KURS PROGRAMI
Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes
2 MAYIS CUMARTESİ
8:30-9:00
09:00
Kurs Kayıt
Açılış
İbrahim Tekdemir
Fulya Dökmeci
Melike Doğanay
AÜTF Anatomi Anabilim Dalı
AÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
ZTB Kadın Sağlığı Eği m ve Araş rma H tanesi
I. Oturum: Pelvis ve Pelvik Taban Anatomisi
I.ANKARA PELVİK TABAN CERRAHİSİ KADAVRA KURSU
Moderatör: İbrahim Tekdemir
9:10
Pelvik kompartmanlar ve pelvik taban cerrahi anatomisi
Halil İ. Açar
Perine anatomisi ve pelvik tabanın perineal değerlendirmesi
Tülin Şen Esmer
Tar h - Yer
9:35
2 - 3 Mayıs 2015
10:00-10:10
Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes
Morfoloj Yerleşkes ,Anatom Anab l m Dalı
D seks yon Laboratuvarı,
Sıhh ye/Ankara
II. Oturum: İnkon nans Cerrahi Prosedürler
Kahve Arası
Moderatör: Fulya Dökmeci
10:10
TVT tekniği ve püf noktalar
Esra Çe n aya
10:20
TOT tekniği ve püf noktalar
Mehmet Murat Seval
Düzenleme Kurulu
Dr İbrah m TEKDEMİR
10:30
Mini sling tekniği ve püf noktalar
Hakan Aytan
(Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes , Anatom Anab l m Dalı)
10:40
Burch tekniği,modifikasyonları ve püf noktaları
Evrim Erdemoğlu
Dr Fulya DÖKMECİ
(Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes , Kadın Hastalıkları ve Doğum Anab l m Dalı)
Dr Mel ke DOĞANAY
11:00-11:10
Kahve Arası
III. Oturum: Pelvik Organ Prolapsusu Cerrahisi ve Komplikasyon Yöne m
(Ankara Dr. Zeka Tah r Burak Kadın Sağlığı Eğ t m ve Araştırma Hastanes )
Dr Orhan AKSAKAL
Moderatör: Melike Doğanay - Orhan Aksakal
11:10
Sakrokolpo/Histeropeksi tekniği ve püf noktalar
Dr Hal l İbrah m AÇAR
11:20
Sakrospinöz ligament fiksasyonu tekniği ve püf noktalar
Sabri Cavkaytar
(Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes , Anatom Anab l m Dalı)
11:30
Ön ve arka kompartman onarımında teknikler
Orhan Aksakal
11:45
Ürojinekolojik operasyonlarda komplikasyon yöne mi
Melike Doğanay
(Ankara Dr. Zeka Tah r Burak Kadın Sağlığı Eğ t m ve Araştırma Hastanes )
Dr Sabr CAVKAYTAR
(Ankara Dr. Zeka Tah r Burak Kadın Sağlığı Eğ t m ve Araştırma Hastanes )
Kurs Eğ tmenler
Dr. İbrah m Tekdem r
Dr. Fulya Dökmec
Dr. Hal l İbrah m Açar
Dr. Esra Çet nkaya
Dr. Tül n Şen Esmer
Dr. Mehmet Murat Seval
Dr. Mel ke Doğanay
Dr. Orhan Aksakal
Dr. Evr m Erdemoğlu
Dr. Hakan Aytan
Dr. Sabr Cavkaytar
Dr. M.Kuntay Kokanalı
Kurs İlet ş m:
Dr Hal l İbrah m Açar
(Cep no: 0538 935 45 98 E-ma l: drhal [email protected])
Dr Sabr Cavkaytar
(Cep no: 0505 452 63 60 E-ma l: sabr .[email protected] l.com)
12:00-13:00
Fulya Dökmeci
Öğle yemeğ
13:00-17:00 Taze kadavrada uygulamalı ürojinekoloji ve pelvik taban cerrahi prosedürleri
1.istasyon: Pelvik taban ve pelvik kompartmanların klinik anatomisi
2.istasyon: Perine anatomisi ve pelvik yapılar ile ilişkisi
3.istasyon:İnkon nans cerahilerinin uygulamaları (TVT, TOT, Mini sling, meş uygulamaları)
4.istasyon: Prolapsus cerrahisi uygulamaları (abdominal sakrokolpopeksi, SSLP, abdominal paravajinal onarım, Burch )
3 MAYIS PAZAR
09:00-13:00 Taze kadavrada uygulamalı ürojinekoloji ve pelvik taban cerrahi prosedürleri
*Ka lım ücetlidir ( 750tl ) ve kontenjan sınırlıdır.
Hesap Bilgileri: SYMED TURİZM, TC Ziraat Bankası, IBAN: TR29 0001 0019 2557 0159
4950 01 (Açıklama kısmına Ad-Soyad, 2-3.05.2015, Pelvik Cerrahi Kurs” yazılmalı)
Kesin kayıt için ka lım ücetleri yaa rıldıan sonra banka dekontunun
drhal [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.
*Kadavra başında cerrahi uygulamalar 4 kişi/kadavra ile sınırlıdır, pra k için itasyonlar ve
zaman kursiyerlerden gelecek isteklere göre 2 Mayıs st 13:00-17:00 veya 3 Mayıs st 09:0013:00 olarak düzenlenecek .
1.istasyon: Pelvik taban ve pelvik kompartmanların klinik anatomisi
2.istasyon: Perine anatomisi ve pelvik yapılar ile ilişkisi
3.istasyon:İnkon nans cerahilerinin uygulamaları (TVT,TOT,Mini sling,meş uygulamaları)
4.istasyon: Prolapsus cerrahisi uygulamaları (abdominal sakrokolpopeksi, SSLP, abdominal paravajinal onarım, Burch )
Download

broşür görüntüle