)
Sayın Necmettin ÖZCAN (Turnuva Düzenleme
ve Tertip Komitesi Üyesi)
DERECEYE GİREN TAKIMLAR;
Sayın Osman DİKMEN (Hakem)
Turnuva 1 incisi
Hitit Gümrük Müşavirliği
Turnuva 2 ncisi
Kargolog Gümrük Müşavirliği
Turnuva 3 üncüsü
Gümrük ve Ticaret Uzmanları
Turnuva 4 üncüsü
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Sayın Necla AKDOĞAN ((Hakem)
Sayın Bülent ÖZTÜRK (Hakem)
Sayın Ali Ekber ŞENTÜRK (Hakem)
Sayın Melih YOSUNKAYA (Hakem)
Turnuvaya katılan Tüm Takım, idareci ve sporcuları
kutluyor, gelecek turnuvalarda başarılar diliyoruz.
53
CSO Konserlerine
Davetlisiniz
2014 - 2015 yılı konser sezonunda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) konserlerine (Perşembe ve Cuma günleri), Derneğimiz tarafından
davetiye temin edilmekte ve haftalık olarak üyelerimize duyurulmaktadır. Konserlere talebin her
geçen hafta arttığını görmek bizi memnun etmektedir. CSO Konserleri Yıllık programı http://www.
cso.gov.tr/ web adresinden de takip edilebilir.
Dernekten Haberler
Dernekten Haberler
Maçlar sonrasında; Turnuvamızda emeği geçenlere Teşekkür Plaketleri, en centilmen takım
seçilen Esenboğa Saymanlık Futbol Takımına
plaket, en centilmen futbolculara kupa, Turnuva
4 üncüsüne kupa, 3 üncüsüne, 2 ncisine ve Şampiyon Takıma Kupa, futbolcularına ise madalyaları
takdim edildi.
Ankara Lojistik Yatırımları ve Akaryakıt Tic. A.Ş.
dan Bölgenin coğrafi ,
ticari önemi ile sektörün
ihtiyaçları ve sektörden
çabalarının sonucu ve
ortak girişimleri ile kurulmuştur.
Ankara
Lojistik Üssü
KAMU VE ODA TEMSİLCİLİKLERİ,
ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ
GÜMRÜK İDARİ BİRİMLERİ, (Ankara Tır Gümrük
Müdürlüğü, Merkez Labratuar Müdürlüğü) İLGİLİ
çiler ile birlikte 1500 kişi/gün yoğunluğa, araç trafiği ise 500-600 araç/ gün yoğunluğundadır.Yurtiçi Lojistik firmalarınında gelmesiyle birlikte firma
sayısı 400’e Çalışan sayısının 4.000 kişiye ulaşacağı
ve 2.500 Tır-Kamyon gün yoğunluğu olacağı öngörülmüştür.
Ankara Lojistik
Üssü, Uluslararası
alanda Türkiye’yi
Lojistik Merkez olarak
temsil eden ilk ve tek
kuruluştur.
AMACI
Asya ve Ortadoğu’nun
doğal limanı konumunda
olan Ülkemiz üzerinden
gerçekleşen ticari mal sirkülasyonunda, sektörün
ihtiyaç duyduğu altyapı eksiğinin giderilmesi,
Gelişmekte olan ve Tarihi
İpek Yolu üzerinde buluYATIRIM
kasını nan Ankara sanaANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ
yisinin lojistik ihtiyacının karşılanması ve ihtiyaç
Yerleşim Alanı : 700.000 m2 dir. İnşaat alanımız :
duyulan bağlı birimlerin bir arada bulunmasının
198.000 m2 kapalı, 191.000 m2 açık olmak üzere,
getirdiği avantaj nedeniyle lojistik maliyetlerinin
TOPLAM : 389.000 m2 dir.
uluslararası alanda rekabet edebilecek seviyede
Bugün için, 1300 çalışanı ile birlikte 80 ’e yakın düşürülmesi, Ankara’nın ithalat, ihracat, transit
firmanın yer aldığı Üssümüzde yoğunluk, ziyaret- ve iç lojistik ihtiyaçlarına yönelik çözüm getirmek
ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ
kamu ve özel işbirliğinin en
başarılı örneği olarak kısa bir
sürede gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında önemli ölçüde tanınmış ve ülkemizin
gurur kaynağı olmuştur.
