VESELI PETLOVI
Časovi likovne kulture namenjeni upotrebi kolaţ tehnike, učenici IV/5 su realizovali kroz grupni
oblik rada na temu „Veseli petlovi“.
Za rad je korišćen kolaţ i krep papir,
hamer, lepak i makaze.
Učenici su u temu uvedeni kroz
prezentaciju koja im je pribliţila izgled i
osobine ove ţivotinje. U daljem radu su, kroz
grupni oblik , koristeći svoju kreativnost,
uspešno saraĎivali i realizovali zamišljene
ideje.
Završeni grupni radovi izloţeni su u holu škole.
Odeljenje IV/5 i učiteljica Gordana Dešić
DRUGI RAZRED U POZORIŠTU
U ponedeljak, 13.10.2014. , učenici svih odeljenja II razreda bili su u malom pozorištu „Duško
Radović“. Gledali smo predstavu „Noć u Merlinovom zamku“.
Uţivali smo u svetlucavoj pozornici, zanimljivim kostimima i dobroj muzici.
Razredno veće II razreda
SVETSKI DAN ČISTIH RUKU - 15. OKTOBAR
Svetski dan čistih ruku obeleţili smo danas u našem odeljenju, sa ciljem da upozorimo da je pranje ruku
sapunom jedan od najdelotvornijih načina zaštite od velikog broja bolesti.
Nakon što smo saslušali kratko predavanje naših drugara o značaju pranja ruku, podsetili smo se kada i kako
peremo ruke.
Ove godine, Svetski dan čistih ruku obeleţava se
pod sloganom "Snaga je u tvojim rukama!".
Učenici II 4 i učiteljica Dragana Vučen
SPORT U ŠKOLE
"Sport u škole" je apsolutno besplatan Projekat namenjen deci uzrasta od 1. do 4. razreda osnovne škole koji finansira
Ministarstvo omladine i sporta, pod punom podrškom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a sprovodi ga
Savez za školski sport Srbije.
Ovaj Projekat je počeo da se realizuje u našoj školi i učenici mlaĎih razreda će imati trening 2 puta nedeljno u trajanju od
45 minuta. Treninge vodi profesor fizičkog vaspitanja Nikola Petrović.
Stručno veće za razrednu nastavu
PITAM SE, PITAM ...
06. oktobra, na času srpskog jezika u
odeljenju II/2, podsetili smo se ranijih i
stekli nova znanja o upitnim rečenicama.
Čas je realizovan kroz sledeće aktivnosti:




Motivaciona igra “Ko je to?”
Povezivanje obaveštajne i upitne
rečenice tako da se za svaku
informaciju datu u rečenici
postave pitanja

