“Др АДАМ”
Mr Sci Med Dr Адам Јовановић
интерниста кардиолог
Насеље КРАЉЕВИЦА бб
019/ 432 533 и 064/ 364 88 13
e-mail: [email protected]
ISSN 1452-6859 КБ Огласи / COBISS.SR-ID 135179020
Година 5 Број 30. - 1. април 2010. године / Следећи број излази 15. априла 2010. године
Auto GAS Centar
ugradnja i servis auto gas sistema
garancija 2 godine
GAS
Auto ar
t
n
Ce
A
VIĆ
LJE
SAV
ADO
D. R
Потпуно нова ауто приколица, корисничких димензија 210x135цм, резервни
точак, стабилизационе полуге, кипује.
Цена 900.
019/ 432 561
re st or an
BE BA
OMV
pu m pa
UK
oš HAJD
VELJKO
vlasnik Milojević Stevan
ul. Podgorička 19, 19000 Zaječar
tel: 064/28 38 98 0, tel/fax: 019/443 107
1. април 2010. -
-1-
ИМПРЕСУМ
Издавач:
Kepi Blanc Group d.o.o.
Директор публикације
Главни и одговорни уредник:
Дејан Б. Грујић
Техничка припрема и дизајн:
KB Design Studio
Адреса:
Тржно-пословни центар
Краљевица ББ, ламела Б,
19000 Зајечар, Србија
Телефон:
019 / 432 - 561
Факс:
019 / 443 - 644
Интернет:
www.kbgrupa.com
E-mail:
[email protected]
Штампа:
С.Ш.Г.Р. Деркс
Периодичност:
Двонедељник
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд
205-112668-32
CIP
Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије
Београд
КБ Огласи
ISSN 1452 - 6859 = KB Oglasi
COVISS.SR-ID 135179020
НАПОМЕНА
Ваши огласи морају бити у складу са законом
и нашом уређивачком политиком. У супротном
неће бити објављени!
Наша редакција задржава сва права да изврши
коректуру огласа у складу са редакцијским
правима, а да при том не промени смисао
огласа. Редакција не преузима одговорност за
истинитост података датих у огласима. Такође не
сносимо трошкове који су настали као последица
штете због необјављених, погрешно објављених
или погрешно достављених материјала.
За све истинитости објављених огласа,
власништва над ауторским правима за дизајн
текстова, фотографија, цртежа и осталог што се
користи у огласу, одговара наручилац огласа.
-2-
- 1. април 2010.
1. ЗАПОСЛЕЊЕ
понуда
Потребна жена за чување старије женске
особе, стан и храна обезбеђени. (869)
065/44 01 400
Потребна жена око 50 година старости за
помоћ у кући, могућ договор око пензије.
(716)
019/ 464 993
Потребан човек старости до 40 година
са возачком дозволом Б категорије са
познавањем рада са пољопривредним
машинама. Стан и плата обезбеђени.(696)
063/ 7 422 469
потражња
Нудим чување деце и помоћ у кући. (794)
019/416 434
Озбиљна жена средњих година помагала
би у кући око чишћења и чувања деце.
Искључиво у Зајечару. (820)
019/ 411 071
Чувала бих децу или старију женску особу.
(889)
069/ 500 36 11
Чувала бих старије особе због наслеђивања
непокретности. (919)
064/ 20 41 781
Тражим посао. Познајем сва варења и
имам радно искуство. Може и рад на ПВЦ
столарији. (929)
064/ 97 49 415
Тражим посао возача достављача. Имам Б
категорију. (930)
064/ 97 49 415
Чувала бих старије и саме особе за
некретнине или наследсво. (826)
061/ 272 59 69
Тражим посао возача Б, Ц, и Е категорије,
радио бих у било којој фими у земљи и
иностранству. (722)
019/ 411 071
Тражим посао у браварској струци. Искуство 25 година, познајем сва варења. (731)
064/ 460 10 80
5.1. ПЛАЧЕВИ
продајем
Плац од 11 ара у месту Оскоруша. (901)
061/ 272 59 69
Плац од 6 ара са старом кућом у селу
Боровац. Повољно. (928)
064/ 97 49 415
Парцелу од 45 ара изнад пумпе ОМВ
са водом или мењам за гарсоњеру или
једнособан стан у Зајечару (843)
063/722 98 72
064/47 33 496
Виноград 18,5 ара изнад кафане Беба. (713)
065/ 20 02 955
Плачеве на Бабином зубу, на атрактивној
локацији. (666)
065/ 2002 955
Плац у Котлујевцу близу ОМВ пумпе, 5+5 ара,
могућа градња. (586)
063/ 485 014
Плац у улици Тимочке Буне 35 у Зајечару,
могућа градња. (587)
065/ 456 78 90
Плац 6+7 ари иза Профресионалове пумпе
(Гњилак), дозвола за градњу, со плаца има
струја и вода. (570)
019/ 432 561
Њива погодна за плац од 15 ара, до асфалта
на улазу у Звездан, са бунаром. (564)
019/ 432 561
Плац, 26 ара са делимичном шумом поред
главног пута, код стрелишта. (566)
019/ 432 561
Плац у Звездану, 12 ари, иза школе са
виноградом и водом. (562)
019/ 432 561
Плац погодно за малу привреду, на старом
Звезданском путу, Селиште. (471)
064/ 861 8175
Плац 30 ара у Вишњару до асфалтног пута
иза стоваришта, погодан за стовариште. (432)
019/ 428 365
Плачеве у насељу Вишњар (Хомољац)
различитих величина цена повољна. (433)
019/ 428 365
5.2. СТАНОВИ
изнајмљујем
Намештену гарсоњеру у центру Зајечара.
Грејање на ТА пећ. (909)
061/ 80 31 911
Собу са засебном кухињом и употребом
купатила, централно грејање, Београд. (871)
011/25 72 504
060/35 72 504
Намештен стан код Попове плаже, веома
повољно (885)
019/422 848
Гарсоњеру
у
насељу
Два
брата,
полунамештену, без грејања. (725)
019/ 431 512
Собу за једну студенткињу на Славији у
Београду. (698)
062/ 394 565
Туристима изнајмљујем гарсоњеру у Соко
Бањи, цена дневно 1000дин. (608)
064/ 843 20 15
Једнособан стан, намештен, централно
грејање, насеље Кључ 3. (584)
064/ 216 44 92
ВАШ ПРАВИ ИЗБОР
019/ 432 561
Стан са посебним улазом и струјомером,
заједничким купатилом изнад Попове плаже.
(422)
064/ 321 7895
Двособан стан у улици Љубе Нешића. (511)
019/ 431 626
Трособан стан у насељу Кључ 3, полунамештен, централно грејање. (476)
065/ 426 65 20
Стан у центру Зајечара. (472)
019/ 426 751
Потребан празан трособан или већи
двособан стан, разумне кирије у
насељу Краљевица, усељив одмах.
Кирија два месеца унапред.
066/ 14 45 72
мењам
Четворособан стан у центру Зајечара преко
пута цркве за одговарајући у Беораду. (423)
019/ 421 905
продајем
Стан у Бору од 33м, хитно и повољно. (894)
063/ 705 15 56
Стан у Бору Палестинско насеље, 2 нивоа
100м. Екстра. (895)
063/ 705 15 36
Стан у Соко Бањи, 39м, укњижен, кабловска,
интерфон у строгом центру . Супер стање
повољно. (931)
064/ 97 49 415
Трособан стан 73м у Бору (824)
061/272 59 69
Стан 38м у улици Б. Нушића у Бору. (933)
069/ 321 77 97
019/ 427 786
Стан у Брестовачкој Бањи код Бора, 70м. (942)
063/842 66 27
063/832 06 63
Једнособан стан 38м у Бору (837)
019/ 427 786
069/321 77 97
Jеднособан стан у центру Зајечара од 39м
или мењам за гарсоњеру. (732)
019/ 421 187
Стан у Соко Бањи 39м, строги центар има
кабловску и интернет, укњижен. (729)
064/ 460 10 80
Стан од 68 м, у Бору код гимназије,
генерално сређен. Могућ сваки договор. (743)
066/ 508 39 20
Једнособан стан у насељу Краљевица 46
м.
