за школску 2013/2014. год.
Гимназије у Великој Плани, за школску
2013/2014. год.
јул 2014. године, Велика Плана
1
за школску 2013/2014. год.
САДРЖАЈ:
Септембар
........................................................................................... 3
Октобар
........................................................................................... 9
Новембар
........................................................................................... 14
Децембар
........................................................................................... 17
Јануар и фебруар
........................................................................................... 22
Март
........................................................................................... 27
Април
........................................................................................... 31
Мај
........................................................................................... 34
Јун
........................................................................................... 38
Јул
........................................................................................... 44
2
за школску 2013/2014. год.
СЕПТЕМБАР
Улазни интервју - На почетку сваке школске године нова генерација првака пролази кроз
процедуру којој је сврха боље упознавање нове генерације ученика наше школе,
прикупљање података о развојним карактеристикама ученика за потребе њиховог праћења
током средњошколског образовања, али и упознавање самих ученика са најновијим
процедурамa које се у савременим условима користе у раду са најважним ресурсом људским ресурсом. Тако једна од процедура подразумева поступак објашњења ученицима
како функционише психолошка служба, упознавање са сврхом и процедуром психолошких
тестирања као извођење самих тестирања.
После обављених тестирања, ученици појединачно у разговору са психологом, пошто је
реч о подацима личне природе, могу да се упознају са својим постигнућима на тесту опште
интелигенције, али се тај разговор користи и за прикупљање осталих података о ученицима
кроз тзв. нестандардизовани интервју. Читав поступак се назива ''улазни интервју'' и више
од 20 година се користи у нашој школи.
Обрађени подаци о постигнућу генерације првака на тесту општих способности се
представљају Наставничком већу. Ево како они изгледају у статистички обрађеној форми
за последњу генерацију првака у шк. 2013/2014. год (шк. психолог Смиља Синђелић).
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА НА ТЕСТУ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕгенерација шк. 2013/14.
величина узорка N - 65
просечно постигнуће узорка IQ -109
УКУПАН УЗОРАК
3
за школску 2013/2014. год.
ОДЕЉЕЊЕ ПРВО 1
Просечно постигнуће 108,31
постигнућа на тесту општих
способности у IQ вредностима
6
5
4
3
2
1
0
постигнућа на тесту општих способности у IQ вредностима
ОДЕЉЕЊЕ ПРВО 2
Просечно постигнуће 110,50
постигнућа на тесту општих
способности у IQ вредностима
6
5
4
3
2
1
0
постигнућа на тесту општих способности у IQ вредностима
4
за школску 2013/2014. год.
ОДЕЉЕЊЕ ПРВО 3
Просечно постигнуће109,63
7
6
5
4
3
Series1
2
1
0
ОДЕЉЕЊЕ ПРВО 4
Просечно постигнуће107,50
6
5
4
3
2
Series1
1
0
5
за школску 2013/2014. год.
УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
13. септембар 2013. год. Oдржана је трибина "Читај као што пише, пиши како је
прописано". То је била трибина о вештинама академског писања, којој је присуствовало 30ак ученика и 2 професора, а коју је одржала Ана Стојковић, гостујући студент 3. године
психологије, ФМК, Департмана за психологију и психотерапију и млађи асистент у
Истраживачкој станици Петница. Уз видео презентацију, ученицима и заинтересованим
професорима, дате су смернице правилног коришћења научних података из адекватних
база знања, форме семинарскога рада и стилова писања оваквог изражавања, који је
заступљен све више и у нашој школи, а и у даљем академском школовању.
6
за школску 2013/2014. год.
13. септембар 2013. год. Oбележен је Светски дан прве помоћи, тако што је у биолошком
кабинету Гимназије, одржано предавање и показна вежба основних поступака пружања
прве помоћи код особа без свести и код поступка оживљавања. Предавање је одржао Дарко
Рајић, здравствени радник Дома здравља у сарадњи са Црвеним крстом из Велике Плане.
Предавању је присуствовало 30 чланова еколошке секције, ученици друге и треће године
Гимназије, као и шк. психолог Смиља Синђелић.
17. септембар 2103. год. У одељењима 3/3 и 3/2 одржан је огледни час из математике са
темом: Геометријска тела . Час је одржан у градском парку са идејом да ученици понове
чињенице о полиедрима и обртним телима и да их уоче у природном окружењу (парк и на
путу до парка). Ученици су изразили задовољство због оваквог, нетипичног часа
математике. Упркос почетној дилеми да излазак из учионице може да значи да неће бити
задовољени почетни циљеви часа који се односе на израду одређеног броја задатака,
постигнут је ефекат у смислу покретања већег броја ученика на одређену активност која је,
ипак, повезана са наставом. Излазак из учионице не треба да буде сврха, али уколико се то
уклапа у наставни план, то би требало да буде пракса наставника.
7
за школску 2013/2014. год.
27. септембар 2013. год. Организован је одлазак чланова Еколошке секције на Ноћ
истраживача у Београд. Посећене су трибине, предавања, вежбе, дебате: "Дрво живота",
"Дрво речи", "Зелене фабрике кисеоника", "Изолуј своју ДНК", "Направи своју ћелију"...
8
за школску 2013/2014. год.
ОКТОБАР
3. и 4. октобар 2013. год. Екскурзија за ученике I разреда на релацији: Велика Плана –
Крушевац – Куршумлија – Ђавоља варош – Пролом Бања – Врање – Прохор Пчињски –
Врањска Бања – Велика Плана. Током ове дводневне екскурзије група је обишла кућу Боре
Станковића и Народни музеј у Врању. Кућа је подигнута 1855. године и представља вредан
споменик народног градитељства. Обишли су и Манастир Свети Прохор Пчињски који је,
према предању, подигао у 11. веку византијски цар Роман Диоген у знак захвалности
Светом Прохору Пчињском, који му је прорекао да ће постати цар. Манастир ради као
културно-просветни центар овог краја и у њему ради богословска школа, преписивачкоилуминаторска радионица, а организовано се учи иконописачки занат. Веома занимљив је
био и локалитет Ђавоља варош. Овај природни споменик чине два, у свету ретка, природна
феномена: веома атрактивне земљане фигуре као специфични облици рељефа и два извора
киселе воде са високом минерализацијом.
