CILJ
Naš cilj je da stvorimo svetski mir
za sva vremena osnivanjem i trajnim održavanjem velike grupe
Maharišijevih vedskih pandita. Ovi
panditi su stručnjaci u drevnim vedskim tehnologijama mira koje je
Mahariši Maheš Jogi obnovio u njihovoj celokupnosti i čistoti. Naučna
istraživanja su pokazala da se kada velika grupa vedskih pandita praktikuje
vedske tehnologije, Transcendentalnu
meditaciju i jogijsko letenje ( Jogu),
i recitovanje Veda ( Jagje) stvara veća
koherencija i sklad u kolektivnoj svesti. Rezultat toga su mirni i pozitivni
trendovi u društvu i značajno smanjenje kriminala, nasilja, terorizma i
rata. Početni cilj nam je da održavamo
grupu od 9000 Maharišijevih vedskih pandita, kvadratni koren iz 1%
stanovništva sveta. Naučna istraživanja
su utvrdila da je ovaj broj dovoljan da
proizvede snažan pozitivan efekat za
ceo svet.
RAČUN U BANCI:
ING Bank, Roermond,
The Netherlands
Adresa Primaoca:
BST Europe, Station 24,
NL-6063 NP Vlodrop
Account Number: 65.96.20.804
IBAN NL74INGB0659620804
BIC (Swift code) INGBNL2A
Treba napomenuti da je svrha uplate
Donacija za Brahmasthan Indije i
Mahariši nacionalna Jagja za Srbiju
OSOBE ZA KONTAKT:
Marija Petrović i Voja Trajković
Telefon: 065/8192022
[email protected]
ONLINE DONACIJE:
www.vedicpandits.org/donate
VAŠI PRILOZI ĆE POMOĆI DA SE:
• Dovrši naselje za 9000 vedskih pandita
u središnjoj Indiji, koje je već delimično
izgrađeno
• Obezbede sredstva potrebna da 9000
potpuno obučenih Maharišijevih vedskih
pandita trajno boravi u ovom naselju
• Obnovi uloga vedskih pandita kao
mirotvoraca u društvu
• Sačuva usmena tradicija recitovanja Veda
koju je UNESCO priznao kao
“jedinstveno kulturno nasleđe od velikog
značaja” za čovečanstvo
• Održava mir u svetu.
Primenom Vedskih tehnologija svesti – Joge i Jagje –
Maharišijevi vedski panditi stvaraju snažno dejstvo mira i
sklada za ceo svet.
~ Pozivamo Vas da pružite podršku ovom važnom poduhvatu koji će blagosloviti ceo svet mirom i nepobedivošću za sva buduća vremena. ~
PROJEKAT
Tokom prethodnih deset godina
kupljeno je 7000
kvadratnih kilometara
zemlje u geografskom
mesečno
pokriva
središtu ili Brahmatroškove za
sthanu Indije. Selo za
jednog
2400 vedskih pandita
vedskog
pandita .
već je izgrađeno u
180€
skladu sa pravilima
Mahariši Vastua. Trenutno u njemu
živi 2400 potpuno obučenih pandita, a počela je izgradnja smeštaja za
još 6800. Osim toga, 4300 učenikapandita se
obučava u
24 oblasna
centra. Svrha
ovog važnog
poduhvata
je da se što
pre napravi
grupa od 9000 pandita koji trajno borave u Brahmasthanu Indije i izvode
Mahariši Jagje za svetski mir.
Prezime:
Ime:
Pošaljite na
adresu:
Ulica:
Grad/Poštanski broj:
Telefon:
Email:
Da, želim da dam prilog za izdržavanje
Maharišijevih vedskih pandita u Indiji u iznosu od:
Osobe za kontakt:
Marija Petrović i Voja Trajković
Ambasadori Brahmananda
Sarasvati Fondacije za Srbiju
Telefon: 065/8192022
[email protected]
Brahmananda Saraswati Trust
Station 24
NL-6063 NP Vlodrop, The Netherlands
www.vedicpandits.org
q 10€ q 25€ q 50€ q 100€
q 180€ q 500€ q 1000€* q €______
* 1000€ je dovoljno za Mahariši nacionalnu Jagju nivoa J
q Mesečno
q Jednokratni prilog
Potpis
Datum
Sve informacije se smatraju poverljivim i neće biti davane trećim
licima. Hvala Vam što podržavate osnivanje i rad grupe
Maharišijevih vedskih pandita.
Voja Trajković
Ambasador Brahmananda
Sarasvati Fondacije
Rudovci BB
11566 Rudovci
Concept & Design: Michael Seefluth, Tübingen, Germany
Download

VAŠI PRILOZI ĆE POMOĆI DA SE: