Vodič za studente
14/15
Studentski centar Novi Sad
DOBRODOŠLI !
SLUŽBA SMEŠTAJA SC NOVI SAD
Služba smeštaja SC Novi Sad
Dr Sime Miloševića 10
21000 Novi Sad, Srbija
Tel. (+381 21) 6350-295
i-mejl: [email protected]
BLAGAJNA BONOVA SC NOVI SAD
Blagajna bonova SC Novi Sad
Dr Sime Miloševića 10
21000 Novi Sad, Srbija
Tel. (+381 21) 458-158
KANCELARIJA ZA SMEŠTAJ
STUDENATA SA INVALIDITETOM,
STUDENATA SA HRONIČNIM
BOLESTIMA I STUDENATA
REKONVALESCENATA
(U prostorijama Službe smeštaja)
Dr Sime Miloševića 10
21000 Novi Sad, Srbija
Tel. (+381 21) 6350-295
i-mejl: [email protected]
Vodič kroz Studentski centar Novi Sad i njegove usluge
namenjen je studentima, korisnicima usluga Studentskog
centra. Studentski centar je pripremio ovaj vodič kako bi
vam pomogao da, na najlakši način, ostvarite svoje pravo
na smeštaj i ishranu tokom studiranja.
Vodič je informativnog karaktera, oslanja se na i pojašnjava
Konkurs za smeštaj studenata koji objavljuje Ministarstvo
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ukoliko Ministarstvo,
u periodu od objavljivanja Vodiča do završetka Konkursa,
donese neke izmene teksta Konkursa poštovaćemo izmenjeni
tekst i na vreme ćemo vas informisati, na sve raspoložive
načine, o nastalim promenama.
U Vodiču ćete naći neophodne informacije, kako biste na
vreme i na pravi način aplicirali i ostvarili pravo na usluge
studentskog standarda.
Studentski centar Novi Sad
DOBRO DOŠLI2
O STUDENTSKOM CENTRU NOVI SAD 3
VODIČ KROZ STUDENTSKE DOMOVE I RESTORANE
4
Slobodan Bajić5
Veljko Vlahović6
Prof. Živojin Ćulum7
Car Lazar8
Nikola Tesla9
Sajmište10
23. oktobar11
Feješ Klara12
Mihajlo Predić dr Miša / Zrenjanin13
Dr Zoran Đinđić / Sombor14
GRAD NOVI SAD / MAPA15
KAMPUS / MAPA17
KONKURS20
STUDENTI PRVOG STEPENA STUDIJA21
brucoši studenti 1. godine studija
STUDENTI OSTALIH GODINA PRVOG STEPENA STUDIJA
22
i studenti sa statusom produžene godine
STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO STAROM NASTAVNOM PLANU I STUDENTI APSOLVENTI
23
studenti ostalih godina prvog stepena studija koji će završiti studije prema započetom
nastavnom planu i programu (odnosi se i na apsolvente)
STUDENTI DRUGOG STEPENA STUDIJA (MASTERI)
24
studenti prve i druge godine drugog stepena studija
STUDENTI TREĆEG STEPENA (DOKTORANDI)25
studenti prve, druge i treće godine trećeg stepena studija
STUDENTI IZ OSETLJIVIH DRUŠTVENIH GRUPA
26
RANGIRANJE I BODOVANJE STUDENATA27
KOMISIJA ZA SMEŠTAJ STUDENATA28
PREUZIMANJE UGOVORA O STANOVANJU I USELJENJE U DOM
29
STUDENTSKE KARTICE30
ISHRANA32
O STUDENTSKOM CENTRU
Studentski centar Novi Sad je ustanova studentskog standarda. Osnovne delatnosti Studentskog
centra jesu smeštaj i ishrana studenata Univerziteta u Novom Sadu, čije se školovanje finansira iz
budžeta Republike Srbije.
Od svog osnivanja, 1954. godine, Studentski centar je poslovao kao ustanova sa samostalnim
finansiranjem, zatim je bio u sastavu Univerziteta, da bi poslednjim reorganizovanjem, 1993. godine,
bio uređen kao ustanova studentskog standarda, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.
Studentski centar obezbeđuje smeštaj za 3.064 studenata u studentskim domovima. U osam domova
u Novom Sadu kapacitet je 2.713 mesta, a 208 mesta u studentskom domu u Zrenjaninu i 143 mesta
u studentskom domu u *Somboru.
STUDENTSKI
DOMOVI I
RESTORANI...
U tri studentska restorana Studentskog centra Novi
Sad dnevno se pripremi i posluži oko 8.800 obroka,
a oko 12.000 studenata koristi uslugu ishrane. Pravo
na regresiranu ishranu imaju svi studenti Univerziteta
u Novom Sadu, čije se školovanje finansira iz budžeta
Republike Srbije. Po posebnim uslovima u našim
restoranima se mogu hraniti i studenti čije se školovanje
ne finansira iz budžeta Republike Srbije, studenti
privatnih fakulteta, kao i studenti čije je prebivalište
u mestu studiranja.
* Prema Konkursu za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Ustanove
za smeštaj i ishranu studenata u Republici Srbiji za školsku 2014/2015.
godinu broj raspoloživih mesta u studentskim domovima Studentskog
centra Novi Sad je 2663 u Novom Sadu, 208 u Zrenjaninu i 143 u Somboru,
ukupno 3014 mesta. Od ukupnih kapaciteta izdvojeno je 50 mesta, od
ovog broja za međunarodnu razmenu je rezervisano 30 mesta, a 20
mesta će biti ekonomska.
STUDENTSKI CENTAR NOVI SAD
Dr Sime Miloševića 4
21000 Novi Sad, Srbija
Tel. (+381 21) 450-300, 450-301
Fax (+381 21) 458-926
i-mejl: [email protected]
www.scns.rs
758
340
372
372
350
262
139
120
280
143
* smeštajni kapaciteti domova
6
Studentski dom
Slobodan Bajić
Studentski dom
Veljko Vlahović
Kategorija: II
Kapacitet: 758 mesta
Upravnik: Dušan Jokanović
Sručni saradnici: Mladen Ordinačev
Galečić Slobodan
Kategorija: II
Kapacitet: 340 mesta
Upravnik: Dobriša Svorcan
Sručni saradnik: Lazar Popov
Studentski dom „Slobodan Bajić” je dom II kategorije.
Dom je izgrađen 1968. godine. Nalazi se na naselju
Liman I, u Ulici dr Sime Miloševića, br. 10. Ovo je,
po broju soba, najveći dom u Novom Sadu.
U njemu ima mesta za 758 studenata. Struktura
stanara doma je mešovita. Sobe su dvokrevetne.
Raspored soba, čajnih kuhinja i kupatila je takav
da studenti iz dve sobe, njih četvoro, koriste jednu
čajnu kuhinju, jedan toalet, dok svaka soba koristi
jedan umivaonik. Tuš kabinu zajednički koriste
studenti iz četiri sobe.
7
Adresa: Dr Sime Miloševića br. 10
Telefon: 021/455-868 I 458-185
U domu se nalaze čitaonice, biblioteka, računarska
učionica i TV sala. Sve sobe u domu imaju priključak
za internet. U prizemlju doma „Slobodan Bajić” nalazi
se 17 soba, koje su adaptirane, kako bi ih mogli
koristiti studenti sa invaliditetom koji se otežano
kreću ili za kretanje koriste invalidska kolica. Na
ulazu u dom izgrađena je pristupna rampa. Blagajna
ishrane i Služba smeštaja Studentskog centra Novi
Sad nalaze se u sklopu ovog doma. U prostorijama
Službe smeštaja nalazi se Kancelarija za studente sa
invaliditetom i studente rekonvalescente.
Studentski dom „Veljko Vlahović” je dom II kategorije.
Dom je izgrađen 1974. godine, a renoviran je 2006.
godine.
Nalazi se na naselju Liman I, u Ulici dr Sime Miloševića
br. 8, pored Studentskog doma „Slobodan Bajić”.
Struktura stanara doma je mešovita. Kapacitet
je 340 mesta. Sve sobe u domu su dvokrevetne.
Adresa: Dr Sime Miloševića br. 8
Telefon: 021/459-888 I 459-971
Raspored soba, čajnih kuhinja i kupatila je takav da
studenti iz dve sobe, njih četvoro, koriste jednu čajnu
kuhinju, jedan toalet, dok svaka soba koristi jedan
umivaonik. Tuš kabinu zajednički koriste studenti
iz četiri sobe. Sve sobe u domu imaju priključak za
internet. Studenti u domu mogu koristiti čitaonicu,
računarsku učionicu, a u prizemlju doma nalazi se
prodavnica.
8
Studentski dom
Prof. Živojin Ćulum
Studentski dom
Car Lazar
Kategorija: I
Kapacitet: 372 mesta
Upravnik: Rade Ugarković
Sručni saradnik: Milan Vidojković
Kategorija: I
Kapacitet: 372 mesta
Upravnik: Milorad Ćuk
Sručni saradnik: Dragan Maksimović
Studentski dom „ Prof. Živojin Ćulum” je dom I
kategorije. Među studentima je poznat i kao „Novi A”.
Dom je izgrađen 1987. godine. Nalazi se na naselju
Liman IV, na Bulevaru Despota Stefana, br. 5a.
Kapacitet doma je 372 mesta. Sobe su dvokrevetne,
9
Adresa: Bul. Despota Stefana br. 5a
Telefon: 021/ 2364-186
komforne, sa dosta prostora (14-16m²). Svaki ulaz ima
kupatilo i čajnu kuhinju, a većina soba ima i terasu.
Struktura stanara doma je mešovita. U svakoj sobi
postoji priključak za kablovsku televiziju i internet.
U domu ima više čitaonica i sala za učenje, TV sala
i dve muzičke sale sa po jednim pijaninom u svakoj.
Studentski dom „Car Lazar” je dom I kategorije.
Dom je izgrađen 1989. godine.
Nalazi se na naselju Liman IV, na Bulevaru Despota
Stefana, br. 7. Struktura stanara doma je mešovita.
Kapacitet je 372 mesta. Sobe su dvokrevetne,
komforne, sa dosta prostora (14-16m²). Svaki ulaz ima
kupatilo i čajnu kuhinju, a većina soba ima i terasu.
Adresa: Bul. Despota Stefana br. 7
Telefon: 021/ 2369-156 I 2369-928
U domu studenti mogu koristiti 6 čitaonica, tv salu,
atelje salu, salu za arhitekturu, teretanu i salu za stoni
tenis. Sve sobe u domu imaju priključak za internet.
U prizemlju se nalazi prodavnica. Studenti stanari
ovog doma su dobili 2012. godine na korišćenje
novu biblioteku. Ova savremena biblioteka poseduje
i internet učionicu, a mogu da je koriste studenti
stanari svih studentskih domova.
10
Studentski dom
Nikola Tesla
Studentski dom
Sajmište
Kategorija: I
Kapacitet: 350 mesta
Upravnik: Blagoje Grgur
Sručni saradnik: Goran Šćepanović
Kategorija: I
Kapacitet: 262 mesta
Upravnik: Željko Despotović
Sručni saradnik: Milena Savin
Studentski dom „Nikola Tesla” je dom I kategorije.
Dom je otvoren aprila 2009. godine. Studentski dom
„Nikola Tesla“ je kao najmlađi među domovima
i najmoderniji i pruža studentima najkomfornije
uslove za boravak i učenje.
U ovom domu ima mesta za 350 studentkinja i
studenata u 182 sobe. Sobe su u većini dvokrevetne,
njih 168, a tu je i 14 jednokrevetnih soba. Studentski
11
Adresa: Bul. Despota Stefana br. 7a
Telefon: 021/ 2417-933 I 2417-922
apartmani čija je površina od 14m² do 22, 7m²
veoma su dobro opremljeni. Svaka studentska
soba ima sopstveno kupatilo, mini kuhinju koja
je opremljena sa frižiderom i šporetom, sef i lođu
sa hladnom ostavom. Studentima su u sobama
na raspolaganju priključci za kablovsku televiziju,
internet i telefon. U ovom domu studenti mogu da
koriste osam učionica i četiri TV sale, vešeraj, dva
lifta i dvonamensko atomsko sklonište.
Studentski dom „Sajmište” je dom I kategorije.
Renoviran je i ponovo otvoren u novembru mesecu
2005. godine.
Struktura stanara doma je mešovita. Ukupan kapacitet
mu je 262 mesta, raspoređenih u 48 jednokrevetnih
i 107 dvokrevetnih soba. Svaki ulaz ima kupatilo
i čajnu kuhinju. Studentski dom „Sajmište” nalazi
se u blizini Medicinskog fakulteta, te su njegovi
Adresa: Slobodana Bajića br. 17
Telefon: 021/ 6779-995 I 6451-759
stanari najčešće studenti sa tog fakulteta. Stanari
doma su i studenti ostalih fakulteta, kao i studenti
iz međunarodne razmene. Dom ima kantinu,
računarsku učionicu i čitaonice. Sve sobe u domu
imaju priključak za internet. Domski vešeraj je na
raspolaganju studentima, a od 2012. godine studenti
stanari doma mogu da koriste novu, savremenu
teretanu, kao i sto za stoni tenis.
12
Studentski dom
23. oktobar
Studentski dom
Feješ Klara
Kategorija: I
Kapacitet: 139 mesta
Upravnik:Nada Kovačević Vasiljević
Studentski dom „23. oktobar” je dom I kategorije.
Među studentima je poznat i kao „Cesarec”. Nalazi
se na naselju Grbavica, u Ulici Danila Kiša, br. 29.
Dom je izgrađen 1961. godine, a adaptacija i
nadogradnja doma izvršene su 1995. godine.
Studentski dom “23 Oktobar” je 2008. godine
potpuno renoviran, čime su uslovi za stanovanje
13
Adresa: Danila Kiša br. 29
Telefon: 021/ 6541-188 I 6541-187
Blog: cesarec23.wordpress.com
studenata značajno poboljšani. Dom je kapaciteta
139 mesta, raspoređenih u 33 jednokrevetne i 53
dvokrevetne sobe. Svaka studentska soba ima svoje
kupatilo, telefon, internet i priključak za kablovsku
televiziju. Studentima su na raspolaganju i učionica
sa mogućnošću korišćenja interneta, kao i domski
vešeraj.
Kategorija: I
Kapacitet: 120 mesta
Upravnik: Jasminka Krmar
Sručni saradnik: Momčilo Dabanović
Studentski dom „Feješ Klara“ je dom I kategorije.
Dom postoji od 1967. godine, renoviran je 1996.
godine. U toku jeseni i zime 2008/2009. dom je
u potpunosti adaptiran i opremljen. Nalazi se na
naselju Grbavica, u Ulici Alekse Šantića, br. 4.
Struktura stanara doma je mešovita. Kapacitet
doma je 120 mesta od kojih je 6 jednokrevetnih
soba, 45 dvokrevetnih i 8 trokrevetnih. Sobe su
Adresa: Alekse Šantića br. 4
Telefon: 021/ 6371-840 I 469-367
svetle, tople i komforne. Većina soba ima terasu a
sve imaju pristup internetu. Na spratu je velika i
klimatizovana učionica. Domski vešeraj je dostupan
i besplatan. U suterenu je TV sala, prostor namenjen
društvenom životu u domu. Tu se održavaju žurke,
proslave i razna druženja. U TV sali je sto za stoni
tenis. U uredjenom dvorištu sa puno zelenila nalazi
se i teren za košarku.
14
Studentski dom
Mihajlo Predić - dr Miša
Kategorija: II
Kapacitet: 208 mesta
Upravnik: Tanja Dulović
Sručni saradnik: Goran Gluvajić
Studentski dom „Mihajlo Predić dr MIša” je dom
II kategorije. Dom je osnovan 1963. godine, u
potpunosti je renoviran 2007. godine. Nalazi se u
Ulici Jovana Popovića, br. 2/c u Zrenjaninu. Kapacitet
doma je 208 mesta, raspoređenih u 60 trokrevetnih
i 7 četvorokrevetnih.
Dom ima dve čitaonice i TV salu. Studenti smešteni
u ovom domu mogu koristiti i domsku kantinu sa
letnjom baštom, salu za rekreaciju sa teretanom kao
15
Studentski dom
dr Zoran Đinđić
Adresa: Jovana Popovića br. 2c
Telefon: 023/ 530-676 I 562-924
i dvorište sa osvetljenim košarkaškim terenom. Sobe
su opremljene novim nameštajem i opremom. Sve
sobe u domu imaju priključak za internet, a postoji
i lokalna računarska mreža. Studentski dom je u
neposrednoj blizini Tehničkog fakulteta “Mihajlo
Pupin” i Visoke tehničke škole strukovnih studija.
Studentski centar Novi Sad nema u Zrenjaninu
restoran za ishranu studenata, ali je studentima
ishrana omogućena u tamošnjem restoranu za
učenike.
Kategorija: I
Kapacitet: 143 mesta
Upravnik: Branko Sudžuković
Sručni saradnik: Nebojša Miščević
Studentski dom “dr Zoran Đinđić” je dom prve
kategorije, izgrađen je 2008. godine, a u februaru
2009. godine useljeni su prvi stanari.
Nalazi se u Somboru u Podgoričkoj ulici bb, u
neposrednoj blizini Pedagoškog fakulteta. Kapacitet
doma je 143 mesta koja su raspoređena u 70
Adresa: Podgorička bb
Mesto: Sombor
Telefon: 025/462-626
dvokrevetnih i 3 jednokrevetne sobe. Za svakog
stanara je obezbeđen poseban priključak za internet,
a svaka soba ima priključak za kablovsku televiziju. U
domu su studentima na raspolaganju računarska sala
sa internetom, dve TV sale i učionica, a obezbeđeno
je i pranje veša za stanare doma.
16
Ki
M1
sa
čk
au
a
lic
m
Ru
Autobuska
i železnička
stanica
en
ač
ka
lica
nska u
Temeri
ica
ul
Akademija
Umetnosti
v
Bule
Sajmište
ar O
ođe
slob
nj a
Hajduk Veljkova
Medicinski
Fakultet
Centar
jla Pupina
Bulevar Miha
Restoran
br.1
Akademija
Umetnosti
Visoka
škola za
obrazovanje
vaspitača
Visoka
Tehnička
Škola
s
Mak
Futoška ulica
ima
Gor
kog
Restoran
br.2
Feješ Klara
Cara Dušana
Veljko
Vlahović
Slobodan
Bajić
23 Oktobar
Restoran
br.3
ra La
r Ca
va
Bule
nog
d
Naro
zara
ta
Fron
a
v
Bule
ot a
sp
r De
Stef
ana
Car Lazar
Živojin
Ćulum
Nikola
Tesla
NOVI SAD
Stra
v sk
ž i lo
M2
a ul
ica
Poljoprivredni
fakultet
Tehnološki
fakultet
Bu
l
ev
ar
v ić a
Ca
ra
o
ark
La
za
ra
M
ara
toz
Sve
Fakultet
sporta i
fizičkog
vaspitanja
Filozofskifakultet
Spens
Pravni
fakultet
Restoran
br.2
Studentski
centar
FTN
eM
Sim
i lo š
Veljko
Vlahović
PMF
ević
a
Visoka Poslovna škola
strukovnih studija
Slobodan
Bajić
Fruškogorska ulica
Restoran
br.3
Ekonomski
fakultet
Đačko igralište
KAMPUS
I
KONKURS
STUDENTI PRVOG
STEPENA STUDIJA
1.
u vašoj Mesnoj zajednici, Opštini treba da
vam se izda potvrda o broju članova vašeg
domaćinstva, tzv. „kućna lista”;
2.
vaši roditelji treba da, od nadležnih službi u
svom preduzeću, zatraže „potvrdu” o prosečnoj
zaradi za period januar-jun tekuće godine, tj. za
prvih šest meseci.
•
roditelji penzioneri svoje prihode prikazuju
odreskom za penziju;
•
nezaposleni roditelji će dokazati status
nezaposlenog lica potvrdom koju izdaje
mesno nadležna filijala Nacionalne službe za
zapošljavanje.
3.
„imovinu” u vlasništvu članova porodice
prikazaćete dokumentom koji izdaje Katastar u
vašoj Opštini
„Brucoši“, studenti I godine studija
� Konkurs za smeštaj u domu za studente I godine traje
15 dana, od 1. do 15. septembra. Za konkurisanje treba
pribaviti više dokumenata.
Kao prvo, treba da kupite prijavu na Konkurs na Blagajni
Službe smeštaja koje se nalaze u prizemlju studentskog
doma „Slobodan Bajić”, u Ulici dr Sime Miloševića br. 10.
Obrazac prijave popunjava i overava odgovorno lice na
visokoškolskoj ustanovi.
Za sve studente koji žele da ostvare pravo na smeštaj u
studentskim domovima važno je da pažljivo pročitaju i shvate
pravila konkurisanja i da ih poštuju.
Konkurs za prijem studenata u ustanove za smeštaj
studenata raspisuje Ministarstvo prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja Republike Srbije. Ako želite smeštaj
u domu, pored dobrog proseka, treba pribaviti još
nekoliko dokumenata i ispuniti nekoliko uslova, kako
to propisuje Konkurs ministarstva i već ste „nadomak
doma“. Studenti različitih kategorija („brucoši“, studenti
ostalih godina prvog stepena studija i studenti sa
statusom produžene godine, studenti drugog stepena
studija, studenti trećeg stepena studija, studenti ostalih
godina prvog stepena studija koji imaju pravo da završe
studije prema započetom nastavnom planu i programu i
uslovima i pravilima studija (odnosi se i na apsolvente),
studenti iz osetljivih društvenih grupa) prikupljaju različite
dokumente kako bi konkurisali.
Za smeštaj u studentski dom se ne može konkurisati
tokom cele godine, nego postoje precizni rokovi za to.
Broj mesta u studentskim domovima je ograničen, te
ako vam je neophodan smeštaj tokom studiranja, učinite
napor da na pravi način, u pravo vreme i na pravom
mestu konkurišete za smeštaj u studentskom domu.
Cilj ovog vodiča jeste da se studentima olakša proces
konkurisanja za smeštaj u studentskom domu. Korak
po korak, u skladu sa stepenom i godinom studiranja,
pratićemo vas kroz konkurs. Naša želja je da sa što manje
stresa, nervoze i čekanja ostvarite svoje pravo na smeštaj
u studentskom domu.
Krenimo...
Drugi dokument koji vam je neophodan jeste Uverenje sa
vašeg fakulteta ili visoke škole da ste prvi put upisali prvu
godinu I stepena studija na teret budžeta Republike Srbije.
Sledeći neophodan dokument jesu overene kopije
svedočanstava o završenim razredima srednje škole.
Mogu se predati originali svedočanstava, ali u vašem
je interesu da predate overene fotokopije, zato što se
dokumenti ne vraćaju. Kopije možete overiti u nadležnom
sudu ili u nadležnoj opštini. Ukoliko su vam originali
svedočanstava ostali na fakultetu, treba da u studentskoj
službi fakulteta zatražite svedočanstva na revers. Kada
kopirate svedočanstva i overite ih, vratićete originale
studentskoj službi.
Četvrti i poslednji dokument koji čini vašu prijavu na
Konkurs jeste Uverenje o prihodima po članu porodice
studenta za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine.
Obrazac za uverenje o prihodima možete preuzeti sa našeg
internet sajta i odštampati, ako nemate mogućnost da sami
odštampate ovaj obrazac možete ga dobiti od nas u Službi
smeštaja ili na Blagajni ishrane. Ovaj obrazac će vam overiti
nadležni opštinski organ u vašem mestu prebivališta. Nije
obavezno da vaši prihodi budu prikazani baš na ovom
obrascu, Služba smeštaja prihvata i obrasce koje izdaju
opštinske vlasti, ali podaci moraju biti prezentovani
na jednak način, kao što je to predviđeno u obrascu
Studentskog centra.
Da biste imali popunjeno Uverenje o prihodima po članu
porodice studenta trebaće vam pomoć vaših roditelja.
Naime, to Uverenje predstavlja sažetak više dokumenata,
tj. neophodno je pribaviti više dokumenata kako biste
na kraju imali ispravno popunjeno i potpuno Uverenje.
Sve prikupljene dokumente (1, 2, 3) treba odneti u Opštinu
gde će nadležna služba iskoristiti podatke navedene u
njima kako bi izračunala prosečan prihod po članu vašeg
domaćinstva.
UKRATKO, AKO STE BRUCOŠ, NEOPHODNA
DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS SU:
1.
Prijava na Konkurs (kupuje se na Blagajni
Službe smeštaja).
2.
Uverenje o upisu prve godine I stepena studija,
po prvi put, na teret budžeta Republike Srbije.
3.
Overene kopije svedočanstava za sve razrede
srednje škole.
4.
Uverenje o prihodima po članu porodice studenta,
od 1. januara do 30. juna tekuće godine.
ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS:
� Od 01. septembra do 15. septembra 2014. godine.
KONKURSNE PRIJAVE SE PREDAJU …
… u Službi smeštaja Studentskog centra Novi Sad koja se
nalazi u prizemlju studentskog doma „Slobodan Bajić”, u
Ulici dr Sime Miloševića br. 10. Kontakt telefon Službe
smeštaja je 021 / 6350-295. Prilikom predaje konkursne
dokumentacije potrebno je da kandidat, radi provere
podataka, ličnu kartu i indeks pokaže na uvid službeniku
koji prima konkursnu dokumentaciju.
Studenti koji konkurišu za smeštaj u studentskim domovima
u Zrenjaninu i Somboru svoje prijave predaju u tamošnjim
studentskim domovima.
21
22
I
I
STUDENTI OSTALIH
GODINA PRVOG
STEPENA STUDIJA
Studenti ostalih godina I stepena studija i studenti
sa statusom produžene godine
� Konkurs za smeštaj u domu za studente starijih godina
traje od 15. septembra do 31. oktobra 2014. godine.
1.
u vašoj Mesnoj zajednici, Opštini treba da
vam se izda potvrda o broju članova vašeg
domaćinstva, tzv. „kućna lista”;
2.
vaši roditelji treba da, od nadležnih službi u
svom preduzeću, zatraže „potvrdu” o prosečnoj
zaradi za period januar-jun tekuće godine, tj. za
prvih šest meseci.
•
roditelji penzioneri svoje prihode prikazuju
odreskom za penziju;
•
nezaposleni roditelji će dokazati status
nezaposlenog lica potvrdom koju izdaje
mesno nadležna filijala Nacionalne službe za
zapošljavanje.
Za konkurisanje treba pribaviti više dokumenata.
Kao prvo, treba da kupite prijavu na Konkurs na Blagajni
Službe smeštaja koje se nalaze u prizemlju studentskog
doma „Slobodan Bajić”, u Ulici dr Sime Miloševića br. 10.
Obrazac prijave na konkurs, pored osnovnih podataka
o studentu, za studente ostalih godina prvog stepena
studija i studente sa statusom produžene godine, sadrži
i sledeće podatke :
•
prosečnu ocenu u toku studija,
•
godinu upisa osnovnih studija,
•
broj ostvarenih ESPB bodova,
•
podatak da se školovanje finansira iz budžeta
Republike Srbije,
•
podatak koliko traju osnovne studije,
•
kod studenata sa statusom produžene godine
obavezna je napomena o statusu produžene
godine.
Obrazac prijave popunjava i overava odgovorno lice na
visokoškolskoj ustanovi.
Drugi i poslednji dokument koji čini vašu prijavu na
Konkurs jeste Uverenje o prihodima po članu porodice
studenta za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine.
