Postbus 50, 6920 AB Duiven
Bezoekadres
Aan de bewoner(s) van dit pand
Utrechtseweg 68
Arnhem
Postadres
Postbus 50
6920 AB Duiven
www.liander.nl
Datum
17 januari 2015
Betreft
Gasstoring in uw wijk
Geachte heer, mevrouw,
Op vrijdag 16 januari heeft u van ons een brief ontvangen met informatie over de gasstoring in uw
wijk. Voor de klanten die geen Nederlands spreken, hebben wij die brief laten vertalen naar het
Engels, Pools, Turks en Arabisch. Zie bijlage.
Met vriendelijke groet,
Liander N.V.
drs. Jan van Oorschot
directeur Klant en Markt
Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.
NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.
Dear Sir/Madam,
Due to a fracture in the gas main your home or property has had no gas supply since the morning
of Thursday 15 January. We are extremely sorry for this and are writing to inform you of the latest
developments. We will keep you informed daily by letter.
Be careful when using electrical appliances
The use of extra electrical appliances risks overloading the electricity network, so we would ask
you to use as few other electrical appliances as possible alongside an electric heater (such as hot
plates, washer/driers etc.).
The electricity company is currently working hard to reinforce the mains with extra generating
sets. The issue of electric heaters has been temporarily suspended this evening. The local
authority is however ensuring that people who need care or assistance will in any case receive a
heater. The issue of heaters to other residents will start again as soon as possible.
Also do not use more than 1 heater and do not use an extension cable for the heater as that is
dangerous.
Your home will be reconnected as soon as the gas pipes have been cleaned
In order to restore the gas supply these gas pipes first have to be cleaned. As soon as this has
been done we will come and turn your gas valve back on. Our fitter can and will always identify
himself. He will be wearing his identification badge in a clearly visible place on his uniform.
Time of restoration of gas supply unfortunately not yet known
Because cleaning the gas pipes is a time consuming job, at the moment we are unfortunately not
able to tell you exactly when your gas will be back on. We hope to be able to restore the gas
supply to the first clients over the weekend. Each time we have cleaned a section of gas pipe, we
will reconnect those clients. We expect to take until the middle of next week to complete all the
work.
Do NOT use any alternative gas sources designed for use outside inside your home (for
example camping gas)
We advise against using camping gas appliances in your home and want to warn you of the
serious health risks when using these in the home as they may give off carbon monoxide.
Shower facility
You can use the showers at the training school of Tata Steel, Rooswijkweg 61, Velsen-Noord. Ask
in the hall of the building, which is open from 8.00 am to 5.00 pm.
Please will you hang a note on your door?
If you have not already done so, please would you put a note on your door when you have shut
off your gas supply and turned off all gas appliances. If you are away from home for some time we
would advise you make arrangements with your neighbours to do this. You do not have to stay at
home. When we are able to turn the gas supply back on, we will come along to turn you back on
as soon as you are home.
Compensation
We know it’s very annoying to have to manage without gas, and you’re entitled to compensation
for the inconvenience. This compensation is to make up for example for the use of electric
heating. For the first 4 hours of your gas interruption we will pay you an amount of € 35. For every
4 hour period after that, we will pay you a further € 20. Liander will transfer this compensation to
you automatically and you do not have to do anything to receive it. You will receive the
compensation within six weeks after the loss of gas has been rectified. If we do not have your
bank account number, we will contact you ourselves. You will find more details about the
compensation or damage you have suffered due to this loss of gas at:
https://www.liander.nl/storingen/compensatie.
If you have any other queries, come along to our information point or call 0800 9009
We sincerely apologise for this inconvenience. If you have any other questions about the loss of
gas or this letter, please come along to our information point near numbers 59 to 73
Stratingsplantsoen. It is open every day between 09.00 am and 09.00 pm. You’ll also find details
of our progress at www.liander.nl.
Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.
NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.
You can also find details on the local authority website at www.velsen.nl and via the local
authority information number: 0255-567200 (available day and night).
Szanowni Państwo,
W wyniku uszkodzenia gazociągu Państwa mieszkanie lub budynek jest do godzin porannych
w czwartek 15 stycznia pozbawione gazu. Bardzo nam przykro z tego powodu. Niniejszym listem
pragniemy poinformować Państwa o rozwoju sytuacji.
