„AZIL U NJEMAČKOJ“
-PRIRUČNIK ZA ULAZAK U ZEMLJU (ZA ONE KOJI TRAŽE AZIL U NJEMAČKOJ)
Impresum
Nastanak: U okviru projektnog seminara „Socijalna nejednakost u jednom globaliziranom svijetu. Socijalni
rad i ljudska prava.” Na Visokoj školi (Alice-Salomon Fachhochschule) za socijalni rad i
pedagogiju u Berlinu. U radu učestvovali: Nivedita Prasad i Birgit Rommelspacher
Autor:
Johanna Schuehrer, Eva Benke, Nicola-Canio Di Marco, Erbil Akbal, Vera Kravchik
Preveli:
Kolašinac Lejla i Nahid Zvorničanin,asistent Indira Merdović
Srdačno se zahvaljujemo advokatici Andrei Wuerdinger koja nam je pomogla svojim pravnim savjetima
kao i Opštinskom uredu tumača (Gemeindedolmetschdienst , Muellenhoffstr. 17, 10967 Berlin;
Tel.:030/44319090; E-mail: [email protected]) za njihovu veliku podršku i hitno
potrebne prevode. Istovremeno se zahvaljujemo na velikodušnoj podršci: Patrick Nitzschke, Karsten Gorling
i Matthias Bennoer.
SADRŽAJ
I.
I. 1.
I. 2.
I. 3.
I .4.
II.
MOGUĆNOSTI ULASKA U ZEMLJU
II. 1. 1.
Vazdušnim putem
II. 1. 2.
Vodenim putem
II. 1. 3.
Kopnenim putem
II. 2.
Druge mogućnosti ulaska u zemlju
III.
III. 1.
III. 2.
III. 3.
III. 4.
III. 5.
IV.
V. 1.
V. 2.
V. 3.
V. 4.
V. 5.
1
UZROCI NEMOGUĆNOSTI ULASKA U ZEMLJU
Već zakonom odreñena pravila za treće zemlje
Sigurne zemlje porijekla
Zabrana ulaska u Šengejske zemlje
Sumnja za postojeći terorizam
Mogućnost bijega u jedan drugi dio zemlje porijekla
POSTUPAK AZILA-PROCEDURA
IV. 1.
Podnošenje zahtjeva za azil
IV. 1. 1.
Ulazak u zemlju
IV. 1. 2.
Podnošenje zahtjeva za azil nakon ulaska u zemlju potražnje azila
IV. 1. 3.
Podnošenje zahtjeva za azil iz pritvora
IV. 1. 4.
Naredni zahtjev za azil (nakon odbijanja prvog, drugi zahtjev)
IV. 2.
Saslušanje
IV. 3.
Odbijenica Vašeg zahtjeva za azil - što dalje činiti?
IV. 4.
Tužba
IV. 5.
Šta može spriječiti protjerivanje
V.
VI.
VII.
PRAVO NA AZIL
Pravo na azil za politički progonjene
Zaštita protiv protjerivanja
Zabrane protjerivanja koja zavise od situacije u zemlji porijekla
Familijarni Azil
2
2
3
4
5
6
6
7
7
8
9
9
10
11
11
12
12
12
12
13
14
14
15
16
17
19
POSEBNI POSTUPAK NA AERODROMU
Ko je učesnik postupka na aerodromu?
Gdje se odvija postupak na aerodromu?
Smještaj na aerodromu
Postupak na aerodromu
V. 4. 1.
Prihvatanje od strane zadužene słužbę Savezne policije
V. 4. 2.
Prvo ispitivanje od strane Savezne policije
V. 4. 3.
Saslušanje: Savezni ured za migraciju i izbjeglice (BAMF)
V. 4. 4.
Odluka Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice (BAMF)
Sudski postupak
V. 5. 1.
Odluka Upravnog suda
19
20
20
20
21
21
22
23
23
24
24
KORISNE REČENICE NA NJEMAČKOM
BITNE AZIL-ADRESE
26
28
„AZIL U NJEMAČKOJ”
- PRIRUČNIK ZA ULAZAK U ZEMLJU (ZA ONE KOJI TRAŽE AZIL) –
U 2006. godini podnijeto je 21.029 zahtjeva za azil. Ovo je najniže stanje od 1983 godine.Očito je da razlog
ne leži u tome da je u svijetu broj izbjeglica smanjen; po našem mišljenju razlog leži u tome da je sve teže
ući u Njemačku i dobiti pristup procesu za azil u Njemačkoj. Procenat odobrenih zahtjeva za azil je vrlo
nizak; u 2006.god. odobreno je samo 0,8% podnijetih zahtjeva za azil, 3,6 % od ukupnog broja zahtjeva su
dobili zaštitu od protjeravanja, a kod 0.3 % su utvrñeni razlozi usljed kojih ne mogu biti protjerani. Po našem
mišljenju ovo je definitivno premalen procent. Mi naslućujemo da mnogi zahtjevi za azil radi formalnih
grešaka bivaju odbijeni. Upravo iŜ tog razloga smo i napravili ovaj priručnik, u kojem su sadržane sve
informacije o postupku azila i Vašim pravima kao podnosioca zahtjeva za azil.
I. PRAVO NA AZIL
U Njemačkoj postoje dva zakona koji Vas mogu zaštititi od progona:
I.1. PRAVO NA AZIL ZA POLITIČKI PROGONJENE
Član 16 a Osnovnog zakona (GG)
Preduslovi za azil po ovom zakonu su:
Progonjen od strane države, u zemljama u kojima to država i ne radi, smatra se progon i od drugih
učesnika .
političko gonjenje radi političkog ubjeñenja, religiozne pripadnosti, porijekla/ etničke pripadnost i/ ili
boja kože ( „rasa”) (sve ovo naprijed navedeno smatra se političkim gonjenjem)
moraju postojati negativne mjere od strane države, a to znači da se radi o jednoj od slijedećih mjera:
(ili: mora postojati jedna mjera od strane države koja s ciljem vrijeña Vaša prava...)
2
•
mjera koja prouzrokuje ciljano povredu Vaših prava i
•
mjera koja je intenzivno usmjerena pogoñenu osobu dislocirati iŜ društva
•
mjera koja je po težini takva da vrijeña ljudski ponos i njegovu vrlinu
•
mjera po kojoj ste posebno Vi pogoñeni u odnosu na druge pripadnike Vašeg naroda (a
to znači mjera koja se odnosi na Vašu individuu a ne na opšte uslove koji vladaju u
Vašoj zemlji porijekla)
I. 2. ZAŠTITA OD PROGONA:
§60 Stavka 1 Zakona o boravku (AufenthG)
Vi ne smijete biti protjerani u jednu zemlju, ukoliko je Vaš život u opasnosti, ukoliko Vam prijete tjelesne
povrede ili je u pitanju Vaša sloboda, radi:
Vašeg porijekla/ etničke pripadnosti/ boje kože („rase”) i / ili
Vaše religiozne pripadnosti i / ili
Vašeg državljanstva i / ili
Vašeg političkog ubjeñenja i / ili
Vaše pripadnosti jednoj odreñenoj socijalnoj grupi:
PRIMJER, obrezivanje žena:
U Evropi se obrezivanje žena smatra povredom ljudskih prava nad ženama.
Zato se ženama iŜ odreñenih zemalja kao npr. Džibuti, Mali, Somalija, Sudan često
odobrava zaštita od protjerivanja iŜ razloga postojanja opasnosti od obrezivanja, jer se smatra da su mnoge
žene iŜ ovih zemalja pogoñene.
PRIMJER, nasilno sklapanje braka:
Kod nasilnog sklapanja braka mnogi njemački sudovi nisu saglasni po pitanju kako razumijeti tu opasnost:
Jednoj Iranki koja je nasilno dovedena u brak i maltretirana od strane muža, bi se u Njemačkoj odobrila
zaštita od protjerivanja , iŜ razloga što joj iranski zakon ne daje nikakvu zaštitu. Ali u drugim slučajevima to
ne bi bilo odobreno: Žena sa Kosova, koja je navela iste razloge dolaska u zemlju azila dobila je odbijenicu
za zaštitu od protjerivanja. Odbijena je uz obrazloženje, da nisu sve žene sa Kosova bez razlike pogoñene
nasilnim sklapanjem braka.
OBRATITE PAŽNJU NA:
JEDAN ARANŽIRANI BRAK, KOJI JE SKLOPLJEN UZ PRISTANAK OBJE STRANE, NE VODI SE KAO
NASILNO SKLOPLJEN BRAK.
3
PRIMJER, Homoseksualnost:
Homoseksualci iŜ zemalja, u kojima su zbog homoseksualnosti gonjeni, mogu po ovom zakonu dobiti zaštitu
od protjerivanja.Jednoj lezbejki iŜ Irana bila bi odobrena zaštita od protjerivanja u Njemačkoj, ako ona
vjerodostojno obrazloži, kojim problemima i opasnostima je u Iranu kao takva izložena i sta bi joj se dalje
moglo desiti u slučaju da tamo ostane.
