MUDRE MISLI
IZREKE I CITATI
Priredio:
Jovica Jeremić
Kragujevac, 2013.
1
MUDRE MISLI - IZREKE I CITATI
Autorsko izdanje
Priredio
Jovica Jeremić
Lektor
Nikola Jeremić
Korektura
Olga Bogdanović
Aleksandar Jeremić
Štampa:
Interprint, Kragujevac
www.interprintkg.com
069 212 02 02
Tiraž: 500 kom
2
CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
821-84(082.2)
821.163.41-84(082.2)
MUDRE MISLI – izreke i citati / priredio Jovica Jeremić
Kragujevac : J. Jeremić, 2013 (Kragujevac : Interprint)
152 strane, 21 cm. Tiraž: 500
ISBN 978-86-916937-0-1
1. Jeremić, Jovica (priređivač, sakupljač, izdavač)
COBISS.SR-ID 199839500
Kragujevac, 2013.
3
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nbsjoj!
4
Pre nego što počneš suditi o meni i mom životu,
obuj moje cipele i idi mojim putem! Prođi ulice, brda
i doline! Oseti bol i sreću! Prođi godine kroz koje ja
prolazim, padni preko svakog kamena koji se meni
našao na putu! Ustani uvek ponovno i idi istim putem,
kao što i ja radim! I tek mi onda možeš suditi.
(Patrijarh Pavle)
Bogati za sebe ostavljaju prekomerne rezerve stvari
koje im nisu potrebne, dok milioni žive na rubu gladi.
Ako bi svako ograničio svoj posed samo na ono što mu
je zaista potrebno, niko ne bi morao da živi u bedi i svi
bi bili zadovoljni. (Gandi)
Svako jutro kada se sunce pojavi gazela se probudi. Ona
zna da mora odmah da trči brže od najbržeg lava ili će
biti pojedena. Ali, kada se sunce pojavi i lav se takođe
probudi, i on zna da mora odmah da trči brže od
najsporije gazele ili će umreti od gladi. Konačno nije
važno da li ste gazela ili lav, važno je da trčite čim se
sunce pojavi. (Čarls M. Švab)
Kako živim? Dobro. Zadovoljan sam što sam proživeo
vek, a nisam nikome naškodio. Ono što je meni štete
naneseno, davno sam zaboravio. Gubitak je lakše
podneti nego kajanje. (M. Selimović)
Srbin je, izvesno, od svih naroda na Istoku, najmanje
sklon mržnji. Ne mrzi ni jedan narod oko sebe. Ako
uopšte nekoga mrzi, to je onda svog suseda, nekog svog
Srbina preko ulice, ili onog Srbina na gornjem spratu, ili
onog Srbina na donjem spratu. (J. Dučić)
5
Daj siromahu pre nego što ti zatraži, jer ako mu pružiš
pre nego što je on svoje ruke ispružio, daćeš mu i
samopoštovanje, koje je vrednije od tvoje pomoći.
Ono što je prošlo, više ne postoji; ono što će biti, još
nije došlo. Postoji samo jedna tačka u kojoj se sastaju i
prošlo i buduće. U toj tački je ceo naš život. (Tolstoj)
Ko ne želi da išta od mene primi, iako mu je to potrebno
i premda to imam, taj ne želi ni meni da išta dadne, iako
je to meni potrebno i premda on to ima. (Lesing)
Široka vrata i širok put što vode u propast, mnogo ih je
koji idu njima; uska vrata i tesan put što vode u život,
malo ih je koji ih nalaze. (Iz Biblije)
Razlika između mogućeg i nemogućeg je često samo u
tome što je za ostvarivanje nemogućeg potrebno malo
više vremena, upornosti i vere. (Jevrejska)
Uživaj u životu danas - juče je prošlo, a sutra možda
nikada neće doći.
Koliko više vodimo računa o vremenu, toliko više
očajavamo što ga nemamo dovoljno, ali koliko ga
nerazumno trošimo, toliko se čini da ga imamo na
pretek. (Leopardi)
Koliko brzo mi starimo a deca rastu, toliko brzo
moramo preusmeravati našu imovinu u njihovu
delatnost,
kako bi oni brže napredovali a mi se zaštitili da našim
nestankom, sa nama ne nestane i sve ono što smo čitav
život stvarali. (J.J.)
6
Uvek je pravo vreme da se uradi ono što je ispravno.
(M. L. King)
Postoje dve stvari na zemlji koje skrivene ništa ne
koriste. A to su: novac zakopan u zemlji i pamet
zadržana u glavi.
Zdrav čovek ima hiljadu želja, bolestan
samo jednu. (Čehov)
Samo je čovek taj koji kažnjava sebe, nikad Bog.
Detetu ne treba dati ribu, nego ga naučiti da peca.
(Kineska)
Ne verujte rečima ni svojim ni tuđim, verujte samo
delima i svojim i tuđim. (Tolstoj)
Čovek je čoveku vuk. (Latinska)
Brige treba da nas vode u akciju, a ne u depresiju.
(Pitagora)
Suze mi teku od smeha. Ako se prestanem smejati,
ostaće samo suze. (M. Selimović)
Teško je naučiti onoga ko je, nenaučen, već postao
učitelj drugima. (N. Velimirovič)
Čovek koji veruje da zna sve, stoji ispod onoga koji ne
zna ništa. (N. Velimirovič)
Istinito govoreći, nikada ne možeš pogrešiti.
Moto života: obrisati svaku suzu sa svakog oka. (Gandi)
U nevolji nemoj klonuti duhom.
7
Bolje je biti oprezan, nego slepo jurišati. (Indijska)
Nema veće mudrosti nego ćutanjem reći sve.
Hvalisanje je početak sramote. (Japanska)
Krite, dugujem petla Asklepiju; hoćeš li se setiti da platiš
dug? - Poslednje reči. (Sokrat)
Neznanje je neispisan papir na kojem možemo pisati, a
pogrešno znanje je ispisan papir koji se prvo mora
obrisati.
Smatraj svaki dan, kao jedan otpočet i završen život.
(N. Velimirovič)
Niko ne daje bolji primer od mrava, a on ništa ne
govori. (Engleska)
I kada dođe do rasprave, neka su vam reči blage, a
dokazi jaki. A ja, iz iskustva znam da su reči jače uvek,
kada su dokazi slabi. (Patrijarh Pavle)
Kroz život trčite polako, kako biste bili dovoljno spori,
da ako zatreba, možete biti dovoljno brzi da ispravite
tuđe greške. (J.J.)
Ako želiš da daš, ne dozvoli da te čekaju. (Španska)
Ako imaš mnogo daj od svog bogatstva, ako imaš malo
daj od svog srca.
Strpljenja, i trava će postati mleko. (Kineska)
8
Sanjao sam da bi život trebalo da bude radost. Probudio
sam se i shvatio da je život veliki napor. Radio sam i
uvideo da je u napornom radu velika radost. (Tagore)
Nema druge prilike da se ostavi prvi utisak.
Nije mi žao što me ljudi ne poznaju, već što ja njih ne
poznajem. (Konfučije)
Nikad ne stupaj u prijateljstvo sa čovekom koji nije bolji
od tebe samoga. (Konfučije)
Ništa nije tako teško ako ga razložite na male poslove.
(H. Ford)
Ne bojte se da će Vas vaši neprijatelji savladati, niti se
nadajte da će Vas vaši prijatelji odbraniti. Samo se
starajte da imate Boga za prijatelja i ne bojte se ničega.
(N. Velimirovič)
Nikada se ne treba unapred sekirati.
Učio sam tuce jezika, proučavao literature i umetnost,
proveo svoje najbolje godine u bibliotekama čitajući sve
što bi mi došlo pod ruku i osetio sam da sam traćio
vreme, ali ubrzo sam shvatio da je to bilo najbolje što
sam ikada učinio. (Nikola Tesla)
Ko želi da vidi dugu mora naučiti da voli kišu.
Bolja je mala zarada danas, nego velika sutra. (Ezop)
Nikada ne reci istinu koja drugima neće prijati. (Indijska)
9
Zbog jedne reči čoveka često smatraju mudrim, a zbog
jedne reči često ga smatraju glupim. Zaista moramo
dobro paziti šta govorimo. (Konfučije)
Ne ponesi se mudrošću. Ni tuđom, jer nije tvoja.
Ni svojom, jer čim si se poneo, znači da je nemaš
mnogo. (N. Velimirovič)
Najnesnosniji su oni ljudi koji misle da su samo oni u
pravu. (N. Velimirovič)
Jedan prijatelj nije malo, ako ih je hiljadu, nije mnogo.
(Arapska)
Ne znači ako si pošten da si bezbrižan, ako nisi kriv da si
bezbedan, ako si u pravu da si zaštićen...
Ako imaš cilj, naći ćeš put. (Afrička)
Ako želiš nekome da pomogneš, ne povedi ga, nego ga
poguraj. (J.J.)
Ne govorite o svojoj sreći čoveku manje srećnom od
Vas. (Pitagora)
Neka pravednik čini pravdu, a osvetu neka ostavi Bogu.
(N. Velimirovič)
Čovek koji ne razmišlja i ne planira unapred naići će na
nevolju ispred svojih vrata. (Konfučije)
Ljubaznost uzvrati ljubaznošću, ali zlo uzvrati pravdom.
(Konfučije)
Što ne postigneš vikom, postići ćeš ćutanjem. (Afrička)
10
Ako mi staneš na noge, na sreću ne možeš. (Bugarska)
Sve će proći osim dobra koje si učinio. (Francuska)
Ne moli se kada dođu loši dani, ako se ne moliš kada ti
dobro ide. (Kineska)
Što se prećuti, može da se kaže; što se kaže, ne može da
se prećuti. (Danska)
Najbolje ptice iza svih lete. (Gruzijska)
Da bi negde stigao ne treba ti brzina, već pravi put.
Ako čovek ne menja mišljenje, ili je vrlo mudar ili je
glup.
Čuvaj se žurbe jer ona uvek dovodi do kajanja. Onaj ko
žuri govori pre nego što nešto sazna, a odgovara pre
nego što nešto shvati, odluči pre nego što nešto
proveri, kudi pre nego što se u nešto uveri. (Arapska)
Izlaz je u radu.
Velika je snaga u onoga čoveka koji ume da prećuti i
onda kada ima pravo. (L. Tolstoj)
Ne žuri napred dok nisi pitao za put.
Deda mi je jednom rekao da postoje dve vrste ljudi, oni
koji rade i oni koji od toga imaju koristi. Kazao mi je da
pokušam da budem u prvoj grupi tamo je konkurencija
slabija. (Indira Gandi)
Dok slušaš besposličarske razgovore, propadaju ti veliki
planovi.
11
Ako pri svakoj prijateljskoj usluzi odmah misliš na
zahvalnost, onda nisi darovao, već prodao.
(Dostojevski)
Pomozi svakome delima i veruj. Neko uvek nadgleda
naša dela, i vraća nam delima.
Svakog dana odnesi kantu zemlje na jedno mesto –
i sagradićeš planinu. (Konfučije)
Voli svoje komšije, ali ne uklanjaj ogradu. (Švajcarska)
Ima ih što plaču što ruže imaju trnje. Ti se veseli što
trnje ima ruže. (Konfučije)
Poverenje obavezuje da, iako ste odgovorni, morate biti
odgovorniji nego što biste inače bili i nego što je inače
potrebno. Zato ponekad, nepotrebno, zna biti teret i
dodatno opterećenje. (J.J.)
Ako čovek ne razmišlja o problemima koji su udaljeni,
bit će pun briga kad mu se približe. (Konfučije)
Nad prosutim mlekom ne vredi plakati.
Pazi šta govoriš, jer ne znaš ko te sluša.
Ćutanje je najsavršeniji ljudski glas. (Radmilo Mićković)
Jedan mudar čovek jednom je rekao: „Ne znam ja,
pitajte ženu“.
Odluka treba da prenoći. (Latinska)
Jedan dan zamenjuje tri, ako se sve radi u pravo vreme.
12
Postavi dugoročne ciljeve, a obavljaj kratkoročne
zadatke.
Provedite neko vreme potpuno sami, svakog dana.
(Dalaj Lama)
Kada bih imao samo osam sati da posečem drvo, šest
sati bih utrošio oštreći sekiru. (Linkoln)
Jednom godišnje, idite na neko mesto gde ranije nikada
niste bili. (Dalaj Lama)
Radi zorom, a odmaraj se kad zađe Sunce.
Put pred sobom upoznaćeš ako pitaš one koji se njime
vraćaju.
Sebičnost je koren svih zala.
Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se, bez razloga,
smejaćemo se, bez razloga, s jednim jedinim razlogom,
što smo živi i što se volimo. A kud ćeš veći razlog.
(M. Selimović)
Iskustvo je bez sumnje najbolja učiteljica života, ali je
školarina veoma skupa. (Sagan)
Ima onih koji znaju da zarađuju novac i onih koji znaju
da žive. Ali veoma su retki oni koji znaju i jedno i drugo.
(Moravija)
Ako si jak, izazovi poštovanje svojim znanjem i
dobrotom. (Grčka)
Razmišljati znači raspravljati sa sobom. (Španska)
13
Izgubljeno je samo ono čega se odrekneš. (Lesing)
Pametno zbori ili mudro ćuti.
Imaj na umu da nisi večan. (Latinska)
Ako nemaš brod, plivaj; ako ne znaš da plivaš izgradi
brod.
Praštaj i veruj u drugu šansu. Nekad će i tebi biti
potrebna.
Popuštaj i otići ćeš kao pobednik.
Sudbina je čudo.
Put naviše i naniže jedan je te isti put. (Heraklit)
Idi napred. Padni. Svet izgleda drugačije sa zemlje.
(Winfrey)
Sreća je kao leptir – što je više jurite ona dalje beži. Ali
ako se fokusirate na druge stvari, ona će doći sama na
vaše rame.
Život je kao knjiga. Nikada neznate kakav će preokret
nastupiti na sledećoj stranici.
U životu ćete uspeti samo ako težite da imate ono što
vam je zaista potrebno.
Čovek pamti ako hoće a zaboravlja ako može.
Svaki minut koji provedete ljuti, znajte da ste izgubili 60
sekundi sreće.
Pre nego što odustaneš, pokušaj još jednom. (Kineska)
14
Svaki novi dan je kazna ili nagrada za ono što smo juče
radili.
Dok u sebe veruješ, dotle ćeš umeti da živiš.
Raditi u besu, isto je što i jedriti po buri.
Ljude ne treba uveravati, već naterati da razmisle.
Neki ljudi sanjaju o velikim delima, drugi su budni i
izvršavaju ih.
Nemoj puzati tamo gde možeš leteti.
Čovek može voleti samo ono biće za koje je uveren da
će biti prisutno kada mu zatreba. (Gete)
Kad uživamo slatki plod, trebalo bi da se sa zahvalnošću
setimo i onoga koji je zasadio voćku. (Vijetnamska)
Suze su krv duše.
Nije teško biti dobar. Teško je biti pravedan. (Viktor Igo)
Sve je moguće, sve je na domak ruke, samo se čovek ne
sme predati.
Ne dozvoli da te obeshrabri mišljenje drugih.
Bolje da vas savetuju nego da vas hvale.
Reči podstiču ali primeri privlače.
Niko ne uspeva toliko brzo kao onaj koji se koristi
tuđom greškom.
I posle rđave žetve treba sejati. (Seneka)
15
Ko je sklon da gubi poštovanje prema drugima taj pre
svega ne poštuje sebe.
Bogatstvo i siromaštvo imaju zajedničko prokletstvo da
čoveka naprave robom. (A. Graf)
Ono što nam najviše nedostaje u životu je neko ko će
nas naterati da uradimo sve ono što možemo. (Edison)
Nije važno šta se događa, već kako reaguješ na ono što
se događa.
Radost je kao strast, mora se podeliti s nekim da bi bila
potpuna.
Jedino pravo bogatstvo je bogatstvo duše, ostala dobra
podložna su velikim gubicima. (Lukijan)
Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam
negde pogrešio. (Hemingvej)
Kada mrzim, oduzimam sebi nešto; kada volim,
postajem bogatiji za ono što volim. (F. Šiler)
Kajanje zbog prošlosti, dosada zbog sadašnjosti, i strah
pred budućnosti, eto to je život. (U. Foskolo)
Ali ponekad, ne tako često, kad mi se zgadi laž, onda
govorim istinu. Crno je, u teškom vremenu živimo, a
živi-mo jadno i sramotno. Uteha je samo što će oni koji
budu posle nas živeli, preturiti preko glave još teža
vremena i pominjati naše dane kao srećne. (M.
Selimović)
Nekad i sad to su dva čoveka. (M. Selimović)
16
Ono što drugima mogu da oprostim, to i sebi mogu da
dozvolim. (Radmilo Mićković)
Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te iko krivo
pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda
misliš da živiš. (M. Selimović)
Najmanja mogućnost da pogrešim je ako budem ćutao.
(M. Selimović)
Prijatelju reci laž, pa ako je sačuva - reci istinu.
(Španska)
Uštedi svaki dan po malo i za tri godine imaćeš konja.
Između obećanja i ispunjenja podere se mnogo odeće i
obuće. (Holandska)
Ne sudi, jer biće ti suđeno.
Sve ono što poseduješ više nego što ti treba samo ti
predstavlja smetnju. (Latinska)
Nasledi i prosledi. (Srpska)
Odreci se rđavog običaja, makar poticao od tvojih
roditelja; prihvati valjan običaj, makar poticao od
neprijatelja. (Tibetanska)
Udalji se od zlog čoveka i ne očajavaj, kazna će ga stići.
(Talmud)
Stisni zube, al' zajam ne uzimaj. (Kineska)
17
Veličina spomenika se smanjuje kada se od njega
udaljavamo, a veličina ljudi se smanjuje kada im se
približavamo. (Servantes)
Svaki put kad dajem nekom jedno upražnjeno mesto,
stvaram stotinu nezadovoljnika i jednog nezahvalnika.
(Kralj Luj XIV)
Grešiti je ljudsko, a istrajavati u tome đavolsko.
(latinska)
Nije mudar onaj ko mnogo zna, već onaj ko zna ono što
mu je potrebno. (Poljska)
Novac je krupna stvar koja ljude čini sitnim. (Šekspir)
Ako si poslao devet glupaka da ti nešto kupe, ti si
postao deseti. (Tuholski)
Kratka večera, dug život. (Italijanska)
Kada dođeš do vrha osvrni se malo iza sebe kako bi
video ko te je pomogao u tvom penjanju, i osvrni se
malo ka nebu kako bi te Bog na tom vrhu učvrstio!
(Arapska)
Od pamtiveka sinovi su nerazumniji od očeva, i razuma
bi tako sasvim nestalo, ali srećom, sinovi postanu
razumni čim postanu očevi. (M. Selimović)
Ako pustiš ribu u posudu s vodom, ne misli da si joj dao
slobodu. (Korejska)
Ako kantar ne valja, ti budi ispravan.
18
Velika je stvar znati pravo vreme govora i ćutanja.
(Seneka)
Samo sa dve stvari možemo da utičemo na naš život:
prva je da poranimo i smanjimo brzinu a druga da
verujemo. Sve ostalo je u Božjim rukama. (J.J.)
Onaj ko čini dobro delo neka ćuti. Onaj koji ga prima
neka priča. (Seneka)
Porodična atmosfera u Vašem domu je Vaša osnova
života. (D. Lama)
Čovek je rođen da radi, da trpi i da se bori; ko tako ne
čini, mora propasti. (Nikola Tesla)
Duboka reka teče mirno, pametan čovek govori tiho.
(Kineska)
Nikad ne traži od onoga koji ima, već od onoga za koga
znaš da te voli. (Španska)
Obrati pažnju na sitnice. (Latinska)
Ne mrzi zvezda zvezdu, ni čovek ne mrzi zvezdu.
Ne mrzi kamen kamen, ni čovek ne mrzi kamen.
Ne mrzi voda vodu, ni čovek ne mrzi vodu.
Zašto čovek mrzi čoveka? – Čovek! – Čoveka?
(N. Velimirovič)
Najpre proveri, a onda veruj. (Ruska)
Prva je mudrost odbaciti gluposti. (Latinska)
I ljude poslušaj i svoje pameti imaj. (Srpska)
19
Odmori se malo da bi pre završio. (Engleska)
Pre nego što nešto upoznaš, nemoj ni hvaliti ni kuditi.
(Italijanska)
Ne nerviraj se zbog stvari koje su prošle. Živi za ovaj
trenutak.
Pogledaj još jednom, to te ništa ne košta. (Kineska)
Dobro je živeo ko je neopažen živeo. (Dekartes)
Sreća nije mesto prema kojem putujemo, nego način
putovanja. (R. Emerson)
Poslodavac ne daje platu, on je samo isplaćuje... Platu
daje kupac. (H. Ford)
Ne razmišljaj o onom što nemaš. Razmišljaj o tome šta
možeš učiniti s onime što imaš. (E. Hemingvej)
Samo jednom ostadoh bez glasa. Bilo je to onda kada
me neki čovek upita: “Ko si ti?” (H. Džurban)
“Reci mi, mudrače, kako si stekao toliko znanje?” –
“Tako što se nikada nisam stideo da pitam”. (Herder)
Sudimo lagano i sudićemo pravilno. (N. Velimirovič)
Živi, ne robuj stvarima i narodu. (J.J.)
Kada te napadne priča pomogni se ćutnjom. (Arapska)
Niko nije slučajno dobar. Vrlinu treba naučiti. (Seneka)
Zrnca peska čine planine, trenuci čine godine, a sitnice
ceo život. (Molijer)
20
Toliko je bilo stvari u životu kojih smo se bojali. A nije
trebalo. Trebalo je živeti. (Ivo Andrić)
Svejedno kojom bojom čoveka premazali, on iznutra
ostaje isti. (Gete)
Jedan čovek nije ništa više od drugoga ako ne napravi
više od drugoga. (Servantes)
Šta hoćeš da drugi prećute prvo prećuti sam. (Seneka)
Uči šta hoćeš i znaj šta možeš, ali jedno ne smeš naučiti
– na zlo upotrebiti svoje znanje. (N. Velimirovič)
Da bi kaznio one koji ti zlo čine, postidi ih dobrim delom
zauzvrat.
Svaki čovek ima pravo da sam odlučuje o svojoj sudbini.
(Marley)
Svako je čovek! Tvrdim da sam jednostavna individua i
da činim greške kao i svaki drugi smrtnik. Dovoljno sam
skroman da priznam sopstvene greške i da iznova
promislim o svojim koracima. (Gandi)
Depresija je tamnica duše. (Radmilo Mićković)
Dan kada budeš prestao da se takmičiš je dan kada ćeš
pobediti. (Marley)
Za svoj cilj ja sam spreman da umrem, ali ni za kakav
cilj, moj prijatelju, nisam spreman da ubijem. (Gandi)
Zemlja pruža dovoljno da zadovolji svačije potrebe, ali
ne i svačiju pohlepu. (Gandi)
21
Najbolje vreme za sadnju drveća je bilo pre dvadeset
godina. Drugo najbolje vreme je sada. (Kineska)
Dan u kome se nismo smejali je izgubljen dan.
Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikada
nismo ni tako srećni, ni tako nesrećni kako se govori.
(Balzak)
Kuće su izgrađene da u njima živimo, a ne samo da im
se divimo. (Bekon)
Ako nemamo vremena da budemo sami sa sobom,
nemamo ni vremena da budemo srećni. (Černiševski)
Imati novac a ne investirati, isto je kao i imati znanje a
ne učiti dalje. I u jednom i u drugom slučaju propadate.
Čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni. A
još čudnije kako nam baš to malo nedostaje. (I. Andrić)
Srećan je čovek koga mogu da opominju tuđe greške.
Ne obaziri se na to odakle dolaziš, već gledaj kuda
ideš. (Pjer Bomarše)
Govorite uvek istinu, čak i ako zbog toga budete morali
malo da lažete. (Monteskje)
Ako zaista želimo da rešavamo probleme, uvek treba da
pojednostavljujemo stvari, a ne da ih komplikujemo.
(Emil Kue)
Četiri se stvari ne mogu vratiti: izgovorena reč, izbačena
strela, protekli život i propuštena prilika. (Arapska)
22
Uradi ono što možeš sa onim što znaš, tamo gde se
nalaziš. (Ruzvelt)
Deo leka nalazi se u želji da se izlečimo. (Seneka)
Nije važno koliko si dugo živeo, nego koliko si živeo
kako valja. (Latinska)
Dve stvari čovek mora imati da bi uspeo u životu. Prvo
je sreća: to je ono kad se čoveku pruži povoljna prilika.
Drugo je pamet: ona čoveku omogućuje da iskoristi
povoljnu priliku. (Argentinska)
Ne boj se sporog napretka, već stajanja u mestu.
Dve stvari te definišu: tvoje strpljenje kada nemaš ništa,
i tvoje ponašanje kada imaš sve.
Za svakoga ko sedi u hladovini, neko radi na sunčanoj
pripeci. (Darvin)
Ne troši gde možeš štedeti, ne štedi gde moraš trošiti.
(Engleska)
Loša roba nikad nije jeftina. (Francuska)
Briga pre vremena, briga na vreme i briga nakon toga.
Dve su suvišne. (Nemačka)
Čovek često postaje ono što o sebi misli. Ako budem
stalno ponavljao kako neke stvari ne mogu napraviti,
verovatno je da i neću moći. Suprotno tome, ako
verujem da mogu, sigurno ću steći sposobnost da to i
napravim. (Gandi)
23
Kada dotaknete vodu u reci, ono što ste dotakli je
zadnje od onoga što je prošlo i prvo od onoga što će
doći. Tako je i sa sadašnjosti. (Da Vinči)
Dobri i mudri žive tihim životima. (Euripides)
Prevari me jednom – sram te bilo. Prevari me dvaput –
sram me bilo. (Engleska)
Govori da te vidim. (Nemačka)
Bogati moraju živeti jednostavno, da bi siromašni
jednostavno mogli živeti. (Gandi)
Nisu bitni neuspesi, već da li ih prevazilazite.
(Nik Vujičić)
Veličina i moralni napredak naroda može se meriti po
tome kako postupaju sa životinjama. Jedini način da
živiš je da pustiš i druge da žive. (Gandi)
Ako ne želiš da zakasniš ne čekaj one koji za tobom idu,
i nemoj da juriš one koji pred tobom idu. (Nemačka)
Tek kad zadnje drvo umre, kad se otruje zadnja reka i
uhvati zadnja riba, mi ćemo shvatiti da se novac ne
može jesti. (Indijska)
Ako ne znaš u koju luku putuješ, ni vetar ti neće
odgovarati.
Treba iskoristiti pet stvari, život pre smrti, zdravlje pre
bolesti, slobodno vreme pre zauzetosti, mladost pre
starosti i bogatstvo pre siromaštva.
Čovek treba da ostari uz nekoga a ne zbog nekoga.
24
Kad neko zna a zna da zna sledi ga, kad neko zna a ne
zna da zna probudi ga, kad neko zna a zna da ne zna
nauči ga, kad neko ne zna a ne zna da ne zna kloni ga
se. (Konfušije)
Nikada se ne vezuj za ličnost već za ideju.
Ovaj svet nismo nasledili od svojih roditelja, već smo ga
pozajmili od svoje dece.
Protiv prirode i vremena se ne može. (J.J.)
Uživaj u malim stvarima, jer ćeš se jednoga dana
osvrnuti iza sebe i videti koliko su one bile velike.
Iskustvo je nalaženje kratkog puta dugim lutanjem.
Dobar konj se u štali nađe. (Ruska)
Nije strašno ako ono što treba da uradimo danas
odgodimo za sutra, već ako to ne uradimo ni sutra.
(Konfučije)
Mudrost nije rezultat školovanja, već celoživotnog
nastojanja da se stekne. (Ajnštajn)
Da li je čaša do pola puna ili do pola prazna?
Osveta te izjednačava sa neprijateljem; oproštaj te
uzdiže. (Bekon)
Nije strašno umreti. Strašno je ne živeti. (V. Igo)
Ne dobijanje onoga što želite kada to želite je često
velika sreća. (D. Lama)
Oni koji znaju da govore, govore kratko. (Dostojevski)
25
Žuri se polako. (Latinska)
Veličina ne označava i vrednost, jer bi inače ogroman
kamen bio vredniji od dijamanta. (Nemačka)
Nijedan čovek nije dovoljno pametan. (M. Selimović)
Kad ti se najviše žuri, budi najsporiji.
Ni najlepši sutrašnji dan ne može nam vratiti onaj
jučerašnji. (Kineska)
Koliko god bio snažan, jedan stub ne može nositi kuću.
(Kineska)
Doručak jedi sam, ručak podeli sa prijateljem, a večeru
daj neprijatelju. (Kineska)
Što te ne slomi, to te ojača.
Moraš biti lisica da bi nadmudrio zmije, a moraš biti lav
da bi uplašio vukove. (Makijaveli)
Učtivost vređa kad je napadno ispoljena. (Servantes)
Na svakom dobrom putovanju mora se desiti nešto
neočekivano.
Previše ljudi troši novac koji nisu zaradili da bi kupili
stvari koje im ne trebaju, kako bi zadivili ljude koje ne
vole. (Vil Rodžers)
Voli me kad to najmanje zaslužujem, jer tada mi je
ljubav najpotrebnija. (Švedska)
Nije dobro zanositi se snovima i zaboraviti živeti.
(Rowling)
26
Sažaljenje prema životinjama vezano je veoma tesno sa
dobrotom karaktera, pa se može pouzdano reći da ne
može biti dobar čovek onaj ko je nemilostiv prema
životinjama. (A. Šopenhauer)
Voli me malo, a voli me dugo! (Jevrejska)
Nauči da slušaš, prilika često tiho kuca. (Ukrajinska)
Primeri uče. (Latinska)
Lako je suditi o greškama drugih, teško je priznati svoje.
Kupi psa, jer je to jedini način da za novac dobiješ
ljubav. (M. Eli)
Znate li šta najviše volim kod ljudi? Njihove ljubimce.
(Kintz)
Požuri da učiniš dobro kad možeš, jer nećeš uvek moći.
(Arapska)
Ljudi nisu namerno zli, nego iz neznanja. Treba znati šta
je dobro da bi dobro činili. (Sokrat)
Da bi saznao šta čovek misli, obrati pažnju na njegove
postupke, a ne na njegove reči. (Dekart)
Mnogo zna ko zna da živi. (Italijanska)
Vreme nikoga ne čeka. (Srpska)
Suviše brzo uzdizanje početak je pada. (Indijska)
Važno je kako živiš, a ne koliko. (Latinska)
Vera je nikom ne nanoškoditi i svakom pomoći. (J.J.)
27
Nema većeg greha od želje za posedovanjem tuđeg,
nema gore nesreće od osećanja nezadovoljstva
postojećim; niti, pak ima većeh zla od žudnje za
gomilanjem bogatsva. Ako se jednom osetiš
zadovoljnim, osećaćeš se tako doveka. (Kineska)
Nema većeg lažljivca od onog koji govori o sebi.