55
Ankara Lojistik Üssü
Ankara Lojistik Üssü
göz önünde bulundurularak, hiçbir teşvik, tahsisat alınmaksızın büyük ölçüde ortaklarımızın
Ankara Lojistik Üssü, Uluslararası
alanda Türkiye’yi Lojistik Merkez olarak temsil eden ilk ve tek kuruluştur. Bu
anlamda tek örnek olması nedeniyle
Üssümüze, Ülkemiz dahilinde önemli lojistik faaliyetlerinin bulunduğu
İstanbul, İzmir Mersin, Gaziantep vb.
illerimizden çok sayıda gerek kamu gerekse özel
şirketlerden, oda ve sektör temsilciliklerinden ziyaretçi gelmektedir. Ülke dışından ise, Avrupadan,
Asyadan, Afrikadan, Türki Cumhuriyetlerinden ve
diğer birçok ülke temsilciliklerinden, inceleme ve
işbirliği amacıyla ziyaretler
gerçekleşmektedir.
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
54
öz kaynakları ile realize edilmiştir. Ortaklarımızın
büyük bir çoğunluğu Üssümüzde yerleşmiş işletme sahipleridir. Ankara Lojistik Üssü Projemizde,
Lojistik zincirinin önemli bir halkasını teşkil eden
Yurtiçi Lojistik Şirketleri Ankara Yurtiçi Nakliye ve
Lojistik Merkezi A.Ş çatısı altında biraraya gelerek, üssümüzden imarı yapılmış ve ruhsatı alınmış
30.000m2 yer satın almıştır. 19.000m2 kapalı alan
’’Ankara Lojistik Üssü’’, Avrupa standartların- içinde 260 adet ofis, 2 adet restoran, 1 adet kada hedeflenen ve gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk feterya 12 ticari bölümden oluşan şoförlerimizin
Uluslararası Taşımacılık Üssüdür. Ortaklarının yanı duş, wc, terzi, çamaşır yıkama ihtiyaçlarının karşısıra, tüm uluslararası ve yurtiçi lojistik , gümrük lanacağı uluslararası standartlarda tesisler 2013
müşavirliği ve ithalat, ihracat şirketlerine, bağlan- Mayıs ayında tamamlanarak hizmete girmiştir.
tılı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına, ambalajAnkara’nın Batıya ve Avrupa’ya açılan kapısı
lama ve dağıtım sektörlerine açık bir proje olarak KAZAN ilçemizde kurulan Üssümüz içinde 2 blok
gerçekleştirilmiştir.
halinde, giriş ve çıkışları birbirinden bağımsız ve
Projemiz, hiçbir muafiyet ve tahsis alınmak- ayrı olarak yapılan Yurtiçi ve Yurtdışı ofis binalarısızın kamusal bir proje olarak ülke menfaatleri nın yanısıra:
Ankara Lojistik Yatırımları ve Akaryakıt Tic. A.Ş.
Mayıs 2004 Tarihinde çoğunluğu Ankara’da yerleşik 45 Uluslararası Nakliye Firması tarafından Bölgenin coğrafi, ticari önemi ile sektörün ihtiyaçları
ve sektörden gelen yoğun talepler dikkate alınarak, uluslararası rekabette avantaj ve güçbirliği
oluşturabilme çabalarının sonucu ve ortak girişimleri ile kurulmuştur.
(Türk Standartları Enstitüsü, Ankara Sanayi Odası Temsilciliği, Ankara
Ticaret Odası Temsilciliği, Sanayi ve
Ticaret İl Müdürlüğü Temsilciliği, Dış
Ticaret Standartizasyon Gn. Md.lüğü
Temsilciliği, Gümrük Müşavirleri Derneği, PTT, Banka v.b temsilcilikler)
Depolar, antrepolar, tır parkı, akaryakıt istasyonu, yetkili tamir ve bakım
üniteleri, ticari alanların yanı sıra otel,
restoran, spor tesisleri, yeşil alan v.b
sosyal tesisler de yer almıştır.
Ankara
Lojistik Üssü
sümüze, Ülkemiz dahilinde önemli lojistik faaliyetlerinin bulunduğu bölgelerden know-how için
talepler gelmektedir.
Çevreye özel önem veren Ankara Lojistik Üssünün, özelliği nedeniyle hiçbir alt yapısı bulunmayan arazinin, atıksu, temiz su, pis su arıtması
ve tüm alt yapısı şirketimiz tarafından yapılmıştır.