Protjerivanje može biti:
od strane države i/ili
od drugih učesnika sličnih državi i/ili
od nedržavnih učesnika (ukoliko država i državi slični učesnici i konačno internacionalne
organizacije, i to bude dokazano, ne mogu pružiti zaštitu od protjerivanja)
takoñer i u ovoj tačci njemački sudovi nisu saglasni: Mnogi sudovi primjenjuju nove zakone i
odobravaju potražiocima azila zaštitu od protjerivanja, koji su npr. od strane članova familije gonjeni
(pogledaj navedeni primjer: nasilno sklapanje braka u Iranu). Neki drugi sudovi isključuju mogućnost
progona u okviru familije.
OBRATITE PAŽNJU NA: NE MOŽETE DOBITI ZAŠTITU OD PROTJERIVANJA UKOLIKO STE
SIGURNI U NEKOM DRUGOM DIJELU ZEMLJE VAŠEG PORIJEKLA, DAKLE NE PRIJETI VAM
OPASNOST PROGONA I UKOLIKO TAMO MOŽETE PREŽIVJETI. (POGLEDAJ TAČKU III. 5.)
I.3. ZABRANE PROTJERIVANJA KOJE ZAVISE OD SITUACIJE U ZEMLJI PORIJEKLA:
§60 Stavkia 2 do 7 Zakona o boravku (AufenthG)
Ne smijete biti protjerani u zemlju Vašeg porijekla, ukoliko je to za Vas u Vašoj zemlji porijekla neprihvatljivo.
Bitno je napomenuti, da je ta neprihvatljivost Vašeg povratka povezana sa situacijom u zemlji odakle
dolazite.
Ne smijete biti protjerani u zemlju Vašeg porijekla ukoliko Vam prijeti :
prijeteće mučenje ili drugo maltretiranje i/ili
izvršenje smrtne kazne
4
povreda prava, koja su odreñena Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (EMRK): zaštita braka
i familije, zaštita privatnog života (Član 8 EMRK)i/ili
povećana, konkretna, individualna opasnost za tijelo, život ili slobodu.
Ako je kod Vas jedan od ovih razloga za zabranu od protjerivanja utvrñen, dobit ćete vizu za boravak,
izuzev:
odlazak u drugu zemlju je moguć i Vama prihvatljiv i/ili
prekršavate pravila odnosno ne ponašate se po pravilima koja su Vam naložena, npr. ne trudite se
da nabavite pasoš ili zamjenu za pasoš a to Vam je obaveza i/ili
počinili ste teško krivično djelo ili težak kriminal protiv slobode, čovječnosti ili ste počinili ratni zločin.
OBRATITE PAŽNJU NA:
U SVIM PRETHODNO NAVEDENIM TAČKAMA JE UVIJEK BITNA INDIVIDUALNA SUDBINA. OPŠTA
SITUACIJA U ZEMLJI PORIJEKLA UZIMA SE TEK KASNIJE U OBZIR. U SUŠTINI, NIJE DOVOLJNO
IZJAVITI, DA SU PRIPADNICI VAŠEG NARODA PROGONJENI. BITNO JE, DA LI SE VAMA
KONKRETNO NEŠTO TAKVO DESILO ILI BI VAM SE MOGLO DESITI U SLUČAJU POVRATKA U
ZEMLJU PORIJEKLA.OPŠTE HITNE SITUACIJE KAO ŠTO SU NPR. SIROMAŠTVO, GRAðANSKI RAT,
PRIRODNE KATASTROFE ILI VISOK STUPANJ NEZAPOSLENOSTI KAO RAZLOZI ODOBRENJA AZILA
SU ISKLJUČENI.
I.4. FAMILIJARNI AZIL
§26 Zakon o postupku provoñenja azila (AsylVfG)
Ukoliko je Vašem bračnom drugu odobreno pravo na azil,Vi i Vaša maloljetna djeca (ispod 16 godina),
nevjenčana djeca, možete dobiti familijarni azil, i onda kad Vam ne prijeti progon u zemlji porijekla.
Preduslovi za dobijanje familijarnog azila:
5
•
Vašem bračnom drugu je već odobren azil
•
Vaš brak je postojao i u zemlji porijekla i
•
Vi ste još u braku u trenutku predavanja zahtjeva za azil
•
Zahtjev za familijarni azil mora se podnijeti prije ili odmah sa bračnim drugom, kojem je već odobren
azil ili ako su članovi familije ušli u zemlju kasnije i odmah nakon ulaska u zemlju podnesu zahtjev
za azil.
OBRATITE PAŽNJU NA:
MOGLO BI VAM VEOMA POMOĆI, AKO ONAJ KO PRVI PODNESE ZAHTJEV ZA AZIL ODMAH NAVEDE
ČLANOVE SVOJE FAMILIJE. UKOLIKO UðETE U ZEMLJU POTRAŽNJE AZILA ZAJEDNO SA SVOJIM
BRACNIM DRUGOM, I VI STE PROGONJENI, MORATE SVOJU ISTINU O PROGONU SAMI
OBRAZLOŽITI.
U vrijeme podnošenja zahtjeva za azil moraju djeca biti maloljetna i nevjenčana.
Ukoliko je dijete roñeno u Njemačkoj, zahtjev se mora najkasnije nakon godinu dana poslije roñenja
podnijeti.
OBRATITE PAŽNJU NA:
UKOLIKO IMATE PRAVO NA FAMILIJARNI AZIL NAČIN ULASKA U ZEMLJU JE NEBITAN. A TO ZNAČI
SVE PREPREKE OKO ULASKA U ZEMLJU ZA VAS NISU ODLUČUJUĆE (TAČKA III. 1.-2.).
II. MOGUĆNOSTI ULASKA U ZEMLJU (Vazduh/Voda/Kopno)
Da biste legalno ušli u Njemačku potrebna Vam je viza. Nažalost za podnosioce azila ne postoji posebna
viza za ulazak u zemlju. Upravo iŜ tog razloga dolaze podnosioci azila preko drugih viza, sa falsifikovanim
papirima ili bez ikakvih dokumenata. Za podnosioce azila, koji dolaze u Njemačku, postoji jedan veliki
problem: Njemačka je okružena isključivo tzv.sigurnim trećim zemljama (pogledaj tačku III.1.). Ukoliko se
dokaže da ste za Njemačku došli preko takozvanih sigurnih trećih zemalja, nemate pravo na zahtjev za azil
u Njemačkoj.
II. 1. 1. VAZDUŠNI PUT
OBRATITE PAŽNJU NA:
OVDJE VAŽE PRAVILA ZA REGULISANJE ODNOSA IZMEðU TREĆIH ZEMALJA! (POGLEDAJ TAČKU
III. 1.)
6
Ući u Njemačku a ne prolaziti kroz treće zemlje je moguće samo vazdušnim putem. Svi ljudi koji na granici
nemaju potrebne papire za ulazak u zemlju će biti od strane granične službe protjerani. Zato je veoma bitno
da svoje podnošenje azila već unaprijed dobro pripremite. Kod ulaska u zemlju vazdušnim putem veoma je
bitno i to da se ne zaustavljate u nekoj trećoj zemlji, jer u tom slučaju možete biti protjerani u tu treću zemlju i
tamo podnijeti zahtjev za azil.
PRIMJER:
Gospoña Mohafez dolazi iŜ Libanona avionom preko Rima/Italija za Berlin.
U Rimu se zadržava samo u tranzitu na aerodromu. Ona želi u Berlinu predati zahtjev za azil.
Meñutim biva odbijena s obrazloženjem da se vrati za Rim jer samo tamo ima pravo podnijeti zahtjev za azil.
II.1. 2. VODENI PUT
OBRATITE PAŽNJU NA:
OVDJE VAŽE PRAVILA ZA REGULISANJE ODNOSA IZMEðU TREĆIH ZEMALJA! (POGLEDAJ TAČKU
III. 1.)
Druga mogućnost ulaska u Njemačku je brodom.
PRIMJER
Gospodin Kromah bježi s brodom (registrovanim u Njemačkom saveznom području) iŜ Liberije za Njemačku.
Na putu za Bremęn brod se kratko zadržava u jednoj britanskoj luci. S obzirom da se gospodin Kromah
zadržao u luci jedne od država članica, tzv. sigurne treće zemlje i tamo mogao podnijeti zahtjev za azil, on
će biti vraćen odnosno protjeran u Englesku da bi tamo potražio azil.
II.1. 3. KOPNENI PUT
OBRATITE PAŽNJU NA:
OVDJE VAŽE PRAVILA ZA REGULISANJE ODNOSA IZMEðU TREĆIH ZEMALJA! (POGLEDAJ TAČKU
III. 1.)
7
II.2. OSTALE MOGUĆNOSTI ULASKA U ZEMLJU
OBRATITE PAŽNJU NA:
OVDJE VAŽE PRAVILA ZA REGULISANJE ODNOSA UZMEðU TREĆIH ZEMALJA! (POGLEDAJ TAČKU
III. 1.)
Najsigurnija metoda legalnog ulaska u zemlju je direktan let za Njemačku. Tako npr. možete sa vizom za
posjetioce, turističkom ili studentskom vizom ući u zemlju a potom ovdje predati zahtjev za azil. Ukoliko
nemate mogućnosti da kao turista ili student uñete u zemlju, u zemlju možete ući i sa falsifikovanim
papirima. To nije prepreka da možete podnijeti zahtjev za azil. Bitno je da prilikom podnošenja prvog
zahtjeva za azil sve podatke vjerodostojno obrazložite, da drugi način ulaska u zemlju nije bio moguć.
Pojedini ljudi prilikom ulaska u Njemačku nemaju više nikakve papire kod sebe. Takoñer ni ovo nije prepreka
za podnošenje zahtjeva za azil – ali sve mora biti tačno objašnjeno. Isto tako i Vi morate obratiti pažnju, da
Vas ne ubjede da ste ušli u zemlju preko tzv. trećih zemalja.
Često se od tražioca azila zahtjeva od strane saučesnika ili saučesnica bijega (često zahtjevaju saučesnici
odnosno saučesnice bijega), da ponište dokumenta, papire ili da ih ne prikažu kao dokaze o putu na kojem
su bili pri bijegu, koji bi mogli poslužiti kao dokazi o odreñenim osobama, kao npr. kod korištenja jednog već
postojećeg pasoša na odreñenim rutama bijega ili na kojima su možda i sami saućesnici bijega bili. U ovim
slučajevima ne možete dokazati Vaš ulazak u zemlju vazdušnim putem. Prilikom ulaska u zemlju ne morate
navesti razloge bijega, ali morate dati uvjerljive izjave o Vašem putovanju.
Tu spadaju slijedeći podaci::
korišteno ime,
korištena avionska kompanija,
mjesto i vrijeme polijetanja i slijetanja aviona,
opisivanje ulaska u avion i napuštanja aviona
detalji leta (izgled unutrašnjosti aviona, vrsta jela itd.),
nacionalnost falsifikovanog pasoša,
tok kontrole od strane policije na granici na odreñenom aerodromu
8
III. SMETNJE PRI ULASKU U ZEMLJU
III.1. PRAVILA ZA REGULISANJE ODNOSA IZMEðU SIGURNIH TREĆIH ZEMALJA / DUBLIN II DOGOVOR
Ukoliko ste ušli u Njemačku preko tzv. sigurnih trećih zemalja, bićete odbijeni i vraćeni u jednu od ovih tzv
sigurnih trećih zemalja bez provjeravanja Vaših podataka, jer ste već ranije mogli u jednoj od tih zemalja
podnijeti zahtjev za azil.To znači ukoliko ste prvo ušli u zemlju koja je u okviru Evropske zajednice kao i
Švajcarska,Norveška i Island da je je ta zemlja mjerodavna za Vaš azil. Ova pravila za regulisanje odnosa
izmeñu tzv. sigurnih trećih zemalja imaju veliko značenje kod postupka azila u Njemačkoj. U vezi s tim
izjavljuju mnogi tražioci azila, koji nisu direktnim letom stigli za Njemačku, da ne poznaju put i ne sjećaju se
kako su stigli.
OBRATITE PAŽNJU NA:
PODNOSIOCI AZILA SU DUŽNI IZVRŠAVATI SVOJE OBAVEZE, UKOLIKO ŽELE DOBITI AZIL ILI
ZAŠTITU OD PROTJERIVANJA, I ONI ĆE BITI DETALJNO ISPITANI O NJIHOVOM PUTU DO ULASKA U
ZEMLJU AZILA (POGLEDAJ TAČKU II. 2.). RAZLOG ZA TO JE, DA NJEMAČKE SLUŽBE ŽELE SAZNATI
DA LI SU PODNOSIOCI AZILA DOŠLI U NJEMAČKU PREKO TZV. SIGURNIH TREĆIH ZEMALJA.
Njemačka je sa svih strana okružena tzv. sigurnim trećim zemljama. Sve učesnice Evropske unije kao i
Švajcarska, Norveška i Island važe kao tzv. sigurne treće zemlje.
Za sada zemlje članice Evropske unije (EU) su: Belgija, Bugarska, Danska, Njemačka, Estonija, Finska,
Francuska, Grčka, Irska, Italija, Letonija, Litvija, Luksemburg, Malta, Holandija, Austrija, Poljska, Portugal,
Rumunija, Švedska, Slovačka, Slovenija, Španija, Češka, Mañarska, Velika britanija i Kipar.
PRIMJER:
Gospoña Mikhailova je u bijegu iz Bjelorusije za Njemačku. Pružila joj se prilika s nekim putuje kamionom.
Na svom putu za Njemačku prolazi kroz Poljsku, bez da joj je poznato u kojoj se zemlji nalazi. Na jednom
odmaralištu u Poljskoj kupuje neku sitnicu. Preko njemačke granice ne biva otkrivena pošto je sakrivena u
9
kamionu. Nakon izlaska iz kamiona gospoña Mikhailova biva ponovno kontrolisana od strane policije u
zemlji. Policija otkriva kod nje poljski produkt (kupljena sitnica u Poljskoj). Ukoliko gospoña Mikhailova preda
zahtjev za azil, bez da da izjavu o preñenom putu do Njemačke, njemačkim vlastima ce pronañeni račun iz
Poljske biti dovoljan dokaz da rekonstruiraju njen preñeni put do Njemačke.
OBRATITE PAŽNJU NA:
SAVEZNA POLICIJA ZA ZAŠTITU GRANICE STROGO NADGLEDA
UNUTRAŠNJE GRANICE NA
ISTOKU ZEMLJE. UZ POMOĆ SPECIJALNIH DVOGLEDA MOGUĆE JE NADGLEDATI GRANICE I
NOĆU. SLUŽBENICI KOJI RADE NA GRANICI OBRAĆAJU NAROČITO PAŽNJU NA LJUDE SA
MOKROM ODJEĆOM. I TAKO POKUŠAVAJU PRONAĆI LJUDE KOJI SU ILEGALNO PREPLIVALI
GRANICU.NEKE IZBJEGLICE USPJEVAJU PONIJETI I SUHU ODJEĆU SA SOBOM.
III.2. SIGURNE ZEMLJE PORIJEKLA
Podnosioci zahtjeva za azil iz tzv. sigurnih zemalja porijekla mogu već na granici brzim postupkom biti
vraćeni nazad, jer se smatra da u ovim zemljama ne postoji politički progon odnosno gonjenje.
Kao sigurne zemlje porijekla vode se slijedeće zemlje: Bugarska, Gana, Poljska, Rumunija, Senegal,
Slovačka Republika, Česka Republika i Mañarska. Ovaj spisak zemalja se naravno može u svako vrijeme
promijeniti, aktuelne liste na njemačkom jeziku možete naći u internetu na stranicama Saveznog ureda za
migarciju i izbjeglice (BAMF): http://www.bamf.de
PRIMJER:
Gospodin Dorkenoo leti iz Gane, koja važi kao sigurna zemlja porijekla, za Njemačku. Na aerodromu biva
gospodin Dorkenoo kontrolisan. Tamo daje izjavu da dolazi iz Gane. U vezi s tim nema nikakva prava na azil
i biva protjeran odnosno vraćen za Ganu, a to znači zvanično nije ni ulazio u zemlju. U slučaju da je uspio
ući u zemlju i predao zahtjev za azil, teoretski bi i bilo moguće u pojedinim slučajevima, bez obzira sto
dolazi iz sigurne zemlje porijekla, dobiti azil. Ali to je veoma teško.
III.3. ŠENGEJSKA ZABRANA ULASKA U ZEMLJU
10
Pojedine zemlje (Belgija, Danska, Njemačka, Finska, Francuska, Grčka, Italija, Island, Luksemburg,
Holandija, Norveška, Austrija, Portugal, Švedska, Španija) su sklopile zajednički dogovor o ulasku u zemlju i
useljavanju. U ove zemlje se može ući samo sa Šengejskom vizom. Samo ambasade ovih zemalja mogu
izdati ovu vizu.
Za ulazak u Njemačku zahtjev za Šengejsku vizu morate podnijeti kod njemačke ambasade. S ovom vizom
možete posjećivati sve zemlje koje su u Šengejskom ugovoru, ali se smatra da ćete putovati u onu zemlju u
čijoj ambasadi ste podnijeli zahtjev za vizu;ali u slučaju postupka za azil odgovorna je zemlja koja Vam je
izdala vizu.
Ukoliko ste nekad ranije u bilo kojoj od zemalja iz Šengejskog ugovora prodnosili zahtjev za azil i tamo bili
odbijeni nemate pravo niti u jednoj drugoj zemlji članici ovog Saveza postaviti novi zahtjev za azil. Ove
prethodno navedene zemlje članice Šengejskog ugovora kao i Velika Britanija i Irska veoma brzo izmjenjuju
kompjuterski informacije o putnicima koji ulaze u zemlju, tzv. ne-Europejci, preko tzv. Šengejskog
informacionog sistema (SIS). Sve to uspjeva još brže uz pomoć otisaka prstiju. Tako da su podaci od osoba,
koje imaju zabranu ulaska u datu zemlju, memorisani. Ovim osobama može biti uskraćen ulazak u zemlju.
