ENERJİ DAĞITIM PROJESİ
Ana Proje ve hesaplamalar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Gerekçe raporu
Trafo yük tahmini hesapları
OG saha yerleşim projesi
AG saha yerleşim projesi
OG tek hat şeması
AG tek hat şeması (sadece bir adet transformatörün sekonderi projelendirilecektir.)
AG kompanzasyon projesi (sadece bir adet transformatörün sekonderi projelendirilecektir.)
AG/OG kısa devre hesapları
AG/OG gerilim düşümü hesaplamaları
AG/OG ısınma tahkiki hesaplamaları
Bir adet trafo binasının detaylı tek hat şeması
Detay resimleri:
1.
2.
3.
4.
Bir adet AG generatör uygulaması
Bir adet Trafo Binası detay resimleri ve yerleşimi
Bir adet OG kablo güzergahından ölçekli çizim
Bir adet AG kablo güzergahından ölçekli çizim
Kataloglar:
Tüm kullanılan elektriksel cihzalar için birer adet katalog koyulacaktır. Çok sayfalı katalogların sadece
ön sayfalarının konulması yeterlidir.
Tüm uygulamalar norm kağıtlara çıktı alınarak teslim edilecektir.
Projeler Çalışmalarında aşağıdaki kısımlar kabul edilecektir.
A. Okul Numarasının son hanesi 1 ve 3 ile biten öğrenci arkadaşlar için OG şebeke Gerilimi 34.5
kV, Enerji alınan noktada kısa devre gücü 1000 MVA;
B. Okul Numarasının son hanesi 5 ve 7 ile biten öğrenci arkadaşlar için OG şebeke Gerilimi 15,8
kV, Enerji alınan noktada kısa devre gücü 600 MVA;
C. Okul Numarasının son hanesi 9 ile biten öğrenciler için OG şebeke Gerilimi 6.3 kV, Enerji
alınan noktada kısa devre gücü 400 MVA
Download

indir