(Kineska)
Ako prospeš vodu na vatru, nećeš imati ni vode ni
vatre. (N. Velimirovič)
Ko kroz jednog čoveka gleda čovečanstvo sličan je
onome ko kroz jednu boju gleda svet, obojica su
opasniji od onoga što žmuri. (N. Velimirovič)
Ne treba raditi kao ostali, nego kao oni koji rade
ispravno. (Italijanska)
Ponižavajući druge i sam sebe ponižavaš. (Japanska)
Veću zahvalnost zaslužuje onaj koji čoveku pomogne da
ne padne, nego onaj koji ga podiže. (Danska)
Pobeći – nekad znači pobediti. (Japanska)
Poverenje je biljka koja polagano raste. (Nemačka)
Kao što sav pas nije u lajanju tako sav čovek nije u
onome što kaže. Velika je mudrost pronaći čoveka iza
jezika, i oceniti psa van lajanja. (N. Velimirovič)
Čovek živi samo sadašnje trenutke. Sve ostalo ili je
prošlo ili je neizvesno hoće li doći. (M. Aurelije)
28
Ljubazan je onaj čovek koji sa smeškom sluša kako mu o
nečemu što on dobro zna govori neko ko o tome ništa
ne zna. (Donej)
Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno
nego duhovno bogatstvo, mada je sasvim sigurno, da
našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo.
(A. Šopenhauer)
Najlepše građevine nisu namenjene nekim korisnim
ciljevima: jedan hram, na primer, nije kuća za
stanovanje. (A. Šopenhauer)
Uživajte u životu ubrzano i neodložno, jer on prolazi još
brže i bez čekanja, ne obazirući se na Vašu neodlučnost.
(J.J.)
Ponekad srce vidi ono što je nevidljivo očima. (Kineska)
Pečenje hamburgera ti je ispod časti! Tvoji preci imali su
drugu reč za pečenje hamburgera: zvali su to prilikom.
(Bil Gejts)
Čovek okrutan prema životinjama ne može biti dobar
čovek. (A. Šopenhauer)
Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok
napokon ne uspeju nešto da kažu. (S. Gitri)
Život nije fer, navikni se na to. (Bil Gejts)
Verujem da se ozbiljan napredak (u ukidanju rata) može
postići samo kad se ljudi budu organizovali na
međunarodnom nivou i zatim zajednički odbili služiti
vojsku i učestvovati u ratu. (Ajnštajn)
29
Ako želiš živeti sretan život, veži ga uz cilj, a ne uz ljude
ili stvari. (Ajnštajn)
Kap vode kad padne na usijano gvožđe, ispariće. Ista
kap, ako padne na lotosov cvet, blistaće kao perla, a
ako padne na školjku postaće biser. Tako i čovek
postaje ono s čim se udružuje. (Indijska)
Bol za izgubljenom stvari je mnogo veći nego što je ona
sama vredela. (M. Nastasijević)
Ako najbolji od svih mogućih svetova kao žrtvu traži
suzu jednog deteta, ne pristajem u njemu da živim.
(Dostojevski)
Ako prihvatiš izgladnelog psa i nahraniš ga, on te neće
ujesti. To je glavna razlika između psa i čoveka. (Tven)
Treba dobro da znaš šta ti možeš progutati i šta tebe
može progutati. (Indijska)
Kad kuješ svoju sreću, ne udaraj bližnje po prstima.
(Zafar)
Staze nastaju hodanjem. (Kafka)
Dragi budući naraštaji, ukoliko niste postali pravedniji,
miroljubiviji i uopšte razumniji nego što smo mi bili,
neka vas nosi vrag. (Ajnštajn)
Živite zajedno kao braća, ali međusobno poslujte kao
stranci. (Arapska)
Kad mrzim oduzimam sebi nešto, kad volim postajem
bogatiji za ono što volim. (Šiler)
30
Još u mladosti treba da odsečeš štap na koji ćeš se
oslanjati u starosti. (Konfucije)
Znati napamet, ne znači znati. (Montenj)
Još uvek čovek troši novac koji nije njegov za stvari koje
mu nisu potrebne, da bi imponovao ljudima koje ne
trpi. (Kej)
Hleb jesti - nije majstorija, hleb peći - mala je majstorija,
hleb zaraditi - to je najveća majstorija. (Rolan)
Čovek se brzo zasiti i dobra i najboljeg, ako ono postane
svakodnevno. (Lesing)
Ogovaraš li me iza leđa? Tome se baš neću žalostiti.
Hvališ li me u lice? To ti neću zaboraviti. (Lesing)
Svi veliki su skromni. (Lesing)
Med iz košnice treba uzimati tako da i pčelama nešto
ostane. (Danska)
Bogati su oni koji nemaju želja, a prosjaci su oni koji
stalno hoće da imaju još više. (Diogen)
Jedina razlika između bogataša i siromaha je u tome što
se siromah nada sledećem obroku, dok je bogataš
zaokupljen prethodnim. (Demokrit)
Život nije vreme koje prolazi, već dani koji se pamte.
Rasipnik krade svoje naslednike, tvrdica krade samoga
sebe. (Didro)
31
Ako budem sačuvao zelenu granu u svome srcu,
doleteće ptica i zapevati. (Kineska)
Srećni smo samo onda kada od sutrašnjeg dana ništa ne
tražimo, a od današnjega sa zahvalnošću primamo ono
što nam nosi.
Za stolom se ne znoj, na poslu se ne smrzavaj.
Ništa ne treba čekati, svemu treba ići u susret.
(M. Selimović)
Svakome ono što mu pripada. (Latinska)
Najstarije i najkraće reči "da" i "ne" zahtevaju najviše
razmišljanja. (Pitagora)
O drugome govori samo lepo, jer nikad ne znaš da li će
ti taj kome govoriš ostati zauvek prijatelj, ili će možda
postati i njegov prijatelj, ili će možda postati tvoj
neprijatelj.
Beskorisno je u starosti produžiti život. Mladost treba
produžavati. (I. Andrić)
Sreće i nesreće, to su beli i crni konji koji trče u istom
pravcu, blisko i naporedo, tako da čas promaknu beli
pored crnih, a čas crni pored belih. Tako ide celog
života, koji je sav sazdan od takve utakmice belog i
crnog.
(J. Dučić)
Život se meri prema delima, a ne prema danima.
(Metastazio)
32
Ako daš prijatelju pet dolara i on ti nikad više ne dođe u
kuću, smatraj to dobrom investicijom.
Druži se sa onima koji će te boljim učiniti. (Seneka)
Reci mi s kim se družiš, pa ću ti reći ko si. (Gete)
Nije mi toliko stalo da li se moje mišljenje slaže sa
tvojim mišljenjem, već da li se moje mišljenje slaže sa
istinom.
Što god radiš, radi mudro i misli na kraj. (Latinska)
Jedno jedino „evo ti“ vredi više nego deset „neka ti Bog
pomogne“. (Kineska)
Kapljica ne dubi kamen padajući jako, već često.
(Latinska)
Ne pij ništa dok ne pogledaš, ne potpisuj ništa dok ne
pročitaš. (Višer)
Probajte i teške stvari. (Latinska)
Nijedan dan nije dug onome ko radi.
Mudrost je velika, u životu znati razlikovati bitno od
nebitnog, pravo od sporednog, potrebno od
nepotrebnog...
Svi na startu imaju jednake šanse. Na cilju su uvideli da
su ih različito koristili. (S. Popović)
Hiljadu puta se pokaješ za ono što kažeš, retko za ono
što prećutiš. (M. Selimović)
Poštenje je najbolja politika. (Latinska)
33
Ništa lepše nego pomagati čoveku u njegovoj težnji za
usponom.
Jak je onaj koji obori, a još jači onaj koji se podigne.
(Francuska)
Čovek ne može ubiti drugog čoveka, a da sebe ne ubije.
(N. Velimirovič)
Zapamti savet onoga koji te voli, makar ti se činio i
lošim. (Španska)
Neki ljudi osećaju kišu, drugi samo pokisnu. (B. Marley)
Znaj da si smrtan. (Latinska)
Ko se vratio sa pola puta, nije pogrešio čitav put.
(Italijanska)
Ono što ljudi najčešće traže od Boga u molitvi jeste da
učini da dva i dva ne bude četiri.
S ciljem pred očima i najsporiji napreduju brže, nego oni
najbrži bez cilja. (Lesing)
Život se ne meri brojem udisaja koje napravimo, već
momentima koji nam oduzimaju dah.
Čoveku koji najmanje želi, najmanje nedostaje.
Najlakši način da kao osoba rasteš jeste da se okružiš
ljudima koji su pametniji od tebe. (A. Ronez)
Ma koliko dobro čovek govori, kad previše govori on
uvek na kraju neku glupost kaže. (Č. Dikens)
34
Bolje je s mudrim plakati, nego s budalom pevati.
(Slovenska)
Genije je onaj koji rešava probleme za koje uopšte
nismo znali da postoje. (G. Gras)
Ukoliko razmišljaš godinu unapred - posadi semenku.
Ukoliko razmišljaš godinama unapred - posadi stablo.
Ukoliko razmišljaš 100 godina unapred - podučavaj
ljude. (Konfučije)
Niko na svetu nije siromašniji od čoveka bez Boga.
(N. Velimirovič)
Ono što je dobro za jednoga, ne mora biti i za drugog.
To znači da ćeš ponekad morati da uradiš nešto što će u
očima drugih izgledati čudno. (A. Kedi)
Bogat čovek je onaj čija se deca zatrče u njegov zagrljaj
čak i kada su mu ruke prazne.
Neki ljudi odglumili su hrabrost, a nisu je imali, ali niko
ne može glumiti mudrost. (Halifaks)
O čoveku treba suditi po njegovim pitanjima, a ne po
njegovim odgovorima.
Misli šta hoćeš, govori šta moraš. (Francuska)
Na sve živ čovek stigne, sem da se naživi.
Ako želiš da živiš mirnim životom, slušaj, mnogo gledaj,
pazi da mnogo ne govoriš. (Latinska)
Mudrac sve svoje sa sobom nosi. (Starogrčka)
35
U nevolji se pokaže vernost pravog prijatelja.
Kakva je korist, braćo moja, od skrivene mudrosti i od
skrivenog blaga. (Novi zavet)
Vrediš onoliko, koliko puta uspeš da se podigneš kad
padneš, a ne koliko puta padneš. (Konfučije)
Kad prođe oblak obično se pojavljuje vedar dan.
Ako želite da ostvarite neki cilj, morate videti rezultat u
svom umu pre nego što stignete na cilj. (Zig Ziglar)
Vaš stav, a ne vaša sposobnost, određuju vašu veličinu.
(Zig Ziglar)
Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo.
Oteto, prokleto. (Srpska)
Budi gospodar svoje volje, a sluga svoje savesti.
Voleti znači smestiti našu sreću u sreću drugog bića.
Ukoliko nešto možeš sanjati - možeš to i uraditi.
Pre nego što popravite svet, popravite česmu u svom
stanu. Svet bi bio mnogo srećniji i lepši kada bi svako
samo popravio česmu ili makar zube.
Nije važno gde ste, već s kim ste.
Nezadovoljstvo je kao zver, nemoćno kad se rodi,
strašno kad ojača.
Ljubav je sreća koju dajemo jedno drugom.
36
Jednog dana ljubav upita prijateljstvo: „Zbog čega si ti
tu kad postojim ja?“ A prijateljstvo odgovori: „Da
donosim osmeh tamo gde ti ostavljaš suze.“
Bol je istina; sve drugo je podložno sumnji.
Više puta izgovorena laž, postaje istina.
Kada se neki posao radi obe strane moraju biti
zadovoljne, inače posao neće uspeti. (J.J.)
Nikada ne dozvoli da te neko čeka.
Iskrenost je prvo poglavlje knjige mudrosti. (Džeferson)
Nemoj zagristi mamac zadovoljstva, dok se ne uveriš da
nema udice ispod. (Džeferson)
Jedan hrabar čovek je većina. (Džeferson)
Sumnja i ljubomora često prouzrokuju ono čega se
pribojavaju. (Džeferson)
Ništa ne može sprečiti čoveka s ispravnim mentalnim
stavom da postigne svoj cilj. I ništa na ovom svetu ne
može pomoći čoveku s krivim stavom. (Džeferson)
Niko se nikada neće žaliti na nedostatak vremena ako
ga nikada uludo ne gubi. (Džeferson)
Prolaznost i različitost daju smisao svemu na našoj
planeti. (Gandi)
Ako ukloniš svađe među zaljubljenima, ni ljubav ne
traje dugo.
37
Onakav si - kakav si prema drugima i kakvim te drugi
smatraju. (J.J.)
Hoćete li da znate šta ljudi misle? Nemojte da slušate
ono što govore, već pripazite na ono šta rade. (Bošne)
Da bi se otkrila istina potrebna su dvojica – jedan da
izgovori, i drugi da shvati. (H. Džurban)
Često zajmimo od našeg sutra da bismo izmirili dugove
prema našem juče. (H. Džubran)
I patnje i radosti su prolazne. (Latinska)
Poraz je najbolji učitelj kojeg ćeš imati. Ćasovi mu jesu
skupi, al objašnjava savršeno.
Nemam rešenje, ali se divim problemu. (E. Brilijant)
Nemojte mi davati savete, ja i sam znam da grešim.
(Pitigrili)
Nije strašno biti glup, nije najgore ni biti lenj, nije
najgore ni biti ni lenj ni glup, najgore je biti glup a
vredan.
Opasno je živeti u zabludi.
Ako se mnogo okrećeš u nazad nećeš videti šta je ispred
tebe.
Koliko su nas muka stajala zla koja se nikad nisu
dogodila. (Džeferson)
Da bi Vas ljudi ostavili na miru, važnije je da skrivate
svoju vrednost, nego svoje mane. (Karlajl)
38
Najviše će imati onaj, ko bude najmanje želeo.
Brak trajnim čine duh, razumevanje i sloga, a ne telo.
Osmeh ne znači uvek da si srećan, nego da se smeješ i
kad te nešto boli.
Brak je sličan pečurki, da li je dobra ili otrovna primetite
kad je kasno. (Servantes)
Ispred sebe nikog osim sebe nemaš.
Ne treba se bojati ljudi, već neljudskog u njima.
Gandi, najveći politički genije našeg doba, dokazao je na
kakvu žrtvu je čovek spreman kad jednom nađe pravi
put. (Ajnštajn)
Nije strašno pogrešiti, strašno je ne priznati grešku.
Mnogo je lakše kritikovati čoveka, nego ga razumeti.
Verujte u svoje vrednosti, ali budite i realni. (J.J.)
Možeš biti samo osoba na ovom svetu, ali za nekoga ti
si celi svet. (Markez)
Možeš da promeniš sve, ali nikad pretke, jer oni su koren, obeležje, ime, i jasno kazuju i šta si i ko si i odakle
si.
Odrođene uvek prate ljute zime i vihor ih svuda kao
slamke nosi.
Gde su potrebne ruke, reči su suvišne. (Ezop)
39
Dobra knjiga i dobar govor mogu učiniti dobra, ali dobar
primer govori rečitije.
Neki ljudi neće ništa naučiti zato što odmah sve znaju.
Tajna uspeha je samo u tome da se pokreneš. (A. Kristi)
Čast se ne može oduzeti, ona se može samo izgubiti.
(Čehov)
Učenje u starosti je pisanje u pesku; učenje u mladosti –
klesanje u kamenu. (Kronin)
To je život! Počinje kada je sve ostalo izgubljeno.
(Kronin)
Mi smo ono što neprestano činimo. (Aristotel)
Pravi prijatelj nas traži onda kad nam je potreban.
Na vrhu uvek ima mesta.
Više pazi da ni jednom ne pogrešiš, nego da sto puta
pogodiš. (Gracian)
Jedinu pravu sigurnost u današnjem svetu čoveku mogu
pružiti znanje, iskustvo i sposobnost. (H. Ford)
Pre svega, priprema je tajna uspeha. (H. Ford)
Najveće je zlo, kada činiš dobro samo zarad svog
interesa.
Iza krupnih reči kriju se najsitniji ljudi.
Čujte Srbi, čuvajte se sebe. (Dr Arčibald Rajs)
40
Velikim stvarima treba se baviti dok su još male, a
složenim dok su još jednostavne. Mudrost je od
vajkada.
Biće svega, samo nas neće biti.
Ko razmišlja, nije besposlen; rad može biti vidljiv i
nevidljiv.
Svako ko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili
osamdeset godina. (H. Ford)
Jedino život nema dva mandata.
Najviše se boj visokog mišljenja o samom sebi.
Tuđa ruka svrab ne češe.
Ako se nikad ni nad čim niste zamislili, onda imate zbog
čega da se zamislite.
Znam da ništa ne znam. (Sokrat)
Moj glavni svedok da govorim istinu je moje
siromaštvo. (Sokrat)
Čovek previše dobar za svet, često nije dobar za svoju
porodicu. (Jevrejska)
Uhranjeni vepar i bogataš škrti, korisni su samo posle
smrti. (Kineska)
Pas voli kost – to su izmislili ljudi koji radije sami pojedu
meso. (M. Eile)
Gvožđe se kuje dok je vruće.
41
Penji se, al ne preko tuđih leđa.
Vreme leči sve rane.
Ženinu manu treba, ili ukloniti ili podnositi.
Mržnja je aktivno nezadovoljstvo, a zavist je pasivno.
Zato se ne treba čuditi što zavist tako brzo prelazi u
mržnju. (Gete)
Ne sme se činiti zlo da bi se postiglo dobro.
Ako nekoga mrziš, pusti ga da živi. (Arapska)
Na jezik svoje misli ne stavljaj. (Šekspir)
Preljuba je reč koja označava da se pogrešan muškarac
našao na pravom mestu. (Averčenko)
Lažovu ne veruj čak ni onda kada je dao časnu reč da
laže. (Lošćenko)
Treba nazvati zlim onoga ko je samo za sebe dobar.
Ako sam pozvan da se branim ja ću ćutati, ali ako sam
pozvan da branim istinu, ja ću govoriti. (N. Velimirovič)
Sve je relativno. (Ajnštajn)
Dok se ne desi, desilo se nije. (J.J.)
Ljudi koji mrze to su najpre glupaci, a zatim i kukavice,
ali nikad heroji. (J. Dučić)
Najveća je mržnja, kao i najveća vrlina, kao i
najnevaljaliji pas – tiha. (Pol Žan)
42
Ko drugome sprema propast, taj mora znati da i sam
sebi priprema nesreću.
Drži se starih staza i starih prijatelja.
Sreća mnogima daje previše, a nikome dosta.
Ne štedi se na dnu kačice, nego na vrhu.
Na putu ka dobru, prvo se sreću gorčine, pa onda slasti.
(N. Velimirovič)
Čovek pun duha i u potpunoj samoći se izvanredno
zabavlja svojim mislima.
Biranje kraljica lepote moderni je običaj starih latinskih
naroda. U stvari, to je samo jedna vešto prikrivena
trgovina belim robljem. (N. Velimirovič)
Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo
ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek
izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.
(Borislav Pekić)
Nama predstoji pobeda kulturna. Ta pobeda sutra biće
najbolji spomenik koji ćemo podići pobedi od juče.
(N. Velimirovič)
Pametni ljudi dopuštaju svojoj deci da ponekad i
pogreše.
Živiš samo jednom, ali ako to uradiš kako treba i
jednom je dovoljno. (Mae West)
Prijatelj je neko ko zna sve o tebi, a još uvek te poštuje.
(Hubbard)
43
Prijatelje treba ceniti po delima, a ne po rečima.
Izdajica drugoga, neće ni tebi biti veran.
Kada podnosiš nevolje, kada te muči bol nepravde, tada
ćeš moći saznati ko ti je pravi prijatelj.
Prijatelje tajno opominji, javno ih hvali. (Latinska)
Reči treba meriti, a ne brojati.
Retko je čovekov cilj zao; mogu biti samo zla sredstva.
(J. Dučić)
Ko dobro čini, od njega svako još više dobra očekuje.
(I. Andrić)
Ono što si dao tvoje je; ono što si zadržao tuđe je.
(Tolstoj)
Čini pravdu i rečima i delima. (Pitagora)
Dobro delo leži u dobroj nameri, a ne u vrednosti stvari
koja se daje. (Seneka)
Telo je izvršni organ duše.
Veliko bogatstvo otkriva siromaštinu. (N. Velimirovič)
Od pamtiveka vuci kolju jaganjce, a nikad nijedno jagnje
nije zaklalo vuka, pa ipak je u svetu više jaganjaca nego
vukova. (N. Velimirovič)
Kao što se sveća od sveće pali, tako i dobro delo od
dobrog dela. (N. Velimirovič)
Svako zašto ima svoje zato.
44
Neko odraste, a neko samo ostari.
Neka ti misli budu čiste. Ako ne budeš imao loših misli,
nećeš činiti ni loša dela. (Konfučije)
Kad bi znao kada će da padne, čovek bi seo.
Od inata nema goreg zanata.
Ovcu možeš da šišaš svake godine, ali da je odereš
samo jedanput.
Ko nije bio dalje od ovce, i ne zna ništa više od ovce.
Stvarno je srećan onaj koji zna da ima dovoljno.
O neprijatelju ne govori zlo, nego misli.
Ko ne suzbija nepravdu kad može, nanosi je.
Ti učini ono što je pravedno, a neka bude ono što mora
biti.
Volja je osobina jakih, a želja slabih.
Pravičnost i poštenje jesu zakon nad zakonima.
Što nećeš da bude tebi, ne čini drugome.
Lažljivac mora dobro pamtiti.
Zlo na svetu ne prouzrokuju oni što kažu sve što znaju,
nego oni koji kažu više nego što znaju. (Stendal)
Dobro koje računa na protivuslugu, nije dobro.
(Kineska)
Hteti postati dobar, to je već biti dobar. (Bošen)
45
Kadija te tuži, kadija ti sudi.
Time što dobrotu širimo oko sebe, istovremeno je
učvršćujemo u nama samima. (A. Garborg)
Čovek se ne rađa sa zlobom; on takav postaje, kao što
postaje bolestan. (Volter)
Nikada ne zaboravimo da mi danas gradimo sudbinu za
buduće generacije. (J.J.)
Imate pravo da izgubite, ali nemate pravo da se
predate.
Ko zlima oprašta, dobrima škodi. (Srpska)
Zao pas laje u mislima čak i onda kada ćuti. (A. Kami)
Tražiti napredovanje ne davši poklone
pretpostavljenima isto je što i staviti mačku kao mamac
za miševe. (Kineska)
Sve što je nastalo propada a sve što je poraslo stari.
Mladić mora sticati, a starac koristiti stečeno.
Tek sada smo u škripcu: objavljen je mir. (Napoleon)
Niko ne zna šta je rat ako u njemu nema sina. (Mestr)
Ko se sa siromaštvom dobro slaže, bogat je.
Mala imovina ne nameće velike brige.
Umetnost ratovanja je umetnost uništavanja ljudi,
a politika je umetnost zavaravanja. (Gandi)
46
Malo je koristi od očiju ako je um slep. (Bodler)
Najveći dokaz vrline je imati neograničenu moć, a ne
zloupotrebljavati je. (Didro)
Dva bez duše, treći bez glave.
Započinjući parnicu sa bogatim, siromašan će je, bilo da
je tužitelj ili tuženi, u oba slučaja izgubiti. (Kineska)
Teška je beda koja nastaje iz obilja.
Bolje je biti časno siromašan nego nepošteno bogat.
Srećnog li čoveka koji imaj skroman duh.
Ko lopovu gleda kroz prste i sam je lopov.
Ništa nije tako bedno, ni tako uzvišeno kao čovek.
Čitav ljudski život nije ništa drugo nego put ka smrti.
Veruj, ali pazi kome. (Latinska)
Krivo sedi, pravo govori.
Više volim ono što imam od onoga čemu se nadam.
Čovek treba više da razmišlja s kim jede i pije nego šta
jede i pije. (Seneka)
Bolje je češće upotrebiti uši nego jezik. (Seneka)
Drsko je osuditi ono što ne znaš.
Život ti je onakav kakve su ti misli.
Pravu vrednost nečega shvatimo tek kada ga izgubimo.
47
Učenjak koji namerava da ide za istinom, a stidi se svoje
siromašne odeće i sirotinjske hrane ne zaslužuje da se s
njim govori. (Kineska)
Kad nam se neko ne dopada, i kada pametno kaže
smatramo pogrešnim.
Niko te ne može baciti toliko nisko, koliko možeš sam
sebe. (J.J.)
Novac ne vredi ostaviti ni ludom ni pametnom. Ako je
pametan sam će zaraditi, ako je lud sve će izgubiti.
(Jesenjin)
Čuvaj se čoveka koji je pročitao samo jednu knjigu.
(Latinska)
Ako se plašite odgovora, ne postavljajte pitanja. Nije
svako znanje lepše od neznanja. (D. Radović)
Život je onakav, kako ga stvara duša naša. Svet je
onakav, kako ga primaju naša čula. (Kant)
Ne služi se uvek lažima – to je nepošteno. Ne kazuj uvek
istinu – to je nepotrebno. Sve u svoje vreme i na svom
mestu. (R. Ešam)
Mala laž za sobom vodi veliku. (Ruska)
Iskren čovek kaže istinu, a pametan u pravi čas. (I. Ten)
Kao i uvek, najubedljiviji dokazi padaju na pamet
kasnije. (Šolohov)
Kakvu korist imaju ljudi od laganja. To da im se ne
veruje kad govore istinu. (Aristotel)
48
Svi mudri ljudi znaju da istina nije glavno jelo već začin.
(A. Frans)
Oni koji te vole pre uspeha, posle tvog uspeha neće te
više voleti. Slava i uspeh se ne praštaju. (M. Selimović)
Ništa nije žalosnije od starca, koji osim svoje starosti,
nema drugog dokaza da je živeo. (Seneka)
Uzalud je pametan onaj koji nije pametan za sebe.
(Jesenjin)
Hoćete li zaraditi novac, družite se sa bogatima.
(Jesenjin)
U odnosima sa drugima ne ponašaj se tako da ti
prijatelji postanu neprijatelji, već da ti neprijatelji
postanu prijatelji. (Pitagora)
Ne znam zašto me toliko mrzi, ništa mu dobro učinio
nisam. (Jevrejska)
Ako ti laž u početku i donese koristi, ona se na kraju
obrne u štetu. A ako ti istina u početku i nanese štetu,
posle se pokaže korisnom.
Nemoj se penjati kada drugi pada.
Često smo spremni više da čuvamo stvari nego nas
same, a svaka stvar će nas nadživeti. I spremni smo da
više ugađamo stvarima nego nama samima,
zaboravljajući da živimo, zaboravljajući da jednu stvar
može da zameni druga, a naš život ne može ništa
zameniti i ne možemo se ponovo roditi. (J.J.)
49
Najbolji čovek je onaj koji je ponizan – a ugledan je, koji
je skroman – a imućan je, koji je pravedan – a ima vlast
u svojim rukama. (Arapska)
Težak je teret sopstvene savesti. (Latinska)
Niko nije toliko bogat, da mu osmeh nije potreban, niti
toliko siromašan, da ga ne može dati.
Mogućnosti nisu nikada izgubljene; neko će iskoristiti i
one, koje si ti propustio.
Najveća od svih grešaka je, rekao bih, ne biti svestan
nijedne. (Karlajl)
Čak i kada spavaju na istom jastuku, muž i žena različito
sanjaju. (Narodna)
Proverite da li ste zaista dobar čovek. Pomozite onima
koji vam ne mogu uzvratiti. (D. Radović)
Ime nije ništa; ono što nazivamo ružom, slatko bi
mirisalo i s drugim imenom. (Šekspir)
Čovek dobija kad daje. (M. Selimović)
Pa ako se i oklizneš, nekada u životu, ne gledaj to kao
pad u sunovrat, nego kao pad u vis. (M. Antić)
Ne verovati ni u šta, to mora da je takođe neka vrsta
vere, zatucane i opake. (M. Antić)
Pobegoh ja, pobeže ti - ko će vodu nositi? (Arapska)
Živeti bez nade znači prestati živeti. (Dostojevski)
50
Izgovoreno razume čak i stoka, neizgovoreno samo
mudar čovek. (Indijska)
Vera je kada napraviš prvi korak iako ne vidiš cele
stepenice. (M. L. King)
Život je plamen koji uvek gori, ali se opet ponovo zapali
svaki put kada se dete rodi. (Šo)
Nesreća otkriva one koji nisu pravi prijatelji. (Aristotel)
Ne odobravam to što kažeš, ali ću braniti do smrti tvoje
pravo da to kažeš. (Volter)
U čoveku treba biti mnogo ljudskog da bi bio veliki
čovek, a tako malo neljudskog da bi bio veliki nečovek.
(J.J.)
Prijatelji su oni koji vam prilaze kad svi odlaze.
Ne možeš otvoriti ni jednu knjigu, a da nešto ne naučiš.
(Konfučije)
Osmeh obogaćuje one koji ga primaju, a ne osiromašuje
one koji ga daju. (Kineska)
Nemoj misliti da si veliki čovek zato što ti je senka velika
kad se Sunce rađa. (Konfučije)
Nije bitno koliko se sporo krećeš sve dok ne staješ.
(Konfučije)
Reci mi i zaboravit ću. Pokaži mi možda ću zapamtiti.
Uključi me i razmeću. (Konfučije)
51
Samo ljudi najuzvišenijeg i najnižeg karaktera se ne
menjaju. (Konfučije)
Bio jednom neki čovek koji je prodao kožu hijene dok je
zver još bila živa i koji je poginuo loveći je. (Čerčil)
Ljubav je prazna reč ako su joj značenje oduzeli muž kao posednik i ljubavnik - kao čuvar. (R. Bach)
Za razliku od ljudi, psi kad se najedu spremni su da
prepuste jedno drugom ono što je ostalo. (Arapska)
Ono što tvoj neprijatelj ne treba da zna, nemoj da kažeš
ni svom prijatelju.
Ko hoće da živi u miru, neka ne govori ono što zna i
neka ne veruje u ono što čuje.
Čovek će se jače boriti za svoje interese nego za svoja
prava. (Napoleon)
Ako želite voditi ljude, morate im okrenuti leđa.
(Šekspir)
Najpametniji ljudi su ljudi koji pametno ćute.
Kad rad probija (krči) put, obično ga sledi slava.
Budimo onakvi kakvim nas vreme traži. (Šekspir)
Karakter čoveka, njegova je sudbina. (Heraklit)
Moćan je čovek koji živi u strahu od Boga.
Razlika između glupih i pametnih je samo u tome, što
glupi ne znaju da su glupi a pametni znaju da nisu
pametni.
52
Možeš zaključiti koliko je neko pametan po tome čemu
se smeje. (Tina Fej)
Budite uvereni da za sve što volite morate da platite
određenu cenu. (Agata Kristi)
Ko želi da se obogati za jedan dan, ubiće se za godinu
dana. (Da Vinči)
Kuća koja se gradi po uputstvu svih neće imati krov.
(Da Vinči)
Ujed se ne leči ubijanjem psa. (Linkoln)
Želja i ljubav su krila za velika dela. (Gete)
Umetnost življenja sastoji se u večitom pretvaranju
ružnog u lepo. (Ibzen)
Malo je izgubljeno ako je čast spašena. (Volter)
Velikog li čoveka, koji svakog pusti da radi po svome.
(J.J.)
Danas ljudi znaju cenu svemu a vrednost ničemu.
(Oskar Vajld)
Bolje je di ti zavide, nego da te sažaljevaju. (Petrarka)
Kao što se vatrom ne gasi vatra, tako se zlo ne gasi
zlom. (Tolstoj)
Treba više brinuti o duši nego o telu; savršenost duše
popravlja slabost tela. (Heraklit)
U životu je važno pobeđivati vrlinama. (Japanska)
53
Uvek imajte na umu da je vaša odlučnost da uspete
važnija od bilo koje stvari. (Linkoln)
Kad lažov misli da je na vrhuncu svoga uspeha, tada, u
stvari, stoji na granici svoje propasti. (N. Velimirovič)
Ko nema strpljenja s nama dok grešimo, ne voli nas.
A najmanje nas voli onaj ko se ne raduje našoj popravci.