3 - 5. октобра 2013. год. Изведена је ђачка екскурзија за ученике другог разреда. Програм
екскурзије је обухватао:
1. дан - Велика Плана - Авала - манастири Хопово и Крушедол - Петроварадин - Нови Сад
2. дан - Нови Сад - Зобнатица - Суботица - Палић - Суботица
3. дан - Суботица - дворац Дунђерски - Зрењанин - Царска бара - Велика Плана
9
за школску 2013/2014. год.
2 - 4. октобра 2013. год. Изведена је ђачка екскурзија у Будимпешту и Сент Андреју за
ученике трећег разреда. Након смештања у хотел ученици су имали организовану вожњу
бродом по Дунаву уз пропратне коментаре локалног водича. Сутрадан су обишли: Трг
хероја са околним споменицима, булевар Андраши, Маргитин мост, Ваци улицу,
катедралу Матије Корвина, Гелерт, Рибарско утврђење. У вечерњим сатима је
организована журка. Трећи дан је био резервисан за посету Сент Андреји. Путовање је
протекло без проблема и ученици и професори пратиоци су били веома задовољни и пуни
утисака.
1- 4.октобра 2013. год. Изведена је екскурзија за матуранте на релацији: Велика Плана Лептокарија - Метеори - Солун - Вергина - Велика Плана. Током боравка у Грчкој ученици
су обишли Метеоре, средњовековне манастире изграђене на литицама, уз адекватну причу
водича, као и и градић Каламбака и радионицу за израду икона, где су чули занимљиву
причу о томе како настају иконе. У кањону реке Пиниос посетили су цркву свете Петке и
Афродитине изворе, а у Солуну су видели луку, Белу кулу, Галеријев славолук и цркву
Ротонда, као и цркву светог Димитрија, заштитника града Солуна и српско војничко
гробље - Зејтинлик. Последњег дана обишли су изузетно занимљив музеј у Вергини,
надалеко познатом граду у којем се налази гробница Филипа Македонског.
10
за школску 2013/2014. год.
8. октобар 2013. год. У великој сали библиотеке „Радоје Домановић“ у Великој Плани,
представљена је књига „Изгубљене у магли“ аутора Владе Арсића. Промоција је привукла
изузетно велику пажњу читалачке публике, а о проблему трговине људима у Србији, којим
се бави ова књига, осим аутора говорили су и Јелена Златкова, професорка српског језика у
Гимназији и Бранко Младеновић, представник Полицијске управе Смедерево из Одељења
за странце, илегалне миграције и трговину људима. Књига „Изгубљене у магли“ заснована
је на истинитим догађајима, а подаци МУП-а и удружења која се боре против ове
криминалне делатности указују на то да је трговина људима у Србији све
распрострањенија појава. На књижевној вечери су учествовале и ученице Гимназије,
волонтерке - Теодора Митић, Јована Николић и Јелена Новаковић, које су публици делиле
едукативно-промотивне материјале.
11. октобар 2013. год. У току часа српског језика и књижевности, ученици одељења 1/4,
заједно са проф. Јеленом Златков, посетили су Градску библиотеку "Радоје Домановић".
Била је то својеврсна прилика да упознају начин функционисања библиотеке, могућности
које им се нуде уколико постану њени чланови, а многим ученицима је ово била и прва
посета овој установи културе.
11
за школску 2013/2014. год.
15. октобар 2013. год. Градска библиотека "Радоје Домановић" је поводом Дечије недеље,
организовала дружење са Урошем Петровићем, писцем загонетних прича за децу и младе
које треба да подстакну и развијају логичко размишљање. Урош Петровић промовише
своје књиге, али много више организује радионице. Он је, иначе, председник Менсе за
Србију. Разговору је присуствовала група гимназијалаца са професорком Јеленом Златков.
16. 10. 2013. год. Хемијска секција је са професорком хемије Влатком Милосављевић
посетила основну школу „Надежда Петровић“, где је присуствовала догађају „Хемија кроз
експерименте“, који су приредили професори и асистенти Хемијског факултета из
Београда.
18. октобар 2013. год. У ресторану ЕУШ "Вук Караџић", у организацији Црвеног крста,
обележен је Европски дан борбе против трговине људима. Предавачи су били : Бранко
Младеновић из Полицијске управе Смедерево (Одсек за илегалне миграције и трговину
људима) и Јелена Златкова - професорка наше Гимназије, председница Удружења грађана
"Свет речи". Предавању су присуствовали одабрани ученици све три средње школе,
чланови Ђачких парламената, директори и поједини професори. Догађај су пропратиле све
медијске куће из нашег града.
12
за школску 2013/2014. год.
18. октобар 2013. год. Први пут је у Гимназији формиран Тим за прву помоћ од чланова
Еко-секције (у сарадњи са Домом здравља и Црвеним крстом). Извођене су вежбе пружања
прве помоћи сваке недеље у просторијама ЦК Велике Плане и рађене су припреме за
такмичење.
22. октобар 2013. год. Реализовано је снимање емисије о животу и раду у Гимназији за ТВ
"Девић", у оквиру пројекта представљања школа "Деца и омладина - Наша будућност"
Министарства културе и информисања.
25. октобар 2013. год. И ове године, већ традиционално, за ученике и наставнике наше
школе организован је одлазак у Београд на Сајам књига. Била је то прилика да ученици
осете специфичну сајамску атмосферу, да се сретну са савременим писцима и пронађу, у
широкој понуди књигу за себе. У вечерњим сатима, у Позоришту на Теразијама уживали
су у музичкој драми „Грк Зорба“, по мотивима романа Никоса Казанцакиса и чувеног
филма из 1964. год, који се убраја у класике по глуми Ентони Квина и музици Микиса
Теодоракиса. У режији Михаила Вукобратовића, представу су носили глумци Десимир
Станојевић, Слободан Стефановић, Љиљана Стјепановић, Јелена Јовичић и други.
13
за школску 2013/2014. год.
29. октобар 2013. год. Поводом обележавања Месеца књиге, осим традиционалног
одласка на Сајам књига у Београду, Библиотечка секција наше школе је организовала
изложбу књига из Школске библиотеке, са циљем да се популаризују књига и читање у ери
електронских медија, и школски наградни литерарни конкурс, слободне теме и форме.
Прву награду, по оцени жирија који су сачињавали професори српског језика и
књижевности, освојио је Александар Момчиловић, ученик III/3, за рад ,,План за остварење
колективне среће и како сам до њега дошао", другу награду - Катарина Милојевић,
ученица II/4, за рад ,, Мај-октобар-мај", и трећу - Миљана Миловић, ученица II/2, за рад
,,Ромео и Јулија у очима савременог тинејџера".
