E-BÜLTEN
Sayı 16
Mayıs
HAzİran 2014
Sayı: 15 * Mart – Nisan *2014
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
3
FMO’DAN HABERLER
4
EĞİTİM FAALİYETLERİ
7
9
DUYURU
YENİ ÜYELERİMİZ
10
TMMOB’DEN HABERLER
11
12
İLETİŞİM
Mithatpaşa Cad.,
No:44/16
Kızılay/ANKARA
Tel:0 312 431 5542,
Fax:0 312 435 75 44,
[email protected],
http://www.fmo.org.tr
SAYFA NO
2
Sayı: 16 * Mayıs – Haziran *2014
TMMOB 29.Dönem Olağan Gene Kurulu Yapıldı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 29
Mayıs-1 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirilen 43. Olağan Genel Kurulu sonucunda
seçilen Yönetim Kurulu, 7 Haziran Cumartesi günü
gerçekleştirilen ilk toplantısında görev dağılımı
yapmıştır. Yürütme Kurulunda Odamızı temsilen yer
alan Sn. Ekrem Poyraz'a başarılar dileriz.
GİRİŞ
TMMOB Yürütme Kurulu şöyle oluştu:
Başkan
Mehmet Soğancı (Makina
Mühendisleri Odası)
Züber Akgöl (İnşaat
Mühendisleri Odası)
Bahattin Şahin (Mimarlar Odası)
II. Başkan
Sayman
Üye
Ekrem Poyraz (Fizik
Mühendisleri Odası)
Ali Fahri Özten (Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odası)
Mehmet Besleme (Kimya
Mühendisleri Odası)
Mehmet Torun (Maden
Mühendisleri Odası)
Üye
Üye
Üye
SAYFA NO
3
Sayı: 16 * Mayıs - Haziran*2014
HABERLER
29.Dönem I.Danışma Kurulu Toplantısı
29. Dönem I.Danışma Kurulu toplantısı 07.06.2014 tarihinde
odamız
genel
merkezinde
üyelerimizin
katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Toplantının açılış konuşmasını yapan
başkanımız Sn.Abdullah Zararsız tarafından FMO Üye Profili
ile ilgili olarak gelinen son durum özetlenmiş, bir önceki
Danışma Kurulu toplantısından bu yana gerek Yönetim
Kurulu
gerekse Alt Çalışma Komisyonları tarafından
gerçekleştirilen çalışmalar üzerinde durulmuştur. Ayrıca
odamız faaliyetleri içerisinde önemli bir yeri olan eğitim ve
seminer faaliyetlerine değinilmiştir. Üyelerimiz de
değerlendirmeler hakkında görüşlerini bildirerek mevcut
durum ve ileriye dönük yapılması gerekenler hakkında
fikirlerini beyan etmişlerdir.
FMO 29. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısına iştirak eden
tüm katılımcılara katkılarından ötürü şükranlarımızı sunarız.
FMO İstanbul Şubesi'nin
XI. Dönem I. Denetimi Gerçekleşti
Odamız Denetleme Kurulu üyeleri Oğuz PERVAN, Sibel TÜRKEŞ
YILMAZ, İbrahim KAYHAN, 3 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’a
giderek 29. Dönem I. İstanbul Şube denetimini gerçekleştirdiler.
Denetleme Kurul üyeleri, denetimi TMMOB ve Odalar
Denetleme yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde gerçekleştirilmiş hazırlanacak rapor Oda genel
merkezine ve Şubeye iletilecektir.
SAYFA NO
4
Sayı: 16 * Mayıs - Haziran*2014
Fotovoltaik Çalıştayına Katılım
HABERLER
TUBITAK MAM Enerji Araştırmaları ve Uygulama Merkezi tarafından
16-17 Haziran tarihlerinde düzenlenen ve odamız tarafından da
desteklenen Photvoltaic Workshop İstanbul gerçekleştirildi. Odamızı
temsilen Çalıştaya Y. K. Baş. Dr. Abdullah Zararsız katıldı. Uluslararası
bilim insanlarının da katkı koyduğu çalıştayda sekiz oturumda toplam
32 sunum katılımcılar ile paylaşılmıştır. Ayrıca iki panel oturumu da
gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı çalıştayda PV alanında
son bilimsel gelişmeler katılımcılar ile paylaşılmıştır.