(N. Velimirovič)
Ljubav prema roditeljima, to je glavna i osnovna škola
ljubavi. Bez te škole ne ide se dalje. (N. Velimirovič)
Ljudi koji ne mogu učestvovati u tuđem bolu; još manje
mogu učestvovati u tuđoj radosti. (N. Velimirovič)
Najveću lekciju o životu sam naučio kada sam shvatio
da postoje pametni i mudri ljudi, i da od njih treba učiti
i koristiti njihova iskustva i njihova rešenja za rešavanje
svojih problema. (J.J.)
Dobri ljudi su za sve krivi. Da oni nisu bili toliko dobri, ni
loši ne bi napravili toliko zla. (D. Radović)
Reči odlete, zapisano ostaje.
Lepa je svaka žena, osim one koja misli da to nije i one
koja misli da jeste. (J. Dučić)
Ono čega se bezbožnik boji, ono će ga i snaći.
(N. Velimirovič)
Ako bi neko znao broj zvezda na nebu, i imena riba u
moru, i zbir trave u polju, i navike zverova u gori, a
nema straha od Boga, njegovo je znanje kao voda u
54
rešetu.
(N. Velimirovič)
Ko je od početka pošao krivim putem, mora se vratiti
nazad i uhvatiti pravilan početak. (N. Velimirovič)
Kad žena uzme stvar u svoje ruke, onda je to već velika
stvar.
Zapažajući tuđe greške, čovek lakše može ispraviti
svoje. (Aksli)
Kad ugleda ženu muškarac postane lovac, kad ulovi
ženu muškarac postaje plen. (Tagore)
Poseta uvek čini zadovoljstvo, ako ne pri dolasku, onda
pri odlasku.
Onaj ko te u suze tera, taj te i voli. (Mirabo)
Gubitnici nikada ne pobeđuju, a pobednici nikada ne
odustaju. (Palero)
Čovek je srećan samo onda kada uspe usrećiti drugoga.
(Jelinski)
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
Ludim se smatra onaj čija se ludost ne poklapa sa
ludošću većine. (Deval)
I to je nesrećan slučaj, kad neko padne pod točkove
sreće. (Zošćenko)
Ništa nije brže od godina. (Latinska)
Džaba si u pravu, ako ne možeš dokazati.
55
Ko zločinca brani na sebe navlači krivicu. (Latinska)
Čovek se može zaustaviti kada se penje, ali ne i kada
pada. (Napoleon)
Kada bi izbori mogli nešto promeniti, ukinuli bi ih.
(Prever)
Sa svakom stvari koju si propustio nešto si dobio,
sa svakom stvari kojom dobiješ, nešto si izgubio. (Kant)
Jedini način da živiš je da pustiš i druge da žive. (Gandi)
Ako žena stupi u brak sa vrlinama, tada je donela dosta
miraza. (Laut)
Da bi ostvario snove, moraš se najpre probuditi.
Ne postoje prepreke, to su koraci na putu do uspeha.
Ljudi nas često bolje razumeju kada im manje pričamo.
(Strinberg)
Najteža stvar u ljudskom životu je kad čovek ne ume da
živi. (Šolohov)
Najbolji način da uništite neprijatelja je da ga učinite
prijateljem. (Linkoln)
Uspeh ne dolazi sam po sebi. Za njega se valja izboriti.
(Albert Kamus)
Grešiti je ljudski, a opraštati božanski. (Indijska)
Ključ uspeha ćete naći ispod budilnika. (Frenklin)
56
Treba pomoći prijateljima kada im je to potrebno, a ne
dokazivati se kada su oni već propali. (Ezop)
Voleti nekog, znači pristati da ostariš sa njim.
(Albert Kamus)
Čovek je jedino stvorenje koje odbija da bude ono što
jeste. (Albert Kamus)
Nijedan cilj nije toliko uzvišen, da bi opravdao nečasna
sredstva. (Ajnštajn)
Najvažnije je stalno postavljati pitanja. (Ajnštajn)
Ako želite izbeći kritiku, ne recite ništa, ne radite ništa i
budite ništa. (Ajnštajn)
Nemojte Vi deci određivati put kojim će da idu, već ih
pogurajte na putu kojim su krenuli. (J.J.)
Kada bih znao šta radim onda se to ne bi zvalo
istraživanje, zar ne? (Ajnštajn)
Veče u kojoj se svi prisutni posve slažu, izgubljeno je.
(Ajnštajn)
Ne znam kojim će se oružjem voditi treći svetski rat, ali
znam da će se četvrti voditi palicama i kamenjem.
(Ajnštajn)
Ko ne putuje nikud ostaje prost. (Šekspir)
Iako ste na dobrom putu, to ne znači da ste povukli
pravi potez.
57
Dijamante blatom možete uprljati ali ih u blato ne
možete pretvoriti.
Ako nešto ne razumete, to ne znači da nije dobro.
Bolje je znati malo ali temeljno, nego mnogo ali
površno.
(I. Kant)
Ne napredovati znači nazadovati. (Latinska)
Mudar čovek ne kaže sve što misli, ali misli sve što kaže.
(Francuska)
Znanja koja smo stekli ne treba da liče na veliki dućan u
neredu i bez inventara. Mi treba da znamo šta imamo i
da se njima možemo služiti prema potrebi. (Seneka)
Nema teških poslova. Postoje samo loši radnici.
(Radmilo Mićković)
Ili ćuti, ili kaži nešto bolje od ćutanja. (Pitagora)
Teško meni bez mene.
Nije sve u parama. (Musa, perač stakala kod Medicinske
škole, kada sam odbio da mi opere prljava stakla na
kolima jer nisam imao sitan novac)
Neki stvore radost gde god odu, neki kad god odu.
(Oskar Vajld)
Iskrenom čoveku nije potrebno dobro pamćenje,
a lažovu jeste.
Ne treba žuriti, treba krenuti na vreme.
58
Od razumnih nauči šta treba činiti, a od ludih - šta treba
izbegavati. (J.J.)
Ne kaži sve što znaš, ne čini sve što možeš, ne veruj
svemu što čuješ.
Propao je, ko je prodao trajno za prolazno. (Arapska)
Čovek želi od svakoga da je bolji, a od sina da je gori.
Priroda nam je dala po dva oka i dva uva, ali samo jedan
jezik, da bismo mogli više da slušamo a manje da
govorimo, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti
koliko se može prećutati gluposti. (Konfučije)
Ko do dvadesete godine ne zna, do tridesete nema,
teško kući koja ga ima.
Ko bude pobožan u mladosti steći će mudrost u
starosti! (Arapska)
Ovce bleje kad su žedne, a ljudi kad se napiju.
Ljudi koji ne mogu videti svet u sebi, još manje mogu
videti sebe u svetu. (N. Velimirovič)
Sita mačka miševe ne lovi.
Staroga slušaj, ali ne idi za njim.
Zid ruši vlaga, čoveka briga.
Istina ima mnogo, za svakog čoveka po jedna.
Ako želiš da neka zemlja propadne pomoli se da u njoj
bude mnogo vođa. (Arapska)
59
Bez razloga se čovek može nasmejati, ali ne i zaplakati.
(Arapska)
Bolje prijatelju oprostiti nego ga izgubiti.
Jedno korisno iskustvo više vredi od svih pravila
mudrosti. (Arapska)
Ako neko ne ceni tvoju prisutnost, pusti ga neka oseti
tvoju odsutnost.
Malo je ljudi poludelo od sirotinje, a mnogo, premnogo,
od bogatstva. (N. Velimirovič)
Poštovanje je moguće samo udvoje. (N. Velimirovič)
Kaži ljudima uvek šta je najbolje, i ćuti. Ako budeš ulazio
u njihove beskonačne prepirke o tome šta je bolje, uvek
ćeš se kajati. (N. Velimirovič)
Zalud je jedno bure od najskupljeg drveta kad se u
njemu drži ukiselo vino. (N. Velimirovič)
Obrazovan je onaj ko ima obraza. (N. Velimirovič)
Suština života je shvatiti da je važno biti što brži u
odnosu na vreme, a ne u odnosu na drugog čoveka, jer
tu gubimo trku sa životom i počinjemo da zaostajemo
kao pojedinac za drugim ljudima, a kao narod za drugim
narodima. (J.J.)
Ljudi mogu veličati istinu, ali istina ne može veličati
ljude. (Konfučije)
Neke je iskvarila ulica, a neke put. (Marsi)
60
Mudar čovek s podjednakom mirnoćom prima pohvale i
podnosi uvrede. (Konfučije)
Što više ljubimo i darujemo se, to više naš život zadobija
smisao i vrednost. (H. Hese)
Ukoliko zaista vidim dalje od drugih ljudi, to je zato što
stojim na ramenima divova. (I. Njutn)
U šahu, kao i u životu, primećujemo svoje greške tek
kad se drugi njima koriste. (L. Tolstoj)
Vrednost nečega shvatamo, tek kad ga izgubimo.
Budi spor u biranju prijatelja, a još sporiji u menjanju.
(Frenklin)
Priroda nikad ne krši svoje zakone. (Da Vinči)
Čista savest vredi više nego hiljadu svedoka. (Latinska)
Čovek je putnik u vremenu i prostoru. Taj put može
preći sa više ili manje zadovoljstva. (Vang)
Čovek putuje po svetu da bi našao šta treba i vraća se
kući da to nađe. (Crnjanski)
Deca u Srbiji su siromašna, jer roditelji sem novca nisu
im ništa drugo dali. (Patrijarh Pavle)
Vaše je pravo da budete nezadovoljni našim uslugama,
ali i mi imamo pravo da ne radimo za Vas. (J.J.)
Pitala sestra patrijarha Pavla zašto ima samo jednu
mantiju. Odgovorio joj je pitanjem: „Mogu li da obučem
61
dve odjednom. Ne mogu. Onda mi nije potrebna. Drugu
ću uzeti tek kada ova bude dotrajala“. (Patrijarh Pavle)
Dolazi patrijarh Pavle tramvajem na poso i ispred hrama
Svetog Save vidi bezbroj velikih džipova kojima su došli
ostali episkopi, pa komentariše: „Bože, čime bi došli da
se nisu zakleli narodu na skromnost“. (Patrijarh Pavle)
Svi smo mi ljudi. Treba biti čovek. (Patrijarh Pavle)
Sreća nije u sreći, već u njenom dostizanju.
Kad se s nekim svađaš ostavi mesta za pomirenje.
Ne poseduje tvrdica zlato, već zlato tvrdicu.
Ostavi onome koji voli ono što voli, jer ako mu kažeš da
ostavi ono što voli, on će i dalje voleti ono što voli, a
tebe će mrzeti. (Afrička)
Ako hvališ Boga nemaš šta da izgubiš, ako ga kudiš
nemaš šta da dobiješ. (Bugarska)
Samo se obrati lekaru, on će već da ti pronađe bolest.
Nije stvar u tome da dobiješ priliku, već u tome da
iskoristiš priliku. (Kineska)
Sledite dobra dela, a ne lepe reči. (Latinska)
Tajna srećnih veza je u malim stvarima.
Tragedija života krije se u tome što suviše brzo
postajemo stari, a prekasno mudri. (Frenklin)
Čovek ima godine koje ima, koje mu drugi daju i koje
sam sebi daje. (Kineska)
62
Četrdeset godina je starost za mlade ljude, pedest je
mladost za starce. (Šolohov)
Starost dolazi polako, neprimetno. (Latinska)
Starim ljudima pripadaju saveti, a mladima snaga.
(Latinska)
Ja sam pepeo, gde sam nekad bio vatra. (Bajron)
Da je lako, svi bi. (J.J.)
Koga su ovce, toga je i livada.
Ne obara se svako drvo prvim udarcem. (Kineska)
Vrana je svuda podjednako crna. (Kineska)
Kad bogataš postane siromah, on postane učitelj.
(Kineska)
Čujem i zaboravljam, vidim i pamtim, radim i razumem.
(Kineska)
Ne ceni knjigu po koricama.
Da bi se postupalo razumno, malo je imati samo razum.
(Dostojevski)
Ljudi su često ponosni na čistotu svoje savesti samo
zato što imaju kratku pamet. (Tolstoj)
Mudar ne kažnjava zato što je neko loše postupio, već
zbog toga da ne bi loše postupio. (Niče)
I valjana čoveka prilika često pokoleba. (Kineska)
63
Poznavati druge je mudrost, poznavati samoga sebe je
vrhunska mudrost. (Konfučije)
Mudrac se srami svojih grešaka, ali se ne srami
popraviti ih. (Konfučije)
Preterati je isto tako loše kao i ne učiniti dovoljno.
(Konfučije)
Nikad čovek ne može da kaže onoliko mudrosti, koliko
može da učini gluposti.
Ne kupuj prve krastavce i prve glasine jer će im cena
brzo pasti. (Gruzijska)
Otvori svoja vrata pa ćeš ih i kod drugih naći otvorena.
(Gruzijska)
Traži lek od onoga ko je već preboleo bolest. (Gruzijska)
Svaki poraz ima sebi uvek ravnu pobedu. (J.J.)
I onaj je besposlen, ko može biti bolje uposlen. (Danska)
Ne postoji sreća koja nema neprijatelja. (Danska)
Nikad čovek ne sme misliti da je siguran, niti da je
umrlo što je prošlo. (M. Selimović)
Ne uzimaj sve, ni uvek, ni od svakoga. (Danska)
Znanje je vrednije od novca, oštrije od sablje, moćnije
od puške. (Gruzijska)
Ne prekidaj neprijatelja dok greši. (Napoleon)
64
Pametnome više koriste neprijatelji nego ludome
prijatelji. (Gracijan)
Ne veruj rečenom, veruj samo učinjenom.
Daleka voda vatru ne gasi.
Ni u snu se ne sme zaboraviti činiti dobro.
Ako ne pomažeš roditeljima dok su živi, šta ti vredi da
im prinosiš žrtve kad umru.
Ako želiš nekoga da upoznaš, pogledaj s kim se druži.
Ako znamo da smo učinili zlo, a odbijamo to da
priznamo, krivi smo dvostruko.
Bolje je biti vratar kod gospodina, nego upravitelj kod
ništaka.
Bolje je naučiti dete samo jednoj veštini nego mu dati
hiljadu grumena zlata.
Brzo otvaraj oči, a sporo usta.
Nikad ne ponizi nikoga, jer svako je nekome neko.
Vraćaj ono što si pozajmio, pa ćeš moći da pozajmiš
ponovo.
Gde postoji volja, postoji i način.
Gledaj tuđa posla, pa ćeš na kraju biti kriv.
Dok piješ vodu, misli na izvor.
65
Da bi se moglo polako raditi ono što je važno, treba
brzo raditi ono što nije važno.
Ja ću pomoći tebi, ti drugome, drugi nekome...
neko meni. (J.J.)
Zadovoljstvo u činjenju dobrih dela je neiscrpno.
Znanje i mudrost su blago koje svuda prate svoga
vlasnika. (Kineska)
Znanje koje se svaki dan ne umnožava, svakog se dana
gubi.
Istinu ne dokazuje jačina glasa.
Obećavam, znači kandidujem se.
Pojedinci, kad sednu, zasednu, dok nam ne presednu.
Ako želiš da te drugi poštuju, moraš i ti poštovati druge.
Jednom pokazati više vredi nego sto puta reći. (Kineska)
Kad je muškarac lud za ženom, samo ga ona može
izlečiti od te ludosti.
Ko traži istinu, mora umeti da je podnese.
Lovče na jelene, ne troši svoje strele na zečeve.
Na ruci koja daje cveće ostane nešto mirisa.
Kriva Drina se ispraviti ne može.
66
Pametan čovek nauči deset stvari, a veruje da zna
jednu; budala nauči jednu stvar, a veruje da ih zna
deset. (Kineska)
Očisti sneg ispred svojih vrata i ne brini za onaj na
komšijinom krovu.
Učitelji ti otvaraju vrata, ali moraš da uđeš sam.
(Kineska)
Ukradi iglu dok si dete i krašćeš zlato kad odrasteš.
Čovek koji pomera planine započeo je pomeranjem
kamenčića.
Štedi u danima izobilja i preživećeš teška vremena.
Ako činiš dobro, ne udaraj u veliko zvono.
Ako nađeš prijatelje nove, ne zaboravi stare.
Bolje je umeti nego imati.
Pravilo mudrih je da ostave stvari pre nego one njih
ostave. (Gracijan)
Razuman neka živi kako može a ne kako bi želeo, i neka
više ceni ono što mu je sudbina dala nego ono što mu je
uskratila. (Gracijan)
Više vredi razgovor od jedne večeri nego deset godina
učenja. (Kineska)
Bolje je ne obećati, no reč ne održati.
Vrata iza kojih je skriveno dobro teško je otvoriti, a
vrata iza kojih je skriveno zlo teško je zatvoriti. (Kineska)
67
Bolje je imati pametnog neprijatelja nego ludog
prijatelja.
Bolje je i dva puta zapitati nego jednom zalutati.
Dok imaš svačiji si, kad nemaš ničiji si.
Ne prljaj onoga koji se počeo prati nego mu pomozi da
se opere. (N. Velimirovič)
I kad je razumljiva, i kad je polurazumljiva, i kad je
sasvim nerazumljiva, pesma i muzika su uvek jedna
misteriozna i neodoljiva sila. (N. Velimirovič)
Pijanstvo izjednačuje sve ljude kao i ludilo. Ne zna se ko
je gospodar, a ko sluga. (N. Velimirovič)
Bolje je da čovek živi bez prijatelja, nego s prijateljima
koje ne može poštovati. (N. Velimirovič)
Ko nije služio, ne ume ni zapovedati.
Ko se tuđem zlu veseli, neka se svome nada.
Kupuj prvo suseda, pa posle kuću.
Budite brzi da kažete blage reči koje stvaraju mir i
dobru volju među ljudima, a uzdržljivi u rečima koje
vode razdoru, mržnji, zlobi i prepirci. (N. Velimirovič)
Skromnost je jedna zdrava duhovna klima koja odgaja i
neguje stvarnu veličinu. (N. Velimirovič)
Ne upravlja točkom onaj ko drži paoce od točka, nego
onaj ko drži osovinu točka. Srce je osovina bića našeg.
(N. Velimirovič)
68
Zalutati i pogrešiti, a ne promeniti pravac, znači
konačno pogrešiti. (Kineska)
Ko staro ne krpi, ni novo ne nosi.
Znati da znaš ono što znaš i da ne znaš ono što ne znaš
– eto ti najvećeg znanja. (Kineska)
Koju vodu moraš piti nemoj je mutiti.
Ko laže za tebe, lagaće i protiv tebe.
Pre nego što sam napravim skicu na papiru, cela ideja je
razrađena mentalno. U mom umu menjam
konstrukciju, radim poboljšanja, pa čak i pokrećem
uređaj.
(Nikola Tesla)
Suze su poput oluje: posle njih čovek je uvek mirniji.
(Turgenjev)
I najmudriji da proda sve što ima, ne može da kupi sve
što nema.
I loncem o kamen ili kamenom o lonac. Teško loncu
svakako.
Ko mnogo zbori, ili mnogo zna ili mnogo laže.
O drugome, ili govori lepo ili ćuti. (J.J.)
Kad lisica drži pridiku, pripazi na svoje guske.
Teško je držati se mere u onome što si našao da je
dobro. (Seneka)
69
Nije mi bila namera, no zabeležio sam impulse iz
svemira nepoznatog porekla u pravilnim intervalima.
Možda nam oni odavno šalju poruke kojih mi nismo
svesni. (Nikola Tesla)
Kada se velike ptice pobiju, onda manjima perje leti.
Ko pametno ćuti, mudro govori.
Novac te neće učiniti božanstvom, jer ono nema novca.
(Seneka)
Koliko znaš, toliko i vrediš.
Lezi bez večere, ustaćeš bez duga.
Nikada ne dozvoli da te neko čeka.
Pamet se ne kupuje, pamet se stiče.
Mnogo dobija onaj koji svašta ne kupuje.
Mali vo, uz velikog ore.
Oba su zla: i svima verovati i nikome.
Ako sreća nije umerena, ruši se sama od sebe. (Seneka)
Pitate li koja je prava granica bogatstva? Ona je: prvo,
imati šta je potrebno, a drugo, imati šta je dovoljno.
(Seneka)
Nije siromah ko malo ima, već ko mnogo želi.
Nije toliko čovek zao da se neće naći gori.
Navika je jedna muka, a odvika dve muke.
70
Nov bunar kopaj, u stari ne pljuj.
Ko nije stradao od požara u sebi, taj će zajaukati kad mu
ljudi prst oprže. (N. Velimirovič)
Strast, kao i voda, može se upotrebiti za električnu
vodenicu, ali i za potop sveta. (N. Velimirovič)
Učenost mnogih ne vredi mnogo, kao ni bogatstvo u
rukama tvrdice. (N. Velimirovič)
Porani mišlju, a pokasni rečju. Nećeš se pokajati.
Poštuj, ako hoćeš da si poštovan.
Poštenog čoveka je lako prevariti.
Prijatelju i neprijatelju daj uvek dobar savet. Jer prijatelj
ga prihvata, a neprijatelj otklanja.
Prava prelja i na krivom vretenu zna presti.
Pametni ljudi uče se na tuđim greškama. Budale ni na
vlastitim.
Prijatelj je najbolja imovina.
Prebroj i kad na putu nađeš.
Sa svojim i jedi i pij, ali nikakva posla nemaj.
Živ otac, mrtav kapital. (Srpska)
Svako ima prava koliko i moći.
Svinje se kolju između sebe, ali kako kurjaka opaze, one
se sve slože na njega.
71
Svekrva se ne seća da je i ona nekad snaha bila.
Slušaj šta ti se kaže, ali veruj onome što vidiš.
Svakoga saslušaj, ali svoje smatraj.
Najsrećniji su oni ljudi koji su toliko zauzeti da to i ne
primećuju. (Molnar)
Sve za obraz, a obraz ni za šta.
Torba je najteža kad je prazna.
Učini dobro – ne kaj se, učini zlo – nadaj se.
U tekućoj vodi mulj ne leži.
Vrana vrani oči ne vadi.
Kad bi ljudi govorili samo ono što znaju i u šta se
razumeju, oni gotovo ne bi ni govorili. (Molijer)
Žena će samo onu tajnu sačuvati koju ne zna.
U dobru se ne ponesi, a u zlu se ne pokudi.
Čovek je tvrđi od kamena, a slabiji od jajeta.
Čiji hleb jedeš, onoga i pesmu pevaj.
Što mi veliš nek mi bude, što mi želiš nek ti bude.
(Gribojedov)
Hvala Bogu, ugovor je sklopljen. Samo moramo pronaći
način kako ćemo ga kršiti. (Čepek)
Što danas ne potrošiš, to si stekao.
72
Svako je lud na svoj način.
Tri puta meri pa jednom seci.
Život nije ništa drugo nego putovanje u smrt. (Seneka)
Istorija beleži dve vrste heroja: one koji žrtvuju svoj
život svome idealu i one koji žrtvuju tuđi život za svoje
ideale. (N. Velimirovič)
Lift koji vodi do uspeha je u kvaru, ali stepenice su uvek
dostupne. (Zig Ziglar)
Metak koji treba da me ubije još nije izliven. (Napoleon)
Ako zalutaš i ne znaš gde ćeš, okreni se i vrati odakle si
krenuo.
Šta će reći istorija. Istorija će gospodine lagati kao i
obično. (Šo)
Učini dobro i zakopaj pod kamen, ono će od kamena
načiniti sebi jezik i objaviti se. (N. Velimirović)
Što više slasti to manje slatko, što više gorčine to manje
gorko. (N. Velimirović)
Zlo ne može dobro doneti, niti se dobro može zlom
pobediti. (N. Velimirović)
Mi navlačimo zlo na sebe, zlom u sebi. (N. Velimirović)
Posao dobrog poreznika je u tome, da se sa guske
očupa što više perja, sa što manje graktanja. (Lord
Akton)
Plata je sredstvo za produžavanje ropstva.
73
Sve treba uzimati ozbiljno, ali ništa tragično. (Tirs)
I spavanje je oblik kritike. Naročito u pozorištu. (Šo)
Ko hoće nešto da učini nađe način. Ko neće ništa da
učini nađe opravdanje. (Pikaso)
Ono što vodi i vuče svet nisu lokomotive nego ideje.
Lepe žene samo su nedelju dana dobre, dobre žene
celog su života lepe.
Ne boj se pismenih i nepismenih, već polupismenih.
Ni dugim kukanjem, nijedan posao se ne može uraditi.
(J.J.)
Samo se slika pamti, a reči već sutra promene svoj red.
(Džumhur)
Znati da znamo šta znamo i da znamo šta ne znamo – to
je pravo znanje.
Niko na svetu nije jači od čoveka koji zna. (Japanska)
Bolje je nešto ne znati, nego naopako i zlo znati.
(D. Obradović)
Čovek uvek misli jedno, a sudbina drugo. (Latinska)
Čovek koji ne zna da ćuti, ne zna ni da govori. (Latinska)
Svaki čovek ne može se posvetiti filozofiji. No, jedno
zrno filozofije potrebno je svakom životu ljudskom, kao
so jelu. (N. Velimirovič)
74
Nije čovek ono što se može smestiti u jedan grob, no
ono što se ne može smestiti ni u vasionu.
(N. Velimirovič)
Onaj čovek koji u svetu vidi samo crno, taj ne vidi svet; i
onaj čovek koji vidi samo belo, ne vidi svet.
(N. Velimirovič)
U ovome svetu mi smo kao roba izneta na pazar. Jedni
nam dižu cenu do nebesa, drugi je obaraju ni u šta.
(N. Velimirovič)
Vrlo često, neljudsko u čoveku te više otrezni i pokaže ti
pravši put, od ljudskog. (J.J.)
Budi oprezan prema velikim pohvalama, a i prema
velikim pokudama i smatraj da si od prvih manji, a od
drugih veći, da ne bi poleteo bez krila i da se ne bi
uništio bez potrebe. (N. Velimirovič)
Presaberi se. I oduzmi. (J.J.)
Što se tiče istine i najlošiji će Vam advokat savetovati da
je prećutite.
Voleo sam pravdu i mrzeo nejednakost, zato ću umreti
u progonstvu. (Papa Grgur VII)
Istina postoji, izmišljati se može samo laž. (Žbak)
Dva lažna svedoka vešaju čoveka.
Veliko nije uvek dobro, a dobro je uvek veliko. (Bonevi)
Vreme je stari sudija. (Šekspir)
75
Što više upoznajem ljude, to sve više volim životinje.
(Šarl De Gol)
Ko se pravi važnim u sitnim stvarima, taj je obično sitan
u važnim stvarima. (Tati)
Na drugom vidiš vaš, a na sebi ne vidiš krpelja.
(Latinska)
Zakona se boji krivac, a sudbine nevin. (Latinska)
Ako ti dugujem sto dolara, to je moj problem. Ako ti
dugujem sto hiljada dolara, to je tvoj problem.
(Američka)
Pozivati se na rđava dela drugih, znači prati se blatom.
(Latinska)
Sad kad su mi se oči otvorile, mirnije spavam. (Lazari)
Čuvaj se pljuvanja uz vetar. (Niče)
Nije sramota pasti. Sramota je ne dići se. (Srpska)
Strpljenje je gorko, ali donosi slatke plodove. (Ruso)
Malo zna onaj koji svojoj ženi kaže sve što zna. (Huler)
Sreća dolazi u kuću gde se čuje smeh. (Japanska)
Kako je ponekad teško radovati se tuđem uspehu. (Šibl)
Ako si srećan toliko da to i kažeš. Čuvaj se, nesreća je na
pragu. (Ruska)
Nije srećan onaj koji ima šta želi, već onaj koji ne želi
ono što nema. (Latinska)
76
Kad je čovek sam, uvek je u lošem društvu. (Kafka)
Odsutnost je za ljubav isto što i vetar za vatru – gasi
malu, a raspiruje veliku.
Niko ne može da presipa med, a da ne poliže prste.
(Kineska)
Ko je slagao, treba da ima dobro pamćenje. (Kornej)
Nikada nemoj lagati, a u najtežim slučajevima nauči
ćutati. (Mantegaza)
Ko se sveti za jednu podlost. Čini drugu. (Kineska)
Ako činite dobro, činite ga za sebe. Ako činite zlo, činite
ga sebi. (Gandi)
Glava bez razmišljanja je tvrđava bez vojske.
Reći dobro o rđavom čoveku, isto je što i kazati zlo o
dobrom. (Da Vinči)
Ja sam profesionalni ubica. Ubijam isključivo za lovu. Ti
si moj prijatelj, tebe ću ubiti džabe. (Al Kapone)
Ko ne kažnjava zlo, taj dozvoljava da se ono učini.
(Da Vinči)
I onaj koga gone, i oni koji gone, prizivaju Boga u
pomoć. (Arapska)
Sve su gljive jestive, ali neke samo jednom. (Kineska)
Svaka roba ima svoga kupca.
Hrani kuče da te ujede.
77
Šibaj konja koji vuče.
Ako nisi čuo svojim vlastitim ušima i video svojim
vlastitim očima, ne izmišljaj svojim malim umom i ne širi
svojim velikim ustima.
Laž izrečena iz dobre namere, nije gora od istine.
Istina nije misao, nije reč, odnos predmeta, nije zakon.
Istina je Biće. (N. Velimirovič)
Budimo ljudi, iako smo Srbi. (Patrijarh Pavle)
Rana koja se krije, sporo i teško zaceljuje.
Kredit nikada nije skup ako se pametno utroši. (J.J.)
Ništa nije toliko crno, da ne može biti crnje.
Prema drugima budi onakav kakvim bi želeo da oni
budu prema tebi.
Muškarci traže samo jednu stvar od svake žene,
a žene traže sve samo od jednog muškarca.
Savet daj, ali ne traži da bude po tvome.
Učite i od uspešnih i od neuspešnih. Od uspešnih kako
treba raditi, od neuspešnih šta ne smete činiti. (J.J.)
Svako je tvorac svoje sudbine.
Pomozi svakome; kad možeš i koliko možeš.
Svako vidi svoju muku i ne vidi tuđu.
Tamo gde nema obrta novca, nema ni napretka.
78
Ne treba štedeti, treba pametno investirati. (J.J.)
U poslu ne žuri, nego porani.
Kada oteraš mušteriju iz radnje za jedan posao, oterao
si je i za sve buduće. (J.J.)
O tri predmeta ne žuri dok govoriš:
o Bogu, dok ne utvrdiš veru u njega,
o tuđem grehu, dok se ne setiš svoga i
o sutrašnjem danu, dok ne svane. (N. Velimirovič)
Ko visoko leti, nisko pada. (Srpska)
Što više uzletiš, pašćeš sa veće visine.
Jedna laž koja donese dobro vredi kao sto istina.
Dok nešto ne izgubite, ne umete to da cenite.
Znanje ima granice, dok ih neznanje nema. (Nušić)
Koga je ujela zmija, taj se i guštera boji. (Italijanska)
Bogatstvo čoveka meri se onim za čim on ne žudi.
(Gandi)
Prava je ludost živeti u oskudici da bi se moglo umreti
bogat. (Juvenal)
Jer kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet,
a duši svojoj naudi. (Jevanđelje)
Lakše je kamili proći kroz iglene uši nego bogatome ući
u carstvo Božje. (Jevanđelje)
Zlatne uzde ne čine konja boljim. (Seneka)
79
Obilje ne umanjuje ljudske brige i ne teši ljudska srca.
(Tibul)
Bogati u budućnosti biće samo oni koji imaju znanje.
