DETIA DEGESCH
PRIRUČNIK
Za sigurno rukovanje i primenu
fosfinskih fumiganata
www.gomadjo.co.rs
DETIA DEGESCH
Priručnik za sigurno rukovanje i primenu fosfinskih fumiganata*
Sadržaj
1. Uvod .................................................................................................................................. 3
2. Detia Degesch fosfinski fumiganti .................................................................................... 3
2.1
Oblasti primene ............................................................................................................ 3
2.2
Hemijske reakcije, fizičke karakteristike .................................................................... 4
2.3
Tаblete i Pelete .............................................................................................................. 5
2.4
Vrećice, Lanci Vrećica, Detia Trake, Prekrivači, Forte Vrećice ................................. 7
2.4.1 Nove DETIA Gas Ex-B forte vrećice .......................................................................... 8
2.5
Degesch Ploče i Degesch Trake .................................................................................... 9
3. Preporuke za doziranje i ekspoziciju ............................................................................. 10
4. Primena fumiganata ....................................................................................................... 12
4.1
Primena Tableta i Peleta ............................................................................................ 12
4.2
Primena Detia Vrećica proizvoda .............................................................................. 15
4.3
Primena Degesch Ploča i Degesch Traka ................................................................... 18
4.4
Fumigacija brodova .................................................................................................... 21
4.5
Metoda fumigacije smanjenom cirkulacijom vazduha J – System ........................... 23
5. Insekti koji se suzbijaju .................................................................................................. 25
6. Popis roba koje se mogu tretirati sa PH3 ....................................................................... 26
7. Prevoz, skladištenje i odlaganje Detia Degesch proizvoda............................................ 27
7.1
Prevoz.......................................................................................................................... 27
7.2
Skladištenje ................................................................................................................. 27
7.3
Odlaganje .................................................................................................................... 28
7.3.1 Tablete i Pelete ............................................................................................................ 28
7.3.2 Vrećice, Lanci Vrećica, Detia Trake, Prekrivači, Forte Vrećice............................... 28
7.3.3 Degesch Ploče i Degesch Trake .................................................................................. 29
8. Sigurnosne preporuke .................................................................................................... 30
9. Zaštitna i detekcijska oprema ........................................................................................ 31
10. Prva pomoć i lečenje ....................................................................................................... 32
10.1 Simptomi ..................................................................................................................... 32
10.2 Prva pomoć ................................................................................................................. 32
10.3 Lečenje ........................................................................................................................ 33
* Prevod knjižice „DETIA DEGESCH MANUAL for safe practices in handling and use
of phosphine fumigants“.
2
1. Uvod
Prema proceni Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), količina
hrane koju insekti oštete ili unište svake godine, je dovoljna za prehranu nekoliko stotina
miliona ljudi. To je žalosna vest, budući se većina tih gubitaka (tj. onih gubitaka na
uskladištenim namirnicama) mogla izbeći primenom postojećih i odobrenih metoda za
suzbijanje štetočina.
Štetočine uskladištenih proizvoda mogu se pojaviti svuda – u skladištima, tokom prevoza ili
u pogonima za preradu. Štetočine uskladištenih proizvoda su raširene širom sveta, putuju
u samoj robi ili u transportnim sredstvima. Lako se prilagodjavaju i nalaze stanište u novoj
okolini.
Skladište je idealno mesto za razmnožavanje štetočina: hrane ima u izobilju, uslovi su
pogodni za njihov razvoj, nisu ometani i ne ugrožavaju ih njihovi prirodni neprijatelji. Da
li stoga iznenadjuje kada se tokom skladištenja u toku nekoliko meseci iz nekoliko
neprimećenih insekata razviju milioni insekata?
Higijenski čisti skladišni prostori, iako poželjni, nisu garancija protiv infestacije (zaraze).
Samo pesticidi mogu potpuno rešiti problem suzbijanja štetočina uskladištenih proizvoda.
Najpogodniji za ovu svrhu su fumiganti, jer samo fumiganti mogu doseći štetočine na
najskrovitijim mestima. Svi stadijumi razvoja – jajašca, larve, lutke, odrasli insekti – mogu
se suzbiti sa potpunom sigurnošću. Idealan fumigant ne sme menjati ili uticati na svojstva
tretirane robe na bilo koji način, niti ostavljati rezidue (ostatke) koji bi mogli biti opasni
tokom obrade ili štetni za krajnjeg korisnika. Iz tih razloga, fosfin je fumigant koji se
koristi širom sveta.
Preko 50 godina, DETIA DEGESCH (Slika 1)
specijalizira se u ispitivanju i razvoju insekticida
na osnovi fosfida metala za suzbijanje štetočina
uskladištenih proizvoda.
Slika 1: DETIA DEGESCH
Laudenbachu, Nemačka.
fabrika
u
2. DETIA DEGESCH fosfinski fumiganti: područija primene,
hemijske i fizičke karakteristike
2.1 Oblasti primene
Kod odabira fumiganta, važan činilac nije samo delotvornost suzbijanja štetočina, vec i
njegov uticaj na hranu i namirnice koje će se tretirati. Preduslov je da fumigant uopšte ne
utiče na fumigiranu robu, tj. da ne utiče na klijavost, miris, okus, izgled, karakteristike
mlevenja i pečenja. Dokazano je da gas fosforvodonik, koji se razvija iz Detia Degesch
proizvoda, u potpunosti zadovoljava ove zahteve. Čak se i semenska žita i drugo seme
mogu bez oklevanja fumigirati fosforvodonikom.
Na osnovu eksperimentalnog istraživanja i dugogodišnjeg iskustva, sledeće namirnice,
polugotova roba, te duvan i druge naprehrambene namirnice mogu se tretirati sa
naznačenim fumigantima (Tabela 1).
3
Tabela 1: DETIA DEGESCH fosfinski proizvodi i područija primene
PODRUČIJA
PRIMENE
Žito u silosu
Rasuto žito u
podnim skladištima
Rinfuz (hrpa)
TABLETE
i PELETE
X
VREĆICA
PREKRIVAČ
X
X
LANAC
VREĆICA
DEGESCH
PLOČE
DEGESCH
TRAKE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Prostor, kontejner
DETIA
TRAKE
X
X
Brod
X
X
POLJOPRIVREDNA ROBA
Žitarice
X
X
X
X
Mahunarke
X
X
X
X
X
Uljarice
Koštuničavo voće
(oraščići)
Kafa u zrnu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Žitarice
X
X
X
X
X
Suvo voće
X
X
X
X
X
Sušeno povrće
X
X
X
X
X
Lekovito bilje
X
X
X
X
X
Čaj
X
X
X
X
X
Mlečni proizvodi
X
X
X
X
X
Duvan
X
X
X
X
X
Pamuk
X
X
X
X
X
Kakaovac u zrnu
OBRAĐENE NAMIRNICE
NEPREHRAMBENE NAMIRNICE
Drvo
X
X
X
X
X
X
Bambus / Ratan
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Proizvodi od kože
Seme
X
Ovo nije potpun spisak proizvoda koji se mogu tretirati fosfinom. Ovaj spisak je samo
informativan i treba ga smatrati uputom za postizanje optimalnih rezultata. Za detaljnije
informacije pročitati poglavlja koja slede u ovom priručniku.
2.2 Hemijske reakcije, fizičke karakteristike
Gas fosforvodonik (fosfin, PH3) razvija se iz Detia Degesch fumiganata delovanjem vlage iz
vazduha i vlage iz same robe koja se tretira. Ovaj gas je izrazito otrovan za ljude i sve
životinje.
Hemijska formula fosforvodonika je PH3, aluminijumfosfida AlP, a magnezijumfosfida
Mg3P2.
Tabela 2: Hemijske reakcije fosfida metala
AlP + 3H2O " Al(OH)3 + PH3
Mg3P2 + 6H2O " 3Mg(OH)2 +2PH3
PH3 je bezbojan gas, karbidnog mirisa (podseća na miris belog luka). Specifična težina
fosforvodonika je 1,17 u poređenju sa vazduhom (17% teži od vazduha), a donja granica
eksplozivnosti iznosi 1,79% vol. u vazduhu.
4
2.3 TABLETE i PELETE
U hemijskom sastavu DETIA DEGESCH TABLETA i PELETA najveci deo čini čist, fino
usitnjen aluminijumfosfid/magnezijumfosfid, izmešan sa amonijumkarbamatom.
Amonijak (iz amonijumkarbamata), upozoravajući gas oštrog mirisa, počinje se razvijati
odmah nakon vađenja TABLETA i PELETA iz hermetički zatvorenog pakovanja.
TABLETE se proizvode u dva sferična oblika: okruglom (KUGLICE) i spoljoštenom
(TABLETE) (Slika 2 i Slika 3). Oba oblika tableta teže oko 3 g i razvijaju 1 g gasa
fosforvodonika. KUGLICE su pakovane u posebne aluminijumske boce. TABLETE su
pakovane u cilindrične cevčice (fiole) koje su zatim pakovane u limenke. Raspoloživi su
sledeći proizvodi u obliku tableta:
·
·
·
·
·
·
·
·
PHOSTOXIN TABLETE, aluminijumfosfid
PHOSTOXIN KUGLICE, aluminijumfosfid
DETIA GAS EX-T TABLETE, aluminijumfosfid
DETIA GAS EX-T KUGLICE, aluminijumfosfid
MAGTOXIN TABLETE, magnezijumfosfid
MAGTOXIN KUGLICE, magnezijumfosfid
DETIA MAGPHOS TABLETE, magnezijumfosfid
DETIA MAGPHOS KUGLICE, magnezijumfosfid
Slika 2: DEGESCH PHOSTOXIN
TABLETE; sadrže aluminijumfosfid,
pakovane u cilindrične cevčice i limenke.
Slika 3: DEGESCH PHOSTOXIN
KUGLICE i PELETE; sadrže
aluminijumfosfid, pakovane u posebne
aluminijumske boce.
PELETE teže oko 0.6 g i razvijaju 0.2 g gasa fosfina. Pakovane su u posebne
aluminijumske boce:
·
·
·
·
PHOSTOXIN PELETE, aluminijumfosfid
DETIA GAS EX-P PELETE, aluminijumfosfid
MAGTOXIN PELETE, magnezijumfosfid
DETIA MAGPHOS PELETE, magnezijumfosfid
5
Nedavno smo odlučili izmeniti naša pakovanja kuglica i peleta što je donelo niz prednosti:
-
originalnost zatvarača / gasno-nepropusnog čepa (sprečava nestručno otvaranje,
prednosti za vreme transporta i skladištenja),
značajno poboljšanje zatvaranja aluminijumske ambalaže nakon otvaranja proizvoda,
u poređenju sa prethodno korištenim oblikom zatvarača,
veci promer otvora ambalaže sa kuglicama i na taj način olakšan pristup materijalu,
bolji kontrast od konkurentskih proizvoda ostvaren sa različitim izgledom pakovanja,
čepovi različitih boja koji oznacavaju različit sadržaj, tj:
Phostoxin kuglice = sivi čep;
Phostoxin pelete = beli čep;
Magtoxin kuglice = žuti čep;
Magtoxin pelete = crveni čep;
Slika 4: DEGESCH MAGTOXIN
PELETE i TABLETE, sadrže
magnezijumfosfid, pakovane u
posebne aluminijumske boce.