Fukuşima Deneyimleri
Almanya’da nükleer santral projelendirmelerinde görev yapan
Radyasyon Fizikçisi Dr. Yüksel Atakan, 30 Nisan Çarşamba günü
Hacettepe Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nün davetlisi olarak
Fizik Mühendisliği Seminer Salonunda “Fukuşima Deneyimlerinin
Işığında Akkuyu Nükleer Santralinin Güvenliği/Kalitesi Nasıl
Artırılabilir? Almanya’daki Nükleer Santrallerin Baca Gazlarındaki
Radyoaktivite Kontrollu Olarak Çevreye Nasıl Veriliyor? Ölçüm
Teknikleri ve Sınır Değerler?” konulu seminer vermiştir. Seminere
Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Nurhak Tatar, Denetleme Kurulu üyemiz
Sn.Oğuz Pervan ve Nükleer Teknoloji Komisyonu Başkanımız
Sn.Doç.Dr.Şule
Ergun
katılmışlardır.Sunumun
özetine
web
adresimizden ulaşabilirsiniz..
SAYFA NO
5
Sayı: 16 * Mayıs - Haziran*2014
HABERLER
Uluslararası İstanbul Nükleer Santraller Zirvesi
İlki düzenlenen İstanbul Nükleer Santraller Zirvesi 30-31 Mayıs 2014
tarihinde geniş katılım ile gerçekleştirilmiştir.Ülkemizde yapılması
planlanan nükleer santreller, kurulumlarına ilişkin yürütülen
çalışmaların hız kazandığı, yürütülen araştırma ve eğitim faaliyetlerinin
sürdürüldüğü günümüzde ilk kez gerçekleştirilen bu zirveye IAEA,
Argon Ulusal Laboratuvarı (ABD), Florida Üniversitesi, Tokyo Teknoloji
Üniversitesi, Dünya Nükleer Derneği (WNA), Pennstate Üniversitesi
gibi konuda uzman üniversitelerin ve uluslararası örgütlerin uzmanları,
Akkuyu Nükleer Santral yapımını üstlenen şirket temsilcileri, ulusal ve
uluslararası şirket temsilcileri katılmışlardır. Zirvede ülkelerin Nükleer
enerji deneyimleri,nükleer hukuk, ülkemizde yapılması planlanan
santrallere ilişkin bilgiler, nükleer güvenlik, atık yönetimi ve acil durum
yönetimi gibi bir çok başlık tartışılmıştır. Zirveye Yönetim Kurulu
üyelerimizden Sn.Veda Duman, Sn.Nurhak Tatar ve zirvenin
gerçekleştirmesinde öncülük eden Nükleer Teknoloji Komisyonu
başkanı Sn.Doç.Dr.Şule Ergun katılmışlardır.
SAYFA NO
6
Sayı: 16 * Mayıs - Haziran*2014
FMO Genç Sohbetleri
SEMİNER
FMO Öğrenci Komisyonu tarafından, 29. Dönem Çalışmaları kapsamında
hayata geçirilen, öğrenci üyelerimizin önlerindeki meslek yaşamları ve
kariyer planlamaları açısından kendilerine yol gösterici olmasının
hedeflendiği “FMO Genç Meslek Sohbetleri” isimli düzenli etkinlik serisi
kapsamında 17.05.2014 tarihinde, Odamız Genel Merkezi Mustafa
Gülenç Seminer Salonunda gerçekleştirilmiştir.