065/ 511 78 33
Стан у Бору код Гимназије, први спрат 68м,
генерално сређен, могућ сваки договор. (656)
066/ 508 39 20
Стан у Београду, Жарково, двоипособни 47
м, етажно грејање, нова ПВЦ столарија, две
телефонске линије, кабловска, преко пута
школе, високи први спрат. Укњижено. (592)
063/ 485 014
065/ 456 78 90
Две гарсоњере у улици Т. Буне 8, од 20м и
34м, појединачно или посебно, погодно за
пословни простор. (590)
065/ 456 78 90
063/ 485 014
Конфоран двособан стан, 76 м, две врсте
грејања, ул Н. Пашића 96/2. (571)
063/ 78 49 119
Стан у центру Зајечара 45 м. (435)
011/ 23 80 998
Двособан стан са могућношћу проширења у
поткровљу са подрумом и гаражом. (425)
019/ 421 905
Стан у ширем
посредника.
центру
купујем
Зајечара, без
(683)
066/ 507 97 98
Гарсоњеру или мањи једнособан стан. (691)
019/ 430 037
064/ 01 09 550
Мањи двособан стан у центру Зајечара или
мању кућу. (695)
019 426 723
Једнособни стан или гарсоњеру у Зајечару Кућу у Соко Бањи, 3 етаже, 220м, струја,
до 12000€. (541)
канализација, асвалт, плац 3,5 ара (835)
061/ 29 40 903
019/ 423 832
Мању комплетно сређену кућу у центру
Зајечара (860)
061/117 45 66
Две скоро нове куће од 90 и 150м са 9 ари
5.3. КУЋЕ
плаца, на две парцеле, посебно или заједно
или мењам за одговарајуће станове (842)
изнајмљујем
064/4733 496
063/722 98 72
Стан у новој кући, намештен без газде у
Кућу на 78ари плаца, водовод, струја,
Зајечару (844)
063/722 98 72 телефон у Шљивару (861)
064/47 33 496
019/427 304
Кућу
са
комплетним
економским Кућу 203му улици Плитвичка 6, Зајечар (874)
двориштем, без накнаде, само са плаћањем
019/431 088
струје и телефона. (685)
Сеоско домаћинство, зграда, штала,
063/ 7422469 5ха обрадиве површине, 2 воћњака на
периферији села Брестовац код Бора. (807)
Собе у строгом центру Зајечара, повољно.
(434)
064/ 865 46 55
064/ 31 84 033
Кућу у Зајечару од 120 м зидану од пуне
мењам
цигле.
064/ 067 26 23
Мењам или продајем за одговарајући стан (767)
у Зајечару или Бору, недовршену кућу од Кућу на плацу од 78м, градски водовод,
180м у насељу Котлујевац, без струје, са телефон струја у Шљивару. (796)
019/427 304
водом на плацу, урађена до друге плоче. (727)
030/ 423 718 Стан 40м, парно грејање, приземље, Кључ3
Зајечар. (813)
064/950 56 63
Кућу у улици Цара Душана, 116м, тврди
материјал, спратна 41000 (812)
062/818 40 92
USLUŽNO - GRAÐEVINSKI CENTAR
Кућу са централним грејањем, помоћном
зградом и плацем од 25ара. Могућа замена
Olja Marković
menadžer prodaje na terenu
за стан. (814)
060/ 60 716 00
063/ 484 983
Стан 55м, приземна кућа, погодан за
проширење са 3 ара плаца, испред касарне.
Gradimo objekte i renoviramo,
Могућа замена за стан нас. Краљевица или
pravimo nameštaj po želji i
Влачићи. Цена 20000. (745)
meri, PVC, alu i drvena stolarija,
019/ 424 407
nadstrešnice i terase od leksana Кућа са плацем од 7 ара, у селу Боровац.
i još mnogo toga...
Веома повољно. (730)
064/ 460 10 80
Комплетно сеоско домаћинство у Грљану
са 8 ара плаца, кућом, стварима и више
помоћних просторија и 2,5 хекрара земље.
Кућу у Бору од 25м са централним грејањем, (546)
до железничке станице за Зајечар или
019/ 432 561
Бољевац.
Кућа на 78м плаца, градски водовод,
(740)
064/ 479 88 78 телефон, струја у Шљивару. (717)
Кућу у Зајечару, нас Подлив од 160 м,
019/ 427 304
половина усељива, за кућу или стан у Кућу у центру Звездана, струја, вода,
Пироту приближне вредности. (610)
грејање,
са
помоћним
објектима.
064/30 44 182 (679)
066/ 808 85 39
продајем
Кућу у Зајечару одмах усељива преко пута
Кућу у Зајечару преко пута воћара. Цена Црвеног крста 300м. Звати после 15 часова.
(652)
065/ 65 92 450
20000. (899)
063/ 73 91 404 Кућу у Брестовачкој Бањи продајем или
019/ 342 88 96 мењам за стан у Врњачкој Бањи. (629)
Двособни стан у власништву 68м, са
064/ 99 000 31
централним грејањем у Брестовачкој Бањи Плац са кућом на Бабином Зубу (село
или мењам за мањи уз доплату. (935)
Црни Врх) 18,5 ара са кућом од 80м у
069/ 500 36 11 грађевинском земљишту поред реке. (630)
Две куће у Зајечару (937)
065/ 400 21 11
062/879 14 62 Кућу у Малом Извору код Зајечара од 64м,
Кућу у Соко Бањи 200м (938)
на плацу од 30 ара. Цена 1500. (639)
019/3 423 832
064/ 266 13 64
063/74 81 411 Кућа у центру Зајечара 200м са 2,5 ара плаца
Кућу у строгом центру Зајечара, Варшавска са локалом. (643)
1а, 80+20+20м, повољно (832)
064/ 18 38 288
064/18 46 007 Кућа 70 м са подрум + шупа, плац од 5 ара
Кућу површине 120м са подрумом, гаражом са воћњаком и бунаром. Одмах усељиво,
и парним грејањем у ширем центру Зајечара, повољно. (611)
на плацу од 3,5 ара. (642)
019/ 436 273
061/ 175 32 43
019/ 432 561
SAMO POZOVITE I MI DOLAZIMO !
1. април 2010. -
-3-
Кућа 40 м у Зајечару и темељ за кућу од Викендица од 36м са 30 ара плаца,
120 м, са планом и дозволом за градњу. воћњаком и виноградом у месту званом
Повољно. (613)
Бељигово у Гамзиградској Бањи. (597)
019/ 436 273
030/ 428 018
061/ 175 32 43 Викендица на Вршкој Чуки, 40 ари плаца,
Стара кућа са дозволом за надградњу, део под шумом, без воде и струје, 5000€.( 499)
Николе Пашића 139/4. (605)
063/ 716 10 01
019/ 423 548
019/ 411 418
Кућу у Зајечару у ул Зорана Радмиловића, Викендица на Белом Брегу са 10 ари плаца
87м, 3 ара плаца. (572)
под воћкама, зграда од тврдог материјала,
064/ 373 85 43 32м, са великом шупом и клозетом, са
Одмах усељиву кућу, новоградња са струјом и коришћењем бунара. (517)
гаражом, плац 14 ара, веома повољно.
019/ 426 856
063/ 853 83 16
064/ 946 45 68
Кућу у Звездану 80м са два помоћна објекта,
10 ара плаца излази на Тимок испод задруге. 5.5. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
Укњижено. (591)
065/ 456 78 90
Кућу 80м, са подрумом од 40м, на 6 ара
изнајмљујем
плаца, у улици Пионирска 4 (код Воћара).
Цена 35000€.
Киоск у Курсулиној 20 у Зајечару.(915)
(539)
064/ 194 32 12
063/ 78 11 896
Кућу у Нишу, 55м са подрумом и помоћном Локал 65м+35м у центру Бора, Моше
летњом кухињом и 4 ара плаца, насеље Ратко Пијаде 23 (три куле, код Дома Културе),
централно грејање, телефон... (827)
Јовић, цена 39500€. (533)
060/ 02 10 982
019/ 432 561
Кућу у центру Зајечара или мењам за Београд.