Tablica 3: DETIA DEGESCH proizvodi tableta i peleta
DETIA DEGESCH
proizvodi tableta i peleta
PHOSTOXIN TABLETE
PHOSTOXIN PELETE
DETIA GAS EX-T TABLETE
DETIA GAS EX-P PELETE
DEGESCH MAGTOXIN
TABLETE
DEGESCH MAGTOXIN
PELETE
DETIA MAPHOS TABLETE
DETIA MAPHOS PELETE
* zavisno o lokalnoj registraciji
Aluminijum
fosfid
56 – 57% *
56 – 57% *
56 – 57% *
56 – 57% *
AKTIVNA MATERIJA
Magnezijum
Masa (g)
fosfid
3
0,6
3
0,6
Fosfin (g)
1
0,2
1
0,2
66%
3
1
66%
0,6
0,2
66%
66%
3
0,6
1
0,2
PH3 se sporo razvija iz proizvoda na bazi aluminijumfosfida nakon što se izlože atmosferi.
Gas se razvija prilično sporo i iz proizvoda na bazi magnezijumfosfida, međutim brže nego
iz proizvoda na bazi aluminijumfosfida.
6
Brzina razgradnje TABLETA i PELETA varira zavisno od vlažnosti i temperature. Na
primer, kada su vlažnost i temperatura žita optimalne, razgradnja DETIA GAS EX
TABLETA/PELETA i PHOSTOXIN-a je gotovo potpuna za tri dana. Međutim, kod
temperatura nižih od 15°C (60°F) i vlažnosti ispod 10%, razgradnja je znatno duža.
Proizvodi na bazi magnezijumfosfida potpuno se razgrađuju za kraće vreme.
2.4 VREĆICE, LANCI VREĆICA, DETIA TRAKE, PREKRIVAČI, FORTE
VREĆICE
Koncept DETIA GAS EX-B omogućuje pakovanje preparata na bazi 56-57%
aluminijumfosfida u Tyvek vrećice koje zatim postaju sastavni deo proizvoda. Zato,
VREĆICE nikada ne otvarati tokom fumigacije. Jednom kada VREĆICE izvadite iz
pakovanja od aluminijumske folije, razgradnja će započeti sa zadrškom zahvaljujući
posebnim usporivačima, a sve u skladu sa sigurnosnim i zdravstvenim pravilima različitih
zemalja (Grafikon 1).
Grafikon 1: Razvijanje fosfina iz Non TYVEK vrećica i
DETIA TYVEK VREĆICA
(Uslovi: T=20°C, relativna vlažnost=60%)
Kada su relativna vlažnost i temperatura kojima su VREĆICE izložene visoke, razgradnja
VREĆICA traje nekoliko dana.
Medutim, pri umerenim temperaturama i niskoj vlažnosti, razgradnja traje duže. Kod
pravilnog izlaganja, VREĆICE će nakon otpuštanja gasa sadržati samo malu količinu
neizreagovanog aluminijumfosfida i mogu se odlagati bez opasnosti prema lokalnim
pravilima. Ne smatraju se opasnim otpadom.
Važne karakteristike DETIA VREĆICA proizvoda su:
·
·
nova, poboljšana smeša sa dodanim adsorbentnim materijalom za odlaganje početka
razgradnje; (Grafikon 1)
upotreba materijala TYVEK za vrećice (polietilenski fleece) koji je propustan za
vodenu paru i fosfin, a praktički nepropustan za vodu u tečnom stanju.
Velika raznolikost proizvoda osigurava pogodnu primenu u svim tipovima skladišta
(Tabela 4).
7
Slika 5: DETIA VREĆICE,
DETIA LANAC
Slika 6: DETIA PREKRIVAČ
VREĆICE su posebno pogodne za fumigaciju malih prostora, malih skladišta rasute robe i
železničkih vagona. Mogu se direktno dodati u rasutu poljoprivrednu robu i druge robe za
vreme punjenja silo-ćelija. U tom slučaju VREĆICE se moraju ukloniti kada se roba vadi
iz silo-celija.
DETIA TRAKE su posebno dizajnirane za unošenje u rasutu robu pomoću metalne omče
fiksirane na jednom kraju TRAKE.
DETIA GAS EX-B se proizvodi i u dugim platnenim trakama koje sadrže 100 VREĆICA,
a nazivaju se PREKRIVAČI (Slika 6). Pogodni su za fumigacije velikih prostora, brodskih
spremišta i podnih skladišta. PREKRIVAČI se vrlo brzo postavljaju i uklanjaju nakon
fumigacije kao i drugi proizvodi u vrećicama.
LANCI VREĆICA se sastoje od 10 povezanih vrećica i posebno su dizajnirane za
fumigaciju prostora i roba na gomilama.
Tabela 4: Formulacije DETIA GAS EX-B
Aktivna materija
Aluminijumfosfid
VREĆICA
57%
DETIA TRAKA
57%
PREKRIVAČ
57%
LANAC VREĆICA
57%
Masa (g)
Fosfin (g)
34
408
3400
340
11,3
135,6
1133
113
Veličina
(mm)
110 x 100
1805 x 70
5900 x 220
1100 x 110
2.4.1 Nove Detia Gas Ex-B forte vrećice
Ex-B forte vrećice su proizvod na bazi magnezijumfosfida koje brzo otpuštaju gas. Radi
posebne formulacije Ex-B forte vrećice oslobadaju fosforvodonik mnogo brže nego vrećice
sa aluminijumfosfidom. Za vreme fumigacije sa Ex-B forte vrecićama koncentracija fosfina
se znatno povećava nakon kratkog vremena zadrške (vidi tabelu 5). Nakon samo 48 sati
(pri 20°C i relativnoj vlažnosti 65%) Ex-B forte vrećice potpuno otpuste sav gas. Praškasti
8
ostatak (magnezijum hidroksid, neotrovan produkt rekacije) koji zaostane u vrećici sadrži
manje od 0.2% nerazgradenog magnezijumfosfida, tj. razgradnja je gotovo potpuna.
Novi lanac Detia Ex-B forte vrećica (Slika 7)
je idealan fumigant za male prostore, npr.
kontejnere, železničke vagone, karantinska
tretiranja i fumigaciju svežeg voća, gde
fumigacija metil-bromidom postaje sve
nepoželjnija. I u toku hladnog vremena
preporučuje se fumigacija sa Ex-B forte
vrećicama.
Slika 7: Primena Forte vrećica u kontejneru.
Tabela 5: Lanac DETIA Ex-B forte vrećica
Aktivna materija
Magnezijumfosfid 66%
Masa (g)
90
Fosfin (g)
30
Vreme izlaganja
48 sati
2.5 DEGESCH PLOČE i DEGESCH TRAKE
DEGESCH PLOČE i DEGESCH TRAKE sadrže magnezijumfosfid (56%) visoke čistoce
inkorporiran u plastični polietilenski materijal koji je oblikovan u pljosnatu ploču (Tabela
6).
DEGESCH PLOČE i DEGESCH TRAKE su pojedinačno omotane u zapečaćene
aluminijumske folije. TRAKU čini 20 međusobno povezanih ploča (Slika 8 i Slika 9).
DEGESCH PLOČE i DEGESCH TRAKE počinju otpuštati fosforvodonik brže od
PHOSTOXINA. Međutim, brzina otpuštanja fosfina iz ploča i traka je kontrolisana tako
da upotreba respiratorne zaštitne opreme obično nije potrebna dok koncentracija fosfina
ne pređe vrednost praga ograničenja (TLV-Treshold Limit Value).
Iako je razgradnja PLOČA manje zavisna od temperature i vlažnosti, brzina razgradnje je
sporija pri niskim temperaturama i vlažnosti. Uobičajeno, PLOČE u potpunosti otpuste
gas za 3 dana tokom fumigacije u uobičajenim uslovima.
Nema kontaminacije robe sa ostacima fumiganata.
Tabela 6: Formulacije DEGESCH PLOČA / DEGESCH TRAKA
Aktivna materija
Magnezijumfosfid
Masa
(g)
Fosfin
(g)
Veličina
(cm)
DEGESCH
PLOČE
56%
117
33
28 x 17
DEGESCH
TRAKE
56%
2340
660
560 x 17
Pakovanje
1 bure sadrži 120 ploča
pojedinačno pakovane u gasno
nepropusne aluminijumske folije
1 bure sadrži 6 traka
pojedinačno pakovane u gasno
nepropusne aluminijumske folije
9
Slika 8: DEGESCH PLOČE
Pojedinačno pakovane u
aluminijumsku foliju
Slika 9: DEGESCH TRAKE
Pojedinačno pakovane u
aluminijumsku foliju
3. Preporuke za doziranje i ekspoziciju
Za primenu fumigacije u različitim situacijama na koje se može naići u praksi, potreban je
širok raspon doza. Nešto više doze obično se preporučuju u hladnijim, sušnijim uslovima ili
tamo gde su periodi izlaganja relativno kratki. Međutim, najznačajniji faktor kod odabira
doze je sposobnost objekta da zadrži gas fosforvodonik za vreme fumigacije. Dobra
ilustracija ove teze je poređenje malih doza potrebnih za tretiranje modernih, dobro
zatvorenih skladišta sa većim dozama potrebnim u lošije konstruisanim zgradama koje nije
moguće dobro hermetički zatvoriti. Kod nekih drugih fumigacija, važan faktor pri odabiru
doze ima i pravilna raspodela smrtonosnih koncentracija gasa na sva mesta u građevini.
Primer gde se to može dogoditi je tretiranje žita uskladištenog u visokom silosu. Loša
raspodela gasa često se događa kada se fumigant ne može ravnomerno uneti u žito, već se
fumigant primenjuje po površini žita.
Sledeci rasponi doza (Tabela 7) preporučuju se za različite tipove fumigacija, ukoliko
druge doze nisu određene lokalnim registracijama:
Tabela 7: Preporučene doze za različite tipove fumigacija
Tip fumigacije
Raspon doza (g PH3)
Silos
2 – 5 g po toni (m3)
Podno skladište
3 – 6 g po toni (m3)
Prostor, rinfuz (hrpa), kontejner 1,5 – 2 g po m3
Duvan
1 g po m3
Sledeća tabela (Tabela 8) može se koristiti kao orijentacija za odredjivanje minimalnog
vremena izlaganja pri određenim temperaturama, u slučaju da relativna vlažnost nije
preniska. U slučajevima kada je pojedine vrste insekata teže suzbiti potrebno je produžiti
vreme izlaganja.
