İŞ DÜNYASI KÜRESEL BAKIŞ 2015
BİLDİRİSİ
B20 KOALİSYONU KÜRESEL EKONOMİDE PARADİGMA
DEĞİŞİKLİĞİ İHTİYACINA DİKKAT ÇEKTİ
İstanbul, 17 Nisan, 2015 – G20 ülkelerinin önde gelen bağımsız iş dünyası ve sanayi örgütlerini bir
araya getiren ve her ölçek ve sektördeki 6,8 milyon işletmeyi temsil eden B20 Koalisyonu, 17 Nisan
2015’te (bugün) Washington’da gerçekleştirilecek IMF ve Dünya Bankası toplantıları öncesinde 2015
yılı “İş Dünyası Küresel Bakış” başlıklı raporunu sundu.
B20 Koalisyonu raporda, ekonomik toparlanmanın mütevazı bir hızda ilerlediğini ve ekonomik
görünümün son zamanlarda küresel hasıladaki dengesizlik, jeopolitik krizler, ülkeler arası performans
uyumsuzluğu, durgun yatırım, düşük emtia fiyatları ve dünya ticaretindeki yavaş büyüme gibi
nedenlerle bozulduğunu tespit etti.
B20 Koalisyonu’nun İş Dünyası Küresel Bakış 2015 raporunda, ekonomik faaliyetlere yol gösterecek
ve iş dünyasının gelecekteki yönünü belirleyecek faktörler olarak petrol fiyatlarındaki düşüş, döviz
kurlarındaki oynaklık (Amerikan Doları’nın sadece Euro’ya değil, tüm para birimlerine karşı değer
kazanması) ve para politikası (özellikle FED ve Avrupa Merkez Bankası’nın) tespit edildi.
Rapor, küresel ekonomik büyümenin Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’daki sorunlardan
kaynaklanan yüksek siyasi risk ve belirsizlikler, küresel işgücü piyasasındaki kırılganlık ve G20 ülkeleri
arasında giderek artan korumacılık tarafından tehdit altında olduğuna işaret etti.Bu nedenle, B20
Koalisyonu raporda, G20 ülkelerine kilit reformları gerçekleştirme yönünde öneride bulundu.
B20 Koalisyonu Başkanı Perrin Beatty şu ifadeleri kullandı:
“Yapısal reformlar, mali düzenlemeler, para politikası, işgücü reformu, ticaretin kolaylaştırılması ve
teknolojinin teşvik edilmesi gibi konuların üzerine gidilmesi için, G20 ülkelerinin kabul ettikleri
politika önlemlerini acilen gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
B20 Koalisyonu üyeleri, sağlam ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen hükümetlerin, paradigma
değişikliğine gitmeleri gerektiğini düşünmektedir. Devlet, büyük şirketler, KOBİler ve mikro
girişimcilerin tamamının gelişmesi için elverişli ortamı yaratan bir katalizöre dönüşmelidir.”
B20 Koalisyonu’nun raporunda, kapasite engellerini ortadan kaldırmayı öncelik haline getiren,
yatırım ve talebi canlandırmaya yönelik dengeli politika girişimleri, sağlam mali ve para politikaları ve
sosyal reformları da içeren kapsayıcı bir büyüme ajandası için çağrıda bulunuluyor.
Bu amaçlara ulaşabilmek üzere rapor G20 hükümetleri için 22 eylem maddesi belirledi.
Makroekonomik güçleri entegre etmeyi, büyümeyi arttırmayı ve sürdürülebilir kalkınma için
kapsayıcı büyümeyi sağlamayı hedefleyen temel öneriler aşağıda özetlenmiştir.
Makroekonomik Güçleri Entegre Etmek


Büyüme, istihdam yaratılması, araştırma geliştirme, altyapıya destek ve insani kalkınma için
kamu ve özel sektör yatırımları arasında sinerji sağlanmalıdır.
Para politikası daha uyumlu ve genişlemeci olmalı, büyüme desteklenerek enflasyon ve döviz
kurları dengelenmeli ve finansal sistem istikrarı güçlendirilmelidir.
Büyümeyi Arttırmak




