VMTD
17. ġĠLE BAHAR ġENLĠĞĠ VETERAN YAġ GRUPLARI TURNUVASI
30-31 MAYIS 2015
Son katılım: 24 Mayıs Pazar
Konaklama: ġile Değirmen Oteli
Yer: ġile Spor Salonu
ĠletiĢim:
VMTD Tel no: 0216 3152020 ( hafta içi 16:30 , hafta sonu 11:00 den sonra )
Mail: [email protected]
Kategoriler:
Kadınlar: 30-39, 40- 49, 50+ ( Katılıma göre belirlenecek )
Erkekler: 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 +
Maç Programı:
30 Mayıs Cumartesi: 10.00 - 19.00 Erkek –Kadın Gruplar + Elemeler
20.00 - 24.00 GALA YEMEĞĠ
31 Mayıs Pazar
: 10:00 -16.00 Finaller + Ödül Töreni
Download

VMTD 17. ġĠLE BAHAR ġENLĠĞĠ VETERAN YAġ GRUPLARI