(470)
063/ 77 50 983
Монтажну кућицу са четири кревета.
(420)
063/ 104 2223
Кућу у строгом ценру Зајечара преко пута
цркве, Тимоке буне 10. (424)
019/ 421 905
5.4. ВИКЕНДИЦЕ
изнајмљујем
Сокобања - студио апартмани, екстра
опремљени, кабловска, паркинг, гледају
на центар, цена 1000дин по апартману
(846)
063/485 829
Сокобања - студио апартмани за 2, 3, 4
особе, екстра опремљени. Промо цена
1000дин. По апартману. (847)
064/843 20 15
мењам
Викендицу у Гамзиградској Бањи, одлична
локација, 120м, недовршена под кровом за
одговарајући стан у Зајечару или Бору. (726)
030/ 432 718
продајем
Викендица испред Г. Бање, струја, вода, 10
ара плац, воћњак. (921)
064/ 178 43 78
019/ 422 314
Спратну викенд кућу, површине 60м, на
плацу од 15 ари, са помоћним објектима,
струјом, телефоном, бунаром, близу
асвалтног пута за Вршку Чуку или мењам за
гарсоњеру, Звати од 18 до 21 час (862)
019/425 046
Плац са викендицом на Вршкој Чуки. (712)
065/ 400 2 111
-4-
- 1. април 2010.
продајем
Локал у улици Х. Вељка 49 у Зајечару 25м.
(911)
Киоск четвртасти, метални. (912)
063/ 428 242
030/ 426 638
063/ 428 242
030/ 426 638
Киоск 3x2м, са струјомером и полицама
одмах употебљив. (704)
064/ 17 41 659
Продајем или изнајмљујем просторију од
18м у Књажевцу. (823)
061/ 272 59 69
Вишенаменски магацин у Минићеву 1735м
на 60 ари плаца (828)
063/426 233
Самоуслугу 108м у Књажевцу, поред школе,
дељуву на два локала. (829)
063/426 233
Локал у улуци Мије Станимировића 3 (876)
019/420 321
063/892 18 18
Киоск шестоугаони (701)
030/ 426 638
063/ 42 82 42
Локал у Бору, 86м нови градски центар. (671)
063/ 77 69 846
019/ 423 198
Комплетан фризерски салон са два радна
места и фискалном касом. (478)
064/ 06 88 678
Киоск добро очуван, од полиестера, 8м,
цена по договору, може замена за ауто. (631)
064/ 326 99 45
Пословни простор у Зајечару, Дубровачка
Локал у улици Т. Буне 8 у Зајечару, од 34м,
бб
(875)
063/87 44 000 преко пута цркве, грејање на струју. (588)
Пословни простор 150м у ужем центру
065/ 456 78 90
Зајечара (880)
Локал у улици Т. Буне 8 у Зајечару, од 20м.
019/422 020 (589)
063/851 79 35
065/ 456 78 90
Угоститељски објекат, ексклузивно опремљен, са сепареом, укупно 70 места (881)
019/422 020
063/851 79 35
Локал у Бору, 50м+50м у Новом градском 6. АУТОМОБИЛИ
центру или мењам за одговарајући у
Зајечару. (787)
купујем
063/ 8 267 270
062/ 530 870 RENO 4 GTL, 1100 цм. (897)
Локал у улици Хајдук Вељкова 49. (700)
063/ 723 8 045
030/ 426 638 Откупљујем све олтајмере или мењам
063 42 82 42 (аутомобиле, тракторе и моторе). (644)
Локал од 20м+10м у улици Љ. Нешића у
064/ 950 26 94
Зајечару. (640)
Заставу 101 са плином новије годиште, може
019/ 431 845 и хаварисан. (437)
064/ 20 60 022
Две просторије са купатилом погодне за
локал, преноћиште и становање у центру Рено 11, странца у добром стању (853)
064/687 5 999
Котлујевца у Зајечару. (552)
069/ 13 07 460
{tamparija
купујем
Стару мању кућу у ужем центру Зајечара до
15000. (464)
063/475 909
Локал у центру Бора 50м са баштом од 40м,
климом, алармом, и две телефонске линије.
Цена по договору. (537)
064/ 134 89 88
Киоск у Неготину постављен на бензинској
пумпи Шеик петрол. (528)
019/ 546 477
Два локала веће површине, повољно за све
намене. (508)
064/ 897 69 38
Локал 50 м, у улици Добривоје Радосављевић
Боби бб. (479)
019/ 422 024
065/ 981 71 77
DERKS
019 411 747
Save Kova~e}a bb
19000 Zaje~ar
VELIKI IZBOR RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME
PO IZUZETNIM USLOVIMA
SHOP
Zaječar
Nikole Pašića 127, 19000 Zaječar, 019.42 67 68
ПОМОЗИМО МАЛОМ ЂУРАЂУ
Вишегодишњи, мучни и очајни покушаји родитеља малог Ђурађа Драгановића, да помогну свом детету да коначно угледа
светлост дана и радује се животу, до данас нису уродили плодом.
Наиме, мали Ђурађ рођен је превремено, са 7 месеци и због животне угрожености морао је провести дуг временски период
у инкубатору Института за неонатологију у Београду. Као последицу тога, оболео је од ретинопатије недоношчади
(Rethinopathya Prematuritatis), болести која је изазвала слепило оба ока.
Данас Ђурађ има двадесет месеци, иза себе неколико хирушких интервенција које нису уродиле плодом међу којима једну
и у Русији. Једина нада за малог Ђурађа је хитна операција и лечење у Америци у трајању од 3 месеца за које треба издвојити
96 000 америчких долара (око 70 000 €) , што породица сама није у стању да обезбеди.
Из тог разлога одлучили смо да покренемо пројекат под називом «СВЕТЛОСТ ЗА ЂУРАЂА». Овим путем позивамо људе да
лично или преко својих привредних субјеката, преко назначених рачуна који су наменски отворени на име родитеља, помогну
да се назначена сума прикупи и тиме омогући скупа хирушка интервенција. Уједно тражимо породицу која има некога или и
сама живи у Бостону, а која би прихватила да пружи смештај за родитеље за време трајања лечања.
Комплетна документација коју, из етичких разлога не објављујемо, може се погледати у просторијама KB Group д.о.о.
(Насеље Краљевица ББ, ламела Б 19000 Зајечар), која је уједно и медијски спонзор пројекта.
Списак свих донатора, приватних или правних лица, као и скала прикупљених средстава, биће објављиван у сваком
наредном броју листа КБ Огласи.
Дејан Б. Грујић
АФС
координатор за Србију
_____________________________________________________________________________________________________________
Породица:
•
•
Интервенција:
•
•
Дете: Ђурађ Драгановић, рођен 6. маја 2008 у Зајечару, ЈМБГ 0605008750016
Родитељи: Марија и Жељко Драгановић – Брестовачка 3, 19000 Зајечар, Тел: 019/429-944
Хирург: Tatsuo Hirose M.D.
Клиника: Boston Eye Group - Boston Laser 1101 Beacon St, Suite 6W | Brookline, MA 02446
Tel: 617-566-0062
Рачуни за уплате донација наменски отворени на име Дурађа Драгановића:
•
Прималац: Ђурађ Драгановић, Брестовачка 3, 19000 Зајечар
•
Динарски: 205-9011003799870-65
•
Девизни: 90-310-1167289.8
1. април 2010. -
-5-
продајем
Pasat караван 2000цм, 92 год атестиран
плин у точку, регистрован до марта 2011,
клима, кука, подизачи, АБС, серво. Екстра
стање, власник. (902)
061/ 11 44 339
Suzuki Samuraj SJ413, т.браон, плин атестиран. Екстра стање, регистрован, власник. (903)
061/ 238 04 08
ЛАДУ Риву 1300, регистрована у екстра
стању. Хитно и повољно. (914)
066/ 508 34 12
ЈУГО Корал 55, 89 годиште или мењам за
Заставу 128. (917)
062/ 112 85 16
ЈУГО Флорида 1,3
2007 годиште.