30. октобар 2013. год. Оснивачки састанак психолошке секције: Идеја оснивање
психолошке секције "ПСИХО-РЕТРОВИЗОР" датира од краја прошле школске године,
када је група ученика другог разреда изразила жељу да се пронађе неки облик ваннаставне
активности, који ће им омогућити да дубље обрађују неке теме из психологије.
У првој недељи ове школске године, ученици су се окупили са професорком психологије
Лидијом Стојковић и одредили питања о којима треба размислити и реализовати нешто
ново, чега до сада није било у школи.
14
за школску 2013/2014. год.
НОВЕМБАР
6. новембар 2013. год. Чланови хемијске секције и ученици 3/2 и 2/2 са професорком
Влатком Милосављевић посетили су винарију „Радовановић“. У винарији су упознати са
процесом производње и складиштења вина.
9. новембар 2013. год. Обележен Дан просветних радника, прославом у Eтно-селу
"Моравски конаци".
19. новембар 2013. год. Тестирање на ХИВ у оквиру Програма промоције здравља
Саветовалиштa Завода за јавно здравље Пожаревац и Поливалентно -патронажна служба
Дома здравља из Велике Плане : организована је акција: “Добровољно, поверљиво
саветовање и тестирање на ХИВ и полно преносиве болести.”
Предавању су
присуствовали ученици трећег и четвртог разреда Гимназије ( и чланови Еко-секције), а
поједини пунолетни ученици су урадили и тест на ХИВ.
15
за школску 2013/2014. год.
20. новембар 2013. год. Професорка информатике Снежана Милошевић одржала је
огледни час из предмета Пословни пакети и интернет у одељењу 1/1. Час је одржан у
сарадњи са апсолвентом Филолошког факултета, одсек српски језик и књижевност,
Бојаном Милошевић, која је указала на појам пасуса у тексту, као и форме пасуса у поезији
и прози. Часу је присуствовала и школски психолог Смиља Синђелић.
26. новембар 2013. год. У Гимназији у Великој Плани одржан је, по први пут,
експериментални час преко скајпа. Ученици I/2 наше школе су, заједно са ученицима I/1
ТШ из Прокупља, обрадили заједничку тему: Примена пропорција. Технички услови за
овакву реализацију часа морају да буду на високом нивоу, тако да је било пропуста, али
идеја је јако добра. Било је то за нас веома занимљиво искуство. Тим који је представљао
нашу школу чинили су: Милош Павловић, Стефан Рисимовић, Марија Конатар, Катарина
Грујић, Драган Манић и Марија Марковић. Они су причали о примени пропорција у
музици, сликарству, вајарству и архитектури. Ученици из Прокупља су обрадили примене
пропорција у антропометрији, морфологији биљака и животиња. Чланак о овом часу
објављен је у "Блицу".
16
за школску 2013/2014. год.
ДЕЦЕМБАР
1. децембар 2013. год. Обележен је Светски дан борбе против сиде. Одржано је предавање
о сиди у ресторану ЕУШ "Вук Караџић", у организацији Црвеног крста Велике Плане и
Дома здравља Велике Плане. Предавач је био др Милан Стојановић.
3. децембар 2013. год. За учешће на овогодишњој петој СТИХОВИЗИЈИ наша школа је
пријавила 19 учесника, а у полуфиналном избору (одржаном 30. новембра 2013.)
учествовало је укупно 15 ученика који су рецитовали на енглеском, немачком,
француском, руском и шведском.
Ученица Катарина Милојевић II/4 је била право изненађење, јер је ово био први пут да
неко од средњошколаца рецитује на шведском језику. У стручном жирију била је и наша
некадашња ученица Гимназије, Дуња Ђуровић, која је сада дипломирани филолог
скандинавских језика и књижевности. На такмичењу је учествовало 15 средњих школа и
167 пријављених учесника који су рецитовали на чак 14 језика.
Финално вече је одржано у Народној библиотеци Смедерево, уз присуство великог броја
посетилаца. Наша школа је имала 3 ученице које су биле међу финалистима, а то су:
Славица Миленковић 4/3 (енгл.), Марија Димитријевић 1/3 (енгл.) и Катарина Милојевић
2/4 (шведски). Проф. Татјана Кочић је била међу 5 скромно награђених професора који су
својим залагањем и успехом њихових ђака дали допринос овом такмичењу на којем деца
приказују своја знања и таленте везане првенствено за изучавање страних језика. Школа је
добила захвалницу и комплет књига, међу којима је најважнији и највреднији Каталог
страних књига (2002 - 2012) фонда одељења стране књиге народне библиотеке Смедерево,
и проф. Кочић је све то показала и током интервјуа на локалној телевизији где је с поносом
говорила о успеху наших ђака.
5. децембар 2013. Одлуком Министарства просвете укида се информатички смер у
гимназијама.
10. децембар 2013. год. - поводом Дана људских права, гимназијска секција "Свет речи" је
у холу школе организовала акцију "ДРВО ЖИВОТА". Ово је постала већ препознатљива
активност ове секције која се организује од 2005. године. У осмишљавању акције и
прављењу постера учествовали су ученици одељења 3/4. Активност су медијски
пропратиле локалне телевизије ТВ " Лаки" и ТВ " Девић".
17
за школску 2013/2014. год.
13. децембар 2013. год. За ученике и наставнике наше школе организован је одлазак у
Београд, на позоришну представу „Госпођица“ у Југословенском драмском позоришту.
Представа је рађена по мотивима истоименог романа Иве Андрића, у режији Горчина
Стојановића, а глумачку екипу су предводили Наташа Нинковић, Воја Брајовић, Јасмина
Аврамовић и Срђан Тимаров.
16. децембар 2013. год. У одељењу 3/4, изведена је необична дратизација "Коштане" Боре
Станковића. Група коју су чинили Јована Николић, Теодора Митић и Зоран Мратинковић
је, користећи аудио снимак чувене Миткетове песме "Жал за младост", у необичним
костимима, говорила о промашеним животима као једној од доминантних тема ове драме.
18
за школску 2013/2014. год.
18. децембар 2013. год. Одржана је трибина " Отуђени адолесцент" у организацији
психолошке секције Гимназије. Трибини је присуствовало 23 ученика. Сваки ученик је
добио припремљен материјал (табела са развојним периодима, стадијумима и развојним
задацима, скале пре и после трибине које мере остварење задатака у периоду
адолесценције и вредновање фактора развоја у истом стадијуму, на основу чега смо могли
да поредимо ефекат деловања трибине и евалуациони лист, којим смо оцењивали
успешност реализације овог вида рада). Закључак је да се ставови адолесцената о
сопственом понашању мењају у позитивном смислу после разговора о истим и да су
резултати ефикасности оваквог рада веома добро оцењени од стране ученика (на скали од
1 до 5, просечне оцене ајтема су између 4 и 5).