Atıksu arıtmamızdan geri dönüşü sağlanan su ile
60.000 m2 otomatik ve diğer alanları damlama sulamalı 200.000 m2 alanda 25.000 bitki kullanılarak
yapılan peyzajın sulaması yapılmaktadır.
ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ’NÜN GELECEK HEDEFLERİ
Üyelerden gelen talepler doğrultusunda ve sektörde tespit edilen konularda
dernek tarafından Bakanlıklara yazılar yazılıp takip edilmektedir.
2014/6 İthalatta Garanti Belgesi Uygulaması
Konuya ilişkin uygulama usul ve esaslarını açıklayan yönetmelik çıkmadığından iş sahipleri ve üyelerimiz ithalat işlemi başlatamamıştır. Bu nedenle 30 Mayıs 2014 tarihinde Bakanlığa yazı yazarak Yönetmelik yayımlanıncaya ve tebliğde ilgili düzenleme yapılıncaya kadar
geçiş sürelerinde yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi için ivedilikle düzenleme yapılması
talep edildi.
25
14 / 7099
30.05.20
4
0.05.201
7
Tarih :3
ŞK / 86
AGM-B
Say :
Saygla
rmzla,
neği
İ
ÇELEB
rleri Der
Müşavi
Aslhan
ümrük
G

a
an
ar
Ank
Başk
Kurulu
Yönetim
Teklif üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından; 06 Haziran 2014 tarihli yazı ile tebliğ yürürlükten kaldırılıncaya kadar onaylı garanti belgelerinin beyanname ekinde aranmaması, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bildirildi.
57
Bakanlıklara Yazılar
Ankara Lojistik Üssü
I
KANLIĞ ’NE
ET BA
T.C.
RLÜĞÜ
TİCAR
Ü
ve
D
Ü
K
M
Ü
GÜMR
GENEL
ÜKLER
as
nda.
GÜMR
Korunm
as hakk
A
eticinin
ygulam
R
A
K
e girmiş
l “Tük
AN
elgesi U
üğ
y
B
rl
sa
ti
rü
an
yü
6502
Gar
iyle
İthalatta
ynlanan 14 tarihi itibar
ede ya
: 2014/6
.05.20
i Gazet
Konu
ilerek 28
l Resm
ed
y
l
;
sa
bu
5
ka
2883
uyarnca
rihinde
addesi
13 tarih,
2013 ta
56nc m
itibariyle
28.11.20
” 07.11.
un
4)
un
un
01
an
an
.2
K
05
a
iK
k
rihi (28.
Bakanl
Hakknd dr.
akkndak
rürlük ta belgeleri ilgili
mas H
akta
t
denle yü
in Korun
bulunm
üketicin
r. Bu ne garanti muafiye
t
T
ş
l
m
y
l
r
02 sa
eya
ay kald
nti ve/v
üzere, 65
nlk on
sayl
an gara
Bilindiği
den baka
ecek ol
2014/6)
belgesin
rük
düzenlen
(İthalat:
ni
ye
garanti
.C. Güm
Tebliğ
ya
T
n
,
ve
ki
n
r.
de
iş
la
d
in
İl
nacak
amakta
delere
in tescil
süresi do
) onayla
aylanm
ğü
cak Mad
amelerin
on
lü
na
nn
an
ür
ra
ya
nd
A
üd
nir.”
be
si
taraf
Genel M nnamesine ekle
gümrük
ti Belge
özetimi
e ilişkin
e Garan
iyasa G
rük beya
Rejimin
P
İthalind
m
,
iş
ve
gü
ir
an

G
ft
a
ra
mas
neği
Dolaşm
Diğer ta
in Korun belgenin bir ör
. Serbest
üketicin
02
r. Bu
tebliğ “… akanlğ’nca (T
anun, 65
ince aran
B
er
el
et
ndaki K
ri
ar
ar
id
ve Tic
 Hakk
hükümle
gümrk
orunmas
ğu için
K
belgesi
du
i
in
ol
nt
in
ra
te
ga
ük
etic
rl
r.
