I. ANKARA PELVİK TABAN CERRAHİSİ KADAVRA KURSU
2-3 MAYIS 2015
Ankara Üniversitesi Tıp Anatomi Anabilim Dalı Diseksiyon Laboratuvarları
Değerli Meslektaşlarımız,
2-3 Mayıs 2015 tarihinde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Diseksiyon
Laboratuvarlarında “I. Ankara Pelvik Taban Cerrahisi Kadavra Kursu” düzenlenecektir. Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları
ve Doğum Anabilim Dalı ve Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nden değerli eğiticilerimiz pelvik anatomi ve cerrahi uygulamaları konusunda son
gelişmeleri ve deneyimlerini sizlerle paylaşacaktır. Bu kısa sunumların ardından katılımcılarımız
kadavra üzerinde birebir çalışma olanağı bulacaklardır.
Sizler için özel hazırlanmış pelvik diseksiyonlarda, gerçek cerrahi sırasında göremediğimiz,
komplikasyonlar açısından görmeyi de genellikle istemediğimiz önemli anatomik yapıların seyrini,
yapılacak uygulamalara yakınlığını fark edebileceksiniz. Kadavra çalışmalarında pelvik cerrahi
uygulamaları deneyimli eğiticilerimizin eşliğinde yapacak ve bu esnada onlarla tartışma imkanı
bulacaksınız. Kadavra çalışmalarının verimli geçebilmesi ve katılımcılarımızın her uygulamayı birebir
yapabilmeleri için kontenjanımız sınırlıdır.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi deneyim ve birikimleri ile meslektaşlarımızın eğitimine katkıda bulunabilmek için bu
programı düzenli aralıklarla sürdürmeye devam edeceklerdir.
Katılımcılar açısından iyi ve faydalı bir kurs gerçekleşmesini dileriz. Kurs sürecinin tüm aşamalarında
desteği olan herkese teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.
Düzenleme Kurulu:
Dr İbrahim TEKDEMİR
AÜTF, Anatomi AD
Dr Fulya DÖKMECİ
AÜTF, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Dr Melike DOĞANAY
ZTB Kadın Sağlığı EAH
Dr Orhan AKSAKAL
ZTB Kadın Sağlığı EAH
Dr Halil İbrahim AÇAR
AÜTF, Anatomi AD
Dr Sabri CAVKAYTAR
ZTB Kadın Sağlığı EAH
Kurs İletişim:
Doç Dr Halil İbrahim Açar (Cep no: 5389354598 [email protected])
Op Dr Sabri Cavkaytar (Cep no:5054526360 [email protected])
Katılım ücretlidir ve kontenjan sınırlıdır.
Kurs Ücreti: 750 TL
Hesap Bilgileri: SYMED TURİZM, TC Ziraat Bankası, IBAN: TR29 0001 0019 2557 0159 4950 01
(Açıklama kısmına Ad-Soyad, 2-3.05.2015, Pelvik Cerrahi Kurs” yazılmalı)
Kesin kayıt için katılım ücretleri yatırıldıktan sonra banka dekontunun [email protected]
adresine gönderilmesi gerekmektedir.
*Kadavra başında cerrahi uygulamalar 4 kişi/kadavra ile sınırlıdır, pratik için istasyonlar ve zaman
kursiyerlerden gelecek isteklere göre 2 Mayıs st 13:00-17:00 veya 3 Mayıs st 09:00-13:00 olarak
düzenlenecektir.
KURS PROGRAMI
2 MAYIS CUMARTESİ
8:30-9:00
Kurs Kayıt
09:00
Açılış
İbrahim Tekdemir
AÜTF Anatomi Anabilim Dalı
Fulya Dökmeci
AÜTF Kadın Hastalıları ve Doğum Anabilim Dalı
Melike DOĞANAY
ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
I. Oturum: Pelvis ve Pelvik Taban Anatomisi
Moderatör: İbrahim Tekdemir
9:10
Pelvik kompartmanlar ve pelvik taban cerrahi anatomisi
Halil İ. Açar
9:35
Perine anatomisi ve pelvik tabanın perineal değerlendirmesi
Tülin Şen Esmer
10:00-10:10
Kahve Arası
II. Oturum: İnkontinans Cerrahi Prosedürleri
Moderatör: Fulya Dökmeci
10:10
TVT tekniği ve püf noktalar
Esra Çetinkaya
10:20
TOT tekniği ve püf noktalar
Mehmet Murat Seval
10:30
Mini sling tekniği ve püf noktalar
Hakan Aytan
10:40
Burch tekniği,modifikasyonları ve püf noktaları
Evrim Erdemoğlu
11:00-11:10
Kahve Arası
III. Oturum: Pelvik Organ Prolapsusu Cerrahisi ve Komplikasyon Yönetimi
Moderatör: Melike Doğanay-Orhan Aksakal
11:10
Sakrokolpo/Histeropeksi tekniği ve püf noktalar
Fulya Dökmeci
11:20
Sakrospinöz ligament fiksasyonu tekniği ve püf noktalar
Sabri Cavkaytar
11:30
Ön ve arka kompartman onarımında teknikler
Orhan Aksakal
11:45
Ürojinekolojik operasyonlarda komplikasyon yönetimi
Melike Doğanay
12:00-13:00
Öğle yemeği
13:00-17:00
Taze kadavrada uygulamalı ürojinekoloji ve pelvik taban cerrahi prosedürleri
1.istasyon:
Pelvik taban ve pelvik kompartmanların klinik anatomisi
2.istasyon:
Perine anatomisi ve pelvik yapılar ile ilişkisi
3.istasyon:
İnkontinans cerrahilerinin uygulamaları
(TVT, TOT, Mini sling, meş uygulamaları)
4.istasyon:
Prolapsus cerrahisi uygulamaları (abdominal sakrokolpopeksi, SSLP,
abdominal paravajinal onarın, Burch prosedürü)
3 MAYIS PAZAR
09:00-13:00 Taze kadavrada uygulamalı ürojinekoloji ve pelvik taban cerrahi prosedürleri
1.istasyon:
Pelvik taban ve pelvik kompartmanların klinik anatomisi
2.istasyon:
Perine anatomisi ve pelvik yapılar ile ilişkisi
3.istasyon:
İnkontinans cerrahilerinin uygulamaları
(TVT,TOT,Mini sling,meş uygulamaları)
4.istasyon:
Prolapsus cerrahisi uygulamaları (abdominal sakrokolpopeksi, SSLP,
abdominal paravajinal onarı,Burch prosedürü)
Download

PELVİK TABAN CERRAHİSİ KURSU – Davet Mektubu