23. децембар 2013. год. Одржана је трибина " Моралне вредности адолесцената данас Јурим милион, види како сијам сестро!" у организацији психолошке секције. Трибину је
водила Ана Стојковић, гостујући студент психологије. Присуствовало је 20-ак ученика
гимназије, а гостујући ученици били су ученици 2. године ЕУШ "Вук Караџић", образовни
профил комерцијалиста. Видео презентација и пропратни материјал, као и евалуциони
упитник, и овога пута су били механизми праћења ефекта дискусије на ову тему, чиме су
чланови секције изузетно задовољни.
19
за школску 2013/2014. год.
24. децембар 2013. год. Одржано је тестирање ученика 3/1 и 3/2 из програмирања у
сарањи са колегама из Гимназије у Ивањици који раде на истраживању о могућностима
примене мобилних апликација (Java, Android...) у настави. Ученици 3/1 лекције су учили
Offline преузимањем одговарајућих Android или Java апликација са лекцијама на телефон и
уче ван мреже, а ученици 3/2 Online директно на Интернету преко рачунара. Укупно је
тестирано 32 ученика.
Следећи корак је био понављање теста, али без најаве који је рађен 5. 2. 2014.
године, јер постоји тврдња да ученици који уче преко мобилних уређаја мање заборављају
научено. Тестирање је урађено у сарадњи са професорима информатике Снежаном
Милошевић и Драганом Милошевићем.
26. децембар 2013. год. Са часа српског језика и књижевности: група ученика/ца 3/4 :
Дејана Славнић, Ана Костић, Јована Николић, Ђордђе Девић и Срђан Јанковић, снимили
су
мини
филм
инспирисан
драмом
"Коштана"
Боре
Станковића.
http://m.youtube.com/watch?v=8GNT_CSBfyU&feature=youtube_gdata_player&desktop_uri=%2
27. децембар 2013. год. - као и претходне, и ове године је у децембру еколошка секција
наше школе расписaла конкурс за такмичење свих одељења за најлепшу новогодишњу
јелку од рециклираних материјала. Задатак је био да свако одељење од старих материјала
(папира, сијалица, чаша, кутијица, шибица... ) направи украсе за своју јелку или чак и
читаву јелку. Учешће је узело 4 одељења, што је мањи број него прошле године, али су
јелке биле веома лепе и необичне. Прво место по броју гласова већине професора, освојило
је одељење IV/1, друго III/2, треће IV/2, а утешну награду добило је IV/3. Награде су биле
пакетићи слаткиша из „Слатке куће“, а првонаграђено одељење је добило и торту.
20
за школску 2013/2014. год.
20-27. децембар 2013. год. У Гимназији је први пут ове године организована хуманитарна
акција прикупљања играчака и слаткиша за децу која се хране у народној кухињи. Акцију
су покренули ученици одељења IV/2, са својим одељ. старешином Снежаном Пешић, а
потом су се укључили и чланови Еколошке секције који су волонтери Црвеног крста.
Акција је трајала недељу дана. У холу школе су се налазиле обележене кутије у које су сви
ученици Гимназије и професори одлагали донете слаткише и играчке. Одзив је био
одличан, сакупљено је неколико кутија играчака, а ученици су од сакупљених слаткиша
направили 26 пакетића, који су потом, у сарадњи са Црвеним крстом из Велике Плане
уручени деци која се хране у народној кухињи 30. децембра 2013. год. Оваква
иницијатива и гест ученика су за сваку похвалу и Наставничко веће Гимназије их
похваљује за хуманост коју су показали на делу. Иницијатори акције : ученици природноматематичког смера IV-2.
21
за школску 2013/2014. год.
ЈАНУАР И ФЕБРУАР
29. јануар 2014. За директорку Гимназије постављена Влатка Милосављевић, проф.
хемије.
6. фебруар 2014. год. Одржана је трибина "Феномен звани тајна" у организацији
психолошке секције. Присуствовало 20-ак ученика Гимназије. Основа трибине била је
видео-презентација и психолошке основе овог феномена младих, као резултат
многобројних фрустрација и конфликата са родитељима и вршњацима. Артикулисани су
начини "руковођења" овим феноменом и многобројна искуства (позитивна и негативна),
питања и саветодавни упути у психолошку обраду ове неузбежне појаве.
6. фебруар 2014. год. На седници Наставничког већа у присуству 35 наставника, школски
психолог, Смиља Синђелић је одржала је уводно предавање са дискусијом и ПП
презентацијом на тему ''Професионални развој запослених – портфолио '' и ''Каријерно
саветовање и вођење''.
6. фебруар 2014. год. У школи је постављен кафемат. Склопљен је уговор са компанијом
НЕСТЛЕ из Београда о коришћењу кафемата.
8. фебруар 2014. год. На Окружном такмичењу из математике, које је одржано у
Смедеревској Паланци, учествовао је 41 ученик. Наши ученици који су остварили
запажене резултате су:
1.
2.
3.
Манић Драган, 3. место - ученик одељења I/2
Нојнер Петар, 2. место - ученик одељења III/2
Стојановић Стефан, 4. место- ученик II/2
На државно такмичење, које ће се одржати 15. 3. 2014. године, пласирао се Петар Нојнер.
13. фебруар 2014. год. Ученици IV/2 и IV/4 одељења Гимназије у Великој Плани посетили
су данас фабрику Гоша Монтажа. Том приликом они су се упознали са радом рачунарске
мреже у фабрици. Ову посету је организовала професорка Наташа Чичић, а тема "Локалне
рачунарске мреже" се изучава у оквиру предмета Рачунарство и информатика. Oво је за
22
за школску 2013/2014. год.
ученике било вредно искуство, јер су у пракси видели како
функционише оно са чиме су се теоријски упознали на предавањима.
14. фебруар 2014. год. Ученички парламент је у сарадњи са секцијом "Свет речи",
пригодним програмом обележио 14. фебруар, дан који млади славе као Дан заљубљених.
Приредба је одржана у холу школе, где је постављена кутија за поруке заљубљених. Ево
неких детаља у сликама:
19. фебруар 2014. год. У Палати Србије додељене стипендије најбољим студентима. На
свечаној додели присутнима се обратила Јелена Микић, бивша ученица наше Гимназије.