Obrazac za uverenje o prihodima možete preuzeti sa našeg
internet sajta i odštampati, ako nemate mogućnost da sami
odštampate ovaj obrazac možete ga dobiti od nas u Službi
smeštaja ili na Blagajni ishrane. Ovaj obrazac će vam overiti
nadležni opštinski organ u vašem mestu prebivališta. Nije
obavezno da vaši prihodi budu prikazani baš na ovom
obrascu, Služba smeštaja prihvata i obrasce koje izdaju
opštinske vlasti, ali podaci moraju biti prezentovani
na jednak način, kao što je to predviđeno u obrascu
Studentskog centra.
Da biste imali popunjeno Uverenje o prihodima po članu
porodice studenta trebaće vam pomoć vaših roditelja.
Naime, to Uverenje predstavlja sažetak više dokumenata,
tj. neophodno je pribaviti više dokumenata kako biste
na kraju imali ispravno popunjeno i potpuno Uverenje.
23
3.
„imovinu” u vlasništvu članova porodice
prikazaćete dokumentom koji izdaje Katastar u
vašoj Opštini
STUDENTI KOJI
STUDIRAJU PO STAROM
NASTAVNOM PLANU I
STUDENTI APSOLVENTI
studenti ostalih godina prvog stepena studija koji će
završiti studije prema započetom nastavnom planu
i programu (odnosi se i na apsolvente)
Za konkurisanje treba pribaviti više dokumenata.
Kao prvo, treba da kupite prijavu na Konkurs na Blagajni
Službe smeštaja koje se nalaze u prizemlju studentskog
doma „Slobodan Bajić”, u Ulici dr Sime Miloševića br. 10.
Obrazac prijave na konkurs, pored osnovnih podataka o
studentu, za studente koji studiraju po starom nastavnom
planu i studente apsolvente sadrži i sledeće podatke :
UKRATKO, AKO STE STUDENT OSTALIH GODINA
STUDIJA PRVOG STEPENA STUDIJA ILI STUDENT
SA STATUSOM PRODUŽENE GODINE, NEOPHODNA
DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS SU :
•
prosečnu ocenu u toku studija,
•
godinu upisa osnovnih studija,
•
broj zaostalih ispita,
1.
•
naznaka o upisu odgovarajuće školske godine,
•
podatak da se školovanje finansira iz budžeta
Republike Srbije,
•
podatak koliko traju studije,
•
za studente apsolvente obavezan je podatak o
trajanju apsolventskog staža.
2.
Uverenje o prihodima po članu porodice studenta,
od 1. januara do 30. juna tekuće godine.
ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS:
1.
u vašoj Mesnoj zajednici, Opštini treba da
vam se izda potvrda o broju članova vašeg
domaćinstva, tzv. „kućna lista”;
2.
vaši roditelji treba da, od nadležnih službi u
svom preduzeću, zatraže „potvrdu” o prosečnoj
zaradi za period januar-jun tekuće godine, tj. za
prvih šest meseci.
•
roditelji penzioneri svoje prihode prikazuju
odreskom za penziju;
•
nezaposleni roditelji će dokazati status
nezaposlenog lica potvrdom koju izdaje
mesno nadležna filijala Nacionalne službe za
zapošljavanje.
3.
„imovinu” u vlasništvu članova porodice
prikazaćete dokumentom koji izdaje Katastar u
vašoj Opštini
� Konkurs za smeštaj u domu za studente ove kategorije
traje od 15. septembra do 31. oktobra 2014. godine.
Sve prikupljene dokumente (1, 2, 3) morate odneti
u Opštinu gde će nadležna služba iskoristiti podatke
navedene u njima, kako bi izračunala prosečan prihod
po članu vašeg domaćinstva.
Prijava na Konkurs (kupuje se na Blagajni
Službe smeštaja).
tj. neophodno je pribaviti više dokumenata kako biste
na kraju imali ispravno popunjeno i potpuno Uverenje.
Sve prikupljene dokumente (1, 2, 3) morate odneti
u Opštinu gde će nadležna služba iskoristiti podatke
navedene u njima, kako bi izračunala prosečan prihod
po članu vašeg domaćinstva.
UKRATKO, AKO STE STUDENT KOJI STUDIRA
PO STAROM NASTAVNOM PLANU ILI STUDENT
APSOLVENT, NEOPHODNA DOKUMENTA ZA PRIJAVU
NA KONKURS SU :
1.
Prijava na Konkurs (kupuje se na Blagajni
Službe smeštaja).
2.
Uverenje o prihodima po članu porodice
studenta, od 1. januara do 30. juna tekuće
godine.
� Od 15. septembra do 31. oktobra 2014. godine.
KONKURSNE PRIJAVE SE PREDAJU …
… u Službi smeštaja Studentskog centra Novi Sad koja se
nalazi u prizemlju studentskog doma „Slobodan Bajić”, u
Ulici dr Sime Miloševića br. 10.
Kontakt telefon Službe smeštaja je 021 / 6350-295.
Prilikom predaje konkursne dokumentacije potrebno je da
kandidat, radi provere podataka, ličnu kartu i indeks pokaže
na uvid službeniku koji prima konkursnu dokumentaciju.
Studenti koji konkurišu za smeštaj u studentskim domovima
u Zrenjaninu i Somboru svoje prijave predaju u tamošnjim
studentskim domovima.
Obrazac prijave popunjava i overava odgovorno lice na
visokoškolskoj ustanovi.
Drugi i poslednji dokument koji čini vašu prijavu na
Konkurs jeste Uverenje o prihodima po članu porodice
studenta za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine.
Obrazac za uverenje o prihodima možete preuzeti sa našeg
internet sajta i odštampati, ako nemate mogućnost da sami
odštampate ovaj obrazac možete ga dobiti od nas u Službi
smeštaja ili na Blagajni ishrane. Ovaj obrazac će vam overiti
nadležni opštinski organ u vašem mestu prebivališta. Nije
obavezno da vaši prihodi budu prikazani baš na ovom
obrascu, Služba smeštaja prihvata i obrasce koje izdaju
opštinske vlasti, ali podaci moraju biti prezentovani
na jednak način, kao što je to predviđeno u obrascu
Studentskog centra.
Da biste imali popunjeno Uverenje o prihodima po članu
porodice studenta trebaće vam pomoć vaših roditelja.
Naime, to Uverenje predstavlja sažetak više dokumenata,
ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS:
� Od 15. septembra do 31. oktobra 2014. godine.
KONKURSNE PRIJAVE SE PREDAJU …
… u Službi smeštaja Studentskog centra Novi Sad koja se
nalazi u prizemlju studentskog doma „Slobodan Bajić”, u
Ulici dr Sime Miloševića br. 10.
Kontakt telefon Službe smeštaja je 021 / 6350-295.
Prilikom predaje konkursne dokumentacije potrebno je da
kandidat, radi provere podataka, ličnu kartu i indeks pokaže
na uvid službeniku koji prima konkursnu dokumentaciju.
Studenti koji konkurišu za smeštaj u studentskim domovima
u Zrenjaninu i Somboru svoje prijave predaju u tamošnjim
studentskim domovima.
24
II
III
STUDENTI DRUGOG
STEPENA STUDIJA
(MASTERI)
Studenti prve godine drugog stepena studija
Studenti druge godine drugog stepena studija
� Studenti drugog stepena studija (diplomske akademske
studije - master i studenti specijalističkih strukovnih i
specijalističkih akademskih studija) mogu konkurisati za
smeštaj u studentskom domu od 15. septembra do 31.
oktobra.
Za prijavu na Konkurs student drugog stepena studija
treba da prikupi više dokumenata.
Kao prvo, treba da kupite prijavu na Konkurs na Blagajni
Službe smeštaja koje se nalaze u prizemlju studentskog
doma „Slobodan Bajić”, u Ulici dr Sime Miloševića br. 10.
Obrazac prijave popunjava i overava odgovorno lice na
visokoškolskoj ustanovi.
Drugi dokument koji vam je neophodan jeste Uverenje o
završenom prethodnom stepenu studija (prvom stepenu
studija).
Treći dokument koji čini vašu prijavu na Konkurs jeste
Uverenje o prihodima po članu porodice studenta za period
od 1. januara do 30. juna tekuće godine. Obrazac za uverenje
o prihodima možete preuzeti sa našeg internet sajta i
odštampati, ako nemate mogućnost da sami odštampate
ovaj obrazac možete ga dobiti od nas u Službi smeštaja ili
na Blagajni ishrane. Ovaj obrazac će vam overiti nadležni
opštinski organ u vašem mestu prebivališta. Nije obavezno
da vaši prihodi budu prikazani baš na ovom obrascu, Služba
smeštaja prihvata i obrasce koje izdaju opštinske vlasti, ali
podaci moraju biti prezentovani na jednak način, kao što
je to predviđeno u obrascu Studentskog centra.
Da biste imali popunjeno Uverenje o prihodima po članu
porodice studenta neophodno je pribaviti više dokumenata
kako bismo na kraju imali ispravno popunjeno i potpuno
Uverenje.
1.
2.
•
u vašoj Mesnoj zajednici, Opštini treba da
vam se izda potvrda o broju članova vašeg
domaćinstva, tzv. „kućna lista”;
vaši roditelji treba da, od nadležnih službi u
svom preduzeću, zatraže „potvrdu” o prosečnoj
zaradi za period januar-jun tekuće godine, tj. za
prvih šest meseci.
roditelji penzioneri svoje prihode prikazuju
odreskom za penziju;
25
•
3.
STUDENTI TREĆEG
STEPENA STUDIJA
(DOKTORANDI)
nezaposleni roditelji će dokazati status
nezaposlenog lica potvrdom koju izdaje
mesno nadležna filijala Nacionalne službe za
zapošljavanje.