Definisanje upitnih rečenica

Zadatak za rad u paru

Provera rešenja i mogućnosti

Oţivljavanje upitnika
Поштар је
позвонио на врата
• КО је позвонио на
врата?
• ШТА је поштар
урадио?
• ГДЕ је поштар
позвонио?
• ДА ЛИ поштар
позвонио на врата?
Горан има црвени
бицикл.
У суботу смо ишли
на језеро.
• КО има црвени
бицикл?
• ШТА има Горан?
• КАКАВ бицикл има
Горан?
• ГДЕ сте ишли у
суботу?
• КАДА сте ишли на
језеро?
Času prisustvovala pedagog škole Đina Uzelac.
Učenici odeljenja II-2 i učiteljica Adela Radivojević
II2
DECA I RECIKLAŢA U II/2
07. 10.2014., u okviru Čuvara prirode, članice udruţenja graĎana „Ekourban“, u saradnji sa Sekretarijatom
za zaštitu ţivotne sredine grada Beograda, realizovale su radionicu „Deca i reciklaţa“. Radionica je prilagoĎena
i predviĎena za Ďake II razreda.
Svojim programom objašnjavaju deci sam proces reciklaţe kroz crtanog junaka Ekomena. Saznali smo da
u se našoj blizini nalaze dva reciklaţna ostrva, na koja se moţe donositi razvrstan otpad. Vaţno je na vreme
steći prave navike i ukazati i starijima da je vaţno reciklirati i koristiti reciklaţno ostrvo u blizini.
Učenici odeljenja II-2 i učiteljica Adela Radivojević
CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE
-CERN U SRBIJI-
Centar za promociju nauke ima misiju da promoviše i populariše nauku,da razvija
naučnu pismenost,probudi radoznalost i podstakne mlade da se opredele za put
nauke.
Nastavnici Verica Rašeta i Verica Ţivić sa učenicima posetili su ovaj centar i uţivali u raznim radionicama i
eksperimentima.Učenici nisu bili samo posmatrači već su aktivno učestvovali u izvoñenju svakog
eksperimenta.Saznali su u kakvoj su vezi lebdeći voz koji ne dodiruje šine sa kvantnom fizikom,imali su
prilike da vide deo LHC akceleratora koji dolazi direktno iz CEN-a,zatim Tesline eksperimente kao i mnoge
druge.
EKSPERIMENTI O
ATMOSFERSKOM PRITISKU
VAN DE GRAFOV GENERATOR
FAKIROV
BALON
VOZ MAGLEV
Verica Rašeta i Verica Živić
BAŠ JE LEPO BITI DETE
Povodom Dečje nedelje ( 6.oktobar-12. oktobar ) učenici
odeljenja III/4 dali su svoj doprinos kroz pisanu reč. U toku
nedelje pisali su sastave i pesme na temu „Baš je lepo biti
dete“. Inspiraciju za svoje stihove i priče nalazili su u
porodici, druţenju sa drugarima i svakodnevnim aktivnostima
u školi i van nje. Svi radovi krasili su tematski pano ispred
učionice.
NEKI OD NAŠIH STIHOVA
Baš je lepo biti dete
Sa napunjenih sedam godina
kroz glavu nam lepe misli lete.
LEPO JE BITI DETE,
ti si postao ljudina.
Svako dete mnogo mašta
GLEDATI SVET SA SVOJE PLANETE.
Sa godina sedam u školu se kreće
a onda se desi svašta.
IGRATI SE PO CEO DAN,
Sve je već puno radosti i sreće.
SNIVATI NESTVARAN SAN.
Biti dete, baš je sjajno
Prijatelji na sve strane,
smejemo se tad beskrajno.
Igra,smeh i novo znanje.
Sjajno je biti dete
koje cele noći nebom jezdi
da se nasmeje zvezdi!
Baš je lepo biti dete
Hoću uvek dečak biti
neću da mi godine lete,
i ne želim ostariti.
neću da porastem svete
Kad na ulici čujem graju,
hoću da zauvek budem dete.
To me deca podsećaju,
Da je divno biti mlad
I da priliku za druženje iskoristim sad!
Dete znači igra, sloboda, zabava i radost!
Ako nađeš malo vremena za sebe, stižeš sve da uradiš i nikada nećeš biti nezadovoljan.
Evo,mi deca možemo u tome da pomognemo odraslima.
Kažu da godine brzo lete,
Svakog dana neka roda
Kad na ulici čujem graju,
al’ ću ja uvek biti
neki novi život doda.
To me deca podsećaju,
Tako postah I ja dete
Da je divno biti mlad!
mamino i tatino dete!
sa ove planete.
I da priliku za
Učenici odeljenja III/4 i učiteljica Tanja Vrečko
druženje
BAŠ JE LEPO BITI DETE ( deca pesnici III/4 za drugare )
U čast nedelje koja je posvećena deci, a u okviru meĎuodeljenjske saradnje razrednog veća
trećeg razreda, ali i svih veća mlaĎih razreda, u petak, 10.oktobra, učenici našeg odeljenja III/4 su,
podeljeni u grupe, svoje stihove na temu „Baš je lepo biti dete“ predstavljali drugarima iz I/1,3,4,5,
II/1,2,3 i III/1,3,5.
Ovi mladi pisci i pesnici bili su gosti i predškolske grupe vaspitačice Sandre Stanković.
Puni utisaka i nagraĎeni aplauzom,rešeni su da nastave sa svojim pesničkim aktivnostima.
Uživajte deco mila,
vi družino prinčeva i vila,
dugo neka bajke i pesmice
usrećuju vaše lice.
Učenici odeljenja III/4 i učiteljica Tanja Vrečko III/4
ČAROBNI ĆILIM IZ III/4
Kroz različite nastavne predmete,oblike rada i korišćenjem drugačijih materijalima, ovog oktobra
smo se bavili ćilimima. Radili smo na nekoliko frontova i to:
a) Pravljenje papirnih ćilima ( likovna kultura ), u korelaciji sa matematikom (merenje i mere)
b) Pisanje sastava i pesama ( srpski jezik )
Vunica se prepliće preko razboja
Svako dete mnogo voli
da pravi ćilime u školi.
Tu su ćilimi od svile i konca
završeni pre poslednjeg zvonca.
Boje su lepe, vesele, dugine
veštim dečjim rukama istkane.
Pravi se ćilim šarenih boja.
Tkaljine vešte ruke
ReĎaju boje bez po muke.
Na čarobnom ćilimu letim
u snovima kad se setim.
Letim do Egipta, do piramida,
a onda , napred, do Kineskog zida.
c) korišćenje programa PAINT i crtanje ( od igračke do računara )
Ove aktivnosti predstavljale su pripremu za otvorene časove za roditelje na
kojima je predviĎeno tkanje ćilima na razbojima.
Učenici odeljenja III/4 i učiteljica Tanja Vrečko
DANI ZDRAVE HRANE U II4
16.10. - 21.10.2014.god.
 17.10.2014. Svetski dan zdrave hrane obeleţen je radionicom "Zdrava hrana- svakog dana" i priredbom
za predškolsku grupu vaspitačice Marine Tašić, "Jedite zdravo i zdravi bili!"Cilj radionice i priredbe bio je
da se istakne značaj zdrave i pravilne ishrane u razvoju deteta.
 20.10.2014. Svetski dan jabuke obeleţen je nizom aktivnosti - izrada plakata o vaţnosti jabuka u
svakodnevnoj ishrani, čitanje tekstova i pevanje pesama o jabuci, izrada otisaka od jabuke, rad na nastavnim
listićima-matematika.
Učenici II 4 i učiteljica Dragana Vučen
BAJKE U  
U utorak 21.10.2014.godine, učitelj Petar Pavkov odrţao je ugledni čas iz srpskog jezika - Bajke, obrada - po
kompleksnom postupku.Aktivnosti u toku časa:
 Slušanje i pevanje pesme "Pozdrav prvacima",S.Marinković