OBRATITE PAŽNJU:
SVE ZEMLJE ČLANICE EVROPSKE UNIJE NISU ISTOVREMENO I ČLANICE POTPISNICE
ŠENGEJSKOG UGOVORA (POGLEDAJ TAČKU III. 1.)! PLANIRANO JE DA OD 2008 I SLIJEDEĆE
ZEMLJE POTPIŠU OVAJ ŠENGEJSKI UGOVOR: ESTONIJA, LITVIJA, LETONIJA, MALTA, POLJSKA,
ČEŠKA, SLOVAČKA, SLOVENIJA, MAðARSKA, CIPAR I ŠVAJCARSKA.
III.4. SUMNJA NA UČESTVOVANJE U TERORIZMU
Ukoliko postoji sumnja da pripadate jednoj od tzv. terorističkih udruženja ili ih podržavate, imat ćete
poteškoća prilikom ulaska u Njemačku. Postoji mogućnost da ćete od strane državnih službi biti ispitivani u
kojim ste zemljama do sada putovali, da bi se saznalo da li ste eventualno već bili u centrima za terorističku
obuku, ili da bi se utvrdilo da li je mogao postojati kontakt sa terorističkim udruženjima. Takoñer će se
ispitivati da li ste u vezi sa osobama koje su povezane sa internacionalnim terorizmom. Ukoliko ste bili član
takvog jednog udruženja i želite istupiti iz članstva i u vezi s tim želite podnijeti zahtjev za azil, po
11
mogućnosti recite to odmah.
OBRATITE PAŽNJU NA:
SVE OSLOBODILAČKE ORGANIZACIJE NE VAŽE KAO TERORISTIČKA UDRUŽENJA. AKO VI LIČNO
NISTE POČINILI NIKAKVO UBOJSTVO ILI NEKE TERORISTIČKE AKCIJE NAROČITO USMJERENE
PROTIV CIVILNIH OBJEKATA, MOŽETE DOBITI AZIL.
III.5. MOGUĆNOST BIJEGA U UNUTRAŠNJOSTI ZEMLJE
Ako ste progonjeni od strane države u jednom regionu Vaše zemlje ili od strane privatnih grupa a država
Vas pri tome ne štiti, imate pravo na azil u Njemačkoj, samo onda ukoliko u Vašoj zemlji porijekla ne postoji
niti jedan dio zemlje ili region u kojem možete sigurno živjeti ili gdje Vas državne službe mogu zaštititi.
OBRATITE PAŽNJU NA:
IZUZETAK JE,AKO U DRUGOM DIJELU ZEMLJE, GDJE STE ZAŠTIĆENI, PRIJETI VAM OPASNOST OD
GLADI, PRIRODNIH KATASTROFA ILI GRAðANSKOG RATA!
IV. POSTUPAK AZILA
IV.1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA AZIL
IV.1.1 ULAZAK U ZEMLJU
Prilikom ulaska u zemlju možete odmah na granici tražiti azil, ali ne možete tu podnijeti zahtjev za azil.
Savezna policija je dužna da Vas uputi u najbližu ustanovu za prvo podnošenjenje zahtjeva za azil. Pri tome
treba obratiti pažnju, da je savezna policija dužna da Vas vrati nazad ukoliko:
dolazite iz jedne od tzv. sigurnih trećih zemalja
imate očito drugu vrstu zaštite od progona, npr. imate pravo boravka u jednoj drugoj sigurnoj zemlji
bili ste već kažnjavani u Njemačkoj jednom kaznom od najmanje 3 godine zatvora i napustili ste
zemlju nakon odležane kazne i od tog vremena nisu istekle najmanje 3 godine
ili nemate potrebne papire za ulazak u zemlju.
12
OBRATITE PAŽNJU NA:
KOD ULASKA U ZEMLJU PREKO POJEDINIH AERODROMA VAŽE DRUGA PRAVILA! (POGLEDAJ
TAČKU V.)
IV.1.2.PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA AZIL U UNUTRAŠNJOSTI ZEMLJE
Nakon ulaska u zemlju, bez obzira na to da li ste legalno ili ilegalno ušli u zemlju, možete podnijeti zahtjev za
azil. Jedan preduslov, da biste dobili azil, je po mogućnosti podnošenje zahtjeva bez zakašnjenja kod
slijedećih ustanova:
Direktno kod poslaništva odgovornog Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice (BAMF).
Kod ureda za strance.
U policijskoj stanici, koja će dalje proslijediti odgovarajućem poslaništvu Saveznog ureda za
migraciju i izbjeglice (BAMF).
Usljed zakašnjenja podnošenja zahtjeva za azil prijeti Vam novčana kazna radi ilegalnog boravka u zemlji.
Pri Vašem daljem postupku azila morate kasnije dobro obrazložiti razloge zakašnjenja jer postoji opasnost,
da Vam državne vlasti ne vjeruju i Vaš zahtjev za azil bude razmatran kao naredni postupak (drugi zahtjev
za azil) za azil koji slijedi nakon prvog podnošenja zahtjeva,(pogledaj tačku IV.1.4) a to znači, da državne
vlasti mogu praviti poteškoće prilikom preuzimanja Vaših razloga za azil, i Vaš zahtjev može biti provjeravan
samo u okvirima razloga usljed kojih ne možete biti protjerani.
Kako ćete podnijeti Vaš zahtjev za azil?
Lično
Usmeno ili pismeno
Ne morate još uvijek navoditi razloge Vašeg bijega. Ali već prilikom podnošenja zahtjeva za azil morat ćete
najvjerojatnije objasniti kako ste i kojim putem ušli u zemlju. Ukoliko ste stigli avionom to i kažite. Kao
dokazni materijal, da niste došli preko tzv. sigurnih trećih zemalja, može poslužiti avionska karta.
Preporučuje se, već prije podnošenja zahtjeva za azil, da potražite jednog advokata ili neko savjetovalište
(pogledaj tačku VII). Nakon podnosenja zahtjeva za azil bićete poslani u jednu ustanovu za prvo prihvatanje,
13
u kojoj najprije morate stanovati.
OBRATITE PAŽNJU NA:
UKOLIKO SE U DATOM VREMENSKOM ROKU NE POJAVITE U OVOJ USTANOVI ZA PRVO
PRIHVATANJE, TO BI MOGLO IMATI NEGATIVNE POSLJEDICE NA VAŠ ZAHTJEV ZA AZIL!
IZUZETAK:
Ukoliko imate psihičke ili tjelesne poteskoće, sto će reći da ste bolesni, usljed čega ne možete stanovati u
takvoj jednoj ustanovi, možete pokušati odgovarajućim atestima podnijeti zahtjev za drugi smještaj.
IV.1.3. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA AZIL IZ PRITVORA
(ZATVOR ZA OSOBE KOJE TREBAJU BITI PROTJERANE)
Pritvor za osobe koje trebaju biti protjerane je nešto slično zatvoru, ali tu nisu smješteni počinioci kaznenih
djela, nego ljudi, koji trebaju biti protjerani iz Njemačke. U ovom pritvoru osobe mogu do 18 mjeseci biti
zadržane. Ukoliko u roku od 18 mjeseci ne budete protjerani, morate biti otpušteni uz „Duldung“ (pogledaj
tačku IV.5.). Teoretski možete i iz pritvora podnijeti zahtjev za azil. Uz to biste trebali znati da 99 % zahtjeva
iz pritvora bivaju odbijeni kao „ očigledno neosnovan zahtjev“, jer državne vlasti smatraju da ovim zahtjevom
želite produžiti vrijeme protjerivanja, a u stvarnosti ne postoje razlozi za azil.
IV.1.4. NAREDNI ZAHTJEV ZA AZIL
(DRUGI ZAHTJEV ZA AZIL KOJI SLIJEDI NAKON ODBIJANJA PRVOG ZAHTJEVA)
OBRATITE PAŽNJU NA:
POTRAŽITE ADVOKATA! (POGLEDAJ TAČKU VII.)
Ukoliko je postupak azila jednog podnosioca azila konačno odbijen, postoji mogućnost da podnesete
naredni zahtjev za azil. Uslovi za sprovoñenje ovog narednog postupka za azil su veoma komplikovani te se
zbog toga savjetuje da potražite pravnu pomoć advokata. Kao uzroci za podnošenje novog zahtjeva za azil
mogu biti navedeni npr. da se stvarno ili pravno stanje promjenilo ili imate neke nove dokazne materijale.
14
OBRATITE PAŽNJU NA:
OVAJ NAREDNI ZAHTJEV ZA AZIL (NAKON ODBIJENOG PRVOG ZAHTJEVA) MORA BITI PODNIJET U
ROKU OD 3 MJESECA OD KAD SU POZNATI RAZLOZI USLJED KOJIH JE POKRENUT PONOVNI
POSTUPAK ZA AZIL.