Фонд за младе талента, којим председава министар омладине и спорта Вања Удовичић,
усвојио је и објавио листу најбољих студената завршних година основних академских
студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија. Од 2100 кандидата,
колико се пријавило, 797 их је добило стипендије за завршетак основних студија, а 393 за
мастер студије. Стипендија, коју ће студенти примати повећана је на 30 хиљада динара,
23
за школску 2013/2014. год.
а квалитет кандидата је такав да је последњи на листи одобрених стипендија за мастер
студије имао просечну оцену 9,62 а за основне студије 9,40. Оно што је за нас важно и
чиме се поносимо је чињеница да је у овој групи и пет наших бивших ђака:
Микић Јелена која студира на Медицинском факултету и има просечну оцену 10,
Младен Чичић, студент ЕТФ-а са просечном оценом 9,73
Милош Миленковић, студент ЕТФ-а са просечном оценом 9,44.
Ове стипендије, али за мастер студије добиле су још две наше бивше ученице: Драгана
Иваниш и Милена Ђолић, које су на Саобраћајном факултету.
21. фебруар 2014. год. Група ученика и наставника наше школе у Београду је посетила
мултимедијалну изложбу ,,Живео живот“, о свакодневном животу просечног Југословена
у периоду од 1950. до 1990. године. Била је то прилика да виде биоскопску салу из 50-их
година, учионицу из 60-их, самоуслугу из 70-их, моду из 80-их, да осете време у коме се,
по речима аутора изложбе Живка Малетковића, имало таман толико да се лепо живело.
Затим су у Београдском драмском позоришту уживали у комаду ,,Трансилванија“ Драгана
Николића, црној комедији у маниру Александра Поповића и Душана Ковачевића, у режији
24
за школску 2013/2014. год.
Милана Караџића и извођењу Наташе Нинковић, Војина
Ћетковића, Марка Живића, Весне Чипчић и др.
27. фебруар 2014. год. Стручну праксу у нашој школи, под менторством професорке
српског језика Весне Стојковић, обавила је студенткиња завршне године Филозофског
факултета у Нишу, Департману за српски језик, Дијана Ранђеловић из Марковца.
27. фебруар 2014. год. Одељење II/2 природно-математичког смера, са професорком
хемије Далиборком Кристић, обишло је постројење за прераду отпадних вода "Лагуна" у
Великој Плани. Посета је планирана у оквиру лабораторијских вежби. Ученици су на лицу
места видели део где се сакупљају отпадне воде са терирорије града, њихову механичку
обраду и прву од пет лагуна кроз које се отпадна вода аеробним и таложним путем
пречишћава. У лабораторији, где се свакодневно обављају анализе отпадних вода,
присуствовали су презентацији о раду постројења и о узимању узорака воде за анализу.
25
за школску 2013/2014. год.
30. јануар и 3. фебруар 2014. год. Семинар "Вештине презентације" за наставнике и
ученике чланове Тима за маркетинг, припремила је и реализовала Смиља Синђелић, шк.
психолог, у два дела кроз радионице. Први део је реализован 30. јануара, а други 3.
фебруара. Циљ овог семинара је био едукација чланова Тима из области вештина
комуникације (вербалне и невербалне) и вештина презентовања, што је неопходна за добро
и квалитетно промовисање школе у јавности.
26
за школску 2013/2014. год.
МАРТ
1. март 2014. год. На Окружном такмичењу из информатике у Смедереву, Владимир
Петковић, ученик IV/2, освојио је I место и пласирао се на Државно такмичење.
Предметни наставник је Драган Милошевић.
8. март 2014. год. На Окружном такмичењу из физике у Смедереву, Марић Милош,
ученик IV/2, освојио је I место и пласман на Државно такмичење, а Владимир Петковић
IV/2 - II место и Петар Нојнер III/2 - IV место. Предметни наставник је Драган Николић.
8. март 2014. год. У школи је пригодним програмом секције "Свет речи" и хора, обележен
Дaн жена, а гости су били бивши радници наше школе, који су сада у пензији.
11.март 2014. год. У организацији секције за књижевност Гимназије "Свет речи" и проф.
Јелене Златков, у градској библиотеци "Радоје Домановић", одржано је књижевноуметничко вече: "Она која је заборављена - Милева Марић Ајштајн".
Текст о књижевно-уметничкој вечери "Она која је заборављена-Милева Марић Ајнштајн"
објављен у најновијем броју "Просветног прегледа", 19. 3. 2014. у бр. 889.
21. март 2014. год. Најава књижевно-уметничког перформанса "Она које је заборављена"
посвећеног животу и делу Милеве Марић- Ајнштајн.
watch%3Fv%3D8GNT_CSBfyU%26feature%3Dyoutube_gdata_player
27
за школску 2013/2014. год.
Снимак гостовања на РТВ „Плана“
https://m.youtube.com/watch?feature=youtube_gdata_player&v=0P2adeR3i5c
Снимак књижевно – уметничког перформанса „Она која је заборављена – Милева Марић
Ајнштајн“ који је изведен 11.3.2014. у Градској библиотеци "Радоје Домановић"
https://m.youtube.com/watch?v=Ao-0kCjLqBo&feature=youtube_gdata_player
12. март 2014. год. У Регионалном центру за професионални развој запослених у
образовању у Смедереву, организован је једнодневни семинар "Психолошке кризне
интервенције - обука за примену". Едукација је обухватила представнике 16 школа
Подунавског округа, чланове Тимова за заштиту деце од злостављања и занемаривања.
Предавања је држала проф. др Јелена Влајковић са Катедре за психологију Фолозофског
факултета у Београду, а радионице са практичном применом, Илинка Милетић - психолог.
Семинару су присуствовале: Влатка Милосављевић - директорка, Смиља Синђелић психолог и Јелена Златкова - координаторка Тима за заштиту деце од злостављања и
занемаривања у Гимназији у Великој Плани.
28
за школску 2013/2014. год.
13. март 2014. год. Одржано је Национално математичко такмичење "Мислиша 2014"
које има за циљ популарисање математике, развијање интересовања за њу код што већег
броја ученика, мотивисање ученика да математику уче са задовољством (кроз решавање
лепих и занимљивих задатака) и развијање логичко-комбинаторних способности ученика.
