Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi
(2015/2014 Ocak)
OSD “OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
1. Otomobil Pazarı
AB (28) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 2014 yılı Ocak ayında 897 bin adet iken, 2015 yılı
aynı ayına göre yüzde 6 oranında arttı ve 955 bin adet düzeyine yükseldi.
Ocak ayında otomobil pazarında en fazla düşüş gösteren ülke yüzde 19 ile Finlandiya oldu. Bu
ayda en yüksek artış yüzde 31 ile İrlanda’da gerçekleşti.
Önemli pazarlardan İspanya’da artış yüzde 28, İtalya’da yüzde 11, İngiltere yüzde 7, Fransa’da
yüzde 6 ve Almanya’da yüzde 3 oldu.
2015 yılı Ocak ayında Türkiye otomobil pazarındaki artış yüzde 4 düzeyinde gerçekleşti ve pazar
25 bin adede yükseldi.
Türkiye Otomobil Pazarı 2014-2015 (x1.000)
2015
%
4.000
4
3.500
4
3.000
3
24
25
4
5
6
7
8
9
10
11
6
5
4
3
1.500
2
3
%
2.000
2
2
2015
2.500
3
1
7
2014
1
1.000
1
500
0
0
955
2014
AB (28)ve EFTA Otomobil Pazarı 2014-2015 (x1.000)
5
897
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
0
1
12
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ACEA Monthly Reports
2. Toplam Ticari Araçlar Pazarı
2015 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında arttı. AB(28) ve EFTA
ülkeleri ticari araç pazarı 135 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
Bu ayda Türkiye’de 12 bin adet düzeyinde gerçekleşmiş olan ticari araç pazarı bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 22 oranında artmıştır.
Türkiye Ticari Araç Pazarı 2014-2015
AB (28)ve EFTA Ticari Araç Pazarı 2014-2015 (x 1.000)
25
2015
2014
%
20
200
15
150
10
100
40.000
10.000
9.857
20.000
1 2.06 9
30.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5
50
0
0
2015
%
1
1
135
2014
1
250
125
50.000
1
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ACEA Monthly Reports
Ocak ayında ticari araç pazarında en fazla düşüş gösteren ülke yüzde 18 ile Slovenya oldu. Bu
ayda en yüksek artış yüzde 60 ile İrlanda’da gerçekleşti.
2
Önemli pazarlardan, İspanya’da yüzde 26, İngiltere’de yüzde 24, Almanya’da yüzde 6, İtalya’da
yüzde 1 oranında artış gerçekleşti. Ancak Fransa’da talep yüzde 10 oranında daraldı.
2.1 Hafif Ticari Araçlar Pazarı
AB (28) ve EFTA ülkelerinde Ocak ayı hafif ticari araç satışı bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 7 oranında arttı ve 113 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
Türkiye hafif ticari araç pazarı ise 2015 yılı Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında
arttı ve 10.117 adet düzeyine yükseldi.
Türkiye Hafif Ticari Araç Pazarı 2014-2015
AB (28)ve EFTA Hafif Ticari Araç Pazarı 2014-2015(x 1.000)
50.000
25
350
%
20
30.000
15
10.000
10
10.117
8.302
20.000
5
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
%
7
300
6
250
5
200
4
150
3
100
2
50
1
0
0
1
2015
113
2015
8
2014
105
2014
40.000
400
0
1
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ACEA Monthly Reports
Ocak ayında hafif ticari araç pazarında en fazla düşüş gösteren ülke yüzde 30 ile Slovenya oldu.
Bu ayda en yüksek artış yüzde 60 ile İrlanda’da gerçekleşti.
Önemli pazarlardan artış İspanya’da yüzde 31, İngiltere’de yüzde 22, Almanya ve İtalya’da
yüzde 2 oldu. Fransa’da ise talep yüzde 9 düştü.
2.2 Ağır Ticari Araçlar Pazarı
2015 yılı Ocak ayında AB (28 Ülke) ve EFTA ülkeleri ağır ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 8 oranında arttı ve 26 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
Türkiye ağır ticari araç pazarı 2015 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26
oranında arttı ve 1.952 adet oldu.
2014
2015
%
8.000
7.000
6.000
5.000
2.000
1 .5 5 5
3.000
1 .9 5 2
4.000
1.000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
60
25
50
20
40
15
30
10
20
5
10
0
0
9
2014
2015
8
%
7
6
5
26
9.000
AB (28)ve EFTA Ağır Ticari Araç Pazarı 2014-2015 (1.000)
30
24
Türkiye Ağır Ticari Araç Pazarı 2014-2015
10.000
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ACEA Monthly Reports
3
Ocak ayında ağır ticari araç pazarında en fazla düşüş gösteren ülke yüzde 51 ile Litvanya oldu.
Bu ayda en yüksek artış yüzde 90 ile Danimarka’da gerçekleşti.
Önemli pazarlarda talep, İngiltere’de yüzde 41, Almanya’da yüzde 17, İspanya’da yüzde 4
oranında arttı. Ancak, Fransa’da yüzde 18 ve İtalya’da yüzde 5 oranında daralma gerçekleşti.
4
Download

2015 Yılı (Ocak)