„imovinu” u vlasništvu članova porodice
prikazaćete dokumentom koji izdaje Katastar u
vašoj Opštini
Sve prikupljene dokumente (1, 2, 3) morate odneti
u Opštinu gde će nadležna služba iskoristiti podatke
navedene u njima, kako bi izračunala prosečan prihod
po članu vašeg domaćinstva.
Četvrti dokument jeste izvod iz evidencije nezaposlenih
lica od strane Nacionalne službe za zapošljavanje ili
potvrda nadležnog organa, kojom se potvrđuje da student
nije u radnom odnosu i lična karta, odnosno potvrda o
prebivalištu.
UKRATKO, AKO STE STUDENT DRUGOG STEPENA
STUDIJA (diplomske akademske studije - master i
studenti specijalističkih strukovnih i specijalističkih
akademskih studija), NEOPHODNA DOKUMENTA ZA
PRIJAVU NA KONKURS SU :
1.
Prijava na Konkurs (kupuje se na Blagajni
Službe smeštaja).
2.
Uverenje o završenom prethodnom stepenu
studija.
3.
Uverenje o prihodima po članu porodice
studenta, od 1. januara do 30. juna tekuće
godine.
4.
Izvod iz evidencije nezaposlenih lica od strane
Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrda
nadležnog organa kojom se potvrđuje da
student nije u radnom odnosu odnosu i ličnu
kartu, odnosno potvrdu o prebivalištu.
ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS:
Studenti druge i treće godine trećeg stepena studija
� Studenti trećeg stepena studija (doktorandi) mogu
konkurisati za smeštaj u studentskom domu od 15.
septembra do 31. oktobra.
Za prijavu na konkurs student trećeg stepena studija treba
da prikupi više dokumenata
Kao prvo, treba da kupite prijavu na Konkurs na Blagajni
Službe smeštaja koje se nalaze u prizemlju studentskog
doma „Slobodan Bajić”, u Ulici dr Sime Miloševića br. 10.
Obrazac prijave popunjava i overava odgovorno lice na
visokoškolskoj ustanovi.
Drugi dokument koji vam je neophodan jeste Uverenje
o završenim prethodnim stepenenima studija (prvom i
drugom stepenu studija).
Treći dokument koji čini vašu prijavu na Konkurs jeste
Uverenje o prihodima po članu porodice studenta za period
od 1. januara do 30. juna tekuće godine. Obrazac za uverenje
o prihodima možete preuzeti sa našeg internet sajta i
odštampati, ako nemate mogućnost da sami odštampate
ovaj obrazac možete ga dobiti od nas u Službi smeštaja ili
na Blagajni ishrane. Ovaj obrazac će vam overiti nadležni
opštinski organ u vašem mestu prebivališta. Nije obavezno
da vaši prihodi budu prikazani baš na ovom obrascu, Služba
smeštaja prihvata i obrasce koje izdaju opštinske vlasti, ali
podaci moraju biti prezentovani na jednak način, kao što
je to predviđeno u obrascu Studentskog centra.
� Za studente mastere rok je od 15. septembra do 31.
oktobra 2014. godine.
KONKURSNE PRIJAVE SE PREDAJU …
1.
2.
Kontakt telefon Službe smeštaja je 021 / 6350-295.
Prilikom predaje konkursne dokumentacije potrebno je da
kandidat, radi provere podataka, ličnu kartu i indeks pokaže
na uvid službeniku koji prima konkursnu dokumentaciju.
Studenti koji konkurišu za smeštaj u studentskim domovima
u Zrenjaninu i Somboru svoje prijave predaju u tamošnjim
studentskim domovima.
•
nezaposleni roditelji (ako živite sa roditeljima?) će
dokazati status nezaposlenog lica potvrdom koju
izdaje mesno nadležna filijala Nacionalne službe
za zapošljavanje
3.
„imovinu” u vlasništvu članova porodice
prikazaćete dokumentom koji izdaje Katastar u
vašoj Opštini
Studenti prve godine trećeg stepena studija
Uverenje predstavlja sažetak više dokumenata, tj
neophodno je pribaviti više dokumenata kako bismo na
kraju imali ispravno popunjeno i potpuno Uverenje.
… u Službi smeštaja Studentskog centra Novi Sad koja se
nalazi u prizemlju studentskog doma „Slobodan Bajić”, u
Ulici dr Sime Miloševića br. 10.
izdaje mesno nadležna filijala Nacionalne službe
za zapošljavanje.
•
u vašoj Mesnoj zajednici, Opštini treba da vam se
izda potvrda o broju članova vašeg domaćinstva,
tzv. „kućna lista”;
vaši roditelji (ako živite sa roditeljima?) treba da,
od nadležnih službi u svom preduzeću, zatraže
„potvrdu” o prosečnoj zaradi za period januar-jun
tekuće godine, tj. za prvih šest meseci.
roditelji penzioneri (ako živite sa roditeljima?)
svoje prihode prikazuju odreskom za penziju; će
dokazati status nezaposlenog lica potvrdom koju
Sve prikupljene dokumente (1, 2, 3) morate odneti
u Opštinu gde će nadležna služba iskoristiti podatke
navedene u njima, kako bi izračunala prosečan prihod
po članu vaše porodice.
Četvrti dokument, koji vašu prijavu čini potpunom, je Izvod
iz evidencije nezaposlenih lica od strane Nacionalne službe
za zapošljavanje ili potvrda nadležnog organa, kojom se
potvrđuje da student nije u radnom odnosu i lična karta,
odnosno potvrda o prebivalištu.
UKRATKO, AKO STE STUDENT TREĆEG STEPENA STUDIJA
(doktorand), NEOPHODNA DOKUMENTA ZA PRIJAVU
NA KONKURS SU :
1.
Prijava na Konkurs (kupuje se na Blagajni
Službe smeštaja).
2.
verenje o završenim prethodnim stepenima
U
studija.
3.
Uverenje o prihodima po članu porodice studenta,
od 1. januara do 30. juna tekuće godine.
4.
Izvod iz evidencije nezaposlenih lica od strane
Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrda
nadležnog organa kojom se potvrđuje da
student nije u radnom odnosu odnosu i ličnu
kartu, odnosno potvrdu o prebivalištu.
ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS:
� Za studente doktorande rok je od 15. septembra do
31. oktobra 2014. godine.
KONKURSNE PRIJAVE SE PREDAJU …
… u Službi smeštaja Studentskog centra Novi Sad koja se
nalazi u u prizemlju studentskog doma „Slobodan Bajić”,
u Ulici dr Sime Miloševića br. 10.
Kontakt telefon Službe smeštaja je 021 / 6350-295.
Prilikom predaje konkursne dokumentacije potrebno je da
kandidat, radi provere podataka, ličnu kartu i indeks pokaže
na uvid službeniku koji prima konkursnu dokumentaciju.
Studenti koji konkurišu za smeštaj u studentskim domovima
u Zrenjaninu i Somboru svoje prijave predaju u tamošnjim
studentskim domovima.
26
O
RS
STUDENTI IZ OSETLJIVIH
DRUŠTVENIH GRUPA
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je
Pravilnikom i Konkursom predvidelo mere podrške za
studente iz osetljivih društvenih grupa. Svi studenti iz ovih
grupa koji prema redosledu na Konačnoj rang listi nisu
dobili smeštaj u prvoj raspodeli imaju pravo da podnesu
zahtev Studentskom centru, odnosno Službi smeštaja da
se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenih
kapaciteta ustanove (do 10% ukupnih kapaciteta).
� Zahtev se podnosi u roku od 8 dana od dana
objavljivanja Konačne rang liste. Obrazac zahteva će
studenti moći da dobiju u Službi smeštaja.
Studenti iz osetljivih društvenih grupa uz zahtev podnose
dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost određenoj
osetljivoj društvenoj grupi, i to:
•
se kreću uz pomoć invalidskih kolica. Da bi vam lekar u
studentskoj poliklinici izdao Uverenje, morate mu na uvid
odneti svoje ranije lekarske nalaze. Na internet stranici
Zavoda možete pronaći spisak neophodne medicinske
dokumentacije koju je potrebno dostaviti kako biste dobili
lekarsko uverenje za konkurisanje za studentski dom.
Ako se nalazite u stanju invaliditeta i neophodan vam
je personalni asistent (pratilac) dok ste u studentskom
domu to morate posebno naglasiti lekaru, ono što ne
smete propustiti jeste da lekaru u studentskoj poliklinici
predate na uvid lekarske nalaze koje već imate, kopiju
Rešenja o vrsti i stepenu invaliditeta ili kopiju Rešenja o
pravu na tuđu negu i pomoć. Lekar će nakon lekarskog
pregleda i uvida u vašu dokumentaciju, ako smatra za
opravdano, na vašem lekarskom uverenju naznačiti da
vam je neophodan personalni asistent (pratilac). Kopija
Rešenja o vrsti i stepenu invaliditeta ili kopija Rešenja o
pravu na tuđu negu i pomoć su dokumenti koje morate
predati lekaru na uvid ukoliko želite da ostvarite pravo
na personalnog asistenta (pratioca).
studenti iz materijalno ugrožene porodice – Rešenje
Centra za socijalni rad da su primaoci stalne socijalne
pomoći (overena fotokopija Rešenja),
ROK ZA PREDAJU ZAHTEVA:
studenti bez roditeljskog staranja - potvrda da
su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice
preminulih roditelja,
� Za studente prve godine studija prvog stepena studija
zahtev se podnosi u roku od 8 dana od dana isticanja
Konačne rang liste za studente prve godine.