Мото такмичења је : математика за све без селекције, елиминације и предтакмичења. Већ
неколико година ученици наше школе учествују у овом такмичењу. Ове године било је 27
наших учесника, од укупно 47 193 ученика од 2. разреда основне до 4. разреда средње
школе. Занимљивост везана за ово такмичење је да сви учесници раде исте задатке у исто
време у својим школама.
15. март 2014. год. Одржано је Државно такмичење из математике у Нишу. Нашу школу
је представљао Петар Нојнер, ученик 3/2 одељења.
14. март 2014. год. На иницијативу ученика 3/2 разреда Гимназије, формирана је
Математичка подршка. Из сваког природно-математичког одељења, формиран је тим ђака
који су успешни из математике, а који ће помагати ученицима свих разреда који теже
савладавају задатке, а желе помоћ од својих вршњака. Ова иницијатива и солидарност су
подржани и од стране наставника математике.
20. март 2014. год. На седници Наставничког већа, у присуству 32 наставника, школски
психолог, Смиља Синђелић је одржала је уводно предавање са дискусијом и ПП
презентацијом '' Психолошке кризне интервенције".
22. март 2014. год. Светски дан вода обележава се сваке године 22. марта. Тај дан је
усвојен резолуцијом УН-а, у децембру 1992. године. Овим даном Уједињене нације желе
да подсете на важност заштите вода и на недостатак воде за пиће у многим крајевима
света. Светски дан вода је у нашој школи обележен 24. марта. Том приликом су ученици
III/2 и II/2, који су чланови Хемијске секције, приредили и приказали презентацију
"Чињенице које нисте знали о води". Презентацији су присуствовали ученици и професори
наше школе.
29
за школску 2013/2014. год.
23. март 2014. год. На Републичком такмичењу из рачунарства и
информатике (програмирања), које је одржано у Београду,
Владимир Петковић, ученик четвртог разреда наше школе, освојио
је 3. награду. Овај резултат му омогућава да упише факултет на
којем се полаже информатика без полагања пријемног испита.
24. март 2014. год. Обележен је Светски дан борбе против туберкулозе, тако што је
урађена анкета Црвеног крста Србије са пунолетним ученицима Гимназије о познавању
изазивача болести, начинима преношења, превенцији и лечењу туберкулозе.
28 - 30. марта 2014. год. У Гимназији је реализован базични семинар "Примена метода
активне наставе/учења", чији су водитељице биле Вера Пантовић и Радмила Крстевска, а
учесници 16 професора и директорка. Резултати овог семинара треба да се виде у примени
активних метода учења у редовној настави.
30
за школску 2013/2014. год.
АПРИЛ
13. април 2014.год. Одржано је Окружно такмичење из биологије, у Гимназији у Великој
Плани. На такмичењу је учествовало 32 ученика из округа. За пласман на Републичко
такмичење било је потребно освојити најмање 90 бодова на тесту. Наши ученици који су се
пласирали за даље такмичење су:
Јована Тодоровић III/2– I место и пласман на Државно/Републичко такмичење
Петар Нојнер III/2– II место и пласман на Државно/Републичко такмичење
Стефан Живојиновић IV/2– II место и пласман на Државно/Републичко такмичење
Црвени крст Србије је 2007. године креирао програм Промоција хуманих вредности (ПХВ)
- "За доброту сваки дан је добар дан". Програм промовише ненасиље, толеранцију и
ненасилну комуникацију, а за крајњи циљ има смањење насиља међу младима. Од почетка
програма, ЦКС га спроводи у 63 општине Србије, а ове године у 12, међу којима је и
општина Велика Плана. Програм ће се реализовати од априла до новембра 2014. године.
Циљна група су деца узраста 8-14 година, деца предшколског узраста и нижих разреда
средњих школа, а у нашем програму то ће бити деца другог разреда Oсновне школе "Свети
Сава" из Велике Плане. Носиоци програма ПХВ су: стручна служба Црвеног крста Велике
Плане (секретар Златан Коруновић), просветни радници (Снежана Пешић, проф. биологије
у Гимназији и Сандра Радивојевић, наставница математике у ОШ "Свети Сава") и
едуковани млади волонтери Црвеног крста (ученици Гимназије из Велике Плане), који су
прошли обуку на националном нивоу и у својим организацијама и стекли вештине
комуницирања и организаторске способности. Координаторка пројекта је волонтерка
Марина Бановић, ученица трећег разреда Гимназије.
31
за школску 2013/2014. год.
Април 2014.год. Група ученика одељења 1/4: Дамјан Дамјановић, Невена Милосављевић,
Исидора Миленковић, Дуња Милојевић и Ђорђе Ивковић осмислили су веома духовите
драматизације епских народних песама „Марко пије уз Рамазан вино“ и „Ропство Јанковић
Стојана“. Завршна активност је била прављење фејсбук профила епских јунака који су, на
веома креативан и духовит начин, „комуницирали“ преко ове популарне друштвене мреже.
На тај начин су активирани сви ученици, а ова, ђацима обично незанимљива материја,
учињена занимљивом.
Април 2014.год. На часу српског језика и књижевности, у одељењу 2/2, организована је
драматизација "Суђење Ани Карењиној". Ово је већ пета генерација ђака којима предаје
проф. Јелена Златков, који овом великом Толстојевом роману прилазе кроз игру улога. С
обзиром да је реч о делу које има више од хиљаду страна, а познато је да млади данас све
мање читају, на овај начин се подстиче креативност ученика, а питање "кривице" главне
јунакиње посматра кроз призму савременог доба.
32
за школску 2013/2014. год.
МАЈ
9. мај 2014. год. Креативно истраживање гимназијалаца из Велике Плане - Центар за
професионално усавршавање запослених у образовању Смедереву
Ђаци Гимназије у Великој Плани извели су оригиналан програм који демистификује дуго
прећуткиване истине о односу између Милеве и Алберта Анштајна.
Центар за професионално усвршавање запослених у образовању био је домаћин
занимљивог програма. Чланови секције „Свет речи“ чијим радом успешно руководи
професорка Српског језика и књижевности Јелена Златкова, доказали су да је ученике и те
како могуће подстаћи на креативаност и истраживања. Резултат њиховог рада је културноуметнички програм посвећен животу Милеве Марић Ајнштајн.
Кроз вешто направљену комбинацију приповедања, драматизације, презентација и
музичких тренутака, оживело је сећање на жену познатог научника, приказујући је са
једног новог, досад недовољно истраженог аспекта. Милева није била само мајка
Албертових синова и маргинална личност, како се дуго веровало, већ интелигентна и
образована студентиња физике и чврст ослонац познатом научнику.