(Čerčil)
Kad imaš sve ne vidiš ništa. Progledaš tek kad nemaš
ništa. (Šekspir)
Bogatstvo je nalik na morsku vodu, što je više pijemo to
smo žedniji. (Šopenhauer)
Kakva bi tišina nastala kad bi ljudi govorili samo ono što
znaju. (K. Čapek)
Gde nema prilike, nema ni greha. (Lao Ce)
Onaj koji zna ne govori, onaj koji govori, ne zna. (Lao
Ce)
Greh je ne imati greha. (Raos)
Uzmi što je tvoje, a drugome daj njegovo. (J.J.)
Prve suze deteta su molbe, ako ih ne sprečite postaće
naredbe. (Ruso)
Ako rešite sve probleme svoje dece, ona neće imati
drugih problema sem Vas. (D. Radović)
Tucite svoju decu čim primetite da počinju da liče na
Vas. (D. Radović)
Ako ga neko neće, ne nameći svoje mišljenje. (J.J.)
80
Nemojte živeti sto godina jer će Vam deca tada imati po
sedamdeset, osamdeset godina i tek tada nećete znati
šta da radite s njima. (D. Radović)
Malo je ljudi koji znaju da čine dobro. Za zlo je svako
vešt. (Morales)
Sa onim ko je dobar ja sam dobar, sa onim ko nije dobar
ja sam ipak dobar. (Lao Ce)
Pomozi onome koji nosi teret, a ne onome koji se žali
na teret što ga je spustio. (Seneka)
Žena bez koje se ne može živeti, ponekad je ona ista sa
kojom se ne može živeti. (Boaje)
Voljena žena ne stari. (M. Gorki)
Kad nas ljube žene nam opraštaju sve, čak i naše
zločine. A kad nas ne ljube ne opraštaju nam ništa, čak
ni naše vrline. (Balzak)
Kad ne bi bilo žena, dijamanti bi bili obični kamenčići.
(V. Igo)
Treba se oženiti takvom ženom koju bismo uzeli za
prijatelja da je muškarac. (Žuber)
Žene nikada ne vide ono što činimo za njih, uvek vide
samo ono što ne činimo. (Ž. Kurtelin)
Svaka žena je glumica. Što se manje to opaža to je veća
glumica. (Nušić)
Radi po svome, ali to pusti i druge. (J.J.)
81
Između ženskog da i ne, ja se ne bih usudio da ubodem
ni čiodu. (Servantes)
Znam samo da ništa ne znam. (Sokrat)
Život ne treba da bude roman koji nam se desio, nego
roman koji smo sami stvorili.
Čitav naš život kreće se između onoga što hoćemo i
onoga što moramo. (Čapek)
Ko nije zadovoljan onim što ima, taj ne bi bio
zadovoljan ni onim što bi hteo imati. (Seneka)
Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muve, a u
koju se hvataju male. (Balzak)
Ako ne trčiš dok si zdrav, moraćeš trčati kad se razboliš.
(Horacije)
Ko je pretrpeo neko zlo može i da zaboravi, ali onaj koji
ga je naneo nikad ga ne zaboravlja. (Amadu)
Dođe vreme kad pametni zaćute, budale progovore, a
fukara se obogati. (I. Andrić)
Ako si svome bližnjem naudio jutrom zlo će te samo
pohoditi posle podne. (Kural)
Onaj koji nikad ne pita, ili zna sve ili ne zna ništa.
(Da Vinči)
Istina koja nije izrečena u pravo vreme gora je od laži.
(Turgenjev)
82
Da bi se priznala tuđa vrednost, treba imati vlastitu.
(A. Šopenhauer)
Zapovedati sebi, najveća je vlast.
Pametni ljudi više nauče od budala, nego budale od
pametnih.
Nije sramota biti siromašan. Sramota je ne otimati se
od siromaštva radom.
Srećni li su narodi koji imaju dosadnu istoriju.
(Monteskje)
Istorija je laž oko koje smo se ujedinili. (Napoleon)
Kao i novac i knjige moraju stalno biti u opticaju.
(H. Miler)
Neke knjige su nezasluženo zaboravljene. Nijedna nije
nezasluženo zapamćena. (Oden)
Što se naše poznanstvo s dobrim knjigama više širi, to
uži postaje krug ljudi s kojima nam je ugodno pričati.
(L. Fojerbah)
Leva ruka nije znala šta je radila desna ruka.
Pre nego što udariš psa, raspitaj se ko mu je gospodar.
(Kineska)
I najviše kule podižu se od zemlje. (Kineska)
Ne zavodi čoveka samo lepota tela, isto tako ga može
zavesti i lepota duha.
83
Ko ima mnogo novca, a nema dece - nije bogat; ko ima
mnogo dece, a nema novca - nije siromah. (Kineska)
Mala kuća veliki mir. (Kineska)
Jedan razgovor sa mudrim čovekom vredi više od
mesecima učenja iz knjige.
Siromaha najiskrenije pomaže siromah.
Ako želiš osvetu, počni da kopaš dva groba.
Čista savest se nikad ne boji kucanja u ponoć.
Ako sumnjaš u nekog – nemoj ga zapošljavati, a ako ga
već zaposliš – nemoj sumnjati u njega.
Mudar ćuti. Pametan priča. Budala se svađa.
Osoba koja voli druge je osoba koju drugi vole.
Ko ne misli na druge jednog dana će utvrditi da ni drugi
ne misle na njega.
Lepota je mudrost žene. Mudrost je lepota muškarca.
Ja slušam i zaboravljam. Ja gledam i pamtim. Ja radim i
shvatam.
Učini srećnima one koji su ti blizu i oni koji su ti daleko
će ti doći.
Ako ga ne sasečeš u korenu, problem će se vratiti.
Onaj ko nema osmeh na licu ne treba da otvara dućan.
84
Ako si strpljiv u jednom momentu ljutnje, izbeći ćeš sto
dana tuge. (Kineska)
I lepi cvetovi lepi su tek neko vreme. (Kineska)
Bolje je da roditelji zavide deci nego da deca zavide
roditeljima. (Kineska)
Kad grabiš za svoju porodicu, ne zaboravi da malo
ostaviš, i drugi ljudi imaju svoje porodice. (J.J.)
Kad se muškarci sastanu – oni jedan drugog slušaju, kad
se žene sastanu one jedna drugu gledaju.
Novac će i slepcu otvoriti oči, novac će i debelom papi
zatvoriti oči.
Prvi znak pametnog čoveka je da jednim pogledom
shvati s kim ima posla.
Najkraći način da se rat završi je da ga izgubite. (Orvel)
Kada se nešto već dogodilo, nepotrebno je kajati se.
(Ezop)
Zar ja ne uništavam svoje neprijatelje tako što ću ih
učiniti svojim prijateljima? (Linkoln)
U dobro veruje još samo malo onih koji ga čine.
(Huxley)
Ima ljudi, i to mnogo, koji se iskreno kaju samo zbog
svojih dobrih dela. (Huxley)
Ne sviđa mi se taj čovek, moraću bolje da ga upoznam.
(Linkoln)
85
Ja možda hodam sporo, ali nikad ne hodam unazad.
(Linkoln)
Ljudima je tuđa nesreća najbolji lek vlastitoj. (Ezop)
Bolje je malo razumeti nego razumeti krivo. (Francois)
Samo ljudi koje voliš mogu ti učiniti život
nepodnošljivim. (A. Kristi)
Ne hodaj ispred mene, možda te neću slediti. Ne hodaj
iza mene, možda te neću voditi. Hodaj pokraj mene i
samo budi moj prijatelj. (Kamus)
Protiv neprijatnih istina ima samo jedan lek - treba se s
njima pomiriti. (Kamus)
Kada kilo meda uđe na vrata, hiljadu bolesti izađe kroz
prozor.
Biti pametan znači razlikovati istine koje treba reći od
onih koje treba prećutati. (Rivarol)
Ima ljudi koji od svog bogatstva nemaju ništa osim
straha da ga ne izgube. (Rivarol)
Od deset osoba koje govore o nama, devet nas ogovara,
a često ona jedina koja nas hvali – čini to loše. (Rivarol)
Bože, daj mi mirnoću da podnosim stvari koje ne mogu
promeniti. Daj mi hrabrost i snagu da promenim stvari
koje mogu podnositi, i daj mi mudrost da razlikujem
jedno od drugoga.
86
Žena može postati prijatelj muškarcu samo ovim
redom: prvo poznanica, zatim ljubavnica pa tek onda
prijatelj. (Čehov)
Jadna je ona kuća u kojoj se uspeh zaliva čašom, a tuga
rasteruje flašom.
Lakše je održati govor nego reč.
Onaj ko nešto dodaje istini, smanjuje je.
Koreni učenja su gorki, ali plodovi su slatki. (Aristotel)
Biti drugi znači samo biti najbolji od gubitnika. (Sena)
Čak i da posedujete deset hiljada srebrnjaka, na samrti
ne možete sa sobom poneti ni bakarni novčić. (Kineska)
Ne bojim se čoveka koji je vežbao 10.000 udaraca
odjednom, već se bojim čoveka koji je vežbao jedan
udarac 10.000 puta. (Brus Li)
Dobri roditelji, sretna ženidba, dobri sinovi, lep pogreb.
(Kineska)
Došapnuta reč se čuje miljama unaokolo. (Kineska)
Hvaliti svoje dete znači hvaliti sebe; kuditi svoga oca
znači sramotiti sebe. (Kineska)
Istinite reči ne moraju biti ugodne, a ugodne reči ne
moraju biti istinite. (Kineska)
Novac je čudna stvar. Oni koji ga nemaju strašno ga
žele. Oni koji ga imaju prepuni su problema. (Sena)
87
Najtvrđe drvo najlakše se slomi, dok bambus ili vrba
opstaju jer umeju da se savijaju na vetru (Brus Li)
Upijaj bitno, odbaci nebitno i dodaj ono što je samo
tvoje. (Brus Li)
Više će mudra osoba naučiti od glupog pitanja, nego će
budala naučiti od mudrog saveta. (Brus Li)
Uopšte me nije briga šta pričaju o meni sve dok je
istina. (Doroti Parker)
Posao koji donosi samo novac je jadan posao. (H. Ford)
Ako nikad ne reskiraš, onda zaista previše reskiraš.
(E. Jong)
Naučite sva pravila, da biste znali kako da ih pravilno
prekršite. (Dalaj Lama)
Kad čovek odseče prst da bi sačuvao ruku, to znači
odabrati veću korist, a manju štetu. Izabrati manju
štetu ne znači izabrati štetu, već izabrati korist... Ako
naišavši na razbojnika, čovek izgubi prst da bi spasao
život, to je korist. Susret sa razbojnikom je šteta. Izbor
veće koristi nije stvar koja se čini pod prinudom. Izbor
manje štete je stvar koja se čini pod prinudom. Prvi
znači odabiranje između onog što još nije zadobijeno.
Drugi znači odbacivanje onog čime je čovek već
opterećen. Takvo pravilo važi za sve ljudske delatnosti:
“Među koristima odaberi najveću; među štetama,
odaberi najmanju. (Kineska)
Nije me briga ako padnem, sve dok je iza mene neko ko
će podići moju pušku i nastaviti pucati. (Če Gevara)
88
Znam da ste ovde da me ubijete. Pucajte kukavice,
ubićete samo čoveka. (Če Gevara)
Kad čovek želi ubiti tigra, čovek to naziva sportom; kad
tigar želi ubiti čoveka, čovek to naziva okrutnošću. (Šo)
Lepoj ženi su potrebni i takvi prijatelji koji nisu sa njom
u prijateljstvu. (Šo)
Vreme je novac. Iskoristi dan. (Radmilo Mićković)
Muškarci priželjkuju sve ono što nemaju, a žene samo
ono što imaju druge žene. (Šo)
Previše je kasno živeti sutra, živi još danas.
Nije istina da vlast kvari ljude. Istina je samo da budale,
ako se domognu vlasti, kvare vlast. (Šo)
Nikad se nemoj smejati tuđim snovima. (D. Lama)
Stariji ljudi savetuju mlade da štede novac. Ovo je loš
savet! Ulažite u sebe. Do svoje četrdesete nisam
uštedeo ni jedan dolar. (H. Ford)
Ne tražite problem, tražite rešenje. (H. Ford)
Niko nije slep kao oni koji neće da vide. (Swift)
Mladost živi od nade, a starost od uspomena.
(Francuska)
Kad starac pogreši kaže se da je sišao s uma.
Kad mladić pogreši, kaže se da još nije došao pameti.
(Korejska)
89
Zlo i nesreća ne dolaze od Boga, već od čoveka.
(J.Dučić)
Zlo je ko ne zna, a učiti se ne da. (J. Dučić)
Suoči se sa sudbinom i prihvati je, kakva god bila, jer
uvek je mogla biti gora. Možda, nanošenjem manjeg
zla, ona te ustvari spašava od većeg, a da ti toga tada i
nisi svestan i ne shvataš koliko ti dobra time čini. (J.J.)
Ne živi se da se jede već se jede da se živi. (Sokrat)
Koga ne pogađa reč, neće ni batine. (Sokrat)
Kakva je to sreća za državu što ljudi ne misle? (Hitler)
Ako možete navesti ženu da se smeje, možete je
navesti na bilo šta. (Merilin Monro)
Psi me nikada nisu ujedali. Samo ljudi. (Merilin Monro)
Mudra devojka poljubi, ali ne voli, sluša, ali ne veruje, i
ostavlja pre nego što je ostavljena. (Merilin Monro)
Diplomata je muškarac koji uvek pamti ženin rođendan,
ali nikad njene godine. (Robert Frost)
Banka je mesto na kom Vam pozajmljuju kišobran kada
je sunčano vreme i traže da ga vratite kada počne kiša.
(Robert Frost)
Porota je skup od 12 ljudi koji odlučuju o tome ko ima
boljeg advokata. (Frost)
Majci je potrebno 20 godina da napravi čoveka od svog
dečaka, a ženi 20 minuta da ga napravi budalom. (Frost)
90
Razvesti se samo zbog toga što ga više ne voliš isto je
tako glupo kao i udati se za njega samo zato što ga
voliš.
(Za Za Gabor)
Ljubav je jedina igra koja se igra udvoje u kojoj oboje
pobeđuju. (Za Za Gabor)
Zar to nije smešno: svaki muškarac želi da bude prvi kod
neke žene, a nijedan ne želi da bude poslednji.
(Za Za Gabor)
Ne znam ništa o seksu, oduvek sam bila udata.
(Za Za Gabor)
Džentlmen je muškarac koji štiti ženu sve dok s njom ne
ostane nasamo. (Dž. Fonda)
Istinski volimo samo one koje volimo čak i u njihovoj
nemoći i njihovoj bedi. Čuvati, opraštati, tešiti, to je sva
umetnost ljubavi.
Čar prve ljubavi jeste u našem neznanju da se ona može
uvek završiti.
Ima veoma nesrećnih ljudi koje niko ne teši: to su
ljubomorni muževi; ima ih koje svi mrze: i to su
ljubomorni muževi; ima ih koje svi preziru: to su takođe
ljubomorni muževi.
Sve nas čeka noć. (Horacije)
Samo jednostavne stvari nikad ne razočaraju. (Remark)
Nije štos reći “jesam”. Treba biti. (Lec)
91
Paun: “Ne nosim ja to radi ukrasa. To je radi ženki”.
(Čapek)
Ako ste ućutkali nekoga, niste ga i preobratili. (Morli)
Veliki ljudi moraju ostati veliki i u malim stvarima.
(Gorki)
Upoznaj sebe. Ništa previše. (Na ulazu u proročište u
Delfima)
Istina je da će te svako povrediti. Važno je samo pronaći
one koji su vredni patnje.
Da li je ljubav bolest? Jeste, al' neprelazna. Možete
nekoga ljubiti i ljubiti, ali ga nećete zaraziti ljubavlju.
(D. Radović)
Kažeš da voliš kišu, ali koristiš kišobran da bi hodao po
kiši. Kažeš da voliš sunce, ali tražiš hlad kada ono sija.
Kažeš da voliš vetar, ali kada duva, zatvaraš prozor. Zato
sam i uplašen kada kažeš da me voliš.
Volim te, jer si mi dala ljubav. Volim ljubav, jer si mi je ti
dala.
Sit gladnome ne veruje.
Ne živi se od uspomena.
Davljenik se i za slamku hvata.
Ne dozvolite da male nesuglasice unište velika
prijateljstva.
92
Kako to da je čovek postao od majmuna, a nečovek od
čoveka. (Radmilo Mićković)
Muškarci čitaju novine, a žene čitaju romane.
Muškarcima više odgovara mnogo kratkih uzbuđenja, a
žene vole jedno, ali da traje dugo. (D. Radović)
Povucite pravi potez. Popustite. (Radmilo MIćković)
Ima žena koje vole samo svoje muževe. Nisu ništa
posebno ti muževi, već te žene. (D. Radović)
Živeću dok ne umrem. (Sinatra)
Ima žena koje samo još nevera veže uz njihove muževe.
(S. Gitri)
Muževi ne besne zato što su saznali da ih žena vara, već
zato što to do sada nisu znali. (Ž. Kurtelin)
Žene vole da vole, a manje im je važno koga će voleti. A
muškarci vole da su voljeni, ali bi hteli da biraju ko će ih
voleti.
Udvarajte se malo svojoj ženi - kao da vam nije žena,
kao da vas ne voli, kao da ima nekog drugog, kao da
može da bira. A žena nije nezahvalna. Na tu pažnju ona
će odgovoriti sa mnogo dobrote - kao da vas voli, kao
da nema drugog, kao da ne može da bira. (D. Radović)
Bez poštovanja nema istinske ljubavi.
Za ljubav je važna i neophodna ona lepa i slatka glupost.
A za brak se traži ona odvratna i surova pamet.
93
Naša se ljubav sastoji u tome da svoju ženu ne damo
drugome. (D. Trifunović)
Ko je rođen da bude obešen, neće se udaviti u reci.
(Turska)
Ne volim te zbog onoga što jesi, već zbog onoga što sam
ja kad sam pored tebe. (Markez)
Samo zato što te neko ne voli onako kako bi ti želeo, ne
znači da nisi voljen celim njegovim bićem. (Markez)
Nikada se ne prestaj smejati, čak ni kada si tužan, jer
nikada ne znaš kada će se neko zaljubiti u tvoj osmeh.
(Markez)
U prvoj ljubavi žena voli ljubljenoga, a u drugima voli
ljubav.
Ja smatram svoj dan izgubljenim ako mi se barem jedna
žena toga dana ne osmehne. Ljubav je kraljica mladih i
tiranin starih.
Ljubav je kratka reč, ali u sebi sadrži sve: ona znači telo,
dušu, život, celo biće.
Poljubac je besmrtan. Putuje od usana do usana, od
veka do veka, od godine do godine. Muškarci i žene
sakupljaju poljupce, nude ih drugima, a onda umiru u
zamenu.
Ono u čemu smo nekada uživali, nikada ne možemo
izgubiti. Sve što istinski volimo postaje deo nas.
Onoga koga voli čovek želi učiniti vrlo sretnim, ili, ako to
ne uspe, vrlo nesretnim.
94
Ne gubite vreme sa nekim kome nije stalo da ga
provodi sa vama. (Markez)
Pravi prijatelj je ona osoba koja te drži za ruku a
dodiruje tvoje srce. (Markez)
Nasilje je od koristi samo onima koji nemaju šta da
izgube.
Jedno o drugome bili smo u zabludi. Bila su to divna
vremena. (Gete)
Govoriti o ljubavi, to je već pomalo voleti. Nikad žena
ne govori o ljubavi s nekim koji joj se ne sviđa kao
čovek, i kojeg nikad ne bi mogla voleti ili poželeti.... (J.
Dučić)
Čovek se zaljubi gledajući ženu, žena se zaljubi slušajući
čoveka. (J. Dučić)
Zaljubljeni se danas očajno vole, kao što sutra mogu da
se očajno omrznu; a oni se omrznu bez stvarnog povoda, kao što su se zavoleli bez stvarnog razloga. (J. Dučić)
Ti i ja nismo ništa drugo do jedno biće. Ne mogu
povrediti tebe, a da time i sebe ne povredim. (Gandi)
Ljubav je kao virus. Može zaraziti bilo koga, bilo kada.
(M. Angelou)
Nikada nemamo dovoljno vremena za one koji nas vole,
već samo za one koje mi volimo. (M. Kapor)
Dobar vođa nadahnjuje druge verom u sebe, ali odličan
vođa nadahnjuje druge verom u njih same.
95
Ako je nešto nemoguće, ne veruj nikom ko tvrdi
suprotno.
Davati savete glupom i nerazumnom znači sejati seme u
neplodnu zemlju.
Ako dugo žive skupa, životinje se zavole, a ljudi se
zamrze. (Kineska)
Svi ljudi su isti, razlikuju se samo po mudrosti
poslovanja i po osećaju da pravi potez povuku u
pravom trenutku.
Ako ne trošiš novac, nigde nisi dobrodošao.
Ako veruješ u sve što pročitaš, radije nemoj čitati.
Što žena više voli svoga muža, to više ispravlja svoje
greške; što muž više voli svoju ženu, to više povećava
svoje mane.
Ako voliš svoje dete, ne štedi prut; ako ga mrziš, mazi
ga.
Ako želiš preći reku, najpre moraš sagraditi most.
Da bi mogao proceniti težinu tereta, moraš ga poneti na
leđima.
Svršenom poslu, mane nema.
Bolja je koliba od slame u kojoj se smeju, nego palata
od mermera u kojoj plaču.
Kuća bez muškarca pustinja je spolja, kuća bez žene
pustinja je iznutra.
96
Malim lopovima se skida glava, a velikim šešir.
Žena je iskrena ako laže samo onda kad joj je to korisno.
Žene ponekad oproste onome ko zloupotrebi priliku, ali
nikada ne praštaju onome ko je propusti.
Žena treba da čuva telo kao blago, ako želi da se
muškarac oseti kao kopač zlata.
Nije greh u tome ako žena odlazi ljubavniku koga voli,
već ako se daje onome koga ne voli, pa makar to bio i
njen muž. (Sand)
Vernost apsolutno postoji. To se najbolje vidi po onim
ženama koje su verne: izgledaju tako iskreno nesrećne.
Nemoj raditi drugima ono što ne bi voleo da oni rade
tebi.
Današnje vino progutaću sad, sutrašnju tugu progutaću
sutra.
Zaposlena pčela nema vremena za tugu.
Onaj ko jede punog želuca, kopa sebi grob sopstvenim
zubima.
Ko dva zeca goni, nijednoga ne uhvati. (Latinska)
Neka te pouči primer pčele. Ujedanje čoveka pčela
plaća svojim životom. (N. Velimirovič)
Sve je merljivo, samo more ljudske pokvarenosti nema
dna.
97
Ako pijemo kao stoka - biće dosta, ako pijemo kao ljudi
- biće malo.
Dete mnogo milovano - nikad dobro vaspitano.
Krpi rupu dok je manja.
Ne valja svakom loncu biti poklopac, ni svakoj čorbi
zaprška.
Bolje je živeti u svojoj domovini u nevolji, nego u tuđini
u zadovoljstvu.
Čovekovu prirodu mogu izmeniti samo dve stvari: novac
i žena. (Indijska)
Brži je jedan jezik nego dve noge. (Kineska)
Žena je kao slabo utvrđeni grad, lako se zauzima, ali se
teško brani. (Italijanska)
Bio sam besan što nemam dobre cipele a onda sam
otišao na trg i tamo sreo čoveka bez nogu, tada sam
postao zadovoljan svojim životom koji mi je sudbina
odredila. (Kineska)
Nije budala onaj koji je budalast, već onaj koji s njim
posluje. (Engleska)
Bolje je sačuvati život čoveka nego sagraditi hram od
sedamdeset spratova. (Kineska)
Ima ljudi toliko dosadnih da sa njima za pet minuta
izgubimo čitav dan. (Bomarše)
98
Vino ne opije čoveka, nego se čovek opije sam.
(Kineska)
Iako hiljadu ljudi veruje u glupu stvar, ona i dalje ostaje
glupa. (Kineska)
I dobrog čoveka i dobrog konja, ljudi jašu. (Kineska)
Put od hiljadu milja počinje jednim korakom. (Kineska)
Bogatim se naziva onaj koji je svojom sudbinom
zadovoljan.
Strpljivo izdrži mali gubitak i bićeš pošteđen velikoga.
Čim se ugleda na bogataša, siromah propada.
Kad siromaštvo uđe na vrata, ljubav izađe kroz prozor.
Kad lažem i kažem da lažem, lažem li ili govorim istinu?
Kad se ugase sveće, sve su žene iste.
Svako ima svoje mišljenje i svoj ukus.
Ljubav sve pobeđuje, ali novac pobeđuje i ljubav.
Mene veseli moje, tebe tvoje, svakog svoje.
Ne treba verovati ljudima s kojima smo se tek
sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih
starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada
steknu nove prijatelje.
Mrzim, pa ipak ne mogu da ne želim ono što mrzim.
99
O svakome misli da je dobar dok ne pokaže suprotno.
(Latinska)
Naš uticaj na druge zavisi, ne toliko od toga šta ćemo
kazati, koliko od toga ko smo.
Ostani nepoznat.
Pazi kome veruješ.
Pošteno živeti, drugoga ne povrediti, a svakome dati
ono što mu pripada, osnovna su načela prava.
Pre nego optužuješ drugoga proveri vlastiti život.
Živi kako možeš, kad ne možeš onako kako hoćeš.
Kad umireš od žeđi kasno je razmišljati o kopanju
bunara.
Velike nesreće nastaju iz malih uzroka.
Voleti se, to ne znači gledati se međusobno, već
zajedno gledati u istom pravcu.
Ako sekira ne seče, naoštriti se može, ali ako te žena
neće, ništa ti ne pomaže.
Ruka koja daje je iznad ruke koja prima. (Didro)
U srcu svakog čoveka skriven je lav.
Pravo prijateljstvo nastaje onda, kada ćutanje između
dva čoveka postane prijatno.
Izgubljeno zlato može se naći, izgubljeno vreme nikada.
(Kineska)
100
Ne pitam te koliko si skočio, već koliko skačeš. (Kineska)
Ništa nije teško, treba samo hteti. (Kineska)
Novac zarađen trgovinom traje trideset godina, novac
zarađen znojem i krvlju traje sto hiljada godina.
Kineska)
Sreća sledećeg veka gradi se u ovom veku. (Kineska)
Traži i naći ćeš, zanemari i izgubićeš. (Kineska)
Učiti je kao uzvodno plivati, zastani na trenutak i već si
vraćen. (Kineska)
Najbolje drvo pre svih seku. (Korejska)
Kad padneš u vodu ljuti se na sebe, a ne na potok.
(Korejska)
Prosuti pirinač možeš pokupiti, ali izgovorene reči ne
možeš vratiti. (Korejska)
Ptica koja dugo stoji na jednom mestu vrlo brzo postaje
plen. (Korejska)
U životu nema ravnih puteva. (Korejska)
Čak iako si nebrojano puta odapeo strelu, svaki put vodi
računa kako zatežeš luk. (Korejska)
Ćutanje je zlato, govor je srebro, brbljanje je pleva.
(N. Velimirovič)
Ne daj Bože lisici snagu lava. (Kurdska)
101
Poslušaj šta govore o drugima i saznaćeš šta govore o
tebi. (Kubanska)
Bez prijatelja je i najjači čovek nesiguran. (Latinska)
Bogovi pomažu onima koji rade. (Latinska)
Dvaput greši ko poriče krivicu. (Latinska)
Dok živiš treba i da se nadaš. (Latinska)
Žalosno je ne smeti pogledati u ogledalo, a opasno ne
skidati oči sa ogledala. (N. Velimirovič)
Za tuđom se nesrećom suze brzo osuše. (Latinska)
Zatvori usta, otvori oči, ćuti i gledaj. (Latinska)
Iz malih plamenova nastaju najveći požari. (Latinska)
Piti bez žeđi i voditi ljubav u svako doba, to je sve,
gospođo, čime se razlikujemo od životinja. (P. Bomarše)
Muškarac nipošto ne želi biti prijatelj neke žene, ako
može biti njen ljubavnik. (Balzak)
Drži prijatelje blizu, a neprijatelje još bliže. (Sun Tzu)
Prepoznajte veliko dok je još malo. (Sun Tzu)
Ako jednom odeš, nemoj se okrenuti, jer ako se okreneš
moraš se vratiti, a ja ne želim da se vratiš odlazeći.
(Jesenjin)
Počni! Započeto je pola posla. Zdravi su bogatiji od
bogataša. (Latinska)
102
Čuvaj se tihe vode i psa koji ćuti.
Ništa se ne dešava slučajno.
Nema opasnije stvari nego dobiti veliko imanje u
nasleđe. (N. Velimirovič)
Ništa nije kao što izgleda. (Latinska)
Što nije tvoj posao prepusti bogovima. (Latinska)
Čoveka ćete najbolje upoznati ako ga posmatrate kako
se ponaša kad se nešto deli besplatno.
Ne dozvoli da ti jučerašnji dan oduzme previše
današnjeg dana. (Francuska)
Ljubav čini da prolazi vreme, vreme čini da prolazi
ljubav.
Kako to da imamo toliko inteligentne dece, a toliko
glupih ljudi.
Što možeš danas, ne ostavljaj za sutra.
Ko traži odlikovanje, nije ga zaslužio: a ko ga je zaslužio,
nije mu potrebno. (De Balzak)
Trojica mogu zadržati jednu tajnu, ukoliko su dvojica od
njih mrtva.
Jedina vrlina kojom se čovek ne može pohvaliti jeste
skromnost. Kada bi se njome pohvalio, više ne bi bio
skroman.
Ko prestane biti prijatelj, prijatelj nikada nije ni bio.
103
Voli me da te mogu voleti, drži me da te mogu držati.
Sreća pomogne nekad – rad uvek. (Japanska)
Ne gledaj poklonjenom konju u zube.
Najviše se laže u ljubavi, lovu i predizbornoj kampanji.
(Čerčil)
Nije znanje znanje znati, nego je znanje znanje dati.
Kad volimo, loše u nama isčezava, a ono što je dobro
ustostručuje se.
Kad čovek nije jak, treba da bude mudar.
Nada je sama po sebi vrsta sreće i možda najveća sreća
koju ovaj svet može da nam da.
Sretan čovjek je isuviše zadovoljan sadašnjošću da bi se
previše bavio budućnošću. (Ajnštajn)
Bolje je ćutati i biti smatran budalom, nego progovoriti i
otkloniti svaku sumnju. (Linkoln)
Pravo da kritikuje ima onaj ko je spreman da pomogne.
(Linkoln)
Prijatelj je čovek koji ima iste neprijatelje kao i Vi.
(Linkoln)
Duga dana u zla gospodara.
Ko svakome veruje, zaslužuje da bude prevaren. (Zmaj)
Svojstvo je ludosti tuđe mane videti, a svoje
zaboravljati.
104
Dok se pitamo šta treba da počnemo, trenutak za
početak je već prošao.
Ako tražiš ribu, ne penji se na stablo.
Čak i slepac otvori oči kad broji novac.
Samo otac i majka ručak ti mogu dati za džabe, u svim
drugim slučajevima, pre ili kasnije, kad tad, besplatni
ručak moraćeš da platiš. (J.J.)
Oprosti, ali ne zaboravi.
Laskav govor ima svoj otrov. (Latinska)
Ljudi se dočekuju prema odeći, a ispraćaju prema
znanju. (Turska)
Onaj ko prisluškuje tuđe razgovore, ne čuje o sebi nikad
ništa dobro.
Kad bi batine mogle nekoga naučiti pameti, volovi bi bili
najpametniji.
Visina kulture određuje se po odnosu prema ženi.
(La Bruer)
Koga ne možete naučiti da leti, naučite ga da što pre
padne. (Niče)
Imanje vredi, a umenje još više. (Latinska)
Kad prestane uzrok, prestaje posledica. (Latinska)
Ko daje da bi dobio, ne daje ništa. (Latinska)
Ko propusti priliku biće od prilike napušten. (Latinska)
105
Ko se pravda, taj samog sebe optužuje. (Latinska)
Kovač se postaje kovanjem. (Latinska)
Košulja ne može sakriti karakter. (Latinska)
Ima li nesrećnijeg čoveka od onog koji je najzad dobio
sve što je nekada želeo. (Momo Kapor)
Iskoristi današnji dan, ne veruj sledećem. (Horatius)
Prvi znak istinske ljubavi kod muškarca je stidljivost, a
kod žene smelost.
Ljubav se rađa, živi i umire u očima.
Kod žene je urođeno da vara na malo i na veliko, svesno
i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez
ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje
namere. (J. Dučić)
Ljubav nije čudo, ali čini čudesa.
Ako hoćeš nekoga da upoznaš, pitaj ga šta misli o sebi.
Kad stari pas laje, treba pogledati napolje. (Nemačka)
Dok god je čoveku glava na ramenima, ništa nije
izgubljeno.
Tihe vode su duboke.
Kad vređate nečiju ličnost, vi vređate svoju sopstvenu.
(Hegel)
Mane bogataša retko ko zapaža, vrline siromaha retko
ko vidi.
106
Da biste uspeli potrebni su vam prijatelji. Da biste
veoma uspeli potrebni su vam neprijatelji.
Jutro je pametnije od večeri.
Nije važno kako je uvreda nanesena, već kako je
podnesena. (Seneka)
Čovek se razlikuje od životinje po tome što je ubica.
(From)
Svaki dan mi je isti, a kada se okrenem sve se
promenilo.
Bolje da stalno kaplje, nego da povremeno curi.
U životu pojedine borbe smete da izgubite, ali nikada
ne smete da se predate.
Karakter čoveka najbolje ćeš upoznati kad ti postane
pretpostavljeni.
Skromnost je najveća vrlina.
Ni po mome, ni po tvome, nego kako treba. (J.J.)
Ima mnogo puteva da se čovek obogati, i većinom su
ružni. (Bekon)
Lepa je noć čoveku koji zna da će svanuti dan.
Ako si se uputio prema cilju i putem počeo zastajkivati i
kamenjem gađati svakog psa koji laje na tebe, nikad
nećeš stići na cilj. (Dostojevski)
Ne trudi se da o svemu znaš sve, da ne bi u svemu
postao neznalica. (Demokrit)
107
Sve treba pojednostaviti koliko god je moguće,
ali ne više od toga. (Ajnštajn)
Nikad ništa ne preduzimajte dok Vas drži bes.
(Dostojevski)
Postati čovek je lepše i važnije nego postati kralj.
Koga god vidiš da je nesrećan, znaj da je čovek.
(Seneka)
Ima ljudi koji se više raduju tuđoj nesreći nego svojoj
sreći. (Srpska)
Mana mnogih ljudi je što žele biti učitelji drugih, a
ustvari bi još dugo trebali ostati učenici. (Spinoza)
Plakala sam što nisam imala cipele, dok nisam videla
čoveka koji nije imao nogu. (Helen Keler)
Moramo se smejati pre nego što postanemo srećni, jer
nam se može desiti da umremo, a da se ne nasmešimo.
(La Bruer)
Kada je bogatstvo izgubljeno ništa nije izgubljeno, kada
je zdravlje izgubljeno sve je izgubljeno. (Dostojevski)
Prava je muka kada čovek nema dovoljno duha da bi
govorio, a ni dovoljno pameti da bi ćutao. (La Bruer)
Policajci često žive sretnim životom, podelili se u grupe i
rastrčali prema svojim područjima. Pušteni na pašu.
(James Joyce)
Želite li znati šta Bog misli o novcu, pogledajte ljude
kojima ga je dao. (D. Parker)
108
Sigurno je da mnogi ljudi celog svog života i ne slute
koliko nesrećnih ljudi ima na svetu.
Slepilo i gluvoća nisu samo fizički; postoji slepilo i
gluvoća duha.
Nije dovoljno da si ti dobar, potrebno je napraviti i
ostale takvima.
Lenja mladost stvara starog prosjaka. (Latinska)
Neka mi bude kako sam zaslužio, neka ti bude kako si
zaslužio. (J.J.)
Ma šta radio, misli na kraj. (Latinska)
Nauči da slušaš ako ne znaš da govoriš. (Latinska)
Nauči da živiš bez prijatelja, jer ti može koristiti u
danima nesreće. (Latinska)
Ne zaboravi staru stazu i starog prijatelja. (Latinska)
Ne možemo svi sve. (Latinska)
Ne savetuj prijatelje ugodno, već korisno. (Latinska)
Neka ti jučerašnja pogreška bude današnji učitelj.
(Latinska)
Nije sramota ništa ne znati, sramota je ništa ne učiti.
(Latinska)
Ništa nije tako loše, a da ne sadrži i nešto korisno.
(Latinska)
109
Treba gledati pravo. Jer da se htelo gledati iza sebe,
dobili bismo oči na potiljku. Treba ljubiti zemlju dece
svoje, a ne dedova svojih. Jer čast neće zavisiti od toga
odakle dolazimo nego kuda idemo. (Borislav Pekić)
Život na zemlji je borba. (Biblija)
Bolje je zaslužiti, a ne dobiti, nego dobiti, a ne zaslužiti.
(Spenser)
U ovom timu, svi težimo jednom cilju: zadržati svoj
posao. (Holc)
Ako ste srušili kuću svojih suseda, to ne znači da će Vaš
dom izgledati bolje. (Holc)
Nauka bez žene može opstati, ali porodica bez žene ne
može.
Srećući druge, čovek se suočava sa sobom.
Živimo u vremenu kad je čovek prezasićen
posedovanjem stvari. Nesrećni smo, jer nama vladaju
materijalna dobra.
Nije čoveku žao na malo, nego na nepravo.
Čovek treba ponekad deci radost da kvari, kako ih
zadovoljstvo ne bi učinilo neumerenim i obesnim.
Istina je ono što se kao zajedničko nalazi u mnoštvu
pojedinačnih mišljenja. (Sokrat)
Svako će znati da Vam kaže koliko ima koza i ovaca, ali
ne i koliko ima prijatelja. (Sokrat)
110
Koliko neko daje, toliko i prima; koliko prima, toliko je
srećan; koliko je srećan, toliko je veran.
Najlepše i najdivnije stvari na svetu ne mogu se videti ili
dodirnuti, one se mogu samo osetiti srcem.
Vreme donosi sve, ko ga dočekati ume.
Vinograd ne traži molitve, nego motike.
Jedno krivo drvo ceo tovar raspe.
Žene ne žele ravnopravnost sa muškarcima, već sa
drugim ženama.
Nesta vina – nesta razgovora, nesta blaga – nesta
prijatelja.
Nacija truli od dugog mira. (Hitler)
Lakše je kamenje uz brdo valjati, nego se s ludim
razgovarati.
Da se prava istina sazna, treba čuti dva zvona.
Brat bratu najdublje oči vadi. (Srpska)
Boj se Boga, ali i onoga ko se Boga ne boji.
Ne vredi misliti po pravdi, treba činiti po pravdi.
Baci dobro niz vodu, ono će opet tebi da dođe.
Nije teško znati kako se nešto radi. Teško je samo to
raditi. (Sokrat)
Ako ne počneš, nećeš ni završiti.
111
A kada to najgori nisu gore, a najbolji dole?
(Vidosav Stevanović)
Nema krvnika dok majka ne rodi. (Srpska)
Ja se ne bavim proricanjem, nisam gatara, ne proričem
ljudima sudbinu i nisam izumitelj. Ja otkrivam. Ja sam
otkrivač principa koji postoje. (Nikola Tesla)
Energija dobivena razaranjem prirodnih elemenata
zločin je protiv prirode i izazvaće katastrofu.
(O nuklearnoj energiji). (Nikola Tesla)
Ako želiš jezgro, slomi ljusku. (Nemačka)
Ako smo mi braća nisu nam vreće sestre. (Arapska)
Da bi ružu ubrao, moraš ruku zavući u trnje. (Arapska)
Treba znati da se prvi poljubac ne daje ustima nego
očima.
Čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da mi ne
postanemo neljudi. (Patrijarh Pavle)
Kad se čovek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače.
Ali treba da živi tako da, kad umre, ceo svet plače, a
samo on se raduje. (Patrijarh Pavle)
Ne branimo se od tuđeg zla, zlom u sebi.
(Patrijarh Pavle)
Kada bih bio poslednji Srbin, pristao bih da nestanem, a
da ne bude zločina. (Patrijarh Pavle)
112
Nama je bolje da nestanemo kao ljudi, nego da
opstanemo, biološki da preživimo kao zločinci i neljudi.
(Patrijarh Pavle)
Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao
ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog ni
pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da
budemo neljudi. (Patrijarh Pavle)
Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi i
živeti; od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog
naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on
postupati u datom vremenu: da li kao čovek ili kao
nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih
roditelja. (Patrijarh Pavle)
U kamenu ništa ljudsko, u ljudima sve kameno.
(Patrijarh Pavle)
Čovek je jači mrtav nego nečovek živ. (Patrijarh Pavle)
Udri, Bože, krivoga, prav je odavno poginuo. (Srpska)
Juče sam bio pametan. Zato sam želeo menjati svet.
Danas sam mudar. Zato želim menjati sebe. (H. Hese)
Žene koje misle jesu žene na koje se obično ne misli.
(Šo)
Očekujte najbolje. Pripremite se na najgore. Iskoristite
ono što se desi. (Ziglar)
Ako izađete na ulicu da tražite prijatelja, videćete da ih
nema puno. Ako izađete na ulicu da budete prijatelj,
videćete da ih ima svuda. (Ziglar)
113
Mnogi ljudi prestaju da traže posao čim nađu
zaposlenje. (Ziglar)
Ako učite iz gubitaka, niste previše izgubili. (Ziglar)
Nekad moramo odustati od života koji smo planirali da
bismo mogli prihvatiti onaj, koji čeka na nas. (D.
Kempbel)
U životu je važan život, a ne rezultat života. (Gete)
Dok mi odugovlačimo, život ubrzava. (Seneka)
Uspeli ste u životu ako želite samo ono što vam je
neophodno. (Hovard)
Najbolje su zatvorena ona vrata koja možemo ostaviti
otvorena. (Kineska)
Iskustvo je češalj kojeg ti podari život onda kada ti
opadne kosa. (Arapska)
Isplati radnika pre nego mu se osuši znoj na rukama.
(Arapska)
Život možemo razumeti samo ako gledamo unazad. Ali
da bismo ga zaista živeli moramo gledati unapred.
(S. Kierkegaard)
Ne boj se što je loše kazao, boj se što je loše uradio.
(Kineska)
Ne plašite se toga što će se Vaš život završiti, već što
možda nikada neće ni početi.
Za čist obraz ne treba mnogo vode. (Srpska)
114
Nijedan čovek ne može razumeti ono što nije doživeo.
(H. Hese)
Mi možemo razumeti jedan drugog, ali svako od nas
može da protumači sebe samog. (H. Hese)
Ne možeš dodati godine svom životu, ali možeš dodati
život svojim godinama.
Moja životna filozofija je jednostavna. Popuni ono što je
prazno, isprazni ono što je puno, počeši tamo gde te
svrbi. (Ruzvelt)
Ako si srećan ne znači da je tvoj život savršen, već da si
odlučio da uživaš u njemu uprkos njegovoj
nesavršenosti.
Sve u životu je prolazno. Uživajte u dobrim stavrima jer
neće trajati zauvek. I ne marite zbog loših jer ni one ne
mogu da traju zauvek.
Radi kao da ti novac nije potreban, voli kao da nikada
nisi bio povređen, pleši kao da niko ne gleda. (Lajton)
Nemojte se boriti previše, najbolje stvari se dešavaju
kada se ne nadate. (Markes)
Ako pratiš gomilu, možeš se lako izgubiti u njoj.
Lakše je ići nizbrdo nego uzbrdo, ali sa vrha je bolji
pogled. (Benet)
Ono što je jedino sigurno, jeste da ništa nije sigurno.
Smeh je sunce koje tera zimu sa čovekovog lica. (V. Igo)
115
Onoga ko se obogatio za godinu dana trebalo je obesiti
pre dvanaest meseci. (Latinska)
Opreznost je majka mudrosti. (Latinska)
Osveta je uvek uživanje sitne i slabe duše. (Latinska)
Podnosi i ne žali se na ono što se ne može izbeći.
(Latinska)
Počeci svih stvari su mali. (Latinska)
Pravda ponekad spava, ali nikad ne umire. (Latinska)
Samo je ono drvo čvrsto i jako koje često bije vetar.
(Latinska)
Slogom rastu male stvari, neslogom se i najveće
raspadaju. (Latinska)
Suze ponekad imaju vrednost govora. (Latinska)
Treba održati reč ako je i neprijatelju data. (Latinska)
Nikada nisam živeo bez vere i ne bih niti dana bez nje
mogao, ali sam celi svoj život mogao bez crkve. (H.
Hese)
Ceni stablo prema plodu, a ne prema lišću. (Latinska)
Najveća greška je ne napraviti nijednu grešku.
Ponekad valja napraviti pauzu u potrazi za srećom i
jednostavno biti srećan. (Apoliner)
Treba čoveka pustiti da sve kaže. (I. Andrić)
116
Nezaobilazan prvi korak da biste dobili od života ono
što želite je da odlučite šta želite. (Ben Štajn)
Uspeh je dobiti ono što želiš. Sreća je želeti ono što
dobiješ. (Karnegi)
"Zašto bih? Pa tamo me svi znaju!" - Ajštajnov odgovor
kad bi mu žena rekla neka se lepo obuče za posao.
"Zašto bih? Pa tamo me niko ne zna!" - odgovor kad su
mu rekli neka se lepo obuče za svoju prvu veliku
konferenciju. (Ajnštajn)
Još kao mlad čovjek shvatio sam da palac na kraju uvek
napravi rupu na čarapi. Zato sam prestao nositi čarape.
(Ajnštajn)
Što se tu ima slaviti? Rođendani dolaze automatski.
Uostalom, rođendani su za decu. (Ajnštajn)
Ne govorite svoje probleme drugima: 80% njih to ne
interesuje, preostalih 20% će biti srećno što ih imate.
(Holtz)
Nema veće tuge nego sećati se sreće u vremenima
patnje. (Aligijeri)
Bolje da te mrze zbog onoga što jesi nego da te vole
zbog onoga što nisi. (Andre Gide)
Ne plaši se neprijatelja koji te napada. Plaši se prijatelja
koji ti laska. (Karnegi)
Govor bi trebao biti poput ženske suknje: dovoljno
dugačak da bi pokrio temu, a dovoljno kratak da bi bilo
zanimljivo. (Čerčil)
117
Možeš izabrati svoj greh, ali ne možeš izabrati posledice
svog greha. (Senford)
Budi dobar prema svima jer svako koga sretneš vodi
tešku bitku.
Oproštaj ne može da promeni prošlost, ali može da
ulepša budućnost. (Bize)
Brak nije nesrećan zbog nedostatka ljubavi, već zbog
nedostatka prijateljstva. (Niče)
Nikad nemoj dozvoliti da problem koji treba rešiti
postane bitniji od osobe koju treba voleti. (B. Džonson)
Nisu loša vremena, nego ljudi. (Darvin)
Prijatelj svakome nije prijatelj nikome. (Aristotel)
Ako se ne vide krtice, vide se krtičnjaci. (N. Velimirovič)
Sve su priče na površini, a njihov smisao u dubini.
(N. Velimirovič)
Prazan je klas sa uzdignutom glavom, iznad sve njive, a
pun je klas sa glavom oborenom. (N. Velimirovič)
Grešno je varati narod. Ko vara narod vređa Boga.
(N. Velimirovič)
Vuk ostaje vuk, čak i ako ovce nije pojeo. (Mongolska)
Ljubav je kao partija karata u kojoj svi varaju. Muškarci
da bi dobili, a žene da ne bi izgubile. (Hičkok)
Ako žena nađe ljubavnika za to su moguća dva razloga:
ili je sita svog muža, ili nije. (Likok)
118
Bilo da vas odbije ili prihvati, žena je uvek srećna što je
želite. (Sachs)
Muškarac želi da bude prva ljubav svojoj ženi, a žena
želi da mu bude poslednja. (O. Vajld)
Budi ljubazan kad god je to moguće. Moguće je uvek.
(D. Lama)
Lako će se sporazumeti dva čoveka koji misle.
(M. Selimović)
Kako su ljudi glupi! Čine zlo, da im se zlo vrati.
(M. Selimović)
Kad mi je teško, bežim u samoću; kad mi je još teže,
tražim dobre ljude. (M. Selimović)
Magarac više može da porekne nego filozof da dokaže.
(Latinska)
Što budeš veći, utoliko bivaj skromniji! (Latinska)
Muž koji želi sebi dobro, poslušaće ono što mu žena
kaže. (M. Selimović)
Čoveku svakog dana preti opasnost od čoveka.
(Latinska)
Opasan je neprijatelj koji nosi masku prijatelja.
(Lezginska)
Neka se gornji list ne smeje kad donji list otpadne.
(Indijska)
119
Kad čovek sedi jedan sat sa lepom devojkom, to vam se
čini kao minut, ali ako sedi jedan minut na vrućoj peći –
to je duže od jednog sata. To je relativnost. (Ajnštajn)
Najgore je kad ljudi ćute, kad se ne objasne, pa svaka
sumnja ima pravo na život. I moja i tvoja...
(M. Selimović)
Ako nisi spreman da umreš za nju, izbaci reč “Sloboda”
iz svog rečnika. (Malcom X)
Bez obrazovanja, nigde nećete stići u ovom svetu.
(Malcom X)
Poštenom čoveku veći bol nanosi šamar nego rana.
(Madagaskarska)
Poštenje može biti pobeđeno, ali ne može biti uništeno.
(Madagaskarska)
Brzo se najesti šteti želucu, brzo se obogatiti šteti
životu. (Mongolska)
Ako priroda hoće desno ne idi levo. (Nemačka)
Bolje je NE u pravo vreme, nego DA u nevreme.
(Nemačka)
Svakome ću priznati pravo da me prevari – osim
prijatelju. (M. Selimović)
San je ono što se želi. A život je buđenje. (M. Selimović)
Znanje ljudsko je neznatno, zato pametan čovek ne živi
od onoga što zna. (M. Selimović)
120
Dovoljno je da ljudi znaju da su se izbori održali. Ljudi
koji glasaju ne odlučuju ništa. Ljudi koji broje glasove
odlučuju o svemu. (Staljin)
Dve su prave i najveće čovekove nesreće, nemati
zdravlja i nemati prijatelja. (J. Dučić)
Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata – i Vi ste
posle toga nesrećni i otrovni; a govorite pola sata o
njemu dobro, pa čak i kad to ne zaslužuje, i bićete mirni
i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih osećanja, ili bar
na lepotu svojih reči. (J. Dučić)
Nikad čovek prema čoveku nije pravedan, ni kad voli ni
kad mrzi. (J. Dučić)
Žena Vas najviše voli kad ima da ona prašta Vama, a ne
Vi njoj. (J. Dučić)
Ko trpi zlo taj ga čini. (Dekartes)
Grešimo kada sudimo o stvarima koje ne poznajemo.
(Dekartes)
Ko bi mogao odrediti granicu gde slast prelazi u bol, a
gde je bol još slast.
Usamljen među grobovima, zaboravio sam na mržnju.
Vratila mi se kada sam prišao ljudima. (M. Selimović)
Ako je vraćanje cilj, čemu onda odlaženje. (M.
Selimović)
Mlad je onaj koji se uveče oseća kao ujutru, a star –
koji se ujutru oseća kao uveče. (Katarbinski)
121
Nije teret ono što te lomi, već način na koji ga nosiš.
(Holtz)
Snaga i lepota odlike su mladosti, dok je razboritost
cvet starosti. (Demokrit)
Niko nije toliko star da ne bi mogao živeti još godinu
dana. (Ciceron)
Lud je onaj koji se želi odreći onoga što ima, nadajući se
da će dobiti ono što nema. (Ezop)
Svet je pozornica, a život dolazak na nju: dođeš, vidiš,
odeš. (Demokrit)
Mogu proračunati kretanje nebeskih tela, ali ne i
ljudsko ludilo. (Njutn)
Gradimo previše zidova, a premalo mostova. (Njutn)
Ono što znamo je jedna kap, ono što ne znamo je
okean. (Njutn)
Najveća nesreća u životu je što ne možemo promeniti
ono što smo učinili. (Džon Galsvorti)
Jedna smrt je tragedija; smrt miliona je statistika.
(Staljin)
Smrt rešava sve probleme. Nema ljudi, nema problema.
(Staljin)
O meni najlepše brinu oni koji me ostavljaju na miru.
(M. Antić)
122
Jer sve je u nama kad žmurimo, a strano kad otvorimo
oči. I sve je naše dok želimo, a tuđe kad se ostvari.
(M. Antić)
Ne verujem nikome – čak ni samome sebi. (Staljin)
Kada budemo vešali kapitaliste oni će nam prodati uže
koje ćemo koristiti za vešanje. (Staljin)
U sovjetskoj armiji je potrebno više hrabrosti da se
povučeš nego da napadaš. (Staljin)
Nije čovek ono što misli, već ono što čini. (M. Selimović)
Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje
vreme, već sve u tvoje vreme. (M. Antić)
Život je sve nešto iz početka. Juče i prekjuče sutra ne
vrede. Nema na svetu dva ista petka, dve iste nedelje,
dve iste srede. (M. Antić)
I sad znam da je mudrije učiniti korak van sebe nego
proći milione kilometara u svojim grudima. (M. Antić)
Budala ima veliku prednost pred pametnim čovekom:
uvek je zadovoljan samim sobom. (Napoleon)
Ništa mi nisi dužan. Kad me niko nije slušao verovao si u
mene. Pružio si ruku dok su drugi okretali leđa. (Nikola
Tesla – Džordžu Vestinhausu)
Praštajući, čovek se uzdiže iznad onih koji ga vređaju.
(Napoleon)
Budala uvek nalazi još veću budalu koja mu se divi.
(Nikolas Boalo)
123
Ko je zadovoljan ni sa čim, ima sve što mu treba.
(Nikolas Boalo)
Naše vrline i naši promašaji su neodvojivi, kao sila i
materija. Kada se odvoje, nema više čoveka.
(Nikola Tesla)
Nije mi žao što su ukrali moje ideje, već što nisu imali
svoje. (Nikola Tesla)
Dan bez smeha je protraćen dan. (Chamfort)
Na svetu postoje tri vrste ljudi. Prvi uče na sopstvenim
iskustvima - oni su mudri. Drugi uče iz tuđih iskustava oni su pametni. Treći ne uče ni iz sopstvenih, ni iz tuđih
iskustva - to su budale. (Og Mandino)
Nikad ne veruj potpuno čoveku, dok ne vidiš kakav je
kad se naljuti. (Omar Ibn Al Katab)
Pohlepa je najveće siromaštvo, kao što je zadovoljstvo s
onim što imaš - najveće bogastvo. (Omar Ibn Al Katab)
Ćud lisičija ne treba kurjaku! (Njegoš)
Mogu da prihvatim neuspeh, svako u nečemu ne uspe.
Ali ne mogu da prihvatim činjenicu da nisi ni pokušao.
(M. Džordan)
Moraš verovati da nešto možeš da uradiš pre nego što
to i pokušaš. (M. Džordan)
Čovek koji u svojim pedesetim ima isti pogled na svet
kao i u svojim dvadesetim, protraćio je 30 godina svog
života. (Muhamed Ali)
124
Onaj ko nije odvažan da rizikuje u životu, nikad ništa
neće postići. (Muhamed Ali)
Za stado, svakako, nije dobro ako mu je pastir ovca.
(Gete)
Ne merim čovekov uspeh po tome koliko se visoko
popeo, već koliko je visoko odskočio kada je udario o
dno. (Platon)
Sreća ne dolazi sama po sebi. Ona je rezultat tvojih
akcija. (D. Lama)
Želite li da Vam dam moju formulu uspeha? Povećajte
broj svojih neuspeha. (T. Votson)
Uspeh je sposobnost da se ide iz jednog neuspeha u
drugi, bez gubljenja entuzijazma. (Čerčil)
Nikad ne veruj onome ko o svakome govori dobro.
(B. Brecht)
Nema lepše nade od one što je nikla iz tuge i nema
lepših snova od onih što ih rađa bol. (I. Cankar)
Bog nam ne šalje očaj da bi nas ubio, već da bi nov život
u nama probudio. (H. Hese)
Mislim da bi svako trebao doživeti poraz bar jednom
tokom svoje karijere, jer možete puno naučiti iz njega.
(L. Holtz)
Godine nas obrade različito – nekima postane bitno s
kim će leći, a nekima s kim će se probuditi. (Đ.
Balašević)
125
Ako ne znaš kad se njiva ore, gledaj i ori kad ore
domaćin, ako ne znaš šta da poseješ, gledaj i sej šta seje
domaćin... I sve u životu što ne znaš, gledaj i radi kad i
kako radi domaćin. (J.J.)
Ni kad si u pravu ne teraj mak na konac. (Bogišić)
Govoriti lažno predstavlja sitnu slabost, ali je prava
propast lažno živeti. (Neil)
Budite zahvalni na onome što imate, jer ćete na kraju
imati više. Ako se usredsredite na ono što nemate,
nikada nećete imati dovoljno. (Winfrey)
Ostajemo zapanjeni kad pomislimo kako je mala korist
od istine na ovom svetu. (A. Graf)
Znanje i pravda govore, dok neznanje i nepravda urliču.
(A. Graf)
Niko nije nesretan bez svoje krivice. (Tin Ujević)
Sretan je i veliki zaista samo onaj koji ne mora ni vladati
ni pokoravati se da bi mogao nešto biti. (Gete)
Ne razumem?
Kad god mi je bilo teško samo Bog mi je mogao pomoći.
I pomogao mi je.
Razumem! (J.J.)
Posledice su ono što Vas boli kad Vam se svi delovi tela
osećaju dobro.
I bogati plaču.
126
Ono što je najvažnije je koliko dobro hodaš uz vatru.
(Č. Bukovski)
Šegrt za sve, a majstor ni za šta.
Hvala ti prijatelju koji si mi pomogao kad nisi morao, za
razliku od rođaka koji su mogli a nisu hteli.
Ne znati zašta se odlučiti najteža je patnja. (P. Coelho)
Ako se dogodi nešto loše, piješ kako bi zaboravio; ako
se dogodi nešto lepo, piješ kako bi proslavio; a ako se
ništa ne događa, piješ kako bi se nešto događalo.
(Č. Bukovski)
Ne opiri se toliko. Najbolje stvari se događaju onda
kada ih ne očekuješ. (Markez)
Život kakav bio da bio, bolji je od mašte, kao što je
zdravlje bolje od bolesti. (Turgenjev)
Posrćem, padam, ustajem... Teškom mukom nastavljam
dalje, ali idem napred... Sve sam željnija i sve više i više
se penjem. Nazirem sve širi horizont. Svaka je borba pobeda. (H. Keller)
Ako moram pasti, potrudiću se da padnem na odskočnu
dasku. (S. Perović)
Neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne
može... (Njegoš)
Slabi čekaju prilike, jaki ih stvaraju.
Ljubav je fizika, a brak hemija. (A. Dumas)
127
Nijedna osoba ne zaslužuje tvoje suze, a ona koja ih
zaslužuje neće te nikada rasplakati. (Markez)
Najgori način da ti neko nedostaje je da sediš pored
njega i znaš da ga nikada nećeš imati. (Markez)
Pretvorite svoje rane i bol u mudrost. (Winfrey)
Niko Vam ne može usaditi osećaj manje vrednosti bez
Vašeg pristanka. (Brecht)
Tražiti ono što je istinito ne znači tražiti ono što je
poželjno. (A. Camus)
Ljudi su dorasli da se obračunaju sa drugim ljudima, ali
ne s problemima. (Tin Ujević)
Nema, niti može biti pravednog bogatstva. (A. P. Čehov)
Ima nečeg trulog tamo gde su velike vrline. (B. Brecht)
Samo istina vas može osloboditi. (Winfrey)
Slabi ne mogu oprostiti, praštanje je vrlina jakih.
(Gandi)
Kad bi ljudi znali koliko malo pameti upravlja svetom,
umrli bi od straha. (I. Andrić)
Istina se može udaviti sa bilo kojom poplavom
pogrešnih optužnica. (Slobodan Milošević)
Većina ljudi upotrebi najbolji deo svog života za to; da
drugi deo učini bednim. (La Bruer)
Istine koje najmanje želimo čuti jesu one koje bi nam
najviše koristile da ih znamo. (La Bruer)
128
Kad gubite, ne gubite lekciju. (Dalaj Lama)
Sasvim je dovoljno razmisliti dvaput. (Konfučuje)
Srce ima prijatelje, mozak je usamljen. (Dizraeli)
I pametan sedne na mravinjak, ali će samo lud tamo
ostati. (Kineska)
Ko sporo veruje, pokazuje zreo um. (Gracian)
Za većinu ljudi život je kao ružno vreme. Stanu i čekaju
da prođe. (London)
Najveća moć vode je u ženskim suzama. (Engleska)
Ne može se živeti bez razuma, sopstvenog ili
pozajmljenog. (Gracijan)
Pre mora bili su talasi. (Latinska)
U kući lenštine množe se samo snovi. (Korejanska)
Kad žena i muž čine isto, to nije isto. (Krojin)
Ko se ženi na brzinu taj se kaje na tenane. (Srpska)
Da ga zemlja ne vuče sebi, poleteo bi. (Srpska)
Samo slabi se ne usuđuju biti pravedni. (Tagore)
Žalostan je takav učenik koji ne nadmaši svog učitelja.
(Da Vinči)
Sve što je ljudsko – nazaduje, ako ne napreduje.
(London)
129
Poslušaj onoga ko te natera u plač, a ne onoga ko te
zasmeje. (Arapska)
Ne zaboravljaj svoje neuspehe u času uspeha. (Kineska)
Mudri se samo daju u najam uživanjima, ali im se ne
predaju. (Pitagora)
Nije gadno što ljudi greše, nego način na koji sami sebi
te greške praštaju. (Rostan)
Čuvaj se onoga ko stavlja obraz pod opanak. (Srpska)
Daj više odmora jeziku nego rukama. (Tolstoj)
Da je steći ko što reći, svi bi bili bogati. (Srpska)
Pametnom čoveku je skoro sve smešno, mudrom skoro
ništa. (Gete)
Prijatelji su kradljivci vremena. (Latinska)
Ako vidiš da ti mogu pomoći, a ja ne znam da ti pomoć
treba, tad učini ti meni, kaži mi to. (J.J.)
Prijatelja stvara sreća, a nesreća proverava. (Seneka)
Mudrac ono što hoće traži u sebi, neznalica to traži u
drugima. (Konfučije)
Onaj ko može pobediti druge je jak, onaj ko je pobedio
samog sebe je svemoćan. (Lao Ce)
Čovek se plemićem ne rađa. (Nipata)
Uspeh nije konačan, neuspeh nije fatalan, hrabrost da
se nastavi je ono što je važno. (Čerčil)
130
Ispred svega treba postaviti dužnost, a u drugi red plod
koji se sa njom postiže. (Konfučije)
Tajna uspeha nije u tome da čovek radi ono što želi, već
da voli ono što radi. (Čerčil)
Ako ne mislite na budućnost, nećete je ni imati.
(Galsforti)
Više vredi vojska magaraca koju predvodi lav, nego
vojska lavova koju predvodi magarac.
Istorija je skup dogovorenih laži.
Sreća prati hrabre.
Državi ne duguj, sa žandarima ne druguj, a ženi tajne ne
kazuj. (Srpska)
Gledaj napred, ali se osvrni i nazad. (Srpska)
Čuvaj se čoveka koji nije kadar suzu da pusti. (Srpska)
Zlato proveravamo vatrom, ženu zlatom, a muškarca
ženom. (Pitagora)
Bez žene nema sreće, ni nesreće. (Napoleon)
Mnogo životnih promašaja su načinili ljudi koji nisu
shvatili koliko su bili blizu uspehu kada su odustali.
(Edison)
Vrednost ideje leži u njenom korišćenju. (Edison)
Kada bismo svi učinili ono za što smo sposobni, zadivili
bismo sami sebe. (Edison)
131
Sve dok ne prestanemo nanositi zlo svim živim bićima i
dalje ćemo biti samo divljaci. (Edison)
Nisam nikada pogrešio, samo sam pronašao 10000
načina koji ne funkcionišu. (Edison)
Svaki izbor koji napravite vodi do nekog rezultata.
(Ziglar)
Mnogi brakovi bi bili bolji samo kad bi muž i žena
shvatili da su na istoj strani. (Ziglar)
Nekad su nesreće ono sa čim morate da se suočite da
biste uspeli. (Ziglar)
Mušterija koja se žali predstavlja veliku šansu za veći
posao. (Ziglar)
Pre nego što možete nešto očekivati od svog života, u
njega morate najprije nešto uložiti. (Ziglar)
Najveće dobro koje možete učiniti drugima nije u tome
da svoje bogatstvo podelite sa njima, već da im
pomognete da otkriju svoje. (Ziglar)
Ne plači za onim što je završeno. Smej se zato što se
dogodilo. (Markez)
Ponekad je nesreća ono sa čime je potrebno da se
suočite kako biste postali uspešni. (Ziglar)
Što veće bogatstvo izvan Boga, to veća bednoća. Što
veće znanje izvan Boga, to veća praznina. Bog jedini čini
bogatim i mudrim. (N. Velimirovič)
Pravilno postavljen cilj je već pola ostvaren. (Ziglar)
132
Manje uživamo u onome što smo postigli nego u
onome čemu se nadamo. (Ruso)
Zakoni su uvek korisni onima što imaju, a štetni onima
koji nemaju ništa. (Ruso)
Ništa značajnije ne može učiniti otac za svoju decu,
nego to da voli njihovu majku. (Ruso)
Što čovek manje zna, to mu se njegovo znanje čini
većim. (Ruso)
Možda Bog želi da upoznaš mnogo pogrešnih ljudi pre
nego što upoznaš pravog i na tome ćeš mu, kad se to
bude desilo, biti zahvalna. (Markez)
Plodovi pripadaju svima, a zemlja nije ničija. (Ruso)
Psovke su argumenti onih koji nisu u pravu. (Ruso)
Nikada ne pružaj ruku tako daleko da je ne možeš
povući.
Novac koji čovek ima jeste oružje slobode. Novac za
kojim čovek trči, jeste oružje ropstva. (Ruso)
Nažalost, odvajkada je bilo tako da su zbog gluposti
velikih stradali mali. (La Fontan)
Živeti - to ne znači disati, nego raditi. (Ruso)
Nijedan put posut cvećem ne vodi prema slavi.
(La Fontan)
Znajte da svi laskavci žive o trošku onoga koji ih sluša.
(La Fontan)
133
Kako je strašno pomisliti da je istina ono što ljudi
govore o nama? (La Fontan)
Budite zahvalni savetima, a ne pohvalama. (La Fontan)
Ako istinu duboko zakopamo u zemlju, istina će
sopstvenom snagom izbiti napolje. (Zola)
Jedina sreća u životu je stalna težnja ka napred. (Zola)
Istina je krenula, ništa je više ne može zaustaviti! (Zola)
Sudi o svom uspehu prema onome čega si se morao
odreći da bi ga ostvario. (Dalaj Lama)
Zapamtite da je najbolja veza ona u kojoj ljubav
premašuje potrebu. (Dalaj Lama)
Setite se da je tišina ponekad najbolji odgovor.
(Dalaj Lama)
Ima ljudi koji se toliko brinu o časti i ugledu drugih, da
ne vide ono najvažnije – svoj izgubljeni ugled i čast.
(Kazanova)
Hrišćanstvo je mnogo učinilo za ljubav napravivši od nje
greh. (Francis)
Ljudska dela prosuđujemo prema tome koliko nam daju
zadovoljstva ili zadaju bola. (Francis)
Ljutnja je uvek loš savetnik. (Zola)
Celi smisao života sastoji se u beskonačnom osvajanju
nepoznatog, u večnom naporu da se sazna više. (Zola)
134
Pravo je najzgodnija izmišljotina koju su ljudi pronašli
protiv pravde. (Čapek)
Baci srećnika u reku i on će isplivati s ribom u ustima.
(Čapek)
Koje su dve zle stvari o kojima ljudi najradije
razgovaraju? Tuđi greh i svoja pobeda. (N. Velimirovič)
Zapamtite da je neuspeh događaj, a ne osoba. (Ziglar)
Milostinja jednako ponižava onoga koji je prima i onoga
koji je daje. (Francis)
Samo žene i lekari znaju koliko je ljudima laž potrebna i
korisna. (Francis)
Šta može hladna i gola istina protiv blistavih čari laži.
(Francis)
Eto, u životu je, nažalost, tako: trnje dobijaju živi,
a ruže mrtvi. (Francis)
Ja odbijam silu, jer ono što je naizgled njen dobar
rezultat, ne traje dugo; nasuprot tome, ono loše što ona
učini, ostaje zauvek. (Gandi)
Sila je oružje slabih, nenasilje je oružje jakih. (Gandi)
Nema i ne može biti pravednog bogastva. (Čehov)
Dobar čovek se zastidi čak i pred psom. (Čehov)
Čovek je ono u šta veruje. (Čehov)
Ljubav je kao voda. Ako je nešto ne uzburka, ona
postane bara. (A. Graf)
135
Poučnije su greške velikih ljudi, nego istine malih.
(A. Graf)
Život je suviše kratak da bi bio beznačajan. (B. Disraeli)
Ako želite da uspete morate naučiti da živite sa
neuspesima. (B. Trejsi)
Svako veliko finansijsko dostignuće predstavlja zbir više
stotina manjih napora ili žrtvi, koje niko nikada ne vidi,
niti ceni. (B. Trejsi)
Možete ubiti generala jednoj vojsci, ali ne možete ubiti
ambiciju u običnom čovjeku. (Konfučije)
Sve ima svoju ljepotu, ali svako to ne vidi. (Konfučije)
Tri puta vode do mudrosti: razmišljanje - ono je
najplemenitije; odgoj - on je najlakši; iskustvo - ono je
najneugodnije. (Konfučije)
Ukoliko bih šetao sa dva čoveka obojica bi mi mogli
poslužiti kao učitelji. Kod jednog bih odabrao njegove
dobre osobine i oponašao ih, a kod drugoh bih uočio
loše, te ih ispravio kod sebe. (Konfučije)
Velikan je skroman u svom govoru, ali nadprosječan u
svojim djelima. (Konfučije)
Sve se dešava sa nekim razlogom, jer za svaku posledicu
ili rezultat postoji određen uzrok. (B. Trejsi)
U šta god istinski verujete svim srcem to postaje Vaša
stvarnost. (B. Trejsi)
Lepe reči nisu istinite, istinite reči nisu lepe. (Lao Ce)
136
Onaj ko zna, taj ne govori; onaj koji govori,
taj ne zna. (Lao Ce)
Što više daješ, to više imaš. (Lao Ce)
Zli jezik, koji nije kažnjen ujutru, učiniće rđavo delo
uveče. (Lao Ce)
Ko god se upusti u raspravu navodeći razne autoritete
ne koristi svoju inteligenciju već samo svoje pamćenje.
(Da Vinči)
Da bi mogao uzeti, prvo moraš dati. (Lao Ce)
Onaj koji odmah svakom odobrava retko će kad moći
kazati vlastitu reč. (Lao Ce)
Bolja je časna skromnost, nego sramotno blagostanje.
(Lao Ce)
Onaj ko ne ceni život, nije ga ni zaslužio. (Da Vinči)
Praksa uvek mora biti građena na dobroj teoriji.
(Da Vinči)
Nanećeš štetu ukoliko nešto hvališ, ali još veću štetu
ukoliko nešto zabraniš, a da to ne razumeš. (Da Vinči)
Najplemenitije zadovoljstvo je radost razumevanja.
(Da Vinči)
Gde ima puno galame - tu nema pravog znanja.
(Da Vinči)
137
Dokle god milioni žive u gladi i neznanju, svakog čoveka
koji se obrazovao na njihov račun, a koji o njima ne
brine, treba smatrati izdajnikom. (Gandi)
Nema puta ka miru. Mir je put. (Gandi)
Uzmi osmeh i daruj ga onome ko ga nikad nije imao.
Uzmi zrak sunca i učini da odleti tamo gde vlada noć.
Otkrij izvor i okupaj onoga ko živi u blatu. Uzmi suzu i
položi je na lice onoga koji nikad nije plakao. Uzmi
hrabrost i stavi je u dušu onoga ko se ne sme boriti.
Otkrij život i pripovedaj o njemu onome ko ga ne može
shvatiti. Uzmi nadu i živi u njezinom svetlu. Uzmi
dobrotu i daruj je onome ko ne zna darivati.
Otkrij ljubav i pokaži je čitavom svetu... (Gandi)
Verovati u nešto, a ne živeti to, e to je nečasno. (Gandi)
Promeni samog sebe! Ako želiš da vidiš promenu u
svetu, ti moraš postati ta promena! (Gandi)
Ako čovek ne deluje, ne dospeva nikud! Jedan gram
delovanja vredi više od tone teorije. (Gandi)
U istinu verujemo ako je izrekne siromah, a poverovat
ćemo i u laž ako je izrekne bogati nevaljalac. (Gandi)
Oko za oko i na kraju će ceo svet biti slep. (Gandi)
Svaku nesreću pokušao sam da pretvorim u šansu.
(Rokfeler)
Sudbina vodi one koji hoće, a vuče one koji neće.
(Seneka)
138
Voliš li život? Onda nemoj traćiti vreme, jer je od
vremena sastavljen život. (Frenklin)
Nikada nije bilo dobroga rata ili rđavog mira. (Frenklin)
Mala rupa može potopiti veliki brod. (Frenklin)
Savete primaj uz vino, a upotrebljavaj ih uz vodu.
(Frenklin)
Govori ono što koristi drugima i tebi, kloni se
neozbiljnog govorenja. (Frenklin)
Nepotrebna stvar skupa je po bilo kojoj ceni. (Engleska)
Investiranje u znanje plaća najbolju ratu. (Frenklin)
Neuspeh u pripremi znači pripremu na neuspeh.
(Frenklin)
Biti siromašan nije sramota, ali sramiti se toga - jeste.
(Frenklin)
Počni sa onim što je ispravno, umesto sa onim što je
prihvatljivo. (Kafka)
Nikad ništa ne izaziva pobunu više od nepravde; sva
druga zla koja trpimo, nisu ništa prema ovom. (Kant)
Nije žalost što rđavi i glupi ljudi ipak dobro žive; žalost
je samo kad glupi i zli ljudi otmu mesto pametnim i
čestitim. (J. Dučić)
Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati
ravnopravnost, pravdu ili bilo šta. Čovek si, uzmi sam!
(Malcom X)
139
Svi ljudi poput nas su mi, a svi ostali su oni. (Kipling)
Mudrost je, ne držati se prevaziđenih verovanja.
(Indijska)
Volite svoje neprijatelje, jer vam oni ukazuju na vaše
greške. (Frenklin)
Za onog čoveka, koji je mišljenja da će novcem moći
učiniti sve, možemo verovati da će učiniti sve za novac.
(Frenklin)
Iskrenost je najbolja politika. (Frenklin)
Ako si uspešan u nečemu ili će te kopirati ili će ti
zavideti ili će te mrzeti.(Dostojevski)
Dobro urađeno je bolje od dobro rečenog. (Frenklin)
Ili napiši nešto vredno čitanja ili uradi nešto vredno
pisanja. (Frenklin)
Novac nije nikada nikoga učinio srećnim - niti će. Nema
ništa u prirodi novca što uzrokuje sreću. Što ga čovek
više ima sve više ga želi. (Frenklin)
Kad bi se mržnja mogla pretvoriti u elektricitet bilo bi
dovoljno energije za ceo svet. (Tesla)
Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je retko dobar u
bilo čemu drugom. (Frenklin)
Onaj ko želi da živi u miru i opušteno ne bi smeo da
priča sve što zna i sve što vidi. (Frenklin)
140
Potrebno je puno dobrih dela da se izgradi dobra
reputacija, a samo jedno loše da se ona izgubi.
(Frenklin)
Postoje samo tri verna prijatelja - stara žena, stari pas i
sačuvan novac. (Frenklin)
Onaj ko ima strpljenja može imati šta hoće. (Frenklin)
Pola istine je često jedna velika laž. (Frenklin)
Nikad ne ostavljaj za sutra ono što možeš uraditi danas.
(Frenklin)
Nepoverenje i oprez su roditelji sigurnosti. (Frenklin)
Tvoja stvarna vrednost na ovom svetu se dobije kada se
tvoje loše navike oduzmu od dobrih navika. (Frenklin)
Ako želiš da saznaš pravu vrednost novca idi i pozajmi
ga od nekoga. (Frenklin)
Ti možeš kasniti, ali vreme neće. (Frenklin)
Ako je pametan, taj će težiti za tim da svagda bude uz
onoga koji je bolji od njega samoga. (Platon)
Čega se pametan stidi, time se budala ponosi.
Što želiš da ti se čini, to nemoj činiti nikom drugom, jer
su ukusi različiti. (O Henri)
Promisli jedanput pre nego što daješ, dvaput pre nego
što primaš, hiljadu puta pre nego što zahtevaš.
(Servantes)
Ništa ne može da zaštiti čoveka od ljudi. (Jonson)
141
Bez razloga krivimo žene; one nas ne razočaravaju,
nego ideal koji smo o njima imali. (Bužer)
Ako roniš suze što ne vidiš zvezde, ni sunce nećeš videti.
(Tagore)
Ako zatvorite vrata svim manama, i istina će ostati
napolju. (Tagore)
Ako želiš da uvrediš svog protivnika, hvali ga na sav glas
zbog osobina koje mu nedostaju. (V. Čerčil)
Biti svestan svog neznanja veliki je korak k znanju.
(Disreli)
Bolesnik koji se pomiri sa činjenicom da je bolestan,
nikada neće ozdraviti. (I. Andrić)
Niko nije zadovoljan svojom srećom, ni nezadovoljan
svojom pameću. (Golsvorti)
Nikad se ne čudim što vidim zle ljude, ali se često čudim
što ih ne vidim da se stide. (Istrati)
Mudrost je kapital, ali lukavstvo uzima kamatu. (Heltaji)
Davati je trajnije zadovoljstvo nego primati, jer se onaj
koji daje mnogo duže seća nego onaj koji prima.
(Šamfor)
Bolest je sirotinjska sudbina, ali i bogataška kazna.
(I. Andrić)
Bolje je patiti od istine, nego biti nagrađen za laž.
(Da Vinči)
142
Bolje je razumeti malo, nego razumeti pogrešno. (Frans)
Bolje naučiti nepotrebno, nego ništa. (Seneka)
Časnije je nekoga otvoreno uvrediti, nego ga potajno
mrzeti. (Tacit)
Češće upotrebi uši nego jezik. (Seneka)
Centar vasione nije jedna tačka u prostoru, već jedan
trenutak u večnosti. (B. Knežević)
Često je teže objasniti naša dobra dela nego naše
greške. (M. Eme)
Čovek postaje pametniji više od tuđih gluposti nego od
svoje pameti. (Dode)
Čuvaj se lažnih prijatelja, ja ću te spasiti od neprijatelja.
(natpis na maču Jana Sobjeskog)
Da biste birali između dva zla, morate isprobati oba.
(Morijak)
Deca – to su naše sutrašnje sudije. (M. Gorki)
Deca nalaze sve u ničemu, a ljudi ništa u svačemu.
(Leopardi)
Do istine možemo dopreti samo onda ako nam je data
sloboda da grešimo. (Tagore)
Dobra je svaka muka koja nas povezuje i loše je svako
dobro koje nas razdvaja. (D. Radović)
Dok su obale u svađi, vode će mirno proticati.
(B. Miljković)
143
Isplesti lovorov venac je mnogo lakše nego za njega naći
dostojnu glavu. (Gete)
Malo bogataša poseduje svoju imovinu. Imovina njih
poseduje. (Ingersol)
Ma kakvim znanjem ovladao tvoj um, ne zastaj nikad u
učenju – ni časa, jer znaj: da prekidanja u učenju nema.
(A. Firdusi)
Masa sudi po spoljnom i vidljivom, zato što samo to i
može da shvati. (Aristotel)
Mašta je važnija od znanja. (Ajnštajn)
Mnogi su hrabri tek kad ne vide drugi izlaz. (Fokner)
Niko nije tako gluv kao onaj koji neće da čuje. (Karajan)
Nije zanimljivo ono što vam žene kažu, zanimljivo je ono
što vam prećute. (M. Rilke)
Niko ne zna toliko lošeg o nama kao mi sami – i niko,
uprkos tome, ne misli tako dobro o nama kao mi sami.
(B. Šo)
Niko nije sasvim obrazovan pre nego što nauči da ćuti.
(Horacije)
Ništa nije istinitije nego posmrtni govor: on tačno kaže
ono šta je pokojnik trebalo da bude. (Vapro)
Ništa u životu tako ne razveseljava kao kad gađaju, pa
promaše. (V. Čerčil)
144
Nisu svi ljudi tako rđavi kao što rđav čovek misli.
(I. Andrić)
Od sitnica se stvara savršenstvo, ali savršenstvo nije
sitnica. (Mikelanđelo)
Odgovorni smo za to što radimo, ali i za ono što ne
uradimo. (Volter)
Osobina velikih ljudi je da drugima postavljaju mnogo
manje zahteva nego samima sebi. (Ebner)
Otkad sam čuo šta mislim, ne verujem u to što čujem.
(Brana Crnčević)
Ove teškoće su privremene, kao i mi, i nešto mora proći
– ili mi ili teškoće. (D. Radović)
Ne idi utabanom stazom – možeš se okliznuti. (Lek)
Pametan čovek ne samo da ne govori gluposti, već ih i
ne sluša. (L. Borne)
Pilići se prestanu tući oko hrane kad vide da ima
dovoljno za sve. To nije slučaj sa ljudima. (Don Markiz)
Plašim se. Suviše sam hrabar. (D. Kovačević)
Plemenit čovek je spreman na pomirenje, ali se ne
ponižava. Hulja se ponižava, ali nije spreman na mir.
(Konfučije)
Pobeda je beskorisna, ali je borba lepa. (Santos)
Porazi su kratka odmarališta za buduće pobede. (Pupin)
145
Postoje dve stvari na ovom svetu koje su beskonačne:
svemir i ljudska glupost, ali za svemir nisam siguran.
(Ajnštajn)
Potrebni su i neprijatelji i prijatelji da bi te ranili u srce:
jedni da te klevetaju, a drugi da ti to jave. (M. Tven)
Poznato je da istina donosi neprilike, ali ja je se ipak ne
mogu odreći. (Kin-Jan)
Pravi prijatelji dođu k nama kad smo srećni i kad ih
pozovemo; ako smo nesrećni, oni dođu sami. (Teofrast)
Pravo dobročinstvo je ono koje se čini bez svedoka.
(La Rošfuko)
Prekinuto prijateljstvo je kao prekinuti konac: može se
nastaviti, ali čvor ostaje. (La Rofšuko)
Prijatelj se ne može smatrati prijateljem ako se nije
okušao u tri prilike: u slučaju potrebe, iza tvojih leđa i
posle tvoje smrti. (Hazart-Ali)
U tvom oku i trn je veliki, u tuđem oku i panj je mali.
(Srpska)
Prijatelji nas uče šta treba da radimo, neprijatelji nas
uče šta moramo da uradimo. (Gete)
Razlog zbog kojeg muškarci kod žene više cene lepotu
od inteligencije jeste što na svetu ima više glupih nego
slepih. (De Vilmorin)
Prijateljstvo se ne bira – ono biva, ko zna zbog čega, kao
ljubav. (M. Selimović)
146
Prirodno pravo se uči u školi, a prirodna nepravda u
životu. (J. J. Zmaj)
Prvih četrdeset godina život nam daje tekst, a ostalih
trideset dopunjava komentarima. (Šopenhauer)
Rad je za neke strašno jednostavan, a za neke –
jednostavno strašan. (Fišer)
Radi ono što ti kaže sveštenik, ali ne radi ono što radi
sveštenik. (Gvareski)
Raščišćavajući prošlost mnogi zamućuju budućnost.
(Prica)
Razuman čovek se prilagođava svetu, nerazuman
uporno nastoji da svet prilagodi sebi. Stoga sav
napredak zavisi od nerazumnog čoveka. (B. Šo)
Retke su one reči koje vrede više od ćutanja.
(Monterlan)
Samo idiot ne menja svoje mišljenje. (Dostojevski)
Samo siromašni znaju da ima i siromašnijih od njih.
Bogati vide samo bogatije od sebe. (D. Radović)
Silu lakše podnosimo kada se radi o pravdi nego kada se
radi o istini, jer pravda se može ostvariti silom, a istina
nikada. (E. Kokbek)
Skrivaj dobro koje si učinio, a obznani ono koje ti je
učinjeno. (Hazart-Ali)
Siromaštva se ne treba stideti. Ima mnogo više ljudi koji
bi se morali stideti svog bogatstva. (Nestorov)
147
Sloboda je kao vazduh, ne oseća se dok ne počne da
nestaje. (Glidston)
Nije bitno kako se čovek rodi već šta postane. (Rowling)
Smejmo se pre nego što smo postali srećni, ako ne
želimo umreti, a da se nikada nismo nasmejali.
(La Brijer)
Stid, kad ode, ne ume da se vrati. (Seneka)
Ako neko ne zna kuda plovi, nijedan vetar nije povoljan.
(Seneka)
Svako vidi kako izgledaš, ali ih malo zna ono što jesi.
(Makijaveli)
Sve srećne porodice liče jedna na drugu. Svaka
nesrećna – nesrećna je na svoj način. (L. Tolstoj)
Svi pitamo da li je neko bogat, a ne da li je dobar.
(Seneka)
Teško je savetovati čoveka prazna stomaka. (Gandi)
Tuđe mane su nam pred očima, naše su nam na leđima.
(Seneka)
U basnama su životinje ljudi. U životu je obrnuto.
(M. Vitezović)
U revolucijama postoje dve vrste ljudi: oni koji ih dižu i
oni koji se njima koriste. (Napoleon)
U sreći su mnogobrojni prijatelji, a u nesreći će ostati
samo oni pravi. (Seneka)
148
Niko ne sudi oštrije od neobrazovanog čoveka.
On ne poznaje ni razloge, ni protivrazloge, misli da uvek
ima pravo. (L. Fojerbah)
Život – to nisu oni dani koji su prošli, već oni koje smo
zapamtili! (P. A. Pavlenko)
Nemoj nikada toliko ispružiti ruku da više nikada ne
možeš da je povučeš. (Skot)
Kad čovek pobedi svemir i sve misterije sveta još uvek
će biti na početku. (Fels)
Sve je smešno dok se događa drugima. (Rodžers)
Ističi se, ali ne strči. (Latinska)
Suze su otopljeni led iz duše. (H. Hese)
Čuvaj se besa strpljiva čoveka. (Drajden)
Kad postane životinja, čovek je gori od životinje.
(Tagore)
Nikad čovek ne stigne tako daleko kao onda kada ne
zna kuda ide. (Bizmark)
Nemoj dozvoliti jeziku da grmi ako ti snaga šapuće.
(Seneka)
Sve mane kada su u modi smatraju se vrlinama.
(Molijer)
Ja ne znam šta mi je deda bio, više me brine šta će da
bude njegov unuk. (Linkoln)
149
Tek kad vidite kakvi su Vam unuci možete proceniti
jeste li dobro vaspitavali svoju decu. (Remark)
Nikada ne slušajte one koji govore loše o drugima, a
dobro o vama. (Tolstoj)
Ako nekoga mrzi mnogo ljudi, to mora da je dobar
čovek. (Šekspir)
Kad Vam neki filozof odgovori na postavljeno pitanje
više ni sami ne znate šta ste ga pitali. (Bačvold)
Mene ne zanima istina. Ja znam ko je u pravu.
(Matija Bećković)
Ružnoća ima nad lepotom to preimućstvo što lepota
prolazi, a ružnoća ostaje. (Balzak)
Nije lepo ono što je lepo, već je lepo ono što nam se
sviđa. (Italijanska)
Ne postoje neosvojive tvrđave, postoje samo loši
napadači.
I uspešni greše, ali nikada ne odustaju.
Ne morate biti bolji od drugih, budite samo najbolji što
možete. (D. Radović)
Naša smrt nije kraj ako možemo nastaviti živeti u našoj
deci i mlađim naraštajima. Jer, oni su mi; naša tela
samo su sasušeno lišće na stablu života. (Ajnštajn)
Volim te, ne zbog onoga što si ti, nego zbog onoga što
sam ja kad sam s tobom. (Kroft)
150
Ako me i ne voliš, nije važno, jer i onako umem da volim
za dvoje. (Hemingvej)
Dvoje ljudi se vole onda kada su sposobni živeti jedno
bez drugog, ali su izabrali da žive zajedno. (Spek)
Razlika između večne ljubavi i grešne veze je u tome što
ova druga duže traje. (Grosberger)
Ljubav znači naći u sreći tuđoj svoju sopstvenu.
(Lajbnic)
Ludosti učinjene u mladosti ne može nadoknaditi sva
mudrost starosti. (Rasel)
Muškarac može da ostane neosetljiv prema lepim
dušama ali nikada prema lepim nogama. (Ševalije)
Ko kupuje ono što mu ne treba na kraju prodaje i ono
što mu treba. (Romska)
Možeš imati ogromno bogatstvo, čak i zlatne planine,
ali ako nisi zadovoljan, neće biti mira u tvom srcu.
(Svamej)
Može li iko da se seti kad to vremena nisu bila teška i
kad novaca nije bilo malo. (Emerson)
Samo se počni bogatiti, dalje ide samo od sebe. (Finska)
Osim smrti i poraza ništa nije sigurno. (Engleska)
O, braćo moja, mi ne možemo ništa šapnuti zemlji, što
neće čuti nebesa. (N. Velimirovič)
151
Ko se nikad nije uplašio sebe, taj ne zna šta je strah.
(N. Velimirovič)
Priroda ne kopira, nego stvara. (N. Velimirovič)
Gde sve ruke strižu, ovce idu gole. (Engleska)
Jedino što može da se postigne bez novca jesu dugovi.
(Kej)
Uvredom nećeš poniziti mudraca, pohvalom nećeš
uzvisiti glupana. (Indijska)
Mudar čovek štedi vreme i reči. (Francuska)
Kad si ljut - broj do četiri, kad si jako ljut - psuj.
(Mark Tven)
Mali dug stvara dužnika, a veliki neprijatelja. (Seneka)
Ako ne znate kuda idete, svaki put će vas tamo odvesti.
(Indijska)
Bogatstvo nije život, bogatstvo je samo podupirač ovog
kratkovremenog, zemaljskog života. (N. Velimirovič)
Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom.
Muškarci su hrabri pred drugim muškarcem, a žene
pred celom sudbinom. (J. Dučić)
Ne postoji pravi niti pogrešan put. .. Postoji samo put
koji odabereš.
Bez obzira koliko su ljudi daleko, kad su ti potrebni dele
se na one „ne mogu sad“ i one „odmah dolazim“.
152
Neistina ne može postati istina zbog višestrukog
propagiranja, niti istina može postati neistina samo zato
što je niko ne vidi. (Gandi)
Čekati, biti strpljiv, to znači misliti. (Niče)
U svoju pamet se uzdaj, s tuđom se savetuj. (Ruska)
Nema male mržnje, mržnja je uvek velika.
Zamišljen čovek ima neki cilj, a sanjalica nema.
Uteha i mir nalaze se samo u istini, jer se pravi mir i
uteha ne mogu naći u zabludi.
Uzrok mnogih nesreća leži na dnu vinske čaše. (Tolstoj)
Ne činite nikad ništa što se protivi Vašoj savesti, čak ako
to od Vas i država traži. (Ajnštajn)
Nije li politika samo veština da se laže u pravi čas.
(Volter)
Postoje ljudi ljudi koji stalno traže dlaku u jajetu i onda
kada je ne nađu, tresu toliko dugo od iznenađenja da
dlaka na kraju upadne. (Napoleon Hil)
Sve što ste obećali narodu, narod vam je omogućio da
imate. (Vib)
Srce jednog državnika treba da bude u glavi. (Napoleon)
Ako kažeš neku tajnu svom prijatelju, vodi računa da i
on ima svog prijatelja. (A. Nesin)
Nikad nije bilo dobrog rata niti lošeg mira. (Frenklin)
153
Mir je doba u kome sinovi sahranjuju očeve, a rat je
doba u kome očevi sahranjuju sinove. (Herodot)
Građanski rat. Ura! U ime naroda istrebićemo sami
sebe. (Čapek)
Sloboda nije vredna, ako ne uključuje i slobodu da se
greši. (Gandi)
Ima dve vrste nesreća. Nesreće koje se događaju nama i
sreće koje snalaze druge. (Ikišon)
Kako korisno i dobro mogu da govore ljudi koji umeju
da ćute. (Ivo Andrić)
Šapuću da ne bi vikali jedan na drugog, jer ne umeju da
razgovaraju. (Ivo Andrić)
Ja pamet muškarca računam po onome šta kaže, a
pamet žene po onome što ne kaže. (J. Dučić)
Kao bolestan što ide lekaru, trebalo bi i glupak da ide
učitelju. (J. Dučić)
Ljubavnicima je vreme uvek kratko i nijedna staza nije
dovoljno dugačka. (Ivo Andrić)
Sve što čovek radi, samo je priprema da se doživi ljubav.
(Isidora Sekulić)
Mnogi postignu ono što su hteli, a izgube sebe. (Ivo
Andrić)
U drugoj ljubavi čovek se oseća kao da ponavlja razred,
poznati su mu svi predmeti, a ipak nije siguran da će
ispit položiti. (Nušić)
154
Ljubav se dokazuje delima, a ne rečima. (Dekart)
U ljubavi treba uvek opraštati, ali naročito treba
zaboraviti da smo oprostili. (Ani Vivanti)
Teško je voleti, još teže ne voleti, a najteže je naći
voljenog koji te voli. (Puškin)
Srce je bogatstvo koje se ne prodaje i ne kupuje, već se
poklanja. (Sara Bernar)
Treba se toliko voleti, da bismo mogli ostati prijatelji i
onda kad se više ne budemo volieli. (Bodler)
Tamo gde vlada ljubav nema velikih ni malih. (Japanska)
Ljubav je za jednu noć kadra da sagradi kineski zid.
(Korejska)
Ko se iz ljubavi oženi, taj po noći uživa, a po danu
jadikuje. (Latinska)
Voleti, a ne biti voljen, isto je što i odazivati se,
a da te niko ne zove. (Latinska)
Ljubav se sastoji u želji da drugome damo ono što nama
pripada i da zadovoljstvo te druge osobe osetimo kao
sopstveno. (E. Svedenborg)
Mislim da se za jednu ženu ne može reći da je najlepša
ili najružnija na svetu. To zavisi od očiju koje je
posmatraju. (Borhes)
Ima toliko žena, ali je svaka jedinstvena i nezamenljiva.
(Borhes)
155
Jedna žena je pola vraga, dve su žene deset vragova.
(Srpska)
Svako je kovač svoje sreće. (Latinska)
Ko se previše približi ženama, taj se opeče; ko se
previše udalji, taj se smrzne. (Nemačka)
Haljine koje su danas u modi podsećaju na ogradu.
Čuvaju imanje, a istovremeno ne zaklanjaju lepe vidike.
(S. Dali)
Prijateljstvo između dve žene samo je zavera protiv
treće. (A. Kar)
Ako žena gleda samo lepotu muškarca, znači da ga želi.
Ako traži njegovu dušu, znači da ga voli. (Marija Kalas)
Uz dobru ženu tuga je pola tuge, a radost dvostruka.
(Ruska)
Ne stoji kuća na zemlji, nego na ženi. (Srpska)
Žene su kao zagonetke koje nam se prestaju sviđati čim
ih odgonetnemo. (Francuska)
Ženu treba saslušati, ali joj ne treba verovati. (Kineska)
Logika žena počiva na ubeđenju da ništa nije
nemoguće. (A. Grosberger)
Muškarca u životu čekaju četiri dužnosti:
da stvori dom, da stekne sina, da zasadi drvo i da napiše
knjigu. (Persijska)
156
Samo slabići traže od svojih žena bezuslovnu predanost
kao svoje pravo; to je poniženje za oboje. (Tagore)
Idealan muž je čovek koji ne pije, koji se ne kocka, ne
okreće se za drugim ženama, ne prepire se i nema ga.
(M. Ditrih)
Muškarci gledaju žene da bi ih videli, žene gledaju
muškarce da bi bile viđene. (Č. Dikens)
Ljudi stvaraju dela, a žene ljude. (R. Rolan)
Kad dvojici razumnih muškaraca priđe lepa žena,
nastanu dve budale. (Nemačka)
Muškarčevu prirodu mogu izmeniti samo dve stvari:
novac i žene. (Indijska)
Čovek se nikad ne pita za uzroke dobrih stvari koje mu
se dešavaju. Zanimaju ga samo uzroci rđavih.
(Borislav Pekić)
Među prijateljima treba voleti ne samo one koje žaloste
naše nesreće, nego i one koji nam ne zavide na sreći.
(Sokrat)
Jedino dobro na svetu što mi ostaje, to je da sam
ponekad plakao. (Musset)
Pravo prijateljstvo ne može oboriti ni strah ni lično
koristoljublje; jer pravo prijateljstvo umire sa čovekom,
a pravi čovek umire za prijateljstvo. (Seneka)
Najviši znak prijateljstva je biti ravan i sa nižim od sebe.
(Ciceron)
157
Muž je ime za onoga koji Vas je nekad voleo. Žena je
ime za onu koja je volela nekog drugog, a udala se za
Vas.
(D. Radović)
Žene koje su se dobro udale jutros idu kolima na posao.
Voze ih muževi koji su se loše oženili. (D. Radović)
Srećno oženjen je tek onaj čovek koji razume svaku reč
koju njegova žena nije rekla. (Hičkok)
Duša se hrani onim što je veseli. (Aurelije)
Brak je pravedno uređen: žena mora svakoga dana da
kuva, a muž to mora da jede. (A. Sordi)
Decu treba pustiti da odrastu brzinom koja njima
odgovara. Mnogi roditelji čine greške pokušavajući da
nametnu korak odrastanja. (A. S. Nil)
Do pete godine dete je tvoj gospodar, do desete tvoj
sluga, od desete do petnaeste tvoj tajni saveznik, a
zatim postaje tvoj prijatelj ili tvoj neprijatelj. (Nemačka)
Bogatog si sina ostavio, kad si ga razumna i dobrog
ostavio. (D. Obradović)
Um nije sud da se dosipa nego vatra da se stalno
rasplamsava. (Plutarh)
Kad neko nema šta da kaže o tome šta jeste, najčešće
govori o tome šta nije.
Nije blesav, nije sisao vesla, nije mačji kašalj, nije
naivan, nije čuvao ovce... (D. Radović)
158
Dva čoveka kada gledaju istu stvar vide je na isti način.
Različiti su im samo zaključci. (S. Popović)
Pobediti loše navike čovek može samo danas, a ne
sutra. (Konfučije)
Lepa je stvar čovek, ako je čovek. (Konfučije)
Čovek koji napravi grešku i ne ispravi je, čini drugu
grešku. (Konfučije)
Postupaj tako da tvoj postupak može postati opšti
princip ljudskog ponašanja. (Kant)
Mlad čovek ne treba da žali što nema milione da razvije
neku ideju. Razmišljanje ne košta milione,
a razmišljanjem se stvara ideja. (N. Tesla)
Čoveku su potrebne samo dve godine da bi naučio da
govori, a pedeset da bi naučio da ćuti. (Č. Čaplin)
Svako svetlo koje je neko upalio za samog sebe, svetli
kasnije i drugima. (A. Šopenhauer)
Beži od čoveka koji sve zna i kome svaka kapa pasuje.
(Srpska)
Čovek se nada dok god je duša u njemu.(Srpska)
Ne čine prilike čoveka slabim, nego pokazuju kakav je.
(T. Kempinski)
Čovek može da se popne na najviši vrh, ali ne može
tamo dugo da ostane. (Debisi)
159
Mladi bi hteli da budu verni, ali ne mogu. Stari bi hteli
da budu neverni, ali ne mogu. (Ševalije)
Tri viška i tri nedostatka mogu biti kobni za čoveka: kad
mnogo govori, a malo zna; kad mnogo troši, a malo
ima;
kad drsko očekuje mnogo, a da ništa ne vredi.
(Servantes)
Za čoveka postoje samo tri događaja: roditi se, živeti i
umreti. On ne oseća kad se rodi, pati što mora umreti i
zaboravlja da živi. (Brijer)
I govorahu naši stari: Čovek ne treba da se ogleda u
vodi, nego u drugim ljudima. (Kralj Ču)
Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo
malo, ali način na koji ćemo te događaje podneti, u
dobroj meri zavisi od nas. (I. Andrić)
Život je ono što ti se dešava dok ti praviš planove za
život. (Dž. Lenon)
Život prolazi, a mi ne znamo šta bismo s njim. Mrzi nas
ili ne umemo da živimo. Najradije bismo ga ustupili
nekom drugom i uživali gledajući kako je lep naš život
kad ga drugi žive. (D. Radović)
Bogat - ko nije dužan; mlad - ko je zdrav. (Srpska)
U životu je dovoljno biti pametan dva puta – kada
birate zanimanje i bračnog druga. Ko oba puta promaši,
mora biti pametan celog života. (D. Radović)
Ko ne rizikuje, nema izgleda da dobije. (Napoleon)
160
Kiša ne povećava more, niti gole reči slavu.
(N. Velimirovič)
Ako želiš tuđe, omrznućeš svoje, i oboje ćeš izgubiti.
(N. Velimirović)
Dobre prilike nikad nisu izgubljene: neko će se uvek
poslužiti onim koje ti propustiš. (A. Ronez)
Šta vredi trčati ako nismo na pravom putu. (Nemačka)
Ne možete sprečiti poplavu, ali možete naučiti kako da
napravite barku. (Barbara de Anđelis)
Život je crtanje u kome ne možete da upotrebite
gumicu za brisanje. (Bergman)
Duboko sam uveren da mrtvi žive dotle, dok ima živih
koji misle na njih. (V. Igo)
Život bez principa, isto je što i brod bez kormilara.
(Gandi)
Radi ono što smatraš da je ispravno, a ne ono što će
drugi da prihvate. (Zoran Đinđić)
Moto koji me vuče napred je: nikad se ne predaj. Ako
kreneš u preticanje, dodaj gas. Ako danas ne uspemo,
jedini razlog smo mi sami. (Z. Đinđić)
Što ne boli – to nije život, što ne prolazi – to nije sreća.
(I. Andrić)
Ništa ljude ne vezuje tako kao zajednički i srećno
preživljena nesreća. (I. Andrić)
161
Nesreća je kad u životu čoveka pre klone duh nego telo.
(M. Aurelije)
Neumerenost razara svaku zemaljsku sreću. (Vajtling)
Mladost nalazi snage i vremena za sve: mlad čovek ne
vidi kraja ni svojoj snazi ni svom vremenu. (I. Andrić)
Ako si dužan slušati, nisi dužan verovati.
Treba imati mnogo mudrosti, pa znati ostareti bez
ružnoće, bez pakosti i bez tuge; tri kobne stvari koje idu
zajedno. (J. Dučić)
Tragedija starosti nije u tome što je čovek star, već u
tome što je još uvek mlad. (Oskar Vajld)
Rane ne leči vreme, nego oproštaj, a samo je zaborav
istinski oproštaj.
Bog nije obećao dan bez bola, smeh bez tuge, put bez
trnja, sunce bez kiše, ali obećao je snagu za dan, utehu
za suze i svetlost za put.
I kada su vrata otvorena, pokucaj.
Život je putovanje od izlaska do zalaska Sunca.
Ne izgonite đavola đavolom jer uvek ćete imati đavola u
kući, izgonite đavola Bogom, đavo će pobeći, a Bog će
ostati.
Psa koji laje brže umiri komad hleba, nego hrpa
kamenja.
Sakri tuđi greh, pa će ti Bog dva oprostiti.
162
Nije zmija otrovna samo kad ujede, nego i kad ne ujede,
jer nosi otrov u sebi.
Ko s tuđim uzdisajima kuću zida neće mu u njoj unuci
živeti.
Kući se ne daje čast po tome kako izgleda, već po tome
ko živi u njoj.
Nije važno šta govore iza tvojih leđa, važno je da kada
se okreneš svi zaneme.
U glavi je i lek i bolest.
Ekser koji najviše viri uvek prvi bude zakucan.
Bistra glava, čisto srce, mirna ruka.
Osmeh je kriva linija koja može ispraviti mnoge stvari.
I pad je let.
U sreći su svi jednako veliki i jednako mali. (Bruno)
Verujem ljudima, ali ne verujem vragu što je u njima.
Odelo ne čini čoveka, ali mnogo govori o njemu.
Sve što ja znam neuporedivo je sa onim što se zna, sve
što se zna neuporedivo je sa onim što će se znati, sve
što će se znati neuporedivo je sa onim što jeste.
Svaku istinu ne možemo reći, neku zbog samih sebe,
neku zbog drugih. (Gracian)
Put ka savršenstvu se nikada ne završava, zato i
traganje mora biti neprekidno.
163
Volim kad mi pričaju iza leđa, jer tada znam da sam
korak ispred njih.
Nijedan muškarac ne može biti toliko neveran koliko se
žena može praviti da je verna. (Kazanova)
Učimo pomalo od pobeda, mnogo od poraza.
Ne pokazuj sve što imaš i ne govori sve što znaš.
Što nisi objasnio rečima, nećeš ni štapom.
Radije budi lavlji rep, nego pseća glava.
Kad bi psi naučili da govore, ljudi bi izgubili i poslednjeg
prijatelja. (Ruska)
U osamdesetoj znate sve ali treba toga da se setite.
(Barnes)
Nikad nisam upoznao neku osobu koja je proživela
stodeset ili više godina i ostala upamćena po bilo čemu
drugom. (Bilings)
Ništa nije samo po sebi ni dobro ni loše, zavisi samo šta
o njemu mislimo. (Šekspir)
Ko živi u dobru, a traži bolje, neka se ne žali kad ga
snađe gore. (Konfučije)
Loši ljudi daju najbolje savete. (Kristi)
Dete je otac čoveka. (Vordst)
Odluke se treba držati zato što je dobra, a ne zato što je
doneta. (Rošfuko)
164
Ja jesam možda pijan, ali gospođo, ja ću se ujutru
otrezniti, a vi ćete još uvek biti ružni. (Čerčil)
Time što Vam ne čine zlo, zli ljudi misle da vam čine
mnogo dobra. (Ezop)
Muškarac ima onoliko godina kako se oseća, a žena
onoliko kako izgleda. (Bergman)
Muškarci su ljubomorni na svoje prethodnike, a žene na
svoje naslednice. (Ašar)
Prva ljubav je kao pojava duhova, svako o njoj govori ali
je malo ljudi videlo. (Rošfuko)
Nekoga potpuno imati najbolje je, a ako je to nemoguće
tada je najbolje da ga potpuno izgubimo. (Pitagora)
Elektricitet je za mene sve. Dan kada saznamo šta je
elektricitet biće najznačajniji dan u istoriji čovečanstva.
(Nikola Tesla)
Uništio sam svoju "seksualnost" u dobi od 33 godine
zbog izvesne francuske glumice koja je toliko navaljivala
na mene da se nisam mogao koncentrisati na posao.
Nikad nisam dodirnuo ženu. (Nikola Tesla)
Upoznaj neprijatelja da bi ga pobedio. (Sun Tzu)
Pravi se slab kada si jak, i jak kada si najslabiji. (Sun Tzu)
Svi cvetovi budućnosti su u semenu sadašnjosti.
(Kineska)
Biti il’ ne biti. Pitanje je sad. (Šekspir)
165
Ili ne pokušavaj ili dovrši. (Latinska)
Kad nemam šta da radim, radim. (Džerom)
Ko beži, smanjuje se. (Cundrič)
Ko govori ono što hoće, mora da sluša ono što neće.
(Tajmur)
Ne plači, ne ljuti se, već shvataj. (Spinoza)
Načiniti novi korak, izgovoriti novu reč, to je nešto čega
se ljudi najviše plaše. (Dostojevski)
Videti ono što je ispravno, a ne učiniti to, to je
nedostatak hrabrosti. (Konfučije)
Ako je čekić jedino oružje koje imate, u svakom
problemu videćete ekser. (Meselou)
Ljudima treba govoriti glasno. Masa sluša samo one koji
su najbučniji. (Glareski)
Ne bacaj staru kantu sve dok se ne uveriš da nova drži
vodu. (Mikeš)
Naravno je da je mnogo lakše da predložite rešenje kad
ne znate previše o samom problemu. (Tuholski)
Niko nije toliko slep kao oni koji ne žele da vide.
Na svetu ima dovoljno za čovekove potrebe, ali ne i za
njegove pohlepe. (Gandi)
Vladaj svojim osećanjima, jer ako ona ne slušaju,
zapovedaju.
166
Oko ide gde hoće ali noga nikad. (Dikens)
Ljudi su lonci koji plutaju i međusobno se sudaraju.
(Gete)
Odgovor je uvek unutar problema, ne izvan njega.
(Meklaun)
Saveti moraju da se dele, jer je to jedini način na koji
mogu da se upotrebe. (Gras)
Lako je biti izdašan sa tuđim novcem. (Platon)
Snaga se ne ogleda u čvrstom i snažnom udaranju, več
u promišljenom. (Balzak)
Velike odluke se najčešće brzo donose, a o njima se
uvek više misli posle, no pre donošenja. (D. Ćosić)
Vi mislite da ja to tapkam u mestu. Grešite, ja samo
pripremam teren za sledeći korak. (Tuhovski)
Za svaki složen problem postoji jednostavno rešenje i to
pogrešno. (Šo)
Za mudru osobu celi je svet učitelj, a za budalu je celi
univerzum pun neprijatelja. (Indijska)
Ako budali daš nož - postao si ubica! (Arapska)
Ako čuješ nekog čoveka kako ti pripisuje dobro koje nisi
učinio, onda nemoj biti siguran da ti neće pripisati i zlo
koje nisi učinio. (Arapska)
Životna snaga jednog čoveka meri se, pored ostalog, i
njegovom sposobnošću zaboravljanja. (Ivo Andrić)
167
Ako hoćeš da te svi mrze, reci svakome ko je ko.
(Arapska)
Žurba nije nikad dobra, sem kada treba uloviti muvu.
(Averščenko)
Ako mi ne možeš pomoći, nemoj mi odmoći! (Arapska)
Pohlepan čovek uvek muči dvostruku muku, kako da
zgrne novac i kako da ga potroši. (Lao Ce)
Kad su palate raskošne, žitnice su prazne. (Lao Ce)
Lenjost korača tako sporo da je siromaštvo brzo stigne.
(Frenklin)
Seks je kao novac, samo ako ga ima mnogo onda je
dovoljno. (Džon Apdajk)
Treba imati apetit siromaha da bi se uživalo u bogatstvu
bogataša. (Fokner)
Svako bogatstvo je proizvod nečijeg rada. (Lok)
Zna se šta je konjuktura, kupovati kad svi prodaju,
i prodavati kad svi kupuju, ali za to treba imati dovoljno
hrabrosti inače se ne može postati Rokfeler. (Rokfeler)
Mnogi ljudi čitaju, ali malo je onih koji znaju da čitaju.
(Aragon)
Znanje je oruđe, a ne cilj. (Tolstoj)
Rat se sastoji u tome, da se ljudi, mada jedni druge ne
poznaju, međusobno ubijaju na zapovest ljudi koji se
vrlo dobro poznaju, a uzajamno se ne ubijaju. (Ajnštajn)
168
Ne možemo rešiti problem koristeći isti način
razmišljanja kao kad smo stvorili problem. (Ajnštajn)
Nije važno da čovek zna mnogo stvari, već da ume
korisno da ih upotrebi. (Tenison)
Kada se voli – ni odsutnost, ni vreme ne predstavljaju
ništa. (Č. Dikens)
Pitanja na koja je najteže dati odgovor jesu ona čiji je
odgovor očigledan. (Šo)
Ako naiđeš na čoveka s kojim vredi govoriti i ne govoriš,
izgubio si čoveka.
Kad naiđeš na čoveka s kojim ne vredi govoriti i govoriš,
izgubio si reči.
Mudar čovek ne gubi ni čoveka ni reči. (Konfučije)
Ko želi svima da ugodi ili je lud ili će postati lud.
(Buhvald)
Ljubiti u mraku, spavati na suncu, jesti u tišini. Tri
gluposti. (Ojeti)
Neznalica je onaj ko ima odgovor za sve, samo što taj
odgovor nije tačan. (Tuholski)
Mudar čovek nije onaj koji ume da razlikuje dobro od
zla, nego onaj koji od dva zla zna da izabere manje.
(Amundzen)
Nije dovoljno biti pametan, treba tu pamet umeti
upotrebiti. (Vuga)
Ima istina koje nisu za sve ljude, niti za sva vremena.
(Volter)
169
Ko najsporije obećava uvek najvernije ispunjava svoje
obećanje. (Ruso)
Neko može biti uvek ljubazan sa ljudima koji mu ništa
ne znače. (Vajld)
Beskrajan je put koji ničemu ne vodi. (P. Kovačević)
Ako je savet neke budale slučajno dobar, onda molim
da ga u delo sprovede pametan čovek. (Lesing)
Bolje je poslovati s ljudima koji nešto žele,
nego s onima koji su postigli što žele. (Bekon)
Da bi skrenuo pažnju na sebe čovek nekad mora da
stigne poslednji na cilj. (Likok)
Dva put se umire, druga je smrt biti zaboravljen.
(Fontane)
Mnogi greše iz straha da ne pogreše. (Lessing)
Kupite cveće voljenoj ženi, ali ne zaboravite i vlastitu.
(Max Bunker)
Ako je nešto istina, zar je onda važno ko je to rekao?
Najteže je sa rođacima ostvariti dobrosusedske odnose.
Glup čovek koji je postao svestan da je glup – nije više
glup.
Ne jadikuj mnogo nad sitnim bolovima, jer bi život
mogao početi da te leči krupnim.
170
Nema ničeg lepšeg nego iznenada nešto razumeti,
nešto o čemu se razmišljalo danima, mesecima ili čak
godinama.
Ako me neko uopšte ne pita za savet, ili ako je
očigledno da neće poslušati moj savet, nepozvan ne
idem takvom čoveku da ga savetujem, makar to bio i
moj sin.
Ljudski rod ne ponižavaju nevolje, mukotrpan rad i
siromaštvo, već krivica i činjenje zla.
Pred ulazom misli na izlaz.
Velike stvari se često izbliza i ne vide koliko su velike.
Greške i neuspehe treba preispitati isto onako pažljivo
kao i uspehe.
Ako ćutimo prijateljski i sa pažnjom, možemo da
čujemo i nešto što nikakvim zapitkivanjem ne bismo
saznali.
Nema sigurnije propasti, nego podceniti neprijatelja.
Kad reči sprovedemo u dela, to najbolje govori kakve su
reči.
Kao bara i okean što su podjednako tihi, tako ima ljudi
koji ćute zato što nemaju ništa da kažu, kao što ih ima
koji ćute zato što imaju mnogo da kažu.
Često je ćutanje najozbiljniji ukor koji možemo uputiti
onome ko je pogrešio.
171
Velika dela ostvaruju se kada se mala izvršavaju kako
treba.
Mada ništa toliko ne liči na jednog čoveka koliko drugi
čovek, isto je tako tačno da se ništa toliko ne razlikuje
od jednog čoveka koliko drugi čovek.
Želite li da se o Vama dobro misli, nemojte o sebi dobro
govoriti. (Paskal)
Pametan čovek neće nikada reći da sve zna. (Paskal)
Veličina čoveka ne ogleda se u njegovom bogatstvu, već
u njegovom integritetu i sposobnosti da na ljude oko
sebe utiče pozitivno. (Marley)
Voli život koji živiš. Živi život koji voliš. (Marley)
Ako Vam ono što ste uradili juče danas izgleda veliko,
onda danas niste uradili ništa. (Holtz)
Jedna od dobrih strana muzike je što kada te pogodi, ne
osećaš bol. (Marley)
Samo istinski čovek zna kako se vole ljudi i kako se mrze
ljudi. (Konfučije)
Sa čovekom koji kaže sebi: Šta da radim? – sa takvim
čovekom ja ne znam šta da radim. (Konfučije)
Posmatrajući greške nekog čoveka, saznajemo karakter
toga čoveka. (Konfučije)
Kad gomila mrzi nekoga, treba dobro da ispitaš zašto je
to tako pre nego što ga osudiš. Ako je gomila nekom
osobito naklonjena, treba isto tako, pre nego što
172
doneseš svoj sud dobro da ispitaš zašto je to tako.
(Konfučije)
Kad odlaziš u neku zemlju, raspitaj se šta je u njoj
zabranjeno. Kad ulaziš u selo, raspitaj se o običajima u
njemu. Kad ulaziš u nečiji dom, raspitaj se o ličnim
ukusima te porodice. Tada se nikad nećeš loše ponašati.
(Konfučije)
Po svojoj prirodi ljudi su jedni drugima bliski, ponašanje
ih udaljava. (Konfučije)
Radim bez predaha, jer onaj ko ne napreduje svakoga
dana, nazaduje svakoga dana. (Konfučije)
Učenje i rad imaju smisla samo onda, kada za uzvrat
neodložno pružaju duševno i materijalno zadovoljstvo
onome ko to čini i ako postavljaju temelj sadašnjosti i
izgrađuju puteve budućnosti za generacije koje dolaze.
(J.J.)
Kad u zemlji postoji red; beda i poniženje su sramota.
Kad u zemlji vlada nered; onda su ugled i bogatstvo
sramota. (Konfučije)
Dobroćudan izgled i lepe reči, retko su znak prave
vrline. (Konfučije)
Nisu opasne sve knjige, opasna je samo jedna.
(Danilo Kiš)
Vredni ljudi ne pričaju pre nego što nešto urade. (Kafka)
Nikad ne ostavljaj zeca da čuva kupus.
173
Zdravlje nadmašuje sva materijalna dobra - zdrav
siromah, zaista je srećniji od bolesna kralja.
(A. Šopenhauer)
Oprostiti i zaboraviti znači stečena dragocena iskustva
baciti kroz prozor. (A. Šopenhauer)
Oženiti se znači svoja prava prepoloviti, a obaveze
duplirati. (A. Šopenhauer)
Malo je toga što će ljude više odobrovoljiti, kao kad im
ispričamo nesreću koja nam se nedavno dogodila.
(A. Šopenhauer)
Svačiji prijatelj je ničiji prijatelj. (A. Šopenhauer)
Čovjek koji želi da učini zlo svome neprijatelju neka
samo živo zamisli da je već učinio to zlo koje je hteo, i
da neprijatelj njegov već pati telesno ili duhovno od
rana, bolesti, poniženja, siromaštva; neka samo to živo
zamisli i shvati da je to delo ruku njegovih. I najljući
čovek prestaće da se ljuti čim živo zamisli patnje svoga
neprijatelja. (A. Šopenhauer)
Slava je ono što se mora osvojiti, čast je ono što se ne
sme izgubiti. (A. Šopenhauer)
Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta
više saslušati nego pričati. (Epiktet)
Ne zavisi od tebe hoćeš li biti bogat, ali zavisi od tebe
hoćeš li biti srećan. (Epiktet)
Niko ne može napredovati kad se koleba između dveju
stvari. (Epiktet)
174
Najpre reci sebi šta bi želeo biti; potom učini šta moraš
učiniti. (Epiktet)
Ko drugome svoju tajnu poveri postaje njegov rob.
(Gracian)
Isto je tako opasno verovati previše kao i premalo.
(Diderot)
Ako želiš saznati kakav je neko, dobro pogledaj kako se
ophodi prema slabijima od sebe, a ne prema onima koji
su mu jednaki. (Rowling)
Sve je moguće ako imaš dovoljno živaca. (Rowling)
Onaj koji može birati između pameti i lepote, neka za
damu izabere lepu, a za suprugu pametnu ženu.
(London)
Što je veća prepreka, to je veća slava u njenom
prevladavanju. (Molier)
Nismo odgovorni samo za ono što uradimo, već i za ono
što ne uradimo. (Molier)
Ništa ne vredi poreklo, kada čovek nema vrline. (Molier)
Ima ljudi koji govore po minutu pre nego što promisle.
(La Bruer)
Deca i časovnici se ne smeju stalno navijati. Treba ih
ponekad pustiti da idu sami. (Rihter)
Samo se u životinje mogu pouzdati da će prema meni
biti bolje nego što ću ja biti prema njima. (Rihter)
175
Ljubav je život žene, a epizoda u životu muškaraca.
(Rihter)
Ako pogrešiš, nisu tvoji roditelji krivi. Ne kukaj nad
svojim greškama, uči iz njih. (Bil Gejts)
Televizija nije pravi život. U pravom životu ljudi moraju
napustiti kafić i otići na posao. (Bil Gejts)
Budi ljubazan prema štreberima. Velike su šanse da ćeš
raditi za jednog… (Bil Gejts)
Kad nešto želimo, nađemo način.
Ko radi, ima čemu da se nada.
Bitno je da svakog dana zaradite bar jednu paru više
nego što potrošite.
Bolje je za džabe raditi, nego za džabe sedeti. (J.J.)
Prost čovjek se brani lukavstvom kao što se kulturan
čovjek brani pameću. Lukavstvo, to je pamet
nepametnih. (J. Dučić)
Budale i tvrdoglavi bogate advokate. (Pitagora)
Dva čoveka gledala su kroz zatvorske rešetke; jedan je
video blato, a drugi zvezde. (Maksvel)
Najbolji ljudi to su oni koji su prema sebi najstrožiji, i
koji oproste drugom i ono što ne bi nikad oprostili
samom sebi. (J. Dučić)
Ako nešto želiš uraditi pameću, onda o tome razmišljaj
noću. (Pitagora)
176
Tajna se duže pamti nego jasna istina. (M. Selimović)
Onaj koji seje seme smrti i bola ne može požnjeti sreću i
ljubav. (Pitagora)
Uvek je sumnjivo kad neko misli za sebe da je pametan.
(M. Selimović)
Bilo je to jednom, davno, u životu još lepom. Možda mi
se činio težak tada, ali kad mislim o njemu sa ovoga
mesta, želeo bih da se vrati. (M. Selimović)
Četrdeset mi je godina, ružno doba: čovek je još mlad
da bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što
nemam deset godina više pa bi me starost čuvala od
pobuna, ili deset godina manje pa bi mi bilo svejedno.
(M. Selimović)
Je li to mudrost, da ne očekujemo mnogo ni od sebe ni
od drugih? Je li to gubitak ili dobitak, ako saznamo
pravu meru, svoju i tuđu? Gubitak je što je ta mera
sitna, a dobitak što ne tražimo više. (M. Selimović)
Ko oprosti, on je najveći. (M. Selimović)
Ako ljudi na nižim položajima ne veruju u one iznad
sebe, vladati narodom nije moguće. (Kineska)
Nemojte nikad reći da ste sreli najglupljeg čoveka; uvek
se može desiti da ga neko pretekne. (M. Selimović)
Nije važno što ne činimo dobro, važno je da ne činimo
zlo. (M. Selimović)
Niko nikome ne može natovariti toliko muke na vrat
koliko može čovek sam sebi. (M. Selimović)
177
Najmanje se govori kad te se najviše tiče. (M. Selimović)
Ono što nije zapisano, i ne postoji; bilo pa umrlo.
(M. Selimović)
Samoća i tišina prvi su preduslov da se nešto stvori.
(M. Selimović)
Pretvorio sam se u čoveka koji moli, a to je poslednje
biće na zemlji. Ispod toga nema ništa. (M. Selimović)
Zlo se samo snagom dokazuje, sve ostalo pameću.
(M. Selimović)
Smešno je možda, bio sam čovek sa onim od juče, i
hoću da budem čovek sa ovim od danas, drukčijim,
možda i suprotnim, ali me to ne buni, jer čovek je
promena, a zlo je ako ne poslušamo savest kad se javi.
(M. Selimović)
Sve će proći. Ali, kakva je to uteha? Proćiće i radost,
proćiće i ljubav, proćiće i život. Zar je nada u tome da
sve prođe? (M. Selimović)
Znaš li šta je najlepše u životu? Želja, prijatelju.
(M. Selimović)
Do kraja života upoznavaću ljude, a nikada ih upoznati
neću. Uvek će me zbunjivati neobjašnjivošću
postupaka. (M. Selimović)
Istorija sveta je samo biografija velikih ljudi. (T. Carlyle)
Tragedija života nije toliko u tome što ljudi propate
koliko u tome što promaše. (T. Carlyle)
178
Naš posao nije videti šta se nazire u daljini, nego šta je
jasno pred nama. (T. Carlyle)
Svako želi da živi dugo, ali niko ne želi da bude star.
(Linkoln)
Niko ne treba misliti da će tokom života sve uvek ići
lako, jer sudbina je promenljiva i nakon dugog razdoblja
zatišja neizbežan je dolazak ružnog vremena. (Linkoln)
Niko ne uspeva tako brzo kao onaj koji se koristi tuđim
greškama. (Burže)
Ćutanje je najbolja odluka za onoga koji nije siguran u
sebe samog. (Rošfuko)
Što više ćutanja i skromnosti - potrebne vrline za svaki
razgovor. (Montenj)
Lenjost ti je teška bolest.
Gde si bio? Nigde. Šta si radio? Ništa. A slomio vrat.
Ceo život je borba. (Latinska)
Ne kalemi se trešnja na šljivu.
Gde nevolja ruča, tu i tuga večera.
Uman čovek ne mora biti učen, a učen čovek ne mora
biti uman. (Lao Ce)
Radujte se tuđem uspehu. (J.J.)
Da bi uspeo škola ti nije bitna ali može da pomogne.