(920)
061/ 133 73 19
VW Pasat B3, фул опрема, клима, подизачи...
(932)
Wolksvagen комби путнички. (934)
063/ 70 84 302
063/ 74 81 411
Wolksvagen Santana 1600цм, дизел, 84
годиште, регистрован, у возном стању, цена
1200 (936)
064/312 35 59
Ауди 80д. (939)
063/74 81 411
Austin 1300, олдтајмер 1972. годиште, оригиналан, регистрован у изворном стању.(943)
064/851 02 30
Опел вектра 1,7д 90годиште, 1700 (944)
061/311 59 60
„Opel kadet“ суза, 130цм (822)
061/23 35 229
019/771 292
„Opel astru“ 1.8i, 98 годиште, дизел, сива
металик, аутоматик, регистрована до краја
августа 2010, цена 3000 (830)
064/843 19 71
Ауди 80д
(833)
063/74 81 411
Комби VW T2D (834)
063/74 81 411
Ford escort пикап 99 годиште, TD, теретни
(838)
063/486 422
Пежо партнер, путнички, 2004 годиште 1,0 D
(839)
019/415 242
063/486 422
Опел кадет караван, 1988 годиште у возном
стању, цена по договору. (848)
019/546 862
Pasat B3 TD, 1600цм, задња царина, цена
2400
(852)
065/42 66 520
Голф 1, генерално сређен (857)
019/426 221
061/64 080 24
Кампер, волксваген, олдтајмер (858)
019/426 221
061/64 080 24
Спачек, кабриолет, олдтајмер (859)
019/426 221
061/64 080 24
Audi 100 C4 TDI, 2,5, караван, шибер, клима,
кука (863)
019/422 020
063/851 79 35
Nisan Patrol 3,3D, кратки, црни, кука,
повољно
(864)
019/422 020
063/851 79 35
-6-
- 1. април 2010.
Голф 1, 1,1, 83 годиште, регистрован годину
дана, ентеријер одличан, нове гуме и
амортизери, повољно. (868)
063/415 813
Застава 101, 88 годиште у одличном стању,
350 (872)
062/818 40 92
Wolksvagen sharan 98 годиште, странац у
одличном стању. (765)
064/ 33 295 07
Заставу 750 - фићу, нерегистрован, мотор
добар, лимарија солидна, гуме добре. Грљан,
цена 200. (771)
063/438 053
Југо корал 55, 89 годиште, регистрован до
25.12.2010. (773)
064/207 91 81
Golf 3, tdi, повољно. (780)
063/8 267 270
Југо 45, повољно. (781)
063/8 267 270
062/530 870
Голф 2, 95 годиште, 1.6 дизел. Цена 1500. (734)
063/ 546 366
Опел аскона 1,6i, 83 годиште. (788)
063/ 777 39 33
063/ 77 39 254
Опел суза 1,3 86 годиште. (789)
063/777 39 33
063/77 39 254
BMW 520, 82 годиште, плин лавацо. (790)
063/ 777 39 33
063/77 39 254
Vaš novi komšija
KUĆNA HEMIJA
Boni M
4.juli bb, Zaječar
019/ 436 848
BMW 524TD, 84 годиште, мотор лош. (791)
063/ 777 39 33
063/77 39 254
Голф 1, бензинац, 1100цм, 77 годиште,
регистрован, исправан, цена по договору.
(799)
019/426 497
063/ 70 84 394
Опел рекорд 1,8, плин атестиран, 86 годиште
у добром стању, Књажевац. (802)
064/304 38 43
Опел Омега 2,0 86 годиште, добро очуван,
регистрован до јула 2010, атестиран плин,
повољно. (804)
064/411 35 03
Форд Фиеста 900цм, прва боја, власник,
нове гуме, мало вожена, вреди погледати
1000. (809)
069/71 34 41
Голф 1, 83 металик зелен, 5 врата, 5 брзина,
нове гуме, кука у инзванредном стању. Цена
1500. (810)
069/71 34 41
Голф 3, 95 годиште, 1,9 tdi, клима абс,
регистрован, Цена 3900. (733)
063/ 546 366
Citroen BX 1,9 D, 92 год. регистрован до 4.
2010, власник, ауто је у добром стању, ел.
подизачи, ЦБ, поцинковани лим. Цена 2200.
(739)
063/ 438 053
Флорида 1,4 89 год. плин Ловато атест у
добром стању, одјављен. Цена 800.(746)
061/ 274 77 52
ШКОДА фаворит 136L, 1300 цм, 1992
годиште, генерално сређена лимарија и
мотор. (751)
063/ 866 83 06
Opel Kadet 1,2, 77 годиште , регистрован до
07. 2010. Цена 250. (752)
062/ 221 170
Seat toledo 1.9 tdi, 97 годиште, екстра стање.
(754)
064/ 40 17 007
Пежо 307, 1.9 Hdi 2002 годиште. (758)
063/ 86 37 964
Голф 2, 88 годиште, плин, власник. Цена по
договору. (711)
062/ 268 373
Tavria ZAZ 1102, регистрована, екстра стање,
власник. Хитно и повољно. (672)
062/ 269 952
Југо 65, абат, екстра стање. (688)
065/ 200 86 11
Продајем или мењам заставу 128,
128 91
годиште, регистрована до септембра, са пет
алуминијумских фелини и новим гумама. (677)
064/ 286 30 95
BMW 524 TD у исправном стању. (684)
063/ 7 422 469
Пежо 406 1,8 , 16v, фабрички секвенциони
плин, у екстра стању. (687)
065/ 200 86 11
Шкоду фаврит 136л,
136л 1,3 92 годиште,
генерално сређена лимарија и мотор. (690)
063/ 866 83 06
019/ 429 016
BMW 316i модел Е36, 93 год, плин атестиран,
црни металик, даљ. закључавање, аларм,
блокада мотора, АБС, серво, цен, брава,кожа,
МП3, шибер, ел. подизачи стакла, рег. целе
године. Цена 3300,
3300 без замене. (672)
061/ 80 31 911
019/ 431 171
Пежо 205, 91 год. регистрован до септембра
2010. (710)
063/ 77 69 846
Пеглицу 90 годиште, регистрована до марта
2010. (667)
065/ 2002 955
Хитно на продају Reno espace 7 седишта,
турбо дизел, серво, централна брава у топ
стању. Цена 1500. (668)
063/ 88 73 512
Повољно продајем Заставу 128 у возном
стању ‘89 годиште, мотор генерално сређен,
лимарија лоша, може и у деловима. (669)
064/ 352 44 14
Fiat 750 „ фића“ и Opel ascona 1.6 ‘84год, у
возном стању не регистрован. Звати после
17 часова. (662)
064/ 19 12 153
019/ 420 265
Ladu Samaru у беспрекорном стању и Reno
21 1400цм. (662)
063/ 78 35 682
019/ 435 933
Yugo 55, ‘89 годиште. Хитно. (648)
063/ 723 95 28
Fiat 126 PGL пеглица 625цм, 18 kw 1990
годиште, регистрована, нове гуме, екстра
стање. Хитно и повољно. (628)
065/ 200 29 55
YUGO Florida 1,4 90. годиште, регистрована
до 08.2010, алу фелне, спојлери, металик црна,
цена повољна. (463)
061/ 63 88 295
Ford escort clx ‘92 годиште, бензин-ТНГ,
у добром стању, регистрован, цена по
договору.
(632)
069/ 173 52 82
Лада Самара 91. годиште, нерегистрована, са
петоро врата, цена по договору. Звати после
20 сати. (506)
062/ 323 758
Škoda 105L ‘82 годиште. Цена 200. (636)
019/ 763 436
Lada special ‘80 годиште, нерегистрована са
носачем и резерним зимским гумама. Цена
по договору. (637)
019/ 763 479
Škoda 120 LS, ‘80 годиште, нерегистрована у
добром стању. (614)
019/ 456 765
Golf III 1,6 бензинац ‘94 , регистрован,
власник. Цена 3100. (603)
065/ 566 50 75
030/ 66 507
Opel omega ‘91, плин у добром стању,
јефтино, хитно. (600)
061/ 253 50 50
019/ 547 986
Mercedes 190d, 85. годиште, у добром стању.
