EaSI (The Employment and Social Innovation Programme)
İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı
İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI - The Employment and Social Innovation
Programme), Avrupa Birliği’nde istihdam, sosyal politika ve işgücü hareketliliğini
desteklemek amacıyla doğrudan Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen bir finansman
aracıdır.
EaSI, Avrupa Sosyal Fonu (ESF – European Social Fund) ve Avrupa Küreselleşme
Fonuyla (EGF – European Globalisation Fund) birlikte 2014-2020 dönemi için çalışma
koşullarının yanı sıra istihdam, sosyal içerme ve sosyal korumayı geliştirmeye yönelik
uyumlu AB Programları seti oluşturmaktadır.
Programın kadın-erkek eşitliği alanının yanı sıra ayrımcılıkla mücadele alanı da 20142020 döneminde Temel Haklar, Eşitlik ve Vatandaşlık Programı kapsamında finanse
edilecektir.
EaSI, üç AB programını kapsamaktadır:
1) PROGRESS (İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı): İstihdam ve sosyal
politikalar konusunda politika reformlarının geliştirilmesi amacıyla Avrupa
Komisyonu tarafından doğrudan yürütülen Avrupa Birliğinin temel aracıdır.
2) EURES (Avrupa İstihdam Hizmetleri): Üye ülkeler arasında iş hareketliliğini
desteklemek için oluşturulmuştur.
3) Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik: MF/SE, mikro kredi sağlayıcıların
kapasitesini artırıp sosyal girişimciliği desteklerken bireylerin ve küçük
işletmelerin kredilere erişimini kolaylaştırmaya devam edecektir. Avrupa
Komisyonu sosyal girişimcilik için ilk defa finansman sağlamaktadır.
PROGRESS ile Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik eksenlerine;
- AB üye ülkeleri,
- EEA (Euroepan Economic Area – Avrupa Ekonomik Alanı) Anlaşması uyarınca
EEA ülkeleri1 ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üye ülkeleri,
- AB Programlarına katılım konusunda kendileri ile yapılan çerçeve anlaşmaların
genel ilkeleri ve genel kurallar ve koşullarına uygun olarak AB üye ülkeleri ve
potansiyel aday ülkeler
başvuru yapabilmektedirler.
Ancak EURES sadece üye ülkelere açık bir programdır. Dolayısıyla ülkemizin EURES’e
katılımı söz konusu olamamaktadır.
1
EEA, AB Üye Ülkeleri ile EFTA Ülkelerinden (İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn) oluşmaktadır.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Turan Güneş Bulvarı 713. Sokak No:4 Çankaya. 06550, Ankara/TÜRKİYE
Tel:+90 312 440 99 02 Fax: +90 312 212 11 48 E-mail: [email protected] Website: www.ikg.gov.tr
2015 yılı, Programa bilfiil katılım sağlanabilecek ilk yıl olacaktır.
Rakamlarla EaSI:

Toplam bütçe 919.469.000 Avro’dur.

Fonların indikatif dağılımı:
PROGRESS (% 61; % 15’den % 20’ye kadar sosyal politika deneyimi için),
Microfinans/ Sosyal Girişimcilik (% 21) ve
EURES (% 18)
7 Yıl için 919 Milyon Avro
21%
Mikrofinans ve sosyal
girişimcilik
İş hareketliliğinin teşviki
(EURES)
61%
18%
İstihdam ve sosyal
politikanın modernizasyonu
(PROGRESS)
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Turan Güneş Bulvarı 713. Sokak No:4 Çankaya. 06550, Ankara/TÜRKİYE
Tel:+90 312 440 99 02 Fax: +90 312 212 11 48 E-mail: [email protected] Website: www.ikg.gov.tr
Download

buraya