Govorna veţba na osnovu slike
 Razgovor o bajkama



Čitanje natpisa i imenovanje pojmova sa slike
Zapisivanje naslova
Samostalno sastavljanje i zapisivanje rečenica, čitanje rečenica

Takmičenje - sastavljanje zadatih reči na razrednoj slovarici

Scensko izvoĎenje bajke
"Crvenkapa i vuk",P.Pavkov
Ovom krasnom času prisustvovali su učitelji , roditelji i gosti iz Društva učitelja Beograda.
Dragana Vučen I Petar Pavkov
DEČIJA NEDELJA U II4
"Svako dete srećnog lica čuva jedna porodica"
Povodom obeleţavanja Dečije nedelje ( 6.-12.oktobra 2014.god.) u odeljenju II 4 organizovane su sledeće
aktivnosti:
 SON - Dečija prava i odgovornosti u školi.

Likovna radionica "Porodica je moja sreća!"

GV - Šta je porodica? (dečija razmišljanja)
Učenici II 4 i
učiteljica
Dragana
Vučen
ČAS SRPSKOG JEZIKA U II4
U sredu, 8.10.2014. godine odrţan je čas srpskog jezika (Uzvične rečenice, obrada) kome je prisustvovala
Đina Uzelac, pedagog škole. Aktivnosti učenika u toku časa:
 ''Sve je stvar ukusa'' M.Nikitović-Brkić - dramatizacija i razgovor o tekstu.


Postavljanje plakata sa vrstama osećanja i postavljanje smajlića.
Grupni rad - crtanje bedţeva i smišljanje rečenice na osnovu zadatog raspoloţenja.


UvoĎenje pojma uzvične rečenice.
Rad u paru - sastavljanje i pisanje uzvičnih rečenica.