(504)
062/ 417 116
Citroen olcit ‘92 годиште са доста резервних
делова. (594)
064/ 195 75 45
019/ 417 545
Passat 1,9 TDI, караван, 1996. годиште, дизел,
клима, даљинско закључавање, у одличном
стању, цена по договору. (563)
019/ 468 638
065/ 89 37 710
Golf 1 1100цм цена 1000 и Opel Kadet
1200цм цена 800. (565)
063/ 17 00 443
Ладу Самару 1,3S, 1988 годиште, екстра
стање.
(542)
062/ 269 952
Застава 128, 89 годиште у одличном стању,
регистрована до 07. 2010. цена 600€. (540)
064/ 194 32 12
Reno espreso дизел, 92. годиште у екстра
стању, може и замена за мањи ауто.(519)
063/ 82 92 068
Nissan Patrol 3.3D, регистрован, кука,
повољно.
(509)
064/ 897 69 38
Audi C4 TDI 100, караван, клима, шибер, кожа,
регистрован. (510)
064/ 897 69 38
Лада Нива 84. годиште, у возном стању,
цена по договору. Звати после 20 сати.
(507)
062/ 323 758
Reno 21 86. годиште, плин, атест, регистрован
до 1.5.2010, цена 800 €. (525)
062/ 289 385
Opel Askona 1.8, плин атестиран, у добром
стању, 84. годиште. (503)
061/ 315 83 97
Ford mondeo караван, 98. годиште, може и
замена уз доплату за мањи ауто. (491)
061/ 186 52 77
WV Passat 1.6 tdi, 88. годиште прешао 220000
km цена 2700€. (459)
065/ 426 6520
Mercedes 123, 200 D, 80. годиште, нерегистрован. (445)
064/ 20 60 349
Застава Polly, 91. годиште, генерално сређена,
цена по договору. (482)
063/ 829 26 30
Reno laguna, странац, 96. годиште,
регистрован. (477)
065/ 426 65 20
Застава 128, 87. година производње, први
власник, добро очувана 550 €. (462)
063/ 855 27 32
Yugo 65 efi, 93. годиште, регистрован, цена
1300€. (438)
060/ 44 66 886
Hundai Aksent 1,3 I, 12 вентила 98. год , 5
брзина, троја врата, атестиран плин, серво,
АБС, 2 Р-бега, подесиви волан, mp3, 130000
km, регистрован до 6. 2010, власник. (443)
061/ 11 44 339
”GOCA“
TOMOS
sztr
REZERVNI DELOVI
ZA
I OSTALE MOTORE
PO PORUDŽBINI
063 78 11 896
Kursulina 20, Zaječar
šestougaoni kiosk
Audi јаје 1,8, 88. годиште, сива металик,
регистрована до 04. 2010. (439)
064/ 33 59 298
Reno Kango 2002. годиште, могућа замена за
Peugeot 206 1,4 HDI. (440)
030/ 576 073
Мерцедес 406, сандучар. (782)
063/8 267 270
062/ 530 870
Там 170, кипер. (783)
Raba, троосовинац, кипер. (784)
063/ 8 267 270
062/530 870
063/ 8 267 270
062/530 870
Делови за Фап 1314, бош пумпа, хидраулична
пумпа за волан, крстови волана и фланшне.
(798)
Камион Мерцедес
договор.
813.
030/ 477 976
Могућ сваки
(815)
060/ 60 716 00
Застава 650 АД камион, 82 годиште,
комплетна, може и замена. (728)
064/ 45 83 922
Камион Zastava 630, нерегистрован у
исправном стању са цирадом, повољно. (612)
019/ 436 273
061/ 175 32 43
Камионет 1500D IMV, пет седишта, 1 тона са
церадом. (606)
019/ 411 418
Там 6 тона, дуга појачана каросерија, Ц
категорија, рампа за превоз стоке. Може и
замена за ауто, звати послеподне. (568)
030/ 60 177
8. МОТОРИ
продајем
APRILIJA tuono 1000 RSV, 2004год. регуларно,
повољно, може замена. (900)
063/ 75 33 463
Tomos BT у добром стању. (447)
061/ 16 49 164
Скутер 50цм у одличном стању или мењам
за Голф 1 дизел, Југо са уграђеним плином
или Марути уз доплату. (916)
064/ 687 5 999
Бицикл са помоћним мотором Tomos Puch
50 цм, регистрован, у одличном стању,
повољно.
(849)
063/874 95 46
Мотор CTX 80 (856)
019/426 221
061/64 080 24
Скутер Yamaha 125цм (882)
019/422 020
063/851 79 35
YAMAHA XT 600Z TENERE - CHESTERFIELD, 86. год. Тек регистрован, цена 1000.
(774)
7. КАМИОНИ И АУТОБУСИ
Камон Mercedes
Повољно.
1213,
продајем
рагистрован.
064/ 321 77 73
MAGEDUS 26 260 троосовинац, кипер. (775)
063/8 267 270
Застава 640, за делове. (776)
063/8 267 270
062/ 530 870
Фап 13 кипер, за делове. (777)
063/8 267 270
062/ 530 870
(905)
Мотор APN 4. (653)
064/ 207 91 81
019/ 456 717
Gilera runer 90цм, трајно регистрована. (627)
063/ 48 63 98
Скутер 2007. годиште, могућа замена за APN
4, новије производње. (442)
030/ 576 073
1. април 2010. -
-7-
Скутер Orion Fantom, зелено црне боје, 50
цм, 4 такта, нов 2009. год, у гаранцији са свом
документацијом, цена 700 €. (446)
061/ 25 88 682
9. БИЦИКЛИ
Телевизор VOX стар 2 године. Цена 70. (616)
019/ 420 176
Телевизор Toshiba екран 72цм, 70€, Samsung
екран 51цм, 50€ (са дањинским). (466)
064/ 0024 000
14. МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
продајем
Бицикл планинка, италијанска 18 брзина.
Звати после 16 часова. (908)
019/ 423 788
064/ 145 0001
Половну бициклу РОГ Спорт, очувана. (926)
019/ 428 082
продајем
Електричну гитару Marlin honer SL 400G,
црне боје. Звати после 16 часова. (906)
019/423 788
064/ 145 0001
Синтисајзер Casio C21, са пет октава. Звати
после 16 часова. (907)
019/ 423 788
064/ 145 0001
Мобилни телефон Sony Erikson K750i, цена
50 и W810i цена 55, као нови. (817)
064/ 00 24 000
Више комада половних, очуваних мобилних
телефона. (738)
062/ 695 132
Факс Panasonic KX-FP 101, секретарица,
kopier funcion са кетриџ филмом. Цена 5000
динара.
(686)
062/ 695 005
Мобилни телефон Samsung E-900. (737)
063/ 481 244
Samsung B-130 у гаранцији, пет месеца стар.
(518)
019/ 432 069
064/ 431 831 61
Телефон великог домета „Delta 358“,
комплет (кровна антена, база, слушалица,
пуњач и пуњач за ауто),, цена фиксно 70. (468)
064/ 0024 000
11. АУТО-ДЕЛОВИ
продајем
Ауто делове за Голф 2. (886)
Шкољку за Бубу фолцваген. (793)
99
064/38 96 725
061/ 301 666 9
Диференцијал и редуктор за Ладу Ниву. (797)
030/477 976
Четири алу фелне са гумама „Viking“, 175/70
R13, цена комплет 160. (816)
019/ 425 666
Мењач петостепени за Опел Сузу и хладњак
за Рено 5 кампус. (735)
064/ 529 64 74
Таксиметар Панорама (на огледалу) са
прикључком за фискалну касу, у гаранцији
(радио 3 месеца), комлет са импулсатором,
цена 120. (819)
064/ 00 24 000
Спортски волан и алу фелне за Форда. Цена
заједно 100. (689)
065/ 200 86 11
Резервоар за Ладу самару 1300. (551)
061/ 13 73 612
Камп приколица са предшатором у
беспрекорном стању. (520)
063/ 82 92 068
Половни делови за Шкоду фаворит. (481)
062/ 228 702
Делове за Ford transit 2,5D 90.-91. год. (492)
065/ 522 44 65
Ауто приколицу, повољно. (474)
064/ 680 47 04
12. АУДИО АПАРАТИ
продајем
ЦД Плејер за ауто Panasonic, cena 35 i ЦД
Плејер Clatronic (MP3, RDS…), очувани и
исправни. (818)
019/425 666
18. МАШИНЕ И АЛАТИ
продајем
OD
dinara
PA NAVI[E...
ul.
