МУЗНИ АПАРАТИ
ЗА КРАВЕ, КОЗЕ И ОВЦЕ
Музни апарати намењени су за мужу крава на мањим фармама. Уз измену
компоненти музне инсталације могу се користити и за мужу оваца и коза. Здраву и
квалитетну мужу гарантује стабилан вакум, квалитетне гуме и исправна пулсација.
"Кластер БИПОМ", Србија
Кнеза Вишеслава 70а, 11030 Београд
[email protected]
www.bipom.org.rs
тел / факс +381 (0)11 25 42 158 / (0)11 25 44 096
Техничке карактеристике и цене музилица за краве
МОДЕЛ
Број крава
Погон - мотор
Снага мотора (кВт)
Пумпа
Систем наизменичних вентила
Систем једносмерних вентила
Пнеуматски пулсатор
Број музних јединица
Покретна (П) / Стабилна (С)
Канта: пластична / прохронска (л)
Маса са кантом (кг) од
- пластике
- прохрома
Цена у ЕУР ФЦА Србија
- пластична канта
- прохронска канта
EKO 1
EKO 1
inox
до 10
0,37
1)
Клипна
1х4
1
П
EKO 2
EKO 3
EKO 4
190 Л/З
190 Л/З2 190 Л/2П
EKO 2
EKO 3
EKO 4
inox
inox
190 Л/2П
inox
inox
inox
inox
до 10
до 20
до 20
до 20
до 30
до 30
Монофазни асинхрони електро мотор
0,37
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
2)
3)
4)
Клипна
Крилна
Крилна
2х2
60/40
1
1
П
П
20 / 20
60/40
1
П-С
60/40
1
С
0 / 25
2 х 60/40 2 х 60/40
2
2
С
П
0 / 2 х 25 2х20 / 1х40
30
35
30
35
40
45
45
50
45
50
55
60
65
70
300
380
320
400
370
450
400
480
500
750
750
1)
Клипна пумпа једносмерног протока 60 л/мин
Клипна пумпа двосмерног протока 100 л/мин
3)
Крилна сува пумпа
140 л/мин
4)
Крилна сува пумпа
190 л/мин
2)
Техничке карактеристике и цене музилица за КОЗЕ И ОВЦЕ
МОДЕЛ
Број коза / оваца
Погон - мотор
Снага мотора (кВт)
Пумпа
Пнеуматски пулсатор
Број музних јединица
Покретна (П) / Стабилна (С)
Канта: пластична / прохронска (л)
Маса са кантом (кг) од:
- пластике
- прохрома
Цена у ЕУР ФЦА Србија
- пластична канта
- прохронска канта
ЕКО 3
190 Л/П inox
(козе и овце)
(козе и овце)
до 40
до 80
Монофазни асинхрони електро мотор
0,55
0,55
Крилна 140 л/мин
Крилна190 л/мин
50 / 50
2 х 60 / 40
2
4
П
П
20 / 25
0 / 30
30
65
35
70
400
480
900
"Кластер БИПОМ", Србија
Кнеза Вишеслава 70а, 11030 Београд
[email protected]
www.bipom.org.rs
тел / факс +381 (0)11 25 42 158 / (0)11 25 44 096
Download

МУЗНИ АПАРАТИ ЗА КРАВЕ, КОЗЕ И ОВЦЕ