ük
rü
di
T
ir
yü
l
am
ü
bliğ
77 say
nusu te
hükmün
olan 40
te söz ko
yanağ
2014
la birlik
tedir.
iğin da
i 28.05.
ldrlmak
edilmek
yl tebl
ka
m
sa
e girdiğ
n
ve
va
te
/6
2014
hipleri
aya de
yürürlüğ
yürürlük
uygulam
dan iş sa
unun da
anunla
n
n
an
K
yl
ğ
K
ne
l
i
ad
ay
y
sa
km
14/6 sa
ndak
ç
ince
k
20
er
ik
.
ak
el
el
ar
H
ar
id
drl
as
netm
amakta
gümrük
aktadr.
Korunm
işkin yö
başlatam yetler yaşanm
eticinin
larna il
ve esas
yl Tük
lemlerini
mağduri
6502 sa
halat iş
ma usul
ve
it
e

la
nl
ş
ar
iz
gu
pl
de
im
uy
Bu ne
dar geçi
henüz
n iş kay
i üyeler
ncaya ka lmasn
Müşavir
adğnda
ibar ile
e yapl
p
tarihi it
yaplam
Gümrük
li
ya
em
e
nl
an
ha
it
ze
ol
em
n
i
er
li dü
yalar
düzenl
temsilcil
iğle ilgi
nusu eş
ikle bir
ve tebl
bliği ko
n ivedil
ncaya
ithalat te
ya ilişki
yaynlan
in konu
i
iç
iğ
i
el
es
yönetm
in önlenm
gulama
riyetler
Yeni uy
n mağdu
e yaşana iz.
sürecind
er
ed
rine arz
takdirle
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
56
Ankara Lojistik Üssünü, Anadolu’nun Ön Asya
ve Türki Cumhuriyetlerinin iç limanı haline dönüştürmek, Demiryolu ve Havayolu desteğini sağlamak ve Üs içerisinde dış ticareti destekliyecek ve
kolaylaştıracak kurumların oluşturulması, Ülkeve coğrafi konumu nedeniyle Anadolu’nun Mer- mizde ve komşu ülkelerde oluşturulacak lojistik
kez Üssü olmasını sağlamak, Şehir içinde dağınık üs ağı yardımıyla Türk ihraç ürünlerinin günlük
sunulma imkanına kavuşmasıdır.
olarak ve sağlıksız şartlarda konuşlanmış olan Or- pazara
meler nedeniyle ,araçların Ankara faaliyetlerinin bulunduğu bölniyle hiçbir alt yapısı bulunmaiçinde dolaşmadan, kaza, hasar
gelerden know-how için talepler
yan arazinin, atıksu, temiz su,
taklarımızın ve Ankara’lı nakliyecilerin, şehir dıve kayıp risklerinin
minimum
gelmektedir.
su arıtması ve tüm alt yapısı
Lojistik
Üslerde
faaliyet
gösteren pis
firmaların
şirketimiz tarafından yapılmışseviyeye inmesi amaçlanmıştır.
şında, çağdaş, modern ve şehir hayatını olumsuz iş yapabilme
tır. Atıksu arıtmamızdan geri
Ankara Lojistik Üssü, Uluslararası
ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ kamu ve
kabiliyetlerinin
ve yetkilerinin
artalanda Türkiye’yi Lojistik Merkez
özel işbirliğinin en başarılı örneği
dönüşü sağlanan su ile 60.000
olarak temsil eden ilk ve tek kuolarak kısa bir sürede gerek yurtim2 otomatik ve diğer alanları
etkilemiyecek bir lojistik üssünde bir arada sinerji tırılması,
bu
sayede
Türk
ihraç
ürünlerinin,
Türk
ruluş olup kısa sürede bir Marka
çinde gerekse yurt dışında önem- damlama sulamalı 200.000 m2
Değeri oluşmuştur. Bu anlamda
li ölçüde tanınmış ve Ülkemizin
alanda 25.000 bitki kullanılayaratarak faaliyette bulunmaları, Diğer yandan, taşımacılığının
gurur kaynağıarenada
olmuştur.
rak yapılan
peyzajınve
sulaması
tek örnek ve önemli birUluslararası
knowdaha
çok
Çevreye özel önem veren Ankara
yapılmaktadır.
sahibi olan Üssümüze,
düzenli, güvenli ve denetlenebilir bir Lojistik Üssü dahahow
Ülkemiz
dahilinde
önemli
lojistik
Lojistik
Üssünün,
özelliği
nedehızlı dolaşımının sağlanması Ankara Lojistik
oluşturularak, Ankara’nın, yoğun ağır vasıta trafi- Üssü’nün öncelikli hedeflerindendir.