Samostalni rad učenika - nastavni listić
Aktivna uloga učenika, grupno stvaralaštvo, uvoĎenje bedţeva kao
sredstva komunikacije i prepoznavanje raspoloţenja kroz
razmenu u parovima podstiče radnu atmosferu i kreativnost.
Učenici II 4 i učiteljica Dragana Vučen
KRCKO ORAŠČIĆ I BEOGRADSKA FILHARMONIJA
Dana 23. oktobra 2014.godine, učenici odeljenja IV/5, III/2, 3 i 4 posetili su veličanstven koncert
„Krčko Oraščić“, u izvoĎenju Beogradske filharmonije. Ova kompozicija predstavlja jedno od
najpopularnijih dela Petra Iliča Čajkovskog.
Deca su imala priliku da se na zanimljiv i njima blizak način upoznaju sa ovom vrstom muzike
i slušaju orkestar uţivo.
IzvoĎenje kompozicije pratilo je pripovedanje bajke od strane
glumca Nikole Vujovića. , koji nas je na poseban način pripremao na
svaki novi segment kompozicije.
Kod dece je ovakav pristup klasičnoj
muzici izazvao buru pozitivnih reakcija.Na
kompoziciju su reagovali pokretom u ţelji da i
sami, što bolje prikaţu situaciju iz bajke.
Učenici su sa ovog koncerta poneli posebne utiske koje su na časovima srpskog jezika pretočili
u pisanu reč.
Učenici odeljenja IV/5, III/2,3 i 4 i njihove učiteljice
KAD JE LAKA GEOMETRIJA I MERENJE PRIJA
U subotu, 18. oktobra 2014. godine u organizaciji Društva učitelja Beograda, u našoj školi, odrţan je
jednodnevni seminar za učitelje "Kad je geometrija laka i merenje prija", kataloški broj 271 . Autori seminara
su Bojana Černoš, Katarina Radosavljević, Jelena Vragović i Sanja Pavić Rajak, profesori razredne nastave.
Seminaru je prisustvovalo 28 učitelja iz OŠ "Mladost","Borislav Pekić" ,"Marko Orešković"...
Seminar je protekao u radnoj i prijatnoj atmosferi, osveţena su prethodne znanja i stečena nova iskustva.
Stručno veće za razrednu nastavu
PRONAĐI RITAM – NAŠI ĆILIMI
Otvoreni časovi za roditelje iz likovne kulture, pod nazivom „PronaĎi
ritam – naši ćilimi“, u III/4 odrţan je 30.oktobra 2014.godine. Pored roditelja,
časovima prisustvovali psiholog Smilja Markov i učiteljica Marija Trujkić.
Prva aktivnost: Uočavanje ritma svuda oko nas
Druga aktivnost: Povezivanje tradicije ( originalni ćilimi ) i novih tehnologija.
Treća aktivnost: Upućivanje dece u tehniku tkanja na razboju.
gost – roditelj
Četvrta aktivnost: Praktičan rad – tkanje ćilima na ručno pravljenim razbojima, u kreativnoj saradnji sa
roditeljima.
Učenici odeljenja III/4 i učiteljica Tanja Vrečko
IZBOR IZ POEZIJE I PROZE ZA DECU DUŠANA RADOVIĆA
Ţivotom i delom Dušana Radovića bavili smo se ovog oktobra, na časovima
srpskog jezika. Učenici su u radu koristili zbirku „Poštovana deco“ i nastavne
listove.
Čas smo započeli pevanjem pesme „Zdravica“ i povezali je sa delom ovog
poznatog dečijeg pesnika.
Čitanjem odgovora na pripremljena pitanja,
saznali smo ko je bio Dušan Radović, ali i o
čemu je pisao i kakav je odnos imao prema deci.Kroz iznošenje
mišljenja o pesmama i njihovoj tematici uočavali smo specifičnosti svake
od njih. Uočljiv je bio napredak i zrelost dece kada su analize
knjiţevnog dela u pitanju.
U nastavku časa, učenici su podeljeni u osam grupa. Svaka grupa je dobila listiće različitih boja, sa
nekoliko zahteva. Zadatak za učenike je bio da kroz razgovor i razmenu mišljenja analiziraju priču,
uočavaju detalje iz odgovarajuće pesme, ilustruju i recituju odabranu pesmu. Pitanja za grupe bila su jednaka po
teţini, ali različita po sadrţaju ( pesmama ) koji obraĎuju.
Rad učenika pratile su Radovićeve pesme koje su komponovane za decu.
Izveštavanje grupa
Završnica časa bila je
posvećena gledanju crtanih
filmova inspirisanih pesmama
Dušana Radovića.
Odeljenje III/4 i
učiteljica Tanja Vrečko
PROMO - GOLF U NAŠOJ ŠKOLI
U ponedeljak 27.10.2014.godine, predstavnici Golf asocijacije Srbije upoznali su učenike drugog razreda sa
ovim interesantnom sportskom veštinom.Saznali smo da je golf jedini sport koji je igran na Mesecu, zahteva
izuzetnu fizičku i mentalnu spremnost i nema starosnu granicu. Imali smo priliku da i mi na kratko budemo
golferi.
Uţivali smo se i lepo se zabavili!
Razredno veće II razreda
OD IGRAČKE DO RAČUNARA - II 4
Jedan od glavnih ciljeva izbornog predmeta Od igračke do računara je priprema dece za lako snalaţenje u svetu
tehnike, tehnologije i računarstva. U okvitu teme Upotreba materijala i predmeta i pravljenje jednostavnih
delova i celina, od različitih materijala i kombinovanim tehnikama pravili smo vetrenjače, ukrasne kocke,
oblačili lutke od papira, pravili minijature koristeći plastične čepove od flaša.
Ovi časovi bili su učenicima veoma zanimljivi, kroz igru, kreativne i konstruktivne aktivnosti stekli su nova
znanja i odreĎena tehnička iskustva.
Učenici II 4 i učiteljica Dragana Vučen
U CRKVI SVETOG VELIKOMUČENIKA GEORGIJA
U subotu, 25. oktobra 2014. godine, učenici od prvog do osmog razreda, koji pohaĎaju časove veronauke,
veroučitelj Dragan Budimlija, veroučitelj i Ďakon u crkvi Svetog Dimitrija na Novom Beogradu, Andrija
Vučković , posetili su crkvu Svetog velikomučenika Georgija u Beţaniji i prisustvovali Svetoj liturgiji.
Učenici veronauke redovno posećuju crkvena bogosluţenja i pričešćuju se svetim Tajnama, a svoje veroučitelje
paţljivo slušaju i stiču saznanja o svetiteljima i crkvenim praznicima.
Dragana Vučen i Dragan Budimlija
Download

Oktobar - Mladost