Fizik Mühendisleri Odası üyesi Sn. Selim ARUN tarafından belirtilen
çerçevede; “İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının 10 Prensibi” başlıklı söz
konusu konuşma kapsamında; üyelerimize ve öğrenci üyelerimize bilgi
aktarımı yapılmıştır. Seminer sonunda katılımcılara katılım belgeleri
takdim edilmiştir.
Fotovoltaik Enerji Sistemleri Temel Eğitimi
EĞİTİM
Odamız “Fotovoltaik Enerji Komisyonu” tarafından 23 -25 Mayıs 2014
tarihleri arasında 14 kişinin katılımı ile” Fotovoltaik Enerji Sistemleri
Temel Eğitimi” kursu uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Kursun üçüncü
günü Hasanoğlan’da (ANKARA) kurulan 1.2 kW’lık Odamıza ait Güneş
Enerjisi Santralinde uygulama yapılmıştır. Uygulama sonunda yapılan
sınav sonucu başarılı olan katılımcılara Başarı Belgesi verilmiştir
Kursun gerçekleştirilmesinde Y. K. II. Başkanı Sn. S. Çetin TEKİN’e, PV
Komisyon Başkanı Prof. Dr. Aynur ERAY’a, ders ve uygulamayı yaptıran;
Gülin ACAROL ZİLANLI, Türkay YOLDAR, Bulut ULUSOY, Burak BAYRAM’
ve Abdurrahman MERZİFONLUOĞLU’na teşekkür ediyoruz.
Mesleğimiz için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bu etkinlik
önümüzdeki aylarda tekrarlanacaktır
SAYFA NO
7
Sayı: 16 * Mayıs - Haziran*2014
A-2 ve A-1 tip Eğitimlerimiz
EĞİTİM
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Odamız
İstanbul Şubesi tarafından 14 kişinin katılımıyla 22-25 Mayıs 2014
tarihleri arasında A-2 Tip Mühendislik Akustiği Sertifika programı ve 19
kişinin katılımıyla 26-27 Mayıs 2014 A-1 Tip A-1 Tip Temel Eğitim ve
Saha Ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Güneş Enerjisi Santralimiz Kuruldu
Odamız "Temel Fotovoltaik Enerji Sistemleri" kursunun uygulamalarında
kullanmak üzere altı panelden oluşan 1.5 kW gücünde Güneş Enerjisi
Santrali edindi. Bundan sonra yapılacak eğitimlerin uygulamaları bu
santralde yapılacak. Sistem parçalarının ayrı ayrı montajları,
kablolamaları ve tüm ölçümler uygulamalar sırasında katılımcılara
gösterme ve yaptırma imkanı olacak.
Bu santralin edinilmesinde, RADSAN A.Ş:'ye, ALFASOLAR'a ve HALK
ENERJİYE teşekkür ederiz.
SAYFA NO
8
Sayı: 16 * Mayıs - Haziran*2014
IUPESM Kongresi
DUYURU
07-12 2015 tarihleri arasında Toronto’da International Union for
Physical and Engineering Sciences in Medicine birliğinin düzenleyeceği
kongre ekte sunulmuştur.Sağlık alanında çalışan tüm meslektaşlarımızın
dikkatine sunarız.
Detaylı bilgi için ağ bağlatısını ziyaret ediniz.
http://www.iupesm.org/
Türk-Alman Enerji Teknolojileri Konferansı
3-15 Ekim, 2014 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde
Türk-Alman Enerji Teknolojileri Konferansı
düzenlenecektir. Bu konferans, 2014 Türk-Alman Bilim Yılı Programı
dahilinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkez Laboratuvarı ve MaxPlanck-Institut für Chemische Energiekonversion tarafından organize
edilmiş olup ve TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Konferans
özellikle Türkiye’den ve Almanya’dan bilim insanlarını ve uygulayıcıları bir
araya getirerek iki ülke arasında bilimsel çalışma ve iş birliği imkanlarını
artırmayı amaçlamaktadır. Konferans temel olarak fotovoltaik sistemler,
yakıt pilleri, hidrojen üretimi ve depolanması, biyoenerji, rüzgar enerjisi
ve bataryalar, enerji alanları için ileri malzemeler konularını içermektedir.