Аутентична документација, преписка Милеве и Ајнштајна, која је постала доступна
јавности тек почетком овог века, подстакла је нова тумачења откривши тајну о односу
двоје научника и љубавника.
- Вечерас је наш Центар имао част да угости ученике Гимназије у Великој Плани, чланове
секције „Свет речи“ чијим радом успешно руководи професорка Српског језика и
књижевности Јелена Златкова. Смедеревци су имали прилику да виде како спој
креативности, студиозног рада и ентузијазма дају као резултат одлично осмишљене
ваннаставне активности које мотивишу ученике да истражују и усвајају знања и ван
наставног плана и програма.
Једночасовни културно-уметнички програм, посвећен животу Милеве Марић Ајнштајн
„оне која је неправедно заборављена“ је, кроз вешто направљену комбинацију
приповедања, драматизације, презентација и музичких тренутака, оживео сећање на
жену познатог научника, приказујући је публици са једног новог, досад недовољно
истраженог аспекта.
33
за школску 2013/2014. год.
11. мај 2014. год. На Републичком такмичењу из биологије које
је одржано на Биолошком факултету у Београду, Јована
Тодоровић, ученица трећег разреда наше школе, освојила је 3.
место. Овај резултат јој омогућава да упише било који факултет
на којем се полаже биологија без полагања пријемног испита.
17. мај 2014. год. И ове године, у Гимназији у Великој Плани организована је припремна
настава из српског језика и математике за полагање завршног испита ученика осмих
разреда основних школа. Настава је била бесплатна, а присуствовали су јој сви
заинтересовани ученици, без обзира на то коју средњу школу желе да упишу. Настава се
одвијала суботом, почев од 17. маја 2014. год. и то са по у току 4 викенда 2 часа
математике и 2 часа српског језика.
19. мај 2014. год. У спортској сали Гимназије организован је спортски дан. Професори и
ученици су одмеравали снаге у одбојкашким и кошаркашким утакмицама.
19 - 23. мај 2014. год. У организацији ученика Гимназије, на иницијативу одељења IV4,
покренута је хуманитарна акција прикупљања помоћи за подручја угрожена поплавама.
Ученици Гимназије, чланови Екосекције и матуранти школе, су на штанду испред школе у
периоду од 19. маја до 23. маја, прикупљали помоћ од ученика и наставника све три
средње школе, у виду воде, конзервиране хране и хране за бебе, средстава за хигијену,
пелена за бебе, одеће и новчаних прилога. На тај начин показали су, још једном, своју
хуманост и покушали да, колико је то било у њиховој моћи, олакшају патње грађана у
угроженим подручјима.
34
за школску 2013/2014. год.
17. мај 2014. год. Одржан је 36. Математички турнир. Ово је екипно првенство средњих
школа Републике Србије, а организује га Математичко друштво „Архимедес“. Такмичење
је одржано у Београду у Хемијско-прехрамбено технолошкој школи и XIII београдској
гимназији. Учествовало је 55 екипа (школа), међу њима и 4 екипе из специјализованих
одељења гимназија која раде по програму Математичке гимназије. Екипе су имале по 4
такмичара (по један ученик I, II, III, IV разреда), тако да је укупно било 220 ученика такмичара. Такмичари су решавали две групе задатака: 10 задатака по програму редовне
наставе математике (основна знања) и 5 нестандардних задатака (виши ниво знања). Нашу
екипу чинили су:
Манић Драган I разред
Стојановић Стефан II разред
Милошевић Милица III разред
Петковић Владимир IV разред
Они су у укупном пласману освојили 29. место са укупно 222 поена и похвалу за остварен
резултат.
30. мај 2014. год. у мотелу "Стари храст" у Марковцу, одржано је матурско вече за
генерацију матураната Гимназије 2013/2014. године.
35
за школску 2013/2014. год.
31. мај 2014. год. Одржана је по пети пут Смотра кратког ђачког филма "Филмић 2014", у
Новом Саду, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, Центра за развој и примену науке, технологије и информатике и
Факултета зе економију и инжењерски менаџмент у Новог Сада. На овом такмичењу
ученици одељења II3 наше Гимназије, Марија Мирковић, Маја Матејић и Филип
Чолаковић освојили су друго место.
36
за школску 2013/2014. год.
ЈУН
4. јун 2014. год. Чланови Хемијске секције Гимназије су у кабинету за хемију изводили
експерименте за професоре и ученике наше школе, као и ученике основних школа под
називом "Кроз магију упознај хемију". Пројекат су реализовали ученици 3/2 и 2/2. Неки од
занимљивих експеримента који су се могли видети су: "Слоновска паста за зубе",
"Хемијски камелеон", "Шарено млеко", "Вулкан", "Хемијски вулкан", "Дух из боце", "Од
ЦД-а до кесе", "Љигавац"...
8. јун 2014. год. На Републичком такмичењу из историје, које је
одржано у Аранђеловцу, Милош Тирнанић, ученик другог разреда
наше школе, освојио је 2. место.
37
за школску 2013/2014. год.
11. јун 2014. год. Одржана трибина "Живим зато што ..."(књига Виктор Франкла, "Зашто
се нисте убили"). Гост трибине је био Бранислав Тодоровић, вероучитељ. Трибину су
водили: Лидија Стојковић, професорка психологије и ученици Александар Момчиловић и
Стефан Стојадиновић. Присутни ученици (15) су прочитали књигу и истакли појам
егзистенцијалног страха од смрти, о којем су дискутовали са више аспеката. Закључак
оваквог рада је да су се ученицима наметнула питања вредности живота у његовом дато,
реалном облику и начини превазилажења животних траума, које су неминовни камен
спотицања адолесцената.
У току школске 2013/2014. год, ученици су са професорком психологије припремали
материјале ( за сваку трибину имали смо штампани материјал, професионални плакат, пано
у школи и пропратни текст ). Надамо се да ћемо у наредној школској години мотивисати
већи број ученика школе за овакав вид рада, јер смо веома задовољни начином и
иновативним приступом одређеним психолошко-развојним проблемима младих.
4.јун 2014. Ученици 1/4 : Дамјан Дамјановић и Невена Милосављевић извели су веома
креативну драматизацију Шекспирове трагедије „Ромео и Јулија“.
38
за школску 2013/2014. год.