Mieszkanie podłączymy znowu do gazu po oczyszczeniu przewodów gazowych
W celu przywrócenia dostaw gazu musimy najpierw oczyścić zalane przewody gazowe. Gdy tylko
się z tym uporamy, odkręcimy główny zawór gazu w Państwa mieszkaniu. Przyjdzie do Państwa
monter z firmy Liander, który może się wylegitymować i zawsze to zrobi. Legitymację nosi w
wyraźnie widocznym miejscu na ubraniu roboczym.
Termin usunięcia awarii niestety jeszcze nieznany
Ponieważ oczyszczanie przewodów gazowych jest bardzo czasochłonne, nie jesteśmy w tej chwili
niestety w stanie powiedzieć, kiedy odzyskają Państwo gaz. Spodziewamy się, że w weekend
uda nam się przywrócić dostawę gazu u pierwszych klientów, ale całość prac potrwa
przypuszczalnie do połowy przyszłego tygodnia.
Nie używaj w mieszkaniu żadnych innych źródeł gazu (np. turystycznych butli gazowych)
Stanowczo to odradzamy i ostrzegamy o poważnych zagrożeniach, jakie stwarza używanie ich
w domu. Może ulatniać się przy tym tlenek węgla. Radzimy też nie włączać zbyt dużej ilości
sprzętu elektrycznego równocześnie z grzejnikiem elektrycznym. Może to spowodować
wyskoczenie bezpiecznika głównego.
Czy wywiesili już Państwo informację na drzwiach?
Uprzejmie prosimy - jeżeli jeszcze tego Państwo nie zrobili - o wywieszenie na drzwiach
informacji, że główny zawór gazu w Państwa mieszaniu jest zakręcony i wszystkie urządzenia
gazowe są wyłączone, gdy tylko zostanie to zrobione. Wyjeżdżają Państwo na dłużej? Radzimy
porozumienie się w tej sprawie z sąsiadami. Nie muszą Państwo zostawać w domu. Firma
Liander musi mieć jednak dostęp do mieszkania, aby przywrócić dostawę gazu.
Rekompensata za utrudnienia
Rozumiemy, że niemożność korzystania z gazu to bardzo uciążliwa sytuacja. Pragniemy zatem
podkreślić, że przysługuje Państwu odszkodowanie za utrudnienia spowodowane awarią.
Odszkodowanie to stanowi rekompensatę za np. konieczność używania ogrzewania
elektrycznego. Za pierwsze 4 godzin przerwy w dostawie gazu otrzymają Państwo od nas kwotę
35 €. Później za każde 4 godziny otrzymają Państwo od nas kwotę 20 €. Odszkodowanie to firma
Liander automatycznie przeleje na Państwa konto bankowe. Nie trzeba samemu nic robić.
Wypłata odszkodowania nastąpi w ciągu sześciu tygodni po usunięciu awarii. Jeżeli nie mamy
Państwa numeru konta, sami się z Państwem skontaktujemy. Chcą Państwo dowiedzieć się
więcej na temat rekompensaty albo ponieśli Państwo szkody w wyniku awarii gazu? Zapraszamy
na naszą stronę internetową: https://www.liander.nl/storingen/compensatie.
Jeszcze jakieś pytania? Przyjdź do naszego punktu informacyjnego lub zadzwoń pod nr
0800 9009
Najmocniej przepraszamy za wszelkie niedogodności. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania
na temat awarii lub treści tego listu, zapraszamy do naszego puntu informacyjnego na
Stratingsplantsoen na wysokości numerów 59 – 73. Jesteśmy tam codziennie w godzinach od
09.00 do 21.00. Najnowsze informacje o aktualnej sytuacji są też dostępne na stronie
www.liander.nl.
Sayın Bay, Bayan,
Doğalgaz boru hattında meydana gelen bir patlak nedeniyle konut veya binanıza 15 Ocak
Perşembe sabahından beri doğalgaz tedarik edilememektedir. Bu husustan dolayı büyük üzüntü
duyuyoruz. Bu mektupta sizi son gelişmelerden haberdar ediyoruz. Sizi her gün mektup ile
bilgilendireceğiz.
Fazla elektrikli cihaz kullanmayınız
Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.
NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.