•
studenti iz jednoroditeljskih porodica – izvod iz
matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili
izvod iz matične knjige rođenih za studenta,
•
studenti pripadnici romske nacionalne manjine
– potvrda Nacionalnog saveta romske nacionalne
manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma,
� Za studente ostalih godina prvog stepena studija,
kao i za studente drugog i trećeg stepena studija u roku
od 8 dana od dana isticanja Konačne rang liste za ove
kategorije studenata.
•
studenti čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na
teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika
bivše SFRJ – potvrda odgovarajućeg udruženja
porodica kidnapovanih i nestalih lica,
•
•
studenti sa statusom izbeglice ili raseljenog lica
na teritoriji Republike Srbije – važeća izbeglička
legitimacija, raseljenička legitimacija i kopija lične
karte,
•
povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani
studenti – potvrda MUP-a,
•
studenti sa invaliditetom, studenti sa hroničnim
bolestima i studenti rekovalescenti – Lekarsko
uverenje izdato od nadležne zdravstvene organizacije
iz mesta studiranja.
Lekarsko uverenje o vrsti oboljenja ili invaliditeta mora
biti izdato od nadležne zdravstvene organizacije iz mesta
studiranja (nadležna studentska poliklinika). Za studente
Univerziteta u Novom Sadu nadležan je Zavod za zaštitu
zdravlja studenata Novi Sad, koji se nalazi u Ulici dr Sime
Miloševića br. 6, (www.zzzzsns.co.rs). Zgrada zavoda je
delimično pristupačna za osobe koje se otežano kreću, ili
27
RANGIRANJE STUDENATA
Rangiranje studenata koji su konkurisali za smeštaj u studentskom domu vrši se na osnovu dostavljene dokumentacije.
Studenti se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenih po svim osnovama koje se vrednuju za prijem u
ustanovu. Primaran je uspeh u prethodnom školovanju na fakultetu ili visokoj školi, a za studente prve godine
studija to je opšti uspeh u srednjoj školi. Bodovi se, takođe, dobijaju i na osnovu socijalno-ekonomskog statusa
porodice studenta.
Prema Pravilniku o smeštaju i ishrani učenika i studenata raspodela mesta u studentskim domovima vrši se prema
kriterijumu ravnopravne zastupljenosti visokoškolskih ustanova. Broj mesta koja se dodeljuju fakultetima i visokim
školama utvrđuje se na osnovu broja kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem i broja raspoloživih mesta u
studentskom centru za tu raspodelu.
Studenti određenog fakulteta ili visoke škole, svih stepena studija, svih godina studija (osim za studente prve godine
studija I stepena za koje se rang lista utvrđuje ranije i odvojeno) se rangiraju međusobno.
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu
sledećih kriterijuma:
1.
2.
Uspeh u prethodnom školovanju.
Prihod po članu porodice studenta.
Bodovanje kandidata
1.
� Bodovi koji se dobijaju na osnovu
uspeha u školovanju
Studenti prve godine prvog stepena studija “brucoši”
ZAHTEVI SE PREDAJU …
… u Službi smeštaja Studentskog centra Novi Sad koja se
nalazi u u prizemlju studentskog doma „Slobodan Bajić”,
u Ulici dr Sime Miloševića br. 10.
Kontakt telefon Službe smeštaja je 021 / 6350-295.
Studenti koji konkurišu za smeštaj u studentskim domovima
u Zrenjaninu i Somboru svoje zahteve mogu predati u
tamošnjim studentskim domovima ili u Službi smeštaja
Studentskog centra Novi Sad u Novom Sadu.
Za svaku osetljivu društvenu grupu formira se posebna
rang lista, na osnovu bodova iz konačne redovne rang liste.
Izuzetno za studente sa invaliditetom, studente sa
hroničnim bolestima i studente rekonvalescente, posebna
rang lista se utvrđuje na predlog komisije koju obrazuje
direktor ustanove, a koju sačinjavaju jedan predstavnik
studentskog centra i tri lekara iz studentske poliklinike.
Kandidati iz osetljivih društvenih grupa biće proporcionalno
zastupljeni (rangirani) u odnosu na broj prijavljenih
kandidata i to do 10% namenski opredeljenih kapaciteta
ustanove.
Za studente prve godine studija uspeh se računa po
sledećoj formuli:
- BB = POx 8
* BB = broj bodova sveden na dve decimale
* PO = ukupna prosečna ocena svih razreda
srednje škole iskazana ocenom od 2 do 5
* 8 = korektivni faktor
Studenti ostalih godina I stepena studija i studenti
sa statusom produžene godine)
Za studente ostalih godina I stepena studija i studente
sa statusom produžene godine, broj bodova prema
uspehu vrednuje se po sledećoj formuli:
Studenti ostalih godina prvog stepena studija koji,
prema propisima iz oblasti visokog obrazovanja imaju
pravo da završe studije prema započetom nastavnom
planu i programu i uslovima i pravilima studija (odnosi
se i na apsolvente)
Za studente ostalih godina prvog stepena studija
koji studiraju po starom nastavnom planu i studente
apsolvente broj bodova prema uspehu računa se po
sledećoj formuli:
- BB = PO x 8 – BZI x 2
* BB = broj bodova sveden na dve decimale
* PO = prosečna ocena u toku studija
* BZI = broj zaostalih ispita iz svih
godina studija
* 8 = korektivni faktor
Dodatni broj bodova za godinu studija iznosi:
- BB = PO x 5 + ESPB / C x 0.8
* BB = broj bodova sveden na dve decimale
* PO = ukupna prosečna ocena u toku studija
* 5 = korektivni faktor
* ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova
* C = broj godina studiranja
* 0.8 = korektivni faktor
- za studente II godine - 3 boda;
- za studente III godine - 6 bodova;
- za svaku narednu godinu dodaju se po 2 boda, osim za
apsolvente koji zadržavaju broj bodova završne godine.
Studentima koji su gubili godinu tokom studija, za svaku
izgubljenu godinu, oduzimaju se po 2 boda.
28
K
Studenti prve godine II stepena studija
Korektivni faktor:
Za studente prve godine II stepena studija broj bodova
se računa po sledećoj formuli:
Studentima koji su osvojili od 120 do 240 ESPB bodova
dodaje se jedan bod.............+1
- BB = PO x 5 + ESPB / C x 0.8
* BB = broj bodova sveden na dve decimale
* PO = prosečna ocena iz završenog prvog
stepena studija
* 5 = korektivni faktor
* ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova
* C = broj godina studiranja
* 0.8 = korektivni faktor
Studentima koji su osvojili 240 i više ESPB bodova
dodaju se dva boda............+2
Napomena : U slučajevima kada broj ostvarenih ESPB
bodova po godini studiranja prelazi 60, za potrebe
rangiranja, računaće se maksimalno 60 ESPB bodova.
2.
Studenti druge godine II stepena studija
Za studente druge godine II stepena studija broj bodova
se računa po sledećoj formuli:
- BB = PO x 5 + ESPB / C x 0.8
* BB = broj bodova sveden na dve decimale
* PO = prosečna ocena iz završenog prvog
stepena studija i prve godine drugog stepena
studija
* 5 = korektivni faktor
* ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova
* C = broj godina studiranja
* 0.8 = korektivni faktor
Studenti prve godine III stepena studija
Za studente prve godine III stepena studija broj bodova
se računa po sledećoj formuli:
- BB = PO x 5 + ESPB / C x 0.8
* BB = broj bodova sveden na dve decimale
* PO = prosečna ocena iz završenog prvog i
drugog stepena studija
* 5 = korektivni faktor
* ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova
* C = broj godina studiranja
* 0.8 = korektivni faktor
� Bodovi koji se dobijaju na osnovu socijalno-ekonomskog statusa porodice
Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem
bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu
porodice studenta za period januar–jun tekuće godine,
i to:
1.
2.
do 50% prosečne zarade bez poreza i doprinosa
po zaposlenom u Republici Srbiji – 1 bod;
do 100% i preko prosečne zarade bez poreza
i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji
– 0 bodova;
* Prosečna zarada bez poreza i doprinosa po
zaposlenom u Republici Srbiji, za period od 1. januara
do 30. juna tekuće godine, računa se prema podacima
Republičkog zavoda za statistiku.
* Studentima čije je prebivalište na teritoriji
Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, a nisu u
mogućnosti da pribave uverenje o prihodu po članu
porodice, prihod po članu porodice boduje se sa 1
bodom.
Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za
prijem u studentski centar ostvari isti broj bodova,
prednost u rangiranju do broja predviđenog za upis
ima kandidat:
Studenti druge i treće godine III stepena studija
Za studente druge i treće godine III stepena studija
broj bodova se računa po sledećoj formuli:
- BB = PO x 5 + ESPB / C x 0.8
* BB = broj bodova sveden na dve decimale
* PO = prosečna ocena iz završenog prvog i
drugog stepena studija i prethodnih godina
trećeg stepena studija
* 5 = korektivni faktor
* ESPB = broj ukupno ostvarenih bodova
* C = broj godina studiranja
* 0.8 = korektivni faktor
29
KOMISIJA ZA SMEŠTAJ
STUDENATA
1.
2.
3.
4.
koji je ostvario veći broj ESPB bodova;
koji ima manji broj godina studiranja;
koji ima veću prosečnu ocenu;
koji ima manji prihod po članu porodice.
Komisiju za smeštaj studenata, svojom odlukom,
formira direktor Studentskog centra Novi Sad. Komisiju
sačinjavaju tri predstavnika Studentskog centra i
predstavnici relevantnih studentskih organizacija.
Zadatak Komisije je da prati i kontroliše sprovođenje
Konkursa. Predstavnici studentskih organizacija,
koji učestvuju u radu Komisije, kontrolišu podatke
navedene u prijavama studenata na Konkurs (kontrole
po fakultetima). Komisija po isteku konkursnog roka,
nakon što Služba smeštaja utvrdi Preliminarnu rang
listu, određuje procenat studenata koji će ostvariti pravo
na smeštaj, i razmatra prigovore studenata.
Rok za podnošenje prijava na konkurs za studente prve
godine studija završava se 15. septembra.
Rok za podnošenje prijava za studente ostalih godina
I stepena studija, studente sa statusom produžene
godine, studente koji studiraju po starom nastavnom
planu i programu i studente apsolvente, te za studente
II i III stepena studija završava se 31. oktobra.
Kada se rok za podnošenje prijava na Konkurs za
smeštaj studenata završi, Služba smeštaja Studentskog
centra objavljuje Preliminarnu rang listu. Preliminarna
rang lista za „brucoše“ objavljuje se najkasnije 72 sata
od zaključenja Konkursa 15. septembra, a Preliminarna
rang lista za sve ostale kategorije studenata najkasnije
72 sata posle zaključenja Konkursa 31. oktobra.
Preliminarnu rang listu studenti mogu pronaći na
oglasnim tablama svojih fakulteta i visokih škola, kao
i na internet sajtu Studentskog centra Novi Sad (www.
scns.rs). Kada je Preliminarna rang lista objavljena,
počinje da teče rok od 8 dana u kom kandidati mogu
da podnose prigovore na Preliminarnu rang listu.
Prigovore na Preliminarnu rang listu studenti treba
da naslovljavaju na Komisiju za smeštaj studenata
Studentskog centra Novi Sad i da ih predaju u Službi
smeštaja.
Ako se uoči bilo kakva greška na Preliminarnoj listi,
trebalo bi reagovati i napisati prigovor, nakon što ste
dobro proučili ključ za bodovanje studenata i proverili
da li ste ispravno bodovani. Greške nisu česte, ali se
mogu desiti. U interesu studenata i Studentskog centra
je da svaki student bude korektno izbodovan.
Posle objavljivanja Preliminarne rang liste, studenti
često pišu prigovore koji se tiču priznavanje ocena sa
ispita koji su položeni pre predaje prijave na Konkurs za
smeštaj studenata, ali ocena nije zavedena u studentskoj
službi fakulteta. Prema dosadašnjem iskustvu, Komisija
za smeštaj studenata uvažava takve prigovore. Studenti
uz prigovor moraju dostaviti i uverenje sa fakulteta koje
sadrži podatak o tome kada je ispit položen.
Kada istekne rok za prigovore studenata na
Preliminarnu rang listu, sastaje se Komisija za smeštaj
studenata Studentskog centra. Komisija prvo odlučuje
o prigovorima, a zatim određuje koliki će procenat,
od ukupno prijavljenih studenata, dobiti smeštaj u
domovima.
Komisija, zbog različitih rokova za konkurisanje za
studente prve godine studija i studenata svih ostalih
godina studija, ranije određuje procenat za studente
prve godine.
Prilikom određivanja procenata, Komisija, kao
ograničenje, ima nedovoljne kapacitete Studentskog
centra. Za smeštaj u domovima uvek se prijavi daleko
više studenata, nego što Studentski centar svojim
kapacitetom može da primi. Samo određen procenat
od ukupnog broja kandidata, može ostvariti pravo na
smeštaj.
Kada Komisija odredi procente, Služba smeštaja
Studentskog centra objavljuje Konačnu rang listu.
Konačnu rang listu studenti mogu pronaći na oglasnim
tablama svojih fakulteta i visokih škola, kao i na internet
sajtu Studentskog centra Novi Sad.
Na osnovu Konačne rang liste, direktor Studentskog
centra Novi Sad donosi (najkasnije u roku od tri dana
od objavljivanja Konačne rang liste) jedinstvenu odluku
o pravu na smeštaj – zbog različitih rokova završetka
Konkursa za studente „brucoše” i za studente svih ostalih
godina studija, direktor donosi dve Odluke, posebno za
„brucoše”, a posebno za studente svih ostalih godina
i stepena studija. Odluka je javna i studenti je mogu
pronaći na oglasnim tablama svojih fakulteta i visokih
škola, kao i na internet stranici Studentskog centra Novi
Sad. Odluka sadrži i uputstva za studente, podatke o
rokovima za preuzimanje ugovora i useljenje u domove.
Odluka direktora je konačna.
30
SK
PU
PREUZIMANJE
UGOVORA O
STANOVANJU I
USELJENJE U DOM
Vaše ime nalazi se „iznad crte“ na Konačnoj rang listi,
dobili ste mesto u studentskom domu, pred vama je još
samo potpisivanje Ugovora o stanovanju u studentskom
domu i useljenje u dom.
STUDENTSKE KARTICE
Useljenje u dom
Pod useljenjem u dom podrazumeva se vaš prvi odlazak
kod upravnika u studentski dom u kome ste dobili
smeštaj.
Studenti koji koriste usluge smeštaja i/ili ishrane koje
pruža Studentski centar Novi Sad u obavezi su da
poseduju studentsku karticu.
Upravniku morate predati nekoliko dokumenata kako
biste se na kraju i konačno (i bukvalno!) uselili u dom.
Studentska kartica služi kao identifikacioni dokument,
za plaćanje usluge smeštaja i/ili ishrane, registraciju
iskorišćenih obroka, kao i za evidenciju ulazaka u
studentski dom i izlazaka iz njega.
Neophodni dokumenti su:
Potpisivanje ugovora
o stanovanju
Da biste postali stanar doma, morate sa Studentskim
centrom Novi Sad sklopiti Ugovor o stanovanju u
studentskom domu. Ugovori se preuzimaju u Službi
smeštaja.
Da biste dobili ugovor u Službi smeštaja, prethodno
morate, na Blagajni za naplatu stanarine Službe
smeštaja, uplatiti stanarinu za prvi mesec boravka u
domu, ukoliko nemate studentsku karticu morate platiti
i troškove izrade studentske kartice. Po uplati, dobićete
priznanice, koje ćete, zajedno sa ličnom kartom podneti
na uvid referentu Službe smeštaja, kako biste dobili
Ugovor o stanovanju. Nakon što službenici provere
vaš identitet (lična karta, indeks!) i pošto se uvere
da ste platili troškove useljenja (priznanice!), ako ne
posedujete studentsku karticu ona će vam biti izrađena,
dobićete Ugovor o stanovanju u tri primerka. Dva
primerka ostaju Studentskom centru, jedan, koji ćete
na licu mesta potpisati ostaje u Službi smeštaja. Drugi
primerak ćete predati upravniku studentskog doma
prilikom useljenja, a treći primerak je vaš i trebalo bi
da ga čuvate dok ste u domu. Službenik koji vam je dao
Ugovor o stanovanju će vam reći u kom ste domu dobili
smeštaj, a predaće vam i obrazac Ugovora o jemstvu.
Ugovorom o jemstvu se osoba, koja je u stalnom
radnom odnosu ili je penzioner, obavezuje da će izmiriti
dugovanja studenta za neplaćenu stanarinu prema
Studentskom centru Novi Sad. Ako ne budete redovno
plaćali troškove smeštaja u studentskom domu, vaš
jemac će morati da ih plati. Ugovor o jemstvu treba da
overi nadležna služba u preduzeću u kome je zaposlen
vaš jemac. Ako je jemac penzioner on se mora potpisati
na Ugovoru o jemstvu i uz Ugovor se mora priložiti
odrezak od poslednje penzije. Overen i potpisan Ugovor
o jemstvu neophodan vam je za useljenje u dom, morate
ga predati upravniku doma prilikom useljenja.
31
1.
Studentska kartica
2.
Ugovor o stanovanju u
studentskom domu (dobili ste ga u
Službi smeštaja!);
3.
4.
Ugovor o jemstvu (dobili ste ga u
Službi smeštaja, potom vam ga je
vaš jemac overio u preduzeću u kom
je zaposlen, ili ga je overio svojim
potpisom ako je jemac penzioner,
uz priloženi odrezak od poslednje
penzije);
Lekarsko uverenje o opštem
zdravstvenom stanju izdato od
nadležne zdravstvene organizacije,
ne starije od 30 dana, (lekarski
pregled za useljenje u dom može
se obaviti samo u Zavodu za
zdravstvenu zaštitu studenata Novi
Sad, koji se nalazi u Ul. dr Sime
Miloševića br. 6);
5.
Priznanice o plaćenim troškovima
useljenja (stanarina za prvi mesec i
troškovi izrade studentske kartice).
6.
Indeks
7.
Lična karta
Nakon što primi od vas navedene dokumente, upravnik
će vas zamoliti da popunite par formulara koji služe za
evidenciju studenata stanara doma i prijavu boravka i
tu je kraj. Odnosno - početak! :) Dobićete ključ od sobe
i slobodni ste da unesete svoj prtljag...
