ELW Global Limited 12 Jersey Drive, Longmeadow East, Edenvale 1609, South Africa www.elwglobal.com Posredovanje u naplati potraživanja iz Libije za kompanije iz bivše Jugoslavije Ovim putem želimo vas upoznati da naša firma ELW GLOBAL ima veoma dobru poslovnu saradnju sa novom Tranzicionom Vladom Libije. Shodno tim dosadašnjim odnosima u mogućnosti smo da vam pomognemo oko naplate vašeg potraživanja od države Libije. Dug je naplativ ukoliko nije ušao u medjudržavni dug, odnosno ako država Libija duguje direktno vašem preduzeću. Postupak naplate duga je sledeći: ‐ Prvo se identifikuje postojeći dug kod Ministarstva finansija Tranzicone Vlade Libije ‐ Kada se utvrdi postojanje duga, druga faza je utvrdjivanje tačnog iznosa dugovanja na osovu postojeće dokumentacije kojom oni raspolažu i kojom Vi raspolažete (da li su izmirene sve Vaše obaveze po ugovoru, da li je kompletno završen ugovoreni posao i dr.) ‐ Kada se završe sve provjere, usklade potraživanja, dogovara se termin Vašeg odlaska u Libiju radi potpisivanja Ugovora o isplati sa Ministarstvom finansija Libije. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju u vezi sa naplatom duga, potrebno je da nam dostavite neophodne podatke za identifikaciju i to: ‐ Kada i s kim je potpisan ugovor o izvođenju radova i Vaš iznos potraživanja, na osnovu Vaše dokumentacije kojom raspolažete, ‐ Ko je raspisao Tender, kada i pod kojim brojem, ‐ U kojem mjestu i na kom gradilištu su izvođeni radovi, ‐ Sve druge informacije u vezi sa navedenim za koje Vi smatrate da su bitne u postupku identifikacije, a koje su Vam dostupne u ovom momentu. Takođe, predlažemo da održimo radni sastanak na ovu temu kojem bi prisustvovali predstavnici naše i Vaše firme i razmijenili informacije u vezi navedenog. Sve informacije možete dobiti na e‐mail adresi: [email protected] ili na br. tel.: 0038755/231‐185 i 0038755/231‐142. 
Download

ELW Global Limited