LEED
q
sertifikacija
usluge za kompanije
building energy modeling
commissioning authority
kursevi
reference
AUTHORIZED
EDUCATION
DELIVERY
PARTNER
LEEDq| Grupa ENERGO
SA
DRŽ
AJ
1
1
3
5
7
9
11
13
15
17
sadržaj
profil kompanije
sertifikacija
usluge
usluge za kompanije
building energy modeling
commissioning authority
kursevi
reference
SADRZAJ
2
P
RO
FI
L
3
LEEDq| Grupa ENERGO
E
NERGO je kompanija koja pruža usluge iz oblasti
inženjeringa, tehničkog konsaltinga, njeni zaposleni su
profesionalci registrovani pri inženjerskim komorama,
sa velikim iskustvom u svim segmentima projektovanja
mašinskih instalacija (za civilne, industrijske objekte,
kao i brodove, sa posebnim osvrtom na KGH instalacije),
električnih instalacija i energetski efikasnom projektovanju.
Nudimo Vam standardne usluge projektovanja instalacija sa modernim
pristupom, ujedinjujući tradiciju najboljeg termotehničkog projektovanja
i aktuelne potrebe sa efikasnošću i uštedom energije.
Od 2008.godine bavimo se uslugama LEED sertifikacije, Enegy Modelingom i Commissioning Authority u celoj Evropi, takođe održavamo obrazovne LEED kurseve kao USGBC Educational Provider i GBCI Educational
Provider. Od 2012.godine, smo jedini priznati italijanski LEED AP USGBC
Faculty.
AUTHORIZED
EDUCATION
DELIVERY
PARTNER
I TEACH USGB
WORKSHOP
VIEW UPCOMING
COURSES? >>
PROFIL KOMPANIJE
Grupa ENERGO
4
SERT
IFIK
ACI
JA
5
LEEDq| Grupa ENERGO
L
EED sertifikacija - naša snaga
- LEED AP USGBC Faculty™su eksperti zelene gradnje koji su jedini ovlašćeni da
predaju po USGBC nastavnom programu.
- USGBC Authorized Education Delivery Partner – ENERGO održava kurseve i indivudalna predavanja po zvaničnom USGBC programu .
- GBCI Education Provider - Kompanija ENERGO je razvila kurseve stručne obuke
priznate od strane GBCI u okviru Credential Maintenance programa.
- LEED INTERNATIONAL ADVISOR - Jedan LEED AP iz kompanije ENERGO je takođe i
LEED International Advisor.
- LEED AP – Kompanija ENERGO ima tri LEED AP stručnjaka
- PRAKTIČNO ISKUSTVO I POZNAVANJE LOKALNIH REGULATIVA – Stručnjaci iz kom-
panije EN¬ERGO konstantno rade na LEED sertifikaciji različitih tipologija zgrada
(NC, CS, CI, EBOM, School, Homes ecc.)
- Radimo sve tipove LEED sertifikacije: NC, CS, CI, EBOM, School, Homes itd.
- ENERGY MODELLING i COMMSSIONING AUTHORITY, su usluge koje direktno radimo.
- ENERGO je kompanija za inženjering i projektovanje instalacija, koja ume da razume
i reši svaki problem u projektovanju.
SERTIFIKACIJA
6
LEEDq| Grupa ENERGO
US
LU
GE
7
N
AŠE USLUGE
- Učestvovanje u procesu koji kao cilj ima dobijanje LEED sertifikata( USGBC
i GBC Italia)
- Konsalting
i kursevi zvanično priznati od strane USGBC i GBCI, koje
održavaju naši LEED Accredited Professional i naš LEED Faculty.
Za kompanije
- Informisanje o protokolu i LEED sertifikaciji, tehnički saveti za procenu
stepena usklađenosti proizvoda sa zahtevima LEED sertifikacije
Za profesionalce
- Informacije o LEED protokolu za arhitektonske biroe.
- Informacije o LEED protokolu, specifičnostima sa ilustracijom obavljenih
procesa sertifikacije
Za kranje klijente
- Informacije o LEED protokolu i krajnjim troškovima
- Studija izvodljivosti LEED sertifikacije
- Tehničke specifikacije za realizaciju projekata koji će biti sertifikovani po
LEED standardu.
- Izrada Energy Modelling preko odgovarajućeg softvera.
- Commissioning Authority
- Tehnička podrška za građevinske kompanije u fazi projektovanja i realizacije
USLUGE
8
KOM
PA
NI
JE
9
LEEDq| Grupa ENERGO
K
ompanija ENERGO je razvila jasnu i konciznu metodologiju asistencije Project Owner-ima i projektnim timovima u upravljanju građevinskim projektima koji teže
da dobiju LEED sertifikaciju.
Za kompanije koje se bave proizvodnjom nudimo procenu usklađenosti proizvoda za LEED sertifikaciju i Green
Marketing (savetujući kako predstaviti doprinos vašeg
proizvoda na proces LEED sertifikacije).
USLUGE ZA KOMPANIJE
10
LEEDq| Gruppo ENERGO
MO
DEL
ING
11
P
reko 7 godina radimo energetske simulacije sa
naprednim softverom za modelovanje, priznatim od
strane ASHRAE, pogodnim za Energy Modeling za LEED
sertifikacije.
Naše znanje stečeno „na terenu“ u oblasti energetskog
modelovanja zgrada i instalacija, zajedno sa iskustvom
od preko 15 godina u naprednom projektovanju KGH
sistema nas stavlja u privilegovan položaj da se adekvatno odgovori na bilo koji zahtev za projektovanje instalacija po standardima LEED sertifikacije.
Naše usluge Energy Modeling uključuju:
- Simulacije svetla i dnevnog osvetljenja
- Dinamičku termalnu simulaciju
- Simulaciju osunčanosti
- Simulaciju protoka vazduha
Sve energetske modelacije rade direktno naši inženjeri
BUILDING ENERGY MODELING
12
COM
MISS
ION
ING
13
LEEDq| Grupa ENERGO
E
ksperti u kompaniji Energo koji imaju višegodišnje
praktično iskustvo u Commissioning Authority (CxA) u
stanju su da ispune i zahteve za LEED kredite koji zahtevaju Enhanced Commisioning.
ENERGO pristupa aktivnostima testiranja i početka radova sa velikom efikasnošću učestvujući na svim fazama
izvođenja instalacija, od projektovanja do završetka radova.
Zahvaljujući stečenom iskustvu, možemo da ponudimo u bilo kom tretnuku. Naša početna procedura počinje od faze planiranja i nastavlja se
preko testova i provera tokom faze izvođenja, do provera i nadgledanja
funkionisanja instalacija tokom prve godine upotrebe.
Kombinacija rezultata dobijenih direktno sa terena i analize projektne
dokumentacije omogućava nam da preventivno identifikujemo probleme
funkcionalnosti i regulacije.
COMMISSIONING AUTHORITY
14
LEEDq| Grupa ENERGO
KU
RS
EVI
15
O
d 2012.godine smo jedini u Italiji i jedni od retkih
u Evropi koji imaju USGBC Faculty koji je ovlašćen da drži
treninge i zvanične kurseve USGBC, organizacije koja je
stvorila LEED protokol. Takođe kompanija ENERGO je USGBC Authorized Education Delivery Partner.
ENERGO je od 2011.godine priznati GBCI Education Provider za zvanične
kurseve za stručne obuke LEED AP u okviru GBCI programa
Organizujemo uvodne kurseve o sertifikaciji, pripremne kurseve i obuku
za LEED GA i LEEP AP. Nudimo korporativne trening seminare ili obuku za
profesionalce(arhitekte, inženjere).
USGBC
FACULTY
I TEACH USGB
WORKSHOP
VIEW UPCOMING
COURSES? >>
KURSEVI
16
REF
ER
EN
CE
17
LEEDq| Grupa ENERGO
PROLOGIS LOGISTIC CENTER | Settimo Torinese(TO), Italija
LEED Core&Shell
VODAFONE VILLAGGE | Milano, Italija, 127.000 m2
LEED Commercial Interior
EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA TOCE | Milano, Italija
LEED Nuove Costruzioni GBC Italia
L’OREAL PARIS LOGISTIC CENTER |Villanterio(PV), Italija, 35.000 m2
LEED Core&Shell
HQ BANCA INTESA | Beograd, Srbija, 32.000 m2
LEED New Construction
UŠĆE SHOPPING MALL| Beograd, Srbija
LEED EBOM
IT PARK INDJIJA | Inđija, Srbija, 5 zgrada
LEED Core&Shell
HQ ADRIS GRUPE DD| Zagreb, Hrvatska
LEED Core&Shell
VIŠNJIČKA PLAZA SHOPPING MALL| Beograd, Srbija, 80.000 m2
LEED Core&Shell
PANČEVO SCHOOL|Pančevo, Srbija
LEED for Schools
LUŠTICA|Tivat, Crna Gora
LEED for Homes Pilot Project
REFERENCE
18
I TEACH USGBC
WORKSHOPS
VIEW UPCOMING
COURSES? >>
AUTHORIZED
EDUCATION
DELIVERY
PARTNER
energo italija | via vallarsa, 11 | 20139 milano | italija
energo srbija| vojvode stepe 318 | 11000 beograd| srbija
www.energogroup.com | [email protected]
Download

LEED - Energo