10
Dužina fumigacije mora biti dovoljna da osigura adekvatno suzbijanje štetnih insekata koji
zaražavaju (infestiraju) robu koja se tretira. Zatim, period fumigacije mora biti dovoljno
dug da omogući da gotovo sva količina DETIA DEGESCH proizvoda izreaguje sa vlagom,
tako da ostane malo ili ništa neizreagovanog ostatka aluminijum/magnezijum fosfida. To
smanjuje izloženost radnika tokom daljeg skladištenja ili obrade tretirane robe i smanjuje
opasnosti kod odlaganja delimično potrošenog aluminijumfosfida koji zaostaje nakon
fumigacije prostora. Odgovarajuće vreme trajanja fumigacije varira sa uslovima izlaganja,
budući da je po pravilu, teže suzbiti insekte pri niskim temperaturama, a razgradnja
DETIA DEGESCH proizvoda je sporija pri niskim temperaturama i vlažnosti.
Tabela 8: Preporuka vremena izlaganja za proizvode na bazi aluminijum/magnezijum
fosfida (pri relativnoj vlažnosti oko 60%)
Ispod 5 0C
5 – 10 0C
11 – 15 0C
16 - 25 0C
Iznad 25 0C
Ispod 5 0C
5 – 12 0C
12 - 20 0C
Iznad 20 0C
TABLETE
(AlP)
Ne fumigirati
10 dana
5 dana
4 dana
3 dana
TABLETE
(Mg3P2)
Do 15 dana
4 dana
4 dana
3 dana
PELETE
VREĆICE/LANCI VREĆICA,
(AlP)
DETIA TRAKE, PREKRIVAČI
Ne fumigirati
Ne fumigirati
8 dana
14 dana
4 dana
7 dana
3 dana
4 dana
3 dana
3 dana
PELETE
PLOČE i DEGESCH TRAKE
(Mg3P2)
Do 15 dana
Do 15 dana
4 dana
4 dana
3 dana
3 dana
3 dana
3 dana
Treba napomenuti da se samim produžavanjem vremena izlaganja ne postiže značajniji
učinak ako sama građevina, u kojoj se vrši fumigacija, nije pažljivo hermetički zatvorena
ili ako je raspodela gasa slaba i insekti nisu izloženi delovanju smrtonosnih koncentracija
fosforvodonika.
Hermetičko zatvaranje je potrebno da se osigura odgovarajuća koncetracija gasa, a da bi
se osigurala dobra raspodela gasa fosforvodonika moraju se slediti pravilna uputstva za
primenu. Neke građevine moguće je tretirati samo kad su potpuno premazane katranom,
dok neke druge nije moguće hermetički zatvoriti ni na jedan način i takve građevine se ne
smeju fumigirati. Kada se fumigant ne dodaje ravnomerno u masu robe, vreme izlaganja
treba produžiti kako bi se omogućio prodor gasa kroz robu, npr. kada se fumigant
postavlja na površinu robe ili se plitko unosi u robu. To je posebno važno kod fumigacije
rasute robe (rinfuz) u velikim skladištima.
Podsećamo Vas da su navedena vremena izlaganja u tabeli (tabela 8) minimalni periodi i
da ne moraju biti dovoljni za suzbijanje svih skladišnih štetočina u svim uslovim niti će
uvek omogućiti potpunu reakciju proizvoda, posebno ako su temperatura i vlažnost robe ili
relativna vlažnost niske za vreme fumigacije.
Budući da su reaktivniji, fumiganti na bazi magnezijumfosfida, kao što su DEGESCH
PLOČE i DEGESCH TRAKE, DETIA FORTE VREĆICE, MAGTOXIN ili DETIA
11
MAGPHOS, su bolji izbor za fumigaciju pri uslovima sniženih temperatura i/ili smanjene
vlažnosti.
4. Primena fumiganata
Fumigacija uključuje i sve pripremne postupke vezane uz sigurnu primenu fumiganata.
Fumigacija se sastoji od nekoliko koraka, tj: pregleda građevine ili objekta koji treba
fumigirati, same primene fumiganata, vremena nadgledanja građevine/objekta za vreme
fumigacije i provetravanja nakon kojeg sledi otvaranje skladišta/silosa (Tabela 9).
Tabela 9: Postupci uključeni u fumigaciju
Prvi korak:
Drugi korak:
Treći korak:
Četvrti korak:
Peti korak:
Pripremni postupci
= proveravanje da li je građevina pogodna za fumigaciju/ upoznavanje sa
svim sigurnosnim činiocima (npr. okolina oko građevine)/ hermetičko
zatvaranje/
obaveštavanje
odgovarajućih
državnih
institucija/
proučavanje uputstva za primenu/ proračun doze/ priprema
odgovarajuće zaštitne maske i filtera
Primena fumiganta
= prvo postaviti upozoravajuće natpise/ otvaranje ambalaže s
fumigantom na otvorenom/ upotreba u skladu sa odgovarajućom
metodom primene
Nadzor za vreme fumigacije u građevini/objektu
= merenje koncentracije gasova izvan građevine/objekta na različitim
mestima
Provetravanje nakon završetka fumigacije
= merenje koncentracije gasova unutar građevine/objekta uz nošenje
odgovarajuće zaštitne maske/ kada dostigne vrednost praga ograničenja
(TLV) mogu se otvoriti vrata, prozori, ventilacijski otvori i dr.
Otvaranje građevine / oslobađanje robe
= razlikujemo privremeno (za izvođenje radova) i konačno otvaranje
(stalna prisutnost osoba)
Nije moguće korisiti sve raspoložive formulacije fumiganata za svako područje primene.
Na primer, nakon primene tableta i peleta zaostaju praškasti ostaci razgradnje, a oni se ne
mogu tolerisati u svim slučajevima. Na pitanje koji fumigant je pogodan za tretiranje
pojedinih uskladištenih proizvoda odgovor treba potražiti u registraciji proizvoda;
registracija u svakoj državi sadrži sve uslove i područja primene za svaku formulaciju
fumiganta. Te podatke moguće je pročitati na uputstvu za primenu proizvoda.
4.1 Primena TABLETA i PELETA
Obe formulacije se mogu primenjivati u silosima, podnim skladištima, robi koja je složena
u rinfuznom stanju (hrpu) i brodovima za fumigaciju različitih vrsta uskladištenih
proizvoda kao i za zaštitu materijala (npr. drvne građe, ratana).
Sledeća formula koristi se za dodavanje Tableta/Peleta u silo-odjeljke:
Broj dodanih Tableta/Peleta
u minuti:
Kapacitet utovara (tona/sat) x doza (tablete, pelete/toni)
60 minuta
12
Fumiganti se mogu dodavati ručno (uz nošenje rukavica!) direktno kroz otvor silo-odjeljka
ili stavljanjem na traku koja unosi robu u silo-odeljak. Korištenje automatskog dozatora
(Slika 10) je ekonomičnije i sigurnije za izvođača. Automatski dozator pogodan je za
doziranje kuglica, tableta i peleta; za promenu doziranja (kuglica, tableta ili peleta)
potrebno je samo izmeniti ploču i razdelnik dozatora. Iz sigurnosnih razloga, spremnik
dozatora treba napuniti sa približnim brojem peleta, tableta ili kuglica potrebnih za
fumigaciju željene količine žita. U slučaju dugotrajnijih prekida, ostatak kuglica, tableta
i/ili peleta vratiti u originalnu ambalažu.
Slika 10: Automatski dozator za primenu
PELETA i KUGLICA
U Tabeli 10 su prikazane doze i kapaciteti najčešće korištenih remenskih transportera. U
slučajevima koji nisu navedeni u tabeli – npr. 24 tona/sat – približna doza može se odrediti
pomoću ove tabele. Tačna količina se zatim izračuna pomoću navedene jednačine.
Tabela 10: Primeri za izračunavanje dodavanja TABLETA i PELETA
Kapacitet utovara
u tonama po satu
10
20
30
40
50
100
Pretpostavljena doza: 3 TABLETE/toni ili 15 PELETA/toni
Dodati po satu
Dodati u 1 minuti
Dodati u 2 minute
TABLETE
PELETE
30
60
90
120
150
300
150
300
450
600
750
1500
TABLETE
PELETE
1
5
2
10
5
25
TABLETE
PELETE
1
2
3
4
5
10
5
10
15
20
25
50
Kod primene PELETA ili TABLETA za fumigaciju žita u betonskim žitnim silosima,
radnici mogu nastaviti obavljati svakodnevne radne aktivnosti. Za vreme i nakon
fumigacije, u prostoru ispod ćelija (podrumu silosa) i prostoru iznad ćelija, treba
povremeno proveriti koncentracije gasa upotrebom detektorskih cevčica, kako bi se uverili
da koncentracija gasova nije viša od preporučenih. Ako je koncentracija iznad
preporučene, gasovi se moraju ukloniti prirodnim ili prinudnim provetravanjem. Ako je
elevator bio zatvoren za vreme zabrane rada, obavezno proveriti koncentraciju gasa pre
početka rada.
13
Odeljci (silo-ćelije) koji se pune duže od 2 dana ne smeju se fumigirati kontinuiranim
dodavanjem u tok žita. Takvi odeljci fumigiraju se pomoću sondi, površinskom primenom
fumiganta ili drugim prikladnim načinima. Vreme izlaganja mora biti produženo kako bi
se gas distribuirao po svim delovima odeljka. Zabranjen je ulazak u silo-odeljke u
susedstvu odeljka u kojem se vrši fumigacija.
Za ostvarivanje što boljih rezultata, pre fumigacije treba zatvoriti ili zapečatiti sve
pukotine i otvore, osim otvora za punjenje odeljka. Otvori pri vrhu odeljka koji povezuju
sve susedne siloodeljke moraju biti zapečaćeni pre fumigacije. Ako se u odjeljak ulazi da bi
se zatvorili ti otvori nakon što je fumigant dodan, osoba mora nositi odgovarajuću zaštitnu
opremu.
Odrediti minimalno vreme izlaganja zavisno od temeprature i vlažnosti robe. Pri vlažnosti
robe ispod 11.5%, produžiti vreme izlaganja kako bi fumigant potpuno izreagovao.
Odjeljci koji se pune duže od 2 dana ne smeju se fumigirati direktnim dodavanjem
fumiganata za vreme punjenja.
Odeljke ne treba provetravati sve dok se roba ne prenosi iz odeljka. Za vreme prenošenja
robe, radnici ne smeju biti previše izloženi prašini (koja sadrži ostatke neizreagovanog
fumiganta).