IV.2. SASLUŠANJE
Ubrzo nakon podnošenja zahtjeva za azil dobit ćete termin za prvo saslušanje. Pri ovom saslušanju morate
iznijeti sve razloge Vašeg bijega. Zapisnik ovog saslušanja služi kao osnova prilikom odlučivanja da li ćete
dobiti azil ili ne. Morate se detaljno pripremiti za ovaj intervju a najbolje bi bilo da pismeno pripremite Vaš
životni put sa svim navedenim situacijama Vašeg progonjenja uz pomoć advokata ili neke osobe iz
savjetovališta specijalizovanog za azilante! Vi ćete biti opširno ispitani, tako da bi trebali po mogućnosti Vašu
priču sa Vašim doživljajima i progonom tačno iznijeti sa tačnim podacima o vremenu, mjestu, načinu bijega,
mogućim svjedocima itd. Ukoliko fale bitni dokazi moglo bi Vam pomoći ako iznosite činjenice bez
nesuglasica i ako ste uvjerljivi (mnogi detalji kod iznošenja podataka).
VAŠA PRAVA PRI SASLUŠANJU:
Tumač će biti prisutan. Ukoliko se s njim teško sporazumijevate, možete tražiti odmah novog
tumača.
Uz to treba napomenuti da postoji posebno zadužena osoba za maloljetnike, traumatizovane osobe
i žene.
Kao žena imate pravo na ženskog tumača ili saslušateljicu. To morate još ranije zatražiti a najbolje
da podnesete pismeni zahtjev. Isto tako imate pravo na saslušanje dovesti Vašeg tumača i
advokata, koje Vi naravno onda sami morate platiti.
Bez obzira na Vašeg tumača Savezni ured za migraciju (BAMF) i izbjeglice ce dovesti i svog
tumača. Druge osobe u koje imate povjerenja mogu isto tako biti prisutne na Vašem saslušanju ali
prije toga morate za njih podnijeti pismeni zahtjev. Iskoristite ovu mogućnost. Ona vam daje
sigurnost i kasnije u slučaju potrebe svjedoka! Vi ne morate potpisati zapisnik, ako smatrate da nije
sve onako kako ste izjavili, ili nije temeljito pojašnjeno ili nije korektno prevedeno. Za provjeru
zapisnika imate vremena, možete zapisnik ponijeti kući i zajedno sa advokatom ili nekom drugom
stručnom osobom prekontrolirati, prije nego ga potpišete.
15
IV.3.ODBIJENICA VAŠEG ZAHTJEVA ZA AZIL
Na odluku Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice (BAMF), da li ćete dobiti pravo na azil ili ne, možete
mjesecima a nekad i godinama čekati. Ukoliko je Vaš zahtjev za azil odbijen, dobit ćete pismenu odbijenicu
od Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice (BAMF), u kojoj se od Vas zahtjeva da napustite zemlju u
jednom odreñenom vremenskom roku. U slučaju da to ne ispoštujete (ne napustite dobrovoljno zemlju u
datom roku) istovremeno Vam prijeti mogućnost nasilnog protjerivanja. A to znači da ćete mimo Vaše volje
biti izvedeni iz zemlje.
Postoje 3 različite mogućnosti za odbijanje Vašeg azila:
•
"unbeachtlich" - „neoprezno“: Došli ste u zemlju preko jedne tzv. sigurne treće zemlje i morali ste u
toj zemlji predati zahtjev za azil (pogledaj tačku III.1.).
•
"offensichtlich unbegruendet" - „očigledno neosnovan zahtjev za azil“
Vaša zemlja porijekla je jedna od tzv. sigurnih trećih zemalja (pogledaj tačku III.2.)
Vaše izjave u cilju dobijanja azila su proturiječive ili ste iznijeli lažne dokazne materijale
Niste dali nikakve ili ste dali lažne podatke o Vašem identitetu ili državljanstvu
Istovremeno ste podnijeli i dodatni zahtjev za azil pod jednim drugim imenom
Podnijeli ste zahtjev za azil, samo iz razloga jer Vaša viza o boravku u Njemačkoj ističe,
iako ste ovaj zahtjev i ranije mogli podnijeti
Nedozvoljeno ste doputovali u zemlju i niste odmah po ulasku podnijeli zahtjev za azil
IZUZETAK: Izjavljujete da imate bitne razloge zbog kojih niste ranije podnijeli zahtjev za
azil.
Niste se pridržavali pravila koja su Vam odreñena, npr. niste se javili kod odreñenih
ustanova odnosno institucija/ osobno se niste pojavili; Vaš pasoš/ zamjenu za pasoš i druga
tražena svjedočanstva/dokumente koje imate, niste svojeručno dostavili datim ustanovama
IZUZETAK: Izjavljujete da imate opravdane razloge usljed kojih ste propustili izvrsenje date
obaveze.
Prilikom saslušanja niste iznijeli bitne informacije, npr. mjesto stanovanja, preñeni put,
mjesta boravka u drugim državama, postupci azila u drugim državama
IZUZETAK: Izjavljujete da imate bitne razloge zbog kojih ste opravdano prešutjeli ove
16
informacije.
Vi ste zbog počinjenog krivičnog djela u Njemačkoj izbačeni iz zemlje, kažnjeni ste u
Njemačkoj jednom kaznom od 3 godine zatvora ili ste u Njemačkoj ili negdje drugo u
inozemstvu počinili zločin protiv mira, neki ratni zločin ili ste počinili zločin protiv čovječnosti
Vi ste maloljetna osoba i azil Vaših roditelja/Vašeg jednog roditelja koji ima sva zakonska
roditeljska prava nad Vama je nepobitno odbijen.
•
„(jednostavno) neosnovan“: Savezni ured za migraciju i izbjeglice (BAMF) smatra da nemate pravo
na azil sa pravne strane pošto niste vjerodostojno iznijeli razloge za azil (nemate dovoljno detalja) ili
Vaš razlog za azil nije dovoljan za odobrenje azila, tako da Savezni ured za migraciju i izbjeglice
(BAMF) može odbiti Vaš zahtjev za azil kao „ne može se uopće uzeti u obzir“ ili „očigledno bez
osnova“.
IV.4. TUŽBA
OBRATITE PAŽNJU NA:
POTRAŽITE ADVOKATA ZA POMOĆ (POGLEDAJ TAČKU VII.)
Protiv odbijenice Vašeg zahtjeva za azil Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice (BAMF) možete podnijeti
tužbu u Upravnom sudu. Ovo se često dešava mnogim tražiocima azila u Njemačkoj, s obzirom da Savezni
ured za migraciju i izbjeglice (BAMF) veoma često negativno odlučuje o zahtjevima za azil.
U zavisnosti od obrazloženja odbijenice morate obratiti pažnju na slijedeće prilikom podnošenja tužbe:
•
neoprezno:
Protjerivanje u jednu tzv. sigurnu treću zemlju, preko koje ste ušli u Njemačku, je moguć, bez obzira na
tužbu. Onda se od Vas očekuje da tamo povedete postupak azila. Ukoliko se ne može utvrditi konkretno
treća zemlja onda će se postupak azila u Njemačkoj nastaviti. U roku od jedne sedmice morate podnijeti
tužbu protiv odbijenice za Vaš zahtjev za azil. Istovremeno morate podnijeti i zahtjev na Upravnom sudu za
tzv. „ Odredba da ne možete biti protjerani tako dugo dok je proces na sudu, dakle Vaša tužba, ne bude
završen“.
17
•
očigledno neosnovan zahtjev za azil:
U roku od jedne sedmice nakon odbijanja Vašeg zahtjeva za azil morate podnijeti tužbu. Istovremeno
morate na Upravnom sudu podnijeti zahtjev za „Odredba po kojoj ne možete biti protjerani dok je proces
Vaše tužbe u toku“ na Upravnom sudu. U jednom tzv. „hitnom zahtjevu“ morate veoma brzo iznijeti razloge,
bez obzira na to što teoretski tužba treba u roku od jednog mjeseca biti obrazložena. Sve do donošenja
odluke ovog tzv. „hitnog zahtjeva“ možete se zadržati u Njemačkoj. Ukoliko Upravni sud negativno odluči o
Vašem tzv. „hitnom zahtjevu“, obavezni ste napustiti zemlju, u suprotnom možete biti nasilno protjerani, bez
obzira na to što proces Vaše tužbe još nije okončan. Protiv odbijenice Vašeg tzv. „hitnog zahtjeva“ je
moguća samo ustavna žalba. Ukoliko se Vaš tzv. „hitni zahtjev“ prihvati možete se, svo vrijeme dok traje
proces tužbe, u Njemačkoj zadržati.
OBRATITE PAŽNJU NA:
KOD PONOVNOG ULASKA U ZEMLJU NEMOJTE POVLAČITI TUŽBU SA UPRAVNOG SUDA I
NEMOJTE PODNOSITI
NAREDNI ZAHTJEV. JOŠ BOLJE ŠANSE ZA DOBIJANJE AZILA IMATE
UKOLIKO NOVE RAZLOGE ZA DOBIJANJE AZILA NAVEDETE U JEDNOM TZV. IZMJENJENOM
ZAHTJEVU NA UPRAVNOM SUDU.