Svaka studentska kartica sa elektronskim čipom ima
rok trajanja od dve godine. Da bi student i u drugoj
godini koristio karticu neophodno je da ostvari pravo
na smeštaj i/ili ishranu za tu školsku godinu i reaktivira
karticu.
Student koji poseduje našu studentsku karticu ima
pravo da preko EOC-a koristi usluge drugih organizacija,
koje ucestvuju u projektu Gaudeamus.
•
EOC - Evropski omladinski centar je organizacija
koja na teritoriji Republike Srbije zastupa
međunarodne projekte EYCA i ISIC koji se tiču
studentskih beneficija u zemlji i inostranstvu.
•
ISIC (International Student Identity Card) Međunarodna studentska identifikaciona kartica
predstavlja zvanicno verifikovani dokument, koji
je priznat u 125 zemalja sveta, kao međunarodni
studentski ID, podržan od strane UNESCO-a.
•
EYCA (European Youth Card) - Evropska
omladinska kartica je međunarodna kartica koja
studentima širom Evrope pruža niz pogodnosti
iz razlicitih oblasti, i koja je podržana od strane
Saveta Evrope i Evropskog parlamenta.
•
OSIGURANJE - Podrazumeva osiguranje od
posledice nezgode u zemlji, koje važi 365 dana
u godini u studentskom domu i restoranu, na
fakultetu i bilo kom drugom mestu, kao i putno
osiguranje koje pokriva troškove lečenja u svim
zemljama sveta za neogranicen broj putovanja.
FUNKCIJE KARTICE
Legitimacija za ishranu:
Studenti koji poseduju studentsku karticu mogu koristiti
uslugu ishrane u studentskim restoranima Studentskog
centra Novi Sad.
Legitimacija za lekarski pregled prilikom useljenja
u studentski dom:
Student treba da poseduje studentsku karticu kako bi
mogao da obavi lekarski pregled koji je neophodan za
useljenje u studentski dom u Zavodu za zdravstvenu
zaštitu studenata Novi Sad, podaci o lekarskom
pregledu se upisuju na čip studentske kartice.
Legitimacija za studentski dom:
U svim studentskim domovima Studentskog centra
Novi Sad (osim u studentskim domovima u Somboru
i Zrenjaninu) postoji kontrola prolaska koja se odnosi
na studente koji su smešteni u studentskim domovima.
Studenti stanari studentskog doma otvaraju karticom
vrata studentskog doma u kome su smešteni, kartica
sadrži bezkonktaktni čip, dok ostali posetioci moraju
da se evidentiraju kod recepcionara.
Informator - Uz svaku izdatu Studentsku karticu
korisnik dobija prateći informativni materijal
o uslovima osiguranja i pogodnostima koje
kartica omogućava u zemlji i inostranstvu.
32
IS
Studentska kartica podrazumeva i međunarodno
verifikovane licence:
IZDAVANJE KARTICE
ISIC - International Student Identity Card
(Međunarodna studentska identifikaciona kartica).
Mesto izdavanja: Blagajna ishrane
EYCA - European Youth Card (Evropska omladinska
kartica).
Zahvaljujući EYCA i ISIC studentima su na
raspolaganju brojni popusti i pogodnosti:
•
Pretraga popusta se vrši na sajtu www.gpa.rs
pri odabiru opcija ISIC i EYCA u pretraživaču.
•
Potvrda da je student osiguran se dobija
automatski na mail popunjavanjem online
aplikacije koja se nalazi na sajtu www.gpa.rs pri
odabiru opcije Evropska omladinska kartica/
UNIQA osiguranje. U istom polju dobijaju se
sve informacije o neophodnoj dokumentaciji
za slučaj nezgode.
•
Pridruživanjem na Facebook grupi EYCA&ISIC
benefit kartice studenti su u mogućnosti da prate
informacije o najnovijim popustima, omladinskim
dešavanjima, konkursima i specijalnim vaučer
ponudama koje važe uz karticu!
•
Aktivacija studentske kartice za pogodnosti
se vrši na internet adresi http://mojakartica.rs/
aktivacija-student.php. Aktiviranjem svoje kartice
student stiče mogućnost ostvarivanja brojih
pogodnosti kao i jednostavan uvid u aktuelne
pogodnosti za korisnike sa aktiviranom karticom.
Aktivacija kartice namenjena je korisnicima
koji već imaju karticu ali ne i nalog i podatke
za pristup.
•
Studentima je svakog radnog dana 09-17h
na raspolaganju Korisnički servis za pitanja o
osiguranju, popustima i beneficijama EYCA i ISIC:
0113349877, 063261026 i mail: imampitanje@
gpa.rs, web: www.gpa.rs.
Osiguranje: Korisnici studentske kartice Studentskog
centra Novi Sad su osigurani od posledice nezgode
u zemlji, osiguranje važi 365 dana u godini u
studentskom domu i restoranu, na fakultetu i bilo
kom drugom mestu, kartica obuhvata i putno
osiguranje koje pokriva troškove lečenja u svim
zemljama sveta za neogranicen broj putovanja.
33
1.
Student treba da preuzme Zahtev za izdavanje
kartice (preuzima se na Blagajni ishrane), popuni
ga i overi na svom fakultetu ili visokoj školi.
2.
Student predaje na Blagajni ishrane overen
Zahtev za izdavanje kartice, indeks na uvid, zatim
bude fotografisan i uplati troškove izrade kartice.
Student uplaćuje i žeton za pribor za jelo, žeton
važi tokom celog školovanja, on je nepovratan
kao i uplaćena sredstva za korišćenje žetona.
3.
Studentska kartica se preuzima u roku od dva
dana i može se odmah koristiti.
Mesto izdavanja: Služba smeštaja
Studenti koji ostvare pravo na smeštaj u studentskom
domu, a nisu izradili karticu na Blagajni ishrane, prilikom
preuzimanja ugovora za smeštaj dobijaju i Zahtev za
izdavanje studentske kartice, popunjavaju ga i predaju
službeniku Službe smeštaja. Zahtev nije potrebno overiti
na fakultetu, student potom bude fotografisan u Službi
smeštaja. Kartica će biti izrađena i moći će se preuzeti,
u najvećem broju slučajeva, istog dana. Student plaća
troškove izrade studentske kartice, zajedno sa ostalim
troškovima za useljenje, na Blagajni Službe smeštaja.
ISHRANA
U restoranima Studentskog centra dnevno se pripremi i posluži oko 8.800 obroka, u zavisnosti od obaveza i
angažovanosti studenata na fakultetima. Uslugu ishrane u našim studentskim restoranima koristi oko 12.000 studenata.
Studenti koji za time imaju potrebu mogu dobiti dijetetsku ishranu (npr. studenti koji boluju od dijabetesa). U
vreme posta studentima su na raspolaganju i posni obroci. Studentima su na raspolaganju tri studentska restorana:
Studentski restoran br. 1
Restoran br. 1 nalazi se u centru grada, na Bulevaru Mihajla Pupina br. 18.
Kapacitet tog studentskog restorana je 3000 obroka dnevno. Opremljen je
savremenom opremom za pripremu, odlaganje, čuvanje i prijem namirnica.
Restoran br. 1 je popularan među studentima zbog retkih gužvi i dobre hrane.
Restoran ima popularan naziv „Bulevar“.
Studentski restoran br. 2
Studentski restoran br. 2 nalazi se u Ulici dr Sime Miloševića br. 4.
Kapacitet restorana je 10000 obroka dnevno. To je najveći studentski restoran
i njegova površina je 1396m².
Restoran ima popularan naziv „Velika menza“.
Studentski centar Novi Sad u
saradnji sa Telekom Srbija želi
da ponudi svim studentima,
korisnicima studentskog
smeštaja, uslugu STUD:NET-a
mobilne telefonije
Studentski restoran br. 3
Korisnici smeštaja će uz tarifni paket stud:net moći da
po veoma povoljnim cenama, razgovaraju sa svojom
porodicom i prijateljima.
Studentski restoran br. 3 nalazi se u Ulici Vladimira Perića Valtera br. 5. Izgrađen
je 1982. godine, a renoviran 2000. godine. Savremeno je opremljen, klimatizovan,
sa novim stolovima i stolicama.
Svaki korisnik može da uzme 3 broja mobilnih kartica
(plaća se aktivacija 20 din uz prvi poziv)
Restoran br. 3 ima kapacitet od 256 mesta, a dnevno se u njemu može pripremiti
do 3000 obroka.
•
Razgovor za 0 dinara u okviru stud:net-a!
Restoran ima popularan naziv „Mala menza“.
•
Mesečna pretplata je SAMO 30 dinara (sa svaki
uzeti mobilni broj telefona)
•
Povoljne cene razgovora u okviru mt:s mreže i
prema drugim nacionalnim mrežama; ukidanje
naknada za započeti razgovor; tarifiranje prema
potrošenim sekundama.
Pravo na regresiranu ishranu imaju studenti fakulteta i visokih škola čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.
Po posebnim uslovima u našim restoranima se mogu hraniti i studenti čije se školovanje ne finansira iz budžeta Republike Srbije,
studenti privatnih fakulteta, kao i studenti čije je prebivalište u mestu studiranja.
34
Vodič za studente 14/15
urednik
Goran Milovac
dizajn
Velimir Andrejević
izdavač
Ustanova studentskog standarda
Studentski centar Novi Sad
za izdavača
Jovan Bjelobaba, direktor
Novi Sad, 2014
Download

Водич за студенте - Studentski centar