Kod fumigiranja robe u podnim skladištima ili u skladištima rasute robe, TABLETE se
ravnomerno raspoređuju u robu pomoću sondi. Nakon uobičajenog hermetičkog
zatvaranja skladišta, sledi fumigacija prema danom primeru: skladište žita je 20 m dugo,
10 m široko, a visina robe je 2.5 m. To odgovara otprilike količini od 400 tona žita. Pri dozi
od 5 TABLETA po toni, ukupno je potrebno 2000 tableta. Prostor skladišta podelite u
kvadrate sa stranicom od jednog metra. Da bi se postigao ravnomeran raspored
TABLETA, u svaki kvadrat sondu treba zabosti dva puta, što znači ukupno 400
sondiranja. Budući je izračunato 2000 TABLETA, po 5 TABLETA mora se postaviti u
sondu. Sve TABLETE ne postaviti na jedno mesto, već ih treba raspodeliti i u okomitom
smeru. To se postiže umetanjem sonde duboko u žito, polaganim izvlačenjem sonde i
ispuštanjem po jedne tablete svakih 40 cm. Preporučuje se pažljivo prekriti površinu žita
nakon postavljanja fumiganta.
Kod fumigacije robe na paletama, izračunatu količinu PELETA ili TABLETA potrebnih za
fumigaciju postaviti na prikladne podloške (npr. od kartona, plastike) i gurnuti ih ispod
paleta na raznim mestima. Paziti da su fumiganti pravilno raspoređeni i da se ne
prekrivaju, tj. da su u jednom sloju raspoređeni.
Fumigacija prostora je takođe moguća sa TABLETAMA i PELETAMA. Potrebnu količinu
fumiganta postaviti na papir ili drugi prikladan materijal, a zatim ga rasporediti po
građevini prema planu. Površina na koju se postavlja papir sa fumigantom, mora biti suva,
čista i lako dostupna. PELETE ili TABLETE se ne smeju međusobno prekrivati ,tj. moraju
biti raspoređene u jednom sloju.
Zatim, PELETE i TABLETE su pogodne za suzbijanje glodara ispod zemlje i za tu primenu
su registrovane u mnogim zemljama. Najčešce se koriste za suzbijanje voluharica, pacova,
hrčaka, divljih zečeva i krtica. Ovi glodari mogu naneti velike ekonomske štete kopanjem
tunela ispod zgrada.
14
Postupak:
- locirati tunele pomoću sonde
- ubaciti odgovarajući broj PELETA u tunel,
- pokriti otvor sa kamenom, slamom, travom ili sličnim materijalom i opteretiti sa
zemljom, ali paziti da se tunel ne pokrije sasvim,
- doza:
· lagana tla: 5 PELETA na svaka 3-5 m dužine tunela,
· teška tla: 5 PELETA na svakih 8-10 m dužine tunela.
4.2 Primena DETIA VREĆICA proizvoda
VREĆICE takođe imaju široko područje primene. Mogu se koristiti kada su zadovoljeni
sledeći uslovi:
a. objekat mora biti pogodan za fumigaciju,
b. ne sme postojati opasnost za okolinu objekta koji se namerava fumigirati.
Fumigacijske vrećice se koriste u skladištima rasute robe, pakovanoj robi ili u praznim
zgradama. U silo-odeljcima VREĆICE se dodaju u pravilnim vremenskim razmacima za
vreme punjenja silo-odeljka. Tako se ostvaruje ravnomerna raspodela VREĆICA u robi
koja se fumigira. VREĆICE se dodaju kroz gornji otvor, kroz otvor za punjenje ili na
remenski transporter. Zabeležite tačan broj ubačenih VREĆICA jer se svaka vrećica mora
izvaditi iz robe kod pražnjenja silo-odjeljka. VREĆICE se uklanjaju prosejavanjem robe
kroz grubo sito. Zapečatiti silo-odjeljak, nakon što je ubacivanje vrećica završeno. Vreme
ubacivanja i brzina su izračunati na način kako je opisano za TABLETE i PELETE
(Tabela 11).
Tabela 11: VREĆICE u silo-odeljcima u dozi 2 vrećice na 5 tona (= 4.5 g PH3/toni)
Kapacitet utovara
u tonama po satu
10
30
50
70
100
Izračunata količina
vrećica po satu
4
12
20
28
40
Stvarna količina vrećica koje treba dodati
Jedna vrećica svakih 15 minuta
Jedna vrećica svakih 5 minuta
Jedna vrećica svakih 3 minuta
Jedna vrećica svakih 2,5 minuta
Jedna vrećica svakih 1,5 minuta
Žito i druga roba u skladištima rasute robe mogu se uspešno fumigirati primenom
VREĆICA. Do otprilike 2 m visine robe, VREĆICE se jednostavno utisnu na 30 cm dubine
žita (Slika 11). Nakon primene roba se prekrije gasno-nepropusnom folijom.
Slika 11: Ručna primena DETIA VREĆICE u
skladištu rasute robe.
15
U nekim zemljama za fumigaciju rasute robe registrovane su DETIA TRAKE. DETIA
TRAKE su dugačke 1,8 m i posebno su dizajnirane za unošenje u rasutu robu pomoću
metalne omče fiksirane na jednom njenom kraju. U žito visine sloja 2 m i više, traka se
sondom utiskuje vertikalno u dubinu celom dužinom, tako da gornjim krajem bude na 20
cm ispod površine robe. Posle primene roba se pokrije PVC folijom. Po završenoj
fumigaciji i provetravanju, trake se obavezno vade pomoću kanapa i markera koji su
prikačeni za gornju stranu trake i koji se po utiskivanju iste nalaze na površini rasute robe.
PREKRIVAČ se sastoji od 100 međusobno povezanih VREĆICA. Namenjen je za primenu
u velikim skladištima rasute robe, kao i za brodove za efikasnu i ekonomičnu primenu u
kratkom vremenu za tako velike skladištne prostore. Pre postavljanja PREKRIVAČA, na
površini žita treba formirati male jarke (10-20 cm dubine), u njih postaviti PREKRIVAČE
(Slika 12) i odmah ih prekriti sa robom. Osoblje koje vrši fumigaciju objekta treba podeliti
u nekoliko radnih grupa:
" otvarač: osoba koja otvara aluminijumsko pakovanje i odmotava PREKRIVAČ,
" pokrivač: stoji uz otvarača i prekriva odmotani PREKRIVAČ sa žitom,
" rukovaoci nepropusnom folijom: najmanje 4 osobe koje odmah pokrivaju žito s gasno
nepropusnom folijom od mesta na kojem su pokrivači završili prekrivanje
PREKRIVAČA žitom,
" sakupljač: sakuplja prazna aluminijumska pakovanja i uklanja ih sa robe.
Slika 12: Primena DETIA PREKRIVAČA na
površini robe u podnom skladištu.
U nekim zemljama klimatski uslovi omogućuju ograničeno vreme skladištenja robe na
otvorenom. Takva skladišta su najčešce jednostavnih konstrukcija: iskopani ravni prokopi,
koji su zatim izoluju od vlažnosti tla. Nakon toga se u njih unosi roba i prekriva se sa
gasno-nepropusnom ceradom otpornom na razne vremenske uslove. Ivice cerade
prekrivaju se zemljom. Ovakva mesta skladištenja su idelana za fumigaciju
PREKRIVAČIMA. Za vreme skladištenja koje traje nekoliko nedelja do nekoliko meseci,
fosforvodonik ima dovoljno vremena da prodre kroz celu masu žita i održi smrtonosnu
koncentraciju gasa dugi period. Primena je jednostavna: PREKRIVAČI se potpuno
razmotaju po grebenu žita izmedu cerade i robe.
Za brzu i ekonomičnu fumigaciju robe u vrečama, balama, rolama itd. u velikim
skladištima takođe se preporučuje primena PREKRIVAČA. Na osnovu sledećih
parametara odrediti dozu fumiganta koji se namerava primeniti:
- volumen objekta
- temperatura vazduha i/ili robe
- hermetičnost objekta koji će se fumigirati.
16
Zatvorite sve otvore osim vrata koja će se koristiti za ulazak i izlazak. Posebno obratiti
pažnju na otvore prema susednim objektima. Razmotati PREKRIVAČE po podu (Slika
13), međutim kod visokih objekata treba postaviti i drugi nivo PREKRIVAČA na
određenu visinu. Ako postavljanje fumiganta na pod nije pogodno, ili ako postoji
mogućnost njihovog kontakta sa vodom za vreme kišnih razdoblja, PREKRIVAČE je
moguće i obesiti. Kad se vrši fumigacija građevina sa više spratova, svaki sprat se smatra
posebnom jedinicom. Primenu treba započeti od najgornjeg sprata prema prizemlju.
Nakon primene i izlaska vrata treba potpuno hermetički zatvoriti.
Slika 13: Fumigacija prostora DETIA
PREKRIVAČEM.
Prekrivači su pogodni za fumigaciju brodova. Fumigacija praznog broda u luci vrši se na
isti način kao i fumigacija prostora. Za fumigaciju robe u skladištima rasute robe vrede isti
postupci kao i kod fumigacije podnog skladišta.
Posebnost u primeni prekrivača je tzv. fumigacija broda u tranzitu, tj. fumigacija za vreme
plovidbe broda. J-System (recirkulacioni sistem) se uspešno koristi za takve fumigacije u
tranzitu (vidi poglavlje 4.5).
Fumigacija robe na paletama
Za robu uskladištenu na paletama, balama ili na druge načine pogodne za fumigaciju, često
se koriste DETIA LANCI VREĆICA (kao i PLOČE, TABLETE i PELETE). Nije važno da
li se roba nalazi u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, važno je jedino da su palete
dobro pokrivene. Upotreba testiranih gasno-nepropusnih DETIA DEGESCH
fumigacijskih listova ili cerada, koje su dostupne u gotovo svim veličinama, je jedan od
najjednostavnijih i najjeftinijih načina za hermetičko zatvaranje robe. Zatvaranje
prikladno za fumigaciju može se postići prekrivanjem robe sa plastičnim folijama. Folije
mogu biti zalepljene trakom ili lepkom ili pričvršćene zajedno sa dovoljno širokim
materijalom da se postigne odgovarajuće zatvaranje. Ako je pod na kojem se roba nalazi
od drveta ili drugog poroznog materijala, robu pre prekrivanja treba premestiti na
podlogu od plastične folije.
Postupak fumigacije je sljedeci:
-
prekriti palete sa gasno-nepropusnom ceradom čije ivice barem 50 cm moraju ležati po
podu sa svake strane
podignite ceradu i fiksirajte da se spreči pomeranje cerade
17
-
pričvrstite LANAC VREĆICA guranjem njegovog početka izmedu dve vreće i pustite
da ostatak visi (Slika 14) (ili postavite PLOČE ili TABLETE/PELETE)
spustite ceradu i za što bolje hermetičko zatvaranje, opteretite ivice cerade sa peskom,
vrećama peska, itd. (Slika 15)
na sve četiri strane postaviti upozoravajuće oznake.
Slika 14: DETIA LANAC VREĆICA
obešen na bočnu stranu palete
Slika15: Priprema fumigacije palete
prikazuje paletu duvana prekrivenu
ceradom koja je prethodno pripremljena za
razmotavanje. Uglovi su ojačani kako se
cerada ne bi pocepala. Vreće peska
prekrivaju jedna drugu i dovoljno su teške
da dobro pritisnu ivicu cerade o pod. Ivični
preklopi su slični onima kod zamotavanja
paketa. Kada su sve palete standardnih
dimenzija primena cerada je jednostavna.
4.3 Primena DEGESCH PLOČA i DEGESCH TRAKA
Ove dve formulacije razvijene su iz sledećih razloga:
- za fumigaciju pakovane robe kao što su pirinač i stočna hrana, kao i za osetljivu robu
kao što su kafa, zrna kakaovca, čaj, jezgričavo voće, duvan, suvo voće itd.
- za fumigaciju kontejnera (Slika 17), praznih i punih skladišta (Slika 18) i fumigaciju
ispod cerade (Slika 16), itd.
18
Slika 17: DEGESCH PLOČE
postavljene u kontejner.
Slika 16: Upotreba DEGESCH PLOČA
za fumigaciju robe na paletama.
Zatim, DEGESCH PLOČE i DEGESCH TRAKE se mogu primeniti za zaštitu materijala
budući da suzbijaju štetočine i u pamuku, juti, ratanu i sl.
DEGESCH PLOČE i DEGESCH TRAKE mogu
se primenjivati u svim uslovima skladištenja uz
uslov da je skladište moguće hermetički
zatvoriti. Budući da oba fumiganta sadrže
magnezijumfosfid, mogu se koristiti pri niskim
temperaturama i niskoj vlažnosti.
Doza i vreme izlaganja zavise od nekoliko
činilaca kao što su vrste i razvojni stadijumi
štetočina koje treba suzbiti, gasna nepropusnost
skladišta, temperatura, vlažnost i način na koji
je roba pakovana. Podaci u tabeli 12 samo su
informativni dok poslednju reč imaju važeće
registracije.
Slika 18: DEGESCH TRAKE za fumigaciju prostora.
Tabela 12: doza, vreme izlaganja
Roba
Roba u vrećama
ispod cirade
Sirov
duvan
u
balama,
kutijama,
rolnama
Fumigacije prostora
Rasuto žito
Degesch Ploče
Degesch Trake
Vreme izlaganja
1 – 2 / 30 m3
1 – 2 / 600 m3
Minimalno 3 dana
1
/2 – 1 / 30 m3
1 – 2 / 30 m3
1 – 3 / 15 tona
1
/2 – 1 / 600 m3
Minimalno 4 dana
1 – 2 / 600 m3
1 – 3 / 300 m3
Minimalno 3 dana
Minimalno 3 dana
Budući da je primena DEGESCH PLOČA i DEGESCH TRAKA najznačajnija na duvanu,
prikazujemo praktičan primer fumigacije skladišta duvana.
19
Kontrolni popis za fumigaciju skladišta duvana sa Degesch Pločama ili Degesch Trakama:
A. Postupci pre fumigacije
1. Pročitati sa razumevanjem i slediti uputstva za primenu proizvoda u skladu sa
lokalnim propisima. Proveriti da li radnici imaju potrebne licence i da li su prošli
obuku za rad sa fumigantima.
2. Planiranje fumigacije vrši se u međusobnom dogovoru osoblja skladišta, izvođača
radova (ugovorne firme), sigurnosnog osoblja i osoblja odgovornog za kvalitet
proizvoda. Ugovorom valja obavezati izvođaca fumigacije da preuzima odgovornost za
hermetičnost zatvaranja objekta, a time i odgovornost ako fumigacija ne uspe.
3. Obavestiti policiju, vatrogasce i lokalnu zdravstvenu ustanovu o nameri izvođenja
fumigacije u skladu i zavisno od lokalnih zakona i pravilnika.
4. Sigurnosno osoblje mora biti prisutno sa popisom ljudi kojima je dozvoljen pristup
mestu fumigiranja. Mora biti prisutan i medicinski tim za pružanje prve pomoći.
5. Proveriti da li je protivpožarni sistem ispravan i da li elektricna struja nesmetano
dolazi do kutije osigurača.
6. Pripremiti natpise upozorenja sa imenima osoba i brojevima telefona koje treba
kontaktirati u slučaju nesreće (tj. odgovorne osobe u firmi koja izvodi fumigaciju).
7. Zatvorite mesto fumigacije da se spreči izlazak gasa. To uključuje sva vrata i ulaze
(osim vrata koja će se koristiti za ulazak i izlazak za vreme postavljanja fumiganta),
prozore, ventilacijske sisteme, pukotine i raspukline u zidovima/tavanicama/podovima,
ključaonice, itd.
8. Izračunati zapreminu (volumen) prostora koji se fumigira i prema njemu količinu
potrebnog fumiganta. Imati u vidu da: jedna Degesch Ploča od 117g oslobađa 33g
fosfina, jedna Degesch Traka od 2340g oslobada 20 x 33g = 660g fosfina, preporučena
minimalna doza za gasno-nepropusno izolirane objekte je 1g fosfina /m3.
Pretpostavimo da je zapremina skladišta 15.200 m3, tada je potrebno 15.200 : 33 = 460
Degesch Ploča ili 15.200 : 660 = 23 Degesch Trake.
9. Radnici koji izvode fumigaciju, sigurnosno i medicinsko osoblje moraju imati
sigurnosnotehnički list proizvoda.
10. Pripremiti opremu koja mora da sadrži: zaštitnu masku za celo lice i fosfinske filtere
(npr. AUER ili DRAEGER), sprave za merenje fosfina (npr. AUER ili DRAEGER
testere gasa ili detektorske cevčice (malog, srednjeg i velikog raspona), prikladan
aparat za gašenje požara (pažnja: NE VODU!), burad sa vodom za vodenu
deaktivaciju, katance i ključeve za zaključavanje mesta fumigacije.
11. Postaviti cevčice za merenje koncentracije fosfina u vazduhu i duvanu (npr. balama
duvana).
12. Izmeriti temperaturu vazduha i duvana i saznati vremensku prognozu. Fumigant se ne
sme postavljati ili uklanjati dok ima magle ili za vreme kiše; takođe se ne preporučuje
fumigacija ako se očekuju jaki vetrovi.
13. Objasniti potencijalne opasnosti fosfina svim osobama uključenim u fumigaciju.
14. Označiti mesta na koja će te postaviti fumigant.
15. Označiti zonu zabrane pristupa promera najmanje 20 m.
16. Napraviti poslednje brojanje insekata i ukloniti sve feromonske klopke (npr. Lasiotrap
ili Serico trap).
B. Fumigacija
1. Samo neophodno osoblje mora ostati na mestu fumigacije, proveriti da u objektu nema
drugih osoba, zaključati sve ulaze osim onog kroz koji će izvodači fumigacije izaći.
2. Postaviti fumigant tako da obe površine budu izložene, krećući se u smeru izlaza.
20
3. Zatvoriti, zaključati i označiti (natpisima upozorenja) izlaz kada svi izvođači fumigacije
napuste mesto fumigacije.
4. Pratiti koncentraciju gasa 6, 12, 24, 36, 48, 72, 96 sati i svakih sledećih 24 sata do
završetka fumigacije.
5. Postavite čuvara za vreme trajanja cele fumigacije.
6. Proveriti objekat i okolinu za slučaj izlaska gasa i moguća mesta ispuštanja zatvoriti
noseći odgovarajuću zaštitnu masku sa filterom.
7. Ukoliko je došlo do ispuštanja gasa, a ako to dozvoljavaju lokalni zakoni, dodajte još
fumiganta tako da izvođač fumigacije uđe u objekat noseći SCBA. Ovu opciju treba
razmatrati samo ako je apsolutno nužna i tada sledeći postupke za ulazak kroz zaštitnu
međuzonu. Ovaj postupak je izrazito opasan i ne mora biti nužan. Radije poboljšati
gasnu-nepropusnost objekta dodatnim zatvaranjem.
8. Nastaviti sa fumigacijom najmanje 96 sati.
C. Postupci posle fumigacije
1. Noseći zaštitnu masku za celo lice sa odgovarajućim filterom, otvorite prozore i vrata
spolja ili delimično podignite ceradu.
2. Provetravati dok koncentracija fosfina ne bude ispod 0.1 ppm (zaštitna maska mora se
nositi dok se ne postigne ta vrednost). Najčešce je dovoljno oko 2 dana.
3. Nastavite provetravati dok vrednost fosfina u samoj masi duvana ne bude ispod 0.1
ppm; obično to traje do 4 dana. Međutim ako se za pakovanje duvana koristila
polietilenska folija, tada postupak traje i do 6 nedelja.
4. Ukloniti ostatke fumiganta (potrošene Degesch Ploče ili Degesch Trake), tek kada je
koncentracija fosfina manja od 0.1 ppm.
5. Prebaciti potrošene fumigante u OTVORENE posude (npr. žičane korpe) na označeno,
osigurano, prozračno mesto za mokru deaktivaciju na samom mestu fumigacije.
6. U žičanu korpu od 110 litara staviti najviše 240 Degesch Ploča (ili 12 Degesch Traka) i
potopiti ih u 200 litara vode u buretu. Proveriti da su sve Degesch Ploče (ili Degesch
Trake) prekrivene vodom celo vreme. Ostaviti da se daektivira nepotrošeni
magnezijumfosfid (oko 0.2%); obično to traje 2 dana.
7. Odlagati dekativirane Degesch Ploče (ili Degesch Trake) na ovlaštenu deponiju ili mesto
za spaljivanje. Vodu izliti u kanalizaciju ako je to moguce ili na zemlju. U oba slučaja
slediti lokalne propise.
8. Oslobodite skladište i duvan kada nivo fosfina padne ispod 0.1 ppm i u skladištu i u
duvanu.
9. Nastaviti sa praćenjem štetočina korištenjem novih feromonskih klopki za Lasioderma
serricorne i Ephestia elutella.
10. Pregledati tok fumigacije i optimizovati postupak za sledeću fumigaciju.
Prvi eksperimenti su pokazali da se Degesch Ploče (Degesch Trake) mogu koristiti i za
karantinsku fumigaciju za suzbijanje štetočina na voću (kao što su voćne mušice) i povrću,
te za suzbijanje krompirovog moljca na uskladištenim krompirma. Međutim, preporučuju
se prethodno probne fumigacije na malom uzorku. Doza za takve fumigacije je 1 Degesch
Ploča za 20-40 m3 uz vreme izlaganja 24-96 sati.
4.4 Fumigacija brodova
Prazni brodovi usidreni u lukama fumigiraju se na isti način kao i ostali prostori (vidi
poglavlja 4.2 i 4.3). Brodovi sa napunjenim spremištima fumigiraju se kao podna skladišta
ili roba na paletama (Slika 19). Fumigacija brodova podleže lokalnim pravilima i pravilima
IMO (International Maritime Organization).