Daha fazla elektrikli cihaz kullanıldığından dolayı elektrik şebekesine fazla yüklenilmesi riskiyle
karşı karşıyayız. Bu nedenle de küçük bir elektrikli sobanın dışında mümkün olduğunca az
elektrikli cihaz kullanmanızı rica ederiz (elektrikli ocaklar, çamaşır kurutucuları gibi).
Şu anda ekstra jeneratörlerle şebekeyi güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
Elektrikli soba dağıtımı bu akşam geçici olarak durdurulmuştur. Ancak belediye, bakım veya
yardıma muhtaç insanlara yine de soba verilmesini sağlıyor. Diğer sakinlere yönelik soba dağıtımı
tekrar mümkün olunca başlayacaktır.
1’den fazla soba da kullanmayınız ve elektrikli soba için ayrıca uzatma kabloları kullanmayınız.
Uzatma kablosu kullanılması tehlikelidir.
Doğalgaz boruları temizlenince konutunuz tekrar bağlanacaktır
Doğalgaz tedarikine tekrar başlanabilmesi için, bu doğalgaz borularının önce temizlenmesi
gerekmektedir. Bu temizlik işlemleri bitince gelip doğalgaz ana vananızı tekrar sizin için açacağız.
Liander’dan gelecek olan ustalar yanlarında her zaman bir kimlik kartı bulundurur ve kendilerini bu
kimlik kartıyla tanıtacaklardır. Ustalarımız bu kimlik kartlarını açıkça görülebilecek bir şekilde
çalışma kıyafetlerinin üzerinde taşırlar.
Doğalgaz kesintisinin sona ereceği zaman maalesef henüz belli değil
Doğalgaz borularının temizlenmesi zaman aldığından dolayı, ne zaman tekrar doğalgazınız
olacağını hâlihazırda maalesef henüz söyleyemiyoruz. Bu hafta sonu ilk müşterilerimize tekrar
doğalgaz verebileceğimizi bekliyoruz. Boru hattının temizliği biten kısımlarına tekrar
müşterilerimizi bağlıyoruz. Çalışmaların tamamı muhtemelen önümüzdeki haftanın ortalarına
kadar sürecektir.
Konutunuzda dışarıda kullanılması gereken alternatif gaz kaynakları kullanmayınız
(kamping gazı gibi)
Bu durumu tavsiye etmemekle birlikte sizi bu tür kaynakların evde kullanılmasının beraberinde
ciddi sağlık risklerini getirdiği konusunda uyarıyoruz. Zira bu şekilde karbonmonoksit yayılabilir.
Duş alma imkânı
Rooswijkweg 61, Velsen-Noord’ta bulunan Tata Steel’e ait işletme okulundaki duşları
kullanabilirsiniz. Binanın holünde bunun için müracaat ediniz. Anılan bina 8.00 ile 17.00 saatleri
arasında açıktır.
Kapıya bir not yapıştırır mısınız?
Sizin evde doğalgaz ana vanasıyla doğalgaz kullanan cihazlar kapatıldığı takdirde kapıya bir not
yapıştırmanızı rica ederiz (eğer bunu henüz yapmadıysanız). Uzun bir süre eve gelmeyecek
misiniz? Bu durumda komşularınızla konuşmanızı tavsiye ederiz. Evde kalmanıza gerek yok.
Doğalgaz tedarikini tekrar başlatabilirsek siz eve gelince evinize uğrayacağız.
Verilen rahatsızlığın telafi edilmesi
Doğalgazın kullanılamamasının çok rahatsızlık verdiğinin farkındayız. Bu nedenle de bu kesintinin
verdiği rahatsızlıktan dolayı bir telafi alma hakkına sahip olduğunuzu dikkatinize sunarız. Bu
düzenlemenin amacı elektrikli ısınma kullanımı gibi hususların telafi edilmesi içindir. Doğalgaz
kesintinizin ilk 4 saati için bizden € 35 alacaksınız. Bunu takip eden her 4 saatlik süre için bizden
ayrıca € 20 alacaksınız. Bu telafi size Liander tarafından otomatik olarak havale edilecektir. Bunun
için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Banka hesap numaranız bizde yoksa kendimiz sizinle
irtibata geçeceğiz. Telafi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor musunuz veyahut bu doğalgaz
kesintisi sizi zarara mı uğrattı? O zaman web sayfamıza bakın:
https://www.liander.nl/storingen/compensatie.