LJUBE NE[I]A
br.70
tel.
064/14 50 201
Полуконцертни Бечки клавир 130 година
стар, хитно и повољно. (769)
030/ 421 279
Руски клавир „Лама“. (515)
019/ 546 477
15. ФОТО АПАРАТИ И КАМЕРЕ
продајем
Фотоапарат FUJI film finepix S-5700, 7,1mpix,
10X оптички зум. (887)
064/389 67 25
купујем
Нову или мало коришћену батерију за
камкодер Panasonic M5, ознака VWVBM3E
12v 2ah. (772)
063/ 438 053
17. ТЕЛЕФОНИЈА
продајем
13. ВИДЕО-ТВ АПАРАТИ
продајем
Сателитску антену 1,4метра , са аналогним
рисивером, 7000дин. (682)
064/ 26 06 747
-8-
- 1. април 2010.
ФАКС Panasonic FX-FT 937x. (893)
060/ 167 98 38
Два мобилна телефона Nokia 2610. (841)
019/460 531
064/210 3 210
Nokia 6020 са камером, повољно по договору.
(521)
064/ 431 831 61
Хоблерица за паркет. (922)
064/178 43 78
019/ 422 314
Машина за шлајфовање тераце. (923)
064/ 178 43 78
019/ 422 314
Первибратор за бетон са каблом и иглом. (924)
064/ 178 43 78
019/ 422 314
Комплетну опрему за производњу Бехатон
плочица (945)
019/429 404
Виљушкар Победа 3,5 тона, дупли точкови.
(779)
063/8 267 270
062/ 530 870
Вага 1000кг, одлична. (785)
062/ 530 870
Радионички кран. (786)
063/ 267 270
Мало коришћени, комбиновани, фабрички,
монофазни циркулар са абрихтером и
круњачем, цена 450. (811)
069/71 34 41
Вентилациони канал од поцинкованог
лима.
(744)
064/ 529 64 74
Машина за шивење и вез Багат Даница са
сандуком. Цена 60€. (753)
019/ 424 407
Кабл X00-A 4x16, 92 метара. (664)
064/ 309 8 402
019/ 421 823
Стони струг за метал. Цена 450. (622)
063/ 48 63 98
Комплет машина за израду ауспуха. (623)
063/ 48 63 98
Хидраулична машина за савијање цеви са
трном. (624)
063/ 48 63 98
Машина за исправљање жице до 4мм. (625)
063/ 48 63 98
Машина за плетење жице полуаутомат. (626)
063/ 48 63 98
Витло са сајлом за извлачење дрва и цепач
за дрва. (609)
062/ 14 18 150
Казан 160 lit, бакарни са фуруном за
топљење масти. (602)
063/ 417 215
Наковањ од 100 кг, нов. (601)
Комплет столарију од двособног стана,
063/ 417 215 врата и прозоре. (703)
Машина за шивење, Bagat. (580)
064/ 17 41 659
019/ 421 823
019/ 426 603
Mашина за прање аута топла-хладна вода Продајем стари кауч. (618)
019/ 420 176
250 бара, италијанска, професионална. (408)
065/ 5 22 44 65 Пиколино (ормар са креветом и столом),
повољно. (573)
Мала пећ за печење керамике. (500)
064/ 260 67 47
063/ 716 10 01
Абрихтер, цена 400€. (495)
Симпов лежај са фотељама, цена 9000
063/716 10 01 динара, звати после 18 сати. (574)
Трговачку вагу опсега 1 тона,цена 250 €. (441)
019/ 425 653
030/ 576 073 Кауч, цена 4000 динара, звати после 18 сати.
Вреловодни котао 63kw са Hansa (575)
019/ 425 653
Тросед Мојца. (595)
гориоником.
(453)
065/ 5 22 44 65
064/ 666 56 50
Експанзиона посуда ЕПП-75. (455)
Кауч. (595)
065/ 5 22 44 65
064/ 666 56 50
Машина за резање кључева са доста бланко Полирана витина за трпезарију. (595)
кључева стан-ауто (италијанска).(412)
019/ 427 771
065/ 5 22 44 65
Пнеуматски пиштољ “CP“ за путничка аута и
пнеуматски biaxi нови и половни. (418)
065/ 5 22 44 65
SZTKR
купујем
Монофазни циркулар са или без абрихтера.
(736)
063/ 438 053
19. НАМЕШТАЈ
''MEBL STIL''
sve za Vaš nameštaj
za tapetare i stolare
продајем
Симпов француски кревет, добро очуван.
(888)
069/ 500 36 11
Knjaževac, Knjaza Miloša 87
Компо канцеларијски сто димензија 168x80,
tel/fax:
019 736 510, mob: 063 453 026
128x80, 128x60 са фијокама. (892)
060/ 167 98 38
Све ствари из трособног стана, спаваћу
собу, кухињу... (825)
061/ 272 59 69 Сто и 6 столица. (595)
Имнвентар за продавницу 100м, рафтови,
064/ 666 56 50
каса, вага, саламорезница, ситан инвентар... Шпорет. (595)
(855)
064/ 666 56 50
019/ 427 771
019/426 221
061/ 64 080 24 Веш машину. (595)
Полован инвентар за самоуслугу (878)
064/ 666 56 50
019/ 427 771
063/426 233
Два кревета, две фотеље и пиколино у Старински брачни кревет. (595)
одличном стању. (879)
064/ 666 56 50
019/ 427 771
062/88 78 547
Троја врата нова, једна улазна и двоја Лустер за дневну собу или трпезарију. (595)
унутрашња. (762)
064/ 666 56 50
061/301 666 9 Сточић за дневну собу. (596)
Шест половна кревета. (724)
064/ 666 56 50
064/ 210 32 10 Три тепиха од тога један вунени. (596)
019/ 460 531
064/ 666 56 50
Три лежаја. Звати после 18 сати. (762)
Ормарић за купатило. (596)
063/ 716 10 01
064/ 666 56 50
Висећу кухињу. Звати после 18 сати. (763)
Украсна сталажица. (596)
063/ 716 10 01
064/ 666 56 50
Кухиња 15000дин. (673)
Лежај. (578)
064/ 26 06 747
063/ 716 10 01
Спаваћа соба 25000дин. (674)
Регали монтажни код перфорираних
064/ 26 06 747 профила 80x40x200цм, 4 комада. (558)
Лежај Симпо са две фотеље 10000дин. (675)
065/ 522 44 65
064/ 26 06 747 Јоги душек, нов. (534)
Тросед и двосед на расклапање, може и
062/ 123 00 77
замена за кауч. (693)
Полован тросед на расклапање, кауч и две
064/ 918 54 34 фотеље хмало коришћене у добром стању.