21
Pre nego što se započne fumigacija plovila za vreme prevoza tereta, vlasnik broda ili njegov
predstavnik i izvođač fumigacije moraju odrediti da li je plovilo prikladno konstruisano
kako bi se osigurala sigurnost posade broda za vreme trajanja putovanja.
Ako se odluči da plovilo nije povoljno konstriusano i ne omogućuje siguran boravak posade
na brodu za vreme fumigacije, tada se plovilo sme fumigirati jedino ako sva posada napusti
brod. Posada ne sme doći na brod sve dok brod nije propisno provetren i dok vlasnik broda
i izvođač fumigacije ne odrede da je brod siguran za boravak posade.
Osoba odgovorna za fumigaciju mora obavestiti vlasnika broda ili njegovog predstavnika o
potrebnoj zaštitnoj opremi, detekcijskoj opremi velikog raspona i da osoba obučena za
primenu te opreme mora pratiti plovilo sa teretom koji se fumigira.
Objasniti postupke u slučaju nesreće, način ventilacije tereta, povremeno provetravanje i
pregled, te prvu pomoć vlasniku broda ili njegovom predstavniku.
Zatvoriti sve otvore na spremištu tereta ili tanku koristeći se pogodnim, vodootpornim i
gasno-nepropusnim materijalom. Zaključati i/ili na druge načine zatvoriti sve otvore,
prolaze itd. kroz koje je moguće ući u spremište. Postaviti odgovarajuće oznake upozorenja
i opasnosti na spremištu.
Na tankerima sistem brodskih štiva mora biti zatvoren:
o zatvaranjem odgovarajućih ventila
o zatvaranjem otvora u štivama sa gasno-nepropusnim materijalom.
Konsultovati se sa odgovarajućim vlastima.
Ako fumigacija nije završena ili plovilo nije provetreno pre odlaska plovila iz luke, osoba
odgovorna za brod mora osigurati barem 2 seta odgovarajuće lične zaštitne opreme i jednu
spravu za merenje gasa ili para, te osobu obučenu za primenu te opreme u pratnji plovila
za vreme putovanja.
Za vreme fumigacije i provetravanja ili dok plovilo ne napusti luku, izvođač fumigacije
mora postaviti kvalifikovanu osobu koja će korištenjem detektora gasa ispitivati da nije
došlo do ispuštanja gasa u prostore u susedstvu fumigiranog spremišta i sve prostore u
kojima boravi posada.
Slika 19: Fumigacija
brodskom spremištu.
rasutog
žita
u
22
Posebnu pažnju obratiti na prostore u kojima posada živi, kuhinje, skladišta, trpezariju,
kanale kobilice, dnevne boravke, mašinsko odeljenje i sva ostala mesta u koje posada zalazi
ili boravi za vreme putovanja.
Ako se detektuje ispuštanje gasa, osoba odgovorna za fumigaciju mora preduzeti korake da
spreči ispuštanje gasa ili obavestiti kapetana broda ili njegovog predstavnika kako bi
zajednički preduzeli odgovarajuće korake.
Ako se detektuje fosforvodonik, evakuisati prostor ili područje, locirati i zatvoriti mesto na
kojem gas prodire noseći odgovarajuću zaštitnu opremu i koristeći opremu za detekciju.
Provetriti prostor pre nego što se dozvoli ponovni ulazak.
Ako je potrebno, ući u spremištu pre oslobadanja spremišta, odrediti koncentraciju gasa u
prostoru direktno iznad površine tereta koristeći se pritom odgovarajućom opremom za
detekciju i noseći ličnu zaštitnu opremu. Ne dozvoliti ulazak u fumigiran prostor bez
nošenja lične zaštitne opreme, sve dok koncentracije fumiganta ne padnu na siguran nivo,
što će pokazati odgovarajući detektori.
Ne otvarati ili provetravati fumigirana spremišta za vreme putovanja.
Sa kapetanom ili njegovim predstavnikom pregledati sigurnosne mere i postupke za vreme
putovanja.
Za dodatne informacije, kontaktirajte IMO.
4.5 Metoda fumigacije smanjenom cirkulacijom vazduha J-System
Što je J-System?
J-System je sistem recirkulacije koji je razvila firma DEGESCH, a koji kontroliše preciznu
i jednoliku izmenu vazduha unutar mase žita u bilo kakvom skladišnom objektu bez obzira
na njegovu veličinu i oblik. Smesa vazduha i fosforvodonika se recirkulira pomoću
posebnih ventilatora (Slika 20). Kombinacijom tih ventilatora i kontrolisanog otpuštanja
fosforvodonika iz DETIA DEGESCH fumiganta, smrtonosna koncentracija fumiganta
postiže se kroz masu žita nakon kraćeg vremena odlaganja u poređenju kada se vrši
fumigacija bez upotrebe J-Systema.
Slika 20: Ventilator J-Systema.
23
Kako radi J-System?
TABLETE (takođe i PELETE, VREĆICE, PREKRIVAČI, DEGESCH PLOČE ili
DEGESCH TRAKE) postave se na površinu žita (Slika 21). Nakon kraćeg vremena
odlaganja, fosforvodonik se polako ispušta u prostor silosa (brodskog spremišta itd.). JSystem se aktivira nakon postavljanja. Kroz prethodno postavljene cevi ventilator(i) uvlače
smesu gasa i vazduha iz prostora u masu žita. Ova recirkulacija gasa uspostavlja
ravnomernu koncentraciju fosforvodonika kroz skladište žita. Ovakvo balansiranje
koncentracije fumigacijskog gasa se nastavlja sve dok fumigant nije u potpunosti
razgrađen. Nakon preporučenog vremena izlaganja, J-System se koristi za provetravanje
fumigirane robe.
Slika 21: Primena Detia Prekrivača u
fumigaciji broda sa J-Systemom
Ravnomerna koncentracija gasa u svim delovima mase žita i sporo kretanje vazduha
omogućuje 100%tno suzbijanje svih razvojnih stadijuma insekata. Postavljanje i
rukovanje J-Systemom je ekonomično. J-System je moguće postaviti unutar objekta (npr.
silosa) ili izvan mesta koje se želi fumigirati (npr. brodskog spremišta). Sastavni delovi
(npr. cevi) su standardnih dimenzija i prikladni su za gotovo sve skladišne prostore pod
uslovom da je prostor gasno-nepropusan. J-System je moguće koristiti u svim skladištima
žita (Slika 22), uključujući spremišta od valovitog čelika, čelična varena spremišta ili
šrafovima spojena čelična spremišta, betonske silose, podna skladišta, ukopana skladišta,
barke i brodove (Slika 21). Upotrebom J-Systema tretiraju se stotine miliona tona žita u
SAD, Argentini, Tajlandu, Vijetnamu, Južnoj Africi i Europskoj Uniji.
Slika 22: Fumigacija silosa žita upotrebom
J-Systema.
24
5. Insekti koji se suzbijaju
DETIA DEGESCH proizvodi su efikasni protiv svih vrsta skladišnih štetočina i njihovih
predadultnih stadijuma – to jest jajašaca, larvi, lutki (tabela 13).
Osim insekata, fumigaciju ne mogu preživeti ni druge štetočine uskladištenih proizvoda
kao što su pacovi i miševi. Neke grinje mogu razviti vrlo otporan stadijum hypopus
(stadijum mirovanja) koje jednim tretiranjem nije moguće suzbiti u potpunosti. Međutim,
DETIA DEGESCH proizvodi daju dobre rezultate i kod zaraze grinjama.
Iako je moguće postići potpuno suzbijanje svih navedenih štetočina, to ponekad u praksi
nije moguće realizovati.
Činioci koji umanjuju 100%-tni učinak fumigacije su isticanje gasa, slaba raspodela glasa,
nepovoljni uslovi izlaganja itd. Takođe, neke vrste insekata, kao npr. Sitophilus,
Trogoderma ili Rhizopertha su manje osetljive na fosforvodonik od drugih vrsta. Da bi se
postiglo maksimalno suzbijanje, posebnu pažnju treba posvetiti zatvaranju objekta,
upotrebom viših doza, produživanjem vremena izlaganja, slediti pravilne postupke
primene, te imati povoljne uslove temperature i vlažnosti.
Tabela 13:
Važne štetočine uskladištenih proizvoda koje je moguće suzbiti primenom fosforvodonika
TVRDOKRILCI
Coleoptera
Acanthoscelides obtectus (Say)
Anthrenus museorum (L.)
Araecerus fasciculatus
Attagenus pellio (L.)
Callosobruchus chinensis (L.)
Caryedon serratus (Oilv.)
Cryptolestes (Laemophloeus)
ferrugineus (Steph.)
Dermestes lardarius (L.)
Gnathocerus cornutus (F.)
Lasioderma serricorne (F.)
Necrobia rufipes (Deg.)
Niptus hololeucus (Fld.)
Oryzaephilus surinamensis (L.)
Prostephanus truncatus (Horn)
Ptinus fur (L.)
Ptinus tectus (Boield.)
Rhizoperta dominica (F.)
Sitophilus granarius (L.)
Sitophilus oryzae (L.)
Sitophilus zeamais (Motsch)
Stegobium paniceum (L.)
Tenebrio molitor (L.)
Tenebroides mauritanicus (L.)
Tribolium castaneum (Herbst)
Tribolium confusum (J. du V.)
Trogoderma granarium (Everts)
Graškov žižak
Muzejska buba
Žižak kafe
Kineski žižak
Lemofleus
Slaninar
Rogati brašnar
Duvanska buba
Medena buba
Surinamski brašnar
Kradljivac
Dominikanski brašnar, Rizoperta
Žitni žižak
Pirinčani žižak
Kukuruzni žižak
Hlebna buba
Veliki brašnar
Mauritanski brašnar
Kestenjasti brašnar
Mali brašnar
Trogoderma žita
25
LEPTIRI
Lepidoptera
Corcyra cephalonica (Saint.)
Ephestia (Cadra) cautella (Wlk.)
Ephestia elutella (Hübn.)
Ephestia kuehniella (Zell.)
Nemapogon granella (L.)
Plodia interpunctella (Hübn.)
Sitotroga cerealella (Oilv.)
Pirinčani moljac
Duvanov moljac
Brašneni plamenac
Ambarski moljac
Bakrenasti plamenac brašna
Žitni moljac
6. Popis roba koje se mogu tretirati sa fosfinom (PH3)
Sirova poljoprivredna roba, hrana za životinje i sastojci hrane za životinje koji se mogu
tretirati DETIA DEGESCH proizvodima su, sledeći:
ječam, raž, pšenica, zob, tritikale (pšenoraž), pirinač
proso, sirak, kukuruz
stočna hrana (npr. seno, slama, itd.) i sastojci za stočnu hranu
semenke suncokreta, semenke pamuka,
soja, kafa u zrnu, semenke kakaovca,
semenke povrća i cveća, šafranjika,
semensko i mahunasto povrće,
koštuničavo voće (indijski oraščići, pekan, bademi, kikiriki, itd.)