•
neosnovan zahtjev:
U roku dvije sedmice nakon dostavljanja odbijenice (datum dostavke stoji na plavoj kuverti!) morate podnijeti
tužbu. Za vrijeme trajanja sudskog procesa smijete se zadržati u Njemačkoj. Ukoliko sud potvrdi Vašu
odbijenicu dužni ste napustiti zemlju. Rok za napuštanje zemlje je jedan mjesec nakon negativno završenog
procesa. Ukoliko ne ispoštujete odluku i zadržite se u zemlji bićete nasilno protjerani u zemlju porijekla, čim
ured za strance dobije pasoš ili neki drugi dokument s kojim možete putovati.
IV.5. ŠTA MOŽE SPRIJEĆITI PROTJERIVANJE
Ako u biti morate napustiti Njemačku, ali još ne možete biti protjerani iz zemlje jer postoje pravni ili drugi
stvarni razlozi koji sprrčavavaju vaše protjerivanje dobit ćete „Duldung“. „Duldung“ je potvrda o odgadanju
roka Vašeg protjerivanja iz zemlje. Dakle, „Duldung“ nije nikakva sigurna viza za boravak, ali Vam boravak
18
mora biti odobren jer Vaše protjerivanje ne može biti sprovedeno u datom momentu. „Duldung“ se daje
najduže na 6 mjeseci. Nakon 6 mjeseci može biti produžen ukoliko i dalje postoje razlozi koji sprečavaju
vaše protjerivanje u. Pojedini ljudi žive godinama sa „Duldungom“ u Njemačkoj.
Slijedeće činjenice mogu biti razlozi koji spriječavaju vaše protjerivanje
Pravni razlozi usljed kojih ne možete biti protjerani iz zemlje: npr. zaštita od braka ili familije,
odbijanje odlaska u rat iz razloga savjesti
Stvarne činjenice koje spriječavaju vaše protjerivanje: npr. izgubljen pasoš, nemogućnost
pronalaska jedne zemlje koja Vas može prihvatiti, nemogućnost putovanja radi bolesti ili trudnoće
(zakon o zaštiti majki), zatvoren aerodroma na koji treba slijetati, nepostojeća veza avionom
V.POSEBNI POSTUPAK NA AERODROMU
(SKRAĆEN POSTUPAK PREDAJE ZAHTJEVA ZA AZIL NA AERODROMU)
Namjera ovog posebnog postupka na aerodromu, da se tražiocima azila, čiji su zahtjevi za azil očigledno
neosnovani (pogledaj tačku IV.3.), već na aerodromu spriječi ulazak u zemlju. Postupak se odvija u
tranzitnom području aerodroma, jer u ovom području se smatra da još niste ušli u zemlju! Tako da se ovim
postupkom pojednostavljuje protjerivanje odbijenih tražioca azila u zemlju porijekla. U vrlo kratkom
vremenskom periodu u roku od 23 dana biva postupak azila obrañen. Ulazak u zemlju će Vam tek onda biti
odobren ukoliko državne službe nisu u ovom vremenu obradile postupak ili ste priznati kao tražilac azila tj.
odobren Vam je azil. Za svo vrijeme ovog posebnog postupka na aerodromu smješteni ste u tranzitnom
području i ne smijete ga napuštati (pogledaj tačku V.3.). Ukoliko Vaš smještaj na aerodromu nije moguć biće
sproveden regularan postupak za azil.
V.1. KO SU UČESNICI POSEBNOG POSTUPKA NA AERODROMU
Bićete učesnik postupka na aerodromu (ili posebnog postupka na aerodromu) samo onda ako podnesete
zahtjev za azil na aerodromu. Na aerodromu se ne vodite još da ste ušli u zemlju! Ukoliko uspijete ući u
unutrašnjost zemlje i podnesete zahtjev za azil, nakon toga ne možete biti učesnik postupka na aerodromu.
19
Postupak na aerodromu će biti primjenjen onda kad:
Vi na aerodromu kod granične sluzbe zamolite za azil i dolazite iz jedne tzv. sigurne treće zemlje
porijekla. (pogledaj tačku III.2.)
Na graničnoj kontroli ste uhvaćeni sa lažnim pasošem ili zamjenom za pasoš.
Na graničnoj kontroli uopće nemate pasoš niti zamjenu za pasoš.
U daljem tekstu vidjet ćete još jedno posebno pravilo, ukoliko:
Očigledno ste ušli u zemlju preko jedne tzv. sigurne treće zemlje. (pogledaj tačku III.1.)
V.2.GDJE SE ODVIJA POSTUPAK NA AERODROMU?
Ovaj postupak se ne odvija na svim aerodromima u Njemačkoj, ali u većini velikih aerodroma a to su:
•
Düesseldorf
Berlin Schöenefeld
Müenchen
Frankfurt / Main (ali nemojte zamijeniti sa Frankfurt/Oder)
S obzirom da je aerodrom u Frankfurt na Maini centralni aerodrom za većinu zemalja porijekla
potražioca azila ovdje se obavlja većina postupaka na aerodromu.
V.3. SMJEŠTAJ NA AERODROMU
•
Ako je Vaš zahtjev za azil kao očigledno neosnovan (pogledaj tačku IV.3.) odbijen ali ne možete biti
vraćeni nazad u zemlju porijekla, moguće je da ćete se duže od 23 dana zadržati na aerodromu.
Npr. ako nemate dokumenta, morate najprije dobaviti zamjenu za pasoš, ovdje moraju biti
kontaktirane ambasade datih zemalja da bi se zatražila njihova pomoć.
•
Ako ćete biti tjelesno ili psihički ili već jeste bolesni biće u pojedinim slučajevima sa medicinskog
gledišta odlučeno o tome sta će se s Vama dalje dešavati.
20
Primjer: smještaja na aerodromu Frankfurt/Main
Smještaj na aerodromu u Frankfurt/Main je u suštini van zgrade aerodroma. Služba bezbjednosti nadgleda i
kontroliše ovaj smještaj. Ona dobija nalog iz pokrajine Hessen ili od Savezne granične službe. Postoji 100
mjesta za smještaj. Ovdje imate i pravo na posjetu, ukoliko posjetu ranije najavite. Ali u Berlinu to npr. nije
moguće! U Frankfurtu postoji soba za familiju, dječja soba, soba za molitve, dječje igralište i jedno manje
igralište u dvorištu zgrade za slobodne aktivnosti i sport. Osim toga u području boravka postoji javna
telefonska govornica kao i automat za cigarete i piće. Bez obzira što na prozorima nema rešetaka ovu
ustanovu ne možete napustiti!
V.4. POSTUPAK NA AERODROMU
Može se desiti da postupak na aerodromu započne još u avionu na pisti aerodroma. U avionima, u kojima
sjede potencijalne izbjeglice, počinju predkontrole od strane Savezne policije. Ukoliko Savezna policija
prilikom kontrole predpostavi da ste izbjeglica a to niste jasno dali do znanja da tražite azil može se desiti da
istim avionom budete vraćeni nazad.
To Vam isto prijeti ukoliko ste došli iz tzv. sigurnih trećih zemalja. Ako se u avionu predstavite kao tražilac
azila, prilikom kontrole ili u tranzitnom području će Vas Savezna policija podvrgnuti tzv. postupku za
prepoznavanje i ispitivanju. Službenici Vam moraju odmah dati mogućnost da kod spoljne ispostave
Savezne službe za migraciju i izbjeglice (BAMF) podnesete zahtjev za azil.
V.4.1.POSTUPAK RASPOZNAVANJA KOJI SPROVODI SAVEZNA POLICIJA
Postupak raspoznavanja znači slijedeće:
Vaši lični podaci će biti provjereni
Bićete fotografisani
Otisci Vaših prstiju biće uzeti
Da bi se utvrdila Vaša starosna dob može se napraviti i rentgenski snimak
Eventualno ćete tjelesno biti pregledani da bi se pronašli još neki dokumenti ukoliko postoji sumnja
da su kod Vas sakriveni.
21
OBRATITE PAŽNJU NA:
AKO STE ŽENA NE MORATE DOPUSTITI DA VAS MUŠKA OSOBA PRETRAŽUJE. IMATE PRAVO DA
ZATRAŽITE ŽENSKU OSOBU ZA PRETRAŽIVANJE.
OBRATITE PAŽNJU NA:
AKO STE TRUDNI (STO JE MOGUĆE); MOLIM VAS TO I IZJAVITE; JER U TOM SLUČAJU NE SMIJETE
BITI RENTGENSKI PREGLEDANI!