16. јун 2014. Матурантима Гимназије у Великој Плани у сали Центра за културу, уручене
су дипломе и награде. Дипломе су, за 80 матураната, уручиле разредне старешине, док је
директорка Гимназије, Влатка Милосављевић, уручила Вукове дипломе и књиге најбољим
ученицима и прогласила ђака генерације, а то је Надежда Тодоровић - ученица друштвено
– језичког смера. Надежда се захвалила и обратила присутнима следећим речима:
„Пре свега, захваљујем се на признању које ми је управо додељено, али
морам да признам да оно никада није било моја амбиција. Мислим да
се управо иза тога крије разлог што ми је толико битно. Јер једина
стварно значајна признања су она која дођу као круна неких искрених
и дубоко личних тежњи, а не она која су сама по себи циљ или
тежња. Тако је и са успехом: да би имао тежину, он мора да буде
дубоко личан и управо лично дефинисан. Нико не додељује признање за
најбоље родитеље, сестру или разредну. Афирмацију оваквих
достигнућа треба тражити у срцу, а не на папиру. Управо због тога
не смемо дозволити себи да заборавимо да је много боље бити добар
човек, а лош ученик, него обрнуто. Јер знање и пуке информације не
значе ништа, ако не иду под руку са правим вредностима. А мислим
да ћемо сви, уколико завиримо у своју прошлост, схватити да је
ауторитета који су нас учили информацијама било много, али да су
само они који су нас учили животу заиста битни. Ја, бар за себе, могу да кажем да је добар део
њих изашао из зборнице наше Гимназије.
Чињеница да је успех нити праволинијска, нити стриктно узлазна путања, и зато мислим да ће се
тек када изађемо из ове сале видети ко су прави ђаци генерације. А њихови успеси не морају бити
објављени у некој великој сали, напротив. Управо су оне мале, личне и свакодневне победе битне, и
оне су на крају, оно што нас обликује као личности и дефинише по чему ће нас други памтити.
Зато овом приликом желим да вам свима, и професорима и ученицима, пожелим срећу управо у
тим малим, свакодневним биткама“.
16. јун 2014. год. Одржан је шести, већ традиционални годишњи концерт Музичке секције
Гимназије у Великој Плани, под руководством професора музичке културе Станислава
Дамјановића. Овогодишњи концерт је имао хуманитарни карактер, а добровољан новчани
прилог који је прикупљен намењен је пострадалима у недавним поплавама у Србији. И
овог пута био је представљен богат и разноврстан програм. На почетку смо чули госте:
ученике 2. разреда ОШ "Свети Сава", надамо се и будуће гимназијалце, а хором је
руководила учитељица Милена Живановић. Затим су се смењивали извођачи, ученици
наше школе, хор, етно група.
39
за школску 2013/2014. год.
Јун 2014. год. Група гимназијалацa је, са професорком Јеленом Златков, присуствовала
промоцији електронског часописа „Књиженство“ која је организована у Градској
библиотеци. Овај часопис излази само у електронском облику и бави се историјом женске
књижевности у Србији до 1915. године. На промоције су говориле др Биљана Дојчиновић,
проф. Филолошког факултета у Београду и њене сараднице. Пројекат финансира
Министарство просвете.
24. јун 2014. год. Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, наша Гимназија је добила нови - ОПШТИ смер.
40
за школску 2013/2014. год.
25. јун 2014. год. За професоре Гимназије, организован је излет, на крају напорне и
турбулентне школске године. На овом веома лепом излету професори су посетили
Опленац где су обишли конак, маузолеј, галерију и винарију. Након одмора у ресторану
"Капетанови виногради", обишли су и пећину Рисовача, музеј у Аранђеловцу и парк
Буковичке бање.
25. јун 2014. год. Реализован је једнодневни наградни излет за 11 ученика Гимназије волонтера Црвеног крста, у Врњачку бању. У бањи су ученици снимили џингл за
давалаштво крви (за ТВ "Лаки"), а спонзор излета је био ЦК Велике Плане.
41
за школску 2013/2014. год.
јун 2014. год. - Једанаеста генерација стипендиста Фондације „Др Зоран Ђинђић”, у
сарадњи са Одбором немачке привреде за источну Европу и немачким Министарством за
економску сарадњу и развој, представљена је у Легату Милице Зорић и Родољуба
Чолаковића. Двадесет три младе особе добиле су стипендије за стручно усавршавање у
немачким предузећимакао што су : Бош, Комерц банк, ИХП, Контитех...
Ружица Ђинђић, која управља фондацијом, пожелела је стипендистима успешан боравак у
тој европској земљи и пожелела да се врате обогаћени новим искуствима и
пријатељствима. Додели стипендија присуствовали су и премијер Александар Вучић,
амбасадор Немачке Хајнц Вилхелм, Небојша Стефановић, министар унутрашњих послова,
Иван Тасовац, министар културе, Синиша Мали, градоначелник Београда и Мајкл
Девенпорт, шеф делегације ЕУ у Србији.
Међу стипендистима је ове године и наш бивши ученик Младен Чичић, студент
Електротехничког факултета у Београду. Ово је други пут да ученик наше гимназије
постаје стипендиста ове Фондације. Ивица Миладиновић је пре 4 године боравио у
Немачкој и по његовим речима "стекао непроцењиво искуство за цео живот".
42
за школску 2013/2014. год.
ЈУЛ
За ученике Гимназије у Великој Плани који су у претходној школској години постизали
запажене резултате на такмичењима и били активни у ваннаставним активностима, као и за
њихове професоре, организован је 1. јула наградни излет. На овом излету они су
посетили Гамзиград, археолошко налазиште у близини Зајечара, а затим етнокомплекс "Ртањ - Балашевић", где је био организован ручак. Након тога су посетили и
излетиште Грза, и манастир Лешје.
1. јул 2014. год. На свечаном скупу у холу Центра за културу „Масука" ђацима генерације
и ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким и међународним
такмичењима додељене су новчане награде од по 15.000 динара, књиге и признања. Међу
награђеним ученицима је и 7 наших ђака. То су: Надежда Тодоровић која је награђена као
ђак генерације, Владимир Петковић за освојено 3. место на Републичком такмичењу из
програмирања, Јована Тодоровић за освојено 3. место на Републичком такмичењу из
биологије и Милош Тирнанић за освојено 2. место на Републичком такмичењу из историје.
Награђена је и трочлана екипа коју чине Марија Марковић, Маја Матејић и Филип
Чолаковић који су освојили 2. место на Смотри кратког ђачког филма „Филмић 2014“.
43
Download

летопису - Гимназија