Sledeći primeri obrađenih namirnica mogu se fumigirati sa DETIA DEGESCH
proizvodima. Obrađena hrana ili roba u vrećama nikada ne sme doći u kontakt sa
praškastim ostacima fumiganta. Stoga se preporučuje primena DEGESCH PLOČA,
DEGESCH TRAKA. VREĆICA, LANACA VREĆICA, PREKRIVAČA, FORTE
VREĆICA:
obrađena žita (uključujući mlinarske frakcije i pakovana žita)
brašno, žita i pekarske smese
hrana od žita (npr. testenina, keks, krekeri, itd.)
sojino brašno i mlinarske frakcije
slad
sušeno i dehidrirano voće (npr. urme, smokve, grožđice itd.)
sušeno i dehidrirano povrće (npr. grašak, pasulj, sočivo, proizvodi od
krompira, itd.)
soljeni, sušeni i obrađeni mesni i riblji proizvodi
mlečni proizvodi (npr. mleko u prahu, sir i ostali proizvodi u proizvodnji sira
itd.)
obrađena kafa i čaj, obrađeno lekovito bilje, začini i mirođije
čokolada i proizvodi od čokolade
obrađeni žuti šećer i beli šećer
obrađeno koštuničavo voće
Sledeći primeri neprehrambenih namirnica mogu se fumigirati DETIA DEGESCH
proizvodima. Duvan i još neka neprehrambena roba nikada ne sme doći u kontakt s
praškastim ostacima fumiganata. Zato se preporučuje primena DEGESCH PLOČA,
DEGESCH TRAKA a u slučaju da to nije moguće primena VREĆICA, LANACA
VREĆICA, PREKRIVAČA i FORTE VREĆICA:
26
duvan
sirova i obrađena prirodna vlakna (npr. vuna, pamuk, tkanine itd.)
koža, proizvodi od kože, krzna i kože životinja
perje
drvo, drvna građa, nameštaj, bambus, ratan i njihovi proizvodi
papir i proizvodi od papira
suve biljke i cveće
sve vrste semena
materijal za pakovanje (npr. kartonske kutije, papirnate i jutane vreće,
drvene kutije itd.)
7. Prevoz, skladištenje i odlaganje DETIA DEGESCH proizvoda
Navedene preporuke za skladištenje i odlaganje izreagovanih fumiganata date su kao opšti
uputi. Kod skladištenja i odlaganja proizvoda slediti lokalne propise.
7.1 Prevoz
DETIA DEGESCH fosfinski fumiganti su klasifikovani kao opasna roba i moraju se
prevoziti u skladu sa međunarodnim propisima, tj. IMO (International Maritime
Organization) i ICAO (International Civil Aviation Organization).
Prevozna klasifikacija:
o Aluminijumfosfid
- Klasa 4.3. UN-br.: 1397
o Magnezijumfosfid
- Klasa 4.3. UN-br.: 2011
Pakovanja ovih proizvoda testirale su i odobrile državni organi Republike Nemačke i ona
su u skladu sa preporukama Ujedinjenih Nacija.
Napomene:
U vazdušnom prevozu, radi ograničenja težine, mogu se prevoziti samo pakovanja najveće
mase do 1 kg i to samo u teretnim avionima. Ovo ograničenje ne odnosi se na nova
pakovanja DEGESH PLOČA i DEGESCH TRAKA u buradima. Detaljne informacije su
dostupne kod proizvođača.
7.2 Skladištenje
Limenke i burad treba čuvati zaključane (katancem i ključem) na suvom, hladnom i dobro
provetrenom mestu. Ne skladištiti u građevinama u kojima borave ljudi ili domaće
životinje.
Ne kontaminirati vodu, hranu ili stočnu hranu skladištenjem pesticida na istom mestu gde
se skladišti navedena roba.
Čuvati izvan dohvata dece.
Rok trajanja proizvoda je neograničen sve dok je ambalaža čvrsto zatvorena i dok se
skladišti prema preporukama DETIA DEGESCH.
27
PELETE / KUGLICE su pakovane u gasno-nepropusnim aluminijumskim bocama koje se
mogu zatvoriti. Otvorene boce ne izlagati atmosferskoj vlazi duže nego što je to nužno i
boce dobro zatvoriti pre vraćanja u skladište.
7.3 Odlaganje
Kod svakog rukovanja moraju se osigurati uslovi da ne dođe do udisanja praškastih
ostataka. Mokar postupak deaktivacije i sve radnje koje on uključuje moraju se izvesti na
otvorenom. Ni u kom slučaju praškasti ostaci se ne smeju staviti u zatvoren posudu, čak ni
privremeno.
7.3.1. TABLETE i PELETE
Kako smo ranije naglasili, praškasti ostaci TABLETA i PELETA još sadrže ostatke
neizreagovanog magnezijum ili aluminijum fosfida. Stoga se moraju sakupiti i zbrinuti na
siguran način.
Posle fumigacije, kada su TABLETE i PELETE bile postavljene na male plastične ili
papirnate listove, praškaste ostatke je lako sakupiti i uništiti. Treba ih staviti u otvorene
posude (kutije, itd.) i kasnije deaktivirati na otvorenom.
Deaktivacija praškastih ostataka uspešno se izvodi mokrim ili suvim postupkom.
Suvi postupak deaktivacije
Svaki list na kojem se nalazi praškasti ostatak, presaviti u mali zavežljaj i spaliti u mestu za
spaljivanje ili zbrinuti na ovlašćenom mestu za odlaganje otpada.
Mokri postupak deaktivacije
Kod ovog postupka praškasti ostatak se meša sa vodom. Posuda u kojoj će se vršiti
deaktivacija prvo se delimično napuni vodom u koju se doda deterdžent za smanjenje
površinskog napona.
Zatim se praškasti ostatak polako dodaje u vodu uz kontinuirano mešanje. Nikako se ne
sme voda naliti na praškasti ostatak! Ostaci TABLETA i PELETA moraju se temeljno
pomešati sa vodom. Gas koji pritom nastaje ne sme se udisati. Kada se na površini vode
više ne pojavljuju mehurići gasa, tečnost se iz posude može prosuti na otpad. Za vreme
izvođenja mokrog postupka deaktivacije delimično neizreagovane prašine obavezno nositi
odgovarajucu ličnu zaštitnu opremu.
7.3.2. VREĆICE, DETIA TRAKE, PREKRIVAČI, LANCI VREĆICA i
FORTE VREĆICE
Suva deaktivacija
Obesite VREĆICE, DETIA TRAKE, PREKRIVAČE, LANCE VREĆICA ili FORTE
VRECICE u provetrenu posudu, kao što je žičani kavez, pomoću lanca ili neceg sličnog.
VREĆICE i PREKRIVAČE držati u kavezu dok ne oslobode sav gas. VREĆICE i
PREKRIVAČE iz kojih je delimično oslobođen gas, mogu se i raširiti po zemlji na
osiguranom otvorenom prostoru, udaljenom od nastanjenih građevina, da ih deaktivira
atmosferska vlaga. VREĆICE i PREKRIVAČE koji nisu bili izloženi minimalno vreme
(navedeno u uputstvu za izlaganje) ne smeju se pokrivati sa peskom. Suva deaktivacija
preporučuje se samo za neiskorištene ili delimično potrošene VREĆICE i PREKRIVAČE.
28
Ako niste sigurni da li su VREĆICE i PREKRIVAČI potrošeni, kontaktirajte proizvođača
DETIA DEGESCH GmbH.
Može doći do zapaljenja ako veliki broj nepotpuno izreagovanih VREĆICA i
PREKRIVAČA dođe u dodir sa tekućom vodom. Do zapaljenja može doći i kada je posuda
za skladištenje otvoren ili probušen. Zato se skladište treba nalaziti na otvorenom,
relativno izolovanom mestu zaštićenom od kiše.
Mokra deaktivacija
Posudu odgovarajuće veličine napuniti do 2/3 vodom. Upotrebiti valjak sa šiljcima (Slika
23) da se probuši Tyvek materijal kako bi se ostvario bolji dodir sa vodom. Potopiti
VREĆICE i PREKRIVAČE na 36 sati. Metalna mreža dobro će VREĆICE i
PREKRIVAČE držati potopljenima. Ne prekrivati posudu. Postupak se mora izvoditi na
otvorenom ili uz dovoljno jaku ventilaciju koja će izvlačiti gas prema napolju.
Slika 23: Valjak sa šiljcima za bušenje DETIA
PREKRIVAČA pre mokre deaktivacije
7.3.3. DEGESCH PLOČE i DEGESCH TRAKE
Potrošene PLOČE i TRAKE sakupiti za odlaganje u prozračan spremnik, kao što su žičana
korpa ili vreće od poroznog materijala (pamuka ili sličnog materijala).
Na otvorenim područijima, DEGESCH PLOČE i DEGESCH TRAKE mogu se zbrinuti
zakopavanjem. Neizreagovane ili nedovoljno izložene DEGESCH PLOČE i DEGESCH
TRAKE moraju se deaktivirati pre odlaganja na mesto odlaganja otpada.
DEGESCH PLOČE i DEGESCH TRAKE mogu se deaktivirati „Mokrim postupkom“.
Za deaktivaciju ovih proizvoda u vodu ne treba dodati deterdžent. Napuniti bure ili neku
drugu posudu za mokru deaktivaciju do 2/3 sa vodom. Iznad površine vode do ivice bureta
ne sme ostati prevelik prostor.
U dobro provetrenom prostoru, na otvorenom potopiti čitave DEGESCH PLOČE ili
DEGESCH TRAKE u vodu. DEGESCH PLOČE i DEGESCH TRAKE opteretiti
odgovarajućim teretom kako bi ostale ispod površine vode.
29
Formulacije na bazi aluminijum i magnezijum fosfida vrlo brzo i žestoko reaguju sa
tekućom vodom. Zato pre deaktivacije veće količine delimično potrošenog proizvoda prvo
izvesti probnu deaktivaciju manje količine proizvoda potapanjem u vodu. Za procenu
brzine i intenziteta kojom će se deaktivacija događati, prvo u vodu staviti nekoliko kašičica
praškastog ostatka TABLETA ili PELETA ili 1-2 pojedinačne DEGESCH PLOČE ili tek
deo DEGESCH TRAKE.
Pažnja: delimično potrošene DEGESCH PLOČE i DEGESCH TRAKE se mogu zapaliti
ako isplivaju na površinu vode. DEGESCH PLOČE i DEGESCH TRAKE koje oslobađaju
gas moraju biti potopljene najmanje 10-15 cm ispod površine vode kako ne bi došlo do
dimljenja oslobođenog fosforvodonika.
8. Sigurnosne preporuke
Navedene su najvažnije sigurnosne preporuke:
-
Pažljivo pročitati uputstvo za upotrebu i tačno ih slediti.