V.4.2. PRVO ISPITIVANJE OD STRANE SAVEZNE POLICIJE
Prvo ispitivanje može početi odmah nakon slijetanja, a ponekad tek poslije isteka par sati ili dana. Sve zavisi
od toga da li postoji na licu mjesta odmah tumač ili ne. Službenici Savezne policije će Vas ispitivati o
slijedećim temama:
Vaši motivi i razlozi bijega
Vaš preñeni put od polaska iz zemlje porijekla do ulaska u Njemačku, da bi se utvrdilo, da li ste došli
preko jedne od tzv. trećih sigurnih zemalja ili sigurne zemlje porijekla.(vidi tačku III.1,III.2)
Smisao ovog ispitivanja je da se utvrdi da li u Vašem slučaju postoje preduslovi da bi se uskratio Vaš ulazak
u zemlju. Ako Vam se uskrati ulazak u zemlju ne sprovodi se ni postupak na aerodromu. Eventualno morate,
bez obzira na Vaš povratak u zemlju porijekla, ostati još par dana ili sedmica smješteni na aerodromu, dok
Vaš povratak ne bude moguć. Ovo je npr. slučaj kad Vaš identitet nije utvrñen ili se treća zemlja protivi da
Vas primi nazad.
V.4.3. SASLUŠANJE OD STRANE SAVEZNOG UREDA ZA MIGRACIJU IZBJEGLICE (BAMF)
OBRATITE PAŽNJU NA:
POTRAŽITE POMOĆ ADVOKATA (POGLEDAJ TAČKU VII.)
22
Spoljna ispostava Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice (BAMF) na aerodromu će Vas osobno ispitati bez
obzira na prvo ispitivanje od strane Savezne policije. Nakon toga mora Savezni ured za migraciju i izbjeglice
(BAMF) za samo 2 dana odlučiti o Vašoj tražnji azila!
OBRATITE PAŽNJU NA:
ZA ISPITIVANJE OD STRANE SAVEZNOG UREDA ZA MIGRACIJU I IZBJEGLICE (BAMF) TREBALI
BISTE OBAVEZNO UZETI I ADVOKATA DA BISTE IMALI NEUTRALNO I OBJEKTIVNO SASLUŠANJE.
ČESTO VAM VEĆ OD STRANE SOCIJALNE SLUŽBE NA AERODROMU BUDE ODREðEN JEDAN
ADVOKAT. U SVAKOM SLUČAJU MORATE REĆI DA ŽELITE ADVOKATA, JER JE SAVEZNA POLICIJA
TEK NAKON SASLUŠANJA DUŽNA DA VAM KAŽE DA IMATE PRAVO NA ADVOKATA. AKO NISTE U
MOGUĆNOSTI SAMI PLATITI ADVOKATA, TI TROŠKOVI ĆE OVDJE BITI PREUZETI.
V.4.4. ODLUKA SAVEZNOG UREDA ZA MIGRACIJU I IZBJEGLICE (BAMF)
Ulazak u zemlju biće Vam uskraćen ako:
•
Vaš zahtjev za azil se vodi kao „očigledno neosnovan” (pogledaj tačku IV. 3.)
O svemu tome će Vas Savezna policija informisati. Protiv te odluke možete podići tužbu. (pogledaj tačku
IV. 4) Možete pokušati podnijeti zahtjev za tzv. „zaštitu”. A to znači da za vrijeme Vašeg postupka za azil
ne možete biti protjerani.
Ulazak u zemlju biće Vam dozvoljen ako:
Vaš zahtjev za azil očigledno ima osnove(dokaze).
Savezni ured za migraciju i izbjeglice (BAMF) izjavljuje da ne može tako brzo donijeti odluku o
Vašem azilu, jer je Vaš slučaj npr. veoma komplikovan ili je potrebno još neke istrage obaviti prije
donošenja odluke.
U roku 2 dana nakon podnošenja zahtjeva za azil nije još ništa odlučeno
Ustavni sud je nakon Vaše tužbe u roku od 14 dana donio odluku
Ako ste nakon odbijenice za Vaš zahtjev za azil uspješno mogli podnijeti zahtjev o Vašoj zaštiti što
će reći da ne možete biti protjerani dok Vaša tužba ne bude riješena na sudu.
23
V.5. SUDSKI POSTUPAK
OBRATITE PAŽNJU NA:
OBRATITE SE ADVOKATU ZA POMOĆ! (POGLEDAJ TAČKU VII.)
Ako dolazite iŜ jedne od tzv. sigurnih trećih zemalja i granična služba nije dalje prenijela vaš zahtjev za azil
Saveznom uredu za migraciju i izbjeglice (BAMF) , morate podnijeti tzv. hitni zahtjev, koji je bitan da bi se
zahtjev za azil mogao sprovesti kod Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice (BAMF) i da Vi do odlučivanja
o Vašem zahtjevu ne budete protjerani.
V.5.1. ODLUKA UPRAVNOG SUDA
OBRATITE PAŽNJU NA:
OBRATITE SE ADVOKATU ZA POMOĆ! (POGLEDAJ TAČKU VII.)
Ako Savezni ured za migraciju i izbjeglice (BAMF) odbije Vaš zahtjev za azil kao „očigledno neosnovan”:
Imate 3 dana vremena da podnesete zahtjev za tzv. hitni postupak za pravnu zaštitu kod Upravnog
suda.
Upravni sud će odlučiti u roku od 14 dana da li će Vam biti dozvoljen ulazak u zemlju ili će to biti
odbijeno.
Mozete nakon odluke Saveznog ustavnog suda da dobijete jos 4 dana vremena za daljnje
obrazloženje
Da li će nakon toga biti dozvoljen ulazak u zemlju:
Kasnije će biti odlučeno o Vašem postupku za azil.
Ako pri tome bude spriječen Vaš ulazak u zemlju:
Nemate pravo žalbe.
Teoretski možete podnijeti novi zahtjev ili zahtjev o promjeni, ako imate stvarne činjenice i dokazne
materijale. Ovdje su Vam šanse za uspjeh veoma male.
24
Ukoliko su Vaši zahtjevi odbijeni Vaš advokat može još jedino uložiti ustavnu žalbu. Ako Vam u tom
vremenu prijeti opasnost protjerivanja, Vaš advokat mora predati zahtjev na Savezni Upravni sud da Vas ne
protjeruju iŜ zemlje dok se ne donese odluka. Sve do odluke suda morate i dalje ostati u smještaju na
aerodromu.
Ako Vaš zahtjev za azil i tužba budu odbijeni morate napustiti Njemačku.
25
VI. POMOĆNE REČENICE NA NJEMAČKOM
NJEMAČKI
IZGOVARANJE
PREVOD NA BOSANSKI
Guten Tag!
Guten Tag!
Dobar dan!
Wie geht es Ihnen?
Vi get es inen?
Kako ste Vi?
Mir geht es gut.
Mir get es gut.
Ja sam dobro.
Mir geht es schlecht!
Mir get es šleht!
Ne osjećam se dobro!
Ich habe keinen Pass.
Ih habe kajnen pas.
Ja nemam pasoš.
Mein Pass ist bei…….
Majn pas ist baj……
Moj pasoš je kod …….
Ich moechte von einer Frau
Ih moehte fon ajner frau durhzuht Želim da me jedna žena pretraži.
durchsucht werden.
verden.
Ich moechte einen Dolmetscher.
Ich moehte ajnen dolmečer.
Želim jednog tumača.
Sprechen Sie ........ ?
Šprehen zi ........ ?
Govorite li Vi ...... ?
Ich spreche .............
Ich šprehe ............
Ja govorim .................
Ich moechte einen Anwalt.
Ich moehte ajnen anvalt.
Želim jednog advokata.
Ich moechte Asyl beantragen.
Ich moehte azil beantragen.
Želim predati zahtjev za azil.
Bitte sagen Się am Telefon, wo
Bite zagen zi am telefon, vo ich
Molim Vas recite na telefon gdje
ich hier bin.
hier bin.
se ja ovdje nalazim.
Ich habe Angst.
Ih habe angst.
Ja se bojim.
Wo ist ………… ?
Vo ist ……….. ?
Gdje je ………… ?
Ich brauche ………….
Ih brauhe ……………..
Ja trebam …………
Ich suche ……………
Ih zuhe ……………….
Ja tražim ………….
Ich bin muede, kann ich mich bitte Ih bin muede, kan ich mih bite
Ja sam umoran, mogu li se molim
ausruhen.
ausruen.
Vas odmoriti.
Ich habe Hunger.
Ih habe hunger.
Ja sam gladan.
Ich habe Durst.
Ih habe durst.
Žedan sam.
Wo ist die Toilette?
Vo ist di toilete?
Gdje je toalet?
Kann ich mich bitte duschen/
Kann ich mih bite dušen/ vašen? Mogul i se istuširati / oprati molim
waschen?
26
Vas?
Kann ich telefonieren?
Kan ih telefoniren?
Mogu li telefonirati?
Ich habe kein Geld.
Ih habe kajn geld.
Ja nemam para.
Ich bin schwanger.
Ih bin švanger.
Ja sam trudna.
Ich bin ……… Jahre alt.
Ih bin ……. jare alt.
Ja imam … godina.
Ich bin krank.
Ih bin krank.
Ja sam bolestan.
Ich brauche Medikamente.
Ih brauhe medikamente.
Meni trebaju tablete.
Ich habe Schmerzen.
Ih habe šmercen.
Ja imam bolove.
Wo ist ………… ?
Vo ist ……….. ?
Gdje je ……….. ?
Ich komme aus ……….
Ih kome aus ………….
Ja dolazim iŜ ………..
Arzt
Arct
ljekar
Apotheke
Apoteke
apoteka
Beratungsstelle
Beratungsštele
savjetovalište
Polizei
Policaj
policija
Botschaft
Botšaft
ambasada
Anwalt
Anvalt
advokat
Dolmetscher
Dolmečer
tumač
Mann
Man
čovjek
Frau
Frau
žena
Abschiebung
Abšibung
protjerivanje iz zemlje
Asylbewerberheim
Azilbeverberhajm
Dom za potražioce azila
Antragbescheinigung
Antragbešajnigung
potvrda o podnesenom zahtjevu
Antrag stellen
antrag štelen
podnijeti zahtjev
Widerspruch einlegen
videršpruh ajnlegen
uložiti prigovor
27
BITNE ADRESE ZA POTRAŽIOCE AZILA
POLITIČKI PREDSTAVNICI INTERESA POTRAŽIOCA AZILA. ORGANIZACIJE ŠIROM ZEMLJE:
amnesty international
Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche
Zossener Straße 65, 10961 Berlin
Sektion der Bundesrepublik
Deutschland e. V.
Tel.: 030/ 691 41 83
Fax: 030/ 69 04 10 18
Heerstraße 178, 53111 Bonn
Tel.: 0228/ 98373-0
E-Mail: [email protected]
Fax: 0228/ 63 00 36
www.kirchenasyl.de
E-Mail: [email protected]
www.amnesty.de
Internationale Liga fuer Menschenrechte
Pro Asyl
Bundesweite Arbeitsgemeinschaft fuer Fluechtlinge
Haus der Demokratie und Menschenrechte
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin
e. V.
Postfach 160624, 60069 Frankfurt M.
Tel.: 030/ 3962-122
Fax: 030/ 3962-147
Tel.: 069/ 230688
E-Mail: [email protected]
Fax: 069/ 230650
www.ilmr.org
E-Mail: [email protected]
www.proasyl.de
Jesuiten-Fluechtlingsdienst
ADB – Antidiskrimienierungsbuero Berlin e.V.
Witzlebensstraße 30a
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
14057 Berlin
Tel.: 030/ 204 25 11
Tel.: 030/ 3260-2590
Fax: 030/ 204 25 11
www.Jesuiten-fluechtlingsdienst.de
E-Mail: [email protected]
www.adb.de
BBZ-Beratungs-und Betreuungszentrum fuer
Evangelische Galilaea-Samariter
junge Fluechtlinge
Kirchengemeinde
Turmstraße 73, 10551 Berlin
Samariterstraße 27, 10247 Berlin
Tel.: 030/ 66 64 07 – 20/ -21/ -22
Tel.: 030/ 426 77 75
Fax: 030/ 66 64 07 24
Fax: 030/ 42 01 56 58
E-Mail: [email protected]
E-Mail: [email protected]
KuB-Kontakt-und Beratungsstelle fuer
Oase Pankow e. V.- Beratungs- und
auslaendische Fluechtlinge e. V.
Begegnungsstaette fuer MigrantInnen, BildungsOranienstraße 159, 10969 Berlin
und Integrationsprojekt
Tel.: 030/ 61 49-0/-04
Schoenfließer Straße 7, 10439 Berlin
Fax: 030/ 615 45 34
Tel.: 030/ 471 40 71
Fax: 030/ 47 00 25 50
E-Mail: [email protected]
E-Mail: [email protected]
[email protected]
www.oase-pankow.de
Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e. V.
Paul-Linke-Ufer 44a, 10999 Berlin
Tel.: 030/ 618 92 07
Fax: 030/ 611 33 19
E-Mail: [email protected]
www.kkh-ev.de
28
VIJEĆA IZBJEGLICA U RAZNIM GRADOVIMA NJEMAČKE
Bayern: Fluechtlingsrat
Baden – Wuerttemberg: Fluechtlingsrat
Augsburger Straße 13, 80337 Muenchen
poslovnica
Tel.: 087/ 76 22 34
Urbanstr. 44, 70182 Stuttgart
Fax: 087/ 76 22 36
Tel.: 0711/ 5532834
E-Mail: [email protected]
Fax: 0711/ 5532835
E-Mail: [email protected]
www.fluechtlingsrat-bayern.de
www.fluechtlingsrat-bw.de
Brandenburg: Fluechtlingsrat
Berlin: Fluechtlingsrat
Eisenhartstraße 13, 14469 Potsdam
Georgenkirchstraße 69-70, 10249 Berlin
Tel. + Fax: 0331/ 7164 99
Tel.: 030/ 24 34 45 76-2
E-Mail: [email protected]
Fax: 030/ 24 34 45 76-3
E-Mail: [email protected]
www.fluechtlingsrat-brandenburg.de
www.fluechtlingsrat-berlin.de
Hamburg: Fluechtlingsrat
Bremen: Fluechtlingsrat
c/ o OEkumenische Auslaenderarbeit Bremen e. c/ o Werkstatt 3
V.
Nernstweg 32-34, 3. sprat, 22765 Hamburg
Berckstraße 27, 28359 Bremen
Tel.: 040/ 43 15 87
Tel. + Fax: 0421/800700 4
Fax: 040/ 430 44 90
[email protected]
[email protected]
www.fluechtlingsrat-hamburg.de
Hessen: Fluechtlingsrat
Mecklenburg-Vorpommern: Fluechtlingsrat
Frankfurter Straße 46, 35037 Marburg
Postfach 11 02 29, 19002 Schwerin
Tel.: 06421/ 16 69 02
Tel.: 0385/ 58 15 790
Fax: 06421/ 16 69 03
Fax: 0385/ 58 15 791
E-Mail: [email protected]
E-Mail: [email protected]
www.fr-hessen.de
www.fluechtlingsrat-mv.de
Niedersachsen: Fluechtlingsrat
Nordrhein-Westfalen: Fluechtlingsrat
Langer Garten 23 B, 31137 Hildesheim
Bullmannaue 11, 45327 Essen
Tel.: 05121/ 15 605
Tel.: 0201/ 89 908-0
Fax: 05121/ 31 609
Fax: 0201/ 89 908-15
E-Mail: [email protected]
E-Mail: [email protected]
www.nda-fluerat.org
www.fluechtlingsrat-nrw.de
Rheinland-Pfalz: Arbeitskreis Asyl
Saarland: Fluechtlingsrat
Postfach 2851, 55516 Bad Kreuznach
Kaiser Friedrich Ring 46, 66740 Saarlouis
Tel.: 0671/ 84 59 153
Tel.: 06831/ 4877938
Fax: 0671/ 84 59 154
Fax: 06831/ 4877939
E-Mail: [email protected]
E-Mail: [email protected]
www.asyl-rlp.org
www.asyl-saar.de
Sachsen: Fluechtlingsrat
Sachsen-Anhalt: Fluechtlingsrat
Kreischaerstr. 3, 01219 Dresden
Schellingstraße 3-4, 39104 Magdeburg
Tel.: 0351/ 469 26 07
Tel.: 0391/ 537 12 79
Fax: 0351/ 469 25 08
Fax: 0391/ 537 12 80
E-Mail: [email protected]
E-Mail: [email protected]
www.saechsischer-fluechtlingsrat.de
www.fluechtlingsrat-Isa.de
29
Schleswig-Holstein: Fluechtlingsrat
Oldenburg Str. 25, 24143 Kiel
Tel.: 0431/ 73 50 00
Fax: 0431/ 73 60 77
E-Mail: [email protected]
www.frsh.de
Thueringen: Fluechtlingsrat
Warsbergstr. 1, 99092 Erfurt
Tel.: 0361/ 21 727-20
Fax: 0361/ 21 727-27
E-Mail: [email protected]
www.fluechtlingsrat-thr.de
BITNE ADRESE U INTERNETU
Dosta toga možete saznati putem interneta. Daljne informacije na temu o azilu možete naći u internetu. Kao
bitne internet adrese preporučujemo slijedeće:
Zemlje porijekla:
www.amnesty.de
www.amnesty.org
www.ecoi.net
www.gfbv.de
www.refugees.org
www.sfh-osar.ch
www.unhcr.org
Evropa:
Maloljetnici izbjeglice bez pratnje roditelja:
www.ecre.org (Ujedinjenje nacionalnih organizacija www.b-umf.de
izbjeglica u Evropi)
www.tdh.de
www.europa.eu.net (Evropska unija)
Crkveni azil:
Useljavanje:
www.kirchenasyl.de
www.zuwanderung.de
Kampanja o pravu ostanka:
www.hier.geblieben.net
Informacije o politici azila, o postupku azila,
izbjeglicama, sa bitnim uputama o regionalnim
strukturama:
www.asyl.net
www.asylnetz.de
www.proasyl.de
30
Download

„AZIL U NJEMAČKOJ“