Başkaca sorularınız var mı? Bilgilendirme noktamıza gelin veyahut 0800 9009’a telefon edin
Verilen rahatsızlıktan dolayı içten özür dileriz. Kesinti veya bu mektupla ilgili olarak başkaca
sorularınız var mı? O hâlde Stratingsplantsoen’da No: 59 – 73 hizasında bulunan bilgilendirme
noktamıza gelin. Her gün saat 09.00 ile 21.00 arasında buraya gelebilirsiniz. Son durumla ilgili
bilgiler için ayrıca www.liander.nl adresine de bakabilirsiniz.
Aynı zamanda belediyenin www.velsen.nl adresindeki web sayfası ve belediyeye ait 0255-567200
nolu bilgilendirme hattı (gece gündüz açık) aracılığıyla da bilgi elde edebilirsiniz.
Kendinize ve komşularınıza iyi bakınız.
Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.
NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.
‫الموضوع‬
‫تحديث الخبر حول عطل الغاز في مسكنكم‬
‫سيدي العزيز‪ ،‬سيدتي العزيزة‪،‬‬
‫بسبب انقطاع في أنابيب الغاز ال يعود يوصل الغاز لمسكنك أو بنايتك ابتداء من صباح يوم الخميس ‪ 15‬يناير‪/‬كانون الثاني‪ .‬إننا‬
‫متأسفون على ذلك بشدة‪ .‬في هذه الرسالة نحيطك علما ُ بآخر تطورات األوضاع‪ .‬وسوف نطلعك عليها يومياً‪.‬‬
‫كن متحفظا ً في استخدام األجهزة الكهربائية‬
‫بسبب استخدام األجهزة الكهربائية توشك الشبكة الكهربائية على أن تصبح محملة فوق طاقتها‪ .‬لذلك نطلب منك استخدام أقل عدد ممكن‬
‫من األجهزة الكهربائية (مثال مطبخ كهربائي‪ ،‬آلة تجفيف الخ) باإلضافة إلى مدفأة كهربائية‪.‬‬
‫اآلن تبذل كل الجهود من أجل تقوية الشبكة باستعمال مولّدات كهربائية إضافية‪.‬‬
‫تم إيقاف إصدار المدافئ مؤقتا ً هذا المساء‪ .‬مع ذلك فتتكلف البلدية بأن يحصل المحتاجون إلى الرعاية أو المساعدة على مدفأة على كل‬
‫حال‪ .‬سيبتدئ إصدار المدافئ إلى السكان اآلخرين بمجرد أن يكون هذا ممكناً‪.‬‬
‫ال تستخدم أكثر من مدفأة واحدة وال تستعمل وصلة (سلك مطول) للمدفأة الكهربائية فذلك خطير‪.‬‬
‫يتم توصيل الغاز لمسكنك من جديد بمجرد أن تكون أنابيب الغاز نظيفة‬
‫يجب تنظيف أنابيب الغاز قبل إعادة توصيل الغاز‪ .‬بمجرد إتمام ذلك نأتي إليك لفتح صمام الغاز الرئيسي في المسكن‪ .‬يستطيع التقني‬
‫العامل لدى ‪ Liander‬إثبات هويته دائماً وسيقوم به دائماً‪ .‬إنه يحمل بطاقة التعريف الخاصة به على بدلة العمل بشكل واضح للعيان‪.‬‬
‫لألسف ال نعرف متى ينتهي عطل الغاز‬
‫بما أن تنظيف أنابيب الغاز هو مهمة تكلف الكثير من الوقت‪ ،‬ليس بإمكاننا في هذا الوقت أن نخبركم بالتحديد متى سوف تحصلون على‬
‫الغاز من جديد مع األسف‪ .‬من المتوقع أن يمكن إمداد الغاز إلى العمالء األوليين خالل نهاية األسبوع‪ .‬سوف نعيد اإلمداد بالغاز إلى‬
‫العمالء كلما قمنا بتنظيف قطعة من أنابيب الغاز‪ .‬نتوقع أن يدوم إجمالي األعمال إلى منتصف األسبوع القادم‪.‬‬
‫ال تستخدم أجهزة غازية بديلة تستعمل في الهواء الطلق (مثال غاز التخييم)‬
‫إننا نوصيك بعدمه و ننبهك على األخطار الصحية الكبيرة عند استخدامها في المنزل‪ .‬من الممكن أن ينبعث أول أكسيد الكربون نتيجة‬
‫له‪.‬‬
‫إمكانية االستحمام‬
‫لك أن تستعمل األدشش في مدرسة الشركة عند ‪ Tata Steel‬بعنوان ‪ Rooswijkweg‬رقم ‪ 61‬في شمال فالسن‪ .‬قم بالتسجيل في‬
‫دهليز البناية‪ .‬تنفتح البناية من الساعة ‪ 8.00‬إلى ‪.17.00‬‬
‫هل تريد من فضلك ترك رسالة صغيرة ملصقة على باب منزلك األمامي؟‬
‫نطلب منكم ‪ -‬إن لم تكن قد فعلته مسبقا ً – ترك رسالة صغيرة ملصقة على باب منزلك األمامي إذا تم إغالق صمام الغاز الرئيسي‬
‫الخاص بك وتم إغالق أجهزة الغاز‪ .‬هل أنت غائب لمدة طويلة؟ في هذه الحالة ننصحك باالتفاق على شيء مع الجيران‪ .‬ال حاجة إلى‬
‫بقائك في المنزل‪ .‬إذا كان بإمكاننا إصالح التوصيل بالغاز سنأتي إليك بمجرد أن تكون في المنزل‪.‬‬
‫تعويض عن اإلزعاج‬
‫نحن نتفهم أنه أمر مزعج جدا أن تكون غير مزوّد بالغاز ‪.‬فلذلك نود أن نخبرك بأنه يحق لك الحصول على تعويض عن اإلزعاج‬
‫بسبب هذا العطل‪ .‬يعتبر هذا تعويضا ً مثال عن استخدام تدفئة كهربائية‪ .‬ستتلقى منا مبلغا ً قدره ‪ 35‬أورو على الساعات الثماني األولى‬
‫النقطاع الغاز‪ .‬وعلى كل مدة ‪ 4‬ساعات تتلقى منا مبلغا ً قدره ‪ 20‬أورو‪ .‬تقوم ‪ Liander‬بتحويل هذا المبلغ إليك أوتوماتيكياً‪ ،‬ليس عليك‬
‫أن تفعل أي شيء‪ .‬سوف تتلقى التعويض خالل ستة أسابيع بعد إصالح العطل‪ .‬إذا لم يكن لدينا رقم حسابك للبنك سوف نتصل بك‬
‫بأنفسنا‪ .‬هل تريد أن تعرف المزيد عن هذا التعويض أو هل لديك أضرارا سببها هذا العطل في شبكة أنابيب الغاز؟ يرجى مراجعة‬
‫موقعنا على االنترنت ‪www.liander.nl/compensatieregeling‬‬
‫هل ما زالت لديك أسئلة؟ قم بزيارة نقطة االستعالم أو اتصل برقم ‪0800 9009‬‬
‫إننا نعتذر عن اإلزعاج اعتذاراً صادقاً‪ .‬هل لديك تساؤالت حول هذه الرسالة؟ ال تتردد في زيارة نقطة االستعالم في ساحة‬
‫‪ Stratingsplantsoen‬قريب من رقم الدار ‪ .73-59‬يمكنك التوجه إليها يومياً من الساعة ‪ 09.00‬إلى ‪ .21.00‬للحصول على‬
‫معلومات بخصوص الوضع الحالي يمكنك أيضا زيارة الموقع على األنترنت‪. www.liander.nl :‬‬
‫كما يمكنك الحصول على معلومات في موقع البلدية على األنترنت‪ www.velsen.nl :‬ويمكنك أيضا االتصال بخط االستعالم البلدي‬
‫عبر رقم الهاتف ‪( 0255-567200‬يمكن االتصال به ليال ونهارا)‪.‬‬
‫حافظ على سالمتك وحافظ على سالمة الجيران‪.‬‬
‫‪Liander N.V. te Arnhem is onderdeel van Alliander. KvK 09104351. BTW nr. NL8075.62.166.B01 Bankrekening 5585 t.n.v. Liander N.V.‬‬
‫‪NL95.INGB.0000.0055.85. INGBNL2A.‬‬
Download

Aan de bewoner(s) van dit pand Utrechtseweg 68 Arnhem