Osoba koja nadgleda fumigaciju mora imati ovlašćenje za poslove fumigacije, a osoblje
koje pomaže kod izvođenja fumigacije mora biti edukovano o primeni PH3 fumiganata.
Neobučeno osoblje ne sme rukovati fumigantima.
Fumigaciju ne sme izvoditi samo jedna osoba (u svakom trenutku najmanje dve osobe
se moraju nalaziti u građevini gde se vrši fumigacija).
Za vreme fumigacije mora biti dostupna ispravna lična zaštita za disajni sistem.
Na mestu izvođenja fumigacije uvek mora biti oprema i uputstvo za pružanje prve
pomoći.
Ako je moguć dodir sa TABLETAMA/PELETAMA ili praškastim ostatkom nositi suve
rukavice od pamuka ili nekog drugog materijala.
Nikada ne otvarati limenke/posude/folije u zapaljivom okruženju. Njih treba otvoriti na
otvorenom.
Sprečiti dodir fumiganata i tekuće vode.
Fumigante ne stavljati na gomile, kupe ili tako da se preklapaju.
Odlaganje praznih limenki/posuda/folija izvršiti na preporučen način.
Pre izvođenja fumigacije obavestiti odgovarajuće službe (vatrogasce, policiju, itd.)
Fumiganti na bazi fosforvodonika ne smeju se koristiti za vakuumsku fumigaciju.
Za vreme primene fumiganata, izlaganje fosforvodoniku ne sme preći vrednost praga
ograničenja (TLV-Treshold Limit Value) za 8 sati.
Pre ulaska nezaštićenih radnika u prostor koji je fumigiran, prostor mora biti
provetren na vrednost praga ograničenja (TLV-Treshold Limit Value) ili na nižu
koncentraciju gasa.
Obrađene prehrambene namirnice i stočna hrana koja je fumigirana sa PH3 mora se
provetravati najmanje 48 sati pre nego što se sme ponuditi krajnjem korisniku.
Maksimalna količina ostataka (toleranca) (MRL – Maxiumum Residue Limit) iznosi 0.1
mg/kg PH3 za žitarice te 0.01 mg/kg PH3 za obrađene prehrambene namirnice.
Čuvati limenke/posude/folije čvrsto zatvorenima.
Zaštititi materijale koji sadrže metale, kao što su bakar, srebro, zlato, njihove legure i
jedinjenja jer fosforvodonik deluje korozivno.
TABLETE/PELETE i/ili njihovi izreagovani praškasti ostaci ne smeju doći u dodir ni
sa jednom vrstom obrađenih prehrambenih namirnica.
Praznu ambalažu aluminijum/magnezijum fosfidnih fumiganata nikada ne koristiti u
druge svrhe. Mogu se samo reciklirati ili preraditi.
30
-
Za vreme fumigacije nijedna osoba ne sme spavati u bilo kojem delu građevine u kojoj
se vrši fumigacija.
Needukovano osoblje nikada ne sme rukovati fumigantom.
Postaviti natpise upozorenja na mestima gde se vrši fumigacija.
Za vreme rukovanja fumigantom ne jesti, ne piti niti pušiti. Oprati ruke nakon
rukovanja fumigantom.
Postaviti čuvara za vreme trajanja cele fumigacije.
Proizvodi DETIA DEGESCH su pesticidi sa ograničenom primnom i smeju ih koristiti
samo ovlašćene firme ili osobe, osobe pod nadzorom ovlašćene osobe i samo u prisustvu
ovlašćene osobe. U prisustvu ovde znači da ovlašćena osoba mora biti prisutna na mestu
fumigacije.
Načini i metode primene fumiganata razlikuju se od slučaja do slučaja i nisu pod
kontrolom proizvođača. Zato, proizvodač ne preuzma nikakvu odgovornost za moguće
greške kod izvođenja ili štete nanesene ljudima, životinjama ili stvarima.
9. Zaštitna i detekcijska oprema
Za fumigaciju PH3 nije potrebna posebna zaštitna odeća. Međutim, ako je radna odeća
došla u dodir sa PH3, pre ponovne upotrebe mora biti temeljno provetrena. Nošenje
zaštitnih rukavica preporucuje se kod rukovanja sa TABLETAMA, PELETAMA ili
praškastim ostacima.
Za vreme postavljanja fumiganata nije nužno nositi zaštitne maske, međutim one uvek
moraju biti uz radnika.
Zaštita za disajne puteve je nužna ako postoji mogućnost da koncentracija fosfina pređe
vrednost praga ograničenja (TLV-Treshold Limit Value). Na primer, zaštita za disajne
puteve je nužna kod ulaska u delimično provetren prostor nakon fumigacije ako je
koncentracija fosfina viša od vrednosti praga ograničenja (TLV-Treshold Limit Value).
Mora se koristiti odgovarajuća maska za celo lice u kombinaciji sa odgovarajućim filterom
za fosfin (Slika 24 i Slika 25). Ako koncentracija gasa poraste iznad graničnih vrednosti (u
skladu sa lokalnim propisima) mora se koristiti izolacioni aparat sa samostalnim dovodom
vazduha (SCBA).
Za merenje koncentracije gasa koristiti indikator gasa sa indikatorskim cevčicama od istog
proizvođača. Sa ovom opremom moguće je izmeriti koncentracije fosfina od 0.01 do 10000
ppm.
Detaljnije informacije o zaštitnoj opremi i opremi za detekciju gasa mogu se dobiti na
zahtev direktno od proizvođača.
31
Slika 24: Zaštitna i detekcijska oprema;
gas maska i filter, indikator gasa i
indikatorske cevčice
Slika 25.: Osnovna oprema za izvođače
fumigacije firme DETIA DEGESCH
10. Prva pomoć i lečenje
Fosfin se apsorbuje najčešće preko pluća. Apsorpcija kroz kožu i sluzokožu dosad nije
dokazana. Ako se apsorbuju visoke koncentracije PH3 odmah se javljaju simptomi bolesti.
Međutim, kod izloženosti niskim koncentracijama fosfina (do nekoliko ppm), teški
simptomi i opasnost po život mogu se javiti i nakon više od 48 sati, posebno kod ponovnih
izlaganja gasu. Količina apsorbovanog gasa utvrđuje se samo u posebnim slučajevima.
10.1 Simptomi
Rani simptomi: ponašanje nalik na pijanstvo. Ugrožena osoba ne prepoznaje opasnost!
Simptomi koji se mogu pojaviti odmah ili do 48 sati nakon izlaganja:
Nedostatak daha / vrtoglavica / nemirnost / povraćanje / glavobolja / bol u stomaku /
osetljivost na hladnoću / proliv (kao kod trovanja hranom) / znojenje / bol u grudima /
kratkotrajan gubitak svesti / konvulzije / poremećaji ravnoteže / nesvestica / zastoj disanja
i rada srca.
Obavezno potražiti lekarsku pomoć ne samo kod pojave simptoma trovanja, već i kod
opravdane sumnje na otrovanje.
10.2 Prva pomoć
Ukloniti unesrećenu osobu iz otrovane atmosfere.
Spasioci se moraju zaštititi (zaštitna maska za celo lice).
Skinuti odeću (odeća često apsorbuje velike količine gasa) i izneti je na otvoreno.
Ako je osoba u nesvesti, postaviti je u stabilan bočni položaj.
Posmatrati unesrećenu osobu, čak i ako se oseća dobro.
Umiriti unesrećenu osobu te polako i smireno razgovarati sa njom.
Unesrećenu osobu utopliti i neka miruje.
Ako je unesrećena osoba bila u dodiru sa fumigantom (prašinom i sl.), očistiti preostali
prah četkanjem i tek nakon toga koristiti vodu za čišćenje.
32
U slučaju dodira s očima: vatom/pamukom ukloniti ostatke proizvoda (metalnog fosfida).
Tek kada više nema vidljivih ostataka u očima, isprati sa mnogo vode; primjniti kapi za
oči. Blagi simptomi trovanja potpuno nestaju nakon 1 do 2 sata boravka na čistom zraku.
Ostale mere koje može preduzeti laik:
Ako se sumnja na trovanje udisanjem (pojava pulmonalne iritacije), odmah primeniti
pumpicom 10 doza aerosola kortizona. Nakon 10 minuta ponoviti 5 doza te nakon sledećih
pola sata opet primeniti 5 doza.
U slučaju zastoja cirkulacije primeniti stimulanse cirkulacije.
Princip: što se ranije započne sa lečenjem, veće su šanse za oporavak. Bolje je primeniti
suvišan postupak nego lečenje započeti prekasno.
Odmah prevesti unesrećenu osobu u bolnicu, čak i ako se samo sumnja na trovanje.
Unapred obavestiti bolnicu telefonom i naglasiti verovatnost trovanja sa fosfinom.
Na putu do bolnice/lekara unesrećena osoba mora uvek imati pratnju. – Postoji mogućnost
da se stanje unesrećene osobe pogorša.
Mere koje preduzima lekar na mestu nesreće ili tokom prevoza:
Kortizon: prvo primeniti metil prednisolon 1000 mg i.v. i i.m. i dati unesrećenoj osobi da
udiše Auxiloson ili aerosol sa kortizonom. Dati Cysteine (Reducdyn) i.v. i oralno. Za
konvulzije, dati diazepam. Terapija je simptomatska. Pratiti elektrolite. Na putu do
bolnice/lekara unesrećena osoba mora uvek imati pratnju.
10.3 Lečenje
Uobičajen uzrok svih simptoma trovanja na početku je oticanje kože, sluzokože i tkiva, uz
isticanje tečnosti. Oticanje. Edem: pluća, gastrointestinalnog trakta. Ako se ne može sa
sigurnošću utvrditi apsorbovana količina otrova, odmah je nužno sprovesti dijalizu.
Za utvrđivanje PH3, smrznuti serum i dijaliziranu tečnost na -35°C i sačuvati ih. (Smzavati
na suvom ledu. Za slanje uzoraka koristiti pakovanje sa izolacijom).
Kortizon: prvo primeniti metil-prednisolon 1000 mg i.v. i i.m. i dati unesrećenoj osobi da
udiše Auxiloson ili aerosol sa kortizonom.
Pratiti elektrolite.
Dati Cysteine (Reducdyn) i.v. i oralno.
Za konvulzije, dati diazepam.
Terapija je simptomatska.
Navedene napomene se temelje na iskustvu lekara specijaliste i procenama iz relevantne
naučne i medicinske literature, ali ih ne treba smatrati jedinim preporukama. One ne
oslobađaju lekara ili osoblje prve pomoći od poštovanja pravila medicinske struke u
primeni odgovarajuće nege i pomoći. Proizvođač ne preuizma odgovornost za moguće
greške u lečenju i pružanju prve pomoci.
33
Download

DETIA DEGESCH PRIRUČNIK Za sigurno rukovanje i