Четири барске столице. (699)
(557)
019/ 426 723
019/ 420 176
Дванаест дрвених столица, погодних за
угоститељство. Цена 10 комад. (559)
019/ 420 176
Потпуно нове металне сталаже, за
различите врсте роба у продавници. (545)
064/ 39 82 671
Сто и столице трпезаријске. (516)
019/546 477
Кауч. (531)
063/ 716 1001
Тросед који се развлачи у франциски лежај и
регал за дечију собу, веома повољно. (522)
064/ 680 47 04
20. БЕЛА ТЕХНИКА
продајем
ТА пећ од 5 kw. Цена 8000. (891)
062/ 879 14 62
Машину за прање Горење 103, очувана,
исправна, цена по договору. (850)
019/542 904
Шпорет на чврсто гориво и Алфа 90 (865)
062/ 88 78 547
ТА пећ 3,5 киловата (884)
063/484 983
Комбиновани фрижидер - замрзивач
ОБОД, 150. (770)
063/8 320 496
Краљица пећ. (715)
019/ 460 531
064/ 210 3 210
Роштиљ на плин, са гусаном плочом и
тефлоном. (747)
063/ 78 11 896
ТА пећ 4 kw. (750)
063/ 866 83 06
Комплет плински шпорет 12000 дин. (676)
064/ 26 06 747
Једна гвоздена пећ на дрва, висина 1
метар и ширине 40x30цм, шамотирана са
чунковима.
019/ 426 856
(759)
Бојлер плински, 8000 дин. (680)
064 26 06 747
Радијатор 2kw, димензија 140x40цм 13000
дин. (681)
064 26 06 747
Замрзивач 310л. (694)
064 918 54 34
Стару каду, емајлирану. (705)
064/ 17 41 659
Електични котао јачине 24kw. (709)
063/ 77 69 846
Пећ нафтарица мало коришћена као нова.
Цена повољна. (641)
019/ 763 479
Шпорет на дрва. (576)
063/ 716 10 01
Фрижидер. (577)
063/ 716 10 01
Вертикални замрзивач 210 литара. Цена
120. (593)
019/ 420 176
Два замрзивача од 400 и 300 литара и сто и
столице. (598)
019/ 546 477
Магма пећ на чврсто гориво.(535)
062/ 123 00 77
Пећ на нафту, мало коришћена, цена 50. (560)
019/ 420 176
Пећ на дрва, мање величине. (554)
065/ 123 00 77
1. април 2010. -
-9-
ИЗДВАЈАМО ИЗ НАШЕ ПОНУДЕ
Кућа, 90m² са једним аром плаца,
недовршена и кућа 150m² 8 ари
плаца и централним грејањем.
цена 89 700 €
Кућа 80m², са двориштем од 5 ари
у ширем центру Зајечара.
ЕКСКЛУЗИВНО !!!
Комплетно сеоско домаћинство
у Дебелици, кућа, амбар, штала,
са 5 хектара земље.
цена 30 900 €
Купите некретнину на Азурној обали.
Пријатна породична кућа од
120m² са 3,5 ара плаца, близу
центра Зајечара.
цена 43 100 €
Локал, 17m², у строгом центру
Зајечара, одмах усељив.
цена 15 900 €
цена 34 000 €
Викендица 40m², у насељу
Пазариште, са плацем од 32 ара.
цена 5 000 €
Гарсоњера, 27m² у центру Зајечара,
може и замена.
цена 19 850 €
Кућа 90m², са 10 ари дворишта,
у насељу Шљиварски пут, на
изузетном месту, одмах усељива.
цена 15 000 €
• Две куће, 70+55m² са двориштем, од 3,72ара, у близини центра Зајечара, цена 77 900€.
• Комплетно сеоско домаћинство у Грљану са 8 ари плаца и 2,5 хектара земље.
• Плац 5 ара у насељу Подлив, са струјом, водом, цена 5000€
- 10 -
- 1. април 2010.
Лавабои метални, 3 комада. (457)
Комбајн ZMAJ 133-RM,
065/ 522 44 65 бункераш.
Два фрижидера од 150 литара. (526)
019/ 546 477
Лавабо метални, емајлирани, који се шрафи
на зид. (555)
019/ 426 856
ТА пећ од 6kw, цена 130. (558)
019/ 420 176
Горење комбиновани фрижидер, у
гаранцији.
(536)
062/ 123 00 77
Машина за прање веша. (502)
019/ 423 548
063/ 716 10 01
Шпорет Калорекс и пећ Крека - весо. (475)
064/ 680 47 04
Фрижидер Горење и замрзивач Ободин 310
литара или замена за комбиновани. (465)
019/ 425 666
купујем
ТА пећ од 2kw, или већу. (723)
064/ 210 32 10
019/ 460 531
23. ПОЉО-МЕХАНИЗАЦИЈА
купујем
Полован млин, чекићар са абрихтером (845)
065/ 34 23 911
продајем
Берач кукуруза Змај 214, једноредни. (890)
063/ 80 85 801
Мотокултиватор
ИМТ
509Д
са
прикључцима. Вема повољно. (904)
069/ 30 44 015
Пресу за тврдо балирање сена, Ривал Кола.
(551)
064 278 38 72
Мотокултиватор ИМТ506, са мотичицама у
одличном стању, цена 250 (851)
061/162 51 77
Фрезу мотобенаси, 8 коњских снага (854)
019/460 052
Тракторску приколицу, двоосовинску,
ручне израде, плуг Посавац 2,25т и косачуцу
за фрезу ИМТ 506 (866)
062/88 78 547
Приколицу за фрезу 506, 100 (873)
062/818 40 92
Трактор ursus c-355. (766)
064/067 26 23
Раковицу 65, нове гуме, регистрована,
кабина, хидроволан, 2400 сати, први
власник, фабричко стање. (801)
064/836 88 95
Транспортне точкове за фрезу 506 са
гумама и теговима. (805)
064/31 84 033
Фабричка ИМТ приколица за фрезу 506. (808)
064/31 84 033
Ротациона косачица марке FAR 135 у
одличном стању. Цена по договору. (718)
030/ 472 465
Половну тањирачу, 20 диска, дрљача,
сејалица за жито OLT, сејалица за кукуруз
OLT. (749)
063/ 78 11 896
Трактор Ursus C-360 са кабином. Цена 3200.
(755)
063/ 80 85 801
кабином Балирану детелину луцерку 200дин по
комаду
(756)
063/ 80 85 801 (867)
063/484 983
Тракторску приколицу једноосовинку. (489)
Тврдо балирано сено. (664)
064/ 067 26 23
019/ 456 717
Ротофрезу тракторску, клинасту ИМТ. (670)
Комплетну патентну документацију за
019/ 423 198 следеће производе: 1.хомољска ракија 063/ 77 69 846 П-563/04; 2.вотка на бази жита - П-433/04;
3.сируп од плода зове -П-576/04 (870)
Преса Ferguson. (660)
019/ 456 717
064/51 11 809
Трактор Major Forcor 65 ks у исправном Балирано сено са луцерком и луцеркино
стању. Повољно. (645)
семе
064/ 950 26 94 (883)
063/8 446 136
Житни комбајн Kormik. Повољно. (646)
Добру домаћу ракију и вино. (582)
019/ 468 852
063/ 17 00 443
064/ 352 44 17 Озими пиварски јечам, дворедни. (538)
IMT 539 са кабином и компресором ‘92
063/ 80 06 177
годиште, 2300 радних сати, цена по договору. Балирано сено. (544)
064/ 85 10 311
(604)
065/ 566 50 75
Домаће бело вино и ракију комовицу. (547)
Фреза MIO 200-Super. (579)
019/ 421 823
019/ 430 168
са
Pizzeria
Galija
besplatna dostava
od 12,00 - 24,00h
019 423 124
Ferguson комбајн, 2,3 метара захват косе,
бункераш.(543)
064/ 85 10 311
Тракторску приколицу ручне израде
230x150цм, гуме 16’. (431)
063/ 419 987
26. ЗДРАВСТВО
продајем
Комплетно опремљену стоматолошку
ординацију (столица, стерилизатор,
инструменти, апарати за хелио и
амалгамске пломбе, полице и ормани за
ординацију од медијапана...), цена 3000.
(461)
064/ 043 85 45
Инвалидска колица. (651)
Сто за масажу. (657)
065/ 511 78 33
019/ 431 477
Росов генератор фреквенција. (658)
019/ 431 477
29. ЛОВ И РИБОЛОВ
купујем
мењам
Ловачки карабин 30-06 или 308 Винчестер.
(757)
069/ 401 7 007
IMT 539 за IMT 558, 560, 565 уз доплату. (548)
063/ 70 71 003
продајем
купујем
Пиштољ, Застава 765. (836)
019/734 368
Тракрорску фрезу, звати од 16-20 часова.
Пиштољ Застава „дуга деветка“, није пуцано
(706)
062/ 835 28 04 из њега. (649)
063/ 170 26 58
Нову пушку Крагујевачку 8x57 са снајпером
4x32. (663)
064/ 309 8 402
24. ПОЉО - ПРОИЗВОДИ
Рибарски штап, нов, 5 метара и струне. Цена
30. (617)
продајем
019/ 420 176
Пречишћено семе луцерке. Цена 200 дина- Пиштољ Берета (италијанска) 6.35mm и 100
метака. (513)
ра килограм. (910)
063/ 16 06 879
019/ 435 830
062/ 437 980
Одличну домаћу шљивову ракију.
(940)
019/435 830
Семе детелине. (941)
019/435 830
Витемберг и домаће овце са јагањцима. (913)
019/ 426 221
061/ 64 080 24
1. април 2010. -
- 11 -
30. КУЋНИ ЉУБИМЦИ
34. ХОБИ
продајем
Хитно продајем прелепо мушко штене
шарпланинца старо 2 месеца. (707)
064/15 21 733
Штенад сибирског хаскија, вакцинисана и
очишћена од паразита. (707)
030/ 63 819
Куниће Белгијски оријаш шампионског
порекла, цена по договору. (523)
061/ 807 21 31
33. ЛИЧНИ ОГЛАСИ
разно
Тражим озбиљну жену 50 до 60 година, ради
брака или дружења. (831)
063 834 41 10
Момак 50 година, антиалкохоличар, непушач,
карактеран, озбиљан, тражи девојку или жену
ради брака и потомства.(484)
064/ 07 353 76
Озбиљан мушкарац 57 год. тражи сиромашну
и скромну жену, без обавеза, ради брака до
55 година. Јавити се озбињљном понудом да
би смо градили срећу, бољи живот и лепшу
будућност. Живели би у селу и граду. (483)
066/ 435 749
019/453 659
разно
35. РАЗНО
Купујем, размењујем стари новац, медаље,
ордење, значке, разгледнице, стрипове,
продајем
старе зидне и џепне сатове и књиге из кућне
библиотеке. (898)
Бачву од 4000 литара и два бурета од 400
063/ 723 8 045 литара. (918)
060/ 02 79 204
Ручни сат Longines некориштен.
(925)
019/ 428 082
Мушки златни прстен са грбом Беграда
од 11 грама у дуборезу, некориштен.
euromoda XXL
za puniji stas
od broja 38 do 60
program za trudnice
mogućnost šića po meri
Ljube Nešića 89
019/428 922
SIRENA
[email protected]
НАСЕЉЕ КЉУЧ III, УГАО ПОЖАРЕВАЧКЕ И КОЛУБАРСКЕ
060/ 13 12 430
- 12 -
- 1. април 2010.
Откупљујем све врсте зидних, стоних
и џепних сатова и вршим репарацију и
поправку истих.
(803)
019/468 319
064/34 35 081
(927)
Орахове суве даске. (896)
019/ 428 082
062/ 13 44 838
Књиге за 5. и 6. разред основне школе (840)
064/21 03 210
Стаклену амбалажу од кока коле, пива и
воде
(877)
063/ 426 233
Контејнери за становање од алуминијума.
(778)
063/8 267 270
062/ 530 870
Потпуно нов сет посуђа, 12 комада и есцајг
за ручавање, нов, неотваран. (795)
064/15 21 733
Фискалну касу, компакт мању. (692)
064 918 54 34
ОСЛИЋ
1,00 кг
380,00
ОСЛИЋ ФИЛЕТИ
1,00 кг
500,00
СОМ
1,00 кг
650,00
СОМ ФИЛЕТИ
1,00 кг
530,00
СМУЂ
1,00 кг
550,00
СКУША
1,00 кг
310,00
ШАРАН
1,00 кг
500,00
ПАСТРМКА
1,00 кг
ЛОСОС
1,00 кг
550,00
450,00
РИБЉЕ ПЉЕСКАВИЦЕ 1,00 кг
370,00
370,00
РИБЉИ ЋЕВАПИ
1,00 кг
ГИРИЦЕ
1,00 кг
ГИРИЦЕ ПОРЦИЈА
0,25 кг
ШКАРПИНА
1,00 кг
БАБУШКА
1,00 кг
560,00
200,00
ШТУКА
1,00 кг
300,00
200,00
50,00
Фискални штампач марке
радила 3 месаца. (741)
Galeb grup, Скије „Head“ 180cm са везовима „Marker“,
карвинг, очуване.Цена 20 . (821)
019/ 425 666
019/ 428 880
064/ 67 30 408 Head карвинг скије 170cm са штаповима.
Писаћу машину портабл марке Erika, Цена 45 . (665)
машина је исправна са латиничним словима.
062/ 304 094
Цена по договору. (742)
ШАЈАК две ролне. (621)
063/ 723 80 45
066/ 508 39 20
Један бакрач калаисани запремине 6 Диктафон SANIO нов са 2 касетице. Цена 40.
литара.
(620)
019/ 420 176
(760)
019/ 426 856 Гоблен 32x23 cm. Цена 40. (619)
Један рам за застакљивање терасе са
019/ 420 176
стаклом 1,5 x 0,7 m и додатно стакло за Два тепиха 3 x 2 m, цена 30 комад. (615)
засакљивање.
019/ 420 176
(761)
019/426 856 Јасенове и багремове даске, суве. (569)
Цистерну за лож уље запремине 2000
063/ 17 00 443
литара.
Zepter несесер за даме, некоришћен, цена
(708)
063/ 77 69 846 120
019/ 423 198 (549)
019/ 420 176
Два бурета од 120l, и бачву од 1000l. (655)
Једну таблу лима, дебљи, нов. (553)
019/ 763 479
019/ 426 856
Скије од 190cm и штитнике за ролере. (659)
Нафтна пећ. (497)
019/ 431 477
063/ 716 10 01
2
5
5
4
8
7
8
4
9
1
2
8
5
6
1
2
1
5
4
7
8
3
9
5
7
1
4
8
5
6
3
9
2
3
7
5
3
2
9
6
4
7
5
1
6
7
5
7
3
1
9
6
7
Путем e-mail-a:
[email protected]
на сајту:
www.kbgrupa.com
ЛИЧНО:
2
4
ИНТЕРНЕТОМ:
6
8
7
3
2
1
4
9
3
9
8
7
8
2
5
7
3
1
8
6
9
Позовите 019/ 443 644 и
пошаљите Ваш мали оглас.
5
1
9
6
9
6
4
2
4
ФАКСОМ:
8
9
9
5
4
2
5
2
8
1
3
1
7
9
2
1
1
1
5
7
2
7
Позовите 019/ 432 561 и
објавите Ваш мали оглас.
8
8
1
2
6
6
9
7
8
8
3
1
2
8
9
4
4
3
9
1
6
ТЕЛЕФОНОМ:
3
7
5
8
6
2
8
4
1
4
3
5
3
8
6
2
8
8
7
7
3
9
5
3
3
2
7
5
2
1
9
6
1
5
9
ОБЈАВИТЕ ВАШ ОГЛАС
БЕСПЛАТНО
3
У нашој редакцији:
ТПЦ Краљевица ББ, ламела Б,
19000 Зајечар, Србија
1. април 2010. -
- 13 -
Hristos Voskrese
СРЕЋАН УСКРС ЖЕЛИ ВАМ
ПОЛИКЛИНИКА
Прегледи:
Специјалисти:
• реуматолога
• опште медицине
• кардиолога
• педијатрије
• гастронтеролога
• интерне медицине
• хематолога
Консултативни прегледи
других специјалности,
терапија и лабараторија.
• нефролога
РЕЦЕПТИ ЗА СВОЈЕ ПАЦИЈЕНТЕ
019/44-10-44
ТЦ Краљевица бр. 9, 19000 Зајечар
Радно време: 9 - 19, суботом : 9 - 14
- 14 -
- 1. април 2010.
Download

Auto GAS Centar - Kepi Blanc Group