T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 35390477/774.09/3456968
Konu:Bağımlılıkla Mücadele Kursu
31/03/2015
......................................KAYMAKAMLIĞNA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü' nün 04/03/2015 tarih ve
43501582/774.01/2427952 sayılı yazıları.
İlgi yazı gereği İlimizde görev yapan tüm rehber öğretmenlere “Bağımlılıkla
Mücadele Eğitimi Projesi” kapsamında mahalli olarak Bağımlılıkla Mücadele Kursu
düzenlenecektir. Söz konusu kursa tüm giderleri kendileri/kurumlarınca karşılanmak üzere
özel öğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenler de katılabileceklerdir. Bu amaç la
ilçenizdeki özel öğretim kurumlarında görev yapıp belirtilen kursa katılmak isteyen rehber
öğretmenlerin 02/04/2015 tarihine kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları( Hizmetiçi
Eğitim) şubesine başvurmaları gerekmektedir. Kurs ile ilgili duyurunun ilçenizde bulunan
özel öğretim kurumlarına duyurulması hususunda;
Gereğini ivedililikle rica ederim.
Hüsamettin ATLI
Vali a.
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Mehmet Akif Ersoy Cad. 21000 Yenişehir/DİYARBAKIR
Elektronik Ağ: diyarbakir.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Mehmet BARAN
Tel: (0 412) 2265850 / 127
Faks: (0 412) 2265842-28
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 4c77-caa9-3bc5-b1dc-2467 kodu ile teyit edilebilir.
Download

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı