Radionice, Kurs anti-stres tehnika baziranih na svesti AT 2013, Prolećni festival zdravlja, Beograd, 06.04.2013.
EFT, TEHNIKA EMOCIONALNE SLOBODE I BOLNA STANJA
Radionica Jasmine Kovačev
http://tehnikaemocionalneslobode.com
[email protected]
Tema radionice posvećena je Tehnici emocionalne slobode (EFT) i bolnim stanjima
 Mnogi naši telesni osećaji, nelagodnosti, stezanja, uključujući i bolna stanja, u svojoj pozadini
imaju emocije kojih najčešće nismo svesni. Svaka fizička senzacija ima svoj razlog postojanja.
Nekada je lakše ustanoviti uzročni nivo, nekada teže. Nekada je uzročni nivo višestruk.
 Za sve koji imaju probleme sa bolovima ili žele da osete mogućnosti EFTa na bolu koji imaju ili
nauče o mogućnostima primene EFTa na bolnim stanjima, ovo je izuzetna prilika da se priključe
ovoj četvorosatnoj iskustvenoj radionici.
 Sa EFT se postiže vrlo visok stepen uspešnosti na bolnim stanjima jer su najčešće kod svakog
bolnog stanja prisutni bar delom emocionalni doprinosioci čak i kada ste gotovo sigurni da nisu.
Dođite i uverite se.
 Kaže se da je svaka terapija priznata kao terapija ukoliko rešava problem u 20% do 30%
situacija. Hajde da zajedno izmerimo stepen uspešnosti EFTa u primeni na bolnim stanjima. Što
nas je više, to će biti precizniji pokazatelj uspešnosti. Priključite nam se i učetvujete automatski
u izvlačenju nagrade, popularnog celodnevnog EFT grupnog tretmana.
EFT je pokazao impresivna poboljšanja i u širokom spektru problema uključujući:











Traumatična sećanja;
Regulisanje stresa;
Strahove i fobije;
Vaspitavanje dece;
Zavisnosti;
Širok spektar fizičkih problema;
Ublažavanje i prevazilaženje bolnih stanja (uključujući i hroničan bol);
Sopstveni imidž;
Lična dostignuća;
Biznis dostignuća;
Sportska dostignuća…
Jasmina Kovačev je internacionalni EFT ekspert, višestruki praktičar i trener. Osnivač je Studija za
edukaciju i vrhunska dostignuća i autor knjige Preobrazite svoje slabosti u snagu. Iskustvo koje je
stekla radom sa više hiljada klijenata širom sveta, integrisala je u svoje treninge jedinstvenog kvaliteta,
za uklanjanje emotivnih naboja i pomaganje ljudima da promene deo ličnog sistema verovanja
(mentalnih blokada) koji ih na bilo koji način sabotiraju u životu. Kao Coach za postizanje vrhunskih
dostignuća u životu, zdravlju i poslu, kroz seriju edukacija Okrugla Duga, pomoći će vam da postignete
sledeći stepen svog razvoja. EFT je najčešće glavna alatka za postizanje potrebnih promena.
Download

EFT, TEHNIKA EMOCIONALNE SLOBODE I BOLNA STANJA