(Rokfeler)
179
Naučnici se trude stvoriti moguće od nemogućeg, a
političari stvoriti nemoguće od mogućeg. (Rusel)
Jezik kosti nema, ali kosti lomi. (Bugarska)
Niko ne poseduje monopol nad istinom, a niko opet
nema povlastice da greši. (A. Graf)
Ako sretnemo nekoga ko nama duguje zahvalnost,
odmah se toga setimo. Koliko smo, pak, puta sreli
nekoga kome mi dugujemo zahvalnsot, pa se toga
nismo setili. (Gete)
Nemoj biti brz da osudiš ljude koji ne čine kao ti, ili ne
misle kao ti, ili ne dolaze do zaključaka tako brzo kao ti,
jer ni ti nisi oduvek posedovao znanje koje imaš danas.
(Malcom X)
Postoje ljudi koji imaju novca i postoje ljudi koji su
bogati. (Koko Šanel)
Ako skuvate ribe iz akvarijuma, dobićete riblju čorbu.
Ribe iz čorbe ne možete da vratite u akvarijum. To je
istorija. (Z. Đinđić)
Prisluškivanje je veoma ružno, ali to je ipak najbolji
način da se dobro čuje. (Bomarše)
Savest je Bog u čoveku. (V. Igo)
Da naši ljudi ne bi odlazili u svet, potrebno je da svet
dovedemo u zemlju. (Z. Đinđić)
Pre nego što baciš kamen na drugog, reci šta si uradio.
(Z. Đinđić)
180
Nije kraj sve dok vi tako ne odlučite. (Nik Vujičić)
U svakoj zemlji ima korova, samo se u Srbiji korov
zaliva. (Z. Đinđić)
Živeti po nebeskim pravilima možeš na nebu, ali na
zemlji moraš da rešavaš konkretne stvari. (Z. Đinđić)
Ko nema u glavi, on misli da ima više nego svi drugi.
(D. Obradović)
Ti moraš da budeš promena koju želiš da vidiš u svetu.
(Gandi)
U čemu je poenta biti potpun spolja, ali prazan iznutra.
(Nik Vujičić)
Postoje dve vrste rizika u životu: opasnost od
pokušavanja i opasnost od nepokušavanja. (Nik Vujičić)
Odreknite se života sa samosažaljivanjem u zamenu za
život sa svrhom. (Nik Vujičić)
Ljudsko srce ima nezgodnu naviku da sudbinom naziva
samo ono što ga satire. (A. Kamus)
Veličina čoveka je u njegovoj odluci da bude jači od
svoje sudbine. (A. Kamus)
Ako nešto ne možete da objasnite šestogodišnjem
detetu tada ni vi sami to ne razumete. (Ajnštajn)
U životu teži da dođeš do tačke gde ne radiš za novac.
(Dizni)
181
Čovek nikada ne sme zanemariti svoju porodicu zbog
posla. (Dizni)
Poštene žene ne mogu prežaliti pogreške koje nisu
počinile. (S. Gitri)
Žene su kao generali: njih se ne tiče koliko je poraza
koštala jedna pobeda. (Maribo)
Ništa nije umreti. Strašno je ne živeti. (V. Igo)
Kada svi isto misle znači da niko ne misli mnogo.
(Lipman)
Smrt treba da nas zatekne žive. (Italijanska)
Oni koji govore da pomoću novca mogu sve postići, u
stanju su da za novac sve učine. (Frenklin)
Ništa nije tako utvrđeno da se ne bi moglo osvojiti
novcem. (Cicero)
Moli se Bogu, ali veslaj ka obali. (Češka)
Ako uvek ideš, stići ćeš kuda si naumio. (Burmanska)
Neposejano seme ništa ne donosi. (Japanska)
Ako ne pucaš sigurno ćeš promašiti. (Holandska)
Ko izađe na more, mora jedriti ili potonuti. (Finska)
Onome ko ide, put se skraćuje. (Finska)
Bogataš nema dovoljno dok ne proždere mnogo
siromašnih. (Slovačka)
182
Od bogatstva koje je lako stečeno deca retko imaju
koristi. (Slovačka)
Da bismo postali bogati, dovoljno je samo Bogu
okrenuti leđa. (Ruska)
Braća imaju isti krv, ali retko kad istu ćud. (Švedska)
Nema prijatelja kao što je brat,
nema neprijatelja kao što je brat. (Indijska)
Ko polako ide, daleko stigne. (Kineska)
Potrebno je brzo raditi ono što nije važno, da bi moglo
da se radi polako ono što je važno. (Kineska)
Ne puštaj strelu, ako znaš da neće pogoditi cilj. (Ruska)
Bogata crkva, siromašni seljaci. (Nemačka)
Ne pričaj o onome što si pročitao, već o onome što si
shvatio. (Azerbejdžanska)
Mnogo je ljudi ali je čovek redak. (Ruska)
Država su ljudi, a ne zidine. (Latinska)
Dobrim na dobro može svako uzvratiti, a na zlo uzvratiti
dobrim može samo pravi čovek. (Kurdska)
Nauči se ćutati da bi mogao dobro da govoriš.
(Nemačka)
Ćutanje je, ponekad, rečitije od reči. (Engleska)
Ćuti o onome što nameravaš da radiš, pa te niko neće
sprečiti. (Danska)
183
Uči svoje dete da drži jezik za zubima, a da govori – brzo
će naučiti samo. (Engleska)
Može se reći ono što smo prećutali, ali se ne može
prećutati ono što smo rekli. (Italijanska)
Mnogo daje ko daje što može. (Portugalska)
Ko daje svinji kad grokće i detetu kad plače dobiće
debelu svinju i iskvareno dete. (Danska)
Ko spasi jednog čoveka, spasio je čovečanstvo.
(Jevrejska)
Ko mi čini dobro, uči me da budem dobar. (Portugalska)
Nauka, bogatstvo i položaj u rukama zlog čoveka su kao
mač u rukama drumskog razbojnika. (Nemačka)
Dobri imaju mira samo dotle dok se to lošima dopada.
(Holandska)
Nemoj misliti da si dobar, ako si najbolji među
najlošijima. (Latinska)
Dug je najgore siromaštvo. (Engleska)
Iako hiljadu ljudi veruje u neku glupost, ona i dalje
ostaje glupost. (Kineska)
Lako je piti, al’ treba i platiti. (Slovačka)
Plati šta duguješ, pa ćeš znati šta imaš. (Španska)
Tamo gde te vole idi retko, tamo gde te ne vole ne idi
nikako. (Španska)
184
Ko prečesto dolazi, retko kad je dobrodošao. (Nemačka)
Neka jezik ne trči ispred pameti. (Latinska)
Glup čovek razmišlja o onome što je rekao, a mudar o
onome što će reći. (Persijska)
Ako hoćeš zdravlje ne jedi mnogo, ako hoćeš
poštovanje ne govori mnogo. (Uzbekistanska)
Nikad se nisam bolje osećao nego kad sam malo
govorio, i nikad se nisam lošije osećao nego kad sam
mnogo govorio. (Španska)
Veliki grad, velika usamljenost. (Grčka)
Ne boj se smrti, boj se greha. (Ruska)
Kada čovek sebe učini crvom, ne sme se žaliti kada neko
stane na njega. (Kant)
Greška tanka kao vlas, odvuče od cilja stotinu milja.
(Nemačka)
Treba pokušati teške stvari. (Latinska)
Veliki lonac u kojem ključa, stiša se s malo hladne vode.
(Nemačka)
Svako može kokodakati, ali ne može i jaja nositi.
(Holandska)
Kad bismo tražili ono što treba da tražimo, uvek bismo
imali ono što želimo. (Nemačka)
Izgovarati se rđavim delima drugih, znači prati se
blatom. (Latinska)
185
Mirno more nikad ne stvori vešte mornare. (Engleska)
Bolje poduči jedna nesreća nego hiljadu saveta.
(Tatarska)
Ko nikada ne greši, nikada ništa ne postigne. (Engleska)
Kovač postaje kovanjem. (Latinska)
Moraš sam da rasteš bez obzira na to koliko ti je deda
bio visok. (Irska)
Dok istina stigne, laž sav svet proguta. (Jermenska)
Svi mogu da kritikuju kako je kuća sagrađena, ali je ne
može svako sagraditi. (Indijska)
Ima mnogo magaraca bez dugih ušiju. (Holandska)
Onaj ko je bio magarac pre nego što se obogatio,
magarac je ostao. (Portugalska)
U društvu starih mladima su potrebne uši a ne usta.
(Nemačka)
Dobiti sto pobeda u sto bitaka nije veština. Veština je
pobediti neprijatelja bez borbe. (Sun Tzu)
Mudar čovek čuje jednu reč, a razume dve. (Jevrejska)
Kupuj od onoga ko je nasledio, a ne od onoga ko je
sagradio. (Španska)
Nužda zakon menja. (Latinska)
Dok je tonuo – sekiru obećavao, a kad su ga izvadili – i
za držalju mu žao. (Ruska)
186
Ne sudi o čoveku po lepoti odeće. (Ruska)
Obuci svilu na svinju, svinja i dalje svinja. (Srpska)
Raspravljati treba često, odlučivati jednom. (Latinska)
Prenagljenu odluku uvek prati kajanje. (Latinska)
S kokoškama lezi, a s petlima ustani. (Ruska)
Ako ti neko priča o tuđim manama, znaj da će drugima
pričati o tvojim. (Portugalska)
Ne hvali me u oči, ne kudi me iza leđa. (Ruska)
Niko nije tako dobro potkovan da ne bi mogao da se
oklizne. (Engleska)
I plitku reku prelazi oprezno. (Korejska)
Koračaj polako da se ne digne prašina. (Italijanska)
Kukavica kuka i na punoj trešnji, a slavuj peva i na suvoj
grani. (Grčka)
Bolje je upaliti sveću, nego proklinjati tamu. (Kineska)
Pametnom prekor više koristi nego ludom stotinu
batina. (Jevrejska)
Da je čitava zemlja napravljena od zlata, ljudi bi se tukli
za šaku blata. (Rumunska)
Kad se vraćaš s puta, donesi svojima makar kamenčić.
(Arapska)
187
Ljubav koja se održava poklonima večno je gladna.
(Jevrejska)
Gledaj tuđe ponašanje i popravljaj svoje. (Japanska)
Ko se naglo popne, naglo i padne. (Engleska)
Veruj slugi, ali još više veruj ključu. (Bugarska)
Čak i neprijatelju budi pravedan svedok. (Kavkaska)
Neka se čuje i druga strana. (Latinska)
Mnoge životinje jedu kupus, a samo je zec kriv.
Arapska)
Ko je prema tebi previše fin, ili te je prevario ili će te
prevariti. (Italijanska)
Prevaru ćeš najčešće naći u najlepšoj vreći. (Nemačka)
Prijatelja biraj stepenicu iznad sebe, a ženu stepenicu
ispod sebe. (Jevrejska)
Pravog prijatelja poznaćeš po tome da li više voli tebe ili
nešto tvoje. (Poljska)
Tek kad počne da puca led, znaćeš ko ti je prijatelj.
(Eskimska)
Male neprijatelje i male rane ne treba potcenjivati.
(Nemačka)
Čisti računi – dobri prijatelji. (Latinska)
Razmisli kakvu si grešku napravio kad te je neprijatelj
pohvalio. (Ukrajinska)
188
Tri su prijatelja: otac, majka i verna žena. (Ukrajinska)
Gde su reči retke, tamo one imaju težinu. (Ruska)
Ko traži, nađe i ne uzme – više nikada neće naći.
(Engleska)
Žuri da učiniš dobro kad možeš, jer nećeš uvek moći.
(Arapska)
Što nije na vreme učinjeno, kao i da nije učinjeno.
(Indijska)
Zla dela više škode primerom, nego štetom koju
nanesu. (Latinska)
Bolje je na pravom putu šepati, nego na pogrešnom
jahati. (Nemačka)
Nijednoj stvari se previše ne raduj, ali se i ne rastužuj,
jer stvari nisu večne. (Arapska)
Među ljudima razmisli o svojim rečima, kad si sam
razmisli o svojim mislima. (Mongolska)
Čovek je gospodar reči koje nije izgovorio, ali je rob
onih reči koje su mu izmakle. (Arapska)
Pre nego što dođu na jezik, reči treba dva puta
isturpijati. (Italijanska)
Neka su tvoje reči u skladu s tvojim načinom života.
(Latinska)
Žive roditelje poštuj, a umrlih se sećaj. (Japanska)
189
Blago onome ko ostane miran pri prvoj uvredi, jer tako
izbegne stotinu drugih. (Jevrejska)
Mnogima bi se dopao da se nisi trudio da se dopadneš
svima. (Latinska)
Teško ljudima koji vide, a ne zanju šta vide, stoje, a
neznaju na čemu stoje. (Jevrejska)
Tri stvari upropašćuju čoveka: kad mnogo govori, a
malo zna, kad mnogo troši, a malo ima i kad mnogo
hoće,
a malo može. (Portugalska)
Svaki konj misli da je njegov teret najteži. (Engleska)
Sve se stvari lome zato što su slabe, samo se čovek lomi
zato što veruje da je jak. (Turska)
Zlostavljanje životinja je škola svireposti prema ljudima.
(Latinska)
Savest je razumu najbolji savetnik. (Nemačka)
Ko ne želi jeftino da kupi dobar savet, mora skupo da
plati kajanje. (Danska)
Davati savete je vrlo lako, ali postupati po njima je vrlo
teško. (Latinska)
Čovek može da bude skroman, a da ne bude mudar. Ali
je nemoguće da bude mudar, a da ne bude skroman.
(Kineska)
190
Iako nisi rođen u siromašnoj kolibi, budi uprkos tome
skroman; tada ćeš biti kao lotosov cvet koji raste izvan
močvare. (Japanska)
U velikih i glavobolja je velika. (Indijska)
Svekrva i snaha u istoj kući – kao dve mačke u istoj
vreći. (Jevrejska)
Lavica jedno okoti, ali lava. (Srpska)
Skriven i ćutljiv crv rešeta moćno drvo. (Japanska)
Jedna sramota ubije dve vrline. (Nemačka)
Mnogi ne bi dospeli u nesreću da su pre nje razmišljali
kao što nakon nje razmišljaju. (Nemačka)
Čudno je to na ovom svetu: čovek ostavlja sreću da bi
jurio za bogatstvom. (Holandska)
I najveće drvo izraslo je iz malog semena. (Korejska)
Ne može pre zore svanuti. (Bosanska)
Deci dajte dok su deca, kada budu ljudi onda im neće
trebati, onda im uzimajte. (J.J.)
Jedan minut strpljenja, deset godina mira. (Grčka)
Ako hoćeš da ti kokoška nosi jaja, moraš trpeti njeno
kokodakanje. (Engleska)
Pametan od svađe sa budalom dobija samo sramotu.
(Madagaskarska)
191
Ko žali klinac, izgubi potkovicu; ko štedi potkovicu,
izgubi konja. (Srpska)
Ko želi da ide daleko, neka štedi konja. (Portugalska)
Ne bacaj stare opanke, dok nove ne kupiš. (Ukrajinska)
Ne zapisuj ništa što ne želiš da neko drugi pročita.
(Jevrejska)
Kad Neznaš (šta, gde, kuda, kako) – Stani. (J.J.)
Škola je srebro, a praksa zlato. (Ukrajinska)
Bez muke nema nauke. (Latinska)
Nijedan majstor nije tako dobar kao onaj koji je ranije
bio šegrt. (Nemačka)
O ukusima i bojama ne treba raspravljati. (Latinska)
Ako želiš da oboliš, večeraj mnogo i lezi u krevet.
(Španska)
Malo jesti i malo govoriti nikome nije naškodilo.
(Italijanska)
Možda je teško oprostiti, ali verovati ponovo je još teže.
Ne nalazi se biser u svakoj školjci, ali svaku treba
pregledati. (Nemačka)
Planinu će pomeriti samo onaj ko je u početku pomicao
kamenčiće. (Kineska)
Kola počnu da škripe četrdeset dana pre nego što se
slome. (Turkmenska)
192
Budi štedljiviji sa vremenom nego sa novcem.
Sa vremenom možeš steći novac, ali sa novcem više ne
možeš kupiti vreme. (Nemačka)
Uspeh je upropastio mnogo ljudi. (Engleska)
Snaga lanca zavisi od njegove najslabije karike.
(Engleska)
Od uspeha do neuspeha samo je jedan korak. Od
neuspeha do uspeha vodi dugačak put. (Jevrejska)
Ono što radiš, sebi radiš. (Slovačka)
Ne seče sekira, nego drvoseča. (Ruska)
Kad kola podmažeš, kao da si upregao trećeg konja.
(Poljska)
Daj mu vlast, pa ćeš videti kakav je. (Srpska)
Ko nije sam zaradio, ne zna pravu vrednost.
(Azerbejdžanska)
Vremena se menjaju i mi sa njima. (Latinska)
Preblagi zakoni retko se kad poštuju, a prestrogi retko
kad primenjuju. (Engleska)
Ili kupi alat ili ostavi zanat. (Engleska)
Zavist nagriza ljudsko srce. (Latinska)
Sigurno će propasti onaj koji smišlja propast drugome.
(Indijska)
193
Treba mnogo znati da bi se znalo kako malo znamo.
(Nemačka)
Loša žena – šesdeset godina loše žetve. (Japanska)
Poštuj ženu, ali uzde ne ispuštaj iz ruku. (Kurdska)
Da bi dugo živeo, čuvaj glavu hladnu i noge tople.
(Japanska)
Draga kćeri, vladaj se prema svom mužu tako da se
obraduje kad na povratku kući ugleda krov kuće.
(M. L. King)
Dok mudraci proučavaju život, budale ga prožive.
(Srpska)
Ako raj nije u samom tebi, nikad nećeš ući u njega.
(Dostojevski)
Nepravda je uvek pretnja pravdi. (M. L. King)
Raj nije gore, već u srcu čoveka. (S. Dali)
Ljudska slabost je u tome da uvek hoće saznati ono što
uopšte ne želi znati. (Molijer)
Tajna čovečijeg bića nije da živi, nego zašto živi.
(Dostojevski)
Budite otvoreni za promene, ali ne dozvolite da prave
vrednosti odu od Vas. (D. Lama)
Delite Vaše znanje sa drugima. To je način da steknete
besmrtnost. (D. Lama)
194
Trgovanje bez reklame je isto što i namigivanje devojci
u mraku. Ti znaš šta radiš, ali niko drugi to ne zna. (S.
Dali)
Ako čovek nije otkrio nešto za šta je spreman umreti,
nije vredan življenja. (M. L. King)
Dužnost i obeležje dobrog govornika jeste to da
prestane govoriti kad bismo ga najradije slušali.
(M. L. King)
Ko ne voli vino, žene i pesmu, ostaje budala čitavog
života. (M. L. King)
Mi ne možemo upravljati vetrom, kišom ili drugim
vremenskim nepogodama. Ali možemo podesiti jedra
tako da plovimo u željenom smeru. (A. Robins)
Retko kada pomišljamo na ono što imamo, a gotovo
uvek na ono što nam nedostaje. (A. Šopenhauer)
Ne trošite vreme udarajući u zid sa očekivanjem da će
se pretvoriti u vrata. (K. Šanel)
Ako mogu da pomognem ljudima, uradiću to tako, što
ću im pružiti priliku da pomognu sami sebi.
Niko ti ne može sesti za vrat, ako se ti sam ne pogneš.
(M. L. King)
Ako bismo pobedili Engleze oružjem kojim su oni nas
porobili, naše ropstvo bi ostalo čak i kada bi oni otišli.
(Gandi)
Ništa se ne zaboravlja sporije od uvrede, a ništa brže od
dobročinstva. (M. L. King)
195
Sveštenici bi se morali moliti, a ne vladati.
(M. L. King)
Na kraju nećemo pamtiti reči naših neprijatelja, već
ćutanje naših prijatelja. (M. L. King)
Naše metode moraju biti čiste kao i cilj kome težimo.
(M. L. King)
Istina je da zakon ne može da natera nikoga da me voli.
Ali može da mu zabrani da me linčuje, što mislim da nije
tako mala stvar. (M. L. King)
Nemojmo zaboraviti da je i sve što je Hitler uradio u
Nemačkoj takođe bilo po zakonu. (M. L. King)
Snaga ne dolazi iz fizičkih kapaciteta. Ona dolazi iz
nesalomljive volje. (Gandi)
Što god učinio bit će beznačajno. No veoma je važno da
to učiniš. (Gandi)
Živi kao da ćeš sutra umreti. Uči kao da ćeš večno živeti.
(Gandi)
Oprosti i zaboravi! Slabići ne mogu nikada oprostiti.
Oproštaj je atribut jakih. (Gandi)
Budi uporan, postojan, istrajan! Prvo te ignorišu. Nakon
toga te ismejavaju. Potom se bore protiv tebe. Na kraju
Ti pobeđuješ. (Gandi)
Prihod je neizvestan i prolazan, a rashod uvek stalan i
siguran. (Francuska)
196
Više vredi jedno korisno iskustvo nego sedam pravila
mudrosti. (Arapska)
Čuvaj se čoveka kojeg iskustvo nije poučilo.
(Portugalska)
Slatko je sećati se onoga što je bilo teško izdržati.
(Persijska)
Kajanje je početak vrline. (Laoska)
Kao što teška odeća ometa kretanje tela, tako i
bogatstvo ometa kretanje duše. (Indijska)
Oni koji nemaju ni pameti, ni duhovnosti, ni
milosrdnosti, ni odanosti, ni lepo ponašanje, ni dobre
navike – samo su teret Zemlji i hodaju kao zveri u
ljudskom obliku. (Indijska)
Ako želiš da upoznaš čoveka, posmatraj ga dok radi; ako
želiš da upoznaš dete, posmatraj njegove igre.
(Mongolska)
Postoje dve vrste investicija; one koje vraćaju u njih
uloženo i one koje ne vrećaju. Treba se truditi da što
više ulažete u prve. (J.J.)
Ne krade lopov tamo gde ima mnogo, nego gde se
slabo čuva. (Ruska)
Plug koji leži – zarđa, čovek koji mnogo leži – razboli se.
(Ukrajinska)
Kad su predložili da se donese najlepša stvar, vrana je
donela svoje mladunče. (Čečenska)
197
Neka vaša ljubav bude kao prolećna kiša koja sitno
pada, ali preplavi obale. (Madagarska)
Mir dolazi kroz razumevanje, a ne kroz sporazume.
(Arapska)
Bogatom kapom se ne može prikriti siromaštvo u glavi.
(Letonska)
Ko na početku nije dovoljno pametan, njega će kraj
opametiti. (Nemačka)
Čuvaj se malih troškova. Malo curenje će potopiti veliki
brod. (Frenklin)
Loše neću govoriti ni o kome, a o svakome sve dobro
što mi je o njemu znano. (Frenklin)
Vrlina se ponajviše stiče znojem. (Haksli)
Budi najpre Čovek, a onda šta hoćeš: profesor, lekar,
radnik nebitno i nevažno; jer ako nisi ovo prvo ni drugo
ti ništa ne vredi. (J.J.)
Seti se da kažeš pravu stvar na pravom mestu, ali je
daleko teže da ostaviš neizrečenom pogrešnu stvar u
trenucima želje da je kažeš. (Frenklin)
Ne misli da si na pravom putu samo zato što je staza
dobro utabana. (Ukrajinska)
Ne ugađaj ljudima, nego svojoj savesti. (Ukrajinska)
Glavom započinji, a rukama završavaj. (Ruska)
198
Postoji jedno oružje mnogo strašnije od klevete – to je
istina. (Taljeran)
Od samog početka razmišljaj kakav će biti kraj.
(Ukrajinska)
Mala je korist od očiju ako je um slep. (Arapska)
Čini dobro svojim prijateljima da ih zadržiš, a
neprijateljima da ih pobediš. (Frenklin)
Od reči do dela prostire se more. (Italijanska)
Šale mudrih ozbiljne su reči. (Švedska)
Ko mnogo uradi rečima, obično je siromašan delima.
(Holandska)
Najopasniji su oni neprijatelji o kojima čovjek niti ne
pomisli da bi se od njih trebao braniti. (A. Graf)
Onaj ko ne zna vaspitavati svoje dete da u znoju svog
lica zaradi hleb, taj odgaja lopova. (Jevrejska)
Ne zna se šta je u duši čoveka koji se stalno smeje.
(Japanska)
Pesimista vidi problem u svakoj prilici; optimista vidi
priliku u svakom problemu. (Čerčil)
Istinski veliki čovek ne posustaje u sprovođenju onoga
što je započeo iako se teškoće koje ga okružuju
hiljadustruko umnožavaju dok ne uspe. (Indijska)
Ne smeš da ideš gladan tvrdici u goste. (Nemačka)
199
Kad se dvoje prepiru oko vere, onda je bar jedan
budala. (Arapska)
Dok živiš, budi živ. (Gete)
Ako nemaš kritičare, verovatno nemaš ni uspeha.
(Malcom X)
I to će proći. (I. Andrić)
Psi se ugledaju na nas, mačke nas gledaju sa visine, a
svinje nas smatraju jednakima. (Čerčil)
Životna tragedija je da ostarimo prerano i postanemo
mudri prekasno. (Frenklin)
Uvek će biti ljudi koji će hteti da vas povrede, ali trebate
nastaviti verovati, samo budite oprezni. (Markez)
Poslednji korak uma jeste saznanje da postoji
beskonačno mnogo stvari koje ga prevazilaze. (Paskal)
Dugačak je i težak put po pravilima, a kratak i uspešan
po primerima. (Seneka)
Moramo da žurimo, jer vreme koje imamo na
raspolaganju je ograničeno i nikada ne čeka, a hod
sveta postaje sve brži.
Niko ti ne može biti stran kao čovek koga si nekada
voleo. (Remark)
Kako dobro proživljen dan, donosi miran san; tako i
dobro proživljen život, donosi mirnu smrt. (Da Vinči)
200
Vrlo ih je malo onih koji umeju podnositi vlastite mane
kod drugih ljudi. (A. Graf)
Svaka nova osoba koju upoznaš zna nešto što ti ne znaš.
(Bil Naj)
Dobro otvori oči kad se ženiš, a posle zatvori. (Šekspir)
Lukavstvo je oružje prostaka, a pamet oružje kulturnog
čovjeka. (Heraklit)
Glasnije kukaju oni koji zaista manje tuguju. (Tacit)
Ne mogu biti znalac u svačemu, ali mogu biti znalac u
nečemu.
Sjaj jedne tople misli vredi mi više od novca. Sreću nam
ne donose bogatstvo i raskoš, već smirenost i rad.
(Džeferson)
Ko voli, tih je. Odzvanja samo prazna posuda. (Šekspir)
Koliko bi očiju trebao imati čovek da opazi sreću koja ga
okružuje? (Šekspir)
Naši se životi počinju završavati onoga dana kada
prestanemo govoriti o stvarima koje su važne.
(M. L. King)
Zadatak čovečanstva je da se odrekne nasilja.
(Nikola Tesla)
Neko može da pobedi hiljade ratnika na bojnom polju,
ali taj se ne može meriti sa pobednikom koji je pobedio
samog sebe. (Konfučije)
201
Nametati svoju volju drugima je nasilje, a nametati
samog sebe vrhunac je nasilja. (Lao Ce)
Neka me moja pobeda vodi napred, do najdaljeg Cilja.
Neka me moj poraz vodi unutra, do najdubljeg Cilja.
(Šri Činmoj)
Nije da se mi ne usuđujemo zato što su neke stvari
teške, već su one teške zato što se mi ne usuđujemo.
(Seneka)
Tri stvari ne mogu dugo ostati skrivene: Sunce, Mesec i
istina. (Buda)
Najveći dobitak je kada daješ drugima; najveći gubitak
je kada pohlepno primaš bez zahvalnosti; najbolja
zaštita je strpljenje; najbolje oružje je mudrost. (Buda)
Kao što vetar ne satire stenu, isto se tako pametni ljudi
ne kolebaju se pred prekorom ni pohvalom. (Buda)
Mi nismo kažnjavani zbog našeg besa već smo
kažnjavani od našeg besa. (Buda)
Neispunjavanje želje je patnja. Mudro je ne želeti.
(Buda)
Najoštriji mač je reč izgovorena u besu; najjači otrov je
pohlepa; najžešća vatra je mržnja; najtamnija noć je
neznanje. (Buda)
Hiljade sveća se mogu zapaliti od jedne, a plamen te
sveće se neće umanjiti. Sreća nikada nije umanjena
kada je podeljena sa drugim. (Buda)
202
Zlonamernog prijatelja treba se bojati više nego divlje
zveri; zver će Vam možda raniti telo, ali zao prijatelj će
Vam raniti dušu. (Buda)
Nikad se mržnja ne uklanja mržnjom – samo blagost
briše svaku mržnju. To je zakon večan i nepromijenjiv.
(Buda)
Život nije ništa više od kapi rose koja drži ravnotežu na
vrhu travke. (Buda)
Nemoj reći da su stvari prolazne, jer svaki od naših
trenutaka najavljuje večnost. (Buda)
Umerenost u svemu. (Buda)
Slušaj onoga ko te je upozorio na tvoje mane kao da ti
je otkrio najveće blago. (Buda)
Ne veruj zato što je to mudrac rekao, ne veruj zato što
je to uobičajeno mišljenje, ne veruj zato što je to
zapisano, ne veruj zato što je to prorečeno, ne veruj
zato što neko drugi to veruje, ali veruj samo onom što si
sam prosudio da je to istina. (Buda)
Koji hoće dа bude prvi nekа bude od svih nаjzаdnji i
svimа slugа. (Isus Hristos)
Ištite, i dаće vаm se; trаžite, i nаći ćete; kucаjte, i
otvoriće vаm se. (Isus Hristos)
Kаkvu će korist imаti čovek аko sаv svet pridobije, а
sebe izgubi ili sebi nаudi? (Isus Hristos)
Jer ništа nije sаkriveno što se neće otkriti, ni tаjno što
se neće doznаti; Jer štа u mrаku rekoste, čuće se nа
203
videlu;
i štа nа uho šаptаste u sobаmа, propovedаće se nа
krovovimа. (Isus Hristos)
Vrаti svoj mаč nа njegovo mesto; jer svi koji se mаše zа
mаč – od mаčа će poginuti. (Isus Hristos)
Biće ponižen svako ko uzdiže samoga sebe, a uzvišen ko
samoga sebe unižuje. (Isus Hristos)
Zаistа vаm kаžem dа je svаko ko greši – rob grehа.
(Isus Hristos)
I kаko hoćete dа čine vаmа ljudi, činite i Vi njimа onаko.
(Isus Hristos)
Jer аko oprаštаte ljudimа grehe njihove, oprostiće i
Vаmа Otаc Vаš nebeski. (Isus Hristos)
Zаistа vаm kаžem dа je teško bogаtome ući u cаrstvo
nebesko. I još vаm kаžem: lаkše je kаmili proći kroz
iglene uši nego li bogаtome ući u cаrstvo Božije.
(Isus Hristos)
Blago onima koji plaču jer će se utešiti. (Isus Hristos)
Jа sаm došаo nа svet kаo svetlost, dа nijedаn koji
veruje u mene ne ostаne u tаmi. (Isus Hristos)
I ne sudite i neće Vam se suditi, i ne osuđujte i nećete
biti osuđeni, opraštajte i oprostiće Vam se. (Isus
Hristos)
Daj onome ko od tebe traži i ne okreći se od onoga koji
hoće od tebe da pozajmi. (Isus Hristos)
204
Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine.
Bože moj, Bože moj, zašto si me ostravio? (Isus Hristos)
205
Ako i Vi znate neku misao koja bi mogla da uđe u naredno izdanje knjige
pošaljite je na e-mail: [email protected]
ili kao poruku na tel: 069 212 02 02
206
Download

mudre misli izreke i citati