ğinden görmüş olduğu zarar ve çevre kirliliğinin
önemli ölçüde azaltılması, Taşımacılık üssümüzde
planlanan Gümrük İdaresi denetimi altındaki antrepo, depo ve diğer tesislerin yerinden hizmetleri
sayesinde, İlimize yük getiren yerli ve yabancı plakalı ağır taşıtların şehir merkezine girmelerine gerek kalmaması, Ankara Lojistik Üssündeki; tamir,
bakım, onarım, servis ihtiyaçlarına yönelik işlet
meler nedeniyle, araçların Ankara içinde dolaşmadan, kaza, hasar ve kayıp risklerinin minimum
seviyeye inmesi amaçlanmıştır. Ankara Lojistik
Üssü, Uluslararası alanda Türkiye’yi Lojistik Merkez olarak temsil eden ilk ve tek kuruluş olup kısa
sürede bir Marka Değeri oluşmuştur. Bu anlamda
tek örnek ve önemli bir knowhow sahibi olan Üs-
Bakanlıklara
Yazılar
Bakanlıklara
Yazılar
Kapsam Dışı Uygulaması
Üyelerimizden alınan bilgiler doğrultusunda, Gümrük idareleri tarafından, eşyanın Kapsam Dışı olması halinde dahi fiili denetim öncesinde tebliğ 6. maddesinde belirtilen ATR
belgeli eşyalar için oluşturulan TAREKS numarası şeklinde bir numaranın 44 nolu haneye
yazılmasının talep edildiği öğrenilmiştir. Konuya ilişkin Ekonomi Bakanlığına yazı yazılarak
detaylı bir bilgilendirme yapılması talep edildi.
Konuya ilişkin yazı üzerine T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından; Kapsam dışı ürünleri tespit etmeye ilgili gümrük idaresinin yetkili olduğuna, GTİP itibariyle 2014/16 sayılı Tebliğ eki denetime tabi ürünler listesinde yer aldığı halde Yönetmeliğin kapsamında olmadığı anlaşılan ürünler için ilgili gümrük idaresi tarafından
firma beyanının kabul edilmesi ve ürünlerin ithalat denetimine yönlendirilmemesinin esas
olduğuna dair cevap yazısı gönderildi.
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
58
59
Bakanlıklara Yazılar
Bakanlıklara Yazılar
Bakanlıklara
Yazılar
2015 Yılı Mevzuat Hazırlıkları
2015 Yılı Gümrük Mevzuat Hazırlık Çalışmaları Kapsamında “CE” işareti taşıması gereken ürünlerin ithalat denetimlerinin yapıldığı 2014/8, 2014/9, 2014/10, 2014/11, 2014/14,
2014/16 sayılı, pil ve akümülatörlerin ithalat denetimlerinin yapıldığı 2014/15 sayılı, ayakkabı cinsi ürünlerde fitalat içeriği denetimlerinin yapıldığı 2014/18 sayılı, sanayide ara girdi
niteliği taşıyan bazı ürünlerin ilgili standardına göre ithalat denetimlerinin yapıldığı 2014/1
sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerine” ilişkin görüşler bildirildi.
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
60
61
Bakanlıklara Yazılar
Bakanlıklara Yazılar
Bakanlıklara
Yazılar
3822.00 G.T.İ.P kodlu eşyaların KDV oranları
3822.00 G.T.İ.P kodlu eşyalara BİLGE sisteminde 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen KDV oranları üzerinden işlem yapılması ve KDV oranının değiştirilmemesi
için gerekli düzenlemelerin yapılması teklif edildi.
Mobilya İhtisas Gümrüğü Uygulaması
Antalya Gümrük Müdürlüğü ve Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğünün, mobilya, tekstil, porselen ve seramikten sofra ve mutfak eşyası ile küçük ev aletleri konusunda “İhtisas Gümrüğü Olarak Belirlenmesi” konusunda yazdığımız, 15.08.2012 tarihli teklif yazımıza istinaden,
3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük
İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 116)
ile Antalya Gümrük Müdürlüğü, “Mobilya İhtisas Gümrüğü” olarak belirlendi.
as.