Katılımınızı bilimsel makale sunumu, poster yada oturumlara katılarak
gerçekleştirebilirsiniz.
Konferans için kayıt ücreti alınmamaktadır.
Detaylı
bilgiye
http://energytechnologies2014.com
adresinden
ulaşabilirsiniz.
EURK ve TRRK Kursu
Odamız TAEK tarafından onaylı kuruluş olarak Endüstriyel Uygulamalarda
Radyasyondan Korunma ve Tanısal Radyolojide Radyasyondan korunma
kursları düzenlemeye devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde
Odamızca düzenlenecek kurs tarihlerine, kurslar ile ilgili ayrıntılı bilgi ve
belgelere aşağıdaki linkten ulaşılabilirsiniz.
http://www.fmo.org.tr/duyurular/etkinlik-duyurulari/endustriyeluygulamalarda-radyasyondan-korunma-kursu/
http://www.fmo.org.tr/tanisal-radyolojide-radyasyondan-koruna-kursu/
31.Uluslararası Fizik Kongresi
Türk Fizik Derneği’nin düzenlediği 31.Uluslararası Fizik Kongresi 21-24
Temmuz tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleştirilecektir.
Detaylı bilgi için ağ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
http://tfd31.turkfizikdernegi.org/?page_id=33
SAYFA NO
9
Sayı: 16 * Mayıs - Haziran*2014
Sicil
No
2106
YENİ ÜYELERİMİZ
2107
2108
2109
Adı Soyadı
Okul
Bölüm
Hacettepe
Fizik
Üniversitesi
Mühendisliği
İstanbul Teknik
Matematik
Murat Okurlar
Üniversitesi
Mühendisliği
Mehmet Anıl
Hacettepe
Fizik
Şahin
Üniversitesi
Mühendisliği
İstanbul Teknik
Fizik
Üniversitesi
Mühendisliği
Sinan Çalışkan
Afif Sıddıki
YENİ ÜYELERİMİZE MESLEK HAYATLARINDA
BAŞARILAR DİLERİZ.
SAYFA NO
10
Sayı: 16 * Mayıs- Haziran*2014
TMMOB’DEN HABERLER
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin 29 Mayıs-1
Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen 43. Olağan Genel
Kurulu’nda alınan kararlara ağ sayfasından ulaşabilirsiniz.
http://tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9863&tipi=2
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin 29 Mayıs-1
Haziran 2014 tarihlerinde Ankara`da gerçekleştirilen 43.
Olağan Genel Kurulu sonuç bildirisine ağ sayfasından
ulaşabilirsiniz.
http://tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9843&tipi=2
TMMOB 42. Dönem Çalışma
Raporuna ağ sayfasından
ulaşabilirsiniz...
http://tmmob.org.tr/genel/biz
den_detay.php?kod=9828&tip
i=2
Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği`nin süreli yayın organı
"Birlik Haberleri"nin Mart-Nisan
2014 dönemini içeren 155`inci sayısı
çıktı.
SAYFA NO
11
Sayı: 16 * Mayıs - Hazirann*2014
FMO e-bülten ile ilgili [email protected] adresine e-posta
gönderebilir, fikirlerinizi iletebilirsiniz.
BİZE ULAŞIN
GENEL MERKEZ
Dr. Abdullah ZARARSIZ
Y.K. Başkanı
[email protected]
İSTANBUL ŞUBE
Berkin Malkoç
Şube Y.K.Başkanı
[email protected] g.tr
ADANA İL TEMSİLCİLİĞİ
Prof. Dr. Yüksel UFUKTEPE
İl Temsilcisi
[email protected]
GAZİANTEP İL TEMSİLCİLİĞİ
Prof. Dr. Necmettin YAZICI
İl Temsilcisi
[email protected]
SAYFA NO
12
Download

İndir - Fizik Mühendisleri Odası