12-13 KASIM 2014
Saat: 09:30 – 17:30
Yer: AOSB ( Adana Organize Sanayi Bölgesi ) Başkanlığı Binası Seyhan Toplantı Salonu
OSB Çukurova Caddesi No:4 Sarıçam / ADANA
TOPLANTI YÖNETİMİ
PROGRAMIN AMACI
İyi bir toplantı için gereken yol planını, toplantının her aşamasında atılması gereken kritik
adımları, sıkça karşı karşıya kalınan zorlukları ve bunlarla nasıl başedileceğini, zamanın nasıl iyi
yönetileceğini, verimin nasıl artırılacağını öğrenmek isteyenler
PROGRAMIN İÇERİĞİ
1. Gün
TANIġMA
Amaç ve akış
Beklentiler ve Öneriler
GĠRĠġ
Toplantıları neden sev(m)iyoruz? Duygu ve düşünceler
İYİ, KÖTÜ, ÇİRKİN toplantı – Örnekler
Neden toplantı?
- bilgilendirme,
- görüş birliği sağlama, karar verme
- sorun çözme
- coşku yaratma…
Toplantı Çeşitleri
- Özel toplantı
- Kurum içi Toplantılar
- Kurum dışı toplantılar: Müşteriler, iş ortakları, rakipler, dernekler
- Yüzyüze, telefon veya video konferansı
- Az kişi, çok kişi (bire bir, takım toplantısı, büyük organizasyonlar)
- Kültür ve dil farklılıkları
- Çok uluslu toplantılar - Çinlilerle toplantı
ARA
TOPLANTI ÖNCESĠ
Stratejik planlama
- Durum analizi ve değerlendirmesi
- Toplantı gerekli mi? Amaç ve beklenen sonuç?
- Toplantı konularının belirlenmesi
- Kimler katılmalı? Destek gerekli mi?
Toplantı hazırlığı
- Toplantı süresinin ve yerin tespiti
- Toplantı gündemi – Ajanda ve davet
- İşler ters giderse?
ÖĞLEN YEMEĞĠ
TOPLANTI SÜRECĠ
BaĢlangıç:
- Amaç ve beklenen sonuç
- Toplantının “tonunu” belirleme
- Rollerin ve kuralların tespiti
(9:30-10:00)
(10:00-10:45)
(10:45-11:00)
(11:00-12:30)
(12:30-13:30)
(13:30-14:30)
GeliĢme süreci:
- Fikir ve öneri paylaşımı, tartışma
- Zamanı iyi yönetme
- Amaca uygun katılımı sağlama
- Görüş ayrılıklarını yönetme
- Zor katılımcılar
o İlgisizler
o Suskunlar
o Müzmin muhalifler
o Laf kesenler
o Sabit fikirliler
o Herşeyi bilenler
o Konuşmak için konuşanlar, Dinlemeden konuşanlar
Sonuç:
- Karara bağlama
- Aksiyon planı- Kim, ne, ne zaman?
- Sorular ve cevaplar , teşekkür ve takdir
ARA
TOPLANTI SONRASI
- Toplantı Notu- Neden ve nasıl? Kim?
- Etkinlik ve verim değerlendirmesi ve öneriler
- Eylem planı takibi ve güncellenmesi
TOPLANTI UYGULAMASI I
- Takım kurma ( 15 dakika)
- Rol oynama ve Gözlem ( 60 dakika)
- Aksiyon planı ve Değerlendirme (15 dakika)
- Grup Paylaşımları (30 dakika)
(14:30- 14:45)
(14:45-15:30)
(15:30- 17:30)
2. Gün
ĠLETĠġĠMSĠZLĠK
- “Amirim/çalışanım/iş arkadaşım beni sevmiyor “
- Algılama kanallarındaki farklılıklar
- Duygular, düşünceler, inanışlar, davranışlar döngüsü
ARA
ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠ
- Doğru Anlayabilmek Sanatı, İşin sırrı dinlemekte
- Yapıcı Geribildirim Vermek ve Almak
- Fikrini Dinletebilmek - Bilgi, kısa mesaj, pozitif etkilemek
ÖĞLEN YEMEĞĠ
TOPLANTI UYGULAMASI II
ARA
PÜF NOKTALARI LĠSTESĠ
KĠġĠSEL EYLEM PLANI
GENEL DEĞERLENDĠRME
KAPANIġ
(9:30- 10:45)
(10:45-11:00)
(11:00- 12:30)
(12:30-13:30)
(13:30- 15:00)
(15:00- 14:45)
(15:30- 16:15)
(16:15- 16:30)
( 16:30-17:00)
KİMLER KATILMALI
Şirketlerin tüm orta düzey yöneticileri ve özellikle toplantı yönetimi etkinliği konusunda kendini
geliştirmek isteyenler
PROGRAM BİLGİLERİ
EĞİTMEN : Dr. Nazan Uğur
EĞİTİM MALZEMELERİ : Eğitim Kitapçıkları, Testler, Örnek Olay Çalışmaları
KATILIMCILARA KATILIM SERTİFİKASI VERİLECEKTİR
Download

toplantı yönetimi - Adana Organize Sanayi Bölgesi