.2014 306
ygulam
1
: 08.10
rüğü U
Tarih AGM-BŞK /
m
ü
G
:
sas
Say
ya İhti
: Mobil
Konu
99
-BŞK/8
li, AGM
h
ri
ta
8.2012
miz
Üyeleri
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
.0
nin 15
erneği’
irleri D
mrük
v
a
ş
ü
M
n  Gü
valima
ümrük
a
G
H
s ile
a
ra
a
y
Antaly
: Anka
tfak eş
İLGİ
ve mu
azs.
, ekte
ü ğ ü ve
a
a
rl
d
fr
ü
n
o
d
u
s
ü
s
sayl y
M
u
mikten
mrük
esi kon ucunda; 3
ve sera
lya Gü
lirlenm
iz son
i
, Anta
rselen
rak be
m
o
in
la
fi
p
iz
o
li
k
”
l,
im
ti
ü
te
l Tebliğ
s
ğ
Derneğ
lğna
ya, tek
k Gene
Gümrü
il
n
s
rü
k
b
a
a
o
k
m
rü
s
a
ü
m
ti
m
B
G
ü
n,
nda “İh
icaret
lanan
bliğ (G
üğünü
ğü
k ve T
konusu
e yaym na Dair Te
Müdürl
Gümrü
Gümrü
aletleri
s
azeted
.
s
a
G
v
a
.C
m
î
e
s
l
ti
T
m
k
p
s
İh
ü
a
e
ile
Y
a
R

y
küç

k
z
il
l
li
a
b
y
y
ik
o
sa
ğiş
n ilgi
üğü, M
29138
de De
buluna
Müdürl
rihli ve
: 90)’n
ümrük
014 ta
eri No
G
2
(S
a
im
)
ly
k
ri
E
le
Anta
k İşlem
6) ile
(Gümrü (Seri No: 11
)
ri
le
İşlem
miştir.
belirlen
olarak
rulur.
la duyu
Saygy
i
Değerl
63
62
EKİ :

İlgi yaz
IM :
DAĞIT
i:
Gereğ ize
m
Üyeleri
a
anlğn
 Başk
Bilgi : Sanayi Odas Başkanlğna a

ğn
a
Antaly Ticaret Odas liği Başkanl i A.Ş.
ir
a
es
Antaly İhracatçlar B iman İşletm
L
a
Antaly eniz Antalya
kd
Port A
Bakanlıklara Yazılar
Bakanlıklara Yazılar
eğ i
ri Dern
EBİ
şavirle
n ÇEL
Aslha Gümrük Mü an
k
Ankara Kurulu Baş
m
Yöneti
Bakanlıklara
Yazılar
Gümrük Laboratuvar Tahlil Ücretlerinin Yatırılmasında Karşılaşılan Güçlükler
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05 Aralık 2013 tarihinde Web sitesinde yayımlamış olduğu duyuru ile Gümrük laboratuvarlarında tahlil yaptırılabilmesi için ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.’nin kurumsal tahsilat programı kullanılarak veya
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O’nun şubeleri aracılığıyla tahlil ücreti tahsilatı yapılabileceği bildirilmiş ve laboratuvar müdürlüklerine ait IBAN numaraları tablolarda gösterilmiştir.
Üyelerimizden gelen bilgiler doğrultusunda, söz konusu üç banka IBAN numaralarına
başka bankalardan internet yoluyla EFT yapıldığında sistemin reddettiği öğrenilmiştir. Bu
nedenle, yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi maksadıyla, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 01.10.2014 ve 17.10.2014 tarihli yazılarımız ile “Sistemin tüm banka hesaplarından
belirtilen üç banka IBAN numaralarına EFT-Havale yapılmasına izin verilecek şekilde düzenlenmesini, ayrıca Güm-Kart ile de ödeme yapılabilmesi” teklif edildi.
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
64
65
Bakanlıklara Yazılar
Bakanlıklara Yazılar
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24.10.2014 tarihli yazısıyla; “Bakanlık ile adı geçen bankalar arasında tahsilatların kurumsal tahsilat programıyla yapılması için protokol
imzalandığı, bu nedenle sistemin EFT’ye kapatıldığı, Güm-Kart ile tahsilat yapılabilmesinin
ayrıca değerlendirileceği” bildirildi.
ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERGİSİ
66
Bakanlıklara Yazılar
Download

Dergimizin 18. Sayısını okumak için tıklayınız.