Kamu-Özel İşbirliği gibi alternatif finansman kaynakları teşvik edilmelidir. Özel yatırımları
engelleyen faktörler gözden geçirilerek, bunları düzeltmek için gereken adımlar atılmalıdır.
Daha yüksek bir ekonomik büyümeye katkı sağlamak ve bireylerin güçlendirilmesi için becerinin
geliştirilmesine yatırım yapılmalıdır.
G20 ülkelerinin tasarladığı politika çerçevesinin önemli bir parçası olan Bali paketi hayata
geçirilmelidir. Bali Deklarasyonu ve DTÖ’nün Aralık’taki 10. Bakanlar Konferansı bünyesindeki
çalışma programının kabul edilmesi için verilen son tarih olan Temmuz ayına gelinirken gerçekçi
bir yaklaşım benimsenmelidir.
Üretkenliği ve inovasyonu canlandırma ve iş dünyasının verimliliğini arttırmanın bir yolu olarak
dijital ekonomiye ve özellikle de endüstriyel internete öncelik verilmelidir.
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kapsayıcı Büyümeyi Sağlamak


Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını arttırmayı hedefleyen kapsayıcı bir büyüme anlayışı
ortaya koyulmalıdır. İşgücü piyasası reformlarına odaklanılarak çalışma ortamı iyileştirilmeli,
istihdamın kalitesi arttırılmalı ve girişimcilik teşvik edilmelidir.
KOBİlerin uzun dönemli ve sürdürülebilir büyümesi için ihracatta rekabet gücünü arttıracak,
teknolojik gelişmelerini sağlayacak ve araştırma geliştirme faaliyetlerine yardımcı olacak
politikalar oluşturulmalı ve önlemler alınmalıdır.
B20 Koalisyonu ayrıca özel sektörün istihdam yaratarak, inovasyon ve yatırım yaparak ekonomik
toparlanmaya katkıda bulunmasının önemine işaret etti.
Bu basın duyurusunun ingilizcesine aşağıdaki linkten ulaşılabilirsiniz.
http://www.b20coalition.org/uploads-pdf/Communique-B20C-GBO-2015.pdf
Bu basın duyurusu Berlin, Brasilia, Brüksel, Buenos Aires, İstanbul, Johannesburg, Londra, Madrid,
Yeni Delhi, Ottawa, Paris, Roma, Seul, Sidney ve Washington DC’de B20 Koalisyon üyeleri
tarafından yayınlanmıştır.
B20 KOALİSYONU HAKKINDA
G20 ülkelerinin önde gelen bağımsız iş dünyası kuruluşlarını bir araya getirerek
küresel bir platform yaratan B20 Koalisyonu,
şirketler için önemli konularda ortak pozisyon ve konsensüs oluşturmayı hedefler.
Geniş tabanlı temsil gücüyle B20 Koalisyonu, her ölçek ve sektördeki
6,8 milyon işletme adına
küresel düzeyde politika belirleyicilerine hitap eder,
küresel büyüme ve istihdam yaratılmasına katkıda bulunacak politikaları destekler.
B20 Koalisyonu, özellikle G20 sürecini destekleme
ve dönem başkanlıkları arasındaki devamlılığı sağlama konusunda etkilidir.
B20 KOALİSYONU ÜYELERİ
Ai Group, Avustralya · BDI, Almanya · BUSA, Güney Afrika · BUSINESSEUROPE, Avrupa
CCC, Kanada · CBI, Birleşik Krallık · CEOE, İspanya · CII, Hindistan · CNI, Brezilya
Confindustria, İtalya · FKI, Güney Kore · MEDEF, Fransa · TÜSİAD, Türkiye · UIA, Arjantin
US Chamber, ABD
İLETİŞİM
Başkanlık
360 Albert Street Suite 420 Ottawa, ON K1R 7X7
Sekreterya
55, avenue Bosquet 75007 Paris France
Email: [email protected]
BİZİ TAKİP EDİN
Twitter: @B20Coalition
Web: www.b20coalition.org
LinkedIn: B20 Coalition
B20, B20 Koalisyonu’nun tescilli markasıdır.
Download

iş dünyası küresel bakış 2015 bildirisi